INFOGRAFICĂ – Iniţiere în AutoCAD

CUPRINS
CUPRINS...............................................................................................................................1 INTRODUCERE..................................................................................................................3 Cap.1 Elemente de bază ale AutoCAD – ului.....................................................................4 1.1Deschiderea sesiunii de lucru.........................................................................................4 1.2Prezentarea ecranului de desenare.................................................................................6 1.3Introducerea comenzilor.................................................................................................8 1.4Sisteme de coordonate....................................................................................................9 1.5Introducerea datelor.....................................................................................................10 1.6Închiderea sesiunii de lucru..........................................................................................12 Cap.2 Comenzi de iniţializare şi ajutoare grafice............................................................15 2.1. Comanda GRID..........................................................................................................15 2.2.Comanda ORTHO.......................................................................................................15 2.3.Comanda OSNAP.......................................................................................................16 2.4.Comanda LIMITS.......................................................................................................17 2.5.Comanda PAN............................................................................................................18 2.6.Comanda REDRAW...................................................................................................18 2.7.Comanda SNAP..........................................................................................................19 2.8.Comanda UCS.............................................................................................................19 2.9.Comanda VIEW..........................................................................................................21 2.10.Comanda VIEWERS.................................................................................................21 2.11.Comanda ZOOM.......................................................................................................22 2.12.Comanda UNITS.......................................................................................................24 Cap.3 Comenzi de desenare...............................................................................................25 3.1. Comanda LINE..........................................................................................................25 3.2. Comanda CIRCLE.....................................................................................................27 3.3. Comanda XLINE (construction line).........................................................................29 3.4. Comanda MLINE (multiline).....................................................................................30 3.5. Comanda PLINE (polyline).......................................................................................31 3.6. Comanda ARC...........................................................................................................33 3.7. Comanda ELLIPSE ARC...........................................................................................36 3.8. Comanda ELLIPSE....................................................................................................37 3.9. Comanda DONUT.....................................................................................................38 *Diametrul median este de 31 mm....................................................................................39 3.10. Comanda RECTANGLE..........................................................................................39 3.11. Comanda POLYGON..............................................................................................40 3.12. Comanda TRACE....................................................................................................41 3.13. Comanda SPLINE....................................................................................................42 3.14. Comanda SKETCH..................................................................................................43

1

INFOGRAFICĂ – Iniţiere în AutoCAD 3.15. Comanda POINT......................................................................................................44 Cap.4 Selectarea obiectelor................................................................................................45 Cap.5 Comenzi de editare a obiectelor.............................................................................50 5.1. Comanda ERASE.......................................................................................................51 5.2. Comanda COPY OBJECT.........................................................................................51 5.3. Comanda MIRROR....................................................................................................52 5.4. Comanda OFFSET.....................................................................................................53 5.5. Comanda ARRAY.....................................................................................................54 5.6. Comanda MOVE........................................................................................................57 5.7. Comanda ROTATE....................................................................................................58 5.8. Comanda SCALE.......................................................................................................58 5.9. Comanda TRIM.........................................................................................................59 5.10. Comanda EXTEND.................................................................................................60 5.11. Comanda BREAK....................................................................................................61 5.12. Comanda CHAMFER..............................................................................................62 5.13. Comanda FILLET....................................................................................................63 5.14. Comanda EXPLODE...............................................................................................64 5.15. Comanda LENGTHEN............................................................................................65 5.16. Comanda PEDIT......................................................................................................66 5.17. Comanda SPLINEDIT.............................................................................................68 5.18. Comanda DIVIDE....................................................................................................69 5.19. Comanda MEASURE..............................................................................................70 5.20. Comanda CHANGE.................................................................................................71 5.21. Comanda CHPROP..................................................................................................72 5.22. Comanda COLOR....................................................................................................73 5.23. Comanda LINETYPE..............................................................................................74 5.24. Comanda DIST.........................................................................................................75 5.25. Comanda AREA.......................................................................................................76 5.26. Comanda HATCH (BHATCH)................................................................................77 Cap.6 Înscrierea textelor....................................................................................................81 Cap.7 Cotarea desenelor....................................................................................................86 Cap.8 Lucrul cu straturi..................................................................................................110 Cap.9 Aplicaţii...................................................................................................................115 Anexă cu lista de comenzi AutoCAD..............................................................................152 Bibliografie........................................................................................................................158

2

INFOGRAFICĂ – Iniţiere în AutoCAD

INTRODUCERE
Munca de proiectare a unui inginer nu mai poate fi concepută în afara calculatorului, indiferent de specializare reprezentările virtuale devenind limbajul curent de exprimare. Începând din faza conceptuală până la etapa de manufacturare, desenul în plan, dar mai ales modelarea solidelor sunt necesare în toate etapele de elaborare şi promovare a unui produs. Această lucrare propune cititorului iniţierea în mediul de programare asistată AutoCAD 2002 prin intermediul unor teme a căror rezolvare este prezentată pas cu pas, integrând treptat comenzile specifice, pentru temele finale fiind oferite numai sugestii generale de rezolvare. Datorită faptului că temele prezintă gradat majoritatea aspectelor legate de utilitarul AutoCAD 2002, acest curs poate fi de folos oricui doreşte să abordeze proiectarea asistată, atât de către începători cât şi de iniţiaţi, pentru care sunt prezentate informaţii legate de setări, variabile de sistem şi mod de lucru, pe tematici. Este de reţinut că, în general, utilizarea calculatorului în proiectare este o alegere care oferă aproape întotdeauna mai multe soluţii. De aceea, cititorii sunt invitaţi să găsească şi alte căi de rezolvare a temelor. Algoritmii prezentaţi sunt orientativi. Ei sunt doar structuri de bază care ajută la desăvârşirea temei.

3

1.prezentarea ecranului de desenare. pe iconul AutoCAD – figura1. pe ecranul calculatorului va apare imaginea din figura1.1 Elemente de bază ale AutoCAD – ului Grafica pe calculator este un termen general care conţine orice disciplină sau activitate care foloseşte calculatoarele pentru a genera.deschiderea sesiunii de lucru.1. Ea este tehnologia esenţială a sistemelor CAD1/CAM2/CAE3. În urma acestei comenzi.1 Deschiderea sesiunii de lucru Deschiderea sesiunii de lucru a sistemului AutoCAD este identică cu cea a oricărei aplicaţii care rulează sub sistemul de operare Windows. În acest sens sunt prezentate elementele de bază ale sistemului AutoCAD: .INFOGRAFICĂ – Iniţiere în AutoCAD Cap. oferindu-i o privire de ansamblu asupra tehnicilor de utilizare şi a performanţelor acestui sistem. Aceasta constă din aplicarea unui dublu click pe butonul din stânga mouseului. . Programul AutoCAD este un produs al firmei AutoDesk şi este una dintre cele mai cunoscute şi răspândite aplicaţii CAD pentru calculatoare personale. Acest capitol are ca scop familiarizarea utilizatorului cu sistemul AutoCAD. prelucra şi reprezenta imagini.introducerea datelor. .sisteme de coordonate. . .închiderea sesiunii de lucru. .introducerea comenzilor.2. 1 2 CAD – Computer Aided Design (proiectarea asistată de calculator) CAM – Computer Aided Manufacturing (fabricare asistată de calculator) 3 CAE – Computer Aided Engineering (inginerie asistată de calculator) 4 .

INFOGRAFICĂ – Iniţiere în AutoCAD Icon AutoCAD Fig.1.1.1 Iconul sistemului AutoCAD Desen nou Desen existent Fig.2 Fereastra deschiderii sesiunii de lucru 5 .

6 . 1.3 Ecranul de desenare Elementele ecranului de desenare din figura 1.1. Dacă se doreşte continuarea unui desen anterior. cu adoptarea sistemului de măsurare a dimensiunilor („English” – dacă se lucrează cu mărimi ale căror valori sunt în ”inch” sau în ”feet” sau Metric – dacă se lucrează cu mărimi ale căror valori sunt în ”m”).meniurile – organizează funcţiile şi comenzile sistemului AutoCAD funcţie de acţiunile acestora.2. cu specificarea fişierului în care se află desenul dorit. din fereastra de deschidere a sesiunii de lucru se alege opţiunea Open drawings – figura 1. din fereastra deschiderii sesiunii de lucru se alege opţiunea Create drawings.2 Prezentarea ecranului de desenare Meniuri Meniuri Zona de desenare Cursor grafic Sistemul de coordonate Linia de comandă Bara de stare Fig. .INFOGRAFICĂ – Iniţiere în AutoCAD În cazul în care se doreşte deschiderea unei noi sesiunii de desenare .bara de instrumente – pentru o apelare rapidă a comenzilor sistemului AutoCAD.3 sunt: .

Redo Preia proprietăţile primului obiect selectat şi le impune obiectelor selectate anterior Reface secventa comenzilor din memoria tampon Launch Browser Osnap Încarcă internet-Explorer-ul cu web-site-ul AutoCAD-ului Legarea de obiecte UCS Distance Configurarea sistemul de coordonate Determină distanta între două puncte selectate Redraw View Aerial View Redesenează ecranul pentru al curaţi de obiecte temporale sau alte obiecte inutile Accesează fereastra Aerial View Named View Pan Oferă acces la comenzile viewport Mută desenul fără a schimba scara de afişare Zoom Măreşte sau micşorează scara de vizualizare 7 .zona de desenare – zona reprezentării grafice. . Înlătură elemente selectate de pe un desen şi le plasează în memoria temporala (Clipboard) Windows Copy Paste Copie elementele selectate de pe un desen şi le plasează în memoria temporara (Clipboard) Windows Plasează conţinutul memoriei temporale în desenul curent Match Properties Undo. . Bara cu instrumente standard Pictograma New Nume Creează noi desene Utilizare Deschide desene existente Salvează desene activate Open Save Print Print preview Tipăreşte desenul curent Previzualizarea desenului curent Spelling Cut Verifică ortografia cuvintelor selectate sau a întregului desen. . .sistemul de coordonate – oferă informaţii despre planul curent de desenare.cursorul grafic – indică poziţia curentă.bara de stare – oferă informaţii despre nivelul de interacţiune pus la dispoziţie de sistemul AutoCAD utilizatorului. prin indicarea sistemului de coordonate curent şi a direcţiilor axelor de coordonate ale acestui sistem.linia de comandă – prezintă ”dialogul” dintre sistemul AutoCAD şi utilizator.INFOGRAFICĂ – Iniţiere în AutoCAD .

5. În cazul considerat simbolul este cel din figura 1. dacă avem de desenat o linie.3 Introducerea comenzilor Sistemul AutoCAD (AutoCAD 2000) permite utilizatorului introducerea comenzilor pentru desenare. 8 . a).selectarea comenzii din Meniu – figura 1. Fig. după care se selectează comanda Line din această opţiune. putem proceda astfel. Selectarea comenzii din Bara cu instrumente Pentru fiecare comandă AutoCAD pe bara cu instrumente există câte un simbol.1.de la tastatură.4 Selectarea comenzii ”LINE” din ”Meniu” b).5. De exemplu.selectarea comenzii din Bara cu instrumente – figura 1. . Selectarea comenzii din Meniu Din Meniu se selectează opţiunea Draw printr-un click stânga al mouse-ului. iar pentru a trasa o linie se selectează simbolul din figură printr-un click stânga al mouse-ului.INFOGRAFICĂ – Iniţiere în AutoCAD Zoom Window Help Măreşte o parte din desen printr-o fereastra dreptunghiulară Accesează sistemul de asistenţă on line Zoom Previous Reintoarce desenul la vederea precedentă 1. .4. prin metodele următoare: .

Când. axele de coordonate ale unei elipse şi altele. ATENŢIE: în cazul desenării în 2D nu este necesară indicarea coordonatei ”z”.4 Sisteme de coordonate Pentru realizarea unui desen în AutoCAD. După introducerea comenzii.6 Selectarea comenzii LINE prin introducerea acesteia de la tastatură Aşa cum s-a procedat în cazul exemplului considerat se poate proceda în cazul tuturor comenzilor AutoCAD. 1. . aveţi următoarele posibilităţi de introducere a acestui punct: .INFOGRAFICĂ – Iniţiere în AutoCAD Fig. 9 . aveţi nevoie de o metodă sistematică de specificare a punctelor. AutoCAD-ul vă cere să precizaţi un punct. Fig. mijlocul şi sfârşitul liniilor. utilizatorul trebuie să apese tasta Enter.1.1. Aceste puncte pot defini începutul .să-i specificaţi coordonatele în linia de comandă.5 Selectarea comenzii LINE din Bara cu instrumente c).Introducerea comenzii de la tastatură În acest caz utilizatorul trebuie să scrie denumirea comenzii cu ajutorul tastaturii.să-l indicaţi pe ecran cu ajutorul mouse-ului. pentru realizarea unei comenzi. pentru validarea acesteia. centrelor cercurilor şi ale arcelor de cerc.6. Această comandă va apărea în ”Linia de comandă” în dreptul promptului ”command” – figura 1.

vom utiliza un sistem de coordonate UCS. având originea în punctul A şi direcţia axelor ca în figura 1. pentru desenarea piesei din figura 1. elipsă.7 b.7. Pentru a putea desena aceste elemente geometrice simple. poligon etc.a. De exemplu. relativ la altele. şi el este definit de utilizator prin specificarea originii şi prin orientarea dorită a axelor acestui sistem.5 Introducerea datelor După cum se ştie. 10 . cerc. Fig.INFOGRAFICĂ – Iniţiere în AutoCAD Pentru introducerea punctelor. a. Poziţia unui punct se stabileşte prin specificarea distanţei dintre acest punct şi originea sistemului de coordonate pe direcţia axelor acestui sistem.b. Atunci când avem de desenat o piesă mai complexă.7. arc de cerc. 1. AutoCAD utilizează sistemul de coordonate al lumii: WCS ( World Coordinate System). pe lângă comanda care descrie acest element este necesară şi introducerea unor puncte care definesc acel element.1. În cazul desenării în 2D.50). în AutoCAD. în cazul realizării unui desen se utilizează elemente geometrice (grafice) simple. ca de exemplu: linie. care are punctul A(50. AutoCAD utilizează un sistem de coordonate carteziene (rectangulare): OXYZ. AutoCAD permite utilizarea unui sistem de coordonate care să permită desenarea unor entităţi. Acest sistem de coordonate este: UCS ( User Coordinate System).

separate prin virgulă.INFOGRAFICĂ – Iniţiere în AutoCAD De exemplu. dar specificarea acestei poziţii se face printr-o distanţă şi un unghi. .2) . Coordonatele carteziene absolute sunt raportate întotdeauna la origine (0. În cazul valorilor pozitive nu este necesară introducerea semnului ”+”. Pentru acest lucru.utilizarea coordonatelor absolute.-9) . (1. există patru modalităţi de inroducere a punctelor sau a coordonatelor. care este. În cazul în care punctul se află în planul XOY.-10). (-5. Exemplu: (1. . în AutoCAD. Introducerea datelor Pentru desenarea unei element geometric simplu se pot utiliza două tipuri de coordonate: .în schimb pentru valorile negative este necesară introducerea semnului ”-” înaintea valorii respective.coordonate polare. Distanţa care trebuie introdusă este aceea de la originea sistemului de coordonate la punctul respectiv. iar unghiul care determină poziţia este unghiul dintre axa OX şi linia imaginară ce uneşte punctul respectiv cu originea sistemului de coordonate.coordonate carteziene.utilizarea coordonatelor relative.afişarea coordonatelor.în cazul desenării unei linii este necesară introducerea coordonatelor punctului de început al liniei şi cele ale punctului de sfârşit al liniei respective. . şi anume: . direcţia pozitivă a axei OX. 1.1. . se introduc doar valorile cotelor pentru axele X şi Y. 11 . scriind valorile cotelor pentru cele trei axe ale sistemului de coordonate: X. Aceste coordonate se introduc de la tastatură. Valorile introduse pot fi pozitive şi/sau negative. 0.5. 0). în mod prestabilit. Y.introducerea directă a distanţei. Z. Coordonatele polare absolute determină poziţia unui punct raportată la originea sistemului de coordonate XOY. Unghiurile pozitive sunt măsurate în sens trigonometric (în sens invers acelor de ceasornic) pornind de la poziţia valorii de zero grade.

5.3. 1. Introducerea directă a distanţelor Sistemul AutoCAD permite specificarea coordonatelor relative şi prin introducerea directă a distanţelor. nu mai sunt raportate faţă de originea sistemului de coordonate. 8 Fereastra de afişare a coordonatelor 1. Coordonatele relative sunt diferenţiate de cele absolute prin simbolul ”@” care precede valorile. Pentru utilizarea acestei metode este necesară activarea modului Ortho (direcţii ortogonale).5. Se specifică un punct prin mutarea mouse-ului pentru a specifica direcţia şi se introduce distanţa la care va fi desenat următorul punct.10) – pentru coordonate carteziene relative sau (@30<45) – pentru coordonate polare relative. care este plasată la capătul din stânga al barei de stare.1.5. Exemplu: (@5. Utilizarea coordonatelor relative Coordonatele relative. Exemplu: (20<15) . ci faţă de ultimul punct desenat. (50<-45) 1. Fig. 1. faţă de cele absolute. Afişarea coordonatelor Coordonatele pot fi vizualizate în fereastra de afişare a coordonatelor.2. Această metodă este mult mai directă şi poate fi aplicată atât în cazul coordonatelor carteziene cât şi în cazul coordonatelor polare.4.6 Închiderea sesiunii de lucru 12 . fiind separate de o paranteză stânga ”<” fără spaţii (spaţiul în AutoCAD este considerat sfârşitul comenzii).INFOGRAFICĂ – Iniţiere în AutoCAD Cele două elemente ale coordonatelor polare absolute se introduc de la tastatură.

pe ecranul calculatorului apare o fereastră de dialog. acesta trebuie salvat în memoria calculatorului. care conţine o coloană cu directoare. Astfel. acest director 13 . se caută acest director în coloana din stânga şi se face dublu click pe el cu ajutorul mouse-ului. în dreptul notaţiei SAVE IN să apară acest director. Fig.INFOGRAFICĂ – Iniţiere în AutoCAD După terminarea unui desen.în cazul unui desen nou.9 Fereastra de dialog a comenzii SAVE AS După introducerea comenzii.9. iar în partea de jos sunt două linii: una pentru introducerea numelui fişierului curent şi alta pentru tipul de fişier. figura 1.1. după care se poate trece la un alt desen sau se închide sesiunea de lucru. Salvarea unui desen se poate face astfel: . astfel în căsuţa din partea de sus a ferestrei de dialog. Pentru salvarea fişierului desen într-un director stabilit anterior. se poate face atât cu comanda SAVE cât şi cu comanda SAVE AS. din meniul FILE. care nu a mai fost salvat în memoria calculatorului.

În acest caz pe ecranul calculatorului nu mai apare nici o fereastră de dialog. al cărui nume va fi înscris în dreptul notaţiei File name. în urma căreia fişierul va fi salvat. în cazul unui desen deja existent în memoria calculatorului.INFOGRAFICĂ – Iniţiere în AutoCAD devine director curent şi în el se va face salvarea fişierului dorit. pentru salvarea lui se introduce comanda SAVE. 14 . după care se apasă butonul SAVE din fereastra de dialog.

