Sunteți pe pagina 1din 21

5/30/13

www.Legex.ro

Hotrrea Nr.274 din 15.05.2013


privind acordarea ajutoarelor de minimis pentru investiiile realizate de ntreprinderile mici i mijlocii ACT EM IS DE: Guvernul Romaniei ACT PUBLICAT N M ONITORUL OFICIAL NR. 305 din 28 mai 2013

Avnd n vedere dispoziiile art. 6 alin. (1) din Ordonana de urgen a Guvernului nr. 85/2008 privind stimularea investiiilor, aprobat prin Legea nr. 78/2009

, cu completrile ulterioare,
n temeiul prevederilor Regulamentului (CE) nr. 1.998/2006 al Comisiei din 15 decembrie 2006 privind aplicarea articolelor 87 i 88 din tratat ajutoarelor de minimis i ale

art. 108 din Constituia Romniei, republicat,


Guvernul Romniei adopt prezenta hotrre.
Capitolul I

Dispoziii generale Articolul 1 (1) Scopul prezentei hotrri l reprezint instituirea unei scheme de ajutor de stat avnd ca obiectiv acordarea de ajutoare de minimis pentru investiiile realizate de ntreprinderile mici i mijlocii, denumite n continuare IM M -uri, care i desfoar activitatea n toate sectoarele de activitate, cu excepia celor prevzute la art. 3. (2) Ajutorul de minimis reprezint un ajutor de stat care nu depete plafonul prevzut de reglementrile dreptului Uniunii Europene n vigoare. (3) Ajutoarele de minimis nu sunt supuse procedurii de notificare i sunt reglementate prin Regulamentul (CE) nr. 1.998/2006 al Comisiei din 15 decembrie 2006 privind aplicarea articolelor 87 i 88 din tratat ajutoarelor de minimis, publicat n Jurnalul Oficial al Uniunii Europene, seria L, nr. 379 din 28 decembrie 2006, denumit n continuare Regulament. Articolul 2 Ajutorul de minimis se acord IM M -urilor, cu respectarea prevederilor prezentei hotrri i ale Regulamentului, prin alocri de la bugetul de stat, din bugetul M inisterului Finanelor Publice - Aciuni generale, sub form de sume nerambursabile, n procent de 100% din valoarea total a cheltuielilor eligibile aprobate spre finanare, n limita echivalentului n lei al valorii maxime de 200.000 euro, respectiv 100.000 euro n cazul ntreprinderilor care desfoar activitate n domeniul transportului rutier, pe o perioad de 3 ani fiscali consecutivi.
Capitolul II

Criterii de eligibilitate Articolul 3 Prezenta hotrre se aplic ajutoarelor acordate ntreprinderilor din toate sectoarele, cu excepia celor prevzute la art. 1 alin. (1) din Regulament: a)ajutoarelor acordate ntreprinderilor care i desfoar activitatea n sectoarele pescuitului i acvaculturii, reglementate de Regulamentul (CE) nr. 104/2000 al Consiliului din 17 decembrie 1999 privind organizarea comun a pieelor n sectorul produselor pescreti i de acvacultur; b)ajutoarelor acordate ntreprinderilor care i desfoar activitatea n producia primar de produse agricole, astfel cum sunt enumerate n anexa I la Tratatul privind funcionarea Uniunii Europene, denumit n continuare Tratat; c)ajutoarelor acordate ntreprinderilor care i desfoar activitatea n transformarea i comercializarea produselor agricole, astfel cum sunt enumerate n anexa I la Tratat, atunci cnd valoarea ajutorului este stabilit pe baza preului sau a cantitii produselor n cauz achiziionate de la productorii primari ori introduse pe pia de ntreprinderile n cauz; d)ajutoarelor acordate ntreprinderilor care i desfoar activitatea n transformarea i comercializarea produselor agricole, astfel cum sunt enumerate n anexa I la Tratat, atunci cnd ajutorul este condiionat de transferarea lui parial sau integral ctre productorii primari; e)ajutoarelor destinate activitilor legate de exportul ctre ri tere sau ctre state membre ale Uniunii Europene, respectiv ajutoarelor legate direct de cantitile exportate, ajutoarelor destinate nfiinrii i funcionrii unei reele de distribuie ori destinate altor
www.legex.ro/Printeaza2.aspx 1/21

5/30/13

www.Legex.ro

cheltuieli curente legate de activitatea de export; f)ajutoarelor subordonate folosirii mrfurilor autohtone n locul celor importate; g)ajutoarelor acordate ntreprinderilor care i desfoar activitatea n sectorul crbunelui, n sensul Regulamentului (CE) nr. 1.407/2002 al Consiliului din 23 iulie 2002 privind ajutorul de stat pentru industria crbunelui; h)ajutoarelor pentru achiziia de vehicule de transport rutier de mrfuri, acordate ntreprinderilor care efectueaz transport rutier de mrfuri n numele terilor; i)ajutoarelor acordate ntreprinderilor aflate n dificultate. Articolul 4 Beneficiarii ajutorului de minimis n temeiul prezentei hotrri sunt ntreprinderile care ndeplinesc cumulativ urmtoarele condiii: a)sunt nregistrate potrivit prevederilor

Legii societilor nr. 31/1990, republicat, cu modificrile i completrile ulterioare, sau ale Legii nr. 1/2005 privind organizarea i funcionarea cooperaiei, cu modificrile i completrile ulterioare, sunt ncadrate n categoria IMM-urilor, conform prevederilor Legii nr. 346/2004 privind stimularea nfiinrii i dezvoltrii ntreprinderilor mici i mijlocii, cu modificrile i completrile ulterioare, i au sediul i i desfoar activitatea n Romnia; b)desfoar activitate economic; c)nu au primit ajutoare de minimis pe o perioad de 3 ani fiscali consecutivi, anul fiscal n curs i 2 ani anteriori, sau, dac au primit ajutoare de minimis n aceast perioad, acestea cumulate nu depesc plafonul echivalent n lei a 200.000 euro, respectiv a 100.000 euro n cazul ntreprinderilor care desfoar activitate n domeniul transportului rutier, indiferent de sursa de finanare; d)prezint un plan de investiii pentru care se solicit finanarea, cu evidenierea cheltuielilor eligibile; e)prezint un studiu tehnico-economic din care rezult viabilitatea proiectului de investiii i eficiena economic a
ntreprinderii solicitante n urmtorii 3 ani de la finalizarea investiiei;

f)prezint un angajament ferm privind meninerea locurilor de munc existente la data nregistrrii cererii de acord pentru finanare, precum i crearea pn la finalizarea investiiei i meninerea, pe o perioad de minimum 3 ani de la finalizarea investiiei, a: 5 locuri de munc, din care cel puin dou locuri de munc pentru persoane care nu au avut contract individual de munc n ultimele 3 luni, n cazul unui ajutor de minimis de pn la 100.000 euro inclusiv; 7 locuri de munc, din care cel puin 3 locuri de munc pentru persoane care nu au avut contract (ii) individual de munc n ultimele 3 luni, n cazul unui ajutor de minimis de la 100.000 euro pn la 200.000 euro inclusiv; (i)
g)nu nregistreaz debite restante la bugetele componente ale bugetului general consolidat; h)nu se afl n procedur de executare silit, insolven, faliment, reorganizare judiciar, dizolvare, nchidere operaional, lichidare; i)nu intr n categoria ntreprinderilor n dificultate potrivit prevederilor cap. 2 seciunea 2.1 din Comunicarea Comisiei - Liniile directoare privind ajutorul de stat pentru salvarea i restructurarea ntreprinderilor aflate n dificultate (2004/C 244/02), publicat n Jurnalul Oficial al Uniunii Europene, seria C, nr. 244 din 1 octombrie 2004; j)nu au fost emise mpotriva lor decizii de recuperare a unui ajutor de stat sau, n cazul n care asemenea decizii au fost emise, acestea au fost executate.
Capitolul III

Reguli procedurale Articolul 5 (1) ntreprinderile vor depune la M inisterul Finanelor Publice o declaraie scris referitoare la toate ajutoarele de minimis primite pe parcursul precedenilor 2 ani fiscali i al anului fiscal n curs.
www.legex.ro/Printeaza2.aspx 2/21

5/30/13

www.Legex.ro

(2) n conformitate cu principiile care reglementeaz ajutoarele ce fac obiectul art. 107 alin. (1) din Tratat, se consider c ajutoarele de minimis se acord n momentul n care ntreprinderea obine dreptul legal de principiu de a primi ajutorul, respectiv data aprobrii acordului pentru finanare. (3) M inisterul Finanelor Publice, n calitate de furnizor, informeaz n scris ntreprinderile beneficiare cu privire la cuantumul ajutorului aprobat i la caracterul de minimis al acestuia, fcnd referire explicit la prevederile dreptului Uniunii Europene n domeniu. Articolul 6 (1) M inisterul Finanelor Publice acord ajutor de minimis dup verificarea respectrii condiiilor prevzute la art. 4. (2) Plafoanele prevzute la art. 4 lit. c) se exprim n valori brute, nainte de deducerea oricrui impozit sau oricrei altei taxe. Articolul 7 M inisterul Finanelor Publice pstreaz o eviden a ajutoarelor de minimis acordate n baza schemei instituite prin prezenta hotrre pe o perioad de 10 ani fiscali de la data la care este acordat ultimul ajutor de minimis n cadrul schemei. Articolul 8 (1) M inisterul Finanelor Publice, n calitate de furnizor, verific periodic, pe parcursul a 3 ani de la finalizarea investiiei, respectarea ndeplinirii prevederilor prezentei hotrri. (2) Nerespectarea de ctre ntreprinderile beneficiare de ajutor de minimis a condiiilor prevzute de prezenta hotrre, precum i a oricror obligaii asumate n vederea obinerii finanrii determin aplicarea de ctre M inisterul Finanelor Publice, n calitate de furnizor, a msurilor legale necesare n vederea recuperrii ajutorului de minimis acordat. Articolul 9 (1) Prezenta schem de ajutor de minimis se aplic de la data deschiderii sesiunii pn la 30 iunie 2014, cu posibilitatea prelungirii, pentru emiterea acordurilor pentru finanare, n limita bugetului alocat pentru aceasta. (2) Plata ajutorului de minimis se efectueaz pn la 31 decembrie 2016, n limita bugetului anual alocat schemei. (3) Bugetul maxim al schemei de ajutor de minimis este de 400 milioane lei, respectiv echivalentul a aproximativ 100 milioane euro, cu posibilitatea suplimentrii, astfel: a)credite de angajament pentru emiterea de acorduri pentru finanare, pentru perioada 2013-2014; b)credite bugetare pentru plata ajutorului de minimis, pentru perioada 2014-2016. (4) Numrul estimat de IM M -uri beneficiare de ajutor de minimis este 1.000. (5) n cazul n care legislaia Uniunii Europene n domeniul acordrii ajutoarelor de minimis se modific, prevederile prezentei scheme de ajutor de minimis vor fi modificate corespunztor. Articolul 10 Procedura de acordare a ajutoarelor de minimis pentru investiiile realizate de IM M -uri este prevzut n anexa care face parte integrant din prezenta hotrre. PRIM -M INISTRU VICTOR-VIOREL PONTA Contrasemneaz: Viceprim-ministru, ministrul finanelor publice, Daniel Chioiu M inistrul delegat pentru buget, Liviu Voinea M inistrul afacerilor externe, Titus Corlean M inistrul delegat pentru ntreprinderi mici i mijlocii, mediul de afaceri i turism, M aria Grapini A N E X P R O C E D U R
www.legex.ro/Printeaza2.aspx 3/21

