Sunteți pe pagina 1din 66

Instruc iuni de montaj i service

pentru personalul de specialitate

VIESMANN

Vitopend 100-W Tip WH1B , de la 10,5 pn la 24 kW i de la 13 pn la 30 kW Cazan mural pentru nc lzire i cazan pentru nc lzire i preparare de ap cald menajer pe combustibil gazos pentru func ionare cu racord la co Model pe gaz metan i gaz lichefiat Indica ii de valabilitate, vezi ultima pagin

VITOPEND 100-W

5575 841 RO

3/2007

V rug m s p stra i aceste instruc iuni!

M suri de siguran

Msuri de siguran
V rug m s respecta i cu stricte e aceste m suri de siguran pentru a exclude pericole i daune umane i materiale. Explicarea m surilor de siguran Pericol Acest semn atrage aten ia asupra unor posibile daune pentru persoane.
&

Aten ie Acest semn atrage aten ia asupra unor posibile daune materiale i daune pentru mediul nconjur tor.

normativele legale cu privire la prevenirea accidentelor, & normativele legale cu privire la ocrotirea mediului nconjurtor, & hot rrile asocia iilor profesionale. & normele de siguran prev zute de STAS i normativele interna ionale DIN, EN, DVGW, TRGI, TRF i VDE. M suri ce trebuie luate n caz de miros de gaz Pericol Emanarea gazului poate conduce la explozii care pot avea ca urmare accident ri grave. & Nu fuma i! Evita i focul deschis i formarea de scntei. Nu aprinde i niciodat lumina i nu conecta i aparatele electrice. & nchide i robinetul de gaz. & Deschide i ferestrele i u ile. & Evacua i persoanele din zona de pericol. & Informa i din afara cl dirii firmele DISTRIGAZ i ELECTRICA. & Dispune i ntreruperea aliment rii electrice a cl dirii dintr-un loc sigur (din afara cl dirii).

Indica ie Informa iile trecute sub denumirea de indica ie con in informa ii suplimentare. Persoanele c rora se adreseaz aceste instruc iuni Aceste instruc iuni se adreseaz n mod exclusiv personalului de specialitate autorizat. & Interven iile la instala ia de gaz trebuie executate numai de c tre instalatori autoriza i de DISTRIGAZ. & Lucr rile la instala ia electric vor fi executate numai de electricieni califica i. & Prima punere n func iune se va face de c tre executantul instala iei sau de un specialist desemnat de acesta. Normative

5575 841 RO

La efectuarea lucr rilor trebuie respectate

M suri de siguran

Msuri de siguran (continuare)


M suri ce trebuie luate n caz de miros de gaze arse Pericol Gazele arse pot conduce la intoxica ii care pun via a n pericol. & Scoate i instala ia de nc lzire din func iune. & Aerisi i nc perea de amplasare a instala iei. & nchide i u ile spre nc perile de locuit. Interven ii la instala ie
&

Lucr rile de remediere

Aten ie Remedierea unor componente cu func ie de siguran pune n pericol func ionarea sigur a instala iei. Componentele defecte trebuie nlocuite cu componente originale de la firma Viessmann.

Componente suplimentare, piese de schimb i piese supuse uzurii

n cazul combustibilului gazos trebuie nchis robinetul de gaz i asigurat mpotriva deschiderii accidentale. & Se deconecteaz instala ia de la re ea (de exemplu de la siguran a separat sau de la un ntrerup tor principal) i se verific dac este ntrerupt alimentarea electric . & Se asigur instala ia mpotriva unei reconect ri accidentale.

Aten ie Prin desc rc ri electrostatice pot fi avariate anumite componente electronice. nainte de nceperea lucr rilor elementele p mntate, de exemplu conductele pentru nc lzire i ap , trebuie atinse pentru a elimina ncrcarea electrostatic .

Aten ie Piesele de schimb i piesele supuse uzurii care nu au fost verificate mpreun cu instala ia pot influen a func ionarea instala iei. Montajul unor componente neomologate ca i efectuarea unor modific ri neautorizate pot periclita siguran a i restrnge acordarea serviciilor de garan ie. n cazul nlocuirii unor piese se vor utiliza numai piese originale de la firma Viessmann sau piese de schimb aprobate de firma Viessmann.

5575 841 RO

Cuprins

Cuprins Instruc iuni de montaj


Preg tirea montajului Informa ii privind produsul........................................................................... Etapele de montaj Montajul cazanului i al racordurilor ............................................................ Racord pentru evacuarea gazelor arse........................................................ Racord de alimentare cu gaz....................................................................... Deschiderea carcasei automatiz rii ............................................................ Conexiuni electrice .....................................................................................

6 7 7 8 9

Prima punere n func iune, inspec ia, ntre inerea Etapele de lucru Prima punere n func iune, inspec ia i ntre inerea ......... 12 Informa ii suplimentare referitoare la etapele de lucru.................................. 14 Remedierea avariilor Diagnoz la automatizare ........................................................................... 32 Repararea .................................................................................................. 36 Descrierea func ion rii Elemente comand i afi aj ........................................................................ Regim de nc lzire ...................................................................................... Prepararea de ap cald menajer ............................................................. Extensie pentru conect ri externe (accesoriu) .............................................

Instruc iuni de service

42 42 43 43

Scheme Schema circuitelor electrice ........................................................................ 44 Liste de piese componente ....................................................................... 46 Protocoale ................................................................................................. 58 Date tehnice .............................................................................................. 59 Certificate Declara ie de conformitate .......................................................................... 61 Index alfabetic .......................................................................................... 62
5575 841 RO

Preg tirea montajului

Informaii privind produsul


Vitopend 100-W, WH1B Reglat din fabrica ie pentru func ionare pe gaz metan specific re elelor din Comunitatea European . Cu ajutorul unui set pentru trecere pe alt tip de combustibil se poate trece pe alte tipuri de gaz. Vitopend 100-W se poate livra numai n rile care sunt trecute pe pl cu a cu caracteristici. Pentru livrarea n alte ri trebuie ca o firm de specialiatate autorizat s ob in n regie proprie o autoriza ie conform prevederilor legale valabile n ara respectiv . Montaj
5575 841 RO

Etapele de montaj

Montajul cazanului i al racordurilor


Indica ie Racordurile de gaz, ap i cele electrice se preg tesc cu ajutorul ablonului al turat.

5575 841 RO

Etapele de montaj

Racord pentru evacuarea gazelor arse


1. Racordul pentru evacuarea gazelor arse se leag prin tubulatura de gaze arse pe traseul cel mai scurt la co . Se vor evita curburile accentuate. Indica ie Diametrul tubulaturii de evacuare a gazelor arse i cel al co ului de fum trebuie s corespund diametrului stu ului stabilizatorului de tiraj. De la tubulatura de evacuare a gazelor arse la elementele constructive inflamabile trebuie s se p streze o distan de cel pu in 100 mm. A Orificiu de m surare 10 mm B 2 x diametrul tubulaturii de gaze arse 2. Se decupeaz gura de m surare n tubulatura de evacuare a gazelor arse (vezi figur ). 3. Tubulatura de evacuare a gazelor arse se izoleaz termic (dac este necesar).

Racord de alimentare cu gaz


1. Se monteaz robinetul de gaz A . Trecerea pe alt tip de gaz: Instruc iuni de montaj pentru setul de trecere pe alt tip de gaz

5575 841 RO

Montaj

Etapele de montaj

Racord de alimentare cu gaz (continuare)


2. Se face testul de etan eitate. 3. Se aerise te conducta de gaz.

Aten ie O presiune de testare prea ridicat poate provoca avarii la cazan i la blocul de ventile de gaz. Suprapresiune de testare max. 150 mbar. n cazul unei presiuni mai ridicate pentru detectarea neetan eit ilor, se desfac cazanul i blocul de ventile de la conducta principal de gaz (se desface mbinarea prin asamblare filetat ).

