PLAN DE LECŢIE

Unitatea de învăţământ: Data : 21 martie 2013 Profesor: Lupu Mădălina Clasa: a IX -a G Disciplina: Istorie Unitatea de învăţare: State medievale în spaţiul românesc. Lecţia: ,, Întemeierea statelor medievale româneşti’’ Tipul lecţiei: predare-consolidare a cunoştiinţelor -evaluare Competenţe generale: 1. Utilizarea vocabularului şi informaţiei istorice. 2. Identificarea timpului şi spaţiului la care face referire lecţia. 3. Prezentarea informaţiilor care au deteminat întemeierea statului medival Transilvania. 4. Descoperirea etapelor întemeierii Ţării Româneşti şi Moldovei; 5. Indicarea nucleului de la care pleacă întemeierea statului medieval Dobrogea; Competente specifice: 1.1. Folosirea limbajului adecvat în cadrul unei prezentări orale. 1.2. Evidenţierea relaţiei cauză-efect într-o succesiune de evenimente, procese istorice. 2.1. Utilizarea adecvată a coordonatelor temporale şi spaţiale relative la un subiect istoric. 2.2. Recunoaşterea unui context economic, social, politic, cultural, istoric. 2.3. Proiectarea unui demers de cooperare pentru identificarea şi realizarea unor scopuri comune. 3.1. Analizarea mesajelor transmise de surse istorice studiate. 3.2. Stabilirea unor relaţii între aspectele unui fapt istoric din Antichitate şi din Evul Mediu, pe baza surselor istorice. 4.1. Analizarea unui fapt istoric din istoria românilor în Antichitate sau în Evul Mediu, pe baza surselor istorice studiate. 5.1. Compararea informaţiilor din surse istorice studiate, referitoare la un aspect al civilizaţiei româneşti în Evul Mediu, în vederea acceptării unor puncte de vedere diferite.

Mijloace de învăţământ: -manualul Istorie Editura Corint. Forme de organizare a activităţii elevilor : activitate frontală şi activitate individuală. conversaţia dirijată. O4 – să prezinte etapele întemeierii Ţării Româneşti şi Moldovei. Strategia didactică 1. clasa a IX-a. O3 – să analizeze informaţiile care au deteminat întemeierea statului medieval Transilvania şi Dobrogei. Metode şi procedee: explicaţia. 4. 3. expunerea. Evaluare: continuă Scenariul didactic . O2 – să enumere izvoarele istorice care fac referire la formaţiunile prestatale româneşti.Obiective operaţionale: Elevii să fie capabili: O1 – să opereze corect cu noţiunile istorice date.Bucureşti -fişe de lucru. 2.

Consolidarea şi valorificarea cunoştiinţelor dobândite anterior (3 min) 1.Dobândirea 1. . Când a dispărut Imperiul Bizantin şi care a fost cauza dispariţiei sale ? 2. Când a dispărut Imperiul Bizantin şi care a fost cauza dispariţiei Conversaţia sale ? euristică Imperiul Bizantin a dispărut în 1453 după ce otomanii au cucerit Constantinopolul.elevii răspund la salut şi se pregătesc pentru începerea activităţii didactice.1 Profesorul anunţă şi se scrie pe -Elevii deschid caietele şi tablă data şi titlul lecţiei: noteaza .1 Profesorul va adresa câteva întrebări referitoare la Statul Medieval: 1.Momentul Competenţe lecţiei şi durata specifice 1. 3. Momentul 2.3 organizatoric (2 min. Care a fost primul împărat al Imperiului romano-german? Primul împărat al Imperiului romanogerman a fost Otto I. Evaluare 2. Cine a consolidat Imperiul Carolingian? Imperiul Carolingian a fost consolidat de către Carol cel Mare (768814) 3.. salută elevii.Anunţarea titlului şi a obiectivelor lecţiei (2 min. Cine a consolidat Imperiul Carolingian? 3. -elevii răspund: Explicaţia 1.) 4.1 Conversaţia . Întemeierea statelor medievale româneşti’’ Apoi va preciza obiectivele lecţiei.) Activitatea profesorului -prof. 2.consemnarea absenţelor. enunţarea scopului lecţiei şi pregătirea mijloacelor de învăţare. Care a fost primul împărat al Imperiului romano-german? -elevii răspund la întrebările profesorului: 1. Activitatea elevului .

