INFOGRAFICĂ – Iniţiere în AutoCAD

CUPRINS
CUPRINS...............................................................................................................................1 INTRODUCERE..................................................................................................................3 Cap.1 Elemente de bază ale AutoCAD – ului.....................................................................4 1.1Deschiderea sesiunii de lucru.........................................................................................4 1.2Prezentarea ecranului de desenare.................................................................................6 1.3Introducerea comenzilor.................................................................................................8 1.4Sisteme de coordonate....................................................................................................9 1.5Introducerea datelor.....................................................................................................10 1.6Închiderea sesiunii de lucru..........................................................................................12 Cap.2 Comenzi de iniţializare şi ajutoare grafice............................................................15 2.1. Comanda GRID..........................................................................................................15 2.2.Comanda ORTHO.......................................................................................................15 2.3.Comanda OSNAP.......................................................................................................16 2.4.Comanda LIMITS.......................................................................................................17 2.5.Comanda PAN............................................................................................................18 2.6.Comanda REDRAW...................................................................................................18 2.7.Comanda SNAP..........................................................................................................19 2.8.Comanda UCS.............................................................................................................19 2.9.Comanda VIEW..........................................................................................................21 2.10.Comanda VIEWERS.................................................................................................21 2.11.Comanda ZOOM.......................................................................................................22 2.12.Comanda UNITS.......................................................................................................24 Cap.3 Comenzi de desenare...............................................................................................25 3.1. Comanda LINE..........................................................................................................25 3.2. Comanda CIRCLE.....................................................................................................27 3.3. Comanda XLINE (construction line).........................................................................29 3.4. Comanda MLINE (multiline).....................................................................................30 3.5. Comanda PLINE (polyline).......................................................................................31 3.6. Comanda ARC...........................................................................................................33 3.7. Comanda ELLIPSE ARC...........................................................................................36 3.8. Comanda ELLIPSE....................................................................................................37 3.9. Comanda DONUT.....................................................................................................38 *Diametrul median este de 31 mm....................................................................................39 3.10. Comanda RECTANGLE..........................................................................................39 3.11. Comanda POLYGON..............................................................................................40 3.12. Comanda TRACE....................................................................................................41 3.13. Comanda SPLINE....................................................................................................42 3.14. Comanda SKETCH..................................................................................................43

1

INFOGRAFICĂ – Iniţiere în AutoCAD 3.15. Comanda POINT......................................................................................................44 Cap.4 Selectarea obiectelor................................................................................................45 Cap.5 Comenzi de editare a obiectelor.............................................................................50 5.1. Comanda ERASE.......................................................................................................51 5.2. Comanda COPY OBJECT.........................................................................................51 5.3. Comanda MIRROR....................................................................................................52 5.4. Comanda OFFSET.....................................................................................................53 5.5. Comanda ARRAY.....................................................................................................54 5.6. Comanda MOVE........................................................................................................57 5.7. Comanda ROTATE....................................................................................................58 5.8. Comanda SCALE.......................................................................................................58 5.9. Comanda TRIM.........................................................................................................59 5.10. Comanda EXTEND.................................................................................................60 5.11. Comanda BREAK....................................................................................................61 5.12. Comanda CHAMFER..............................................................................................62 5.13. Comanda FILLET....................................................................................................63 5.14. Comanda EXPLODE...............................................................................................64 5.15. Comanda LENGTHEN............................................................................................65 5.16. Comanda PEDIT......................................................................................................66 5.17. Comanda SPLINEDIT.............................................................................................68 5.18. Comanda DIVIDE....................................................................................................69 5.19. Comanda MEASURE..............................................................................................70 5.20. Comanda CHANGE.................................................................................................71 5.21. Comanda CHPROP..................................................................................................72 5.22. Comanda COLOR....................................................................................................73 5.23. Comanda LINETYPE..............................................................................................74 5.24. Comanda DIST.........................................................................................................75 5.25. Comanda AREA.......................................................................................................76 5.26. Comanda HATCH (BHATCH)................................................................................77 Cap.6 Înscrierea textelor....................................................................................................81 Cap.7 Cotarea desenelor....................................................................................................86 Cap.8 Lucrul cu straturi..................................................................................................110 Cap.9 Aplicaţii...................................................................................................................115 Anexă cu lista de comenzi AutoCAD..............................................................................152 Bibliografie........................................................................................................................158

2

INFOGRAFICĂ – Iniţiere în AutoCAD

INTRODUCERE
Munca de proiectare a unui inginer nu mai poate fi concepută în afara calculatorului, indiferent de specializare reprezentările virtuale devenind limbajul curent de exprimare. Începând din faza conceptuală până la etapa de manufacturare, desenul în plan, dar mai ales modelarea solidelor sunt necesare în toate etapele de elaborare şi promovare a unui produs. Această lucrare propune cititorului iniţierea în mediul de programare asistată AutoCAD 2002 prin intermediul unor teme a căror rezolvare este prezentată pas cu pas, integrând treptat comenzile specifice, pentru temele finale fiind oferite numai sugestii generale de rezolvare. Datorită faptului că temele prezintă gradat majoritatea aspectelor legate de utilitarul AutoCAD 2002, acest curs poate fi de folos oricui doreşte să abordeze proiectarea asistată, atât de către începători cât şi de iniţiaţi, pentru care sunt prezentate informaţii legate de setări, variabile de sistem şi mod de lucru, pe tematici. Este de reţinut că, în general, utilizarea calculatorului în proiectare este o alegere care oferă aproape întotdeauna mai multe soluţii. De aceea, cititorii sunt invitaţi să găsească şi alte căi de rezolvare a temelor. Algoritmii prezentaţi sunt orientativi. Ei sunt doar structuri de bază care ajută la desăvârşirea temei.

3

Acest capitol are ca scop familiarizarea utilizatorului cu sistemul AutoCAD.1 Deschiderea sesiunii de lucru Deschiderea sesiunii de lucru a sistemului AutoCAD este identică cu cea a oricărei aplicaţii care rulează sub sistemul de operare Windows.introducerea comenzilor. Programul AutoCAD este un produs al firmei AutoDesk şi este una dintre cele mai cunoscute şi răspândite aplicaţii CAD pentru calculatoare personale. 1 2 CAD – Computer Aided Design (proiectarea asistată de calculator) CAM – Computer Aided Manufacturing (fabricare asistată de calculator) 3 CAE – Computer Aided Engineering (inginerie asistată de calculator) 4 . Ea este tehnologia esenţială a sistemelor CAD1/CAM2/CAE3.2.deschiderea sesiunii de lucru. .prezentarea ecranului de desenare. În acest sens sunt prezentate elementele de bază ale sistemului AutoCAD: . oferindu-i o privire de ansamblu asupra tehnicilor de utilizare şi a performanţelor acestui sistem. În urma acestei comenzi. Aceasta constă din aplicarea unui dublu click pe butonul din stânga mouseului. .1. prelucra şi reprezenta imagini. pe iconul AutoCAD – figura1.INFOGRAFICĂ – Iniţiere în AutoCAD Cap.sisteme de coordonate.închiderea sesiunii de lucru. .introducerea datelor.1 Elemente de bază ale AutoCAD – ului Grafica pe calculator este un termen general care conţine orice disciplină sau activitate care foloseşte calculatoarele pentru a genera. 1. pe ecranul calculatorului va apare imaginea din figura1. . .

1.2 Fereastra deschiderii sesiunii de lucru 5 .1.INFOGRAFICĂ – Iniţiere în AutoCAD Icon AutoCAD Fig.1 Iconul sistemului AutoCAD Desen nou Desen existent Fig.

meniurile – organizează funcţiile şi comenzile sistemului AutoCAD funcţie de acţiunile acestora.2 Prezentarea ecranului de desenare Meniuri Meniuri Zona de desenare Cursor grafic Sistemul de coordonate Linia de comandă Bara de stare Fig.INFOGRAFICĂ – Iniţiere în AutoCAD În cazul în care se doreşte deschiderea unei noi sesiunii de desenare .3 sunt: . 6 . . 1. cu specificarea fişierului în care se află desenul dorit.3 Ecranul de desenare Elementele ecranului de desenare din figura 1. cu adoptarea sistemului de măsurare a dimensiunilor („English” – dacă se lucrează cu mărimi ale căror valori sunt în ”inch” sau în ”feet” sau Metric – dacă se lucrează cu mărimi ale căror valori sunt în ”m”). din fereastra deschiderii sesiunii de lucru se alege opţiunea Create drawings.bara de instrumente – pentru o apelare rapidă a comenzilor sistemului AutoCAD. Dacă se doreşte continuarea unui desen anterior.2. din fereastra de deschidere a sesiunii de lucru se alege opţiunea Open drawings – figura 1.1.

.linia de comandă – prezintă ”dialogul” dintre sistemul AutoCAD şi utilizator. Bara cu instrumente standard Pictograma New Nume Creează noi desene Utilizare Deschide desene existente Salvează desene activate Open Save Print Print preview Tipăreşte desenul curent Previzualizarea desenului curent Spelling Cut Verifică ortografia cuvintelor selectate sau a întregului desen. . .zona de desenare – zona reprezentării grafice.bara de stare – oferă informaţii despre nivelul de interacţiune pus la dispoziţie de sistemul AutoCAD utilizatorului.cursorul grafic – indică poziţia curentă. . prin indicarea sistemului de coordonate curent şi a direcţiilor axelor de coordonate ale acestui sistem. Redo Preia proprietăţile primului obiect selectat şi le impune obiectelor selectate anterior Reface secventa comenzilor din memoria tampon Launch Browser Osnap Încarcă internet-Explorer-ul cu web-site-ul AutoCAD-ului Legarea de obiecte UCS Distance Configurarea sistemul de coordonate Determină distanta între două puncte selectate Redraw View Aerial View Redesenează ecranul pentru al curaţi de obiecte temporale sau alte obiecte inutile Accesează fereastra Aerial View Named View Pan Oferă acces la comenzile viewport Mută desenul fără a schimba scara de afişare Zoom Măreşte sau micşorează scara de vizualizare 7 .sistemul de coordonate – oferă informaţii despre planul curent de desenare. Înlătură elemente selectate de pe un desen şi le plasează în memoria temporala (Clipboard) Windows Copy Paste Copie elementele selectate de pe un desen şi le plasează în memoria temporara (Clipboard) Windows Plasează conţinutul memoriei temporale în desenul curent Match Properties Undo.INFOGRAFICĂ – Iniţiere în AutoCAD .

5. De exemplu. .5. după care se selectează comanda Line din această opţiune. putem proceda astfel. prin metodele următoare: .4. dacă avem de desenat o linie. Fig.selectarea comenzii din Bara cu instrumente – figura 1. . Selectarea comenzii din Bara cu instrumente Pentru fiecare comandă AutoCAD pe bara cu instrumente există câte un simbol.4 Selectarea comenzii ”LINE” din ”Meniu” b). Selectarea comenzii din Meniu Din Meniu se selectează opţiunea Draw printr-un click stânga al mouse-ului. a). iar pentru a trasa o linie se selectează simbolul din figură printr-un click stânga al mouse-ului. 8 .selectarea comenzii din Meniu – figura 1. În cazul considerat simbolul este cel din figura 1.de la tastatură.INFOGRAFICĂ – Iniţiere în AutoCAD Zoom Window Help Măreşte o parte din desen printr-o fereastra dreptunghiulară Accesează sistemul de asistenţă on line Zoom Previous Reintoarce desenul la vederea precedentă 1.3 Introducerea comenzilor Sistemul AutoCAD (AutoCAD 2000) permite utilizatorului introducerea comenzilor pentru desenare.1.

6 Selectarea comenzii LINE prin introducerea acesteia de la tastatură Aşa cum s-a procedat în cazul exemplului considerat se poate proceda în cazul tuturor comenzilor AutoCAD. aveţi nevoie de o metodă sistematică de specificare a punctelor.6.să-l indicaţi pe ecran cu ajutorul mouse-ului. . centrelor cercurilor şi ale arcelor de cerc. Fig.să-i specificaţi coordonatele în linia de comandă. Când.INFOGRAFICĂ – Iniţiere în AutoCAD Fig. 1.5 Selectarea comenzii LINE din Bara cu instrumente c). Aceste puncte pot defini începutul . aveţi următoarele posibilităţi de introducere a acestui punct: .1. pentru validarea acesteia. pentru realizarea unei comenzi. mijlocul şi sfârşitul liniilor. Această comandă va apărea în ”Linia de comandă” în dreptul promptului ”command” – figura 1. 9 . ATENŢIE: în cazul desenării în 2D nu este necesară indicarea coordonatei ”z”. axele de coordonate ale unei elipse şi altele. AutoCAD-ul vă cere să precizaţi un punct.Introducerea comenzii de la tastatură În acest caz utilizatorul trebuie să scrie denumirea comenzii cu ajutorul tastaturii.1.4 Sisteme de coordonate Pentru realizarea unui desen în AutoCAD. După introducerea comenzii. utilizatorul trebuie să apese tasta Enter.

şi el este definit de utilizator prin specificarea originii şi prin orientarea dorită a axelor acestui sistem. elipsă. Acest sistem de coordonate este: UCS ( User Coordinate System).1. poligon etc.50). în cazul realizării unui desen se utilizează elemente geometrice (grafice) simple. În cazul desenării în 2D. 10 . Fig. arc de cerc. 1. AutoCAD utilizează sistemul de coordonate al lumii: WCS ( World Coordinate System). AutoCAD permite utilizarea unui sistem de coordonate care să permită desenarea unor entităţi. relativ la altele. având originea în punctul A şi direcţia axelor ca în figura 1. Pentru a putea desena aceste elemente geometrice simple. în AutoCAD. AutoCAD utilizează un sistem de coordonate carteziene (rectangulare): OXYZ. pentru desenarea piesei din figura 1.7 b.INFOGRAFICĂ – Iniţiere în AutoCAD Pentru introducerea punctelor. a. vom utiliza un sistem de coordonate UCS.7.5 Introducerea datelor După cum se ştie. pe lângă comanda care descrie acest element este necesară şi introducerea unor puncte care definesc acel element.a. ca de exemplu: linie. De exemplu. Atunci când avem de desenat o piesă mai complexă. cerc. Poziţia unui punct se stabileşte prin specificarea distanţei dintre acest punct şi originea sistemului de coordonate pe direcţia axelor acestui sistem.7.b. care are punctul A(50.

Y.coordonate carteziene.în schimb pentru valorile negative este necesară introducerea semnului ”-” înaintea valorii respective. direcţia pozitivă a axei OX.afişarea coordonatelor. 1. Coordonatele carteziene absolute sunt raportate întotdeauna la origine (0. Exemplu: (1. În cazul valorilor pozitive nu este necesară introducerea semnului ”+”.coordonate polare.INFOGRAFICĂ – Iniţiere în AutoCAD De exemplu.1. care este.utilizarea coordonatelor absolute. (-5.introducerea directă a distanţei. În cazul în care punctul se află în planul XOY. în AutoCAD. dar specificarea acestei poziţii se face printr-o distanţă şi un unghi. şi anume: . Aceste coordonate se introduc de la tastatură. există patru modalităţi de inroducere a punctelor sau a coordonatelor.-9) . (1. . . iar unghiul care determină poziţia este unghiul dintre axa OX şi linia imaginară ce uneşte punctul respectiv cu originea sistemului de coordonate.în cazul desenării unei linii este necesară introducerea coordonatelor punctului de început al liniei şi cele ale punctului de sfârşit al liniei respective. Unghiurile pozitive sunt măsurate în sens trigonometric (în sens invers acelor de ceasornic) pornind de la poziţia valorii de zero grade. Z. în mod prestabilit. scriind valorile cotelor pentru cele trei axe ale sistemului de coordonate: X. se introduc doar valorile cotelor pentru axele X şi Y. Introducerea datelor Pentru desenarea unei element geometric simplu se pot utiliza două tipuri de coordonate: . 11 . 0. . . Pentru acest lucru.2) . Coordonatele polare absolute determină poziţia unui punct raportată la originea sistemului de coordonate XOY.5. 0). Distanţa care trebuie introdusă este aceea de la originea sistemului de coordonate la punctul respectiv.utilizarea coordonatelor relative. Valorile introduse pot fi pozitive şi/sau negative.-10). separate prin virgulă.

care este plasată la capătul din stânga al barei de stare.3. Utilizarea coordonatelor relative Coordonatele relative.4.2. 1.5. (50<-45) 1. Introducerea directă a distanţelor Sistemul AutoCAD permite specificarea coordonatelor relative şi prin introducerea directă a distanţelor. 8 Fereastra de afişare a coordonatelor 1.5.5. fiind separate de o paranteză stânga ”<” fără spaţii (spaţiul în AutoCAD este considerat sfârşitul comenzii). nu mai sunt raportate faţă de originea sistemului de coordonate.6 Închiderea sesiunii de lucru 12 . Se specifică un punct prin mutarea mouse-ului pentru a specifica direcţia şi se introduce distanţa la care va fi desenat următorul punct.INFOGRAFICĂ – Iniţiere în AutoCAD Cele două elemente ale coordonatelor polare absolute se introduc de la tastatură. Exemplu: (@5. Această metodă este mult mai directă şi poate fi aplicată atât în cazul coordonatelor carteziene cât şi în cazul coordonatelor polare. ci faţă de ultimul punct desenat. Pentru utilizarea acestei metode este necesară activarea modului Ortho (direcţii ortogonale). Afişarea coordonatelor Coordonatele pot fi vizualizate în fereastra de afişare a coordonatelor.10) – pentru coordonate carteziene relative sau (@30<45) – pentru coordonate polare relative. 1. Exemplu: (20<15) .1. Fig. Coordonatele relative sunt diferenţiate de cele absolute prin simbolul ”@” care precede valorile. faţă de cele absolute.

pe ecranul calculatorului apare o fereastră de dialog. Astfel.9 Fereastra de dialog a comenzii SAVE AS După introducerea comenzii.în cazul unui desen nou. acest director 13 . care nu a mai fost salvat în memoria calculatorului.1. se poate face atât cu comanda SAVE cât şi cu comanda SAVE AS.INFOGRAFICĂ – Iniţiere în AutoCAD După terminarea unui desen. acesta trebuie salvat în memoria calculatorului. care conţine o coloană cu directoare. Fig. în dreptul notaţiei SAVE IN să apară acest director. Pentru salvarea fişierului desen într-un director stabilit anterior. Salvarea unui desen se poate face astfel: .9. din meniul FILE. figura 1. astfel în căsuţa din partea de sus a ferestrei de dialog. se caută acest director în coloana din stânga şi se face dublu click pe el cu ajutorul mouse-ului. iar în partea de jos sunt două linii: una pentru introducerea numelui fişierului curent şi alta pentru tipul de fişier. după care se poate trece la un alt desen sau se închide sesiunea de lucru.