Deschiderea carcasei automatizrii

5575 841 RO

Etapele de montaj

Conexiuni electrice

A Siguran T 2,5 A B Racordarea la re ea C Cablu electrod de ionizare Conectori de joas tensiune % Senzor pentru temperatura apei calde menajere din acumulator (dac exist )

D Poten iometru E Termostat de ambian Vitotrol 100, tip UTD (accesoriu) Conectori 230 V~ s (conexiune intern ) dG Electrovalv magnetic pentru gaz (conexiune intern ) a- Blocarea aparatelor de aerisire Conectare numai prin extensia extern H3 (accesoriu)

5575 841 RO

Montaj

Etapele de montaj

Conexiuni electrice (continuare) Racordare la re ea (de c tre instalator)


Pericol Atribuirea incorect a firelor poate conduce la accident ri grave i deterior ri ale aparatelor. Firele L1 i N nu sunt inversabile. n cablul de alimentare de la re ea trebuie s existe un element de separare care deconecteaz n acela i timp de la re ea to i conductorii nelega i la mas cu diametrul suprafe ei de contact de min. 3 mm. & Re eaua de alimentare trebuie s aib un nul.
&

Conductele de ap trebuie s fie legate la banda de p mntare a cl dirii. & Siguran max. 16 A. & Cablul recomandat pentru alimentarea de la re ea: NYM-J 3 x 1,5 mm 2 , asigurat cu max. 16 A, 230 V~, 50 Hz.
&

Racordarea la re ea a accesoriilor (de c tre instalator)


n cazul amplas rii cazanului n nc peri umede, alimentarea de la re ea a accesoriilor amplasate n afara zonei umede nu se va face de la automatizare. Dac cazanul se amplaseaz n afara nc perilor umede, alimentarea de la re ea a accesoriilor se poate face direct la automatizare. Acest racord se conecteaz i se deconecteaz direct o dat cu comutatorul pornit-oprit al instala iei (max. 3 A) Racordarea accesoriilor Instruc iuni de montaj (accessoriu) Indica ie nainte de a conecta o telecomand Vitotrol 100, se ndep rteaz puntea dintre 1 i L .
5575 841 RO

Vitotrol 100 , tip RT Vitotrol 100, tip UTA & Vitotrol 100, tip UTD Cablul recomandat pentru alimentarea de la re ea: NYM cu num rul necesar de fire pentru racordarea aparatelor externe.
&

&

10

Etapele de montaj

Conexiuni electrice (continuare) Pozarea cablurilor electrice

Aten ie Cablurile electrice se deterioreaz , dac vin n contact cu componente fierbin i. n cazul poz rii i fix rii cablurilor electrice de c tre instalator, trebuie avut grij , s nu fie dep it temperatura maxim admis pentru cabluri. Se nchide automatizarea i se rabate n sus. Se aga panoul frontal i se fixeaz cu uruburi.

5575 841 RO

11

Montaj

Prima punere n func iune, inspec ia, ntre inerea

Etapele de lucru Prima punere n funciune, inspecia i ntreinerea


Pentru indica ii suplimentare cu privire la etapele de lucru, vezi pagina indicat Etapele de lucru pentru prima punere n func iune Etapele de lucru pentru inspec ie Etapele de lucru pentru ntre inere

Pagina

!

1. Umplerea instala iei de nc lzire i aerisirea . . . . . . . . . . . . . 14 2. Verificarea etan eit ii tuturor racordurilor pe circuitul primar i pe cel secundar 3. Verificarea aliment rii electrice de la re ea 4. Verificarea tipului de gaz . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 15 5. Trecerea pe alt tip de gaz (vezi instruc iunile separate de montaj)

6. M surarea presiunii statice i dinamice de alimentare cu gaz . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 16 7. M surarea presiunii la duz . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 18 8. Reglajul sarcinii maxime pentru nc lzire
..................

21

9. Golirea cazanului respectiv a instala iei de nc lzire . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 22 10. Verificarea i cur irea arz torului . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 23 11. Verificarea vasului de expansiune cu membran i a presiunii n instala ie . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 24 12. Verificarea i cur irea schimb torului de c ldur gaze arse/ap . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 25 13. Verificarea electrozilor de aprindere i de ionizare . 26 14. Limitatorul de debit . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 27 15. Verificarea func ion rii supapelor de siguran 16. Verificarea pozi iei stabile a conexiunilor electrice 17. Verificarea etan eit ii conductelor de gaz i a blocului de ventile de gaz la presiune de lucru . . . . . . . . . 27
5575 841 RO


12

18. M surarea emisiilor de substan e poluante prin gazele arse . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 28 19. Verificarea echipamentului de supraveghere a gazelor arse . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 28

Prima punere n func iune, inspec ia, ntre inerea

Etapele de lucru Prima punere n funciune, . . . (continuare)


Etapele de lucru pentru prima punere n func iune Etapele de lucru pentru inspec ie Etapele de lucru pentru ntre inere

Pagina

!

20. M surarea curentului de ionizare . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 30 21. Verificarea ventilului extern de siguran pentru gaz lichefiat (dac exist ) 22. Instruirea utilizatorului instala iei . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 31

5575 841 RO

13

Service

Prima punere n func iune, inspec ia, ntre inerea

Informaii suplimentare referitoare la etapele de lucru Umplerea instala iei de nc lzire i aerisirea

Aten ie Apa de umplere cu propriet i necorespunz toare stimuleaz depunerile i procesul de coroziune i poate provoca avarii la cazan. & Instala ia de nc lzire trebuie sp lat bine nainte de umplere. & Se va folosi numai ap care ndepline te condi iile de ap menajer . & Apa de umplere cu o duritate peste 16,8 dH (3,0 mol/m 3 ) trebuie dedurizat , de exemplu cu o instala ie mic de tratare a apei pentru agent termic (vezi lista de pre uri Vitoset). & Apei de umplere i se poate ad uga un agent de protec ie la nghe indicat special pentru instala iile de nc lzire. Este necesar avizul din partea produc torului pentru agentul de protec ie la nghe . 4. Dac automatizarea a fost conectat deja nainte de umplere: & Ambele butoane rotative se rotesc simultan la stnga pn la limit . & Comutatorul pornit-oprit al automatiz rii se nchide i se redeschide dup 3 s.

1. Se controleaz presiunea preliminar din vasul de expansiune cu membran . 2. Se nchide robinetul de gaz. 3. Instala ia de nc lzire se umple prin robinetul de umplere de pe returul circuitului de nc lzire (de c tre instalator). Presiunea minim n instala ie > 0,8 bar. Indica ie Dac automatizarea nu a fost conectat nainte de umplerea instala iei, servomotorul ventilului de comutare se afl n pozi ie neutr i instala ia va fi umplut complet.

&

Butonul rotativ tw se aduce pentru cca. 3 s n domeniul de reglaj i apoi din nou n pozi ia ini ial .

14

5575 841 RO

Prima punere n func iune, inspec ia, ntre inerea

Informaii suplimentare referitoare la etapele de . . . (continuare)


Servomotorul ventilului de comutare trece n pozi ia intermediar . Indica ie Pompa porne te pentru cca 10 minute. 5. Dup umplerea i aerisirea complet se nchide comutatorul pornitoprit de la automatizare. 6. Se nchide robinetul de umplere i golireA . 7. Se nchid robine ii pe circuitul agentului termic.

