PLAN DE LECŢIE

Unitatea de învăţământ: Data : 21 martie 2013 Profesor: Lupu Mădălina Clasa: a IX -a G Disciplina: Istorie Unitatea de învăţare: State medievale în spaţiul românesc. Lecţia: ,, Întemeierea statelor medievale româneşti’’ Tipul lecţiei: predare-consolidare a cunoştiinţelor -evaluare Competenţe generale: 1. Utilizarea vocabularului şi informaţiei istorice. 2. Identificarea timpului şi spaţiului la care face referire lecţia. 3. Prezentarea informaţiilor care au deteminat întemeierea statului medival Transilvania. 4. Descoperirea etapelor întemeierii Ţării Româneşti şi Moldovei; 5. Indicarea nucleului de la care pleacă întemeierea statului medieval Dobrogea; Competente specifice: 1.1. Folosirea limbajului adecvat în cadrul unei prezentări orale. 1.2. Evidenţierea relaţiei cauză-efect într-o succesiune de evenimente, procese istorice. 2.1. Utilizarea adecvată a coordonatelor temporale şi spaţiale relative la un subiect istoric. 2.2. Recunoaşterea unui context economic, social, politic, cultural, istoric. 2.3. Proiectarea unui demers de cooperare pentru identificarea şi realizarea unor scopuri comune. 3.1. Analizarea mesajelor transmise de surse istorice studiate. 3.2. Stabilirea unor relaţii între aspectele unui fapt istoric din Antichitate şi din Evul Mediu, pe baza surselor istorice. 4.1. Analizarea unui fapt istoric din istoria românilor în Antichitate sau în Evul Mediu, pe baza surselor istorice studiate. 5.1. Compararea informaţiilor din surse istorice studiate, referitoare la un aspect al civilizaţiei româneşti în Evul Mediu, în vederea acceptării unor puncte de vedere diferite.

4.Obiective operaţionale: Elevii să fie capabili: O1 – să opereze corect cu noţiunile istorice date. Strategia didactică 1. clasa a IX-a. O4 – să prezinte etapele întemeierii Ţării Româneşti şi Moldovei. Mijloace de învăţământ: -manualul Istorie Editura Corint.Bucureşti -fişe de lucru. Evaluare: continuă Scenariul didactic . 3. O2 – să enumere izvoarele istorice care fac referire la formaţiunile prestatale româneşti. 2. Forme de organizare a activităţii elevilor : activitate frontală şi activitate individuală. O3 – să analizeze informaţiile care au deteminat întemeierea statului medieval Transilvania şi Dobrogei. conversaţia dirijată. expunerea. Metode şi procedee: explicaţia.

Momentul Competenţe lecţiei şi durata specifice 1.elevii răspund la salut şi se pregătesc pentru începerea activităţii didactice. enunţarea scopului lecţiei şi pregătirea mijloacelor de învăţare.1 Conversaţia . Cine a consolidat Imperiul Carolingian? 3. 3.Anunţarea titlului şi a obiectivelor lecţiei (2 min. Evaluare 2. Când a dispărut Imperiul Bizantin şi care a fost cauza dispariţiei Conversaţia sale ? euristică Imperiul Bizantin a dispărut în 1453 după ce otomanii au cucerit Constantinopolul.1 Profesorul anunţă şi se scrie pe -Elevii deschid caietele şi tablă data şi titlul lecţiei: noteaza .) Activitatea profesorului -prof.3 organizatoric (2 min.Consolidarea şi valorificarea cunoştiinţelor dobândite anterior (3 min) 1. Care a fost primul împărat al Imperiului romano-german? Primul împărat al Imperiului romanogerman a fost Otto I. -elevii răspund: Explicaţia 1. salută elevii.1 Profesorul va adresa câteva întrebări referitoare la Statul Medieval: 1.Dobândirea 1. 2. .. Cine a consolidat Imperiul Carolingian? Imperiul Carolingian a fost consolidat de către Carol cel Mare (768814) 3. Activitatea elevului . Când a dispărut Imperiul Bizantin şi care a fost cauza dispariţiei sale ? 2. Momentul 2.consemnarea absenţelor. Întemeierea statelor medievale româneşti’’ Apoi va preciza obiectivele lecţiei.) 4. Care a fost primul împărat al Imperiului romano-german? -elevii răspund la întrebările profesorului: 1.