Comanda GRID Comanda GRID creează o reţea rectangulară de puncte pe ecran. Comanda ORTHO Comanda ORTHO asigură forţarea deplasării cursorului după direcţii ortogonale.Aspect – permite specificarea densităţii punctelor diferită pe cele două axe. . . Aceste puncte sunt un mijloc de ajutor pentru desenare. Comanda ORTHO are numai opţiunea activare sau dezactivare: 15 . Când este activ. AutoCAD nu poate afişa grila dacă punctele sunt prea apropiate unele de altele. Se specifică grila introducând comanda: Command: GRID Specify grid spacing (x) or [ON/OFF/Snap/Aspect]<implicit>:se selectează o opţiune Unde: . mulţi utilizatori experimentaţi ai AutoCADului specifică spaţierea grilei egală cu rezoluţia SNAP sau un multiplu al acesteia. va fi afişat mesajul “Grid too dense to display” .Snap – distanţele punctelor vor fi egale cu pasul de incrementare al modului snap. egală pe cele două axe.2. Deşi nu este necesar. relativ la reţeaua modului snap.INFOGRAFICĂ – Iniţiere în AutoCAD Cap. modul ORTHO face posibilă trasarea liniilor perpendiculare pe direcţiile orizontală şi verticală ale grilei snap. uniform poziţionate. Această operaţie se poate face şi prin apăsarea tastei F7. .1. 2. pe care îl putem utiliza în acelaşi fel în care utilizăm liniile de pe o hârtie milimetrică.grid spacing (x) – permite specificarea densităţii punctelor.ON/OFF – activează/dezactivează un mod grid definit.2 Comenzi de iniţializare şi ajutoare grafice 2.

INFOGRAFICĂ – Iniţiere în AutoCAD Command: ORTHO ON/OFF<implicit>:modul ortho se activează (ON).nearest.1 Fereastra de dialog Drafting Setting. 16 . Modurile object permit poziţionarea cursorului într-o anumită parte a unei entităţi sau într-un punct care este într-o relaţie spaţială specifică cu entitatea. cu opţiunea Object Snap Din această căsuţă de dialog se pot selecta una din opţiunile: . Dialogul decurge astfel: Command: OSNAP Apare fereastra de dialog Drafting Settings în care este selectată opţiunea Object Snap. 2. respectiv dezactivează (OFF). înainte de utilizarea unei comenzi de desenare sau de editare.3. Comanda OSNAP Folosind comanda OSNAP putem alege una sau mai multe setări pentru object snap. Fig. De asemenea. se poate activa/dezactiva modul ORTHO tastând F8. 2.

După introducerea comenzii LIMITS pe ecran va apare: Command: limits Reset Model space limits: Specify lower left corner or [ON/OFF]<0.0.4. atât pentru spaţiul model cât şi pentru spaţiul hârtie. .intersecţie aparentă.intersection. . Nu există limită în direcţia axei Z.0000.none. Limitele desenului sunt exprimate ca o pereche de puncte în sistemul de coordonate WCS. 2.0000.midpoint. . . . . .tangent.0000>:……… 17 .node. .297. o limită stânga jos şi o alta dreapta sus.perpendicular. . Din fereastra de dialog se selectează opţiunile dorite cu care se va lucra pe tot parcursul desenului curent.INFOGRAFICĂ – Iniţiere în AutoCAD . şi controlul verificării acestora. Această comandă se poate introduce fie de la tastatură.center. Comanda LIMITS Folosirea comenzii LIMITS permite indicarea limitelor desenului curent. astfel: Command: LIMITS fie din bara de meniuri din comanda FORMAT alegând subcomanda DRAWING LIMITS.quadrant.endpoint.0000>: Specify upper right corner<420.

INFOGRAFICĂ – Iniţiere în AutoCAD

Specify lower left corner: specificaţi coordonatele colţului din stânga jos sau aceste coordonate sunt implicite, adică cele specificate de calculator <0.0000,0.0000> după care apăsaţi tasta Enter. Specify upper right corner: specificaţi coordonatele colţului din dreapta sus , dacă aceste coordonate nu coincid cu cele implicite afişate de către calculator, adică<420.0000,297.0000>, şi apăsaţi tasta Enter. 2.5. Comanda PAN

Această comandă permite deplasarea ferestrei de vizualizare a desenului într-o nouă poziţie, fără a modifica factorul de mărire. Astfel putem să vedem detalii care erau în afara ecranului înaintea comenzii PAN. Comanda are formatul: Command: PAN Şi pe ecran va apare o palmă cu ajutorul căreia se deplasează zona de vizualizare. Pentru ieşirea din această operaţie se apasă tasta Enter sau Esc. 2.6. Comanda REDRAW

Comanda REDRAW redesenează entităţile vizibile din viewport-ul curent. Este apelată de utilizator ori de câte ori este necesară “curăţarea” ecranului şi reactualizarea imaginii afişate pe ecran, de exemplu pentru îndepărtarea semnelor de marcaj ale punctelor. În acest scop se tastează REDRAW la prompt-ul AutoCAD-ului: Command: REDRAW sau este preluată din meniul ecran. După executarea unor comenzi AutoCAD, redesenarea imaginii pe ecran se realizează în mod automat.

18

INFOGRAFICĂ – Iniţiere în AutoCAD

2.7.

Comanda SNAP

Această comandă permite deplasarea controlată a cursorului în zona grafică. Localizarea punctelor în zona grafică este facilitată de o reţea rectangulară imaginară de puncte (care nu este afişată) şi de mecanismul de snap (localizare). La deplasarea cursorului, acesta este localizat în cel mai apropiat nod al reţelei. Formatul comenzii este: Command:SNAP Specify snap spacing or [ON/OFF/Aspect/rotate/Style/Type] <implicit>: se selectează o opţiune Unde: - Snap spacing – stabileşte pasul de incrementare pentru modul de lucru snap; - ON/OFF – permite activarea/dezactivarea modului de lucru snap. Această operaţie se poate realiza şi prin apăsarea tastei F9. Când modul snap este activ, cuvântul snap apare în bara de stare. - Aspect – stabileşte pasul de deplasare a cursorului la o valoare diferită pe direcţiile X şi Y. - Rotate – permite rotaţia grilei SNAP cu un unghi dat în jurul unui punct de bază. - Style – permite alegerea unuia dintre cele două stiluri ale grilei: standard şi izometric (care ajută la desenarea izometrică). - Type – permite alegerea uneia dintre cele două moduri:polar sau grid. 2.8. Comanda UCS

Comanda UCS este una dintre cele mai importante comenzi AutoCAD care permite definirea, salvarea, restaurarea şi ştergerea sistemelor de coordonate utilizator (User Coordinate System). Formatul comenzii este: Command: UCS
19

INFOGRAFICĂ – Iniţiere în AutoCAD

Current ucs name: World Enter an option[New/Move/orthoGraphic/Prev/Restore/Save/ Del/Apply/?/World] <world>: se selectează o opţiune; De exemplu, dacă se selectează opţiunea New pe ecran va apare următoarea cerinţă: Specify origin of new UCS or [Zaxis/3point/Object/Face/View/X/Y/Z] <0,0,0>:se specifică originea noului UCS sau una din celelalte opţiuni. Unde: - Zaxis – defineşte un nou UCS cu o origine diferită şi o nouă axă Z; - 3point – defineşte un nou UCS solicitând trei puncte: originea, axa X pozitivă şi axa Y pozitivă; punctele nu trebuie să fie pe aceeaşi linie. - Object – defineşte un nou UCS prin alinierea lui la un obiect existent pe care îl selectăm; originea noului UCS şi direcţia axei X sunt fixate în funcţie de tipul obiectului selectat, conform tabelului 7.1. din [1]. - Face – la fel ca şi Object, dar pentru solide; - View – defineşte un nou UCS a cărui axă Z este paralelă cu direcţia curentă de vizualizare; originea noului UCS coincide cu originea vechiului UCS; opţiunea este utilă pentru scrierea textelor după direcţii oblice; - X/Y/Z – rotesc UCS-ul curent în jurul axelor respective; se cere unghiul de rotaţie; - Prev – restaurează ultimul UCS; - Restore – restaurează un UCS salvat anterior; se solicită numele UCS-ului care se doreşte a fi restaurat; - Save – salvează UCS-ul curent sub un nume precizat de utilizator; - Del – şterge unul sau mai multe UCS-uri din lista UCS-urilor salvate; - ? – listează UCS-urile salvate, specificând pentru fiecare coordonatele originii şi axele X, Y, Z, relativ la UCS-ul curent;
20

INFOGRAFICĂ – Iniţiere în AutoCAD . Formatul comenzii este: Command: VIEW Pe ecran apare o fereastră de dialog. 2. O vedere este o zonă a desenului căreia I s-a atribuit un nume. Comanda VIEWERS Acestă comandă controlează regenerarea rapidă în AutoCAD şi rezoluţia atât a cercurilor cât şi a arcelor. salvarea şi restaurarea unor vederi ale desenului. Utilizarea comenzii VIEW reduce numărul de apelări repetate ale comenzilor ZOOM şi PAN şi duce la mărirea vitezei de lucru. Formatul comenzii este: Command: viewres Do you want fast zoom?<y>(Doriţioperaţii de zoom rapide?) 21 .9. Comanda VIEW Comanda VIEW permite crearea.10.World – determină setarea sistemului de coordonate al lumii WCS(World Coordinate System). 2.

Comanda ZOOM Comanda ZOOM permite modificarea scării de vizualizare a desenului pentru a uşura. astfel încât acesta să fie desenat cu acurateţe.Center – se cere centrul zonei ce va fi mărită/micşorată prin Center point. Se va indica un punct printr-una din metodele cunoscute. enter a scale factor (nX or nXp).11. editarea lui. Pentru regenerări mai rapide se poate stabili acest parametru la o valoare mai mică de 100. iar pentru reprezentări ale curbelor care conţin arce cu acurateţe mai bună se poate preciza un parametru mai mare de 100.INFOGRAFICĂ – Iniţiere în AutoCAD Enter circle zoom percent(1-20000)<implicit>:se precizează o valoare. Reversul constă în creşterea timpului necesar pentru regenerare. 2. Cu cât se specifică mai mulţi vectori cu atât cercurile şi arcele se obţin cu mai multă acurateţe. în funcţie de factorul de scară stabilit pentru operaţia de zoom. fiecare cerând o modalitate diferită de specificare a amplificării şi porţiunii din desen ce trebuie afişată. Se cere apoi : Modification or Height unde se va preciza : fie factorul de 22 .All – reface desenul asfel încât pe ecran să apară toate componentele acestuia. Formatul comenzii este următorul: Command: ZOOM Specify corner of window. Dacă se răspunde cu Y la primul prompt. . “Circle zoom percent” ne oferă controlul asupra preciziei cu care sunt desenate cercurile şi arcele pe ecranul grafic. AutoCAD validează regenerarea rapidă a imaginilor afişate pe ecran. Unde: . Această comandă cuprinde mai multe opţiuni. Valoarea implicită este 100 şi determină programul să-şi utilizeze algoritmul intern pentru calculul numărului optim de vectori pentru fiecare cerc sau arc. or [All/Center/Dynamic/Extents/Previous/Scale/Window]<real time>: se selectează o opţiune. Cercurile şi arcele sunt desenate folosind mai mulţi vectori de lungime mică. în acest fel.

Aceasta acţionează asupra unui viewport 23 . deci consum de timp. prin 5X se va cere mărimea de 5 ori a imaginii (scara 5:1). dată prin tastele cu săgeţi . Pe ecran va apare zona cuprinsă în dreptunghi. Pentru a încheia comanda se va apăsa de două ori tasta Enter. Dacă nu apare clepsidra. Cu Enter este fixat la mărimea aleasă. Repetarea acestei opţiuni prezintă ecrane anterioare. Previous – prin această opţiune se va prezenta ecranul anterior stabilit cu ZOOM sau PAN. Opţiunea XP este utilizată la scanarea desenului în spaţiul hârtie la pregătirea desenului pentru plotare. deci se va realiza coincidenţa spaţiului afişat cu cel efectiv. Window – se cer punctele diagonal opuse (First corner:. Altfel spus. Second corner ale dreptunghiului care va mărgini ecranul. Scale(nX/nXP) – introducând o valoare numerică urmată de X. Peste ele este pus un dreptunghi trasat cu linie întreruptă care coincide cu zona afişată. dacă se alege acea variantă de ZOOM. în stânga jos poate să apară un semn care aduce cu o clepsidră. Dynamic – prin această opţiune. va fi necesară regenerarea desenului. De exemplu. ca de exemplu 2X. ea arată că. în ordinea inversă. Prima comandă . viteza de execuţie a zooming-ului va fi mare. Deplasând/mărind dreptunghiul de încadrare prea mult. indiferent de zona alocată. Apăsând tasta Enter el este fixat în poziţia aleasă. Cu ajutorul tastelor cu săgeţi dreptunghiul poate fi deplasat din nou. aceasta este considerată scara. se cere dimensionarea spaţiului afişat. Folosind din nou tastele cu săgeţi .INFOGRAFICĂ – Iniţiere în AutoCAD - - - - - micşorare/mărire (urmat de X). pe ecran apare totul: atât spaţiul afişat cât şi întregul desen. duce la deplasarea acestui dreptunghi. fie câte unităţi să fie prezentate pe înălţimea (Height) ecranului. Extents – ecranul va cuprinde desenul întreg. care măreşte de două ori desenul. dreptunghiul poate fi mărit/micşorat.

2. vederea plană rezultată va fi plotată la scara 1:2. Scientific) utilizat şi a unităţii de măsură (Inches. Decimal.5xp vederea din viewport-ul respectiv va fi redesenată în spaţiul hârtie cu un factor de scalare de 1:2.INFOGRAFICĂ – Iniţiere în AutoCAD modificându-l relativ la spaţiul hârtie. Miles.12. Feet. Sistemul de măsurare Precizia Unitatea de măsură Fig. 2. Meters etc. Comanda UNITS Comanda UNITS se referă la stabilirea sistemului de măsurare (Arhitectural. dacă se răspunde cu 0.5xp la prompt-ul comenzii: Command: ZOOM All/…/<nX/nXP>:0. Engineering. Când se plotează desnul din spaţiul hârtie în mărime naturală. De exemplu.1 Fereastra de dialog pentru comanda UNITS 24 . Fractional. Milimeters.).

opţiunile fiind grupate pe submeniuri. Majoritatea acestor comenzi cer utilizatorului o serie de date care sunt necesare execuţiei comenzii: coordonate de puncte. Calea cea mai rapidă este de a selecta pictograma comenzii. valori de unghiuri. Fig. Dacă se introduce un punct în 2D. valori de parametrii.INFOGRAFICĂ – Iniţiere în AutoCAD Cap.3 Comenzi de desenare Cu toate că AutoCAD este alcătuit dintr-un pachet de programe deosebit de complexe.pictograma comenzii LINE 25 .1.1 [1]. distanţe. Opţiunile comenzii se introduc direct în linia de comandă. Meniul derulant DRAW conţine comenzile de desenare. entităţile fundamentale cu care el operează sunt create de câteva comenzi.3. din meniul grafic DRAW – figura 3.1. Comanda LINE Cu ajutorul acestei comenzi desenăm entitatea de bază din AutoCAD. Modurile de introducere a acestor date sunt descrise în cap. Specificarea puctelor se poate face utilizând coordonate 2D sau 3D. ori o combinaţie a lor. segmentul de dreaptă. Acest capitol îşi propune prezentarea comenzilor AutoCAD folosite pentru desenarea în două dimensiuni a acestor entităţi. .1 Meniul grafic DRAW 3. Pentru furnizarea punctelor de capăt ale segmentului se poate utiliza oricare dintre metodele disponibile pentru introducerea punctelor. AutoCAD utilizează elevaţia curentă pentru componentă Z a punctului.

sfârşitul acestuia defineşte punctul de plecare şi direcţia noului segment. Anularea ultimului segment de dreaptă desenat se face introducând u la prompt-ul “To point” .75(primul punct al segmentului de dreaptă) To point: 175. Dacă la cererea “From point” se răspunde cu “Space” sau “Enter”. În cazul în care cea mai recentă entitate este un arc.158(al doilea punct al segmentului de dreaptă) To point: 245.2 Exemplu de utilizare a comenzii LINE Se observă din exemplul dat că cererea “To point” se repetă. Dacă am desenat cel puţin două segmente de dreaptă. tastând c (close) la prompt-ul “To point” . AutoCAD cere numai lungimea acestuia (Length of line: ). atunci punctul de început al segmentului de dreaptă se consideră în punctul final al celei mai recente entităţi de tip Arc sau Line trasate.3. se va închide secvenţa de segmente de dreaptă prin unirea cu o linie a sfârşitului ultimului segment definit cu punctul specificat la începutul comenzii LINE. segmentul de dreaptă fiind tangent la 26 .INFOGRAFICĂ – Iniţiere în AutoCAD Un exemplu de utilizare a comenzii LINE este prezentat în continuare: Comand: LINE First point: 50. Dacă se răspunde cu “Space” sau “Enter” procesul de trasare al segmentului este încheiat. Dacă se doreşte trasarea unor segmente de dreaptă înlănţuite. la prompt-ul “To point” se răspunde în continuare cu coordonatele altor puncte.112(al treilea punct al segmentului de dreaptă) To point: enter Fig. astfel încât.

după aceea comanda LINE continuă în mod obişnuit cu cererea “To point:”. Răspunsurile pentru cele 5 modalităţi de desenare a cercurilor în AutoCAD sunt: ~ Centru – Rază (figura 3. trei puncte. implicit.2. centrul şi raza cercului. 3. 4.3. 2. 3. . centrului cercului. două puncte diametral opuse.a) command: circle 3P/2P/TTR/<Circle point>: 78. Dacă se tastează ENTER ca răspuns la promptul Specify first point aceasta face ca punctul de start al noului segment să fie identic cu punctul final al ultimului segment sau arc desenat. în funcţie de elementele care se specifică: 1.pictograma comenzii CIRCLE Formatul comenzii este următorul: Command: CIRCLE 3P/2P/TTR/<Center point>: se selectează o opţiune. dacă se introduc coordonatele unui punct acestea sunt atribuite.INFOGRAFICĂ – Iniţiere în AutoCAD arc şi în continuarea acestuia. Comanda CIRCLE Această comandă este folosită pentru trasarea unui cerc utilizând una din următoarele 5 metode.132 (coordonatele centrului cercului) diameter/ <radius>: 35 (raza cercului) ~ Centru – Diametru command: circle 3P/2P/TTR/<Circle point>: se indică coordonatele centrului cercului Diameter/<radius>: d Diameter: 55 27 . 5. două puncte în care cercul să fie tangent la diferite entităţi şi raza cercului. centrul şi diametrul cercului.

Fig.3 Cercuri desenate cu comanda CIRCLE c.c) command: circle 3P/2P/TTR/<Circle point>: TTR Enter Tangent spec: se selectează prima entitate de tangenţă Enter second Tangent spec: se selectează a doua entitate de tangenţă Radius: 30 28 . 3.INFOGRAFICĂ – Iniţiere în AutoCAD a.b) command: circle 3P/2P/TTR/<Circle point>: 3P first point: coordonatele primului punct second point: coordonatele celui de-al doilea punct third point: coordonatele celui de-al treilea punct ~ TTR ( Tangentă-Tangentă-Rază) (figura 3. b. ~ 2P (două puncte) command: circle 3P/2P/TTR/<Circle point>: 2P First point on diameter: se dau coordonatele primului punct Second point on diameter: se dau coordonatele ceui de-al doilea punct ~ 3P (trei puncte) (figura 3.3.3.

Point – trasează o dreaptă prin două puncte. . .3.pictograma comenzii XLINE Comand: XLINE Specify a point or [Hor/Ver/Ang/Bisect/Offset]: .Bisect – trasează bisectoarea unui unghi.Ver – trasează o verticală printr-un punct dat. Comanda XLINE (construction line) Această comandă este folosită pentru construirea unei drepte. . . Trough point Angle start Bisect Angle vertex Angle end 29 .Hor – trasează o orizontală printr-un punct dat.Ang – trasează o dreaptă la un unghi dat. . .Offset – trasează o dreaptă paralelă la un obiect.INFOGRAFICĂ – Iniţiere în AutoCAD 3.

