Sunteți pe pagina 1din 1
Comisia Europeană
Comisia
Europeană

Cerinţe:

  • 1. Citiţi textul, astfel încât la

sfârşit să puteţi numi sarcinile,

compunerea şi sediul organelor.

  • 2. Clarificaţi problemele cu

participanţii din grupa dvs. care

s-au ocupat cu acelaşi organ.

  • 3. Explicaţi, pe baza schemei

alăturate, unui coleg care s-a ocupat cu un alt organ, care sunt atribuţiile şi compoziţia organismului „dvs.“.

Propuneri de dezvoltare a politicii comunitare Control asupra respectă rii şi aplică rii conţinuturilor Tratatelor ©
Propuneri
de dezvoltare a
politicii
comunitare
Control
asupra respectă rii
şi aplică rii
conţinuturilor
Tratatelor
© 2005 Agora (GbR)

Comisia European ă

Reprezentare în
afară

25 membri Propuşi de guvernele statelor membre şi, după acordul dat de PE, numiţi pe o
25 membri
Propuşi de
guvernele statelor
membre şi, după
acordul dat de PE,
numiţi pe o
perioadă de 5 ani
Direcţii generale
în organiza ţiile interna ţionale
în organiza ţiile
interna ţionale
  • comunitare

Funcţie

  • executivă în

realizarea politicii

  • 1 http://www.gesellschaft-agora.de

Sediul Comisiei Europene este la Bruxelles. Comisia Europeană este compusă, la ora actuală, din 25 de membri, numiţi pe o durată de cinci ani la propunerea guvernelor din statele membre – mandatul lor depinde astăzi şi de acordul dat de Parlamentul European. Odată cu intrarea în funcţie a Comisiei Barroso, la 22.11.2004, toate statele membre trebuie să numească un comisar. Comisarii nu acţionează în numele ţării lor de origine, ci trebuie să fie cu totul independenţi, acţionând astfel în interesul comunitar. Ei sunt sprijiniţi de aproximativ 24.000 de funcţionari (la nivelul lunii octombrie 2004) — mai puţini decât cei existenţi într-o metropolă! — care activează în 28 de aşa numite Direcţii şi Servicii Generale (de ex. pentru circulaţie, agricultură, relaţii externe, politică regională etc.) şi instituţii speciale, ca de ex. Secretariatul General, Serviciul de Traducere sau Juridic, precum şi în nouă departamente interne. Atribuţiile cele mai importante ale Comisiei pot fi descrise în patru puncte.

(1) Drept de iniţiativă: la baza fiecărei decizii luate de Consiliu trebuie să se afle o propunere a

Comisiei.

Totodată,

ea

trebuie

să

elaboreze, ca promotor al integrării,

propuneri în

vederea

dezvoltării politicii comunitare. Acest drept, de a hotărî cu privire la ordinea de zi, de a prezenta propuneri la termene date şi de a corela diverse iniţiative, îi conferă o putere mare de influenţă în procesul legislativ.

(2) Păzitoare a Tratatelor: Comisia veghează asupra aplicării dispoziţiilor conţinute în Tratat şi a deciziilor luate de organele CE, putând, atunci când constată apariţia unor nereguli, să le semnaleze Curţii Europene de Justiţie.

(3) Organ executiv în ceea ce priveşte realizarea politicii comunitare: toate acestea includ şi administrarea mijloacelor financiare, precum şi realizarea politicilor CE. Asta nu înseamnă că Comisia se ocupă şi la nivelul statelor membre de realizarea nenumăratelor dispoziţii şi linii directoare – acest lucru nu ar fi cu putinţă, din pricina felului în care este construită. De toate acestea se ocupă administraţia statelor membre sau entităţile regionale ale acestora. Funcţia principală a Comisiei este în special de supraveghere şi de control a realizării dispoziţiilor conţinute în Tratat de către statele membre.

(4) Reprezentare în afară: Comisia a reprezentat, de exemplu, Comunitatea, în rundele GATT şi în organizaţiile internaţionale; ea face acest lucru de regulă împreună cu statele membre şi/sau cu preşedintele respectiv.

Cele mai importante trăsături ale Comisiei sunt: diferenţierea ei funcţională precum şi faptul că aici este vorba de o birocraţie multinaţională, care dispune de un sistem elaborat de comitete (comitologie), în cadrul căruia predomină o cooperare extrem de strânsă – atât cu administraţiile din statele membre, cât şi cu asociaţiile naţionale şi europene.