5/30/13

www.Legex.ro

p r i v i n da c o r d a r e aa j u t o a r e l o rd em i n i m i sp e n t r ui n v e s t i i i l er e a l i z a t ed e n t r e p r i n d e r i l e m i c i im i j l o c i i
C a p i t o l u lI

D e f i n i i i A r t i c o l u l1 n s e n s u l p r e z e n t e i p r o c e d u r i , t e r m e n i i i e x p r e s i i l e d e m a i j o s a u u r m t o a r e l e s e m n i f i c a i i : a )a j u t o rd es t a t-o r i c ea j u t o ra c o r d a td es t a ts a up r i ni n t e r m e d i u lr e s u r s e l o rd es t a t , s u b o r i c e f o r m , c a r e d e n a t u r e a z o r i a m e n i n s d e n a t u r e z e c o n c u r e n a , p r i n f a v o r i z a r e a a n u m i t o r n t r e p r i n d e r i s a u s e c t o a r e d e p r o d u c i e , n m s u r a n c a r e a c e s t e a a f e c t e a z s c h i m b u r i l ec o m e r c i a l ed i n t r es t a t e l em e m b r e ; b ) s c h e m d e a j u t o r d e s t a t - o r i c e a c t n b a z a c r u i a , f r a f i n e c e s a r e m s u r i s u p l i m e n t a r e d e p u n e r e n a p l i c a r e , p o t f i a c o r d a t e a j u t o a r e i n d i v i d u a l e n t r e p r i n d e r i l o r d e f i n i t e n m o dg e n e r a l ia b s t r a c t , p r e c u m io r i c ea c t nb a z ac r u i aa j u t o r u l , c a r en u e s t el e g a td eu na n u m i tp r o i e c t ,p o a t ef ia c o r d a tu n e i as a um a im u l t o r n t r e p r i n d e r ip e n t r uo p e r i o a d d et i m pn e d e t e r m i n a t i / s a u n t r u nc u a n t u mn e d e t e r m i n a t ; c ) a c o r d u l p e n t r u f i n a n a r e - a c t u l j u r i d i c c a r e a t e s t d r e p t u l d e p r i n c i p i u a l n t r e p r i n d e r i i s o l i c i t a n t e d e a b e n e f i c i a d e a j u t o r d e m i n i m i s i d i n c a r e r e z u l t o o b l i g a i ep es e a m af o n d u r i l o rp u b l i c e ; d ) n t r e p r i n d e r e - o r i c e f o r m d e o r g a n i z a r e a u n e i a c t i v i t i e c o n o m i c e c a r e e s t e a u t o r i z a t ,p o t r i v i t

Legii societilor nr. 31/1990, republicat, cu modificrile i completrile ulterioare, sau Legii nr. 1/2005 privind organizarea i funcionarea cooperaiei, cu modificrile i completrile ulterioare, s fac acte i fapte de comer, n scopul obinerii de profit, n condiii de concuren, respectiv societi comerciale i societi cooperative; e) ntreprinderi mici i mijlocii (IMM) - acele ntreprinderi care au mai puin de 250 de angajai i care fie au o cifr de afaceri anual net care nu depete echivalentul n lei a 50 milioane euro, fie dein active totale care nu depesc echivalentul n lei a 43 milioane euro i se clasific, n conformitate cu prevederile Legii nr. 346/2004 privind stimularea nfiinrii i dezvoltrii ntreprinderilor mici i mijlocii, cu modificrile i completrile ulterioare, dup cum urmeaz:ntreprindere mijlocie din cadrul categoriei de IMM este ntreprinderea care are ntre 50 i 249 de salariai i realizeaz o cifr de afaceri anual net de pn la 50 milioane euro, echivalent n lei, sau deine active totale care nu depesc echivalentul n lei a 43 milioane euro; ntreprindere mic din cadrul categoriei de IMM este ntreprinderea care are ntre 10 i 49 de salariai i realizeaz o cifr de afaceri anual net sau deine active totale de pn la 10 milioane euro, echivalent n lei; microntreprindere din cadrul categoriei de IMM este ntreprinderea care are pn la 9 salariai i realizeaz o cifr de afaceri anual net sau deine active totale de pn la 2 milioane euro, echivalent n lei; f)demararea investiiei - nceperea lucrrilor de construcie sau, dup caz, prima comand ferm pentru echipamente, excluznd studiile de prefezabilitate; g)locaia realizrii investiiei - sediul social sau unul din punctele de lucru ale ntreprinderii, nregistrate la oficiul registrului comerului, unde se realizeaz investiia; h)construcie - cldire industrial, pentru nvmnt, tiin, cultur i art, ocrotirea sntii, asisten social, cultur fizic i agrement, n care se desfoar activitatea pentru care se solicit finanarea; i)arie desfurat - suma ariilor tuturor nivelelor construciei, conform STAS 4908-85 Cldiri civile, industriale i agrozootehnice. Arii i volume convenionale; j)plan de investiii - document care cuprinde lista activelor corporale amortizabile aferente investiiei, cu indicarea denumirii activului, cantitii, preului unitar i a valorii totale, precum i a calendarului de efectuare a cheltuielilor aferente;
www.legex.ro/Printeaza2.aspx 4/21

5/30/13

www.Legex.ro

k)loc de munc - locul de munc ocupat de o persoan angajat pe baza unui contract de munc pe o perioad nedeterminat cu norm ntreag; l)crearea de locuri de munc - creterea numrului de salariai angajai direct de ntreprinderea beneficiar de ajutor de minimis, n raport cu numrul de locuri de munc existente la momentul nregistrrii cererii de acord pentru finanare.
Capitolul II

Cheltuieli eligibile Articolul 2 (1) Sunt considerate cheltuieli eligibile cheltuielile legate de investiiile n active corporale referitoare la: a)realizarea de construcii noi industriale, pentru nvmnt, tiin, cultur i art, ocrotirea sntii, asisten social, cultur fizic i agrement, destinate desfurrii activitii pentru care s-a solicitat finanare; b)achiziia de construcii industriale, pentru nvmnt, tiin, cultur i art, ocrotirea sntii, asisten social, cultur fizic i agrement, destinate desfurrii activitii pentru care s-a solicitat finanare; c)echipamente tehnologice - maini, utilaje i instalaii de lucru; d)aparate i instalaii de msurare, control i reglare; e)mijloace de transport nenmatriculabile, pentru susinerea activitii ntreprinderii; f)echipamente IT. (2) Toate cheltuielile eligibile aferente investiiei vor fi considerate fr TVA. (3) Pentru a fi considerate cheltuieli eligibile, activele corporale trebuie s ndeplineasc urmtoarele condiii: a)s fie exploatate exclusiv de ntreprinderea beneficiar de ajutor de minimis n scopul desfurrii activitii ce face obiectul finanrii; b)s fie considerate active amortizabile, conform prevederilor legale n vigoare, pentru care nu se aplic amortizarea accelerat; c)s fie achiziionate n condiii de pia, cu respectarea principiilor nediscriminrii, tratamentului egal, transparenei, utilizrii eficiente a fondurilor i asumrii rspunderii; d)s nu fie achiziionate n sistem de leasing; e)s fie incluse n categoria activelor proprii i s rmn n patrimoniul ntreprinderii pentru minimum 3 ani de la data finalizrii investiiei. (4) Se iau n considerare cheltuielile aferente realizrii construciilor prevzute la alin. (1) lit. a) doar n cazul n care acestea se realizeaz cu o ntreprindere autorizat n domeniu i ntreprinderea beneficiar a proiectului face dovada la data depunerii cererii de acord pentru finanare a ndeplinirii condiiilor prevzute la art. 3 alin. (2) lit. l). (5) Valoarea maxim a cheltuielilor eligibile aferente construciilor prevzute la alin. (1) lit. a) se determin n limita a 370 euro/mp arie desfurat i se refer la cheltuieli cuprinse n cap. 4 Cheltuieli pentru investiia de baz subcap. 4.1 Construcii i instalaii din anexa nr. 4 M etodologie privind elaborarea devizului general pentru obiective de investiii i lucrri de intervenii la

Hotrrea Guvernului nr. 28/2008 privind aprobarea coninutului-cadru al documentaiei tehnico-economice aferente investiiilor publice, precum i a structurii i metodologiei de elaborare a devizului general pentru obiective de investiii i lucrri de intervenii. n cazul n care valoarea construciilor prezentate n cererea de acord pentru finanare depete valoarea maxim a cheltuielilor eligibile, diferena este considerat cheltuial neeligibil. (6) Activele corporale prevzute la alin. (1) trebuie s fie noi, cu excepia achiziiei de construcii prevzute la alin. (1) lit. b), destinate desfurrii activitii pentru care s-a solicitat finanare. (7) n cazul achiziionrii de construcii prevzute la alin. (1) lit. b), ntreprinderea solicitant de ajutor de minimis are obligaia s prezinte, la data nregistrrii cererii de acord pentru finanare, un raport de evaluare ntocmit de un expert evaluator autorizat de Asociaia Naional a Evaluatorilor Autorizai din Romnia. (8) Valoarea cheltuielilor eligibile n cazul achiziionrii construciilor prevzute la alin. (1) lit. b) nu poate depi valoarea prevzut n grilele notariale valabile la data ncheierii contractului de vnzare. (9) Achiziionarea construciilor prevzute la alin. (1) lit. b) este eligibil n cazul n care ntreprinderea
www.legex.ro/Printeaza2.aspx 5/21

