Sunteți pe pagina 1din 20

Achiziii noi

Lista publicaiilor noi - iulie 2013


1.

Academicianul Jacot Anatolie (1941-2000) : biobibliogr. / alct. Eugenia Cotenco ; red. Boris Gaina ;
bibliogr. Tatiana Doibani ; Acad. de t iine a Moldovei, Sec ia de t iine ale Naturii i Vieii, Inst. de
Genetic i Fiziologie a Plantelor, Societatea t. a Geneticien ilor i A melioratorilor din Moldova. Chiinu : S.n., 2011. - 172 p. : fot.

2.

Academicianul Simion Toma - cavaler al cunoaterii i druirii Acad. de t. a Moldovei, Consiliu l Na.
pentru Acreditare i Atestare al RM, Inst. de Genetic i Fiziologie a Plantelo r ; coord. ed. : Valeriu Caner
; resp. ed. : Larisa Andronic, Aurelia Lupan - Chiinu : CE UASM, 2011. - 424 p. : fotogr. - ISBN 9789975-64-210-1.

3.

Les Academies en Europe au XXI-e siecle . Vol. 2. [Contributions des academies] / Institut de France. S.a. : S.n., S.a. - 153 p.

4.

Accesul la informa ie i dreptul de autor / Asociaia Bibliotecarilor din Rep. Moldova, Catedra
Biblioteconomie i Asistena Informaional a USM, Agenia de Stat pentru Proprietatea Intelectual a Rep.
Moldova ; ed. ngrij. : L. Costin, M. Harjevschi ;. - Chiinu : UASM, 2010. - 130 p. - Bibliogr. : p. 87-96
(93 t it.). - ISBN 978-9975-64-197-5.

5.

Al Do ilea Rzboi Mondial : memorie i istorie n Estul i Vestul Europei / Diana Du mitru, Igor Cau,
Andrei Cuco, ... - Ch iinu : Cartier, 2012. - 331 p. - (Cart ier istoric). - ISBN 978-9975-79-803-7.

6.

Amintiri despre Iachim Sergheevici Grosul = . - Chiinu :


Co mbinatul Poligrafic, 2013. - 321 p. : fot. - ISBN 978-9975-4411-8-6.

7.

Andrie, Serafim. Agrochimia elementelor nutrit ive. Ferilitatea i ecologia solurilor / Serafim Andrie ;
Acad. de t. a Moldovei ; Inst. de Pedologie, Agrochimie i Protecie a Solului "Nicolae Dimo". - Ch iinu
: Pontos, 2011. - 223 p., [4] f. il. co lor. - Bibliogr. la sfritul art. - ISBN 978-9975-51-203-9.

8.

Angheli, Todur. Dic ionar ro mn-gguz / Todur Angheli. - Ch iinu : Tipografia Central, 2013. - 723 p. Bibliogr. : p. 22 (22 t it.). - ISBN 978-9975-53-200-6.

9.

ANTEM. Bunele practici de integrare lingvistic a minoritilor naionale 2009-2010 / OSCE. - Chiinu :
S.n., S.a. - 32 p. : il.

10. Armonizarea cadrulu i normat iv al Republicii Moldova la dreptul european n do meniu l valorificrii
durabile i managementului resurselr de ap / Gheorghe Duca, Ion Guceac, Maria Sandu, ... ; coord. i red.
t. : Ion Guceac ; Acad. de t. a Moldovei, Univ. - Chiinu : CEP USM , 2010. - 367 p. - Bibliogr. la
sfritul art. - ISBN 978-9975-71-054-1.
11. Armonizarea nvmntului ingineresc la rigorile Procesului Bologna / elab. de : Petru Todos, Andrei
Chiciuc, Valentin A mariei, ... ; coord. : Ion Bostan. - Chiinu : U.T.M., 2005. - 99 p.
12. "Armonizarea legislaiei naionale a Republicii Moldova cu politicile Uniunii Europene : realizri i
perspective", conf. t. studeneasca
Armon izarea legisla iei naionale a Republicii Moldova cu politicile Uniunii Europene : realizri i
perspective" : conf. t. studeneasc, Ch iinu, 30 noiemb . 2012 / Univ. Liber Intern. din Mo ldova, Fac.
Drept. - Chiinu : Grafema Lib ris, 2012. - 163 p. - ISBN 978-9975-52-141-3.
13. Arsenii, Sofia. "Colacul salvator" pentru BAC la Istoria Ro mnilor i Universal, 2013 / Sofia Arsenii. Chiinu : S.n., 2013. - 177 p. : hr i. - Bibliogr. : p . 176-177 (36 tit.). - ISBN 978-9975-4442-5-5.
14. Arthur, Kay. Avraam - explo ratorul curajos / Kay Arthur, Janna Arndt. - Lugoj : Cunoaterea Cuvntului,
2013. - 198, [1] p. : il. - (Studii biblice "Descoper tu nsui"). - ISBN 978-606-8114-75-0.
15. Arthur, Kay. God, are you there? / Kay Arthur. - S.l. : Harvest House Publishers, 2006. - 253, [2] p. - ISBN
0-7369-1828-0.

16. Arthur, Kay. Sens interzis, Iona! / Kay Arthur, Scoti Domeij. - Lugoj : Cunoaterea Cuvntului, 2005. - 97
p. - (Studii bib lice pentru copii). - ISBN 973-7747-13-6.
17. Arthur, Kay. Wrong way, Jonah! / Kay Arthur, Janna Arndt, Scoti Domeij. - S.l. : Harvest House
Publishers, 2009. - 127 p. : il. - (Inductive bible studies). - ISBN 978-0-7369-2818-9.
18. Asociaia Bibliotecarilor din Republica Moldova n timp, 1991-2011 / aut.-alct. : Ludmila Costin ; red. st.
: Lud mila Co rghenci. - Ch iinu : A BRM, 2012. - 68 p.
19. Baciu, Gheorghe. Curs de medicin legal : (pentru facultile de drept) / Gheorghe Baciu ; Univ. de Studii
Europene. - Ch iinu : s.n., 2013. - 302 p. - Bibliogr. : p. 294-297. - ISBN 978-8875-100-81-6.
20. Baciu, Gheorghe. Evoluia medicinei legale pe plaiul basarabean / Gheorghe Baciu. - Chiinu : S.n., 2013.
- 307 p. : fot. - Bib liogr. la sfritul cap. - ISBN 978-9975-53-210-5.
21. Baciu, Gheorghe. Profesorii universitari, absolveni ai USMF "Nicolae Testemianu" / Gheorghe Baciu ;
red. Sofia Tiron. - Chiinu : Reclama, 2012. - 295 p. : fotogr. - Bibliogr. : p. 286. - ISBN 978-9975-43379-2.
22. Bahnaru, Vasile. Ascensiunea n descensiune a limbii ro mne n Basarabia / Vasile Bahnaru ; Acad. de t.
a Moldovei, Inst. de Filo logie. - Iai : Principes Edit, 2011. - 384 p. - ISBN 978-606-523-155-9.
23. Baltag, Du mit ru. Teoria general a dreptului : curs univ. : [pentru uzul studenilor[ / Du mitru Baltag. - Ed.
rev. i actualizat. - Chiinu : Tipografia Central, 2013. - 535 p. - Bibliogr. : p. 523-535 (275 tit.). ISBN 978-9975-53-204-4.
24. Barca, Vitalie. C lreii stepelor : sarma ii n spaiul nord-pontic = Horsemen of the steppes / Vitalie Barca,
Oleksandr Symonenko ; Muzeul Na. de Istorie a Ro mn iei, Inst. de Arheologie i Istoria Artei Clu jNapoca, Centru l de Studii M ilitare Ro mne. - Clu j-Napoca : M EGA, 2009. - 502 p. : il. - Bib liogr. : p. 481502. - ISBN 978-606-543-027-3.
25. Btu-Ichim, Florica. Poeme din Grdina Lu minii / Florica Batu-Ich im. - Chiinu : Tipografia Central,
2013. - 148 p. - ISBN 978-9975-53-209-9.
26. Biblioteca Judeean "V. A. Urechia" (Gala i) : ghid trilingv (ro m., engl. i franc.) / elab. : Letiia Buruian,
Geta Eft imie, Camelia Topora , ... ; coord. : Zanfir Ilie. - Galai : Axis Libri, 2010. - 76 p. : il. - ISBN 978606-92527-1-0.
27. Bibliotecile publice din raionul Orhei n pres : bibliogr. / alct. : Elena Crudu, Elena Turcin ; Bib l.
Publica Raional "Alexandru Donici", Orhei. - Chiinu : Grafema Libris, 2013. - 108 p. : fot. - ISBN 9789975-52-135-2.
28. "Biotehnologia microbiologic - do meniu scientointensiv al tiinei contemporane", conf. t. intern.
Conferina tiinific internaional "Biotehnologia microbio logic - do meniu scientointensiv al tiinei
contemporane", Chiinu, 6-8 iulie 2011 = Microbiologic biotechnology - the scientific intensive domain of
modern knowledge / Acad. de t. a Moldovei, Secia de t. ale Naturii i Vie ii, Inst. de Microbio logie i
Biotehnologie. - Ch iinu : Elena-V.I., 2011. - 236 p. - Bib liogr. la sfritul art. - ISBN 978-9975-106-788.
29. Bor, Anton. Breviar de maxime i meditaii / concept : Anton Bor ; Acad. de tiine a Moldovei, Inst. de
Filologie. - Chiinu : Profesional Serv ice, 2012. - 282 p. - ISBN 978-9975-4399-2-3.
30. Borza, Alexandru. Proteciunea naturii = Nature protection / Alexandru Borza ; ed. ngrij. de Vasile Cristea,
Franco Pedrotti. - Camerino : Universita degli Studi, 2005. - 375 p. : il. - (L'uo mo e l'amb iente - 45). Bibliogr. la sfritul art.
31. Buculei, Toader. Prezene brailene n spiritualitatea ro mneasc : mic dic ionar enciclopedic / Toader
Buculei. - Brila : Libertatea, 1993. - 264 p. : portr. - (Renaterea Brilei - opera cetenilor URBEI).
32. Burdus, Eugen. Management : studii de caz, exerciii, probleme, teste, grile de evaluare / Eugen Burdus. Bucureti : Ed. Economica, 2005. - 254, [1] p. - Bibliogr. : p. 255 (7 tit.). - ISBN 973-709-161-2.

