PLAN DE LECŢIE

Unitatea de învăţământ: Data : 21 martie 2013 Profesor: Lupu Mădălina Clasa: a IX -a G Disciplina: Istorie Unitatea de învăţare: State medievale în spaţiul românesc. Lecţia: ,, Întemeierea statelor medievale româneşti’’ Tipul lecţiei: predare-consolidare a cunoştiinţelor -evaluare Competenţe generale: 1. Utilizarea vocabularului şi informaţiei istorice. 2. Identificarea timpului şi spaţiului la care face referire lecţia. 3. Prezentarea informaţiilor care au deteminat întemeierea statului medival Transilvania. 4. Descoperirea etapelor întemeierii Ţării Româneşti şi Moldovei; 5. Indicarea nucleului de la care pleacă întemeierea statului medieval Dobrogea; Competente specifice: 1.1. Folosirea limbajului adecvat în cadrul unei prezentări orale. 1.2. Evidenţierea relaţiei cauză-efect într-o succesiune de evenimente, procese istorice. 2.1. Utilizarea adecvată a coordonatelor temporale şi spaţiale relative la un subiect istoric. 2.2. Recunoaşterea unui context economic, social, politic, cultural, istoric. 2.3. Proiectarea unui demers de cooperare pentru identificarea şi realizarea unor scopuri comune. 3.1. Analizarea mesajelor transmise de surse istorice studiate. 3.2. Stabilirea unor relaţii între aspectele unui fapt istoric din Antichitate şi din Evul Mediu, pe baza surselor istorice. 4.1. Analizarea unui fapt istoric din istoria românilor în Antichitate sau în Evul Mediu, pe baza surselor istorice studiate. 5.1. Compararea informaţiilor din surse istorice studiate, referitoare la un aspect al civilizaţiei româneşti în Evul Mediu, în vederea acceptării unor puncte de vedere diferite.

Forme de organizare a activităţii elevilor : activitate frontală şi activitate individuală. Mijloace de învăţământ: -manualul Istorie Editura Corint. O4 – să prezinte etapele întemeierii Ţării Româneşti şi Moldovei. 4. Metode şi procedee: explicaţia. O2 – să enumere izvoarele istorice care fac referire la formaţiunile prestatale româneşti.Bucureşti -fişe de lucru. 2. expunerea. conversaţia dirijată. clasa a IX-a. Strategia didactică 1. Evaluare: continuă Scenariul didactic .Obiective operaţionale: Elevii să fie capabili: O1 – să opereze corect cu noţiunile istorice date. 3. O3 – să analizeze informaţiile care au deteminat întemeierea statului medieval Transilvania şi Dobrogei.

3.Anunţarea titlului şi a obiectivelor lecţiei (2 min. Cine a consolidat Imperiul Carolingian? 3.) 4. 2. Întemeierea statelor medievale româneşti’’ Apoi va preciza obiectivele lecţiei. Când a dispărut Imperiul Bizantin şi care a fost cauza dispariţiei sale ? 2.Consolidarea şi valorificarea cunoştiinţelor dobândite anterior (3 min) 1. Activitatea elevului .1 Profesorul va adresa câteva întrebări referitoare la Statul Medieval: 1. Care a fost primul împărat al Imperiului romano-german? -elevii răspund la întrebările profesorului: 1.consemnarea absenţelor.) Activitatea profesorului -prof..elevii răspund la salut şi se pregătesc pentru începerea activităţii didactice. -elevii răspund: Explicaţia 1. Când a dispărut Imperiul Bizantin şi care a fost cauza dispariţiei Conversaţia sale ? euristică Imperiul Bizantin a dispărut în 1453 după ce otomanii au cucerit Constantinopolul. Momentul 2.1 Profesorul anunţă şi se scrie pe -Elevii deschid caietele şi tablă data şi titlul lecţiei: noteaza . enunţarea scopului lecţiei şi pregătirea mijloacelor de învăţare.Momentul Competenţe lecţiei şi durata specifice 1. salută elevii. . Care a fost primul împărat al Imperiului romano-german? Primul împărat al Imperiului romanogerman a fost Otto I.1 Conversaţia .3 organizatoric (2 min. Evaluare 2. Cine a consolidat Imperiul Carolingian? Imperiul Carolingian a fost consolidat de către Carol cel Mare (768814) 3.Dobândirea 1.

