INFOGRAFICĂ – Iniţiere în AutoCAD

CUPRINS
CUPRINS...............................................................................................................................1 INTRODUCERE..................................................................................................................3 Cap.1 Elemente de bază ale AutoCAD – ului.....................................................................4 1.1Deschiderea sesiunii de lucru.........................................................................................4 1.2Prezentarea ecranului de desenare.................................................................................6 1.3Introducerea comenzilor.................................................................................................8 1.4Sisteme de coordonate....................................................................................................9 1.5Introducerea datelor.....................................................................................................10 1.6Închiderea sesiunii de lucru..........................................................................................12 Cap.2 Comenzi de iniţializare şi ajutoare grafice............................................................15 2.1. Comanda GRID..........................................................................................................15 2.2.Comanda ORTHO.......................................................................................................15 2.3.Comanda OSNAP.......................................................................................................16 2.4.Comanda LIMITS.......................................................................................................17 2.5.Comanda PAN............................................................................................................18 2.6.Comanda REDRAW...................................................................................................18 2.7.Comanda SNAP..........................................................................................................19 2.8.Comanda UCS.............................................................................................................19 2.9.Comanda VIEW..........................................................................................................21 2.10.Comanda VIEWERS.................................................................................................21 2.11.Comanda ZOOM.......................................................................................................22 2.12.Comanda UNITS.......................................................................................................24 Cap.3 Comenzi de desenare...............................................................................................25 3.1. Comanda LINE..........................................................................................................25 3.2. Comanda CIRCLE.....................................................................................................27 3.3. Comanda XLINE (construction line).........................................................................29 3.4. Comanda MLINE (multiline).....................................................................................30 3.5. Comanda PLINE (polyline).......................................................................................31 3.6. Comanda ARC...........................................................................................................33 3.7. Comanda ELLIPSE ARC...........................................................................................36 3.8. Comanda ELLIPSE....................................................................................................37 3.9. Comanda DONUT.....................................................................................................38 *Diametrul median este de 31 mm....................................................................................39 3.10. Comanda RECTANGLE..........................................................................................39 3.11. Comanda POLYGON..............................................................................................40 3.12. Comanda TRACE....................................................................................................41 3.13. Comanda SPLINE....................................................................................................42 3.14. Comanda SKETCH..................................................................................................43

1

INFOGRAFICĂ – Iniţiere în AutoCAD 3.15. Comanda POINT......................................................................................................44 Cap.4 Selectarea obiectelor................................................................................................45 Cap.5 Comenzi de editare a obiectelor.............................................................................50 5.1. Comanda ERASE.......................................................................................................51 5.2. Comanda COPY OBJECT.........................................................................................51 5.3. Comanda MIRROR....................................................................................................52 5.4. Comanda OFFSET.....................................................................................................53 5.5. Comanda ARRAY.....................................................................................................54 5.6. Comanda MOVE........................................................................................................57 5.7. Comanda ROTATE....................................................................................................58 5.8. Comanda SCALE.......................................................................................................58 5.9. Comanda TRIM.........................................................................................................59 5.10. Comanda EXTEND.................................................................................................60 5.11. Comanda BREAK....................................................................................................61 5.12. Comanda CHAMFER..............................................................................................62 5.13. Comanda FILLET....................................................................................................63 5.14. Comanda EXPLODE...............................................................................................64 5.15. Comanda LENGTHEN............................................................................................65 5.16. Comanda PEDIT......................................................................................................66 5.17. Comanda SPLINEDIT.............................................................................................68 5.18. Comanda DIVIDE....................................................................................................69 5.19. Comanda MEASURE..............................................................................................70 5.20. Comanda CHANGE.................................................................................................71 5.21. Comanda CHPROP..................................................................................................72 5.22. Comanda COLOR....................................................................................................73 5.23. Comanda LINETYPE..............................................................................................74 5.24. Comanda DIST.........................................................................................................75 5.25. Comanda AREA.......................................................................................................76 5.26. Comanda HATCH (BHATCH)................................................................................77 Cap.6 Înscrierea textelor....................................................................................................81 Cap.7 Cotarea desenelor....................................................................................................86 Cap.8 Lucrul cu straturi..................................................................................................110 Cap.9 Aplicaţii...................................................................................................................115 Anexă cu lista de comenzi AutoCAD..............................................................................152 Bibliografie........................................................................................................................158

2

INFOGRAFICĂ – Iniţiere în AutoCAD

INTRODUCERE
Munca de proiectare a unui inginer nu mai poate fi concepută în afara calculatorului, indiferent de specializare reprezentările virtuale devenind limbajul curent de exprimare. Începând din faza conceptuală până la etapa de manufacturare, desenul în plan, dar mai ales modelarea solidelor sunt necesare în toate etapele de elaborare şi promovare a unui produs. Această lucrare propune cititorului iniţierea în mediul de programare asistată AutoCAD 2002 prin intermediul unor teme a căror rezolvare este prezentată pas cu pas, integrând treptat comenzile specifice, pentru temele finale fiind oferite numai sugestii generale de rezolvare. Datorită faptului că temele prezintă gradat majoritatea aspectelor legate de utilitarul AutoCAD 2002, acest curs poate fi de folos oricui doreşte să abordeze proiectarea asistată, atât de către începători cât şi de iniţiaţi, pentru care sunt prezentate informaţii legate de setări, variabile de sistem şi mod de lucru, pe tematici. Este de reţinut că, în general, utilizarea calculatorului în proiectare este o alegere care oferă aproape întotdeauna mai multe soluţii. De aceea, cititorii sunt invitaţi să găsească şi alte căi de rezolvare a temelor. Algoritmii prezentaţi sunt orientativi. Ei sunt doar structuri de bază care ajută la desăvârşirea temei.

3

Aceasta constă din aplicarea unui dublu click pe butonul din stânga mouseului. oferindu-i o privire de ansamblu asupra tehnicilor de utilizare şi a performanţelor acestui sistem.sisteme de coordonate.introducerea datelor. 1.deschiderea sesiunii de lucru.introducerea comenzilor.prezentarea ecranului de desenare. Acest capitol are ca scop familiarizarea utilizatorului cu sistemul AutoCAD. În urma acestei comenzi. . prelucra şi reprezenta imagini.INFOGRAFICĂ – Iniţiere în AutoCAD Cap. . În acest sens sunt prezentate elementele de bază ale sistemului AutoCAD: .1.2.1 Deschiderea sesiunii de lucru Deschiderea sesiunii de lucru a sistemului AutoCAD este identică cu cea a oricărei aplicaţii care rulează sub sistemul de operare Windows. . pe ecranul calculatorului va apare imaginea din figura1.1 Elemente de bază ale AutoCAD – ului Grafica pe calculator este un termen general care conţine orice disciplină sau activitate care foloseşte calculatoarele pentru a genera. . pe iconul AutoCAD – figura1. Programul AutoCAD este un produs al firmei AutoDesk şi este una dintre cele mai cunoscute şi răspândite aplicaţii CAD pentru calculatoare personale. . Ea este tehnologia esenţială a sistemelor CAD1/CAM2/CAE3. 1 2 CAD – Computer Aided Design (proiectarea asistată de calculator) CAM – Computer Aided Manufacturing (fabricare asistată de calculator) 3 CAE – Computer Aided Engineering (inginerie asistată de calculator) 4 .închiderea sesiunii de lucru.

1 Iconul sistemului AutoCAD Desen nou Desen existent Fig.INFOGRAFICĂ – Iniţiere în AutoCAD Icon AutoCAD Fig.1.1.2 Fereastra deschiderii sesiunii de lucru 5 .

1. 6 .3 sunt: .2.2 Prezentarea ecranului de desenare Meniuri Meniuri Zona de desenare Cursor grafic Sistemul de coordonate Linia de comandă Bara de stare Fig. Dacă se doreşte continuarea unui desen anterior.meniurile – organizează funcţiile şi comenzile sistemului AutoCAD funcţie de acţiunile acestora. cu specificarea fişierului în care se află desenul dorit. cu adoptarea sistemului de măsurare a dimensiunilor („English” – dacă se lucrează cu mărimi ale căror valori sunt în ”inch” sau în ”feet” sau Metric – dacă se lucrează cu mărimi ale căror valori sunt în ”m”).1. din fereastra deschiderii sesiunii de lucru se alege opţiunea Create drawings. .3 Ecranul de desenare Elementele ecranului de desenare din figura 1.INFOGRAFICĂ – Iniţiere în AutoCAD În cazul în care se doreşte deschiderea unei noi sesiunii de desenare .bara de instrumente – pentru o apelare rapidă a comenzilor sistemului AutoCAD. din fereastra de deschidere a sesiunii de lucru se alege opţiunea Open drawings – figura 1.

INFOGRAFICĂ – Iniţiere în AutoCAD . prin indicarea sistemului de coordonate curent şi a direcţiilor axelor de coordonate ale acestui sistem. .sistemul de coordonate – oferă informaţii despre planul curent de desenare. . Bara cu instrumente standard Pictograma New Nume Creează noi desene Utilizare Deschide desene existente Salvează desene activate Open Save Print Print preview Tipăreşte desenul curent Previzualizarea desenului curent Spelling Cut Verifică ortografia cuvintelor selectate sau a întregului desen.zona de desenare – zona reprezentării grafice. . Înlătură elemente selectate de pe un desen şi le plasează în memoria temporala (Clipboard) Windows Copy Paste Copie elementele selectate de pe un desen şi le plasează în memoria temporara (Clipboard) Windows Plasează conţinutul memoriei temporale în desenul curent Match Properties Undo. . Redo Preia proprietăţile primului obiect selectat şi le impune obiectelor selectate anterior Reface secventa comenzilor din memoria tampon Launch Browser Osnap Încarcă internet-Explorer-ul cu web-site-ul AutoCAD-ului Legarea de obiecte UCS Distance Configurarea sistemul de coordonate Determină distanta între două puncte selectate Redraw View Aerial View Redesenează ecranul pentru al curaţi de obiecte temporale sau alte obiecte inutile Accesează fereastra Aerial View Named View Pan Oferă acces la comenzile viewport Mută desenul fără a schimba scara de afişare Zoom Măreşte sau micşorează scara de vizualizare 7 .cursorul grafic – indică poziţia curentă.bara de stare – oferă informaţii despre nivelul de interacţiune pus la dispoziţie de sistemul AutoCAD utilizatorului.linia de comandă – prezintă ”dialogul” dintre sistemul AutoCAD şi utilizator.

selectarea comenzii din Meniu – figura 1.selectarea comenzii din Bara cu instrumente – figura 1.5.4.de la tastatură.5. De exemplu. după care se selectează comanda Line din această opţiune. Selectarea comenzii din Meniu Din Meniu se selectează opţiunea Draw printr-un click stânga al mouse-ului. 8 .3 Introducerea comenzilor Sistemul AutoCAD (AutoCAD 2000) permite utilizatorului introducerea comenzilor pentru desenare.4 Selectarea comenzii ”LINE” din ”Meniu” b). dacă avem de desenat o linie. . În cazul considerat simbolul este cel din figura 1. iar pentru a trasa o linie se selectează simbolul din figură printr-un click stânga al mouse-ului. a). Selectarea comenzii din Bara cu instrumente Pentru fiecare comandă AutoCAD pe bara cu instrumente există câte un simbol. putem proceda astfel. . prin metodele următoare: . Fig.1.INFOGRAFICĂ – Iniţiere în AutoCAD Zoom Window Help Măreşte o parte din desen printr-o fereastra dreptunghiulară Accesează sistemul de asistenţă on line Zoom Previous Reintoarce desenul la vederea precedentă 1.

centrelor cercurilor şi ale arcelor de cerc.4 Sisteme de coordonate Pentru realizarea unui desen în AutoCAD. 9 .1.5 Selectarea comenzii LINE din Bara cu instrumente c). ATENŢIE: în cazul desenării în 2D nu este necesară indicarea coordonatei ”z”.1.să-i specificaţi coordonatele în linia de comandă. După introducerea comenzii.6 Selectarea comenzii LINE prin introducerea acesteia de la tastatură Aşa cum s-a procedat în cazul exemplului considerat se poate proceda în cazul tuturor comenzilor AutoCAD.Introducerea comenzii de la tastatură În acest caz utilizatorul trebuie să scrie denumirea comenzii cu ajutorul tastaturii.să-l indicaţi pe ecran cu ajutorul mouse-ului. axele de coordonate ale unei elipse şi altele. aveţi următoarele posibilităţi de introducere a acestui punct: .6. Această comandă va apărea în ”Linia de comandă” în dreptul promptului ”command” – figura 1. Fig. pentru realizarea unei comenzi. Aceste puncte pot defini începutul . aveţi nevoie de o metodă sistematică de specificare a punctelor. pentru validarea acesteia.INFOGRAFICĂ – Iniţiere în AutoCAD Fig. mijlocul şi sfârşitul liniilor. 1. Când. utilizatorul trebuie să apese tasta Enter. . AutoCAD-ul vă cere să precizaţi un punct.

ca de exemplu: linie. Atunci când avem de desenat o piesă mai complexă. Acest sistem de coordonate este: UCS ( User Coordinate System).a.5 Introducerea datelor După cum se ştie. care are punctul A(50. pe lângă comanda care descrie acest element este necesară şi introducerea unor puncte care definesc acel element. AutoCAD utilizează un sistem de coordonate carteziene (rectangulare): OXYZ. arc de cerc. Poziţia unui punct se stabileşte prin specificarea distanţei dintre acest punct şi originea sistemului de coordonate pe direcţia axelor acestui sistem. AutoCAD permite utilizarea unui sistem de coordonate care să permită desenarea unor entităţi. În cazul desenării în 2D. 10 .50). pentru desenarea piesei din figura 1. vom utiliza un sistem de coordonate UCS.INFOGRAFICĂ – Iniţiere în AutoCAD Pentru introducerea punctelor. a. cerc.7. De exemplu.7. în AutoCAD. în cazul realizării unui desen se utilizează elemente geometrice (grafice) simple.7 b. poligon etc. 1.b. AutoCAD utilizează sistemul de coordonate al lumii: WCS ( World Coordinate System). şi el este definit de utilizator prin specificarea originii şi prin orientarea dorită a axelor acestui sistem. relativ la altele.1. elipsă. având originea în punctul A şi direcţia axelor ca în figura 1. Fig. Pentru a putea desena aceste elemente geometrice simple.

în cazul desenării unei linii este necesară introducerea coordonatelor punctului de început al liniei şi cele ale punctului de sfârşit al liniei respective.utilizarea coordonatelor relative. 0. Exemplu: (1. .utilizarea coordonatelor absolute. .coordonate carteziene. scriind valorile cotelor pentru cele trei axe ale sistemului de coordonate: X. 1. dar specificarea acestei poziţii se face printr-o distanţă şi un unghi.5. Coordonatele carteziene absolute sunt raportate întotdeauna la origine (0. (-5. Z. Y. În cazul în care punctul se află în planul XOY. Unghiurile pozitive sunt măsurate în sens trigonometric (în sens invers acelor de ceasornic) pornind de la poziţia valorii de zero grade.afişarea coordonatelor. iar unghiul care determină poziţia este unghiul dintre axa OX şi linia imaginară ce uneşte punctul respectiv cu originea sistemului de coordonate. 11 . Aceste coordonate se introduc de la tastatură. Distanţa care trebuie introdusă este aceea de la originea sistemului de coordonate la punctul respectiv. direcţia pozitivă a axei OX. există patru modalităţi de inroducere a punctelor sau a coordonatelor. Pentru acest lucru. .-10). separate prin virgulă. Coordonatele polare absolute determină poziţia unui punct raportată la originea sistemului de coordonate XOY.-9) . Introducerea datelor Pentru desenarea unei element geometric simplu se pot utiliza două tipuri de coordonate: . şi anume: . În cazul valorilor pozitive nu este necesară introducerea semnului ”+”.INFOGRAFICĂ – Iniţiere în AutoCAD De exemplu.în schimb pentru valorile negative este necesară introducerea semnului ”-” înaintea valorii respective.1. (1. în mod prestabilit. în AutoCAD.coordonate polare.introducerea directă a distanţei. care este. Valorile introduse pot fi pozitive şi/sau negative. se introduc doar valorile cotelor pentru axele X şi Y.2) . 0). .

1. care este plasată la capătul din stânga al barei de stare. ci faţă de ultimul punct desenat. 1.6 Închiderea sesiunii de lucru 12 . Utilizarea coordonatelor relative Coordonatele relative. 8 Fereastra de afişare a coordonatelor 1. Se specifică un punct prin mutarea mouse-ului pentru a specifica direcţia şi se introduce distanţa la care va fi desenat următorul punct. (50<-45) 1. Pentru utilizarea acestei metode este necesară activarea modului Ortho (direcţii ortogonale).2.5.5. Introducerea directă a distanţelor Sistemul AutoCAD permite specificarea coordonatelor relative şi prin introducerea directă a distanţelor. Această metodă este mult mai directă şi poate fi aplicată atât în cazul coordonatelor carteziene cât şi în cazul coordonatelor polare. Fig. Exemplu: (20<15) . Coordonatele relative sunt diferenţiate de cele absolute prin simbolul ”@” care precede valorile.INFOGRAFICĂ – Iniţiere în AutoCAD Cele două elemente ale coordonatelor polare absolute se introduc de la tastatură.10) – pentru coordonate carteziene relative sau (@30<45) – pentru coordonate polare relative.3. fiind separate de o paranteză stânga ”<” fără spaţii (spaţiul în AutoCAD este considerat sfârşitul comenzii).5. Afişarea coordonatelor Coordonatele pot fi vizualizate în fereastra de afişare a coordonatelor. Exemplu: (@5. faţă de cele absolute. 1.4. nu mai sunt raportate faţă de originea sistemului de coordonate.