Verificarea tipului de gaz


n starea de livrare cazanul Vitopend 100-W este reglat pentru func ionare pe gaz metan. Cazanul poate s func ioneze n cazul indicelui Wobbe cuprins ntre 12,0 i 16,1 kWh/m 3 (ntre 43,2 i 58,0 MJ/ m 3 ). 1. Se afl tipul de gaz metan i indicele Wobbe (W s) de la DISTRIGAZ, respectiv furnizorul de gaz lichefiat, i se compar cu datele trecute pe autocolantul de pe arz tor. 2. Dac datele nu corespund, trebuie trecut arz torul pe tipul de gaz existent, corespunz tor datelor ob inute de la DISTRIGAZ, respectiv furnizorul de gaz lichefiat. Instruc iuni de montaj pentru setul de trecere pe alt tip de gaz. 3. Se trece tipul de gaz n protocolul de m sur tori de la pag. 58. Domeniul indicelui Wobbe Ws Ws kWh/m 3 MJ/m 3 Gaz metan CE 12,0 43,2 pn la pn la 16,1 58,0 8,45 30,4 Gaz metan L S pn la pn la 10,0 36,0 9,86 35,5 Gaz metan LW pn la pn la 12,0 43,4 Gaz lichefiat 20,3 72,9 pn la pn la 21,3 76,8 Service 15

5575 841 RO

Prima punere n func iune, inspec ia, ntre inerea

Informaii suplimentare referitoare la etapele de . . . (continuare) M surarea presiunii statice i dinamice de alimentare cu gaz
Pericol Formarea de CO din cauza unui reglaj incorect al arz torului poate avea urm ri grave pentru s n tate. nainte i dup lucr rile la aparatele care func ioneaz pe gaz trebuie m surate emisiile de CO. Indica ie Panoul de protec ie trebuie s fie montat pentru a mpiedica p trunderea de aer fals. Func ionarea pe gaz lichefiat Rezervorul de gaz lichefiat trebuie cl tit de dou ori la prima punere n func iune/nlocuire. Rezervorul i conducta de racordare la alimentarea cu gaz trebuie bine aerisite dup cl tire. 1. Se nchide robinetul de gaz. 2. 5. Se porne te cazanul. Indica ie La prima punere n func iune aparatul poate indica avarie, deoarece exist aer pe conducta de gaz. Pentru deblocare se nchide comutatorul pornit-oprit al automatiz rii i se redeschide dup cca. 3 s. Se repet procesul de aprindere. Se sl be te urubul la racordul de m surare A de la blocul de ventile, nu se scoate complet i se racordeaz manometrul. 3. Se deschide robinetul de gaz. 4. Se m soar presiunea static i se trece valoarea n protocolul de m sur tori de la pag. 58. Valoare reglat : max. 57,5 mbar Indica ie Pentru m surarea presiunii dinamice de alimentare cu gaz se vor utiliza aparate de m sur cu o precizie de min. 0,1 mbar.
5575 841 RO

6. Se m soar presiunea de alimentare cu gaz (presiunea dinamic ). Valoare reglat : & Gaz metan: 20/25 mbar & Gaz lichefiat: 37/50 mbar

16

Prima punere n func iune, inspec ia, ntre inerea

Informaii suplimentare referitoare la etapele de . . . (continuare)


7. Se trece valoarea n protocolul de m sur tori la pag. 58. Se vor lua m surile corespunz toare conform tabelului. 8. Se nchide comutatorul pornit-oprit de la automatizare (cazanul se opre te), se nchide robinetul de gaz, se scoate manometrul, se nchide cu urubul corespunz tor racordul de m surare A . Presiunea de alimentare (presiunea dinamic ) pentru gaz metan sub 17,4 mbar Presiunea de alimentare (presiunea dinamic ) pentru gaz lichefiat sub 42,5 mbar M suri 9. Se deschide robinetul de gaz i se porne te cazanul. Pericol Scurgerea de gaz pe la racordul de m surare constituie pericol explozie. Se verific etan eitatea la gaz a racordului de m surare.

17,4 - 25 mbar peste 25 mbar

42,5 - 57,5 mbar peste 57,5 mbar

Nu se va porni instala ia i se va informa firma ROMGAZ, respectiv furnizorul de gaz lichefiat. Se porne te cazanul. Se monteaz un regulator separat de presiune nainte de intrarea n instala ie i se regleaz presiunea preliminar la 20 mbar pentru gaz metan, respectiv la 50 mbar pentru gaz lichefiat. Se informeaz firma ROMGAZ, respectiv furnizorul de gaz lichefiat. Service

5575 841 RO

17

Prima punere n func iune, inspec ia, ntre inerea

Informaii suplimentare referitoare la etapele de . . . (continuare) M surarea presiunii la duz


3. Se sl be te urubul de la racordul de m surare A , nu se scoate complet i se racordeaz manometrul. 4. Se deschide robinetul de gaz. Se conecteaz comutatorul pornitoprit de la automatizare. 5. Se regleaz puterea superioar :

A B C D

Racord de m surare Capac urub urub cu cap crestat

1. Se nchide comutatorul pornitoprit de la automatizare (cazanul se opre te)

Se rote te butonul tw pn la limit la dreapta (se las pentru scurt timp n aceast pozi ie) i apoi se rote te napoi. LED-urile tw i tr semnalizeaz intermitent simultan. Indica ie La regimul de func ionare cu putere nominal maxim se revine automat dup cca. 30 minute sau prin deconectarea i reconectarea aliment rii de la re ea. 6. Se scoate capacul B de la blocul de ventile.

Se rote te butonul rotativ tr la stnga pn la limit . 2. Se nchide robinetul de gaz.


5575 841 RO

18

Prima punere n func iune, inspec ia, ntre inerea

Informaii suplimentare referitoare la etapele de . . . (continuare)


7. Se m soar presiunea la duz la valoarea maxim a puterii nominale. n cazul unor abateri fa de valoarea din tabelul urm tor, se regleaz presiunea la duz pentru valoarea superioar a puterii de la urubul C (cheie nr. 10). 8. Se regleaz puterea inferioar : Indica ie nainte de a regla puterea nominal minim , trebuie reglat puterea nominal maxim . Regimul de func ionare cu putere nominal minim se anuleaz automat dup cca. 30 minute sau prin deconectarea i reconectarea aliment rii de la re ea. 9. Se m soar presiunea la duz la puterea nominal minim . La abatere de la valoarea din tabelul de mai jos se regleaz presiunea la duz pentru puterea nominal minim de la urubul cu cap crestat D . Se ine contra de urubul C (cheie nr. 10). 10. Se fixeaz pe pozi ie capacul B . 11. Se verific valorile reglate i se trec n protocolul de m sur tori de la pag. 58. 12. Se nchide comutatorul pornitoprit de la automatizare (cazanul se opre te), se nchide robinetul de gaz, se scoate manometrul, se nchide cu urubul corespunz tor racordul de m surare A . 13. Butoanele rotative tw i tr se aduc n pozi ia ini ial . 14. Se deschide robinetul de gaz i se porne te cazanul. Pericol Scurgerea de gaz pe la racordul de m surare constituie pericol explozie. Se verific etan eitatea la gaz a racordului de m surare.

5575 841 RO

19

Service

Se rote te butonul rotativ tw la stnga pn la limit . LED-urile tw i tr semnalizeaz intermitent alternativ.