Dobrogea -elevii răspund la întrebările profesorului: Cele trei formaţiuni politice prestatale Expunerea româneşti menţionate în Explicaţia lucrarea lui Anonimus Conversaţia „Gesta Hungarorum” sunt: -ducatul lui Menumorut (între Ţara Oaşului şi bazinul Mureşului inferior ). -profesorul prezintă informaţii referitoare la formarea statului medieval Transilvania -elevii notează în caiete Expunerea Explicaţia În secolul al XI-lea din Legenda . Sătmari. Formarea statului medieval Transilvania -profesorul face apel la cunoştiinţele elevilor acumulate în clasele gimanziale şi îi întreabă despre cele trei formaţiuni politice prestatale româneşti menţionate în lucrarea lui Anonimus „Gesta Hungarorum” 1.ducatul lui Gelu (Estul Depresiunii Transilvaniei). cetăţile: Cluj-Mănăştur. Moldoveneşti. Zalău. al cetăţile: Biharea.ducatul lui Glad.Moment introductiv -profesorul îi întreabă pe elevii care sunt statele medievale româneşti studiate şi în clasele gimanziale 2. Dăbâca.) 2. cetăţile: Cuvin. în Banatul de mai târziu. . .Transilvania 2.Ţara Românească 3.2 2.noilor cunoştiinţe (30 min.Moldova 4.3 Profesorul coordonează elevii in desfăşurarea lecţiei : 1. Orşova.

din care jumătate este dăruită mănăstirii de Sf. care se află în conflict cu regele maghiar Ştefan cel Sfânt. Cel dintâi document cunoscut cu privire la Crişana şi Transilvania este un act emis din cancelaria regelui Géza I. şi cetatea Turda. Deşi regii maghiari au reuşit să anihileze formaţiunile politice prestatale din Transilvania. satul Duboz. aflat pe râul Criş. Benedict. unde este menţionată cetatea Biharea cu mai multe sate din jurul său (Ártánd). a anarhiei interne şi a presiunilor venite din exterior nu au reuşit săşi instaleze imediat stăpânirea asupra acestei. După încearcă Transilvania pământuri colonizeând anul 1100 să după şi populaţii maghiarii organizeze sistemul privilegii. străine faţă aceeaşi feudalismului apusean: acordând . precum si obligaţiile locuitorilor mănăstire. în anul 1075. cu vama salinelor. totuşi datorită luptelor pentru tron. un urmaş al lui Glad.Sfântului Gerard aflăm despre existenţa lui Ahtum.

1 .1 1.1 4.2 2. este vasal regelui Astfel.pentru asigurarea frontierelor şi instaurând noi forme de organizare administrativă: În anul 1176 izvoarele atestă primul conducător cu titlul de voievod. voievodul Ladislau Kan (1294-1315) are propria curte la Deva. Voievodatul rămâne forma de organizare cucerirea politică Ungariei până de la către devine otomani.Voievodul dar se bucură de Transilvaniei. Leustachius. Începând cu anul 1542 Transilvania Imperiului Otoman. sub suzeranitatea Conversaţia împreună termenul de “descălecat” -profesorul prezintă informaţii . 3. punând începuturile unei țări mare principat. Formarea statului medieval Ţara Românească 1.profesorul îi întreabă pe elevi despre termenul de lui Negru Vodă descălecatul şi definesc -elevii răspund: Descălecatul voievodului Radu Negru (Negru Vodă) este considerat începutul procesului de constituire a Ţării Româneşti. Descălecat=A se stabili definitiv într-un loc. in 1541. Ungariei autonomie.

