Sunteți pe pagina 1din 314

LEGEA Nr.

287/2009*)
privind Codul civil
TITLUL PRELIMINAR Despre legea civil**)
CAPITOLUL I Dispoziii generale
Izvoarele dreptului civil
Art. 1. -
(1) Sunt izvoare ale dreptului civil legea, uzanele i principiile generale ale dre
ptului
(2) n cazurile neprevzute de lege se aplic uzanele, iar n lipsa acestora, dispoziiile
legale privitoare la situaii asemntoare, iar cnd nu exist asemenea dispoziii, principi
ile generale ale dreptului
(3) n materiile reglementate prin lege, uzanele se aplic numai n msura n care legea tr
imite n mod expres la acestea
(4) Numai uzanele conforme ordinii publice i bunelor moravuri sunt recunoscute ca
izvoare de drept
(5) Partea interesat trebuie s fac dovada existenei i a coninutului uzanelor. Uzanele
blicate n culegeri elaborate de ctre entitile sau organismele autorizate n domeniu se
prezum c exist, pn la proba contrar
(6) n sensul prezentului cod, prin uzane se nelege obiceiul (cutuma) i uzurile profes
ionale. Obiectul i coninutul Codului civil
Art. 2. -
(1) Dispoziiile prezentului cod reglementeaz raporturile patrimoniale i nepatrimoni
ale dintre persoane, ca subiecte de drept civil
(2) Prezentul cod este alctuit dintr-un ansamblu de reguli care constituie dreptu
l comun pentru toate domeniile la care se refer litera sau spiritul dispoziiilor s
ale. Aplicarea general a Codului civil
Art. 3. -
(1) Dispoziiile prezentului cod se aplic i raporturilor dintre profesioniti, precum i
raporturilor dintre acetia i orice alte subiecte de drept civil
(2) Sunt considerai profesioniti toi cei care exploateaz o ntreprindere
(3) Constituie exploatarea unei ntreprinderi exercitarea sistematic, de ctre una sa
u mai multe persoane, a unei activiti organizate ce const n producerea, administrare
a ori nstrinarea de bunuri sau n prestarea de servicii, indiferent dac are sau nu un
scop lucrativ. Aplicarea prioritar a tratatelor internaionale privind drepturile
omului
Art. 4. -
(1) n materiile reglementate de prezentul cod, dispoziiile privind drepturile i lib
ertile persoanelor vor fi interpretate i aplicate n concordan cu Constituia, Declaraia
niversal a Drepturilor Omului, pactele i celelalte tratate la care Romnia este part
e
(2) Dac exist neconcordane ntre pactele i tratatele privitoare la drepturile fundamen
tale ale omului, la care Romnia este parte, i prezentul cod, au prioritate regleme
ntrile internaionale, cu excepia cazului n care prezentul cod conine dispoziii mai fav
orabile. Aplicarea prioritar a dreptului Uniunii Europene
Art. 5. - n materiile reglementate de prezentul cod, normele dreptului Uniunii Eu
ropene se aplic n mod prioritar, indiferent de calitatea sau statutul prilor.
CAPITOLUL II Aplicarea legii civile
Aplicarea n timp a legii civile
Art. 6. -
(1) Legea civil este aplicabil ct timp este n vigoare. Aceasta nu are putere retroac
tiv
(2) Actele i faptele juridice ncheiate ori, dup caz, svrite sau produse nainte de intra
rea n vigoare a legii noi nu pot genera alte efecte juridice dect cele prevzute de
legea n vigoare la data ncheierii sau, dup caz, a svririi ori producerii lor
(3) Actele juridice nule, anulabile sau afectate de alte cauze de ineficacitate
la data intrrii n vigoare a legii noi sunt supuse dispoziiilor legii vechi, neputnd
fi considerate valabile ori, dup caz, eficace potrivit dispoziiilor legii noi
(4) Prescripiile, decderile i uzucapiunile ncepute i nemplinite la data intrrii n vigo
e a legii noi sunt n ntregime supuse dispoziiilor legale care le-au instituit
(5) Dispoziiile legii noi se aplic tuturor actelor i faptelor ncheiate sau, dup caz,
produse ori svrite dup intrarea sa n vigoare, precum i situaiilor juridice nscute dup
rarea sa n vigoare
(6) Dispoziiile legii noi sunt de asemenea aplicabile i efectelor viitoare ale sit
uaiilor juridice nscute anterior intrrii n vigoare a acesteia, derivate din starea i
capacitatea persoanelor, din cstorie, filiaie, adopie i obligaia legal de ntreinere,
raporturile de proprietate, inclusiv regimul general al bunurilor, i din raportur
ile de vecintate, dac aceste situaii juridice subzist dup intrarea n vigoare a legii n
oi. Teritorialitatea legii civile
Art. 7. -
(1) Actele normative adoptate de autoritile i instituiile publice centrale se aplic p
e ntreg teritoriul rii, afar de cazul n care se prevede altfel
(2) Actele normative adoptate, n condiiile legii, de autoritile i instituiile administ
raiei publice locale se aplic numai n raza lor de competen teritorial. Extrateritorial
itatea legii civile
Art. 8. - n cazul raporturilor juridice cu element de extraneitate, determinarea
legii civile aplicabile se face inndu-se seama de normele de drept internaional pri
vat cuprinse n cartea a VII-a din prezentul cod.
CAPITOLUL III Interpretarea i efectele legii civile
Interpretarea legii
Art. 9. -
(1) Cel care a adoptat norma civil este competent s fac i interpretarea ei oficial
(2) Norma interpretativ produce efecte numai pentru viitor
(3) Interpretarea legii de ctre instan se face numai n scopul aplicrii ei n cazul dedu
s judecii. Interzicerea analogiei
Art. 10. - Legile care derog de la o dispoziie general, care restrng exerciiul unor d
repturi civile sau care prevd sanciuni civile se aplic numai n cazurile expres i limi
tativ prevzute de lege. Respectarea ordinii publice i a bunelor moravuri
Art. 11. - Nu se poate deroga prin convenii sau acte juridice unilaterale de la l
egile care intereseaz ordinea public sau de la bunele moravuri. Libertatea de a di
spune
Art. 12. -
(1) Oricine poate dispune liber de bunurile sale, dac legea nu prevede n mod expre
s altfel
(2) Nimeni nu poate dispune cu titlu gratuit, dac este insolvabil. Renunarea la dr
ept
Art. 13. - Renunarea la un drept nu se prezum. Buna-credin
Art. 14. -
(1) Orice persoan fizic sau persoan juridic trebuie s i exercite drepturile i s i e
bligaiile civile cu bun-credin, n acord cu ordinea public i bunele moravuri
(2) Buna-credin se prezum pn la proba contrar. Abuzul de drept
Art. 15. - Niciun drept nu poate fi exercitat n scopul de a vtma sau pgubi pe altul
ori ntr-un mod excesiv i nerezonabil, contrar bunei-credine. Vinovia
Art. 16. -
(1) Dac prin lege nu se prevede altfel, persoana rspunde numai pentru faptele sale
svrite cu intenie sau din culp
(2) Fapta este svrit cu intenie cnd autorul prevede rezultatul faptei sale i fie urmre
producerea lui prin intermediul faptei, fie, dei nu l urmrete, accept posibilitatea p
roducerii acestui rezultat
(3) Fapta este svrit din culp cnd autorul fie prevede rezultatul faptei sale, dar nu l
accept, socotind fr temei c nu se va produce, fie nu prevede rezultatul faptei, dei t
rebuia s l prevad. Culpa este grav atunci cnd autorul a acionat cu o neglijen sau impr
en pe care nici persoana cea mai lipsit de dibcie nu ar fi manifestat-o fa de propriil
e interese
(4) Atunci cnd legea condiioneaz efectele juridice ale unei fapte de svrirea sa din cu
lp, condiia este ndeplinit i dac fapta a fost svrit cu intenie. Eroarea comun i i
Art. 17. -
(1) Nimeni nu poate transmite sau constitui mai multe drepturi dect are el nsui
(2) Cu toate acestea, cnd cineva, mprtind o credin comun i invincibil, a considerat
soan are un anumit drept sau o anumit calitate juridic, instana judectoreasc, innd sea
de mprejurri, va putea hotr c actul ncheiat n aceast stare va produce, fa de cel af
roare, aceleai efecte ca i cnd ar fi valabil, afar de cazul n care desfiinarea lui nu
i-ar cauza niciun prejudiciu
(3) Eroarea comun i invincibil nu se prezum
(4) Dispoziiile prezentului articol nu sunt aplicabile n materie de carte funciar i
nici n alte materii n care legea reglementeaz un sistem de publicitate.
CAPITOLUL IV Publicitatea drepturilor, a actelor i a faptelor juridice
Obiectul publicitii i modalitile de realizare
Art. 18. -
(1) Drepturile, actele i faptele privitoare la starea i capacitatea persoanelor, c
ele n legtur cu bunurile care aparin acestora, precum i orice alte raporturi juridice
sunt supuse publicitii n cazurile expres prevzute de lege
(2) Publicitatea se realizeaz prin cartea funciar, Arhiva Electronic de Garanii Real
e Mobiliare, denumit n cuprinsul prezentului cod i arhiv, prin registrul comerului, p
recum i prin alte forme de publicitate prevzute de lege. Condiiile de publicitate
Art. 19. -
(1) Procedura i condiiile de publicitate se stabilesc prin lege
(2) ndeplinirea formalitii de publicitate poate fi cerut de orice persoan, chiar dac e
ste lipsit de capacitatea de exerciiu
(3) Orice renunare sau restrngere a dreptului de a ndeplini o formalitate de public
itate, precum i orice clauz penal sau alt sanciune stipulat pentru a mpiedica exercitar
ea acestui drept sunt considerate nescrise
(4) Nimeni nu poate invoca faptul c nu a cunoscut dreptul, actul sau faptul supus
publicitii, dac formalitatea de publicitate a fost legal ndeplinit. Efectele publici
tii
Art. 20. -
(1) Publicitatea asigur opozabilitatea dreptului, actului, faptului, precum i a or
icrui alt raport juridic supus publicitii, stabilete rangul acestora i, dac legea prev
ede n mod expres, condiioneaz constituirea sau efectele lor juridice
(2) ntre pri sau succesorii lor, universali ori cu titlu universal, dup caz, dreptur
ile, actele sau faptele juridice, precum i orice alte raporturi juridice produc e
fecte depline, chiar dac nu au fost ndeplinite formalitile de publicitate, afar de ca
zul n care prin lege se dispune altfel
(3) Publicitatea nu valideaz dreptul, actul sau faptul supus ori admis la publici
tate. Cu toate acestea, n cazurile i condiiile expres prevzute de lege, ea poate pro
duce efecte achizitive n favoarea terilor dobnditori de bun-credin
(4) Publicitatea nu ntrerupe cursul prescripiei extinctive, afar de cazul n care pri
n lege se dispune altfel. Prezumiile
Art. 21. -
(1) Dac un drept, act sau fapt a fost nscris ntr-un registru public, se prezum c el e
xist, ct timp nu a fost radiat sau modificat n condiiile legii
(2) n cazul n care un drept, act sau fapt a fost radiat, se prezum c el nu exist. Lip
sa publicitii. Sanciuni
Art. 22. -
(1) Dac formalitatea de publicitate nu a fost realizat, iar aceasta nu era prevzut d
e lege cu caracter constitutiv, drepturile, actele, faptele sau alte raporturi j
uridice supuse publicitii sunt inopozabile terilor, afar de cazul n care se dovedete c
acetia le-au cunoscut pe alt cale
(2) Atunci cnd legea prevede c simpla cunoatere de fapt nu suplinete lipsa de public
itate, absena acesteia poate fi invocat de orice persoan interesat, inclusiv de terul
care a cunoscut, pe alt cale, dreptul, actul, faptul sau raportul juridic supus
publicitii
(3) n toate cazurile ns, simpla cunoatere a dreptului, actului, faptului sau raportu
lui juridic nu suplinete lipsa de publicitate fa de alte persoane dect terul care, n f
apt, le-a cunoscut. Concursul dintre formele de publicitate
Art. 23. - Dac un drept, act, fapt sau orice raport juridic este supus n acelai tim
p unor formaliti de publicitate diferite, neefectuarea unei cerine de publicitate n
u este acoperit de ndeplinirea alteia. Consultarea registrelor publice
Art. 24. - Orice persoan, chiar fr a justifica un interes, poate, n condiiile legii,
s consulte registrele publice privitoare la un drept, act, fapt sau o anumit situai
e juridic i s obin extrase sau copii certificate de pe acestea.
CARTEA I Despre persoane*)
TITLUL I Dispoziii generale
Subiectele de drept civil
Art. 25. -
(1) Subiectele de drept civil sunt persoanele fizice i persoanele juridice
(2) Persoana fizic este omul, privit individual, ca titular de drepturi i de oblig
aii civile
(3) Persoana juridic este orice form de organizare care, ntrunind condiiile cerute d
e lege, este titular de drepturi i de obligaii civile. Recunoaterea drepturilor i lib
ertilor civile Art. 26. Drepturile i libertile civile ale persoanelor fizice, precum i
drepturile i libertile civile ale persoanelor juridice sunt ocrotite i garantate de
lege. Cetenii strini i apatrizii
Art. 27. -
(1) Cetenii strini i apatrizii sunt asimilai, n condiiile legii, cu cetenii romni,
e privete drepturile i libertile lor civile
(2) Asimilarea se aplic n mod corespunztor i persoanelor juridice strine. Capacitatea
civil
Art. 28. -
(1) Capacitatea civil este recunoscut tuturor persoanelor
(2) Orice persoan are capacitate de folosin i, cu excepia cazurilor prevzute de lege,
capacitate de exerciiu. Limitele capacitii civile
Art. 29. -
(1) Nimeni nu poate fi ngrdit n capacitatea de folosin sau lipsit, n tot sau n parte, d
e capacitatea de exerciiu, dect n cazurile i condiiile expres prevzute de lege
(2) Nimeni nu poate renuna, n tot sau n parte, la capacitatea de folosin sau la capac
itatea de exerciiu. Egalitatea n faa legii civile
Art. 30. - Rasa, culoarea, naionalitatea, originea etnic, limba, religia, vrsta, se
xul sau orientarea sexual, opinia, convingerile personale, apartenena politic, sind
ical, la o categorie social ori la o categorie defavorizat, averea, originea social,
gradul de cultur, precum i orice alt situaie similar nu au nicio influen asupra capaci
tii civile. Patrimoniul. Mase patrimoniale i patrimonii de afectaiune
Art. 31. -
(1) Orice persoan fizic sau persoan juridic este titular a unui patrimoniu care inclu
de toate drepturile i datoriile ce pot fi evaluate n bani i aparin acesteia
(2) Acesta poate face obiectul unei diviziuni sau unei afectaiuni numai n cazurile
i condiiile prevzute de lege
(3) Patrimoniile de afectaiune sunt masele patrimoniale fiduciare, constituite po
trivit dispoziiilor titlului IV al crii a III-a, cele afectate exercitrii unei profe
sii autorizate, precum i alte patrimonii determinate potrivit legii. Transferul i
ntrapatrimonial
Art. 32. -
(1) n caz de diviziune sau afectaiune, transferul drepturilor i obligaiilor dintr-o
mas patrimonial n alta, n cadrul aceluiai patrimoniu, se face cu respectarea condiiilo
r prevzute de lege i fr a prejudicia drepturile creditorilor asupra fiecrei mase patr
imoniale
(2) n toate cazurile prevzute la alin. (1), transferul drepturilor i obligaiilor din
tr-o mas patrimonial n alta nu constituie o nstrinare. Patrimoniul profesional indivi
dual
Art. 33. -
(1) Constituirea masei patrimoniale afectate exercitrii n mod individual a unei pr
ofesii autorizate se stabilete prin actul ncheiat de titular, cu respectarea condii
ilor de form i de publicitate prevzute de lege
(2) Dispoziiile alin. (1) se aplic n mod corespunztor i n cazul mririi sau micorrii p
moniului profesional individual
(3) Lichidarea patrimoniului profesional individual se face n conformitate cu dis
poziiile art. 1.941-1.948, dac prin lege nu se dispune altfel.
TITLUL II Persoana fizic
CAPITOLUL I Capacitatea civil a persoanei fizice
SECIUNEA 1
Capacitatea de folosin Noiune
Art. 34. - Capacitatea de folosin este aptitudinea persoanei de a avea drepturi i o
bligaii civile. Durata capacitii de folosin
Art. 35. - Capacitatea de folosin ncepe la naterea persoanei i nceteaz odat cu moartea
cesteia. Drepturile copilului conceput
Art. 36. - Drepturile copilului sunt recunoscute de la concepiune, ns numai dac el s
e nate viu. Dispoziiile art. 412 referitoare la timpul legal al concepiunii sunt ap
licabile. SECIUNEA a 2-a Capacitatea de exerciiu Noiune
Art. 37. - Capacitatea de exerciiu este aptitudinea persoanei de a ncheia singur ac
te juridice civile. nceputul capacitii de exerciiu
Art. 38. -
(1) Capacitatea de exerciiu deplin ncepe la data cnd persoana devine major
(2) Persoana devine major la mplinirea vrstei de 18 ani. Situaia minorului cstorit
Art. 39. -
(1) Minorul dobndete, prin cstorie, capacitatea deplin de exerciiu
(2) n cazul n care cstoria este anulat, minorul care a fost de bun-credin la ncheiere
riei pstreaz capacitatea deplin de exerciiu. Capacitatea de exerciiu anticipat
Art. 40. - Pentru motive temeinice, instana de tutel poate recunoate minorului care
a mplinit vrsta de 16 ani capacitatea deplin de exerciiu. n acest scop, vor fi ascul
tai i prinii sau tutorele minorului, lundu-se, cnd este cazul, i avizul consiliului de
familie. Capacitatea de exerciiu restrns
Art. 41. -
(1) Minorul care a mplinit vrsta de 14 ani are capacitatea de exerciiu restrns
(2) Actele juridice ale minorului cu capacitate de exerciiu restrns se ncheie de ctre
acesta, cu ncuviinarea prinilor sau, dup caz, a tutorelui, iar n cazurile prevzute de
lege, i cu autorizarea instanei de tutel. ncuviinarea sau autorizarea poate fi dat, ce
l mai trziu, n momentul ncheierii actului
(3) Cu toate acestea, minorul cu capacitate de exerciiu restrns poate face singur a
cte de conservare, acte de administrare care nu l prejudiciaz, precum i acte de dis
poziie de mic valoare, cu caracter curent i care se execut la data ncheierii lor. Reg
imul unor acte ale minorului
Art. 42. -
(1) Minorul poate s ncheie acte juridice privind munca, ndeletnicirile artistice sa
u sportive ori referitoare la profesia sa, cu ncuviinarea prinilor sau a tutorelui,
precum i cu respectarea dispoziiilor legii speciale, dac este cazul
(2) n acest caz, minorul exercit singur drepturile i execut tot astfel obligaiile izv
orte din aceste acte i poate dispune singur de veniturile dobndite. Lipsa capacitii d
e exerciiu
Art. 43. -
(1) n afara altor cazuri prevzute de lege, nu au capacitate de exerciiu:
a) minorul care nu a mplinit vrsta de 14 ani;
b) interzisul judectoresc
(2) Pentru cei care nu au capacitate de exerciiu, actele juridice se ncheie, n nume
le acestora, de reprezentanii lor legali, n condiiile prevzute de lege. Dispoziiile a
rt. 42 alin. (1) sunt aplicabile n mod corespunztor
(3) Cu toate acestea, persoana lipsit de capacitatea de exerciiu poate ncheia singu
r actele anume prevzute de lege, actele de conservare, precum i actele de dispoziie
de mic valoare, cu caracter curent i care se execut la momentul ncheierii lor
(4) Actele pe care minorul le poate ncheia singur pot fi fcute i de reprezentantul
su legal, afar de cazul n care legea ar dispune altfel sau natura actului nu i-ar p
ermite acest lucru. Sanciune
Art. 44. -
(1) Actele fcute de persoana lipsit de capacitate de exerciiu sau cu capacitate de
exerciiu restrns, altele dect cele prevzute la art. 41 alin. (3) i la art. 43 alin. (3
), precum i actele fcute de tutore fr autorizarea instanei de tutel, atunci cnd aceast
utorizare este cerut de lege, sunt anulabile, chiar fr dovedirea unui prejudiciu
(2) Cel lipsit de capacitate de exerciiu sau cu capacitate de exerciiu restrns poate
invoca i singur, n aprare, anulabilitatea actului pentru incapacitatea sa rezultat
din minoritate ori din punerea sub interdicie judectoreasc. Frauda comis de incapabi
l
Art. 45. - Simpla declaraie c este capabil s contracteze, fcut de cel lipsit de capac
itate de exerciiu sau cu capacitate de exerciiu restrns, nu nltur anulabilitatea actulu
i. Dac ns a folosit manopere dolosive, instana, la cererea prii induse n eroare, poate
menine contractul atunci cnd apreciaz c aceasta ar constitui o sanciune civil adecvat.