în urma căreia fişierul va fi salvat. În acest caz pe ecranul calculatorului nu mai apare nici o fereastră de dialog. pentru salvarea lui se introduce comanda SAVE. în cazul unui desen deja existent în memoria calculatorului.INFOGRAFICĂ – Iniţiere în AutoCAD devine director curent şi în el se va face salvarea fişierului dorit. după care se apasă butonul SAVE din fereastra de dialog. al cărui nume va fi înscris în dreptul notaţiei File name. 14 .

modul ORTHO face posibilă trasarea liniilor perpendiculare pe direcţiile orizontală şi verticală ale grilei snap. pe care îl putem utiliza în acelaşi fel în care utilizăm liniile de pe o hârtie milimetrică. egală pe cele două axe.ON/OFF – activează/dezactivează un mod grid definit. .2. Această operaţie se poate face şi prin apăsarea tastei F7.Snap – distanţele punctelor vor fi egale cu pasul de incrementare al modului snap. 2. Comanda ORTHO Comanda ORTHO asigură forţarea deplasării cursorului după direcţii ortogonale. va fi afişat mesajul “Grid too dense to display” .Aspect – permite specificarea densităţii punctelor diferită pe cele două axe.2 Comenzi de iniţializare şi ajutoare grafice 2. Comanda GRID Comanda GRID creează o reţea rectangulară de puncte pe ecran. . Comanda ORTHO are numai opţiunea activare sau dezactivare: 15 .1. relativ la reţeaua modului snap. AutoCAD nu poate afişa grila dacă punctele sunt prea apropiate unele de altele. mulţi utilizatori experimentaţi ai AutoCADului specifică spaţierea grilei egală cu rezoluţia SNAP sau un multiplu al acesteia.grid spacing (x) – permite specificarea densităţii punctelor. uniform poziţionate. Când este activ. Aceste puncte sunt un mijloc de ajutor pentru desenare.INFOGRAFICĂ – Iniţiere în AutoCAD Cap. . Deşi nu este necesar. Se specifică grila introducând comanda: Command: GRID Specify grid spacing (x) or [ON/OFF/Snap/Aspect]<implicit>:se selectează o opţiune Unde: .

3. 2. De asemenea. se poate activa/dezactiva modul ORTHO tastând F8. respectiv dezactivează (OFF).INFOGRAFICĂ – Iniţiere în AutoCAD Command: ORTHO ON/OFF<implicit>:modul ortho se activează (ON). 16 . 2. Fig. înainte de utilizarea unei comenzi de desenare sau de editare.1 Fereastra de dialog Drafting Setting. Comanda OSNAP Folosind comanda OSNAP putem alege una sau mai multe setări pentru object snap.nearest. Modurile object permit poziţionarea cursorului într-o anumită parte a unei entităţi sau într-un punct care este într-o relaţie spaţială specifică cu entitatea. cu opţiunea Object Snap Din această căsuţă de dialog se pot selecta una din opţiunile: . Dialogul decurge astfel: Command: OSNAP Apare fereastra de dialog Drafting Settings în care este selectată opţiunea Object Snap.

atât pentru spaţiul model cât şi pentru spaţiul hârtie.tangent. .0000.0000. Această comandă se poate introduce fie de la tastatură.intersecţie aparentă.0000>: Specify upper right corner<420.0000>:……… 17 .297. o limită stânga jos şi o alta dreapta sus. . Limitele desenului sunt exprimate ca o pereche de puncte în sistemul de coordonate WCS. şi controlul verificării acestora.INFOGRAFICĂ – Iniţiere în AutoCAD .4. Din fereastra de dialog se selectează opţiunile dorite cu care se va lucra pe tot parcursul desenului curent.endpoint.perpendicular. Nu există limită în direcţia axei Z.center.midpoint. astfel: Command: LIMITS fie din bara de meniuri din comanda FORMAT alegând subcomanda DRAWING LIMITS. Comanda LIMITS Folosirea comenzii LIMITS permite indicarea limitelor desenului curent. .intersection. . 2.quadrant. .none. .0. . . . După introducerea comenzii LIMITS pe ecran va apare: Command: limits Reset Model space limits: Specify lower left corner or [ON/OFF]<0.node.

INFOGRAFICĂ – Iniţiere în AutoCAD

Specify lower left corner: specificaţi coordonatele colţului din stânga jos sau aceste coordonate sunt implicite, adică cele specificate de calculator <0.0000,0.0000> după care apăsaţi tasta Enter. Specify upper right corner: specificaţi coordonatele colţului din dreapta sus , dacă aceste coordonate nu coincid cu cele implicite afişate de către calculator, adică<420.0000,297.0000>, şi apăsaţi tasta Enter. 2.5. Comanda PAN

Această comandă permite deplasarea ferestrei de vizualizare a desenului într-o nouă poziţie, fără a modifica factorul de mărire. Astfel putem să vedem detalii care erau în afara ecranului înaintea comenzii PAN. Comanda are formatul: Command: PAN Şi pe ecran va apare o palmă cu ajutorul căreia se deplasează zona de vizualizare. Pentru ieşirea din această operaţie se apasă tasta Enter sau Esc. 2.6. Comanda REDRAW

Comanda REDRAW redesenează entităţile vizibile din viewport-ul curent. Este apelată de utilizator ori de câte ori este necesară “curăţarea” ecranului şi reactualizarea imaginii afişate pe ecran, de exemplu pentru îndepărtarea semnelor de marcaj ale punctelor. În acest scop se tastează REDRAW la prompt-ul AutoCAD-ului: Command: REDRAW sau este preluată din meniul ecran. După executarea unor comenzi AutoCAD, redesenarea imaginii pe ecran se realizează în mod automat.

18

INFOGRAFICĂ – Iniţiere în AutoCAD

2.7.

Comanda SNAP

Această comandă permite deplasarea controlată a cursorului în zona grafică. Localizarea punctelor în zona grafică este facilitată de o reţea rectangulară imaginară de puncte (care nu este afişată) şi de mecanismul de snap (localizare). La deplasarea cursorului, acesta este localizat în cel mai apropiat nod al reţelei. Formatul comenzii este: Command:SNAP Specify snap spacing or [ON/OFF/Aspect/rotate/Style/Type] <implicit>: se selectează o opţiune Unde: - Snap spacing – stabileşte pasul de incrementare pentru modul de lucru snap; - ON/OFF – permite activarea/dezactivarea modului de lucru snap. Această operaţie se poate realiza şi prin apăsarea tastei F9. Când modul snap este activ, cuvântul snap apare în bara de stare. - Aspect – stabileşte pasul de deplasare a cursorului la o valoare diferită pe direcţiile X şi Y. - Rotate – permite rotaţia grilei SNAP cu un unghi dat în jurul unui punct de bază. - Style – permite alegerea unuia dintre cele două stiluri ale grilei: standard şi izometric (care ajută la desenarea izometrică). - Type – permite alegerea uneia dintre cele două moduri:polar sau grid. 2.8. Comanda UCS

Comanda UCS este una dintre cele mai importante comenzi AutoCAD care permite definirea, salvarea, restaurarea şi ştergerea sistemelor de coordonate utilizator (User Coordinate System). Formatul comenzii este: Command: UCS
19

INFOGRAFICĂ – Iniţiere în AutoCAD

Current ucs name: World Enter an option[New/Move/orthoGraphic/Prev/Restore/Save/ Del/Apply/?/World] <world>: se selectează o opţiune; De exemplu, dacă se selectează opţiunea New pe ecran va apare următoarea cerinţă: Specify origin of new UCS or [Zaxis/3point/Object/Face/View/X/Y/Z] <0,0,0>:se specifică originea noului UCS sau una din celelalte opţiuni. Unde: - Zaxis – defineşte un nou UCS cu o origine diferită şi o nouă axă Z; - 3point – defineşte un nou UCS solicitând trei puncte: originea, axa X pozitivă şi axa Y pozitivă; punctele nu trebuie să fie pe aceeaşi linie. - Object – defineşte un nou UCS prin alinierea lui la un obiect existent pe care îl selectăm; originea noului UCS şi direcţia axei X sunt fixate în funcţie de tipul obiectului selectat, conform tabelului 7.1. din [1]. - Face – la fel ca şi Object, dar pentru solide; - View – defineşte un nou UCS a cărui axă Z este paralelă cu direcţia curentă de vizualizare; originea noului UCS coincide cu originea vechiului UCS; opţiunea este utilă pentru scrierea textelor după direcţii oblice; - X/Y/Z – rotesc UCS-ul curent în jurul axelor respective; se cere unghiul de rotaţie; - Prev – restaurează ultimul UCS; - Restore – restaurează un UCS salvat anterior; se solicită numele UCS-ului care se doreşte a fi restaurat; - Save – salvează UCS-ul curent sub un nume precizat de utilizator; - Del – şterge unul sau mai multe UCS-uri din lista UCS-urilor salvate; - ? – listează UCS-urile salvate, specificând pentru fiecare coordonatele originii şi axele X, Y, Z, relativ la UCS-ul curent;
20

Formatul comenzii este: Command: VIEW Pe ecran apare o fereastră de dialog. O vedere este o zonă a desenului căreia I s-a atribuit un nume. Comanda VIEW Comanda VIEW permite crearea. Formatul comenzii este: Command: viewres Do you want fast zoom?<y>(Doriţioperaţii de zoom rapide?) 21 . 2. 2. Utilizarea comenzii VIEW reduce numărul de apelări repetate ale comenzilor ZOOM şi PAN şi duce la mărirea vitezei de lucru.9. Comanda VIEWERS Acestă comandă controlează regenerarea rapidă în AutoCAD şi rezoluţia atât a cercurilor cât şi a arcelor. salvarea şi restaurarea unor vederi ale desenului.INFOGRAFICĂ – Iniţiere în AutoCAD .10.World – determină setarea sistemului de coordonate al lumii WCS(World Coordinate System).

Unde: . or [All/Center/Dynamic/Extents/Previous/Scale/Window]<real time>: se selectează o opţiune. 2.11. Valoarea implicită este 100 şi determină programul să-şi utilizeze algoritmul intern pentru calculul numărului optim de vectori pentru fiecare cerc sau arc. “Circle zoom percent” ne oferă controlul asupra preciziei cu care sunt desenate cercurile şi arcele pe ecranul grafic. enter a scale factor (nX or nXp). Reversul constă în creşterea timpului necesar pentru regenerare. AutoCAD validează regenerarea rapidă a imaginilor afişate pe ecran. în funcţie de factorul de scară stabilit pentru operaţia de zoom.INFOGRAFICĂ – Iniţiere în AutoCAD Enter circle zoom percent(1-20000)<implicit>:se precizează o valoare. iar pentru reprezentări ale curbelor care conţin arce cu acurateţe mai bună se poate preciza un parametru mai mare de 100.All – reface desenul asfel încât pe ecran să apară toate componentele acestuia. astfel încât acesta să fie desenat cu acurateţe. . Această comandă cuprinde mai multe opţiuni. Se cere apoi : Modification or Height unde se va preciza : fie factorul de 22 . Cercurile şi arcele sunt desenate folosind mai mulţi vectori de lungime mică. editarea lui. Comanda ZOOM Comanda ZOOM permite modificarea scării de vizualizare a desenului pentru a uşura. Se va indica un punct printr-una din metodele cunoscute. Pentru regenerări mai rapide se poate stabili acest parametru la o valoare mai mică de 100. fiecare cerând o modalitate diferită de specificare a amplificării şi porţiunii din desen ce trebuie afişată. în acest fel. Dacă se răspunde cu Y la primul prompt.Center – se cere centrul zonei ce va fi mărită/micşorată prin Center point. Formatul comenzii este următorul: Command: ZOOM Specify corner of window. Cu cât se specifică mai mulţi vectori cu atât cercurile şi arcele se obţin cu mai multă acurateţe.

ca de exemplu 2X. Cu Enter este fixat la mărimea aleasă. Prima comandă . dată prin tastele cu săgeţi . aceasta este considerată scara.INFOGRAFICĂ – Iniţiere în AutoCAD - - - - - micşorare/mărire (urmat de X). Deplasând/mărind dreptunghiul de încadrare prea mult. Aceasta acţionează asupra unui viewport 23 . indiferent de zona alocată. prin 5X se va cere mărimea de 5 ori a imaginii (scara 5:1). dacă se alege acea variantă de ZOOM. Repetarea acestei opţiuni prezintă ecrane anterioare. duce la deplasarea acestui dreptunghi. în ordinea inversă. Altfel spus. Dacă nu apare clepsidra. va fi necesară regenerarea desenului. Dynamic – prin această opţiune. Opţiunea XP este utilizată la scanarea desenului în spaţiul hârtie la pregătirea desenului pentru plotare. Folosind din nou tastele cu săgeţi . Second corner ale dreptunghiului care va mărgini ecranul. Scale(nX/nXP) – introducând o valoare numerică urmată de X. ea arată că. Apăsând tasta Enter el este fixat în poziţia aleasă. Extents – ecranul va cuprinde desenul întreg. viteza de execuţie a zooming-ului va fi mare. Pentru a încheia comanda se va apăsa de două ori tasta Enter. Cu ajutorul tastelor cu săgeţi dreptunghiul poate fi deplasat din nou. Peste ele este pus un dreptunghi trasat cu linie întreruptă care coincide cu zona afişată. pe ecran apare totul: atât spaţiul afişat cât şi întregul desen. dreptunghiul poate fi mărit/micşorat. fie câte unităţi să fie prezentate pe înălţimea (Height) ecranului. în stânga jos poate să apară un semn care aduce cu o clepsidră. care măreşte de două ori desenul. De exemplu. deci consum de timp. deci se va realiza coincidenţa spaţiului afişat cu cel efectiv. Window – se cer punctele diagonal opuse (First corner:. Previous – prin această opţiune se va prezenta ecranul anterior stabilit cu ZOOM sau PAN. se cere dimensionarea spaţiului afişat. Pe ecran va apare zona cuprinsă în dreptunghi.

INFOGRAFICĂ – Iniţiere în AutoCAD modificându-l relativ la spaţiul hârtie. Când se plotează desnul din spaţiul hârtie în mărime naturală.1 Fereastra de dialog pentru comanda UNITS 24 . Milimeters. Scientific) utilizat şi a unităţii de măsură (Inches.5xp la prompt-ul comenzii: Command: ZOOM All/…/<nX/nXP>:0. Engineering.12. Comanda UNITS Comanda UNITS se referă la stabilirea sistemului de măsurare (Arhitectural. Fractional.5xp vederea din viewport-ul respectiv va fi redesenată în spaţiul hârtie cu un factor de scalare de 1:2.). Decimal. De exemplu. Miles. Sistemul de măsurare Precizia Unitatea de măsură Fig. vederea plană rezultată va fi plotată la scara 1:2. dacă se răspunde cu 0. Feet. 2. 2. Meters etc.

distanţe. Majoritatea acestor comenzi cer utilizatorului o serie de date care sunt necesare execuţiei comenzii: coordonate de puncte. entităţile fundamentale cu care el operează sunt create de câteva comenzi.pictograma comenzii LINE 25 . Comanda LINE Cu ajutorul acestei comenzi desenăm entitatea de bază din AutoCAD. opţiunile fiind grupate pe submeniuri.3. Acest capitol îşi propune prezentarea comenzilor AutoCAD folosite pentru desenarea în două dimensiuni a acestor entităţi.1 Meniul grafic DRAW 3.3 Comenzi de desenare Cu toate că AutoCAD este alcătuit dintr-un pachet de programe deosebit de complexe.1. . Dacă se introduce un punct în 2D. Pentru furnizarea punctelor de capăt ale segmentului se poate utiliza oricare dintre metodele disponibile pentru introducerea punctelor. AutoCAD utilizează elevaţia curentă pentru componentă Z a punctului.INFOGRAFICĂ – Iniţiere în AutoCAD Cap. valori de unghiuri. Fig. segmentul de dreaptă. Calea cea mai rapidă este de a selecta pictograma comenzii. Specificarea puctelor se poate face utilizând coordonate 2D sau 3D. Modurile de introducere a acestor date sunt descrise în cap. valori de parametrii. Opţiunile comenzii se introduc direct în linia de comandă.1 [1]. ori o combinaţie a lor. din meniul grafic DRAW – figura 3. Meniul derulant DRAW conţine comenzile de desenare.1.

se va închide secvenţa de segmente de dreaptă prin unirea cu o linie a sfârşitului ultimului segment definit cu punctul specificat la începutul comenzii LINE. sfârşitul acestuia defineşte punctul de plecare şi direcţia noului segment. Dacă se răspunde cu “Space” sau “Enter” procesul de trasare al segmentului este încheiat.158(al doilea punct al segmentului de dreaptă) To point: 245.112(al treilea punct al segmentului de dreaptă) To point: enter Fig. atunci punctul de început al segmentului de dreaptă se consideră în punctul final al celei mai recente entităţi de tip Arc sau Line trasate. Dacă se doreşte trasarea unor segmente de dreaptă înlănţuite.2 Exemplu de utilizare a comenzii LINE Se observă din exemplul dat că cererea “To point” se repetă.75(primul punct al segmentului de dreaptă) To point: 175.INFOGRAFICĂ – Iniţiere în AutoCAD Un exemplu de utilizare a comenzii LINE este prezentat în continuare: Comand: LINE First point: 50. la prompt-ul “To point” se răspunde în continuare cu coordonatele altor puncte.3. Dacă la cererea “From point” se răspunde cu “Space” sau “Enter”. În cazul în care cea mai recentă entitate este un arc. AutoCAD cere numai lungimea acestuia (Length of line: ). Dacă am desenat cel puţin două segmente de dreaptă. Anularea ultimului segment de dreaptă desenat se face introducând u la prompt-ul “To point” . astfel încât. tastând c (close) la prompt-ul “To point” . segmentul de dreaptă fiind tangent la 26 .

după aceea comanda LINE continuă în mod obişnuit cu cererea “To point:”. . centrul şi diametrul cercului. implicit. 3. trei puncte. dacă se introduc coordonatele unui punct acestea sunt atribuite. centrului cercului. 5. Comanda CIRCLE Această comandă este folosită pentru trasarea unui cerc utilizând una din următoarele 5 metode. două puncte în care cercul să fie tangent la diferite entităţi şi raza cercului. două puncte diametral opuse.2.3.a) command: circle 3P/2P/TTR/<Circle point>: 78.INFOGRAFICĂ – Iniţiere în AutoCAD arc şi în continuarea acestuia.pictograma comenzii CIRCLE Formatul comenzii este următorul: Command: CIRCLE 3P/2P/TTR/<Center point>: se selectează o opţiune.132 (coordonatele centrului cercului) diameter/ <radius>: 35 (raza cercului) ~ Centru – Diametru command: circle 3P/2P/TTR/<Circle point>: se indică coordonatele centrului cercului Diameter/<radius>: d Diameter: 55 27 . 4. Răspunsurile pentru cele 5 modalităţi de desenare a cercurilor în AutoCAD sunt: ~ Centru – Rază (figura 3. 3. în funcţie de elementele care se specifică: 1. Dacă se tastează ENTER ca răspuns la promptul Specify first point aceasta face ca punctul de start al noului segment să fie identic cu punctul final al ultimului segment sau arc desenat. centrul şi raza cercului. 2.

b.3 Cercuri desenate cu comanda CIRCLE c.b) command: circle 3P/2P/TTR/<Circle point>: 3P first point: coordonatele primului punct second point: coordonatele celui de-al doilea punct third point: coordonatele celui de-al treilea punct ~ TTR ( Tangentă-Tangentă-Rază) (figura 3.3. Fig. 3.INFOGRAFICĂ – Iniţiere în AutoCAD a. ~ 2P (două puncte) command: circle 3P/2P/TTR/<Circle point>: 2P First point on diameter: se dau coordonatele primului punct Second point on diameter: se dau coordonatele ceui de-al doilea punct ~ 3P (trei puncte) (figura 3.c) command: circle 3P/2P/TTR/<Circle point>: TTR Enter Tangent spec: se selectează prima entitate de tangenţă Enter second Tangent spec: se selectează a doua entitate de tangenţă Radius: 30 28 .3.

Bisect – trasează bisectoarea unui unghi. . Trough point Angle start Bisect Angle vertex Angle end 29 . .Ang – trasează o dreaptă la un unghi dat.Hor – trasează o orizontală printr-un punct dat. .Point – trasează o dreaptă prin două puncte.pictograma comenzii XLINE Comand: XLINE Specify a point or [Hor/Ver/Ang/Bisect/Offset]: .Offset – trasează o dreaptă paralelă la un obiect. Comanda XLINE (construction line) Această comandă este folosită pentru construirea unei drepte. . .INFOGRAFICĂ – Iniţiere în AutoCAD 3.Ver – trasează o verticală printr-un punct dat.3. .