Prima punere n func iune, inspec ia, ntre inerea

Informaii suplimentare referitoare la etapele de . . . (continuare)


de la 10,5 pn la 24 kW Putere nominal Presiunea la duz pentru 20 mbar presiune de alimentare cu gaz gaz Diametrul duzelor n mm Gaz metan CE 1,25 Gaz metan L S 1,8 1,4 Gaz metan LL/ LW Presiunea la duz pentru 50 mbar presiune de alimentare cu gaz gaz Diametrul duzelor n mm Gaz lichefiat 0,84 de la 13 pn la 30 kW Putere nominal Presiunea la duz pentru 20 mbar presiune de alimentare cu gaz gaz Diametrul duzelor n mm Gaz metan CE 1,25 Gaz metan L S 1,8 1,4 Gaz metan LL/ LW Presiunea la duz pentru 50 mbar presiune de alimentare cu gaz gaz Diametrul duzelor n mm Gaz lichefiat 0,84 kW 10,5 11 12 15 18 21 24

mbar mbar mbar

3,0 1,5 2,8

3,2 1,6 3,0

3,6 1,8 3,4

5,5 2,8 5,2

7,7 10,4 4,0 5,4 7,4 9,9

13,6 7,1 13,0

mbar

6,5

6,9

7,5

11,1 15,7 21,4

28,0

kW

13

15

18

21

24

27

30

mbar mbar mbar

2,8 1,6 2,7

3,6 2,0 3,3

5,0 2,7 4,5

6,6 3,5 5,9

8,6 10,8 4,5 5,6 7,7 9,7

13,3 6,9 11,9

mbar

4,9

6,4

8,9 12,1 15,7 19,8

24,4
5575 841 RO

20

Prima punere n func iune, inspec ia, ntre inerea

Informaii suplimentare referitoare la etapele de . . . (continuare)


Indica ie Valorile indicate n tabele cu privire la presiunea la duz sunt valabile n cazul urm toarelor condi ii de ambian : & Presiune atmosferic : 1013 mbar & Temperatura: 15 C Indice Wobbe vezi pag. 15.

Reglajul sarcinii maxime pentru nc lzire


Indica ie Pentru regimul de nc lzire poate fi limitat sarcina maxim pentru nc lzire. Limitarea se face prin domeniul de modulare. 1. Se nchide comutatorul pornitoprit de la automatizare (cazanul se opre te) 2. 4. Se deschide robinetul de gaz. Se porne te cazanul. 5.

Se rote te butonul rotativ tr la stnga pn la limit . 3.

Se sl be te urubul de la racordul de m surare A , nu se scoate complet i se racordeaz manometrul. 21

5575 841 RO

Service

Se rote te butonul tw pn la limit la dreapta (se las pentru scurt timp n aceast pozi ie) i apoi se rote te napoi. LED-urile tw i tr semnalizeaz intermitent simultan.

Prima punere n func iune, inspec ia, ntre inerea

Informaii suplimentare referitoare la etapele de . . . (continuare)


6. 8. Se nchide automatizarea i se rabate n sus. 9. Se nchide comutatorul pornitoprit, se nchide robinetul de gaz, se scoate manometrul i se nchide racordul de m surare A . 10. Butoanele rotative tw i tr se aduc n pozi ia ini ial . 11. Se noteaz reglajul puterii maxime n protocol la pag. 58. 12. Se deschide robinetul de gaz i se porne te cazanul. Pericol Scurgerea de gaz pe la racordul de m surare constituie pericol explozie. Se verific etan eitatea la gaz a racordului de m surare.

7. Poten iometrul B se rote te cu o urubelni la stnga, pn ce presiunea la duz indicat de manometru corespunde regimului de nc lzire dorit, conform tabelului cu presiuni la duze de la pag. 19.

Golirea cazanului respectiv a instala iei de nc lzire

22

5575 841 RO

Aten ie Pericol de op rire Cazanul respectiv instala ia de nc lzire se gole te, numai dac temperatura apei din cazan respectiv temperatura apei din acumulator este sub 40 C.

Prima punere n func iune, inspec ia, ntre inerea

Informaii suplimentare referitoare la etapele de . . . (continuare)


Indica ie Cazanul respectiv instala ia de nc lzire poate fi golit doar atunci, cnd servomotorul ventilului de comutare se afl ntr-o pozi ie intermediar (vezi pag. 14). Imediat ce servomotorul ventilului de comutare se afl ntro pozi ie intermediar , se nchide comutatorul pornit-oprit al automatiz rii, pentru ca pompa s nu mearg n gol.

Verificarea i cur irea arz torului


Se nchide comutatorul pornit-oprit de la automatizare i se deconecteaz de la re ea. Se nchide robinetul de gaz i se asigur mpotriva deschiderii accidentale.

5575 841 RO

23

Service

Prima punere n func iune, inspec ia, ntre inerea

Informaii suplimentare referitoare la etapele de . . . (continuare)


Indica ie Se cur arz torul, dac este necesar, cu aer comprimat sau eventual cu le ie de s pun. Se cl te te cu ap curat . Montajul cu garnituri noi .

Verificarea vasului de expansiune cu membran i a presiunii n instala ie


Se m soar presiunea preliminar din vasul de expansiune cu membran la niplul de m surare A , eventual se completeaz umplerea.

24

5575 841 RO

Prima punere n func iune, inspec ia, ntre inerea

Informaii suplimentare referitoare la etapele de . . . (continuare) Verificarea i cur irea schimb torului de c ldur gaze arse/ ap

Pentru demontarea pieselor-asamblare filetat ale circuitului primar se ine contra cu o cheie fix .

Indica ie Se cur , la nevoie, schimb torul de c ldur gaze arse/ap cu aer comprimat sau eventual cu le ie de s pun, iar apoi se cl te te cu ap curat . Montajul cu garnituri noi .

5575 841 RO

25

Service

Prima punere n func iune, inspec ia, ntre inerea

Informaii suplimentare referitoare la etapele de . . . (continuare) Verificarea electrozilor de aprindere i de ionizare

Indica ie Se cur electrozii de aprindere cu o perie mic sau cu hrtie abraziv .

26

5575 841 RO

Prima punere n func iune, inspec ia, ntre inerea

Informaii suplimentare referitoare la etapele de . . . (continuare) Limitatorul de debit

Se spal limitatorul de debit A cu ap curat , dac este necesar.

Verificarea etan eit ii conductelor de gaz i a blocului de ventile de gaz la presiune de lucru
Pericol Gazul scurs este explozibil. Se verific etan eitatea conductelor i a blocului de ventile de gaz. Service 27

5575 841 RO

Prima punere n func iune, inspec ia, ntre inerea

Informaii suplimentare referitoare la etapele de . . . (continuare) M surarea emisiilor de substan e poluante prin gazele arse
3. Se regleaz puterea superioar (vezi pag. 18) Se m soar concentra ia de CO 2 sau O 2. Valorile m surate se trec n protocolul de m sur tori la pag. 58. 4. Se regleaz puterea inferioar (vezi pag. 19) Se m soar concentra ia de CO 2 sau O 2. Valorile m surate se trec n protocolul de m sur tori la pag. 58. 5. Se deconecteaz comutatorul pornit-oprit de la automatizare. Func ionarea la puterea nominal inferioar s-a ncheiat. 1. Aparatul de m sur se racordeaz la orificiul de m surare A . 2. Se deschide robinetul de gaz. Se porne te cazanul. Trebuie respectate valorile limit prev zute de EN 297 (concentra ia de CO < 1000 ppm). Dac valorile m surate se afl n afara intervalului admis, trebuie verificate urm toarele: & presiunea static i dinamic de alimentare cu gaz (vezi pag. 16) & presiunea la duz (vezi pag. 18)

Verificarea echipamentului de supraveghere a gazelor arse


1. Se demonteaz tubulatura de evacuare a gazelor arse de la stabilizatorul de tiraj. 2. Se monteaz panoul frontal. 3. Pentru verificarea func ion rii se acoper racordul pentru tubulatura de evacuare a gazelor arse de la stabilizatorul de tiraj. 28
5575 841 RO

Prima punere n func iune, inspec ia, ntre inerea

Informaii suplimentare referitoare la etapele de . . . (continuare)


4. 5.

