Sunteți pe pagina 1din 4

Licitatia Restransa

Licitatia publica restransa reprezinta procedura la care orice operator economic interesat are dreptul de a-si depune candidature ,urmand ca numai candidatii selectati sa aiba dreptul de a depune oferta. Aceasta procedura se desfasoara, de regula in doua etape : Etapa de selectare a candidatilor Etapa de evaluare a ofertelor prin care numai candidatii selectionati de catre autoritatile contractante in prima etapa, sunt invitati sa- si depuna ofertele. Licitatia restransa se aplica atunci cand oferta este excedentara ( adica sunt multi pe piata iar noi selectam ce-i mai bun ). Licitatia restransa se initiaza prin transmiterea spre publicare a unui anunt de participare ( cu cel putin 37 de zile inainte de data limta de depunere a candidaturilor) prin care se solicita operatorilor economici interesati depunerea candidaturilor. Invitatia de participare este insotita de un exemplar al documentatiei de atribuire ce trebuie sa contina urmatoarele informatii : referinte privind anuntul de participare publicat ; data limita stabilita pentru depunerea lor ; adresa la care se transmit ofertele ; limba sau limbile in care trebuie elaborata oferta ; data deschiderii ofertelor ; precizari refritoare la documentele suplimentare pe care operatorii trebuie sa le prezinte in scopul verificarii declaratiilor sau completarii documenteelor prevazute in prima etapa pentru demonstrarea capacitatii tehnice si economico financiare. Autoritata contractanta are obligatia de a deschide ofertele la data si locul indicate in invitatia de participare. Autoritatea contractanta poate decide organizarea unei etape

suplimentare de licitatie electronica fiind obligate sa anunte in anuntul de particiapre si in documentatia de atribuire. Pentru anunturile de participare care nu se publica in OJEC perioada de inscriere este cu cel putin 15 zile inainte de data limita a depunerii candidaturilor.daca numarul de zile ar cauza prejudicii autoritatii contractante perioada se poate reduce , dar nu la mai putin de 15 zile.Daca anuntul de participare este trimis in format electronic , spre publicare in Jurnalul Oficial al Uniunii Europene , perioada se poate reduce cu 7 zile , respectiv cu 5 zile.

1.

Etapa de selectare a candidatilor

Orice operator economic are dreptul de a -si depune candidature in prima etapa a procedurii de licitatie restransa .. : Perioada de timp cuprinsa intre data transmiterii spre publicare a anuntului de participare la etapa de selectare a candidatilor si data-limita de depunere a candidaturilor poate fi redusa de la 37 la 10 zile, daca anuntul de participare se transmite electronic la JOUE. Autoritatea are obligatia de a indica in anuntul de participare criteriile de selectie, regulile aplicabile, numarul minim al candidatilor sau maxim daca este cazul. In cazul in care numarul candidatior este mai mic decat cel indicat, autoritatea contractanta are dreptul de a anula sau continua procedura numai cu acei candidate selectati, in cazul in care numarul acestora este suficient pentru a asigura o concurenta reala(3 persoane). Dupa anularea procedurii autoritatea contractanta are dreptul : de a aplica procedura de negociere cu publicarea prealabila a unui anuntde participare , cu conditia de a nu schimba in mod substantial documerntatia de atribuire initiala. de a aplica o noua procedura de licitatie restransa, modificand daca este cazul documentatia de atribuire initiala.

2 .Etapa de evaluare a ofertelor prin care numai candidatii selectionati de catre autoritatile contractante in prima etapa, sunt invitati sa- si depuna ofertele

Autoritatea participanta are obligatia de a transmite o invitatie de participare( depusa cu cel putin 40 de zile inainte de data limita de depunere a ofertelor) la etapa a doua a tuturor candidatilor. Perioada de timp cuprinsa intre data transmiterii invitatiei de participare la etapa a II-a si data-limita de depunere a ofertelor poate fi redusa de la 40 la 12 zile. Pentru anunturile de participare care nu se publica in OJEC depunerea trebuie facuta cu cel putin 22 de zile, inainte de data limita de depunere a candidaturilor. Perioada se poate reduce cu 36 de zile, de regula dar nu la mai putin de 22 de zile , daca a fost dat si un anunt de intentie , insa numai cu urmatoarea conditie si anume ca anuntul sa fi fost publicat cu 52 de zile inainte de publicarea celui de intentie. Perioada se poate reduce cu 5 zile daca autoritatea contractanta : - publica in SEAP intreaga documentatie de atribuire; - permite , incepand cu data publicarii anuntului de participare , acesul direct si neristrictionat al operatorilor economici la aceasta documentatie - anuntul de participare contine precizari privind adresa de Internet Daca numarul de zile ar cauza prejudicii autoritatii contractante perioada se poate reduce dar nu la mai putin de 12 zile. La ambele etape aceste termene minime de 10, respectiv 12 zile, se adauga cel de 10 zile care va curge de la data transmiterii comunicarii privind rezultatul aplicarii procedurii pana la incheierea contractului de achizitie publica. Rezulta astfel un termen minim de 32 de zile de la publicarea anuntului de participare pana la incheierea contractului de achizitie publica atribuit prin procedura licitatiei restranse accelerate. Prin comparatie, termenul minim pentru incheierea unui contract de achizitie publica

atribuit prin procedura licitatiei deschise este de 50 de zile, daca anuntul de participare a fost transmis electronic la JOUE, iar documentatia de atribuire este accesibila in SEAP