33. Burlacu, Alexandru. Texistente. Vol. 3. Umbra lui Ulysse / Alexandru Burlacu ; Acad. de t. a Moldovei,
Inst. de Filo logie. - Ch iinau : Profesional Service, 2012. - 280 p. - ISBN 978-9975-4319-9-6.
34. Burlui, Vasile. Cercetarea tiinific, do meniul fundamental al vieii universitare Apolloniene / Vasile
Burlui, C. Gh. Marinescu, Pomp iliu Co ms a ; Univ. "Apollonia", Inst. de Crcetri "Acad. Ioan Haulica",
Iai. - Iai : Samia, 2011. - 480 p. - ISBN 978-973-7783-57-8.
35. Calamanciuc, Gheorghe. Donjuan de mucava : roman / Gheorghe Calamanciuc. - Ch iinu : Ed ittera-Prim,
2011. - 230, [1] p. - ISBN 978-9975-53-022-4.
36. Calamanciuc, Gheorghe. Donjuan n deriv : ro man. Vo l. 2 / Gheorghe Calamanciuc. - Ch iinu : S.n.,
2012. - 299 p. - ISBN 978-9975-53-172-6.
37. Calendar Naional 2013 / Valeria Matvei, Natalia-Maria ve, Madlena Pucau, ... ; col. red. : Petru
Soltan, ... ; Bib l. Na. a Rep. Moldova. - Chiinu : S.n., 2013. - 328 p. : portr. - Bibliogr. la sfritul art. ISBN 978-9975-4368-9-2.
38. Capcelea, Arcad ie. Managementul ecologic : fundamentarea teoretic i evoluia paradigmelor / Arcadie
Capcelea, Valeriu Capcelea. - Chiinu : t iina, 2013. - 191p. - (Col. Management ecologic). - Bibliogr. :
p. 182-184. - ISBN 978-9975-67-835-3.
39. Cartea pescarului : ghid ilustrat / Marin Usatii, Ion Todera, Nicolae aptefrai, Adrian Usati ; Acad. de
tiine a Moldovei, Inst. de Zoologie. - Ch iinu : t iina, 2013. - 147, [1] p. : il. - Bib liogr. : p. 147. - ISBN
978-9975-67-754-7.
40. Catalog de preuri medii pentru materiale de construcii : (cat. informat iv). Vo l. 2. 2013 / Min. Dezvoltrii
Regionale i Construciilor al Rep. Moldova, Inst. de Cercetri t. n Construcii "Intercom" ; red.-coord. :
L. Cartofeanu. - Ch iinu : Inconcom, 2013. - 152 p. - ISBN 978-9975-4447-1-2.
41. Cataranciuc, Sergiu. Grafu ri d-convex simple i quasi-simple / Serg iu Cataranciuc, Nadejda Sur ; Univ. de
Stat din Moldova, Centrul de Educaie i Cercetare n Matematic i Informat ic al USM . - Chiinu : CEP
USM, 2009. - 199 p. - (Manuale i monografii; 7). - Bib liogr. : p. 191-199 (112 t it.). - ISBN 978-9975-70914-9.
42. Cauia, Alexandru. Ghid metodic priv ind elaborarea tezelor la ciclul I "licen" / Alexandru Cauia, Violeta
Melnic, Vitalie Gamu rari ; Inst. de Stat de Relaii Intern. din Moldova, Fac. de Drept. - Chiinu : Grafema
Libris, 2013. - 28 p. - Aut. sunt indicai pe verso f. de t it. - ISBN 978-9975-52-139-0.
43. Cauia, Alexandru. Gh id metodic priv ind elaborarea tezelor la ciclu l II " masterat" / Alexandru Cau ia,
Vio leta Melnic, Vitalie Gamu rari ; Inst. de Stat de Relaii Intern. d in Moldova, Fac. de Drept. - Chiinu :
Grafema Libris, 2013. - 30 p. - Bibliogr. : p. 28-30 (55 tit.). - ISBN 978-9975-52-140-6.
44. Cazacu-igaie, Adriana. Modernitate i tradiionalism n creaia poetic a lui Liv iu Deleanu / Cazacu
Adriana ; Univ. de Stat din Moldova. - Chiinu : Notograf Prim, 2011. - 181 p. - Bib liogr. : p. 170-181. ISBN 978-9975-4276-7-8.
45. Calinescu, Matei. Ionesco - rechershes identitaires Matei Calinescu ; trad. du rou main par Simona
Modreanu. - Paris : Oxus, 2005. - 348 p. - (Les etrangers de Paris. Col. Les rou maines de Paris). - ISBN 284898-052-4.
46. Celac, Valentin. Legu minoase pentru boabe vechi i noi = / Valentin
Celac, Mihail Machidon ; Acad. de tiine a Rep. Moldova, Inst. de Genetic i Fiziologie a Plantelor. Chiinu : Tipografia Central, 2012. - 64 p. : il. color. - ISBN 978-9975-53-149-8.
47. Cercetri de mu zico logie . Vol. 2. co mpozitorului i p rof. Vasile Zagorschi : in memo riam / Min. Cu lturii
al Rep. Moldova, Uniunea Co mpozitorilor i Mu zicologilor din Moldova ; alct. i red. t. Vladimir
Axioniv, ... - Ch iinu : Cartea Moldovei, 2011. - 202, [2] p., [4] f. fot. : note. - ISBN 978-9975-60-192-4.
48. Cimpoi, M ihai. Mihai Eminescu : dicionar enciclopedic / Mihai Cimpo i. - Ch iinu : Gunivas, 2013. - 584
p. : fot., portr. - ISBN 978-9975-4260-3-9 (cartonat).

49. Ciorb, Veaceslav. Biserica Ortodo xa din Basarabia i Transnistria (1940-2010) / Veaceslav Ciorb ; Asoc.
Na. a Tinerilor Istorici din Moldova - ANTIM. - Chiinu : Pontos, 2011. - 460 p. - (Monografii; IX). Bibliogr. : p. 290-320. - ISBN 978-9975-51-299-2.
50. Ciubucciu, Vlad. Ioan tefan Voievod : min iaturi istorice i arheologie lingvistic / Vlad Ciubucciu. Chiinu : Pontos, 2013. - 117, [1] p. - ISBN 978-9975-51-431-6.
51. Cojocaru, Gheorghe E. Ie irea din URSS : Republica Moldova : dezbateri parlamentare (1990-1991) /
Gheorghe E. Cojocaru ; Acad. Ro mn, Inst. de tiine Polit ice i Relaii Intern. ; Acad. de tiine a
Moldovei, Inst. de Istorie, Stat i Drept. - Bucureti : Ed. Institutului de tiine Politice i Relaii
Internaionale, 2012. - 537 p. - ISBN 978-973-7745-63-7.
52. Cojocaru, Nicolae. Nevoia de mrturisiri despre vremurile sub care ai trit : (relatri despre an. 1940-2013)
/ Nico lae Cojocaru. - Chiinu : Sirius, 2013. - 516 p. : fot. - ISBN 978-9975-57-092-3.
53. Cojocaru, Vasile Gh . Instruire interactiv prin e-Learning : suport de curs pentru formarea continu a
managerilor n educaie i a cadrelor didactice elab. n tehnologia nvm. la distan / Vasile Gh.
Cojocaru, Valentina Co jicaru. - Ch iinu : Tipografia Central, 2013. - 203 p. - Bib liogr. : p. 187-191 (96
tit.). - ISBN 978-9975-53-220-4.
54. Cojocaru, Vlad. Toponimia Vii mijlocii a Trotusului : dinamica structurilor toponimice / Vlad Co jocaru. Iai : Demiurg, 2005. - 144 p. - (Lingua; 23). - ISBN 973-8076-68-4.
55. Colac, Tudor. Sub semnul cinegeticii: istorie, mito logie, folclor / Tudor Colac. - Ch iinu : Grafema Libris,
2005. - 192 p. - Bib liogr. : p. 185-187. - ISBN 9975-9864-1-2.
56. Colec ia Icoane basarabene din Muzeului Naional de Art al Mo ldovei : [albu m] / coord. : Svetlana
Pociu mban ; Muzeul Naional de Art al Moldovei. - Chiinu : S.n., 2012. - 127 p. : il.
57. Co morile ascunse ale Moldovei : o Moldov autentic necunoscut i spectaculoas : [albu m] / Adelina
Antoci, Adrian Tinica, Ana Ghirghilijiu, ... ; coord. : O. Sainciuc ; Banca Mondial. - s.l. : s.n., s.a. - 33 p. :
il. color. - ISBN 978-9975-9963-2-7.
58. Co munitatea tiinific a Republicii Moldova : ghid in formativ : ed. encicl. = Scientific co mmun ity of the
Republic of Moldova / Acad. de tiine a Moldovei, Inst. de Studii Enciclopedice ; consult. : Gheorghe
Duca ; resp. de ed. : Constantin Manolache. - Ch iinu : S.n., 2013. - 79 p. : fot.
59. Conferina naional de mecanica solidelor, acustic i vibraii (CNMSA V)
A 37-a conferina naional de mecanica solidelor, acustic i vibraii (CNM SA V), Chiinu, 6-8 iunie
2013. Vo l. 1 / Acad. de tiine Tehnice din Ro mnia (ASTR), Acad. de Admin istrare Public de pe lng
Presedintele Rep. Moldova. - Chiinu : S.n., 2013. - 178 p. - Bib liogr. la sfritul art. - ISBN 978-99754241-3-4.
60. Constantin Gh. Marinescu n viziunea contemporanilor din ar i de peste hotare / coord. : Gheorghe
Buzatu, Victor Moraru, Ionel Pintilii, Viorel Enea. - Iai : Editura "SAMIA", 2011. - 350 p. : fot. - ISBN
978-973-7783-46-2.
61. Contribuii tiinifice ale profesorilor Facultii Limb i i Literaturi Strine (1954-2004) : bib liogr. selectiv
/ Univ. de Stat "A. Russo, B-ca t iinific ; alct. : Maria Fotescu, Elena Scurtu, Natalia Apostol ; red. si
pref. : Elena Harconi. - Bl i : B-ca t iinific, 2004. - 322 p. - ISBN 9975-931-45-6.
62. Corbu, Dan iel. Viaa de fiecare zi la Iai pe vremea lui Daniel Corbu povestit de el nsui : (poeme) /
Daniel Corbu. - Iai : Feed Back, 2010. - 212 p. - ISBN 979-606-92514-2-3.
63. Corbul, Vint il. Cderea Constantinopolelui : ro man. Vo l. 1 / Vintil Corbul. - Ed. co mp l., dup
manuscrisul original. - Bucureti : Adevrul Ho lding, 2012. - 743, [9] p. - (Bib l. "Adevrul". 101 carti de
citit ntr-o via). - ISBN 978-606-539-765-1.
64. Corbul, Vintil. Cderea Constantinopolelui : ro man. Vo l. 2 / Vintil Corbul. - Ed. co ml., dup manuscrisul
original. - Bucureti : Adevrul Holding, 2012. - 460, [4] p. - (Bibl. "Adevrul". 101 cr i de citit ntr-o
via). - ISBN 978-606-539-766-8.

