Sunteți pe pagina 1din 6

Metode complementare de evaluare folosite la disciplina Biologie In practica scolara s-au imbunatatit metodele si tehnicile de evaluare in scopul realizarii

unor corelatii eficiente intre predare-invatare-evaluare si pentru a atinge dezideratele propuse pentru formarea personalitatii autonome,libere si creatoare. Actiunea de evaluare instrumenteaza o serie de metode variate dupa obiectul de studiu : metode cantitative,bazate pe tratarea statistica a nivelului de cunostinte si competente; metode calitative,care furnizeaza interpretari mai ales atunci cand se introduce un demers de tip expertiza. Strategiile moderne de evaluare cauta sa accentueze acea dimensiune a actiunii evaluative care sa ofere elevilor suficiente si variate posibilitati de a demonstra ceea ce stiu(ansamblul de cunostinte) si mai ales ceea ce pot sa faca(priceperi,deprinderi,abilitati). In ultimii ani se observa o schimbare de conceptie in ceea ce priveste evaluarea curenta,in sensul dezvoltarii unor strategii evaluative,concretizate in instrumente de evaluare care pot reprezenta alternative reale la metodele traditionale sau forme complementare ale acestora. Principalele metode complementare de evaluare care pot fi utilizate de profesor in activitatea la clasa sunt : observarea sistematica a activitatii si comportamentului elevilor ; investigatia ; proiectul ; portofoliul ; interviul ; jurnalul reflexiv ; tehnica 3-2-1 ; metoda R.A.I. ; studiul de caz ; autoevaluarea. 1. Portofoliul In cadrul orelor de biologie,dar nu numai,este necesar ca profesorul sa aiba posibilitatea reala de a emite o judecata de valoare pertinenta si obiectiva,fundamentata pe un ansamblu de rezultate ce reflecta complexitatea evolutiei elevului si a progresului sau in planul performantelor scolare.De aceea,s-a impus cu necesitate crearea unui instrument de evaluare flexibil,complex,integrator,ca alternativa viabila la modalitatile traditionale de evaluare.

Un astfel de rol isi poate asuma portofoliul in cadrul procesului de evaluare a performantelor scolare ale elevilor la orele de biologie,deoarece : reprezinta o alternativa viabila la testele standardizate ; include rezultate relevante obtinute prin celelalte metode si tehnici de evaluare(lucrari scrise,eseuri,propuneri de teme pentru realizarea unor proiecte la biologie,observarea sistematica a comportamentului scolar,autoevaluarea) ; urmareste progresul elevului de la un semestru la altul si chiar de la un an scolar la altul. Portofoliul este o culegere structurata de documente,in care fiecare titular poate reuni si prezenta intr-un mod sistematic materiale si esantioane din lucrari personale.Portofoliul reprezinta cartea de vizita a elevului,un pact intre elev si profesorul care trebuie sa-l ajute pe elev sa se autoevalueze. Cuprinzand obiectivele activitatii desfasurate de elev,o selectie a continuturilor,resursele folosite,gandurile elevilor asupra a ceea ce au lucrat,propriile concluzii de autoevaluare,materialele pot fi citite atat de profesor cat si de parinti sau colegi,fiind o sursa foarte buna de cunoastere a elevului care a lucrat la alcatuirea portofoliului. Este o mapa deschisa in care tot timpul se mai poate adauga ceva,iar nota nu trebuie sa fie o presiune. Am optat pentru utilizarea portofoliului ca instrument de evaluare,deoarece ofera o serie de avantaje in comparatie cu metodele clasice : desi foloseste criterii de evaluare holistice,elementele sale constitutive se evalueaza separat si secvential ;portofoliul se compune din materiale elaborate in timp,in paralel sau ulterior studierii unui capitol si evaluate pe rand,pe masura elaborarii lor ; preia si valorifica superior evaluarea continua,eliminand o parte din tensiunile si erorile metodelor traditionale de verificare si evaluare ; poate servi ca evaluare sumativa sau poate constitui chiar o parte a unei examinari ;se obtin astfel date asupra evolutiei si progreselor realizate de catre subiecti,impreuna cu date importante despre preocuparile lor ; daca este bine conceput si administrat,stimuleaza creativitatea,ingeniozitatea si implicarea personala,dezvoltand preponderent motivatia interna,oferind astfel evaluatorului informatii importante despre personalitatea subiectului,individualizandu-l in cadrul grupului. Important intr-o mare masura este scopul pentru care este proiectat instrumentul de evaluare,ceea ce va determina si structura sa. In sens general,scopul unui portofoliu este acela de a confirma faptul ca ceea ce este cuprins in obiectivele invatarii reprezinta,in fapt,si ceea ce stiu elevii sau sunt capabili sa faca. In determinarea scopului unui portofoliu,evaluatorul trebuie sa raspunda mai intai unor intrebari de tipul : Care este continutul asimilat in acel capitol ? Ce ar trebui elevii sa fie capabili sa faca?