Salvarea unui desen se poate face astfel: .INFOGRAFICĂ – Iniţiere în AutoCAD După terminarea unui desen. astfel în căsuţa din partea de sus a ferestrei de dialog.în cazul unui desen nou. iar în partea de jos sunt două linii: una pentru introducerea numelui fişierului curent şi alta pentru tipul de fişier.9. figura 1. Astfel. Fig.9 Fereastra de dialog a comenzii SAVE AS După introducerea comenzii. în dreptul notaţiei SAVE IN să apară acest director. după care se poate trece la un alt desen sau se închide sesiunea de lucru. se poate face atât cu comanda SAVE cât şi cu comanda SAVE AS. care nu a mai fost salvat în memoria calculatorului. acesta trebuie salvat în memoria calculatorului. Pentru salvarea fişierului desen într-un director stabilit anterior.1. din meniul FILE. pe ecranul calculatorului apare o fereastră de dialog. se caută acest director în coloana din stânga şi se face dublu click pe el cu ajutorul mouse-ului. acest director 13 . care conţine o coloană cu directoare.

al cărui nume va fi înscris în dreptul notaţiei File name. În acest caz pe ecranul calculatorului nu mai apare nici o fereastră de dialog. după care se apasă butonul SAVE din fereastra de dialog. în urma căreia fişierul va fi salvat.INFOGRAFICĂ – Iniţiere în AutoCAD devine director curent şi în el se va face salvarea fişierului dorit. 14 . pentru salvarea lui se introduce comanda SAVE. în cazul unui desen deja existent în memoria calculatorului.

relativ la reţeaua modului snap. .Snap – distanţele punctelor vor fi egale cu pasul de incrementare al modului snap.Aspect – permite specificarea densităţii punctelor diferită pe cele două axe. Se specifică grila introducând comanda: Command: GRID Specify grid spacing (x) or [ON/OFF/Snap/Aspect]<implicit>:se selectează o opţiune Unde: . 2. .2 Comenzi de iniţializare şi ajutoare grafice 2. va fi afişat mesajul “Grid too dense to display” . Deşi nu este necesar.grid spacing (x) – permite specificarea densităţii punctelor. mulţi utilizatori experimentaţi ai AutoCADului specifică spaţierea grilei egală cu rezoluţia SNAP sau un multiplu al acesteia.2. Comanda ORTHO are numai opţiunea activare sau dezactivare: 15 . pe care îl putem utiliza în acelaşi fel în care utilizăm liniile de pe o hârtie milimetrică.1.INFOGRAFICĂ – Iniţiere în AutoCAD Cap. Comanda ORTHO Comanda ORTHO asigură forţarea deplasării cursorului după direcţii ortogonale.ON/OFF – activează/dezactivează un mod grid definit. modul ORTHO face posibilă trasarea liniilor perpendiculare pe direcţiile orizontală şi verticală ale grilei snap. Comanda GRID Comanda GRID creează o reţea rectangulară de puncte pe ecran. AutoCAD nu poate afişa grila dacă punctele sunt prea apropiate unele de altele. Aceste puncte sunt un mijloc de ajutor pentru desenare. Când este activ. uniform poziţionate. Această operaţie se poate face şi prin apăsarea tastei F7. egală pe cele două axe. .

cu opţiunea Object Snap Din această căsuţă de dialog se pot selecta una din opţiunile: .1 Fereastra de dialog Drafting Setting. De asemenea. Fig. respectiv dezactivează (OFF).nearest. Modurile object permit poziţionarea cursorului într-o anumită parte a unei entităţi sau într-un punct care este într-o relaţie spaţială specifică cu entitatea. 2. 2. înainte de utilizarea unei comenzi de desenare sau de editare.3. Comanda OSNAP Folosind comanda OSNAP putem alege una sau mai multe setări pentru object snap. Dialogul decurge astfel: Command: OSNAP Apare fereastra de dialog Drafting Settings în care este selectată opţiunea Object Snap.INFOGRAFICĂ – Iniţiere în AutoCAD Command: ORTHO ON/OFF<implicit>:modul ortho se activează (ON). se poate activa/dezactiva modul ORTHO tastând F8. 16 .

297. Comanda LIMITS Folosirea comenzii LIMITS permite indicarea limitelor desenului curent. După introducerea comenzii LIMITS pe ecran va apare: Command: limits Reset Model space limits: Specify lower left corner or [ON/OFF]<0. . şi controlul verificării acestora. .perpendicular.intersection. 2.none.INFOGRAFICĂ – Iniţiere în AutoCAD . . o limită stânga jos şi o alta dreapta sus. Nu există limită în direcţia axei Z.intersecţie aparentă.0000>:……… 17 .4. .center. Limitele desenului sunt exprimate ca o pereche de puncte în sistemul de coordonate WCS.0000. . . Această comandă se poate introduce fie de la tastatură.0000>: Specify upper right corner<420.node.midpoint. Din fereastra de dialog se selectează opţiunile dorite cu care se va lucra pe tot parcursul desenului curent.0000. atât pentru spaţiul model cât şi pentru spaţiul hârtie.tangent. . astfel: Command: LIMITS fie din bara de meniuri din comanda FORMAT alegând subcomanda DRAWING LIMITS. .endpoint.0. .quadrant.

INFOGRAFICĂ – Iniţiere în AutoCAD

Specify lower left corner: specificaţi coordonatele colţului din stânga jos sau aceste coordonate sunt implicite, adică cele specificate de calculator <0.0000,0.0000> după care apăsaţi tasta Enter. Specify upper right corner: specificaţi coordonatele colţului din dreapta sus , dacă aceste coordonate nu coincid cu cele implicite afişate de către calculator, adică<420.0000,297.0000>, şi apăsaţi tasta Enter. 2.5. Comanda PAN

Această comandă permite deplasarea ferestrei de vizualizare a desenului într-o nouă poziţie, fără a modifica factorul de mărire. Astfel putem să vedem detalii care erau în afara ecranului înaintea comenzii PAN. Comanda are formatul: Command: PAN Şi pe ecran va apare o palmă cu ajutorul căreia se deplasează zona de vizualizare. Pentru ieşirea din această operaţie se apasă tasta Enter sau Esc. 2.6. Comanda REDRAW

Comanda REDRAW redesenează entităţile vizibile din viewport-ul curent. Este apelată de utilizator ori de câte ori este necesară “curăţarea” ecranului şi reactualizarea imaginii afişate pe ecran, de exemplu pentru îndepărtarea semnelor de marcaj ale punctelor. În acest scop se tastează REDRAW la prompt-ul AutoCAD-ului: Command: REDRAW sau este preluată din meniul ecran. După executarea unor comenzi AutoCAD, redesenarea imaginii pe ecran se realizează în mod automat.

18

INFOGRAFICĂ – Iniţiere în AutoCAD

2.7.

Comanda SNAP

Această comandă permite deplasarea controlată a cursorului în zona grafică. Localizarea punctelor în zona grafică este facilitată de o reţea rectangulară imaginară de puncte (care nu este afişată) şi de mecanismul de snap (localizare). La deplasarea cursorului, acesta este localizat în cel mai apropiat nod al reţelei. Formatul comenzii este: Command:SNAP Specify snap spacing or [ON/OFF/Aspect/rotate/Style/Type] <implicit>: se selectează o opţiune Unde: - Snap spacing – stabileşte pasul de incrementare pentru modul de lucru snap; - ON/OFF – permite activarea/dezactivarea modului de lucru snap. Această operaţie se poate realiza şi prin apăsarea tastei F9. Când modul snap este activ, cuvântul snap apare în bara de stare. - Aspect – stabileşte pasul de deplasare a cursorului la o valoare diferită pe direcţiile X şi Y. - Rotate – permite rotaţia grilei SNAP cu un unghi dat în jurul unui punct de bază. - Style – permite alegerea unuia dintre cele două stiluri ale grilei: standard şi izometric (care ajută la desenarea izometrică). - Type – permite alegerea uneia dintre cele două moduri:polar sau grid. 2.8. Comanda UCS

Comanda UCS este una dintre cele mai importante comenzi AutoCAD care permite definirea, salvarea, restaurarea şi ştergerea sistemelor de coordonate utilizator (User Coordinate System). Formatul comenzii este: Command: UCS
19

INFOGRAFICĂ – Iniţiere în AutoCAD

Current ucs name: World Enter an option[New/Move/orthoGraphic/Prev/Restore/Save/ Del/Apply/?/World] <world>: se selectează o opţiune; De exemplu, dacă se selectează opţiunea New pe ecran va apare următoarea cerinţă: Specify origin of new UCS or [Zaxis/3point/Object/Face/View/X/Y/Z] <0,0,0>:se specifică originea noului UCS sau una din celelalte opţiuni. Unde: - Zaxis – defineşte un nou UCS cu o origine diferită şi o nouă axă Z; - 3point – defineşte un nou UCS solicitând trei puncte: originea, axa X pozitivă şi axa Y pozitivă; punctele nu trebuie să fie pe aceeaşi linie. - Object – defineşte un nou UCS prin alinierea lui la un obiect existent pe care îl selectăm; originea noului UCS şi direcţia axei X sunt fixate în funcţie de tipul obiectului selectat, conform tabelului 7.1. din [1]. - Face – la fel ca şi Object, dar pentru solide; - View – defineşte un nou UCS a cărui axă Z este paralelă cu direcţia curentă de vizualizare; originea noului UCS coincide cu originea vechiului UCS; opţiunea este utilă pentru scrierea textelor după direcţii oblice; - X/Y/Z – rotesc UCS-ul curent în jurul axelor respective; se cere unghiul de rotaţie; - Prev – restaurează ultimul UCS; - Restore – restaurează un UCS salvat anterior; se solicită numele UCS-ului care se doreşte a fi restaurat; - Save – salvează UCS-ul curent sub un nume precizat de utilizator; - Del – şterge unul sau mai multe UCS-uri din lista UCS-urilor salvate; - ? – listează UCS-urile salvate, specificând pentru fiecare coordonatele originii şi axele X, Y, Z, relativ la UCS-ul curent;
20

Formatul comenzii este: Command: VIEW Pe ecran apare o fereastră de dialog.INFOGRAFICĂ – Iniţiere în AutoCAD .World – determină setarea sistemului de coordonate al lumii WCS(World Coordinate System). salvarea şi restaurarea unor vederi ale desenului.10. Comanda VIEW Comanda VIEW permite crearea. Comanda VIEWERS Acestă comandă controlează regenerarea rapidă în AutoCAD şi rezoluţia atât a cercurilor cât şi a arcelor. 2. Formatul comenzii este: Command: viewres Do you want fast zoom?<y>(Doriţioperaţii de zoom rapide?) 21 .9. O vedere este o zonă a desenului căreia I s-a atribuit un nume. 2. Utilizarea comenzii VIEW reduce numărul de apelări repetate ale comenzilor ZOOM şi PAN şi duce la mărirea vitezei de lucru.

Unde: .Center – se cere centrul zonei ce va fi mărită/micşorată prin Center point. fiecare cerând o modalitate diferită de specificare a amplificării şi porţiunii din desen ce trebuie afişată. în acest fel. AutoCAD validează regenerarea rapidă a imaginilor afişate pe ecran. editarea lui. Pentru regenerări mai rapide se poate stabili acest parametru la o valoare mai mică de 100. în funcţie de factorul de scară stabilit pentru operaţia de zoom. Cercurile şi arcele sunt desenate folosind mai mulţi vectori de lungime mică. Cu cât se specifică mai mulţi vectori cu atât cercurile şi arcele se obţin cu mai multă acurateţe. Valoarea implicită este 100 şi determină programul să-şi utilizeze algoritmul intern pentru calculul numărului optim de vectori pentru fiecare cerc sau arc. Se cere apoi : Modification or Height unde se va preciza : fie factorul de 22 . astfel încât acesta să fie desenat cu acurateţe. Comanda ZOOM Comanda ZOOM permite modificarea scării de vizualizare a desenului pentru a uşura. Se va indica un punct printr-una din metodele cunoscute. enter a scale factor (nX or nXp).INFOGRAFICĂ – Iniţiere în AutoCAD Enter circle zoom percent(1-20000)<implicit>:se precizează o valoare. .All – reface desenul asfel încât pe ecran să apară toate componentele acestuia. iar pentru reprezentări ale curbelor care conţin arce cu acurateţe mai bună se poate preciza un parametru mai mare de 100. Formatul comenzii este următorul: Command: ZOOM Specify corner of window. “Circle zoom percent” ne oferă controlul asupra preciziei cu care sunt desenate cercurile şi arcele pe ecranul grafic.11. Această comandă cuprinde mai multe opţiuni. Dacă se răspunde cu Y la primul prompt. 2. or [All/Center/Dynamic/Extents/Previous/Scale/Window]<real time>: se selectează o opţiune. Reversul constă în creşterea timpului necesar pentru regenerare.

ea arată că. Peste ele este pus un dreptunghi trasat cu linie întreruptă care coincide cu zona afişată. Aceasta acţionează asupra unui viewport 23 . Cu ajutorul tastelor cu săgeţi dreptunghiul poate fi deplasat din nou. pe ecran apare totul: atât spaţiul afişat cât şi întregul desen. Previous – prin această opţiune se va prezenta ecranul anterior stabilit cu ZOOM sau PAN. deci se va realiza coincidenţa spaţiului afişat cu cel efectiv. în stânga jos poate să apară un semn care aduce cu o clepsidră. dreptunghiul poate fi mărit/micşorat. Repetarea acestei opţiuni prezintă ecrane anterioare. Scale(nX/nXP) – introducând o valoare numerică urmată de X. Deplasând/mărind dreptunghiul de încadrare prea mult. ca de exemplu 2X. duce la deplasarea acestui dreptunghi. care măreşte de două ori desenul. dacă se alege acea variantă de ZOOM. Pe ecran va apare zona cuprinsă în dreptunghi. indiferent de zona alocată. Cu Enter este fixat la mărimea aleasă. va fi necesară regenerarea desenului. Apăsând tasta Enter el este fixat în poziţia aleasă. Dacă nu apare clepsidra. aceasta este considerată scara. în ordinea inversă. Extents – ecranul va cuprinde desenul întreg. se cere dimensionarea spaţiului afişat. Window – se cer punctele diagonal opuse (First corner:. Prima comandă . fie câte unităţi să fie prezentate pe înălţimea (Height) ecranului. deci consum de timp. Folosind din nou tastele cu săgeţi . dată prin tastele cu săgeţi . viteza de execuţie a zooming-ului va fi mare. De exemplu.INFOGRAFICĂ – Iniţiere în AutoCAD - - - - - micşorare/mărire (urmat de X). Pentru a încheia comanda se va apăsa de două ori tasta Enter. prin 5X se va cere mărimea de 5 ori a imaginii (scara 5:1). Altfel spus. Dynamic – prin această opţiune. Opţiunea XP este utilizată la scanarea desenului în spaţiul hârtie la pregătirea desenului pentru plotare. Second corner ale dreptunghiului care va mărgini ecranul.

dacă se răspunde cu 0. Milimeters.1 Fereastra de dialog pentru comanda UNITS 24 . 2. De exemplu. Miles.). Când se plotează desnul din spaţiul hârtie în mărime naturală. Comanda UNITS Comanda UNITS se referă la stabilirea sistemului de măsurare (Arhitectural. Meters etc. Decimal. Sistemul de măsurare Precizia Unitatea de măsură Fig.5xp vederea din viewport-ul respectiv va fi redesenată în spaţiul hârtie cu un factor de scalare de 1:2. vederea plană rezultată va fi plotată la scara 1:2. 2. Fractional. Feet. Engineering.5xp la prompt-ul comenzii: Command: ZOOM All/…/<nX/nXP>:0. Scientific) utilizat şi a unităţii de măsură (Inches.12.INFOGRAFICĂ – Iniţiere în AutoCAD modificându-l relativ la spaţiul hârtie.

entităţile fundamentale cu care el operează sunt create de câteva comenzi. Fig.1. valori de parametrii. Modurile de introducere a acestor date sunt descrise în cap. valori de unghiuri. AutoCAD utilizează elevaţia curentă pentru componentă Z a punctului. Meniul derulant DRAW conţine comenzile de desenare.pictograma comenzii LINE 25 .1 Meniul grafic DRAW 3. distanţe. ori o combinaţie a lor. Majoritatea acestor comenzi cer utilizatorului o serie de date care sunt necesare execuţiei comenzii: coordonate de puncte. opţiunile fiind grupate pe submeniuri.INFOGRAFICĂ – Iniţiere în AutoCAD Cap. Specificarea puctelor se poate face utilizând coordonate 2D sau 3D. din meniul grafic DRAW – figura 3. .3. Comanda LINE Cu ajutorul acestei comenzi desenăm entitatea de bază din AutoCAD. segmentul de dreaptă. Pentru furnizarea punctelor de capăt ale segmentului se poate utiliza oricare dintre metodele disponibile pentru introducerea punctelor. Dacă se introduce un punct în 2D. Opţiunile comenzii se introduc direct în linia de comandă. Acest capitol îşi propune prezentarea comenzilor AutoCAD folosite pentru desenarea în două dimensiuni a acestor entităţi.3 Comenzi de desenare Cu toate că AutoCAD este alcătuit dintr-un pachet de programe deosebit de complexe.1 [1].1. Calea cea mai rapidă este de a selecta pictograma comenzii.

158(al doilea punct al segmentului de dreaptă) To point: 245. se va închide secvenţa de segmente de dreaptă prin unirea cu o linie a sfârşitului ultimului segment definit cu punctul specificat la începutul comenzii LINE. Dacă la cererea “From point” se răspunde cu “Space” sau “Enter”.112(al treilea punct al segmentului de dreaptă) To point: enter Fig.INFOGRAFICĂ – Iniţiere în AutoCAD Un exemplu de utilizare a comenzii LINE este prezentat în continuare: Comand: LINE First point: 50. atunci punctul de început al segmentului de dreaptă se consideră în punctul final al celei mai recente entităţi de tip Arc sau Line trasate. Anularea ultimului segment de dreaptă desenat se face introducând u la prompt-ul “To point” . Dacă se răspunde cu “Space” sau “Enter” procesul de trasare al segmentului este încheiat.2 Exemplu de utilizare a comenzii LINE Se observă din exemplul dat că cererea “To point” se repetă. astfel încât. sfârşitul acestuia defineşte punctul de plecare şi direcţia noului segment. tastând c (close) la prompt-ul “To point” .3. În cazul în care cea mai recentă entitate este un arc. AutoCAD cere numai lungimea acestuia (Length of line: ).75(primul punct al segmentului de dreaptă) To point: 175. Dacă am desenat cel puţin două segmente de dreaptă. la prompt-ul “To point” se răspunde în continuare cu coordonatele altor puncte. segmentul de dreaptă fiind tangent la 26 . Dacă se doreşte trasarea unor segmente de dreaptă înlănţuite.

centrului cercului. 5. dacă se introduc coordonatele unui punct acestea sunt atribuite.3. Dacă se tastează ENTER ca răspuns la promptul Specify first point aceasta face ca punctul de start al noului segment să fie identic cu punctul final al ultimului segment sau arc desenat.pictograma comenzii CIRCLE Formatul comenzii este următorul: Command: CIRCLE 3P/2P/TTR/<Center point>: se selectează o opţiune. Comanda CIRCLE Această comandă este folosită pentru trasarea unui cerc utilizând una din următoarele 5 metode. 3. .2. centrul şi raza cercului.INFOGRAFICĂ – Iniţiere în AutoCAD arc şi în continuarea acestuia. două puncte în care cercul să fie tangent la diferite entităţi şi raza cercului. după aceea comanda LINE continuă în mod obişnuit cu cererea “To point:”. 4. Răspunsurile pentru cele 5 modalităţi de desenare a cercurilor în AutoCAD sunt: ~ Centru – Rază (figura 3. două puncte diametral opuse. centrul şi diametrul cercului.a) command: circle 3P/2P/TTR/<Circle point>: 78.132 (coordonatele centrului cercului) diameter/ <radius>: 35 (raza cercului) ~ Centru – Diametru command: circle 3P/2P/TTR/<Circle point>: se indică coordonatele centrului cercului Diameter/<radius>: d Diameter: 55 27 . în funcţie de elementele care se specifică: 1. trei puncte. implicit. 2. 3.

b.3 Cercuri desenate cu comanda CIRCLE c.3. Fig.3.INFOGRAFICĂ – Iniţiere în AutoCAD a.b) command: circle 3P/2P/TTR/<Circle point>: 3P first point: coordonatele primului punct second point: coordonatele celui de-al doilea punct third point: coordonatele celui de-al treilea punct ~ TTR ( Tangentă-Tangentă-Rază) (figura 3. 3. ~ 2P (două puncte) command: circle 3P/2P/TTR/<Circle point>: 2P First point on diameter: se dau coordonatele primului punct Second point on diameter: se dau coordonatele ceui de-al doilea punct ~ 3P (trei puncte) (figura 3.c) command: circle 3P/2P/TTR/<Circle point>: TTR Enter Tangent spec: se selectează prima entitate de tangenţă Enter second Tangent spec: se selectează a doua entitate de tangenţă Radius: 30 28 .