65. Corobov, Ro man. Climate change adaptation policies in the framewo rk of sustainable environmental
management : an emphasis on countries in transition / Ro man Corobov. - Chiinu : Eco-TIRAS, 2011. 649 p. : il. - Ref. bibliogr. : p. 617-648. - ISBN 978-9975-66-233-8.
66. Cozari, Tudor. Atlas zoologic / Tudor Co zari ; Un iv. de Stat din Tiraspol, Inst. de Zoologie al AM. Chiinu : t iina, 2013. - 123, [1] p. : il. co lor. - ISBN 978-9975-67-874-2.
67. Cozma, A rtur. Republica Mo ldova - Consiliu l Europei : parteneriat pentru democrat izare (1990-2010) /
Artur Co zma. - Ch iinu : Lu mina, 2011. - 289 p. - Bibliogr. : p. 234-239. - ISBN 978-9975-65-267-4.
68. Cozma, Carmen. In deschisul filosofrii morale ro mneti / Carmen Co zma. - Bucureti : Ed itura Didactic
i Pedagogic, 2008. - 166 p. - Bib liogr. : p. 159-166. - ISBN 978-973-30-1993-0.
69. Cr maru, Valentin. Cadrul legislat iv internaional i naional privind domen iul organis melor modificate
genetic (OM G) / Valentin Cr maru ; Acad. de tiine a Moldovei, Inst. de Ecologie i Geografie. Chiinu : Co mplexu l Ed itorial al IEFS, 2013. - 14 p.
70. Dabija, Nicolae. Poeme pentru totdeauna : [opera poetic] / Nicolae Dabija ; coord. Daniel Corbu ; pref.
Mihai Cimpoi ; postf. Theodor Codreanu ; bibliogr. M ihai Dolgan. - Iai : Principes Edit, 2011. - 632 p. :
fot. - (Col. Edi ii critice). - ISBN 978-606-523-166-5.
71. Dabija, Nicolae. Tema pentru acas : roman / Nicolae Dab ija. - Ch iinu : Ed. pentru Literatur i Art,
2012. - 408 p. - ISBN 978-9975-4148-2-1.
72. Dediu, Ion I. ntroducere n ecologie / Ion I. Ded iu. - Chiinu : Phoenix; , 2006. - 335 p. - Bib liogr. : p.
289- 332. - ISBN 978-9975-9934-4-9.
73. Dediu, Ion I. Tratat de ecologie teoretic : studiu monografic de sintez = Fundamentals of theoretical
ecology / Ion. I. Dediu ; red. : Grigore Grigorescu. - Chiinu : Phoenix, 2007. - 558 p. - Bibliogr. : p. 519545. - ISBN 978-9975-9759-3-3.
74. Denisov, Emilia. Theoretische semantik : vorlesungskurs fur fremdsprachenfakultat der padagogischen
hochschulen / Emilia Denisov, Ninel Barbaros, Oleg Brigunet ; Staatliche Padagogische Univ. "Ion
Creanga", Lehrstuhl fur Deutsche Philologie. - Chiinu : S.n., 2013. - 118 p. - Bib liogr. la sfarsitul tem. ISBN 978-9975-80-710-4.
75. Didactica gimnasticii : manual. Vol. 1. Teorie i metodic / Teodor I. Grimalschi, Efim M . Filipenco,
Victor F. Bu ftea, ... ; coord. t. : Teodor Grimalschi, Efim Filipenco ; Un iv. de Stat de Educaie Fizic i
Sport. - Ed. a -2a, modernizat. - Chiinu : USEFS, 2013. - 386 p. - Bib liogr. la sfritul cap. - ISBN 9789975-4452-0-7.
76. Dolgan, Mihail. Eminescu : arta i filo zofia iubirii : (n baza epistolarului inedit ) : eseu / Mihail Do lgan ;
Acad. de tiine a Moldovei, Inst. de Filologie. - Ch iinu : Profesional Service, 2012. - 124 p., [6] p il. ISBN 978-9975-4399-7-8.
77. Dulgheru, Valeriu. Academicianul Ion Bostan : biobibliografie / Valeriu Dulgheru, Elena Placinta, Ana
Rusu ; Univ. Tehnica a Moldovei. - Chiinu : Bons Offices, 2009. - 430 p. : il. - ISBN 978-9975-80-264-2.
78. Du mbrveanu, Lu minia. Eugen Doga. Mu zica este prima i ultima mea iubire / Lu min ia Du mbrveanu ;
foto : Pavel Balan, ... - Chiinu : Prut Internaional, 2012. - 296 p. : fotogr. - (Dialoguri la focul din vatr).
- ISBN 978-9975-54-044-5.
79. Durning, Alan Thein. How much is enough? : the Consumer Society an the future of the Earth / Alan Trein
Durning. - New Yo rk ; London : W. W. Norton & Co mpany, 1992. - 200 p. - (The world watch
environmental alert series). - ISBN 0-393-30891-X.
80. Dutova, Laurentia. English microsystems in teaching vocabulary / Laurentiu Dutova ; "Ion Creanga" State
Pedagogical Univ. of Ch isinau. - Chiinu : S.n., 2013. - 35 p. - Bibliogr. : p. 33 (9 t it.). - ISBN 978-99754442-6-2.
81. Eftodiev, Eduard. Hernia de disc inferior lo mbar : defin iie, etiopatogenie, clinic, diagnostic, indica iile
tratamentului chirurgical : reco mandare metodic / Eduard Eftodiev ; Un iv. de Stat de Medicin i

Farmacie "Nicolae Testemianu", Catedra Neurochirurgie. - Ch iinu : Bons Offices, 2013. - 23 p. : il. Bibliogr. : p. 22-23. - ISBN 978-9975-116-06-0.
82. Eftodiev, Eduard. Tratamentul chirurgical al herniei de disc lombare : metode de abordri (interlaminar,
interlaminar-interapofizar, laminectomie) : reco mandare metodic / Eduard Eftodiev ; Univ. de Stat de
Medicina i Farmacie "Nicolae Testemianu", Catedra Neurochirurgie. - Chiinu : S.n., 2013. - 21 p. : il. Bibliogr. : p. 20-21. - ISBN 978-9975-116-07-7.
83. Enciclopedia Egiptului Antic / trad. din lb. engl. : Simona Laurian, Ramona Cardos. - Oradea : Aquila' 93,
2007. - 512 p. : il. color. - ISBN 978-973-714-170-5.
84. Ep iscop Marchel. Fru moasa, duruta noastr comoar / Ep iscop Marchel. - Chiinu : Tipografia Centra l,
2013. - 153, [2] p. - ISBN 978-9975-53-205-1.
85. Friptuleac, Grigore. Medicina o mului sntos - direcie prio ritar a asistenei med icale : p rofesor
universitar Grigore Friptuleac la 70 de ani : [biob liogr.] / Univ. de Stat de Medicin i Farmacie "Nicolae
Testemianu" ; red. Stela Ch imacovschi. - Ch iinu : CEP Medicina, 2013. - 77 p. - (Savani-medici ilutri).
86. Galearschi, Vasile. Puncte cheie n t ratamentul ch irurg ical al tumorilor cerebrale. - Chiinu : Bons Offices,
2013. - 26 p.
87. Galearschi, Vasile. Ultrasonografia intraoperatorie n tratamentul chirurgical al tu morilor cerebrale :
recomandare metodic / Vasile Galearschi ; Univ. de Stat de Medicin i Farmacie "Nico lae Testemianu",
Catedra Neurochirurg ie. - Ch iinu : S.n., 2013. - 35 p. - Bibliogr. : p. 35 (19 tit.). - ISBN 978-9975-11609-1.
88. Galsworthy, John. Forsyte Saga : ro man. Vo l. 1. Proprietarul / John Galsworthy ; trad. i note : Henriette
Yvonne Stahl. - Bucureti : Adevrul Holding, 2012. - 366 [2] p. - (Bibl. "Adevrul". 101 cri de citit ntro via). - ISBN 978-606-539-944-0.
89. Galsworthy, John. Forsyte Saga : ro man. Vo l. 2. Vara trzie a unui Forsyte. - Incatuai de lege / John
Galsworthy ; trad. i note : Henriette Yvonne Stahl. - Bucureti : Adevrul Ho lding, 2012. - 411, [5] p. (Bibl. "Adevrul". 101 cri de cit it ntr-o via. - ISBN 978-606-539-945-7.
90. Galsworthy, John. Forsyte Saga : roman. Vol. 3. Deteptare. - De nchiriat / John Galsworthy ; trad. i note
: Henriette Yvonne Stahl. - Bucureti : Adevrul Hold ing, 2012. - 363, [4] p. - (Bib l. "Adevrul". 101 c ri
de citit ntr-o via). - ISBN 978-606-539-946-4.
91. Gava, Radu. Ecologia miriapodelor d in pdurile Faget, Zavoi i Trivale-Piteti / Radu Gava. - Bucureti :
Ed. Academiei Ro mne, 2009. - 211 p. : il., tabl. - Bib liogr. : p. 203-211 (164 tit.). - ISBN 978-973-271807-0.
92. Genesa : cum s devii prieten cu Dumnezeul cel cred incios : un studiu despre Avraam. - Lugoj :
Cunoaterea Cuvntului, 2003. - 114, [4] p. - (nvtur peste nvtur). - ISBN 973-85528-7-7.
93. Genesa : cum s-i pstrezi echilibrul cnd visele tale sunt spulberate : un studiu despre Iosif. - Lugoj :
S.n., 2005. - 119, [3] p. - (nvtur peste nvtur). - ISBN 973-7747-11-9.
94. Gh id pentru susinerea examenulu i de licen la d isciplina Drept internaional / Constantin Lazr, Violeta
Melnic, Alexandru Cau ia, ... ; Inst. de Stat de Relaii Intern. d in Moldova. - Chiinu : Grafema Libris,
2013. - 400 p. - Bib liogr. : p. 397-400. - ISBN 978-9975-52-142-0.
95. Gh id priv ind focalizarea resurserlor disponibile n co munitate ctre nevoile beneficiaru lui probaiunii /
Vlad imir Popa, Serg iu Mrgrint, Igor Dolea, Victor Zaharia. - Chiinu : Cartea Juridic, 2013. - 72 p. ISBN 978-9975-80-709-8.
96. Gn ju, Stela. Activiti investigaional-practice de cunoatere a naturii / Stela Gnju, Natalia Carabet,
Efrosinia Haheu ; Univ. Pedagogic de Stat "Ion Creang". - Chiinu : S.n., 2013. - 122 p. - Bib liogr. : p.
120-122 (21 tit.). - ISBN 978-9975-4442-4-8.
97. Go ma, Paul. Din calidor : o copilrie basarabean : ro man / Paul Go ma. - Ed. a 6-a. - Chiinu : Lu mina,
2012. - 295, [1] p. - ISBN 978-9975-65-309-1.