5/30/13

www.Legex.ro

solicitant de ajutor de minimis face dovada achiziionrii de la un ter n condiii de pia, fr ca achizitorul s fie n msur s i exercite controlul asupra vnztorului sau viceversa, i a faptului c activul achiziionat i terenul aferent sunt libere de sarcini.
Capitolul III

Procedura de acordare a ajutoarelor de minimis Articolul 3 Solicitarea acordului pentru finanare (1) Pentru a beneficia de ajutor de minimis ntreprinderea solicitant trebuie s obin un acord pentru finanare din partea M inisterului Finanelor Publice. (2) n vederea obinerii acordului pentru finanare, ntreprinderea solicitant transmite M inisterului Finanelor Publice, str. Apolodor nr. 17, sectorul 5, Bucureti, urmtoarele documente: a)cerere de acord pentru finanare, completat n limba romn, prin tehnoredactare, tampilat i semnat n original de persoana autorizat s reprezinte legal ntreprinderea solicitant, conform formularului nr. 1; b)opis cu documentele anexate cererii de acord pentru finanare, depuse pentru obinerea acordului pentru finanare; c)certificat constatator, n original, emis cu ocazia depunerii cererii de acord pentru finanare de oficiul registrului comerului de pe lng tribunalul unde i are sediul ntreprinderea solicitant, n care s se menioneze urmtoarele informaii: datele de identificare, codul unic de nregistrare, asociaii i reprezentanii legali ai ntreprinderii, domeniul de activitate principal i toate domeniile secundare de activitate, punctele de lucru ale ntreprinderii, data ultimei meniuni nscrise n registru i obiectul acesteia, dovada autorizrii activitii pentru care se solicit finanare, cu menionarea codului CAEN corespunztor, n locaia realizrii investiiei; d)declaraie pe propria rspundere privind ncadrarea ntreprinderii n categoria ntreprinderilor mici i mijlocii, conform formularului nr. 2; e)certificat de atestare fiscal privind ndeplinirea obligaiilor de plat ctre bugetul general consolidat, fr datorii, n original sau n copie legalizat, eliberat n condiiile legii, inclusiv pentru punctele de lucru; f)certificat de atestare fiscal privind ndeplinirea obligaiilor de plat ctre bugetul local, fr datorii, n original sau n copie legalizat, eliberat n condiiile legii, inclusiv pentru punctele de lucru; g)situaiile financiare corespunztoare ultimului exerciiu financiar ncheiat, depuse i aprobate conform prevederilor legale n vigoare, n copie cu meniunea Conform cu originalul, semnate i tampilate pe fiecare pagin de persoana autorizat s reprezinte legal ntreprinderea solicitant, cu excepia ntreprinderilor care nu au un exerciiu financiar ncheiat; h)plan de investiii, cu evidenierea cheltuielilor eligibile, prezentat n format tabelar, cu detalierea pe elemente de activ; i)oferte de pre pentru toate echipamentele din planul de investiii considerate cheltuieli eligibile, n cazul achiziionrii de echipamente, respectiv devizul general pe obiective i devizul obiectului, realizate conform prevederilor

Hotrrii Guvernului nr. 28/2008, n cazul realizrii de construcii, n copie; j)studiu tehnico-economic din care s rezulte viabilitatea proiectului de investiii i eficiena economic a ntreprinderii solicitante n urmtorii 3 ani de la finalizarea investiiei; k)angajament ferm privind ndeplinirea condiiei prevzute la art. 4 lit. f) din hotrre, conform formularului nr. 3; l)n cazul realizrii construciilor prevzute la art. 2 alin. (1) lit. a), dovada deinerii unui drept real principal sau a unui drept de crean asupra terenului pe care urmeaz a se realiza investiia, conform prevederilor Legii nr. 50/1991 privind autorizarea executrii lucrrilor de construcii, republicat, cu modificrile i completrile ulterioare, valabil pe o perioad de minimum 3 ani de la finalizarea investiiei, dovada faptului c terenul este liber de sarcini i Certificatul de urbanism, n copie; m)n cazul achiziionrii activelor prevzute la art. 2 alin. (1) lit. c)-f), dovada deinerii unui drept real principal sau a unui drept de crean asupra cldirii n care urmeaz a se realiza investiia, valabil pe o perioad de minimum 3 ani de la finalizarea acesteia, prin prezentarea unui document legal, n copie; n)n cazul achiziionrii construciilor prevzute la art. 2 alin. (1) lit. b), raportul de evaluare ntocmit de un expert evaluator autorizat de Asociaia Naional a Evaluatorilor Autorizai din Romnia, n copie; o)mputernicire prin act notarial, n original, n cazul n care o alt persoan dect reprezentantul legal al ntreprinderii solicitante semneaz cererea de acord pentru finanare i documentaia aferent;
www.legex.ro/Printeaza2.aspx 6/21

5/30/13

www.Legex.ro

p)actul de identitate al persoanei autorizate s reprezinte legal ntreprinderea, n copie. (3) Documentele emise de ntreprinderea solicitant n original sunt datate, tampilate i semnate de persoana autorizat s reprezinte legal ntreprinderea. Documentele prezentate n copie poart pe fiecare pagin meniunea Conform cu originalul, tampila ntreprinderii solicitante i semntura persoanei autorizate s reprezinte legal ntreprinderea. (4) Studiul tehnico-economic este structurat astfel: a)date generale: beneficiarul investiiei, denumirea proiectului de investiii, locaia realizrii investiiei; b)descrierea ntreprinderii solicitante i prezentarea activitii acesteia; c)prezentarea activitii pentru care se solicit finanare, aferent codului CAEN din cererea de acord pentru finanare; d)descrierea activelor ce urmeaz a fi achiziionate i ncadrarea acestora n fluxul tehnologic; se menioneaz n mod expres c activele sunt noi, cu excepia construciilor achiziionate; e)n cazul realizrii unei construcii, prezentarea caracteristicilor acesteia, schia amplasamentului cu
menionarea suprafeei desfurate a construciei pe baza creia s-au ntocmit devizul general pe obiective i devizul obiectului, realizate conform

Hotrrii Guvernului nr. 28/2008; f)graficul de realizare a investiiei, cu ealonarea ajutorului de minimis solicitat; g)evoluia situaiei financiare n perioada implementrii i n urmtorii 3 ani de la finalizarea investiiei, pe baza elementelor principale ale bilanului i contului de profit i pierdere, plecnd de la situaiile financiare corespunztoare ultimului exerciiu financiar ncheiat; h)situaia indicatorilor pe baza crora se evalueaz eficiena economic a ntreprinderii n urmtorii 3 ani de la finalizarea investiiei, prin ncadrarea n urmtorii indicatori:

Nr. crt. 1. 2. 3.

Indicatori Rata de solvabilitate general R_SG = Active totale/Datorii totale Rentabilitatea cifrei de afaceri R_ca = 100 * (Profit net/Cifra de afaceri) Rata lichiditii curente R_LC = Active curente/Datorii curente

Limitele indicatorului R_SG > 1,66 R_ca >/= 1% R_LC >/= 1,00

i ) c a l e n d a r u lc r e r i in o i l o rl o c u r id em u n c ,c ur e s p e c t a r e ap r e v e d e r i l o ra r t .4l i t .f )d i n h o t r r e ; j ) c o n s i d e r a i ip r i v i n dv i a b i l i t a t e ap r o i e c t u l u id ei n v e s t i i i . ( 5 )L o c u r i l ed em u n c c r e a t ed ep r o i e c t u ld ei n v e s t i i ia p r o b a ts p r ef i n a n a r er e p r e z i n t c r e t e r e an u m r u l u id es a l a r i a ia n g a j a id i r e c t n n t r e p r i n d e r e np e r i o a d ac u p r i n s n t r e d a t ap r i m i r i ia c o r d u l u ip e n t r uf i n a n a r e id a t af i n a l i z r i ii n v e s t i i e i . n t r e p r i n d e r e af a c e d o v a d a c r e t e r i i n u m r u l u i d e s a l a r i a i a n g a j a i p r i n r e g i s t r u l g e n e r a l d e e v i d e n a s a l a r i a i l o r , n t o c m i t it r a n s m i sl ai n s p e c t o r a t u lt e r i t o r i a ld em u n c ,c o n f o r m

Hotrrii Guvernului nr. 500/2011 privind registrul general de eviden a salariailor, cu modificrile ulterioare. (6) Se iau n considerare locurile de munc nou-create n cazul n care ntre angajat i angajator nu exist raporturi de munc n ultimele 12 luni dinaintea angajrii.
Articolul 4 nregistrarea i evaluarea cererilor de acord pentru finanare (1) M inisterul Finanelor Publice, n calitate de furnizor, ine un registru special al schemei n format electronic, cu evidena cererilor de acord pentru finanare nregistrate.
www.legex.ro/Printeaza2.aspx 7/21