Regimul nulitii
Art. 46. -
(1) Persoanele capabile de a contracta nu pot opune minorului sau celui pus sub
interdicie judectoreasc incapacitatea acestuia
(2) Aciunea n anulare poate fi exercitat de reprezentantul legal, de minorul care a
mplinit vrsta de 14 ani, precum i de ocrotitorul legal
(3) Atunci cnd actul s-a ncheiat fr autorizarea instanei de tutel, necesar potrivit leg
ii, aceasta va sesiza procurorul n vederea exercitrii aciunii n anulare. Limitele ob
ligaiei de restituire
Art. 47. - Persoana lipsit de capacitate de exerciiu sau cu capacitate de exerciiu
restrns nu este obligat la restituire dect n limita folosului realizat. Dispoziiile ar
t. 1.635-1.649 se aplic n mod corespunztor. Confirmarea actului anulabil
Art. 48. - Minorul devenit major poate confirma actul fcut singur n timpul minoritii
, atunci cnd el trebuia s fie reprezentat sau asistat. Dup descrcarea tutorelui, el
poate, de asemenea, s confirme actul fcut de tutorele su fr respectarea tuturor forma
litilor cerute pentru ncheierea lui valabil. n timpul minoritii, confirmarea actului an
ulabil se poate face numai n condiiile art. 1.263 i 1.264. SECIUNEA a 3-a Declararea
judectoreasc a morii Cazul general
Art. 49. -
(1) n cazul n care o persoan este disprut i exist indicii c a ncetat din via, aceas
fi declarat moart prin hotrre judectoreasc, la cererea oricrei persoane interesate, da
c au trecut cel puin 2 ani de la data primirii ultimelor informaii sau indicii din
care rezult c era n via
(2) Dac data primirii ultimelor informaii sau indicii despre cel disprut nu se poat
e stabili cu exactitate, termenul prevzut n alin. (1) se socotete de la sfritul lunii
n care s-au primit ultimele informaii sau indicii, iar n cazul n care nu se poate s
tabili nici luna, de la sfritul anului calendaristic. Cazuri speciale
Art. 50. -
(1) Cel disprut n mprejurri deosebite, cum sunt inundaiile, cutremurul, catastrofa de
cale ferat ori aerian, naufragiul, n cursul unor fapte de rzboi sau ntr-o alt mprejura
re asemntoare, ce ndreptete a se presupune decesul, poate fi declarat mort, dac au trec
ut cel puin 6 luni de la data mprejurrii n care a avut loc dispariia
(2) Dac ziua n care a intervenit mprejurarea cnd a avut loc dispariia nu poate fi sta
bilit, sunt aplicabile, n mod corespunztor, dispoziiile art. 49 alin. (2)
(3) Atunci cnd este sigur c decesul s-a produs, dei cadavrul nu poate fi gsit sau id
entificat, moartea poate fi declarat prin hotrre judectoreasc, fr a se atepta mplinir
reunui termen de la dispariie. Procedura de declarare a morii
Art. 51. - Soluionarea cererii de declarare a morii se face potrivit dispoziiilor C
odului de procedur civil. Data prezumat a morii celui disprut
Art. 52. -
(1) Cel declarat mort este socotit c a ncetat din via la data pe care hotrrea rmas def
itiv a stabilit-o ca fiind aceea a morii. Dac hotrrea nu arat i ora morii, se socotet
el declarat mort a ncetat din via n ultima or a zilei stabilite ca fiind aceea a morii
(2) n lipsa unor indicii ndestultoare, se va stabili c cel declarat mort a ncetat din
via n ultima or a celei din urm zile a termenului prevzut de art. 49 sau 50, dup caz
(3) Instana judectoreasc poate rectifica data morii stabilit potrivit dispoziiilor ali
n. (1) i (2), dac se dovedete c nu era posibil ca persoana declarat moart s fi decedat
la acea dat. n acest caz, data morii este cea stabilit prin hotrrea de rectificare. Pr
ezumie
Art. 53. - Cel disprut este socotit a fi n via, dac nu a intervenit o hotrre declarativ
de moarte rmas definitiv. Anularea hotrrii de declarare a morii
Art. 54. -
(1) Dac cel declarat mort este n via, se poate cere, oricnd, anularea hotrrii prin care
s-a declarat moartea
(2) Cel care a fost declarat mort poate cere, dup anularea hotrrii declarative de m
oarte, napoierea bunurilor sale n natur, iar dac aceasta nu este cu putin, restituirea
lor prin echivalent. Cu toate acestea, dobnditorul cu titlu oneros nu este oblig
at s le napoieze dect dac, sub rezerva dispoziiilor n materie de carte funciar, se va f
ace dovada c la data dobndirii tia ori trebuia s tie c persoana declarat moart este n
Descoperirea certificatului de deces
Art. 55. - Orice persoan interesat poate cere oricnd anularea hotrrii declarative de
moarte, n cazul n care se descoper certificatul de deces al celui declarat mort. Pl
ata fcut motenitorilor apareni
Art. 56. - Plata fcut motenitorilor legali sau legatarilor unei persoane, care reap
are ulterior hotrrii declarative de moarte, este valabil i liberatorie, dac a fost fcu
t nainte de radierea din registrul de stare civil a meniunii privitoare la deces, cu
excepia cazului n care cel care a fcut plata a cunoscut faptul c persoana declarat m
oart este n via. Drepturile motenitorului aparent
Art. 57. - Motenitorul aparent care afl c persoana care a fost declarat decedat prin
hotrre judectoreasc este n via pstreaz posesia bunurilor i dobndete fructele acest
p cel reaprut nu solicit restituirea lor.
CAPITOLUL II Respectul datorat fiinei umane i drepturilor ei inerente
SECIUNEA 1
Dispoziii comune Drepturi ale personalitii
Art. 58. -
(1) Orice persoan are dreptul la via, la sntate, la integritate fizic i psihic, la dem
tate, la propria imagine, la respectarea vieii private, precum i alte asemenea dre
pturi recunoscute de lege
(2) Aceste drepturi nu sunt transmisibile. Atributele de identificare
Art. 59. - Orice persoan are dreptul la nume, la domiciliu, la reedin, precum i la o
stare civil, dobndite n condiiile legii. Dreptul de a dispune de sine nsui
Art. 60. - Persoana fizic are dreptul s dispun de sine nsi, dac nu ncalc drepturile
rtile altora, ordinea public sau bunele moravuri. SECIUNEA a 2-a Drepturile la via, la
sntate i la integritate ale persoanei fizice Garantarea drepturilor inerente fiinei
umane
Art. 61. -
(1) Viaa, sntatea i integritatea fizic i psihic a oricrei persoane sunt garantate i o
ite n mod egal de lege
(2) Interesul i binele fiinei umane trebuie s primeze asupra interesului unic al so
cietii sau al tiinei. Interzicerea practicii eugenice
Art. 62. -
(1) Nimeni nu poate aduce atingere speciei umane
(2) Este interzis orice practic eugenic prin care se tinde la organizarea seleciei p
ersoanelor. Interveniile asupra caracterelor genetice
Art. 63. -
(1) Sunt interzise orice intervenii medicale asupra caracterelor genetice avnd dre
pt scop modificarea descendenei persoanei, cu excepia celor care privesc prevenire
a i tratamentul maladiilor genetice
(2) Este interzis orice intervenie avnd drept scop crearea unei fiine umane genetic
identice unei alte fiine umane vii sau moarte, precum i crearea de embrioni umani n
scopuri de cercetare
(3) Utilizarea tehnicilor de reproducere uman asistat medical nu este admis pentru
alegerea sexului viitorului copil dect n scopul evitrii unei boli ereditare grave l
egate de sexul acestuia. Inviolabilitatea corpului uman
Art. 64. -
(1) Corpul uman este inviolabil
(2) Orice persoan are dreptul la integritatea sa fizic i psihic. Nu se poate aduce a
tingere integritii fiinei umane dect n cazurile i n condiiile expres i limitativ prev
de lege. Examenul caracteristicilor genetice
Art. 65. -
(1) Examenul caracteristicilor genetice ale unei persoane nu poate fi ntreprins d
ect n scopuri medicale sau de cercetare tiinific, efectuate n condiiile legii
(2) Identificarea unei persoane pe baza amprentelor sale genetice nu poate fi ef
ectuat dect n cadrul unei proceduri judiciare civile sau penale, dup caz, sau n scopu
ri medicale ori de cercetare tiinific, efectuate n condiiile legii. Interzicerea unor
acte patrimoniale
Art. 66. - Orice acte care au ca obiect conferirea unei valori patrimoniale corp
ului uman, elementelor sau produselor sale sunt lovite de nulitate absolut, cu ex
cepia cazurilor expres prevzute de lege. Interveniile medicale asupra unei persoane
Art. 67. - Nicio persoan nu poate fi supus experienelor, testelor, prelevrilor, trat
amentelor sau altor intervenii n scop terapeutic ori n scop de cercetare tiinific dect
cazurile i n condiiile expres i limitativ prevzute de lege. Prelevarea i transplantul
de la persoanele n via
Art. 68. -
(1) Prelevarea i transplantul de organe, esuturi i celule de origine uman de la dona
tori n via se fac exclusiv n cazurile i condiiile prevzute de lege, cu acordul scris, l
iber, prealabil i expres al acestora i numai dup ce au fost informai, n prealabil, as
upra riscurilor interveniei. n toate cazurile, donatorul poate reveni asupra consi
mmntului dat, pn n momentul prelevrii
(2) Se interzice prelevarea de organe, esuturi i celule de origine uman de la minor
i, precum i de la persoanele aflate n via, lipsite de discernmnt din cauza unui handic
ap mintal, unei tulburri mintale grave sau dintr-un alt motiv similar, n afara caz
urilor expres prevzute de lege. Sesizarea instanei judectoreti
Art. 69. - La cererea persoanei interesate, instana poate lua toate msurile necesa
re pentru a mpiedica sau a face s nceteze orice atingere ilicit adus integritii corpulu
i uman, precum i pentru a dispune repararea, n condiiile prevzute la art. 252-256, a
daunelor materiale i morale suferite. SECIUNEA a 3-a Respectul vieii private i al d
emnitii persoanei umane Dreptul la libera exprimare
Art. 70. -
(1) Orice persoan are dreptul la libera exprimare
(2) Exercitarea acestui drept nu poate fi restrns dect n cazurile i limitele prevzute
la art. 75. Dreptul la viaa privat
Art. 71. -
(1) Orice persoan are dreptul la respectarea vieii sale private
(2) Nimeni nu poate fi supus vreunor imixtiuni n viaa intim, personal sau de familie
, nici n domiciliul, reedina sau corespondena sa, fr consimmntul su ori fr respect
elor prevzute la art. 75
(3) Este, de asemenea, interzis utilizarea, n orice mod, a corespondenei, manuscris
elor sau a altor documente personale, precum i a informaiilor din viaa privat a unei
persoane, fr acordul acesteia ori fr respectarea limitelor prevzute la art. 75. Drep
tul la demnitate
Art. 72. -
(1) Orice persoan are dreptul la respectarea demnitii sale
(2) Este interzis orice atingere adus onoarei i reputaiei unei persoane, fr consimmnt
cesteia ori fr respectarea limitelor prevzute la art. 75. Dreptul la propria imagin
e
Art. 73. -
(1) Orice persoan are dreptul la propria imagine
(2) n exercitarea dreptului la propria imagine, ea poate s interzic ori s mpiedice re
producerea, n orice mod, a nfirii sale fizice ori a vocii sale sau, dup caz, utilizarea
unei asemenea reproduceri. Dispoziiile art. 75 rmn aplicabile. Atingeri aduse vieii
private
Art. 74. - Sub rezerva aplicrii dispoziiilor art. 75, pot fi considerate ca atinge
ri aduse vieii private:
a) intrarea sau rmnerea fr drept n locuin sau luarea din aceasta a oricrui obiect fr
ul celui care o ocup n mod legal;
b) interceptarea fr drept a unei convorbiri private, svrit prin orice mijloace tehnice
, sau utilizarea, n cunotin de cauz, a unei asemenea interceptri;
c) captarea ori utilizarea imaginii sau a vocii unei persoane aflate ntr-un spaiu
privat, fr acordul acesteia;
d) difuzarea de imagini care prezint interioare ale unui spaiu privat, fr acordul ce
lui care l ocup n mod legal;
e) inerea vieii private sub observaie, prin orice mijloace, n afar de cazurile prevzut
e expres de lege;
f) difuzarea de tiri, dezbateri, anchete sau de reportaje scrise ori audiovizuale
privind viaa intim, personal sau de familie, fr acordul persoanei n cauz;
g) difuzarea de materiale coninnd imagini privind o persoan aflat la tratament n unitil
e de asisten medical, precum i a datelor cu caracter personal privind starea de sntate
, problemele de diagnostic, prognostic, tratament, circumstane n legtur cu boala i cu
alte diverse fapte, inclusiv rezultatul autopsiei, fr acordul persoanei n cauz, iar
n cazul n care aceasta este decedat, fr acordul familiei sau al persoanelor ndreptite
h) utilizarea, cu rea-credin, a numelui, imaginii, vocii sau asemnrii cu o alt persoa
n;
i) difuzarea sau utilizarea corespondenei, manuscriselor ori a altor documente pe
rsonale, inclusiv a datelor privind domiciliul, reedina, precum i numerele de telef
on ale unei persoane sau ale membrilor familiei sale, fr acordul persoanei creia ac
estea i aparin sau care, dup caz, are dreptul de a dispune de ele. Limite
Art. 75. -
(1) Nu constituie o nclcare a drepturilor prevzute n aceast seciune atingerile care su
nt permise de lege sau de conveniile i pactele internaionale privitoare la drepturi
le omului la care Romnia este parte
(2) Exercitarea drepturilor i libertilor constituionale cu bun-credin i cu respectarea
actelor i conveniilor internaionale la care Romnia este parte nu constituie o nclcare
a drepturilor prevzute n prezenta seciune. Prezumia de consimmnt
Art. 76. - Cnd nsui cel la care se refer o informaie sau un material le pune la dispo
ziia unei persoane fizice ori persoane juridice despre care are cunotin c i desfoar
tatea n domeniul informrii publicului, consimmntul pentru utilizarea acestora este pr
ezumat, nefiind necesar un acord scris. Prelucrarea datelor personale
Art. 77. - Orice prelucrare a datelor cu caracter personal, prin mijloace automa
te sau neautomate, se poate face numai n cazurile i condiiile prevzute de legea spec
ial. SECIUNEA a 4-a Respectul datorat persoanei i dup decesul su Respectul datorat pe
rsoanei decedate
Art. 78. - Persoanei decedate i se datoreaz respect cu privire la memoria sa, pre
cum i cu privire la corpul su. Interzicerea atingerii memoriei persoanei decedate
Art. 79. - Memoria persoanei decedate este protejat n aceleai condiii ca i imaginea i
reputaia persoanei aflate n via. Respectarea voinei persoanei decedate
Art. 80. -
(1) Orice persoan poate determina felul propriilor funeralii i poate dispune cu pr
ivire la corpul su dup moarte. n cazul celor lipsii de capacitate de exerciiu sau al
celor cu capacitate de exerciiu restrns este necesar i consimmntul scris al prinilor
dup caz, al tutorelui
(2) n lipsa unei opiuni exprese a persoanei decedate, va fi respectat, n ordine, voi
na soului, prinilor, descendenilor, rudelor n linie colateral pn la al patrulea grad
usiv, legatarilor universali sau cu titlu universal ori dispoziia primarului comu
nei, oraului, municipiului sau al sectorului municipiului Bucureti n a crui raz terit
orial a avut loc decesul. n toate cazurile se va ine seama de apartenena confesional
a persoanei decedate. Prelevarea de la persoanele decedate
Art. 81. - Prelevarea de organe, esuturi i celule umane, n scop terapeutic sau tiinif
ic, de la persoanele decedate se efectueaz numai n condiiile prevzute de lege, cu ac
ordul scris, exprimat n timpul vieii, al persoanei decedate sau, n lipsa acestuia,
cu acordul scris, liber, prealabil i expres dat, n ordine, de soul supravieuitor, de
prini, de descendeni ori, n sfrit, de rudele n linie colateral pn la al patrulea gr
lusiv.
CAPITOLUL III Identificarea persoanei fizice
SECIUNEA 1
Numele Dreptul la nume
Art. 82. - Orice persoan are dreptul la numele stabilit sau dobndit, potrivit legi
i. Structura numelui
Art. 83. - Numele cuprinde numele de familie i prenumele. Dobndirea numelui
Art. 84. -
(1) Numele de familie se dobndete prin efectul filiaiei i poate fi modificat prin ef
ectul schimbrii strii civile, n condiiile prevzute de lege
(2) Prenumele se stabilete la data nregistrrii naterii, pe baza declaraiei de natere.
Este interzis nregistrarea de ctre ofierul de stare civil a prenumelor indecente, rid
icole i a altora asemenea, de natur a afecta ordinea public i bunele moravuri ori in
teresele copilului, dup caz
(3) Numele de familie i prenumele copilului gsit, nscut din prini necunoscui, precum i
cele ale copilului care este prsit de ctre mam n spital, iar identitatea acesteia nu
a fost stabilit n termenul prevzut de lege, se stabilesc prin dispoziia primarului c
omunei, oraului, municipiului sau al sectorului municipiului Bucureti n a crui raz te
ritorial a fost gsit copilul ori, dup caz, s-a constatat prsirea lui, n condiiile legii
speciale. Schimbarea numelui pe cale administrativ
Art. 85. - Cetenii romni pot obine, n condiiile legii, schimbarea pe cale administrati
v a numelui de familie i a prenumelui sau numai a unuia dintre acestea. SECIUNEA a
2-a Domiciliul i reedina Dreptul la domiciliu i reedin
Art. 86. -
(1) Cetenii romni au dreptul s i stabileasc ori s i schimbe, n mod liber, domiciliu
dina, n ar sau n strintate, cu excepia cazurilor anume prevzute de lege
(2) Dac prin lege nu se prevede altfel, o persoan fizic nu poate s aib n acelai timp de
ct un singur domiciliu i o singur reedin, chiar i atunci cnd deine mai multe locuine
ciliul
Art. 87. - Domiciliul persoanei fizice, n vederea exercitrii drepturilor i libertilor
sale civile, este acolo unde aceasta declar c i are locuina principal. Reedina
Art. 88. - Reedina persoanei fizice este n locul unde i are locuina secundar. Stabilire
a i schimbarea domiciliului
Art. 89. -
(1) Stabilirea sau schimbarea domiciliului se face cu respectarea dispoziiilor le
gii speciale
(2) Stabilirea sau schimbarea domiciliului nu opereaz dect atunci cnd cel care ocup
sau se mut ntr-un anumit loc a fcut-o cu intenia de a avea acolo locuina principal
(3) Dovada inteniei rezult din declaraiile persoanei fcute la organele administrativ
e competente s opereze stabilirea sau schimbarea domiciliului, iar n lipsa acestor
declaraii, din orice alte mprejurri de fapt. Prezumia de domiciliu
Art. 90. -
(1) Reedina va fi considerat domiciliu cnd acesta nu este cunoscut
(2) n lips de reedin, persoana fizic este considerat c domiciliaz la locul ultimului
ciliu, iar dac acesta nu se cunoate, la locul unde acea persoan se gsete. Dovada
Art. 91. -
(1) Dovada domiciliului i a reedinei se face cu meniunile cuprinse n cartea de identi
tate
(2) n lipsa acestor meniuni ori atunci cnd acestea nu corespund realitii, stabilirea
sau schimbarea domiciliului ori a reedinei nu va putea fi opus altor persoane
(3) Dispoziiile alin. (2) nu se aplic n cazul n care domiciliul sau reedina a fost cun
oscut prin alte mijloace de cel cruia i se opune. Domiciliul minorului i al celui p
us sub interdicie judectoreasc
Art. 92. -
(1) Domiciliul minorului care nu a dobndit capacitate deplin de exerciiu n condiiile
prevzute de lege este la prinii si sau la acela dintre prini la care el locuiete n mod
tatornic
(2) n cazul n care prinii au domicilii separate i nu se neleg la care dintre ei va avea
domiciliul copilul, instana de tutel, ascultndu-i pe prini, precum i pe copil, dac ace
sta a mplinit vrsta de 10 ani, va decide innd seama de interesele copilului. Pn la rmn
ea definitiv a hotrrii judectoreti, minorul este prezumat c are domiciliul la printele
la care locuiete n mod statornic
(3) Prin excepie, n situaiile prevzute de lege, domiciliul minorului poate fi la bun
ici, la alte rude ori persoane de ncredere, cu consimmntul acestora. De asemenea, do
miciliul minorului poate fi i la o instituie de ocrotire
(4) Domiciliul minorului, n cazul n care numai unul dintre prinii si l reprezint ori n
azul n care se afl sub tutel, precum i domiciliul persoanei puse sub interdicie judect
oreasc este la reprezentantul legal. Cazuri speciale
Art. 93. - Domiciliul copilului lipsit, temporar sau definitiv, de ocrotirea prini
lor si i supus unor msuri de protecie special, n cazurile prevzute de lege, se afl la
stituia, la familia sau la persoanele crora le-a fost dat n plasament. Domiciliul p
ersoanei puse sub curatel
Art. 94. - n cazul n care s-a instituit o curatel asupra bunurilor celui care a dis
prut, acesta are domiciliul la curator, n msura n care acesta este ndreptit s l repre
e. Domiciliul la curatorul special
Art. 95. - Dac a fost numit un curator special pentru administrarea bunurilor suc
cesorale, cei chemai la motenire au domiciliul la curator, n msura n care acesta este
ndreptit s i reprezinte. Domiciliul profesional
Art. 96. - Cel care exploateaz o ntreprindere are domiciliul i la locul acelei ntrep
rinderi, n tot ceea ce privete obligaiile patrimoniale ce s-au nscut sau urmeaz a se
executa n acel loc. Domiciliul ales
Art. 97. -
(1) Prile unui act juridic pot s aleag un domiciliu n vederea exercitrii drepturilor s
au a executrii obligaiilor nscute din acel act
(2) Alegerea domiciliului nu se prezum, ci trebuie fcut n scris. SECIUNEA a 3-a Actel
e de stare civil Starea civil
Art. 98. - Starea civil este dreptul persoanei de a se individualiza, n familie i s
ocietate, prin calitile strict personale care decurg din actele i faptele de stare
civil. Dovada strii civile
Art. 99. -
(1) Starea civil se dovedete prin actele de natere, cstorie i deces ntocmite, potrivit
legii, n registrele de stare civil, precum i prin certificatele de stare civil elibe
rate pe baza acestora
(2) Actele de stare civil sunt nscrisuri autentice i fac dovada, pn la nscrierea n fals
, pentru ceea ce reprezint constatrile personale ale ofierului de stare civil i, pn la
proba contrar, pentru celelalte meniuni
(3) Hotrrea judectoreasc dat cu privire la starea civil a unei persoane este opozabil o
ricrei alte persoane ct timp printr-o nou hotrre nu s-a stabilit contrariul
(4) Dac printr-o hotrre judectoreasc s-a stabilit o anumit stare civil a unei persoane,
iar printr-o hotrre judectoreasc ulterioar este admis o aciune prin care s-a contestat
starea civil astfel stabilit, prima hotrre i pierde efectele la data rmnerii definiti
a celei de a doua hotrri. Anularea, completarea, modificarea sau rectificarea act
elor de stare civil
Art. 100. -
(1) Anularea, completarea sau modificarea actelor de stare civil i a meniunilor nscr
ise pe acestea se poate face numai n temeiul unei hotrri judectoreti definitive
(2) Rectificarea actelor de stare civil i a meniunilor nscrise pe marginea acestora
se poate face, din oficiu sau la cerere, numai n temeiul dispoziiei primarului de
la primria care are n pstrare actul de stare civil
(3) Starea civil poate fi modificat n baza unei hotrri de anulare, completare sau mod
ificare a unui act de stare civil numai dac a fost formulat i o aciune de modificare
a strii civile, admis printr-o hotrre judectoreasc rmas definitiv
(4) Hotrrea judectoreasc prin care se dispune anularea, completarea sau modificarea
unui act de stare civil, precum i nregistrarea fcut n temeiul unei asemenea hotrri sun
opozabile oricrei alte persoane ct timp printr-o nou hotrre nu s-a stabilit contrariu
l. Actul administrativ prin care s-a dispus rectificarea unui act de stare civil,
precum i nregistrarea fcut n baza lui sunt opozabile oricrei persoane pn la proba con
ar. nscrierea meniunilor pe actul de stare civil
Art. 101. - Anularea, completarea, modificarea i rectificarea unui act de stare c
ivil sau a unei meniuni nscrise pe acesta, dispuse prin hotrre judectoreasc rmas defi
v ori, dup caz, prin dispoziie a primarului, se nscriu numai prin meniune pe actul de
stare civil corespunztor. n acest scop, hotrrea judectoreasc rmas definitiv se comu
dat, din oficiu, de ctre instana care s-a pronunat ultima asupra fondului. Actele nto
cmite de un ofier de stare civil necompetent
Art. 102. - Actele de stare civil ntocmite de o persoan care a exercitat n mod publi
c atribuiile de ofier de stare civil, cu respectarea tuturor prevederilor legale, s
unt valabile, chiar dac acea persoan nu avea aceast calitate, afar de cazul n care be
neficiarii acestor acte au cunoscut, n momentul ntocmirii lor, lipsa acestei caliti.
