Sunteți pe pagina 1din 4

UNIVERSITATEA MARITIM DIN CONSTANA

COD: F 09-01-01

PROGRAMA ANALITIC SERIA 2007 - 2011 Denumirea disciplinei


(limba romn) (limba englez)

DREPT MARITIM INTERNATIONAL (INTERNATIONAL MARITIME LAW) TM 3.1.4 TM 3.2.4 Anul Semestrul III 6+7 Numrul de credite 3+3

Codul disciplinei Facultatea Domeniul Specializare a

Navigatie si Transport Naval Inginerie navala si navigatie Navigatie si Transport Maritim si Fluvial

Total 84

Numrul orelor pe semestru/activiti C S L 56 28 -

P -

Aprobat, RECTOR UMC

Avizat, Autoritatea Navala Romana

Prof. univ. dr. ing. Cornel PANAIT


DECAN Conf. Univ. dr. Ghiorghe Btrnca

Categoria formativ a disciplinei


DF-fundamental, DD-inginereasc specific domeniului, DS-de specialitate, DCcomplementar Categoria de opionalitate a disciplinei: DI-impus, DO-opional, DF-facultativ

DS DI

Discipline Anterioare

Obligatorii (condiionate) Recomandate


Obiective generale: Acest curs i propune s i nvee pe viitorii ofieri de navigaie prevederile legislative naionale i internaionale referitoare la protejarea vieii umane pe mare, protejarea mediu marin, cerinele de pregtire ale personalului navigant, precum i alte prevederi legislative ce se aplic n domeniul maritim. Pregtirea cursanilor se face conform cerinelor Conveniei STCW 1995 i a IMO Model Course 7.03 - Officer in charge of a navigational watch

Obiective

Obiective operaionale: La sfritul cursului, cursanii vor avean cunotiine de baz despre principalele convenii IMO referitoare la sigurana vieii pe mare i protecia mediului marin. De asemenea, vor avea cunotiine de drept internaional cu privire la statutul mrii teritoriale, a mrii libere, platoul continental, statutul arhipelagurilor insulare, al strmtorilor maritime, precum i asupra modului n care se realizeaz implementarea legislaiei internaionale n cadrul juridic naional.

DATA APLICRII: 15.09.2007

ED.0 REV.4

PAG 1 DIN 4

UNIVERSITATEA MARITIM DIN CONSTANA

COD: F 09-01-01

Introducere in dreptul maritim Legile maritime uzuale Probleme legate de siguranta,protectia mediului marin si conditii de angajare Principalele surse de legislatie maritima si conventii internationale Recomandari ce nu sunt obligatorii pe plan international dar care pot fi impuse navelor aflate sub pavilionul statului respectiv 1.5 Principalii factori de decizie cu privire la legislatia maritima: Organizatia Maritima Internationala, Organizatia Internationala a Muncii, Comitetul Maritim International, Natiunile Unite 1.6 Elementele principale din conventiile IMO relevante: SOLAS, MARPOL si STCW 1.7 Distingerea legislatiei internationale private de cea publica 1.8 Legislatia aplicabila atunci cand nava se afla in port 2 Marea teritorial, zona contigu. Limitele mrii teritoriale i ale zonei contigue. Jurisdicia statului riveran. 3 Strmtori servind navigaiei internaionale. Regimul juridic al Strmtorilor Mrii Negre. Statele arhipelag. Regimul juridic al statelor arhipelagice i al spaiului aerian de deasupra acestora. 4 Zona economic exclusiv. Regimul juridic al Zonei economice exclusive. Platoul continental. 5 Marea liber. Regimul juridic al Mrii Libere. Obligaiile statului pavilionului. Inadmisibilitatea revendicrilor de suveranitate n Marea liber. Regimul juridic al insulelor. Insula erpilor-statut juridic. Statutul juridic al Mrilor nchise i seminchise 6 Statutul juridic al statelor fr litoral i al celor dezavantajate geografic. Zona internaional a teritoriilor submarine. 7 Responsabiliti conform instrumentelor internaionale referitoare la sigurana navei, a pasagerilor, echipajului i mrfii 8 Conventia internationala asupra prevenirii poluarii mediului marin prin aruncarea gunoaielor si a altor materiale ( London Dumping Convention) 8.1 Explicarea scopului conventiei 8.2 Definitia termenilor conventiei Continut 8.3 Interpretarea prevederilor conventiei 9 Conventia internationala cu privire la marea libera in cazul poluarii cu (descriptori) hidrocarburi 1969 9.1 Drepturile partilor la conventie de a interveni pe marea libera in urma unui accident 10 Legislatia Maritima 11 Conventii cu privire la legislatia maritima 11.1 Definirea statutului legal al UNCLOS 11.2 Definirea statului legal al Conventiei de la Geneva 11.3 Definirea conceptului de poluarea mediului marin 11.4 Definirea termenului de deversare 11.5 Definirea conceptului" force majeure" 12 Marea Teritoriala si Zona Contigua 12.1 Statutul legal de mare teritoriala si intidere 12.2 Apele interioare 12.3 Statutul legal al radei 12.4 Situatiile in care legislatia statului sau regulamentele pot afecta libera trecere 12.5 Obligatiile in timpul trecerii prin apele teritoriale 12.6 Enumerarea obligatiilor navelor cu propulsie nucleara si a navelor ce transporta substante periculoase sau nocive 12.7 Drepturile aditionale ale statului cu privire la navele ce intra in apele interioare sau cer accesul la serviciile portuare 12.8 Jurisdictia civila a autoritatilor la bordul unei nave straine ce trece prin apele teritoriale 12.9 Limitele zonei contigue si a controlului pe care il pot exercita autoritatile 13 Stramtori internationale 13.1 Statutul legal a stramtorilor 13.2 Obligatiile pe timpul tranzitarii 13.3 Notiunea de "stat arhipelag" 13.4 Obligatia navelor in momentul tranzitarii unei scheme de separarea traficului 13.5 si continentala DATA APLICRII: 15.09.2007 Zona exclusiv economica ED.0 REV.4 PAG 2 DIN 4 14 Definirea zonei exclusiv economice si a zonei continentale 14.1 Statutul juridic a insulelor artificiale a instalatiilor si structurilor din zona exclusiv economica