5/30/13

www.Legex.ro

(2) nregistrarea cererilor de acord pentru finanare se face n sesiuni i ncepe dup publicarea pe site-ul M inisterului Finanelor Publice a duratei sesiunii i a datei de la care se pot nregistra cereri de acord pentru finanare. (3) nregistrarea cererilor de acord pentru finanare se suspend la data la care se ncheie sesiunea, precum i la data la care se constat c finanarea solicitat prin cererile de acord pentru finanare nregistrate atinge nivelul bugetului anual alocat schemei. Cererile de acord pentru finanare nregistrate la Registratura general a M inisterului Finanelor Publice n afara sesiunilor, precum i cele nregistrate dup epuizarea bugetului se restituie ntreprinderilor solicitante. (4) Cererile de acord pentru finanare, nsoite de documentele justificative, se depun la Registratura general a M inisterului Finanelor Publice, cu meniunea pe plic Unitatea de implementare a schemei de ajutor de minimis. (5) Unitatea de implementare a schemei de ajutor de minimis, denumit n continuare Unitatea de implementare, nregistreaz toate cererile, n ordinea numrului i datei de nregistrare de la Registratura general a M inisterului Finanelor Publice, n registrul special al schemei, menionndu-se data i numrul de nregistrare corespunztor. Numrul de nregistrare din registrul special al schemei este utilizat exclusiv pentru identificarea i urmrirea stadiului de soluionare a primei cereri nregistrate. (6) Cererile de acord pentru finanare vor fi analizate, n limita bugetului anual alocat schemei, n funcie de numrul i data de nregistrare de la Registratura general a M inisterului Finanelor Publice. (7) Unitatea de implementare finalizeaz procesul de evaluare a cererii de acord pentru finanare n termen de maximum 30 de zile lucrtoare de la data la care aceasta este considerat complet conform prevederilor alin. (9), n limita bugetului anual alocat schemei. (8) n urma procesului de evaluare a cererii de acord pentru finanare, Unitatea de implementare soluioneaz cererea de acord pentru finanare, dup caz: a)cu emiterea unui acord pentru finanare; b)cu emiterea unei scrisori de respingere a cererii de acord pentru finanare n cazul n care nu sunt respectate prevederile prezentei hotrri. (9) Cererea de acord pentru finanare este considerat complet atunci cnd sunt ndeplinite urmtoarele condiii: a)conine toate informaiile i documentele prevzute n prezenta procedur; b)conine toate informaiile i documentele solicitate de Unitatea de implementare ca urmare a unei solicitri de completare a cererii de acord pentru finanare; c)nu prezint neconcordane n informaiile furnizate. (10) n cazul n care cererea de acord pentru finanare nu ndeplinete prevederile alin. (9), Unitatea de implementare transmite ntreprinderii o solicitare de completare a cererii de acord pentru finanare cu informaiile i/sau documentele necesare. (11) n cazul primirii unei solicitri de completare a cererii de acord pentru finanare conform prevederilor alin. (10), ntreprinderea transmite toate informaiile i documentele solicitate n termen de maximum 10 zile lucrtoare de la primirea respectivei solicitri. Documentele solicitate n vederea completrii cererii de acord pentru finanare se transmit nsoite de o adres de naintare cu meniunea Completare la Cererea de acord pentru finanare nr. ... i un opis cu documentele transmise. Completarea cererii de acord pentru finanare cu informaiile i documentaia solicitate de Unitatea de implementare se depune la Registratura general a M inisterului Finanelor Publice, conform alin. (4), urmnd procedura de analiz prevzut alin. (6)-(8). (12) Toat corespondena dintre ntreprinderile solicitante i M inisterul Finanelor Publice poart meniunea pe plic Unitatea de implementare a schemei de ajutor de minimis i se depune la Registratura general a M inisterului Finanelor Publice, str. Apolodor nr. 17, sectorul 5, Bucureti. (13) M inisterul Finanelor Publice, prin Unitatea de implementare, are obligaia de a face public pe site-ul su data de la care se pot nregistra cereri de acord pentru finanare i bugetul anual alocat schemei, precum i data epuizrii bugetului anual alocat pentru aceast schem. (14) n cazul n care, n urma analizrii cererilor de acord pentru finanare nregistrate n cadrul unei sesiuni, se constat neutilizarea n totalitate a bugetului anual alocat schemei, M inisterul Finanelor Publice, prin Unitatea de implementare, public pe site-ul su data relurii procedurii de nregistrare a cererilor de acord pentru finanare i bugetul rmas neutilizat din bugetul anual alocat schemei, cu respectarea prevederilor prezentei hotrri. (15) M inisterul Finanelor Publice, prin Unitatea de implementare, public pe site-ul su situaii cu cererile de acord pentru finanare nregistrate i soluionate. (16) Echivalentul n euro al valorii ajutorului de minimis acordat ntreprinderii este calculat la cursul de schimb stabilit de Banca Naional a Romniei, valabil la data emiterii proiectului de acord pentru finanare. Articolul 5 Plata ajutorului de minimis (1) Ajutorul de minimis se pltete ntreprinderilor care au primit acord pentru finanare, dup efectuarea parial sau total, proporional cu gradul de realizare a investiiei, a cheltuielilor eligibile pentru care a fost emis acordul pentru finanare, n limita sumelor aprobate.
www.legex.ro/Printeaza2.aspx 8/21

5/30/13

www.Legex.ro

(2) n vederea plii ajutorului de minimis, ntreprinderea care a primit acord pentru finanare transmite M inisterului Finanelor Publice, la Registratura general, str. Apolodor nr. 17, sectorul 5, Bucureti: a)cerere de plat a ajutorului de minimis, conform formularului nr. 4; b)opis cu toate documentele anexate cererii de plat a ajutorului de minimis; c)documentele justificative prevzute n formularul nr. 5, n ordinea prezentat n formular. Copiile conin meniunea Conform cu originalul, tampila i semntura persoanei autorizate s reprezinte legal ntreprinderea. (3) Plata ajutorului de minimis se face avnd n vedere valoarea activelor achiziionate i nregistrate n contabilitate, pe baza facturilor emise de furnizor, conform reglementrilor legale n vigoare, n limita finanrii aprobate prin acordul pentru finanare. (4) n cazul n care se constat lipsa unor documente sau neconcordane ntre datele i informaiile transmise, Unitatea de implementare transmite o solicitare de completare a cererii de plat a ajutorului de minimis. (5) Plata ajutorului de minimis de ctre M inisterul Finanelor Publice se efectueaz dup verificarea la faa locului a realizrii investiiei de ctre reprezentanii Unitii de implementare. Verificarea la faa locului urmrete: a)conformitatea copiilor documentelor anexate la cererea de plat a ajutorului de minimis, cu exemplarele n original; b)efectuarea cheltuielilor eligibile de ctre ntreprindere n conformitate cu acordul pentru finanare; c)existena fizic i n evidenele contabile a activelor care fac obiectul cererii de plat a ajutorului de minimis; d)ndeplinirea obligaiei asumate la obinerea acordului pentru finanare, privind crearea de noi locuri de munc pn la finalizarea investiiei; e)realizarea construciei prevzute la art. 2 alin. (1) lit. a), achiziionarea activelor prevzute la art. 2 alin. (1) lit. c)-f), n condiii de pia, cu respectarea principiilor prevzute la art. 2 alin. (3) lit. c), respectiv achiziionarea construciei prevzute la art. 2 alin. (1) lit. b) cu respectarea prevederilor art. 2 alin. (7)-(9); f)respectarea altor prevederi ale prezentei proceduri i ndeplinirea altor obligaii asumate la obinerea acordului pentru finanare. (6) Pe durata efecturii verificrii la faa locului, echipa de control are acces, n condiiile legii, la toate documentele n original ale ntreprinderii, care atest ndeplinirea condiiilor impuse de prezenta hotrre. (7) Persoana autorizat s reprezinte legal ntreprinderea are obligaia, n condiiile legii, de a participa i de a pune la dispoziia echipei de verificare toate documentele solicitate, de a acorda dreptul de acces n locaia realizrii investiiei. (8) n termen de maximum 4 luni de la data primirii acordului pentru finanare, ntreprinderile beneficiare de ajutor de minimis sunt obligate s demareze investiia aprobat spre finanare i s transmit M inisterului Finanelor Publice o informare privind demararea investiiei sau cererea de plat a ajutorului de minimis, n cazul realizrii pariale ori totale a investiiei, nsoite de documente justificative. n cazul n care M inisterul Finanelor Publice constat c ntreprinderile beneficiare de ajutor de minimis nu transmit informarea privind demararea investiiei nsoit de dovada demarrii investiiei sau cererea de plat a ajutorului de minimis n termenul prevzut, acordul pentru finanare se revoc. (9) n cazul n care M inisterul Finanelor Publice constat c demararea investiiei, astfel cum este aceasta definit la art. 1 lit. f), a avut loc nainte de data emiterii acordului pentru finanare, acordul pentru finanare se revoc. (10) Cererea de plat a ajutorului de minimis se depune dup achitarea parial, respectiv total a activelor achiziionate i includerea acestora n categoria activelor proprii ale ntreprinderii. Numrul total de cereri de plat a ajutorului de minimis depuse de o ntreprindere, ntr-un an, este de maximum 3. (11) Termenul-limit pentru depunerea cererii de plat a ajutorului de minimis i a documentelor prevzute la alin. (2) este data de 1 noiembrie a fiecrui an. (12) Plata ajutorului de minimis se face direct ctre ntreprinderile beneficiare de ajutor de minimis, i nu ctre furnizori ai acestora prin compensare. (13) Virarea efectiv a ajutorului de minimis se face de ctre M inisterul Finanelor Publice n contul 50.70 Disponibil din subvenii i transferuri deschis la unitatea Trezoreriei Statului n a crei raz i are domiciliul fiscal ntreprinderea beneficiar de ajutor de minimis, n termen de maximum 30 de zile lucrtoare de la data la care cererea de plat a ajutorului de minimis este considerat complet n sensul prevederilor prezentei hotrri. (14) Pe parcursul realizrii investiiei i pe o perioad de 3 ani de la finalizarea acesteia, orice modificare a adresei locaiei unde este efectuat investiia se notific M inisterului Finanelor Publice printr-o adres nsoit de certificatul constatator emis de oficiul registrului comerului n care se menioneaz noua locaie, codul CAEN aferent activitii pentru care s-a obinut finanare la noua locaie, actul de deinere a locaiei, precum i valabilitatea acestuia. Articolul 6 Controlul, restituirea i raportarea ajutoarelor de minimis (1) M inisterul Finanelor Publice verific, la sediul ntreprinderilor beneficiare de ajutor de minimis, veridicitatea i conformitatea documentelor aferente cheltuielilor eligibile efectuate de ntreprinderi n cadrul schemei, precum i meninerea investiiilor i a locurilor de
www.legex.ro/Printeaza2.aspx 9/21

5/30/13

www.Legex.ro

munc pe o perioad de 3 ani de la finalizarea acestora. (2) n cazul n care, n urma controalelor efectuate la ntreprinderile beneficiare de ajutor de minimis, se constat: a)lipsa activelor pentru care s-a solicitat/obinut ajutor de minimis; b)nenregistrarea n evidenele contabile a activelor pentru care s-a solicitat/obinut ajutor de minimis; c)nerespectarea obligaiei asumate la obinerea acordului pentru finanare privind crearea i meninerea locurilor de munc; d)schimbarea destinaiei finanrii aprobate; e)orice alt nerespectare a prevederilor prezentei hotrri sau a acordului pentru finanare, Unitatea de implementare nu pltete ajutorul de minimis solicitat sau propune ministrului finanelor publice recuperarea total ori parial a ajutorului de minimis acordat, dup caz. (3) Recuperarea ajutorului de stat se realizeaz conform prevederilor