98. Gottfried, Pau l Ed ward. After liberalism : mass democracy in the managerial state / Paul Edward Gottfried.
- Princeton ; Oxford : Princeton University Press, 2001. - 185, [1] p. - (New foru m books). - ISBN 0-69105983-7.
99. Grama, Steliana. Memoria Sugativei : eseuri, art., p refee i tablete despre teatru i lit. / Steliana Grama ;
concepie, select. i ngrig. : Claudia Slutu-Grama. - Ed. a 2-a, rev. i adug. - Chiinu : Atelier, 2013. 372 p. : fot. - ISBN 978-9975-4465-0-1.
100. Grighel, Gheorghe. Sistem de utilizare a ngrmintelor n plantaiile vitico le / Gh. Grighel, C. Dadu ;
Acad. de tiine a Moldovei, Inst. t.-Practic de Horticultur i Tehnologii Alimentare. - Chiinu :
Tipografia A..M ., 2013. - 374 p. - Bib liogr. la sfritul art. - ISBN 978-9975-62-345-2.
101. Grigorovici, Radu. Criteria in life and science : essays, talks, letters / Radu Grigorovici. - Craiova : A LMA,
2011. - 160 p. : fot. - ISBN 978606-567-090-7.
102. Grosu, Aurel. Sincopa : diagnosticare i tratament / Aurel Grosu. - Ch iinu : Universul, 2009. - 304 p. Bibliogr. la sfritul cap. - ISBN 978-9975-47-022-3.
103. Hanganu, Aurelia. Construcii actaniale predicative n limba ro mn / Aurelia Hanganu ; Acad. de t. a
Moldovei, Inst. de Filo logie. - Chiinu : S.n., 2012. - 238, [1] p. - Bibliogr. : p. 209-239 (449 tit.). - ISBN
978-9975-4307-4-6.
104. Haulic, Ion. Sistemul nervos vegetativ : anatomie, fiziologie, fiziopatologie / I. Haulic. - Iai : Demiurg ;
Apollonia, 2011. - 576 p. - Bib liogr. : p. 561-576 (247 tit.). - ISBN 978-973-152-239-5.
105. Hawthorne, Nathaniel. Litera stacojie / Nathaniel Hawthorne ; trad. i note : Alexandru Macovescu. Bucureti : Adevrul Ho lding, 2012. - 246, [10] p. - (Bib l. "Adevrul". 101 cr i de citit ntr-o via). ISBN 978-606-644-029-5.
106. Hemoragiile digestive superioare non-variceale / Gh . Gh idirim, E. Cicala, E. Guu, ... ; Acad. de t iine a
Moldovei, Un iv. de Stat de Medicin i Farmacie "Nicolae Testemianu". - Ch iinu : Tipografia A..M .,
2009. - 464 p. : fot. - Bibliogr. : p. 450-464. - ISBN 978-9975-62-255-4.
107. Hennig, Jean-Luc. Apologia plagiatului / Jean-Luc Hennig ; trad. din lb. fr. i note de Mdlin Roioru ;
pref. de Gabriel H. Decuble. - Bucureti : Art, 2009. - 131 p. - (Demonul teoriei). - ISBN 978-973-124392-4.
108. Hotineanu, Eleonora. Bessarabie : la poesie en heritage : voyage au pays du temps recompose / Eleonora
Hotineanu. - Paris : L'Harmattan, 2013. - 296, [3] p. - (Crit iques litteraires). - Bibliogr. : p. 285-296. - ISBN
978-2-296-99818-6.
109. Impelluso, Lucia. Natura i simbolurile sale : p lante, flo ri i animale / Lucia Impelluso. - Bucureti :
Monitorul Oficial, 2009. - 382, [1] p. : il. - ISBN 978-973-567-681-0.
110. Indice de termeni : baza de date n dialectologie / Elena MInciuna, Vasile Pavel, Ecaterina Pleca, ... ;
Acad. de tiine a Moldovei, Inst. de Filologie. - Chiinu : Profesional Service, 2012. - 278 p. - ISBN 9789975-4399-1-6.
111. Informazione e competitivita : i supporti alle strategie d'impresa nei contesti instabili / a cura di Andrea
Bigozzi ; pref. di Emid io A. Tenaglia. - Milano : Franco Angeli, S.a. - 256 p. - Bib liogr. : p. 249-251. ISBN 88-464-0647-8.
112. Istoricul Vlad M ischevca la 50 de an i : b iobibliogr. / alcat., red. : Vl. Misc hevca ; Inst. de Istorie, Stat i
Drept al Acad. de tiine a Moldovei. - Chiinu : Elan-Poligraf, 2013. - 224, XXXII p. : fot. - ISBN 9789975-4078-8-5.
113. Instruciuni metodice privind evaluarea i sporirea rezistenei biotei solurilor n condiiile intensific rii
proceselor de degradare / Irina Senicovscaia, Calina Marinescu, Serafim Andrie , ... ; Acad. de t. a
Moldovei, Inst. de Pedologie, Agrochimie i Protecie a Solu lui "Nico lae Dimo". - Chiinu : Pontos, 2012.
- 75 p. - Bib liogr. : p. 59-62 (42 tit.). - ISBN 978-9975-51-341-8.

114. Ion Stici, talent i vrednicie : biobibliogr. / alct. : Ion Buga, Victor Ladaniuc ; Fundaia cultural-editorial
"Draghitea", USMF "Nicolae Testemianu". - Chiinu : Draghitea, 2013. - 140 p., [12] f. fot. - ISBN
978-9975-4459-1-7.
115. Joyce, James. Portret al art istului n tineree / James Joyce ; trad. i note : Corina Gaduita. - Bucureti :
Adevrul Holding, 2012. - 246, [10] p. - (Bib l. "Adevrul". 101 cri de citit ntr-o via). - ISBN 978606-644-023-3.
116. Krupenikov, Igori Arcadie. The Black Earth : ecological princip les for sustainable agriculture on
chernozem soils / I. A. Krupenikov, B. P. Bo incean, D. Dent. - Dordrecht : Springer, 2011. - 143 p. (International year of planet Earth). - ISBN 978-94-997-0159-5.
117. Leahu, Nicolae. Aia : poeme Nico lae Leahu. - Chiinu : Cartier, 2010. - 142 p. - ISBN 978-9975-79-6194.
118. Leahu, Nicolae. Alungarea mu zelor din cetate : poeme / Nicolae Leahu. - Ch iinu : Cartier, 2011. - 39 p. (Rotonda). - ISBN 978-9975-79-725-2.
119. Leahu, Nicolae. Erotokrit ikon. Vo l. 1 Fat-Fru mos, fiu l pixu lui poem-lexicon Nicolae Leahu ; pref. de A.
Ciubotaru. - Chiinu : Cartier, 2011. - 143 p. - ISBN 978-9975-79-724-5.
120. Leaco, Ion. Cap lani / I. Leaco, I. Iura, M. Smo lin. - Chiinu : Bons Offices, 2007. - 280 p. : il., tabl. ISBN 978-9975-80-074-7.
121. Leaco, Ion. Cobani : (schita isttoric) / Ion Leaco, tefan Mec. - Ch iinu : Tipografia Central, 2012. 176 p. : fotogr. - ISBN 978-9975-53-094-1.
122. Leaco, Ion. Raionul tefan Vod : (schi istoric) / Ion Leaco, Marina Smo lina. - Chiinu : Pontos,
2009. - 360 p. : fot. - ISBN 978-9975-51-054-4.
123. Leaco, Ion. Satul Sineti la 475 de ani / Ion Leaco. - Chiinu : Litera, 2005. - 154 p. : fotogr. - ISBN
9975-74-922-4.
124. Legmntul : cunoaterea legmintelor lui Du mnezeu. - Lugoj : Cunoaterea Cuvntului, 2002. - 132, [4] p.
- (Invtur peste nvtur). - ISBN 973-85528-0-X.
125. Liceul Academiei de tiine a Moldovei : 5 ani de activitate : almanah / Acad. de tiine a Moldovei ; red. :
Tamara Cristei. - Chiinu : S.n., 2013. - 47 p. : fot. - ISBN 978-9975-4454-9-8.
126. Localitile Republicii Moldova : it inerar documentar-publicistic ilustrat. Vo l. 10. P / Anatol Eremia,
Alexandru Ganenco, Tudor Ia cenco, ... ; alct. : Victor Ladaniuc, Tudor opa ; red. ef : Iurie Co lesnic ;
Fundaia ''Draghitea''. - Chiinu : Draghitea, 2012. - 804 p. : fot. - ISBN 978-9975-4210-4-1.
127. Lopata, Maryan. The Deportations from the neighbouring Chernivtsy region (Ukraine) in 1944-1953 and
fro m the Bricheny, Oknitsa and Edinets regions (Moldova) in 1949 -1951 / Maryan Lopata, Andrey
Mastyka, Marius Tarita. - Chiinu : S.n., 2013. - 176 p. : fot. - ISBN 978-9975-80-635-0.
128. "Lu mea animal i specia Ho mo sapiens", conf.
Lu mea animal i specia Homo sapiens : lucrrile conferinei tineretulu i studios, 16 noiemb rie 2012 /
Muzeul Naional de Etnografie i Istorie Natural ; Asoc. de Educaie i Cultur pentru Activiti n Aer
Liber. - Ch iinu : Reclama, 2013. - 88 p.- Bibliogr. : p. 88. - ISBN 978-9975-4454-4-3.
129. Malaguzzi, Silvia . Mncarea i ritualul mesei / Silvia Malaguzzi. - Bucureti : Monitorul Oficial, 2010. 383, [1] p. : il. - (Dicionare de art). - ISBN 978-973-567-715-2.
130. Markov, Ihor. Ukrain ian labour migrat ion in Europe : findings of the complex research of the processes of
Ukrainean labour immig ration : (the EU countries and Russian Federation. Ihor Markov, Oksana IvankovaStetsyuk, Hryhoriy Seleshchuk ; edit by Ihor Markov ; Intern. - Lv iv : S.n., 2009. - 68, [4] p.
131. Marinescu, Constantin Gh. Quo vadis naiunea i Uniunea European? / Constantin Gh. Marinescu ; Univ.
"Appolonia" - Iai, Acad. Oamen ilor de t iin d in Ro mnia, Fil. Iai, Acad. Balcanic Intern. de t iin,
Cultur Liber i Dezvoltare Du rabil - Sofia, ... - Iai : Samia, 2013. - 324, [2] p. - ISBN 978-973-778386-8.