Transilvania 2.ducatul lui Glad. Orşova. -profesorul prezintă informaţii referitoare la formarea statului medieval Transilvania -elevii notează în caiete Expunerea Explicaţia În secolul al XI-lea din Legenda .ducatul lui Gelu (Estul Depresiunii Transilvaniei). .3 Profesorul coordonează elevii in desfăşurarea lecţiei : 1.) 2. în Banatul de mai târziu.Ţara Românească 3. Formarea statului medieval Transilvania -profesorul face apel la cunoştiinţele elevilor acumulate în clasele gimanziale şi îi întreabă despre cele trei formaţiuni politice prestatale româneşti menţionate în lucrarea lui Anonimus „Gesta Hungarorum” 1. Sătmari. Dăbâca.2 2.noilor cunoştiinţe (30 min. cetăţile: Cuvin.Dobrogea -elevii răspund la întrebările profesorului: Cele trei formaţiuni politice prestatale Expunerea româneşti menţionate în Explicaţia lucrarea lui Anonimus Conversaţia „Gesta Hungarorum” sunt: -ducatul lui Menumorut (între Ţara Oaşului şi bazinul Mureşului inferior ). . Moldoveneşti.Moldova 4. Zalău. al cetăţile: Biharea. cetăţile: Cluj-Mănăştur.Moment introductiv -profesorul îi întreabă pe elevii care sunt statele medievale româneşti studiate şi în clasele gimanziale 2.

străine faţă aceeaşi feudalismului apusean: acordând . aflat pe râul Criş. unde este menţionată cetatea Biharea cu mai multe sate din jurul său (Ártánd). precum si obligaţiile locuitorilor mănăstire. a anarhiei interne şi a presiunilor venite din exterior nu au reuşit săşi instaleze imediat stăpânirea asupra acestei. în anul 1075. totuşi datorită luptelor pentru tron.Sfântului Gerard aflăm despre existenţa lui Ahtum. După încearcă Transilvania pământuri colonizeând anul 1100 să după şi populaţii maghiarii organizeze sistemul privilegii. Deşi regii maghiari au reuşit să anihileze formaţiunile politice prestatale din Transilvania. Cel dintâi document cunoscut cu privire la Crişana şi Transilvania este un act emis din cancelaria regelui Géza I. satul Duboz. un urmaş al lui Glad. şi cetatea Turda. care se află în conflict cu regele maghiar Ştefan cel Sfânt. Benedict. din care jumătate este dăruită mănăstirii de Sf. cu vama salinelor.

1 4. in 1541. Formarea statului medieval Ţara Românească 1.1 .Voievodul dar se bucură de Transilvaniei. 3.2 2. este vasal regelui Astfel. Ungariei autonomie. Începând cu anul 1542 Transilvania Imperiului Otoman. sub suzeranitatea Conversaţia împreună termenul de “descălecat” -profesorul prezintă informaţii . Descălecat=A se stabili definitiv într-un loc.profesorul îi întreabă pe elevi despre termenul de lui Negru Vodă descălecatul şi definesc -elevii răspund: Descălecatul voievodului Radu Negru (Negru Vodă) este considerat începutul procesului de constituire a Ţării Româneşti. Leustachius.1 1. Voievodatul rămâne forma de organizare cucerirea politică Ungariei până de la către devine otomani.pentru asigurarea frontierelor şi instaurând noi forme de organizare administrativă: În anul 1176 izvoarele atestă primul conducător cu titlul de voievod. punând începuturile unei țări mare principat. voievodul Ladislau Kan (1294-1315) are propria curte la Deva.

