P. 1
recenzie facuta exemplu

recenzie facuta exemplu

|Views: 5|Likes:
Published by iulia_mihaela_24

More info:

Published by: iulia_mihaela_24 on Aug 15, 2013
Copyright:Attribution Non-commercial

Availability:

Read on Scribd mobile: iPhone, iPad and Android.
download as DOCX, PDF, TXT or read online from Scribd
See more
See less

12/19/2014

pdf

text

original

CRISTIAN PANA este lect.univ.dr.

la UNIVERSITATEA ECOLOGIVA DIN BUCURESTI, unde susţine cursuri de FINANTE PUBLICE, FISCALITATE ETC. MANUALUL DE FINANTE PUBLICE are marele merit de a pune alături de rigoarea ştiinţifică şi viziunea comprehesivă asupra fenomenului, demersul îndrăzneţ în tratarea aspectelor pe care le studiază: “DOMENIUL FINANTELOR SE OCUPA CU CONCEPTELE DE TIMP, BANI SI RISC, PRECUM SI MODUL IN CARE ACESTEA SUNT INTERDEPENDENTE”. Autorul se adresează atât practicienilor, cât şi specialiştilor în ştiinţele FINANTELOR PUBLICE, oferind fiecăruia deopotrivă un instrument de analiză şi un construct consistent pentru reflecţia proprie, pentru reconsolidarea şi decantarea informaţiilor. MANUALUL DE FINANTE PUBLICE o problematică de interes general şi special pentru toţi cei implicaţi în activitatea DE GESTIONARE A FONDURILOR. MANUALUL DE FINANTE PUBLICE este structurat pe 9 părţi (I-IX) care abordează fundamentele FINATELOR PUBLICE. Toate au ca obiect de studiu specific GESTIONAREA FONDURILOR ROLUL EXTREM DE IMPORTANT AL ACESTEI STIINTE. INSUSI CRISTIAN PANA SPUNE, INCA DIN PRIMELE RANDURI CA “FINANTELE SUNT STIINTA DE GESTIONARE A FONDURILOR”. PRIMUL CAPITOL AL CARTII SE INTITULEAZA “ CONTINUTUL, FUNCTIILE SI ROLUL FINATELOR PUBLICE”, IN CARE ESTE EXTINS CONCEPTUL DE FINANTE PUBLICE. SINTETIZAND, LECT.UNIV. CRISTIAN PANA EXPRIMA FUNCTIILE PRINCIPALE ALE FINANTELOR PUBLICE , ROLUL SI EVOLUTIA ACESTORA, IMPACTUL FINANTELOR PUBLICE ASUPRA ECONOMIEI. DE ASEMENEA, ACEST CAPITOL TRATEAZA SI PROBLEMA CONTROLULUI FINANCIAR CE VIZEAZA CONSUMUL PRODUCTIV “CONTROLUL FINANCIAR SE REALIZEAZA DIN

De asemenea. TITLUL CU CARE SE MOBILIZEAZA SI CEL CU CARE SE REPARTIZEAZA FONDURILE. GRADUL DE REDISTRIBUIRE INTRE RESURSELE SI DESTINATII. Capitolul 4 analizează procesului complex al impozitelor si dreptul statului de a introduce impozite si modul in care isi exercita acest drept. . Capitolul 6 analizează o problema importanta a oricarui stat. care sa poata servi pentru finantarea infrastructurii. Acestea constituie o cale de realizare a evaziunii fiscal international. CAILE DE ACOPERIRE A NECESARULUI DE RESURSE NEACOPERIT”. Un subcapitol care mie. care prezinta mecanismul de functionare al societatilor “offshore”. GRADUL DE FISCALITATE. NIVELUL FINANTELOR PUBLICE. si anume fiscalitatea. “tarile care detin paradisurile fiscale pot obtine fluxuri masive de capital strain. Demersul întreprins conduce la identificarea principalior factori de influenta a cresterii cheltuielilor publice. Capitolul 4 are ca obiectiv să evidenţieze specificul si continutul resurselor financiare publice. modernizarea si relansarea economic-sociala si in final.FAZA DE REPARTITIE SI ANALIZEAZA PROVENIENTA RESURSELOR SI DESTINATIA ACESTORA. mi-a prezentat un interes deosebit este cel intitulat “Paradisurile fiscale”. ca si cititor. Capitolul 2 are ca scop demonstrarea FAPTULUI CA “ACITIVITATEA FINANCIARA DINTR-O TARA DEMOCRATICA ESTE GESTIONATA DE O MULTITUDINE DE ORGANE SI ORGANISME. Capitolul 3 are ca obiective specifice evidenţierea IMPORTANTEI CHELTUIELILOR PUBLICE. cresterea nivelului de trai”. DEOARECE ACESTEA INFATISEAZA DE FAPT FORMA BANEASCA INTRUN STAT. CU DIVERSE GRADE DE SUBORDONARE”.