Justification – determină poziţia punctelor de capăt ale segmentelor multiliniei.pictograma comenzii MLine Command: Mline Current settings: Justification =Top. Bottom).STyle – stabileşte stilul multiliniei. faţă de grosimea implicită din fişierul de stiluri. Style = Standard Specify start point or [Justification/Scale/STyle]: . în cadrul grosimii acesteia (Top. . .INFOGRAFICĂ – Iniţiere în AutoCAD distance Offset Object 3.Scale – scalează grosimea multiliniei. Scale = 1.4. . Comanda MLINE (multiline) Această comandă desenează o succesiune de linii multiple paralele. Zero. 30 .

care va fi trasat în continuarea ultimului segment desenat. . Next point: punctul următor. Width: grosimea poliniei. compusă din segmente de dreaptă şi arce de cerc. Halfwidth: jumătatea lăţimii poliniei.00 Specify next point or [Arc/Halfwidth/Length/Undo/Width]: Specify next point or [Arc/Close/Halfwidth/Length/Undo/Width]: Start point: punctul de start. Length: lungimea următorului segment al poliniei.5. Comanda PLINE (polyline) Această comandă desenează o polilinie.Direction – direcţia tangentei în punctul de start al arcului.pictograma comenzii PLine Command: Pline Specify start point: Current line-width is 0. th ng e L Next point Next point Start point Close Arc: deschide o sesiune de trasare a arcelor. cu opţiunile: . 31 .INFOGRAFICĂ – Iniţiere în AutoCAD 3.Angle – unghiul la centru al arcului CEnter – centrul arcului. .

Direction End point CEnter An gl e End point Second point Start point Ending width Starting width 32 . End point punctul final.INFOGRAFICĂ – Iniţiere în AutoCAD - Line – deschide o sesiune de trasare a segmentelor de dreaptă. Second point: al doilea punct al arcului. la trasarea arcului prin puncte. Radius – raza arcului.

6. B.arc de cerc cu punctul de start în F şi punctul de sfârşit în G având unghiul cunoscut.INFOGRAFICĂ – Iniţiere în AutoCAD Fill off Fill on 3. .arc de cerc cu punctul de start în D şi punctul de sfârşit în E având direcţia cunoscută. . .arc de cerc cu centrul în punctul O. punctul de start în punctul Q şi lungimea arcului L. punctul de start în punctul M şi punctul de sfârşit în punctul N. . punctul de start în punctul P şi unghiul alfa.arc de cerc cu centrul în punctul O.arc de cerc ce trece prin trei puncte (A. .arc de cerc cu punctul de start în V şi punctul de sfârşit în S având raza cunoscută. Se pot trasa arce de cerc în mai multe moduri: .arc de cerc cu centrul în punctul O. Comanda ARC Această comandă desenează un arc de cerc. C). .pictograma comenzii ARC Command: ARC Specify start point or [Center]: A Specify second point or [Center/End]: B Specify end point of arc: C 33 . .

INFOGRAFICĂ – Iniţiere în AutoCAD End point Start point Second point Command: ARC Specify start point or [Center]: c Specify center point of arc: O Specify start point of arc: M Specify end point of arc or [Angle/chord Length]: N Center Start point End point Command: ARC Specify start point or [Center]: c Specify center point of arc: O Specify start point of arc: P Specify end point of arc or [Angle/chord Length]: a Specify included angle: alfa (450) Center Angle 45 ° Start point Command: ARC Specify start point or [Center]:c Specify center point of arc: O Specify start point of arc: M Specify end point of arc or [Angle/chord Length]: L 34 .

INFOGRAFICĂ – Iniţiere în AutoCAD Specify length of chord: lungime coardă Center Start point 50 Command: ARC Specify start point or [Center]: D Specify second point or [Center/End]: e Specify end point of arc: E Specify center point of arc or [Angle/Direction/Radius]: d Specify tangent direction for the start point of arc: …… Direction Start point End point Command: ARC Specify start point or [Center]: V Specify second point or [Center/End]: e Specify end point of arc: S Specify center point of arc or [Angle/Direction/Radius]: r Specify radius of arc: raza arcului 35 .

Comanda ELLIPSE ARC Această comandă desenează arce de elipsă. .pictograma comenzii ELLIPSE ARC Command: ELLIPSE Specify axis end point of ellipse or [Arc/Center]: _a Specify other end point of axis: B Specify distance to other axis or [Rotation]: distanţa Specify start angle or [Parameter]: P Specify end angle or [Parameter/Included angle]: M 36 .7.INFOGRAFICĂ – Iniţiere în AutoCAD Start point R100 End point 3.

INFOGRAFICĂ – Iniţiere în AutoCAD Start angle Distance Axis endpoint 2 End angle Axis endpoint 1 3. .pictograma comenzii ELLIPSE Command: ELLIPSE Specify axis end point of ellipse or [Arc/Center]: A Specify other end point of axis: B Specify distance to other axis or [Rotation]: distanţa (20) Distance Axis endpoint A Axis endpoint B Command: ELLIPSE Specify axis end point of ellipse or [Arc/Center]: c Specify center of ellipse: centrul elipsei Specify other end point of axis: D Specify distance to other axis or [Rotation]: distanţa (20) 37 20 . Comanda ELLIPSE Această comandă desenează elipse.8.

Grosimea cercului este desenată „goală” sau „plină” dacă variabila de sistem FILL este ON sau OFF. .INFOGRAFICĂ – Iniţiere în AutoCAD Distance Center Axis endpoint D Command: ELLIPSE Specify axis end point of ellipse or [Arc/Center]: E Specify other end point of axis: F Specify distance to other axis or [Rotation]: r Specify rotation around major axis: unghiul de rotaţie faţă de poziţia cercului a cărui proiecţie este elipsa (45) Axis endpoint E Axis endpoint F 3. Comanda DONUT Această comandă desenează cercuri cu grosime.9.pictograma comenzii DONUT 38 20 .

.Width – desenează un dreptunghi cu o anumită grosime a laturilor (grosimea liniilor cu care se trasează acel dreptunghi). (valoarea implicită este 0.0>: specificaţi diametrul exterior al cercului. .5) Specify outside diameter of donut <1. .10.Elevation – elevaţia dreptunghiului.pictograma comenzii RECTANGLE Command: RECTANGLE Specify first corner point or [Chamfer/ Elevation/ Fillet/ Thickness/ Width]: specificaţi primul colţ (stânga jos) sau una din opţiuni Specify other corner point or [Dimensions]: specificaţi celălalt colţ (dreapta sus) sau dimensiunile Opţiuni: .00>: 32 Specify center of donut or <exit>: P Specify center of donut or <exit>: enter *Diametrul median este de 31 mm Ø3 1 Center (P) 3. .Fillet – desenează un dreptunghi cu colţurile rotunjite cu o anumită rază.5>: specificaţi diametrul interior al cercului. (valoarea implicită este 15) Specify center of donut or <Exit>: C Specify center of donut or <Exit>: enter/escape/backspace Exemplu: Command: donut Specify inside diameter of donut <0.Chamfer – desenează un dreptunghi cu colţurile teşite la o anumită valoare a teşiturii.50>: 30 Specify outside diameter of donut <1.INFOGRAFICĂ – Iniţiere în AutoCAD Command: DONUT Specify inside diameter of donut <0. Comanda RECTANGLE Această comandă desenează un dreptunghi. 39 .

Length – lungimea dreptunghiului. b. Width – înălţimea dreptunghiului.11.00>: 0.INFOGRAFICĂ – Iniţiere în AutoCAD .Dimensions – dimensiunile dreptunghiului: a.pictograma comenzii RECTANGLE Command: POLYGON Enter number of side <4>: introduceţi numărul de laturi ale poligonului (numărul de laturi implicit este 4) Specify center of polygon or [Edge]: specificaţi centrul poligonului sau [latura] Enter an option [Inscribed in circle/Circumscribed about circle] <I>: introduceţi opţiunea [Înscris în cerc/Circumscris cercului] <implicit este Înscris> Specify radius of circle: specificaţi raza cercului 40 .3 Specify first corner point or [Chamfer/Elevation/Fillet/Thickness/Width]: A Specify other corner point or [Dimensions]: B 3. . Exemplu: Command: RECTANG Specify first corner point or Other corner B First corner A [Chamfer/Elevation/Fillet/Thickness/Width]: w Specify line width for rectangles <0. Comanda POLYGON Această comandă desenează poligoane regulate.

dacă variabila de sistem FILL este ON. Command: TRACE Specify trace width <0.5>: specificaţi grosimea segmentelor <implicit 0.4 41 .5> Specify start point: specificaţi punctul de start Specify next point: specificaţi următorul punct Specify next point: specificaţi următorul punct Specify next point: enter sau C (close) – dacă se construieşte un contur închis Exemplu: Command: trace Specify trace width <1. respectiv OFF. Comanda TRACE Această comandă trasează segmente de dreaptă.00>: 0.12. cu grosime Grosimea segmentelor este „goală” sau „plină”.INFOGRAFICĂ – Iniţiere în AutoCAD Inscris in cerc Circumscris cercului R3 0 Center R30 Center 3.

. 42 .Close – închide cuba spline.13. cuadrică sau cubică.INFOGRAFICĂ – Iniţiere în AutoCAD Specify start point: A Specify next point: B Specify next point: C Specify next point: enter Start point A Next point B Next point C 3.pictograma comenzii SPLINE Command: SPLINE Specify first point or [Obiect]: specificaţi primul punct sau [Obiectul] Specify next point: specificaţi următorul punct Specify next point or [Close/Fit tolerance]: specificaţi următorul punct Specify next point or [Close/Fit tolerance]: specificaţi următorul punct Specify next point: enter Specify start tangent: enter Specify end tangent: enter Opţiuni: . Comanda SPLINE Această comandă desenează o curbă spline.

1>: mărimea segmentelor care compun linia Sketch.INFOGRAFICĂ – Iniţiere în AutoCAD . eXit – salvează liniile temporare. Pen up – indică faptul că nu se trasează „peniţa este ridicată”. Command: SKETCH Record increment <0. formate din segmente. Comanda SKETCH Această comandă desenează linii de ruptută. Pen eXit Quit Record Erase Connect . fără a ieşi din comandă. Record – permanentizează liniile temporare. Opţiuni: Pen down – indică faptul că se trasează „peniţa este pe hârtie”. Next point First point 3.Fit tolerance – stabileşte toleranta de trecere a curbei prin punctele impuse.14. Quit – încheie comanda fără a păstra liniile temporare. 43 .

până la sfârşitul ultimei linii trasate.15. Comanda POINT Această comandă desenează un punct. Pdmode 2 3 4 Afişare pe ecran 44 .INFOGRAFICĂ – Iniţiere în AutoCAD - Erase – şterge liniile temporare din punctul indicat. Connect – conectează capătul liniei temporare indicat. Mărimea segmentelor de dreaptă: 10 3. Modul cum va fi marcat punctul pe ecran este controlat de variabila de sistem PDMODE. până la sfârşitul liniei trasate.

INFOGRAFICĂ – Iniţiere în AutoCAD

Cap.4 Selectarea obiectelor
Comenzile de editare solicită, în general, selectarea obiectelor, lucru care se poate realiza în mai multe moduri fig. 4.1:  cu ajutorul unui pătrăţel selector, care este afişat automat, atunci când se cere selecţia, permiţând selectarea obiectelor individual; mărimea selectorului se poate regla, prin comanda Pickbox sau din fereastra Selection a comenzii Options din meniul Tools;  cu ajutorul unei ferestre (Window), prin tastarea literei W, care determină selectarea tuturor entităţilor aflate integral în interiorul ferestrei; definirea ferestrei se face prin indicarea a

45

INFOGRAFICĂ – Iniţiere în AutoCAD

  

 

două colţuri opuse – first corner, opposite corner (fereastra este indicată printr-un dreptunghi trasat cu linii continue); cu ajutorul unei ferestre închise (Crossing), prin tastarea literei C, ceea ce determină selectarea, atât a obiectelor ce se află în totalitate în interiorul ferestrei, cât şi a obiectelor pe care le intersectează; definirea ferestrei se face prin indicarea a două colţuri opuse (fereastra este indicată printr-un dreptunghi trasat cu linii întrerupte); prin opţiunea BOX – tastând literele BOX – care combină opţiunile Crossing şi Window, definind o fereastră prin două puncte indicate, fără să se specifice tipul selecţiei – în cazul în care cel de-al doilea punct este la dreapta primului, se foloseşte selecţia de tip Window, invers, se foloseşte selecţia de tip Crossing; prin opţiunea WPolygon – tastând literele WP – care selectează toate entităţile aflate în totalitate în interiorul unui contur poligonal convex, definit de vârfuri; prin opţiunea CPolygon – tastând literele CP – care selectează toate entităţile aflate integral sau parţial în interiorul unui contur poligonal convex, definit de vârfuri; prin opţiunea Fence – tastând litera F – similară cu CPolygon, conturul de selecţie fiind o inie frântă, deschisă; prin opţiunea Last – tastând litera L – indicând astfel ultimul obiect desenat; prin opţiunea Previous – tastând litera P – care determină reluarea unei mulţimi de selecţie; o mulţime de selecţie include mai multe obiecte şi poate fi creată prin comenzile Select sau Group; prin opţiunea Remove – tastând litera R – care permite excluderea unor obiecte selectate, din cadrul unei mulţimi de selecţie; prin opţiunea Add – tastând litera A – care reia, după Remove, adăugarea de obiecte selectate unei mulţimi de selecţie; prin opţiunea Undo – tastând litera U – care determină renunţarea la ultimul obiect selectat;

46

INFOGRAFICĂ – Iniţiere în AutoCAD

 prin opţiunea Multiple – tastând litera M – care determină programul AutoCAD să scaneze baza de date o singură dată, pentru alegerea tutror obiectelor dintr-o mulţime de selecţie;  prin opţiunea Single – tastând litera S – care permite selectarea unui singur obiect;  prin opţiunea AUto – tastând literele AU – care permite metoda implicită pentru selectarea obiectelor individuale (indicarea prin pătrăţel selector); dacă se selectează o poziţie pe care nu există nimic desenat, se trece automat la opţiunea Box;  prin opţiunea All – tastând literele ALL – care determină selectarea tuturor obiectelor desenate;  prin opţiunea Group – tastând litera G – care determină selectarea tuturor obiectelor dintr-un grup creat prin comanda Group.

Modul de selectare Selectare individuală

Afişare

Selectare Window

47

Aceste grip –uri sunt selectori care apar. atunci când mouse-ul se află deasupra lor.INFOGRAFICĂ – Iniţiere în AutoCAD Selectare Crossing Selectare WPolygon Selectare CPolygon Selectare Fence Fig. fără a le selecta.1 Moduri de selectare a obiectelor Atunci când sunt selectate. în poziţii specifice. respectiv verzi. devenind roşii şi opace atunci când sunt selectate prin editare. în vederea editării acestora.4. pe entităţile desenate. 4. Selectarea 48 . este cu ajutorul unor puncte de prindere numite grip –uri. Grip –urile apar ca nişte pătrăţele transparente. o dată cu selectarea acestora direct la promptul „ Command:” (nici o comandă nu este activă) – fig.2. de culoare albastră. O altă posibilitate de selectare a obiectelor. obiectele sunt evidenţiate prin afişarea lor cu linie întreruptă.

prin tragerea de un grip al acestuia. O mulţime de selecţie ( o mulţime de obiecte care pot fi editate împreună sau separat. mutare.  modul Scale – permite mărirea / micşorarea obiectului selectat în raport cu grip-ul selectat. Fig. rotire. în funcţie de alegerea utilizatorului) poate fi construită înainte de a se defini comanda care să i se aplice – metoda 49 .2 Selectarea cu ajutorul grip-urilor Grip-urile permit modificarea obiectelor prin unul din cele cinci moduri specifice: deformare.  modul Move – permite deplasarea obiectului selectat cu un vector care porneşte din grip-ul selectat. scalare şi oglindire.  modul Rotate – permite rotirea obiectului selectat în jurul gripului selectat. Trecerea între cele cinci moduri de editare a grip-urilor se face prin acţionarea tastelor <Enter> sau <Space>.INFOGRAFICĂ – Iniţiere în AutoCAD unui grip se ace prin punctare cu mouse-ul. Se pot selecta mai multe grip – uri ţinând apăsată tasta <Shift>.  modul Mirror – permite obţinerea simetricului obiectului selectat faţă de o dreaptă care trece prin grip-ul selectat. Cele cinci moduri de editare cu ajutorul grip-urilor acţionează astfel:  modul Stretch – permite deformarea obiectului selectat.4.

5. – din meniul derulant cu acelaşi nume. fereastra Selection.3 Fereastra Selection Cap.d.5 Comenzi de editare a obiectelor Comenzile de editare a obiectelor se referă la acele comenzi de modificare a obiectelor bidimensionale desenate în AutoCAD pot fi activate din meniul grafic Modify – fig. la promptul Select objects: . 50 . comanda Options. mărimea pătrăţelului selector Pickbox. din meniurile rapide care se deschid prin apăsarea butonului din dreapta al mouse-ului ş.4. Fig. mărimea şi culoarea grip-urilor şi alte proprietăţi privind selecţia pot fi modificate prin intermediul unei casete de dialog la care se poate ajunge din meniul Tools.a. Ordinea de selectare.m.1.metoda „verb/substantiv”.INFOGRAFICĂ – Iniţiere în AutoCAD „substantiv/verb”. sau după aceasta.

. . selectate după metodele prezentate în capitolul precedent.1 Meniul grafic Modify 5.pictograma comenzii ERASE Command: ERASE Select objects: selectarea obiectului (entităţii) de şters Select objects: enter (pentru validarea comenzii) 5. împreună cu alte comenzi de desenare din AutoCAD.2.INFOGRAFICĂ – Iniţiere în AutoCAD Aceste comenzi acţionează asupra unui obiect sau asupra unei mulţimi de obiecte. Comanda COPY OBJECT Cu această comandă se pot realiza copii ale obiectelor deja desenate. or [Multiple]: specificaţi punctul de bază pentru sursă sau [Multiplu] 51 .5. Comanda ERASE Cu această comandă se pot şterge obiectele desenate după selectare. Fig. O parte dintre comenzile de editare sunt accesibile din meniul Modify.1.pictograma comenzii COPY OBJECT Command: COPY OBJECT Select objects: selectaţi obiectul de copiat Select objects: enter ( pentru a încheia selecţia) Specify base point of displacement.

în raport cu o dreaptă. Specify second point of mirror line: specificaţi al doilea punct de pe linia de oglindire.pictograma comenzii MIRROR Command: MIRROR Select objects: selectaţi obiectele de oglindit. Select objects: enter (pentru a încheia selecţia). . Exemplu: Inainte Dupa Punctul de baza Punctul secund 5. Delete source objects? [YES/NO] <N>: ştergeţi obiectul sursă? [Da/Nu] <N> Exemplu: 52 . Comanda MIRROR Cu această comandă se pot desena simetricele obiectelor selectate. Specify first point of mirror line: specificaţi primul punct de pe linia de oglindire.3.INFOGRAFICĂ – Iniţiere în AutoCAD Specify second point of displacement or <use first point as displacement> specificaţi punctul pentru copie Opţiunea Multiple se referă la „câte copii se doreşte să se facă pentru obiectul respectiv”.