Point – trasează o dreaptă prin două puncte.Bisect – trasează bisectoarea unui unghi.Hor – trasează o orizontală printr-un punct dat. . Trough point Angle start Bisect Angle vertex Angle end 29 .Ang – trasează o dreaptă la un unghi dat. .Ver – trasează o verticală printr-un punct dat.INFOGRAFICĂ – Iniţiere în AutoCAD 3. . .3.pictograma comenzii XLINE Comand: XLINE Specify a point or [Hor/Ver/Ang/Bisect/Offset]: .Offset – trasează o dreaptă paralelă la un obiect. . Comanda XLINE (construction line) Această comandă este folosită pentru construirea unei drepte. .

faţă de grosimea implicită din fişierul de stiluri.Justification – determină poziţia punctelor de capăt ale segmentelor multiliniei.STyle – stabileşte stilul multiliniei. în cadrul grosimii acesteia (Top. 30 .INFOGRAFICĂ – Iniţiere în AutoCAD distance Offset Object 3. Zero.pictograma comenzii MLine Command: Mline Current settings: Justification =Top.4. . Style = Standard Specify start point or [Justification/Scale/STyle]: . Scale = 1. . Bottom). .Scale – scalează grosimea multiliniei. Comanda MLINE (multiline) Această comandă desenează o succesiune de linii multiple paralele.

Halfwidth: jumătatea lăţimii poliniei.INFOGRAFICĂ – Iniţiere în AutoCAD 3. Next point: punctul următor.5. Width: grosimea poliniei.pictograma comenzii PLine Command: Pline Specify start point: Current line-width is 0. th ng e L Next point Next point Start point Close Arc: deschide o sesiune de trasare a arcelor.00 Specify next point or [Arc/Halfwidth/Length/Undo/Width]: Specify next point or [Arc/Close/Halfwidth/Length/Undo/Width]: Start point: punctul de start. . 31 . . Comanda PLINE (polyline) Această comandă desenează o polilinie. compusă din segmente de dreaptă şi arce de cerc. care va fi trasat în continuarea ultimului segment desenat. cu opţiunile: . Length: lungimea următorului segment al poliniei.Angle – unghiul la centru al arcului CEnter – centrul arcului.Direction – direcţia tangentei în punctul de start al arcului.

Second point: al doilea punct al arcului. End point punctul final. Direction End point CEnter An gl e End point Second point Start point Ending width Starting width 32 .INFOGRAFICĂ – Iniţiere în AutoCAD - Line – deschide o sesiune de trasare a segmentelor de dreaptă. Radius – raza arcului. la trasarea arcului prin puncte.

. . . .arc de cerc cu punctul de start în V şi punctul de sfârşit în S având raza cunoscută.arc de cerc cu punctul de start în D şi punctul de sfârşit în E având direcţia cunoscută.6.arc de cerc cu centrul în punctul O. C).arc de cerc cu centrul în punctul O.arc de cerc ce trece prin trei puncte (A.arc de cerc cu centrul în punctul O. punctul de start în punctul Q şi lungimea arcului L.INFOGRAFICĂ – Iniţiere în AutoCAD Fill off Fill on 3. Comanda ARC Această comandă desenează un arc de cerc. . . B. punctul de start în punctul P şi unghiul alfa. .arc de cerc cu punctul de start în F şi punctul de sfârşit în G având unghiul cunoscut. punctul de start în punctul M şi punctul de sfârşit în punctul N.pictograma comenzii ARC Command: ARC Specify start point or [Center]: A Specify second point or [Center/End]: B Specify end point of arc: C 33 . Se pot trasa arce de cerc în mai multe moduri: .

INFOGRAFICĂ – Iniţiere în AutoCAD End point Start point Second point Command: ARC Specify start point or [Center]: c Specify center point of arc: O Specify start point of arc: M Specify end point of arc or [Angle/chord Length]: N Center Start point End point Command: ARC Specify start point or [Center]: c Specify center point of arc: O Specify start point of arc: P Specify end point of arc or [Angle/chord Length]: a Specify included angle: alfa (450) Center Angle 45 ° Start point Command: ARC Specify start point or [Center]:c Specify center point of arc: O Specify start point of arc: M Specify end point of arc or [Angle/chord Length]: L 34 .

INFOGRAFICĂ – Iniţiere în AutoCAD Specify length of chord: lungime coardă Center Start point 50 Command: ARC Specify start point or [Center]: D Specify second point or [Center/End]: e Specify end point of arc: E Specify center point of arc or [Angle/Direction/Radius]: d Specify tangent direction for the start point of arc: …… Direction Start point End point Command: ARC Specify start point or [Center]: V Specify second point or [Center/End]: e Specify end point of arc: S Specify center point of arc or [Angle/Direction/Radius]: r Specify radius of arc: raza arcului 35 .

7.pictograma comenzii ELLIPSE ARC Command: ELLIPSE Specify axis end point of ellipse or [Arc/Center]: _a Specify other end point of axis: B Specify distance to other axis or [Rotation]: distanţa Specify start angle or [Parameter]: P Specify end angle or [Parameter/Included angle]: M 36 . Comanda ELLIPSE ARC Această comandă desenează arce de elipsă.INFOGRAFICĂ – Iniţiere în AutoCAD Start point R100 End point 3. .

Comanda ELLIPSE Această comandă desenează elipse.INFOGRAFICĂ – Iniţiere în AutoCAD Start angle Distance Axis endpoint 2 End angle Axis endpoint 1 3.8.pictograma comenzii ELLIPSE Command: ELLIPSE Specify axis end point of ellipse or [Arc/Center]: A Specify other end point of axis: B Specify distance to other axis or [Rotation]: distanţa (20) Distance Axis endpoint A Axis endpoint B Command: ELLIPSE Specify axis end point of ellipse or [Arc/Center]: c Specify center of ellipse: centrul elipsei Specify other end point of axis: D Specify distance to other axis or [Rotation]: distanţa (20) 37 20 . .

Comanda DONUT Această comandă desenează cercuri cu grosime.pictograma comenzii DONUT 38 20 . Grosimea cercului este desenată „goală” sau „plină” dacă variabila de sistem FILL este ON sau OFF.9.INFOGRAFICĂ – Iniţiere în AutoCAD Distance Center Axis endpoint D Command: ELLIPSE Specify axis end point of ellipse or [Arc/Center]: E Specify other end point of axis: F Specify distance to other axis or [Rotation]: r Specify rotation around major axis: unghiul de rotaţie faţă de poziţia cercului a cărui proiecţie este elipsa (45) Axis endpoint E Axis endpoint F 3. .

0>: specificaţi diametrul exterior al cercului.Fillet – desenează un dreptunghi cu colţurile rotunjite cu o anumită rază.5>: specificaţi diametrul interior al cercului.Width – desenează un dreptunghi cu o anumită grosime a laturilor (grosimea liniilor cu care se trasează acel dreptunghi).Chamfer – desenează un dreptunghi cu colţurile teşite la o anumită valoare a teşiturii.Elevation – elevaţia dreptunghiului. .50>: 30 Specify outside diameter of donut <1. 39 .pictograma comenzii RECTANGLE Command: RECTANGLE Specify first corner point or [Chamfer/ Elevation/ Fillet/ Thickness/ Width]: specificaţi primul colţ (stânga jos) sau una din opţiuni Specify other corner point or [Dimensions]: specificaţi celălalt colţ (dreapta sus) sau dimensiunile Opţiuni: . Comanda RECTANGLE Această comandă desenează un dreptunghi. .INFOGRAFICĂ – Iniţiere în AutoCAD Command: DONUT Specify inside diameter of donut <0.10. .5) Specify outside diameter of donut <1.00>: 32 Specify center of donut or <exit>: P Specify center of donut or <exit>: enter *Diametrul median este de 31 mm Ø3 1 Center (P) 3. . (valoarea implicită este 0. (valoarea implicită este 15) Specify center of donut or <Exit>: C Specify center of donut or <Exit>: enter/escape/backspace Exemplu: Command: donut Specify inside diameter of donut <0.

Dimensions – dimensiunile dreptunghiului: a. Exemplu: Command: RECTANG Specify first corner point or Other corner B First corner A [Chamfer/Elevation/Fillet/Thickness/Width]: w Specify line width for rectangles <0.11. b. . Length – lungimea dreptunghiului. Comanda POLYGON Această comandă desenează poligoane regulate. Width – înălţimea dreptunghiului.00>: 0.3 Specify first corner point or [Chamfer/Elevation/Fillet/Thickness/Width]: A Specify other corner point or [Dimensions]: B 3.INFOGRAFICĂ – Iniţiere în AutoCAD .pictograma comenzii RECTANGLE Command: POLYGON Enter number of side <4>: introduceţi numărul de laturi ale poligonului (numărul de laturi implicit este 4) Specify center of polygon or [Edge]: specificaţi centrul poligonului sau [latura] Enter an option [Inscribed in circle/Circumscribed about circle] <I>: introduceţi opţiunea [Înscris în cerc/Circumscris cercului] <implicit este Înscris> Specify radius of circle: specificaţi raza cercului 40 .

5> Specify start point: specificaţi punctul de start Specify next point: specificaţi următorul punct Specify next point: specificaţi următorul punct Specify next point: enter sau C (close) – dacă se construieşte un contur închis Exemplu: Command: trace Specify trace width <1.00>: 0.4 41 .12. dacă variabila de sistem FILL este ON.INFOGRAFICĂ – Iniţiere în AutoCAD Inscris in cerc Circumscris cercului R3 0 Center R30 Center 3. cu grosime Grosimea segmentelor este „goală” sau „plină”. Command: TRACE Specify trace width <0.5>: specificaţi grosimea segmentelor <implicit 0. respectiv OFF. Comanda TRACE Această comandă trasează segmente de dreaptă.

42 . Comanda SPLINE Această comandă desenează o curbă spline. cuadrică sau cubică.13. .pictograma comenzii SPLINE Command: SPLINE Specify first point or [Obiect]: specificaţi primul punct sau [Obiectul] Specify next point: specificaţi următorul punct Specify next point or [Close/Fit tolerance]: specificaţi următorul punct Specify next point or [Close/Fit tolerance]: specificaţi următorul punct Specify next point: enter Specify start tangent: enter Specify end tangent: enter Opţiuni: .INFOGRAFICĂ – Iniţiere în AutoCAD Specify start point: A Specify next point: B Specify next point: C Specify next point: enter Start point A Next point B Next point C 3.Close – închide cuba spline.

Pen up – indică faptul că nu se trasează „peniţa este ridicată”. Comanda SKETCH Această comandă desenează linii de ruptută.1>: mărimea segmentelor care compun linia Sketch. Pen eXit Quit Record Erase Connect . fără a ieşi din comandă. Quit – încheie comanda fără a păstra liniile temporare.Fit tolerance – stabileşte toleranta de trecere a curbei prin punctele impuse. eXit – salvează liniile temporare. Opţiuni: Pen down – indică faptul că se trasează „peniţa este pe hârtie”. Record – permanentizează liniile temporare.INFOGRAFICĂ – Iniţiere în AutoCAD . 43 . formate din segmente. Next point First point 3.14. Command: SKETCH Record increment <0.

până la sfârşitul ultimei linii trasate. Mărimea segmentelor de dreaptă: 10 3. Connect – conectează capătul liniei temporare indicat.INFOGRAFICĂ – Iniţiere în AutoCAD - Erase – şterge liniile temporare din punctul indicat.15. până la sfârşitul liniei trasate. Comanda POINT Această comandă desenează un punct. Pdmode 2 3 4 Afişare pe ecran 44 . Modul cum va fi marcat punctul pe ecran este controlat de variabila de sistem PDMODE.

INFOGRAFICĂ – Iniţiere în AutoCAD

Cap.4 Selectarea obiectelor
Comenzile de editare solicită, în general, selectarea obiectelor, lucru care se poate realiza în mai multe moduri fig. 4.1:  cu ajutorul unui pătrăţel selector, care este afişat automat, atunci când se cere selecţia, permiţând selectarea obiectelor individual; mărimea selectorului se poate regla, prin comanda Pickbox sau din fereastra Selection a comenzii Options din meniul Tools;  cu ajutorul unei ferestre (Window), prin tastarea literei W, care determină selectarea tuturor entităţilor aflate integral în interiorul ferestrei; definirea ferestrei se face prin indicarea a

45

INFOGRAFICĂ – Iniţiere în AutoCAD

  

 

două colţuri opuse – first corner, opposite corner (fereastra este indicată printr-un dreptunghi trasat cu linii continue); cu ajutorul unei ferestre închise (Crossing), prin tastarea literei C, ceea ce determină selectarea, atât a obiectelor ce se află în totalitate în interiorul ferestrei, cât şi a obiectelor pe care le intersectează; definirea ferestrei se face prin indicarea a două colţuri opuse (fereastra este indicată printr-un dreptunghi trasat cu linii întrerupte); prin opţiunea BOX – tastând literele BOX – care combină opţiunile Crossing şi Window, definind o fereastră prin două puncte indicate, fără să se specifice tipul selecţiei – în cazul în care cel de-al doilea punct este la dreapta primului, se foloseşte selecţia de tip Window, invers, se foloseşte selecţia de tip Crossing; prin opţiunea WPolygon – tastând literele WP – care selectează toate entităţile aflate în totalitate în interiorul unui contur poligonal convex, definit de vârfuri; prin opţiunea CPolygon – tastând literele CP – care selectează toate entităţile aflate integral sau parţial în interiorul unui contur poligonal convex, definit de vârfuri; prin opţiunea Fence – tastând litera F – similară cu CPolygon, conturul de selecţie fiind o inie frântă, deschisă; prin opţiunea Last – tastând litera L – indicând astfel ultimul obiect desenat; prin opţiunea Previous – tastând litera P – care determină reluarea unei mulţimi de selecţie; o mulţime de selecţie include mai multe obiecte şi poate fi creată prin comenzile Select sau Group; prin opţiunea Remove – tastând litera R – care permite excluderea unor obiecte selectate, din cadrul unei mulţimi de selecţie; prin opţiunea Add – tastând litera A – care reia, după Remove, adăugarea de obiecte selectate unei mulţimi de selecţie; prin opţiunea Undo – tastând litera U – care determină renunţarea la ultimul obiect selectat;

46

INFOGRAFICĂ – Iniţiere în AutoCAD

 prin opţiunea Multiple – tastând litera M – care determină programul AutoCAD să scaneze baza de date o singură dată, pentru alegerea tutror obiectelor dintr-o mulţime de selecţie;  prin opţiunea Single – tastând litera S – care permite selectarea unui singur obiect;  prin opţiunea AUto – tastând literele AU – care permite metoda implicită pentru selectarea obiectelor individuale (indicarea prin pătrăţel selector); dacă se selectează o poziţie pe care nu există nimic desenat, se trece automat la opţiunea Box;  prin opţiunea All – tastând literele ALL – care determină selectarea tuturor obiectelor desenate;  prin opţiunea Group – tastând litera G – care determină selectarea tuturor obiectelor dintr-un grup creat prin comanda Group.

Modul de selectare Selectare individuală

Afişare

Selectare Window

47

pe entităţile desenate. O altă posibilitate de selectare a obiectelor. în vederea editării acestora. obiectele sunt evidenţiate prin afişarea lor cu linie întreruptă. Selectarea 48 . respectiv verzi. atunci când mouse-ul se află deasupra lor.4. în poziţii specifice. fără a le selecta. Grip –urile apar ca nişte pătrăţele transparente.INFOGRAFICĂ – Iniţiere în AutoCAD Selectare Crossing Selectare WPolygon Selectare CPolygon Selectare Fence Fig. Aceste grip –uri sunt selectori care apar.1 Moduri de selectare a obiectelor Atunci când sunt selectate. 4. de culoare albastră. devenind roşii şi opace atunci când sunt selectate prin editare.2. o dată cu selectarea acestora direct la promptul „ Command:” (nici o comandă nu este activă) – fig. este cu ajutorul unor puncte de prindere numite grip –uri.

Se pot selecta mai multe grip – uri ţinând apăsată tasta <Shift>. Fig. rotire. scalare şi oglindire.  modul Move – permite deplasarea obiectului selectat cu un vector care porneşte din grip-ul selectat.INFOGRAFICĂ – Iniţiere în AutoCAD unui grip se ace prin punctare cu mouse-ul. mutare.  modul Mirror – permite obţinerea simetricului obiectului selectat faţă de o dreaptă care trece prin grip-ul selectat. O mulţime de selecţie ( o mulţime de obiecte care pot fi editate împreună sau separat.4. Trecerea între cele cinci moduri de editare a grip-urilor se face prin acţionarea tastelor <Enter> sau <Space>. Cele cinci moduri de editare cu ajutorul grip-urilor acţionează astfel:  modul Stretch – permite deformarea obiectului selectat.  modul Rotate – permite rotirea obiectului selectat în jurul gripului selectat. în funcţie de alegerea utilizatorului) poate fi construită înainte de a se defini comanda care să i se aplice – metoda 49 .  modul Scale – permite mărirea / micşorarea obiectului selectat în raport cu grip-ul selectat.2 Selectarea cu ajutorul grip-urilor Grip-urile permit modificarea obiectelor prin unul din cele cinci moduri specifice: deformare. prin tragerea de un grip al acestuia.

4. 50 . mărimea şi culoarea grip-urilor şi alte proprietăţi privind selecţia pot fi modificate prin intermediul unei casete de dialog la care se poate ajunge din meniul Tools.5 Comenzi de editare a obiectelor Comenzile de editare a obiectelor se referă la acele comenzi de modificare a obiectelor bidimensionale desenate în AutoCAD pot fi activate din meniul grafic Modify – fig.m. din meniurile rapide care se deschid prin apăsarea butonului din dreapta al mouse-ului ş. Fig.1. mărimea pătrăţelului selector Pickbox. comanda Options. sau după aceasta. Ordinea de selectare.d.3 Fereastra Selection Cap. la promptul Select objects: . fereastra Selection.INFOGRAFICĂ – Iniţiere în AutoCAD „substantiv/verb”.a.metoda „verb/substantiv”.5. – din meniul derulant cu acelaşi nume.

Comanda COPY OBJECT Cu această comandă se pot realiza copii ale obiectelor deja desenate. or [Multiple]: specificaţi punctul de bază pentru sursă sau [Multiplu] 51 . împreună cu alte comenzi de desenare din AutoCAD. Fig. . Comanda ERASE Cu această comandă se pot şterge obiectele desenate după selectare. .pictograma comenzii ERASE Command: ERASE Select objects: selectarea obiectului (entităţii) de şters Select objects: enter (pentru validarea comenzii) 5.1 Meniul grafic Modify 5. selectate după metodele prezentate în capitolul precedent. O parte dintre comenzile de editare sunt accesibile din meniul Modify.INFOGRAFICĂ – Iniţiere în AutoCAD Aceste comenzi acţionează asupra unui obiect sau asupra unei mulţimi de obiecte.2.pictograma comenzii COPY OBJECT Command: COPY OBJECT Select objects: selectaţi obiectul de copiat Select objects: enter ( pentru a încheia selecţia) Specify base point of displacement.5.1.

Specify first point of mirror line: specificaţi primul punct de pe linia de oglindire.INFOGRAFICĂ – Iniţiere în AutoCAD Specify second point of displacement or <use first point as displacement> specificaţi punctul pentru copie Opţiunea Multiple se referă la „câte copii se doreşte să se facă pentru obiectul respectiv”. . Exemplu: Inainte Dupa Punctul de baza Punctul secund 5. Select objects: enter (pentru a încheia selecţia). Specify second point of mirror line: specificaţi al doilea punct de pe linia de oglindire. Comanda MIRROR Cu această comandă se pot desena simetricele obiectelor selectate.pictograma comenzii MIRROR Command: MIRROR Select objects: selectaţi obiectele de oglindit. în raport cu o dreaptă.3. Delete source objects? [YES/NO] <N>: ştergeţi obiectul sursă? [Da/Nu] <N> Exemplu: 52 .

