Sunteți pe pagina 1din 2

Firma: SC GRUP SAPTE SRL Adresa: STR. CEAHLAU , NR 11 CLUJ NAPOCA, JUD.

CLUJ Cod Unic de Inregistrare (CUI): RO 11389389 DEPARTAMENT/RAION Cod fiscal: J12/1508/1999 Tel./Fax: 0746025762/0731.036.868 E-mail: suceava@grupsapte.ro Semnatura:............................................................ Nr. inregistrare delegatie: 12/31-07-2013 Data: ................................. DELEGATIE

DE ACORD , (conform art. 82, H.G. 1425/2006) Manager (Numele/Prenumele)

Prin prezenta, delegam pe D-l/D-na DITU ROXANA-IULIANA, angajat (a) in functia de PROMOTER la S.C. GRUP SAPTE SRL , cu sediul in CLUJ-NAPOCA, punct de lucru BOTOSANI, prin evidenta Zilierului avand domiciliu stabil in SAT UNTENI ( COM. UNTENI) , BOTOSANI, cu domiciliul declarat in SAT UNTENI (COM. UNTENI) , BOTOSANI, posesor al actului de identitate seria XT. nr. 392676, eliberat de POLITIA BOTOSANI la data 28/08/2008, CNP 2940704070011 de profesie ELEV , nr. tel. 0753522820, pentru a reprezenta firma in relatia cu CARREFOUR ROMANIA S.A. HYPERMARKET CARREFOUR BOTOSANI, in baza contractului (conventie) comercial nr. ......./......., incheiat intre cele doua parti. Persoana delegata va desfasura activitatea de PREZENTARE ( merchandisare, prezentare, etc), pentru urmatoarele tipuri de produse: NIVEA , in perioada 15/08/2013 - 15/09/2013/ (maxim o luna) dupa urmatorul program: MAGAZINUL LUNI MARTI MIERCURI JOI VINERI SAMBATA DUMINICA

14:0014:0014:0014:0014:0014:0014:00-22:00 22:00 22:00 22:00 22:00 22:00 22:00 Delegatul NU foloseste transpaletul manual sau electric, acesta NU poseda carnet de manevrant si NU este instruit conform Prescriptiilor Tehnice ISCIR in vigoare. Delegatul nu are dreptul de a conduce transpaletul cu catarg sau stivuitorul. Mentionam ca persoana delegata a fost instruita din punct de vedere al SECURITATII si SANATATII in MUNCA, conform Legii 319/2006, Hotararea 1425/2006 si in DOMENIUL SITUATIILOR de URGENTA, conform Legilor 307/2006 si 481/2004, ORDINUL nr. 712/2005, detine Fisele de Instruire Individuala de SECURITATE si SANATATE in MUNCA si in DOMENIUL SITUATIILOR de URGENTA. Angajatorul va respecta prevederile Codului Muncii, legislatia de SECURITATE si SANATATE in MUNCA si in domeniul SITUATIILOR de URGENTA in vigoare, privind timpul de lucru, instructajul, controlul medical la angajare si/sau controlul medical periodic, etc. Pentru activitatile in care delegatul manipuleaza produse alimentare neambalate, este obligat sa detina si sa poarte echipament de protectie si igiena corespunzator, Fisa de aptitudine (original si copie) cu mentiunea: apt contact cu produse alimentare neambalate, semnata conform legii, de catre medicul de medicina a muncii, precum si CERTIFICATUL sau DIPLOMA (original si copie) care sa demonstreze ca a absolvit cursul Notiuni Fundamentale de Igiena , conform ORDINULUI nr. 1225/2003. COMUNICAREA si CERCETAREA EVENIMENTULUI se vor face imediat dupa producere, de catre persoana juridica la care este angajata victima. INREGISTRAREA SI EVIDENTA ACCIDENTELOR DE MUNCA SI A INCIDENTELOR PERICULOASE se vor face de catre persoana juridica la care este angajata victima. CONDUCEREA SI ORGANIZAREA ACTIVITATII LA LOCUL DE MUNCA, pentru lucratorii Partenerului , intra in atributia exclusiva a acestuia. Toate documentele cerute vor fi prezentate in original si copie de catre delegat , care va fi instruit timp de 4 ore de catre personalul autorizat al S.C. CARREFOUR ROMANIA S.A. Programul de instruire este de Luni pana Vineri, cu incepere de la ora 8:00 sau de la ora 12:30. Instructajele au valabilitate 6 luni, cu mentiunea ca Delegatia sa fie predata lunar Serviciului Intern de Prevenire si Protectie al S.C. CARREFOUR ROMANIA S.A.

DIRECTOR (Numele si Prenumele) BTL CIOBANU OANA Semnatura si Stampila

NOTA: Delegatia trebuie redactata si verificata, inainte de a fi semnata de DIRECTOR. Nu se admite nici o completare cu pixul, stiloul, etc., pe MODEL-ul de DELEGATIE. ACORDUL Conducatorului locului de munca este necesar, in conformitate cu prevederile Art. 82 din H.G. 1425/2006.

S-ar putea să vă placă și