00>: specificaţi distanţa sau [punctul] <1. sau la distanţa indicate. .pictograma comenzii OFFSET Distance Desenarea unui obiect la o distanţă impusă Command: OFFSET Specify offset distance or [Through] <1.INFOGRAFICĂ – Iniţiere în AutoCAD Inainte Dupa 5.00>: t Punctul dat 53 .4. prin punctul.00> : valoarea distanţei Select object to offset or [exit]: selectaţi obiectul sau [ieşiţi] Specify point on side to offset: specificaţi partea de care se va desena noul obiect Select object to offset or [exit]: enter (pentru ieşirea din comandă) Desenarea unui obiect printr-un punct dat Command: OFFSET Specify offset distance or [Through] <1. Comanda OFFSET Cu această comandă se poate desena un obiect de acelaşi tip cu cel selectat.00>: specificaţi distanţa sau [punctul] <1.

pictograma comenzii ARRAY Command: ARRAY ⇒ se deschide o casetă de dialog ca cea prezentată în figura 5. sau figura 5.INFOGRAFICĂ – Iniţiere în AutoCAD Select object to offset or [exit]: selectaţi obiectul sau [ieşiţi] Specify through point: specificaţi punctul în care se va desena noul obiect Select object to offset or [exit]: enter (pentru ieşirea din comandă) 5.a.b. 54 . pentru multiplicare polară. într-o reţea rectangulară sau polară. .5.5. pentru multiplicare rectangulară.5. Comanda ARRAY Cu această comandă se pot crea copii multiple ale unui obiect.

a Caseta de dialog a comenzii RECTANGULAR ARRAY Fig.INFOGRAFICĂ – Iniţiere în AutoCAD Fig.b Caseta de dialog a comenzii POLAR ARRAY 55 .5.5.5.5.

Column offset – distanţa dintre coloane. Y) – centrul polar de multiplicare.7) Center point (X. Exemplu: Să se realizeze 6 copii multiple (3 coloane şi 2 linii) ale obiectului dat. Columns – număr de coloane. atât pe orizontală cât şi pe verticală.INFOGRAFICĂ – Iniţiere în AutoCAD Copii multiple rectangulare (figura 5. 20 ⇒ Fig.6 Copii rectangulare (Rectangular Array) Copii multiple polare (figura 5. la distanţa de 20 mm. Angle of array – direcţia de multiplicare. având centrul în punctul C. Total numbers of items – numărul total de copii.5. 56 20 . Row offset – distanţa dintre linii.6) Rows – număr de linii. Angle to fill – unghiul de umplere (unghiul pe care vor fi dispuse copiile) Exemplu: Să se realizeze 4 copii multiple dispuse pe un cerc cu diametrul de 25 mm.

pictograma comenzii MOVE Command: MOVE Select objects: selectaţi obiectele. . Specify base point or displacement: specificaţi punctul de deplasare. după un vector definit prin două puncte sau faţă de un punct prin coordonate relative.6. Punctul de deplasare Punctul nou 57 .5. Comanda MOVE Cu această comandă se mută obiectele selectate. Specify second point of displacement or <use first point as displacement>: specificaţi punctul unde doriţi să mutaţi obiectul selectat.7 Copii polare (Polar Array) 5.INFOGRAFICĂ – Iniţiere în AutoCAD ⇒ 5 Ø2 C Fig. Select objects: enter (pentru a încheia selecţia). prin translaţie.

. Specify rotation angle or [Reference]: specificaţi unghiul de rotire sau [unghiul de referinţă] – valoare unghi. Comanda ROTATE Cu această comandă se rotesc obiectele selectate. . Prin scalare se înţelege mărirea sau micşorarea unui obiect sau a mai multor obiecte cu o scară dorită.INFOGRAFICĂ – Iniţiere în AutoCAD 5. Specify base point: specificaţi punctul faţă de care rotiţi obiectele selectate.pictograma comenzii ROTATE Command: ROTATE Select objects: selectaţi obiectele de rotit. iar dacă rotirea se face în sens trigonometric valoarea acelui unghi este pozitivă. Comanda SCALE Cu această comandă se scalează obiectele selectate. dacă se doreşte rotirea obiectelor selectate în sensul acelor de ceasornic. 5. valoarea unghiului trebuie să fie negativă. Select objects: enter (pentru a încheia selecţia). în jurul unui punct. Inainte 30° Dupa Valoarea unghiului de rotire poate fi pozitiv sau negativ.7.8. în raport cu un punct. Astfel. în funcţie de sensul de rotire.pictograma comenzii SCALE 58 . în plan.

Edge – specifică modul de acţiune a comenzii. dincolo de o muchie tăietoare (frontieră). UCS – în planul orizontal al UCS – ului curent. Select objects to trim or shift .pictograma comenzii TRIM Command: TRIM Select cutting edges … Select objects: selectaţi obiectele. Specify base point: specificaţi punctul faţă de care scalaţi obiectele selectate.INFOGRAFICĂ – Iniţiere în AutoCAD Command: SCALE Select objects: selectaţi obiectele. atunci când obiectul selectat nu intersectează frontiera. Undo – anulează ultima acţiune de retezare. 59 . Select objects: enter (pentru a încheia selecţia).9.select to extend or [Project/Edge/Undo]: enter (pentru a încheia comanda) Opţiuni: Project – specifică modul de acţiune a comenzii. 5. Select objects: enter (pentru a încheia selecţia). Opţiuni pentru Project: None – în spaţiul tridimensional. Specify scale factor or [Reference]: scpecificaţi factorul de scară sau [Referinţa] Reference – permite scalarea faţă de o dimensiune de referinţă. Comanda TRIM Cu această comandă se retează porţiuni ale obiectelor desenate.select to extend or [Project/Edge/Undo]: selectaţi obiectele de tăiat sau [Project/Edge/Undo] Select objects to trim or shift . atunci când obiectul selectat intersectează frontiera. . View – în vederea curentă.

pictograma comenzii EXTEND Command: EXTEND Select boundary edges … Select objects: selectaţi obiectele.INFOGRAFICĂ – Iniţiere în AutoCAD Opţiuni pentru Edge: Extend – retează obiectele până la intersecţia fictivă cu prelungirea frontierei. Inainte Dupa 5. Edge – controlează modul de extindere a obiectului. Select object to extendor shift – select to trim or [Project/Edge/Undo]: selectaţi obiectele de prelungit sau [Project/Edge/Undo] Select object to extendor shift – select to trim or [Project/Edge/Undo]: enter (pentru a încheia comanda) Opţiuni: Project – specifică modul de proiecţie prin care se extind obiectele. Comanda EXTEND Cu această comandă se extind porţiuni ale obiectelor desenate până la o frontieră aleasă. 60 . .10. Select objects: enter (pentru a încheia selecţia). No extend – nu retează obiectele. Undo – anulează ultima acţiune de extindere. când acesta nu intersectează frontiera.

. Opţiuni pentru Edge: Extend – extinde obiectele până la intersecţia fictivă cu prelungirea frontierei. View – extinde obiectele care intersectează frontiera în vederea curentă.INFOGRAFICĂ – Iniţiere în AutoCAD Opţiuni pentru Project: None – extinde obiectele care intersectează frontiera în spaţiul tridimensional.11.pictograma comenzii BREAK Command: BREAK Select object: selectaţi obiectul din care doriţi să eliminaţi o porţiune. UCS – extinde obiectele care intersectează frontiera în planul orizontal al UCS – ului curent. Comanda BREAK Cu această comandă se elimină o porţiune din obiectul selectat sau îl separă în două părţi. No extend – nu extinde obiectele. Specify second break point or [First point]: specificaţi al doilea punct de eliminare sau [specificaţi primul punct] – al doilea punct 61 . Inainte Dupa 5.

Distance – se definesc distanţele de teşire (Dist1. Comanda CHAMFER Cu această comandă se realizează teşirea unui contur sau a unui colţ. Opţiuni: Polyline – teşeşte toate colţurile unei polilinii. 62 .INFOGRAFICĂ – Iniţiere în AutoCAD Command: BREAK Select object: selectaţi obiectul din care doriţi să eliminaţi o porţiune. Angle – stabileşte unghiul de teşire. Specify second break point: specificaţi al doilea punct de eliminare.50 – distanţele curente sunt Dist1 = 2. Select second line: selectaţi a doua linie. liniile teşite vor fi păstrate intact şi v-a apărea şi teşitura) Method – controlează metoda de definire a teşiturii.5 mm Select first line or [Polyline/Distance/Angle/Trim/Methoe]: selectaţi prima linie sau [Polilinia/Distanţa/Unghiul/Tăiere/Metoda].pictograma comenzii CHAMFER Command: CHAMFER (Trim mode) Current chamfer Dist1 = 2. No trim – nu elimină acele segmente (deci.5 mm şi Dist2 = 2. prin două distanţe sau printr-o distanţă şi un unghi. .50 Dist2 = 2. Trim – controlează modul de afişare a teşiturii: Trim – elimină segmentele dintre intersecţia liniilor teşite şi punctele de unde începe teşitura. Specify second break point or [First point]: specificaţi al doilea punct de eliminare sau [specificaţi primul punct] – f Specify first break point: specificaţi primul punct de eliminare. 5.12. Dist2).

INFOGRAFICĂ – Iniţiere în AutoCAD Inainte 2 Dupa 2 5. Radius – se defineşte raza de racordare (rotunjire). liniile racordate vor fi păstrate intact şi v-a apărea şi racordarea). Trim – controlează modul de afişare al racordării: Trim – elimină segmentele dintre intersecţia liniilor racordate şi punctele de unde începe racordarea. No trim – nu elimină acele segmente (deci. 2 2 63 . Select second object: selectaţi al doilea obiect. Opţiuni: Polyline – rotunjeşte toate colţurile unei polilinii.pictograma comenzii FILLET Command: FILLET Current settings: Mode = Trim.13. . Comanda FILLET Cu această comandă se realizează rotunjirea (racordarea) unui contur sau a unui colţ.50 Select first object or [Polyline/Radius/Trim]: selectaţi primul obiect sau [Polilinia/Raza/Tăiere]. Radius = 2.

solide. . Select objects: enter (pentru a încheia selecţia de obiecta şi pentru a se realiza comanda propriu-zisă).14. polilinii. regiuni – în obiectele componente.pictograma comenzii EXPLODE Command: EXPLODE Select objects: selectaţi obiectele pe care vreţi să le explodaţi.INFOGRAFICĂ – Iniţiere în AutoCAD Inainte Dupa Fara taiere Cu taiere R2 R2 5. Comanda EXPLODE Cu această comandă se explodează entităţile compuse – blocuri. cote. reţele 3d. 64 .

Select an obiect to change or [Undo]: enter (pentru încheierea comenzii. Select an obiect to change or [Undo]: selectaţi obiectul de modificat sau anulaţi ultima modificare făcută.pictograma comenzii LENGTHEN Command: LENGTHEN Select an obiect or [DElta/Percent/Total/DYnamic]: a) DElta : Enter delta length or [Angle] <0.00>: introduceţi valoarea cu care se lungeşte obiectul sau valoarea unghiului cu care se modifică arcul. . Select an obiect to change or [Undo]: enter (pentru încheierea comenzii. Select an obiect to change or [Undo]: enter (pentru încheierea comenzii. Select an obiect to change or [Undo]: selectaţi obiectul de modificat sau anulaţi ultima modificare făcută.15. d) DYnamic : Select an obiect to change or [Undo]: selectaţi obiectul de modificat sau anulaţi ultima modificare făcută. Comanda LENGTHEN Cu această comandă se modifică lungimea unui obiect sau unghiul unui arc. Select an obiect to change or [Undo]: enter (pentru încheierea comenzii. Select an obiect to change or [Undo]: selectaţi obiectul de modificat sau anulaţi ultima modificare făcută.00>: introduceţi procentajul cu care se modifică lungimea obiectului. c) Total : Specify total length or [Angle]: specificaţi lungimea totală sau [Unghiul]. 65 .INFOGRAFICĂ – Iniţiere în AutoCAD 5. Specify new end point: specificaţi noul punct de sfârşit. b) Percent : Enter percentage length <100.

Enter an option [Close/Join/Width/Edit vertex/Fit/Spline/Decurve/Ltype gen/Undo] : introduceţi o opţiune: Close – închide o polinie. Width – uniformizează grosimea unei polilinii. . Comanda PEDIT Cu această comandă se pot edita polilinii 2D. Join – uneşte segmente de dreaptă şi arce de cerc alăturate.INFOGRAFICĂ – Iniţiere în AutoCAD 5. 66 . 3D sau reţele 3dmesh.16. într-o polilinie.pictograma comenzii PEDIT Command PEDIT Select polyline or [Multiple]: selectaţi polilinia sau [Multiplu].

„potriveşte” segmentele de linie întrerupte între vârfuri. OFF . Spline – desenează o curbă spline care trece prin capetele poliniei. curba trece prin toate vârfurile (punctele de capăt ale segmentelor componente ale poliliniei. Ltype gen – controlează modul de desenare a poliliniilor compuse din linii întrerupte. Edit vertex . Undo – anulează ultima operaţiei efectuată asupra poliliniei.editare punctelor de control (vertex) ale poliliniei. 67 . Decurve – anulează efectul opţiunilor Fit sau Spline. astfel: ON – „potriveşte” segmentele de linie întrerupte între punctele de capăt ale poliliniei.INFOGRAFICĂ – Iniţiere în AutoCAD Fit – desenează o curbă formată din arce de cerc.

de obicei. care va fi folosită la curbarea cu opţiunile Fit sau Spline.Go – declanşează executarea unei opţiuni de editare a vârfurilor. după schimbarea grosimii). . Move – mută vârfuri. Open – reface starea dinaintea aplicării opţiunii Close. d.INFOGRAFICĂ – Iniţiere în AutoCAD Editarea punctelor de control (vertex) ale polinliniei se face prin opţiunile: . 5. c. .Next – trece la vârful (vertex) următor. Comanda SPLINEDIT Cu această comandă se poate edita un obiect Spline. 68 . printr-un segment de dreaptă. . . e.Move – mută un vârf (vertex). b. . Close – închide o curbă deschisă sau realizează continuitatea curbei la capete.Regen – regenerează polilinia (se foloseşte.Tangent – direcţia tangentei în punctul curent.Insert – inserează un nou vârf (vertex). .Width – modifică grosimea pentru segmentul următor al poliliniei. .Break – permite ruperea poliliniei în două părţi.eXit – determină ieşirea din sesiunea de editare vârfuri. Add – adaugă vârfuri. .17. a.Straighten – înlocuieşte porţiunea din polilinie dintre două puncte. . . Delete – şterge vârfuri. .pictograma comenzii SPLINEDIT Command SPLINEDIT Select spline: selectaţi obiectul spline Enter an option [Fit data/Close/Move vertex/Refine/rEverse/Undo]: 1) Fit data – modifică structura punctelor de control (vertex).Previous – trece la vârful (vertex) precedent.

Refine – reglează vârfurile. Comanda DIVIDE Cu această comandă se împarte un obiect selectat într-un număr ales de părţi egale. eXit – determină părăsirea opţiunii. Elevate order – măreşte gradul curbei spline. Enter the number of segments or [Block]: introduceţi numărul de segmente pe care doriţi să le obţineţi sau [Blocul] . toLerance – modifică abaterea de trecere a curbei prin vârf. 69 . Add control point – măreşte numărul vârfurilor.18. d. rEverse – inversează direcţia curbei. h. Weight – modifică densitatea vârfurilor.închide curba. Purge – curăţă baza de date. Command : DIVIDE Select object to divide: selectaţi obiectul de divizat. Align block with object? [Yes/No] <Y>: aliniaţi blocul cu obiectul de divizat [Da/Nu] <Da>. b. prin plasarea unor marcatori în punctele de diviziune. a. Enter the number of segments or [Block]: introduceţi numărul de segmente pe care doriţi să le obţineţi – număr de la 2 la 32767. 5. i. Close. Enter name of block insert: introduceţi numele blocului folosit ca marcator pentru divizare. Undo – anulează ultima modificare. c.b (block). Tangents – modifică tangentele de la capetele curbei.INFOGRAFICĂ – Iniţiere în AutoCAD 2) 3) 4) 5) 6) f. eXit – determină părăsirea opţiunii. Move vertex – mută vârfuri. g.

INFOGRAFICĂ – Iniţiere în AutoCAD 5. Command : MEASURE Select object to measure: selectaţi obiectul de „măsurat”. Specify lenght of segment: specificaţi lungimea segmentului (valoarea segmentelor).19. Align block with object? [Yes/No] <Y>: aliniaţi blocul cu obiectul de divizat [Da/Nu] <Da>. alegându-se lungimea acestora. Specify lenght of segment or [Block]: specificaţi lungimea segmentului sau [Blocul] – blocul (b).5 70 . Comanda MEASURE Această comandă are un efect similar cu comanda DIVIDE. în locul numărului de segmente de divizare. Exemplu: Command: Measure Select object to measure: se selectează cercul Specify lenght of segment or [Block]: b Align block with object? [Yes/No] <Y>: enter Specify lenght of segment: 2.

astfel: . Comanda CHANGE Această comandă are ca efect modificarea unor caracteristici ale obiectelor selectate. se mută punctul de inserţie în M. . .modifică forma şi poziţia obiectului.pentru un bloc. se modifică raza.INFOGRAFICĂ – Iniţiere în AutoCAD 5. Change point: . Enter property to change [Color/Elev/LAyer/LType/ltScale/LWeight/ /Thickness]: introduceţi proprietăţile de schimbat [Culoare/Elevaţie/Strat/ /Tipul de linie/Scara liniei/Grosimea liniei/ Grosimea]. se schimbă textul şi stilul. Command : CHANGE Select objects: selectaţi obiectul.20.pentru un text. . se mută capătul cel mai apropiat de M. astfel ca M să se situeze pe cerc. 71 .pentru un cerc. . se schimbă stilul şi punctul de inserţie.pentru un segment. în raport cu un punct ales M. Specify change point or [Properties]: specificaţi punctul faţă de carese schimbă proprietăţile obiectului sau [Proprietăţile]. în M.pentru un atribut.

Elevation – modifică elevaţie. . .LAyer – modifică stratul.LWeight – modifică grosimea liniei.Elevation – modifică elevaţie.INFOGRAFICĂ – Iniţiere în AutoCAD Properties – modifică proprietăţile obiectului: . .LWeight – modifică grosimea liniei.ltScale – schimbă factorul de scară pentru linii.ltScale – schimbă factorul de scară pentru linii.Thickness – modifică grosimea. .LType – modifică tipul de linie.Color – modifică culoarea.Color – modifică culoarea. .Thickness – modifică grosimea. . Exemplu: Command: chprop Select objects: Specify opposite corner: 5 found Select objects: enter 72 .21. . Command : CHPROP Select objects: selectaţi obiectul. 5. . Properties – modifică proprietăţile obiectului: .LAyer – modifică stratul. . Comanda CHPROP Această comandă are ca efect schimbarea unor proprietăţi ale obiectelor selectate. . Select objects: enter (pentru încheierea selecţiei). Enter property to change [Color/Elev/LAyer/LType/ltScale/LWeight/ /Thickness]: introduceţi proprietăţile de schimbat [Culoare/Elevaţie/Strat/ /Tipul de linie/Scara liniei/Grosimea liniei/ Grosimea]. .LType – modifică tipul de linie. .

INFOGRAFICĂ – Iniţiere în AutoCAD Enter property to change [Color/LAyer/LType/ltScale/LWeight/Thickness]: lt Enter new linetype name <ByLayer>: phantom2 Enter property to change [Color/LAyer/LType/ltScale/LWeight/Thickness]: enter Inainte Dupa 5. Comanda COLOR Această comandă stabileşte culoarea pentru obiectele ce urmează a fi desenate. 73 .22.