132. Marinic, Gheorghe. Apostolul se-ntoarce din surghiun : in memoriam Constantin Stere : lansat cu prilejul
inaugurrii Muzeu lui Memorial Constantin i Ion Stere, 26 iun. 2010 / Gheorghe Marinic, Mircea Cosma ;
Societatea Cultural-Istoric "Mihai Viteazul". - Ed. a 3-a. - Ploieti : Printeuro, 2010. - 296 p. : fot., portr. Bibliogr. : p. 290-296. - ISBN 973-98692-0-3.
133. Matei, Valeriu. Itinerar. O figur emblemat ic a culturii ro mneti - Mihai Cimpoi : o magiu
academiciamu lui M ihai Cimpoi la 70 de ani / Valeriu Matei. - Ch iinu : Mesagerul, 2012. - 32 p. : fot. ISBN 978-9975-95-07-7-6.
134. Mazur, M inodora. Lupusul eritematos sistematic : ghid esen ial / Minodora Mazur ; Univ. de Stat de
Medicin i Farmacie "Nicolae Testemianu". - Chiinu : Prut Internaional, 2011. - 248 p., [8] fotogr.
color : il. - Bib liogr. : p. 211-230 (322 tit.). - ISBN 978-9975-54-022-3.
135. Mndcanu, Virg il. Profesorul - maestru : (n contextul pregtirii iniiale a cadrelor didactice) : monogr.
despre nvmntul pedagogic univ. / Virg il Mndcanu. - Chiinu : Pontos, 2009. - 628 p. : il. Bibliogr. : p. 612-618 (147 t it.). - ISBN 978-9975-72-267-4.
136. Virgil Mndcanu, doctor habilitat, profesor universitar : biobibliografie Un iv. Ped. de Stat "Ion Creang ",
Biblioteca ; alct. : Irina Cio rnaia, Ecaterina Scharlet - Ch iinu : Tipografia Central, 2011. - 365 p. :
fotogr. - ISBN 978-9975-53-033-0.
137. Memorandu m on scientific integrity : on standards for scientific research and a National Co mmittee for
Scientific Integrity (NCSI) / A LLEA, Eu ropean Federation of Nat ional Academies of Sciences and
Hu manities. - A msterdam : S.n., 2003. - 22 p.
138. Micu, Gabriel. Basarabia, Ro mnia i geopolitica marilor puteri (1914-1947) / Gabriel Micu ; Asoc. Na. a
Tinerilor Istorici din Moldova - ANTIM. - Ch iinu : Pontos, 2011. - 355 p. - (Monografii; 10). - Bibliogr.
: p. 331-345. - ISBN 978-9975-51-221-3.
139. Mindrigan, Vasile. Tehnici operaionale n turis m : (note de curs) / V. Mindrigan, M. Onoi, S. Berzan. Chiinu : USEFS, 2013. - 172 p. - Bibliogr. : p. 164-167 (48 tit.). - ISBN 978-9975-4452-1-4.
140. Moldovan Science Towards the European Research Area : catalogue of research groups from Moldova /
Acad. of Science of Moldova ; coord. : Sergiu Porcescu, Lidia Ro manciuc. - Ch iinu : Centrul Proiecte
Internationale AM, 2013. - 158, [2] p. - ISBN 978-9975-4463-0-3.
141. Moldovanu, Drago. Teoria c mpurilor toponimice : (cu aplicaie la c mpul h idronimu lui Mo ldova) /
Drago Moldovanu ; Inst. de Filologie Ro mn "A. Philippide" al Fil. Iai a Acad. Ro mne, Dep. de
Toponimie. - Iai : Ed itura Un iv. ''Alexandru Ioan Cu za'', 2010. - 448, [2] p. - Bibliogr. : p. 351-439. ISBN 978-973-703-627-8.
142. Montenegro in hte XXI Century - in the era of co mpetitiveness / ed. by Momir Durovic. - Podgorica :
Grafo Bale, 2010. - 413 p. - (Montenegrian Acad. of Scioences and Arts. Special ed itions (monographies
and studies); Vol. 73, T. 1). - ISBN 978-86-7215-252-4.
143. Moraru, Anton. Ion eremet - profesor n pas cu timpul / Anton Moraru, Vladimir Carau. - Chiinu :
Labirint, 2012. - 69 p. : fot. - ISBN 978-9975-943-74-6.
144. National report on the enforcement of intellectual property rights in the Republic of Moldova, 2012 / State
Agency on Intellectual Property of the Rep. of Moldova ; edit. : Ion Tiganas, Natalia Molgol. - Chiinu :
AGEPI, 2013. - 65 p. : il. - ISBN 978-9975-911-83-2.
145. Needleman, Jacob. Money and the meaning of life / Jacob Needleman. - New Yo rk ; London ; Toronto :
Currency Doubleday, 1991. - 321 p. - ISBN 0-385-26242-6.
146. Negru, Andrei. Determinator de plante din flora Republicii Mo ldova / Andrei Negru ; Acad. de t. a
Moldovei, Grdina Botanic (Inst.), Soc. de Botnic din Rep. Moldova. - Chiinu : Universul, 2007. 391 p. : il. - Bib liogr. : p. 339-340 (36 tit.). - ISBN 978-9975-47-007-0.
147. Negru, Elena. "Cursul deosebit" al Romn iei i suprarea Moscovei : disputa sovieto-romn i campaniile
propagandistice antiromneti din RSSM (1965-1989) : studiu i doc.. Vo l. 1. (1965-1975) / Elena Negru,

Gheorghe Negru ; Acad. de tiine a Moldovei, Inst. de Istorie, Stat i Drept. - Chiinu : CEP USM, 2012.
- 616 p. - (Micarea naional d intre Prut i Nistru). - ISBN 978-9975-71-341-2.
148. Norfo lk, Lawrence. Dicionarul lui Lempriere / Lawrence Norfolk ; trad. din lb. engl. Rodica tefan. - Ed. a
2-a. - Bucureti : Nemira, 2010. - 854 p. - ISBN 978-606-579-036-0.
149. Ochisor, Viorica. Chronic pericard ial diseases : guidelines / Viorica Ochisor, Valeriu Revenco ; State Univ.
of Medicine and Farmacy "Nicolae Testemitanu", Cardio logy Dep. of Internal Medicine. - Ch isinau : CEP
Medicina, 2013. - 29 p. - Bibliogr. : p. 29 (6 tit.). - ISBN 978-9975-113-90-8.
150. Ochior, Viorica. Patologia acut a pericardului : reco mandare metodic / Viorica Ochior, Valeriu
Revenco ; Univ. de Stat de Medicin i Farmacie "Nico lae Testemianu", Catedra Card iologie, Fac.
Rezidentiat i Secundariat Clinic. - Chiinu : CEP Medicina, 2013. - 30 p. - Bibliogr. : p. 30 (9 tit.).
151. Oman 2010-2011 / M inistry of Info rmation Su ltanate of Oman. - S.l. : S.n., 2010. - 285 p. : il.
152. Omul de stat : [Boris Gamurari] = / aut. proiectului i red.-ef : Serghei Evstratiev ; text
: Dmitrii Calac. - Ch iinu : Universul, 2013. - 132, 139 p., [16] f. fot. - (Personalitatea rii). - ISBN 9789975-47-071-1.
153. Ovdii, Maria. Hri digitale pentru Republica Moldova - tehnologii de realizare i utilizare : monografie =
Dig ital maps for the Republic of Moldova - technologies of creation and use : monograph / Maria Ovdii ;
Rep. Mo ldova, Agenia Relaii Funciare i Cadastru. - Chiinu : Tipografia Central, 2012. - 197 p . : hr i,
il. - Bib liogr. : p. 195-197 (55 t it.). - ISBN 978-9975-43-23-7-5.
154. 4 p ictori la Balcic : Ioana Crciun-Dobrescu, George Mircea, Emanoil Mazilu, Simion Crciun : [expo zi ie,
iul. 2010] / text : Ro xana Psculescu. - Prahova : Tipo Concept, 2010. - 36 p. : il. - ISBN 978-973-0-089547.
155. Patrimon iul cultural pentru un nou urbanism n Republica Moldova : programul reg ional "Iniiativa de la
Kiev", Reabilitarea Pat rimon iului cultural al ora elor istorice = Cu ltural heritage fo r new urbanity in
Moldova. - Chiinu : Pontos, 2011. - 25, [2] p. : il. - ISBN 978-9975-51-258-9.
156. Paladi, Tatiana. Sarpele : tratat cosmologic : mitologie, Moldova, ast rologie / Tatiana Paladi. - Ch iinu :
Reclama, 2013. - 360 p. : il. - Bibliogr. : p. 354-357 (60 t it.). - ISBN 978-9975-4454-6-7.
157. Parpaut, Vlad imir. Clinica, d iagnosticul i tratamentul endovascular al malformaiilor arterovenoase
cerebrale : reco mandare metodic / Vlad imir Parpaut ; Univ. de Stat de Medicin i Farmacie "Nicolae
Testemianu", Catedra Neurochirurgie. - Chiinu : S.n., 2013. - 34 p. : il. - Bib liogr. : p. 33-34 22 tit.). ISBN 978-9975-116-10-7.
158. Parpaut, Vladimir. Fistula carotido-cavenoasa. Clin ica, diagnosticul i tatamentul endovascular :
recomandare metodic / Vladimir Parpaut ; Univ. de Stat de Medicin i Farmacie "Nicolae Testemianu",
Catedra Neurochirurgie. - Chiinu : S.n., 2013. - 31 p. : il. - Bibliogr. : p. 29-31 (34 t it.). - ISBN 978-9975116-05-3.
159. Pawljuc, Konstantin. Ne cunoatem reciproc / Konstantin Pawljuc ; trad. : Ala Ivanov. - Berlin : s.n., 2009.
- 256 p. : il. - ISBN 978-9975-4035-0-4.
160. Pntea, Victor. Hepatita viral C acut : reco mandri metodice / Victor Pntea, Lilia Cojuhari, Constantin
Spnu ; Univ. de Stat de Medicin i Farmacie "Nicolae Testemianu", Catedra Boli Infec ioase FECMF. Chiinu : CEP Medicina, 2013. - 67, [1] p. - Bib liogr. : p. 60-68 (127 tit.). - ISBN 978-9975-113-88-5.
161. Pnzari, Ala. Dansul norilor : versuri / A la Pn zari. - Chiinu : Bons Offices, 2013. - 118, [2] p. - ISBN
978-9975-80-702-9.
162. Prlea-Conovali, Veronica. Destinuiri de pe lu mea cealalt : (deportri, foamete, gulaguri, executri,
amintiri) / Veronica Prlea-Conovali. - Chiinu : Tipografia Central, 2013. - 155 p. : fot. - ISBN 9789975-53-207-5.
163. Petrescu, Ion. Management social / Ion Petrescu. - Bucureti : Expert, 2004. - 623 p. - Bibliogr. : p. 604615. - ISBN 973-618-019-0.