Alte mijloace de dovad a strii civile
Art. 103. - Starea civil se poate dovedi, naintea instanei judectoreti, prin orice mi
jloace de prob, dac:
a) nu au existat registre de stare civil;
b) registrele de stare civil s-au pierdut ori au fost distruse, n tot sau n parte;
c) nu este posibil procurarea din strintate a certificatului de stare civil sau a ex
trasului de pe actul de stare civil;
d) ntocmirea actului de stare civil a fost omis sau, dup caz, refuzat.
TITLUL III Ocrotirea persoanei fizice
CAPITOLUL I Dispoziii generale
Interesul persoanei ocrotite
Art. 104. -
(1) Orice msur de ocrotire a persoanei fizice se stabilete numai n interesul acestei
a
(2) La luarea unei msuri de ocrotire trebuie s se in seama de posibilitatea persoane
i fizice de a-i exercita drepturile i de a-i ndeplini obligaiile cu privire la persoa
na i bunurile sale. Persoanele ocrotite
Art. 105. - Sunt supui unor msuri speciale de ocrotire minorii i cei care, dei capab
ili, din cauza btrneii, a bolii sau a altor motive prevzute de lege nu pot s i administ
reze bunurile i nici s i apere interesele n condiii corespunztoare. Msurile de ocrotir
Art. 106. -
(1) Ocrotirea minorului se realizeaz prin prini, prin instituirea tutelei, prin dar
ea n plasament sau, dup caz, prin alte msuri de protecie special anume prevzute de leg
e
(2) Ocrotirea majorului are loc prin punerea sub interdicie judectoreasc sau prin i
nstituirea curatelei, n condiiile prevzute de prezentul cod. Instana de tutel
Art. 107. -
(1) Procedurile prevzute de prezentul cod privind ocrotirea persoanei fizice sunt
de competena instanei de tutel i de familie stabilite potrivit legii, denumit n conti
nuare instana de tutel
(2) n toate cazurile, instana de tutel soluioneaz de ndat aceste cereri. Ocrotirea pers
oanei prin tutel
Art. 108. -
(1) Ocrotirea persoanei fizice prin tutel se realizeaz de ctre tutore, desemnat sau
numit, n condiiile prezentului cod, precum i de ctre consiliul de familie, ca organ
consultativ
(2) Consiliul de familie poate fi constituit de ctre instana de tutel numai la cere
rea persoanelor interesate
(3) n cazul n care nu se constituie consiliul de familie, atribuiile acestuia vor f
i exercitate de ctre instana de tutel. Ocrotirea persoanei prin curatel
Art. 109. - Ocrotirea persoanei fizice prin curatel are loc numai n cazurile i cond
iiile prevzute de lege.
CAPITOLUL II Tutela minorului
SECIUNEA 1
Deschiderea tutelei Cazurile de instituire
Art. 110. - Tutela minorului se instituie atunci cnd ambii prini sunt, dup caz, dece
dai, necunoscui, deczui din exerciiul drepturilor printeti sau li s-a aplicat pedeapsa
penal a interzicerii drepturilor printeti, pui sub interdicie judectoreasc, disprui o
eclarai judectorete mori, precum i n cazul n care, la ncetarea adopiei, instana hot
interesul minorului instituirea unei tutele. Persoanele obligate s ntiineze instana
de tutel
Art. 111. - Au obligaia ca, de ndat ce afl de existena unui minor lipsit de ngrijire pr
inteasc n cazurile prevzute la art. 110, s ntiineze instana de tutel:
a) persoanele apropiate minorului, precum i administratorii i locatarii casei n car
e locuiete minorul;
b) serviciul de stare civil, cu prilejul nregistrrii morii unei persoane, precum i no
tarul public, cu prilejul deschiderii unei proceduri succesorale;
c) instanele judectoreti, cu prilejul condamnrii la pedeapsa penal a interzicerii dre
pturilor printeti;
d) organele administraiei publice locale, instituiile de ocrotire, precum i orice a
lt persoan. SECIUNEA a 2-a Tutorele Persoana care poate fi numit tutore Art. 112. -
(1) Poate fi tutore o persoan fizic sau soul i soia, mpreun, dac nu se afl n vreunul
e cazurile de incompatibilitate prevzute de prezentul cod
(2) n cazul n care n situaia prevzut la art. 110 se afl mai muli minori care sunt fra
u surori, se numete, de regul, un singur tutore. Persoanele care nu pot fi numite
tutore
Art. 113. -
(1) Nu poate fi tutore:
a) minorul, persoana pus sub interdicie judectoreasc sau cel pus sub curatel;
b) cel deczut din exerciiul drepturilor printeti sau declarat incapabil de a fi tuto
re;
c) cel cruia i s-a restrns exerciiul unor drepturi civile, fie n temeiul legii, fie
prin hotrre judectoreasc, precum i cel cu rele purtri reinute ca atare de ctre o insta
dectoreasc;
d) cel care, exercitnd o tutel, a fost ndeprtat din aceasta n condiiile art. 158;
e) cel aflat n stare de insolvabilitate;
f) cel care, din cauza intereselor potrivnice cu cele ale minorului, nu ar putea
ndeplini sarcina tutelei;
g) cel nlturat prin nscris autentic sau prin testament de ctre printele care exercita
singur, n momentul morii, autoritatea printeasc
(2) Dac una dintre mprejurrile prevzute la alin. (1) survine sau este descoperit n tim
pul tutelei, tutorele va fi ndeprtat, respectndu-se aceeai procedur ca i la numirea lu
i. Desemnarea tutorelui de ctre printe
Art. 114. -
(1) Printele poate desemna, prin act unilateral sau prin contract de mandat, nchei
ate n form autentic, ori, dup caz, prin testament, persoana care urmeaz a fi numit tut
ore al copiilor si
(2) Desemnarea fcut de printele care n momentul morii era deczut din drepturile printe
sau pus sub interdicie judectoreasc este lipsit de efecte
(3) Desemnarea fcut n condiiile prezentului articol poate fi revocat oricnd de ctre pr
te, chiar i printr-un nscris sub semntur privat
(4) nscrisul prin care se revoc persoana desemnat pentru a fi numit tutore se va nscr
ie n registrul prevzut la art. 1.046 sau la art. 2.033, dup caz
(5) Notarul public sau instana de tutel, dup caz, are obligaia s verifice la registre
le prevzute la alin. (4) dac persoana desemnat pentru a fi tutore nu a fost revocat.
Desemnarea mai multor tutori
Art. 115. - n cazul n care au fost desemnate mai multe persoane ca tutore, fr vreo p
referin, ori exist mai multe rude, afini sau prieteni ai familiei minorului n stare
s ndeplineasc sarcinile tutelei i care i exprim dorina de a fi tutore, instana de tut
hotr innd seama de condiiile lor materiale, precum i de garaniile morale necesare dezv
oltrii armonioase a minorului. Msuri provizorii
Art. 116. -
(1) Cel chemat la tutel n conformitate cu dispoziiile art. 114 nu poate fi nlturat de
ctre instan fr acordul su dect dac se afl n vreunul dintre cazurile prevzute la ar
au dac prin numirea sa interesele minorului ar fi periclitate
(2) n cazul n care cel chemat la tutel este numai temporar mpiedicat n exercitarea at
ribuiilor ce i-au fost conferite, instana de tutel, dup ncetarea mpiedicrii, l numete
ore la cererea sa, dar nu mai trziu de 6 luni de la deschiderea tutelei. Pn atunci,
instana desemneaz un tutore provizoriu
(3) Dup trecerea celor 6 luni, dac persoana desemnat nu a cerut numirea sa ca tutor
e, cel numit provizoriu tutore rmne s ndeplineasc n continuare sarcinile tutelei pn la
umirea unui tutore n condiiile art. 118. Garanii
Art. 117. - La numirea sau, dup caz, n timpul tutelei, instana de tutel poate hotr, di
n oficiu sau la cererea consiliului de familie, ca tutorele s dea garanii reale sa
u personale, dac interesele minorului cer o astfel de msur. n acest caz, ea stabilete
potrivit cu mprejurrile felul i ntinderea garaniilor. Numirea tutorelui de ctre insta
na de tutel
Art. 118. - n lipsa unui tutore desemnat, instana de tutel numete cu prioritate ca t
utore, dac nu se opun motive ntemeiate, o rud sau un afin ori un prieten al familie
i minorului, n stare s ndeplineasc aceast sarcin, innd seama, dup caz, de relaiile p
le, de apropierea domiciliilor, de condiiile materiale i de garaniile morale pe car
e le prezint cel chemat la tutel. Procedura de numire
Art. 119. -
(1) Numirea tutorelui se face, cu acordul acestuia, de ctre instana de tutel n camer
a de consiliu, prin ncheiere definitiv. Atunci cnd desemnarea tutorelui s-a fcut pri
n contract de mandat, cel desemnat tutore nu poate refuza numirea dect pentru mot
ivele prevzute la art. 120 alin. (2)
(2) Ascultarea minorului care a mplinit vrsta de 10 ani este obligatorie
(3) n lipsa unui tutore desemnat, dac instana de tutel a constituit consiliul de fam
ilie, numirea tutorelui se face, potrivit alin. (1), cu consultarea consiliului
de familie
(4) ncheierea de numire se comunic n scris tutorelui i se afieaz la sediul instanei de
tutel i la primria de la domiciliul minorului
(5) Drepturile i ndatoririle tutorelui ncep de la data comunicrii ncheierii de numire
(6) ntre timp, instana de tutel poate lua msuri provizorii cerute de interesele mino
rului, putnd chiar s numeasc un curator special. Refuzul continurii tutelei
Art. 120. -
(1) Cel numit tutore este dator s continue ndeplinirea sarcinilor tutelei
(2) Poate refuza continuarea tutelei:
a) cel care are vrsta de 60 de ani mplinii;
b) femeia nsrcinat sau mama unui copil mai mic de 8 ani;
c) cel care crete i educ 2 sau mai muli copii;
d) cel care, din cauza bolii, a infirmitii, a felului activitilor desfurate, a deprtri
domiciliului de locul unde se afl bunurile minorului sau din alte motive ntemeiate
, nu ar mai putea s ndeplineasc aceast sarcin. nlocuirea tutorelui
Art. 121. - Dac vreuna dintre mprejurrile prevzute la art. 120 alin. (2) survine n ti
mpul tutelei, tutorele poate cere s fie nlocuit. Cererea de nlocuire se adreseaz ins
tanei de tutel, care va hotr de urgen. Pn la soluionarea cererii sale de nlocuire, e
obligat s continue exercitarea atribuiilor. Caracterul personal al tutelei
Art. 122. -
(1) Tutela este o sarcin personal
(2) Cu toate acestea, instana de tutel, cu avizul consiliului de familie, poate, inn
d seama de mrimea i compunerea patrimoniului minorului, s decid ca administrarea pat
rimoniului ori doar a unei pri a acestuia s fie ncredinat, potrivit legii, unei persoa
ne fizice sau persoane juridice specializate. Gratuitatea tutelei
Art. 123. -
(1) Tutela este o sarcin gratuit
(2) Cu toate acestea, tutorele poate fi ndreptit, pe perioada exercitrii sarcinilor
tutelei, la o remuneraie al crei cuantum va fi stabilit de instana de tutel, cu aviz
ul consiliului de familie, innd seama de munca depus n administrarea averii i de star
ea material a minorului i a tutorelui, dar nu mai mult de 10% din veniturile produ
se de bunurile minorului. Instana de tutel, cu avizul consiliului de familie, va p
utea modifica sau suprima aceast remuneraie, potrivit mprejurrilor. SECIUNEA a 3-a Co
nsiliul de familie Rolul consiliului de familie
Art. 124. -
(1) Consiliul de familie se poate constitui pentru a supraveghea modul n care tut
orele i exercit drepturile i i ndeplinete ndatoririle cu privire la persoana i bunur
norului
(2) n cazul ocrotirii minorului prin prini, prin darea n plasament sau, dup caz, prin
alte msuri de protecie special prevzute de lege nu se va institui consiliul de fami
lie. Membrii consiliului de familie
Art. 125. -
(1) Instana de tutel poate constitui un consiliu de familie, compus din 3 rude sau
afini, innd seama de gradul de rudenie i de relaiile personale cu familia minorului
. n lips de rude sau afini pot fi numite i alte persoane care au avut legturi de pri
etenie cu prinii minorului sau care manifest interes pentru situaia acestuia
(2) Soul i soia nu pot fi, mpreun, membri ai aceluiai consiliu de familie
(3) n aceleai condiii, instana de tutel numete i 2 supleani
(4) Tutorele nu poate fi membru n consiliul de familie. Alte dispoziii aplicabile
consiliului de familie
Art. 126. - Dispoziiile art. 113, art. 120 alin. (1) i alin. (2) lit. d), art. 121
i 147 se aplic n mod corespunztor i membrilor consiliului de familie. Modificarea co
nsiliului de familie
Art. 127. - n afar de cazul prevzut la art. 131, alctuirea consiliului de familie nu
se poate modifica n timpul tutelei, afar numai dac interesele minorului ar cere o
asemenea schimbare sau dac, prin moartea ori dispariia unuia dintre membri, ar fi
necesar completarea. Constituirea consiliului de familie
Art. 128. -
(1) n vederea constituirii consiliului de familie, persoanele care ndeplinesc cond
iiile pentru a fi membri sunt convocate la domiciliul minorului de ctre instana de
tutel, din oficiu sau la sesizarea minorului, dac acesta a mplinit vrsta de 14 ani,
a tutorelui desemnat, a oricror altor persoane care au cunotin despre situaia minorul
ui
(2) Numirea membrilor consiliului de familie se face cu acordul acestora
(3) Minorul care a mplinit vrsta de 10 ani va fi ascultat n condiiile art. 264. Funci
onarea consiliului de familie
Art. 129. -
(1) Consiliul de familie este convocat cu cel puin 10 zile nainte de data ntrunirii
de ctre tutore, din propria iniiativ sau la cererea oricruia dintre membrii acestui
a, a minorului care a mplinit vrsta de 14 ani sau a instanei de tutel. Cu acordul tu
turor membrilor consiliului de familie, convocarea se poate face i mai devreme de
mplinirea termenului de 10 zile dinainte de data ntrunirii. n toate cazurile, prez
ena tuturor membrilor consiliului de familie acoper neregularitatea convocrii
(2) Cei convocai sunt obligai s se prezinte personal la locul indicat n actul de con
vocare. n cazul n care acetia nu se pot prezenta, ei pot fi reprezentai de persoane
care sunt rude sau afini cu prinii minorului, dac aceste persoane nu sunt desemnate
sau convocate n nume propriu ca membri ai consiliului de familie. Soii se pot rep
rezenta reciproc
(3) edinele consiliului de familie se in la domiciliul minorului. n cazul n care conv
ocarea a fost fcut la solicitarea instanei de tutel, edina se ine la sediul acesteia. A
tribuii
Art. 130. -
(1) Consiliul de familie d avize consultative, la solicitarea tutorelui sau a ins
tanei de tutel, i ia decizii, n cazurile prevzute de lege. Avizele consultative i deci
ziile se iau n mod valabil cu votul majoritii membrilor si, consiliul fiind prezidat
de persoana cea mai naintat n vrst
(2) La luarea deciziilor, minorul care a mplinit vrsta de 10 ani va fi ascultat, d
ispoziiile art. 264 fiind aplicabile n mod corespunztor
(3) Deciziile consiliului de familie vor fi motivate i consemnate ntr-un registru
special constituit, care se ine de unul dintre membrii consiliului, desemnat n ace
st scop de instana de tutel
(4) Actele ncheiate de tutore n lipsa avizului consultativ sunt anulabile. ncheiere
a actului cu nerespectarea avizului atrage numai rspunderea tutorelui. Dispoziiile
art. 155 sunt aplicabile n mod corespunztor. nlocuirea consiliului de familie
Art. 131. - Tutorele poate cere instituirea unui nou consiliu, dac n plngerile form
ulate potrivit prezentului cod instana a hotrt de cel puin dou ori, n mod definitiv, mp
otriva deciziilor consiliului de familie. Imposibilitatea constituirii consiliul
ui de familie
Art. 132. - Dac n cazul prevzut la art. 131 nu este posibil constituirea unui nou co
nsiliu, ca i n cazul contrarietii de interese dintre minor i toi membrii consiliului d
e familie i supleani, tutorele poate cere instanei de tutel autorizaia de a exercita
singur tutela. SECIUNEA a 4-a Exercitarea tutelei 1. Dispoziii generale Exercitarea
tutelei n interesul minorului
Art. 133. - Tutela se exercit numai n interesul minorului att n ceea ce privete perso
ana, ct i bunurile acestuia. Coninutul tutelei
Art. 134. -
(1) Tutorele are ndatorirea de a ngriji de minor
(2) El este obligat s asigure ngrijirea minorului, sntatea i dezvoltarea lui fizic i me
ntal, educarea, nvtura i pregtirea profesional a acestuia, potrivit cu aptitudinile lu
Tutela exercitat de ambii soi
Art. 135. -
(1) n cazul n care tutori sunt 2 soi, acetia rspund mpreun pentru exercitarea atribuii
r tutelei. Dispoziiile privind autoritatea printeasc sunt aplicabile n mod corespunzt
or
(2) n cazul n care unul dintre soi introduce aciunea de divor, instana, din oficiu, va
ntiina instana de tutel pentru a dispune cu privire la exercitarea tutelei. 2. Exerci
tarea tutelei cu privire la persoana minorului Avizul consiliului de familie
Art. 136. - Msurile privind persoana minorului se iau de ctre tutore, cu avizul co
nsiliului de familie, cu excepia msurilor care au caracter curent. Domiciliul mino
rului
Art. 137. -
(1) Minorul pus sub tutel are domiciliul la tutore. Numai cu autorizarea instanei
de tutel minorul poate avea i o reedin
(2) Prin excepie de la prevederile alin. (1), tutorele poate ncuviina ca minorul s a
ib o reedin determinat de educarea i pregtirea sa profesional. n acest caz, instana
el va fi de ndat ncunotinat de tutore. Felul nvturii sau al pregtirii profesionale
Art. 138. -
(1) Felul nvturii sau al pregtirii profesionale pe care minorul care nu a mplinit vrsta
de 14 ani o primea la data instituirii tutelei nu poate fi schimbat de acesta d
ect cu ncuviinarea instanei de tutel
(2) Instana de tutel nu poate, mpotriva voinei minorului care a mplinit vrsta de 14 an
i, s schimbe felul nvturii acestuia, hotrt de prini sau pe care minorul o primea la
nstituirii tutelei. Ascultarea minorului care a mplinit vrsta de 10 ani
Art. 139. - Instana de tutel nu poate hotr fr ascultarea minorului, dac acesta a mplin
vrsta de 10 ani, dispoziiile art. 264 fiind aplicabile. 3. Exercitarea tutelei cu
privire la bunurile minorului Inventarul bunurilor minorului
Art. 140. -
(1) Dup numirea tutorelui i n prezena acestuia i a membrilor consiliului de familie,
un delegat al instanei de tutel va verifica la faa locului toate bunurile minorului
, ntocmind un inventar, care va fi supus aprobrii instanei de tutel. Inventarul bunu
rilor minorului va ncepe s fie ntocmit n maximum 10 zile de la numirea tutorelui de
ctre instana de tutel
(2) Cu prilejul inventarierii, tutorele i membrii consiliului de familie sunt inui
s declare n scris, la ntrebarea expres a delegatului instanei de tutel, creanele, dator
iile sau alte pretenii pe care le au fa de minor. Declaraiile vor fi consemnate n pro
cesul-verbal de inventariere
(3) Tutorele sau membrii consiliului de familie care, cunoscnd creanele sau preteni
