CRISTIAN PANA este lect.univ.dr.

la UNIVERSITATEA ECOLOGIVA DIN BUCURESTI, unde susţine cursuri de FINANTE PUBLICE, FISCALITATE ETC. MANUALUL DE FINANTE PUBLICE are marele merit de a pune alături de rigoarea ştiinţifică şi viziunea comprehesivă asupra fenomenului, demersul îndrăzneţ în tratarea aspectelor pe care le studiază: “DOMENIUL FINANTELOR SE OCUPA CU CONCEPTELE DE TIMP, BANI SI RISC, PRECUM SI MODUL IN CARE ACESTEA SUNT INTERDEPENDENTE”. Autorul se adresează atât practicienilor, cât şi specialiştilor în ştiinţele FINANTELOR PUBLICE, oferind fiecăruia deopotrivă un instrument de analiză şi un construct consistent pentru reflecţia proprie, pentru reconsolidarea şi decantarea informaţiilor. MANUALUL DE FINANTE PUBLICE o problematică de interes general şi special pentru toţi cei implicaţi în activitatea DE GESTIONARE A FONDURILOR. MANUALUL DE FINANTE PUBLICE este structurat pe 9 părţi (I-IX) care abordează fundamentele FINATELOR PUBLICE. Toate au ca obiect de studiu specific GESTIONAREA FONDURILOR ROLUL EXTREM DE IMPORTANT AL ACESTEI STIINTE. INSUSI CRISTIAN PANA SPUNE, INCA DIN PRIMELE RANDURI CA “FINANTELE SUNT STIINTA DE GESTIONARE A FONDURILOR”. PRIMUL CAPITOL AL CARTII SE INTITULEAZA “ CONTINUTUL, FUNCTIILE SI ROLUL FINATELOR PUBLICE”, IN CARE ESTE EXTINS CONCEPTUL DE FINANTE PUBLICE. SINTETIZAND, LECT.UNIV. CRISTIAN PANA EXPRIMA FUNCTIILE PRINCIPALE ALE FINANTELOR PUBLICE , ROLUL SI EVOLUTIA ACESTORA, IMPACTUL FINANTELOR PUBLICE ASUPRA ECONOMIEI. DE ASEMENEA, ACEST CAPITOL TRATEAZA SI PROBLEMA CONTROLULUI FINANCIAR CE VIZEAZA CONSUMUL PRODUCTIV “CONTROLUL FINANCIAR SE REALIZEAZA DIN

CU DIVERSE GRADE DE SUBORDONARE”. “tarile care detin paradisurile fiscale pot obtine fluxuri masive de capital strain. Capitolul 4 are ca obiectiv să evidenţieze specificul si continutul resurselor financiare publice. si anume fiscalitatea. Capitolul 2 are ca scop demonstrarea FAPTULUI CA “ACITIVITATEA FINANCIARA DINTR-O TARA DEMOCRATICA ESTE GESTIONATA DE O MULTITUDINE DE ORGANE SI ORGANISME. De asemenea. NIVELUL FINANTELOR PUBLICE. mi-a prezentat un interes deosebit este cel intitulat “Paradisurile fiscale”. Acestea constituie o cale de realizare a evaziunii fiscal international. GRADUL DE REDISTRIBUIRE INTRE RESURSELE SI DESTINATII. TITLUL CU CARE SE MOBILIZEAZA SI CEL CU CARE SE REPARTIZEAZA FONDURILE. DEOARECE ACESTEA INFATISEAZA DE FAPT FORMA BANEASCA INTRUN STAT. ca si cititor. GRADUL DE FISCALITATE. Capitolul 3 are ca obiective specifice evidenţierea IMPORTANTEI CHELTUIELILOR PUBLICE. Demersul întreprins conduce la identificarea principalior factori de influenta a cresterii cheltuielilor publice. Un subcapitol care mie. care sa poata servi pentru finantarea infrastructurii. cresterea nivelului de trai”. Capitolul 6 analizează o problema importanta a oricarui stat. modernizarea si relansarea economic-sociala si in final.FAZA DE REPARTITIE SI ANALIZEAZA PROVENIENTA RESURSELOR SI DESTINATIA ACESTORA. care prezinta mecanismul de functionare al societatilor “offshore”. Capitolul 4 analizează procesului complex al impozitelor si dreptul statului de a introduce impozite si modul in care isi exercita acest drept. CAILE DE ACOPERIRE A NECESARULUI DE RESURSE NEACOPERIT”. .