Se pune cazanul n func iune la puterea nominal maxim (vezi pag. 18). Indica ie Sistemul de supraveghere a gazelor arse trebuie s sting arz torul dup cca 2 min i s -l aprind automat cel mai devreme dup 15 min. Din motive de siguran arz torul se blocheaz ntre 18 i 20 min. Att timp ct arz torul este blocat de sistemul de supraveghere a gazelor arse, semnalizatorul verde de func ionare a arz torului A semnalizeaz intermitent.

Dac sistemul de supraveghere a gazelor arse se deconecteaz dup mai mult de 2 min., trebuie verificat detectorul de supraveghere a gazelor arse A (vezi pag. 38) i, dac este nevoie, schimbat, de ex. n cazul prezen ei unor urme de coroziune. & Dac instala ia de supraveghere a gazelor arse nu se deconecteaz sau arz torul nu porne te nici dup schimbarea detectorului de supraveghere a gazelor arse, trebuie schimbat automatizarea.
&

6. Se scoate cazanul din func iune. 7. Se elibereaz din nou orificiul i se monteaz tubulatura de gaze arse la stabilizatorul de tiraj.

5575 841 RO

29

Service

Prima punere n func iune, inspec ia, ntre inerea

Informaii suplimentare referitoare la etapele de . . . (continuare) M surarea curentului de ionizare

A Cablu pentru adaptor (livrabil ca accesoriu) 1. Se racordeaz aparatul de m sur conform figurii al turate. 2. Se regleaz puterea superioar (vezi pag. 18) 3. Curentul de ionizare la formarea fl c rii: min. 4 A M suri n cazul n care curentul de ionizare este < 4 A: Se verific distan a dintre electrozi (vezi pag. 26). 30 4. Se deconecteaz comutatorul pornit-oprit de la automatizare. Func ionarea la puterea nominal superioar s-a ncheiat. 5. Se trece valoarea n protocolul de m sur tori la pag. 58.

5575 841 RO

Prima punere n func iune, inspec ia, ntre inerea

Informaii suplimentare referitoare la etapele de . . . (continuare) Instruirea utilizatorului instala iei


Executantul instala iei trebuie s predea utilizatorului instala iei instruc iunile de utilizare i s -l ini ieze n deservirea acesteia.

5575 841 RO

31

Service

Remedierea avariilor

Diagnoz la automatizare Semnifica ia simbolurilor afi ate n timpul func ion rii
8 A oprit pornit U tr tw Func ie Alimentarea de la re ea deconectat Alimentarea la re ea conectat Arz tor oprit, nc lzirea i prepararea a.c.m. cuplate pe stand-by i protec ia la nghe activat Arz torul pornit (exist semnal de flac r ) Solicitare de c ldur Prepararea apei calde menajere

porni- port nit pornit pornit

pornit pornit

Semnifica ia simbolurilor afi ate pentru service


8 A U tr LED-urile Func ie semnalizeaz intermitent sem- sem- simultan Func ionare la putere nominal nali- nalimaxim respectiv cu func ia de zea- zeatestare/verificare (vezi pag. 18). z z inter- intermimitent tent sem- sem- alternativ Func ionare la putere nominal nali- naliminim (vezi pag. 19) zea- zeaz z inter- intermimitent tent
5575 841 RO

tw

pornit

pornit

32

Remedierea avariilor

Diagnoz la automatizare (continuare) Semnalizarea avariilor


8 A U tr tw LED-urile Func ie semnalizeaz intermitent Sistemul de supraveghere a gazelor arse a decuplat

pornit

semnalizeaz intermitent semnalizeaz intermitent semnalizeaz intermitent semnalizeaz intermitent semnalizeaz intermitent semnalizeaz intermitent semnalizeaz intermitent

pornit

simultan

Scurtcircuit la senzorul de temperatur al cazanului

pornit

alternativ

ntrerupere la senzorul de temperatur al cazanului

pornit

5575 841 RO

33

Service

pornit

sem- simultan nalizeaz intermitent sem- alternativ nalizeaz intermitent

Scurtcircuit la senzorul pentru temperatura a.c.m. la ie ire (cazan pentru nc lzire i preparare de ap cald menajer , pe gaz) sau la senzorul pentru temperatura apei din boiler (cazan mural pentru nc lzire pe gaz) ntrerupere la senzorul pentru temperatura a.c.m. la ie ire (cazan pentru nc lzire i preparare de ap cald menajer , pe gaz) sau la senzorul pentru temperatura apei din boiler (cazan mural pentru nc lzire pe gaz)

Remedierea avariilor

Diagnoz la automatizare (continuare)


8 A U tr tw LED-urile Func ie semnalizeaz intermitent simultan Scurtcircuit la senzorul pentru supravegherea gazelor arse

pornit

pornit

semnalizeaz intermitent semnalizeaz intermitent

pornit

semnalizeaz intermitent semnalizeaz intermitent pornit

alternativ

ntrerupere la senzorul pentru supravegherea gazelor arse

Avarie la automatul de aprindere Pentru deblocarea arz torului, se nchide i se deschide comutatorul pornit-oprit al automatizrii.

Alte semnaliz ri de avarii Pentru afi area unor cauze de avarii detaliate trebuie mai nti rotit butonul rt la stnga pn la limit , apoi la dreapta pn la limit . 8 A U tr tw LED-ul se aprinde intermitent. 1 ori/10 s Func ie

pornit

semnalizeaz intermitent

34

5575 841 RO

Termostatul de siguran /protec ia pentru func ionare f r ap a decuplat. Pentru deblocarea arz torului se roteste butonul rt pu in la dreapta pn la limit E i se pozi ioneaz la loc la temperatura agentului termic dorit .

Remedierea avariilor

Diagnoz la automatizare (continuare)


8 A U tr tw LED-ul se aprinde intermitent. 2 ori/10 s Func ie

pornit

pornit

pornit

pornit

5575 841 RO

35

Service

semnalizeaz intermitent semnalizeaz intermitent semnalizeaz intermitent semnalizeaz intermitent

Nu exist semnal de flac r dup timpul de siguran

3 ori/10 s

Presostatul de aer nu cupleaz

4 ori/10 s

Exist semnal de flac r dup timpul de postcombustie

5 ori/10 s

Exist semnal de flac r nainte de pornirea arz torului

Remedierea avariilor

Repararea Verificarea i cur irea schimb torului de c ldur n pl ci


Se nchid i se golesc circuitul primar i circuitul secundar al cazanului. Indica ie Este posibil scurgerea apei r mase n schimb torul de c ldur n pl ci. Se demonteaz senzorul pentru temperatura a.c.m. la ie ire A .

36

5575 841 RO

A Senzor pentru temperatura a.c.m. la ie ire

B uruburi

Remedierea avariilor

Repararea (continuare)
Se verific dac exist depuneri de piatr pe racordurile circuitului secundar sau murd rie pe racordurile circuitului primar. Se cur i, dup caz, se nlocuie te schimb torul de c ldur n pl ci. Indica ie Montajul cu garnituri noi . Garniturile noi se ung cu lubrifiant.