4. Comanda OFFSET Cu această comandă se poate desena un obiect de acelaşi tip cu cel selectat. sau la distanţa indicate.INFOGRAFICĂ – Iniţiere în AutoCAD Inainte Dupa 5.00>: specificaţi distanţa sau [punctul] <1. prin punctul.00>: t Punctul dat 53 . .pictograma comenzii OFFSET Distance Desenarea unui obiect la o distanţă impusă Command: OFFSET Specify offset distance or [Through] <1.00>: specificaţi distanţa sau [punctul] <1.00> : valoarea distanţei Select object to offset or [exit]: selectaţi obiectul sau [ieşiţi] Specify point on side to offset: specificaţi partea de care se va desena noul obiect Select object to offset or [exit]: enter (pentru ieşirea din comandă) Desenarea unui obiect printr-un punct dat Command: OFFSET Specify offset distance or [Through] <1.

5.pictograma comenzii ARRAY Command: ARRAY ⇒ se deschide o casetă de dialog ca cea prezentată în figura 5. pentru multiplicare rectangulară.5. pentru multiplicare polară.b.INFOGRAFICĂ – Iniţiere în AutoCAD Select object to offset or [exit]: selectaţi obiectul sau [ieşiţi] Specify through point: specificaţi punctul în care se va desena noul obiect Select object to offset or [exit]: enter (pentru ieşirea din comandă) 5. . sau figura 5. 54 . într-o reţea rectangulară sau polară.a.5. Comanda ARRAY Cu această comandă se pot crea copii multiple ale unui obiect.

INFOGRAFICĂ – Iniţiere în AutoCAD Fig.b Caseta de dialog a comenzii POLAR ARRAY 55 .5.5.5.5.a Caseta de dialog a comenzii RECTANGULAR ARRAY Fig.

INFOGRAFICĂ – Iniţiere în AutoCAD Copii multiple rectangulare (figura 5. atât pe orizontală cât şi pe verticală. Column offset – distanţa dintre coloane. Row offset – distanţa dintre linii. Total numbers of items – numărul total de copii.6) Rows – număr de linii.5.6 Copii rectangulare (Rectangular Array) Copii multiple polare (figura 5. având centrul în punctul C. Exemplu: Să se realizeze 6 copii multiple (3 coloane şi 2 linii) ale obiectului dat. Angle to fill – unghiul de umplere (unghiul pe care vor fi dispuse copiile) Exemplu: Să se realizeze 4 copii multiple dispuse pe un cerc cu diametrul de 25 mm. Columns – număr de coloane. la distanţa de 20 mm. 20 ⇒ Fig. Angle of array – direcţia de multiplicare. 56 20 . Y) – centrul polar de multiplicare.7) Center point (X.

7 Copii polare (Polar Array) 5. . Specify base point or displacement: specificaţi punctul de deplasare. după un vector definit prin două puncte sau faţă de un punct prin coordonate relative.pictograma comenzii MOVE Command: MOVE Select objects: selectaţi obiectele. Select objects: enter (pentru a încheia selecţia).5. prin translaţie. Punctul de deplasare Punctul nou 57 . Comanda MOVE Cu această comandă se mută obiectele selectate.6.INFOGRAFICĂ – Iniţiere în AutoCAD ⇒ 5 Ø2 C Fig. Specify second point of displacement or <use first point as displacement>: specificaţi punctul unde doriţi să mutaţi obiectul selectat.

. valoarea unghiului trebuie să fie negativă. în funcţie de sensul de rotire.7. Specify rotation angle or [Reference]: specificaţi unghiul de rotire sau [unghiul de referinţă] – valoare unghi.pictograma comenzii ROTATE Command: ROTATE Select objects: selectaţi obiectele de rotit. 5.INFOGRAFICĂ – Iniţiere în AutoCAD 5. Inainte 30° Dupa Valoarea unghiului de rotire poate fi pozitiv sau negativ. iar dacă rotirea se face în sens trigonometric valoarea acelui unghi este pozitivă. în raport cu un punct.8. Comanda ROTATE Cu această comandă se rotesc obiectele selectate. Select objects: enter (pentru a încheia selecţia). în plan. dacă se doreşte rotirea obiectelor selectate în sensul acelor de ceasornic. Specify base point: specificaţi punctul faţă de care rotiţi obiectele selectate. Comanda SCALE Cu această comandă se scalează obiectele selectate. Prin scalare se înţelege mărirea sau micşorarea unui obiect sau a mai multor obiecte cu o scară dorită. în jurul unui punct. Astfel.pictograma comenzii SCALE 58 . .

View – în vederea curentă.9. Specify scale factor or [Reference]: scpecificaţi factorul de scară sau [Referinţa] Reference – permite scalarea faţă de o dimensiune de referinţă.select to extend or [Project/Edge/Undo]: selectaţi obiectele de tăiat sau [Project/Edge/Undo] Select objects to trim or shift . Undo – anulează ultima acţiune de retezare. atunci când obiectul selectat intersectează frontiera. Select objects: enter (pentru a încheia selecţia). Comanda TRIM Cu această comandă se retează porţiuni ale obiectelor desenate.pictograma comenzii TRIM Command: TRIM Select cutting edges … Select objects: selectaţi obiectele. . 59 . Edge – specifică modul de acţiune a comenzii.INFOGRAFICĂ – Iniţiere în AutoCAD Command: SCALE Select objects: selectaţi obiectele.select to extend or [Project/Edge/Undo]: enter (pentru a încheia comanda) Opţiuni: Project – specifică modul de acţiune a comenzii. UCS – în planul orizontal al UCS – ului curent. Specify base point: specificaţi punctul faţă de care scalaţi obiectele selectate. 5. dincolo de o muchie tăietoare (frontieră). Opţiuni pentru Project: None – în spaţiul tridimensional. atunci când obiectul selectat nu intersectează frontiera. Select objects to trim or shift . Select objects: enter (pentru a încheia selecţia).

pictograma comenzii EXTEND Command: EXTEND Select boundary edges … Select objects: selectaţi obiectele. Comanda EXTEND Cu această comandă se extind porţiuni ale obiectelor desenate până la o frontieră aleasă. Inainte Dupa 5. Edge – controlează modul de extindere a obiectului.INFOGRAFICĂ – Iniţiere în AutoCAD Opţiuni pentru Edge: Extend – retează obiectele până la intersecţia fictivă cu prelungirea frontierei. Select object to extendor shift – select to trim or [Project/Edge/Undo]: selectaţi obiectele de prelungit sau [Project/Edge/Undo] Select object to extendor shift – select to trim or [Project/Edge/Undo]: enter (pentru a încheia comanda) Opţiuni: Project – specifică modul de proiecţie prin care se extind obiectele. No extend – nu retează obiectele. Select objects: enter (pentru a încheia selecţia). 60 . Undo – anulează ultima acţiune de extindere. . când acesta nu intersectează frontiera.10.

Specify second break point or [First point]: specificaţi al doilea punct de eliminare sau [specificaţi primul punct] – al doilea punct 61 . Opţiuni pentru Edge: Extend – extinde obiectele până la intersecţia fictivă cu prelungirea frontierei. . Comanda BREAK Cu această comandă se elimină o porţiune din obiectul selectat sau îl separă în două părţi. View – extinde obiectele care intersectează frontiera în vederea curentă.pictograma comenzii BREAK Command: BREAK Select object: selectaţi obiectul din care doriţi să eliminaţi o porţiune.11. UCS – extinde obiectele care intersectează frontiera în planul orizontal al UCS – ului curent.INFOGRAFICĂ – Iniţiere în AutoCAD Opţiuni pentru Project: None – extinde obiectele care intersectează frontiera în spaţiul tridimensional. Inainte Dupa 5. No extend – nu extinde obiectele.

Opţiuni: Polyline – teşeşte toate colţurile unei polilinii. . liniile teşite vor fi păstrate intact şi v-a apărea şi teşitura) Method – controlează metoda de definire a teşiturii. 62 . prin două distanţe sau printr-o distanţă şi un unghi. Specify second break point: specificaţi al doilea punct de eliminare. Specify second break point or [First point]: specificaţi al doilea punct de eliminare sau [specificaţi primul punct] – f Specify first break point: specificaţi primul punct de eliminare.12.5 mm Select first line or [Polyline/Distance/Angle/Trim/Methoe]: selectaţi prima linie sau [Polilinia/Distanţa/Unghiul/Tăiere/Metoda]. Comanda CHAMFER Cu această comandă se realizează teşirea unui contur sau a unui colţ. Trim – controlează modul de afişare a teşiturii: Trim – elimină segmentele dintre intersecţia liniilor teşite şi punctele de unde începe teşitura.5 mm şi Dist2 = 2. Dist2). No trim – nu elimină acele segmente (deci. Select second line: selectaţi a doua linie.pictograma comenzii CHAMFER Command: CHAMFER (Trim mode) Current chamfer Dist1 = 2. Angle – stabileşte unghiul de teşire. 5.INFOGRAFICĂ – Iniţiere în AutoCAD Command: BREAK Select object: selectaţi obiectul din care doriţi să eliminaţi o porţiune.50 Dist2 = 2. Distance – se definesc distanţele de teşire (Dist1.50 – distanţele curente sunt Dist1 = 2.

. 2 2 63 . Comanda FILLET Cu această comandă se realizează rotunjirea (racordarea) unui contur sau a unui colţ.13. Radius = 2. Trim – controlează modul de afişare al racordării: Trim – elimină segmentele dintre intersecţia liniilor racordate şi punctele de unde începe racordarea. No trim – nu elimină acele segmente (deci.INFOGRAFICĂ – Iniţiere în AutoCAD Inainte 2 Dupa 2 5. Select second object: selectaţi al doilea obiect. Opţiuni: Polyline – rotunjeşte toate colţurile unei polilinii.50 Select first object or [Polyline/Radius/Trim]: selectaţi primul obiect sau [Polilinia/Raza/Tăiere].pictograma comenzii FILLET Command: FILLET Current settings: Mode = Trim. Radius – se defineşte raza de racordare (rotunjire). liniile racordate vor fi păstrate intact şi v-a apărea şi racordarea).

64 . Select objects: enter (pentru a încheia selecţia de obiecta şi pentru a se realiza comanda propriu-zisă).14. regiuni – în obiectele componente.pictograma comenzii EXPLODE Command: EXPLODE Select objects: selectaţi obiectele pe care vreţi să le explodaţi.INFOGRAFICĂ – Iniţiere în AutoCAD Inainte Dupa Fara taiere Cu taiere R2 R2 5. solide. reţele 3d. cote. . Comanda EXPLODE Cu această comandă se explodează entităţile compuse – blocuri. polilinii.

15. c) Total : Specify total length or [Angle]: specificaţi lungimea totală sau [Unghiul]. Select an obiect to change or [Undo]: selectaţi obiectul de modificat sau anulaţi ultima modificare făcută. 65 . Select an obiect to change or [Undo]: enter (pentru încheierea comenzii.INFOGRAFICĂ – Iniţiere în AutoCAD 5.00>: introduceţi valoarea cu care se lungeşte obiectul sau valoarea unghiului cu care se modifică arcul. Select an obiect to change or [Undo]: enter (pentru încheierea comenzii. Select an obiect to change or [Undo]: selectaţi obiectul de modificat sau anulaţi ultima modificare făcută. b) Percent : Enter percentage length <100. Specify new end point: specificaţi noul punct de sfârşit. Comanda LENGTHEN Cu această comandă se modifică lungimea unui obiect sau unghiul unui arc. Select an obiect to change or [Undo]: selectaţi obiectul de modificat sau anulaţi ultima modificare făcută. . Select an obiect to change or [Undo]: enter (pentru încheierea comenzii. Select an obiect to change or [Undo]: enter (pentru încheierea comenzii.pictograma comenzii LENGTHEN Command: LENGTHEN Select an obiect or [DElta/Percent/Total/DYnamic]: a) DElta : Enter delta length or [Angle] <0.00>: introduceţi procentajul cu care se modifică lungimea obiectului. d) DYnamic : Select an obiect to change or [Undo]: selectaţi obiectul de modificat sau anulaţi ultima modificare făcută.

66 . Enter an option [Close/Join/Width/Edit vertex/Fit/Spline/Decurve/Ltype gen/Undo] : introduceţi o opţiune: Close – închide o polinie. 3D sau reţele 3dmesh. Join – uneşte segmente de dreaptă şi arce de cerc alăturate. . Comanda PEDIT Cu această comandă se pot edita polilinii 2D.16. Width – uniformizează grosimea unei polilinii.INFOGRAFICĂ – Iniţiere în AutoCAD 5. într-o polilinie.pictograma comenzii PEDIT Command PEDIT Select polyline or [Multiple]: selectaţi polilinia sau [Multiplu].

Decurve – anulează efectul opţiunilor Fit sau Spline. astfel: ON – „potriveşte” segmentele de linie întrerupte între punctele de capăt ale poliliniei.„potriveşte” segmentele de linie întrerupte între vârfuri.INFOGRAFICĂ – Iniţiere în AutoCAD Fit – desenează o curbă formată din arce de cerc. OFF . Edit vertex .editare punctelor de control (vertex) ale poliliniei. 67 . Ltype gen – controlează modul de desenare a poliliniilor compuse din linii întrerupte. Spline – desenează o curbă spline care trece prin capetele poliniei. curba trece prin toate vârfurile (punctele de capăt ale segmentelor componente ale poliliniei. Undo – anulează ultima operaţiei efectuată asupra poliliniei.

5. Move – mută vârfuri.Straighten – înlocuieşte porţiunea din polilinie dintre două puncte. . 68 .INFOGRAFICĂ – Iniţiere în AutoCAD Editarea punctelor de control (vertex) ale polinliniei se face prin opţiunile: .Go – declanşează executarea unei opţiuni de editare a vârfurilor. care va fi folosită la curbarea cu opţiunile Fit sau Spline. printr-un segment de dreaptă. . e. . .Move – mută un vârf (vertex).Break – permite ruperea poliliniei în două părţi. . de obicei. .Insert – inserează un nou vârf (vertex). Delete – şterge vârfuri. c.Previous – trece la vârful (vertex) precedent. Comanda SPLINEDIT Cu această comandă se poate edita un obiect Spline. .Regen – regenerează polilinia (se foloseşte. d.17. . a. Close – închide o curbă deschisă sau realizează continuitatea curbei la capete. . .Tangent – direcţia tangentei în punctul curent. .Width – modifică grosimea pentru segmentul următor al poliliniei.Next – trece la vârful (vertex) următor.eXit – determină ieşirea din sesiunea de editare vârfuri. Add – adaugă vârfuri. b.pictograma comenzii SPLINEDIT Command SPLINEDIT Select spline: selectaţi obiectul spline Enter an option [Fit data/Close/Move vertex/Refine/rEverse/Undo]: 1) Fit data – modifică structura punctelor de control (vertex). Open – reface starea dinaintea aplicării opţiunii Close. după schimbarea grosimii).

toLerance – modifică abaterea de trecere a curbei prin vârf. Align block with object? [Yes/No] <Y>: aliniaţi blocul cu obiectul de divizat [Da/Nu] <Da>. b. Tangents – modifică tangentele de la capetele curbei. Purge – curăţă baza de date.INFOGRAFICĂ – Iniţiere în AutoCAD 2) 3) 4) 5) 6) f. Weight – modifică densitatea vârfurilor. i. a. Move vertex – mută vârfuri. Enter the number of segments or [Block]: introduceţi numărul de segmente pe care doriţi să le obţineţi – număr de la 2 la 32767. Enter the number of segments or [Block]: introduceţi numărul de segmente pe care doriţi să le obţineţi sau [Blocul] . Comanda DIVIDE Cu această comandă se împarte un obiect selectat într-un număr ales de părţi egale. 69 . c. Close.b (block). prin plasarea unor marcatori în punctele de diviziune. eXit – determină părăsirea opţiunii. eXit – determină părăsirea opţiunii. h. Refine – reglează vârfurile. g. Undo – anulează ultima modificare. Elevate order – măreşte gradul curbei spline. Command : DIVIDE Select object to divide: selectaţi obiectul de divizat.închide curba. 5.18. Enter name of block insert: introduceţi numele blocului folosit ca marcator pentru divizare. rEverse – inversează direcţia curbei. Add control point – măreşte numărul vârfurilor. d.

alegându-se lungimea acestora. Align block with object? [Yes/No] <Y>: aliniaţi blocul cu obiectul de divizat [Da/Nu] <Da>. în locul numărului de segmente de divizare.19. Exemplu: Command: Measure Select object to measure: se selectează cercul Specify lenght of segment or [Block]: b Align block with object? [Yes/No] <Y>: enter Specify lenght of segment: 2.5 70 .INFOGRAFICĂ – Iniţiere în AutoCAD 5. Specify lenght of segment or [Block]: specificaţi lungimea segmentului sau [Blocul] – blocul (b). Command : MEASURE Select object to measure: selectaţi obiectul de „măsurat”. Comanda MEASURE Această comandă are un efect similar cu comanda DIVIDE. Specify lenght of segment: specificaţi lungimea segmentului (valoarea segmentelor).

astfel ca M să se situeze pe cerc. în raport cu un punct ales M. Command : CHANGE Select objects: selectaţi obiectul. .pentru un atribut. .modifică forma şi poziţia obiectului. astfel: . Enter property to change [Color/Elev/LAyer/LType/ltScale/LWeight/ /Thickness]: introduceţi proprietăţile de schimbat [Culoare/Elevaţie/Strat/ /Tipul de linie/Scara liniei/Grosimea liniei/ Grosimea].20. 71 . Change point: .pentru un text. se modifică raza. se schimbă stilul şi punctul de inserţie. . se mută punctul de inserţie în M. Specify change point or [Properties]: specificaţi punctul faţă de carese schimbă proprietăţile obiectului sau [Proprietăţile]. .INFOGRAFICĂ – Iniţiere în AutoCAD 5.pentru un cerc.pentru un segment. se schimbă textul şi stilul.pentru un bloc. se mută capătul cel mai apropiat de M. Comanda CHANGE Această comandă are ca efect modificarea unor caracteristici ale obiectelor selectate. în M.

Thickness – modifică grosimea.LAyer – modifică stratul.21. Enter property to change [Color/Elev/LAyer/LType/ltScale/LWeight/ /Thickness]: introduceţi proprietăţile de schimbat [Culoare/Elevaţie/Strat/ /Tipul de linie/Scara liniei/Grosimea liniei/ Grosimea]. .Elevation – modifică elevaţie. .INFOGRAFICĂ – Iniţiere în AutoCAD Properties – modifică proprietăţile obiectului: . . Comanda CHPROP Această comandă are ca efect schimbarea unor proprietăţi ale obiectelor selectate.ltScale – schimbă factorul de scară pentru linii.Elevation – modifică elevaţie. Select objects: enter (pentru încheierea selecţiei). . Properties – modifică proprietăţile obiectului: . . .Color – modifică culoarea. Exemplu: Command: chprop Select objects: Specify opposite corner: 5 found Select objects: enter 72 . . .LAyer – modifică stratul.Thickness – modifică grosimea. .LWeight – modifică grosimea liniei. Command : CHPROP Select objects: selectaţi obiectul.LWeight – modifică grosimea liniei. 5.LType – modifică tipul de linie.ltScale – schimbă factorul de scară pentru linii.LType – modifică tipul de linie. . . .Color – modifică culoarea.

73 .INFOGRAFICĂ – Iniţiere în AutoCAD Enter property to change [Color/LAyer/LType/ltScale/LWeight/Thickness]: lt Enter new linetype name <ByLayer>: phantom2 Enter property to change [Color/LAyer/LType/ltScale/LWeight/Thickness]: enter Inainte Dupa 5. Comanda COLOR Această comandă stabileşte culoarea pentru obiectele ce urmează a fi desenate.22.

