PLAN DE LECŢIE

Unitatea de învăţământ: Data : 21 martie 2013 Profesor: Lupu Mădălina Clasa: a IX -a G Disciplina: Istorie Unitatea de învăţare: State medievale în spaţiul românesc. Lecţia: ,, Întemeierea statelor medievale româneşti’’ Tipul lecţiei: predare-consolidare a cunoştiinţelor -evaluare Competenţe generale: 1. Utilizarea vocabularului şi informaţiei istorice. 2. Identificarea timpului şi spaţiului la care face referire lecţia. 3. Prezentarea informaţiilor care au deteminat întemeierea statului medival Transilvania. 4. Descoperirea etapelor întemeierii Ţării Româneşti şi Moldovei; 5. Indicarea nucleului de la care pleacă întemeierea statului medieval Dobrogea; Competente specifice: 1.1. Folosirea limbajului adecvat în cadrul unei prezentări orale. 1.2. Evidenţierea relaţiei cauză-efect într-o succesiune de evenimente, procese istorice. 2.1. Utilizarea adecvată a coordonatelor temporale şi spaţiale relative la un subiect istoric. 2.2. Recunoaşterea unui context economic, social, politic, cultural, istoric. 2.3. Proiectarea unui demers de cooperare pentru identificarea şi realizarea unor scopuri comune. 3.1. Analizarea mesajelor transmise de surse istorice studiate. 3.2. Stabilirea unor relaţii între aspectele unui fapt istoric din Antichitate şi din Evul Mediu, pe baza surselor istorice. 4.1. Analizarea unui fapt istoric din istoria românilor în Antichitate sau în Evul Mediu, pe baza surselor istorice studiate. 5.1. Compararea informaţiilor din surse istorice studiate, referitoare la un aspect al civilizaţiei româneşti în Evul Mediu, în vederea acceptării unor puncte de vedere diferite.

Strategia didactică 1. 4. O4 – să prezinte etapele întemeierii Ţării Româneşti şi Moldovei. 2. Forme de organizare a activităţii elevilor : activitate frontală şi activitate individuală. Metode şi procedee: explicaţia. 3.Obiective operaţionale: Elevii să fie capabili: O1 – să opereze corect cu noţiunile istorice date.Bucureşti -fişe de lucru. O3 – să analizeze informaţiile care au deteminat întemeierea statului medieval Transilvania şi Dobrogei. Evaluare: continuă Scenariul didactic . O2 – să enumere izvoarele istorice care fac referire la formaţiunile prestatale româneşti. conversaţia dirijată. clasa a IX-a. Mijloace de învăţământ: -manualul Istorie Editura Corint. expunerea.

1 Conversaţia . .) Activitatea profesorului -prof. Când a dispărut Imperiul Bizantin şi care a fost cauza dispariţiei Conversaţia sale ? euristică Imperiul Bizantin a dispărut în 1453 după ce otomanii au cucerit Constantinopolul. Când a dispărut Imperiul Bizantin şi care a fost cauza dispariţiei sale ? 2.) 4. salută elevii. Activitatea elevului . Care a fost primul împărat al Imperiului romano-german? Primul împărat al Imperiului romanogerman a fost Otto I. Evaluare 2.Momentul Competenţe lecţiei şi durata specifice 1.Consolidarea şi valorificarea cunoştiinţelor dobândite anterior (3 min) 1.3 organizatoric (2 min. 2. Momentul 2. Cine a consolidat Imperiul Carolingian? 3.Dobândirea 1.consemnarea absenţelor. Cine a consolidat Imperiul Carolingian? Imperiul Carolingian a fost consolidat de către Carol cel Mare (768814) 3. Întemeierea statelor medievale româneşti’’ Apoi va preciza obiectivele lecţiei. -elevii răspund: Explicaţia 1.Anunţarea titlului şi a obiectivelor lecţiei (2 min.elevii răspund la salut şi se pregătesc pentru începerea activităţii didactice. Care a fost primul împărat al Imperiului romano-german? -elevii răspund la întrebările profesorului: 1.1 Profesorul anunţă şi se scrie pe -Elevii deschid caietele şi tablă data şi titlul lecţiei: noteaza .1 Profesorul va adresa câteva întrebări referitoare la Statul Medieval: 1. enunţarea scopului lecţiei şi pregătirea mijloacelor de învăţare.. 3.