Contextul în care se realizează educaţia. finalităţile macrostructurale şi un model global şi deschis al finalităţilor ca fundament al proiectării curriculare a educaţiei/instruirii. Formele generale ale educaţiei. obiectivele specivice realizabile în diferite forme de educaţie/instruire. conţinuturile particulare. definirea şi analiza conţinuturilor . care vizează formarea dezvoltarea personalităţii şi structura de funcţionare a activităţii de educaţie – un model conceptual în perspectiva paradigmei curriculumului. Managementul sistemului de învăţământ şi Schimbarea sistemului de învăţământ).Este evidenţiat acest fenomen Reconceptualizarea curriculumului în context social postmodern este prezentată din perspective deconstrucţiei şi a reconstrucţiei reflectate şi la nivelul evoluţiei ştiinţelor educaţiei posmoderne. funcţiile şi structura finalităţilor. Capitolul 8 defineşte şi analizează conceptual pedagogic de finalitate a educaţiei. Partea a doua a cărţii se intitulează . angajat la toate nivelurile sistemului şi ale procesului de învăţământ. Capitolul 7 defineşte şi analizează: conceptual pedagogic de educaţie din perspective istorică şi axiomatică. Conţinuturile generale ale educaţiei. metodologia specifică.. Funcţiile. Pe baza acestor criterii. clasificate şi analizate pe criterii epistemologice riguroase. principiile care legitimează eficienţa activităţii. evidenţiind importanţa funcţiei centrale cu carater obiectiv.Noile educaţii”-conţinuturi particulare ale educaţiei. Capitolul 9 defineşte şi analizează conceptual pedagogic de conţinut general al învăţământului pe baza următoarelor criterii epistemice: valoarea general-umană reflectată. caracteristicile şi structura educaţiei. obiectivul general urmărit.. În concluzie cele 6 capitole analizează statutul epistemologic al pedagogiei ca ştiinţă socioumană specializată în studiul educaţiei. clasificarea finalităţilor realizată prioritar în funcţie de sfera de referinţă a acestora. .Concepte pedagogice fundamentale” şi este compusă din capitolele 7-14 (Definirea şi analiza conceptului pedagogic de educaţie. Perspectiva istorică şi axiomatică propusă evidenţiază valoarea paradigmei curriculumului în contextul pedagogiei postmoderne care confirmă poziţia centrală a fundamentelor pedagogiei (în calitate de teorie generală a educaţiei) în contextual ştiinţei educaţiei. Finalităţile educaţiei.

