Sunteți pe pagina 1din 2

FISA POSTULUI

VERIFICATOR
Compartiment Relatii ierarhice Relatii de colaborare Relatii de reprezentare

APROBAT, Presedinte Director General

SERV. LIVRARI MARFA - direct subordonat Sefului Serv. Livrari Marfa - cu magazinul Vitan, Comp. Comercial, Comp. C.A.M.R - in relatia cu beneficiarii, pe probleme legate de verificarea cantitativa si calitativa a produselor.

Sarcini si responsabilitati: A. VERIFICARE SI LIVRARE CATRE CLIENTI 1. preia exemplarele rosii ale Facturilor Fiscale, pe baza carora urmeaza sa fie livrate marfurile din depozit catre clienti; 2. preia de la clienti exemplarul albastru al Facturii Fiscale si, in baza celor doua exemplare (albastru si rosu) verifica, in prezenta clientului, marfurile inscrise in aceste documente din punct de vedere cantitativ si calitativ; 3. preia de la Operatorul Garantii certificatele de garantie ale echipamentelor care beneficiaza de punere in functiune si/sau garantie si trece seria produselor pe documente, daca este cazul; preda certificatele de garantie clientilor; 4. dupa verificarea marfurilor facturate, semneaza si stampileaza cu VERIFICAT exemplarele albastru si rosu ale Facturilor Fiscale; solicita clientului semnatura de primire marfa pe ambele exemplare ale facturii; 5. la stornarea facturilor cu returnare de produse, preia de la client Bonul de Retur si exemplarul albastru al facturii fiscale, ia in primire numai produsele care se returneaza (de la pozitiile mentionate in Bonul de Retur), numai daca acestea se afla in stare corespunzatoare; apoi semneaza de primire si aplica stampila VERIFICAT pe Bonul de Retur; 6. este raspunzator pentru eliberarea de marfuri neverificate catre clienti; 7. este raspunzator pentru orice neconformitate constatata ulterior intre stadiul fizic si cel scriptic pentru marfurile verificate de el (in baza documentului semnat la predare a produselor);

DATA: .. OCUPANT POST


DOCUMENT CONTROLAT Comp. Organizare - Asigurarea Calitatii

1/2

FISA POSTULUI
VERIFICATOR

APROBAT, Presedinte Director General

B. VERIFICAREA MARFURILOR PENTRU MAGAZINE / FILIALE / REPREZENTANTE 8. primeste un terminal incarcat cu marfa care trebuie verificata, de la Seful Serviciului Livrare Marfa; 9. scaneaza codurile produselor pregatite pentru respectivul punct de vanzare, le numara si introduce cantitatea pe terminalul primit; 10. dupa ce termina de scanat si numarat toata marfa care i-a fost repartizata preda terminalul Sefului Serviciului in vederea descarcarii lui si transmiterii catre Compartimentul C.A.M.R.; 11. la primirea documentelor de iesire aferente marfurilor scanate (factura fiscala, aviz de insotire marfa), le verifica, le semneaza si le stampileaza cu VERIFICAT. 12. este raspunzator pentru eliberarea de marfuri neverificate catre punctele de vanzare ale societatii; 13. este raspunzator pentru orice neconformitate constatata ulterior intre stadiul fizic si cel scriptic pentru marfurile verificate de el (in baza documentului semnat la livrarea produselor); 14. respecta prevederile Regulamentului de Ordine Interioara si indeplineste orice alte sarcini de serviciu trasate de persoanele carora le este subordonat.

DATA: .. OCUPANT POST


DOCUMENT CONTROLAT Comp. Organizare - Asigurarea Calitatii

2/2