PLAN DE LECŢIE

Unitatea de învăţământ: Data : 21 martie 2013 Profesor: Lupu Mădălina Clasa: a IX -a G Disciplina: Istorie Unitatea de învăţare: State medievale în spaţiul românesc. Lecţia: ,, Întemeierea statelor medievale româneşti’’ Tipul lecţiei: predare-consolidare a cunoştiinţelor -evaluare Competenţe generale: 1. Utilizarea vocabularului şi informaţiei istorice. 2. Identificarea timpului şi spaţiului la care face referire lecţia. 3. Prezentarea informaţiilor care au deteminat întemeierea statului medival Transilvania. 4. Descoperirea etapelor întemeierii Ţării Româneşti şi Moldovei; 5. Indicarea nucleului de la care pleacă întemeierea statului medieval Dobrogea; Competente specifice: 1.1. Folosirea limbajului adecvat în cadrul unei prezentări orale. 1.2. Evidenţierea relaţiei cauză-efect într-o succesiune de evenimente, procese istorice. 2.1. Utilizarea adecvată a coordonatelor temporale şi spaţiale relative la un subiect istoric. 2.2. Recunoaşterea unui context economic, social, politic, cultural, istoric. 2.3. Proiectarea unui demers de cooperare pentru identificarea şi realizarea unor scopuri comune. 3.1. Analizarea mesajelor transmise de surse istorice studiate. 3.2. Stabilirea unor relaţii între aspectele unui fapt istoric din Antichitate şi din Evul Mediu, pe baza surselor istorice. 4.1. Analizarea unui fapt istoric din istoria românilor în Antichitate sau în Evul Mediu, pe baza surselor istorice studiate. 5.1. Compararea informaţiilor din surse istorice studiate, referitoare la un aspect al civilizaţiei româneşti în Evul Mediu, în vederea acceptării unor puncte de vedere diferite.

conversaţia dirijată. O3 – să analizeze informaţiile care au deteminat întemeierea statului medieval Transilvania şi Dobrogei. Metode şi procedee: explicaţia.Obiective operaţionale: Elevii să fie capabili: O1 – să opereze corect cu noţiunile istorice date. Evaluare: continuă Scenariul didactic . expunerea. clasa a IX-a. 2. 3. O2 – să enumere izvoarele istorice care fac referire la formaţiunile prestatale româneşti. O4 – să prezinte etapele întemeierii Ţării Româneşti şi Moldovei. Mijloace de învăţământ: -manualul Istorie Editura Corint. Forme de organizare a activităţii elevilor : activitate frontală şi activitate individuală. 4.Bucureşti -fişe de lucru. Strategia didactică 1.

Consolidarea şi valorificarea cunoştiinţelor dobândite anterior (3 min) 1. Cine a consolidat Imperiul Carolingian? 3. -elevii răspund: Explicaţia 1.3 organizatoric (2 min.1 Profesorul va adresa câteva întrebări referitoare la Statul Medieval: 1.Momentul Competenţe lecţiei şi durata specifice 1. Care a fost primul împărat al Imperiului romano-german? -elevii răspund la întrebările profesorului: 1. Momentul 2.) Activitatea profesorului -prof. 2.Dobândirea 1. salută elevii. Când a dispărut Imperiul Bizantin şi care a fost cauza dispariţiei sale ? 2..1 Profesorul anunţă şi se scrie pe -Elevii deschid caietele şi tablă data şi titlul lecţiei: noteaza . enunţarea scopului lecţiei şi pregătirea mijloacelor de învăţare. . 3. Care a fost primul împărat al Imperiului romano-german? Primul împărat al Imperiului romanogerman a fost Otto I. Activitatea elevului .consemnarea absenţelor. Când a dispărut Imperiul Bizantin şi care a fost cauza dispariţiei Conversaţia sale ? euristică Imperiul Bizantin a dispărut în 1453 după ce otomanii au cucerit Constantinopolul. Întemeierea statelor medievale româneşti’’ Apoi va preciza obiectivele lecţiei. Cine a consolidat Imperiul Carolingian? Imperiul Carolingian a fost consolidat de către Carol cel Mare (768814) 3. Evaluare 2.Anunţarea titlului şi a obiectivelor lecţiei (2 min.) 4.1 Conversaţia .elevii răspund la salut şi se pregătesc pentru începerea activităţii didactice.