5575 841 RO

37

Service

Remedierea avariilor

Repararea (continuare) Verificarea senzorilor

38

5575 841 RO

A Senzorul pentru temperatura la ie ire (cazan pentru nc lzire i preparare a.c.m., pe gaz) B Senzor pentru temperatura apei din cazan C Limitator de temperatur

D Senzor pentru supravegherea gazelor arse % Senzor pentru temperatura apei calde menajere din acumulator (cazan mural pentru nc lzire, pe gaz)

Remedierea avariilor

Repararea (continuare)
2. Termostat: Se face verificarea, n cazul n care dup o deconectare de avarie a arz torului, automatul de aprindere nu poate fi deblocat, de i temperatura apei din cazan este sub cca 90 C. & Se scot cablurile de la senzorul pentru temperatura a.c.m. la ie ire. & Cu ajutorul unui aparat de m sur se verific dac nu exist o ntrerupere la limitatorul de temperatur . & Limitatorul de temperatur defect se demonteaz . & Limitatorul nou de temperatur se unge cu past termoconductoare i se monteaz .

1. Senzorul de temperatur al apei din cazan: & Se scot cablurile de la senzorul pentru temperatura a.c.m. la ie ire. & Se m soar rezisten a senzorului i se compar cu caracteristica. & n cazul unor abateri mari se nlocuie te senzorul.

5575 841 RO

39

Service

Aten ie Senzorul pentru temperatura apei din cazan se afl direct n agentul termic (pericol de op rire). nainte de a nlocui senzorul, se gole te cazanul.

Pentru deblocarea arz torului se rote te butonul tr pentru scurt timp pn la limit spre dreapta i apoi napoi. Se repet procesul de aprindere.

Remedierea avariilor

Repararea (continuare)
3. Senzorul pentru temperatura la ie ire (cazan pentru nc lzire i preparare a.c.m., pe gaz): & Se scot cablurile de la senzorul pentru temperatura a.c.m. la ie ire. & Se m soar rezisten a senzorului i se compar cu caracteristica. & n cazul unor abateri mari se nlocuie te senzorul. Pericol Senzorul pentru temperatura a.c.m. la ie ire se afl direct n apa cald menajer (pericol de op rire). nainte de a nlocui senzorul, se gole te cazanul pe circuitul secundar. 4. Senzor pentru temperatura apei calde menajere din acumulator (cazan mural pentru nc lzire, pe gaz): & Se extrage conectorul cu fi % din m nunchiul de cabluri ale automatiz rii. & Se m soar rezisten a senzorului i se compar cu caracteristica. & n cazul unor abateri mari se nlocuie te senzorul. 5. Senzor pentru supravegherea gazelor arse: & Se scot cablurile de la senzorul pentru temperatura a.c.m. la ie ire. & Se m soar rezisten a senzorului i se compar cu caracteristica. & n cazul unor abateri mari se nlocuie te senzorul. Indica ie Pentru testul de func ionare al sistemului de supraveghere a gazelor arse, vezi pag. 28).

Verificarea siguran ei
Indica ie Se deconecteaz alimentarea de la re ea.

40

5575 841 RO

Remedierea avariilor

Repararea (continuare)

5575 841 RO

41

Service

Descrierea func ion rii

Elemente comand i afiaj

A Manometru i termometru B Buton rotativ pentru temperatura a.c.m. C Buton rotativ pentru temperatura de ambian normal D Comutator pornit-oprit

E Semnalizator de avarie (ro u) F Semnalizator de func ionare (verde) G Afi aj arz tor (verde) H Afi aj nc lzire (verde) K Afi aj preparare a.c.m. (verde)

Regim de nclzire
La comanda termostatelor de ambian se men ine temperatura apei din cazan reglat cu ajutorul butonului rotativ tr . Dac nu exist nici o solicitare de c ldur , temperatura apei din cazan este men inut la temperatura fixat pentru protec ia la nghe . Temperatura apei din cazan este limitat la 84 C de termocupla electronic din automatul de aprindere (cu func ionare pe combustibil gazos). Domeniul de reglaj pentru temperatura pe tur: 40 pn la 76 C.

42

5575 841 RO

Descrierea func ion rii

Prepararea de ap cald menajer Cazan mural pentru nc lzire pe gaz


Dac temperatura apei din boiler coboar cu 2,5 K sub valoarea nominal a apei din boiler, se activeaz prepararea apei menajere. Arz torul, pompa de circula ie i ventilul cu 3 c i vor fi conectate sau comutate. Temperatura reglat pentru apa din cazan este cu max. 20K mai mare dect temperatura reglat pentru apa din boiler. Dac valoarea efectiv a temperaturii apei din acumulator dep e te cu 2,5K valoarea reglat , se opre te arz torul i se activeaz func ionarea prelungit a pompei.

Cazan pentru nc lzire i preparare a.c.m. pe gaz


Dac fluxostatul sesizeaz consum de ap cald menajer (> 3 l/min), atunci pornesc arztorul i pompa de circula ie, iar ventilul cu 3 c i comut pe preparare de ap cald menajer . Arz torul func ioneaz n modula ie determinat de temperatura la ie ire a apei calde menajere, iar temperatura este limitat de termocupla cazanului (84 C).

Extensie pentru conectri externe (accesoriu)


La automatizarea aparatului Vitopend 100-W poate fi ata at extensia extern H3. Instruc iuni de montaj Extensie extern H3 Cu ajutorul extensiei externe H3 aparatele pentru evacuarea gazelor arse pot fi blocate la func ionarea f r racord la co . Service 43

5575 841 RO

Scheme

Schema circuitelor electrice

A B C CN2

Placa electronic din aparat Presostat de gaz (accesoriu) Alimentarea de la re ea Alimentare de la re ea Vitotrol 100 D Vitotrol 100, tip UTA E Vitotrol 100, tip RT F Vitotrol 100, tip UTD

CN8 T8

44

5575 841 RO

Servomotor pas cu pas pentru ventilul de comutare Transformator pentru aprindere i ionizare Senzor pentru temperatura apei din cazan

Scheme

Schema circuitelor electrice (continuare)


$ Senzorul pentru temperatura la ie ire (numai pentru cazanul pentru nc lzire i preparare a.c.m., pe gaz) Senzor pentru temperatura apei calde menajere din acumulator (numai pentru cazanul mural pentru nc lzire, pe gaz) Pomp intern de circula ie Electrovalv magnetic pentru gaz fJ Limitator de temperatur a-aBL Sistem de blocare a aerisirii prin extensia extern H3 aVL Fluxostat aNS Detector de supraveghere a gazelor arse a: Bobin de modula ie dG