ile proprii fa de minori, nu le-au declarat, dei au fost somai s le declare, sunt pre
zumai c au renunat la ele. Dac tutorele sau membrii consiliului de familie nu declar
datoriile pe care le au fa de minor, dei au fost somai s le declare, pot fi ndeprtai d
funcie
(4) Creanele pe care le au asupra minorului tutorele sau vreunul dintre membrii c
onsiliului de familie, soul, o rud n linie dreapt ori fraii sau surorile acestora pot
fi pltite voluntar numai cu autorizarea instanei de tutel. Actele fcute n lipsa inve
ntarului
Art. 141. - nainte de ntocmirea inventarului, tutorele nu poate face, n numele mino
rului, dect acte de conservare i acte de administrare ce nu sufer ntrziere. Administr
area bunurilor minorului
Art. 142. -
(1) Tutorele are ndatorirea de a administra cu bun-credin bunurile minorului. n acest
scop, tutorele acioneaz n calitate de administrator nsrcinat cu simpla administrare
a bunurilor minorului, dispoziiile titlului V din cartea a III-a aplicndu-se n mod
corespunztor, afar de cazul n care prin prezentul capitol se dispune altfel
(2) Nu sunt supuse administrrii bunurile dobndite de minor cu titlu gratuit dect da
c testatorul sau donatorul a stipulat altfel. Aceste bunuri sunt administrate de
curatorul ori de cel desemnat prin actul de dispoziie sau, dup caz, numit de ctre i
nstana de tutel. Reprezentarea minorului
Art. 143. - Tutorele are ndatorirea de a-l reprezenta pe minor n actele juridice,
dar numai pn cnd acesta mplinete vrsta de 14 ani. Regimul juridic al actelor de dispoz
iie
Art. 144. -
(1) Tutorele nu poate, n numele minorului, s fac donaii i nici s garanteze obligaia alt
uia. Fac excepie darurile obinuite, potrivite cu starea material a minorului
(2) Tutorele nu poate, fr avizul consiliului de familie i autorizarea instanei de tu
tel, s fac acte de nstrinare, mpreal, ipotecare ori de grevare cu alte sarcini reale
nurilor minorului, s renune la drepturile patrimoniale ale acestuia, precum i s nchei
e n mod valabil orice alte acte ce depesc dreptul de administrare
(3) Actele fcute cu nclcarea dispoziiilor prevzute la alin. (1) i (2) sunt anulabile. n
aceste cazuri, aciunea n anulare poate fi exercitat de tutore, de consiliul de fam
ilie sau de oricare membru al acestuia, precum i de ctre procuror, din oficiu sau
la sesizarea instanei de tutel
(4) Cu toate acestea, tutorele poate nstrina, fr avizul consiliului de familie i fr aut
orizarea instanei de tutel, bunurile supuse pieirii, degradrii, alterrii ori depreci
erii, precum i cele devenite nefolositoare pentru minor. Autorizarea instanei de t
utel
Art. 145. -
(1) Instana de tutel acord tutorelui autorizarea numai dac actul rspunde unei nevoi s
au prezint un folos nendoielnic pentru minor
(2) Autorizarea se va da pentru fiecare act n parte, stabilindu-se, cnd este cazul
, condiiile de ncheiere a actului
(3) n caz de vnzare, autorizarea va arta dac vnzarea se va face prin acordul prilor, pr
in licitaie public sau n alt mod
(4) n toate cazurile, instana de tutel poate indica tutorelui modul n care se ntrebui
neaz sumele de bani obinute. ncuviinarea i autorizarea actelor minorului care a mplinit
vrsta de 14 ani
Art. 146. -
(1) Minorul care a mplinit vrsta de 14 ani ncheie actele juridice cu ncuviinarea scri
s a tutorelui sau, dup caz, a curatorului
(2) Dac actul pe care minorul care a mplinit vrsta de 14 ani urmeaz s l ncheie face par
te dintre acelea pe care tutorele nu le poate face dect cu autorizarea instanei de
tutel i cu avizul consiliului de familie, va fi necesar att autorizarea acesteia, ct
i avizul consiliului de familie
(3) Minorul nu poate s fac donaii, altele dect darurile obinuite potrivit strii lui ma
teriale, i nici s garanteze obligaia altuia
(4) Actele fcute cu nclcarea dispoziiilor alin. (1)-(3) sunt anulabile, dispoziiile a
rt. 144 alin. (3) fiind aplicabile n mod corespunztor. Interzicerea unor acte juri
dice
Art. 147. -
(1) Este interzis, sub sanciunea nulitii relative, ncheierea de acte juridice ntre tut
ore sau soul, o rud n linie dreapt ori fraii sau surorile tutorelui, pe de o parte, i
minor, pe de alt parte
(2) Cu toate acestea, oricare dintre persoanele prevzute la alin. (1) poate cumpra
la licitaie public un bun al minorului, dac are o garanie real asupra acestui bun or
i l deine n coproprietate cu minorul, dup caz. Suma anual necesar pentru ntreinerea mi
rului
Art. 148. -
(1) Consiliul de familie stabilete suma anual necesar pentru ntreinerea minorului i ad
ministrarea bunurilor sale i poate modifica, potrivit mprejurrilor, aceast sum. Deciz
ia consiliului de familie se aduce la cunotin, de ndat, instanei de tutel
(2) Cheltuielile necesare pentru ntreinerea minorului i administrarea bunurilor sal
e se acoper din veniturile acestuia. n cazul n care veniturile minorului nu sunt nde
stultoare, instana de tutel va dispune vnzarea bunurilor minorului, prin acordul prilo
r sau prin licitaie public
(3) Obiectele ce au valoare afectiv pentru familia minorului sau pentru minor nu
vor fi vndute dect n mod excepional
(4) Dac minorul este lipsit de bunuri i nu are prini sau alte rude care sunt obligat
e prin lege s i acorde ntreinere ori aceasta nu este suficient, minorul are dreptul l
a asisten social, n condiiile legii. Constituirea de depozite bancare
Art. 149. -
(1) Sumele de bani care depesc nevoile ntreinerii minorului i ale administrrii bunuril
or sale, precum i instrumentele financiare se depun, pe numele minorului, la o in
stituie de credit indicat de consiliul de familie, n termen de cel mult 5 zile de l
a data ncasrii lor
(2) Tutorele poate dispune de aceste sume i instrumente financiare numai cu autor
izarea prealabil a instanei de tutel, cu excepia operaiunilor prevzute la alin. (3)
(3) Cu toate acestea, el nu va putea folosi, n niciun caz, sumele de bani i instru
mentele financiare prevzute la alin. (1) pentru ncheierea, pe numele minorului, a
unor tranzacii pe piaa de capital, chiar dac ar fi obinut autorizarea instanei de tut
el
(4) Tutorele poate depune la o instituie de credit i sumele necesare ntreinerii, tot
pe numele minorului. Acestea se trec ntr-un cont separat i pot fi ridicate de tut
ore, fr autorizarea instanei de tutel. Cazurile de numire a curatorului special
Art. 150. -
(1) Ori de cte ori ntre tutore i minor se ivesc interese contrare, care nu sunt din
tre cele ce trebuie s duc la nlocuirea tutorelui, instana de tutel va numi un curator
special
(2) De asemenea, dac din cauza bolii sau din alte motive tutorele este mpiedicat s n
deplineasc un anumit act n numele minorului pe care l reprezint sau ale crui acte le n
cuviineaz, instana de tutel va numi un curator special
(3) Pentru motive temeinice, n cadrul procedurilor succesorale, notarul public, l
a cererea oricrei persoane interesate sau din oficiu, poate numi provizoriu un cu
rator special, care va fi validat ori, dup caz, nlocuit de ctre instana de tutel. SECI
UNEA a 5-a Controlul exercitrii tutelei Controlul instanei de tutel
Art. 151. -
(1) Instana de tutel va efectua un control efectiv i continuu asupra modului n care
tutorele i consiliul de familie i ndeplinesc atribuiile cu privire la minor i bunurile
acestuia
(2) n ndeplinirea activitii de control, instana de tutel va putea cere colaborarea aut
oritilor administraiei publice, a instituiilor i serviciilor publice specializate pen
tru protecia copilului sau a instituiilor de ocrotire, dup caz. Darea de seam
Art. 152. -
(1) Tutorele este dator s prezinte anual instanei de tutel o dare de seam despre mod
ul cum s-a ngrijit de minor, precum i despre administrarea bunurilor acestuia
(2) Darea de seam se va prezenta instanei de tutel n termen de 30 de zile de la sfritu
l anului calendaristic
(3) Dac averea minorului este de mic nsemntate, instana de tutel poate s autorizeze ca
darea de seam privind administrarea bunurilor minorului s se fac pe termene mai lun
gi, care nu vor depi ns 3 ani
(4) n afar de darea de seam anual, tutorele este obligat, la cererea instanei de tute
l, s dea oricnd dri de seam despre felul cum s-a ngrijit de minor, precum i despre admi
nistrarea bunurilor acestuia. Descrcarea tutorelui
Art. 153. - Instana de tutel va verifica socotelile privitoare la veniturile minor
ului i la cheltuielile fcute cu ntreinerea acestuia i cu administrarea bunurilor sale
i, dac sunt corect ntocmite i corespund realitii, va da descrcare tutorelui. Interzice
rea dispensei de a da socoteal
Art. 154. - Dispensa de a da socoteal acordat de prini sau de o persoan care ar fi fcu
t minorului o liberalitate este considerat ca nescris. Plngerea mpotriva tutorelui
Art. 155. -
(1) Minorul care a mplinit vrsta de 14 ani, consiliul de familie, oricare membru a
l acestuia, precum i toi cei prevzui la art. 111 pot face plngere la instana de tutel c
u privire la actele sau faptele tutorelui pgubitoare pentru minor
(2) Plngerea se soluioneaz de urgen, prin ncheiere executorie, de ctre instana de tute
cu citarea prilor i a membrilor consiliului de familie. Minorul care a mplinit vrsta
de 10 ani va fi ascultat, dac instana de tutel consider c este necesar. SECIUNEA a 6-a
ncetarea tutelei Cazurile de ncetare
Art. 156. -
(1) Tutela nceteaz n cazul n care nu se mai menine situaia care a dus la instituirea t
utelei, precum i n cazul morii minorului
(2) Funcia tutorelui nceteaz prin moartea acestuia, prin ndeprtarea de la sarcina tut
elei sau prin nlocuirea tutorelui. Moartea tutorelui
Art. 157. -
(1) n cazul morii tutorelui, motenitorii si sau orice alt persoan dintre cele prevzute
la art. 111 au datoria de a ntiina, de ndat, instana de tutel
(2) Pn la numirea unui nou tutore, motenitorii vor prelua sarcinile tutelei. Dac sun
t mai muli motenitori, acetia pot desemna, prin procur special, pe unul dintre ei s nde
plineasc n mod provizoriu sarcinile tutelei
(3) Dac motenitorii sunt minori, ntiinarea instanei de tutel se poate face de orice per
soan interesat, precum i de cele prevzute la art. 111. n acest caz, motenitorii tutore
lui nu vor prelua sarcinile tutelei, ci instana de tutel va numi de urgen un curator
special, care poate fi executorul testamentar. ndeprtarea tutorelui
Art. 158. - n afar de alte cazuri prevzute de lege, tutorele este ndeprtat dac svret
buz, o neglijen grav sau alte fapte care l fac nedemn de a fi tutore, precum i dac nu
deplinete n mod corespunztor sarcina. Numirea curatorului special
Art. 159. - Pn la preluarea funciei de ctre noul tutore, n cazurile prevzute la art. 1
57 i 158, instana de tutel poate numi un curator special. Darea de seam general
Art. 160. -
(1) La ncetarea din orice cauz a tutelei, tutorele sau, dup caz, motenitorii acestui
a sunt datori ca, n termen de cel mult 30 de zile, s prezinte instanei de tutel o da
re de seam general. Tutorele are aceeai ndatorire i n caz de ndeprtare de la tutel
(2) Dac funcia tutorelui nceteaz prin moartea acestuia, darea de seam general va fi nto
cmit de motenitorii si majori sau, n caz de incapacitate a tuturor motenitorilor, de
reprezentantul lor legal, n termen de cel mult 30 de zile de la data acceptrii mote
nirii sau, dup caz, de la data solicitrii de ctre instana de tutel. n cazul n care nu e
xist motenitori ori acetia sunt n imposibilitate de a aciona, darea de seam general va
fi ntocmit de ctre un curator special, numit de instana de tutel, n termenul stabilit
de aceasta
(3) Darea de seam general va trebui s cuprind situaiile veniturilor i cheltuielilor pe
ultimii ani, s indice activul i pasivul, precum i stadiul n care se afl procesele mi
norului
(4) Instana de tutel l poate constrnge pe cel obligat s fac darea de seam general, pot
vit dispoziiilor art. 163. Predarea bunurilor
Art. 161. - Bunurile care au fost n administrarea tutorelui vor fi predate, dup ca
z, fostului minor, motenitorilor acestuia sau noului tutore de ctre tutore, motenit
orii acestuia sau reprezentantul lor legal ori, n lips, de curatorul special numit
potrivit dispoziiilor art. 160 alin. (2). Descrcarea de gestiune
Art. 162. -
(1) Dup predarea bunurilor, verificarea socotelilor i aprobarea lor, instana de tut
el va da tutorelui descrcare de gestiunea sa
(2) Chiar dac instana de tutel a dat tutorelui descrcare de gestiune, acesta rspunde
pentru prejudiciul cauzat din culpa sa
(3) Tutorele care nlocuiete un alt tutore are obligaia s cear acestuia, chiar i dup des
crcarea de gestiune, repararea prejudiciilor pe care le-a cauzat minorului din cu
lpa sa, sub sanciunea de a fi obligat el nsui de a repara aceste prejudicii. Amenda
civil
Art. 163. -
(1) n cazul refuzului de a continua sarcina tutelei, n alte cazuri dect cele prevzut
e la art. 120 alin. (2), tutorele poate fi sancionat cu amend civil, n folosul statu
lui, care nu poate depi valoarea unui salariu minim pe economie. Amenda poate fi r
epetat de cel mult 3 ori, la interval de cte 7 zile, dup care se va numi un alt tut
ore
(2) De asemenea, dac tutorele, din culpa sa, ndeplinete defectuos sarcina tutelei,
va fi obligat la plata unei amenzi civile, n folosul statului, care nu poate depi 3
salarii medii pe economie
(3) Amenda civil se aplic de ctre instana de tutel, prin ncheiere executorie.
CAPITOLUL III Ocrotirea interzisului judectoresc
Condiii
Art. 164. -
(1) Persoana care nu are discernmntul necesar pentru a se ngriji de interesele sale
, din cauza alienaiei ori debilitii mintale, va fi pus sub interdicie judectoreasc
(2) Pot fi pui sub interdicie judectoreasc i minorii cu capacitate de exerciiu restrns
Persoanele care pot cere punerea sub interdicie
Art. 165. - Interdicia poate fi cerut de persoanele prevzute la art. 111, care este
aplicabil n mod corespunztor. Desemnarea tutorelui
Art. 166. - Orice persoan care are capacitatea deplin de exerciiu poate desemna pri
n act unilateral sau contract de mandat, ncheiate n form autentic, persoana care urm
eaz a fi numit tutore pentru a se ngriji de persoana i bunurile sale n cazul n care ar
fi pus sub interdicie judectoreasc. Dispoziiile art. 114 alin. (3)-(5) se aplic n mod
corespunztor. Numirea unui curator special
Art. 167. - n caz de nevoie i pn la soluionarea cererii de punere sub interdicie judect
oreasc, instana de tutel poate numi un curator special pentru ngrijirea i reprezentar
ea celui a crui interdicie a fost cerut, precum i pentru administrarea bunurilor ace
stuia. Procedura
Art. 168. - Soluionarea cererii de punere sub interdicie judectoreasc se face potriv
it dispoziiilor Codului de procedur civil. Opozabilitatea interdiciei
Art. 169. -
(1) Interdicia i produce efectele de la data cnd hotrrea judectoreasc a rmas definiti
(2) Cu toate acestea, lipsa de capacitate a celui interzis nu poate fi opus unei
tere persoane dect de la data ndeplinirii formalitilor de publicitate prevzute de Codu
l de procedur civil, afar numai dac cel de-al treilea a cunoscut punerea sub interdi
cie pe alt cale. Numirea tutorelui
Art. 170. - Prin hotrrea de punere sub interdicie, instana de tutel numete, de ndat, u
tutore pentru ocrotirea celui pus sub interdicie judectoreasc. Dispoziiile art. 114-
120 se aplic n mod corespunztor. Aplicarea regulilor de la tutel
Art. 171. - Regulile privitoare la tutela minorului care nu a mplinit vrsta de 14
ani se aplic i n cazul tutelei celui pus sub interdicie judectoreasc, n msura n care
a nu dispune altfel. Actele ncheiate de cel pus sub interdicie judectoreasc
Art. 172. - Actele juridice ncheiate de persoana pus sub interdicie judectoreasc, alt
ele dect cele prevzute la art. 43 alin. (3), sunt anulabile, chiar dac la data nchei
erii lor aceasta ar fi avut discernmnt. nlocuirea tutorelui
Art. 173. -
(1) Tutorele celui pus sub interdicie judectoreasc este n drept s cear nlocuirea sa dup
3 ani de la numire
(2) Pentru motive temeinice tutorele poate cere nlocuirea sa i naintea mplinirii ter
menului de 3 ani. Obligaiile tutorelui
Art. 174. -
(1) Tutorele este dator s ngrijeasc de cel pus sub interdicie judectoreasc, spre a-i g
rbi vindecarea i a-i mbunti condiiile de via. n acest scop, se vor ntrebuina venit
nevoie, toate bunurile celui pus sub interdicie judectoreasc
(2) Instana de tutel, lund avizul consiliului de familie i consultnd un medic de spec
ialitate, va hotr, innd seama de mprejurri, dac cel pus sub interdicie judectoreasc
grijit la locuina lui sau ntr-o instituie sanitar
(3) Cnd cel pus sub interdicie judectoreasc este cstorit, va fi ascultat i soul acestu
. Liberalitile primite de descendenii interzisului judectoresc
Art. 175. - Din bunurile celui pus sub interdicie judectoreasc, descendenii acestuia
pot fi gratificai de ctre tutore, cu avizul consiliului de familie i cu autorizare
a instanei de tutel, fr ns s se poat da scutire de raport. Minorul pus sub interdicie
ectoreasc
Art. 176. -
(1) Minorul care, la data punerii sub interdicie judectoreasc, se afla sub ocrotire
a prinilor rmne sub aceast ocrotire pn la data cnd devine major, fr a i se numi un t
Dispoziiile art. 174 sunt aplicabile i situaiei prevzute n prezentul alineat
(2) Dac la data cnd minorul devine major acesta se afl nc sub interdicie judectoreasc,
nstana de tutel numete un tutore
(3) n cazul n care, la data punerii sub interdicie judectoreasc, minorul se afla sub
tutel, instana de tutel va hotr dac fostul tutore al minorului pstreaz sarcina tutelei
au dac trebuie numit un nou tutore. Ridicarea interdiciei judectoreti
Art. 177. -
(1) Dac au ncetat cauzele care au provocat interdicia, instana judectoreasc va pronuna
ridicarea ei
(2) Cererea se poate introduce de cel pus sub interdicie judectoreasc, de tutore, p
recum i de persoanele sau instituiile prevzute la art. 111
(3) Hotrrea prin care se pronun ridicarea interdiciei judectoreti i produce efectele
a data cnd a rmas definitiv
(4) Cu toate acestea, ncetarea dreptului de reprezentare al tutorelui nu va putea
fi opus dect n condiiile prevzute la art. 169 alin. (2), care se aplic n mod corespunz
or.