Ordonanei de urgen a Guvernului nr. 117/2006 privind procedurile naionale n domeniul ajutorului de stat, aprobat cu modificri i completri prin Legea nr. 137/2007. (4) Sumele recuperate reprezint venituri ale bugetului de stat. (5) ntreprinderile beneficiare au obligaia s transmit Ministerului Finanelor Publice anual, timp de 3 ani de la finalizarea investiiei, o raportare privind efectele finanrii, conform formularului nr. 6. Transmiterea formularului de raportare se face pn la data de 1 iulie a anului n curs pentru anul precedent.
Articolul 7 Anularea total sau parial a ajutorului de minimis aprobat prin acordul pentru finanare (1) n cazul n care una sau mai multe cheltuieli eligibile aprobate spre finanare potrivit acordului pentru finanare se modific, ntreprinderile beneficiare au obligaia de a transmite Unitii de implementare din cadrul M inisterului Finanelor Publice o cerere de anulare total sau parial a ajutorului de minimis pentru care exist acord pentru finanare, conform formularului nr. 7. (2) Solicitantul beneficiaz de finanare pentru cheltuielile eligibile rmase nemodificate numai dac M inisterul Finanelor Publice este de acord cu cererea de anulare parial. Articolul 8 Formularele nr. 1-7 fac parte integrant din prezenta procedur.
Capitolul IV

Conflict de interese Articolul 9 (1) Beneficiarul ajutorului de minimis are obligaia s ia toate msurile necesare pentru a evita conflictul de interese, conform prevederilor legale n vigoare. (2) Regulile privind conflictul de interese n cazul funcionarilor publici, conform prevederilor legale n vigoare, se aplic n mod corespunztor personalului M inisterului Finanelor Publice implicat n procesul de analizare i soluionare a cererilor de acord pentru finanare i a cererilor de plat a ajutorului de minimis.
Capitolul V

Confidenialitate Articolul 10 Personalul M inisterului Finanelor Publice are obligaia de a pstra confidenialitatea privind documentele justificative depuse de ntreprinderile solicitante n cadrul prezentei hotrri. FORM ULARUL Nr. 1 la procedur CERERE DE ACORD PENTRU FINANARE n baza Hotrrii Guvernului nr. 274/2013 privind acordarea ajutoarelor de minimis pentru investiiile realizate de ntreprinderile mici i mijlocii (include seciunile A, B, C i D) (Se completeaz toate rubricile din formularul-tip n limba romn, prin tehnoredactare.)
www.legex.ro/Printeaza2.aspx 10/21

5/30/13

www.Legex.ro

Subscrisa ........ ................ .........., avnd datele de identificare menionate la seciunea A, reprezentat legal prin dl/dna ........ ............, avnd calitatea de ........ ........ ........., solicit finanarea proiectului de investiii n condiiile prevederilor Schemei de ajutor de minimis pentru investiiile realizate de IM M -uri.

Seciunea A
Prezentarea solicitantului Denumirea ntreprinderii: ........ ................ ................ ................ ................ ................ ................ ................ ................ ........ Adresa: ........ ................ ................ ................ ................ ................ ........ ............... Cod potal: ........ ................ ................ Telefon: ........ ........ .............. Fax: ........ ................ ........ E-mail: ........ ................ ................ ................ ................ Data nregistrrii ntreprinderii: ........ ................ ............. Nr. de nmatriculare la oficiul registrului comerului: ........ ................ ........ ............... Codul de identificare fiscal: ........ ................ ................ Forma juridic: ........ ................ ................ ........ ........... Capitalul social: ........ ........ ........ lei deinut de:

persoane fizice: ..............% IMM1: ...............% societi comerciale mari2: ........ .........%.
Activitatea pentru care se solicit finanare (denumirea i codul CAEN conform

Ordinului preedintelui Institutului Naional de Statistic nr. 337/2007 privind actualizarea Clasificrii activitilor din economia naional - CAEN): ........ ........ ............
Numr mediu salariai (conform ultimelor situaii financiare ncheiate): ........ ......... Cifra de afaceri (conform ultimelor situaii financiare ncheiate): .............. lei Valoare active totale (conform ultimelor situaii financiare ncheiate)3: ............ lei Valoarea proiectului de investiii (cheltuieli eligibile): ........ .............. lei Valoarea ajutorului de minimis solicitat: ........ ........ ........... lei Numele: ........ ................ ........ ............... Funcia: ........ ................ ........ ............... Semntura autorizat i tampila solicitantului4: ........ ................ ........ ............... Data semnrii: ........ ................ ntreprinderile mici i mijlocii (IM M ) sunt definite ca societi comerciale cu numrul mediu scriptic de personal pn la 249 (inclusiv) raportat n anul anterior i realizeaz o cifr de afaceri anual net de pn la 50 milioane euro, echivalent n lei, sau dein active totale care nu depesc echivalentul n lei a 43 milioane euro, conform ultimei situaii financiare aprobate. Prin active totale se nelege active imobilizate plus active circulante plus cheltuieli n avans. Societatea mare este acea societate comercial cu numrul mediu scriptic de personal mai mare dect 250 (inclusiv) ori cu o cifr de afaceri anual net de peste 50 milioane euro, echivalent n lei, sau care deine active totale care depesc echivalentul n lei a 43 milioane euro, conform ultimei situaii financiare aprobate.
3 4 2 1

Prin active totale se nelege active imobilizate plus active circulante plus cheltuieli n avans. Toate documentele depuse pentru aceast schem vor fi semnate de persoana autorizat s reprezinte legal ntreprinderea.

Seciunea B
Prezentarea proiectului de investiii pentru care se solicit finanare n cadrul schemei de ajutor de minimis pentru investiiile realizate
www.legex.ro/Printeaza2.aspx 11/21

5/30/13

www.Legex.ro

de IM M -uri

Seciunea B1
Descrierea succint a proiectului de investiii pentru care se solicit finanare ........ ................ ................ ................ ........ .............

Seciunea B25
Prezentarea cheltuielilor eligibile pentru care se solicit ajutor de minimis, cu defalcare anual

Tipul de cheltuial pentru care se solicit finanare a) Cheltuieli cu realizarea de construcii noi industriale, pentru nvmnt, tiin, cultur i art, ocrotirea sntii, asisten social, cultur fizic i agrement b) Cheltuieli cu achiziia de construcii industriale i pentru nvmnt, tiin, cultur i art, ocrotirea sntii, asisten social, cultur fizic i agrement c) Cheltuieli cu echipamente tehnologice - maini, utilaje i instalaii de lucru d) Cheltuieli cu aparate i instalaii de msurare, control i reglare e) Cheltuieli cu mijloace de transport nenmatriculabile, pentru susinerea activitii ntreprinderii f) Cheltuieli cu echipamente IT TOTAL

Valoarea cheltuielilor eligibile6 - lei An I An II Total

Valoarea ajutorului de minimis solicitat - lei An I An II Total

N u m e l e :. . . . . . . .. . . . . . . . . . . . . . . .. . . . . . . .. . . . . . . . . . . . . . . F u n c i a :. . . . . . . .. . . . . . . . . . . . . . . .. . . . . . . .. . . . . . . . . . . . . . .
7 S e m n t u r aa u t o r i z a t i t a m p i l as o l i c i t a n t u l u i :. . . . . . . .. . . . . . . .. . . . . . . . . . . .

D a t as e m n r i i :. . . . . . . .. . . . . . . . . . . . . . . . C h e l t u i e l i l ee l i g i b i l ed i ns e c i u n e aB 2s ec o r e l e a z c uc h e l t u i e l i l ee l i g i b i l ed i np l a n u l d ei n v e s t i i i .
6 7 5

V a l o a r e ac h e l t u i e l i l o re l i g i b i l ee s t ef r T V A .

T o a t ed o c u m e n t e l ed e p u s ep e n t r ua c e a s t s c h e m v o rf is e m n a t ed ep e r s o a n aa u t o r i z a t s r e p r e z i n t el e g a l n t r e p r i n d e r e a . S e c i u n e aC D e c l a r a i ep ep r o p r i ar s p u n d e r e S u b s e m n a t u l ( a ) ,. . . . . . . .. . . . . . . . . . . . . . . .. . . . . . . .. . . . . . . . . . ,i d e n t i f i c a t( )c uB . I . / C . I . s e r i a . . . . . . n r . . . . . . . . . . . . , e l i b e r a t ( ) d e . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . l a d a t a d e . . . . . . . . . . . . . . . .. . . . . . . . . . . ,c ud o m i c i l i u l nl o c a l i t a t e a. . . . . . . .. . . . . . . . . . . . . . . .. . . . . . . . . ,s t r . . . . . . . . . . . . . . . . . . . n r . . . . . , b l . . . . . , s c . . . . . , a p . . . . . , s e c t o r u l / j u d e u l . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . , nc a l i t a t ed ep e r s o a n a u t o r i z a t s r e p r e z i n t el e g a l n t r e p r i n d e r e a. . . . . . . . . . . . . . . .. . . . . . . . . . ,c u n o s c n dc f a l s u l nd e c l a r a i ie s t ep e d e p s i t nc o n f o r m i t a t ec u

art. 292 din Codul penal, declar pe propria rspundere c: toate informaiile furnizate i consemnate n prezenta cerere sunt corecte i complete;
www.legex.ro/Printeaza2.aspx 12/21

5/30/13

www.Legex.ro

neleg c orice omisiune sau incorectitudine n prezentarea informaiilor n scopul de a obine avantaje pecuniare este pedepsit conform legii; proiectul de investiii pentru care S.C. ........ .......... solicit finanarea prin prezenta schem de ajutor de minimis nu face obiectul altui ajutor de stat; mpotriva S.C. ........ nu au fost emise decizii de recuperare a unui ajutor de stat sau, n cazul n care asemenea decizii au fost emise, acestea au fost executate; S.C. ....... nu a beneficiat i nu va beneficia de ajutoare de stat pe alte scheme de ajutor de stat de la ali furnizori pe aceleai cheltuieli eligibile ale investiiei pentru care a solicitat ajutor de stat n temeiul prezentei scheme.
De asemenea, declar pe propria rspundere c n ultimii 3 (trei) ani8: S.C. .......... nu a beneficiat de ajutor de minimis; S.C. ............ a beneficiat de urmtoarele ajutoare de minimis:

Nr. crt.

Denumirea proiectului de investiii

Anul primirii ajutorului de minimis

Furnizorul ajutorului de minimis

Actul normativ

Cuantumul ajutorului de minimis - euro9 -

N u m e l e :. . . . . . . .. . . . . . . . F u n c i a :. . . . . . . .. . . . . . . .
1 0 S e m n t u r a a u t o r i z a t i t a m p i l a s o l i c i t a n t u l u i : . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

D a t as e m n r i i :. . . . . . . .. . . . . . . . . .
8 9

S ec o n s i d e r u l t i m i i3a n i :a n u lf i s c a l nc u r s i2a n ia n t e r i o r i .