Ţara Românească 3.3 Profesorul coordonează elevii in desfăşurarea lecţiei : 1. -profesorul prezintă informaţii referitoare la formarea statului medieval Transilvania -elevii notează în caiete Expunerea Explicaţia În secolul al XI-lea din Legenda .ducatul lui Glad. Formarea statului medieval Transilvania -profesorul face apel la cunoştiinţele elevilor acumulate în clasele gimanziale şi îi întreabă despre cele trei formaţiuni politice prestatale româneşti menţionate în lucrarea lui Anonimus „Gesta Hungarorum” 1.ducatul lui Gelu (Estul Depresiunii Transilvaniei).Transilvania 2.Dobrogea -elevii răspund la întrebările profesorului: Cele trei formaţiuni politice prestatale Expunerea româneşti menţionate în Explicaţia lucrarea lui Anonimus Conversaţia „Gesta Hungarorum” sunt: -ducatul lui Menumorut (între Ţara Oaşului şi bazinul Mureşului inferior ). Moldoveneşti. Orşova.2 2. cetăţile: Cuvin. Sătmari.) 2. Dăbâca.noilor cunoştiinţe (30 min.Moldova 4. . Zalău. cetăţile: Cluj-Mănăştur.Moment introductiv -profesorul îi întreabă pe elevii care sunt statele medievale româneşti studiate şi în clasele gimanziale 2. în Banatul de mai târziu. . al cetăţile: Biharea.

care se află în conflict cu regele maghiar Ştefan cel Sfânt. din care jumătate este dăruită mănăstirii de Sf. un urmaş al lui Glad. aflat pe râul Criş. cu vama salinelor.Sfântului Gerard aflăm despre existenţa lui Ahtum. După încearcă Transilvania pământuri colonizeând anul 1100 să după şi populaţii maghiarii organizeze sistemul privilegii. şi cetatea Turda. Cel dintâi document cunoscut cu privire la Crişana şi Transilvania este un act emis din cancelaria regelui Géza I. Benedict. satul Duboz. totuşi datorită luptelor pentru tron. a anarhiei interne şi a presiunilor venite din exterior nu au reuşit săşi instaleze imediat stăpânirea asupra acestei. în anul 1075. unde este menţionată cetatea Biharea cu mai multe sate din jurul său (Ártánd). Deşi regii maghiari au reuşit să anihileze formaţiunile politice prestatale din Transilvania. precum si obligaţiile locuitorilor mănăstire. străine faţă aceeaşi feudalismului apusean: acordând .

Începând cu anul 1542 Transilvania Imperiului Otoman. punând începuturile unei țări mare principat. sub suzeranitatea Conversaţia împreună termenul de “descălecat” -profesorul prezintă informaţii .profesorul îi întreabă pe elevi despre termenul de lui Negru Vodă descălecatul şi definesc -elevii răspund: Descălecatul voievodului Radu Negru (Negru Vodă) este considerat începutul procesului de constituire a Ţării Româneşti. Ungariei autonomie. Formarea statului medieval Ţara Românească 1. voievodul Ladislau Kan (1294-1315) are propria curte la Deva. Leustachius.1 4.Voievodul dar se bucură de Transilvaniei. Voievodatul rămâne forma de organizare cucerirea politică Ungariei până de la către devine otomani. in 1541.pentru asigurarea frontierelor şi instaurând noi forme de organizare administrativă: În anul 1176 izvoarele atestă primul conducător cu titlul de voievod. 3.1 .1 1. este vasal regelui Astfel. Descălecat=A se stabili definitiv într-un loc.2 2.

