Adaptare curriculara Matematica clasa a- IV-a

Capacitatea Cunoasterea si utilizarea conceptelor specifice matematicii

Itemi -citeste si scrie numerele mai mici decat 1000 scrise cu cifre romane -numara corect crescator si descrescator in concentrul 0-1000 -scrie dupa dictare numere in concentrul 01.000.000 -compara numerele in concentrul 01mil, utilizand semnele <, > ,=

Forma de adaptare Adaptare pana la 100 Recuperare pana 500

Perioada

Adaptare pana la 1000(10.000)

Pe baza de tabel Cu sprijin direct

-ordoneaza crescator si descrescator 5 Cu sprijin numere pana la direct 10.000 -recunoaste reprezentari ale fractiilor cu numitorul mai mic decat 20 -determina o fractie dintr-un intreg Adaptarenumitor pana la 10 Cu supraveghere pe material intuitiv Cu sprijin direct

-efectueaza adunari(scaderi) de doua sau mai multe

1

numere -efectueaza adunari si scaderi cu trecere peste ordin cu nr. pana la 1000 Recuperare si nu mai mult de 3 numere

-cunoaste si butlizeaza tabla inmultirii in concentru 0-1000

Recuperare pe baza de tabel

-efectueaza inmultiri Recuperare cand unul din factori are cel mult 2 cifre -efectueaza impartirea exacta a numerelor<1mil. la o cifra Adaptare pana la 1000

2

Adaptare curriculara Limba romana –clasa a-IV-a Capacitatea Capacitatea de receptare a mesajului oral Itemi -identifica legaturi logice intre informatiile mesajului nou ascultat si cele cunoscute anterior Forma de adaptare Adaptare-cu intrbari suplimentare Perioada

-sesizeaza incorectitudinea(gramaticala) Recuperareunui anunt si reformuleaza accentuarea in corect enuntul vorbire a incorectitudinii -sesizeaza cuvintele noi dintr-un enunt si stabileste sensul lor prin raportare la context -asculta cu atentie derularea unui mesaj si il recepteaza corect efectuand sarcina sau redand mesajul Capacitatea de -realizeaza un text oral pe exprimare baza unui plan simplu de idei orala -transforma vorbirea directa in vorbire indirecta(cu ajutor) -se exprima oral prin enunturi simple si dezvoltate in care topica este adecvata -utilizeaza in contexte diferite achizitiile lexicale noi(formuleaza enunturi in afara contextului dat) Adaptare- prin intrebare concreta

Adaptare-prin repetare sub diferite forme Adaptare- pe baza de imagini

Cu sprijin direct Adaptare-nu mai mult de 45 cuvinte

-precizeaza corect cel putin 2 Recuperare3

sinonime ale cuvantului nou si un antonim

numai daca exista si suport imagistic

-isi adapteaza in mod frecvent vorbirea la diferite situatii de comiunicare(respectand intonatia)

Adaptaremaxim un sinonim la cuvintele uzuale Recuperarelogoped

-construieste monologuri informative simple

Adaptare-cu sprijin direct si intrbari ajutatoare

4