Sunteți pe pagina 1din 2

Instructiuni proprii SSM pentru cabinet medical medicina de familie

Desfasurarea activitatii de medicina de familie se va efectua in conformitate cu reglementarile Ministerului Sanatatii. Depozitarea instrumentarului medical si a materialelor in dulapuri, pe rafturi se va face in asa fel incat sa nu fie depasita sarcina maxima admisa pentru mobilierul respectiv. Substantele inflamabile si dezinfectante vor fi depozitate in spatii special amenajate, asigurandu-se aerisirea acestor spatii, precum si etanseitatea recipientelor. Se interzice ocuparea cailor de acces in cabinetul medical, cu orice fel de materiale. Cabinetul medical trebuie sa aplice planul de gestionare a deseurilor rezultate din activitatea medicala , in conformitate cu reglementarile legale in vigoare privind managementul deseurilor periculoase. Este obligatorie purtarea corecta a echipamentului individual de protectie (EIP) din dotare , corespunzator activitatii desfasurate.Mansetele vor fi bine stranse iar hainele se vor purta ncheiate. Lucratorul care deserveste aparatura medicala actionata electric va verifica naintea nceperii lucrului: integritatea sistemului de nchidere a carcaselor de protectie (usi , capace, aparatori etc.); modul de dispunere a cablului flexibil de alimentare, precum si integritatea nvelisului exterior; continuitatea legaturii la centura de mpamntare. Orice element de mobilier va fi finisat corespunzator, pentru a nu provoca accidente. La amplasarea mobilierului si a utilajelor se va asigura ca spatiul de amplasare sa fie in afara spatiilor de circulatie a persoanelor. < !--[if !supportLists]--> <!--[endif]-->. Echipamentele si instalatiile vor avea ecrane de protectie, aparatori, carcase, etc., care sa impiedice accesul personalului salariat sau altor persoane la elementele periculoase ale acestora, precum si protectiile electrice corespunzatoare. < !--[if !supportLists]--> <!--[endif]-->Verificarea instalatiilor de alarmare, sesizare, iluminat de siguranta, a celor de evacuare, decantare si filtrare a deseurilor sau substantelor rezultate din activitatea societatii se vor efectua periodic, luandu-se masuri pentru mentinerea lor in stare de functionare optima. < !--[if !supportLists]--> <!--[endif]-->Iluminatul de siguranta de evacuare este obligatoriu in spatiile de evacuare a persoanelor in caz de necesitate. Acesta va asigura o iluminare de eel putin 0,3 [lx] la nivelul pardoselii. < !--[if !supportLists]--> <!--[endif]-->(l)Toate activitatile cu caracter tehnic desfasurate pe teritoriul unitatii se vor putea desfasura numai dupa instiintarea conducerii cabinetului medical. Conducerea cabinetului medical va lua masuri de securitate a muncii, impreuna cu serviciul de prevenire si protectie, ca persoanele care executa aceste activitati sa cunoasca si sa respecte prevederile normelor de securitate a muncii specifice activitatilor tehnice desfasurate. (2) Masurile de securitate a muncii trebuie sa contina reguli specifice pentru fiecare faza a utilizarii echipamentului tehnic (montare, punere in functiune, probe experimentale, exploatare, reglare, verificare, defectari previzibile, intretinere, demontare, reparare,etc), care poate prezenta riscuri de accidentare si/sau imbolnavire profesionala. (3) Pe perioada efectuarii reparatiilor, curatirilor, reglarilor etc. a aparaturii medicale din dotare se vor utiliza indicatoare de securitate atat pentru interzicerea cuplarii la surse de energie cat si pentru interzicerea punerii in functiune a echipamentelor tehnice la care s-a intervenit (ex: tablita avertizoare cu inscriptia ATENTIE ! SE LUCREAZA PE LINII ! NU CUPLATI !). < !--[if !supportLists]--> <!--[endif]-->Transportul, manipularea si depozitarea materialelor se vor efectua sub supravegherea unei persoane desemnate si instruite in acest scop, in vederea prevenirii accidentelor. < !--[if !supportLists]--> <!--[endif]-->In interiorul cabinetului medical, materiile si materialele vor fi transportate cu respectarea normelor specifice de protectie a muncii pentru manipularea si depozitarea materialelor. < !--[if !supportLists]--> <!--[endif]-->Iarna, caile de acces vor fi deszapezite si acoperite cu materiale antiderapante.