Sătmari.Moment introductiv -profesorul îi întreabă pe elevii care sunt statele medievale româneşti studiate şi în clasele gimanziale 2. al cetăţile: Biharea. -profesorul prezintă informaţii referitoare la formarea statului medieval Transilvania -elevii notează în caiete Expunerea Explicaţia În secolul al XI-lea din Legenda .ducatul lui Glad.Moldova 4. cetăţile: Cluj-Mănăştur.3 Profesorul coordonează elevii in desfăşurarea lecţiei : 1.Transilvania 2. Moldoveneşti.2 2. Orşova.) 2. Zalău. . Formarea statului medieval Transilvania -profesorul face apel la cunoştiinţele elevilor acumulate în clasele gimanziale şi îi întreabă despre cele trei formaţiuni politice prestatale româneşti menţionate în lucrarea lui Anonimus „Gesta Hungarorum” 1. în Banatul de mai târziu.Dobrogea -elevii răspund la întrebările profesorului: Cele trei formaţiuni politice prestatale Expunerea româneşti menţionate în Explicaţia lucrarea lui Anonimus Conversaţia „Gesta Hungarorum” sunt: -ducatul lui Menumorut (între Ţara Oaşului şi bazinul Mureşului inferior ).ducatul lui Gelu (Estul Depresiunii Transilvaniei). Dăbâca.Ţara Românească 3.noilor cunoştiinţe (30 min. cetăţile: Cuvin. .

Benedict. străine faţă aceeaşi feudalismului apusean: acordând . aflat pe râul Criş. din care jumătate este dăruită mănăstirii de Sf. Deşi regii maghiari au reuşit să anihileze formaţiunile politice prestatale din Transilvania. cu vama salinelor. în anul 1075. totuşi datorită luptelor pentru tron. Cel dintâi document cunoscut cu privire la Crişana şi Transilvania este un act emis din cancelaria regelui Géza I. care se află în conflict cu regele maghiar Ştefan cel Sfânt. După încearcă Transilvania pământuri colonizeând anul 1100 să după şi populaţii maghiarii organizeze sistemul privilegii. a anarhiei interne şi a presiunilor venite din exterior nu au reuşit săşi instaleze imediat stăpânirea asupra acestei. satul Duboz. un urmaş al lui Glad. unde este menţionată cetatea Biharea cu mai multe sate din jurul său (Ártánd).Sfântului Gerard aflăm despre existenţa lui Ahtum. precum si obligaţiile locuitorilor mănăstire. şi cetatea Turda.

1 . voievodul Ladislau Kan (1294-1315) are propria curte la Deva. punând începuturile unei țări mare principat. Formarea statului medieval Ţara Românească 1. Descălecat=A se stabili definitiv într-un loc. Începând cu anul 1542 Transilvania Imperiului Otoman.1 4. in 1541. sub suzeranitatea Conversaţia împreună termenul de “descălecat” -profesorul prezintă informaţii . 3. este vasal regelui Astfel. Leustachius. Ungariei autonomie. Voievodatul rămâne forma de organizare cucerirea politică Ungariei până de la către devine otomani.profesorul îi întreabă pe elevi despre termenul de lui Negru Vodă descălecatul şi definesc -elevii răspund: Descălecatul voievodului Radu Negru (Negru Vodă) este considerat începutul procesului de constituire a Ţării Româneşti.2 2.1 1.Voievodul dar se bucură de Transilvaniei.pentru asigurarea frontierelor şi instaurând noi forme de organizare administrativă: În anul 1176 izvoarele atestă primul conducător cu titlul de voievod.