CAPITOLUL IV Curatela
Cazuri de instituire
Art. 178. - n afar de cazurile prevzute de lege, instana de tutel poate institui cura
tela:
a) dac, din cauza btrneii, a bolii sau a unei infirmiti fizice, o persoan, dei capabil
u poate, personal, s i administreze bunurile sau s i apere interesele n condiii coresp
ztoare i, din motive temeinice, nu i poate numi un reprezentant sau un administrator
;
b) dac, din cauza bolii sau din alte motive, o persoan, dei capabil, nu poate, nici
personal, nici prin reprezentant, s ia msurile necesare n cazuri a cror rezolvare nu
sufer amnare;
c) dac o persoan, fiind obligat s lipseasc vreme ndelungat de la domiciliu, nu a lsat
mandatar sau un administrator general;
d) dac o persoan a disprut fr a exista informaii despre ea i nu a lsat un mandatar sau
n administrator general. Competena instanei de tutel
Art. 179. - Instana de tutel competent este:
a) n cazul prevzut la art. 178 lit. a), instana de la domiciliul persoanei reprezen
tate;
b) n cazul prevzut la art. 178 lit. b), fie instana de la domiciliul persoanei repr
ezentate, fie instana de la locul unde trebuie luate msurile urgente;
c) n cazurile prevzute la art. 178 lit. c) sau d), instana de la ultimul domiciliu
din ar al celui lips ori al celui disprut. Persoana care poate fi numit curator
Art. 180. -
(1) Poate fi numit curator orice persoan fizic avnd deplin capacitate de exerciiu i car
e este n msur s ndeplineasc aceast sarcin
(2) Cnd cel interesat a desemnat, prin act unilateral sau prin contract de mandat
, ncheiate n form autentic, o persoan care s fie numit curator, aceasta va fi numit cu
rioritate. Numirea poate fi nlturat numai pentru motive temeinice, dispoziiile art.
114-120 aplicndu-se n mod corespunztor. Efectele curatelei
Art. 181. - n cazurile prevzute la art. 178, instituirea curatelei nu aduce nicio
atingere capacitii celui pe care curatorul l reprezint. Procedura de instituire
Art. 182. -
(1) Curatela se poate institui la cererea celui care urmeaz a fi reprezentat, a s
oului su, a rudelor sau a celor prevzui la art. 111
(2) Curatela nu se poate institui dect cu consimmntul celui reprezentat, n afar de caz
urile n care consimmntul nu poate fi dat
(3) Numirea curatorului se face de instana de tutel, cu acordul celui desemnat, pr
intr-o ncheiere care se comunic n scris curatorului i se afieaz la sediul instanei de t
utel, precum i la primria de la domiciliul celui reprezentat. Coninutul curatelei
Art. 183. -
(1) n cazurile n care se instituie curatela, se aplic regulile de la mandat, cu exc
epia cazului n care, la cererea persoanei interesate ori din oficiu, instana de tut
el va hotr c se impune nvestirea curatorului cu drepturile i obligaiile unui administra
tor nsrcinat cu simpla administrare a bunurilor altuia
(2) Dac sunt aplicabile regulile de la mandat, instana de tutel poate stabili limit
ele mandatului i poate da instruciuni curatorului, n locul celui reprezentat, n toat
e cazurile n care acesta din urm nu este n msur s o fac. nlocuirea curatorului
Art. 184. -
(1) Curatorul este n drept s cear nlocuirea sa dup 3 ani de la numire
(2) Pentru motive temeinice curatorul poate cere nlocuirea sa i naintea mplinirii te
rmenului de 3 ani. ncetarea curatelei
Art. 185. - Dac au ncetat cauzele care au provocat instituirea curatelei, aceasta
va fi ridicat de instana de tutel la cererea curatorului, a celui reprezentat sau a
celor prevzui la art. 111. Dispoziii speciale
Art. 186. - Dispoziiile prezentului capitol nu se aplic i curatorului special prevzu
t la art. 150, 159 i 167. n aceste din urm cazuri, drepturile i obligaiile stabilite
de lege n sarcina tutorelui se aplic, n mod corespunztor, i curatorului special.
TITLUL IV Persoana juridic
CAPITOLUL I Dispoziii generale
Elementele constitutive
Art. 187. - Orice persoan juridic trebuie s aib o organizare de sine stttoare i un patr
imoniu propriu, afectat realizrii unui anumit scop licit i moral, n acord cu intere
sul general. Calitatea de persoan juridic
Art. 188. - Sunt persoane juridice entitile prevzute de lege, precum i orice alte or
ganizaii legal nfiinate care, dei nu sunt declarate de lege persoane juridice, ndepli
nesc toate condiiile prevzute la art. 187. Categorii de persoane juridice
Art. 189. - Persoanele juridice sunt de drept public sau de drept privat. Persoa
na juridic de drept privat
Art. 190. - Persoanele juridice de drept privat se pot constitui, n mod liber, n u
na dintre formele prevzute de lege. Persoana juridic de drept public
Art. 191. -
(1) Persoanele juridice de drept public se nfiineaz prin lege
(2) Prin excepie de la dispoziiile alin. (1), n cazurile anume prevzute de lege, per
soanele juridice de drept public se pot nfiina prin acte ale autoritilor administraie
i publice centrale sau locale ori prin alte moduri prevzute de lege. Regimul juri
dic aplicabil
Art. 192 - Persoanele juridice legal nfiinate se supun dispoziiilor aplicabile cate
goriei din care fac parte, precum i celor cuprinse n prezentul cod, dac prin lege n
u se prevede altfel. Efectele personalitii juridice
Art. 193. -
(1) Persoana juridic particip n nume propriu la circuitul civil i rspunde pentru obli
gaiile asumate cu bunurile proprii, afar de cazul n care prin lege s-ar dispune alt
fel
(2) Nimeni nu poate invoca mpotriva unei persoane de bun-credin calitatea de subiect
de drept a unei persoane juridice, dac prin aceasta se urmrete ascunderea unei fra
ude, a unui abuz de drept sau a unei atingeri aduse ordinii publice.
CAPITOLUL II nfiinarea persoanei juridice
SECIUNEA 1
Dispoziii comune Modurile de nfiinare
Art. 194. -
(1) Persoana juridic se nfiineaz:
a) prin actul de nfiinare al organului competent, n cazul autoritilor i al instituiilor
publice, al unitilor administrativ-teritoriale, precum i al operatorilor economici
care se constituie de ctre stat sau de ctre unitile administrativ-teritoriale. n toa
te cazurile, actul de nfiinare trebuie s prevad n mod expres dac autoritatea public sau
instituia public este persoan juridic;
b) prin actul de nfiinare al celor care o constituie, autorizat, n condiiile legii;
c) n orice alt mod prevzut de lege
(2) Dac prin lege nu se dispune altfel, prin act de nfiinare se nelege actul de const
ituire a persoanei juridice i, dup caz, statutul acesteia. Durata persoanei juridi
ce
Art. 195. - Persoana juridic se nfiineaz pe durat nedeterminat, dac prin lege, actul de
constituire sau statut nu se prevede altfel. SECIUNEA a 2-a Nulitatea persoanei
juridice Cauzele de nulitate
Art. 196. -
(1) Nulitatea unei persoane juridice poate fi constatat sau, dup caz, declarat de i
nstana judectoreasc numai atunci cnd:
a) lipsete actul de nfiinare sau nu a fost ncheiat n forma autentic n situaiile anume
evzute de lege;
b) toi fondatorii sau asociaii au fost, potrivit legii, incapabili, la data nfiinrii
persoanei juridice;
c) obiectul de activitate este ilicit, contrar ordinii publice ori bunelor morav
uri;
d) lipsete autorizaia administrativ necesar pentru nfiinarea acesteia;
e) actul de nfiinare nu prevede denumirea, sediul sau obiectul de activitate;
f) actul de nfiinare nu prevede aporturile fondatorilor sau ale asociailor ori capi
talul social subscris i vrsat;
g) s-au nclcat dispoziiile legale privind patrimoniul iniial sau capitalul social mi
nim, subscris i vrsat;
h) nu s-a respectat numrul minim de fondatori sau asociai prevzut de lege;
i) au fost nesocotite alte dispoziii legale imperative prevzute sub sanciunea nulitii
actului de nfiinare a persoanei juridice
(2) Nerespectarea dispoziiilor alin. (1) lit. a), c)-g) se sancioneaz cu nulitatea
absolut. Aspectele speciale privind regimul nulitii
Art. 197. -
(1) Nulitatea relativ a persoanei juridice poate fi invocat n termen de un an de la
data nregistrrii sau nfiinrii acesteia, dup caz
(2) Nulitatea absolut sau relativ a persoanei juridice se acoper n toate cazurile, d
ac, pn la nchiderea dezbaterilor n faa primei instane de judecat, cauza de nulitate a
st nlturat. Efectele nulitii
Art. 198. -
(1) De la data la care hotrrea judectoreasc de constatare sau declarare a nulitii a de
venit definitiv, persoana juridic nceteaz fr efect retroactiv i intr n lichidare
(2) Prin hotrrea judectoreasc de constatare sau declarare a nulitii se numesc i lichida
torii
(3) Hotrrea judectoreasc definitiv se comunic, din oficiu, spre a fi notat n toate reg
trele publice n care persoana juridic a fost nregistrat sau, dup caz, menionat
(4) n toate cazurile, fondatorii sau asociaii rspund, n condiiile legii, pentru oblig
aiile persoanei juridice care s-au nscut n sarcina acesteia de la data nfiinrii ei i p
a data notrii n registrele publice a hotrrii judectoreti prevzute la alin. (3). Regimul
actelor juridice ncheiate cu terii
Art. 199. -
(1) Constatarea sau, dup caz, declararea nulitii nu aduce atingere actelor ncheiate
anterior n numele persoanei juridice de ctre organele de administrare, direct sau
prin reprezentare, dup caz
(2) Nici persoana juridic i nici fondatorii sau asociaii nu pot opune terilor nulita
tea acesteia, n afar de cazul n care se dovedete c acetia cunoteau cauza de nulitate la
momentul ncheierii actului. SECIUNEA a 3-a nregistrarea persoanei juridice nregistr
area persoanei juridice
Art. 200. -
(1) Persoanele juridice sunt supuse nregistrrii, dac legile care le sunt aplicabile
prevd aceast nregistrare
(2) Prin nregistrare se nelege nscrierea, nmatricularea sau, dup caz, orice alt formali
tate de publicitate prevzut de lege, fcut n scopul dobndirii personalitii juridice sau
l lurii n eviden a persoanelor juridice legal nfiinate, dup caz
(3) nregistrarea se face la cerere sau, n cazurile anume prevzute de lege, din ofic
iu. Obligaia de verificare a documentelor publicate
Art. 201. - Persoana juridic este obligat s verifice identitatea dintre textul actu
lui constitutiv sau al statutului i textul depus la registrul public i cel aprut ntr
-o publicaie oficial. n caz de neconcordan, terii pot opune persoanei juridice oricare
dintre aceste texte, n afar de cazul n care se face dovada c ei cunoteau textul depu
s la registru. Lipsa nregistrrii
Art. 202. -
(1) Dac nregistrarea persoanei juridice are caracter constitutiv, persoana juridic
nu se consider legal nfiinat ct timp nregistrarea nu a fost efectuat
(2) Dac ns nregistrarea este cerut numai pentru opozabilitate fa de teri, actele sau f
tele juridice fcute n numele sau n contul persoanei juridice, pentru care nu s-a ef
ectuat publicitatea prevzut n acest scop de lege, nu pot fi opuse terilor, n afar de c
azul n care se face dovada c acetia cunoteau c publicitatea nu a fost ndeplinit. Rspun
rea pentru neefectuarea formalitilor de nregistrare
Art. 203. - Fondatorii, reprezentanii persoanei juridice supuse nregistrrii, precum
i primii membri ai organelor de conducere, de administrare i de control ale acest
eia rspund nelimitat i solidar pentru prejudiciul cauzat prin nendeplinirea formali
tilor de nregistrare a persoanei juridice, dac aceste formaliti trebuiau s fie cerute d
e aceste persoane. nregistrarea modificrilor aduse actului de nfiinare
Art. 204. - Dispoziiile art. 200-203 sunt aplicabile i n cazul nregistrrii modificrilo
r aduse actului de nfiinare a persoanei juridice, realizate cu respectarea condiiil
or prevzute de lege sau de actul de nfiinare a acesteia, dup caz.
CAPITOLUL III Capacitatea civil a persoanei juridice
SECIUNEA 1
Capacitatea de folosin a persoanei juridice Data dobndirii capacitii de folosin
Art. 205. -
(1) Persoanele juridice care sunt supuse nregistrrii au capacitatea de a avea drep
turi i obligaii de la data nregistrrii lor
(2) Celelalte persoane juridice au capacitatea de a avea drepturi i obligaii, dup c
az, potrivit art. 194, de la data actului de nfiinare, de la data autorizrii consti
tuirii lor sau de la data ndeplinirii oricrei alte cerine prevzute de lege
(3) Cu toate acestea, persoanele juridice prevzute la alin. (1) pot, chiar de la
data actului de nfiinare, s dobndeasc drepturi i s i asume obligaii, ns numai n m
entru ca persoana juridic s ia fiin n mod valabil
(4) Fondatorii, asociaii, reprezentanii i orice alte persoane care au lucrat n numel
e unei persoane juridice n curs de constituire rspund nelimitat i solidar fa de teri p
entru actele juridice ncheiate n contul acesteia cu nclcarea dispoziiilor alin. (3), n
afar de cazul n care persoana juridic nou-creat, dup ce a dobndit personalitate jurid
ic, le-a preluat asupra sa. Actele astfel preluate sunt considerate a fi ale pers
oanei juridice nc de la data ncheierii lor i produc efecte depline. Coninutul capacitii
de folosin
Art. 206. -
(1) Persoana juridic poate avea orice drepturi i obligaii civile, afar de acelea car
e, prin natura lor sau potrivit legii, nu pot aparine dect persoanei fizice
(2) Persoanele juridice fr scop lucrativ pot avea doar acele drepturi i obligaii civ
ile care sunt necesare pentru realizarea scopului stabilit prin lege, actul de c
onstituire sau statut
(3) Actul juridic ncheiat cu nclcarea dispoziiilor alin. (1) i (2) este lovit de nuli
tate absolut. Desfurarea activitilor autorizate
Art. 207. -
(1) n cazul activitilor care trebuie autorizate de organele competente, dreptul de
a desfura asemenea activiti se nate numai din momentul obinerii autorizaiei respective,
dac prin lege nu se prevede altfel
(2) Actele i operaiunile svrite fr autorizaiile prevzute de lege sunt lovite de nulit
absolut, iar persoanele care le-au fcut rspund nelimitat i solidar pentru toate prej
udiciile cauzate, independent de aplicarea altor sanciuni prevzute de lege. Capaci
tatea de a primi liberaliti
Art. 208. - Prin excepie de la prevederile art. 205 alin. (3) i dac prin lege nu se
dispune altfel, orice persoan juridic poate primi liberaliti n condiiile dreptului co
mun, de la data actului de nfiinare sau, n cazul fundaiilor testamentare, din moment
ul deschiderii motenirii testatorului, chiar i n cazul n care liberalitile nu sunt nec
esare pentru ca persoana juridic s ia fiin n mod legal. SECIUNEA a 2-a Capacitatea de
exerciiu i funcionarea persoanei juridice 1. Capacitatea de exerciiu Data dobndirii ca
pacitii de exerciiu
Art. 209. -
(1) Persoana juridic i exercit drepturile i i ndeplinete obligaiile prin organele sa
administrare, de la data constituirii lor
(2) Au calitatea de organe de administrare, n sensul alin. (1), persoanele fizice
sau persoanele juridice care, prin lege, actul de constituire sau statut, sunt
desemnate s acioneze, n raporturile cu terii, individual sau colectiv, n numele i pe s
eama persoanei juridice
(3) Raporturile dintre persoana juridic i cei care alctuiesc organele sale de admin
istrare sunt supuse, prin analogie, regulilor mandatului, dac nu s-a prevzut altfe
l prin lege, actul de constituire sau statut. Lipsa organelor de administrare
Art. 210. -
(1) Pn la data constituirii organelor de administrare, exercitarea drepturilor i nde
plinirea obligaiilor care privesc persoana juridic se fac de ctre fondatori ori de
ctre persoanele fizice sau persoanele juridice desemnate n acest scop
(2) Actele juridice ncheiate de ctre fondatori sau de ctre persoanele desemnate cu
depirea puterilor conferite potrivit legii, actului de constituire ori statutului,
pentru nfiinarea persoanei juridice, precum i actele ncheiate de alte persoane nede
semnate oblig persoana juridic n condiiile gestiunii de afaceri
(3) Cel care contracteaz pentru persoana juridic rmne personal inut fa de teri dac ac
a nu se nfiineaz ori dac nu i asum obligaia contractat, n afara cazului cnd prin co
fost exonerat de aceast obligaie. Incapaciti i incompatibiliti
Art. 211. -
(1) Nu pot face parte din organele de administrare i de control ale persoanei jur
idice incapabilii, cei cu capacitate de exerciiu restrns, cei deczui din dreptul de a
exercita o funcie n cadrul acestor organe, precum i cei declarai prin lege sau prin
actul de constituire incompatibili s ocupe o astfel de funcie
(2) Actele ncheiate cu nclcarea dispoziiilor alin. (1) sunt anulabile. Acestea nu po
t fi anulate pentru simplul fapt c persoanele care fac parte din aceste organe su
nt incapabile ori incompatibile, dup caz, sau pentru c acestea au fost numite cu ncl
carea dispoziiilor legale ori statutare, dac nu s-a produs o vtmare. 2. Funcionarea pe
rsoanei juridice Actele emise de organele persoanei juridice
Art. 212. -
(1) Hotrrile i deciziile luate de organele de conducere i administrare n condiiile leg
ii, actului de constituire sau statutului sunt obligatorii chiar pentru cei care
nu au luat parte la deliberare sau au votat mpotriv
(2) Fa de teri hotrrile i deciziile luate n condiiile legii, ale actului de constituir
sau ale statutului produc efecte numai de la data publicrii lor, n cazurile i condii
ile prevzute de lege, n afar de cazul n care se face dovada c acetia le-au cunoscut pe
alt cale. Obligaiile membrilor organelor de administrare
Art. 213. - Membrii organelor de administrare ale unei persoane juridice trebuie
s acioneze n interesul acesteia, cu prudena i diligena cerute unui bun proprietar. Se
pararea patrimoniilor
Art. 214. -
(1) Membrii organelor de administrare au obligaia s asigure i s menin separaia dintre p
atrimoniul persoanei juridice i propriul lor patrimoniu
(2) Ei nu pot folosi n profitul ori n interesul lor sau al unor teri, dup caz, bunur
ile persoanei juridice ori informaiile pe care le obin n virtutea funciei lor, afar d
e cazul n care ar fi autorizai n acest scop de ctre cei care i-au numit. Contrarieta
tea de interese
Art. 215. -
(1) Este anulabil actul juridic ncheiat n frauda intereselor persoanei juridice de
un membru al organelor de administrare, dac acesta din urm, soul, ascendenii sau de
scendenii lui, rudele n linie colateral sau afinii si, pn la gradul al patrulea inclus
iv, aveau vreun interes s se ncheie acel act i dac partea cealalt a cunoscut sau treb
uia s cunoasc acest lucru
(2) Atunci cnd cel care face parte din organele de administrare ale persoanei jur
idice ori una dintre persoanele prevzute la alin. (1) are interes ntr-o problem sup
us hotrrii acestor organe, trebuie s ntiineze persoana juridic i s nu ia parte la ni
liberare privitoare la aceasta. n caz contrar, el rspunde pentru daunele cauzate p
ersoanei juridice, dac fr votul lui nu s-ar fi putut obine majoritatea cerut. Nulitat
ea actelor emise de organele persoanei juridice
Art. 216. -
(1) Hotrrile i deciziile contrare legii, actului de constituire ori statutului pot
fi atacate n justiie de oricare dintre membrii organelor de conducere sau de admin
istrare care nu au participat la deliberare ori care au votat mpotriv i au cerut s s
e insereze aceasta n procesul-verbal de edin, n termen de 15 zile de la data cnd li s-
a comunicat copia de pe hotrrea sau decizia respectiv ori de la data cnd a avut loc e
dina, dup caz
(2) Administratorii nu pot ns ataca hotrrea privitoare la revocarea lor din funcie. E
i au numai dreptul de a fi despgubii, dac revocarea a fost nejustificat sau intempes
tiv i au suferit astfel un prejudiciu
(3) Cererea de anulare se soluioneaz n camera de consiliu de ctre instana competent n c
ircumscripia creia persoana juridic i are sediul, n contradictoriu cu persoana juridic
cauz, reprezentat prin administratori. Hotrrea instanei este supus numai apelului
(4) Dac hotrrea este atacat de toi administratorii, persoana juridic este reprezentat
justiie de persoana desemnat de preedintele instanei dintre membrii persoanei juridi
ce, care va ndeplini mandatul cu care a fost nsrcinat pn cnd organul de conducere compe
tent, convocat n acest scop, va alege o alt persoan
(5) Hotrrea definitiv de anulare va fi menionat n registrul public n care este nregist
t persoana juridic, fiind opozabil de la aceast dat fa de orice persoan, inclusiv fa
mbrii acelei persoane juridice
(6) Dac se invoc motive de nulitate absolut, dreptul la aciunea n constatarea nulitii e
ste imprescriptibil, iar cererea poate fi formulat de orice persoan interesat. Disp
oziiile alin. (3)-(5) rmn aplicabile
(7) Prevederile prezentului articol se aplic n msura n care prin legi speciale nu se
dispune altfel. Suspendarea actelor atacate
Art. 217. -
(1) Odat cu intentarea aciunii n anulare, reclamantul poate cere instanei, pe cale d
e ordonan preedinial, suspendarea executrii actelor atacate
(2) Pentru a ncuviina suspendarea, instana l poate obliga pe reclamant s depun o cauiun
e, n condiiile legii. Participarea la circuitul civil
Art. 218. -
(1) Actele juridice fcute de organele de administrare ale persoanei juridice, n li
mitele puterilor ce le-au fost conferite, sunt actele persoanei juridice nsei
(2) n raporturile cu terii, persoana juridic este angajat prin actele organelor sale
, chiar dac aceste acte depesc puterea de reprezentare conferit prin actul de consti
tuire sau statut, n afar de cazul n care ea dovedete c terii o cunoteau la data ncheie
i actului. Simpla publicare a actului de constituire sau a statutului persoanei
juridice nu constituie dovada cunoaterii acestui fapt
(3) Clauzele sau dispoziiile actului de constituire ori ale statutului, precum i h
otrrile organelor statutare ale persoanei juridice care limiteaz sau lrgesc puterile
conferite exclusiv de lege acestor organe sunt considerate nescrise, chiar dac a
u fost publicate. Rspunderea pentru fapte juridice
Art. 219. -
(1) Faptele licite sau ilicite svrite de organele persoanei juridice oblig nsi persoana
juridic, ns numai dac ele au legtur cu atribuiile sau cu scopul funciilor ncredinat
(2) Faptele ilicite atrag i rspunderea personal i solidar a celor care le-au svrit, at
a de persoana juridic, ct i fa de teri. Rspunderea membrilor organelor persoanei juri
Art. 220. -
(1) Aciunea n rspundere mpotriva administratorilor, cenzorilor, directorilor i a alto
r persoane care au acionat n calitate de membri ai organelor persoanei juridice, p
entru prejudiciile cauzate persoanei juridice de ctre acetia prin nclcarea ndatoriril
or stabilite n sarcina lor, aparine, n numele persoanei juridice, organului de cond
ucere competent, care va decide cu majoritatea cerut de lege, iar n lips, cu majori
tatea cerut de prevederile statutare
(2) Hotrrea poate fi luat chiar dac problema rspunderii persoanelor prevzute la alin.