un voievod român din Făgăraş. Intemeiează un stat nou în zona Câmpulungului.elevii notează în caiete Expunerea Explicaţia În operele cronicarilor romani se vorbeşte despre „descălecatul” lui Negru Vodă. El pune bazele unui stat menţionat în primele decenii ale secolulul al XIV-lea cu numele de Valahia Nord-DunareanCel important voievodului act politic român mai al ramane este capitala obţinerea independenţei faţă de coroana maghiară.a creat prima mitropolie ortodoxă a Ţării . Curtea de Argeş noului stat. Îşi extinde autoritatea spre vest (zona Olteniei). Basarab obţine independenţa politica a statului sau.referitoare la Negru Vodă descălecatul lui . Carol Robert de Anjou este învins de Basarab. În 1330 la Posada. Urmaşii lui Basarab au fost: Nicolae Alexandru . Istoria certă a Ţării Româneşti începe cu Basarab I (Întemeietorul).

după răspunsul elevilor le reaminteşte de cele 2 descălecate din Moldova studiate în clasele gimanziale: “Descălecatul” lui Dragoş Pentru a împiedica trecerea tătarilor în Transilvania.a respins şi ultima încercare a maghiarilor de a cuceri Ţara Românească. .3 4.1 2. voievod de Maramureş. 4. iar în urma luptelor purtate cu coroana maghiară obţine independenta statului.1 2.Româneşti la Vicina Vladislav Vlaicu . “Descălecatul” lui Bogdan (1359-1365) Marele merit de a conduce lupta pentru neatârnarea Moldovei îi aparţine lui Bogdan.profesorul îi întreabă pe elevi despre termenul de marcă. . El i-a înlturat pe urmaşii lui Dragoş.elevii notează în caiete Expunerea Explicaţia 1. Formarea statului medieval Dobrogea .elevii răspund: . Petru I Musat .1 . Ea purta numele de Moldova Mică şi era condusă de Dragos.înfiintează prima mitropolie ortodoxă a Moldovei. Formarea statului medieval Moldova . Roman I 5.încheie o alianţă cu Polonia împotriva Ungariei (1387). regele Ludovic organizează o marcă de apărare la Baia şi mai apoi la Siret. Urmaşii lui Bogdan au fost: Laţcu – îmbraţişează religia catolică.elevii răspund: Marca este o provincie de margine organizată Conversaţia militar pentru protejarea unei fonrtiere.

1 2. Nucleul acestuia îl constituia Ţara Cavarnei.1 Profesorul propune elevilor citirea şi completarea fişei de lucru -elevii citesc şi Autoevaluare .1 2.profesorul îi întreabă pe elevii despre primele formaţiuni politice aflate în teritoriul dintre Dunăre şi Marea Neagră la începutul Evului Mediu Primele formaţiuni politice aflate în teritoriul dintre Dunăre şi Marea Neagră la începutul Evului Mediu sunt menţionate in jurul secolului al X-lea. . Izvoarele istorice menţionează în 1346 ca despot pe Balica. jupan Gheorghe şi strategul Theodor Conversaţia . voievodul Ţării Româneşti să apere ţara de turci. Acesta încearcă împreună cu Dan I.1.profesorul prezintă informaţii referitoare la întemeierea Dobrogei În secolul al XIV-lea între Dunăre şi Mare apare un nou stat. În 1388 Mircea cel Bătrân include Dobrogea în hotarele Ţării Româneşti (până în 1417).Asigurarea 2.3 .elevii răspund la întrebări şi notează în caiete Conversaţia 5. Acesta este urmat de Dobrotici şi de fiul acestuia Ivanco. când sunt amintiţi unii conducători locali precum jupan Dimitrie.elevii notează în caiete Expunerea Explicaţia Profesorul face o schemă scurtă a lecţiei adresând întrebări elevilor .

se explică tema pentru acasă completează fişa de lucru 6.2 Se anunţă.Încheierea activităţii (1min) Profesorul salută. multumeşte elevilor pentru participarea la oră şi iese din sală.1 .) 2.) 3.1 3.3 3.Precizarea şi explicarea temei pentru acasă(2min.1 4. Conversaţia .feed-backului (10 min.elevii primesc Anexa 1 Explicaţia 7. -elevii răspund la salut.

Sign up to vote on this title
UsefulNot useful