5575 841 RO

45

Service

Liste de piese componente

Liste de piese componente


Indica ie pentru comanda pieselor de schimb Se vor indica nr. de comand i nr. de fabrica ie (vezi pl cu a cu caracteristici) ca i indicele de reper al componentei (din aceast list de piese componente). Piesele uzuale se vor procura de la magazinele de specialitate. 001 002 003 004 006 007 008 009 010 011 012 013 014 017 018 019 020 021 023 024 033 034 035 Senzor de temperatur Limitator de temperatur Arz tor Stabilizator de tiraj Conduct de racordare a vasului de expansiune cu membran Vas de expansiune cu membran Tabl de ecranare pentru arz tor Bloc ventile de gaz f : Bloc de ventile Manometru Vizor Set garnituri Elemente de asigurare Termoizola ie frontal pentru camera de ardere Termoizola ie posterioar pentru camera de ardere Termoizola ie pentru camera de ardere dreapta i stnga Schimb tor de c ldur gaze arse/ap Panou protector al camerei de ardere Rampa de distribu ie pentru gaz metan tip CE Elemente de fixare Suport de cablu Segment lateral stnga al camerei de ardere Segment lateral dreapta al camerei de ardere 039 Senzor pentru temperatura gazelor arse 040 Rampa de distribu ie pentru gaz metan LL 041 Rampa de distribu ie pentru gaz metan Ls 042 Rampa de distribu ie pentru gaz lichefiat 043 eav de racordare pentru tur 044 eav de racordare pentru retur 045 eava de racordare la gaz 046 eav de racordare pentru supapa de siguran 048 Suport automatizare 049 Suport pentru montaj pe perete 055 Cartu pentru aerisitorul automat 056 Supapa de siguran 057 Schimb tor de c ldur n pl ci pentru cazan pentru nclzire i preparare de ap cald menajer , pe gaz 058 Fluxostat 059 Cartu cu motor pas cu pas 060 Cap pentru pompa de circula ie 5l 062 Limitator pentru cantitatea de ap 063 Set de garnituri pentru schimb torul de c ldur n pl ci 064 Bloc hidraulic pentru cazan pentru nc lzire i preparare de ap cald menajer , pe gaz 065 Bloc hidraulic pentru cazan pentru nc lzire, pe gaz 066 Set pentru trecerea pe alt tip de combustibil pentru deconector 067 Robinet de umplere 068 Conduct de racordare pentru dispozitivul de umplere ap cald menajer (pentru deconector) 069 Conduct de conectare pentru dispozitivul de umplere cu agent termic

46

5575 841 RO

Liste de piese componente

Liste de piese componente (continuare)


071 Circuit bypass 072 Conduct de racordare pentru dispozitivul de umplere ap cald menajer (pentru robinetul de umplere) 080 Automatizare Vitopend 081 Masc bloc de conectori 200 Panou frontal 201 Clem de fixare 202 Inscrip ie cu denumirea 302 Set de accesorii pentru cazan pentru nc lzire i preparare de ap cald menajer , pe gaz 303 Set de accesorii pentru cazan pentru nc lzire, pe gaz 314 Racord intermediar pentru gaze G x R 315 Racord intermediar pentru gaze G x R 316 Arm turi pentru agentul termic pentru consol 317 Arm turi pentru apa cald menajer pentru consol 318 Robinet de col 319 Robinet de trecere cu cep pentru gaz f r termoventil de siguran 320 Robinet de trecere cu cep pentru gaz cu termoventil de siguran 323 Racorduri filetate pentru cazan pentru nc lzire, pe gaz 324 Racorduri filetate pentru cazan pentru nc lzire i preparare de ap cald menajer , pe gaz 328 Robinet de col cu dopuri pentru tur i retur 329 Robinet sferic FSG 330 Set garnituri 331 Set de accesorii - coturi - 7 15 i 18 mm 332 Set de accesorii - tuburi - 7 15 i 18 mm 333 Tuburi 7 15, 18 i 22 mm (cte 2 buc i) 334 Coturi 7 22 mm (2 buc i) 335 Robinet de trecere pentru apa rece 336 Robinet de col pentru apa rece 337 Racorduri cu inele de strngere 7 15 i 18 mm Piese expuse uzurii 005 Electrozii de aprindere i ionizare 082 Siguran T2,5 A Componente nereprezentate n desen 083 M nunchi de cabluri CN7 pentru cazan mural pentru nc lzire, pe gaz 085 M nunchi de cabluri CN7 pentru cazan mural pentru nc lzire i preparare de ap cald menajer , pe gaz 087 Cablu de conectare pentru ventil gaz/legare la mas 088 Cablu de conectare motor pas cu pas 090 Element de fixare cu cablu 250 Instruc iuni de montaj i service 251 Instruc iuni de utilizare 300 Lac spray, vito-alb 301 Creion de retu , vito-alb 321 Sistem de racordare pentru boiler pentru preparare de ap cald menajer , amplasat lng cazan 322 Sistem de racordare pentru boiler mural 325 Senzor pentru temperatura a.c. m. din boiler 338 Adaptor Saunier Duval 343 Schimb tor de c ldur n pl ci pentru dispozitivul solar 344 Electrovalv pentru dispozitivul solar 345 Dotare EL pentru dispozitivul solar 47

5575 841 RO

Service

Liste de piese componente

Liste de piese componente (continuare)


346 Capac de acoperire pentru dispozitivul solar 347 Set de accesorii - tuburi flexibile pentru dispozitivul solar 348 Robinet sferic pentru dispozitivul solar 349 Robinet sferic pentru dispozitivul solar 350 Bobin pentru electrovalva dispozitivului solar 351 Arm turile agentului termic din dispozitivul solar 352 Instruc iuni de montare a dispozitivului solar 353 Set plnie de evacuare A Pl cu a cu caracteristici

48

5575 841 RO

Liste de piese componente

Liste de piese componente (continuare)

5575 841 RO

49

Service

Liste de piese componente

Liste de piese componente (continuare)

50

5575 841 RO

Liste de piese componente

Liste de piese componente (continuare)

5575 841 RO

51

Service

Liste de piese componente

Liste de piese componente (continuare)

52

5575 841 RO

Liste de piese componente

Liste de piese componente (continuare)

5575 841 RO

53

Service

Liste de piese componente

Liste de piese componente (continuare)

54

5575 841 RO

Liste de piese componente

Liste de piese componente (continuare)

5575 841 RO

55

Service

Liste de piese componente

Liste de piese componente (continuare)


Pr

56

5575 841 RO

Liste de piese componente

Liste de piese componente (continuare)


t

5575 841 RO

57

Service

Protocoale

Protocoale
Valori de reglaj i m surare la data de: executat de: mbar Valoare reglat Prima punere n func iune ntre inere/ service

Presiunea static Presiunea (dinamic ) de alimentare cu gaz = la gaz metan tip CE = la gaz metan obi nuit/ Lw = la gaz metan Ls = la gaz lichefiat Se va bifa tipul de gaz Concentra ia de bioxid de carbon CO 2 & la putere nominal inferioar & la putere nominal superioar Concentra ia de oxigen O2 & la putere nominal inferioar & la putere nominal superioar Concentra ia de monoxid de carbon CO & la putere nominal inferioar & la putere nominal superioar Curent de ionizare Putere maxim

max. 57,5 mbar

mbar mbar mbar mbar

17,4-25 mbar 17,4-25 mbar 10-16 mbar 42,557,5 mbar

vol. -% vol. -%

vol. -% vol. -%

ppm ppm A kW min. 4 A

58

5575 841 RO

Date tehnice

Date tehnice
Tensiune nominal Frecven nominal Intensitate nominal Clasa de protec ie Tipul de protec ie 230 V 50 Hz 2,5 A Reglajul termocuplei electronice Reglajul limitatorului de temperatur Termostat de lucru Putere absorbit incl. pompa de circula ie & 10,5 - 24 kW & 13 - 30 kW Tipul constructiv Categoria