şi se încarcă tipul de linie dorit. În cazul în care se doreşte un tip de linie care nu există în această casetă. După alegerea tipului de linie se apasă butonul „OK”. deschizându-se caseta de dialog următoare.INFOGRAFICĂ – Iniţiere în AutoCAD În dreptul „Color” se poate introduce: număr. se apelează la „butonul” Load. În această casetă de dialog se află toate tipurile de linie din baza programului. 5. 74 . Byblock.23. nume. Bylayer. Comanda LINETYPE Această comandă defineşte tipurile de linie pentru obiectele ce urmează a fi desenate.

Comanda DIST Această comandă permite aflarea distanţei dintre două puncte. Delta Y = …….24. Angle in XY plane = …...INFOGRAFICĂ – Iniţiere în AutoCAD 5. ...pictograma comenzii DIST Command : DIST Specify first point: Specify second point: Distance = …. Delta X = ……. Delta Z = …… 75 .. Angle from XY plane = …..

Area = …….88.34 76 .INFOGRAFICĂ – Iniţiere în AutoCAD 5.pictograma comenzii AREA Command : AREA Specify first corner point or [Object/Add/Subtract]: specificaţi primul colţ sau [Obiectul/Adaugă/Scade]. Perimeter = …… Exemplu: Să se afle aria şi perimetrul pentagonului: A B E C D Command: area Specify first corner point or [Object/Add/Subtract]: A Specify next corner point or press ENTER for total: B Specify next corner point or press ENTER for total: C Specify next corner point or press ENTER for total: D Specify next corner point or press ENTER for total: E Specify next corner point or press ENTER for total: A Specify next corner point or press ENTER for total: enter Area = 2139. Specify next corner point or ENTER for total: specificaţi colţul următor sau tastaţi ENTER pentru total. Comanda AREA Această comandă permite aflarea ariei şi a perimetrului unui obiect..25. . Perimeter = 176.

Fig.1.1. Câteva dintre modelele de haşură existente implicit sunt prezentate în figura 5.5. care plasează un model de haşură într-o suprafaţă mărginită de un contur închis. Modelul de haşură poate fi ales dintr-un set de modele sau poate fi creat de către utilizator.b 77 .1. Modificarea parametrilor unei haşuri deja existente se obţine cu ajutorul comenzii Hatchedit.26.5.26.26.a Fig.INFOGRAFICĂ – Iniţiere în AutoCAD 5. Comanda HATCH (BHATCH) Pentru haşurarea suprafeţelor secţionate se pot folosi comenzile Bhatch sau Hatch.a şi b.26.

2 Comanda BHATCH. coincide cu o înclinaţie a haşurii de 450). Secţiunea Pick Points permite selectarea zonei de haşurare prin indicarea unui punct din interiorul acesteia. 78 .5. prin intermediul unei ferestre de dialog Boundary Hatch – figura 5.26. adică dacă se modifică poziţia unui vârf al frontierei haşura să se modifice sau nu după noua poziţie a vârfului respectiv.26. Secţiunea Scale permite stabilirea distanţei dintre liniile de haşură. Secţiunea Pattern permite stabilirea tipului de haşură. permite stabilirea parametrilor de haşurare.2. Secţiunea Angle permite stabilirea unghiului de înclinare a haşurii (valoarea 0 – zero.INFOGRAFICĂ – Iniţiere în AutoCAD Fig. Secţiunea Composition permite realizarea sau nu a legăturii dintre frontierele zonei de haşurat şi haşura. Secţiunea Swatch permite vizualizarea tipului de haşură selectat. unul din cele prezentate anterior sau unul definit de utilizator. Secţiunea Select objects permite selectarea frontierelor zonei de haşurat.

5. dacă la definirea conturului de haşurat.26. 79 . dinspre exterior spre centru.3). sunt selectate cele trei contururi sau este indicat un punct în interiorul zonei extreme.stilul normal – se haşurează orice suprafaţă închisă. Outer şi Ignore. se obţine: .INFOGRAFICĂ – Iniţiere în AutoCAD Secţiunea Advance a ferestrei Boundary configurarea altor parametrii ai haşurii (figura 5.26. dacă este întâlnită o zonă cu text.3 Modul de abordare a „insulelor” întâlnite poate fi: Normal. Hatch permite Fig. Astfel. aceasta este încadrată de haşură. şi este stabilit cu ajutorul opţiunilor secţiunii Island detection style.

stilul outer – se haşurează doar prima suprafaţă închisă întâlnită.stilul ignore – se haşurează toată suprafaţa din interiorul conturului extrem (ignoră frontierele interioare). în sensul acelor de ceasornic. se pot folosi mulţimi de selecţie prestabilite. programul examinează toate obiectele din vederea curentă. fără a accepta insulele ca obiecte de frontieră. Secţiunea Island Detection Method permite activarea sau ignorarea „insulelor”.INFOGRAFICĂ – Iniţiere în AutoCAD . pentru a detecta frontierele. dinspre exterior spre centru. . Pentru a se restrânge căutarea. Secţiunea Boundary set defineşte mulţimi de selecţie în cadrul cărora sunt analizate frontierele zonei de haşurat. Opţiunea Flood determină recunoaşterea insulelor. Un nou set de selecţie poate fi creat prin butonul New. În mod implicit. după care este parcursă frontiera întâlnită. Opţiunea Ray Casting determină considerarea unei linii fictive între punctul specificat şi cel mai apropiat obiect. 80 . caz în care frontierele sunt căutate doar printre elementele mulţimii de selecţie. la indicarea zonei de haşurat prin selectarea unui punct interior. Secţiunea Object type permite păstrarea în desen a frontierelor suprafeţelor haşurate – aceste frontiere pot fi reţinute ca polilinii sau regiuni.

care pot fi salvate cu nume alese de utilizator. orientarea etc. 81 . Stilul implicit al AutoCAD este numit Standard.INFOGRAFICĂ – Iniţiere în AutoCAD Cap.1Fereastra de dialog a comenzii Style Din fereastra de dialog a comenzii Style –figura 6.1. pot fi stabilite următoarele caracteristici ale stilului de scriere: Style name – numele stilului. înălţimea şi înclinarea caracterelor.6. Fig. Prin comanda Style se pot crea stiluri de text cu caracteristicile dorite.6 Înscrierea textelor Pentru a plasa un text în cadrul unui desen trebuie stabilite caracteristicile acestuia: fontul. Aceste caracteristici sunt controlate prin comanda Style.

pot fi folosite fonturi PostScript (extensia „. respectiv spre stânga. înălţimea caracterelor va fi stabilită la inserarea textului. Pentru definirea unui stil nou de text. o valoare supraunitară sau subunitară va determina folosirea unor caractere lăţite.shx”).shx”. 1. de asemenea. prin care se controlează proporţionalitatea caracterelor. 82 . Backwards – scriere de la dreapta la stânga. se selectează butonul New al ferestrei de dialog Style.pbf”). dacă se fixează valoarea zero. Height – înălţimea scrierii. Specify rotation angle of text <0>: specificaţi unghiul de rotire al textului. respectiv îngustate. Enter text: introduceţi textul dorit. implicit. Vertical – scriere pe verticală. se tastează enter pentru validarea textului. valoarea 1. pentru a le transforma în fonturi „. iar pentru vizualizarea noului stil se apasă butonul Preview. faţă de orizontală. dar acestea vor fi compilate în prealabil prin comanda Compile. Width factor – factorul de lăţime. se acţionează butonul Apply. valoarea zero a unghiului de înclinare caracterizează scrierea dreaptă.unghiul de înclinare a scrierii. şi după stabilirea numelui şi caracteristicilor sale. un unghi pozitiv sau negativ determină înclinarea caracterelor spre dreapta. Scrierea unui text se face prin comenzile Text sau Mtext.INFOGRAFICĂ – Iniţiere în AutoCAD Font name – numele fontului (forma literelor).ttp”) sau fonturi compilate AutoCAD (fişiere cu extensia „. se pot folosi fonturi True Type (fişiere cu extensia „. Oblique angle . Specify height <valoare curentă>: specificaţi înălţimea textului. raportul dintre lăţimea caracterelor şi înălţimea acestora are. Comanda Text Această comandă afişează promptul: Current text style: „stilul curent” Text height: „valoarea curentă” (Stilul textului curent Înălţimea textului) Specify start point of text or [Justify/Style]: specificaţi punctul de început al textului sau [Justify/Stil]. Upside down – scrierea în oglindă.

MC. bottom center.Align – determină alinierea textului între două puncte alese de utilizator. TR.INFOGRAFICĂ – Iniţiere în AutoCAD Enter text: enter (pentru închiderea comenzii). întreg textul paragrafului fiind considerat ca o entitate. cât şi pe verticală. MR. top center. într-un spaţiu definit de utilizator. prin indicarea unui punct. middle left.TL. faţă de un punct. ML. păstrând înălţimea literelor. top right. Comanda Mtext Această comandă permite plasarea în desen a unui întreg paragraf de text.Right – aliniază textul la dreapta.Middle – centrează textul. atât pe orizontală.Fit – potriveşte textul între două puncte. 2. care va fi centrul dreptunghiului în care se va încadra textul. middle right. spre deosebire de Align. middle center.Center – centrează textul pe orizontală. prin procedee de tip Cut/Paste. BL. faţă de un punct ales. bottom left. Justify – oferă următoarele subopţiunii: . b. Style – permite alegerea altui stil de scriere decât cel curent. Opţiunile comenzii: a. . BR (top left. . Left – stânga. 83 . bottom right) – permit alegerea marginilor textului: Top – superioară. pentru a păstra proporţiile. Specify opposite corner or [Height/Justify/Line spacing/Rotation/Style/Width]: specificaţi colţul opus sau [opţiuni]. Right – dreapta. se poate importa dintr-un editor de text sau se poate copia folosind memoria Clipboard. . BC. Textul dorit se poate introduce direct de la tastatură. Command: Mtext Current text style: „stilul curent” Text height: „valoarea curentă” (Stilul textului curent Înălţimea textului) Specify first corner: specificaţi primul colţ. . dar modificând factorul de înălţime. . TC. Bottom – inferioară. care schimbă şi înălţimea. precum si a punctelor de mijloc (Middle) şi de centru (Center). care va fi centrul liniei de bază a textului.

Rotation – unghiul de rotaţie al textului. plus/minus. Height – înălţimea textului. 5. 6. 2.At least – oarecare. Colţul de start Scrierea textului se realizează prin intermediul unei ferestre Multiline text editor.o zonă pentru tastarea propriu-zisă a textului. care conţine: . . .Exactly – exact. dar şi prin importarea unor texte deja editate în alte fişiere (importul se face din fişiere cu extensia „. Colţul opus Cu ajutorul acestei ferestre de dialog se pot introduce. pe lângă simbolurile uzuale (grade.txt” şi „. 3. Width – grosimea textului.INFOGRAFICĂ – Iniţiere în AutoCAD Opţiunile comenzii Mtext sunt: 1. φ) şi altele prin apăsarea butonului Symbol. 4. Justify – ca şi la comanda Text.o linie de comenzi pentru formatarea textului. 84 .rtf”). Style – ca şi la comanda Text. Line spacing – spaţiul dintre linii: .

) faţă de comanda Ddedit. ca rezultat al selecţiei apare caseta de dialog Multiline text editor. strat etc. Command: Ddedit Select an annotation object or [Undo]: selectaţi obiectul (textul) de modificat sau [Anulare]. stil.INFOGRAFICĂ – Iniţiere în AutoCAD Combinaţia de taste %%d %%p %%c Simbolul Simbolul pentru grade (0) Simbolul pentru plus/minus (±) Simbolul pentru diametru (φ) Modificarea unui text se poate face prin comenzile Ddedit şi Properties. Select an annotation object or [Undo]: enter (pentru închiderea comenzii) Comanda Properties permite înlocuirea şi altor proprietăţi (aliniere. Comanda Ddedit – permite înlocuirea caracterelor textului şi a unor proprietăţi ale acestuia. 85 .

liniile de cotă (lc). . 86 .extremităţile liniei de cotă (elc). Elementele cotării sunt prezentate în figura 7. .7 Cotarea desenelor Prin cotare se înţelege operaţia de înscriere a dimensiunilor formelor geometrice simple din care este alcătuită piesa.1: . .liniile de indicaţie (li).textul cotei (tc).liniile ajutătoare (la). .INFOGRAFICĂ – Iniţiere în AutoCAD Cap. precum şi a celor care definesc poziţia reciprocă a acestora sau a pieselor componente ale unui ansamblu.

sunt alcătuite din entităţi individuale: textul cotei. . săgeata etc. modificarea obiectului nu conduce şi la modificarea automată a cotei.INFOGRAFICĂ – Iniţiere în AutoCAD 40 20 A la 5 3 3 li lc 15 Ø5 R5 Fig. Pentru a cota un desen realizat în AutoCAD. . există o legătură dinamică între obiectul cotat şi cotă. se pot folosi comenzile: .Dimassoc = 2 – cote „asociative”. liniile ajutătoare.Dimassoc = 1 – cote „nonasociative”.1 Elementele cotării elc Programul AutoCAD lucrează cu trei categorii de cote.DIM – deschide o sesiune de cotare. linia de cotă.Dimassoc = 0 – cote „explodate”. 20 87 . grupează elementele componente ale cotei într-o singură entitate.. din care se iese doar prin acţionarea tastei <ESC>. modificarea obiectului conduce automat la modificarea corespunzătoare a cotei.7. controlate prin variabila de sistem Dimassoc: .

Pentru a controla aspectul cotelor. . Definirea şi/sau modificarea unui stil de cotare se poate realiza prin comanda Dimstyle.3.7. pentru compararea unui stil de cotare etc. pentru modificarea unui stil de cotare deja existent. AutoCAD foloseşte stiluri de cotare.INFOGRAFICĂ – Iniţiere în AutoCAD .7. prin selectarea lor împreună. care cuprind informaţii referitoare la elementele cotării.Qdim – permite cotarea rapidă a unor obiecte. Aceasta cuprinde o casetă de vizualizare a stilului curent de cotare şi un set de butoane pentru: crearea unui nou stil de cotare. Fig. care afişează fereastra Dimension Style Manager. Fig. figura 7. figura 7. Create New Dimension Style. buton care permite deschiderea unei alte ferestre de dialog.2 Fereastra Dimension Style Manager Pentru crearea unui stil nou de cotare se acţionează butonul New din fereastra Dimension Style Manager.2. după care se revine la promptul Command.DIM1 – permite trasarea unei singure cote.3 Fereastra Create New Dimension Style 88 .

sunt: 1.7.5. Lines and arrows – permite definirea parametrilor ce ţin de forma cotei: liniile de cotă.4 Fereastra New Dimension Style: nume stil.7. figura 7.5 Fereastra New Dimension 89 . numele unui stil de cotare existent de la care se porneşte (Start With): căror dimensiuni să se aplice noul stil (Use for). prin care se trece la crearea efectivă a noului stil de cotare. pentru crearea efectivă a unui nou stil de cotare Secţiunile ferestrei New Dimension Style: nume stil. marcajele centrelor cercurilor şi a arcelor – figura 7. săgeţile (extremităţile). Fig.4. Prin acţionarea butonului Continue se deschide o nouă fereastră New Dimension Style: nume stil. liniile ajutătoare.INFOGRAFICĂ – Iniţiere în AutoCAD În cadrul acestei ferestre se stabilesc: numele noului stil de cotare (New Style Name). Fig.

culoarea şi înălţimea. Text – permite definirea parametrilor legaţi de textul cotei: stilul de scriere. pentru secţiunea Fit 90 . pentru stabilirea liniilor de cotă şi a extrimităţilor acestora. Primary Units – stabileşte unităţile de măsură în care vor fi exprimate cotele: tipul.7.6.6 Fereastra New Dimension Style: nume stil. Fit – controlează opţiunile de plasare a textului cotei.4. poziţia faţă de linia de cotă – figura 7. Fig. afişarea cifrei zero de la extremităţile textului cotei. 4. în cazul când acesta nu încape între liniile ajutătoare: scoaterea în exterior a textului. – figura 7.INFOGRAFICĂ – Iniţiere în AutoCAD Style: nume stil. introducerea unor prefixe sau sufixe – figura 7. suprimarea săgeţilor etc. precizia de afişare.7. a săgeţilor. Lines and Arrow 2. 3.

Alternate Units – permite folosirea unui al doilea sistem de unităţi de măsură pentru cote – figura 7. 91 . pentru secţiunea Primay Units 5.7 Fereastra New Dimension Style: nume stil.8.INFOGRAFICĂ – Iniţiere în AutoCAD Fig.7.

pentru secţiunea Tolerances În timpul sesiunii de cotare nu se pot folosi comenzile de desenare sau editare uzuale.7.1.8 Fereastra New Dimension Style: nume stil. revenind la promptul Command: Redesenează fereastra de afişare curentă Listează parametrii curenţi ai tuturor variabilelor de cotar Stabileşte stilul textului cotei Determină anularea ultimei operaţii de cotare Comenzi pentru controlul stilului Modifică parametrii variabilelor de cotare pentru cotele 92 .1 (caracterele pentru care tastarea este obligatorie au fost marcate prin aldine).7. ci doar comenzile prezentate în tabelul 7.9 Fereastra New Dimension Style: nume stil. Fig.INFOGRAFICĂ – Iniţiere în AutoCAD Fig. pentru secţiunea Alternate Units 6. Tabelul 7.9. Comenzile acceptate în timpul sesiunii de cotare Exit REDraw STAtus STYle Undo sau U OVeride Comenzi utilitare Determină părăsirea sesiunii de cotare. Tolerances – controlează modul de afişare a toleranţelor dimensionale – figura 7.

precedat de caracterul „~” Salvează un stil de cotare sub un anumit nume Listează valorile variabilelor de cotare. pentru a vedea diferenţele dintre stilul de cotare curent şi un alt stil. numele acestuia din urmă va fi tastat.INFOGRAFICĂ – Iniţiere în AutoCAD REStore Save VAriables selectate Stabileşte un stil de cotare definit anterior şi salvat cu Save. modificându-le la parametrii curenţi HOMetext Newtext OBlique TEdit TRotate UPdate ALigned Comenzi pentru desenare a cotelor Aliniază cota cu originile liniilor ajutătoare 20 ANgular Permite unghiurilor cotarea 45° 93 . pentru un stil specificat Comenzi de editare a cotelor Readuce textul deplasat al unei cote la poziţia iniţială Modifică textul cotelor Stabileşte un unghi de înclinare pentru liniile ajutătoare Permite schimbarea poziţiei şi a unghiului textului cotei Modifică orientarea textului cotei Acţionează asupra cotelor deja desenate.

INFOGRAFICĂ – Iniţiere în AutoCAD Baseline Permite cotarea faţă de aceeaşi bază de cotare 14 5 CEnter Permite marcarea centrului unui cerc sau arc de cerc COntinue Permite cotarea în serie 10 20 15 Diameter Permite diametrelor cotarea 0 Ø4 HORizontal Leader Permite trasarea cotelor orizontale Permite construirea liniilor de indicaţie 15 TEXT 94 .

Tabelul 7.59 12.2 sunt prezentate o parte dintre acestea.INFOGRAFICĂ – Iniţiere în AutoCAD ORdinate Permite cotarea coordonate în 27.89 77.48 0 RAdius Permite cotarea razelor R5 ROtated Linia de cotă desenată înclinat faţă de direcţia de măsurare Permite trasarea liniilor de cotă verticale 99 12.2 Variabile de cotare Variabila de cotare Dimassoc Dimasz Dimblk Dimcen Dimexe Efectul acesteia Controlează generarea cotelor asociative Stabileşte mărimea săgeţii de cotă Permite inserarea unui bloc în locul săgeţilor de cotă Controlează mărimea marcajului pentru centrul cercurilor sau arcelor de cerc Stabileşte cu cât depăşeşte linia ajutătoare linia de cotă 95 10 .88 0 64.77 13. AutoCAD foloseşte un set de variabile de cotare – în tabelul 7. 15 Vertical Pentru a controla aspectul cotelor (stilul de cotare).