După alegerea tipului de linie se apasă butonul „OK”. Comanda LINETYPE Această comandă defineşte tipurile de linie pentru obiectele ce urmează a fi desenate.INFOGRAFICĂ – Iniţiere în AutoCAD În dreptul „Color” se poate introduce: număr. 74 . Bylayer. În această casetă de dialog se află toate tipurile de linie din baza programului. şi se încarcă tipul de linie dorit. se apelează la „butonul” Load. nume.23. În cazul în care se doreşte un tip de linie care nu există în această casetă. deschizându-se caseta de dialog următoare. 5. Byblock.

. Comanda DIST Această comandă permite aflarea distanţei dintre două puncte. Angle in XY plane = …. Delta X = ……. Delta Y = …….INFOGRAFICĂ – Iniţiere în AutoCAD 5...pictograma comenzii DIST Command : DIST Specify first point: Specify second point: Distance = ….24.. Delta Z = …… 75 ... . Angle from XY plane = ….

Comanda AREA Această comandă permite aflarea ariei şi a perimetrului unui obiect.25. Perimeter = …… Exemplu: Să se afle aria şi perimetrul pentagonului: A B E C D Command: area Specify first corner point or [Object/Add/Subtract]: A Specify next corner point or press ENTER for total: B Specify next corner point or press ENTER for total: C Specify next corner point or press ENTER for total: D Specify next corner point or press ENTER for total: E Specify next corner point or press ENTER for total: A Specify next corner point or press ENTER for total: enter Area = 2139. Perimeter = 176.INFOGRAFICĂ – Iniţiere în AutoCAD 5. .34 76 . Specify next corner point or ENTER for total: specificaţi colţul următor sau tastaţi ENTER pentru total. Area = …….pictograma comenzii AREA Command : AREA Specify first corner point or [Object/Add/Subtract]: specificaţi primul colţ sau [Obiectul/Adaugă/Scade].88..

a Fig. Fig.1. Modelul de haşură poate fi ales dintr-un set de modele sau poate fi creat de către utilizator.26. Comanda HATCH (BHATCH) Pentru haşurarea suprafeţelor secţionate se pot folosi comenzile Bhatch sau Hatch.b 77 .a şi b. Câteva dintre modelele de haşură existente implicit sunt prezentate în figura 5.26.INFOGRAFICĂ – Iniţiere în AutoCAD 5.5.1. Modificarea parametrilor unei haşuri deja existente se obţine cu ajutorul comenzii Hatchedit.1.26.5.26. care plasează un model de haşură într-o suprafaţă mărginită de un contur închis.

permite stabilirea parametrilor de haşurare.INFOGRAFICĂ – Iniţiere în AutoCAD Fig.26. Secţiunea Angle permite stabilirea unghiului de înclinare a haşurii (valoarea 0 – zero. coincide cu o înclinaţie a haşurii de 450). Secţiunea Swatch permite vizualizarea tipului de haşură selectat. Secţiunea Pick Points permite selectarea zonei de haşurare prin indicarea unui punct din interiorul acesteia. Secţiunea Composition permite realizarea sau nu a legăturii dintre frontierele zonei de haşurat şi haşura. Secţiunea Pattern permite stabilirea tipului de haşură.2.26. 78 .2 Comanda BHATCH.5. adică dacă se modifică poziţia unui vârf al frontierei haşura să se modifice sau nu după noua poziţie a vârfului respectiv. unul din cele prezentate anterior sau unul definit de utilizator. Secţiunea Scale permite stabilirea distanţei dintre liniile de haşură. prin intermediul unei ferestre de dialog Boundary Hatch – figura 5. Secţiunea Select objects permite selectarea frontierelor zonei de haşurat.

dacă este întâlnită o zonă cu text.5.3 Modul de abordare a „insulelor” întâlnite poate fi: Normal. aceasta este încadrată de haşură. dacă la definirea conturului de haşurat. se obţine: .26. dinspre exterior spre centru. Hatch permite Fig.stilul normal – se haşurează orice suprafaţă închisă. şi este stabilit cu ajutorul opţiunilor secţiunii Island detection style.26. Astfel.3). sunt selectate cele trei contururi sau este indicat un punct în interiorul zonei extreme. Outer şi Ignore. 79 .INFOGRAFICĂ – Iniţiere în AutoCAD Secţiunea Advance a ferestrei Boundary configurarea altor parametrii ai haşurii (figura 5.

.stilul outer – se haşurează doar prima suprafaţă închisă întâlnită. Un nou set de selecţie poate fi creat prin butonul New. În mod implicit.INFOGRAFICĂ – Iniţiere în AutoCAD . în sensul acelor de ceasornic. Secţiunea Object type permite păstrarea în desen a frontierelor suprafeţelor haşurate – aceste frontiere pot fi reţinute ca polilinii sau regiuni.stilul ignore – se haşurează toată suprafaţa din interiorul conturului extrem (ignoră frontierele interioare). Opţiunea Flood determină recunoaşterea insulelor. dinspre exterior spre centru. Opţiunea Ray Casting determină considerarea unei linii fictive între punctul specificat şi cel mai apropiat obiect. la indicarea zonei de haşurat prin selectarea unui punct interior. după care este parcursă frontiera întâlnită. 80 . fără a accepta insulele ca obiecte de frontieră. Secţiunea Boundary set defineşte mulţimi de selecţie în cadrul cărora sunt analizate frontierele zonei de haşurat. Secţiunea Island Detection Method permite activarea sau ignorarea „insulelor”. se pot folosi mulţimi de selecţie prestabilite. caz în care frontierele sunt căutate doar printre elementele mulţimii de selecţie. pentru a detecta frontierele. programul examinează toate obiectele din vederea curentă. Pentru a se restrânge căutarea.

pot fi stabilite următoarele caracteristici ale stilului de scriere: Style name – numele stilului.6 Înscrierea textelor Pentru a plasa un text în cadrul unui desen trebuie stabilite caracteristicile acestuia: fontul. Prin comanda Style se pot crea stiluri de text cu caracteristicile dorite.6.1Fereastra de dialog a comenzii Style Din fereastra de dialog a comenzii Style –figura 6. Aceste caracteristici sunt controlate prin comanda Style.INFOGRAFICĂ – Iniţiere în AutoCAD Cap. Fig. 81 . orientarea etc. Stilul implicit al AutoCAD este numit Standard.1. înălţimea şi înclinarea caracterelor. care pot fi salvate cu nume alese de utilizator.

pot fi folosite fonturi PostScript (extensia „. un unghi pozitiv sau negativ determină înclinarea caracterelor spre dreapta. iar pentru vizualizarea noului stil se apasă butonul Preview. se selectează butonul New al ferestrei de dialog Style.ttp”) sau fonturi compilate AutoCAD (fişiere cu extensia „. de asemenea. raportul dintre lăţimea caracterelor şi înălţimea acestora are. valoarea 1. Specify height <valoare curentă>: specificaţi înălţimea textului. prin care se controlează proporţionalitatea caracterelor. respectiv spre stânga. faţă de orizontală. 1. dar acestea vor fi compilate în prealabil prin comanda Compile. înălţimea caracterelor va fi stabilită la inserarea textului. Comanda Text Această comandă afişează promptul: Current text style: „stilul curent” Text height: „valoarea curentă” (Stilul textului curent Înălţimea textului) Specify start point of text or [Justify/Style]: specificaţi punctul de început al textului sau [Justify/Stil]. valoarea zero a unghiului de înclinare caracterizează scrierea dreaptă.unghiul de înclinare a scrierii. implicit. Vertical – scriere pe verticală. Scrierea unui text se face prin comenzile Text sau Mtext. 82 . Specify rotation angle of text <0>: specificaţi unghiul de rotire al textului. dacă se fixează valoarea zero. şi după stabilirea numelui şi caracteristicilor sale. se tastează enter pentru validarea textului.INFOGRAFICĂ – Iniţiere în AutoCAD Font name – numele fontului (forma literelor). Backwards – scriere de la dreapta la stânga. respectiv îngustate. Upside down – scrierea în oglindă.pbf”). Pentru definirea unui stil nou de text. pentru a le transforma în fonturi „. Enter text: introduceţi textul dorit.shx”). o valoare supraunitară sau subunitară va determina folosirea unor caractere lăţite. se pot folosi fonturi True Type (fişiere cu extensia „.shx”. Oblique angle . se acţionează butonul Apply. Height – înălţimea scrierii. Width factor – factorul de lăţime.

cât şi pe verticală. faţă de un punct. pentru a păstra proporţiile. MR. prin procedee de tip Cut/Paste. faţă de un punct ales. middle center. întreg textul paragrafului fiind considerat ca o entitate. . Left – stânga.Align – determină alinierea textului între două puncte alese de utilizator. top right. precum si a punctelor de mijloc (Middle) şi de centru (Center). Textul dorit se poate introduce direct de la tastatură. prin indicarea unui punct. TC. middle right. bottom center. dar modificând factorul de înălţime. care va fi centrul liniei de bază a textului. păstrând înălţimea literelor. Specify opposite corner or [Height/Justify/Line spacing/Rotation/Style/Width]: specificaţi colţul opus sau [opţiuni]. spre deosebire de Align. care va fi centrul dreptunghiului în care se va încadra textul. BL. b. BC. top center. BR (top left. se poate importa dintr-un editor de text sau se poate copia folosind memoria Clipboard. Opţiunile comenzii: a.Middle – centrează textul. Command: Mtext Current text style: „stilul curent” Text height: „valoarea curentă” (Stilul textului curent Înălţimea textului) Specify first corner: specificaţi primul colţ.Fit – potriveşte textul între două puncte. într-un spaţiu definit de utilizator. bottom right) – permit alegerea marginilor textului: Top – superioară. . TR. . 2. 83 . Style – permite alegerea altui stil de scriere decât cel curent.TL.Center – centrează textul pe orizontală. Justify – oferă următoarele subopţiunii: . . middle left. . Comanda Mtext Această comandă permite plasarea în desen a unui întreg paragraf de text. care schimbă şi înălţimea. atât pe orizontală. MC.INFOGRAFICĂ – Iniţiere în AutoCAD Enter text: enter (pentru închiderea comenzii). Right – dreapta. bottom left.Right – aliniază textul la dreapta. ML. Bottom – inferioară.

φ) şi altele prin apăsarea butonului Symbol. 84 . care conţine: . Rotation – unghiul de rotaţie al textului. . Line spacing – spaţiul dintre linii: . Width – grosimea textului. 4. Style – ca şi la comanda Text. Colţul de start Scrierea textului se realizează prin intermediul unei ferestre Multiline text editor. dar şi prin importarea unor texte deja editate în alte fişiere (importul se face din fişiere cu extensia „. plus/minus. 3. 2.txt” şi „.rtf”).INFOGRAFICĂ – Iniţiere în AutoCAD Opţiunile comenzii Mtext sunt: 1.At least – oarecare.o zonă pentru tastarea propriu-zisă a textului. . Justify – ca şi la comanda Text. pe lângă simbolurile uzuale (grade.o linie de comenzi pentru formatarea textului. Colţul opus Cu ajutorul acestei ferestre de dialog se pot introduce. Height – înălţimea textului.Exactly – exact. 5. 6.

Select an annotation object or [Undo]: enter (pentru închiderea comenzii) Comanda Properties permite înlocuirea şi altor proprietăţi (aliniere. Command: Ddedit Select an annotation object or [Undo]: selectaţi obiectul (textul) de modificat sau [Anulare]. Comanda Ddedit – permite înlocuirea caracterelor textului şi a unor proprietăţi ale acestuia.) faţă de comanda Ddedit. ca rezultat al selecţiei apare caseta de dialog Multiline text editor. stil. strat etc.INFOGRAFICĂ – Iniţiere în AutoCAD Combinaţia de taste %%d %%p %%c Simbolul Simbolul pentru grade (0) Simbolul pentru plus/minus (±) Simbolul pentru diametru (φ) Modificarea unui text se poate face prin comenzile Ddedit şi Properties. 85 .

7 Cotarea desenelor Prin cotare se înţelege operaţia de înscriere a dimensiunilor formelor geometrice simple din care este alcătuită piesa. Elementele cotării sunt prezentate în figura 7. precum şi a celor care definesc poziţia reciprocă a acestora sau a pieselor componente ale unui ansamblu.liniile de cotă (lc).textul cotei (tc). . .liniile de indicaţie (li). .liniile ajutătoare (la). .INFOGRAFICĂ – Iniţiere în AutoCAD Cap.1: .extremităţile liniei de cotă (elc). 86 .

din care se iese doar prin acţionarea tastei <ESC>.Dimassoc = 1 – cote „nonasociative”. se pot folosi comenzile: .DIM – deschide o sesiune de cotare. sunt alcătuite din entităţi individuale: textul cotei. modificarea obiectului conduce automat la modificarea corespunzătoare a cotei. grupează elementele componente ale cotei într-o singură entitate. există o legătură dinamică între obiectul cotat şi cotă. săgeata etc.Dimassoc = 0 – cote „explodate”. 20 87 . modificarea obiectului nu conduce şi la modificarea automată a cotei. . controlate prin variabila de sistem Dimassoc: .1 Elementele cotării elc Programul AutoCAD lucrează cu trei categorii de cote.7.. . liniile ajutătoare. Pentru a cota un desen realizat în AutoCAD. linia de cotă.Dimassoc = 2 – cote „asociative”.INFOGRAFICĂ – Iniţiere în AutoCAD 40 20 A la 5 3 3 li lc 15 Ø5 R5 Fig.

care cuprind informaţii referitoare la elementele cotării.2 Fereastra Dimension Style Manager Pentru crearea unui stil nou de cotare se acţionează butonul New din fereastra Dimension Style Manager. buton care permite deschiderea unei alte ferestre de dialog. figura 7.2. Aceasta cuprinde o casetă de vizualizare a stilului curent de cotare şi un set de butoane pentru: crearea unui nou stil de cotare. pentru modificarea unui stil de cotare deja existent. care afişează fereastra Dimension Style Manager. figura 7. pentru compararea unui stil de cotare etc.INFOGRAFICĂ – Iniţiere în AutoCAD .7.Qdim – permite cotarea rapidă a unor obiecte.7.DIM1 – permite trasarea unei singure cote. Fig. Create New Dimension Style. AutoCAD foloseşte stiluri de cotare. Definirea şi/sau modificarea unui stil de cotare se poate realiza prin comanda Dimstyle. prin selectarea lor împreună. .3 Fereastra Create New Dimension Style 88 .3. Pentru a controla aspectul cotelor. Fig. după care se revine la promptul Command.

5 Fereastra New Dimension 89 . figura 7. Fig.INFOGRAFICĂ – Iniţiere în AutoCAD În cadrul acestei ferestre se stabilesc: numele noului stil de cotare (New Style Name). prin care se trece la crearea efectivă a noului stil de cotare. sunt: 1.4. liniile ajutătoare. numele unui stil de cotare existent de la care se porneşte (Start With): căror dimensiuni să se aplice noul stil (Use for). Fig. pentru crearea efectivă a unui nou stil de cotare Secţiunile ferestrei New Dimension Style: nume stil.7.4 Fereastra New Dimension Style: nume stil. Lines and arrows – permite definirea parametrilor ce ţin de forma cotei: liniile de cotă.5. săgeţile (extremităţile). Prin acţionarea butonului Continue se deschide o nouă fereastră New Dimension Style: nume stil.7. marcajele centrelor cercurilor şi a arcelor – figura 7.

culoarea şi înălţimea.6 Fereastra New Dimension Style: nume stil. 3. pentru secţiunea Fit 90 . a săgeţilor. 4. poziţia faţă de linia de cotă – figura 7. pentru stabilirea liniilor de cotă şi a extrimităţilor acestora.7.4. suprimarea săgeţilor etc. Fig.6. precizia de afişare.INFOGRAFICĂ – Iniţiere în AutoCAD Style: nume stil. Text – permite definirea parametrilor legaţi de textul cotei: stilul de scriere.7. Fit – controlează opţiunile de plasare a textului cotei. – figura 7. în cazul când acesta nu încape între liniile ajutătoare: scoaterea în exterior a textului. afişarea cifrei zero de la extremităţile textului cotei. Lines and Arrow 2. introducerea unor prefixe sau sufixe – figura 7. Primary Units – stabileşte unităţile de măsură în care vor fi exprimate cotele: tipul.

91 . Alternate Units – permite folosirea unui al doilea sistem de unităţi de măsură pentru cote – figura 7. pentru secţiunea Primay Units 5.INFOGRAFICĂ – Iniţiere în AutoCAD Fig.7.8.7 Fereastra New Dimension Style: nume stil.

9 Fereastra New Dimension Style: nume stil. ci doar comenzile prezentate în tabelul 7. Tolerances – controlează modul de afişare a toleranţelor dimensionale – figura 7.7.1.1 (caracterele pentru care tastarea este obligatorie au fost marcate prin aldine). pentru secţiunea Alternate Units 6.INFOGRAFICĂ – Iniţiere în AutoCAD Fig. revenind la promptul Command: Redesenează fereastra de afişare curentă Listează parametrii curenţi ai tuturor variabilelor de cotar Stabileşte stilul textului cotei Determină anularea ultimei operaţii de cotare Comenzi pentru controlul stilului Modifică parametrii variabilelor de cotare pentru cotele 92 . Tabelul 7.9. Fig.8 Fereastra New Dimension Style: nume stil. Comenzile acceptate în timpul sesiunii de cotare Exit REDraw STAtus STYle Undo sau U OVeride Comenzi utilitare Determină părăsirea sesiunii de cotare. pentru secţiunea Tolerances În timpul sesiunii de cotare nu se pot folosi comenzile de desenare sau editare uzuale.7.

pentru un stil specificat Comenzi de editare a cotelor Readuce textul deplasat al unei cote la poziţia iniţială Modifică textul cotelor Stabileşte un unghi de înclinare pentru liniile ajutătoare Permite schimbarea poziţiei şi a unghiului textului cotei Modifică orientarea textului cotei Acţionează asupra cotelor deja desenate. numele acestuia din urmă va fi tastat.INFOGRAFICĂ – Iniţiere în AutoCAD REStore Save VAriables selectate Stabileşte un stil de cotare definit anterior şi salvat cu Save. modificându-le la parametrii curenţi HOMetext Newtext OBlique TEdit TRotate UPdate ALigned Comenzi pentru desenare a cotelor Aliniază cota cu originile liniilor ajutătoare 20 ANgular Permite unghiurilor cotarea 45° 93 . pentru a vedea diferenţele dintre stilul de cotare curent şi un alt stil. precedat de caracterul „~” Salvează un stil de cotare sub un anumit nume Listează valorile variabilelor de cotare.

INFOGRAFICĂ – Iniţiere în AutoCAD Baseline Permite cotarea faţă de aceeaşi bază de cotare 14 5 CEnter Permite marcarea centrului unui cerc sau arc de cerc COntinue Permite cotarea în serie 10 20 15 Diameter Permite diametrelor cotarea 0 Ø4 HORizontal Leader Permite trasarea cotelor orizontale Permite construirea liniilor de indicaţie 15 TEXT 94 .