Zalău.Ţara Românească 3.ducatul lui Glad. Formarea statului medieval Transilvania -profesorul face apel la cunoştiinţele elevilor acumulate în clasele gimanziale şi îi întreabă despre cele trei formaţiuni politice prestatale româneşti menţionate în lucrarea lui Anonimus „Gesta Hungarorum” 1.Moldova 4.) 2. în Banatul de mai târziu.Transilvania 2. cetăţile: Cluj-Mănăştur. cetăţile: Cuvin.noilor cunoştiinţe (30 min. al cetăţile: Biharea. .ducatul lui Gelu (Estul Depresiunii Transilvaniei). Orşova. -profesorul prezintă informaţii referitoare la formarea statului medieval Transilvania -elevii notează în caiete Expunerea Explicaţia În secolul al XI-lea din Legenda .Dobrogea -elevii răspund la întrebările profesorului: Cele trei formaţiuni politice prestatale Expunerea româneşti menţionate în Explicaţia lucrarea lui Anonimus Conversaţia „Gesta Hungarorum” sunt: -ducatul lui Menumorut (între Ţara Oaşului şi bazinul Mureşului inferior ).3 Profesorul coordonează elevii in desfăşurarea lecţiei : 1.2 2. Dăbâca. Sătmari. Moldoveneşti.Moment introductiv -profesorul îi întreabă pe elevii care sunt statele medievale româneşti studiate şi în clasele gimanziale 2. .

un urmaş al lui Glad. şi cetatea Turda. din care jumătate este dăruită mănăstirii de Sf. precum si obligaţiile locuitorilor mănăstire. aflat pe râul Criş. străine faţă aceeaşi feudalismului apusean: acordând . După încearcă Transilvania pământuri colonizeând anul 1100 să după şi populaţii maghiarii organizeze sistemul privilegii. cu vama salinelor. totuşi datorită luptelor pentru tron. Deşi regii maghiari au reuşit să anihileze formaţiunile politice prestatale din Transilvania. care se află în conflict cu regele maghiar Ştefan cel Sfânt. unde este menţionată cetatea Biharea cu mai multe sate din jurul său (Ártánd). Benedict. în anul 1075. Cel dintâi document cunoscut cu privire la Crişana şi Transilvania este un act emis din cancelaria regelui Géza I. satul Duboz. a anarhiei interne şi a presiunilor venite din exterior nu au reuşit săşi instaleze imediat stăpânirea asupra acestei.Sfântului Gerard aflăm despre existenţa lui Ahtum.

3.1 1.1 . voievodul Ladislau Kan (1294-1315) are propria curte la Deva. Voievodatul rămâne forma de organizare cucerirea politică Ungariei până de la către devine otomani. Descălecat=A se stabili definitiv într-un loc. Leustachius. punând începuturile unei țări mare principat.2 2. Formarea statului medieval Ţara Românească 1.1 4.pentru asigurarea frontierelor şi instaurând noi forme de organizare administrativă: În anul 1176 izvoarele atestă primul conducător cu titlul de voievod. sub suzeranitatea Conversaţia împreună termenul de “descălecat” -profesorul prezintă informaţii .Voievodul dar se bucură de Transilvaniei. Ungariei autonomie. in 1541. este vasal regelui Astfel. Începând cu anul 1542 Transilvania Imperiului Otoman.profesorul îi întreabă pe elevi despre termenul de lui Negru Vodă descălecatul şi definesc -elevii răspund: Descălecatul voievodului Radu Negru (Negru Vodă) este considerat începutul procesului de constituire a Ţării Româneşti.