Care sunt atitudinile pe care elevii ar trebui sa le rezolve in realizarea portofoliuluil lor ? In ceea ce priveste proiectarea portofoliului,una dintre cele mai importante decizii este cea care vizeaza continutul sau,identificarea elementelor reprezentative pentru activitatile desfasurate de elev,elemente care pot fi esantioane din: lucrari scrise care dovedesc faptul ca elevul si-a corectat greselile anterioare si a inteles corect diferite concepte; redactari de eseuri pe teme date; rezumate ; probleme rezolvate ; propuneri(ale elevului)de teme pentru realizarea unor proiecte la biologie ; scheme,grafice,tabele,etc,.realizate de catre elev ; o investigatie prin care elevul a rezolvat creativ,original o sarcina teoretica sau practica ; un raport asupra unui proiect de grup la care elevul a participat; diplome obtinute de elev la diferite competitii(sesiuni de comunicari stiintifice,olimpiade etc.) ; teste si lucrari semestriale ; rebusuri realizate de catre elev pe teme biologice ; fisa de apreciere din partea profesorului ; fotografii in legatura cu activitatea in laboratorul de biologie sau pe teren a elevului ; postere,colaje,machete,desene,proiecte,jurnal personal ; contributii la reviste scolare ; lista continutului portofoliului(sumarul,care include titlul fiecarei lucrari/fise etc. si numarul paginii la care se gaseste) bibliografie etc. O alta decizie importanta in cadrul proiectarii este legata de cat de multe esantioane trebuie sa contina portofoliul,cum sa fie ele organizate,cine decide selectia lor(o posibilitate poate fi urmatoarea :profesorul descrie cerintele de continut ale portofoliului iar elevul selecteaza probele pe care le considera reprezentative). Este important ca intregul continut al portofoliului sa fie raportat la anumite cerintestandard,clar formulate in momentul proiectarii si cunoscute inainte de realizarea efectiva a acestuia. Evaluarea portofoliului incepe de obicei prin explicarea de catre profesor,la inceputul perioadei, a obiectivelor invatarii pentru care se va primi nota.Profesorul si elevii cad de acord asupra produselor pe care trebuie sa le contina portofoliul si care sa dovedeasca indeplinirea obiectivelor invatarii(multi profesori le reamintesc aproape zilnic elevilor sa puna in portofoliu esantioane care sa le aminteasca mai tarziu de munca depusa). Atunci cand elevul isi prezinta portofoliul,profesorul realizeaza de obicei un interviu cu acesta,trecand in revista lucrarile anexate,analizand atitudinea lui fata de munca

depusa,laudandu-l pentru lucrurile bune si ajutandu-l sa se concentreze asupra aspectelor care trebuie imbunatatite. Prezentam in continuare o posibila fisa de evaluare,preluata din revista Perspective (nr.1,p.50) : 1.Calitatea si varietatea surselor de informatie : a)minimum doua titluri :5p b)minimum trei titluri :10p c)patru sau mai multe titluri :15p 2.Coerenta si atractivitatea informatiei prezentate : a)coerenta,dar banala :5p b)subiect atractiv,prezentat incoerent :10p c)informatie coerenta si atractiva :15p 3.Ilustrarea cu material informativ(imagini foto,material audio-video) : a)ilustrarea neadecvata,conventionala,lipsita de originalitate :5p b)ilustrarea adecvata,dar lipsita de originalitate :10p c)ilustrarea adecvata si originala :15p 4.Gradul de personalitate in redactarea compozitiilor cu caracter biologic : a)prezentare corecta,dar profund marcata de sursele bibliografice :5p b)caracterizare originala,dar sumara :10p c)caracterizare originala si complexa :15p 5.Corectitudinea exprimarii,fluenta scrisului :5p 6.Aspectul grafic al materialului ilustrativ ales :10p 7.Justetea autoevaluarii :15p 8.Oficiu :10p TOTAL :100p Portofoliul reprezinta un veritabil portret pedagogic al elevului,relevand nivelul general de pregatire,rezultatele deosebite obtinute,interesele si aptitudinile demonstrate,capacitatile formate,atitudinile,dificultatile in invatare intampinate,corelatiile interdisciplinare,resursele pentru o invatare ulterioara,disponibilitatile de comunicare si de lucru in echipa,gradul de implicare in sarcina de lucru,perseverenta si constiinciozitatea,trasaturile de personalitate. Notarea termenilor cheie alesi pentru portofoliu poate lua forma urmatoare : NUMARUL DE PUNCTE 20 10 15 20 15 CRITERIILE -Atingerea tuturor termenilor cheie ; -Inregistrarea acestora in timp util; -Originalitatea aptitudinilor; -Rationamente superioare implicate; -Relatii cu alte materii;

