Sunteți pe pagina 1din 6

S.C.HIDROSERV PORTILE DE FIER S.A.

APROBAT DIRECTOR ADJ. TEHNIC MAROIU IANCU

INSTRUCTIUNE DE LUCRU VERIFICAREA PROTECTIILOR GENERATORULUI Cod : IL 02 P.R.A.M.

Standard aplicabil : SR EN ISO 9001 : 2001; SR EN ISO 14001: 2005; OHSAS 18 001:1999. Editia : 2 Exemplar :3

Elaborat : CORNEL TURTUREAN - SEF LABORATOR P.R.AM. Avizat : ZANESCU VIRGIL INGINER SEF SECTIE REPARATII PF II

Documentul intra in vigoare : 01.06.2006

Prezentul document este proprietatea exclusiva a S.C.HIDROSERV S.A. Orice utilizare partiala sau totala a acestuia este permisa numai cu acordul scris al directorului societatii.

Formular F-2.1/rev.0

S.C.HIDROSERV PORTILE DE FIER S.A.

APROBAT DIRECTOR ADJ. TEHNIC MAROIU IANCU

LISTA DE DIFUZARE

1. Cod document : IL 02 P.R.A.M. 2. Denumire document : Verificare Protectii Generator 3. Editia : 2

Nr. crt. 1 2 3

Nr. ex. 1 1 1

DESTINATAR Inginer Sef Sectie Reparatii PF 2. Sef Laborator P.R.A.M. Executanti

Semnatura de primire Adresa de trimitere

Data

AVIZAT INGINER SEF SECTIE PF II Ing.ZANESCU VIRGIL

INTOCMIT SEF LABORATOR P.R.A.M. Ing. CORNEL TURTUREAN

Formular F-4 / rev .0

S.C.HIDROSERV PORTILE DE FIER S.A.

APROBAT DIRECTOR ADJ. TEHNIC MAROIU IANCU

LISTA DE CONTROL 1.Cod document : IL 02 P.R.A.M. 2.Denumire document : Verificare Protectii Generator 3.Editia : 2 4.Revizie: 0 Autorul listei de control: Numele,Prenumele Functia Data Semnatura

Nr.ed/ Nr.cap/ Continutul modificarii paragraf 1/0 Intreaga Certificare SMC documentatie 2/0 Intreaga Trecere SMI-C+M+SSM documentatie

Cine solicita Director Director

Data modificarii Martie 2006

Formular F-5 / rev .0

S.C.HIDROSERV

INSTRUCTIUNE DE LUCRU

Cod : IL 02 P.R.A.M.

PORTILE DE FIER S.A.

VERIFICARE PROTECTII GENERATOR Pag.1/3 / ex. nr.

1. SCOP : Prin prezenta IL se reglementeaza modul de executare a lucrarilor de verificare a protectiilor generatoarelor . 2. DOMENIU DE APLICARE : Se aplica la toate lucrarile de verificare a protectiilor electrice ale generatoarelor din centrala de baza PF II si centrala Gogosu . 3. DEFINITII SI PRESCURTARI : IL instructiune de lucru Executant angajatul care realizeaza sarcina de munca Sef de lucrare persoana cu minim grupa a III-a de autorizare , care conduce o lucrare . NPM norme de protectia muncii SM securitatea muncii DD dispozitiv de deblocare ZSP celula de intrerupator sevicii proprii ZSG celula de intrerupator servicii generale DRRI declansarea rezervei la refuz de intrerupator 4. DOCUMENTE DE REFERINTA : PE 116/1994 - Normativ de incercari si masuratori la echipamente si instalatii electrice NTE 002/03/00 LEGEA 319 din 14 iulie 2006 DGPSI 003/01,DGPSI 005/01 NSSM 111/01 Norme de timp si preturi unitare ptr. activitatea de protectii prin relee , automatizari , masura si curenti slabi I.R.E. Deva 1988 Norme de munca unificate pe grup de intreprinderi pentru lucrari PRAM I.R.E. Deva 1987 Documentatia tehnica in vigoare. 5. RESPONSABILITATI : Seful de lucrare stabileste : - numarul si calificarea membrilor formatiei - controleaza si supravegheaza activitatea formatiei - instruieste executantii asupra masurilor de protectie specifice - instruieste executantii asupra continutului lucrarii - instruieste executantii asupra riscurilor instalatiei si cele ale tehnologiei de lucru

Formular F-3.2/rev.0

S.C.HIDROSERV PORTILE DE FIER S.A. Executantii :

INSTRUCTIUNE DE LUCRU VERIFICARE PROTECTII GENERATOR

Cod : IL 02 P.R.A.M. Pag .2/3 / ex. nr.