În 1330 la Posada. Intemeiează un stat nou în zona Câmpulungului.referitoare la Negru Vodă descălecatul lui . Istoria certă a Ţării Româneşti începe cu Basarab I (Întemeietorul).elevii notează în caiete Expunerea Explicaţia În operele cronicarilor romani se vorbeşte despre „descălecatul” lui Negru Vodă.a creat prima mitropolie ortodoxă a Ţării . un voievod român din Făgăraş. Urmaşii lui Basarab au fost: Nicolae Alexandru . El pune bazele unui stat menţionat în primele decenii ale secolulul al XIV-lea cu numele de Valahia Nord-DunareanCel important voievodului act politic român mai al ramane este capitala obţinerea independenţei faţă de coroana maghiară. Carol Robert de Anjou este învins de Basarab. Curtea de Argeş noului stat. Îşi extinde autoritatea spre vest (zona Olteniei). Basarab obţine independenţa politica a statului sau.

voievod de Maramureş.profesorul îi întreabă pe elevi despre termenul de marcă.încheie o alianţă cu Polonia împotriva Ungariei (1387). Urmaşii lui Bogdan au fost: Laţcu – îmbraţişează religia catolică.înfiintează prima mitropolie ortodoxă a Moldovei. . Formarea statului medieval Moldova . Petru I Musat .1 2.a respins şi ultima încercare a maghiarilor de a cuceri Ţara Românească.Româneşti la Vicina Vladislav Vlaicu .elevii răspund: Marca este o provincie de margine organizată Conversaţia militar pentru protejarea unei fonrtiere. “Descălecatul” lui Bogdan (1359-1365) Marele merit de a conduce lupta pentru neatârnarea Moldovei îi aparţine lui Bogdan. El i-a înlturat pe urmaşii lui Dragoş.1 2.elevii răspund: . Roman I 5. Formarea statului medieval Dobrogea . după răspunsul elevilor le reaminteşte de cele 2 descălecate din Moldova studiate în clasele gimanziale: “Descălecatul” lui Dragoş Pentru a împiedica trecerea tătarilor în Transilvania. iar în urma luptelor purtate cu coroana maghiară obţine independenta statului. regele Ludovic organizează o marcă de apărare la Baia şi mai apoi la Siret. 4.1 . .3 4. Ea purta numele de Moldova Mică şi era condusă de Dragos.elevii notează în caiete Expunerea Explicaţia 1.

Izvoarele istorice menţionează în 1346 ca despot pe Balica.1 2.Asigurarea 2. Acesta este urmat de Dobrotici şi de fiul acestuia Ivanco. . când sunt amintiţi unii conducători locali precum jupan Dimitrie. jupan Gheorghe şi strategul Theodor Conversaţia . În 1388 Mircea cel Bătrân include Dobrogea în hotarele Ţării Româneşti (până în 1417). Nucleul acestuia îl constituia Ţara Cavarnei.3 .1.profesorul îi întreabă pe elevii despre primele formaţiuni politice aflate în teritoriul dintre Dunăre şi Marea Neagră la începutul Evului Mediu Primele formaţiuni politice aflate în teritoriul dintre Dunăre şi Marea Neagră la începutul Evului Mediu sunt menţionate in jurul secolului al X-lea. Acesta încearcă împreună cu Dan I.1 Profesorul propune elevilor citirea şi completarea fişei de lucru -elevii citesc şi Autoevaluare .elevii notează în caiete Expunerea Explicaţia Profesorul face o schemă scurtă a lecţiei adresând întrebări elevilor . voievodul Ţării Româneşti să apere ţara de turci.elevii răspund la întrebări şi notează în caiete Conversaţia 5.1 2.profesorul prezintă informaţii referitoare la întemeierea Dobrogei În secolul al XIV-lea între Dunăre şi Mare apare un nou stat.

1 4.) 2.Precizarea şi explicarea temei pentru acasă(2min.Încheierea activităţii (1min) Profesorul salută. Conversaţia .2 Se anunţă.3 3. se explică tema pentru acasă completează fişa de lucru 6.) 3.feed-backului (10 min. -elevii răspund la salut.1 3.1 .elevii primesc Anexa 1 Explicaţia 7. multumeşte elevilor pentru participarea la oră şi iese din sală.

Sign up to vote on this title
UsefulNot useful