164. Petrescu, Ion. Managementul crizelor / Ion Petrescu. - Bucureti : Expert, 2006. - 622 p. - Bib liogr. : p.
604-611. - ISBN 973-618-082-4.
165. Petrescu, Ion. Managementul med iului / Ion Petrescu. - Bucureti : Expert, 2005. - 607 p. - Bibliogr. : p.
589-595. - ISBN 973-618-062-X .
166. Petrescu, Ion. Problemele cercetrii n tiina managerial / Ion Petrescu. - Braov : Lu x Lib ris, 1999. - 342
p. - Bibliogr. : p. 337-342. - ISBN 973-9428-78-9.
167. Popa, Iulius. Facultatea de tiine ale Educaiei i Arte. Facultatea de Psihologie i Asisten Social /
Iulius Popa ; Univ. de Stat "Alecu Russo" din Bl i. - Ch iinu : Tipografia Central, 2013. - 260 p. : fot.,
portr. - ISBN 978-9975-53-208-2.
168. Popescu, Mihai A. O v ia n demnitate : acad. Radu Grigorovici / Mihai A. Popescu. - Mgurele : INOE,
2011. - 45 p. : fotogr. - ISBN 978-973-88109-5-2.
169. Popescu, Nicu. Politica extern a Uniunii Europene i conflictele post-sovietice / Nicu Popescu ; trad. din
engl. de Alexandru Silcovan. - Chiinu : Cartier, 2013. - 223 p. - (Cart ier istoric). - ISBN 978-9975-79822-8.
170. ''Probleme actuale ale teoriei i practicii culturii fizice'', conf. t. intern. studeneasc
Conferina tiinific internaional studeneasc "Probleme actuale ale teoriei i p racticii cu lturii
fizice", Ed. a 17-a, 16-17 mai 2013 : materialele / Univ. de Stat de Educaie Fizic i Sport, Acad. Olimp ica
din Rep. Moldova ; col. red.: Sergiu Danai. - Ch iinu : USEFS, 2013. - 673 p. - Bib liogr. la sfritul art. ISBN 978-9975-4452-8-3.
171. Procese de stratificare social n Republica Moldova : particu lariti i tendine / Victor Mocanu, Vladimir
Blajco, Gheorghe Clci, ... ; Acad. de tiine a Moldovei, Inst. Integrare European i tiine Polit ice. Chiinu : Sirius, 2012. - 156 p. : il. - Bibliogr. la sfritul art. - ISBN 978-9975-57-053-4.
172. Profesorul Topal tefan - o mul care face descoperiri de epoc : biobibliogr. / alct. : Tatiana Do ibani,
Elena Negrechi ; ed. ngrij. : Aurelia Hanganu ; coord. t. : Angela Timu ; Acad. de tiine a Moldovei,
Bibl. t. Central "Andrei Lupan", Gradina Botanic (Inst.). - Chiinu : Print-Caro, 2012. - 238 p. : fot. ISBN 978-9975-56-067-2.
173. "Profilaxia tulburrilor comportamentale la minori : inovaii, provocri i tendine n educaia modern",
conf. intern. t.-practic a psihologilor
A IX-a conferina internaional tiinifico-practic a psihologilor "Profilaxia tulburrilor
comportamentale la minori : inovaii, provocri i tendine n educaia modern", Chiinu, 24-25 mai 2013
/ Centrul de Diagnosticare i Reabilitate "Armonie" al Direciei Generale Educaie, Tineret i Sport. Chiinu : Reclama, 2013. - 220 p. - Bib liogr. la sfritul art. - ISBN 978-9975-4454-8-1.
174. Profilaxia i recuperarea sntii elevilor d in colile Republicii Mo ldova : ghid metodologic / Acad. de t.
a Rep. Moldova, Univ. de Stat de Educaie Fizic i Sport, Centrul de Cercetri t. n Do meniu l Educaiei
Fizice i Sportului, Catedra "Cultura fizic de recuperare". - Ch iinu : USEFS, 2013. - 81 p. - (Proiect
instituional "Tendine contemporane pentru meninerea unui regim de via s ntos, prin profilaxia i
recuperarea deficienelor aparatulu i loco motor la populaia de virst prin metode fizice"). - Bib liogr. : p.
37-40 (51 tit.). - ISBN 978-9975-4425-1-0.
175. Profilu l migra ional extins al Republicii Moldova 2005-2010 / elab. de : Maria Vremi, Viorica
Graievschi,-Toart, Eugenia Burdelnii, ... - Ch iinu : Organizaia Internaional pentru Migratie (OIM ),
2012. - 267 p. + 1 CD. - Ref. : p. 253-267.
176. Programul Cadru 7 al Co munit ii Europene pentru cercetare, dezvoltare tehnologic i activiti
demonstrative (2007-2013) : [ghidu l aplicantului] / coord. : Severin Elena. - Chiinu : tiina, 2010. - 55 p.
- (Ghidul aplicantului din Republica Moldova). - ISBN 978-9975-67-738-7.
177. Proiectul Strategiei Naionale privind zonele u mede =
/ Alexei Andreev, Andrei Isac, Liliana Josan, ... - Ch iinu : Elan-Poligraf, 2013. - 211 p. : il. - ISBN
978-9975-66-332-8.

178. ''Pro movarea valorilo r naionale prin limb, literatur i istorie'', conf. t.
Pro movarea valorilor naionale prin limb, literatur i istorie : tez. conf. t., Chi inu, 13-14 noiem.
2012 / Univ. Pedagogic de Stat "Ion Creang" din Chiinu, Fac. de Filologie, Catedra de Limb i
Co municare ; coord. t. : Gabriela Topor, Victor Damian. - Ch iinu : S.n., 2012. - 180 p. - Bib liogr. : p.
179-180 (9 t it.). - ISBN 978-9975-4442-1-7.
179. Protecia jurid ic a patrimoniu lui arheologic : culeg. de acte normative i convenii intertn. / coord. : Sergiu
Mustea. - Ch iinu : Ru xanda, 2010. - 379 p. - ISBN 978-9975-51-133-9.
180. Publicaii ale profesorilor i cercettorilo r U.T.M (1964-2009) : b ibliogr. / alct. : Ludmila Jarinova, Lilia
Popov, Elena urcan ; ed. ngrij. de Zinaida Strtan ; Univ. Tehnica a Moldovei, Bib lioteca. - Ed. a 2-a,
rev. i co mpl. - Chiinu : UTM , 2010. - 227 p. - ISBN 978-9975-45-133-8.
181. Puterea polit ic i coeziunea social n Republica Moldova din perspectiva integrarii europene / col. de red.
: V. Moraru, ... ; coord. t. : A. Ro ca ; resp. ed. : P. Vrzari ; A a Moldovei, Inst. Integrare European i
t. Po lit ice. - Chiinu : Print-Caro, 2010. - 223 p. - ISBN 978-9975-9742-3-3.
182. Rileanu, Vitalie. n dialog cu Omul i despre Om : (interviuri i schie de portret) / Vitalie Rileanu ; ed.
ngrij. de L. Kulikovski ; Bibl. Municipal "B. P. Hadeu", Fil. " Onisifor Gh ibu. - Ch iinu : Grafema
Libris, 2013. - 139 p. - ISBN 978-9975-52-143-7.
183. Raport naional privind respectarea drepturilor de proprietate intelectual n Republica Moldova, 2012 /
Agenia de Stat pentru Proprietatea Intelectual a Rep. Moldova. - Ch iinu : A GEPI, 2013. - 66 p. : il. ISBN 978-9975-911-81-8.
184. Reactivitatea cardiovascular n insuficiena cardiac / M. Popovici, V. Cobe, N. Ciobanu, ... ; Inst. de
Card iologie. - Chiinu : Tipografia Central, 2010. - 216 p. : il., diagr. - Ref. b ibliogr. la sfritul art. ISBN 978-9975-78-887-8.
185. Regulamentul circu laiei rutiere = . - Chiinu : "Adiabata", SRL, 2013. 159 p., [11] f. il. - ISBN 978-9975-9595-0-6.
186. "Relaia srcie - persoane n dificultate: aspecte psiho-sociale", conf. t.
Conferina tiinific cu participare internaional "Relaia srcie - persoane n dificu ltate : aspecte
psiho-sociale", Chiinu, 13-14 febr. 2013 : program / Univ. Pedagogic de Stat "Ion Creang" din
Chiinu, Fac. Psihologie i Psihopedagogie Special. - Chiinu : S.n., 2013. - 179 p. - Bib liogr. la
sfritul art. - ISBN 978-9975-46-114-6.
187. Resurse electronice pentru tiina i cercetare / alct. : Valentina Nastas, Univ. Tehnic a Moldovei,
Biblioteca. - Ch iinu : UTM, 2009. - 44 p.
188. Rogac, Raia . Biblioteca "Onisifor Ghibu" : dou decenii de istorie : monogr. / Raia Rogac, Ion Constantin ;
cuv. nainte de Lidia Ku likovski, Florin Rotaru. - Bucureti : Biblioteca Bucuretilor, 2012. - 432 p. : fot. Bibliogr. : p. 417-418. - ISBN 978-606-8337-25-8.
189. Roibu, Nicolae. Lu min i i umb re-n ceas de tain : (dialoguri, medalioane, eseuri) / Nicolae Ro ibu ; red.
Tatiana Ch iri ; cop. Andrei Mudrea ; fotogr. Ion Dogaru. - Chiinu : s.n., 2005. - 411 p. - ISBN 99759567-5-0.
190. Roca, Iurie. Moldova - parte care a devenit ntreg : despre Ideea Naional ca for unificatoare =
- , / Iurie Rosca. - Ch iinu : Prag-3, 2013. - 146, 146 p. - ISBN 9789975-77-200-6.
191. Roca, Iurie. Notele unui optimist cretin : articole / Iurie Roca. - Chiinu : Prag-3, 2012. - 56, 56 p. ISBN 978-9975-77-193-1.
192. Rujan, Adriana. Gh icitoarea n folcloru l ro mnesc / Adriana Rujan. - Geaman : : Tiparg ;, 2011. - 224 p. Bibliogr. : p. 211-219. - ISBN 978-973-735-532-4.
193. Sandu, Ion. Aspecte moderne privind conservarea bunurilor culturale. Vo l. 5. Identificarea materiale lor
picturale / Ion Sandu. - Iai : Performantica, 2007. - 778 p. : il. - Bib liogr. : p. 767-778 (119 tit.).

194. Savantul i profesorul Anton Moraru : biobibliografie / alct. : Raisa Vasilache ; coord. t. : Rodica Odine
; red. t. Arina Krajdan ; red. b ibliogr. : Angela Timu ; B-ca tiin. Central "Abdrei Lupan" a AM, Univ.
"Perspectiva-INI". - Chiinu : Labirint, 2012. - 240 p. : fot. - ISBN 978-9975-948-80-7.
195. Science and technology in Armenia : toward a knowledge-based economy / Co mmittee on Science and
Technology in Armen ia, National Research Council. - Washington : The National Academies Press, 2004. 119 p. - ISBN 0-304-04278-7.
196. Schneider, Francisc. Cu Vant de Sud-Vest / Francisc Schneider. - Arad : "Vasile Gold is" University Press,
2006. - 102 p. - ISBN 973-664-149-X.
197.

N. N. Semenov Institute of Chemical Physics, Rusian Academy of Sciences - Moscow : S.n., 2002. - 68
p. : fot.

198. Schimonah Irineu (Pnzaru ). Te rog, nu intra n Biseric la fel ca n mu zeu : [vol. de poezie relig ioas ] /
printele Schimonah Irineu (Pnzaru). - Ch iinu : ''Cu drag'' SRL, 2013. - 473, [7] p. - ISBN 978-99754412-8-5.
199. Slutu-Soroceanu, Nina. Catedrala : (versuri lirice i sociale, epigrame, balade,ectenii, doine, ro mane) /
Nina Slutu-Soroceanu. - Chiinu : Tipografia Central, 2013. - 175 p. - ISBN 978-9975-53-217-4.
200. Smochin, Nich ita. Memorii / Nichita Smochin ; ed. ngrij. de Galin-Corin i Vlad. - Bucureti : Ed.
Academiei Ro mne, 2009. - 613 p. : portr. - ISBN 978-973-27-1856-8.
201. Soluii informatice "e - Admin istrare" : ["Managementul documentelor", "Managentul petiiilor",
'Managementul personalului', "Biblioteca electronic", "Raportri statistice"]. - Chiinu : S.n., S.a. - 22 p.
202. Stati, Vasile. Moldovenii din Ucraina : studiu istorico-geografic i etnodemografic = i
/ Vasile Stati ; red. : Andrei Hropotinschi, Natalia Do rogan. - Chiinu : Tipografia Central, 2007. - 484 p.
: il. - ISBN 978-9975-78-517-4.
203. Strategia naional pentru dezvoltare durabil a Romn iei. Orizonturi 2013-2020-2030 / Guvernul
Ro mniei, Min. Med iululu i i Dezvolt. Durabile. - Bucureti : S.n., 2008. - 132 p. : il.
204. coala i biseric : parteneriat pentru educaie : materialele seminarului metodologic republican din 6 sept.
2012 / Min. Educaiei al Rep. Moldova, Mitropolia Chiinulu i i a ntregii Moldove ; coord. t. : Octavian
Mosin ; resp. de ed. : Angela Levina. - Chiinu : Cuvntul-ABC, 2012. - 199 p. - Bibliogr. la sfritul
tem. - ISBN 978-9975-4377-0-7.
205. Sornicov, Petru. Moldova n anii celui de-al doilea rzboi mondial / Petru Sornicov ; Asociaia Istoricilo r i
Politologilor "Pro-Moldova". - Chiinu : Tipografia Central, 2013. - 396 p., [2] f. fot. - ISBN 978-997553-179-5.
206. pac, Ion. Constantin Stere scriitorul, publicistul, politicianul, juristul, o mul : biobib liografie -invitaie la
lecturi i invesigatii / alct. : Ion pac ; red. H. Corbu ; ed. ngrij. de Aurelia Hanganu ; Acad. de t. a
Moldovei, B-ca t. Central "Andrei Lupan". - Chiinu : Tipografia Central, 2011. - 421 p. : fotogr. Bibliogr. : p. 419-420 (29 t it.). - ISBN 978-9975-78-987-5.
207. Tanasciuc, Olesea. Ghid privind migraia legal a mo ldovenilor n Portugalia / Olesea Tanasciuc. Chiinu : Tipografia Central, 2013. - 32 p. - ISBN 978-9975-125-13-0.
208. Tarlapan, Efim. Cu ma-n carte ... : antologia parodiei ro mneti (de la nceputuri pn azi) / Efim
Tarlapan. - S.l. : Stadi Form, 2009. - 175 p. - ISBN 978-973-1850-42-9.
209. Tehnologie farmaceutic extemporal : (co mpendiu) / Eugen Diug, Tamara Polisciuc, Diana Guranda,
Rodica So lonari ; Univ. de Stat de Medicin i Farmacie " Nico lae Testemianu", Catedra Tehnologia
Medicamentelor. - Ch iinu : Universul, 2013. - 159 p. - Bib liogr. : p. 159 (10 tit.). - ISBN 978-9975-47086-5.
210. Teorie economic . Vo l. 2. Macroeconomie / coord. : Aurelia To m a ; Acad. de Studii Econ. din Moldova,
Catedra Teorie i Politici Econo mice. - Chiinu : Tipografia Central, 2013. - 329, [1] p. - Bib liogr. : p.
330 (25 t it.). - ISBN 978-9975-53-211-2.