E c h i v a l e n t u l ne u r o s ep r e i ad i n a c t u lj u r i d i c s a us ed e t e r m i n l ac u r s u l d es c h i m b v a l u t a rv a l a b i ll ad a t aa c o r d r i ia j u t o r u l u id em i n i m i sc o n f o r ma c t u l u ij u r i d i c . T o a t ed o c u m e n t e l ed e p u s ep e n t r ua c e a s t s c h e m v o rf is e m n a t ed ep e r s o a n aa u t o r i z a t s r e p r e z i n t el e g a l n t r e p r i n d e r e a . S e c i u n e aD D e c l a r a i ep ep r o p r i ar s p u n d e r e S u b s e m n a t u l ( a ) ,. . . . . . . .. . . . . . . . . . . . . . . .. . . . . . . .. . . . . . . . . . ,i d e n t i f i c a t ( )c uB . I . / C . I . s e r i a. . . . . . n r .. . . . . . . . . . . , e l i b e r a t ( )d e . . . . . . . .. . . . . . . . . . . . . . . . l ad a t a d e. . . . . . . . . . . . . . . . . ,c ud o m i c i l i u l nl o c a l i t a t e a. . . . . . . .. . . . . . . . . . . . . . . .. . . . . . . . . . . . ,s t r .. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . n r . . . . . , b l . . . . . , s c . . . . . , a p . . . . . , s e c t o r u l / j u d e u l . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . , nc a l i t a t ed ep e r s o a n a u t o r i z a t s r e p r e z i n t el e g a l n t r e p r i n d e r e a. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . , c u n o s c n d c f a l s u l n d e c l a r a i i e s t e p e d e p s i t n c o n f o r m i t a t ec u
1 0

art. 292 din Codul penal, declar pe propria rspundere c: numrul de locuri de munc la data nregistrrii cererii de acord pentru finanare este de ............... persoane; nu voi achiziiona active/lucrri de construcii de la ntreprinderi la care sunt acionar ori asociat sau de la ntreprinderi care au n consiliul de administraie/organul de conducere persoane cu care sunt so/soie, rud sau afin pn la gradul al patrulea inclusiv; S.C. ........ ................ ........ .......... nu se afl n procedur de executare silit, insolven, reorganizare
www.legex.ro/Printeaza2.aspx 13/21

5/30/13

www.Legex.ro

judiciar, faliment, nchidere operaional, dizolvare, lichidare ori administrare special, ntreprinderea nu are activitile suspendate sau alte situaii similare reglementate de lege; S.C........ ................ ........ ........... nu este n dificultate n sensul Comunicrii Comisiei - Liniile directoare privind ajutorul de stat pentru salvarea i restructurarea ntreprinderilor aflate n dificultate (2004/C 244/02), publicat n Jurnalul Oficial al Uniunii Europene, seria C, nr. 244 din 1 octombrie 2004.
O ntreprindere este considerat n dificultate n urmtoarele situaii:

a)n cazul unei societi cu rspundere limitat, cnd se constat pierderea a mai mult de jumtate din capitalul social, peste un sfert din acest capital fiind pierdut n ultimele 12 luni; b)n cazul unei societi n care cel puin o parte din asociai au rspundere nelimitat pentru creanele societii, atunci cnd s-a pierdut mai mult de jumtate din capitalul propriu, aa cum reiese din evidenele contabile ale societii, peste un sfert din acest capital fiind pierdut n ultimele12 luni; c)pentru ntreprinderea de orice form juridic, cnd respectiva ntreprindere ntrunete condiiile prevzute de legislaia naional privind procedura reorganizrii judiciare i a falimentului.
Chiar n cazul n care niciuna dintre condiiile de la lit. a), b), c) nu este ndeplinit, o firm este considerat n dificultate, n special n cazul n care prezint: 1) creterea pierderilor; 2) scderea cifrei de afaceri; 3) creterea stocurilor; 4) ndatorare crescut; 5) scderea sau dispariia activului net. neleg c furnizarea oricrei informaii care nu corespunde realitii va duce la respingerea cererii de acord pentru finanare, cererii de plat a ajutorului de minimis sau la revocarea acordului pentru finanare i restituirea ajutorului de minimis primit, conform prevederilor legale n vigoare. Numele: ........ ........ Funcia: ........ ........ Semntura autorizat i tampila solicitantului11: ........ ................ ............ Data semnrii: ........ ..........
11 Toate documentele depuse pentru

aceast schem vor fi semnate de persoana autorizat s reprezinte legal ntreprinderea.

NOT IM PORTANT! Solicitantul nu este obligat s suporte nicio tax din partea niciunei persoane sau instituii care l ajut n completarea acestei cereri. FORM ULARUL Nr. 2 la procedur DECLARAIE PE PROPRIA RSPUNDERE privind ncadrarea ntreprinderii n categoria ntreprinderilor mici i mijlocii I. Datele de identificare a ntreprinderii Denumirea ntreprinderii ........ ................ ........ ............. Adresa sediului social ........ ................ ................ ......... Cod unic de nregistrare ........ ................ ........ ............. Numele i funcia persoanei autorizate s reprezinte legal ntreprinderea: ........ ................ ................ ................ ............. II. Tipul ntreprinderii Indicai, dup caz, tipul ntreprinderii: ntreprindere autonom
www.legex.ro/Printeaza2.aspx 14/21

5/30/13

www.Legex.ro

ntreprindere partener ntreprindere legat III. Date utilizate pentru a se stabili categoria ntreprinderii1

Exerciiul financiar de referin2 Numrul mediu anual de salariai Cifra de afaceri anual net (mii lei Active totale (mii lei i mii euro) i mii euro)

I m p o r t a n t : P r e c i z a i d a c , f a d e e x e r c i i u l f i n a n c i a r a n t e r i o r , d a t e l e f i n a n c i a r e a u n r e g i s t r a t m o d i f i c r i c a r e d e t e r m i n n c a d r a r e a n t r e p r i n d e r i i n t r o a l t c a t e g o r i e ( r e s p e c t i vm i c r o n t r e p r i n d e r e , n t r e p r i n d e r em i c ,m i j l o c i es a um a r e ) . N u D a( na c e s tc a zs ev ac o m p l e t a is ev aa t a aod e c l a r a i er e f e r i t o a r el ae x e r c i i u l f i n a n c i a ra n t e r i o r ) . C u n o s c n dc f a l s u l nd e c l a r a i ie s t ep e d e p s i t nc o n f o r m i t a t ec u

art. 292 din Codul penal, declar pe propria rspundere c datele din aceast declaraie sunt conforme cu realitatea.
Numele: ........ ........ Funcia: ........ ........ Semntura autorizat i tampila solicitantului3: ........ ................ ........ .............. Data semnrii: ........ ..........
1

Datele sunt calculate n conformitate cu prevederile

Legii nr. 346/2004 privind stimularea nfiinrii i dezvoltrii ntreprinderilor mici i mijlocii, cu modificrile i completrile ulterioare.
Datele cu privire la numrul mediu anual de salariai, cifra de afaceri anual net i activele totale sunt cele realizate n ultimul exerciiu financiar raportate n situaiile financiare anuale aprobate de acionari sau asociai.
3 2

Toate documentele depuse pentru aceast schem vor fi semnate de persoana autorizat s reprezinte legal ntreprinderea.

FORM ULARUL Nr. 3 la procedur ANGAJAM ENT Subsemnatul(a), ........ ................ ........ .........., identificat() cu B.I./C.I. seria ...... nr. ..........., eliberat() de ........ ............. la data de ........ ........., cu domiciliul n localitatea ........ ........., str. ........ .......... nr. ...., bl. ...., sc. ...., ap. ...., sectorul/judeul ........ ............., n calitate de persoan autorizat s reprezinte legal ntreprinderea ........ ........ .........., m angajez:

s menin locurile de munc existente la data nregistrrii cererii de acord pentru finanare i s creez pn la finalizarea investiiei i s menin, pe o perioad de minimum 3 ani de la finalizarea investiiei:
5 locuri de munc, din care cel puin dou locuri de munc pentru persoane care nu au avut contract individual de munc n ultimele 3 luni, n cazul unui ajutor de minimis de pn la 100.000 euro inclusiv; 7 locuri de munc, din care cel puin 3 locuri de munc pentru persoane care nu au avut contract individual de munc n ultimele 3 luni, n cazul unui ajutor de minimis de la 100.000 euro pn la 200.000 euro inclusiv;

s asigur resursele financiare necesare implementrii optime a proiectului de investiii aprobat spre finanare, n condiiile decontrii ulterioare a cheltuielilor eligibile aprobate prin acordul pentru finanare; s nu m gsesc, pe ntregul parcurs al implementrii proiectului, n situaia de conflict de interese, aa cum
www.legex.ro/Printeaza2.aspx 15/21

5/30/13

www.Legex.ro

este neleas i definit de legislaia comunitar i naional n vigoare.


neleg c furnizarea oricrei informaii care nu corespunde realitii va duce la respingerea cererii de acord pentru finanare, a cererii de plat a ajutorului de minimis sau la revocarea acordului pentru finanare i restituirea ajutorului de minimis primit, conform prevederilor legale n vigoare. Numele: ........ ........ Funcia: ........ ........ Semntura autorizat i tampila solicitantului1: ........ ........ ............. Data semnrii: ........ ..........
1

Toate documentele depuse pentru aceast schem vor fi semnate de persoana autorizat s reprezinte legal ntreprinderea.

FORM ULARUL Nr. 4 la procedur CERERE DE PLAT A AJUTORULUI DE M INIM IS n baza Hotrrii Guvernului nr. 274/2013 privind acordarea ajutoarelor de minimis pentru investiiile realizate de ntreprinderile mici i mijlocii (include seciunile A, B i C) (Se completeaz toate rubricile n limba romn, prin tehnoredactare.) Subscrisa ........ ................ ........ .............., avnd datele de identificare menionate la seciunea A, reprezentat legal prin dl/dna ........ ................ ........., avnd calitatea de ............., identificat() cu B.I./C.I. seria ..... nr. ....., eliberat de ........ ................ ........ la data de ........ ................ ................, cu domiciliul n localitatea ........ ........ ..........., str. .............. nr. ...., bl. ...., sc. ...., ap. ...., sectorul/judeul ........ ........ ..........., cod potal ........ .............., solicit plata ajutorului de minimis n valoare de ........ ........ ..........1, n baza Acordului pentru finanare nr. ........ ................ .......... din data de ........ ........ .............., emis n condiiile prevederilor schemei de ajutor de minimis pentru investiiile realizate de IM M -uri.