El pune bazele unui stat menţionat în primele decenii ale secolulul al XIV-lea cu numele de Valahia Nord-DunareanCel important voievodului act politic român mai al ramane este capitala obţinerea independenţei faţă de coroana maghiară. Istoria certă a Ţării Româneşti începe cu Basarab I (Întemeietorul). Basarab obţine independenţa politica a statului sau. Urmaşii lui Basarab au fost: Nicolae Alexandru . un voievod român din Făgăraş.a creat prima mitropolie ortodoxă a Ţării . Îşi extinde autoritatea spre vest (zona Olteniei). În 1330 la Posada.referitoare la Negru Vodă descălecatul lui . Intemeiează un stat nou în zona Câmpulungului. Curtea de Argeş noului stat. Carol Robert de Anjou este învins de Basarab.elevii notează în caiete Expunerea Explicaţia În operele cronicarilor romani se vorbeşte despre „descălecatul” lui Negru Vodă.

Petru I Musat . Urmaşii lui Bogdan au fost: Laţcu – îmbraţişează religia catolică.3 4. iar în urma luptelor purtate cu coroana maghiară obţine independenta statului.înfiintează prima mitropolie ortodoxă a Moldovei. . “Descălecatul” lui Bogdan (1359-1365) Marele merit de a conduce lupta pentru neatârnarea Moldovei îi aparţine lui Bogdan. Ea purta numele de Moldova Mică şi era condusă de Dragos. Roman I 5.profesorul îi întreabă pe elevi despre termenul de marcă. după răspunsul elevilor le reaminteşte de cele 2 descălecate din Moldova studiate în clasele gimanziale: “Descălecatul” lui Dragoş Pentru a împiedica trecerea tătarilor în Transilvania. Formarea statului medieval Dobrogea . El i-a înlturat pe urmaşii lui Dragoş. voievod de Maramureş.1 .elevii notează în caiete Expunerea Explicaţia 1. Formarea statului medieval Moldova .Româneşti la Vicina Vladislav Vlaicu . 4.elevii răspund: .1 2.1 2.elevii răspund: Marca este o provincie de margine organizată Conversaţia militar pentru protejarea unei fonrtiere. .încheie o alianţă cu Polonia împotriva Ungariei (1387). regele Ludovic organizează o marcă de apărare la Baia şi mai apoi la Siret.a respins şi ultima încercare a maghiarilor de a cuceri Ţara Românească.

Izvoarele istorice menţionează în 1346 ca despot pe Balica.elevii notează în caiete Expunerea Explicaţia Profesorul face o schemă scurtă a lecţiei adresând întrebări elevilor .profesorul prezintă informaţii referitoare la întemeierea Dobrogei În secolul al XIV-lea între Dunăre şi Mare apare un nou stat. În 1388 Mircea cel Bătrân include Dobrogea în hotarele Ţării Româneşti (până în 1417).1 2. jupan Gheorghe şi strategul Theodor Conversaţia .Asigurarea 2. voievodul Ţării Româneşti să apere ţara de turci.elevii răspund la întrebări şi notează în caiete Conversaţia 5.3 .profesorul îi întreabă pe elevii despre primele formaţiuni politice aflate în teritoriul dintre Dunăre şi Marea Neagră la începutul Evului Mediu Primele formaţiuni politice aflate în teritoriul dintre Dunăre şi Marea Neagră la începutul Evului Mediu sunt menţionate in jurul secolului al X-lea. Nucleul acestuia îl constituia Ţara Cavarnei.1 Profesorul propune elevilor citirea şi completarea fişei de lucru -elevii citesc şi Autoevaluare .1 2. . Acesta încearcă împreună cu Dan I.1. Acesta este urmat de Dobrotici şi de fiul acestuia Ivanco. când sunt amintiţi unii conducători locali precum jupan Dimitrie.

2 Se anunţă.1 4. -elevii răspund la salut.elevii primesc Anexa 1 Explicaţia 7. multumeşte elevilor pentru participarea la oră şi iese din sală.1 .1 3. se explică tema pentru acasă completează fişa de lucru 6. Conversaţia .feed-backului (10 min.) 3.) 2.3 3.Precizarea şi explicarea temei pentru acasă(2min.Încheierea activităţii (1min) Profesorul salută.