ROLUL RELAŢIEI PROFESOR – ELEVI ÎN ACTUL COMUNICĂRII EDUCAŢIONALE

Comunicarea pedagogică se realizează pe trei canale: 1.1. Canalul verbal. Comunicarea educaţională  Fără comunicare nu există o societate. Canalul paraverbal. . 2.ELEV 1. Comunicarea. Canalul nonverbal. 3. COMUNICAREA PROFESOR .  Comunicarea educaţională se desfaşoară într-un cadru  şcolar şi calitatea ei depinde de competenţa profesorului de a comunica.1.

2. interesant.  Calităţile personale ale profesorului joacă un rol semnificativ în stilul de conducere pe care îl preconizează:  liderul autoritar: impunător. . Relaţia profesor – elev  Elevii şi profesorul formează împreună un sistem.  profesorul înclinat spre stilul de conducere laissez-faire: afectuos si permisiv. grijuliu. amuzant. aspru. dominator.  liderul democratic: stimulativ.1.

etc. 3. Coeziunea clasei de elevi constituie un obiectiv al muncii profesorului Clasa de elevi reprezintă „colectiv format” atunci când în rândul membrilor săi domină dorinţa şi bucuria muncii în comun.1. . instituţionalizat. alcătuit din elevi de aceeaşi vârstă care funcţionează în domeniul instructiv educativ cu scopul formării elevilor. Clasa de elevi Clasa de elevi este un grup de muncă formal. când membrii săi îşi concentrează eforturile pentru realizarea sarcinilor comune. când decid în comun asupra problemelor clasei.

este model de conduită civică şi morală. Rolul profesorului în clasa de elevi  Profesorul conduce si decide. . d. b. el trebuie să rezolve câteva probleme: transmiterea cunoştinţelor de specialitate. c. dificultăţi legate de notare.1. Pentru o desfăşurare optimă a procesului instructiv-educativ. consiliază şi controlează. crearea şi menţinerea unei ordini iniţiale.4. organizează şi  a. influenţează. crearea motivaţiei. apreciază şi îndrumă.

mesaj verbal. gestică. . conţinutul mesajului. fie în indiferenţă. relaţia dintre emiţător şi receptor. indirect – prin intermediul altor factori emoţionali: colectivul de elevi.1. receptor. fie în antipatie şi neîncredere. Barierele în comunicarea profesor-elev pot se refere la: emiţător. Influenţarea elevului de către profesor se face : direct – prin atitudine. Interacţiunea profesor – elevi  Relaţiile profesor-clasă se polarizează fie în sentimente         de simpatie şi încredere reciprocă. exemplul personal etc.5. consiliul profesoral. comitetul de parinţi. familia.

. centrat pe modificările de comportament.6. centrat pe cultivarea unor relaţii de parteneriat cu elevii. centrat pe conexiuile şcolii cu alte subsisteme sociale. Nici un tip de control nu subzistă în stare pură şi nu caracterizează un profesor de la începutul şi până la sfârşitul carierei sale.Profesorul sursă de autoritate şi putere  Controlul pe care profesorul îl exercită asupra elevilor         este rezultatul unui amestec subtil de autoritate şi putere. Dozajul autoritate/putere a configurat mai multe tipuri de control: autoritar.1. ştiinţific. permisiv.

ameninţarea elevilor. Profesorul trebuie să sesizeze şi să încurajeze orice încercare a elevilor de a se apropia de el. cât şi al conlucrării sale cu elevii.1. dar şi atmosfera permisivă şi formalismul.7. Niciun profesor n-ar trebui să uite că şi el a fost cândva elev! . Profesorul sfătuitor şi consilier al elevului Climatul afectiv al clasei este rodul atât al comportamentului profesorului. înfricoşarea. Tonul afectiv optim al relaţiei profesor–elevi exclude autoritarismul.

2. activă – profesorul îi arată elevului că îl ascultă şi îl încurajează să continue.8. Ascultarea este o verigă importantă a actului de comunicare Ea poate fi de două feluri : pasivă – elevul vorbeşte dar nu ştie dacă este ascultat.1.Modalităţi de comunicare profesor-elev  Comunicarea cu elevul presupune  1. deschidere. . abilitaţi de ascultare şi de exprimare verbală si nonverbală a mesajelor. disponibilitate din partea profesorului.

