Sunteți pe pagina 1din 4

FIA DISCIPLINEI DREPT CIVIL.

TEORIA GENERAL A OBLIGAIILOR Anul de studiu 2008- Semestrul * II Tipul de evaluare E 2009 final(E/V/K) Regimul disciplinei(Ob-obligatorie, Op-opional Ob Numrul de credite 5 F- facultativ) Total ore din Total ore de studiu Total ore pe semestru Planul de nvmnt individual Titularul disciplinei Prof.univ.dr. POMPIL DRGHICI *Daca disciplina are mai multe semestre de studiu, se completeaz o fi pentru fiecare semestru Denumirea disciplinei Facultatea De Drept i tiine Administrative Numrul total de ore(pe semestru) din planul de nvmnt

Catedra Drept Privat Profilul Stiinte juridicet Total C** S Specializarea Drept 21 14 7 ** C-curs, S- seminar. L- activiti de laborator, P-proiect sau lucrri practice

1.Cunoatere i nelegere: 1.1 cunoaterea i utilizarea adecvat a noiunilor privind raporturile juridice obligaionale 1.2. nelegerea locului i rolului raporturilor juridice obligaionale 1.3. cunoaterea modalitilor de executare, de transmitere, transformare, stingere i garantare a obligaiilor 2.Explicare i interpretare: 2.1 explicarea i interpretarea unor idei, teorii i proiecte, specifice teoriei generale a obligaiilor 2.2 analiza critic a principiilor, teoriilor i ideilor prezentate 3.Instrumental aplicative: 3.1. utilizarea soluiilor instanelor de judecat n rezolvarea problemelor juridice 3.2 simularea i rezolvarea unor spee specifice raporturilor juridice obligaionale 3.3 utilizarea metodelor de cercetare 4.Atitudinale: 4.1. stimularea spiritului de echip 4.2. respectarea raporturilor juridice obligaionale 4.3. manifestarea unei atitudini responsabile i pozitive fa de profesia de jurist La stabilirea notei finale se iau in considerare Ponderea n notare, exprimata in % ( Total =100%) 70% 10% 20%

-rspunsurile la examen/colocviu(evaluare final) -rspunsurile finale la lucrrile practice de laborator -testarea periodic prin lucrri de control -testarea continu pe parcursul semestrului -activitai gen teme/referate/eseuri/traduceri/proiecte etc. Descriei modalitatea practic de evaluare final, E/V de exemplu: lucrare scris care cuprinde sarcini de analiz teoretic n proporie de 50% i sarcini de interpretare i rezolvare practic a unor probleme juridice

Cerine minime pentru nota 5 (sau cum se acorda nota 5) - minimum 20% din punctele ce evalueaz activitatea la seminar - minimum 4 puncte la lucrarea scris la examenul final

Cerine pentru nota 10 (sau cum se acorda nota 10) - punctaj maxim pentru activitatea din timpul anului - punctaj maxim pentru lucrarea scris la examenul final

ef catedr, Prof. univ. dr. Pompil Drghici

Titular disciplin, Prof. univ. dr. Pompil Drghici

PROGRAMA ANALITIC Denumirea disciplinei Codul disciplinei Facultatea DREPT CIVIL. TEORIA GENERAL A OBLIGAIILOR Numrul de credite

FR2205

Semestrul

II

de Drept i tiine Numrul orelor semestriale de activiti Administrative Total Curs Sem. L.P. Aplic. Domeniul Stiinte juridice 21 14 7 Specializarea Drept Categoria formativ a disciplinei DS DF fundamental; DG general; DS de specializare; DE economic/managerial; DU umanist Categoria de opionalitate a disciplinei: DI impus; DO opional; DF facultativ DI Discipline anterioare Obligatorii Recomandate Drept civil. Partea general

Obiective

nsuirea i verificarea principiilor i noiunilor de baz specifice raporturilor juridice obligaionale Dobndirea cunotinelor necesare privind izvoarele obligaiilor, executarea, transmiterea, transformare, stingerea i garantarea raporturilor juridice obligaionale.

Coninut (descriptori) Nr.crt. Total DENUMIRE TEM Privire general asupra obligaiilor civile 1. 3 Noiunea de obligaie. Clasificarea obligaiilor Importana obligaiilor civile. Izvoarele obligaiilor. Clasificare Actul juridic ca izvor de obligaii. Contractul 2. 3 Faptul juridic licit ca izvor de obligaii 3. 3 Fapta ilicit cauzatoare de prejudicii, ca izvor 4. 3 de obligaii (Rspunderea delictual) Efectele obligaiilor. Executarea direct. Executarea indirect a obligaiilor. Drepturile 5. 3 creditorului asupra patrimoniului debitorului Transmiterea i transformarea obligaiilor Modurile de stingere a obligaiilor . Modurile 6. 3 de stingere a obligaiilor care duc la realizarea creanei creditorului. Modurile de sting ere a obligaiilor care nu duc la realizarea creanei creditorului Obligaii complexe . Obligaii afectate de modaliti. Obligaiile plurale Garantarea obligaiilor. Garaniile personale. 7. 3 Garaniile reale

Curs 2

Sem. 1

L.P.

2 2 2

1 1 1

21

14

Forma de evaluare: E examen; C colocviu/test final; V - verificare - rspunsuri la forma de evaluare Stabilirea notei finale (procentaj) - activiti aplicative, referate etc. - teste de pe parcursul semestrului

E 70% 20% 10%

Bibliografie selectiv: 1. Adam I., Drept civil. Teoria general a obligaiilor, Ed. All Beck, Bucureti, 2004. 2. Anghel, I.M., Deak, Fr., Popa, M.F., Rspunderea civil, Ed. tiinific, Bucureti, 1970. 3. Dogaru, I., Drghici, P., Drept civil. Teoria general a obligaiilor, Ed. All Beck, Bucureti, 2002. 4. Eliescu, M., Rspunderea civil delictual, Ed. Academiei Republicii Socialiste Romnia, Bucureti, 1972. 5. Ileana- Ni V., Drept civil. Teoria general a obligaiilor. Ed. Un iversitaria. Craiova, 2004 Lista materialelor necesare: note de curs, lucrri consultate n bibliotec, acces Internet Prof. univ. dr. Pompil Drghici Semntura

Titularul disciplinei

S-ar putea să vă placă și