211. Teorii i experiene n educaia incluziv : culeg. de art. / Univ. Pedagogic de Stat "Ion Creang", Fac.
Psihologie i Psihopedagogie Special, Catedra Psihopedagogie Special ; coord. t : Aurelia Racu, Nicolae
Andronache. - Chiinu : Pontos, 2013. - 88 p. - Bibliogr. la sfritul art. - ISBN 978-9975-51-428-6.
212. Theodor Codreanu : bibliogr. critic / alct. Lina Codreanu ; ed. ngrij. de Lid ia Kulikovski ; Bib l.
Municipal " B. P. Hasdeu". - Ch iinu : "Notograt Prim" , 2012. - 585 p. : fot., il. - ISBN 978-9975-4395-96.
213. Tolstoi, Lev Nikolaev ici. Nuvele / Lev Nikolaevici Tolstoi ; trad. de Florin Molnar. - Bucureti : Adevrul
Holding, 2012. - 445, [3] p. - (Bib l. "Adevrul". 101 cr i de cit it ntr-o via). - ISBN 978-606-644-022-6.
214. Tomu le, Valentin. Basarabia n sistemu l economic i polit ic al Imperiu lui Rus (1812-1868) : studii /
Valentin To mu le. - Ch iinu : Cartdidact, 2012. - 617, [2] p. : fotogr. - (Studiu m; 12). - ISBN 978-99754365-2-6.
215. Traducerea sensurilor Coranului cel Sfnt n limba ro mn / Liga Islamic i Cultural d in Ro mn ia,
Fundaia de Susinere a Culturii i Tradiiilor Islamice n Rep. Moldova. - Chiinu : S.n., 2013. - 680 p. ISBN 978-9975-9975-4-6.
216. 30 de ntrebri de-acas : [cu legere de interviuri ale ziaritilor de la " Cuvntul"]. Vol. 2 / "Cuvntul" sptmnal regional independent ; concept Tudor Ia cenco ; red. Elena Ro man. - Chiinu : Tipografia
Central, 2011. - 225 p. : fotogr., portr. - ISBN 978-9975-9723-8-3.
217. 30 de ntrebri de-acas : [cu legere de interviuri ale ziaritilor de la " Cuvntul"]. Vol. 3 / "Cuvntul" sptmanl regional independent ; concept Tudor Ia cenco ; red. Elena Ro man. - Rezina : Tipografia
Central, 2013. - 243 p. : fot. - ISBN 978-9975-4469-1-4.
218. Turgheniev, Ivan Sergheevici. Povestirile unui vntor / Ivan Sergheevici Turgheniev ; trad. i note :
Denisa Fejes. - Bucureti : Adevrul Holding, 2012. - 393, [6] p. - (Bibl. "Adevrul". 101 crt i de citit ntro via). - ISBN 978-606-644-027-1.
219. opa, Tudor. Buenii i co moara sa / Tudor opa. - Ch iinu : Tipografia Central, 2013. - 318 p. : fot. ISBN 978-9975-53-112-2.
220. opa, Tudor. Omul aciunii / Tudor opa. - Chiinu : s.n., 2011. - 316 p.; fotogr. - ISBN 978-9975-78989-9.
221. urcanu, Ion. Istoria istoriilo r mele / Ion urcanu. - Ch iinu : Cart ier, 2013. - 242 p. - (Cart ier istoric). ISBN 978-9975-79-821-1.
222. Uke, Alan. Buying America back : a real-deal blueprint for restoring american prosperity / Alan Uke. New York : Select Books, 2012. - 163 p. - ISBN 978-1-59079-230-8.
223. Larisa Ungureanu : popas n lumea cuvintelor : biobibliogr. / alct. : Larisa Ungureanu, Doina Sptaru ; ed.
ngrij. de Lid ia Ku likovski ; Bibl. Municipal "B. P. Hasdeu", Fil. "Targovite". - Ch iinu : S.n., 2012. 131 p. : fot. - (Calea ta spre cunoatere!). - ISBN 978-9975-4431-1-1.
224. Universitatea de Studii Europene din Moldova: oportuniti i perspective democrat ice =
. - Chiinu : S.n., S.a. - 31 p. : fot.
225. Usati, Lud mila. Literatura ro mn veche : manual-crestomaie. Vol. 3 / Lud mila Usati, Adriana Cazacuigaie ; Univ. de Stat din Moldova, Fac. de Litere, Catedra Lit. Ro mn i Teorie Literar. - Chiinu :
CEP USM, 2013. - 363, [1] p. - Bibliogr. : p. 361-363. - ISBN 978-9975-71-351-1.
226. Vadim Tudor, Corneliu. Art ificii / Corneliu Vadim Tudor. - Bucureti : Ed. Fundaiei " Ro mnia Mare",
2010. - 210 p. - ISBN 978-973-87949-6-2.
227. Vaku lovski, M ihail. Bib lid ioteca : (istorie) / Mihail Va kulovski. - Bucureti : Casa de pariuri literare, 2012.
- 291 p. - ISBN 978-606-8342-56-6.
228. Vasilcu, Traian. Inscripii pe Etern : opere netcute : n 9 vol.. Vol. 1 / Traian Vasilcu. - Ch iinu :
Grafema Libris, 2012. - 716 p. - ISBN 978-9975-52-127-7.

229. Vasilcu, Traian. Inscripii pe Etern : opere netcute : n 9 vol.. Vol. 2 / Traian Vasilcu. - Ch iinu :
Grafema Libris, 2012. - 630 p. - ISBN 978-9975-52-129-1.
230. Vasilcu, Traian. Inscripii pe Etern : opere netcute : n 9 vol.. Vol. 3 / Traian Vasilcu. - Ch iinu :
Grafema Libris, 2012. - 628 p. - ISBN 978-9975-52-134-5.
231. Vasiliev, Boris. Stalin mi-a furat copilria / Boris Vasiliev. - Chiinu : Batina-RADOG, 2010. - 480 p. :
il., fotogr. - ISBN 978-9975-4154-1-5.
232. Vereen, Bob. Cu m ii poate controla un brbat gndurile, dorinele i pasiunile? / Bob Vereen. - Lugoj :
Cunoaterea Cuvntului, 2005. - 100, [2] p. - (Studii bib lice de 40 minute : un program de s tudiu de 6
sptmni). - ISBN 973-7747-18-6.
233. Verejanu, Renata. Maxime i cugetri : [din versurile Renatei Verejanu]. - Ed. necenzurat. - Chiinu :
Org. Mondial a Copiilor Talentai (OM CT), 2010. - 76 p. - (n lu mea Renatei Verejanu). - ISBN 9789975-4130-6-0.
234. Vin ificaia primar : [man. pentru uzul studenilor] / Emil Rusu. - Chiinu : "Continental Grup" S.R.L.,
2011. - 495, [1] p. - Bib liogr. : p. 492-495 (73 t it.). - ISBN 978-9975-4248-4-4.
235. Vrlan, M ihail. Termotehnic / Mihail Vrlan ; Acad. de Transporturi, Informat ic i Co munica ii. Chiinu : Tipografia A..M., 2013. - 93 p. - (Inginerie, Transport i Logistic). - Bibliogr. : p. 91 (9 tit.). ISBN 978-9975-4448-2-8.
236. Vlahu, Alexandru. Din trecutul nostru / A. Vlahu ; il. de Stoica. - Bucureti : Semne, 2011. - 213, [2] p.
- (Scriitorii ro mn i). - ISBN 978-606-15-0053-6.
237. Vo lnichi, Igor. C lul e nevinovat / Igor Vo lnichi. - Chiinu : ULYSSE, 2013. - 160 p. - ISBN 9789975-4221-3-0.
238. Woolf, Virg inia. Doamna Dalloway. - Camera lui Jacob / Virginia Woolf ; trad. i note : Alexandru
Macovescu. - Bucureti : Adevrul Holding, 2012. - 346, [6] p. - (Bib l. "Adevrul". 101 cr i de citit ntr-o
via). - ISBN 978-606-644-008-0.
239. Zanet, Todur. Gagauzluk : ku ltura, ruh, adetlar : gagauz folkloru / Todur Zanet ; bilim red. Huseyn
Ismayilov ; Moldova Bilimnar Akademiyasinin Filo logiya Institutu, Azebaycan Milli Bilimnar
Akademiyasinin Folklor Institutu. - Chiinu : Pontos, 2010. - 560 p. - Bib liogr. : p. 540-553. - ISBN 9789975-51-161-2.
240. , - . / . - Chiinu : Pontos, 2011. - 391 . ISBN 978-9975-51-280-0.
241. : . . : 70 - / ,
- ; . . - , . - :
, 2011. - 758 . - . . - ISBN 978-5-8243-1585-1.
242. / . : : . . . - : Arc, 2012. 156, [4] ., [11] . . . - ( ). - ISBN 978-9975-61-666-9.
243. , . . : . / . .
, . . ; . - . . , .
. - : Valinex, 2013. - 110 . - . : . 109 (20 .). - ISBN 9789975-68-192-6.
244. , . : : 40- : .
6 / , . - Lugoj : Cunoaterea cuvntului, .. - 100 . - (40
. 6 ). - ISBN 978-1-57856906-9.
245. , . / . . , . . , . .
; . . . . - : : ;, 2010. - 302 . : . - ISBN 978-5-69939224-7.

