PLAN DE LECŢIE

Unitatea de învăţământ: Data : 21 martie 2013 Profesor: Lupu Mădălina Clasa: a IX -a G Disciplina: Istorie Unitatea de învăţare: State medievale în spaţiul românesc. Lecţia: ,, Întemeierea statelor medievale româneşti’’ Tipul lecţiei: predare-consolidare a cunoştiinţelor -evaluare Competenţe generale: 1. Utilizarea vocabularului şi informaţiei istorice. 2. Identificarea timpului şi spaţiului la care face referire lecţia. 3. Prezentarea informaţiilor care au deteminat întemeierea statului medival Transilvania. 4. Descoperirea etapelor întemeierii Ţării Româneşti şi Moldovei; 5. Indicarea nucleului de la care pleacă întemeierea statului medieval Dobrogea; Competente specifice: 1.1. Folosirea limbajului adecvat în cadrul unei prezentări orale. 1.2. Evidenţierea relaţiei cauză-efect într-o succesiune de evenimente, procese istorice. 2.1. Utilizarea adecvată a coordonatelor temporale şi spaţiale relative la un subiect istoric. 2.2. Recunoaşterea unui context economic, social, politic, cultural, istoric. 2.3. Proiectarea unui demers de cooperare pentru identificarea şi realizarea unor scopuri comune. 3.1. Analizarea mesajelor transmise de surse istorice studiate. 3.2. Stabilirea unor relaţii între aspectele unui fapt istoric din Antichitate şi din Evul Mediu, pe baza surselor istorice. 4.1. Analizarea unui fapt istoric din istoria românilor în Antichitate sau în Evul Mediu, pe baza surselor istorice studiate. 5.1. Compararea informaţiilor din surse istorice studiate, referitoare la un aspect al civilizaţiei româneşti în Evul Mediu, în vederea acceptării unor puncte de vedere diferite.

2. Metode şi procedee: explicaţia. Evaluare: continuă Scenariul didactic . clasa a IX-a.Bucureşti -fişe de lucru. O2 – să enumere izvoarele istorice care fac referire la formaţiunile prestatale româneşti. O3 – să analizeze informaţiile care au deteminat întemeierea statului medieval Transilvania şi Dobrogei. 4. conversaţia dirijată. expunerea.Obiective operaţionale: Elevii să fie capabili: O1 – să opereze corect cu noţiunile istorice date. Strategia didactică 1. Forme de organizare a activităţii elevilor : activitate frontală şi activitate individuală. 3. Mijloace de învăţământ: -manualul Istorie Editura Corint. O4 – să prezinte etapele întemeierii Ţării Româneşti şi Moldovei.

) 4. Care a fost primul împărat al Imperiului romano-german? -elevii răspund la întrebările profesorului: 1. 3.) Activitatea profesorului -prof.. -elevii răspund: Explicaţia 1.Anunţarea titlului şi a obiectivelor lecţiei (2 min.consemnarea absenţelor.Dobândirea 1. Cine a consolidat Imperiul Carolingian? Imperiul Carolingian a fost consolidat de către Carol cel Mare (768814) 3. Cine a consolidat Imperiul Carolingian? 3.1 Profesorul va adresa câteva întrebări referitoare la Statul Medieval: 1.3 organizatoric (2 min.1 Profesorul anunţă şi se scrie pe -Elevii deschid caietele şi tablă data şi titlul lecţiei: noteaza . Momentul 2. 2.Momentul Competenţe lecţiei şi durata specifice 1.1 Conversaţia . Când a dispărut Imperiul Bizantin şi care a fost cauza dispariţiei sale ? 2.Consolidarea şi valorificarea cunoştiinţelor dobândite anterior (3 min) 1. Când a dispărut Imperiul Bizantin şi care a fost cauza dispariţiei Conversaţia sale ? euristică Imperiul Bizantin a dispărut în 1453 după ce otomanii au cucerit Constantinopolul. Activitatea elevului . Evaluare 2. Care a fost primul împărat al Imperiului romano-german? Primul împărat al Imperiului romanogerman a fost Otto I. enunţarea scopului lecţiei şi pregătirea mijloacelor de învăţare. salută elevii.elevii răspund la salut şi se pregătesc pentru începerea activităţii didactice. Întemeierea statelor medievale româneşti’’ Apoi va preciza obiectivele lecţiei. .