(1) nu figureaz pe ordinea de zi
(3) Organul de conducere competent desemneaz cu aceeai majoritate persoana nsrcinat s
exercite aciunea n justiie
(4) Dac s-a hotrt introducerea aciunii n rspundere mpotriva administratorilor, mandatul
acestora nceteaz de drept i organul de conducere competent va proceda la nlocuirea
lor
(5) n cazul n care aciunea se introduce mpotriva directorilor angajai n baza unui alt
contract dect a unui contract individual de munc, acetia sunt suspendai de drept din
funcie pn la rmnerea definitiv a hotrrii judectoreti. 3. Dispoziii speciale Rspu
anelor juridice de drept public
Art. 221. - Dac prin lege nu se dispune altfel, persoanele juridice de drept publ
ic sunt obligate pentru faptele licite sau ilicite ale organele lor, n aceleai con
diii ca persoanele juridice de drept privat. Independena patrimonial
Art. 222. - Persoana juridic avnd n subordine o alt persoan juridic nu rspunde pentru n
eexecutarea obligaiilor acesteia din urm i nici persoana juridic subordonat nu rspunde
pentru persoana juridic fa de care este subordonat, dac prin lege nu se dispune altf
el. Statul i unitile administrativ-teritoriale
Art. 223. -
(1) n raporturile civile n care se prezint nemijlocit, n nume propriu, ca titular de
drepturi i obligaii, statul particip prin Ministerul Finanelor Publice, afar de cazu
l n care legea stabilete un alt organ n acest sens
(2) Dispoziiile alin. (1) sunt aplicabile n mod corespunztor i unitilor administrativ-
teritoriale care particip la raporturile civile n nume propriu, prin organele prevz
ute de lege. Rspunderea civil a statului i a unitilor administrativ-teritoriale
Art. 224. -
(1) Dac prin lege nu se dispune altfel, statul nu rspunde dect n mod subsidiar pentr
u obligaiile organelor, autoritilor i instituiilor publice care sunt persoane juridic
e i niciuna dintre aceste persoane juridice nu rspunde pentru obligaiile statului
(2) Dispoziiile alin. (1) sunt aplicabile n mod corespunztor i unitilor administrativ-
teritoriale care nu rspund dect n mod subsidiar pentru obligaiile organelor, institui
ilor i serviciilor publice din subordinea acestora atunci cnd acestea au personali
tate juridic.
CAPITOLUL IV Identificarea persoanei juridice
Naionalitatea persoanei juridice
Art. 225. - Sunt de naionalitate romn toate persoanele juridice al cror sediu, potri
vit actului de constituire sau statutului, este stabilit n Romnia. Denumirea perso
anei juridice
Art. 226. -
(1) Persoana juridic poart denumirea stabilit, n condiiile legii, prin actul de const
ituire sau prin statut
(2) Odat cu nregistrarea persoanei juridice se vor trece n registrul public denumir
ea ei i celelalte atribute de identificare. Sediul persoanei juridice
Art. 227. -
(1) Sediul persoanei juridice se stabilete potrivit actului de constituire sau st
atutului
(2) n funcie de obiectul de activitate, persoana juridic poate avea mai multe sedii
cu caracter secundar pentru sucursalele, reprezentanele sale teritoriale i puncte
le de lucru. Dispoziiile art. 97 sunt aplicabile n mod corespunztor. Schimbarea den
umirii i sediului
Art. 228. - Persoana juridic poate s i schimbe denumirea sau sediul, n condiiile prevzu
te de lege. Dovada denumirii i sediului
Art. 229. -
(1) n raporturile cu terii, dovada denumirii i a sediului persoanei juridice se fac
e cu meniunile nscrise n registrele de publicitate sau de eviden prevzute de lege pent
ru persoana juridic respectiv
(2) n lipsa acestor meniuni, stabilirea sau schimbarea denumirii i a sediului nu va
putea fi opus altor persoane. Alte atribute de identificare
Art. 230. - n funcie de specificul obiectului de activitate, persoana juridic mai p
oate avea i alte atribute de identificare, cum sunt numrul de nregistrare n registru
l comerului sau ntr-un alt registru public, codul unic de nregistrare i alte element
e de identificare, n condiiile legii. Meniuni obligatorii
Art. 231. - Toate documentele, indiferent de form, care eman de la persoana juridi
c trebuie s cuprind denumirea i sediul, precum i alte atribute de identificare, n cazu
rile prevzute de lege, sub sanciunea plii de daune-interese persoanei prejudiciate.
CAPITOLUL V Reorganizarea persoanei juridice
Noiune
Art. 232. - Reorganizarea persoanei juridice este operaiunea juridic n care pot fi
implicate una sau mai multe persoane juridice i care are ca efecte nfiinarea, modif
icarea ori ncetarea acestora. Modurile de reorganizare
Art. 233. -
(1) Reorganizarea persoanei juridice se realizeaz prin fuziune, prin divizare sau
prin transformare
(2) Reorganizarea se face cu respectarea condiiilor prevzute pentru dobndirea perso
nalitii juridice, n afar de cazurile n care prin lege, actul de constituire sau statu
t se dispune altfel. Fuziunea
Art. 234. - Fuziunea se face prin absorbia unei persoane juridice de ctre o alt per
soan juridic sau prin contopirea mai multor persoane juridice pentru a alctui o per
soan juridic nou. Efectele fuziunii
Art. 235. -
(1) n cazul absorbiei, drepturile i obligaiile persoanei juridice absorbite se trans
fer n patrimoniul persoanei juridice care o absoarbe
(2) n cazul contopirii persoanelor juridice, drepturile i obligaiile acestora se tr
ansfer n patrimoniul persoanei juridice nou-nfiinate. Divizarea
Art. 236. -
(1) Divizarea poate fi total sau parial
(2) Divizarea total se face prin mprirea ntregului patrimoniu al unei persoane juridi
ce ntre dou sau mai multe persoane juridice care exist deja sau care se nfiineaz prin
divizare
(3) Divizarea parial const n desprinderea unei pri din patrimoniul unei persoane jurid
ice, care continu s existe, i n transmiterea acestei pri ctre una sau mai multe persoan
e juridice care exist sau care se nfiineaz n acest mod. Efectele divizrii
Art. 237. -
(1) Patrimoniul persoanei juridice care a ncetat de a avea fiin prin divizare se mpa
rte n mod egal ntre persoanele juridice dobnditoare, dac prin actul ce a dispus divi
zarea nu s-a stabilit o alt proporie
(2) n cazul divizrii pariale, cnd o parte din patrimoniul unei persoane juridice se
desprinde i se transmite unei singure persoane juridice deja existente sau care s
e nfiineaz n acest mod, reducerea patrimoniului persoanei juridice divizate este pro
porional cu partea transmis
(3) n cazul n care partea desprins se transmite mai multor persoane juridice deja e
xistente sau care se nfiineaz n acest mod, mprirea patrimoniului ntre persoana juridic
e care s-a fcut desprinderea i persoanele juridice dobnditoare se va face potrivit
dispoziiilor alin. (2), iar ntre persoanele juridice dobnditoare, mprirea prii desprin
se va face potrivit dispoziiilor alin. (1), ce se vor aplica n mod corespunztor. nt
inderea rspunderii n caz de divizare
Art. 238. -
(1) n cazul divizrii, fiecare dintre persoanele juridice dobnditoare va rspunde:
a) pentru obligaiile legate de bunurile care formeaz obiectul drepturilor dobndite
sau pstrate integral;
b) pentru celelalte obligaii ale persoanei juridice divizate, proporional cu valoa
rea drepturilor dobndite sau pstrate, socotit dup scderea obligaiilor prevzute la lit.a
)
(2) Dac o persoan juridic nfiinat n condiiile art. 194 alin. (1) lit. a) este supus d
ii, prin actul de reorganizare se va putea stabili i un alt mod de repartizare a
obligaiilor dect acela prevzut n prezentul articol. Repartizarea contractelor n caz d
e divizare
Art. 239. - n caz de divizare, contractele se vor repartiza, cu respectarea dispo
ziiilor art. 206 alin. (2), art. 237 i 238, astfel nct executarea fiecruia dintre ele
s se fac n ntregime de ctre o singur persoan juridic dobnditoare, afar numai dac a
u este cu putin. ncetarea unor contracte
Art. 240. -
(1) n cazul contractelor ncheiate n considerarea calitii persoanei juridice supuse re
organizrii, acestea nu i nceteaz efectele, cu excepia cazului n care prile au stipula
pres contrariul sau meninerea ori repartizarea contractului este condiionat de acor
dul prii interesate
(2) Dac meninerea sau repartizarea contractului este condiionat de acordul prii intere
sate, aceasta va fi notificat sau, dup caz, ntiinat prin scrisoare recomandat, cu confi
rmare de primire, pentru a-i da ori nu consimmntul n termen de 10 zile lucrtoare de la
comunicarea notificrii sau ntiinrii. Lipsa de rspuns n acest termen echivaleaz cu ref
ul de meninere sau preluare a contractului de ctre persoana juridic succesoare. Tra
nsformarea persoanei juridice
Art. 241. -
(1) Transformarea persoanei juridice intervine n cazurile prevzute de lege, atunci
cnd o persoan juridic i nceteaz existena, concomitent cu nfiinarea, n locul ei, a
e persoane juridice
(2) n cazul transformrii, drepturile i obligaiile persoanei juridice care i-a ncetat e
xistena se transfer n patrimoniul persoanei juridice nou-nfiinate, cu excepia cazului n
care prin actul prin care s-a dispus transformarea se prevede altfel. n aceste d
in urm cazuri, dispoziiile art. 239, 240 i 243 rmn aplicabile. Data transmiterii drep
turilor i obligaiilor
Art. 242. -
(1) n cazul reorganizrii persoanelor juridice supuse nregistrrii, transmiterea drept
urilor i obligaiilor se realizeaz att ntre pri, ct i fa de teri, numai prin nregi
aiunii i de la data acesteia
(2) n ceea ce privete celelalte persoane juridice nesupuse nregistrrii, transmiterea
drepturilor i obligaiilor, n cazurile prevzute la alin. (1), se realizeaz att ntre pr
ct i fa de teri, numai pe data aprobrii de ctre organul competent a inventarului, a bil
anului contabil ntocmit n vederea predrii-primirii, a evidenei i a repartizrii tuturor
contractelor n curs de executare, precum i a oricror alte asemenea acte prevzute de
lege
(3) n cazul bunurilor imobile care fac obiectul transmisiunii, dreptul de proprie
tate i celelalte drepturi reale se dobndesc numai prin nscrierea n cartea funciar, n b
aza actului de reorganizare ncheiat n form autentic sau, dup caz, a actului administr
ativ prin care s-a dispus reorganizarea, n ambele situaii nsoit, dac este cazul, de c
ertificatul de nregistrare a persoanei juridice nou-nfiinate. Opoziii
Art. 243. -
(1) Actele prin care s-a hotrt reorganizarea pot fi atacate, dac prin lege nu se di
spune altfel, prin opoziie, de ctre creditori i orice alte persoane interesate, n te
rmen de 30 de zile de la data cnd au luat cunotin de aprobarea reorganizrii, dar nu m
ai trziu de un an de la data publicrii acesteia, sau, dup caz, de la data aprobrii a
cesteia de ctre organul competent, potrivit legii
(2) Opoziia suspend executarea fa de oponeni pn la rmnerea definitiv a hotrrii jud
far de cazul n care persoana juridic debitoare face dovada executrii obligaiilor sau
ofer garanii acceptate de creditori ori ncheie cu acetia un acord pentru plata dator
iilor
(3) Opoziia se judec n camera de consiliu, cu citarea prilor, de ctre instana competent
(4) Hotrrea pronunat asupra opoziiei este supus numai apelului.
CAPITOLUL VI ncetarea persoanei juridice
SECIUNEA 1
Dispoziii generale Modurile de ncetare
Art. 244. - Persoana juridic nceteaz, dup caz, prin constatarea ori declararea nulitii
, prin fuziune, divizare total, transformare, dizolvare sau desfiinare ori printr-
un alt mod prevzut de actul constitutiv sau de lege. SECIUNEA a 2-a Dizolvarea per
soanei juridice Dizolvarea persoanelor juridice de drept privat
Art. 245. - Persoanele juridice de drept privat se dizolv:
a) dac termenul pentru care au fost constituite s-a mplinit;
b) dac scopul a fost realizat ori nu mai poate fi ndeplinit;
c) dac scopul pe care l urmresc sau mijloacele ntrebuinate pentru realizarea acestuia
au devenit contrare legii sau ordinii publice ori dac ele urmresc un alt scop dect
cel declarat;
d) prin hotrrea organelor competente ale acestora;
e) prin orice alt mod prevzut de lege, actul de constituire sau statut. Dizolvare
a persoanelor juridice de drept public
Art. 246. - Persoanele juridice de drept public se dizolv numai n cazurile i n condii
ile anume prevzute de lege. Opoziii
Art. 247. - n cazul n care persoana juridic se dizolv prin hotrrea organului competent
, creditorii sau orice alte persoane interesate pot face opoziie, dispoziiile art.
243 aplicndu-se n mod corespunztor. Lichidarea
Art. 248. -
(1) Prin efectul dizolvrii persoana juridic intr n lichidare n vederea valorificrii ac
tivului i a plii pasivului
(2) Persoana juridic i pstreaz capacitatea civil pentru operaiunile necesare lichidrii
la finalizarea acesteia
(3) Dac ncetarea persoanei juridice are loc prin fuziune, transformare sau prin di
vizare total, nu se declaneaz procedura lichidrii. Destinaia bunurilor rmase dup lichid
are
Art. 249. -
(1) Oricare ar fi cauzele dizolvrii, bunurile persoanei juridice rmase dup lichidar
e vor primi destinaia stabilit n actul de constituire sau statut ori destinaia stabi
lit n hotrrea organului competent luat nainte de dizolvare
(2) n lipsa unei asemenea prevederi n actul de constituire sau statut ori n lipsa u
nei hotrri luate n condiiile alin. (1), precum i n cazul n care prevederea sau hotrre
te contrar legii sau ordinii publice, la propunerea lichidatorului, bunurile rmase
dup lichidare se atribuie de instana competent, prin hotrre supus numai apelului, une
i persoane juridice cu scop identic sau asemntor, dac prin lege nu se prevede altfe
l. Atunci cnd exist mai multe astfel de persoane juridice, lichidatorul propune ce
l puin 3 persoane juridice, caz n care bunurile se atribuie prin tragere la sori
(3) n cazul n care persoana juridic a fost dizolvat pentru motivele prevzute la art.
245 lit. d), precum i n cazul n care nicio persoan juridic nu este de acord cu prelua
rea bunurilor rmase dup lichidare n condiiile alin. (2), acestea vor trece n propriet
atea comunei, oraului sau municipiului n a crui raz teritorial se afl bunurile
(4) n toate cazurile, transmiterea dreptului de proprietate asupra bunurilor rmase
dup lichidare are loc la data prelurii lor de ctre beneficiari, dac prin lege nu se
prevede altfel. Procesul-verbal de predare-primire i hotrrea judectoreasc rmas definit
iv, n cazurile prevzute la alin. (2) ori (3), constituie titlu de proprietate sau,
dup caz, pot servi drept temei juridic pentru intabularea n cartea funciar. ncazul b
unurilor imobile, dispoziiile art. 1.244 i cele n materie de carte funciar rmn aplicab
ile. SECIUNEA a 3-a Dispoziii speciale Desfiinarea unor persoane juridice
Art. 250. -
(1) Persoanele juridice nfiinate de ctre autoritile publice centrale sau locale, nesu
puse dizolvrii, pot fi desfiinate prin hotrrea organului care le-a nfiinat
(2) n acest caz, dac organul competent nu a dispus altfel, drepturile i obligaiile p
ersoanei juridice desfiinate se transfer persoanei juridice dobnditoare, proporional
cu valoarea bunurilor transmise acesteia, inndu-se ns seama i de natura obligaiilor r
espective. Data ncetrii personalitii juridice
Art. 251. -
(1) Persoanele juridice supuse nregistrrii nceteaz la data radierii din registrele n
care au fost nscrise
(2) Celelalte persoane juridice nceteaz la data actului prin care s-a dispus ncetar
ea sau, dup caz, la data ndeplinirii oricrei alte cerine prevzute de lege.
TITLUL V Aprarea drepturilor nepatrimoniale
Ocrotirea personalitii umane
Art. 252. - Orice persoan fizic are dreptul la ocrotirea valorilor intrinseci fiine
i umane, cum sunt viaa, sntatea, integritatea fizic i psihic, demnitatea, intimitatea
vieii private, libertatea de contiin, creaia tiinific, artistic, literar sau tehnic
ce de aprare
Art. 253. -
(1) Persoana fizic ale crei drepturi nepatrimoniale au fost nclcate ori ameninate poa
te cere oricnd instanei:
a) interzicerea svririi faptei ilicite, dac aceasta este iminent;
b) ncetarea nclcrii i interzicerea pentru viitor, dac aceasta dureaz nc;
c) constatarea caracterului ilicit al faptei svrite, dac tulburarea pe care a produs
-o subzist
(2) Prin excepie de la prevederile alin. (1), n cazul nclcrii drepturilor nepatrimoni
ale prin exercitarea dreptului la libera exprimare, instana poate dispune numai ms
urile prevzute la alin. (1) lit. b) i c)
(3) Totodat, cel care a suferit o nclcare a unor asemenea drepturi poate cere insta
nei s l oblige pe autorul faptei s ndeplineasc orice msuri socotite necesare de ctre i
tan spre a ajunge la restabilirea dreptului atins, cum sunt:
a) obligarea autorului, pe cheltuiala sa, la publicarea hotrrii de condamnare;
b) orice alte msuri necesare pentru ncetarea faptei ilicite sau pentru repararea p
rejudiciului cauzat
(4) De asemenea, persoana prejudiciat poate cere despgubiri sau, dup caz, oreparaie
patrimonial pentru prejudiciul, chiar nepatrimonial, ce i-a fost cauzat, dac vtmarea
este imputabil autorului faptei prejudiciabile. n aceste cazuri, dreptul la aciune
este supus prescripiei extinctive. Aprarea dreptului la nume
Art. 254. -
(1) Cel al crui nume este contestat poate s cear instanei judectoreti recunoaterea drep
tului su la acel nume
(2) De asemenea, cel care este lezat prin uzurparea, n tot sau n parte, a numelui
su poate s cear oricnd instanei judectoreti s dispun ncetarea acestei atingeri neleg
(3) Dispoziiile prezentului articol se aplic, n mod corespunztor, i aprrii dreptului la
pseudonim, ales n condiiile legii. Msuri provizorii
Art. 255. -
(1) Dac persoana care se consider lezat face dovada credibil c drepturile sale nepatr
imoniale fac obiectul unei aciuni ilicite, actuale sau iminente i c aceast aciune ris
c s i cauzeze un prejudiciu greu de reparat, poate s cear instanei judectoreti luarea
or msuri provizorii
(2) Instana judectoreasc poate s dispun n special:
a) interzicerea nclcrii sau ncetarea ei provizorie;
b) luarea msurilor necesare pentru a asigura conservarea probelor
(3) n cazul prejudiciilor aduse prin mijloacele presei scrise sau audiovizuale, i
nstana judectoreasc nu poate s dispun ncetarea, cu titlu provizoriu, a aciunii prejudic
iabile dect dac prejudiciile cauzate reclamantului sunt grave, dac aciunea nu este n
mod evident justificat, potrivit art. 75, i dac msura luat de instan nu apare ca fiind
disproporionat n raport cu prejudiciile cauzate. Dispoziiile art. 253 alin. (2) rmn ap
licabile
(4) Instana soluioneaz cererea potrivit dispoziiilor privitoare la ordonana preedinial
care se aplic n mod corespunztor. n cazul n care cererea este formulat nainte de introd
ucerea aciunii de fond, prin hotrrea prin care s-a dispus msura provizorie se va fix
a i termenul n care aciunea n fond trebuie s fie introdus, sub sanciunea ncetrii de d
a acelei msuri. Dispoziiile alin. (6) sunt aplicabile
(5) Dac msurile luate sunt de natur s produc un prejudiciu prii adverse, instana l po
obliga pe reclamant s dea o cauiune n cuantumul fixat de aceasta, sub sanciunea ncetri
i de drept a msurii dispuse
(6) Msurile luate potrivit prezentului articol anterior introducerii aciunii n just
iie pentru aprarea dreptului nepatrimonial nclcat nceteaz de drept, dac reclamantul nu
a sesizat instana n termenul fixat de aceasta, dar nu mai trziu de 30 de zile de la
luarea acestora
(7) Reclamantul este inut s repare, la cererea prii interesate, prejudiciul cauzat p
rin msurile provizorii luate, dac aciunea de fond este respins ca nentemeiat. Cu toate
acestea, dac reclamantul nu a fost n culp ori a avut o culp uoar, instana, n raport c
circumstanele concrete, poate fie s refuze obligarea sa la despgubirile cerute de p
artea advers, fie s dispun reducerea acestora
(8) Dac partea advers nu solicit daune-interese, instana va dispune eliberarea cauiun
ii, la cererea reclamantului, prin hotrre dat cu citarea prilor. Cererea sejudec potri
vit dispoziiilor privitoare la ordonana preedinial, care se aplic nmod corespunztor.