Din fereastra de dialog se stabilesc elementele privind definirea abaterilor de la forma sau profilul şi poziţia reciprocă a suprafeţelor. respectiv în afară Controlează afişarea toleranţelor.10 Fereastra Geometric tolerance 96 .INFOGRAFICĂ – Iniţiere în AutoCAD Dimgap Dimrnd Dimscale Dimstyle Dimtad Dimtih Dimtoh Dimtol Dimtm Dimtp Dimtsz Dimtxt Stabileşte distanţa dintre linia de cotă şi textul cotei Rotunjeşte valorile cotelor inserate Scalează toate elementele cotei Numele stilului curent de cotare Stabileşte plasarea textului deasupra liniei de cotă Controlează orientarea textului cotei. după stabilirea anterioară a lui Dimtm şi Dimtp Stabileşte valoarea abaterii inferioare a cotei Stabileşte valoarea abaterii superioare a cotei Stabileşte mărimea extremităţilor de tip linie oblică.10 – prin comanda Tolerance.7. pentru liniile de cotă Stabileşte înălţimea textului cotei Există posibilitatea introducerii în desen a toleranţelor geometrice (de formă şi de poziţie) – figura 7. Fig. atunci când este scris între liniile ajutătoare.

care sunt prezentate în tabelul 7. Tabelul 7.3 Comenzile meniului Dimension Pictograma Comanda Linear Dimension Aligned Dimension Ordinate Dimension Radius Dimension Diameter Dimension Angular Dimension Quick Dimension (Qdim) Baseline Dimension Continue Dimension Quick Leader Tolerance Center Mark Dimension Edit Efectul comenzii Cotare liniară Aliniază cota Cotare în coordonate Cotează raze Cotează diametre Cotează unghiuri Cotează rapid obiecte Cotează faţă de singură bază Cotează în serie o Cotează prin linie de indicaţie Introducerea de toleranţe geometrice Marchează centrul unui cerc sau arc de cerc Editează cote Dimension Text Editează textul cotei Edit Dimension Update Actualizează cote 97 .INFOGRAFICĂ – Iniţiere în AutoCAD O modalitate eficientă de cotare este utilizarea pictogramelor.3.

rotirea acestuia. readucerea în poziţia iniţială sau înclinarea liniilor ajutătoare ale cotei. Aceasta permite schimbarea textului cotei. De asemenea. Aplicaţie 98 . editarea cotelor se poate realiza prin comanda Dimedit. pentru a roti sau modifica textul cotei se defeşte mai întâi modificarea dorită şi apoi se selectează dimensiunile asupra cărora operează modificarea. La promptul comenzii.INFOGRAFICĂ – Iniţiere în AutoCAD Dimension Style Stabileşte stilul de Control cotare Dimension Style Creează şi modifică stilul de cotare Pentru modificarea textului cotei se poate face şi prin comanda Ddedit.

Comenzi noi dim linear horizontal. În acest exerciţiu vor fi folosite facilităţi de cotare pentru piesa turnată din desenul prototip PIESĂ.INFOGRAFICĂ – Iniţiere în AutoCAD AutoCAD-ul furnizează o gamă largă de posibilităţi de cotare a desenelor. vertical şi aligned diameter 99 .

Pe ecran vor fi observate trei proiecţii ale unei piese turnate ce a fost încărcată. În cutia de dialog Primary Units alegeţi din opţiunile Precision valoarea 0 pentru a nu avea zecimale. Din meniul derulant Tools alegeţi Toolbars/Dimensioning . Lăsaţi suficient spaţiu în jurul proiecţiei pentru a putea adăuga cotele. Începeţi un nou desen numit DIM1 bazat pe prototipul PIESĂ. Obţineţi cutia de dialog Annotation în care apăsaţi butonul Units. Inchideţi cutiile de dialog apăsând pe OK.INFOGRAFICĂ – Iniţiere în AutoCAD continue şi baseline angular leader radius Procedura de desenare 1. Măriţi zona proiecţiei frontale a piesei turnate ca în figura 1. În cutia de dialog apăsaţi butonul Annotation. 3. Din toolbar-ul Dimensioning alegeţi Dimension Style . Figura 1 4. 2. 100 . folosind comanda Zoom Window din toolbar-ul Standard. Asiguraţi-vă că modurile grid şi snap au fost activate.

Specificaţi un punct la aproximativ 30 mm sub limita inferioară a piesei turnate. Din lista de moduri de prindere va fi selectat punctul cel mai apropiat de centrul cursorului.INFOGRAFICĂ – Iniţiere în AutoCAD 5. Aceste opţiuni de indicare precisă a punctelor vă vor ajuta să cotaţi precis şi rapid. vor trebui indicate două puncte ce determină dimensiunea orizontală ce va fi cotată. Figura 2 8. Din toolbar-ul Dimensioning selectaţi Linear. Aceasta vă permite să adăugaţi dimensiuni (cote) liniare înclinate. la selectarea centrului trebuie indicat cercul al cărui centru interesează). Selectaţi Aligned Dimension a toolbar-ului Dimensioning. Bifaţi modurile de selectare intersection şi midpoint. Alegeţi Running Object Snap din toolbar-ul Standard. trebuie specificat şi un punct prin care trece linia de cotă corespunzătoare. În afară de aceste puncte. Punctaţi colţul din stânga jos al piesei turnate ca prim punct al dimensiunii de cotare şi colţul din dreapta jos reprezentând a doua extremitate a originii liniei. Selectaţi prima extremitate a liniei în colţul din dreapta jos al piesei turnate şi a doua în centrul celor două cercuri (atenţie. În editorul de desenare. Dimensionare liniară 6. Se dimensionează 101 . Din toolbar-ul Dimensioning selectaţi Linear. Plasaţi dimensiunea liniei de cotă la aproximativ 30 mm în partea dreaptă a ultimei linii din această proiecţie. AutoCADul cere locul în care va fi plasată linia de cotă. Dimensiunea verticală va fi creată ca în figura 2. 7.

102 .INFOGRAFICĂ – Iniţiere în AutoCAD acum cavitatea din partea stângă a piesei turnate. Setaţi locaţia liniei de cotă la aproximativ 30 mm de marginea proiecţiei. Figura 4 În linia de comandă va apare cererea de selectare a arcului sau cercului ce urmează a fi cotat. ca în figura 3 . Selectaţi cercul exterior al piesei într-o poziţie corespunzătoare orei 1 pe cadranul unui ceasornic. Figura 3 Dimensionarea cercurilor Pentru a completa dimensionarea acestei proiecţii trebuie adăugate cotele celor două cercuri. 9. Din toolbar-ului Dimensioning selectaţi Diameter Dimension . Prin deplasarea mouseului puteţi modifica poziţia cotei diametrului.

Cotaţi cercul mai mic în acelaşi mod. 10. după care puteţi regla locaţia textului în mod dinamic. selectându-l într-un punct corespunzător poziţiei orei 11 a unui ceasornic. 103 . ca în figura 4.INFOGRAFICĂ – Iniţiere în AutoCAD Figura 5 Figura 6 Se poate observa acum că o imagine a cotei de diametru apare pe ecran.

Lăsaţi suficient spaţiu în jurul proiecţiei pentru a putea adăuga cotele. Folosind comanda zoom all vizualizaţi întregul desen după care cu zoom window măriţi proiecţia laterală a piesei turnate aşa cum este arătat în figura 6. Revenind la proiecţia cotată iniţial. Nu este nevoie să specificaţi prima extremitate a cotei deoarece aceasta este atribuită implicit de AutoCAD ultimului punct al cotei trasate anterior. În linia de comandă va apare cererea de selectare a celei de-a doua extremităţi a liniei de cotă. Folosirea opţiunii Continue 12.INFOGRAFICĂ – Iniţiere în AutoCAD Figura 7 11. Folosind opţiunea Linear Dimension trasaţi cota de 80 mm din colţul din stânga jos al piesei turnate până la baza nervurii. aşa cum este arătat în figura 7. selectaţi Continue Dimension şi tastaţi <Return> la prompterul următor după care veţi selecta cota liniară de 40 mm. Selectaţi colţul din dreapta jos al piesei turnate. Alegeţi a doua extremitate a cotei în punctul în care 104 . Reveniţi în toolbar-ul Dimensioning şi selectaţi Continue Dimension . 14. 13.

Trasaţi cota verticală de 15 mm (vezi figura 9) punctând colţul din stânga jos al piesei turnate ca primă extensie a liniei de cotă. 16. Rutina baseline va considera ca primă extensie a cotei ce trebuie trasată corespunde cotei precedente. Figura 8 Folosirea opţiunii Baseline 15.INFOGRAFICĂ – Iniţiere în AutoCAD nervura înclinată întâlneşte baza piesei turnate. aşa cum este ilustrat în figura 8. Selectaţi Baseline Dimension . 105 . Selectaţi poziţia liniei de cotă la aproximativ 30 mm de corpul piesei turnate.

INFOGRAFICĂ – Iniţiere în AutoCAD Figura 9 Figura 10 Figura 11 Selectaţi colţul din dreapta sus al bosajului piesei turnate. 106 . ca în figura 10. Cota de 150 mm va fi creată cu caracteristici comune cotei de 15 mm.

Cota unghiulară va fi trasată ca în figura 12. Trasaţi cota orizontală de 69 mm ce reprezintă lungimea bosajului. Introduceţi extremitatea Figura 12 celui de-al doilea braţ al unghiului alegând un punct oarecare pe verticala ce trece prin vertex.INFOGRAFICĂ – Iniţiere în AutoCAD 14. Apăsaţi <Return> pentru a putea specifica punctele necesare cotei unghiulare. Confirmaţi valoarea cotei terminând cotarea cu această bază (vezi figura 11). 15. cu ajutorul modului ortho. La prima cerere a punctelor ce definesc unghiul selectaţi punctul în care nervura înclinată întâlneşte baza piesei turnate. Selectaţi Angular Dimension . Dacă este necesar. Alegeţi al doilea punct în partea superioară a bosajului piesei. Trasarea cotelor unghiulare (angular) 16. 107 . La cererea primei extremităţi a unui braţ al unghiului alegeţi capătul de sus al liniei înclinate. urmăriţi figura 12 pentru a identifica punctele ce trebuiesc selectate. ca în figura 12.

INFOGRAFICĂ – Iniţiere în AutoCAD Figura 13 Cotarea leader 17. Tastaţi coordonatele punctului de sfârşit al liniei leader 130. 108 . La cererea textului introduceţi M10 pentru a specifica gaura filetată din figura 14. indicându-le printr-o săgeată. Selectaţi opţiunea Leader din toolbar-ul Dimensioning. Dezactivaţi modul snap (off) şi la cererea From point selectaţi un punct de pe cercul exterior în poziţia corespunzătoare orei 10 pe cadranul unui ceas folosind opţiunea nearest a modului osnap. Daţi comanda Zoom Window figura 13. 290 şi tastaţi <Return> pentru a completa detaliile liniei leader. Aceasta vă permite să introduceţi note despre anumite entităţi din desen. Figura 14 pentru a obţine vederea din 18.

Selectaţi din nou opţiunea Radius Dimension şi alegeţi raza de rotunjire a colţului din stânga sus a piesei turnate. 21. Folosiţi zoom window pentru a crea o imagine similară celei din figura 15. Figura 16 Figura 17 22. Opţiunea Radius lucrează în acelaşi mod cu Diameter. Măriţi întregul desen cu comanda Zoom All. La cererea arcului sau cercului ce trebuie dimensionat.INFOGRAFICĂ – Iniţiere în AutoCAD Figura 15 19. Cotarea razelor 20. selectaţi cercul din dreapta sus într-un punct corespunzător orei 1 de pe cadranul unui ceas. Introduceţi textul pentru linia de cotă R10 specificând şi de astă dată poziţia textului la aproximativ 109 . ca în figura 16. Introduceţi cota R5 şi specificaţi dinamic locaţia textului la aproximativ 30 mm în exteriorul piesei turnate. Selectaţi opţiunea Radius Dimension .

pentru fiecare strat putându-se asocia o anumită culoare. care determină deschiderea unei ferestre de dialog Layer Properties Manager – figura 8. tipul şi grosimea liniei. liniile subţiri etc.8 Lucrul cu straturi Elementele unui desen pot fi organizate pe straturi (Layer). 24.. cotele. Cap. fiecare piesă componentă poate fi creată pe un strat separat. putând renunţa oricând la afişarea unuia sau a mai multora dintre ele – figura 8.INFOGRAFICĂ – Iniţiere în AutoCAD 30 mm în afara piesei (vezi figura 17). Comanda prin care se pot crea şi modifica straturi este Layer. Completaţi dimensiunile proiecţiei plane ca în figura 17. Folosiţi comanda Zoom All pentru a vedea întregul desen. Se observă că AutoCAD-ul marchează automat centrele cercurilor şi axele de simetrie. liniile de contur. haşurile. De exemplu. folosind tehnicile de cotare Linear Dimension şi Continue Dimension. în cadrul unui desen de ansamblu. 110 .2. prin care se pot selecta proprietăţile straturilor: vizibilitate.. 23.1. culoarea. un anumit tip de linie şi o anumită grosime a liniei. după cum la un desen de execuţie al unei piese. pot fi desenate pe straturi diferite. accesul la editare. Salvaţi desenul şi ieşiţi din editorul de desenare. opţiuni de plotare (imprimare).

3. 111 . Named Layer Filters.INFOGRAFICĂ – Iniţiere în AutoCAD Fig. deschizându-se o fereastră de dialog. show all used layers (toate starturile folosite) şi show all Xref dependent layers (toate straturile dependente de referinţe externe). Se pot folosi drept criterii de afişare proprietăţile straturilor (culoare.2 Fereastra Layer Properties Manager Secţiunea Named layer filters a ferestrei stabileşte care dintre straturi sunt listate: show all layers (toate straturile). ca cea din figura 8. prin folosirea butonului […].8. tip de linie etc.).

fără ca acesta să devină strat curent. stratul 0. Caseta Apply to layer toolbar determină afişarea în linia de afişare a proprietăţilor. La acţionarea butonului.8. din partea superioară a ecranului. Se pot crea mai multe starturi simultan. în lista straturilor apare un strat nou.3 Fereastra Layer Properties Manager Există opţiunea Invert filter.INFOGRAFICĂ – Iniţiere în AutoCAD Fig. Butonul Delete permite ştergerea unui strat. în partea inferioară a ferestrei. separate prin virgulă. stratul curent. Nu pot fi şterse straturile care conţin obiecte. Butonul New creează un nou strat. a unei secţiuni care detaliază proprietăţile stratului selectat – figura 8. doar a straturilor care îndeplinesc criteriul curent de filtrare. prin care se obţine afişarea straturilor care nu îndeplinesc un anumit criteriu. Butonul Show/Hide Details controlează afişarea. 112 . Butonul Current determină ca stratul selectat să devină strat curent (stratul în care se lucrează în momentul respectiv). stratul Defpoints. prin introducerea numelor acestora. cu numele implicit Layer 1 (numele putând fi modificat).4.

prin selectare. numele poate fi modificat. On/Off – face un strat vizibil / invizibil. Acestea sunt: Name – numele stratului. cu butonul mouse-lui. respectiv restaurarea stării straturilor care detaliază dintr-un desen. prevenind modificarea accidentală a acestora. un strat „îngheţat” este invizibil. Fig. prin acţionarea asupra numelui culorii respective.4 Secţiunea Show/Hide Details Butoanele Save State şi Restore State permit salvarea. Lock/Unlock – determină blocarea / deblocarea accesului la editarea obiectelor aflate pe strat.INFOGRAFICĂ – Iniţiere în AutoCAD Fig.8.5. Freeze/Thaw – ”îngheaţă” / „dezgheaţă” un strat. Secţiunea List of Layers afişează straturile şi proprietăţile lor.8. la un moment dat. programul ignoră entităţile de pe un strat „îngheţat”.5 Fereastra Select Colors 113 . culoarea poate fi schimbată. Color – stabileşte culoarea entităţilor de pe un strat. reducându-se astfel timpul necesar regenerării desenului. prin selectare dintr-o casetă de dialog – figura 8.

6 Fereastra Select Linetype Lineweight – stabileşte grosimea de linie asociată obiectelor de pe un strat. acţionând cu butonul mouse-lui asupra numelui tipului de linie. aceasta poate fi modificată.6.8. 114 .7.8.INFOGRAFICĂ – Iniţiere în AutoCAD Linetype – stabileşte tipul de linie asociată stratului. Fig. acesta poate fi schimbat dintr-o casetă de dialog – figura 8.7 Fereastra Lineweight Plot style – se poate asocia unui strat un stil de tipărire. definit anterior. Fig. la fel ca şi culoarea. din caseta de dialog Lineweight – figura 8. prin acţionarea asupra numelui grosimii respective.

Să se deseneze chenarul unui format A3 şi indicatorul.01 inch sau 0. tip de linie – continuă (continuous). Se deschide o sesiune de lucru AutoCAD.00>: enter Se trasează chenarul formatului A3 cu comanda LINE. pentru realizarea unui desen de execuţie al unei piese. La începerea unui desen. Command: Line 115 . este creat automat stratul 0. grosimea liniei implicită (0. depinzând de culoarea de fond a spaţiului de lucru). care nu poate fi şters sau redenumit.00.00. şi din fereastra Mechanical Desktop Power Pack Today se selectează opţiunea Create Drawings şi de aici subopţiunea Metric.9 Aplicaţii 1.25 mm) şi stilul de plotare – normal.297.0.00>: enter Specify upper right corner <420. Cap.INFOGRAFICĂ – Iniţiere în AutoCAD Plot/Don’t Plot – se pot stabili straturi care vor fi sau nu tipărite. Se stabilesc limitele desenului cu comanda LIMITS: Command: Limits Reset Model space limits: Specify lower left corner or [ON/OFF] <0. Proprietăţile implicite ale acestui strat sunt: culoarea cu numărul de cod 7 (alb sau negru.

297 Specify next point or [Undo]: 0. 116 .50 Specify next point or [Undo]: enter Pentru desenarea celorlalte linii componente ale indicatorului se folosesc comenzile: offset.INFOGRAFICĂ – Iniţiere în AutoCAD Specify first point: 0.50 Specify next point or [Undo]: 410.287 Specify next point or [Arc/Close/Halfwidth/Length/Undo/Width]: 10.50>: 0.5 (enter) Specify next point or [Arc/Halfwidth/Length/Undo/Width]: 410.10 Specify next point or [Undo]: 230.0 Specify next point or [Undo]: 420. trim şi extend. Dimensiunile de gabarit ale indicatorului sunt: lungime = 180 şi înălţime = 40.0 Specify next point or [Undo]: 420.00 Specify next point or [Arc/Halfwidth/Length/Undo/Width]: w Specify starting width <0.10 Specify next point or [Undo]: 20.297 Specify next point or [Undo]: c Command: Pline Specify start point: 10. Command: Line Specify first point: 230.287 Specify next point or [Undo]: enter (esc) Se începe desenarea indicatorului.5 Specify ending width <0. Prima dată se desenează conturul exterior al acestuia.10 Current line-width is 0.00>: 0.287 Specify next point or [Arc/Close/Halfwidth/Length/Undo/Width]: c Command: Line Specify first point: 20.10 Specify next point or [Arc/Close/Halfwidth/Length/Undo/Width]: 410.