STyle – stabileşte stilul multiliniei. Bottom).4.Justification – determină poziţia punctelor de capăt ale segmentelor multiliniei. Scale = 1. 30 . Comanda MLINE (multiline) Această comandă desenează o succesiune de linii multiple paralele. Style = Standard Specify start point or [Justification/Scale/STyle]: . Zero. .pictograma comenzii MLine Command: Mline Current settings: Justification =Top. faţă de grosimea implicită din fişierul de stiluri. .INFOGRAFICĂ – Iniţiere în AutoCAD distance Offset Object 3. . în cadrul grosimii acesteia (Top.Scale – scalează grosimea multiliniei.

Direction – direcţia tangentei în punctul de start al arcului. Comanda PLINE (polyline) Această comandă desenează o polilinie. Next point: punctul următor. .00 Specify next point or [Arc/Halfwidth/Length/Undo/Width]: Specify next point or [Arc/Close/Halfwidth/Length/Undo/Width]: Start point: punctul de start. compusă din segmente de dreaptă şi arce de cerc. . Width: grosimea poliniei.pictograma comenzii PLine Command: Pline Specify start point: Current line-width is 0. care va fi trasat în continuarea ultimului segment desenat. cu opţiunile: .5. 31 . Halfwidth: jumătatea lăţimii poliniei.INFOGRAFICĂ – Iniţiere în AutoCAD 3. Length: lungimea următorului segment al poliniei. th ng e L Next point Next point Start point Close Arc: deschide o sesiune de trasare a arcelor.Angle – unghiul la centru al arcului CEnter – centrul arcului.

Second point: al doilea punct al arcului. End point punctul final.INFOGRAFICĂ – Iniţiere în AutoCAD - Line – deschide o sesiune de trasare a segmentelor de dreaptă. la trasarea arcului prin puncte. Radius – raza arcului. Direction End point CEnter An gl e End point Second point Start point Ending width Starting width 32 .

. punctul de start în punctul M şi punctul de sfârşit în punctul N. Comanda ARC Această comandă desenează un arc de cerc.arc de cerc cu punctul de start în F şi punctul de sfârşit în G având unghiul cunoscut. .arc de cerc ce trece prin trei puncte (A.arc de cerc cu punctul de start în D şi punctul de sfârşit în E având direcţia cunoscută. . . .arc de cerc cu centrul în punctul O. punctul de start în punctul Q şi lungimea arcului L. C). . Se pot trasa arce de cerc în mai multe moduri: .arc de cerc cu centrul în punctul O.6.INFOGRAFICĂ – Iniţiere în AutoCAD Fill off Fill on 3. punctul de start în punctul P şi unghiul alfa. B. .arc de cerc cu centrul în punctul O.arc de cerc cu punctul de start în V şi punctul de sfârşit în S având raza cunoscută.pictograma comenzii ARC Command: ARC Specify start point or [Center]: A Specify second point or [Center/End]: B Specify end point of arc: C 33 .

INFOGRAFICĂ – Iniţiere în AutoCAD End point Start point Second point Command: ARC Specify start point or [Center]: c Specify center point of arc: O Specify start point of arc: M Specify end point of arc or [Angle/chord Length]: N Center Start point End point Command: ARC Specify start point or [Center]: c Specify center point of arc: O Specify start point of arc: P Specify end point of arc or [Angle/chord Length]: a Specify included angle: alfa (450) Center Angle 45 ° Start point Command: ARC Specify start point or [Center]:c Specify center point of arc: O Specify start point of arc: M Specify end point of arc or [Angle/chord Length]: L 34 .

INFOGRAFICĂ – Iniţiere în AutoCAD Specify length of chord: lungime coardă Center Start point 50 Command: ARC Specify start point or [Center]: D Specify second point or [Center/End]: e Specify end point of arc: E Specify center point of arc or [Angle/Direction/Radius]: d Specify tangent direction for the start point of arc: …… Direction Start point End point Command: ARC Specify start point or [Center]: V Specify second point or [Center/End]: e Specify end point of arc: S Specify center point of arc or [Angle/Direction/Radius]: r Specify radius of arc: raza arcului 35 .

7. Comanda ELLIPSE ARC Această comandă desenează arce de elipsă.pictograma comenzii ELLIPSE ARC Command: ELLIPSE Specify axis end point of ellipse or [Arc/Center]: _a Specify other end point of axis: B Specify distance to other axis or [Rotation]: distanţa Specify start angle or [Parameter]: P Specify end angle or [Parameter/Included angle]: M 36 .INFOGRAFICĂ – Iniţiere în AutoCAD Start point R100 End point 3. .

INFOGRAFICĂ – Iniţiere în AutoCAD Start angle Distance Axis endpoint 2 End angle Axis endpoint 1 3.8. Comanda ELLIPSE Această comandă desenează elipse. .pictograma comenzii ELLIPSE Command: ELLIPSE Specify axis end point of ellipse or [Arc/Center]: A Specify other end point of axis: B Specify distance to other axis or [Rotation]: distanţa (20) Distance Axis endpoint A Axis endpoint B Command: ELLIPSE Specify axis end point of ellipse or [Arc/Center]: c Specify center of ellipse: centrul elipsei Specify other end point of axis: D Specify distance to other axis or [Rotation]: distanţa (20) 37 20 .

9.INFOGRAFICĂ – Iniţiere în AutoCAD Distance Center Axis endpoint D Command: ELLIPSE Specify axis end point of ellipse or [Arc/Center]: E Specify other end point of axis: F Specify distance to other axis or [Rotation]: r Specify rotation around major axis: unghiul de rotaţie faţă de poziţia cercului a cărui proiecţie este elipsa (45) Axis endpoint E Axis endpoint F 3.pictograma comenzii DONUT 38 20 . Grosimea cercului este desenată „goală” sau „plină” dacă variabila de sistem FILL este ON sau OFF. . Comanda DONUT Această comandă desenează cercuri cu grosime.

INFOGRAFICĂ – Iniţiere în AutoCAD Command: DONUT Specify inside diameter of donut <0.5>: specificaţi diametrul interior al cercului. . 39 . .Chamfer – desenează un dreptunghi cu colţurile teşite la o anumită valoare a teşiturii.00>: 32 Specify center of donut or <exit>: P Specify center of donut or <exit>: enter *Diametrul median este de 31 mm Ø3 1 Center (P) 3. (valoarea implicită este 0.5) Specify outside diameter of donut <1.Elevation – elevaţia dreptunghiului.10.0>: specificaţi diametrul exterior al cercului. .Fillet – desenează un dreptunghi cu colţurile rotunjite cu o anumită rază.pictograma comenzii RECTANGLE Command: RECTANGLE Specify first corner point or [Chamfer/ Elevation/ Fillet/ Thickness/ Width]: specificaţi primul colţ (stânga jos) sau una din opţiuni Specify other corner point or [Dimensions]: specificaţi celălalt colţ (dreapta sus) sau dimensiunile Opţiuni: . (valoarea implicită este 15) Specify center of donut or <Exit>: C Specify center of donut or <Exit>: enter/escape/backspace Exemplu: Command: donut Specify inside diameter of donut <0. Comanda RECTANGLE Această comandă desenează un dreptunghi.Width – desenează un dreptunghi cu o anumită grosime a laturilor (grosimea liniilor cu care se trasează acel dreptunghi).50>: 30 Specify outside diameter of donut <1. .

.3 Specify first corner point or [Chamfer/Elevation/Fillet/Thickness/Width]: A Specify other corner point or [Dimensions]: B 3. b. Width – înălţimea dreptunghiului.pictograma comenzii RECTANGLE Command: POLYGON Enter number of side <4>: introduceţi numărul de laturi ale poligonului (numărul de laturi implicit este 4) Specify center of polygon or [Edge]: specificaţi centrul poligonului sau [latura] Enter an option [Inscribed in circle/Circumscribed about circle] <I>: introduceţi opţiunea [Înscris în cerc/Circumscris cercului] <implicit este Înscris> Specify radius of circle: specificaţi raza cercului 40 .INFOGRAFICĂ – Iniţiere în AutoCAD . Comanda POLYGON Această comandă desenează poligoane regulate. Length – lungimea dreptunghiului.Dimensions – dimensiunile dreptunghiului: a.00>: 0.11. Exemplu: Command: RECTANG Specify first corner point or Other corner B First corner A [Chamfer/Elevation/Fillet/Thickness/Width]: w Specify line width for rectangles <0.

5>: specificaţi grosimea segmentelor <implicit 0. Command: TRACE Specify trace width <0. dacă variabila de sistem FILL este ON. respectiv OFF.5> Specify start point: specificaţi punctul de start Specify next point: specificaţi următorul punct Specify next point: specificaţi următorul punct Specify next point: enter sau C (close) – dacă se construieşte un contur închis Exemplu: Command: trace Specify trace width <1.4 41 .INFOGRAFICĂ – Iniţiere în AutoCAD Inscris in cerc Circumscris cercului R3 0 Center R30 Center 3.00>: 0. cu grosime Grosimea segmentelor este „goală” sau „plină”. Comanda TRACE Această comandă trasează segmente de dreaptă.12.

pictograma comenzii SPLINE Command: SPLINE Specify first point or [Obiect]: specificaţi primul punct sau [Obiectul] Specify next point: specificaţi următorul punct Specify next point or [Close/Fit tolerance]: specificaţi următorul punct Specify next point or [Close/Fit tolerance]: specificaţi următorul punct Specify next point: enter Specify start tangent: enter Specify end tangent: enter Opţiuni: . Comanda SPLINE Această comandă desenează o curbă spline. 42 .13. . cuadrică sau cubică.Close – închide cuba spline.INFOGRAFICĂ – Iniţiere în AutoCAD Specify start point: A Specify next point: B Specify next point: C Specify next point: enter Start point A Next point B Next point C 3.

Comanda SKETCH Această comandă desenează linii de ruptută.Fit tolerance – stabileşte toleranta de trecere a curbei prin punctele impuse. Pen up – indică faptul că nu se trasează „peniţa este ridicată”. Quit – încheie comanda fără a păstra liniile temporare.INFOGRAFICĂ – Iniţiere în AutoCAD . Pen eXit Quit Record Erase Connect . Next point First point 3. Opţiuni: Pen down – indică faptul că se trasează „peniţa este pe hârtie”. fără a ieşi din comandă. formate din segmente.1>: mărimea segmentelor care compun linia Sketch. 43 .14. eXit – salvează liniile temporare. Record – permanentizează liniile temporare. Command: SKETCH Record increment <0.

15. Mărimea segmentelor de dreaptă: 10 3. Connect – conectează capătul liniei temporare indicat. până la sfârşitul ultimei linii trasate. Pdmode 2 3 4 Afişare pe ecran 44 . Comanda POINT Această comandă desenează un punct. Modul cum va fi marcat punctul pe ecran este controlat de variabila de sistem PDMODE.INFOGRAFICĂ – Iniţiere în AutoCAD - Erase – şterge liniile temporare din punctul indicat. până la sfârşitul liniei trasate.

INFOGRAFICĂ – Iniţiere în AutoCAD

Cap.4 Selectarea obiectelor
Comenzile de editare solicită, în general, selectarea obiectelor, lucru care se poate realiza în mai multe moduri fig. 4.1:  cu ajutorul unui pătrăţel selector, care este afişat automat, atunci când se cere selecţia, permiţând selectarea obiectelor individual; mărimea selectorului se poate regla, prin comanda Pickbox sau din fereastra Selection a comenzii Options din meniul Tools;  cu ajutorul unei ferestre (Window), prin tastarea literei W, care determină selectarea tuturor entităţilor aflate integral în interiorul ferestrei; definirea ferestrei se face prin indicarea a

45

INFOGRAFICĂ – Iniţiere în AutoCAD

  

 

două colţuri opuse – first corner, opposite corner (fereastra este indicată printr-un dreptunghi trasat cu linii continue); cu ajutorul unei ferestre închise (Crossing), prin tastarea literei C, ceea ce determină selectarea, atât a obiectelor ce se află în totalitate în interiorul ferestrei, cât şi a obiectelor pe care le intersectează; definirea ferestrei se face prin indicarea a două colţuri opuse (fereastra este indicată printr-un dreptunghi trasat cu linii întrerupte); prin opţiunea BOX – tastând literele BOX – care combină opţiunile Crossing şi Window, definind o fereastră prin două puncte indicate, fără să se specifice tipul selecţiei – în cazul în care cel de-al doilea punct este la dreapta primului, se foloseşte selecţia de tip Window, invers, se foloseşte selecţia de tip Crossing; prin opţiunea WPolygon – tastând literele WP – care selectează toate entităţile aflate în totalitate în interiorul unui contur poligonal convex, definit de vârfuri; prin opţiunea CPolygon – tastând literele CP – care selectează toate entităţile aflate integral sau parţial în interiorul unui contur poligonal convex, definit de vârfuri; prin opţiunea Fence – tastând litera F – similară cu CPolygon, conturul de selecţie fiind o inie frântă, deschisă; prin opţiunea Last – tastând litera L – indicând astfel ultimul obiect desenat; prin opţiunea Previous – tastând litera P – care determină reluarea unei mulţimi de selecţie; o mulţime de selecţie include mai multe obiecte şi poate fi creată prin comenzile Select sau Group; prin opţiunea Remove – tastând litera R – care permite excluderea unor obiecte selectate, din cadrul unei mulţimi de selecţie; prin opţiunea Add – tastând litera A – care reia, după Remove, adăugarea de obiecte selectate unei mulţimi de selecţie; prin opţiunea Undo – tastând litera U – care determină renunţarea la ultimul obiect selectat;

46

INFOGRAFICĂ – Iniţiere în AutoCAD

 prin opţiunea Multiple – tastând litera M – care determină programul AutoCAD să scaneze baza de date o singură dată, pentru alegerea tutror obiectelor dintr-o mulţime de selecţie;  prin opţiunea Single – tastând litera S – care permite selectarea unui singur obiect;  prin opţiunea AUto – tastând literele AU – care permite metoda implicită pentru selectarea obiectelor individuale (indicarea prin pătrăţel selector); dacă se selectează o poziţie pe care nu există nimic desenat, se trece automat la opţiunea Box;  prin opţiunea All – tastând literele ALL – care determină selectarea tuturor obiectelor desenate;  prin opţiunea Group – tastând litera G – care determină selectarea tuturor obiectelor dintr-un grup creat prin comanda Group.

Modul de selectare Selectare individuală

Afişare

Selectare Window

47

4.INFOGRAFICĂ – Iniţiere în AutoCAD Selectare Crossing Selectare WPolygon Selectare CPolygon Selectare Fence Fig. în poziţii specifice. fără a le selecta. O altă posibilitate de selectare a obiectelor.2. atunci când mouse-ul se află deasupra lor. de culoare albastră. este cu ajutorul unor puncte de prindere numite grip –uri. în vederea editării acestora. Selectarea 48 . o dată cu selectarea acestora direct la promptul „ Command:” (nici o comandă nu este activă) – fig. devenind roşii şi opace atunci când sunt selectate prin editare. obiectele sunt evidenţiate prin afişarea lor cu linie întreruptă. pe entităţile desenate. Grip –urile apar ca nişte pătrăţele transparente. respectiv verzi.4. Aceste grip –uri sunt selectori care apar.1 Moduri de selectare a obiectelor Atunci când sunt selectate.

O mulţime de selecţie ( o mulţime de obiecte care pot fi editate împreună sau separat. rotire. în funcţie de alegerea utilizatorului) poate fi construită înainte de a se defini comanda care să i se aplice – metoda 49 .INFOGRAFICĂ – Iniţiere în AutoCAD unui grip se ace prin punctare cu mouse-ul. Trecerea între cele cinci moduri de editare a grip-urilor se face prin acţionarea tastelor <Enter> sau <Space>.  modul Scale – permite mărirea / micşorarea obiectului selectat în raport cu grip-ul selectat. mutare.4.  modul Rotate – permite rotirea obiectului selectat în jurul gripului selectat. prin tragerea de un grip al acestuia.2 Selectarea cu ajutorul grip-urilor Grip-urile permit modificarea obiectelor prin unul din cele cinci moduri specifice: deformare. Fig. Se pot selecta mai multe grip – uri ţinând apăsată tasta <Shift>. scalare şi oglindire.  modul Mirror – permite obţinerea simetricului obiectului selectat faţă de o dreaptă care trece prin grip-ul selectat.  modul Move – permite deplasarea obiectului selectat cu un vector care porneşte din grip-ul selectat. Cele cinci moduri de editare cu ajutorul grip-urilor acţionează astfel:  modul Stretch – permite deformarea obiectului selectat.

m. Fig.metoda „verb/substantiv”. Ordinea de selectare. la promptul Select objects: . mărimea pătrăţelului selector Pickbox. 50 .4. – din meniul derulant cu acelaşi nume. mărimea şi culoarea grip-urilor şi alte proprietăţi privind selecţia pot fi modificate prin intermediul unei casete de dialog la care se poate ajunge din meniul Tools.a.5 Comenzi de editare a obiectelor Comenzile de editare a obiectelor se referă la acele comenzi de modificare a obiectelor bidimensionale desenate în AutoCAD pot fi activate din meniul grafic Modify – fig.3 Fereastra Selection Cap.INFOGRAFICĂ – Iniţiere în AutoCAD „substantiv/verb”. din meniurile rapide care se deschid prin apăsarea butonului din dreapta al mouse-ului ş.5. sau după aceasta. comanda Options.d. fereastra Selection.1.

O parte dintre comenzile de editare sunt accesibile din meniul Modify.pictograma comenzii COPY OBJECT Command: COPY OBJECT Select objects: selectaţi obiectul de copiat Select objects: enter ( pentru a încheia selecţia) Specify base point of displacement. Comanda ERASE Cu această comandă se pot şterge obiectele desenate după selectare. . Fig. Comanda COPY OBJECT Cu această comandă se pot realiza copii ale obiectelor deja desenate. împreună cu alte comenzi de desenare din AutoCAD.1. or [Multiple]: specificaţi punctul de bază pentru sursă sau [Multiplu] 51 .2.1 Meniul grafic Modify 5.INFOGRAFICĂ – Iniţiere în AutoCAD Aceste comenzi acţionează asupra unui obiect sau asupra unei mulţimi de obiecte. .pictograma comenzii ERASE Command: ERASE Select objects: selectarea obiectului (entităţii) de şters Select objects: enter (pentru validarea comenzii) 5. selectate după metodele prezentate în capitolul precedent.5.

Comanda MIRROR Cu această comandă se pot desena simetricele obiectelor selectate. Specify second point of mirror line: specificaţi al doilea punct de pe linia de oglindire.INFOGRAFICĂ – Iniţiere în AutoCAD Specify second point of displacement or <use first point as displacement> specificaţi punctul pentru copie Opţiunea Multiple se referă la „câte copii se doreşte să se facă pentru obiectul respectiv”. Exemplu: Inainte Dupa Punctul de baza Punctul secund 5. Select objects: enter (pentru a încheia selecţia). . Delete source objects? [YES/NO] <N>: ştergeţi obiectul sursă? [Da/Nu] <N> Exemplu: 52 .3. Specify first point of mirror line: specificaţi primul punct de pe linia de oglindire.pictograma comenzii MIRROR Command: MIRROR Select objects: selectaţi obiectele de oglindit. în raport cu o dreaptă.