zul n care prtul se opune la eliberarea cauiunii, instana va fixa un termen n vederea
introducerii aciunii de fond, care nu poate fi mai lung de 30 de zile de la data
pronunrii hotrrii, sub sanciunea ncetrii de drept a msurii de indisponibilizare a sume
depuse cu titlu de cauiune. Decesul titularului dreptului nepatrimonial
Art. 256. -
(1) Aciunea pentru restabilirea dreptului nepatrimonial nclcat poate fi continuat sa
u pornit, dup moartea persoanei vtmate, de ctre soul supravieuitor, de oricare dintre r
udele n linie dreapt ale persoanei decedate, precum i de oricare dintre rudele sale
colaterale pn la gradul al patrulea inclusiv
(2) Aciunea pentru restabilirea integritii memoriei unei persoane decedate poate fi
pornit de cei prevzui la alin. (1). Aprarea drepturilor nepatrimoniale ale persoane
i juridice
Art. 257. - Dispoziiile prezentului titlu se aplic prin asemnare i drepturilor nepat
rimoniale ale persoanelor juridice. CARTEA a II-a Despre familie*)
TITLUL I Dispoziii generale
Familia
Art. 258. -
(1) Familia se ntemeiaz pe cstoria liber consimit ntre soi, pe egalitatea acestora, pr
um i pe dreptul i ndatorirea prinilor de a asigura creterea i educarea copiilor lor
(2) Familia are dreptul la ocrotire din partea societii i a statului
(3) Statul este obligat s sprijine, prin msuri economice i sociale, ncheierea cstoriei
, precum i dezvoltarea i consolidarea familiei
(4) n sensul prezentului cod, prin soi se nelege brbatul i femeia unii prin cstorie.
a
Art. 259. -
(1) Cstoria este uniunea liber consimit ntre un brbat i o femeie, ncheiat n condiii
(2) Brbatul i femeia au dreptul de a se cstori n scopul de a ntemeia o familie
(3) Celebrarea religioas a cstoriei poate fi fcut numai dup ncheierea cstoriei civile
(4) Condiiile de ncheiere i cauzele de nulitate ale cstoriei se stabilesc prin prezen
tul cod
(5) Cstoria nceteaz prin decesul sau prin declararea judectoreasc a morii unuia dintre
soi
(6) Cstoria poate fi desfcut prin divor, n condiiile legii. Egalitatea n drepturi a co
ilor
Art. 260. - Copiii din afara cstoriei sunt egali n faa legii cu cei din cstorie, precu
m i cu cei adoptai. ndatorirea prinilor
Art. 261. - Prinii sunt cei care au, n primul rnd, ndatorirea de cretere i educare a co
piilor lor minori. Relaiile dintre prini i copii
Art. 262. -
(1) Copilul nu poate fi separat de prinii si fr ncuviinarea acestora, cu excepia cazur
or prevzute de lege
(2) Copilul care nu locuiete la prinii si sau, dup caz, la unul dintre ei are dreptul
de a avea legturi personale cu acetia. Exerciiul acestui drept nu poate fi limitat
dect n condiiile prevzute de lege, pentru motive temeinice, lund n considerare intere
sul superior al copilului. Principiul interesului superior al copilului
Art. 263. -
(1) Orice msur privitoare la copil, indiferent de autorul ei, trebuie s fie luat cu
respectarea interesului superior al copilului
(2) Pentru rezolvarea cererilor care se refer la copii, autoritile competente sunt
datoare s dea toate ndrumrile necesare pentru ca prile s recurg la metodele de soluion
e a conflictelor pe cale amiabil
(3) Procedurile referitoare la relaiile dintre prini i copii trebuie s garanteze c dor
inele i interesele prinilor referitoare la copii pot fi aduse la cunotina autoritilor
acestea in cont de ele n hotrrile pe care le iau
(4) Procedurile privitoare la copii trebuie s se desfoare ntr-un timp rezonabil, ast
fel nct interesul superior al copilului i relaiile de familie s nu fie afectate
(5) n sensul prevederilor legale privind protecia copilului, prin copil se nelege pe
rsoana care nu a mplinit vrsta de 18 ani i nici nu a dobndit capacitatea deplin de ex
erciiu, potrivit legii. Ascultarea copilului
Art. 264. -
(1) n procedurile administrative sau judiciare care l privesc, ascultarea copilulu
i care a mplinit vrsta de 10 ani este obligatorie. Cu toate acestea, poate fi ascu
ltat i copilul care nu a mplinit vrsta de 10 ani, dac autoritatea competent consider c
acest lucru este necesar pentru soluionarea cauzei
(2) Dreptul de a fi ascultat presupune posibilitatea copilului de a cere i a prim
i orice informaie, potrivit cu vrsta sa, de a-i exprima opinia i de a fi informat as
upra consecinelor pe care le poate avea aceasta, dac este respectat, precum i asupra
consecinelor oricrei decizii care l privete
(3) Orice copil poate cere s fie ascultat, potrivit prevederilor alin. (1) i (2).
Respingerea cererii de ctre autoritatea competent trebuie motivat
(4) Opiniile copilului ascultat vor fi luate n considerare n raport cu vrsta i cu gr
adul su de maturitate
(5) Dispoziiile legale speciale privind consimmntul sau prezena copilului, n proceduri
le care l privesc, precum i prevederile referitoare la desemnarea de ctre instan a un
ui reprezentant n caz de conflict de interese rmn aplicabile. Instana competent
Art. 265. - Toate msurile date prin prezenta carte n competena instanei judectoreti, t
oate litigiile privind aplicarea dispoziiilor prezentei cri, precum i msurile de ocro
tire a copilului prevzute n legi speciale sunt de competena instanei de tutel. Dispoz
iiile art. 107 sunt aplicabile n mod corespunztor.
TITLUL II Cstoria
CAPITOLUL I Logodna
ncheierea logodnei
Art. 266. -
(1) Logodna este promisiunea reciproc de a ncheia cstoria
(2) Dispoziiile privind condiiile de fond pentru ncheierea cstoriei sunt aplicabile n
mod corespunztor, cu excepia avizului medical i a autorizrii instanei de tutel
(3) ncheierea logodnei nu este supus niciunei formaliti i poate fi dovedit cu orice mi
jloc de prob
(4) ncheierea cstoriei nu este condiionat de ncheierea logodnei
(5) Logodna se poate ncheia doar ntre brbat i femeie. Ruperea logodnei
Art. 267. -
(1) Logodnicul care rupe logodna nu poate fi constrns s ncheie cstoria
(2) Clauza penal stipulat pentru ruperea logodnei este considerat nescris
(3) Ruperea logodnei nu este supus niciunei formaliti i poate fi dovedit cu orice mij
loc de prob. Restituirea darurilor
Art. 268. -
(1) n cazul ruperii logodnei, sunt supuse restituirii darurile pe care logodnicii
le-au primit n considerarea logodnei sau, pe durata acesteia, n vederea cstoriei, c
u excepia darurilor obinuite
(2) Darurile se restituie n natur sau, dac aceasta nu mai este cu putin, n msura mbog
(3) Obligaia de restituire nu exist dac logodna a ncetat prin moartea unuia dintre l
ogodnici. Rspunderea pentru ruperea logodnei
Art. 269. -
(1) Partea care rupe logodna n mod abuziv poate fi obligat la despgubiri pentru che
ltuielile fcute sau contractate n vederea cstoriei, n msura n care au fost potrivite cu
mprejurrile, precum i pentru orice alte prejudicii cauzate
(2) Partea care, n mod culpabil, l-a determinat pe cellalt s rup logodna poate fi ob
ligat la despgubiri n condiiile alin. (1). Termenul de prescripie
Art. 270. - Dreptul la aciune ntemeiat pe dispoziiile art. 268 i 269 se prescrie ntr-
un an de la ruperea logodnei.
CAPITOLUL II ncheierea cstoriei
SECIUNEA 1
Condiiile de fond pentru ncheierea cstoriei Consimmntul la cstorie
Art. 271. - Cstoria se ncheie ntre brbat i femeie prin consimmntul personal i liber
stora. Vrsta matrimonial
Art. 272. -
(1) Cstoria se poate ncheia dac viitorii soi au mplinit vrsta de 18 ani
(2) Pentru motive temeinice, minorul care a mplinit vrsta de 16 ani se poate cstori n
temeiul unui aviz medical, cu ncuviinarea prinilor si sau, dup caz, a tutorelui i cu a
utorizarea instanei de tutel n a crei circumscripie minorul i are domiciliul. n cazul
are unul dintre prini refuz s ncuviineze cstoria, instana de tutel hotrte i asup
ergene, avnd n vedere interesul superior al copilului
(3) Dac unul dintre prini este decedat sau se afl n imposibilitate de a-i manifesta vo
ina, ncuviinarea celuilalt printe este suficient
(4) De asemenea, n condiiile art. 398, este suficient ncuviinarea printelui care exerc
it autoritatea printeasc
(5) Dac nu exist nici prini, nici tutore care s poat ncuviina cstoria, este necesar
ea persoanei sau a autoritii care a fost abilitat s exercite drepturile printeti. Biga
mia
Art. 273. - Este interzis ncheierea unei noi cstorii de ctre persoana care este cstorit
Interzicerea cstoriei ntre rude
Art. 274. -
(1) Este interzis ncheierea cstoriei ntre rudele n linie dreapt, precum i ntre cele
e colateral pn la al patrulea grad inclusiv
(2) Pentru motive temeinice, cstoria ntre rudele n linie colateral de gradul al patru
lea poate fi autorizat de instana de tutel n a crei circumscripie i are domiciliul cel
are cere ncuviinarea. Instana se va putea pronuna pe baza unui aviz medical special
dat n acest sens
(3) n cazul adopiei, dispoziiile alin. (1) i (2) sunt aplicabile att ntre cei care au
devenit rude prin adopie, ct i ntre cei a cror rudenie fireasc a ncetat prin efectul ad
opiei. Interzicerea cstoriei ntre tutore i persoana minor
Art. 275. - Cstoria este oprit ntre tutore i persoana minor care se afl sub tutela sa.
Alienaia i debilitatea mintal
Art. 276. - Este interzis s se cstoreasc alienatul mintal i debilul mintal. Interzice
rea sau echivalarea unor forme de convieuire cu cstoria
Art. 277. -
(1) Este interzis cstoria dintre persoane de acelai sex
(2) Cstoriile dintre persoane de acelai sex ncheiate sau contractate n strintate fie de
ceteni romni, fie de ceteni strini nu sunt recunoscute n Romnia
(3) Parteneriatele civile dintre persoane de sex opus sau de acelai sex ncheiate s
au contractate n strintate fie de ceteni romni, fie de ceteni strini nu sunt recunosc
Romnia
(4) Dispoziiile legale privind libera circulaie pe teritoriul Romniei a cetenilor sta
telor membre ale Uniunii Europene i Spaiului Economic European rmn aplicabile. SECIUN
EA a 2-a Formalitile pentru ncheierea cstoriei Comunicarea strii de sntate
Art. 278. - Cstoria nu se ncheie dac viitorii soi nu declar c i-au comunicat reciproc
area sntii lor. Dispoziiile legale prin care este oprit cstoria celor care sufer de a
te boli rmn aplicabile. Locul ncheierii cstoriei
Art. 279. -
(1) Cstoria se celebreaz de ctre ofierul de stare civil, la sediul primriei
(2) Prin excepie, cstoria se poate celebra, cu aprobarea primarului, de ctre un ofier
de stare civil de la o alt primrie dect cea n a crei raz teritorial domiciliaz sau
dina viitorii soi, cu obligativitatea ntiinrii primriei de domiciliu sau de reedin a
rilor soi, n vederea publicrii. Declaraia de cstorie
Art. 280. -
(1) Cei care vor s se cstoreasc vor face personal declaraia de cstorie, potrivit legii,
la primria unde urmeaz a se ncheia cstoria
(2) n cazurile prevzute de lege, declaraia de cstorie se poate face i n afara sediului
primriei
(3) Atunci cnd viitorul so este minor, prinii sau, dup caz, tutorele vor face persona
l o declaraie prin care ncuviineaz ncheierea cstoriei. Dispoziiile art. 272 alin. (5)
aplicabile
(4) Dac unul dintre viitorii soi, prinii sau tutorele nu se afl n localitatea unde urm
eaz a se ncheia cstoria, ei pot face declaraia la primria n a crei raz teritorial
iliul sau reedina, care o transmite, n termen de 48 de ore, la primria unde urmeaz a
se ncheia cstoria. Coninutul declaraiei de cstorie
Art. 281. -
(1) n declaraia de cstorie, viitorii soi vor arta c nu exist niciun impediment legal l
cstorie i vor meniona numele de familie pe care l vor purta n timpul cstoriei, precum
egimul matrimonial ales
(2) Odat cu declaraia de cstorie, ei vor prezenta dovezile cerute de lege pentru nche
ierea cstoriei. Alegerea numelui de familie
Art. 282. - Viitorii soi pot conveni s i pstreze numele dinaintea cstoriei, s ia numel
oricruia dintre ei sau numele lor reunite. De asemenea, un so poate s i pstreze numele
de dinaintea cstoriei, iar cellalt s poarte numele lor reunite. Publicitatea declar
aiei de cstorie
Art. 283. -
(1) n aceeai zi cu primirea declaraiei de cstorie, ofierul de stare civil dispune publi
carea acesteia, prin afiarea n extras, ntr-un loc special amenajat la sediul primrie
i i pe pagina de internet a acesteia unde urmeaz s se ncheie cstoria i, dup caz, la se
ul primriei unde cellalt so i are domiciliul sau reedina
(2) Extrasul din declaraia de cstorie cuprinde, n mod obligatoriu: data afirii, datele
de stare civil ale viitorilor soi i, dup caz, ncuviinarea prinilor sau a tutorelui, p
cum i ntiinarea c orice persoan poate face opoziie la cstorie, n termen de 10 zile d
ata afirii
(3) Cstoria se ncheie dup 10 zile de la afiarea declaraiei de cstorie, termen n care
uprind att data afirii, ct i data ncheierii cstoriei
(4) Primarul municipiului, al sectorului municipiului Bucureti, al oraului sau al
comunei unde urmeaz a se ncheia cstoria poate s ncuviineze, pentru motive temeinice, n
eierea cstoriei nainte de mplinirea termenului prevzut la alin. (3). Rennoirea declarai
ei de cstorie
Art. 284. - n cazul n care cstoria nu s-a ncheiat n termen de 30 de zile de la data af
irii declaraiei de cstorie sau dac viitorii soi doresc s modifice declaraia iniial,
s se fac o nou declaraie de cstorie i s se dispun publicarea acesteia. Opoziia la c
Art. 285. -
(1) Orice persoan poate face opoziie la cstorie, dac exist un impediment legal sau dac
alte cerine ale legii nu sunt ndeplinite
(2) Opoziia la cstorie se face numai n scris, cu artarea dovezilor pe care se ntemeiaz.
Refuzul celebrrii cstoriei
Art. 286. - Ofierul de stare civil refuz s celebreze cstoria dac, pe baza verificrilor
e care este obligat s le efectueze, a opoziiilor primite sau a informaiilor pe care
le deine, n msura n care acestea din urm sunt notorii, constat c nu sunt ndeplinite c
diiile prevzute de lege. Celebrarea cstoriei
Art. 287. -
(1) Viitorii soi sunt obligai s se prezinte mpreun la sediul primriei, pentru a-i da co
nsimmntul la cstorie n mod public, n prezena a 2 martori, n faa ofierului de stare
(2) Cu toate acestea, n cazurile prevzute de lege, ofierul de stare civil poate cele
bra cstoria i n afara sediului serviciului de stare civil, cu respectarea celorlalte
condiii menionate la alin. (1)
(3) Persoanele care aparin minoritilor naionale pot solicita celebrarea cstoriei n limb
a lor matern, cu condiia ca ofierul de stare civil sau cel care oficiaz cstoria s cuno
c aceast limb. Martorii la cstorie
Art. 288. -
(1) Martorii atest faptul c soii i-au exprimat consimmntul potrivit art. 287
(2) Nu pot fi martori la ncheierea cstoriei incapabilii, precum i cei care din cauza
unei deficiene psihice sau fizice nu sunt api s ateste faptele prevzute la alin. (1
)
(3) Martorii pot fi i rude sau afini, indiferent de grad, cu oricare dintre viito
rii soi. Momentul ncheierii cstoriei
Art. 289. - Cstoria este ncheiat n momentul n care, dup ce ia consimmntul fiecruia
iitorii soi, ofierul de stare civil i declar cstorii.
CAPITOLUL III Formaliti ulterioare ncheierii cstoriei
Actul de cstorie
Art. 290. - Dup ncheierea cstoriei, ofierul de stare civil ntocmete, de ndat, n reg
ctelor de stare civil, actul de cstorie, care se semneaz de ctre soi, de cei 2 martori
i de ctre ofierul de stare civil. Formalitile privind regimul matrimonial
Art. 291. - Ofierul de stare civil face meniune pe actul de cstorie despre regimul ma
trimonial ales. El are obligaia ca, din oficiu i de ndat, s comunice la registrul pre
vzut la art. 334 alin. (1), precum i, dup caz, notarului public care a autentificat
convenia matrimonial o copie de pe actul de cstorie. Dovada cstoriei
Art. 292. -
(1) Cstoria se dovedete cu actul de cstorie i prin certificatul de cstorie eliberat pe
aza acestuia
(2) Cu toate acestea, n situaiile prevzute de lege, cstoria se poate dovedi cu orice
mijloc de prob.