- Formaia minima de lucru : - 2 electricieni grupa III de autorizare; 2 electricieni grupa I de autorizare - trebuie sa cunoasca si sa aplice normele de protectia muncii specifice - trebuie sa respecte sarcinile concrete de lucru si sa le inteleaga - sa respecte delimitarea materiala a zonei de lucru 6. PROCEDURA : 6.1 Succesiunea operatiilor tehnologice : - verificarea reductorilor de curent - verificarea reductorilor de tensiune - verificarea protectiei de succesiune directa - verificarea protectiei de succesiune inversa - verificarea protectiei diferentiale - verificarea protectiei impotriva regimului de motor - verificarea protectiei maximale de curent cu blocaj voltmetric - verificarea protectiei maximale de tensiune - verificarea protectiei impotriva punerilor la pamant stator - verificarea protectiei impotriva punerilor la pamamnt rotor - verificarea protectiei la pierderea excitatiei - verificarea protectiei la iesirea din sincronism 6.2 Se vor respecta normele tehnice si de protectia muncii specifice. - se oprete generatorul; - se debroseaza ntreruptorul; - se leag la pamant barele spate generator; - se scoate DD-ul electrodistribuitorului regulatorului; - se blocheaz opritoarele AD si rotor. Aceste manevre sunt efectuate numai de ctre personalul de servire operativa. - identificarea instalatiei sau partii din instalatie la care urmeaza a se lucra ; - delimitarea materiala a zonei de lucru ; - luarea masurilor pentru evitarea accidentelor de natura neelectrica ; - se scoate DD-ul de formare a DRRI-ului pe bloc; - se scoate c-da de declanare prin protecii care pleac spre ntreruptorul celuilalt agregat pe bloc; - se scoate c-da de declanare prin protecii care pleac spre ntreruptorul ZSP; - se scoate c-da de declanare prin protecii care pleac spre ntreruptorul ZSG; - se scoate c-da de declanare prin protecii care pleac spre ntreruptorul de pe bloc; - se scoate formarea DRRI-ului 110kV. - se interzice ridicarea sau depasirea ngrdirilor; - se va asigura un iluminat corespunztor la locul de munca; - personalul care executa lucrrile va fi supravegheat ndeaproape in timpul lucrului ; Aceste masuri vor fi luate de catre seful de lucrare.

Formular F-3.2/rev.0

S.C.HIDROSERV PORTILE DE FIER S.A.

INSTRUCTIUNE DE LUCRU VERIFICARE PROTECTII ELECTRICE

Cod : IL 02 P.R.A.M. Pag. 3/3 / ex. nr.

6.3. Mijloace de productie necesare la executarea lucrrii : a) Echipamente si dispozitive de lucru : - trusa de curent de 1200 A; - trusa de curent-tensiune TCT-2; - trusa FREJA 300 - megohmetru - ampermetru; - multimetru. Echipament individual de lucru : salopeta ; manusi electroizolante , cl. 00; incaltaminte electroizolanta sau covor electroizolant ; b) Scule si utilaje specifice: unelte electroizolate de uz curent- surubelnita; - patent; - lanterna; - clete dezizolat. 6.4 Pot rezulta deseuri ca metale feroase si cabluri. 7. INREGISTRARI : - Se emit buletine de verificare in cazul verificarii aparatajelor si a unor masuratori efectuate in instalatie : buletin de verificare relee , cabluri de comanda si control , protectii electrice, transformatoare de masura generator. - Daca rezulta deseuri se vor consemna in Fisa interna a gestiunii deseurilor sau se predau beneficiarului regasindu-se in procesul verbal de predare deseuri. - Proces verbal de receptie a lucrarii (calitativa + receptia lucrarii). 8. ANEXE -se ataseaza buletinele de verificare

VERIFICAT, ING. SEF SECTIE REPARATII PF II ZANESCU VIRGIL

INTOCMIT, SEF LAB. P.R.A.M. CORNEL TURTUREAN

Formular F-3.2/rev.0