20 100

-Reflectia personala. TOTAL

Portofoliul de grup este o colectie organizata de lucrari/mostre din activitatea grupului,acumulate in timp,precum si mostre din lucrarile individuale ale membrilor grupului. Elementele ce se pot regasi intr-un portofoliu de grup sunt urmatoarele : Coperta,care reflecta in mod creativ personalitatea grupului; Cuprinsul; Prezentarea grupului si a membrilor sai; Introducerea si argumentatia privind mostrele alese; Mostre care au necesitat cooperarea intre membrii grupului pentru a fi realizate; Observatii ale membrilor grupului privind modul lor de interactiune in timpul activitatii in comun ; Autoevaluari ale membrilor grupului si evaluarea grupului de catre acestia ; Mostre individuale revizuite pe baza fed-back-ului primit de la grup(compozitii,prezentari,etc.) ; Autoevaluari ale membrilor grupului cu privire la calitatile si punctele slabe ale interactiunii sociale-modul in care au potentat eficienta grupului si au ajutat alti colegi sa invete ; O lista a viitoarelor obiective de invatare si deprinderi sociale pe care si le propun membrii grupului ; Comentarii si feed-back din partea profesorilor. Forma pe care o poate imbraca portofoliul este fie o mapa cu documente,fie o cutie de carton in care se pot aduna :casete video,materiale,desene,picturi,fotografii ce reprezinta aspecte ale invatarii si/sau pe cei implicati in activitate. In urma evaluarii portofoliilor elevilor,acestia au fost intrebati daca prefera aceasta forma de evaluare in locul celor clasice(raspunsuri orale,lucrari scrise).Majoritatea raspunsurilor au fost afirmative,iar dintre argumentele aduse de elevi amintesc cateva : libertatea de a pune in propriul portofoliu materialele pe care le considera fiecare necesare si care il reprezinta cel mai bine ; in urma analizei materialelor prezentate,elevii afla informatii importante despre preocuparile colegilor ; stimuleaza creativitatea,originalitatea,implicarea personala a elevului in activitatea de invatare ; elimina tensiunile induse de metodele traditionale de verificare/evaluare. Rezultatele chestionarului adresat elevilor scot in evidenta stimularea factorilor intelectuali si non-intelectuali ai creativitatii :aparitia curiozitatii-acest lucru il indeplinesc pentru prima data si mi-a starnit curiozitate(M.N.) ;depasirea unui obstacol-nu credeam ca eu

voi putea sa fac un portofoliu,dar pana la urma l-am elaborat(P.C.) ;evaluarea creativa-am avut ocazia sa fiu apreciata pentru fantezie,originalitate(S.A.) ;obtinerea performantelor-odata cu elaborarea portofoliului mi-am dezvoltat capacitatile creative(D.F.) ;sentimentul placerii de a crea-mi-a facut placere sa creez ceva nou si sa placa celor ce-mi cunosc lucrarile(C.V.). Consider ca realizarea si prezentarea portofoliului ofera posibilitatea de a evalua competentele specifice studiului biologiei,devenind o buna metoda de aprofundare si sistematizare a cunostintelor dintr-un anumit domeniu,o metoda alternativa de succes in scoala romaneasca actuala.In acelasi timp,portofoliul permite o mai buna cunoastere a elevilor ;confirma sau infirma anumite pareri despre fiecare.El reflecta intr-o mare masura personalitatea elevilor,pornind chiar de la modul in care si-l structureaza. Bibliografie : 1.Ghid de evaluare si examinare la biologie(2001),S.N.E.E.,Bucuresti,Editura Aramis. 2.Neacsu,I. ;Stoica,A.(coord)(1996),Ghid general de evaluare si examinare,Bucuresti,Editura Aramis. 3.Radu I.T.(1981),Teorie si practica in evaluarea eficientei invatamantului,Bucuresti,E.D.P. 4.Zlatior,T.(2001),Portofoliul,metoda alternativa de evaluare,in rev. Perspective,nr.1,ClujNapoca,Editura Casa Cartii de Stiinta.

S-ar putea să vă placă și