Seciunea A
Datele de identificare a ntreprinderii Denumirea ntreprinderii: ........ ................ ........ ............. Data nregistrrii ntreprinderii: ........ ................ ............. Nr. de nmatriculare la oficiul registrului comerului: ........ ......... Codul de identificare fiscal: ........ ................ ........ ........ Adresa: ........ ................ ................ ........ .............. Telefon: ........ ........ .......... Fax: ........ ........ ............. E-mail: ........ ........ ........... Solicit virarea ajutorului de minimis n contul ntreprinderii: Cod IBAN2 .......5070............., deschis la Trezoreria ........ ........ ........ Numele: ........ ................ ................ ........ .............. Funcia: ........ ................ ................ ........ .............. Semntura autorizat i tampila solicitantului3: ........ ................ ................ ............. Data semnrii: ........ ................
1 2

Se completeaz cu valoarea solicitat prin decont.

Se completeaz cu nr. de cont. 50.70 Disponibil din subvenii i transferuri deschis la unitatea Trezoreriei Statului n a crei raz i are domiciliul fiscal ntreprinderea beneficiar de ajutor de minimis, activ la data depunerii Cererii de plat a a ajutorului de minimis.
3

Toate documentele depuse pentru aceast schem vor fi semnate de persoana autorizat s reprezinte legal ntreprinderea.

Seciunea B
Formular de decont
www.legex.ro/Printeaza2.aspx 16/21

5/30/13

www.Legex.ro

Cheltuieli eligibile Factur efectuate Denumirea Denumirea activului activului potrivit potrivit Nr./dat nregistrrii planului de n investiii contabilitate

Plat Valoare lei/euro Cu Fr TVA TVA

Tipul Valoare documentului/ pltit Nr./dat lei/euro -

Valoare cheltuieli eligibile Valoare ajutor nregistrate n de minimis contabilitate solicitat - lei fr TVA - lei -

Total:
N u m e l e :. . . . . . . .. . . . . . . . . . . . . . . .. . . . . . . . . . . . . . . .. . . . . . . .. . . . . . . . . . . . . . F u n c i a :. . . . . . . .. . . . . . . . . . . . . . . .. . . . . . . . . . . . . . . .. . . . . . . .. . . . . . . . . . . . . . S e m n t u r a a u t o r i z a t i . . . . . . . . . . . . . . . .. . . . . . . . . . . . . t a m p i l a
1 s o l i c i t a n t u l u i :

. . . . . . . .

. . . . . . . . . . . . . . . .

D a t as e m n r i i :. . . . . . . .. . . . . . . . . . . . . . . . T o a t ed o c u m e n t e l ed e p u s ep e n t r ua c e a s t s c h e m v o rf is e m n a t ed ep e r s o a n aa u t o r i z a t s r e p r e z i n t el e g a l n t r e p r i n d e r e a . S e c i u n e aC D e c l a r a i ep ep r o p r i ar s p u n d e r e S u b s e m n a t u l ( a ). . . . . . . .. . . . . . . . . . . . . . . .. . . . . . . .. . . . . . . . . . ,i d e n t i f i c a t ( )c uB . I . / C . I . s e r i a . . . . . . n r . . . . . . . . . . . . , e l i b e r a t ( ) d e . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . l a d a t a d e . . . . . . . . . . . . . . . . . , c u d o m i c i l i u l n l o c a l i t a t e a . . . . . . . . . . . . . . . . . , s t r . . . . . . . . . . . . . . . . . . . n r . . . . . ,b l .. . . . ,s c .. . . . ,a p .. . . . ,s e c t o r u l / j u d e u l. . . . . . . .. . . . . . . . . . . . . , nc a l i t a t ed e p e r s o a n a u t o r i z a t s r e p r e z i n t e l e g a l n t r e p r i n d e r e a . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . , c u n o s c n dc f a l s u l nd e c l a r a i ie s t ep e d e p s i t nc o n f o r m i t a t ec u
1

art. 292 din Codul penal, declar pe propria rspundere c: nu sunt acionar ori asociat care deine aciuni sau pri sociale la ntreprinderea de la care am achiziionat activele i nu sunt so/soie, rud sau afin pn la gradul al patrulea inclusiv cu persoane din consiliul de administraie/organul de conducere al ntreprinderii de la care am achiziionat activele sau al ntreprinderii care a efectuat lucrrile de construcie; S.C. ........... nu se afl n procedur de executare silit, insolven, reorganizare judiciar, faliment, nchidere operaional, dizolvare, lichidare sau administrare special, ntreprinderea nu are activitile suspendate sau alte situaii similare reglementate de lege; proiectul de investiii pentru care S.C. ........ .......... a solicitat finanarea prin prezenta schem de ajutor de minimis nu face obiectul altui ajutor de stat; mpotriva S.C. ........ ........ ............ nu au fost emise decizii de recuperare a unui ajutor de stat sau, n cazul n care asemenea decizii au fost emise, acestea au fost executate; S.C. ........ ........ ......... nu a beneficiat i nu va beneficia de ajutoare de stat pe alte scheme de ajutor de stat de la ali furnizori pe aceleai cheltuieli eligibile ale investiiei pentru care a primit ajutor de minimis n temeiul prezentei scheme.
De asemenea, declar pe propria rspundere c n ultimii 3 (trei) ani2: S.C. .......... nu a beneficiat de ajutor de minimis; S.C. ............ a beneficiat de urmtoarele ajutoare de minimis:
www.legex.ro/Printeaza2.aspx 17/21

5/30/13

www.Legex.ro

Nr. crt.

Denumirea proiectului de investiii

Anul primirii ajutorului de minimis

Furnizorul ajutorului Actul normativ de minimis

Cuantumul ajutorului de minimis - euro3 -

D ea s e m e n e a ,d e c l a rp ep r o p r i ar s p u n d e r ec : t o a t e i n f o r m a i i l e f u r n i z a t e i c o n s e m n a t e n p r e z e n t a d e c l a r a i e s u n t c o r e c t e i c o m p l e t e ; n e l e gc o r i c eo m i s i u n es a ui n c o r e c t i t u d i n e np r e z e n t a r e ai n f o r m a i i l o r ns c o p u ld e ao b i n ea v a n t a j ep e c u n i a r ee s t ep e d e p s i t c o n f o r ml e g i i ; n e l e g c f u r n i z a r e a o r i c r e i i n f o r m a i i c a r e n u c o r e s p u n d e r e a l i t i i v a d u c e l a r e s p i n g e r e a C e r e r i i d e p l a t a a j u t o r u l u i d e m i n i m i s s a u l a r e v o c a r e a A c o r d u l u i p e n t r u f i n a n a r e i r e s t i t u i r e a a j u t o r u l u i d e m i n i m i s p r i m i t , c o n f o r m p r e v e d e r i l o r l e g a l e n v i g o a r e . A n e x e z l ap r e z e n t a c e r e r e d ep l a t a a j u t o r u l u i d em i n i m i s o p i s u l it o a t e d o c u m e n t e l e c o n f o r mf o r m u l a r u l u in r .5l ap r o c e d u r . N u m e l e :. . . . . . . .. . . . . . . . . . . . . . . .. . . . . . . . . . . . . . . . F u n c i a :. . . . . . . .. . . . . . . .. . . . . . . . . . . . .
4 S e m n t u r aa u t o r i z a t i t a m p i l as o l i c i t a n t u l u i :. . . . . . . .. . . . . . . .. . . . . . . . . . . . . . .

D a t as e m n r i i :. . . . . . . .. . . . . . . .
2S ec o n s i d e r u l t i m i i3a n i :a n u lf i s c a l nc u r s i2a n ia n t e r i o r i .

E c h i v a l e n t u l ne u r o s ep r e i ad i n a c t u lj u r i d i c s a us ed e t e r m i n l ac u r s u l d es c h i m b v a l u t a rv a l a b i ll ad a t aa c o r d r i ia j u t o r u l u id em i n i m i sc o n f o r ma c t u l u ij u r i d i c . T o a t ed o c u m e n t e l ed e p u s ep e n t r ua c e a s t s c h e m v o rf is e m n a t ed ep e r s o a n aa u t o r i z a t s r e p r e z i n t el e g a l n t r e p r i n d e r e a . F O R M U L A R U LN r .5 l ap r o c e d u r L I S T A
1 d o c u m e n t e l o rj u s t i f i c a t i v e 4

1 .C o n t r a c td ev n z a r e ,d ec o n s t r u c i ee t c . ,i n c l u s i va c t ea d i i o n a l e ,d u p c a z , nc o p i e 2 .F a c t u r p r o f o r m ,f a c t u r a v a n s ,f a c t u r s t o r n a r e ,f a c t u r f i n a l ,d u p c a z , nc o p i e 3 .I n s t r u m e n t ed ep l a t p r i nb a n c :o r d i nd ep l a t ,d i s p o z i i ed ep l a t e x t e r n ,C E Ce t c . , d u p c a z , nc o p i e
2 4 . E x t r a s d e c o n t t a m p i l a t d e b a n c n c a r e s s e e v i d e n i e z e c o n t u l n t r e p r i n d e r i i b e n e f i c i a r ed ea j u t o rd em i n i m i s is u m ap l t i t p e n t r ua c t i v e l ea c h i z i i o n a t e , nc o p i e

5 .D e c l a r a i ev a m a l d ei m p o r ts a ud e c l a r a i er e c a p i t u l a t i v p e n t r ui m p o r tc o m u n i t a r ,d u p c a z , nc o p i e 6 .S i t u a i a l u c r r i l o re m i s d e c o n s t r u c t o r ia p r o b a t d eb e n e f i c i a r ,d e v i z g e n e r a lp e o b i e c t i v e id e v i z u lo b i e c t u l u i , nc o p i e 7 .A u t o r i z a i ed ec o n s t r u c i e , nc o p i e 8 .O r d i nd e n c e p e r eal u c r r i id ec o n s t r u c i e , nc o p i e 9 .E x t r a sd ec a r t e f u n c i a r c up r e c i z a r e a l i b e rd eo r i c e s a r c i n i is e r v i t u i ,p e n t r u t e r e n , nc a z u lr e a l i z r i id ec o n s t r u c i i ,
1

T o a t ed o c u m e n t e l es u n to b l i g a t o r i ip e n t r ut o ib e n e f i c i a r i id ea j u t o rd em i n i m i s .
18/21

www.legex.ro/Printeaza2.aspx

5/30/13

www.Legex.ro

2P e n t r up l i l eo n l i n en us u n ta c c e p t a t ee x t r a s ed ec o n tg e ni n t e r n e t b a n k i n g .