00>: 45 117 .00>: 20 Select object to offset or <exit>: P1 Specify point on side to offset: P2 Select object to offset or <exit>: enter Command: enter – se reia comanda offset Specify offset distance or [Through] <30.00>: 60 Select object to offset or <exit>: P1 Specify point on side to offset: P2 Select object to offset or <exit>: enter Command: enter – se reia comanda offset Specify offset distance or [Through] <60.00>: 30 Select object to offset or <exit>: P2 Specify point on side to offset: P3 Select object to offset or <exit>: enter Command: enter – se reia comanda offset Specify offset distance or [Through] <30.INFOGRAFICĂ – Iniţiere în AutoCAD Command: Offset Specify offset distance or [Through] <1.

Edge = None Select cutting edges … Select objects: P5 Select objects: 1 found Select objects: enter Select object to trim or shift-select to extend or [Project/Edge/None]: P6 Select object to trim or shift-select to extend or [Project/Edge/None]: P7 Select object to trim or shift-select to extend or [Project/Edge/None]: enter 118 .00>: 16 Select object to offset or <exit>: P4 Specify point on side to offset: P5 Select object to offset or <exit>: enter Command: Trim Current settings : Projection = UCS.INFOGRAFICĂ – Iniţiere în AutoCAD Select object to offset or <exit>: P1 Specify point on side to offset: P2 Select object to offset or <exit>: enter Command: enter – se reia comanda offset Specify offset distance or [Through] <45.

00>: 4 Select object to offset or <exit>: P4 Specify point on side to offset: P8 Specify point on side to offset: P9 Specify point on side to offset: P10 Select object to offset or <exit>: enter Command: Trim Current settings : Projection = UCS. Edge = None Select cutting edges … Select objects: P2 Select objects: 1 found Select objects: enter Select object to trim or shift-select to extend or [Project/Edge/None]: D1 Select object to trim or shift-select to extend or [Project/Edge/None]: D2 Select object to trim or shift-select to extend or [Project/Edge/None]: D3 Select object to trim or shift-select to extend or [Project/Edge/None]: enter 119 .INFOGRAFICĂ – Iniţiere în AutoCAD Command: Offset Specify offset distance or [Through] <16.

INFOGRAFICĂ – Iniţiere în AutoCAD Înainte de comanda Trim După comanda Trim Command: Offset Specify offset distance or [Through] <4.00>: 9 Select object to offset or <exit>: P5 Specify point on side to offset: D4 Specify point on side to offset: D5 Select object to offset or <exit>: enter 120 .

Edge = None Select cutting edges … Select objects: P3 Select objects: 1 found Select objects: enter Select object to trim or shift-select to extend or [Project/Edge/None]: D5 Select object to trim or shift-select to extend or [Project/Edge/None]: enter După comanda Trim 121 .INFOGRAFICĂ – Iniţiere în AutoCAD Command: Trim Current settings : Projection = UCS. Edge = None Select cutting edges … Select objects: P2 Select objects: 1 found Select objects: enter Select object to trim or shift-select to extend or [Project/Edge/None]: D4 Select object to trim or shift-select to extend or [Project/Edge/None]: enter Command: Trim Current settings : Projection = UCS.

Pentru a le transforma din linii cu grosime standard în linii cu o anumită grosime (0.00>: 12 Select object to offset or <exit>: P5 Specify point on side to offset: M1 Select object to offset or <exit>: enter Command: Trim Current settings : Projection = UCS. se selectează liniile ce doresc a fi modificate şi apoi se foloseşte comanda Change.3 Enter property to change or [Color/Elev/LAyer/LType/ltScale/LWeight/ Thickness]: enter Command: Offset Specify offset distance or [Through] <9. Edge = None Select cutting edges … Select objects: P3 Select objects: 1 found 122 .INFOGRAFICĂ – Iniţiere în AutoCAD Anumite linii sunt groase.3 mm). Command: Change Select objects: P1 Select objects: P2 Select objects: P3 Select objects: P4 Select objects: P5 Select objects: enter Specify change point or [Properties]: p Enter property to change or [Color/Elev/LAyer/LType/ltScale/LWeight/ Thickness]: LW Enter new lineweight <ByLayer>: 0.

Command: Text Current text style: „STANDARD” Text height : 3.50>: 3./BR]: f Specify first endpoint of text baseline: T3 Specifyv second endpoint of text baseline: T4 Specify height <3..50 Specify start point of text or [Justify/Style]: j Enter an option [Align/Fit/….50 Specify start point of text or [Justify/Style]: j Enter an option [Align/Fit/…./BR]: f Specify first endpoint of text baseline: T1 Specifyv second endpoint of text baseline: T2 Specify height <3.50 Enter text: Verificat Enter text: enter 123 ..50>: 3.INFOGRAFICĂ – Iniţiere în AutoCAD Select objects: enter Select object to trim or shift-select to extend or [Project/Edge/None]: M2 Select object to trim or shift-select to extend or [Project/Edge/None]: enter Pentru completarea indicatorului cu textul aferent se foloseşte comanda Text.50>: 3.50 Enter text: Proiectat Enter text: enter Command: Text Current text style: „STANDARD” Text height : 3..50 Specify start point of text or [Justify/Style]: j Enter an option [Align/Fit/…./BR]: f Specify first endpoint of text baseline: T5 Specifyv second endpoint of text baseline: T6 Specify height <3.50 Enter text: Desenat Enter text: enter Command: Text Current text style: „STANDARD” Text height : 3.

INFOGRAFICĂ – Iniţiere în AutoCAD

Command: Text Current text style: „STANDARD” Text height : 3.50 Specify start point of text or [Justify/Style]: j Enter an option [Align/Fit/…../BR]: f Specify first endpoint of text baseline: T7 Specifyv second endpoint of text baseline: T8 Specify height <3.50>: 3.50 Enter text: Aprobat Enter text: enter Command: Text Current text style: „STANDARD” Text height : 3.50 Specify start point of text or [Justify/Style]: j Enter an option [Align/Fit/…../BR]: f Specify first endpoint of text baseline: T9 Specifyv second endpoint of text baseline: T10 Specify height <3.50>: 3.50 Enter text: Scara Enter text: enter Command: Copy Select objects: N1 Select objects: 1 found Select objects: enter Specify base point or displacement, or [Multiple]: N1 Specify second point or displacement or <use first point as displacement>: N2 Command: Ddedit Select an annotation object or [Undo]: N2 Apare fereastra Edit text, în care se înlocuie „Scara” cu „Material” Select an annotation object or [Undo]: enter

124

INFOGRAFICĂ – Iniţiere în AutoCAD

În mod asemănător se procedează şi pentru completarea celorlalte rubrici, până când indicatorul este complet – figura 9.1.

Fig.9.1 Indicatorul unui desen

125

INFOGRAFICĂ – Iniţiere în AutoCAD

2.

Să se deseneze piesa din figura 9.2, utilizând straturile.

Se stabilesc cinci straturi, şi anume: - startul linie groasă: tip linie – Continuous; culoare – roşie; grosime – 0,35 mm; - stratul linie subţire: tip linie – Continuous; culoare – negru; grosime – 0,09 mm; - stratul axă: tip linie – Dashdot; culoare – verde; grosime – 0,09 mm; - stratul haşuri: tip linie – continuă; culoare – Cyan; grosime – 0,09 mm; - stratul cote: tip linie – continuă; culoare – Blue; grosime – 0,09 mm; Stabilim strat curent: stratul Axa, şi trasăm axa de simetrie a piesei.
126

5 Specify next point or [Close/Undo]: @-25.0 Specify next point or [Close/Undo]: @-1. Command: Line Specify first point: 55.5.2 Specify next point or [Close/Undo]: @25.5.1. şi desenăm conturul piesei.5 Specify next point or [Close/Undo]: enter Modificăm stratul curent în aşa fel încât stratul Linie groasă să devină strat curent.9.0 Specify next point or [Close/Undo]: @0.5.5 Specify next point or [Undo]: 250.0 Specify next point or [Close/Undo]: @0.1 Specify next point or [Close/Undo]: @0.0.0 Specify next point or [Close/Undo]: @0.5 Specify next point or [Close/Undo]: @1.55 127 .55 Specify next point or [Close/Undo]: @1.0 Specify next point or [Close/Undo]: @0.1 Specify next point or [Close/Undo]: @8.148.0 Specify next point or [Close/Undo]: @0.148.-0.1.-5 Specify next point or [Close/Undo]: @150.INFOGRAFICĂ – Iniţiere în AutoCAD Command: Line Specify first point: 50.-24 Specify next point or [Close/Undo]: @-1.148.-1 Specify next point or [Close/Undo]: @-158.55 Specify next point or [Close/Undo]: @-1.1 Specify next point or [Close/Undo]: @0.0 Specify next point or [Close/Undo]: @0.0.55 Specify next point or [Close/Undo]: @3.0 Specify next point or [Close/Undo]: @0.-0.0 Specify next point or [Close/Undo]: @0.5 Specify next point or [Close/Undo]: @1.5 Specify next point or [Close/Undo]: @0.0 Specify next point or [Close/Undo]: @0.2 Specify next point or [Close/Undo]: @-3.

155 Specify next point or [Close/Undo]: @0.1 Specify next point or [Close/Undo]: c Command: Line Specify first point: 56.0 Specify next point or [Close/Undo]: @-1.163.5 128 .157 Specify next point or [Close/Undo]: @0.9.-17 Specify next point or [Close/Undo]: enter Command: Line Specify first point: 87.9.-13 Specify next point or [Close/Undo]: enter Command: Line Specify first point: 56.-13 Specify next point or [Close/Undo]: enter Command: Line Specify first point: 58.155 Specify next point or [Close/Undo]: @0.INFOGRAFICĂ – Iniţiere în AutoCAD Specify next point or [Close/Undo]: @-0.-13 Specify next point or [Close/Undo]: enter Command: Line Specify first point: 86.-13 Specify next point or [Close/Undo]: enter Command: Line Specify first point: 61.155 Specify next point or [Close/Undo]: @0.155 Specify next point or [Close/Undo]: @0.

5 Se schimbă stratul curent pe stratul Axa. Command: Line Specify first point: 55.5.25 Specify next point or [Close/Undo]: enter Pentru a lucra mai uşor mutăm UCS din punctul curent în punctul de coordonate 55.0>: 55.148. adică la intersecţia dintre suprafaţa frontală din stânga a piesei şi axa de simetrie a acesteia.40 Specify next point or [Close/Undo]: enter Command: Offset Specify offset distance or [Through] <0>: 120 Select object to offset or <exit>: P1 Select point on side to offset: P2 Select object to offset or <exit>: enter 129 . Command: UCS Current UCS name: *World* Enter an option [New/Move/ ….] <World>: m Specify new origin point or [Zdepth] <0.5 Specify next point or [Close/Undo]: @0.0.-30 Specify next point or [Close/Undo]: enter Command: Line Specify first point: 244.-20 Specify next point or [Close/Undo]: @0.148.133. pentru a desena cele două axe corespunzătoare găurilor de M10 şi apoi desenăm axele respective.INFOGRAFICĂ – Iniţiere în AutoCAD Specify next point or [Close/Undo]: @0.

Command: Line Specify first point: 50.1 Specify next point or [Close/Undo]: enter Command: Line Specify first point: 51. vom considera că gaura înainte de filetare are φ8.INFOGRAFICĂ – Iniţiere în AutoCAD Pentru trasarea celor două găuri de M10.-25 Specify next point or [Close/Undo]: enter Command: Mirror Select objects: w Specify first corner: N1 Specify opposite corner: N2 Select objects: enter Specify first point of mirror line: D1 Specify second point of mirror line: D2 Delete source objects? [Yes/No] <N>: enter 130 .0 Specify next point or [Close/Undo]: enter Se trece stratul curent pe stratul Linie subţire. Se trece stratul curent pe stratul Linie groasă.24 Specify next point or [Close/Undo]: @-1. Command: Line Specify first point: 51.9 Specify next point or [Close/Undo]: @4.-15 Specify next point or [Close/Undo]: @0.10 Specify next point or [Close/Undo]: @0.

INFOGRAFICĂ – Iniţiere în AutoCAD Pentru a desena şi cea de-a doua gaură folosim comanda Copy. Command: Copy Select objects: w Specify first corner: M1 Specify opposite corner: M2 Select objects: enter Specify base point of displacement. or [Multiple]: D1 Specify second point of displacement or <use first point as displacement>: D3 Command: Spline Specify first point or [Object]: T1 Specify next point: T2 Specify next point or [Close/Fit tolerance] <start tangent>: T3 Specify next point or [Close/Fit tolerance] <start tangent>: T4 Specify next point or [Close/Fit tolerance] <start tangent>: T5 Specify next point or [Close/Fit tolerance] <start tangent>: enter Specify start tangent: enter Specify end tangent: enter Command: Mirror 131 .

Pick points – se stabilesc trei puncte pentru cele trei zone interioare de haşurat (K1. . prin indicarea unui punct în interiorul zonei de haşurare. Se trece startul Haşuri ca strat curent. Din această fereastră se modifică: .pattern: ANSI 31. K2 şi K3).INFOGRAFICĂ – Iniţiere în AutoCAD Select objects: P1 Selects objects: enter Specify first point of mirror line: R1 – este mijlocul segmentului de dreaptă Specify second point of mirror line: R2 Delete source objects? [Yes/No] <N>: enter Se îngheaţă straturile Axa şi Linie subţire şi apoi se haşurează cu comanda Bhatch. 132 . Command: Bhatch – apare fereastra de dialog Boundary Hatch.

avem desenul de execuţie al piesei.INFOGRAFICĂ – Iniţiere în AutoCAD După dezgheţarea celor două straturi. 133 .3 în triplă proiecţie ortogonală. utilizând straturile. Să se reprezinte piesa din figura 9. 3. îngheţate înainte de haşurare. mai puţin cotele.

00. Command: Line Specify first point: 0. Command: UCS Enter an option [New/Move/ ….-138.5 15 25 5 1 0 10 10 10 10 1 0 15 50 A Fig.148. se împarte acest spaţiu în 4 părţi.0>: 210.5 Specify next point or [Undo]: @0.INFOGRAFICĂ – Iniţiere în AutoCAD = 60 = Ø20 40 7. Desenarea conturului.5 Pentru a reprezenta cele 3 proiecţii astfel încât să se utilizeze cât mai eficient spaţiul de desenare.] <World>: m Specify new origin point or [Zdepth] <0. axe şi cote.0. mutăm UCS – ul în centrul zonei de desenare.3 Se stabilesc trei straturi corespunzătoare: linie groasă (contur). Pentru a se lucra mai uşor.277 134 . ştiind că avem 3 proiecţii. Se consideră că chenarul pentru un format A3 şi indicatorul aferent sunt deja desenate. 9.

proiecţia din stânga: L = 60.00 Specify next point or [Undo]: @390. h = 30.proiecţia de sus: L = 70.00>: 20 Select object to offset or <exit>: P Specify point on side to offset: P1 Select object to offset or <exit>: P Specify point on side to offset: P2 Select object to offset or <exit>: D Specify point on side to offset: D1 135 . lăsând faţă de liniile desenate anterior câte 20 mm. . .INFOGRAFICĂ – Iniţiere în AutoCAD Specify next point or [Undo]: enter Command: enter Specify first point: -190.proiecţia principală: L = 70. h = 30. Command: Offset Specify offset distance or [Through] <1.0 Specify next point or [Undo]: enter Din desenul piesei vedem că cele 3 proiecţii au următoarele cote de gabarit: . h = 60. Trasăm cele 3 dreptunghiuri în care se vor încadra proiecţiile respective. 0.

00>: 70 Select object to offset or <exit>: D1 Specify point on side to offset: D3 Select object to offset or <exit>: enter Command: enter Specify offset distance or [Through] <70.INFOGRAFICĂ – Iniţiere în AutoCAD Select object to offset or <exit>: D Specify point on side to offset: D2 Select object to offset or <exit>: enter Command: Offset Specify offset distance or [Through] <20.00>: 60 Select object to offset or <exit>: P2 136 .00>: 30 Select object to offset or <exit>: P1 Specify point on side to offset: P3 Select object to offset or <exit>: enter Command: enter Specify offset distance or [Through] <30.

Select objects: D1.. D4 Select objects: enter Select object to trim or shift-select to extend or [Project/Edge/Undo]: P1 Select object to trim or shift-select to extend or [Project/Edge/Undo]: P2 Select object to trim or shift-select to extend or [Project/Edge/Undo]: P3 Select object to trim or shift-select to extend or [Project/Edge/Undo]: P4 Select object to trim or shift-select to extend or [Project/Edge/Undo]: P5 Select object to trim or shift-select to extend or [Project/Edge/Undo]: P6 Select object to trim or shift-select to extend or [Project/Edge/Undo]: P7 Select object to trim or shift-select to extend or [Project/Edge/Undo]: P8 Select object to trim or shift-select to extend or [Project/Edge/Undo]: P9 Select object to trim or shift-select to extend or [Project/Edge/Undo]: P10 Select object to trim or shift-select to extend or [Project/Edge/Undo]: P11 Select object to trim or shift-select to extend or [Project/Edge/Undo]: P12 Select object to trim or shift-select to extend or [Project/Edge/Undo]: P13 Select object to trim or shift-select to extend or [Project/Edge/Undo]: P14 Select object to trim or shift-select to extend or [Project/Edge/Undo]: enter 137 . Edge=None Select cutting edges . D2. D3.INFOGRAFICĂ – Iniţiere în AutoCAD Specify point on side to offset: P4 Select object to offset or <exit>: D2 Specify point on side to offset: D4 Select object to offset or <exit>: enter Command: Trim Current settings: Projection=UCS..

Select objects: D5.. Edge=None Select cutting edges .. D6. D7. D10 Select objects: enter Select object to trim or shift-select to extend or [Project/Edge/Undo]: D2 Select object to trim or shift-select to extend or [Project/Edge/Undo]: D4 Select object to trim or shift-select to extend or [Project/Edge/Undo]: T1 Select object to trim or shift-select to extend or [Project/Edge/Undo]: T2 Select object to trim or shift-select to extend or [Project/Edge/Undo]: T3 Select object to trim or shift-select to extend or [Project/Edge/Undo]: T4 Select object to trim or shift-select to extend or [Project/Edge/Undo]: T5 Select object to trim or shift-select to extend or [Project/Edge/Undo]: T6 Select object to trim or shift-select to extend or [Project/Edge/Undo]: T7 Select object to trim or shift-select to extend or [Project/Edge/Undo]: T8 Select object to trim or shift-select to extend or [Project/Edge/Undo]: enter 138 .INFOGRAFICĂ – Iniţiere în AutoCAD Command: Trim Current settings: Projection=UCS. D8. D9.

În continuare ştergem cele două drepte. şi vom trece la desenarea efectivă a proiecţiilor. P şi D. Command: Erase Select objects: P Select objects: D Select objects: enter Command: Offset Specify offset distance or [Through] <Through>: 10 Select object to offset or <exit>: M1 Specify point on side to offset: M2 Select object to offset or <exit>: M3 139 . am construit cele 3 dreptunghiuri aferente celor 3 proiecţii ortogonale ale piesei. Trim. Circle. Line şi Extend.INFOGRAFICĂ – Iniţiere în AutoCAD Astfel. folosind comenzile Offset.

INFOGRAFICĂ – Iniţiere în AutoCAD Specify point on side to offset: M2 Select object to offset or <exit>: M4 Specify point on side to offset: M6 Select object to offset or <exit>: M5 Specify point on side to offset: M6 Select object to offset or <exit>: M7 Specify point on side to offset: M9 Select object to offset or <exit>: M8 Specify point on side to offset: M9 Select object to offset or <exit>: enter Command: enter Specify offset distance or [Through] <10>: enter Select object to offset or <exit>: N1 Specify point on side to offset: N2 Select object to offset or <exit>: enter Command: enter Specify offset distance or [Through] <10>: 30 Select object to offset or <exit>: N3 Specify point on side to offset: N4 Select object to offset or <exit>: enter Command: enter Specify offset distance or [Through] <30>: 15 Select object to offset or <exit>: N5 Specify point on side to offset: N4 Select object to offset or <exit>: enter 140 .