00> : valoarea distanţei Select object to offset or [exit]: selectaţi obiectul sau [ieşiţi] Specify point on side to offset: specificaţi partea de care se va desena noul obiect Select object to offset or [exit]: enter (pentru ieşirea din comandă) Desenarea unui obiect printr-un punct dat Command: OFFSET Specify offset distance or [Through] <1.00>: specificaţi distanţa sau [punctul] <1.00>: t Punctul dat 53 .4. Comanda OFFSET Cu această comandă se poate desena un obiect de acelaşi tip cu cel selectat.pictograma comenzii OFFSET Distance Desenarea unui obiect la o distanţă impusă Command: OFFSET Specify offset distance or [Through] <1.INFOGRAFICĂ – Iniţiere în AutoCAD Inainte Dupa 5. prin punctul. .00>: specificaţi distanţa sau [punctul] <1. sau la distanţa indicate.

a.b. pentru multiplicare rectangulară. Comanda ARRAY Cu această comandă se pot crea copii multiple ale unui obiect. 54 .INFOGRAFICĂ – Iniţiere în AutoCAD Select object to offset or [exit]: selectaţi obiectul sau [ieşiţi] Specify through point: specificaţi punctul în care se va desena noul obiect Select object to offset or [exit]: enter (pentru ieşirea din comandă) 5. sau figura 5. pentru multiplicare polară.pictograma comenzii ARRAY Command: ARRAY ⇒ se deschide o casetă de dialog ca cea prezentată în figura 5. .5. într-o reţea rectangulară sau polară.5.5.

5.5.5.b Caseta de dialog a comenzii POLAR ARRAY 55 .INFOGRAFICĂ – Iniţiere în AutoCAD Fig.a Caseta de dialog a comenzii RECTANGULAR ARRAY Fig.5.

Columns – număr de coloane.6 Copii rectangulare (Rectangular Array) Copii multiple polare (figura 5. Angle to fill – unghiul de umplere (unghiul pe care vor fi dispuse copiile) Exemplu: Să se realizeze 4 copii multiple dispuse pe un cerc cu diametrul de 25 mm.6) Rows – număr de linii. 20 ⇒ Fig. 56 20 . Row offset – distanţa dintre linii.5.INFOGRAFICĂ – Iniţiere în AutoCAD Copii multiple rectangulare (figura 5.7) Center point (X. atât pe orizontală cât şi pe verticală. Column offset – distanţa dintre coloane. la distanţa de 20 mm. Angle of array – direcţia de multiplicare. Exemplu: Să se realizeze 6 copii multiple (3 coloane şi 2 linii) ale obiectului dat. Total numbers of items – numărul total de copii. Y) – centrul polar de multiplicare. având centrul în punctul C.

INFOGRAFICĂ – Iniţiere în AutoCAD ⇒ 5 Ø2 C Fig. Comanda MOVE Cu această comandă se mută obiectele selectate. .5.7 Copii polare (Polar Array) 5. Specify base point or displacement: specificaţi punctul de deplasare. după un vector definit prin două puncte sau faţă de un punct prin coordonate relative.pictograma comenzii MOVE Command: MOVE Select objects: selectaţi obiectele. Specify second point of displacement or <use first point as displacement>: specificaţi punctul unde doriţi să mutaţi obiectul selectat.6. Select objects: enter (pentru a încheia selecţia). Punctul de deplasare Punctul nou 57 . prin translaţie.

Inainte 30° Dupa Valoarea unghiului de rotire poate fi pozitiv sau negativ. Astfel. valoarea unghiului trebuie să fie negativă. în jurul unui punct. Select objects: enter (pentru a încheia selecţia). Comanda SCALE Cu această comandă se scalează obiectele selectate.pictograma comenzii SCALE 58 . Prin scalare se înţelege mărirea sau micşorarea unui obiect sau a mai multor obiecte cu o scară dorită. Comanda ROTATE Cu această comandă se rotesc obiectele selectate. iar dacă rotirea se face în sens trigonometric valoarea acelui unghi este pozitivă. în funcţie de sensul de rotire. .INFOGRAFICĂ – Iniţiere în AutoCAD 5. . în raport cu un punct. Specify rotation angle or [Reference]: specificaţi unghiul de rotire sau [unghiul de referinţă] – valoare unghi. 5.7. Specify base point: specificaţi punctul faţă de care rotiţi obiectele selectate. în plan.pictograma comenzii ROTATE Command: ROTATE Select objects: selectaţi obiectele de rotit.8. dacă se doreşte rotirea obiectelor selectate în sensul acelor de ceasornic.

.INFOGRAFICĂ – Iniţiere în AutoCAD Command: SCALE Select objects: selectaţi obiectele. Select objects: enter (pentru a încheia selecţia). Undo – anulează ultima acţiune de retezare. Select objects: enter (pentru a încheia selecţia).9.select to extend or [Project/Edge/Undo]: selectaţi obiectele de tăiat sau [Project/Edge/Undo] Select objects to trim or shift . Specify base point: specificaţi punctul faţă de care scalaţi obiectele selectate. atunci când obiectul selectat nu intersectează frontiera. Specify scale factor or [Reference]: scpecificaţi factorul de scară sau [Referinţa] Reference – permite scalarea faţă de o dimensiune de referinţă.pictograma comenzii TRIM Command: TRIM Select cutting edges … Select objects: selectaţi obiectele. Edge – specifică modul de acţiune a comenzii. Comanda TRIM Cu această comandă se retează porţiuni ale obiectelor desenate. atunci când obiectul selectat intersectează frontiera. Opţiuni pentru Project: None – în spaţiul tridimensional. View – în vederea curentă.select to extend or [Project/Edge/Undo]: enter (pentru a încheia comanda) Opţiuni: Project – specifică modul de acţiune a comenzii. Select objects to trim or shift . 5. dincolo de o muchie tăietoare (frontieră). UCS – în planul orizontal al UCS – ului curent. 59 .

Edge – controlează modul de extindere a obiectului. Select object to extendor shift – select to trim or [Project/Edge/Undo]: selectaţi obiectele de prelungit sau [Project/Edge/Undo] Select object to extendor shift – select to trim or [Project/Edge/Undo]: enter (pentru a încheia comanda) Opţiuni: Project – specifică modul de proiecţie prin care se extind obiectele.pictograma comenzii EXTEND Command: EXTEND Select boundary edges … Select objects: selectaţi obiectele. Comanda EXTEND Cu această comandă se extind porţiuni ale obiectelor desenate până la o frontieră aleasă.10. . Select objects: enter (pentru a încheia selecţia). când acesta nu intersectează frontiera. Undo – anulează ultima acţiune de extindere. No extend – nu retează obiectele. Inainte Dupa 5. 60 .INFOGRAFICĂ – Iniţiere în AutoCAD Opţiuni pentru Edge: Extend – retează obiectele până la intersecţia fictivă cu prelungirea frontierei.

UCS – extinde obiectele care intersectează frontiera în planul orizontal al UCS – ului curent.INFOGRAFICĂ – Iniţiere în AutoCAD Opţiuni pentru Project: None – extinde obiectele care intersectează frontiera în spaţiul tridimensional. View – extinde obiectele care intersectează frontiera în vederea curentă. Comanda BREAK Cu această comandă se elimină o porţiune din obiectul selectat sau îl separă în două părţi. . Opţiuni pentru Edge: Extend – extinde obiectele până la intersecţia fictivă cu prelungirea frontierei. Specify second break point or [First point]: specificaţi al doilea punct de eliminare sau [specificaţi primul punct] – al doilea punct 61 . No extend – nu extinde obiectele. Inainte Dupa 5.11.pictograma comenzii BREAK Command: BREAK Select object: selectaţi obiectul din care doriţi să eliminaţi o porţiune.

Comanda CHAMFER Cu această comandă se realizează teşirea unui contur sau a unui colţ.5 mm Select first line or [Polyline/Distance/Angle/Trim/Methoe]: selectaţi prima linie sau [Polilinia/Distanţa/Unghiul/Tăiere/Metoda]. .50 – distanţele curente sunt Dist1 = 2. 62 .pictograma comenzii CHAMFER Command: CHAMFER (Trim mode) Current chamfer Dist1 = 2. Opţiuni: Polyline – teşeşte toate colţurile unei polilinii. Dist2). No trim – nu elimină acele segmente (deci. Specify second break point or [First point]: specificaţi al doilea punct de eliminare sau [specificaţi primul punct] – f Specify first break point: specificaţi primul punct de eliminare. Distance – se definesc distanţele de teşire (Dist1. 5. Trim – controlează modul de afişare a teşiturii: Trim – elimină segmentele dintre intersecţia liniilor teşite şi punctele de unde începe teşitura.5 mm şi Dist2 = 2. Angle – stabileşte unghiul de teşire. Select second line: selectaţi a doua linie.INFOGRAFICĂ – Iniţiere în AutoCAD Command: BREAK Select object: selectaţi obiectul din care doriţi să eliminaţi o porţiune. Specify second break point: specificaţi al doilea punct de eliminare.50 Dist2 = 2. prin două distanţe sau printr-o distanţă şi un unghi. liniile teşite vor fi păstrate intact şi v-a apărea şi teşitura) Method – controlează metoda de definire a teşiturii.12.

13. Radius – se defineşte raza de racordare (rotunjire). liniile racordate vor fi păstrate intact şi v-a apărea şi racordarea). Comanda FILLET Cu această comandă se realizează rotunjirea (racordarea) unui contur sau a unui colţ. . 2 2 63 . Trim – controlează modul de afişare al racordării: Trim – elimină segmentele dintre intersecţia liniilor racordate şi punctele de unde începe racordarea.50 Select first object or [Polyline/Radius/Trim]: selectaţi primul obiect sau [Polilinia/Raza/Tăiere]. Radius = 2.INFOGRAFICĂ – Iniţiere în AutoCAD Inainte 2 Dupa 2 5.pictograma comenzii FILLET Command: FILLET Current settings: Mode = Trim. Opţiuni: Polyline – rotunjeşte toate colţurile unei polilinii. Select second object: selectaţi al doilea obiect. No trim – nu elimină acele segmente (deci.

pictograma comenzii EXPLODE Command: EXPLODE Select objects: selectaţi obiectele pe care vreţi să le explodaţi. reţele 3d. Select objects: enter (pentru a încheia selecţia de obiecta şi pentru a se realiza comanda propriu-zisă). .14. 64 . polilinii. Comanda EXPLODE Cu această comandă se explodează entităţile compuse – blocuri. regiuni – în obiectele componente.INFOGRAFICĂ – Iniţiere în AutoCAD Inainte Dupa Fara taiere Cu taiere R2 R2 5. solide. cote.

15.00>: introduceţi procentajul cu care se modifică lungimea obiectului. Select an obiect to change or [Undo]: selectaţi obiectul de modificat sau anulaţi ultima modificare făcută. 65 . Comanda LENGTHEN Cu această comandă se modifică lungimea unui obiect sau unghiul unui arc. Select an obiect to change or [Undo]: selectaţi obiectul de modificat sau anulaţi ultima modificare făcută. .00>: introduceţi valoarea cu care se lungeşte obiectul sau valoarea unghiului cu care se modifică arcul. Specify new end point: specificaţi noul punct de sfârşit. Select an obiect to change or [Undo]: enter (pentru încheierea comenzii. d) DYnamic : Select an obiect to change or [Undo]: selectaţi obiectul de modificat sau anulaţi ultima modificare făcută. c) Total : Specify total length or [Angle]: specificaţi lungimea totală sau [Unghiul]. Select an obiect to change or [Undo]: selectaţi obiectul de modificat sau anulaţi ultima modificare făcută. b) Percent : Enter percentage length <100.INFOGRAFICĂ – Iniţiere în AutoCAD 5.pictograma comenzii LENGTHEN Command: LENGTHEN Select an obiect or [DElta/Percent/Total/DYnamic]: a) DElta : Enter delta length or [Angle] <0. Select an obiect to change or [Undo]: enter (pentru încheierea comenzii. Select an obiect to change or [Undo]: enter (pentru încheierea comenzii. Select an obiect to change or [Undo]: enter (pentru încheierea comenzii.

într-o polilinie.INFOGRAFICĂ – Iniţiere în AutoCAD 5. Join – uneşte segmente de dreaptă şi arce de cerc alăturate. . Width – uniformizează grosimea unei polilinii. 66 . Comanda PEDIT Cu această comandă se pot edita polilinii 2D.16. Enter an option [Close/Join/Width/Edit vertex/Fit/Spline/Decurve/Ltype gen/Undo] : introduceţi o opţiune: Close – închide o polinie.pictograma comenzii PEDIT Command PEDIT Select polyline or [Multiple]: selectaţi polilinia sau [Multiplu]. 3D sau reţele 3dmesh.

Decurve – anulează efectul opţiunilor Fit sau Spline. curba trece prin toate vârfurile (punctele de capăt ale segmentelor componente ale poliliniei. astfel: ON – „potriveşte” segmentele de linie întrerupte între punctele de capăt ale poliliniei.INFOGRAFICĂ – Iniţiere în AutoCAD Fit – desenează o curbă formată din arce de cerc. 67 . Undo – anulează ultima operaţiei efectuată asupra poliliniei. OFF .editare punctelor de control (vertex) ale poliliniei. Edit vertex . Ltype gen – controlează modul de desenare a poliliniilor compuse din linii întrerupte.„potriveşte” segmentele de linie întrerupte între vârfuri. Spline – desenează o curbă spline care trece prin capetele poliniei.

Straighten – înlocuieşte porţiunea din polilinie dintre două puncte. Delete – şterge vârfuri. Open – reface starea dinaintea aplicării opţiunii Close. . d. printr-un segment de dreaptă.Next – trece la vârful (vertex) următor.Width – modifică grosimea pentru segmentul următor al poliliniei. . . de obicei. a. .eXit – determină ieşirea din sesiunea de editare vârfuri. după schimbarea grosimii).17. b. . c.Move – mută un vârf (vertex). 5. . . care va fi folosită la curbarea cu opţiunile Fit sau Spline.Previous – trece la vârful (vertex) precedent. Add – adaugă vârfuri.pictograma comenzii SPLINEDIT Command SPLINEDIT Select spline: selectaţi obiectul spline Enter an option [Fit data/Close/Move vertex/Refine/rEverse/Undo]: 1) Fit data – modifică structura punctelor de control (vertex).Break – permite ruperea poliliniei în două părţi. . . e.Go – declanşează executarea unei opţiuni de editare a vârfurilor. Close – închide o curbă deschisă sau realizează continuitatea curbei la capete.Regen – regenerează polilinia (se foloseşte. Comanda SPLINEDIT Cu această comandă se poate edita un obiect Spline. 68 .INFOGRAFICĂ – Iniţiere în AutoCAD Editarea punctelor de control (vertex) ale polinliniei se face prin opţiunile: . Move – mută vârfuri. .Tangent – direcţia tangentei în punctul curent. .Insert – inserează un nou vârf (vertex).

toLerance – modifică abaterea de trecere a curbei prin vârf. g. Tangents – modifică tangentele de la capetele curbei.b (block). Align block with object? [Yes/No] <Y>: aliniaţi blocul cu obiectul de divizat [Da/Nu] <Da>.18. i. Add control point – măreşte numărul vârfurilor.INFOGRAFICĂ – Iniţiere în AutoCAD 2) 3) 4) 5) 6) f. Purge – curăţă baza de date. prin plasarea unor marcatori în punctele de diviziune. rEverse – inversează direcţia curbei. eXit – determină părăsirea opţiunii. Enter the number of segments or [Block]: introduceţi numărul de segmente pe care doriţi să le obţineţi – număr de la 2 la 32767. Close. Weight – modifică densitatea vârfurilor. eXit – determină părăsirea opţiunii. c. Enter name of block insert: introduceţi numele blocului folosit ca marcator pentru divizare. 69 . h. Command : DIVIDE Select object to divide: selectaţi obiectul de divizat. Elevate order – măreşte gradul curbei spline. Refine – reglează vârfurile. d.închide curba. Enter the number of segments or [Block]: introduceţi numărul de segmente pe care doriţi să le obţineţi sau [Blocul] . Move vertex – mută vârfuri. a. Comanda DIVIDE Cu această comandă se împarte un obiect selectat într-un număr ales de părţi egale. b. Undo – anulează ultima modificare. 5.

5 70 . Exemplu: Command: Measure Select object to measure: se selectează cercul Specify lenght of segment or [Block]: b Align block with object? [Yes/No] <Y>: enter Specify lenght of segment: 2. Comanda MEASURE Această comandă are un efect similar cu comanda DIVIDE.19. Specify lenght of segment or [Block]: specificaţi lungimea segmentului sau [Blocul] – blocul (b). Command : MEASURE Select object to measure: selectaţi obiectul de „măsurat”. Specify lenght of segment: specificaţi lungimea segmentului (valoarea segmentelor). alegându-se lungimea acestora. Align block with object? [Yes/No] <Y>: aliniaţi blocul cu obiectul de divizat [Da/Nu] <Da>.INFOGRAFICĂ – Iniţiere în AutoCAD 5. în locul numărului de segmente de divizare.

INFOGRAFICĂ – Iniţiere în AutoCAD 5. Enter property to change [Color/Elev/LAyer/LType/ltScale/LWeight/ /Thickness]: introduceţi proprietăţile de schimbat [Culoare/Elevaţie/Strat/ /Tipul de linie/Scara liniei/Grosimea liniei/ Grosimea]. .modifică forma şi poziţia obiectului. 71 .pentru un segment. Specify change point or [Properties]: specificaţi punctul faţă de carese schimbă proprietăţile obiectului sau [Proprietăţile]. .pentru un text. Command : CHANGE Select objects: selectaţi obiectul. se mută punctul de inserţie în M.pentru un bloc. Comanda CHANGE Această comandă are ca efect modificarea unor caracteristici ale obiectelor selectate. se schimbă textul şi stilul. . Change point: . se schimbă stilul şi punctul de inserţie. în M. astfel: . astfel ca M să se situeze pe cerc.pentru un atribut. se mută capătul cel mai apropiat de M. în raport cu un punct ales M. .pentru un cerc. se modifică raza.20.

INFOGRAFICĂ – Iniţiere în AutoCAD Properties – modifică proprietăţile obiectului: .LType – modifică tipul de linie. Exemplu: Command: chprop Select objects: Specify opposite corner: 5 found Select objects: enter 72 .Color – modifică culoarea.Thickness – modifică grosimea. . Properties – modifică proprietăţile obiectului: . . . Comanda CHPROP Această comandă are ca efect schimbarea unor proprietăţi ale obiectelor selectate.ltScale – schimbă factorul de scară pentru linii. .LWeight – modifică grosimea liniei. . . .Elevation – modifică elevaţie.ltScale – schimbă factorul de scară pentru linii. Command : CHPROP Select objects: selectaţi obiectul.Color – modifică culoarea.LWeight – modifică grosimea liniei. Enter property to change [Color/Elev/LAyer/LType/ltScale/LWeight/ /Thickness]: introduceţi proprietăţile de schimbat [Culoare/Elevaţie/Strat/ /Tipul de linie/Scara liniei/Grosimea liniei/ Grosimea].Elevation – modifică elevaţie. Select objects: enter (pentru încheierea selecţiei).LAyer – modifică stratul.Thickness – modifică grosimea.21.LAyer – modifică stratul. . .LType – modifică tipul de linie. . . . 5.

Comanda COLOR Această comandă stabileşte culoarea pentru obiectele ce urmează a fi desenate.INFOGRAFICĂ – Iniţiere în AutoCAD Enter property to change [Color/LAyer/LType/ltScale/LWeight/Thickness]: lt Enter new linetype name <ByLayer>: phantom2 Enter property to change [Color/LAyer/LType/ltScale/LWeight/Thickness]: enter Inainte Dupa 5.22. 73 .