84 C 100 C (fixat) ntre 40 i 76 C

I IP X 4 D conform EN 60529 Temperatura admis a mediului ambiant & la func ionare ntre 0 i +40 C
&

max.88 W max.88 W B 11BS II 2H3P

la depozitare i transport

ntre -20 i +65 C

Indica ie Aceste valori pentru consumul de combustibil servesc numai pentru informare (de exemplu n cazul cererii de racordare la conducta de alimentare cu gaz) sau pentru verificarea estimativ i volumetric a reglajului. Datorit reglajelor f cute din fabrica ie, valorile presiunii de gaz nu au voie s difere fa de aceste valori. Valori pentru consumul de combustibil de la 10,5 pn la 24 kW Putere nomi- kW 10,5 11 12 15 18 21 nal Sarcina nomi- kW 11,7 12,3 13,3 16,7 20,0 23,3 nal n focar Consum de combustibil la putere maxim 1,24 1,3 1,41 1,76 2,12 2,47 Gaz metan CE m3 /h 20,43 21,4 23,3 29,1 34,92 40,74 l/min Gaz m 3 /h 1,44 1,51 1,64 2,05 2,46 2,87 metan obi nuit l/min 23,75 24,88 27,08 33,83 40,59 47,36 1,6 1,68 1,83 2,28 2,74 3,2 Gaz metan Ls m 3 /h 26,45 27,71 30,16 37,67 45,21 52,74 l/min Gaz metan Lw m 3 /h 1,39 1,46 1,59 1,98 2,38 2,78 22,98 24,08 26,21 32,74 39,29 45,83 l/min Gaz lichefiat kg/h 0,91 0,96 1,04 1,3 1,56 1,82 Num r de identificare _ -0085 BQ 0447 al produsului

24 26,7

2,83 46,62 3,28 54,19 3,66 60,35 3,18 52,45 2,09

5575 841 RO

59

Service

Date tehnice

Date tehnice (continuare)


Valori pentru consumul de combustibil de la 13 pn la 30 kW Putere nomi- kW 13 15 18 21 24 27 nal Sarcina nomi- kW 14,5 16,7 20,0 23,3 26,7 30,0 nal n focar Consum de combustibil la putere maxim 1,53 1,77 2,12 2,47 2,82 3,17 Gaz metan CE m3 /h 25,29 29,18 34,94 40,74 46,56 52,38 l/min 1,78 2,06 2,46 2,87 3,28 3,69 Gaz m 3 /h 29,4 33,92 40,62 47,36 54,12 60,89 metan obi nuit l/min 1,98 2,29 2,74 3,2 3,65 4,11 Gaz metan Ls m 3 /h 32,74 37,78 45,24 52,74 60,27 67,81 l/min 1,72 1,99 2,38 2,78 3,17 3,57 Gaz metan Lw m 3 /h 28,46 32,83 39,31 45,83 52,38 58,93 l/min Gaz lichefiat kg/h 1,13 1,31 1,56 1,82 2,08 2,35 Num r de identificare _ -0085 BQ 0447 al produsului 30 33,3

3,53 58,2 4,1 67,65 4,57 75,34 3,97 65,48 2,61

60

5575 841 RO

Certificate

Declaraie de conformitate Declara ie de conformitate pentru Vitopend 100-W


Noi, firma Viessmann Werke GmbH & Co KG, D-35107 Allendorf, declar m pe proprie r spundere, c produsul Vitopend 100-W corespunde urm toarelor norme: EN 297 EN 625 EN 50 165 EN 55 014 EN 60 335 EN 61 000-3-2 EN 61 000-3-3

Acest produs este marcat cu _ -0085 BQ 0447 conform hot rrilor urm toarelor directive: 2006/96EG 89/336/EWG 90/396/EWG 92/ 42/CEE

Acest produs ndepline te normele impuse de Directiva privind randamentul (92/42/CEE) pentru cazan de temperatur joas (NT) . Allendorf, 12.02.07 Viessmann Werke GmbH&Co KG

ppa. Manfred Sommer

5575 841 RO

61

Service

Index alfabetic

Index alfabetic
A Ap de umplere . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 14 Arz tor . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 23 B Blocul de ventile . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 16 C Cabluri electrice. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 11 Conect ri externe . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 43 Conectori de joas tensiune . . . . . . . . . . . 9 Conexiuni electrice . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 9 Curentul de ionizare . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 30 D Date tehnice . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 59 Declara ie de conformitate . . . . . . . . . . . . 61 Deschiderea carcasei automatiz rii . 8 Descrierea func ion rii . . . . . . . . . . . . . . . . . 42 Dispozitiv de deconectare . . . . . . . . . . . . 10 Distan a dintre electrozi . . . . . . . . . . . . . . . . 26 E Electrovalv magnetic pentru gaz . . 9 Electrozi de aprindere . . . . . . . . . . . . . . . . . . 26 Electrozi de ionizare. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 26 Elemente de afi aj . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 42 Elemente de comand . . . . . . . . . . . . . . . . . . 42 Extensie . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 43 G Golirea . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 22 I Indice Wobbe . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 15 Informa ii privind produsul . . . . . . . . . . . . . . 5 Instala ie mic de dedurizare . . . . . . . . 14 L Limitatorul de debit . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 27 Limitatorul de temperatur . . . . . . . . . . . . 38 Liste de piese componente . . . . . . . . . . . 46 62 M M surarea emisiilor. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 28 M surarea emisiilor de substan e poluante prin gazele arse . . . . . . . . . . . . . 28 Montajul cazanului . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 6 P Pompa de circula ie . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 9 Prepararea de ap cald menajer 43 Presiunea de testare . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 8 Presiunea dinamic de alimentare cu gaz . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 16 Presiunea n instala ie . . . . . . . . . . . . . . . . . . 14 Presiunea la duz . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 18 Presiunea static . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 16 Prima punere n func iune . . . . . . . . . . . . . 14 Protocol de m sur tori . . . . . . . . . . . . . . . . . 58 Putere inferioar . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 19 Putere superioar . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 18 R Racord de alimentare cu gaz . . . . . . . . . . 7 Racord pentru evacuarea gazelor arse . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 7 Racordarea la re ea . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 9 Racordarea la re ea a accesoriilor . 10 Regim de nc lzire . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 42 Repararea . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 36

5575 841 RO

Index alfabetic

Index alfabetic (continuare)


S Sarcina pentru nc lzire, max. . . . . . . . 21 Schema circuitului electric . . . . . . . . . . . . 44 Scheme de conectare . . . . . . . . . . . . . . . . . . 44 Schimb tor de c ldur gaze arse/ap . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .25 Schimb torul de c ldur n pl ci . . . 36 Semnalizarea avariilor. . . . . . . . . . . . . . . . . . 33 Semnifica ia simbolurilor afi ate n timpul func ion rii . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 32 Semnifica ia simbolurilor afi ate pentru service . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 32 Senzor pentru temperatura a.c.m. din acumulator . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 38 Senzorul de temperatur al apei din cazan . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 38 Senzorul pentru temperatura la ie ire . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .38 Siguran a . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 40 ri de destina ie . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 5 T Tipul de gaz . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 15 U Umplerea instala iei . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 14 Umplerea instala iei de nc lzire . . . 14 V Vasul de expansiune cu membran . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 14, 24

5575 841 RO

63

Tip rit pe hrtie ecologic ,

Indica ie de valabilitate
Vitopend 100-W, tip WH1B Nr. de fabrica ie Cazan mural pentru nc lzire pe gaz de la 10,5 pn 7277 952 ... la 24 kW

Cazan pentru nc lzire i preparare a.c.m. pe gaz 7277 948 ...

64

5575 841 RO

Viessmann S.R.L. RO-507075 Ghimbav Bra ov E-mail: info-ro@viessmann.com www.viessmann.com

Firma Viessmann i rezerv dreptul de a efectua modific ri tehnice!

albit f r clor

Nr. de fabrica ie de la 13 pn la 30 kW

Cazan mural pentru nc lzire pe gaz

Cazan pentru nc lzire i preparare a.c.m. pe gaz 7277 950 ...

66