Istoria certă a Ţării Româneşti începe cu Basarab I (Întemeietorul). Curtea de Argeş noului stat. În 1330 la Posada. Basarab obţine independenţa politica a statului sau.elevii notează în caiete Expunerea Explicaţia În operele cronicarilor romani se vorbeşte despre „descălecatul” lui Negru Vodă.referitoare la Negru Vodă descălecatul lui . Intemeiează un stat nou în zona Câmpulungului. un voievod român din Făgăraş. Îşi extinde autoritatea spre vest (zona Olteniei). Carol Robert de Anjou este învins de Basarab. Urmaşii lui Basarab au fost: Nicolae Alexandru . El pune bazele unui stat menţionat în primele decenii ale secolulul al XIV-lea cu numele de Valahia Nord-DunareanCel important voievodului act politic român mai al ramane este capitala obţinerea independenţei faţă de coroana maghiară.a creat prima mitropolie ortodoxă a Ţării .

1 2.3 4.1 . Ea purta numele de Moldova Mică şi era condusă de Dragos. Roman I 5.elevii răspund: . voievod de Maramureş. regele Ludovic organizează o marcă de apărare la Baia şi mai apoi la Siret. Urmaşii lui Bogdan au fost: Laţcu – îmbraţişează religia catolică.Româneşti la Vicina Vladislav Vlaicu .elevii răspund: Marca este o provincie de margine organizată Conversaţia militar pentru protejarea unei fonrtiere. 4.înfiintează prima mitropolie ortodoxă a Moldovei. Formarea statului medieval Moldova . .profesorul îi întreabă pe elevi despre termenul de marcă. “Descălecatul” lui Bogdan (1359-1365) Marele merit de a conduce lupta pentru neatârnarea Moldovei îi aparţine lui Bogdan. Petru I Musat . iar în urma luptelor purtate cu coroana maghiară obţine independenta statului. Formarea statului medieval Dobrogea .a respins şi ultima încercare a maghiarilor de a cuceri Ţara Românească.1 2. . după răspunsul elevilor le reaminteşte de cele 2 descălecate din Moldova studiate în clasele gimanziale: “Descălecatul” lui Dragoş Pentru a împiedica trecerea tătarilor în Transilvania.încheie o alianţă cu Polonia împotriva Ungariei (1387). El i-a înlturat pe urmaşii lui Dragoş.elevii notează în caiete Expunerea Explicaţia 1.

elevii notează în caiete Expunerea Explicaţia Profesorul face o schemă scurtă a lecţiei adresând întrebări elevilor . .profesorul îi întreabă pe elevii despre primele formaţiuni politice aflate în teritoriul dintre Dunăre şi Marea Neagră la începutul Evului Mediu Primele formaţiuni politice aflate în teritoriul dintre Dunăre şi Marea Neagră la începutul Evului Mediu sunt menţionate in jurul secolului al X-lea. Nucleul acestuia îl constituia Ţara Cavarnei.Asigurarea 2.1.3 . voievodul Ţării Româneşti să apere ţara de turci.elevii răspund la întrebări şi notează în caiete Conversaţia 5. când sunt amintiţi unii conducători locali precum jupan Dimitrie. jupan Gheorghe şi strategul Theodor Conversaţia .1 2. Izvoarele istorice menţionează în 1346 ca despot pe Balica. Acesta este urmat de Dobrotici şi de fiul acestuia Ivanco. În 1388 Mircea cel Bătrân include Dobrogea în hotarele Ţării Româneşti (până în 1417).profesorul prezintă informaţii referitoare la întemeierea Dobrogei În secolul al XIV-lea între Dunăre şi Mare apare un nou stat.1 Profesorul propune elevilor citirea şi completarea fişei de lucru -elevii citesc şi Autoevaluare . Acesta încearcă împreună cu Dan I.1 2.

Precizarea şi explicarea temei pentru acasă(2min.1 4. Conversaţia .) 2.1 3.1 .feed-backului (10 min.) 3. -elevii răspund la salut.Încheierea activităţii (1min) Profesorul salută.2 Se anunţă.elevii primesc Anexa 1 Explicaţia 7. multumeşte elevilor pentru participarea la oră şi iese din sală. se explică tema pentru acasă completează fişa de lucru 6.3 3.

Sign up to vote on this title
UsefulNot useful