88 0 64. 15 Vertical Pentru a controla aspectul cotelor (stilul de cotare).48 0 RAdius Permite cotarea razelor R5 ROtated Linia de cotă desenată înclinat faţă de direcţia de măsurare Permite trasarea liniilor de cotă verticale 99 12. AutoCAD foloseşte un set de variabile de cotare – în tabelul 7.89 77.2 sunt prezentate o parte dintre acestea.59 12.INFOGRAFICĂ – Iniţiere în AutoCAD ORdinate Permite cotarea coordonate în 27.2 Variabile de cotare Variabila de cotare Dimassoc Dimasz Dimblk Dimcen Dimexe Efectul acesteia Controlează generarea cotelor asociative Stabileşte mărimea săgeţii de cotă Permite inserarea unui bloc în locul săgeţilor de cotă Controlează mărimea marcajului pentru centrul cercurilor sau arcelor de cerc Stabileşte cu cât depăşeşte linia ajutătoare linia de cotă 95 10 .77 13. Tabelul 7.

atunci când este scris între liniile ajutătoare.10 Fereastra Geometric tolerance 96 . Din fereastra de dialog se stabilesc elementele privind definirea abaterilor de la forma sau profilul şi poziţia reciprocă a suprafeţelor. pentru liniile de cotă Stabileşte înălţimea textului cotei Există posibilitatea introducerii în desen a toleranţelor geometrice (de formă şi de poziţie) – figura 7.10 – prin comanda Tolerance. Fig.INFOGRAFICĂ – Iniţiere în AutoCAD Dimgap Dimrnd Dimscale Dimstyle Dimtad Dimtih Dimtoh Dimtol Dimtm Dimtp Dimtsz Dimtxt Stabileşte distanţa dintre linia de cotă şi textul cotei Rotunjeşte valorile cotelor inserate Scalează toate elementele cotei Numele stilului curent de cotare Stabileşte plasarea textului deasupra liniei de cotă Controlează orientarea textului cotei.7. respectiv în afară Controlează afişarea toleranţelor. după stabilirea anterioară a lui Dimtm şi Dimtp Stabileşte valoarea abaterii inferioare a cotei Stabileşte valoarea abaterii superioare a cotei Stabileşte mărimea extremităţilor de tip linie oblică.

INFOGRAFICĂ – Iniţiere în AutoCAD O modalitate eficientă de cotare este utilizarea pictogramelor. Tabelul 7.3 Comenzile meniului Dimension Pictograma Comanda Linear Dimension Aligned Dimension Ordinate Dimension Radius Dimension Diameter Dimension Angular Dimension Quick Dimension (Qdim) Baseline Dimension Continue Dimension Quick Leader Tolerance Center Mark Dimension Edit Efectul comenzii Cotare liniară Aliniază cota Cotare în coordonate Cotează raze Cotează diametre Cotează unghiuri Cotează rapid obiecte Cotează faţă de singură bază Cotează în serie o Cotează prin linie de indicaţie Introducerea de toleranţe geometrice Marchează centrul unui cerc sau arc de cerc Editează cote Dimension Text Editează textul cotei Edit Dimension Update Actualizează cote 97 . care sunt prezentate în tabelul 7.3.

rotirea acestuia. De asemenea.INFOGRAFICĂ – Iniţiere în AutoCAD Dimension Style Stabileşte stilul de Control cotare Dimension Style Creează şi modifică stilul de cotare Pentru modificarea textului cotei se poate face şi prin comanda Ddedit. pentru a roti sau modifica textul cotei se defeşte mai întâi modificarea dorită şi apoi se selectează dimensiunile asupra cărora operează modificarea. Aceasta permite schimbarea textului cotei. La promptul comenzii. editarea cotelor se poate realiza prin comanda Dimedit. Aplicaţie 98 . readucerea în poziţia iniţială sau înclinarea liniilor ajutătoare ale cotei.

vertical şi aligned diameter 99 . Comenzi noi dim linear horizontal.INFOGRAFICĂ – Iniţiere în AutoCAD AutoCAD-ul furnizează o gamă largă de posibilităţi de cotare a desenelor. În acest exerciţiu vor fi folosite facilităţi de cotare pentru piesa turnată din desenul prototip PIESĂ.

Obţineţi cutia de dialog Annotation în care apăsaţi butonul Units. Asiguraţi-vă că modurile grid şi snap au fost activate. Din meniul derulant Tools alegeţi Toolbars/Dimensioning . În cutia de dialog apăsaţi butonul Annotation. Lăsaţi suficient spaţiu în jurul proiecţiei pentru a putea adăuga cotele. folosind comanda Zoom Window din toolbar-ul Standard. Figura 1 4. 2. 100 . 3. Inchideţi cutiile de dialog apăsând pe OK.INFOGRAFICĂ – Iniţiere în AutoCAD continue şi baseline angular leader radius Procedura de desenare 1. Măriţi zona proiecţiei frontale a piesei turnate ca în figura 1. Începeţi un nou desen numit DIM1 bazat pe prototipul PIESĂ. Din toolbar-ul Dimensioning alegeţi Dimension Style . În cutia de dialog Primary Units alegeţi din opţiunile Precision valoarea 0 pentru a nu avea zecimale. Pe ecran vor fi observate trei proiecţii ale unei piese turnate ce a fost încărcată.

Figura 2 8. Se dimensionează 101 . vor trebui indicate două puncte ce determină dimensiunea orizontală ce va fi cotată. Dimensionare liniară 6.INFOGRAFICĂ – Iniţiere în AutoCAD 5. În editorul de desenare. Selectaţi Aligned Dimension a toolbar-ului Dimensioning. Alegeţi Running Object Snap din toolbar-ul Standard. AutoCADul cere locul în care va fi plasată linia de cotă. Aceasta vă permite să adăugaţi dimensiuni (cote) liniare înclinate. Din toolbar-ul Dimensioning selectaţi Linear. Plasaţi dimensiunea liniei de cotă la aproximativ 30 mm în partea dreaptă a ultimei linii din această proiecţie. În afară de aceste puncte. 7. Specificaţi un punct la aproximativ 30 mm sub limita inferioară a piesei turnate. Dimensiunea verticală va fi creată ca în figura 2. Bifaţi modurile de selectare intersection şi midpoint. Punctaţi colţul din stânga jos al piesei turnate ca prim punct al dimensiunii de cotare şi colţul din dreapta jos reprezentând a doua extremitate a originii liniei. Selectaţi prima extremitate a liniei în colţul din dreapta jos al piesei turnate şi a doua în centrul celor două cercuri (atenţie. trebuie specificat şi un punct prin care trece linia de cotă corespunzătoare. Din toolbar-ul Dimensioning selectaţi Linear. Aceste opţiuni de indicare precisă a punctelor vă vor ajuta să cotaţi precis şi rapid. Din lista de moduri de prindere va fi selectat punctul cel mai apropiat de centrul cursorului. la selectarea centrului trebuie indicat cercul al cărui centru interesează).

INFOGRAFICĂ – Iniţiere în AutoCAD acum cavitatea din partea stângă a piesei turnate. Selectaţi cercul exterior al piesei într-o poziţie corespunzătoare orei 1 pe cadranul unui ceasornic. Setaţi locaţia liniei de cotă la aproximativ 30 mm de marginea proiecţiei. 102 . Prin deplasarea mouseului puteţi modifica poziţia cotei diametrului. ca în figura 3 . Figura 3 Dimensionarea cercurilor Pentru a completa dimensionarea acestei proiecţii trebuie adăugate cotele celor două cercuri. 9. Figura 4 În linia de comandă va apare cererea de selectare a arcului sau cercului ce urmează a fi cotat. Din toolbar-ului Dimensioning selectaţi Diameter Dimension .

ca în figura 4. Cotaţi cercul mai mic în acelaşi mod. 10. 103 .INFOGRAFICĂ – Iniţiere în AutoCAD Figura 5 Figura 6 Se poate observa acum că o imagine a cotei de diametru apare pe ecran. după care puteţi regla locaţia textului în mod dinamic. selectându-l într-un punct corespunzător poziţiei orei 11 a unui ceasornic.

Folosind opţiunea Linear Dimension trasaţi cota de 80 mm din colţul din stânga jos al piesei turnate până la baza nervurii. 14. selectaţi Continue Dimension şi tastaţi <Return> la prompterul următor după care veţi selecta cota liniară de 40 mm. Folosind comanda zoom all vizualizaţi întregul desen după care cu zoom window măriţi proiecţia laterală a piesei turnate aşa cum este arătat în figura 6. Alegeţi a doua extremitate a cotei în punctul în care 104 . Revenind la proiecţia cotată iniţial. 13. Folosirea opţiunii Continue 12.INFOGRAFICĂ – Iniţiere în AutoCAD Figura 7 11. Nu este nevoie să specificaţi prima extremitate a cotei deoarece aceasta este atribuită implicit de AutoCAD ultimului punct al cotei trasate anterior. aşa cum este arătat în figura 7. Lăsaţi suficient spaţiu în jurul proiecţiei pentru a putea adăuga cotele. Reveniţi în toolbar-ul Dimensioning şi selectaţi Continue Dimension . În linia de comandă va apare cererea de selectare a celei de-a doua extremităţi a liniei de cotă. Selectaţi colţul din dreapta jos al piesei turnate.

Trasaţi cota verticală de 15 mm (vezi figura 9) punctând colţul din stânga jos al piesei turnate ca primă extensie a liniei de cotă. Figura 8 Folosirea opţiunii Baseline 15.INFOGRAFICĂ – Iniţiere în AutoCAD nervura înclinată întâlneşte baza piesei turnate. Selectaţi Baseline Dimension . Selectaţi poziţia liniei de cotă la aproximativ 30 mm de corpul piesei turnate. Rutina baseline va considera ca primă extensie a cotei ce trebuie trasată corespunde cotei precedente. aşa cum este ilustrat în figura 8. 105 . 16.

INFOGRAFICĂ – Iniţiere în AutoCAD Figura 9 Figura 10 Figura 11 Selectaţi colţul din dreapta sus al bosajului piesei turnate. ca în figura 10. Cota de 150 mm va fi creată cu caracteristici comune cotei de 15 mm. 106 .

urmăriţi figura 12 pentru a identifica punctele ce trebuiesc selectate. cu ajutorul modului ortho. Apăsaţi <Return> pentru a putea specifica punctele necesare cotei unghiulare. Cota unghiulară va fi trasată ca în figura 12. 107 . Trasaţi cota orizontală de 69 mm ce reprezintă lungimea bosajului. ca în figura 12.INFOGRAFICĂ – Iniţiere în AutoCAD 14. Trasarea cotelor unghiulare (angular) 16. Confirmaţi valoarea cotei terminând cotarea cu această bază (vezi figura 11). Alegeţi al doilea punct în partea superioară a bosajului piesei. Selectaţi Angular Dimension . Dacă este necesar. 15. La cererea primei extremităţi a unui braţ al unghiului alegeţi capătul de sus al liniei înclinate. Introduceţi extremitatea Figura 12 celui de-al doilea braţ al unghiului alegând un punct oarecare pe verticala ce trece prin vertex. La prima cerere a punctelor ce definesc unghiul selectaţi punctul în care nervura înclinată întâlneşte baza piesei turnate.

INFOGRAFICĂ – Iniţiere în AutoCAD Figura 13 Cotarea leader 17. Dezactivaţi modul snap (off) şi la cererea From point selectaţi un punct de pe cercul exterior în poziţia corespunzătoare orei 10 pe cadranul unui ceas folosind opţiunea nearest a modului osnap. 108 . Daţi comanda Zoom Window figura 13. Aceasta vă permite să introduceţi note despre anumite entităţi din desen. 290 şi tastaţi <Return> pentru a completa detaliile liniei leader. Tastaţi coordonatele punctului de sfârşit al liniei leader 130. indicându-le printr-o săgeată. La cererea textului introduceţi M10 pentru a specifica gaura filetată din figura 14. Selectaţi opţiunea Leader din toolbar-ul Dimensioning. Figura 14 pentru a obţine vederea din 18.

Introduceţi cota R5 şi specificaţi dinamic locaţia textului la aproximativ 30 mm în exteriorul piesei turnate. selectaţi cercul din dreapta sus într-un punct corespunzător orei 1 de pe cadranul unui ceas. Măriţi întregul desen cu comanda Zoom All. La cererea arcului sau cercului ce trebuie dimensionat. Figura 16 Figura 17 22. Selectaţi opţiunea Radius Dimension . Folosiţi zoom window pentru a crea o imagine similară celei din figura 15. ca în figura 16.INFOGRAFICĂ – Iniţiere în AutoCAD Figura 15 19. Cotarea razelor 20. Opţiunea Radius lucrează în acelaşi mod cu Diameter. Introduceţi textul pentru linia de cotă R10 specificând şi de astă dată poziţia textului la aproximativ 109 . 21. Selectaţi din nou opţiunea Radius Dimension şi alegeţi raza de rotunjire a colţului din stânga sus a piesei turnate.

De exemplu. accesul la editare. liniile subţiri etc. 24.2. culoarea. prin care se pot selecta proprietăţile straturilor: vizibilitate. Comanda prin care se pot crea şi modifica straturi este Layer. liniile de contur. după cum la un desen de execuţie al unei piese. Salvaţi desenul şi ieşiţi din editorul de desenare.8 Lucrul cu straturi Elementele unui desen pot fi organizate pe straturi (Layer). Se observă că AutoCAD-ul marchează automat centrele cercurilor şi axele de simetrie. în cadrul unui desen de ansamblu. 110 . Folosiţi comanda Zoom All pentru a vedea întregul desen. tipul şi grosimea liniei. pot fi desenate pe straturi diferite. putând renunţa oricând la afişarea unuia sau a mai multora dintre ele – figura 8. folosind tehnicile de cotare Linear Dimension şi Continue Dimension. opţiuni de plotare (imprimare). 23. cotele. care determină deschiderea unei ferestre de dialog Layer Properties Manager – figura 8.INFOGRAFICĂ – Iniţiere în AutoCAD 30 mm în afara piesei (vezi figura 17). un anumit tip de linie şi o anumită grosime a liniei. fiecare piesă componentă poate fi creată pe un strat separat. Completaţi dimensiunile proiecţiei plane ca în figura 17..1. Cap. haşurile. pentru fiecare strat putându-se asocia o anumită culoare..

2 Fereastra Layer Properties Manager Secţiunea Named layer filters a ferestrei stabileşte care dintre straturi sunt listate: show all layers (toate straturile). Named Layer Filters. prin folosirea butonului […].). 111 .INFOGRAFICĂ – Iniţiere în AutoCAD Fig.8. Se pot folosi drept criterii de afişare proprietăţile straturilor (culoare. deschizându-se o fereastră de dialog. show all used layers (toate starturile folosite) şi show all Xref dependent layers (toate straturile dependente de referinţe externe).3. ca cea din figura 8. tip de linie etc.

a unei secţiuni care detaliază proprietăţile stratului selectat – figura 8. în lista straturilor apare un strat nou. prin introducerea numelor acestora. fără ca acesta să devină strat curent. Caseta Apply to layer toolbar determină afişarea în linia de afişare a proprietăţilor. 112 . Butonul New creează un nou strat. Butonul Current determină ca stratul selectat să devină strat curent (stratul în care se lucrează în momentul respectiv). La acţionarea butonului. doar a straturilor care îndeplinesc criteriul curent de filtrare. Butonul Show/Hide Details controlează afişarea.4. separate prin virgulă.3 Fereastra Layer Properties Manager Există opţiunea Invert filter.8. stratul Defpoints. din partea superioară a ecranului. stratul 0.INFOGRAFICĂ – Iniţiere în AutoCAD Fig. stratul curent. Nu pot fi şterse straturile care conţin obiecte. prin care se obţine afişarea straturilor care nu îndeplinesc un anumit criteriu. cu numele implicit Layer 1 (numele putând fi modificat). Se pot crea mai multe starturi simultan. Butonul Delete permite ştergerea unui strat. în partea inferioară a ferestrei.

8.INFOGRAFICĂ – Iniţiere în AutoCAD Fig. Acestea sunt: Name – numele stratului. prevenind modificarea accidentală a acestora. prin selectare.5 Fereastra Select Colors 113 .5. reducându-se astfel timpul necesar regenerării desenului. Color – stabileşte culoarea entităţilor de pe un strat.4 Secţiunea Show/Hide Details Butoanele Save State şi Restore State permit salvarea. la un moment dat. Secţiunea List of Layers afişează straturile şi proprietăţile lor. Freeze/Thaw – ”îngheaţă” / „dezgheaţă” un strat. un strat „îngheţat” este invizibil. respectiv restaurarea stării straturilor care detaliază dintr-un desen. On/Off – face un strat vizibil / invizibil. prin selectare dintr-o casetă de dialog – figura 8. Lock/Unlock – determină blocarea / deblocarea accesului la editarea obiectelor aflate pe strat.8. culoarea poate fi schimbată. Fig. cu butonul mouse-lui. programul ignoră entităţile de pe un strat „îngheţat”. numele poate fi modificat. prin acţionarea asupra numelui culorii respective.

din caseta de dialog Lineweight – figura 8.INFOGRAFICĂ – Iniţiere în AutoCAD Linetype – stabileşte tipul de linie asociată stratului.8. definit anterior.7. Fig. 114 . Fig. acţionând cu butonul mouse-lui asupra numelui tipului de linie.8. prin acţionarea asupra numelui grosimii respective.6.6 Fereastra Select Linetype Lineweight – stabileşte grosimea de linie asociată obiectelor de pe un strat.7 Fereastra Lineweight Plot style – se poate asocia unui strat un stil de tipărire. aceasta poate fi modificată. la fel ca şi culoarea. acesta poate fi schimbat dintr-o casetă de dialog – figura 8.

01 inch sau 0. La începerea unui desen. este creat automat stratul 0. grosimea liniei implicită (0.25 mm) şi stilul de plotare – normal.00. depinzând de culoarea de fond a spaţiului de lucru). şi din fereastra Mechanical Desktop Power Pack Today se selectează opţiunea Create Drawings şi de aici subopţiunea Metric. Se deschide o sesiune de lucru AutoCAD.00>: enter Se trasează chenarul formatului A3 cu comanda LINE.297.00. Command: Line 115 . Să se deseneze chenarul unui format A3 şi indicatorul.INFOGRAFICĂ – Iniţiere în AutoCAD Plot/Don’t Plot – se pot stabili straturi care vor fi sau nu tipărite. Se stabilesc limitele desenului cu comanda LIMITS: Command: Limits Reset Model space limits: Specify lower left corner or [ON/OFF] <0.9 Aplicaţii 1. care nu poate fi şters sau redenumit. tip de linie – continuă (continuous). Cap.0. Proprietăţile implicite ale acestui strat sunt: culoarea cu numărul de cod 7 (alb sau negru.00>: enter Specify upper right corner <420. pentru realizarea unui desen de execuţie al unei piese.

50 Specify next point or [Undo]: 410.50 Specify next point or [Undo]: enter Pentru desenarea celorlalte linii componente ale indicatorului se folosesc comenzile: offset.5 (enter) Specify next point or [Arc/Halfwidth/Length/Undo/Width]: 410.10 Current line-width is 0.287 Specify next point or [Undo]: enter (esc) Se începe desenarea indicatorului.00 Specify next point or [Arc/Halfwidth/Length/Undo/Width]: w Specify starting width <0.287 Specify next point or [Arc/Close/Halfwidth/Length/Undo/Width]: 10. Dimensiunile de gabarit ale indicatorului sunt: lungime = 180 şi înălţime = 40. 116 . Command: Line Specify first point: 230.10 Specify next point or [Arc/Close/Halfwidth/Length/Undo/Width]: 410.10 Specify next point or [Undo]: 20.297 Specify next point or [Undo]: 0.10 Specify next point or [Undo]: 230.0 Specify next point or [Undo]: 420. trim şi extend.00>: 0.5 Specify ending width <0.297 Specify next point or [Undo]: c Command: Pline Specify start point: 10. Prima dată se desenează conturul exterior al acestuia.287 Specify next point or [Arc/Close/Halfwidth/Length/Undo/Width]: c Command: Line Specify first point: 20.0 Specify next point or [Undo]: 420.50>: 0.INFOGRAFICĂ – Iniţiere în AutoCAD Specify first point: 0.

