Sunteți pe pagina 1din 16

TERAPIA TULBURRILOR DE LIMBAJ I.

DEZVOLTAREA AUZULUI FONEMATIC

1. DEFINITIE Auzul fonematic este o particularitate a auzului uman prin care sunetele vorbirii sunt percepute ca elemente semantice sau fonetice. Tulburarea auzului fonematic se refera la lipsa de maturizare a acestei particularitati si la lipsa de exersare a laturii expresive a limbajului verbal. 2. OBIECTIVELE EDUCARII AUZULUI FONEMATIC Formarea capacitatii de diferentiere fonematica, prin distingerea si discriminarea sunetelor si a cuvintelor. Formarea perceptiei fonematice corecte. Analiza fonematica acustica. Educarea pronuntiei ritmice. Educarea pronuntiei melodice.

3.EXERCITII Imitarea sunetelor din natura si pronuntie de onomatopee,in soapta,tare,in ritm stacato si prelungit,dupa indicatii Exemple:

(ritm stacatto, prelungit, optit)

ssss (prelungit)

bzzz bzzz (b accentuat i z prelungit

chi chi chi (executarea in ritm rapid a grupelor de cate trei silabe)

cirip/cip cirip/cip

rrr

rrr

rrrr

cucuriguuuuuuu

cot-cot-cot-codaac (pronunie ritmat)

ga-ga-gaaa (pronunie ritmat)

glu glu glu

oac oac; oac - oac

tic-tac, tic-tac (alternante de tonalitati)

muu muu - muuuu (se accentueaza pe u)

morrr morrr morr ( r prelungit)

brrr brrr - brrr (repetarea tonalitatii lui r)

ham ham ham (cu inspir si expir puternic)

i-ha, i-ha, i-ha (sunetul i se pronunta cu aspirarea fortata a aerului)

miauuu miauuu miauuu ( pronunie ritmat)

crrrrr crrrrrr (repetarea tonalitii lui r)

mac mac mac (pronunie ritmat)

beeee beeee (prelungirea tonalitii lui e pe expir puternic)

piu piu - piu (pronunie ritmic)

cu cu, cu cu (cu alternarea tonalitii) b).Pronuntarea unor serii de silabe opuse luate din cuvinte paronime. pa-pe-pi-po-pu-p-p ba-be-bi-bo-bu-b-b ta-te-ti-to-tu-t-t da-de-di-do-du-d-d sa-se-si-so-su-s-s za-ze-zi-zo-zu-z-z

a-e-i-o-u-- ja-je-ji-jo-ju-j-j fa-fe-fi-fo-fu-f-f va-ve-vi-vo-vu-v-v la-le-li-lo-lu-l-l ra-re-ri-ro-ru-r-r za-ze-zi-zo-zu-z-z ja-je-ji-jo-ju-j-j c). Diferentierea consoanelor surde de cele sonore (cuvinte paronime) C-G

cocoi car gar caz gaz coal goal ct gt TD

gogoi crai - grai lunc - lung stnc stng creier greier

tun tata data tare dare tura dura tac dac trepte drepte topor dobor PB

dun tu du lat lad pot pod roat road spate spade cltite cldite

par paie baie papa baba pat bat poal boal pere bere pot bot FV

bar pile bile pun bun pomp bomb prun brun alpine - albine prici brici

file fat vat fin vin

vile foi voi far var

fiu viu fac vac SZ

faz vaz fals vals

sare sac zac seu zeu vase vaze vars varz J

zare sar zar seam zeam oase oaze groas - groaz

oc joc ale jale ir jir apc japc ur jur prit prjit pritur - prjitur d). Diferentierea sunetelor cu punct de articulare apropiat: Ce Ci ae ace ine cine el cel neap nceap

pli plci eap - ceap RL rac ram lam rad lad rege lege care cale ramp lamp car cal S muc oc soc ine sine old sold ur sur co cos J-Z jar coji cozi joi zoi jale zale gaj - gaz

lac rup lup rob lob roz loz rup lup crem clem par - pal musc la las pete peste pate paste pic pisc na - nas zar