şi se încarcă tipul de linie dorit. După alegerea tipului de linie se apasă butonul „OK”. deschizându-se caseta de dialog următoare. Bylayer. În această casetă de dialog se află toate tipurile de linie din baza programului. se apelează la „butonul” Load.INFOGRAFICĂ – Iniţiere în AutoCAD În dreptul „Color” se poate introduce: număr. Byblock. Comanda LINETYPE Această comandă defineşte tipurile de linie pentru obiectele ce urmează a fi desenate. În cazul în care se doreşte un tip de linie care nu există în această casetă. 5. nume. 74 .23.

.. Delta Y = ……. Angle from XY plane = …... Comanda DIST Această comandă permite aflarea distanţei dintre două puncte. .24.pictograma comenzii DIST Command : DIST Specify first point: Specify second point: Distance = …... Delta Z = …… 75 . Delta X = …….INFOGRAFICĂ – Iniţiere în AutoCAD 5. Angle in XY plane = ….

34 76 .88.. Comanda AREA Această comandă permite aflarea ariei şi a perimetrului unui obiect.INFOGRAFICĂ – Iniţiere în AutoCAD 5. Specify next corner point or ENTER for total: specificaţi colţul următor sau tastaţi ENTER pentru total.25. Perimeter = 176. Perimeter = …… Exemplu: Să se afle aria şi perimetrul pentagonului: A B E C D Command: area Specify first corner point or [Object/Add/Subtract]: A Specify next corner point or press ENTER for total: B Specify next corner point or press ENTER for total: C Specify next corner point or press ENTER for total: D Specify next corner point or press ENTER for total: E Specify next corner point or press ENTER for total: A Specify next corner point or press ENTER for total: enter Area = 2139. Area = …….pictograma comenzii AREA Command : AREA Specify first corner point or [Object/Add/Subtract]: specificaţi primul colţ sau [Obiectul/Adaugă/Scade]. .

1. care plasează un model de haşură într-o suprafaţă mărginită de un contur închis.a şi b.5. Modelul de haşură poate fi ales dintr-un set de modele sau poate fi creat de către utilizator. Fig.26.26.INFOGRAFICĂ – Iniţiere în AutoCAD 5. Câteva dintre modelele de haşură existente implicit sunt prezentate în figura 5. Modificarea parametrilor unei haşuri deja existente se obţine cu ajutorul comenzii Hatchedit.1.26.5.a Fig.26.b 77 . Comanda HATCH (BHATCH) Pentru haşurarea suprafeţelor secţionate se pot folosi comenzile Bhatch sau Hatch.1.

2. Secţiunea Select objects permite selectarea frontierelor zonei de haşurat. permite stabilirea parametrilor de haşurare. Secţiunea Pattern permite stabilirea tipului de haşură. prin intermediul unei ferestre de dialog Boundary Hatch – figura 5.2 Comanda BHATCH. Secţiunea Swatch permite vizualizarea tipului de haşură selectat. Secţiunea Pick Points permite selectarea zonei de haşurare prin indicarea unui punct din interiorul acesteia. adică dacă se modifică poziţia unui vârf al frontierei haşura să se modifice sau nu după noua poziţie a vârfului respectiv. coincide cu o înclinaţie a haşurii de 450). unul din cele prezentate anterior sau unul definit de utilizator.26.26. Secţiunea Scale permite stabilirea distanţei dintre liniile de haşură. Secţiunea Composition permite realizarea sau nu a legăturii dintre frontierele zonei de haşurat şi haşura. 78 .5.INFOGRAFICĂ – Iniţiere în AutoCAD Fig. Secţiunea Angle permite stabilirea unghiului de înclinare a haşurii (valoarea 0 – zero.

aceasta este încadrată de haşură. dacă la definirea conturului de haşurat. Hatch permite Fig.26.26.stilul normal – se haşurează orice suprafaţă închisă.INFOGRAFICĂ – Iniţiere în AutoCAD Secţiunea Advance a ferestrei Boundary configurarea altor parametrii ai haşurii (figura 5.3). Outer şi Ignore.3 Modul de abordare a „insulelor” întâlnite poate fi: Normal. sunt selectate cele trei contururi sau este indicat un punct în interiorul zonei extreme. Astfel. se obţine: . 79 .5. dinspre exterior spre centru. şi este stabilit cu ajutorul opţiunilor secţiunii Island detection style. dacă este întâlnită o zonă cu text.

Secţiunea Island Detection Method permite activarea sau ignorarea „insulelor”. caz în care frontierele sunt căutate doar printre elementele mulţimii de selecţie. Pentru a se restrânge căutarea. după care este parcursă frontiera întâlnită. la indicarea zonei de haşurat prin selectarea unui punct interior. Opţiunea Flood determină recunoaşterea insulelor. programul examinează toate obiectele din vederea curentă. se pot folosi mulţimi de selecţie prestabilite.stilul ignore – se haşurează toată suprafaţa din interiorul conturului extrem (ignoră frontierele interioare). în sensul acelor de ceasornic. Un nou set de selecţie poate fi creat prin butonul New. Secţiunea Object type permite păstrarea în desen a frontierelor suprafeţelor haşurate – aceste frontiere pot fi reţinute ca polilinii sau regiuni.INFOGRAFICĂ – Iniţiere în AutoCAD .stilul outer – se haşurează doar prima suprafaţă închisă întâlnită. . pentru a detecta frontierele. Opţiunea Ray Casting determină considerarea unei linii fictive între punctul specificat şi cel mai apropiat obiect. 80 . fără a accepta insulele ca obiecte de frontieră. În mod implicit. Secţiunea Boundary set defineşte mulţimi de selecţie în cadrul cărora sunt analizate frontierele zonei de haşurat. dinspre exterior spre centru.

1.1Fereastra de dialog a comenzii Style Din fereastra de dialog a comenzii Style –figura 6. 81 . pot fi stabilite următoarele caracteristici ale stilului de scriere: Style name – numele stilului.INFOGRAFICĂ – Iniţiere în AutoCAD Cap. Stilul implicit al AutoCAD este numit Standard. Prin comanda Style se pot crea stiluri de text cu caracteristicile dorite. Aceste caracteristici sunt controlate prin comanda Style.6. care pot fi salvate cu nume alese de utilizator. înălţimea şi înclinarea caracterelor.6 Înscrierea textelor Pentru a plasa un text în cadrul unui desen trebuie stabilite caracteristicile acestuia: fontul. orientarea etc. Fig.

Oblique angle . Enter text: introduceţi textul dorit. iar pentru vizualizarea noului stil se apasă butonul Preview. implicit. se tastează enter pentru validarea textului. o valoare supraunitară sau subunitară va determina folosirea unor caractere lăţite. valoarea zero a unghiului de înclinare caracterizează scrierea dreaptă. pentru a le transforma în fonturi „. 1. Comanda Text Această comandă afişează promptul: Current text style: „stilul curent” Text height: „valoarea curentă” (Stilul textului curent Înălţimea textului) Specify start point of text or [Justify/Style]: specificaţi punctul de început al textului sau [Justify/Stil].INFOGRAFICĂ – Iniţiere în AutoCAD Font name – numele fontului (forma literelor).pbf”). respectiv îngustate. Scrierea unui text se face prin comenzile Text sau Mtext. pot fi folosite fonturi PostScript (extensia „. 82 . de asemenea. se pot folosi fonturi True Type (fişiere cu extensia „. dar acestea vor fi compilate în prealabil prin comanda Compile. prin care se controlează proporţionalitatea caracterelor. Specify height <valoare curentă>: specificaţi înălţimea textului. Vertical – scriere pe verticală. Backwards – scriere de la dreapta la stânga. Height – înălţimea scrierii.unghiul de înclinare a scrierii. Width factor – factorul de lăţime. Upside down – scrierea în oglindă. se selectează butonul New al ferestrei de dialog Style. se acţionează butonul Apply. Pentru definirea unui stil nou de text. un unghi pozitiv sau negativ determină înclinarea caracterelor spre dreapta.shx”). raportul dintre lăţimea caracterelor şi înălţimea acestora are. respectiv spre stânga. şi după stabilirea numelui şi caracteristicilor sale. înălţimea caracterelor va fi stabilită la inserarea textului.ttp”) sau fonturi compilate AutoCAD (fişiere cu extensia „. Specify rotation angle of text <0>: specificaţi unghiul de rotire al textului. valoarea 1. faţă de orizontală. dacă se fixează valoarea zero.shx”.

Fit – potriveşte textul între două puncte. se poate importa dintr-un editor de text sau se poate copia folosind memoria Clipboard. Textul dorit se poate introduce direct de la tastatură.TL. TC. precum si a punctelor de mijloc (Middle) şi de centru (Center). . spre deosebire de Align. top center. 83 . atât pe orizontală. middle right. dar modificând factorul de înălţime. bottom left. Left – stânga. care schimbă şi înălţimea. . bottom right) – permit alegerea marginilor textului: Top – superioară. . Comanda Mtext Această comandă permite plasarea în desen a unui întreg paragraf de text. prin indicarea unui punct. Right – dreapta. Opţiunile comenzii: a. b. într-un spaţiu definit de utilizator.Center – centrează textul pe orizontală. întreg textul paragrafului fiind considerat ca o entitate. Bottom – inferioară. Command: Mtext Current text style: „stilul curent” Text height: „valoarea curentă” (Stilul textului curent Înălţimea textului) Specify first corner: specificaţi primul colţ.Right – aliniază textul la dreapta. BR (top left. bottom center. .Align – determină alinierea textului între două puncte alese de utilizator. top right. MC. TR. Specify opposite corner or [Height/Justify/Line spacing/Rotation/Style/Width]: specificaţi colţul opus sau [opţiuni]. MR. pentru a păstra proporţiile. cât şi pe verticală. Style – permite alegerea altui stil de scriere decât cel curent.Middle – centrează textul.INFOGRAFICĂ – Iniţiere în AutoCAD Enter text: enter (pentru închiderea comenzii). ML. care va fi centrul liniei de bază a textului. păstrând înălţimea literelor. middle left. Justify – oferă următoarele subopţiunii: . 2. BL. faţă de un punct. care va fi centrul dreptunghiului în care se va încadra textul. faţă de un punct ales. middle center. prin procedee de tip Cut/Paste. . BC.

o linie de comenzi pentru formatarea textului. φ) şi altele prin apăsarea butonului Symbol. Height – înălţimea textului. 84 . 6. . dar şi prin importarea unor texte deja editate în alte fişiere (importul se face din fişiere cu extensia „. . Style – ca şi la comanda Text. Line spacing – spaţiul dintre linii: .At least – oarecare.o zonă pentru tastarea propriu-zisă a textului. Rotation – unghiul de rotaţie al textului.Exactly – exact. care conţine: . pe lângă simbolurile uzuale (grade. 4. Colţul opus Cu ajutorul acestei ferestre de dialog se pot introduce. Colţul de start Scrierea textului se realizează prin intermediul unei ferestre Multiline text editor. Justify – ca şi la comanda Text. 5.txt” şi „.rtf”). 2.INFOGRAFICĂ – Iniţiere în AutoCAD Opţiunile comenzii Mtext sunt: 1. Width – grosimea textului. plus/minus. 3.

85 . Command: Ddedit Select an annotation object or [Undo]: selectaţi obiectul (textul) de modificat sau [Anulare]. strat etc.INFOGRAFICĂ – Iniţiere în AutoCAD Combinaţia de taste %%d %%p %%c Simbolul Simbolul pentru grade (0) Simbolul pentru plus/minus (±) Simbolul pentru diametru (φ) Modificarea unui text se poate face prin comenzile Ddedit şi Properties. Select an annotation object or [Undo]: enter (pentru închiderea comenzii) Comanda Properties permite înlocuirea şi altor proprietăţi (aliniere. stil.) faţă de comanda Ddedit. Comanda Ddedit – permite înlocuirea caracterelor textului şi a unor proprietăţi ale acestuia. ca rezultat al selecţiei apare caseta de dialog Multiline text editor.

liniile de indicaţie (li). 86 . Elementele cotării sunt prezentate în figura 7.7 Cotarea desenelor Prin cotare se înţelege operaţia de înscriere a dimensiunilor formelor geometrice simple din care este alcătuită piesa. .1: .liniile de cotă (lc).extremităţile liniei de cotă (elc).textul cotei (tc). . . precum şi a celor care definesc poziţia reciprocă a acestora sau a pieselor componente ale unui ansamblu.liniile ajutătoare (la). .INFOGRAFICĂ – Iniţiere în AutoCAD Cap.

există o legătură dinamică între obiectul cotat şi cotă. Pentru a cota un desen realizat în AutoCAD.INFOGRAFICĂ – Iniţiere în AutoCAD 40 20 A la 5 3 3 li lc 15 Ø5 R5 Fig. grupează elementele componente ale cotei într-o singură entitate. din care se iese doar prin acţionarea tastei <ESC>. se pot folosi comenzile: . . liniile ajutătoare.Dimassoc = 2 – cote „asociative”. linia de cotă.Dimassoc = 1 – cote „nonasociative”. sunt alcătuite din entităţi individuale: textul cotei.7. modificarea obiectului nu conduce şi la modificarea automată a cotei.DIM – deschide o sesiune de cotare. . săgeata etc. controlate prin variabila de sistem Dimassoc: . modificarea obiectului conduce automat la modificarea corespunzătoare a cotei. 20 87 .1 Elementele cotării elc Programul AutoCAD lucrează cu trei categorii de cote.Dimassoc = 0 – cote „explodate”..

Definirea şi/sau modificarea unui stil de cotare se poate realiza prin comanda Dimstyle. Create New Dimension Style.INFOGRAFICĂ – Iniţiere în AutoCAD . prin selectarea lor împreună. . AutoCAD foloseşte stiluri de cotare.3.2 Fereastra Dimension Style Manager Pentru crearea unui stil nou de cotare se acţionează butonul New din fereastra Dimension Style Manager. care afişează fereastra Dimension Style Manager. figura 7.3 Fereastra Create New Dimension Style 88 . care cuprind informaţii referitoare la elementele cotării. figura 7. după care se revine la promptul Command. pentru compararea unui stil de cotare etc.2. pentru modificarea unui stil de cotare deja existent. Aceasta cuprinde o casetă de vizualizare a stilului curent de cotare şi un set de butoane pentru: crearea unui nou stil de cotare.DIM1 – permite trasarea unei singure cote.7. Pentru a controla aspectul cotelor.7. Fig. buton care permite deschiderea unei alte ferestre de dialog.Qdim – permite cotarea rapidă a unor obiecte. Fig.

7.7. Prin acţionarea butonului Continue se deschide o nouă fereastră New Dimension Style: nume stil.4.4 Fereastra New Dimension Style: nume stil. figura 7. pentru crearea efectivă a unui nou stil de cotare Secţiunile ferestrei New Dimension Style: nume stil. prin care se trece la crearea efectivă a noului stil de cotare.5. Lines and arrows – permite definirea parametrilor ce ţin de forma cotei: liniile de cotă. Fig. liniile ajutătoare.5 Fereastra New Dimension 89 . numele unui stil de cotare existent de la care se porneşte (Start With): căror dimensiuni să se aplice noul stil (Use for). Fig. sunt: 1.INFOGRAFICĂ – Iniţiere în AutoCAD În cadrul acestei ferestre se stabilesc: numele noului stil de cotare (New Style Name). săgeţile (extremităţile). marcajele centrelor cercurilor şi a arcelor – figura 7.

6. pentru secţiunea Fit 90 .6 Fereastra New Dimension Style: nume stil.4. suprimarea săgeţilor etc. Fig. în cazul când acesta nu încape între liniile ajutătoare: scoaterea în exterior a textului.7.7. – figura 7. a săgeţilor. precizia de afişare. 4. culoarea şi înălţimea. Lines and Arrow 2. 3. Fit – controlează opţiunile de plasare a textului cotei. Primary Units – stabileşte unităţile de măsură în care vor fi exprimate cotele: tipul. introducerea unor prefixe sau sufixe – figura 7. afişarea cifrei zero de la extremităţile textului cotei. poziţia faţă de linia de cotă – figura 7. Text – permite definirea parametrilor legaţi de textul cotei: stilul de scriere. pentru stabilirea liniilor de cotă şi a extrimităţilor acestora.INFOGRAFICĂ – Iniţiere în AutoCAD Style: nume stil.

8.INFOGRAFICĂ – Iniţiere în AutoCAD Fig. pentru secţiunea Primay Units 5. 91 . Alternate Units – permite folosirea unui al doilea sistem de unităţi de măsură pentru cote – figura 7.7 Fereastra New Dimension Style: nume stil.7.

INFOGRAFICĂ – Iniţiere în AutoCAD Fig.1. pentru secţiunea Alternate Units 6. Tabelul 7.9 Fereastra New Dimension Style: nume stil. Tolerances – controlează modul de afişare a toleranţelor dimensionale – figura 7. pentru secţiunea Tolerances În timpul sesiunii de cotare nu se pot folosi comenzile de desenare sau editare uzuale. Fig.8 Fereastra New Dimension Style: nume stil. ci doar comenzile prezentate în tabelul 7.9. Comenzile acceptate în timpul sesiunii de cotare Exit REDraw STAtus STYle Undo sau U OVeride Comenzi utilitare Determină părăsirea sesiunii de cotare.7. revenind la promptul Command: Redesenează fereastra de afişare curentă Listează parametrii curenţi ai tuturor variabilelor de cotar Stabileşte stilul textului cotei Determină anularea ultimei operaţii de cotare Comenzi pentru controlul stilului Modifică parametrii variabilelor de cotare pentru cotele 92 .7.1 (caracterele pentru care tastarea este obligatorie au fost marcate prin aldine).

pentru un stil specificat Comenzi de editare a cotelor Readuce textul deplasat al unei cote la poziţia iniţială Modifică textul cotelor Stabileşte un unghi de înclinare pentru liniile ajutătoare Permite schimbarea poziţiei şi a unghiului textului cotei Modifică orientarea textului cotei Acţionează asupra cotelor deja desenate. numele acestuia din urmă va fi tastat.INFOGRAFICĂ – Iniţiere în AutoCAD REStore Save VAriables selectate Stabileşte un stil de cotare definit anterior şi salvat cu Save. precedat de caracterul „~” Salvează un stil de cotare sub un anumit nume Listează valorile variabilelor de cotare. modificându-le la parametrii curenţi HOMetext Newtext OBlique TEdit TRotate UPdate ALigned Comenzi pentru desenare a cotelor Aliniază cota cu originile liniilor ajutătoare 20 ANgular Permite unghiurilor cotarea 45° 93 . pentru a vedea diferenţele dintre stilul de cotare curent şi un alt stil.

INFOGRAFICĂ – Iniţiere în AutoCAD Baseline Permite cotarea faţă de aceeaşi bază de cotare 14 5 CEnter Permite marcarea centrului unui cerc sau arc de cerc COntinue Permite cotarea în serie 10 20 15 Diameter Permite diametrelor cotarea 0 Ø4 HORizontal Leader Permite trasarea cotelor orizontale Permite construirea liniilor de indicaţie 15 TEXT 94 .