N7 Select objects: enter Select object to trim or shift-select to extend or [Project/Edge/Undo]: N7 Select object to trim or shift-select to extend or [Project/Edge/Undo]: N8 Select object to trim or shift-select to extend or [Project/Edge/Undo]: N9 Select object to trim or shift-select to extend or [Project/Edge/Undo]: N5 Select object to trim or shift-select to extend or [Project/Edge/Undo]: N6 Select object to trim or shift-select to extend or [Project/Edge/Undo]: enter ⇒ Command: Offset Specify offset distance or [Through] <15>: 10 Select object to offset or <exit>: Q1 Specify point on side to offset: Q2 Select object to offset or <exit>: enter Command: enter 141 . Edge=None Select cutting edges . N6.INFOGRAFICĂ – Iniţiere în AutoCAD Command: Trim Current settings: Projection=UCS... Select objects: N5.

. Edge=None Select cutting edges ..INFOGRAFICĂ – Iniţiere în AutoCAD Specify offset distance or [Through] <10>: 25 Select object to offset or <exit>: Q1 Specify point on side to offset: Q2 Select object to offset or <exit>: enter Command: enter Specify offset distance or [Through] <25>: 35 Select object to offset or <exit>: Q3 Specify point on side to offset: Q2 Select object to offset or <exit>: enter Command: Line Specify first point: Q4 Specify next point or [Undo]: Q5 Specify next point or [Undo]: enter Command: Trim Current settings: Projection=UCS.. Edge=None Select cutting edges . Select objects: Q8 Select objects: enter Select object to trim or shift-select to extend or [Project/Edge/Undo]: Q9 Select object to trim or shift-select to extend or [Project/Edge/Undo]: enter 142 . Select objects: Q6 Select objects: enter Select object to trim or shift-select to extend or [Project/Edge/Undo]: Q7 Select object to trim or shift-select to extend or [Project/Edge/Undo]: enter Command: enter Current settings: Projection=UCS..

. S2 Select objects: enter Select object to trim or shift-select to extend or [Project/Edge/Undo]: S3 143 .. Select objects: Q6.. Edge=None Select cutting edges .. Q12 Select objects: enter Select object to trim or shift-select to extend or [Project/Edge/Undo]: Q11 Select object to trim or shift-select to extend or [Project/Edge/Undo]: Q13 Select object to trim or shift-select to extend or [Project/Edge/Undo]: enter ⇒ Command: Trim Current settings: Projection=UCS.INFOGRAFICĂ – Iniţiere în AutoCAD Command: Erase Select objects: Q8 Select objects: Q10 Select objects: enter ⇒ Command: Trim Current settings: Projection=UCS. Edge=None Select cutting edges . Select objects: S1.

144 . Edge=None Select cutting edges .INFOGRAFICĂ – Iniţiere în AutoCAD Select object to trim or shift-select to extend or [Project/Edge/Undo]: S4 Select object to trim or shift-select to extend or [Project/Edge/Undo]: enter ⇒ Command: Offset Specify offset distance or [Through] <10>: 15 Select object to offset or <exit>: S1 Specify point on side to offset: S5 Select object to offset or <exit>: S2 Specify point on side to offset: S5 Select object to offset or <exit>: enter Command: Trim Current settings: Projection=UCS. Select objects: S6.. S7 Select objects: enter Select object to trim or shift-select to extend or [Project/Edge/Undo]: S8 Select object to trim or shift-select to extend or [Project/Edge/Undo]: enter ⇒ Din punctul S9 construim o linie perpendiculară pe dreapta S6..

Edge=None Select cutting edges ..INFOGRAFICĂ – Iniţiere în AutoCAD Command: Line Specify first point: S9 Specify next point or [Undo]: S10 Specify next point or [Undo]: enter Command: Trim Current settings: Projection=UCS. S7. S11 Select objects: enter Select object to trim or shift-select to extend or [Project/Edge/Undo]: E1 Select object to trim or shift-select to extend or [Project/Edge/Undo]: E2 Select object to trim or shift-select to extend or [Project/Edge/Undo]: E3 Select object to trim or shift-select to extend or [Project/Edge/Undo]: enter ⇒ Astfel am obţinut şi proiecţia din stânga.. 145 . Select objects: S6.

Edge=None Select cutting edges . Select objects: E7 Select objects: enter Select object to trim or shift-select to extend or [Project/Edge/Undo]: E8 Select object to trim or shift-select to extend or [Project/Edge/Undo]: E9 Select object to trim or shift-select to extend or [Project/Edge/Undo]: E10 Select object to trim or shift-select to extend or [Project/Edge/Undo]: E11 Select object to trim or shift-select to extend or [Project/Edge/Undo]: enter ⇒ Command: Offset 146 ..INFOGRAFICĂ – Iniţiere în AutoCAD Command: Offset Specify offset distance or [Through] <15>: 10 Select object to offset or <exit>: E4 Specify point on side to offset: E6 Select object to offset or <exit>: E5 Specify point on side to offset: E6 Select object to offset or <exit>: enter Command: Trim Current settings: Projection=UCS..

INFOGRAFICĂ – Iniţiere în AutoCAD Specify offset distance or [Through] <10>: 15 Select object to offset or <exit>: F1 Specify point on side to offset: F3 Select object to offset or <exit>: F2 Specify point on side to offset: F3 Select object to offset or <exit>: enter Se construieşte o linie din punctul S4 perpendiculară pe dreapta d1. respectiv din punctul S5 perpendiculară pe dreapta d2. F2 Select objects: enter Select object to trim or shift-select to extend or [Project/Edge/Undo]: E7 Select object to trim or shift-select to extend or [Project/Edge/Undo]: F6 Select object to trim or shift-select to extend or [Project/Edge/Undo]: F7 Select object to trim or shift-select to extend or [Project/Edge/Undo]: F8 147 . ⇒ Command: Trim Current settings: Projection=UCS.. Edge=None Select cutting edges . Select objects: F1..

F11. F12 Select objects: enter Select object to trim or shift-select to extend or [Project/Edge/Undo]: F9 Select object to trim or shift-select to extend or [Project/Edge/Undo]: F10 Select object to trim or shift-select to extend or [Project/Edge/Undo]: F11 Select object to trim or shift-select to extend or [Project/Edge/Undo]: G1 Select object to trim or shift-select to extend or [Project/Edge/Undo]: G2 Select object to trim or shift-select to extend or [Project/Edge/Undo]: G3 Select object to trim or shift-select to extend or [Project/Edge/Undo]: G4 Select object to trim or shift-select to extend or [Project/Edge/Undo]: G5 Select object to trim or shift-select to extend or [Project/Edge/Undo]: enter 148 . Edge=None Select cutting edges .INFOGRAFICĂ – Iniţiere în AutoCAD Select object to trim or shift-select to extend or [Project/Edge/Undo]: enter ⇒ Command: Trim Current settings: Projection=UCS.. Select objects: F9.. F10.

Command: Line Specify first point: G6 Specify next point or [Undo]: perpendicular pe d3 Specify next point or [Undo]: enter Command: Copy Select objects: G7 Select objects: enter Specify base point or displacement.INFOGRAFICĂ – Iniţiere în AutoCAD ⇒ Se construieşte o linie de axă din punctul S6 perpendiculară pe dreapta d3. or [Multiple]: G6 Specify second point of displacement or <use first point as displacement>: G8 (mijlocul dreptei construite anterior) Command: change Select objects: G9 Select objects: Specify change point or [Properties]: p Enter property to change [Color/Elev/LAyer/LType/ltScale/LWeight/ Thickness]: la 149 . şi apoi vom copia dreapta d4 astfel încât mijlocul acesteia să fie plasat în mijlocul linie nou construite (G6 = G8).

INFOGRAFICĂ – Iniţiere în AutoCAD

Enter new layer name <0>: axe Enter property to change [Color/Elev/LAyer/LType/ltScale/LWeight/ Thickness]: enter

Command: circle Specify center point for circle or [3P/2P/Ttr (tan tan radius)]: G8 Specify radius of circle or [Diameter]: 10

Obţinem, astfel, şi cea de-a treia proiecţie a piesei. Pentru a reprezenta conturul piesei cu linie groasă, trebuie să schimbăm stratul în care au fost desenate liniile corespunzătoare conturului. Pentru acest lucru îngheţăm stratul Axe şi apoi folosim comanda change, cu selectarea obiectelor în modul Window. Command: change Select objects: w Specify first corner: Specify opposite corner: 41 found
150

INFOGRAFICĂ – Iniţiere în AutoCAD

Select objects: enter Specify change point or [Properties]: p Enter property to change [Color/Elev/LAyer/LType/ltScale/LWeight/ Thickness]: la Enter new layer name <0>: linie groasa Enter property to change [Color/Elev/LAyer/LType/ltScale/LWeight/ Thickness]: enter

151

INFOGRAFICĂ – Iniţiere în AutoCAD

Anexă cu lista de comenzi AutoCAD
Comanda
ABOUT ALIGN APERTURE ARC AREA ARRAY ASSIST AUDIT BACKGROUND BHATCH BLIPMODE BREAK CHAMFER CHANGE CHPROP CIRCLE CLOSE COLOR COPY COPYBASE CUSTOMIZE DDEDIT DDPTYPE DIM DIM1 DIMALIGNED ed

Varianta
al a aa ar

Efectul comenzii
Afişează informaţii despre AutoCAD Aliniază obiectele în raport cu alte obiecte Controlează mărimea selectorului Trasează arce de cerc Calculează aria Realizează copii multiple, într-o reţea rectangulară sau polară Deschide fereastra Active Assistance Verifică desenul curent Stabileşte fundalul scenei Haşurează un contur închis Controlează afişarea marcatorilor punctelor Elimină o parte dintr-o entitate Teşeşte muchiile şi colţurile obiectelor Schimbă proprietăţile obiectelor Modifică proprietăţi ale obiectelor: culoarea, stratul, tipul, grosimea şi factorul de scală pentru linii, elevaţia, grosimea Desenează un cerc Închide desenul curent Stabileşte culoarea Copiază obiecte Copiază obiecte cu punctul de start preselectat Defineşte meniuri mobile, butoane sau combinaţii de taste Editează textul Stabileşte stilul şi mărimea de afişare a punctelor Deschide sesiunea de cotare Creează o singură cotă Creează o cotă liniară, aliniată

h, bh br cha ch

c col, colour, ddcolor co, cp

dal, dimali

152

fără a modifica stilul de cotare Cotează o rază Asociază o cotă unui obiect Reactualizează locaţia unei cote asociative Creează şi modifică stilul de cotare Mută şi roteşte textul cotei Măsoară distanţa dintre două puncte Împarte un obiect în părţi egale. dimcont ddi. dimord dov. rm. dimbase dce dco. dimover dra. POLAR. GRID. se INFOGRAFICĂ – Iniţiere în AutoCAD Creează o cotă unghiulară Cotează faţă de o singură bază Creează un marcaj pentru centrul unui cerc sau arc de cerc Cotează în serie Cotează un diametru Elimină asociativitatea unei cote Editează cotele Creează cote liniare Creează cote în coordonate Modifică variabilele de cotare pentru un obiect selectat. dimlin dor. ddim. dimdia dda ded. dimrad dre d. ddrmodes. dimed dli. prin marcatori Desenează cercuri cu grosime Controlează modul DRAG Schimbă ordinea de afişare a obiectelor Stabileşte parametrii pentru modurile SNAP.DIMANGULAR DIMBASELINE DIMCENTER DIMCONTINUE DIMDIAMETER DIMDISASSOCIATE DIMEDIT DIMLINEAR DIMORDINATE DIMOVERRIDE DIMRADIUS DIMREASSOCIATE DIMREGEN DIMSTYLE DIMEDIT DIST DIVIDE DONUT DRAGMODE DRAWORDER DSETTINGS DWGRPROPS ELEV ELLIPSE ERASE EXPLODE EXTEND FILL FILLET GRID GROUP dan. Object Snap Stabileşte proprietăţile desenului curent Stabileşte altitudinea curentă Desenează o elipsă sau un arc de elipsă Şterge obiectele selectate Desparte un obiect în elementele componente Extinde obiectele până la intersecţia cu alte obiecte Controlează umplerea entităţilor cu grosime Realizează racordarea obiectelor Afişează o reţea de puncte Creează o mulţime de selecţie 153 el e x ex fi g . dimsty dimted di div do dr ds. dst. dimang dba.

la intervale specificate.INFOGRAFICĂ – Iniţiere în AutoCAD HATCH HATCHEDIT HELP <F1> HIDE HLSETTINGS INSERT JPGOUT JUSTIFYTEXT LAYER LAYERP LAYERPMODE LEADER LENGTHEN LIMITS LINE LINETYPE LTSCALE LWEIGHT MEASURE MENIU MIRROR MLEDIT MLINE MLSTYLE MODEL MOVE MREDO MSPACE MTEXT 154 lead len l lt. eliminând liniile ascunse Controlează afişarea liniilor acoperite Inserează blocuri sau desene în desenul curent Salvează în format JPG Modifică încadrarea textului Gestionează straturi Anulează ultima modificarea sistemului de straturi Elimină din memorie schimbările asupra sistemului de straturi Creează o linie de indicaţie Modifică lungimea unui segment de dreaptă sau arc Stabileşte limitele desenului curent Desenează segmente de dreaptă Controlează tipul de linie Stabileşte factorul de scară pentru afişarea liniilor Stabileşte grosimea liniei Plasează marcatori. la m ms t. de-a lungul obiectelor Încarcă un fişier de meniu Desenează simetricele obiectelor faţă de o axă Modifică multilinii Desenează multilinii (linii paralele) Stabileşte stilul pentru multilinii Determină trecerea în spaţiul model Mută obiectele în altă poziţie Anulează efectul mai multor comenzi Undo sau U Comută în spaţiul model Creează un paragraf de text ddlmodes. i Haşurează o suprafaţă mărginită de un contur Modifică proprietăţile unei haşuri existente Accede la informaţii Regenerează un desen. lineweight me mi ml h he hi ddinsert. ltype. ddltype lts lw. mt .

Plasează cotele principale ale unui obiect Plasează o linie de indicaţie Deschide un nou desen cu opţiunile unui şablon implicit Salvează desenul curent Creează o mulţime de selecţie pe baza unor criterii Controlează afişarea şi tipărirea textului Părăseşte sistemul AutoCAD Creează o semidreaptă Recuperează desenele afectate de erori 155 . stil etc. mo. pr ddosnap. ddmodify. props prclose ps pu le INFOGRAFICĂ – Iniţiere în AutoCAD Repetă comanda până la anulare Controlează ferestrele de afişare în spaţiul hârtie Stabileşte specificaţiile unui desen Creează un nou desen Creează linii şi curbe paralele la o distanţă specificată Anulează ultima comandă Erase Deschide un desen existent Permite personalizarea parametrilor AutoCAD Controlează modul Ortho Permite selectarea precisă a punctelor Deplasează zona afişată Editează polilinii Desenează polilinii Copiază desenul la plotter.MULTIPLE MVIEW MVSETUP NEW OFFSET OOPS OPEN OPTIONS ORTHO OSNAP PAN PEDIT PLINE PLOT POINT POLYGON PREFERENCES PREVIEW PROPERTIES mv o ddgrips. ddchprop. bloc. op. gr. imprimantă sau într-un fişier Desenează puncte Desenează poligoane regulate Permite configurarea AutoCAD Permite previzualizarea desenului care va fi tipărit Controlează proprietăţile unui obiect PROPERTIESCLOSE PSPACE PURGE QDIM QLEADER QNEW QSAVE QSELECT QTEXT QUIT RAY RECOVER exit Închide fereastra Properties Comută în spaţiul hârtie Elimină din memoria desenului elementele nefolosite. de tip: strat. os p pe pl print po pol pre ch.

ascunde şi creează meniuri grafice Deschide fereastra Tool Palettes Închide fereastra Tool Palettes Desenează linii cu grosime Retează porţiuni ale obiectelor Anulează ultima comandă Controlează sistemul de coordonate UCS Controlează vizibilitatea pictogramei UCS Gestionează UCS – urile definite sc sn spl spe s st tol to tr u . eliminând marcatorii Regenerează fereastra curentă Regenerează toate ferestrele Controlează regenerarea automată a desenului Creează o regiune Roteşte obiectele în jurul unui punct Salvează desenul Salvează desenul curent sub un nume nou Scalează obiectele Scalează texte Creează o mulţime de selecţie Controlează saltul cursorului pe ecran Desenează o curbă spline Editează o curbă spline Afişează valoarea curentă a parametrilor AutoCAD Permite deformarea unui obiect. pătrând legăturile Creează un stil de scriere Afişează caseta de control a stilului de tipărire Creează o linie de text Afişează timpul de editare Înscrie toleranţe geometrice Afişează.INFOGRAFICĂ – Iniţiere în AutoCAD RECTANG REDEFINE REDO REDRAW REDRAWALL REGEN REGENALL REGENAUTO REGION ROTATE SAVE SAVEAS SCALE SCALETEXT SELECT SNAP SPLINE SPLINEDIT STATUS STRETCH STYLE STYLESMANAGER TEXT TIME TOLERANCE TOOLBAR TOOLPALETTES TOOLPALETTESCLOSE TRACE TRIM U UCS UCSICON UCSMAN 156 r ra re rea reg ro rec Desenează un dreptunghi Redefineşte o comandă AutoCAD. dezactivată prin comanda Undefine Anulează efectul unei comenzi anterioare Undo sau U Redesenează fereastra curentă. eliminând marcatorii Redesenează toate ferestrele.

ddunits ddview.UNDEFINE UNDO UNITS VIEW VIEWRES XLINE XPLODE ZOOM u un. v xl z INFOGRAFICĂ – Iniţiere în AutoCAD Redefineşte o comandă AutoCAD Anulează ultima comandă Controlează formatul de afişare a unităţilor Salvează şi restaurează porţiuni din desen Stabileşte rezoluţia de afişare Creează o linie infinită Descompune un obiect compozit în părţile componente Controlează mărimea suprafeţei afişate 157 .

2003 6. ENI. First interactive. Ed. Kurt Hampe – AutoCAD – the professional reference . – AutoCAD 2004. Nantes. Imre Zsolt . Simion Ionel – AutoCAD 2002 pentru ingineri. Academiei Române. New Riders Pub. Ed. 2004 2. Vieru Ionel – AutoCAD.Desenare 2D cu AutoCAD 2002. Academiei Române. Ed. Mark Middlebrook – AutoCAD 2004. Academiei Române. 2003 10. 1993 4. Howard M. San Rafael. Academiei Române. 2005 12.. Carmel. CampusPress.Grafică industrială asistată de calculator. Beall. Paris. 2003 7. Michael E. Olivier Le Frapper – AutoCad 2004. Ed. Ed. Simion Ionel – AutoCAD 2004. Simion Ionel – AutoCAD 2000. Autodesk. 2000 9. Academiei Române. 2003 5. 2002 3. Ed. Fulmer – AutoCAD 2004. Ivan. Ed.. Maria-Cornelia . Inc. 2003 8. Paris. Ind. Academiei Române. CA. 2004 11. Ţapu Ermina – Drawing. Miklós. Ed. 2004 158 .INFOGRAFICĂ – Iniţiere în AutoCAD Bibliografie 1. Academiei Române.

Sign up to vote on this title
UsefulNot useful