 Părinţii hiperprotectori cresc un copil anxios.  Într-un stil optim de interacţiune părinte-copil. culturale. lipsit de iniţiativă în timp ce atitudinea prea severă a părinţilor faţă de copil nu lasă loc iniţiativei acestuia. religioase. . cu recunoaşterea şi respectarea personalităţii şi independenţei copilului.2. spiritul de iniţiativă şi independenţa.  Multe din dificultăţile pe care le întâmpină şcoala cu anumiţi copii îşi au originea în disfuncţionalităţi ale mediului familial. INTERFERENŢE ÎNTRE EDUCAŢIA ÎN FAMILIE ŞI EDUCAŢIA ŞCOLARĂ  În familie i se transmit copilului valori morale. se combină autoritatea şi fermitatea. i se dezvoltă personalitatea.

SCOALĂ PENTRU TOŢI. sex.3. . precum şi de deosebirile individuale. nivelul pregătirii anterioare. ţinandu-se seama de particularitaţile de vârstă. de potenţialul intelectual şi fizic al fiecarui elev in parte. EDUCAŢIE PENTRU FIECARE Organizarea si desfăşurarea procesului de învăţământ trebuie să se realizeze pe măsura posibilităţilor reale ale elevilor.

nevoia de recunoaştere socială. transferul afectiv. 3. 10. 7. comportamentul impulsiv. 4. 5.4. 9. . anxietatea. Cauze ale comportamentului perturbator al elevului  Cauze ale comportamentului inadecvat în clasă: 1. 6. izolarea socială. 2. agresivitatea umană înnăscută. ignorarea regulilor. modul de manifestare al profesorului.1. antipatie în raport cu şcoala. COMPORTAMENTUL PERTURBATOR AL ELEVULUI 4. 8. conflicte între sistemele opuse de reguli.

2.Interviul bazat pe relaţii de încredere . Tehnicile interviului: . Admonestarea elevilor care creează probleme.Modalităţi de intervenţie ale profesorului  Nu există tehnici infailibile de management şi     control al clasei Pentru rezolvarea problemelor apărute la clasă se sugerează: Intervenţia directă.Interviul investigativ  De o importanţă deosebită este motivarea elevilor .4.

Tehnicile modificărilor de comportament şi implicaţiile lor în managementul clasei  Tehnicile modificărilor de comportament cuprind trei 1. . ca să poată fi evitat. simultan cu aplicarea acelor întăriri şi recompense semnificative pentru comportamentul dezirabil. Identificarea recompenselor şi întăririlor care susţin comportamentul nedorit.3. identificarea recompenselor şi întăririlor care vor contribui la sporirea frecvenţei comportamentului dezirabil. ca şi a comportamentului dezirabil care îi va lua locul.4. Evitarea sistematică a primului tip de întăriri şi recompense. componente: Specificarea comportamentului indezirabil care urmează să fie redus la minimum sau înlăturat. 3. 2.

5. STRATEGII ŞI TEHNICI DE REZOLVARE A SITUAŢIILOR CONFLICTUALE ÎN SALA DE CLASĂ  Pentru rezolvarea situaţiilor conflictuale    profesorul poate recurge la diferite tipuri de strategii: Strategii de evitare Strategii de diminuare Strategii de confruntare–strategii de putere -strategii de negociere .

Cu cât formele de penalizare ( ironia. notele proaste) sunt mai des folosite. . ci şi asupra întregului colectiv al clasei. ridiculizarea. jignirea. Este foarte important ca atunci când admonestează în faţa clasei un elev profesorul să ţină cont de personalitatea acestuia.5. cu atat efectul lor scade.1 Admonestarea si rolul ei in managementul clasei O mustrare venită din partea profesorului are un efect puternic nu numai asupra elevului vinovat.

5. frustrare. deteriorarea relaţiilor profesor – elev. ca remediu. . Trebuie să se recurgă la pedepse doar în cazul unor comportamente perturbatoare repetate. cu efecte pe termen lung: anxietate.2.Pedepsele şi rolul lor în managementul clasei Pedeapsa. nu are efecte pozitive decât în mod circumstanţial şi pe termen scurt putând produce în schimb reacţii emoţionale negative. şi nu în cazul unor incidente izolate.

excursii  recompense interne: sentimentul de împlinire. Recompensele pot fi:  recompense externe: note. premii. diplome.3. Recompensele şi rolul lor în managementul clasei Premierea comportamentelor dezirabile pare a fi cheia unui management eficient al clasei. Premiul trebuie să fie întotdeauna meritat .5.  între patru ochi. satisfacerea curiozităţii Există două modalităţi de premiere a unui elev:  în public.

Sign up to vote on this title
UsefulNot useful