AutoCAD foloseşte un set de variabile de cotare – în tabelul 7.INFOGRAFICĂ – Iniţiere în AutoCAD ORdinate Permite cotarea coordonate în 27.48 0 RAdius Permite cotarea razelor R5 ROtated Linia de cotă desenată înclinat faţă de direcţia de măsurare Permite trasarea liniilor de cotă verticale 99 12.2 sunt prezentate o parte dintre acestea.59 12. Tabelul 7.2 Variabile de cotare Variabila de cotare Dimassoc Dimasz Dimblk Dimcen Dimexe Efectul acesteia Controlează generarea cotelor asociative Stabileşte mărimea săgeţii de cotă Permite inserarea unui bloc în locul săgeţilor de cotă Controlează mărimea marcajului pentru centrul cercurilor sau arcelor de cerc Stabileşte cu cât depăşeşte linia ajutătoare linia de cotă 95 10 . 15 Vertical Pentru a controla aspectul cotelor (stilul de cotare).88 0 64.89 77.77 13.

atunci când este scris între liniile ajutătoare. după stabilirea anterioară a lui Dimtm şi Dimtp Stabileşte valoarea abaterii inferioare a cotei Stabileşte valoarea abaterii superioare a cotei Stabileşte mărimea extremităţilor de tip linie oblică. Din fereastra de dialog se stabilesc elementele privind definirea abaterilor de la forma sau profilul şi poziţia reciprocă a suprafeţelor.INFOGRAFICĂ – Iniţiere în AutoCAD Dimgap Dimrnd Dimscale Dimstyle Dimtad Dimtih Dimtoh Dimtol Dimtm Dimtp Dimtsz Dimtxt Stabileşte distanţa dintre linia de cotă şi textul cotei Rotunjeşte valorile cotelor inserate Scalează toate elementele cotei Numele stilului curent de cotare Stabileşte plasarea textului deasupra liniei de cotă Controlează orientarea textului cotei.7.10 Fereastra Geometric tolerance 96 . Fig. pentru liniile de cotă Stabileşte înălţimea textului cotei Există posibilitatea introducerii în desen a toleranţelor geometrice (de formă şi de poziţie) – figura 7.10 – prin comanda Tolerance. respectiv în afară Controlează afişarea toleranţelor.

Tabelul 7.3.3 Comenzile meniului Dimension Pictograma Comanda Linear Dimension Aligned Dimension Ordinate Dimension Radius Dimension Diameter Dimension Angular Dimension Quick Dimension (Qdim) Baseline Dimension Continue Dimension Quick Leader Tolerance Center Mark Dimension Edit Efectul comenzii Cotare liniară Aliniază cota Cotare în coordonate Cotează raze Cotează diametre Cotează unghiuri Cotează rapid obiecte Cotează faţă de singură bază Cotează în serie o Cotează prin linie de indicaţie Introducerea de toleranţe geometrice Marchează centrul unui cerc sau arc de cerc Editează cote Dimension Text Editează textul cotei Edit Dimension Update Actualizează cote 97 .INFOGRAFICĂ – Iniţiere în AutoCAD O modalitate eficientă de cotare este utilizarea pictogramelor. care sunt prezentate în tabelul 7.

readucerea în poziţia iniţială sau înclinarea liniilor ajutătoare ale cotei. editarea cotelor se poate realiza prin comanda Dimedit.INFOGRAFICĂ – Iniţiere în AutoCAD Dimension Style Stabileşte stilul de Control cotare Dimension Style Creează şi modifică stilul de cotare Pentru modificarea textului cotei se poate face şi prin comanda Ddedit. La promptul comenzii. Aplicaţie 98 . pentru a roti sau modifica textul cotei se defeşte mai întâi modificarea dorită şi apoi se selectează dimensiunile asupra cărora operează modificarea. rotirea acestuia. Aceasta permite schimbarea textului cotei. De asemenea.

Comenzi noi dim linear horizontal. vertical şi aligned diameter 99 .INFOGRAFICĂ – Iniţiere în AutoCAD AutoCAD-ul furnizează o gamă largă de posibilităţi de cotare a desenelor. În acest exerciţiu vor fi folosite facilităţi de cotare pentru piesa turnată din desenul prototip PIESĂ.

Figura 1 4. folosind comanda Zoom Window din toolbar-ul Standard. Din meniul derulant Tools alegeţi Toolbars/Dimensioning . Obţineţi cutia de dialog Annotation în care apăsaţi butonul Units.INFOGRAFICĂ – Iniţiere în AutoCAD continue şi baseline angular leader radius Procedura de desenare 1. 2. 3. Lăsaţi suficient spaţiu în jurul proiecţiei pentru a putea adăuga cotele. În cutia de dialog Primary Units alegeţi din opţiunile Precision valoarea 0 pentru a nu avea zecimale. Asiguraţi-vă că modurile grid şi snap au fost activate. Începeţi un nou desen numit DIM1 bazat pe prototipul PIESĂ. Inchideţi cutiile de dialog apăsând pe OK. În cutia de dialog apăsaţi butonul Annotation. Din toolbar-ul Dimensioning alegeţi Dimension Style . 100 . Pe ecran vor fi observate trei proiecţii ale unei piese turnate ce a fost încărcată. Măriţi zona proiecţiei frontale a piesei turnate ca în figura 1.

7. Aceasta vă permite să adăugaţi dimensiuni (cote) liniare înclinate. Punctaţi colţul din stânga jos al piesei turnate ca prim punct al dimensiunii de cotare şi colţul din dreapta jos reprezentând a doua extremitate a originii liniei. Dimensionare liniară 6. Dimensiunea verticală va fi creată ca în figura 2. Selectaţi prima extremitate a liniei în colţul din dreapta jos al piesei turnate şi a doua în centrul celor două cercuri (atenţie. trebuie specificat şi un punct prin care trece linia de cotă corespunzătoare.INFOGRAFICĂ – Iniţiere în AutoCAD 5. În editorul de desenare. Din toolbar-ul Dimensioning selectaţi Linear. Selectaţi Aligned Dimension a toolbar-ului Dimensioning. Plasaţi dimensiunea liniei de cotă la aproximativ 30 mm în partea dreaptă a ultimei linii din această proiecţie. În afară de aceste puncte. Bifaţi modurile de selectare intersection şi midpoint. Din toolbar-ul Dimensioning selectaţi Linear. Specificaţi un punct la aproximativ 30 mm sub limita inferioară a piesei turnate. Din lista de moduri de prindere va fi selectat punctul cel mai apropiat de centrul cursorului. Aceste opţiuni de indicare precisă a punctelor vă vor ajuta să cotaţi precis şi rapid. AutoCADul cere locul în care va fi plasată linia de cotă. la selectarea centrului trebuie indicat cercul al cărui centru interesează). Alegeţi Running Object Snap din toolbar-ul Standard. Se dimensionează 101 . vor trebui indicate două puncte ce determină dimensiunea orizontală ce va fi cotată. Figura 2 8.

Din toolbar-ului Dimensioning selectaţi Diameter Dimension . 102 . Figura 3 Dimensionarea cercurilor Pentru a completa dimensionarea acestei proiecţii trebuie adăugate cotele celor două cercuri. ca în figura 3 . Setaţi locaţia liniei de cotă la aproximativ 30 mm de marginea proiecţiei. Prin deplasarea mouseului puteţi modifica poziţia cotei diametrului. Selectaţi cercul exterior al piesei într-o poziţie corespunzătoare orei 1 pe cadranul unui ceasornic. 9. Figura 4 În linia de comandă va apare cererea de selectare a arcului sau cercului ce urmează a fi cotat.INFOGRAFICĂ – Iniţiere în AutoCAD acum cavitatea din partea stângă a piesei turnate.

selectându-l într-un punct corespunzător poziţiei orei 11 a unui ceasornic. Cotaţi cercul mai mic în acelaşi mod. ca în figura 4.INFOGRAFICĂ – Iniţiere în AutoCAD Figura 5 Figura 6 Se poate observa acum că o imagine a cotei de diametru apare pe ecran. 10. 103 . după care puteţi regla locaţia textului în mod dinamic.

Revenind la proiecţia cotată iniţial. Reveniţi în toolbar-ul Dimensioning şi selectaţi Continue Dimension . Lăsaţi suficient spaţiu în jurul proiecţiei pentru a putea adăuga cotele. selectaţi Continue Dimension şi tastaţi <Return> la prompterul următor după care veţi selecta cota liniară de 40 mm.INFOGRAFICĂ – Iniţiere în AutoCAD Figura 7 11. Selectaţi colţul din dreapta jos al piesei turnate. Alegeţi a doua extremitate a cotei în punctul în care 104 . 14. În linia de comandă va apare cererea de selectare a celei de-a doua extremităţi a liniei de cotă. Folosirea opţiunii Continue 12. aşa cum este arătat în figura 7. 13. Nu este nevoie să specificaţi prima extremitate a cotei deoarece aceasta este atribuită implicit de AutoCAD ultimului punct al cotei trasate anterior. Folosind comanda zoom all vizualizaţi întregul desen după care cu zoom window măriţi proiecţia laterală a piesei turnate aşa cum este arătat în figura 6. Folosind opţiunea Linear Dimension trasaţi cota de 80 mm din colţul din stânga jos al piesei turnate până la baza nervurii.

aşa cum este ilustrat în figura 8. 16. 105 . Trasaţi cota verticală de 15 mm (vezi figura 9) punctând colţul din stânga jos al piesei turnate ca primă extensie a liniei de cotă. Selectaţi poziţia liniei de cotă la aproximativ 30 mm de corpul piesei turnate. Selectaţi Baseline Dimension .INFOGRAFICĂ – Iniţiere în AutoCAD nervura înclinată întâlneşte baza piesei turnate. Rutina baseline va considera ca primă extensie a cotei ce trebuie trasată corespunde cotei precedente. Figura 8 Folosirea opţiunii Baseline 15.

106 . ca în figura 10. Cota de 150 mm va fi creată cu caracteristici comune cotei de 15 mm.INFOGRAFICĂ – Iniţiere în AutoCAD Figura 9 Figura 10 Figura 11 Selectaţi colţul din dreapta sus al bosajului piesei turnate.

Introduceţi extremitatea Figura 12 celui de-al doilea braţ al unghiului alegând un punct oarecare pe verticala ce trece prin vertex. cu ajutorul modului ortho. La cererea primei extremităţi a unui braţ al unghiului alegeţi capătul de sus al liniei înclinate. 107 . Dacă este necesar. Trasaţi cota orizontală de 69 mm ce reprezintă lungimea bosajului. La prima cerere a punctelor ce definesc unghiul selectaţi punctul în care nervura înclinată întâlneşte baza piesei turnate.INFOGRAFICĂ – Iniţiere în AutoCAD 14. Trasarea cotelor unghiulare (angular) 16. Alegeţi al doilea punct în partea superioară a bosajului piesei. Selectaţi Angular Dimension . ca în figura 12. Cota unghiulară va fi trasată ca în figura 12. 15. urmăriţi figura 12 pentru a identifica punctele ce trebuiesc selectate. Confirmaţi valoarea cotei terminând cotarea cu această bază (vezi figura 11). Apăsaţi <Return> pentru a putea specifica punctele necesare cotei unghiulare.

La cererea textului introduceţi M10 pentru a specifica gaura filetată din figura 14. 108 . Aceasta vă permite să introduceţi note despre anumite entităţi din desen. Figura 14 pentru a obţine vederea din 18.INFOGRAFICĂ – Iniţiere în AutoCAD Figura 13 Cotarea leader 17. 290 şi tastaţi <Return> pentru a completa detaliile liniei leader. Tastaţi coordonatele punctului de sfârşit al liniei leader 130. indicându-le printr-o săgeată. Dezactivaţi modul snap (off) şi la cererea From point selectaţi un punct de pe cercul exterior în poziţia corespunzătoare orei 10 pe cadranul unui ceas folosind opţiunea nearest a modului osnap. Daţi comanda Zoom Window figura 13. Selectaţi opţiunea Leader din toolbar-ul Dimensioning.

21. Selectaţi opţiunea Radius Dimension . Cotarea razelor 20. Folosiţi zoom window pentru a crea o imagine similară celei din figura 15.INFOGRAFICĂ – Iniţiere în AutoCAD Figura 15 19. Selectaţi din nou opţiunea Radius Dimension şi alegeţi raza de rotunjire a colţului din stânga sus a piesei turnate. ca în figura 16. Măriţi întregul desen cu comanda Zoom All. Opţiunea Radius lucrează în acelaşi mod cu Diameter. Introduceţi cota R5 şi specificaţi dinamic locaţia textului la aproximativ 30 mm în exteriorul piesei turnate. La cererea arcului sau cercului ce trebuie dimensionat. Figura 16 Figura 17 22. selectaţi cercul din dreapta sus într-un punct corespunzător orei 1 de pe cadranul unui ceas. Introduceţi textul pentru linia de cotă R10 specificând şi de astă dată poziţia textului la aproximativ 109 .

un anumit tip de linie şi o anumită grosime a liniei. culoarea. liniile subţiri etc. tipul şi grosimea liniei. Cap.1.. fiecare piesă componentă poate fi creată pe un strat separat. liniile de contur. 24. Salvaţi desenul şi ieşiţi din editorul de desenare. pot fi desenate pe straturi diferite. Folosiţi comanda Zoom All pentru a vedea întregul desen. după cum la un desen de execuţie al unei piese. 23.INFOGRAFICĂ – Iniţiere în AutoCAD 30 mm în afara piesei (vezi figura 17). Comanda prin care se pot crea şi modifica straturi este Layer. 110 . prin care se pot selecta proprietăţile straturilor: vizibilitate. accesul la editare. Completaţi dimensiunile proiecţiei plane ca în figura 17. cotele. De exemplu.8 Lucrul cu straturi Elementele unui desen pot fi organizate pe straturi (Layer). Se observă că AutoCAD-ul marchează automat centrele cercurilor şi axele de simetrie. opţiuni de plotare (imprimare).2. haşurile. putând renunţa oricând la afişarea unuia sau a mai multora dintre ele – figura 8. pentru fiecare strat putându-se asocia o anumită culoare. folosind tehnicile de cotare Linear Dimension şi Continue Dimension. în cadrul unui desen de ansamblu.. care determină deschiderea unei ferestre de dialog Layer Properties Manager – figura 8.

2 Fereastra Layer Properties Manager Secţiunea Named layer filters a ferestrei stabileşte care dintre straturi sunt listate: show all layers (toate straturile). Se pot folosi drept criterii de afişare proprietăţile straturilor (culoare.).3. deschizându-se o fereastră de dialog. 111 . show all used layers (toate starturile folosite) şi show all Xref dependent layers (toate straturile dependente de referinţe externe). Named Layer Filters. tip de linie etc. prin folosirea butonului […].INFOGRAFICĂ – Iniţiere în AutoCAD Fig.8. ca cea din figura 8.

Se pot crea mai multe starturi simultan. a unei secţiuni care detaliază proprietăţile stratului selectat – figura 8. în lista straturilor apare un strat nou. prin care se obţine afişarea straturilor care nu îndeplinesc un anumit criteriu. în partea inferioară a ferestrei. separate prin virgulă. fără ca acesta să devină strat curent. Butonul New creează un nou strat. Butonul Delete permite ştergerea unui strat. La acţionarea butonului.3 Fereastra Layer Properties Manager Există opţiunea Invert filter. stratul Defpoints. stratul curent. cu numele implicit Layer 1 (numele putând fi modificat). Butonul Show/Hide Details controlează afişarea. din partea superioară a ecranului. prin introducerea numelor acestora. stratul 0. doar a straturilor care îndeplinesc criteriul curent de filtrare. 112 .8. Nu pot fi şterse straturile care conţin obiecte.4. Butonul Current determină ca stratul selectat să devină strat curent (stratul în care se lucrează în momentul respectiv).INFOGRAFICĂ – Iniţiere în AutoCAD Fig. Caseta Apply to layer toolbar determină afişarea în linia de afişare a proprietăţilor.

programul ignoră entităţile de pe un strat „îngheţat”. Color – stabileşte culoarea entităţilor de pe un strat.4 Secţiunea Show/Hide Details Butoanele Save State şi Restore State permit salvarea. prevenind modificarea accidentală a acestora. prin selectare.INFOGRAFICĂ – Iniţiere în AutoCAD Fig. reducându-se astfel timpul necesar regenerării desenului. Fig. numele poate fi modificat. la un moment dat. On/Off – face un strat vizibil / invizibil. cu butonul mouse-lui.5. un strat „îngheţat” este invizibil. prin acţionarea asupra numelui culorii respective.8. Acestea sunt: Name – numele stratului. culoarea poate fi schimbată. respectiv restaurarea stării straturilor care detaliază dintr-un desen. Secţiunea List of Layers afişează straturile şi proprietăţile lor. Freeze/Thaw – ”îngheaţă” / „dezgheaţă” un strat. prin selectare dintr-o casetă de dialog – figura 8. Lock/Unlock – determină blocarea / deblocarea accesului la editarea obiectelor aflate pe strat.5 Fereastra Select Colors 113 .8.

prin acţionarea asupra numelui grosimii respective. Fig.INFOGRAFICĂ – Iniţiere în AutoCAD Linetype – stabileşte tipul de linie asociată stratului. definit anterior. din caseta de dialog Lineweight – figura 8. Fig. 114 . acţionând cu butonul mouse-lui asupra numelui tipului de linie. la fel ca şi culoarea.7.6. acesta poate fi schimbat dintr-o casetă de dialog – figura 8.7 Fereastra Lineweight Plot style – se poate asocia unui strat un stil de tipărire. aceasta poate fi modificată.8.6 Fereastra Select Linetype Lineweight – stabileşte grosimea de linie asociată obiectelor de pe un strat.8.

00>: enter Specify upper right corner <420. Se stabilesc limitele desenului cu comanda LIMITS: Command: Limits Reset Model space limits: Specify lower left corner or [ON/OFF] <0. La începerea unui desen. Command: Line 115 . şi din fereastra Mechanical Desktop Power Pack Today se selectează opţiunea Create Drawings şi de aici subopţiunea Metric.01 inch sau 0.00. pentru realizarea unui desen de execuţie al unei piese. grosimea liniei implicită (0.0. Proprietăţile implicite ale acestui strat sunt: culoarea cu numărul de cod 7 (alb sau negru.INFOGRAFICĂ – Iniţiere în AutoCAD Plot/Don’t Plot – se pot stabili straturi care vor fi sau nu tipărite.00.25 mm) şi stilul de plotare – normal.00>: enter Se trasează chenarul formatului A3 cu comanda LINE. Se deschide o sesiune de lucru AutoCAD. Să se deseneze chenarul unui format A3 şi indicatorul. depinzând de culoarea de fond a spaţiului de lucru). care nu poate fi şters sau redenumit.297. tip de linie – continuă (continuous).9 Aplicaţii 1. este creat automat stratul 0. Cap.

Prima dată se desenează conturul exterior al acestuia. trim şi extend.297 Specify next point or [Undo]: c Command: Pline Specify start point: 10.5 (enter) Specify next point or [Arc/Halfwidth/Length/Undo/Width]: 410.50 Specify next point or [Undo]: enter Pentru desenarea celorlalte linii componente ale indicatorului se folosesc comenzile: offset.INFOGRAFICĂ – Iniţiere în AutoCAD Specify first point: 0.287 Specify next point or [Undo]: enter (esc) Se începe desenarea indicatorului.10 Specify next point or [Undo]: 20.10 Specify next point or [Undo]: 230. Command: Line Specify first point: 230.00>: 0.5 Specify ending width <0.0 Specify next point or [Undo]: 420. Dimensiunile de gabarit ale indicatorului sunt: lungime = 180 şi înălţime = 40.297 Specify next point or [Undo]: 0.50>: 0.0 Specify next point or [Undo]: 420.00 Specify next point or [Arc/Halfwidth/Length/Undo/Width]: w Specify starting width <0.287 Specify next point or [Arc/Close/Halfwidth/Length/Undo/Width]: 10. 116 .10 Current line-width is 0.10 Specify next point or [Arc/Close/Halfwidth/Length/Undo/Width]: 410.50 Specify next point or [Undo]: 410.287 Specify next point or [Arc/Close/Halfwidth/Length/Undo/Width]: c Command: Line Specify first point: 20.

