Sunteți pe pagina 1din 1

................................................

........................................................

Data: ...
Investitia

ANTEMASURATOARE

Nr.
crt.

Obiectul.
Denumirea stadiului fizic..Cod stadiu fizic ..
Codul
Denumirea articolului
Cant. in Cant. in Rest de
U.M.
articolului
luna
luna
exec.
curenta
anter.