2 2.Ţara Românească 3. cetăţile: Cuvin.Moment introductiv -profesorul îi întreabă pe elevii care sunt statele medievale româneşti studiate şi în clasele gimanziale 2. cetăţile: Cluj-Mănăştur. în Banatul de mai târziu. Formarea statului medieval Transilvania -profesorul face apel la cunoştiinţele elevilor acumulate în clasele gimanziale şi îi întreabă despre cele trei formaţiuni politice prestatale româneşti menţionate în lucrarea lui Anonimus „Gesta Hungarorum” 1.noilor cunoştiinţe (30 min.ducatul lui Gelu (Estul Depresiunii Transilvaniei).ducatul lui Glad. Orşova.Dobrogea -elevii răspund la întrebările profesorului: Cele trei formaţiuni politice prestatale Expunerea româneşti menţionate în Explicaţia lucrarea lui Anonimus Conversaţia „Gesta Hungarorum” sunt: -ducatul lui Menumorut (între Ţara Oaşului şi bazinul Mureşului inferior ). Sătmari.) 2.Transilvania 2. al cetăţile: Biharea.3 Profesorul coordonează elevii in desfăşurarea lecţiei : 1. . Dăbâca.Moldova 4. Zalău. -profesorul prezintă informaţii referitoare la formarea statului medieval Transilvania -elevii notează în caiete Expunerea Explicaţia În secolul al XI-lea din Legenda . . Moldoveneşti.

şi cetatea Turda. din care jumătate este dăruită mănăstirii de Sf. Cel dintâi document cunoscut cu privire la Crişana şi Transilvania este un act emis din cancelaria regelui Géza I. Benedict. în anul 1075. aflat pe râul Criş. care se află în conflict cu regele maghiar Ştefan cel Sfânt. precum si obligaţiile locuitorilor mănăstire. totuşi datorită luptelor pentru tron. Deşi regii maghiari au reuşit să anihileze formaţiunile politice prestatale din Transilvania. cu vama salinelor. După încearcă Transilvania pământuri colonizeând anul 1100 să după şi populaţii maghiarii organizeze sistemul privilegii.Sfântului Gerard aflăm despre existenţa lui Ahtum. satul Duboz. unde este menţionată cetatea Biharea cu mai multe sate din jurul său (Ártánd). străine faţă aceeaşi feudalismului apusean: acordând . a anarhiei interne şi a presiunilor venite din exterior nu au reuşit săşi instaleze imediat stăpânirea asupra acestei. un urmaş al lui Glad.

2 2. sub suzeranitatea Conversaţia împreună termenul de “descălecat” -profesorul prezintă informaţii .1 1.Voievodul dar se bucură de Transilvaniei. punând începuturile unei țări mare principat. Descălecat=A se stabili definitiv într-un loc. Începând cu anul 1542 Transilvania Imperiului Otoman.1 . Formarea statului medieval Ţara Românească 1. voievodul Ladislau Kan (1294-1315) are propria curte la Deva. Leustachius. in 1541.1 4. Ungariei autonomie.profesorul îi întreabă pe elevi despre termenul de lui Negru Vodă descălecatul şi definesc -elevii răspund: Descălecatul voievodului Radu Negru (Negru Vodă) este considerat începutul procesului de constituire a Ţării Româneşti. Voievodatul rămâne forma de organizare cucerirea politică Ungariei până de la către devine otomani.pentru asigurarea frontierelor şi instaurând noi forme de organizare administrativă: În anul 1176 izvoarele atestă primul conducător cu titlul de voievod. 3. este vasal regelui Astfel.