00>: 30 Select object to offset or <exit>: P2 Specify point on side to offset: P3 Select object to offset or <exit>: enter Command: enter – se reia comanda offset Specify offset distance or [Through] <30.00>: 45 117 .INFOGRAFICĂ – Iniţiere în AutoCAD Command: Offset Specify offset distance or [Through] <1.00>: 20 Select object to offset or <exit>: P1 Specify point on side to offset: P2 Select object to offset or <exit>: enter Command: enter – se reia comanda offset Specify offset distance or [Through] <30.00>: 60 Select object to offset or <exit>: P1 Specify point on side to offset: P2 Select object to offset or <exit>: enter Command: enter – se reia comanda offset Specify offset distance or [Through] <60.

INFOGRAFICĂ – Iniţiere în AutoCAD Select object to offset or <exit>: P1 Specify point on side to offset: P2 Select object to offset or <exit>: enter Command: enter – se reia comanda offset Specify offset distance or [Through] <45.00>: 16 Select object to offset or <exit>: P4 Specify point on side to offset: P5 Select object to offset or <exit>: enter Command: Trim Current settings : Projection = UCS. Edge = None Select cutting edges … Select objects: P5 Select objects: 1 found Select objects: enter Select object to trim or shift-select to extend or [Project/Edge/None]: P6 Select object to trim or shift-select to extend or [Project/Edge/None]: P7 Select object to trim or shift-select to extend or [Project/Edge/None]: enter 118 .

00>: 4 Select object to offset or <exit>: P4 Specify point on side to offset: P8 Specify point on side to offset: P9 Specify point on side to offset: P10 Select object to offset or <exit>: enter Command: Trim Current settings : Projection = UCS. Edge = None Select cutting edges … Select objects: P2 Select objects: 1 found Select objects: enter Select object to trim or shift-select to extend or [Project/Edge/None]: D1 Select object to trim or shift-select to extend or [Project/Edge/None]: D2 Select object to trim or shift-select to extend or [Project/Edge/None]: D3 Select object to trim or shift-select to extend or [Project/Edge/None]: enter 119 .INFOGRAFICĂ – Iniţiere în AutoCAD Command: Offset Specify offset distance or [Through] <16.

INFOGRAFICĂ – Iniţiere în AutoCAD Înainte de comanda Trim După comanda Trim Command: Offset Specify offset distance or [Through] <4.00>: 9 Select object to offset or <exit>: P5 Specify point on side to offset: D4 Specify point on side to offset: D5 Select object to offset or <exit>: enter 120 .

INFOGRAFICĂ – Iniţiere în AutoCAD Command: Trim Current settings : Projection = UCS. Edge = None Select cutting edges … Select objects: P2 Select objects: 1 found Select objects: enter Select object to trim or shift-select to extend or [Project/Edge/None]: D4 Select object to trim or shift-select to extend or [Project/Edge/None]: enter Command: Trim Current settings : Projection = UCS. Edge = None Select cutting edges … Select objects: P3 Select objects: 1 found Select objects: enter Select object to trim or shift-select to extend or [Project/Edge/None]: D5 Select object to trim or shift-select to extend or [Project/Edge/None]: enter După comanda Trim 121 .

Edge = None Select cutting edges … Select objects: P3 Select objects: 1 found 122 . Pentru a le transforma din linii cu grosime standard în linii cu o anumită grosime (0.3 mm).3 Enter property to change or [Color/Elev/LAyer/LType/ltScale/LWeight/ Thickness]: enter Command: Offset Specify offset distance or [Through] <9.00>: 12 Select object to offset or <exit>: P5 Specify point on side to offset: M1 Select object to offset or <exit>: enter Command: Trim Current settings : Projection = UCS. se selectează liniile ce doresc a fi modificate şi apoi se foloseşte comanda Change. Command: Change Select objects: P1 Select objects: P2 Select objects: P3 Select objects: P4 Select objects: P5 Select objects: enter Specify change point or [Properties]: p Enter property to change or [Color/Elev/LAyer/LType/ltScale/LWeight/ Thickness]: LW Enter new lineweight <ByLayer>: 0.INFOGRAFICĂ – Iniţiere în AutoCAD Anumite linii sunt groase.

50 Enter text: Verificat Enter text: enter 123 .50 Enter text: Desenat Enter text: enter Command: Text Current text style: „STANDARD” Text height : 3.50>: 3./BR]: f Specify first endpoint of text baseline: T1 Specifyv second endpoint of text baseline: T2 Specify height <3..50>: 3..50 Specify start point of text or [Justify/Style]: j Enter an option [Align/Fit/….50>: 3./BR]: f Specify first endpoint of text baseline: T5 Specifyv second endpoint of text baseline: T6 Specify height <3.50 Enter text: Proiectat Enter text: enter Command: Text Current text style: „STANDARD” Text height : 3. Command: Text Current text style: „STANDARD” Text height : 3.INFOGRAFICĂ – Iniţiere în AutoCAD Select objects: enter Select object to trim or shift-select to extend or [Project/Edge/None]: M2 Select object to trim or shift-select to extend or [Project/Edge/None]: enter Pentru completarea indicatorului cu textul aferent se foloseşte comanda Text.50 Specify start point of text or [Justify/Style]: j Enter an option [Align/Fit/…./BR]: f Specify first endpoint of text baseline: T3 Specifyv second endpoint of text baseline: T4 Specify height <3..50 Specify start point of text or [Justify/Style]: j Enter an option [Align/Fit/….

INFOGRAFICĂ – Iniţiere în AutoCAD

Command: Text Current text style: „STANDARD” Text height : 3.50 Specify start point of text or [Justify/Style]: j Enter an option [Align/Fit/…../BR]: f Specify first endpoint of text baseline: T7 Specifyv second endpoint of text baseline: T8 Specify height <3.50>: 3.50 Enter text: Aprobat Enter text: enter Command: Text Current text style: „STANDARD” Text height : 3.50 Specify start point of text or [Justify/Style]: j Enter an option [Align/Fit/…../BR]: f Specify first endpoint of text baseline: T9 Specifyv second endpoint of text baseline: T10 Specify height <3.50>: 3.50 Enter text: Scara Enter text: enter Command: Copy Select objects: N1 Select objects: 1 found Select objects: enter Specify base point or displacement, or [Multiple]: N1 Specify second point or displacement or <use first point as displacement>: N2 Command: Ddedit Select an annotation object or [Undo]: N2 Apare fereastra Edit text, în care se înlocuie „Scara” cu „Material” Select an annotation object or [Undo]: enter

124

INFOGRAFICĂ – Iniţiere în AutoCAD

În mod asemănător se procedează şi pentru completarea celorlalte rubrici, până când indicatorul este complet – figura 9.1.

Fig.9.1 Indicatorul unui desen

125

INFOGRAFICĂ – Iniţiere în AutoCAD

2.

Să se deseneze piesa din figura 9.2, utilizând straturile.

Se stabilesc cinci straturi, şi anume: - startul linie groasă: tip linie – Continuous; culoare – roşie; grosime – 0,35 mm; - stratul linie subţire: tip linie – Continuous; culoare – negru; grosime – 0,09 mm; - stratul axă: tip linie – Dashdot; culoare – verde; grosime – 0,09 mm; - stratul haşuri: tip linie – continuă; culoare – Cyan; grosime – 0,09 mm; - stratul cote: tip linie – continuă; culoare – Blue; grosime – 0,09 mm; Stabilim strat curent: stratul Axa, şi trasăm axa de simetrie a piesei.
126

-0.55 127 .0.9.-24 Specify next point or [Close/Undo]: @-1.-1 Specify next point or [Close/Undo]: @-158.-5 Specify next point or [Close/Undo]: @150.0 Specify next point or [Close/Undo]: @0.5 Specify next point or [Undo]: 250.55 Specify next point or [Close/Undo]: @3.1.5 Specify next point or [Close/Undo]: @-25.5.1 Specify next point or [Close/Undo]: @0.INFOGRAFICĂ – Iniţiere în AutoCAD Command: Line Specify first point: 50.2 Specify next point or [Close/Undo]: @25.-0.0 Specify next point or [Close/Undo]: @0.148.1.0 Specify next point or [Close/Undo]: @0.5 Specify next point or [Close/Undo]: @1.0 Specify next point or [Close/Undo]: @0.0 Specify next point or [Close/Undo]: @0.5 Specify next point or [Close/Undo]: @0.5 Specify next point or [Close/Undo]: enter Modificăm stratul curent în aşa fel încât stratul Linie groasă să devină strat curent. şi desenăm conturul piesei.0 Specify next point or [Close/Undo]: @0.0 Specify next point or [Close/Undo]: @-1.0 Specify next point or [Close/Undo]: @0.2 Specify next point or [Close/Undo]: @-3.55 Specify next point or [Close/Undo]: @-1.1 Specify next point or [Close/Undo]: @0.55 Specify next point or [Close/Undo]: @1.5.148.0 Specify next point or [Close/Undo]: @0.1 Specify next point or [Close/Undo]: @8.5.0 Specify next point or [Close/Undo]: @0.0.148.5 Specify next point or [Close/Undo]: @1. Command: Line Specify first point: 55.

5 128 .155 Specify next point or [Close/Undo]: @0.163.9.0 Specify next point or [Close/Undo]: @-1.9.155 Specify next point or [Close/Undo]: @0.-13 Specify next point or [Close/Undo]: enter Command: Line Specify first point: 61.-13 Specify next point or [Close/Undo]: enter Command: Line Specify first point: 58.-13 Specify next point or [Close/Undo]: enter Command: Line Specify first point: 56.-17 Specify next point or [Close/Undo]: enter Command: Line Specify first point: 87.157 Specify next point or [Close/Undo]: @0.155 Specify next point or [Close/Undo]: @0.1 Specify next point or [Close/Undo]: c Command: Line Specify first point: 56.INFOGRAFICĂ – Iniţiere în AutoCAD Specify next point or [Close/Undo]: @-0.-13 Specify next point or [Close/Undo]: enter Command: Line Specify first point: 86.155 Specify next point or [Close/Undo]: @0.

148. pentru a desena cele două axe corespunzătoare găurilor de M10 şi apoi desenăm axele respective.-20 Specify next point or [Close/Undo]: @0.] <World>: m Specify new origin point or [Zdepth] <0.0.0>: 55. Command: Line Specify first point: 55. adică la intersecţia dintre suprafaţa frontală din stânga a piesei şi axa de simetrie a acesteia.-30 Specify next point or [Close/Undo]: enter Command: Line Specify first point: 244.5 Se schimbă stratul curent pe stratul Axa. Command: UCS Current UCS name: *World* Enter an option [New/Move/ ….148.40 Specify next point or [Close/Undo]: enter Command: Offset Specify offset distance or [Through] <0>: 120 Select object to offset or <exit>: P1 Select point on side to offset: P2 Select object to offset or <exit>: enter 129 .5.INFOGRAFICĂ – Iniţiere în AutoCAD Specify next point or [Close/Undo]: @0.5 Specify next point or [Close/Undo]: @0.133.25 Specify next point or [Close/Undo]: enter Pentru a lucra mai uşor mutăm UCS din punctul curent în punctul de coordonate 55.

Command: Line Specify first point: 50. Se trece stratul curent pe stratul Linie groasă.-25 Specify next point or [Close/Undo]: enter Command: Mirror Select objects: w Specify first corner: N1 Specify opposite corner: N2 Select objects: enter Specify first point of mirror line: D1 Specify second point of mirror line: D2 Delete source objects? [Yes/No] <N>: enter 130 .-15 Specify next point or [Close/Undo]: @0.9 Specify next point or [Close/Undo]: @4.10 Specify next point or [Close/Undo]: @0.0 Specify next point or [Close/Undo]: enter Se trece stratul curent pe stratul Linie subţire.1 Specify next point or [Close/Undo]: enter Command: Line Specify first point: 51. vom considera că gaura înainte de filetare are φ8. Command: Line Specify first point: 51.INFOGRAFICĂ – Iniţiere în AutoCAD Pentru trasarea celor două găuri de M10.24 Specify next point or [Close/Undo]: @-1.

Command: Copy Select objects: w Specify first corner: M1 Specify opposite corner: M2 Select objects: enter Specify base point of displacement. or [Multiple]: D1 Specify second point of displacement or <use first point as displacement>: D3 Command: Spline Specify first point or [Object]: T1 Specify next point: T2 Specify next point or [Close/Fit tolerance] <start tangent>: T3 Specify next point or [Close/Fit tolerance] <start tangent>: T4 Specify next point or [Close/Fit tolerance] <start tangent>: T5 Specify next point or [Close/Fit tolerance] <start tangent>: enter Specify start tangent: enter Specify end tangent: enter Command: Mirror 131 .INFOGRAFICĂ – Iniţiere în AutoCAD Pentru a desena şi cea de-a doua gaură folosim comanda Copy.

pattern: ANSI 31. Se trece startul Haşuri ca strat curent.INFOGRAFICĂ – Iniţiere în AutoCAD Select objects: P1 Selects objects: enter Specify first point of mirror line: R1 – este mijlocul segmentului de dreaptă Specify second point of mirror line: R2 Delete source objects? [Yes/No] <N>: enter Se îngheaţă straturile Axa şi Linie subţire şi apoi se haşurează cu comanda Bhatch.Pick points – se stabilesc trei puncte pentru cele trei zone interioare de haşurat (K1. Din această fereastră se modifică: . 132 . Command: Bhatch – apare fereastra de dialog Boundary Hatch. prin indicarea unui punct în interiorul zonei de haşurare. . K2 şi K3).

mai puţin cotele. Să se reprezinte piesa din figura 9. 3. îngheţate înainte de haşurare. utilizând straturile. avem desenul de execuţie al piesei. 133 .3 în triplă proiecţie ortogonală.INFOGRAFICĂ – Iniţiere în AutoCAD După dezgheţarea celor două straturi.

Se consideră că chenarul pentru un format A3 şi indicatorul aferent sunt deja desenate.5 Pentru a reprezenta cele 3 proiecţii astfel încât să se utilizeze cât mai eficient spaţiul de desenare. Command: Line Specify first point: 0.5 Specify next point or [Undo]: @0. Pentru a se lucra mai uşor.5 15 25 5 1 0 10 10 10 10 1 0 15 50 A Fig.] <World>: m Specify new origin point or [Zdepth] <0.3 Se stabilesc trei straturi corespunzătoare: linie groasă (contur).-138.00.0>: 210. Desenarea conturului. se împarte acest spaţiu în 4 părţi.0. axe şi cote. 9. Command: UCS Enter an option [New/Move/ …. mutăm UCS – ul în centrul zonei de desenare. ştiind că avem 3 proiecţii.277 134 .148.INFOGRAFICĂ – Iniţiere în AutoCAD = 60 = Ø20 40 7.

h = 30.proiecţia principală: L = 70.proiecţia de sus: L = 70. h = 30. . Command: Offset Specify offset distance or [Through] <1.proiecţia din stânga: L = 60. Trasăm cele 3 dreptunghiuri în care se vor încadra proiecţiile respective. lăsând faţă de liniile desenate anterior câte 20 mm.00 Specify next point or [Undo]: @390.00>: 20 Select object to offset or <exit>: P Specify point on side to offset: P1 Select object to offset or <exit>: P Specify point on side to offset: P2 Select object to offset or <exit>: D Specify point on side to offset: D1 135 . h = 60.0 Specify next point or [Undo]: enter Din desenul piesei vedem că cele 3 proiecţii au următoarele cote de gabarit: . .INFOGRAFICĂ – Iniţiere în AutoCAD Specify next point or [Undo]: enter Command: enter Specify first point: -190. 0.

INFOGRAFICĂ – Iniţiere în AutoCAD Select object to offset or <exit>: D Specify point on side to offset: D2 Select object to offset or <exit>: enter Command: Offset Specify offset distance or [Through] <20.00>: 70 Select object to offset or <exit>: D1 Specify point on side to offset: D3 Select object to offset or <exit>: enter Command: enter Specify offset distance or [Through] <70.00>: 60 Select object to offset or <exit>: P2 136 .00>: 30 Select object to offset or <exit>: P1 Specify point on side to offset: P3 Select object to offset or <exit>: enter Command: enter Specify offset distance or [Through] <30.

. D4 Select objects: enter Select object to trim or shift-select to extend or [Project/Edge/Undo]: P1 Select object to trim or shift-select to extend or [Project/Edge/Undo]: P2 Select object to trim or shift-select to extend or [Project/Edge/Undo]: P3 Select object to trim or shift-select to extend or [Project/Edge/Undo]: P4 Select object to trim or shift-select to extend or [Project/Edge/Undo]: P5 Select object to trim or shift-select to extend or [Project/Edge/Undo]: P6 Select object to trim or shift-select to extend or [Project/Edge/Undo]: P7 Select object to trim or shift-select to extend or [Project/Edge/Undo]: P8 Select object to trim or shift-select to extend or [Project/Edge/Undo]: P9 Select object to trim or shift-select to extend or [Project/Edge/Undo]: P10 Select object to trim or shift-select to extend or [Project/Edge/Undo]: P11 Select object to trim or shift-select to extend or [Project/Edge/Undo]: P12 Select object to trim or shift-select to extend or [Project/Edge/Undo]: P13 Select object to trim or shift-select to extend or [Project/Edge/Undo]: P14 Select object to trim or shift-select to extend or [Project/Edge/Undo]: enter 137 ..INFOGRAFICĂ – Iniţiere în AutoCAD Specify point on side to offset: P4 Select object to offset or <exit>: D2 Specify point on side to offset: D4 Select object to offset or <exit>: enter Command: Trim Current settings: Projection=UCS. Edge=None Select cutting edges . Select objects: D1. D2. D3.

D6. Edge=None Select cutting edges . D8. D9...INFOGRAFICĂ – Iniţiere în AutoCAD Command: Trim Current settings: Projection=UCS. Select objects: D5. D7. D10 Select objects: enter Select object to trim or shift-select to extend or [Project/Edge/Undo]: D2 Select object to trim or shift-select to extend or [Project/Edge/Undo]: D4 Select object to trim or shift-select to extend or [Project/Edge/Undo]: T1 Select object to trim or shift-select to extend or [Project/Edge/Undo]: T2 Select object to trim or shift-select to extend or [Project/Edge/Undo]: T3 Select object to trim or shift-select to extend or [Project/Edge/Undo]: T4 Select object to trim or shift-select to extend or [Project/Edge/Undo]: T5 Select object to trim or shift-select to extend or [Project/Edge/Undo]: T6 Select object to trim or shift-select to extend or [Project/Edge/Undo]: T7 Select object to trim or shift-select to extend or [Project/Edge/Undo]: T8 Select object to trim or shift-select to extend or [Project/Edge/Undo]: enter 138 .

Circle. P şi D. folosind comenzile Offset. Trim. Command: Erase Select objects: P Select objects: D Select objects: enter Command: Offset Specify offset distance or [Through] <Through>: 10 Select object to offset or <exit>: M1 Specify point on side to offset: M2 Select object to offset or <exit>: M3 139 . Line şi Extend. am construit cele 3 dreptunghiuri aferente celor 3 proiecţii ortogonale ale piesei.INFOGRAFICĂ – Iniţiere în AutoCAD Astfel. şi vom trece la desenarea efectivă a proiecţiilor. În continuare ştergem cele două drepte.

INFOGRAFICĂ – Iniţiere în AutoCAD Specify point on side to offset: M2 Select object to offset or <exit>: M4 Specify point on side to offset: M6 Select object to offset or <exit>: M5 Specify point on side to offset: M6 Select object to offset or <exit>: M7 Specify point on side to offset: M9 Select object to offset or <exit>: M8 Specify point on side to offset: M9 Select object to offset or <exit>: enter Command: enter Specify offset distance or [Through] <10>: enter Select object to offset or <exit>: N1 Specify point on side to offset: N2 Select object to offset or <exit>: enter Command: enter Specify offset distance or [Through] <10>: 30 Select object to offset or <exit>: N3 Specify point on side to offset: N4 Select object to offset or <exit>: enter Command: enter Specify offset distance or [Through] <30>: 15 Select object to offset or <exit>: N5 Specify point on side to offset: N4 Select object to offset or <exit>: enter 140 .

