Sunteți pe pagina 1din 2

UniversitateaTransilvania din Braov Ministerul Educaiei, Cercetrii, Tineretului i Sportului Facultatea: de Litere Valabil ncepnd cu anul universitar 2011-2012

Programul de studii universitare de masterat: Traducere si interpretariat din limba franceza n limba romna (n limba franceza) Domeniul fundamental: Stiinte umaniste Domeniul de licen: Limbi Moderne Aplicate, Limbi si literaturi Durata studiilor: 2 ani Forma de nvmnt:cu frecventa

ANUL I
Nr. Crt. Discipline obligatorii Tip*
Codul Disciplinei
LTDFL0101

Semestrul I L P Ver.

Cred.

Semestrul II L P Ver.

Cred.

01 02 03 04 05 06 07

08 09 10

Introducere n teoria traducerii Terminologie Traducere consecutiva I Traducere simultana I Structuri si tipare ale limbii romane Metodica cercetarii terminologice Dezvoltarea competentelor lingvistice Traduceri de specialitate Traducere simultana II Traducere consecutivaII

DCA DCA DAP DAP DSI DCA DSI DAP DAP DAP

2 2 1

2 2 2 1

E1 E1 E1 E1

8 5 4 4 6 2 2 1 2 E2 E2 6 8

LTDFI0102 LTDFI0103 LTDFI0104 LTDFI0105 LTDSI0206 LTDSI0207

LTDSI0208 LTDSI0209 LTDSI0210

5 7 12 4 27 4

2 2 2 9 13

C2 C2 C2 5

4 4 4 26

Total ore obligatorii

Nr. crt.

Discipline opionale

Tip

Codul Disciplinei

Semestrul I L P Ver.

Cred.

Semestrul II L P Ver.

Cred.

Se alege un pachet care definete traseul de specializare:


11 12 Traseu specializare Traducere asistata de calculator Tehnici de redactare a documentelor in format electronic Stilistica si retorica traducerii Subtitrare filme artistice si documentare

DAP DAP DSI DSI

LTDCA0111 LTDCA0112

2 2

C1 C1

3 3 1 1
E2 E2 4 4 4 14 30

13 14

LTDCA0213 LTDCA0214

Total ore opionale pe sptmn Total

2 14

3 30

*) Not: DAP discipline de aprofundare (pot constitui trunchi comun definit la nivel de facultate) DSI discipline de sintez DCA discipline de cunoatere avansat. RECTOR, Prof. univ. dr. ing. Ion VIA DECAN, Prof.univ.dr. Andrei BODIU

DIRECTOR DE DEPARTAMENT,
Conf. dr. Marinela BURADA

COORDONATOR PROGRAM STUDII,


Conf.dr. Liliana ALIC

UniversitateaTransilvania din Braov Ministerul Educaiei, Cercetrii, Tineretului i Sportului Facultatea: de Litere Valabil ncepnd cu anul universitar 2011-2012 Programul de studii universitare de masterat: Traducere si interpretariat din limba franceza n limba romna (n limba franceza) Domeniul fundamental: Stiinte umaniste Domeniul de licen: Limbi Moderne Aplicate, Limbi si literaturi Durata studiilor: 2 ani Forma de nvmnt:cu frecventa

ANUL II
Nr. crt. Discipline opionale

Tip

Codul Disciplinei

Semestrul I L P Ver.

Cred.

Semestrul II L P Ver.

Cred.

01

02

03 04 05 06 07

08 09

Se alege un pachet care definete traseul de specializare: Traseu specializare Traducere si DCA LTDSI0301 comunicare interculturala LTDSI0302 Analiza lingvistica a DSI textului in vederea traducerii LTDSI0303 Traducere consecutiva DAP III LTDSI0304 Traducere simultana III DAP LTDSI0305 Lingvistica corpusului DSI LTDCA0306 DSI Probleme de etica si legislatie a traducerii LTDCA0307 Traducerea DSI documentelor electronice LTDCA0408 Proiect de practic APD Elaborarea lucrrii de disertaie i examenul de disertaie APD
LTDCA0409

E3

E3

2 2 1

C3 C3 E3

4 4 6

2 2

E3

3 10 spt. x 14 ore = 140 ore 4 sptmni x 14 ore = 56 ore

C4 E4

20 10

Total ore opionale pe sptmn

8 15

30

30

*) Not: DAP discipline de aprofundare (pot constitui trunchi comun definit la nivel de facultate) DSI discipline de sintez DCA discipline de cunoatere avansat.

RECTOR, Prof. univ. dr. ing. Ion VIA

DECAN, Prof.univ.dr. Andrei BODIU

DIRECTOR DE DEPARTAMENT,
Conf. dr. Marinela BURADA

COORDONATOR PROGRAM STUDII,


Conf.dr. Liliana ALIC