00>: 20 Select object to offset or <exit>: P1 Specify point on side to offset: P2 Select object to offset or <exit>: enter Command: enter – se reia comanda offset Specify offset distance or [Through] <30.00>: 45 117 .00>: 30 Select object to offset or <exit>: P2 Specify point on side to offset: P3 Select object to offset or <exit>: enter Command: enter – se reia comanda offset Specify offset distance or [Through] <30.00>: 60 Select object to offset or <exit>: P1 Specify point on side to offset: P2 Select object to offset or <exit>: enter Command: enter – se reia comanda offset Specify offset distance or [Through] <60.INFOGRAFICĂ – Iniţiere în AutoCAD Command: Offset Specify offset distance or [Through] <1.

00>: 16 Select object to offset or <exit>: P4 Specify point on side to offset: P5 Select object to offset or <exit>: enter Command: Trim Current settings : Projection = UCS.INFOGRAFICĂ – Iniţiere în AutoCAD Select object to offset or <exit>: P1 Specify point on side to offset: P2 Select object to offset or <exit>: enter Command: enter – se reia comanda offset Specify offset distance or [Through] <45. Edge = None Select cutting edges … Select objects: P5 Select objects: 1 found Select objects: enter Select object to trim or shift-select to extend or [Project/Edge/None]: P6 Select object to trim or shift-select to extend or [Project/Edge/None]: P7 Select object to trim or shift-select to extend or [Project/Edge/None]: enter 118 .

Edge = None Select cutting edges … Select objects: P2 Select objects: 1 found Select objects: enter Select object to trim or shift-select to extend or [Project/Edge/None]: D1 Select object to trim or shift-select to extend or [Project/Edge/None]: D2 Select object to trim or shift-select to extend or [Project/Edge/None]: D3 Select object to trim or shift-select to extend or [Project/Edge/None]: enter 119 .00>: 4 Select object to offset or <exit>: P4 Specify point on side to offset: P8 Specify point on side to offset: P9 Specify point on side to offset: P10 Select object to offset or <exit>: enter Command: Trim Current settings : Projection = UCS.INFOGRAFICĂ – Iniţiere în AutoCAD Command: Offset Specify offset distance or [Through] <16.

INFOGRAFICĂ – Iniţiere în AutoCAD Înainte de comanda Trim După comanda Trim Command: Offset Specify offset distance or [Through] <4.00>: 9 Select object to offset or <exit>: P5 Specify point on side to offset: D4 Specify point on side to offset: D5 Select object to offset or <exit>: enter 120 .

INFOGRAFICĂ – Iniţiere în AutoCAD Command: Trim Current settings : Projection = UCS. Edge = None Select cutting edges … Select objects: P2 Select objects: 1 found Select objects: enter Select object to trim or shift-select to extend or [Project/Edge/None]: D4 Select object to trim or shift-select to extend or [Project/Edge/None]: enter Command: Trim Current settings : Projection = UCS. Edge = None Select cutting edges … Select objects: P3 Select objects: 1 found Select objects: enter Select object to trim or shift-select to extend or [Project/Edge/None]: D5 Select object to trim or shift-select to extend or [Project/Edge/None]: enter După comanda Trim 121 .

3 mm).00>: 12 Select object to offset or <exit>: P5 Specify point on side to offset: M1 Select object to offset or <exit>: enter Command: Trim Current settings : Projection = UCS. Edge = None Select cutting edges … Select objects: P3 Select objects: 1 found 122 .INFOGRAFICĂ – Iniţiere în AutoCAD Anumite linii sunt groase. Command: Change Select objects: P1 Select objects: P2 Select objects: P3 Select objects: P4 Select objects: P5 Select objects: enter Specify change point or [Properties]: p Enter property to change or [Color/Elev/LAyer/LType/ltScale/LWeight/ Thickness]: LW Enter new lineweight <ByLayer>: 0.3 Enter property to change or [Color/Elev/LAyer/LType/ltScale/LWeight/ Thickness]: enter Command: Offset Specify offset distance or [Through] <9. se selectează liniile ce doresc a fi modificate şi apoi se foloseşte comanda Change. Pentru a le transforma din linii cu grosime standard în linii cu o anumită grosime (0.

/BR]: f Specify first endpoint of text baseline: T5 Specifyv second endpoint of text baseline: T6 Specify height <3..50>: 3..INFOGRAFICĂ – Iniţiere în AutoCAD Select objects: enter Select object to trim or shift-select to extend or [Project/Edge/None]: M2 Select object to trim or shift-select to extend or [Project/Edge/None]: enter Pentru completarea indicatorului cu textul aferent se foloseşte comanda Text.50>: 3. Command: Text Current text style: „STANDARD” Text height : 3.50 Specify start point of text or [Justify/Style]: j Enter an option [Align/Fit/…./BR]: f Specify first endpoint of text baseline: T3 Specifyv second endpoint of text baseline: T4 Specify height <3.50 Enter text: Verificat Enter text: enter 123 .50 Enter text: Proiectat Enter text: enter Command: Text Current text style: „STANDARD” Text height : 3..50 Specify start point of text or [Justify/Style]: j Enter an option [Align/Fit/….50 Enter text: Desenat Enter text: enter Command: Text Current text style: „STANDARD” Text height : 3.50>: 3.50 Specify start point of text or [Justify/Style]: j Enter an option [Align/Fit/…./BR]: f Specify first endpoint of text baseline: T1 Specifyv second endpoint of text baseline: T2 Specify height <3.

INFOGRAFICĂ – Iniţiere în AutoCAD

Command: Text Current text style: „STANDARD” Text height : 3.50 Specify start point of text or [Justify/Style]: j Enter an option [Align/Fit/…../BR]: f Specify first endpoint of text baseline: T7 Specifyv second endpoint of text baseline: T8 Specify height <3.50>: 3.50 Enter text: Aprobat Enter text: enter Command: Text Current text style: „STANDARD” Text height : 3.50 Specify start point of text or [Justify/Style]: j Enter an option [Align/Fit/…../BR]: f Specify first endpoint of text baseline: T9 Specifyv second endpoint of text baseline: T10 Specify height <3.50>: 3.50 Enter text: Scara Enter text: enter Command: Copy Select objects: N1 Select objects: 1 found Select objects: enter Specify base point or displacement, or [Multiple]: N1 Specify second point or displacement or <use first point as displacement>: N2 Command: Ddedit Select an annotation object or [Undo]: N2 Apare fereastra Edit text, în care se înlocuie „Scara” cu „Material” Select an annotation object or [Undo]: enter

124

INFOGRAFICĂ – Iniţiere în AutoCAD

În mod asemănător se procedează şi pentru completarea celorlalte rubrici, până când indicatorul este complet – figura 9.1.

Fig.9.1 Indicatorul unui desen

125

INFOGRAFICĂ – Iniţiere în AutoCAD

2.

Să se deseneze piesa din figura 9.2, utilizând straturile.

Se stabilesc cinci straturi, şi anume: - startul linie groasă: tip linie – Continuous; culoare – roşie; grosime – 0,35 mm; - stratul linie subţire: tip linie – Continuous; culoare – negru; grosime – 0,09 mm; - stratul axă: tip linie – Dashdot; culoare – verde; grosime – 0,09 mm; - stratul haşuri: tip linie – continuă; culoare – Cyan; grosime – 0,09 mm; - stratul cote: tip linie – continuă; culoare – Blue; grosime – 0,09 mm; Stabilim strat curent: stratul Axa, şi trasăm axa de simetrie a piesei.
126

5 Specify next point or [Close/Undo]: @1.0 Specify next point or [Close/Undo]: @0.9.1 Specify next point or [Close/Undo]: @0.5 Specify next point or [Close/Undo]: @1.5.55 Specify next point or [Close/Undo]: @-1.-0.-1 Specify next point or [Close/Undo]: @-158.0 Specify next point or [Close/Undo]: @-1.0 Specify next point or [Close/Undo]: @0.1.0.INFOGRAFICĂ – Iniţiere în AutoCAD Command: Line Specify first point: 50.0 Specify next point or [Close/Undo]: @0.-5 Specify next point or [Close/Undo]: @150.1.1 Specify next point or [Close/Undo]: @8.5.0 Specify next point or [Close/Undo]: @0.5 Specify next point or [Undo]: 250.148.-0.0 Specify next point or [Close/Undo]: @0.0.0 Specify next point or [Close/Undo]: @0.0 Specify next point or [Close/Undo]: @0.5 Specify next point or [Close/Undo]: @-25.5 Specify next point or [Close/Undo]: enter Modificăm stratul curent în aşa fel încât stratul Linie groasă să devină strat curent. şi desenăm conturul piesei.2 Specify next point or [Close/Undo]: @25. Command: Line Specify first point: 55.0 Specify next point or [Close/Undo]: @0.-24 Specify next point or [Close/Undo]: @-1.5 Specify next point or [Close/Undo]: @0.148.148.0 Specify next point or [Close/Undo]: @0.2 Specify next point or [Close/Undo]: @-3.5.1 Specify next point or [Close/Undo]: @0.55 127 .55 Specify next point or [Close/Undo]: @3.55 Specify next point or [Close/Undo]: @1.

9.0 Specify next point or [Close/Undo]: @-1.-13 Specify next point or [Close/Undo]: enter Command: Line Specify first point: 58.INFOGRAFICĂ – Iniţiere în AutoCAD Specify next point or [Close/Undo]: @-0.155 Specify next point or [Close/Undo]: @0.157 Specify next point or [Close/Undo]: @0.5 128 .-17 Specify next point or [Close/Undo]: enter Command: Line Specify first point: 87.155 Specify next point or [Close/Undo]: @0.9.1 Specify next point or [Close/Undo]: c Command: Line Specify first point: 56.155 Specify next point or [Close/Undo]: @0.163.-13 Specify next point or [Close/Undo]: enter Command: Line Specify first point: 56.-13 Specify next point or [Close/Undo]: enter Command: Line Specify first point: 86.-13 Specify next point or [Close/Undo]: enter Command: Line Specify first point: 61.155 Specify next point or [Close/Undo]: @0.

5.0.-20 Specify next point or [Close/Undo]: @0.25 Specify next point or [Close/Undo]: enter Pentru a lucra mai uşor mutăm UCS din punctul curent în punctul de coordonate 55.133. Command: Line Specify first point: 55.40 Specify next point or [Close/Undo]: enter Command: Offset Specify offset distance or [Through] <0>: 120 Select object to offset or <exit>: P1 Select point on side to offset: P2 Select object to offset or <exit>: enter 129 . adică la intersecţia dintre suprafaţa frontală din stânga a piesei şi axa de simetrie a acesteia.148.INFOGRAFICĂ – Iniţiere în AutoCAD Specify next point or [Close/Undo]: @0. pentru a desena cele două axe corespunzătoare găurilor de M10 şi apoi desenăm axele respective.] <World>: m Specify new origin point or [Zdepth] <0.5 Specify next point or [Close/Undo]: @0. Command: UCS Current UCS name: *World* Enter an option [New/Move/ ….5 Se schimbă stratul curent pe stratul Axa.-30 Specify next point or [Close/Undo]: enter Command: Line Specify first point: 244.0>: 55.148.

1 Specify next point or [Close/Undo]: enter Command: Line Specify first point: 51.INFOGRAFICĂ – Iniţiere în AutoCAD Pentru trasarea celor două găuri de M10. Se trece stratul curent pe stratul Linie groasă.0 Specify next point or [Close/Undo]: enter Se trece stratul curent pe stratul Linie subţire. vom considera că gaura înainte de filetare are φ8. Command: Line Specify first point: 51. Command: Line Specify first point: 50.-25 Specify next point or [Close/Undo]: enter Command: Mirror Select objects: w Specify first corner: N1 Specify opposite corner: N2 Select objects: enter Specify first point of mirror line: D1 Specify second point of mirror line: D2 Delete source objects? [Yes/No] <N>: enter 130 .24 Specify next point or [Close/Undo]: @-1.10 Specify next point or [Close/Undo]: @0.9 Specify next point or [Close/Undo]: @4.-15 Specify next point or [Close/Undo]: @0.

INFOGRAFICĂ – Iniţiere în AutoCAD Pentru a desena şi cea de-a doua gaură folosim comanda Copy. or [Multiple]: D1 Specify second point of displacement or <use first point as displacement>: D3 Command: Spline Specify first point or [Object]: T1 Specify next point: T2 Specify next point or [Close/Fit tolerance] <start tangent>: T3 Specify next point or [Close/Fit tolerance] <start tangent>: T4 Specify next point or [Close/Fit tolerance] <start tangent>: T5 Specify next point or [Close/Fit tolerance] <start tangent>: enter Specify start tangent: enter Specify end tangent: enter Command: Mirror 131 . Command: Copy Select objects: w Specify first corner: M1 Specify opposite corner: M2 Select objects: enter Specify base point of displacement.

Din această fereastră se modifică: . Command: Bhatch – apare fereastra de dialog Boundary Hatch. .INFOGRAFICĂ – Iniţiere în AutoCAD Select objects: P1 Selects objects: enter Specify first point of mirror line: R1 – este mijlocul segmentului de dreaptă Specify second point of mirror line: R2 Delete source objects? [Yes/No] <N>: enter Se îngheaţă straturile Axa şi Linie subţire şi apoi se haşurează cu comanda Bhatch. prin indicarea unui punct în interiorul zonei de haşurare. Se trece startul Haşuri ca strat curent.Pick points – se stabilesc trei puncte pentru cele trei zone interioare de haşurat (K1. K2 şi K3). 132 .pattern: ANSI 31.

avem desenul de execuţie al piesei. 133 . mai puţin cotele.INFOGRAFICĂ – Iniţiere în AutoCAD După dezgheţarea celor două straturi. îngheţate înainte de haşurare. Să se reprezinte piesa din figura 9.3 în triplă proiecţie ortogonală. utilizând straturile. 3.

Command: Line Specify first point: 0.148.5 Specify next point or [Undo]: @0. axe şi cote.INFOGRAFICĂ – Iniţiere în AutoCAD = 60 = Ø20 40 7. 9.-138. Se consideră că chenarul pentru un format A3 şi indicatorul aferent sunt deja desenate.0>: 210. ştiind că avem 3 proiecţii.3 Se stabilesc trei straturi corespunzătoare: linie groasă (contur). mutăm UCS – ul în centrul zonei de desenare. Pentru a se lucra mai uşor.] <World>: m Specify new origin point or [Zdepth] <0. Command: UCS Enter an option [New/Move/ ….5 15 25 5 1 0 10 10 10 10 1 0 15 50 A Fig. Desenarea conturului. se împarte acest spaţiu în 4 părţi.0.5 Pentru a reprezenta cele 3 proiecţii astfel încât să se utilizeze cât mai eficient spaţiul de desenare.00.277 134 .

00 Specify next point or [Undo]: @390. . lăsând faţă de liniile desenate anterior câte 20 mm. .proiecţia de sus: L = 70. h = 60. h = 30.proiecţia principală: L = 70. 0. Command: Offset Specify offset distance or [Through] <1.0 Specify next point or [Undo]: enter Din desenul piesei vedem că cele 3 proiecţii au următoarele cote de gabarit: .proiecţia din stânga: L = 60. Trasăm cele 3 dreptunghiuri în care se vor încadra proiecţiile respective. h = 30.INFOGRAFICĂ – Iniţiere în AutoCAD Specify next point or [Undo]: enter Command: enter Specify first point: -190.00>: 20 Select object to offset or <exit>: P Specify point on side to offset: P1 Select object to offset or <exit>: P Specify point on side to offset: P2 Select object to offset or <exit>: D Specify point on side to offset: D1 135 .

INFOGRAFICĂ – Iniţiere în AutoCAD Select object to offset or <exit>: D Specify point on side to offset: D2 Select object to offset or <exit>: enter Command: Offset Specify offset distance or [Through] <20.00>: 30 Select object to offset or <exit>: P1 Specify point on side to offset: P3 Select object to offset or <exit>: enter Command: enter Specify offset distance or [Through] <30.00>: 70 Select object to offset or <exit>: D1 Specify point on side to offset: D3 Select object to offset or <exit>: enter Command: enter Specify offset distance or [Through] <70.00>: 60 Select object to offset or <exit>: P2 136 .

D2. D3.INFOGRAFICĂ – Iniţiere în AutoCAD Specify point on side to offset: P4 Select object to offset or <exit>: D2 Specify point on side to offset: D4 Select object to offset or <exit>: enter Command: Trim Current settings: Projection=UCS.. D4 Select objects: enter Select object to trim or shift-select to extend or [Project/Edge/Undo]: P1 Select object to trim or shift-select to extend or [Project/Edge/Undo]: P2 Select object to trim or shift-select to extend or [Project/Edge/Undo]: P3 Select object to trim or shift-select to extend or [Project/Edge/Undo]: P4 Select object to trim or shift-select to extend or [Project/Edge/Undo]: P5 Select object to trim or shift-select to extend or [Project/Edge/Undo]: P6 Select object to trim or shift-select to extend or [Project/Edge/Undo]: P7 Select object to trim or shift-select to extend or [Project/Edge/Undo]: P8 Select object to trim or shift-select to extend or [Project/Edge/Undo]: P9 Select object to trim or shift-select to extend or [Project/Edge/Undo]: P10 Select object to trim or shift-select to extend or [Project/Edge/Undo]: P11 Select object to trim or shift-select to extend or [Project/Edge/Undo]: P12 Select object to trim or shift-select to extend or [Project/Edge/Undo]: P13 Select object to trim or shift-select to extend or [Project/Edge/Undo]: P14 Select object to trim or shift-select to extend or [Project/Edge/Undo]: enter 137 . Edge=None Select cutting edges . Select objects: D1..

D6. D8. D10 Select objects: enter Select object to trim or shift-select to extend or [Project/Edge/Undo]: D2 Select object to trim or shift-select to extend or [Project/Edge/Undo]: D4 Select object to trim or shift-select to extend or [Project/Edge/Undo]: T1 Select object to trim or shift-select to extend or [Project/Edge/Undo]: T2 Select object to trim or shift-select to extend or [Project/Edge/Undo]: T3 Select object to trim or shift-select to extend or [Project/Edge/Undo]: T4 Select object to trim or shift-select to extend or [Project/Edge/Undo]: T5 Select object to trim or shift-select to extend or [Project/Edge/Undo]: T6 Select object to trim or shift-select to extend or [Project/Edge/Undo]: T7 Select object to trim or shift-select to extend or [Project/Edge/Undo]: T8 Select object to trim or shift-select to extend or [Project/Edge/Undo]: enter 138 .. D9. Edge=None Select cutting edges . Select objects: D5.. D7.INFOGRAFICĂ – Iniţiere în AutoCAD Command: Trim Current settings: Projection=UCS.

INFOGRAFICĂ – Iniţiere în AutoCAD Astfel. P şi D. Circle. Command: Erase Select objects: P Select objects: D Select objects: enter Command: Offset Specify offset distance or [Through] <Through>: 10 Select object to offset or <exit>: M1 Specify point on side to offset: M2 Select object to offset or <exit>: M3 139 . folosind comenzile Offset. Trim. am construit cele 3 dreptunghiuri aferente celor 3 proiecţii ortogonale ale piesei. şi vom trece la desenarea efectivă a proiecţiilor. În continuare ştergem cele două drepte. Line şi Extend.

INFOGRAFICĂ – Iniţiere în AutoCAD Specify point on side to offset: M2 Select object to offset or <exit>: M4 Specify point on side to offset: M6 Select object to offset or <exit>: M5 Specify point on side to offset: M6 Select object to offset or <exit>: M7 Specify point on side to offset: M9 Select object to offset or <exit>: M8 Specify point on side to offset: M9 Select object to offset or <exit>: enter Command: enter Specify offset distance or [Through] <10>: enter Select object to offset or <exit>: N1 Specify point on side to offset: N2 Select object to offset or <exit>: enter Command: enter Specify offset distance or [Through] <10>: 30 Select object to offset or <exit>: N3 Specify point on side to offset: N4 Select object to offset or <exit>: enter Command: enter Specify offset distance or [Through] <30>: 15 Select object to offset or <exit>: N5 Specify point on side to offset: N4 Select object to offset or <exit>: enter 140 .