. N6. Select objects: N5. Edge=None Select cutting edges . N7 Select objects: enter Select object to trim or shift-select to extend or [Project/Edge/Undo]: N7 Select object to trim or shift-select to extend or [Project/Edge/Undo]: N8 Select object to trim or shift-select to extend or [Project/Edge/Undo]: N9 Select object to trim or shift-select to extend or [Project/Edge/Undo]: N5 Select object to trim or shift-select to extend or [Project/Edge/Undo]: N6 Select object to trim or shift-select to extend or [Project/Edge/Undo]: enter ⇒ Command: Offset Specify offset distance or [Through] <15>: 10 Select object to offset or <exit>: Q1 Specify point on side to offset: Q2 Select object to offset or <exit>: enter Command: enter 141 ..INFOGRAFICĂ – Iniţiere în AutoCAD Command: Trim Current settings: Projection=UCS.

. Select objects: Q8 Select objects: enter Select object to trim or shift-select to extend or [Project/Edge/Undo]: Q9 Select object to trim or shift-select to extend or [Project/Edge/Undo]: enter 142 ... Edge=None Select cutting edges . Edge=None Select cutting edges . Select objects: Q6 Select objects: enter Select object to trim or shift-select to extend or [Project/Edge/Undo]: Q7 Select object to trim or shift-select to extend or [Project/Edge/Undo]: enter Command: enter Current settings: Projection=UCS..INFOGRAFICĂ – Iniţiere în AutoCAD Specify offset distance or [Through] <10>: 25 Select object to offset or <exit>: Q1 Specify point on side to offset: Q2 Select object to offset or <exit>: enter Command: enter Specify offset distance or [Through] <25>: 35 Select object to offset or <exit>: Q3 Specify point on side to offset: Q2 Select object to offset or <exit>: enter Command: Line Specify first point: Q4 Specify next point or [Undo]: Q5 Specify next point or [Undo]: enter Command: Trim Current settings: Projection=UCS.

. Q12 Select objects: enter Select object to trim or shift-select to extend or [Project/Edge/Undo]: Q11 Select object to trim or shift-select to extend or [Project/Edge/Undo]: Q13 Select object to trim or shift-select to extend or [Project/Edge/Undo]: enter ⇒ Command: Trim Current settings: Projection=UCS. Edge=None Select cutting edges . S2 Select objects: enter Select object to trim or shift-select to extend or [Project/Edge/Undo]: S3 143 . Edge=None Select cutting edges ..INFOGRAFICĂ – Iniţiere în AutoCAD Command: Erase Select objects: Q8 Select objects: Q10 Select objects: enter ⇒ Command: Trim Current settings: Projection=UCS. Select objects: Q6.. Select objects: S1..

INFOGRAFICĂ – Iniţiere în AutoCAD Select object to trim or shift-select to extend or [Project/Edge/Undo]: S4 Select object to trim or shift-select to extend or [Project/Edge/Undo]: enter ⇒ Command: Offset Specify offset distance or [Through] <10>: 15 Select object to offset or <exit>: S1 Specify point on side to offset: S5 Select object to offset or <exit>: S2 Specify point on side to offset: S5 Select object to offset or <exit>: enter Command: Trim Current settings: Projection=UCS. S7 Select objects: enter Select object to trim or shift-select to extend or [Project/Edge/Undo]: S8 Select object to trim or shift-select to extend or [Project/Edge/Undo]: enter ⇒ Din punctul S9 construim o linie perpendiculară pe dreapta S6. 144 .. Select objects: S6.. Edge=None Select cutting edges .

Edge=None Select cutting edges . 145 . S11 Select objects: enter Select object to trim or shift-select to extend or [Project/Edge/Undo]: E1 Select object to trim or shift-select to extend or [Project/Edge/Undo]: E2 Select object to trim or shift-select to extend or [Project/Edge/Undo]: E3 Select object to trim or shift-select to extend or [Project/Edge/Undo]: enter ⇒ Astfel am obţinut şi proiecţia din stânga..INFOGRAFICĂ – Iniţiere în AutoCAD Command: Line Specify first point: S9 Specify next point or [Undo]: S10 Specify next point or [Undo]: enter Command: Trim Current settings: Projection=UCS. S7. Select objects: S6..

Select objects: E7 Select objects: enter Select object to trim or shift-select to extend or [Project/Edge/Undo]: E8 Select object to trim or shift-select to extend or [Project/Edge/Undo]: E9 Select object to trim or shift-select to extend or [Project/Edge/Undo]: E10 Select object to trim or shift-select to extend or [Project/Edge/Undo]: E11 Select object to trim or shift-select to extend or [Project/Edge/Undo]: enter ⇒ Command: Offset 146 .. Edge=None Select cutting edges ..INFOGRAFICĂ – Iniţiere în AutoCAD Command: Offset Specify offset distance or [Through] <15>: 10 Select object to offset or <exit>: E4 Specify point on side to offset: E6 Select object to offset or <exit>: E5 Specify point on side to offset: E6 Select object to offset or <exit>: enter Command: Trim Current settings: Projection=UCS.

respectiv din punctul S5 perpendiculară pe dreapta d2..INFOGRAFICĂ – Iniţiere în AutoCAD Specify offset distance or [Through] <10>: 15 Select object to offset or <exit>: F1 Specify point on side to offset: F3 Select object to offset or <exit>: F2 Specify point on side to offset: F3 Select object to offset or <exit>: enter Se construieşte o linie din punctul S4 perpendiculară pe dreapta d1. Edge=None Select cutting edges .. ⇒ Command: Trim Current settings: Projection=UCS. Select objects: F1. F2 Select objects: enter Select object to trim or shift-select to extend or [Project/Edge/Undo]: E7 Select object to trim or shift-select to extend or [Project/Edge/Undo]: F6 Select object to trim or shift-select to extend or [Project/Edge/Undo]: F7 Select object to trim or shift-select to extend or [Project/Edge/Undo]: F8 147 .

Select objects: F9.. F10. F11. Edge=None Select cutting edges ..INFOGRAFICĂ – Iniţiere în AutoCAD Select object to trim or shift-select to extend or [Project/Edge/Undo]: enter ⇒ Command: Trim Current settings: Projection=UCS. F12 Select objects: enter Select object to trim or shift-select to extend or [Project/Edge/Undo]: F9 Select object to trim or shift-select to extend or [Project/Edge/Undo]: F10 Select object to trim or shift-select to extend or [Project/Edge/Undo]: F11 Select object to trim or shift-select to extend or [Project/Edge/Undo]: G1 Select object to trim or shift-select to extend or [Project/Edge/Undo]: G2 Select object to trim or shift-select to extend or [Project/Edge/Undo]: G3 Select object to trim or shift-select to extend or [Project/Edge/Undo]: G4 Select object to trim or shift-select to extend or [Project/Edge/Undo]: G5 Select object to trim or shift-select to extend or [Project/Edge/Undo]: enter 148 .

INFOGRAFICĂ – Iniţiere în AutoCAD ⇒ Se construieşte o linie de axă din punctul S6 perpendiculară pe dreapta d3. Command: Line Specify first point: G6 Specify next point or [Undo]: perpendicular pe d3 Specify next point or [Undo]: enter Command: Copy Select objects: G7 Select objects: enter Specify base point or displacement. şi apoi vom copia dreapta d4 astfel încât mijlocul acesteia să fie plasat în mijlocul linie nou construite (G6 = G8). or [Multiple]: G6 Specify second point of displacement or <use first point as displacement>: G8 (mijlocul dreptei construite anterior) Command: change Select objects: G9 Select objects: Specify change point or [Properties]: p Enter property to change [Color/Elev/LAyer/LType/ltScale/LWeight/ Thickness]: la 149 .

INFOGRAFICĂ – Iniţiere în AutoCAD

Enter new layer name <0>: axe Enter property to change [Color/Elev/LAyer/LType/ltScale/LWeight/ Thickness]: enter

Command: circle Specify center point for circle or [3P/2P/Ttr (tan tan radius)]: G8 Specify radius of circle or [Diameter]: 10

Obţinem, astfel, şi cea de-a treia proiecţie a piesei. Pentru a reprezenta conturul piesei cu linie groasă, trebuie să schimbăm stratul în care au fost desenate liniile corespunzătoare conturului. Pentru acest lucru îngheţăm stratul Axe şi apoi folosim comanda change, cu selectarea obiectelor în modul Window. Command: change Select objects: w Specify first corner: Specify opposite corner: 41 found
150

INFOGRAFICĂ – Iniţiere în AutoCAD

Select objects: enter Specify change point or [Properties]: p Enter property to change [Color/Elev/LAyer/LType/ltScale/LWeight/ Thickness]: la Enter new layer name <0>: linie groasa Enter property to change [Color/Elev/LAyer/LType/ltScale/LWeight/ Thickness]: enter

151

INFOGRAFICĂ – Iniţiere în AutoCAD

Anexă cu lista de comenzi AutoCAD
Comanda
ABOUT ALIGN APERTURE ARC AREA ARRAY ASSIST AUDIT BACKGROUND BHATCH BLIPMODE BREAK CHAMFER CHANGE CHPROP CIRCLE CLOSE COLOR COPY COPYBASE CUSTOMIZE DDEDIT DDPTYPE DIM DIM1 DIMALIGNED ed

Varianta
al a aa ar

Efectul comenzii
Afişează informaţii despre AutoCAD Aliniază obiectele în raport cu alte obiecte Controlează mărimea selectorului Trasează arce de cerc Calculează aria Realizează copii multiple, într-o reţea rectangulară sau polară Deschide fereastra Active Assistance Verifică desenul curent Stabileşte fundalul scenei Haşurează un contur închis Controlează afişarea marcatorilor punctelor Elimină o parte dintr-o entitate Teşeşte muchiile şi colţurile obiectelor Schimbă proprietăţile obiectelor Modifică proprietăţi ale obiectelor: culoarea, stratul, tipul, grosimea şi factorul de scală pentru linii, elevaţia, grosimea Desenează un cerc Închide desenul curent Stabileşte culoarea Copiază obiecte Copiază obiecte cu punctul de start preselectat Defineşte meniuri mobile, butoane sau combinaţii de taste Editează textul Stabileşte stilul şi mărimea de afişare a punctelor Deschide sesiunea de cotare Creează o singură cotă Creează o cotă liniară, aliniată

h, bh br cha ch

c col, colour, ddcolor co, cp

dal, dimali

152

dimed dli. ddim. rm. dimang dba. dimcont ddi. se INFOGRAFICĂ – Iniţiere în AutoCAD Creează o cotă unghiulară Cotează faţă de o singură bază Creează un marcaj pentru centrul unui cerc sau arc de cerc Cotează în serie Cotează un diametru Elimină asociativitatea unei cote Editează cotele Creează cote liniare Creează cote în coordonate Modifică variabilele de cotare pentru un obiect selectat. dimbase dce dco. Object Snap Stabileşte proprietăţile desenului curent Stabileşte altitudinea curentă Desenează o elipsă sau un arc de elipsă Şterge obiectele selectate Desparte un obiect în elementele componente Extinde obiectele până la intersecţia cu alte obiecte Controlează umplerea entităţilor cu grosime Realizează racordarea obiectelor Afişează o reţea de puncte Creează o mulţime de selecţie 153 el e x ex fi g . prin marcatori Desenează cercuri cu grosime Controlează modul DRAG Schimbă ordinea de afişare a obiectelor Stabileşte parametrii pentru modurile SNAP. dimrad dre d. dimdia dda ded. GRID.DIMANGULAR DIMBASELINE DIMCENTER DIMCONTINUE DIMDIAMETER DIMDISASSOCIATE DIMEDIT DIMLINEAR DIMORDINATE DIMOVERRIDE DIMRADIUS DIMREASSOCIATE DIMREGEN DIMSTYLE DIMEDIT DIST DIVIDE DONUT DRAGMODE DRAWORDER DSETTINGS DWGRPROPS ELEV ELLIPSE ERASE EXPLODE EXTEND FILL FILLET GRID GROUP dan. ddrmodes. fără a modifica stilul de cotare Cotează o rază Asociază o cotă unui obiect Reactualizează locaţia unei cote asociative Creează şi modifică stilul de cotare Mută şi roteşte textul cotei Măsoară distanţa dintre două puncte Împarte un obiect în părţi egale. dimlin dor. dst. dimord dov. dimsty dimted di div do dr ds. POLAR. dimover dra.

i Haşurează o suprafaţă mărginită de un contur Modifică proprietăţile unei haşuri existente Accede la informaţii Regenerează un desen. mt .INFOGRAFICĂ – Iniţiere în AutoCAD HATCH HATCHEDIT HELP <F1> HIDE HLSETTINGS INSERT JPGOUT JUSTIFYTEXT LAYER LAYERP LAYERPMODE LEADER LENGTHEN LIMITS LINE LINETYPE LTSCALE LWEIGHT MEASURE MENIU MIRROR MLEDIT MLINE MLSTYLE MODEL MOVE MREDO MSPACE MTEXT 154 lead len l lt. de-a lungul obiectelor Încarcă un fişier de meniu Desenează simetricele obiectelor faţă de o axă Modifică multilinii Desenează multilinii (linii paralele) Stabileşte stilul pentru multilinii Determină trecerea în spaţiul model Mută obiectele în altă poziţie Anulează efectul mai multor comenzi Undo sau U Comută în spaţiul model Creează un paragraf de text ddlmodes. la m ms t. la intervale specificate. lineweight me mi ml h he hi ddinsert. ltype. ddltype lts lw. eliminând liniile ascunse Controlează afişarea liniilor acoperite Inserează blocuri sau desene în desenul curent Salvează în format JPG Modifică încadrarea textului Gestionează straturi Anulează ultima modificarea sistemului de straturi Elimină din memorie schimbările asupra sistemului de straturi Creează o linie de indicaţie Modifică lungimea unui segment de dreaptă sau arc Stabileşte limitele desenului curent Desenează segmente de dreaptă Controlează tipul de linie Stabileşte factorul de scară pentru afişarea liniilor Stabileşte grosimea liniei Plasează marcatori.

de tip: strat. stil etc. mo. props prclose ps pu le INFOGRAFICĂ – Iniţiere în AutoCAD Repetă comanda până la anulare Controlează ferestrele de afişare în spaţiul hârtie Stabileşte specificaţiile unui desen Creează un nou desen Creează linii şi curbe paralele la o distanţă specificată Anulează ultima comandă Erase Deschide un desen existent Permite personalizarea parametrilor AutoCAD Controlează modul Ortho Permite selectarea precisă a punctelor Deplasează zona afişată Editează polilinii Desenează polilinii Copiază desenul la plotter. op. pr ddosnap. gr. ddmodify.MULTIPLE MVIEW MVSETUP NEW OFFSET OOPS OPEN OPTIONS ORTHO OSNAP PAN PEDIT PLINE PLOT POINT POLYGON PREFERENCES PREVIEW PROPERTIES mv o ddgrips. bloc. ddchprop. os p pe pl print po pol pre ch. Plasează cotele principale ale unui obiect Plasează o linie de indicaţie Deschide un nou desen cu opţiunile unui şablon implicit Salvează desenul curent Creează o mulţime de selecţie pe baza unor criterii Controlează afişarea şi tipărirea textului Părăseşte sistemul AutoCAD Creează o semidreaptă Recuperează desenele afectate de erori 155 . imprimantă sau într-un fişier Desenează puncte Desenează poligoane regulate Permite configurarea AutoCAD Permite previzualizarea desenului care va fi tipărit Controlează proprietăţile unui obiect PROPERTIESCLOSE PSPACE PURGE QDIM QLEADER QNEW QSAVE QSELECT QTEXT QUIT RAY RECOVER exit Închide fereastra Properties Comută în spaţiul hârtie Elimină din memoria desenului elementele nefolosite.

eliminând marcatorii Regenerează fereastra curentă Regenerează toate ferestrele Controlează regenerarea automată a desenului Creează o regiune Roteşte obiectele în jurul unui punct Salvează desenul Salvează desenul curent sub un nume nou Scalează obiectele Scalează texte Creează o mulţime de selecţie Controlează saltul cursorului pe ecran Desenează o curbă spline Editează o curbă spline Afişează valoarea curentă a parametrilor AutoCAD Permite deformarea unui obiect. eliminând marcatorii Redesenează toate ferestrele.INFOGRAFICĂ – Iniţiere în AutoCAD RECTANG REDEFINE REDO REDRAW REDRAWALL REGEN REGENALL REGENAUTO REGION ROTATE SAVE SAVEAS SCALE SCALETEXT SELECT SNAP SPLINE SPLINEDIT STATUS STRETCH STYLE STYLESMANAGER TEXT TIME TOLERANCE TOOLBAR TOOLPALETTES TOOLPALETTESCLOSE TRACE TRIM U UCS UCSICON UCSMAN 156 r ra re rea reg ro rec Desenează un dreptunghi Redefineşte o comandă AutoCAD. ascunde şi creează meniuri grafice Deschide fereastra Tool Palettes Închide fereastra Tool Palettes Desenează linii cu grosime Retează porţiuni ale obiectelor Anulează ultima comandă Controlează sistemul de coordonate UCS Controlează vizibilitatea pictogramei UCS Gestionează UCS – urile definite sc sn spl spe s st tol to tr u . dezactivată prin comanda Undefine Anulează efectul unei comenzi anterioare Undo sau U Redesenează fereastra curentă. pătrând legăturile Creează un stil de scriere Afişează caseta de control a stilului de tipărire Creează o linie de text Afişează timpul de editare Înscrie toleranţe geometrice Afişează.

ddunits ddview.UNDEFINE UNDO UNITS VIEW VIEWRES XLINE XPLODE ZOOM u un. v xl z INFOGRAFICĂ – Iniţiere în AutoCAD Redefineşte o comandă AutoCAD Anulează ultima comandă Controlează formatul de afişare a unităţilor Salvează şi restaurează porţiuni din desen Stabileşte rezoluţia de afişare Creează o linie infinită Descompune un obiect compozit în părţile componente Controlează mărimea suprafeţei afişate 157 .

2002 3. 2004 158 . Academiei Române. Ed. Kurt Hampe – AutoCAD – the professional reference . 2005 12. 2003 6. Ed. Carmel. – AutoCAD 2004. New Riders Pub. Vieru Ionel – AutoCAD. Maria-Cornelia . Simion Ionel – AutoCAD 2000. 2004 11.. Autodesk. Ind. Ţapu Ermina – Drawing.. Ed. Academiei Române. Ed. Ed. Fulmer – AutoCAD 2004. CampusPress. Inc. Academiei Române. Michael E. 2003 8. Ed. 2003 10. Howard M. Simion Ionel – AutoCAD 2004. ENI. Ed. Imre Zsolt . Olivier Le Frapper – AutoCad 2004. 2003 7. Mark Middlebrook – AutoCAD 2004. Academiei Române.Grafică industrială asistată de calculator. Nantes. 2003 5. Paris. Simion Ionel – AutoCAD 2002 pentru ingineri. Paris. Ivan. First interactive. Academiei Române. 2000 9. Ed. San Rafael.INFOGRAFICĂ – Iniţiere în AutoCAD Bibliografie 1. Academiei Române. Miklós. Beall. 2004 2. CA.Desenare 2D cu AutoCAD 2002. 1993 4. Academiei Române.

Sign up to vote on this title
UsefulNot useful