246. / . : ; . , . : Arc, 2012. - 160 ., [13] . . . - ( ). - . : . 153-157. - ISBN


978-9975-61-715-4.
247. : . : 6000
/ . . , . . , . . , ... - : , 2009. - 606, [2] . - ISBN
978-5-699-25613-6.
248. " ", . .-. .
: 2- . .-. ., , 11-12 , 2012 /
. . - . . . , - . . - ; . . . .
. - : - . . . , 2012. - 140 . - . . - ISBN
978-5-91307-190-3.
249. , i Ii. i i ii i i
i i : i / i Ii , i i I. i : " i ", 2011. - 111 . - ii. : . 89-98. - ISBN 978-966-646-105-9.
250. . . 3. : / edit. Adrian Blajinschi ; transl. Nina
Vishenchuk. - Lugoj : Cunoasterea Cuvantului, 2011. - 114 c. - ( ). - ISBN
978-606-8114-37-8.
251. , .
/ , ; . . ; . ,
. . - : .., 2013. - 76 . - . : . 47-56 (99 .). - ISBN 978-99754431-8-0.
252. / . : ; . . - : Arc, 2012.
- 158, [2] ., [13] . . . - ( ). - ISBN 978-9975-61-708-6.
253. : / . . ,
. . , . . , ... ; . . . ; . . . . -
: - , 2007. - 442, [2] . - . . - ISBN 978-5-7901-0092-5.
254. '' ", . . . .
: 4-
. .-. ., , 9-10 . 2012 . / . . - . . .
, . - , . . , ... ; . . : . - : . -, 2012. - 364 . - . . - ISBN 978-9975-4062-8-4.
255. , . , ,
: . / . . . - : , 2006.
- 181, [3] . - . : . 176-180 (93 .). - ISBN 5-94343-124-1.
256. , .
: . . . / . . , .
. ; . . ; . - . - : .., 2011. 350 . - ISBN 978-5-902-79-6.
257. ", - ", . . .
", ", 200- , , ,
5-8 2012 .. . 2 = i i i i ii "i, i
- i", i 300-i ii i , , 5-8
2012 . / . . . , . . . - . - : .., 2012. - 193 .
- . .
258. : [. 150 : , , ] / . . . . . - : , 2010. - 191 . : . - ISBN 978-5-699-31729-5.
259. , . / . - : , 2010. - 317, [3] . ( ). - ISBN 978-5-9265-0757-4.

260. , . : .
/ . . . - -- : , 2011. - 345, [8] . - (
). - . . - ISBN 978-5-222-18134-8.
261. , . / . . . - :
, 2010. - 128 . : . - ( ). - ISBN 978-985-16-8216-0.
262. , . : ( .-.
). . 1 = Adaptive system of plant selection / . . ; . . .-. . - :
, 2001. - 779 . - ISBN 5-209-01170-4.
263. , . : ( .-.
). . 2 = Adaptive system of plant selection / . . ; . . .-. . - :
, 2001. - . 785-1489. - . : . 1381-1425. - ISBN 5-209-01170-4.
264. Thy mus L. : (, ) : . : .
/ . . , . . , . . , . . ;
. . -. - : , 2012. - 238, [2] . : . . : . 216-239
(332 .). - ISBN 978-966-630-069-4.
265. : 20 : .
/ . . . ; . ., , . --, . - .
- - : , 2011. - 267 ., [12] . . .
266. , . :
: / . . ; . . , - . ,
- , . ; ., . . . ;
; . - : Business- Elita, 2007. - 838 . . - ISBN 978-8875-9606-6-3.
267. , . : / . - : " ",
2013. - 362 . - ISBN 978-9975-51-437-8.
268. , . / . : .., 2013. - 170 . - ISBN 978-9975-4245-1-6.
269. , .
/ , ; . . . ; , -
, - . - : .., 2011. - 392 . - . : . 372-392 (272 .). - ISBN
978-9975-78-967-7.
270. : [4000 , ,
. ] / -. . . . - : , 2010. - 989 . - . :
. 985-987. - ISBN 978-5-699-26474-2.
271. , .-. : , , / . -. , .
; . . . . . ; . . . . . - -
: , 2009. - 244, [12] ., [19] . . - . . - ISBN 978-5-93913-185-8.
272. : , , . / . -. . . . -
: , 2010. - 639, [1] . - ( ). - ISBN 978-985-13-9842-9.
273. , . . / . . . - : , 2010. - 296 . : . ( . . ). - ISBN 978-5-699-44219-5.
274. , . / . . . : , 2010. - 476, [4] . : . - (100 ). - ISBN 978-5-9533-6176-8.
275. , . . . 1 / , . - : ..,
2013. - 369 ., [2] . . - . : . 368 (20 .). - ISBN 978-9975-4251-4-8.
276. , . . . 2 / , . - : ..,
2013. - 345 . - ISBN 978-9975-4251-5-5.

277. : / .
. - . 3-, . - : , 2011. - 894, [2] . - . : . 883-889. - ISBN 978-5699-18966-3.
278. : . / . .
, . . , . . , ... ; . . -. - : ,
2012. - 123, [1] . : . - . : . 110-117 (90 .). - ISBN 978-966-630-070-8.
279. , . / . . . - : , 2011. - 96 . : . ISBN 978-985-16-9170-4.
280. / . : ; . . - : Arc, 2012.
- 160 ., [14] . . . - ( ). - . : . 156-158. - ISBN 978-9975-61-714-7.
281. , . / . . . - :
, 2008. - 476, [2] . : . - (100 ). - ISBN 978-9533-2114-3.
282. ', . : . . : [
, , : 1600
. . ] / ', . - : ,
2008. - 256 . : . - ISBN 978-5-699-22156-1.
283. " -. . . ",
. .
21- " -. .
. ", , 9 -16 . 2012 . / .
. - , ; . ,. : , 2012. - 610 . - . . - ISBN 978-966-366-581-8.
284. , .
: (.) / . . , . . . - : ..,
2013. - 207, [1] . - . : . 172-176 (99 .). - ISBN 978-9975-4245-2-3.
285. , . : , ,
/ . . , . . . - : A.S.E.M., 2004. - 293 . : . . : . 284-285 (19 .). - ISBN 9975-75-243-8.
286. , . 2006-2011 . :
/ ; . - : ..,
2011. - 89 .
287. , . ? / . - : ,
2010. - 350, [2] . : . - ( ). - ISBN 978-5-9524-4949-7.
288. , . , / , . - : Prut
International, 2010. - 268 . - . . . - ISBN 978-9975-69-571-8.
289. : -. - : Bestiary, 2012. - 96 . : . - ISBN 978-609-456-044-6.
290. , . : .
/ . . . - : , 2010. - 496 . - ISBN 978-5-392-01261-9.
291.
20 : ,
2012 / . ; . . . .
. - : , 2012. - 369 . - ISBN 978-5-990422-6-2.
292. , . / . . - :
, 2011. - 429, [3] . : . - (100 ). - ISBN 978-5-9533-4869-0.
293. , . : . . / . - . 2-, . . : , 2008. - 264 . : . - . : . 262-263. - ISBN 978-5-699-17805-6.

294. " : ",


. .-. .
:
: 3- . .-. . (8-9 . 2012 .) : ., . /
. . . ; . . - :
- , 2012. - 525, [3] . - (125- . . ). ISBN 978-5-901695-54-8.
295. : . -
. : . ., , 24-28 . 1990 . / - , - ,
- , . . . - S.l. : S.n., 1990. - 80 .
296. 100 : . . / . : , , ; .
. . . . - : , 2009. - 223, [1] . : . - ISBN 978-07495-5378-4.
297. / . . . . - : , 2009. - 477, [3] . : . - (100
). - ISBN 978-5-9533-3852-3.
298. / .-. . . . - : , 2009. - 431, [1] . : . - (100
). - ISBN 978-5-9533-3977-3.
299. / .-. . . . - : , 2009. - 428, [4] . : . - (
). - ISBN 978-5-9533-3976-6.
300. / .-. . . . - : , 2009. - 431 . : . - (100
). - ISBN 978-5-9533-3946-9.
301. , .
/ . . . - : .., 2010. - 46 .
302. , . 2012 . . 2 / . : .., 2012. - 189 .
303. 1000 : . / . . . . - : ;
, 2011. - 159, [1] . : . - ISBN 978-5-271-27761-0.
304. , . : 3- .. . 1 / . , . , . ; . . ; .
. . . , ... - . 3-. - : , 2010. - 454, [2] . : . - (
). - ISBN 978-5-03-003826-1.
305. , . : 3- .. . 2 / . , . , . ; . . ; .
. . . , . . . - . 3-. - : , 2010. - 436 . : . - (
). - ISBN 978-5-03-003827-8.
306. , . : 3- .. . 3 / . , . , . ; . . ; .
. . . , ... - . 3-. - : , 2010. - 451, [5] . : . - (
). - ISBN 978-5-03-003828-5.
307. , . / . - : Bons Offices,
2013. - 208 . - (- " "). - . : . 202-208. ISBN 978-9975-4320-1-6.
308. - - / . . , . .
, . . , . . . - . 2-, . . - : -, 2013. 353, [7] . : . - (. - -). - . : . 308-353 (725 .). - ISBN
978-5-9704-2366-0.
309. / . : ; . : . - : Arc,
2012. - 158, [2] ., [14] . . .- ( ). - . : . 155-158. - ISBN 978-997561-705-5.

310. / . . . : .., 2012. - 51 . : . .


311. , . 101 = 101 things I learned in architecture school /
. - - : , 2010. - 101 . - ISBN 978-5-388-00292-1.
312. , . / . - :
Tipografia Centrala, 2009. - 349 . : . - ISBN 978-9975-78-825-0.
313. / . : ; . . - : Arc,
2012. - 160 ., [13] . . . - ( ). - . : . 154-157. - ISBN 978-9975-61711-6.
314. , . : .
/ . . . - - ; ; : , 2009. - 331, [4] .
- ( . ). - . : . 329-330. - ISBN 978-5-8114-08702.
315. , . - 200 . . 1. (1813 - 1940) / ,
; . . - . . . - : Bons Offices, 2013. - 608 . : . . : . 362-370. - ISBN 978-9975-4412-9-2.
316. , . . : -. "
-II" " " / . . ; . . -, .
, . - : .., 2011. - 120 . : . - . : . 116120. - ISBN 978-9975-71-091-6.
317. , . 100 ,
/ . . . - : , 2011. - 239, [1] . : . - ISBN 978-985-16-9225-1.
318. , . / . . . - : , 2009. 430, [2] . : ., . - (100 ). - ISBN 978-5-9533-3848-6.
319. , . / . . . - :
, 2010. - 426, [6] . : . - (100 ). - ISBN 978-5-9533-4684-9.
320. , . 1000 , , :
/ . - : ; , 2008. - 973, [1] . : . - ISBN 978-5-17-0449293.
321. , . : 10- .. . 1.
, ( ) / . ;
, . . -. - : .., 2012. - 386 . : .
322. , . : 10- .. . 2.
, / . ;
, . . -. - : . ., 2012. - 372 . : .
323. , . : 10- .. . 3.
, ( VII . ) / .
; , . . -. - : .., 2012. - 314 . : .