elevii notează în caiete Expunerea Explicaţia În operele cronicarilor romani se vorbeşte despre „descălecatul” lui Negru Vodă. Îşi extinde autoritatea spre vest (zona Olteniei). Istoria certă a Ţării Româneşti începe cu Basarab I (Întemeietorul). Urmaşii lui Basarab au fost: Nicolae Alexandru .referitoare la Negru Vodă descălecatul lui . Carol Robert de Anjou este învins de Basarab. El pune bazele unui stat menţionat în primele decenii ale secolulul al XIV-lea cu numele de Valahia Nord-DunareanCel important voievodului act politic român mai al ramane este capitala obţinerea independenţei faţă de coroana maghiară. În 1330 la Posada. Intemeiează un stat nou în zona Câmpulungului. un voievod român din Făgăraş.a creat prima mitropolie ortodoxă a Ţării . Basarab obţine independenţa politica a statului sau. Curtea de Argeş noului stat.

Formarea statului medieval Moldova .elevii notează în caiete Expunerea Explicaţia 1.1 2.încheie o alianţă cu Polonia împotriva Ungariei (1387). Petru I Musat . El i-a înlturat pe urmaşii lui Dragoş. Urmaşii lui Bogdan au fost: Laţcu – îmbraţişează religia catolică.profesorul îi întreabă pe elevi despre termenul de marcă.1 .1 2. Roman I 5. Ea purta numele de Moldova Mică şi era condusă de Dragos.elevii răspund: . . . “Descălecatul” lui Bogdan (1359-1365) Marele merit de a conduce lupta pentru neatârnarea Moldovei îi aparţine lui Bogdan.3 4. Formarea statului medieval Dobrogea .a respins şi ultima încercare a maghiarilor de a cuceri Ţara Românească. voievod de Maramureş. 4. după răspunsul elevilor le reaminteşte de cele 2 descălecate din Moldova studiate în clasele gimanziale: “Descălecatul” lui Dragoş Pentru a împiedica trecerea tătarilor în Transilvania. regele Ludovic organizează o marcă de apărare la Baia şi mai apoi la Siret.Româneşti la Vicina Vladislav Vlaicu .elevii răspund: Marca este o provincie de margine organizată Conversaţia militar pentru protejarea unei fonrtiere. iar în urma luptelor purtate cu coroana maghiară obţine independenta statului.înfiintează prima mitropolie ortodoxă a Moldovei.

când sunt amintiţi unii conducători locali precum jupan Dimitrie.Asigurarea 2.1 Profesorul propune elevilor citirea şi completarea fişei de lucru -elevii citesc şi Autoevaluare .profesorul prezintă informaţii referitoare la întemeierea Dobrogei În secolul al XIV-lea între Dunăre şi Mare apare un nou stat. . Izvoarele istorice menţionează în 1346 ca despot pe Balica. Acesta este urmat de Dobrotici şi de fiul acestuia Ivanco.3 . Acesta încearcă împreună cu Dan I.elevii notează în caiete Expunerea Explicaţia Profesorul face o schemă scurtă a lecţiei adresând întrebări elevilor . jupan Gheorghe şi strategul Theodor Conversaţia . În 1388 Mircea cel Bătrân include Dobrogea în hotarele Ţării Româneşti (până în 1417). Nucleul acestuia îl constituia Ţara Cavarnei.profesorul îi întreabă pe elevii despre primele formaţiuni politice aflate în teritoriul dintre Dunăre şi Marea Neagră la începutul Evului Mediu Primele formaţiuni politice aflate în teritoriul dintre Dunăre şi Marea Neagră la începutul Evului Mediu sunt menţionate in jurul secolului al X-lea.1.1 2. voievodul Ţării Româneşti să apere ţara de turci.1 2.elevii răspund la întrebări şi notează în caiete Conversaţia 5.

1 3. se explică tema pentru acasă completează fişa de lucru 6.) 3.) 2.Precizarea şi explicarea temei pentru acasă(2min.3 3.Încheierea activităţii (1min) Profesorul salută.1 4.2 Se anunţă. Conversaţia .1 .feed-backului (10 min. -elevii răspund la salut. multumeşte elevilor pentru participarea la oră şi iese din sală.elevii primesc Anexa 1 Explicaţia 7.

Sign up to vote on this title
UsefulNot useful