DISLALIA

Logoped: HOSSU RUCSANDRA

DEFINIŢIE

Def: imposibilitatea emiterii corecte a unuia sau a mai multor sunete Manifestare: deformarea, omiterea, substituirea, înlocuirea şi inversarea sunetelor. Cele mai afectate sunete: R, S, Z, Ş, J, Ţ, Ce, Ge,

.La ce vârstă intervenim?  La vârsta antepreşcolară dislalia are o natură fiziologică ca urmare a nedezvoltării suficiente a aparatului fonoarticulator  După 4/5 ani e nevoie de intervenţie logopedică pentru a nu permite stabilizarea şi formarea unei deprinderi deficitare de pronunţie.

nedezvoltarea auzului fonematic deficienţe cerebrale . gura de lup) deficienţe ale auzului.CAUZE        imitarea unor persoane cu o pronunţie deficitară nestimularea vorbirii sau a aparatului fonoarticulator încurajarea pronunţării peltice (pentru amuzament) implantarea defectuoasă a dinţilor anomalii ale aparatului bucal (buza de iepure.

- dislalie generală sau complexă. al traseului greşit pe care-l ia curentul de aer expirat şi al insuficienţei în dezvoltarea atenţiei auditive) B. După modul de afectare a aparatului verbo-motor: -dislalie organică (surzenie periferică.Tipologie A. când este afectat un sunet. vălului palatin. buzelor.dislalie simplă sau parţială. tetism. dinţi.dislalie funcţională (în cazul atrofiei muşchilor limbii. anomalii de maxilare. când sunt afectate mai multe sunete. După numărul de sunete alterate: .majoritatea sunetelor sunt înlocuite prin sunetul „ t ” . limbă şi boltă palatină) .

b. m) .p.Tipologie  C.dislalie monomorfă.p.dislalie polimorfă – se extinde pe două sau mai multe zone de articulare (zona labială.După numărul de zone sau grupe de articulare afectate: . ge)   .b + prepalatală -ş. j. ce. ci. gi.numai o singură zonă de articulare este afectată (de exemplu toate sunetele din zona labială.

paralalie. sâsâiala.moghilalia – omisiunea de sunete. sunetul afectat lipseşte (ex.sunetul corect este înlocuit cu un altul (ex.metalalie.inversează anumite sunete . „tei” în loc de „trei”) . rotacism) .disfonemiesunetul este denaturat (ex. „iapte” în loc de „lapte”) .perilalie – adaugă sunete .Tipologie  D. După forma de tulburare a pronunţiei: .

În funcţie de sunetele afectate. parafitacism. J. Z. Ş.Tipologie E.  hapacism: afectarea sunetului H -lamdacism: afectarea sunetului L -mutacism: afectarea sunetului M -nitacism: afectarea sunetului N -pitacism: afectarea sunetului P -rotacism: afectarea sunetului R -tetacism: afectarea sunetului T -vetacism: afectarea sunetului V  Când în loc de denaturarea unui fonem apare înlocuirea acestuia (paralalia).  . Ţ. Ce. Ci. etc. dislalia se poate clasifica în: -capacism: afectarea sunetului C  betacism: afectarea sunetului B  -deltacism: afectarea sunetului D  -fitacism: afectarea sunetului F  -gamacism: afectarea sunetului G  -sigmatism: afectarea sunetelor S. adăugăm prefixul „para”: pararotacism.

trebuie selectate şi adaptate specificului fiecărei tulburări şi copil în parte.TERAPIA Metodele şi procedeele folosite în corectarea dislaliei.   TERAPIA GENERALĂ TERAPIA SPECIFICĂ .

Dezvoltarea mobilităţii corporale legate de limbajul verbal. Antrenarea auzului fonematic 5.TERAPIA GENERALĂ  1.gimnastica generală 2. Educarea personalităţii dislalicului   . Dezvoltarea mobilităţii fonoarticulatorii 4. Educarea respiraţiei nonverbale   3.

1.gimnastica toracelui şi abdomenului .gimnastica capului şi a gâtului . etc Scop: de a uşura desfăşurarea unor mişcări complexe ale diferitelor grupe de muşchi care iau parte la activitatea de respiraţie şi la funcţionarea aparatului fonoarticulator  .gimnastica braţelor .gimnastica generală      .gimnastica mâinilor . mersul ritmat. Dezvoltarea mobilităţii corporale legate de limbajul verbal.aplaudatul.

exerciţii pentru învăţarea inspiraţiei diferenţiale (alternarea respiraţiei pe cele două nări)  .exerciţii de respiraţie cu suport concret (folosind instrumente muzicale) . urmate de vocale . prelungind treptat expiraţia    .exerciţii libere de respiraţie în mers . Educarea respiraţiei nonverbale    .2.exerciţii de respiraţie în faţa oglinzii.exerciţii de respiraţie.exerciţii pentru expiraţie (exerciţii de suflat) -exerciţii pentru inspiraţie (mirosirea florilor) .