r e s p e c t i vp e n t r uc o n s t r u c i e it e r e n u la f e r e n t , nc a z u la c h i z i i o n r i i , nc o p i e ; 1 0 .P r o c e s v e r b a ld er e c e p i e , nc o p i e 1 1 .N o t d ei n t r a r e r e c e p i e , nc o p i e 1 2 .F i am i j l o c u l u if i x , nc o p i e 1 3 .F i ed ec o n t nc a r ea uf o s t n r e g i s t r a t ea c t i v e l e ip l i l ea f e r e n t ea c e s t o r a , n c o p i e 1 4 .S i t u a i i l ef i n a n c i a r ea f e r e n t eu l t i m u l u ie x e r c i i uf i n a n c i a r n c h e i a t( f o r m u l a r e l e1 0 , 2 0 ,3 0 ,4 0 ) , nc o p i e 1 5 . R e g i s t r u lg e n e r a l d ee v i d e n as a l a r i a i l o r , n t o c m i t i t r a n s m i sl a i n s p e c t o r a t u l t e r i t o r i a ld em u n c ,c o n f o r m

Hotrrii Guvernului nr. 500/2011 privind registrul general de eviden a salariailor, cu modificrile ulterioare, n copie;
16. Documentele prin care se face dovada c cele dou, respectiv 3 persoane nou-angajate nu au avut contract individual de munc n ultimele 3 luni, n copie 17. Declaraie pe propria rspundere din care s rezulte c ntre angajator i noii angajai nu exist raporturi de munc n ultimele 12 luni dinaintea angajrii 18. Certificat de atestare fiscal privind ndeplinirea obligaiilor de plat ctre bugetul general consolidat, eliberat n condiiile legii, inclusiv pentru punctele de lucru, fr datorii, n original sau n copie legalizat 19. Certificat de atestare fiscal privind ndeplinirea obligaiilor de plat ctre bugetul local, eliberat n condiiile legii, inclusiv pentru punctele de lucru, fr datorii, n original sau n copie legalizat 20. Cerere de deschidere de cont la Trezoreria Statului n a crei raz i are domiciliul fiscal ntreprinderea, pentru cod IBAN 50.70. Disponibil din subvenii i transferuri, n copie 21. Certificat constatator emis cu ocazia depunerii cererii de plat a ajutorului de minimis, n original sau n copie legalizat 22. Dosar de achiziie care s cuprind minimum 3 cereri de ofert, ofertele primite, proces-verbal semnat de membrii comisiei de evaluare prin care s fie justificat alegerea ofertei conform criteriului de atribuire ales, n cazul realizrii de construcii sau achiziiei de echipamente, n copie 23. Dovada achiziionrii de la un ter n condiii de pia, fr ca achizitorul s fie n msur s i exercite controlul asupra vnztorului sau viceversa, n cazul achiziionrii construciilor 24. Poz a fiecrui activ pentru care se solicit plata ajutorului de minimis 25. Alte documente relevante FORM ULARUL Nr. 6 la procedur FORM ULAR de raportare a efectelor finanrii1 n baza Hotrrii Guvernului nr. 274/2013 privind acordarea ajutoarelor de minimis pentru investiiile realizate de ntreprinderile mici i mijlocii (Se completeaz toate rubricile n limba romn, prin tehnoredactare.) Perioada pentru raportare: anul ........ ......... Datele de identificare a ntreprinderii Denumirea ntreprinderii: ........ ................ ........ ............. Adres: ........ ................ ................ ........ ............... Telefon: ........ ........ ............ Fax: ........ ........ ........... E-mail: ........ ................ ........... Data nregistrrii ntreprinderii: ........ ................ ............. Nr. de nmatriculare la oficiul registrului comerului: ........ ...............
www.legex.ro/Printeaza2.aspx 19/21

5/30/13

www.Legex.ro

Codul de identificare fiscal: ........ ................ ........ .......... Am obinut Acordul pentru finanare nr. ........../zz.ll.aa., n valoare de ........ ........ ..........2 lei. Valoarea investiiei realizate3 cu finanare nerambursabil: ........ ................ ................ ......... lei, din care ajutor de minimis primit 4 ........ ........ ............ lei Datele de raportare

Cifra de afaceri net: ........ ................ ........ ........... lei Profitul/Pierderea brut(): ........ ................ ............ lei Impozitul pe profit: ........ ................ ........ ............... lei Numrul mediu de salariai: ........ ................ ...........
Subsemnatul/Subsemnata ........ ................ ........ .............., identificat/identificat cu actul de identitate seria .... nr. .........., eliberat de ........ ......... la data de ..............., cu domiciliul n localitatea ........ ............., str. ........ ......... nr. ...., bl. ...., sc. ...., ap. ...., sectorul/judeul ........ ........ ........, n calitate de reprezentant legal al ntreprinderii ........ .............., declar pe propria rspundere c toate informaiile furnizate i consemnate n prezentul formular sunt corecte i complete. Funcia: ........ ................ ................ ................ ................ ........... Semntura autorizat i tampila beneficiarului5: ........ ............... Data semnrii: ........ ................ ........ ............. Transmiterea formularului este obligatorie pentru toi beneficiarii de ajutor de minimis n cadrul prezentei scheme, pentru o perioad de 3 ani, ncepnd cu anul urmtor finalizrii investiiei.
2 3 4 5 1

Valoarea finanrii aprobate. Valoarea cheltuielilor eligibile efectuate pentru care s-a emis Acordul pentru finanare. Valoarea finanrii pltite de la bugetul de stat. Toate documentele depuse pentru aceast schem vor fi semnate de persoana autorizat s reprezinte legal ntreprinderea.

FORM ULARUL Nr. 7 la procedur CERERE de anulare total sau parial a ajutorului de minimis pentru care exist Acord pentru finanare emis n baza Hotrrii Guvernului nr. 274/2013 privind acordarea ajutoarelor de minimis pentru investiiile realizate de ntreprinderile mici i mijlocii (Se completeaz n cazul modificrii uneia dintre condiiile n care s-a obinut acordul pentru finanare.) Subscrisa ........ ..............., avnd datele de identificare menionate la seciunea A din prezenta cerere, reprezentat legal prin dl/dna ........ ........ ............. avnd calitatea de ........ .........., solicit anularea total/parial a ajutorului de minimis pentru care exist Acordul pentru finanare nr. ................ din data de........ .........., pentru categoriile de cheltuieli prevzute n seciunea B din prezenta cerere, n sum de ............... lei.

Seciunea A
Prezentarea solicitantului Denumirea ntreprinderii: ........ ................ ........ .............. Adresa: ........ ................ ................ ................ ................ Telefon: ........ ........ ........... Fax: ........ ................ ............ E-mail: ........ ................ ................ ................ ........ ........ Data nregistrrii ntreprinderii: ........ ................ .............. Nr. de nmatriculare la oficiul registrului comerului: ........ ......... Cod de identificare fiscal: ........ ................ ........ ..........
www.legex.ro/Printeaza2.aspx 20/21

5/30/13

www.Legex.ro

Seciunea B
Cheltuieli pentru care se solicit anularea ajutorului de minimis

Tipul de cheltuial pentru care se solicit anularea total/parial a finanrii a) Cheltuieli cu realizarea de construcii noi industriale, pentru nvmnt, tiin, cultur i art, ocrotirea sntii, asisten social, cultur fizic i agrement b) Cheltuieli cu achiziia de construcii industriale i pentru nvmnt, tiin, cultur i art, ocrotirea sntii, asisten social, cultur fizic i agrement c) Cheltuieli cu echipamente tehnologice - maini, utilaje i instalaii de lucru d) Cheltuieli cu aparate i instalaii de msurare, control i reglare e) Cheltuieli cu mijloace de transport nenmatriculabile, pentru susinerea activitii ntreprinderii f) Cheltuieli cu echipamente IT TOTAL PE ANI: TOTAL GENERAL:
S e c i u n e aC D e c l a r a i ep ep r o p r i ar s p u n d e r e

Denumirea activului

Valoarea ajutorului de minimis solicitat spre anulare - lei Anul I Anul II

S u b s e m n a t u l ( a ) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . , i d e n t i f i c a t ( ) c u a c t u l d e i d e n t i t a t e / p a a p o r t u ls e r i a. . . . .n r .. . . . . . . . . . . . . . . . ,e l i b e r a td e. . . . . . . .. . . . . . . . . . . . . . . . l a d a t a d e . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . , c u d o m i c i l i u l n l o c a l i t a t e a . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . , s t r . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . n r . . . . . , b l . . . . . , s c . . . . . , a p . . . . . , s e c t o r u l / j u d e u l . . . . . . . . . . . . . . . , n c a l i t a t e d e p e r s o a n a u t o r i z a t s r e p r e z i n t e l e g a l n t r e p r i n d e r e a . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . , d e c l a r p e p r o p r i a r s p u n d e r e c s o l i c i t a n u l a r e a t o t a l s a up a r i a l aa j u t o r u l u id em i n i m i s p e n t r uc a r ea mp r i m i tA c o r d u lp e n t r uf i n a n a r e n r .. . . .d i nd a t ad e. . . . . . . . . . . . ,e m i sd eM i n i s t e r u lF i n a n e l o rP u b l i c e . N u m e l e :. . . . . . . .. . . . . . . . . . . . . . . .. . . . . . . . . . . . . . . . F u n c i a. . . . . . . .. . . . . . . . . . . . . . . .. . . . . . . . . . . . . . . .
1 S e m n t u r aa u t o r i z a t i t a m p i l ab e n e f i c i a r u l u i :. . . . . . . .. . . . . . . . . . . . . . . .. . . . . . . . . . .

D a t as e m n r i i :. . . . . . . .. . . . . . . . . . . . . . . .. . . . . . . . . N O T I M P O R T A N T ! S o l i c i t a n t u l n u e s t e o b l i g a t s s u p o r t e n i c i o t a x d i n p a r t e a n i c i u n e i p e r s o a n e s a u i n s t i t u i ic a r e la j u t nc o m p l e t a r e aa c e s t e ic e r e r i . T o a t ed o c u m e n t e l ed e p u s ep e n t r ua c e a s t s c h e m v o rf is e m n a t ed ep e r s o a n aa u t o r i z a t s r e p r e z i n t el e g a l n t r e p r i n d e r e a .
1

Text extras din www.legex.ro

www.legex.ro/Printeaza2.aspx

21/21

S-ar putea să vă placă și