Istoria certă a Ţării Româneşti începe cu Basarab I (Întemeietorul).referitoare la Negru Vodă descălecatul lui . Curtea de Argeş noului stat.elevii notează în caiete Expunerea Explicaţia În operele cronicarilor romani se vorbeşte despre „descălecatul” lui Negru Vodă. Urmaşii lui Basarab au fost: Nicolae Alexandru .a creat prima mitropolie ortodoxă a Ţării . Carol Robert de Anjou este învins de Basarab. un voievod român din Făgăraş. Intemeiează un stat nou în zona Câmpulungului. Basarab obţine independenţa politica a statului sau. El pune bazele unui stat menţionat în primele decenii ale secolulul al XIV-lea cu numele de Valahia Nord-DunareanCel important voievodului act politic român mai al ramane este capitala obţinerea independenţei faţă de coroana maghiară. În 1330 la Posada. Îşi extinde autoritatea spre vest (zona Olteniei).

voievod de Maramureş.elevii răspund: . Ea purta numele de Moldova Mică şi era condusă de Dragos. Formarea statului medieval Dobrogea . .1 .înfiintează prima mitropolie ortodoxă a Moldovei. Formarea statului medieval Moldova . iar în urma luptelor purtate cu coroana maghiară obţine independenta statului.a respins şi ultima încercare a maghiarilor de a cuceri Ţara Românească.încheie o alianţă cu Polonia împotriva Ungariei (1387). El i-a înlturat pe urmaşii lui Dragoş. regele Ludovic organizează o marcă de apărare la Baia şi mai apoi la Siret. Petru I Musat .profesorul îi întreabă pe elevi despre termenul de marcă.1 2. 4. Urmaşii lui Bogdan au fost: Laţcu – îmbraţişează religia catolică.3 4.elevii răspund: Marca este o provincie de margine organizată Conversaţia militar pentru protejarea unei fonrtiere.Româneşti la Vicina Vladislav Vlaicu . . după răspunsul elevilor le reaminteşte de cele 2 descălecate din Moldova studiate în clasele gimanziale: “Descălecatul” lui Dragoş Pentru a împiedica trecerea tătarilor în Transilvania.1 2. “Descălecatul” lui Bogdan (1359-1365) Marele merit de a conduce lupta pentru neatârnarea Moldovei îi aparţine lui Bogdan.elevii notează în caiete Expunerea Explicaţia 1. Roman I 5.

Asigurarea 2.profesorul prezintă informaţii referitoare la întemeierea Dobrogei În secolul al XIV-lea între Dunăre şi Mare apare un nou stat. Acesta încearcă împreună cu Dan I. . În 1388 Mircea cel Bătrân include Dobrogea în hotarele Ţării Româneşti (până în 1417). Izvoarele istorice menţionează în 1346 ca despot pe Balica.1 Profesorul propune elevilor citirea şi completarea fişei de lucru -elevii citesc şi Autoevaluare .1 2.elevii notează în caiete Expunerea Explicaţia Profesorul face o schemă scurtă a lecţiei adresând întrebări elevilor . jupan Gheorghe şi strategul Theodor Conversaţia .elevii răspund la întrebări şi notează în caiete Conversaţia 5. voievodul Ţării Româneşti să apere ţara de turci.1. Nucleul acestuia îl constituia Ţara Cavarnei. când sunt amintiţi unii conducători locali precum jupan Dimitrie.3 . Acesta este urmat de Dobrotici şi de fiul acestuia Ivanco.profesorul îi întreabă pe elevii despre primele formaţiuni politice aflate în teritoriul dintre Dunăre şi Marea Neagră la începutul Evului Mediu Primele formaţiuni politice aflate în teritoriul dintre Dunăre şi Marea Neagră la începutul Evului Mediu sunt menţionate in jurul secolului al X-lea.1 2.

Încheierea activităţii (1min) Profesorul salută. se explică tema pentru acasă completează fişa de lucru 6.1 .) 3. -elevii răspund la salut.feed-backului (10 min.elevii primesc Anexa 1 Explicaţia 7.Precizarea şi explicarea temei pentru acasă(2min.2 Se anunţă.3 3. Conversaţia .1 3.) 2. multumeşte elevilor pentru participarea la oră şi iese din sală.1 4.

Sign up to vote on this title
UsefulNot useful