Edge=None Select cutting edges .. N6.. N7 Select objects: enter Select object to trim or shift-select to extend or [Project/Edge/Undo]: N7 Select object to trim or shift-select to extend or [Project/Edge/Undo]: N8 Select object to trim or shift-select to extend or [Project/Edge/Undo]: N9 Select object to trim or shift-select to extend or [Project/Edge/Undo]: N5 Select object to trim or shift-select to extend or [Project/Edge/Undo]: N6 Select object to trim or shift-select to extend or [Project/Edge/Undo]: enter ⇒ Command: Offset Specify offset distance or [Through] <15>: 10 Select object to offset or <exit>: Q1 Specify point on side to offset: Q2 Select object to offset or <exit>: enter Command: enter 141 .INFOGRAFICĂ – Iniţiere în AutoCAD Command: Trim Current settings: Projection=UCS. Select objects: N5.

Select objects: Q6 Select objects: enter Select object to trim or shift-select to extend or [Project/Edge/Undo]: Q7 Select object to trim or shift-select to extend or [Project/Edge/Undo]: enter Command: enter Current settings: Projection=UCS.... Edge=None Select cutting edges . Select objects: Q8 Select objects: enter Select object to trim or shift-select to extend or [Project/Edge/Undo]: Q9 Select object to trim or shift-select to extend or [Project/Edge/Undo]: enter 142 .. Edge=None Select cutting edges .INFOGRAFICĂ – Iniţiere în AutoCAD Specify offset distance or [Through] <10>: 25 Select object to offset or <exit>: Q1 Specify point on side to offset: Q2 Select object to offset or <exit>: enter Command: enter Specify offset distance or [Through] <25>: 35 Select object to offset or <exit>: Q3 Specify point on side to offset: Q2 Select object to offset or <exit>: enter Command: Line Specify first point: Q4 Specify next point or [Undo]: Q5 Specify next point or [Undo]: enter Command: Trim Current settings: Projection=UCS.

.INFOGRAFICĂ – Iniţiere în AutoCAD Command: Erase Select objects: Q8 Select objects: Q10 Select objects: enter ⇒ Command: Trim Current settings: Projection=UCS. Select objects: Q6.. Edge=None Select cutting edges .. Q12 Select objects: enter Select object to trim or shift-select to extend or [Project/Edge/Undo]: Q11 Select object to trim or shift-select to extend or [Project/Edge/Undo]: Q13 Select object to trim or shift-select to extend or [Project/Edge/Undo]: enter ⇒ Command: Trim Current settings: Projection=UCS. Select objects: S1.. S2 Select objects: enter Select object to trim or shift-select to extend or [Project/Edge/Undo]: S3 143 . Edge=None Select cutting edges .

Edge=None Select cutting edges . Select objects: S6. S7 Select objects: enter Select object to trim or shift-select to extend or [Project/Edge/Undo]: S8 Select object to trim or shift-select to extend or [Project/Edge/Undo]: enter ⇒ Din punctul S9 construim o linie perpendiculară pe dreapta S6. 144 .INFOGRAFICĂ – Iniţiere în AutoCAD Select object to trim or shift-select to extend or [Project/Edge/Undo]: S4 Select object to trim or shift-select to extend or [Project/Edge/Undo]: enter ⇒ Command: Offset Specify offset distance or [Through] <10>: 15 Select object to offset or <exit>: S1 Specify point on side to offset: S5 Select object to offset or <exit>: S2 Specify point on side to offset: S5 Select object to offset or <exit>: enter Command: Trim Current settings: Projection=UCS...

INFOGRAFICĂ – Iniţiere în AutoCAD Command: Line Specify first point: S9 Specify next point or [Undo]: S10 Specify next point or [Undo]: enter Command: Trim Current settings: Projection=UCS. 145 .. Select objects: S6. Edge=None Select cutting edges . S11 Select objects: enter Select object to trim or shift-select to extend or [Project/Edge/Undo]: E1 Select object to trim or shift-select to extend or [Project/Edge/Undo]: E2 Select object to trim or shift-select to extend or [Project/Edge/Undo]: E3 Select object to trim or shift-select to extend or [Project/Edge/Undo]: enter ⇒ Astfel am obţinut şi proiecţia din stânga. S7..

Edge=None Select cutting edges .. Select objects: E7 Select objects: enter Select object to trim or shift-select to extend or [Project/Edge/Undo]: E8 Select object to trim or shift-select to extend or [Project/Edge/Undo]: E9 Select object to trim or shift-select to extend or [Project/Edge/Undo]: E10 Select object to trim or shift-select to extend or [Project/Edge/Undo]: E11 Select object to trim or shift-select to extend or [Project/Edge/Undo]: enter ⇒ Command: Offset 146 ..INFOGRAFICĂ – Iniţiere în AutoCAD Command: Offset Specify offset distance or [Through] <15>: 10 Select object to offset or <exit>: E4 Specify point on side to offset: E6 Select object to offset or <exit>: E5 Specify point on side to offset: E6 Select object to offset or <exit>: enter Command: Trim Current settings: Projection=UCS.

INFOGRAFICĂ – Iniţiere în AutoCAD Specify offset distance or [Through] <10>: 15 Select object to offset or <exit>: F1 Specify point on side to offset: F3 Select object to offset or <exit>: F2 Specify point on side to offset: F3 Select object to offset or <exit>: enter Se construieşte o linie din punctul S4 perpendiculară pe dreapta d1... Edge=None Select cutting edges . ⇒ Command: Trim Current settings: Projection=UCS. respectiv din punctul S5 perpendiculară pe dreapta d2. Select objects: F1. F2 Select objects: enter Select object to trim or shift-select to extend or [Project/Edge/Undo]: E7 Select object to trim or shift-select to extend or [Project/Edge/Undo]: F6 Select object to trim or shift-select to extend or [Project/Edge/Undo]: F7 Select object to trim or shift-select to extend or [Project/Edge/Undo]: F8 147 .

INFOGRAFICĂ – Iniţiere în AutoCAD Select object to trim or shift-select to extend or [Project/Edge/Undo]: enter ⇒ Command: Trim Current settings: Projection=UCS.. Edge=None Select cutting edges . F12 Select objects: enter Select object to trim or shift-select to extend or [Project/Edge/Undo]: F9 Select object to trim or shift-select to extend or [Project/Edge/Undo]: F10 Select object to trim or shift-select to extend or [Project/Edge/Undo]: F11 Select object to trim or shift-select to extend or [Project/Edge/Undo]: G1 Select object to trim or shift-select to extend or [Project/Edge/Undo]: G2 Select object to trim or shift-select to extend or [Project/Edge/Undo]: G3 Select object to trim or shift-select to extend or [Project/Edge/Undo]: G4 Select object to trim or shift-select to extend or [Project/Edge/Undo]: G5 Select object to trim or shift-select to extend or [Project/Edge/Undo]: enter 148 . F11. F10. Select objects: F9..

şi apoi vom copia dreapta d4 astfel încât mijlocul acesteia să fie plasat în mijlocul linie nou construite (G6 = G8). Command: Line Specify first point: G6 Specify next point or [Undo]: perpendicular pe d3 Specify next point or [Undo]: enter Command: Copy Select objects: G7 Select objects: enter Specify base point or displacement.INFOGRAFICĂ – Iniţiere în AutoCAD ⇒ Se construieşte o linie de axă din punctul S6 perpendiculară pe dreapta d3. or [Multiple]: G6 Specify second point of displacement or <use first point as displacement>: G8 (mijlocul dreptei construite anterior) Command: change Select objects: G9 Select objects: Specify change point or [Properties]: p Enter property to change [Color/Elev/LAyer/LType/ltScale/LWeight/ Thickness]: la 149 .

INFOGRAFICĂ – Iniţiere în AutoCAD

Enter new layer name <0>: axe Enter property to change [Color/Elev/LAyer/LType/ltScale/LWeight/ Thickness]: enter

Command: circle Specify center point for circle or [3P/2P/Ttr (tan tan radius)]: G8 Specify radius of circle or [Diameter]: 10

Obţinem, astfel, şi cea de-a treia proiecţie a piesei. Pentru a reprezenta conturul piesei cu linie groasă, trebuie să schimbăm stratul în care au fost desenate liniile corespunzătoare conturului. Pentru acest lucru îngheţăm stratul Axe şi apoi folosim comanda change, cu selectarea obiectelor în modul Window. Command: change Select objects: w Specify first corner: Specify opposite corner: 41 found
150

INFOGRAFICĂ – Iniţiere în AutoCAD

Select objects: enter Specify change point or [Properties]: p Enter property to change [Color/Elev/LAyer/LType/ltScale/LWeight/ Thickness]: la Enter new layer name <0>: linie groasa Enter property to change [Color/Elev/LAyer/LType/ltScale/LWeight/ Thickness]: enter

151

INFOGRAFICĂ – Iniţiere în AutoCAD

Anexă cu lista de comenzi AutoCAD
Comanda
ABOUT ALIGN APERTURE ARC AREA ARRAY ASSIST AUDIT BACKGROUND BHATCH BLIPMODE BREAK CHAMFER CHANGE CHPROP CIRCLE CLOSE COLOR COPY COPYBASE CUSTOMIZE DDEDIT DDPTYPE DIM DIM1 DIMALIGNED ed

Varianta
al a aa ar

Efectul comenzii
Afişează informaţii despre AutoCAD Aliniază obiectele în raport cu alte obiecte Controlează mărimea selectorului Trasează arce de cerc Calculează aria Realizează copii multiple, într-o reţea rectangulară sau polară Deschide fereastra Active Assistance Verifică desenul curent Stabileşte fundalul scenei Haşurează un contur închis Controlează afişarea marcatorilor punctelor Elimină o parte dintr-o entitate Teşeşte muchiile şi colţurile obiectelor Schimbă proprietăţile obiectelor Modifică proprietăţi ale obiectelor: culoarea, stratul, tipul, grosimea şi factorul de scală pentru linii, elevaţia, grosimea Desenează un cerc Închide desenul curent Stabileşte culoarea Copiază obiecte Copiază obiecte cu punctul de start preselectat Defineşte meniuri mobile, butoane sau combinaţii de taste Editează textul Stabileşte stilul şi mărimea de afişare a punctelor Deschide sesiunea de cotare Creează o singură cotă Creează o cotă liniară, aliniată

h, bh br cha ch

c col, colour, ddcolor co, cp

dal, dimali

152

Object Snap Stabileşte proprietăţile desenului curent Stabileşte altitudinea curentă Desenează o elipsă sau un arc de elipsă Şterge obiectele selectate Desparte un obiect în elementele componente Extinde obiectele până la intersecţia cu alte obiecte Controlează umplerea entităţilor cu grosime Realizează racordarea obiectelor Afişează o reţea de puncte Creează o mulţime de selecţie 153 el e x ex fi g . dimord dov. dimed dli. POLAR. dimdia dda ded. dimlin dor. dimover dra. dimsty dimted di div do dr ds. fără a modifica stilul de cotare Cotează o rază Asociază o cotă unui obiect Reactualizează locaţia unei cote asociative Creează şi modifică stilul de cotare Mută şi roteşte textul cotei Măsoară distanţa dintre două puncte Împarte un obiect în părţi egale. GRID. rm. dimang dba. ddrmodes. ddim. dst. dimbase dce dco.DIMANGULAR DIMBASELINE DIMCENTER DIMCONTINUE DIMDIAMETER DIMDISASSOCIATE DIMEDIT DIMLINEAR DIMORDINATE DIMOVERRIDE DIMRADIUS DIMREASSOCIATE DIMREGEN DIMSTYLE DIMEDIT DIST DIVIDE DONUT DRAGMODE DRAWORDER DSETTINGS DWGRPROPS ELEV ELLIPSE ERASE EXPLODE EXTEND FILL FILLET GRID GROUP dan. prin marcatori Desenează cercuri cu grosime Controlează modul DRAG Schimbă ordinea de afişare a obiectelor Stabileşte parametrii pentru modurile SNAP. se INFOGRAFICĂ – Iniţiere în AutoCAD Creează o cotă unghiulară Cotează faţă de o singură bază Creează un marcaj pentru centrul unui cerc sau arc de cerc Cotează în serie Cotează un diametru Elimină asociativitatea unei cote Editează cotele Creează cote liniare Creează cote în coordonate Modifică variabilele de cotare pentru un obiect selectat. dimcont ddi. dimrad dre d.

lineweight me mi ml h he hi ddinsert. ltype. i Haşurează o suprafaţă mărginită de un contur Modifică proprietăţile unei haşuri existente Accede la informaţii Regenerează un desen. de-a lungul obiectelor Încarcă un fişier de meniu Desenează simetricele obiectelor faţă de o axă Modifică multilinii Desenează multilinii (linii paralele) Stabileşte stilul pentru multilinii Determină trecerea în spaţiul model Mută obiectele în altă poziţie Anulează efectul mai multor comenzi Undo sau U Comută în spaţiul model Creează un paragraf de text ddlmodes. eliminând liniile ascunse Controlează afişarea liniilor acoperite Inserează blocuri sau desene în desenul curent Salvează în format JPG Modifică încadrarea textului Gestionează straturi Anulează ultima modificarea sistemului de straturi Elimină din memorie schimbările asupra sistemului de straturi Creează o linie de indicaţie Modifică lungimea unui segment de dreaptă sau arc Stabileşte limitele desenului curent Desenează segmente de dreaptă Controlează tipul de linie Stabileşte factorul de scară pentru afişarea liniilor Stabileşte grosimea liniei Plasează marcatori. la m ms t. ddltype lts lw. mt . la intervale specificate.INFOGRAFICĂ – Iniţiere în AutoCAD HATCH HATCHEDIT HELP <F1> HIDE HLSETTINGS INSERT JPGOUT JUSTIFYTEXT LAYER LAYERP LAYERPMODE LEADER LENGTHEN LIMITS LINE LINETYPE LTSCALE LWEIGHT MEASURE MENIU MIRROR MLEDIT MLINE MLSTYLE MODEL MOVE MREDO MSPACE MTEXT 154 lead len l lt.

imprimantă sau într-un fişier Desenează puncte Desenează poligoane regulate Permite configurarea AutoCAD Permite previzualizarea desenului care va fi tipărit Controlează proprietăţile unui obiect PROPERTIESCLOSE PSPACE PURGE QDIM QLEADER QNEW QSAVE QSELECT QTEXT QUIT RAY RECOVER exit Închide fereastra Properties Comută în spaţiul hârtie Elimină din memoria desenului elementele nefolosite. props prclose ps pu le INFOGRAFICĂ – Iniţiere în AutoCAD Repetă comanda până la anulare Controlează ferestrele de afişare în spaţiul hârtie Stabileşte specificaţiile unui desen Creează un nou desen Creează linii şi curbe paralele la o distanţă specificată Anulează ultima comandă Erase Deschide un desen existent Permite personalizarea parametrilor AutoCAD Controlează modul Ortho Permite selectarea precisă a punctelor Deplasează zona afişată Editează polilinii Desenează polilinii Copiază desenul la plotter.MULTIPLE MVIEW MVSETUP NEW OFFSET OOPS OPEN OPTIONS ORTHO OSNAP PAN PEDIT PLINE PLOT POINT POLYGON PREFERENCES PREVIEW PROPERTIES mv o ddgrips. Plasează cotele principale ale unui obiect Plasează o linie de indicaţie Deschide un nou desen cu opţiunile unui şablon implicit Salvează desenul curent Creează o mulţime de selecţie pe baza unor criterii Controlează afişarea şi tipărirea textului Părăseşte sistemul AutoCAD Creează o semidreaptă Recuperează desenele afectate de erori 155 . gr. op. bloc. pr ddosnap. ddmodify. stil etc. de tip: strat. ddchprop. os p pe pl print po pol pre ch. mo.

INFOGRAFICĂ – Iniţiere în AutoCAD RECTANG REDEFINE REDO REDRAW REDRAWALL REGEN REGENALL REGENAUTO REGION ROTATE SAVE SAVEAS SCALE SCALETEXT SELECT SNAP SPLINE SPLINEDIT STATUS STRETCH STYLE STYLESMANAGER TEXT TIME TOLERANCE TOOLBAR TOOLPALETTES TOOLPALETTESCLOSE TRACE TRIM U UCS UCSICON UCSMAN 156 r ra re rea reg ro rec Desenează un dreptunghi Redefineşte o comandă AutoCAD. dezactivată prin comanda Undefine Anulează efectul unei comenzi anterioare Undo sau U Redesenează fereastra curentă. pătrând legăturile Creează un stil de scriere Afişează caseta de control a stilului de tipărire Creează o linie de text Afişează timpul de editare Înscrie toleranţe geometrice Afişează. ascunde şi creează meniuri grafice Deschide fereastra Tool Palettes Închide fereastra Tool Palettes Desenează linii cu grosime Retează porţiuni ale obiectelor Anulează ultima comandă Controlează sistemul de coordonate UCS Controlează vizibilitatea pictogramei UCS Gestionează UCS – urile definite sc sn spl spe s st tol to tr u . eliminând marcatorii Regenerează fereastra curentă Regenerează toate ferestrele Controlează regenerarea automată a desenului Creează o regiune Roteşte obiectele în jurul unui punct Salvează desenul Salvează desenul curent sub un nume nou Scalează obiectele Scalează texte Creează o mulţime de selecţie Controlează saltul cursorului pe ecran Desenează o curbă spline Editează o curbă spline Afişează valoarea curentă a parametrilor AutoCAD Permite deformarea unui obiect. eliminând marcatorii Redesenează toate ferestrele.

ddunits ddview. v xl z INFOGRAFICĂ – Iniţiere în AutoCAD Redefineşte o comandă AutoCAD Anulează ultima comandă Controlează formatul de afişare a unităţilor Salvează şi restaurează porţiuni din desen Stabileşte rezoluţia de afişare Creează o linie infinită Descompune un obiect compozit în părţile componente Controlează mărimea suprafeţei afişate 157 .UNDEFINE UNDO UNITS VIEW VIEWRES XLINE XPLODE ZOOM u un.

ENI. Miklós. Academiei Române. Ţapu Ermina – Drawing. Imre Zsolt . Paris. 2003 7. Academiei Române. 2003 5. 2003 10. 2004 2. 2005 12. Ed.Grafică industrială asistată de calculator. Vieru Ionel – AutoCAD. 2003 8. Academiei Române. Fulmer – AutoCAD 2004. Nantes. Ed. Kurt Hampe – AutoCAD – the professional reference . Michael E. Paris. Academiei Române. First interactive. 2004 158 . Simion Ionel – AutoCAD 2002 pentru ingineri. Maria-Cornelia . Ed. Academiei Române. New Riders Pub. – AutoCAD 2004. Autodesk. Ed. 2002 3. Inc. 2004 11. Olivier Le Frapper – AutoCad 2004. CA. Howard M. Academiei Române. Ed. 2003 6. Simion Ionel – AutoCAD 2004. CampusPress..INFOGRAFICĂ – Iniţiere în AutoCAD Bibliografie 1. Ed. San Rafael. Ed. Beall. Academiei Române. 1993 4. Mark Middlebrook – AutoCAD 2004. Simion Ionel – AutoCAD 2000.. Ind. Ed. Ivan. Carmel.Desenare 2D cu AutoCAD 2002. 2000 9.