3. surâsului .întinderea buzelor . .umflarea alternativă a obrajilor .imitarea tusei .încreţirea.rotunjirea buzelor . descreţirea feţei -imitarea râsului.imitarea căscatului -mişcări de deglutiţie -mişcări de eliminare a flegmei -tropăitul calului -etc.umflarea şi retragerea simultană a obrajilor . Dezvoltarea mobilităţii fonoarticulatorii             .mişcări rapide şi ritmice de scoatere şi retragere a limbii -mişcări spre dreapta şi spre stânga -imitarea plescăitului -ştergerea dinţilor în afară şi -ridicarea şi coborârea ritmică a mandibulei -mişcări spre dreapta şi spre stânga ale mandibulei -mişcări înainte şi înapoi ale mandibulei -imitarea rumegatului animalelor  .acoperirea unei buze cu cealaltă alternativ -vibrarea buzelor .

la mijloc şi la sfârşitul cuvântului) Repetarea unor silabe sau sunete în scopul diferenţierii consoanelor surde de cele sonore (de ex. în ritm stacato şi prelungit. după indicaţii  Analiza auditivă a sunetului (la început.4. pa-ba. Antrenarea auzului fonematic (capacitatea de a identifica şi diferenţia sunetele limbii)  Imitarea sunetelor din natură (onomatopee) în şoaptă. ip-ib.) Analiza fonetică a cuvântului care conţine sunetul deficitar şi apoi sinteza lui    Pronunţarea şi diferenţierea cuvintelor paronime . etc.

Discuţia va crea o atmosferă de totală acceptare ce va influenţa estimarea proprie a copilului. Terapeutul trebuie să încurajeze discuţia deschisă despre tulburarea de limbaj şi să reducă “conspiraţia tăcerii” care adesea învăluie tulburarea de vorbire. crearea convingerii că dislalia este o tulburare pasageră care poate fi corectată. crearea încrederii în logoped.5. crearea convingerii că dislalia nu presupune un deficit intelectual. Educarea personalităţii dislalicului     redarea încrederii în propriile posibilităţi. .

TERAPIA RECUPERATORIE SPECIFICĂ  IMPOSTAREA sunetului CONSOLIDAREA sunetului DIFERENŢIEREA sunetului AUTOMATIZAREA sunetului Ex sunetul “r”    .

logopedul va demonstra care este poziţia limbii.. turturica face: târrr…. La nevoie este ajutat şi mecanic . este frig: brr…. ursul face morr…. .  Emiterea sunetului prin demonstraţie şi imitaţie În faţa oglinzii. intensitatea vocii. actul respirator. deschiderea gurii. obrajilor.IMPOSTAREA SUNETULUI      Pregătirea impostării: onomatopee sună telefonul: ţârr…. buzelor. Prin imitaţie se va cere şi copilului să realizeze articularea corectă a sunetului.

dinţii uşor distanţaţi între ei. marginile limbii pe molari.IMPOSTAREA SUNETULUI Pentru Rbuzele deschise. vârful lăţit în spatele alveolelor incisivilor superiori şi vibrarea ei în oglindă .

se suflă cu putere într-o foaie de hârtie ţinută vertical în faţa gurii.din l: la fel ca la z . d: se pronunţă repede td şi se trece în “trrr” . printr-o suflare bruscă să arunce hârtia afară limba fiind în poziţie corectă de articulare.din e: poziţia pentru e şi se trece în r  Procedee de vibrare a limbii este ajutat cu o spatulă care să antreneze mişcări la dreapta şi la stânga limba scoasă între buze vibrează o dată cu acestea - - - pe vârful limbii se aşează confete sau bucăţele mici de hârtie.din Z: se pronunţă prelungit zzz şi se dau impulsuri scurte în bărbie . copilul este pus să apese vârful limbii de cerul gurii apoi. până când hârtia vibrează - .IMPOSTAREA SUNETULUI  Emiterea sunetului prin derivarea lor din alte sunete: .din t.

arp…. Introducerea sunetului în silabe -silabe directe şi inverse: ra. ric. arde. tro. er. medie şi finală. ar -logatomi: roc. stri. re. Introducerea sunetului în cuvinte Cuvinte cu fonemul în forma iniţială. ziar…. Ex :rană.CONSOLIDARE 1. -structuri silabice consonantice: tra. rec. stru…   - - 2. .

Introducerea sunetului în cuvinte iniţial mijloc final .

re-le. uru – ulu. oro-olo.val  . ri-li. ro-lo. ără-ălă  Diferenţierea la nivelul cuvintelor (paronime) Ramă-lamă Rac-lac Var.al. iri-ili. ru-lu. ir-il.DIFERENŢIERE Diferenţierea sunetelor cu punct de articulare apropiat (r-l) Diferenţierea la nivelul silabelor Ra – la. ăr-ăl Ara –ala. ur-ul. ră-lă Ar. or-ol. ere-ele. er-el.

Diferenţierea la nivelul cuvintelor (paronime) RAMĂ LAC COLOANĂ LAMĂ RAC COROANĂ .

povestiri. rămurică.      2. Luni la ora trei ne întâlnim cu Raluca. rămurică”. Te înţepi când rupi un fir Că e fir de …… “Rică nu ştia să zică Râu. Racul a ieşit la mal.AUTOMATIZARE  1. ghicitori Am o floare mândra tare Cu parfum şi cu culoare. răţuşcă. Dar de când băiatu-nvaţă Poezia despre raţă. Exersarea sunetului deficitar corectat în scurte texte. Exersarea sunetului deficitar în propoziţii Lacrimile îi curgeau pe obraji. . Ştie Rică cum să zică Râu. răţuşcă.

 La început e bine să se folosească povestirile ilustrate. gramatical ). exersând în acelaşi timp memoria.AUTOMATIZARE  Se va urmări exercitarea vorbirii sub toate aspectele ( fonetic. atenţia. . pe tablouri. care vor fi comentate pe rând şi apoi se va închega o povestire scurtă. lexical. respectând succesiunea momentelor principale înfăţişate prin ilustraţii. gândirea.

Sign up to vote on this title
UsefulNot useful