. Managementul sistemului de învăţământ şi Schimbarea sistemului de învăţământ). caracteristicile şi structura educaţiei.Noile educaţii”-conţinuturi particulare ale educaţiei. Pe baza acestor criterii.Concepte pedagogice fundamentale” şi este compusă din capitolele 7-14 (Definirea şi analiza conceptului pedagogic de educaţie.Este evidenţiat acest fenomen Reconceptualizarea curriculumului în context social postmodern este prezentată din perspective deconstrucţiei şi a reconstrucţiei reflectate şi la nivelul evoluţiei ştiinţelor educaţiei posmoderne. . metodologia specifică. Capitolul 9 defineşte şi analizează conceptual pedagogic de conţinut general al învăţământului pe baza următoarelor criterii epistemice: valoarea general-umană reflectată. obiectivele specivice realizabile în diferite forme de educaţie/instruire. Capitolul 8 defineşte şi analizează conceptual pedagogic de finalitate a educaţiei. Finalităţile educaţiei. principiile care legitimează eficienţa activităţii. evidenţiind importanţa funcţiei centrale cu carater obiectiv. care vizează formarea dezvoltarea personalităţii şi structura de funcţionare a activităţii de educaţie – un model conceptual în perspectiva paradigmei curriculumului. conţinuturile particulare. clasificarea finalităţilor realizată prioritar în funcţie de sfera de referinţă a acestora. Formele generale ale educaţiei. Capitolul 7 defineşte şi analizează: conceptual pedagogic de educaţie din perspective istorică şi axiomatică.. Funcţiile. Partea a doua a cărţii se intitulează . definirea şi analiza conţinuturilor . obiectivul general urmărit. În concluzie cele 6 capitole analizează statutul epistemologic al pedagogiei ca ştiinţă socioumană specializată în studiul educaţiei. Conţinuturile generale ale educaţiei. finalităţile macrostructurale şi un model global şi deschis al finalităţilor ca fundament al proiectării curriculare a educaţiei/instruirii. angajat la toate nivelurile sistemului şi ale procesului de învăţământ. funcţiile şi structura finalităţilor. Contextul în care se realizează educaţia. clasificate şi analizate pe criterii epistemologice riguroase. Perspectiva istorică şi axiomatică propusă evidenţiază valoarea paradigmei curriculumului în contextul pedagogiei postmoderne care confirmă poziţia centrală a fundamentelor pedagogiei (în calitate de teorie generală a educaţiei) în contextual ştiinţei educaţiei.

. în perspective evoluţiilor înregistrate în societatea postmodernă. educaţie aplicată/tehnologică. exprimate în termini de: educaţie morală.noile educaţii” şi conţinuturile generale ale educaţiei precum şi integrarea . complementară cu cea a conţinuturilor generale ale educaţiei. finalităţile educaţiei.noilor educaţii” î n curriculumul şcolar şi universitar. care evaluează calitativ prin adoptarea modelului managerial. procesul de învăţământ. structura educaţiei. conţinuturile generale ale educaţiei (cu deschidere spre . funcţiile educaţiei. următoarele concepte pedagogice fundamentale. determinate de valori umane fundamentale. Capitolul 11 analizează problematica formelor generale ale educaţiei. construirea unui model conceptual din perspective paradigmei curriculumului. afirmat în societatea postmodernă. Se defineşte conceptul pedagogic de schimbare în educaţie.. O atenţie specială se acordă conceptului pedagogic fundamental de sistem de învăţământ. sistemul de educaţie. Pe baza conţinuturilor generale ale educaţiei. În concluzie cele 8 capitole definesc şi analizează. în consens cu cerinţele paradigmei curriculumului. Capitolul 10 defineşte şi analizează .noile educaţii”). formele educaţiei. Relaţia dintre . managementul educaţiei. educaţie estetică şi educaţie fizică. definit şi analizat în sens larg. aflate la baza demersului epistemic al tuturor ştiinţelor educaţiei: educaţia. Partea a treia a cărţii se intitulează .pedagogiei generale . din perspective paradigmei curriculumului... formele generale ale educaţiei. Capitolul 14 analizează modul în care are loc schimbarea la n ivelul sistemului de învăţământ.. Educaţia permanentă. sistemul de învăţământ. educaţie intelectuală/ştiinţifică.Direcţiile de evoluţie a educaţiei” şi este compusă din capitolele 15-18 (Evoluţia educaţiei din perspective paradigmei curriculumului. Capitolul 12 delimitează la nivel social şi defineşte drept concept pedagogic contextul educaţiei.noile educaţii” în calitate de conţinuturi particulare determinate de problematica lumii contemporane generată de evoluţiile economiei. Capitolul 13 continuă analiza sistemului de învăţământ din perspective structurii sale de conducere. Autoeducaţia şi . politicii. precum şi reforma educaţiei-schimbare superioară la nivelul sistemului de învăţământ. culturii comunităţii în societatea posmodernă.

construită la nivelul unui model prospective. Capitolul 16 analizează o direcţie principală de evoluţie a educaţiei postmoderne. determinate pedagogic în contextual afirmă rii modelului cultural al societăţii postindustriale informaţionale. bazate pe cunoaştere. dependentă de educaţia permanentă în contextual paradigmei curriculumului.problemele puse în dezbatere vizează premisele autoeducaţiei.Valorificarea deplină a educabilităţii). mediul. Acest model confirmă inportanţa paradigmei curriculumului. care contribuie la atingerea unui studio superior de dezvoltare a paradigmei curriculumului. Capitolul 18 analizează cea de a treia direcţie de evoluţie a educaţiei angajate din perspective paradigmei curriculumului. necesitatea valorificării sale la toate nivelurile sistemice şi ale procesului de învăţământ. educaţia. . Capitolul 15 evidenţiază direcţia fundamentală de evoluţie a educaţiei în contextual afirmării depline a paradigmei curriculumului în calitate de model exemplar de abordare a teoriei în pedagogia postmodernă. elaborarea conceptului pedagogic de autoeducaţie şi avansarea unei metodologii de proiectare şi realizare a autoeducaţiei. În concluzie cele 4 capitole identifică şi analizează direcţiile principale de evaluare a educaţiei. Sunt evidenţiate fundamentele educaţiei permanente precum şi avansarea unei strategii a educaţiei permanente. referitoare la valorificarea deplină a educabilităţii. Capitolul 17 analizează o a doua direcţie principală de evoluţie a educaţiei postmoderne. Problematica avută în vedere urmăreşte definirea conceptului pedagogic de educabilitate şi a factorilor educabilităţii: ereditatea.

Sign up to vote on this title
UsefulNot useful