1 1.1 1.2 1.3 1.4

UNIVERSITATEA MARITIM DIN CONSTANA

COD: F 09-01-01

Competene specifice Teste i teme de control Stabilirea notei finale (procentaje)

- legislatie, economie, management i marketing -conformarea monitorizarii si a controlului cu cerintele legislative si cu masurile de asigurare a sigurantei vietii pe mare si protectiei mediului marin. -supravegherea conformarii cu cerintele legislative

- rspunsurile la examen / colocviu / lucrri practice - teste pe parcursul semestrului


1. 2. 3. 4. 5. 6. 7.

60% 40%

Bibliografia

8. 9. 10. 11. 12. 13. 14. 15.

Anechitoaie, C., Introducere n drept maritim, Bucureti, Editura BREN, 2008. Anechitoaie, C., Introducere n drept portuar, Bucureti, Editura BREN, 2007. Anechitoaie, C., Convenii internaionale maritime legislaie maritim . Editura BREN, Bucureti, 2005. - Vol. I i Vol. II . Anechitoaie, C,. Principiul libertii mrilor. Ediia a 2-a revzut i adugit. Editura BREN, 2004. Anechitoaie, C., Surugiu, F., Organizaii maritime internaionale, Note de curs. Constana: Editura Nautica, 2008. Anechitoaie, C., Dreptul transporturilor maritime i Convenii internaionale maritime , Bucureti: Editura BREN, 2004. Anechitoaie, C., Geopolitica sistemelor maritime, Note de curs. Bucureti: Editura Militar, 2008. Anechitoaie, C., Geopolitica activitilor maritime. Elemente de dreptul proteciei al dreptului mediului marin. Note de curs. Bucureti: Editura BREN, 2005. Cristea, A., Drept maritim, Editura ALL BECK, Bucureti, 2001. Hill, C., Maritime Law, 5th edition, London, LLP Limited, 1998 Mazilu, D., Dreptul Mrii - Concepte i instituii consacrate de Convenia de la Montego Bay. Ed. Lumina Lex, Bucureti, 2002; Mazilu, D., Drept Internaional Public, vol. 1, Editura Lumina Lex, Bucureti, 2001. Mazilu, D., Drept Internaional Public, vol. 2, Editura Lumina Lex, Bucureti 2002. Mazilu, D., Dreptul Comerului Internaional, Partea general, Editura Lumina Lex, Bucureti, 2001 Mazilu, D., Dreptul Comerului Internaional, Partea special, Editura Lumina Lex, Bucureti, 2001. legi convenii internaionale tratate Ore curs 3 2 2 2 2 2 2 2 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 Ore seminar 2 1 1 1 1 1 1 1 1 1 2 2 1 1 2 2 1 2
ED.0 REV.4

Lista materialelor didactice necesare

Bilantul de ore alocat

Nr. capitol 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18

Ore laborator

Ore practice

DATA APLICRII: 15.09.2007

PAG 3 DIN 4

UNIVERSITATEA MARITIM DIN CONSTANA

COD: F 09-01-01

19 20 21 Testare/ evaluare

3 3 3

2 1 1 Examen/Examen

Total 84 ore
Titular de Disciplin Grad didactic, titlul, prenume, numele S.L. dr. Constantin ANECHITOAIE ef de catedr Grad didactic, titlul, prenume, numele Conf. univ. dr. ing. Paulic ARSENIE Legenda: C-curs, S-seminar, L-activiti laborator, P-proiect sau lucrri practice Semntura Semntura

DATA APLICRII: 15.09.2007

ED.0 REV.4

PAG 4 DIN 4