educaţie estetică şi educaţie fizică. Capitolul 12 delimitează la nivel social şi defineşte drept concept pedagogic contextul educaţiei.noile educaţii”).pedagogiei generale . complementară cu cea a conţinuturilor generale ale educaţiei. care evaluează calitativ prin adoptarea modelului managerial. conţinuturile generale ale educaţiei (cu deschidere spre . aflate la baza demersului epistemic al tuturor ştiinţelor educaţiei: educaţia. în perspective evoluţiilor înregistrate în societatea postmodernă. în consens cu cerinţele paradigmei curriculumului.Direcţiile de evoluţie a educaţiei” şi este compusă din capitolele 15-18 (Evoluţia educaţiei din perspective paradigmei curriculumului. definit şi analizat în sens larg.. finalităţile educaţiei. Capitolul 14 analizează modul în care are loc schimbarea la n ivelul sistemului de învăţământ.noilor educaţii” î n curriculumul şcolar şi universitar. Pe baza conţinuturilor generale ale educaţiei. procesul de învăţământ. Capitolul 11 analizează problematica formelor generale ale educaţiei. precum şi reforma educaţiei-schimbare superioară la nivelul sistemului de învăţământ.. Se defineşte conceptul pedagogic de schimbare în educaţie. sistemul de învăţământ. următoarele concepte pedagogice fundamentale.. În concluzie cele 8 capitole definesc şi analizează.noile educaţii” în calitate de conţinuturi particulare determinate de problematica lumii contemporane generată de evoluţiile economiei.. O atenţie specială se acordă conceptului pedagogic fundamental de sistem de învăţământ. Partea a treia a cărţii se intitulează . determinate de valori umane fundamentale. educaţie aplicată/tehnologică.. exprimate în termini de: educaţie morală. Autoeducaţia şi . Capitolul 13 continuă analiza sistemului de învăţământ din perspective structurii sale de conducere. Relaţia dintre . managementul educaţiei. sistemul de educaţie. Capitolul 10 defineşte şi analizează . Educaţia permanentă. afirmat în societatea postmodernă. culturii comunităţii în societatea posmodernă. construirea unui model conceptual din perspective paradigmei curriculumului. educaţie intelectuală/ştiinţifică. din perspective paradigmei curriculumului.noile educaţii” şi conţinuturile generale ale educaţiei precum şi integrarea . structura educaţiei. politicii. formele educaţiei. funcţiile educaţiei. formele generale ale educaţiei.

În concluzie cele 4 capitole identifică şi analizează direcţiile principale de evaluare a educaţiei. Problematica avută în vedere urmăreşte definirea conceptului pedagogic de educabilitate şi a factorilor educabilităţii: ereditatea. care contribuie la atingerea unui studio superior de dezvoltare a paradigmei curriculumului. Capitolul 15 evidenţiază direcţia fundamentală de evoluţie a educaţiei în contextual afirmării depline a paradigmei curriculumului în calitate de model exemplar de abordare a teoriei în pedagogia postmodernă. determinate pedagogic în contextual afirmă rii modelului cultural al societăţii postindustriale informaţionale. mediul. Capitolul 18 analizează cea de a treia direcţie de evoluţie a educaţiei angajate din perspective paradigmei curriculumului. Capitolul 17 analizează o a doua direcţie principală de evoluţie a educaţiei postmoderne. construită la nivelul unui model prospective. elaborarea conceptului pedagogic de autoeducaţie şi avansarea unei metodologii de proiectare şi realizare a autoeducaţiei. Capitolul 16 analizează o direcţie principală de evoluţie a educaţiei postmoderne. . educaţia. bazate pe cunoaştere. Sunt evidenţiate fundamentele educaţiei permanente precum şi avansarea unei strategii a educaţiei permanente.problemele puse în dezbatere vizează premisele autoeducaţiei. necesitatea valorificării sale la toate nivelurile sistemice şi ale procesului de învăţământ. Acest model confirmă inportanţa paradigmei curriculumului. referitoare la valorificarea deplină a educabilităţii.Valorificarea deplină a educabilităţii). dependentă de educaţia permanentă în contextual paradigmei curriculumului.

You're Reading a Free Preview

Download
scribd
/*********** DO NOT ALTER ANYTHING BELOW THIS LINE ! ************/ var s_code=s.t();if(s_code)document.write(s_code)//-->