CAPITOLUL IV Nulitatea cstoriei
SECIUNEA 1
Nulitatea absolut a cstoriei Cazurile de nulitate absolut
Art. 293. -
(1) Este lovit de nulitate absolut cstoria ncheiat cu nclcarea dispoziiilor prevzute
t. 271, 273, 274, 276 i art. 287 alin. (1)
(2) n cazul n care soul unei persoane declarate moarte s-a recstorit i, dup aceasta, ho
trrea declarativ de moarte este anulat, noua cstorie rmne valabil, dac soul celui d
mort a fost de bun-credin. Prima cstorie se consider desfcut pe data ncheierii noii c
. Lipsa vrstei matrimoniale
Art. 294. -
(1) Cstoria ncheiat de minorul care nu a mplinit vrsta de 16 ani este lovit de nulitate
absolut
(2) Cu toate acestea, nulitatea cstoriei se acoper dac, pn la rmnerea definitiv a hot
udectoreti, ambii soi au mplinit vrsta de 18 ani sau dac soia a nscut ori a rmas ns
oria fictiv
Art. 295. -
(1) Cstoria ncheiat n alte scopuri dect acela de a ntemeia o familie este lovit de nul
ate absolut
(2) Cu toate acestea, nulitatea cstoriei se acoper dac, pn la rmnerea definitiv a hot
udectoreti, a intervenit convieuirea soilor, soia a nscut sau a rmas nsrcinat ori au
t 2 ani de la ncheierea cstoriei. Persoanele care pot invoca nulitatea absolut
Art. 296. - Orice persoan interesat poate introduce aciunea n constatarea nulitii abso
lute a cstoriei. Cu toate acestea, procurorul nu poate introduce aciunea dup ncetarea
sau desfacerea cstoriei, cu excepia cazului n care ar aciona pentru aprarea drepturil
or minorilor sau a persoanelor puse sub interdicie. SECIUNEA a 2-a Nulitatea relat
iv a cstoriei Lipsa ncuviinrilor cerute de lege
Art. 297. -
(1) Este anulabil cstoria ncheiat fr ncuviinrile sau autorizarea prevzute la art. 2
(2), (4) i (5)
(2) Anulabilitatea poate fi invocat numai de cel a crui ncuviinare era necesar. Dispo
ziiile art. 46 alin. (4) se aplic n mod corespunztor. Viciile de consimmnt
Art. 298. -
(1) Cstoria poate fi anulat la cererea soului al crui consimmnt a fost viciat prin ero
e, prin dol sau prin violen
(2) Eroarea constituie viciu de consimmnt numai atunci cnd privete identitatea fizic a
viitorului so. Lipsa discernmntului
Art. 299. - Este anulabil cstoria ncheiat de persoana lipsit vremelnic de discernmnt.
istena tutelei
Art. 300. - Cstoria ncheiat ntre tutore i persoana minor aflat sub tutela sa este anul
il. Termenul de prescripie
Art. 301. -
(1) Anularea cstoriei poate fi cerut n termen de 6 luni
(2) n cazul prevzut la art. 297, termenul curge de la data la care cei a cror ncuvii
nare sau autorizare era necesar pentru ncheierea cstoriei au luat cunotin de aceasta
(3) n cazul nulitii pentru vicii de consimmnt ori pentru lipsa discernmntului, termenu
curge de la data ncetrii violenei sau, dup caz, de la data la care cel interesat a c
unoscut dolul, eroarea ori lipsa vremelnic a discernmntului
(4) n cazul prevzut la art. 300, termenul curge de la data ncheierii cstoriei. Caract
erul personal al aciunii
Art. 302. - Dreptul la aciunea n anulare nu se transmite motenitorilor. Cu toate ac
estea, dac aciunea a fost pornit de ctre unul dintre soi, ea poate fi continuat de ctre
oricare dintre motenitorii si. Acoperirea nulitii
Art. 303. -
(1) n cazurile prevzute la art. 272 alin. (2), (4) i (5), anulabilitatea cstoriei se
acoper dac, pn la rmnerea definitiv a hotrrii judectoreti, s-au obinut ncuviinr
cerute de lege
(2) Cstoria nu poate fi anulat dac soii au convieuit timp de 6 luni de la data ncetrii
iolenei sau de la data descoperirii dolului, a erorii ori a lipsei vremelnice a f
acultilor mintale
(3) n toate cazurile, nulitatea cstoriei se acoper dac, ntre timp, ambii soi au mplini
vrsta de 18 ani sau dac soia a nscut ori a rmas nsrcinat. SECIUNEA a 3-a Efectele nul
oriei Cstoria putativ
Art. 304. -
(1) Soul de bun-credin la ncheierea unei cstorii nule sau anulate pstreaz, pn la da
trrea judectoreasc rmne definitiv, situaia unui so dintr-o cstorie valabil
(2) n situaia prevzut la alin. (1), raporturile patrimoniale dintre fotii soi sunt sup
use, prin asemnare, dispoziiilor privitoare la divor. Situaia copiilor
Art. 305. -
(1) Nulitatea cstoriei nu are niciun efect n privina copiilor, care pstreaz situaia de
copii din cstorie
(2) n ceea ce privete drepturile i obligaiile dintre prini i copii se aplic, prin asem
e, dispoziiile privitoare la divor. Opozabilitatea hotrrii judectoreti
Art. 306. -
(1) Hotrrea judectoreasc de constatare a nulitii sau de anulare a cstoriei este opozab
terelor persoane, n condiiile legii. Dispoziiile art. 291, 334 i 335 sunt aplicabile n
mod corespunztor
(2) Nulitatea cstoriei nu poate fi opus unei tere persoane mpotriva unui act ncheiat a
nterior de aceasta cu unul dintre soi, n afar de cazul n care au fost ndeplinite form
alitile de publicitate prevzute de lege cu privire la aciunea n constatarea nulitii ori
n anulare sau terul a cunoscut, pe alt cale, nainte de ncheierea actului, cauza de n
ulitate a cstoriei. Dispoziiile art. 291, 334 i 335 sunt aplicabile n mod corespunztor
i publicitii aciunii n constatarea nulitii sau n anularea cstoriei.
CAPITOLUL V Drepturile i ndatoririle personale ale soilor
Reglementarea raporturilor personale dintre soi
Art. 307. - Dispoziiile prezentului capitol se aplic raporturilor personale dintre
soi, oricare ar fi regimul lor matrimonial. Luarea deciziilor de ctre soi
Art. 308. - Soii hotrsc de comun acord n tot ceea ce privete cstoria. ndatoririle soi
Art. 309. -
(1) Soii i datoreaz reciproc respect, fidelitate i sprijin moral
(2) Ei au ndatorirea de a locui mpreun. Pentru motive temeinice, ei pot hotr s locuias
c separat. Independena soilor
Art. 310. - Un so nu are dreptul s cenzureze corespondena, relaiile sociale sau aleg
erea profesiei celuilalt so. Schimbarea numelui de familie
Art. 311. -
(1) Soii sunt obligai s poarte numele declarat la ncheierea cstoriei
(2) Dac soii au convenit s poarte n timpul cstoriei un nume comun i l-au declarat potri
vit dispoziiilor art. 281, unul dintre soi nu poate cere schimbarea acestui nume p
e cale administrativ dect cu consimmntul celuilalt so. CAPITOLUL VI Drepturile i obliga
ile patrimoniale ale soilor
SECIUNEA 1
Dispoziii comune 1. Despre regimul matrimonial n general Regimurile matrimoniale
Art. 312. -
(1) Viitorii soi pot alege ca regim matrimonial: comunitatea legal, separaia de bun
uri sau comunitatea convenional
(2) Indiferent de regimul matrimonial ales, nu se poate deroga de la dispoziiile
prezentei seciuni, dac prin lege nu se prevede altfel. Efectele regimului matrimon
ial
Art. 313. -
(1) ntre soi, regimul matrimonial produce efecte numai din ziua ncheierii cstoriei
(2) Fa de teri, regimul matrimonial este opozabil de la data ndeplinirii formalitilor
de publicitate prevzute de lege, afar de cazul n care acetia l-au cunoscut pe alt cal
e
(3) Nendeplinirea formalitilor de publicitate face ca soii s fie considerai, n raport c
u terii de bun-credin, ca fiind cstorii sub regimul matrimonial al comunitii legale.
atul convenional
Art. 314. - Un so poate s dea mandat celuilalt so s l reprezinte pentru exercitarea d
repturilor pe care le are potrivit regimului matrimonial. Mandatul judiciar
Art. 315. -
(1) n cazul n care unul dintre soi se afl n imposibilitate de a-i manifesta voina, cel
lt so poate cere instanei de tutel ncuviinarea de a-l reprezenta pentru exercitarea d
repturilor pe care le are potrivit regimului matrimonial. Prin hotrrea pronunat se s
tabilesc condiiile, limitele i perioada de valabilitate a acestui mandat
(2) n afara altor cazuri prevzute de lege, mandatul nceteaz atunci cnd soul reprezenta
t nu se mai afl n situaia prevzut la alin. (1) sau cnd este numit un tutore ori, dup ca
z, un curator
(3) Dispoziiile art. 346 i 347 sunt aplicabile n mod corespunztor. Actele de dispozii
e care pun n pericol grav interesele familiei
Art. 316. -
(1) n mod excepional, dac unul dintre soi ncheie acte juridice prin care pune n perico
l grav interesele familiei, cellalt so poate cere instanei de tutel ca, pentru o dur
at determinat, dreptul de a dispune de anumite bunuri s poat fi exercitat numai cu c
onsimmntul su expres. Durata acestei msuri poate fi prelungit, fr ns a se depi n
Hotrrea de ncuviinare a msurii se comunic n vederea efecturii formalitilor de publi
imobiliar sau mobiliar, dup caz
(2) Actele ncheiate cu nerespectarea hotrrii judectoreti sunt anulabile. Dreptul la a
ciune se prescrie n termen de un an, care ncepe s curg de la data cnd soul vtmat a lu
unotin de existena actului
(3) Dispoziiile art. 346 i 347 sunt aplicabile n mod corespunztor. Independena patrim
onial a soilor
Art. 317. -
(1) Dac prin lege nu se prevede altfel, fiecare so poate s ncheie orice acte juridic
e cu cellalt so sau cu tere persoane
(2) Fiecare so poate s fac singur, fr consimmntul celuilalt, depozite bancare, precum
rice alte operaiuni n legtur cu acestea
(3) n raport cu instituia de credit, soul titular al contului are, chiar i dup desfac
erea sau ncetarea cstoriei, dreptul de a dispune de fondurile depuse, dac prin hotrre
judectoreasc executorie nu s-a decis altfel. Dreptul la informare
Art. 318. -
(1) Fiecare so poate s i cear celuilalt s l informeze cu privire la bunurile, venituri
le i datoriile sale, iar n caz de refuz nejustificat se poate adresa instanei de tu
tel
(2) Instana poate s l oblige pe soul celui care a sesizat-o sau pe orice ter s furnize
ze informaiile cerute i s depun probele necesare n acest sens
(3) Terii pot s refuze furnizarea informaiilor cerute atunci cnd, potrivit legii, re
fuzul este justificat de pstrarea secretului profesional
(4) Atunci cnd informaiile solicitate de un so pot fi obinute, potrivit legii, numai
la cererea celuilalt so, refuzul acestuia de a le solicita nate prezumia relativ c s
usinerile soului reclamant sunt adevrate. ncetarea regimului matrimonial
Art. 319. -
(1) Regimul matrimonial nceteaz prin constatarea nulitii, anularea, desfacerea sau nc
etarea cstoriei
(2) n timpul cstoriei, regimul matrimonial poate fi modificat, n condiiile legii. Lic
hidarea regimului matrimonial
Art. 320. - n caz de ncetare sau de schimbare, regimul matrimonial se lichideaz pot
rivit legii, prin bun nvoial sau, n caz de nenelegere, pe cale judiciar. Hotrrea jude
asc definitiv sau, dup caz, nscrisul ntocmit n form autentic notarial constituie act
ichidare. 2. Locuina familiei Noiune
Art. 321. -
(1) Locuina familiei este locuina comun a soilor sau, n lips, locuina soului la care s
afl copiii
(2) Oricare dintre soi poate cere notarea n cartea funciar, n condiiile legii, a unui
imobil ca locuin a familiei, chiar dac nu este proprietarul imobilului. Regimul un
or acte juridice
Art. 322. -
(1) Fr consimmntul scris al celuilalt so, niciunul dintre soi, chiar dac este propriet
exclusiv, nu poate dispune de drepturile asupra locuinei familiei i nici nu poate
ncheia acte prin care ar fi afectat folosina acesteia
(2) De asemenea, un so nu poate deplasa din locuin bunurile ce mobileaz sau decoreaz
locuina familiei i nu poate dispune de acestea fr consimmntul scris al celuilalt so
(3) n cazul n care consimmntul este refuzat fr un motiv legitim, cellalt so poate s
ze instana de tutel, pentru ca aceasta s autorizeze ncheierea actului
(4) Soul care nu i-a dat consimmntul la ncheierea actului poate cere anularea lui n ter
men de un an de la data la care a luat cunotin despre acesta, dar nu mai trziu de un
an de la data ncetrii regimului matrimonial
(5) n lipsa notrii locuinei familiei n cartea funciar, soul care nu i-a dat consimmn
poate cere anularea actului, ci numai daune-interese de la cellalt so, cu excepia
cazului n care terul dobnditor a cunoscut, pe alt cale, calitatea de locuin a familiei
(6) Dispoziiile alin. (5) se aplic n mod corespunztor actelor ncheiate cu nclcarea prev
ederilor alin. (2). Drepturile soilor asupra locuinei nchiriate
Art. 323. -
(1) n cazul n care locuina este deinut n temeiul unui contract de nchiriere, fiecare so
are un drept locativ propriu, chiar dac numai unul dintre ei este titularul contr
actului ori contractul este ncheiat nainte de cstorie
(2) Dispoziiile art. 322 sunt aplicabile n mod corespunztor
(3) n caz de deces al unuia dintre soi, soul supravieuitor continu exercitarea dreptu
lui su locativ, dac nu renun n mod expres la acesta, n termenul prevzut la art. 1.834.
Atribuirea beneficiului contractului de nchiriere
Art. 324. -
(1) La desfacerea cstoriei, dac nu este posibil folosirea locuinei de ctre ambii soi i
cetia nu se neleg, beneficiul contractului de nchiriere poate fi atribuit unuia dint
re soi, innd seama, n ordine, de interesul superior al copiilor minori, de culpa n de
sfacerea cstoriei i de posibilitile locative proprii ale fotilor soi
(2) Soul cruia i s-a atribuit beneficiul contractului de nchiriere este dator s pltea
sc celuilalt so o indemnizaie pentru acoperirea cheltuielilor de instalare ntr-o alt
locuin, cu excepia cazului n care divorul a fost pronunat din culpa exclusiv a acestuia
din urm. Dac exist bunuri comune, indemnizaia se poate imputa, la partaj, asupra co
tei cuvenite soului cruia i s-a atribuit beneficiul contractului de nchiriere
(3) Atribuirea beneficiului contractului de nchiriere se face cu citarea locatoru
lui i produce efecte fa de acesta de la data cnd hotrrea judectoreasc a rmas definiti
(4) Prevederile alin. (1)-(3) se aplic n mod similar i n cazul n care bunul este prop
rietatea comun a celor 2 soi, atribuirea beneficiului locuinei conjugale producnd ef
ecte pn la data rmnerii definitive a hotrrii de partaj. 3. Cheltuielile cstoriei Cont
a soilor
Art. 325. -
(1) Soii sunt obligai s i acorde sprijin material reciproc
(2) Ei sunt obligai s contribuie, n raport cu mijloacele fiecruia, la cheltuielile cst
oriei, dac prin convenie matrimonial nu s-a prevzut altfel
(3) Orice convenie care prevede c suportarea cheltuielilor cstoriei revine doar unui
a dintre soi este considerat nescris. Munca n gospodrie
Art. 326. - Munca oricruia dintre soi n gospodrie i pentru creterea copiilor reprezint
o contribuie la cheltuielile cstoriei. Veniturile din profesie
Art. 327. - Fiecare so este liber s exercite o profesie i s dispun, n condiiile legii,
de veniturile ncasate, cu respectarea obligaiilor ce i revin privind cheltuielile cst
oriei. Dreptul la compensaie
Art. 328. - Soul care a participat efectiv la activitatea profesional a celuilalt
so poate obine o compensaie, n msura mbogirii acestuia din urm, dac participarea sa
limitele obligaiei de sprijin material i ale obligaiei de a contribui la cheltuieli
le cstoriei. 4. Alegerea regimului matrimonial Convenia matrimonial
Art. 329. - Alegerea unui alt regim matrimonial dect cel al comunitii legale se fac
e prin ncheierea unei convenii matrimoniale. ncheierea conveniei matrimoniale
Art. 330. -
(1) Sub sanciunea nulitii absolute, convenia matrimonial se ncheie prin nscris autentif
icat de notarul public, cu consimmntul tuturor prilor, exprimat personal sau prin man
datar cu procur autentic, special i avnd coninut predeterminat
(2) Convenia matrimonial ncheiat nainte de cstorie produce efecte numai de la data nch
erii cstoriei
(3) Convenia ncheiat n timpul cstoriei produce efecte de la data prevzut de pri sau,
de la data ncheierii ei. Simulaia conveniei matrimoniale
Art. 331. - Actul secret, prin care se alege un alt regim matrimonial sau se mod
ific regimul matrimonial pentru care sunt ndeplinite formalitile de publicitate prevz
ute de lege, produce efecte numai ntre soi i nu poate fi opus terilor de bun-credin. Ob
iectul conveniei matrimoniale
Art. 332. -
(1) Prin convenia matrimonial nu se poate deroga, sub sanciunea nulitii absolute, de
la dispoziiile legale privind regimul matrimonial ales dect n cazurile anume prevzut
e de lege
(2) De asemenea, convenia matrimonial nu poate aduce atingere egalitii dintre soi, au
toritii printeti sau devoluiunii succesorale legale. Clauza de preciput
Art. 333. -
(1) Prin convenie matrimonial se poate stipula ca soul supravieuitor s preia fr plat,
nte de partajul motenirii, unul sau mai multe dintre bunurile comune, deinute n devl
mie sau n coproprietate. Clauza de preciput poate fi stipulat n beneficiul fiecruia di
ntre soi sau numai n favoarea unuia dintre ei
(2) Clauza de preciput nu este supus raportului donaiilor, ci numai reduciunii, n co
ndiiile art. 1.096 alin. (1) i (2)
(3) Clauza de preciput nu aduce nicio atingere dreptului creditorilor comuni de
a urmri, chiar nainte de ncetarea comunitii, bunurile ce fac obiectul clauzei
(4) Clauza de preciput devine caduc atunci cnd comunitatea nceteaz n timpul vieii soilo
r, cnd soul beneficiar a decedat naintea soului dispuntor ori cnd acetia au decedat n
elai timp sau cnd bunurile care au fcut obiectul ei au fost vndute la cererea credit
orilor comuni
(5) Executarea clauzei de preciput se face n natur sau, dac acest lucru nu este pos
ibil, prin echivalent. Publicitatea conveniei matrimoniale
Art. 334. -
(1) Pentru a fi opozabile terilor, conveniile matrimoniale se nscriu n Registrul naio
nal notarial al regimurilor matrimoniale, organizat potrivit legii
(2) Dup autentificarea conveniei matrimoniale n timpul cstoriei sau dup primirea copie
i de pe actul cstoriei, potrivit art. 291, notarul public expediaz, din oficiu, un
exemplar al conveniei la serviciul de stare civil unde a avut loc celebrarea cstorie
i, pentru a se face meniune pe actul de cstorie, la registrul menionat la alin. (1),
precum i la celelalte registre de publicitate, n condiiile alin. (4)
(3) Dispoziiile alin. (2) nu exclud dreptul oricruia dintre soi de a solicita ndepli
nirea formalitilor de publicitate
(4) innd seama de natura bunurilor, conveniile matrimoniale se vor nota n cartea fun
ciar, se vor nscrie n registrul comerului, precum i n alte registre de publicitate pre
vzute de lege. n toate aceste cazuri, nendeplinirea formalitilor de publicitate speci
ale nu poate fi acoperit prin nscrierea fcut n registrul menionat la alin. (1)
(5) Orice persoan, fr a fi inut s justifice vreun interes, poate cerceta registrul meni
onat la alin. (1) i poate solicita, n condiiile legii, eliberarea de extrase certif
icate. Inopozabilitatea conveniei matrimoniale
Art. 335. -
(1) Convenia matrimonial nu poate fi opus terilor cu privire la actele ncheiate de ac
etia cu unul dintre soi, dect dac au fost ndeplinite formalitile de publicitate prevzu
la art. 334 sau dac terii au cunoscut-o pe alt cale
(2) De asemenea, convenia matrimonial nu poate fi opus terilor cu privire la actele n
cheiate de acetia cu oricare dintre soi nainte de ncheierea cstoriei. Modificarea conv
eniei matrimoniale
Art. 336. - Convenia matrimonial poate fi modificat nainte de ncheierea cstoriei, cu re
spectarea condiiilor prevzute la art. 330 i 332. Dispoziiile art. 334 i 335 sunt apli
cabile. ncheierea conveniei matrimoniale de ctre minor
Art. 337. -
(1) Minorul care a mplinit vrsta matrimonial poate ncheia sau modifica o convenie mat
rimonial numai cu ncuviinarea ocrotitorului su legal i cu autorizarea instanei de tute
l
(2) n lipsa ncuviinrii sau a autorizrii prevzute la alin. (1), convenia ncheiat de mi
poate fi anulat n condiiile art. 46, care se aplic n mod corespunztor
(3) Aciunea n anulare nu poate fi formulat dac a trecut un an de la ncheierea cstoriei.
Nulitatea conveniei matrimoniale
Art. 338. - n cazul n care convenia matrimonial este nul sau anulat, ntre soi se aplic
gimul comunitii legale, fr a fi afectate drepturile dobndite de terii de bun-credin.
NEA a 2-a Regimul comunitii legale Bunurile comune
Art. 339. - Bunurile dobndite n timpul regimului comunitii legale de oricare dintre
soi sunt, de la data dobndirii lor, bunuri comune n devlmie ale soilor. Bunurile propri
i
Art. 340. - Nu sunt bunuri comune, ci bunuri proprii ale fiecrui so:
a) bunurile dobndite prin motenire legal, legat sau donaie, cu excepia cazului n care
dispuntorul a prevzut, n mod expres, c ele vor fi comune;
b) bunurile de uz personal;
c) bunurile destinate exercitrii profesiei unuia dintre soi, dac nu sunt elemente a
le unui fond de comer care face parte din comunitatea de bunuri;
d) drepturile patrimoniale de proprietate intelectual asupra creaiilor sale i asupr
a semnelor distinctive pe care le-a nregistrat;
e) bunurile dobndite cu titlu de premiu sau recompens, manuscrisele tiinifice sau li
terare, schiele i proiectele artistice, proiectele de invenii i alte asemenea bunuri
;
f) indemnizaia de asigurare i despgubirile pentru orice prejudiciu material sau mor
al adus unuia dintre soi;
g) bunurile, sumele de bani sau orice valori care nlocuiesc un bun propriu, precu
m i bunul dobndit n schimbul acestora;
h) fructele bunurilor proprii. Veniturile din munc i cele asimilate acestora
Art. 341. - Veniturile din munc, sumele de bani cuvenite cu titlu de pensie n cadr
ul asigurrilor sociale i altele asemenea, precum i veniturile cuvenite n temeiul unu
i drept de proprietate intelectual sunt bunuri comune, indiferent de data dobndiri
i lor, ns numai n cazul n care creana privind ncasarea lor devine scadent n timpul com
itii. Regimul juridic al bunurilor proprii
Art. 342. - Fiecare so poate folosi, administra i dispune liber de bunurile sale p
roprii, n condiiile legii. Dovada bunurilor soilor
Art. 343. -
(1) Calitatea de bun comun nu trebuie s fie dovedit
(2) Dovada c un bun este propriu se poate face ntre soi prin orice mijloc de prob. n
cazul prevzut la art. 340 lit. a), dovada se face n condiiile legii
(3) Pentru bunurile mobile dobndite anterior cstoriei, nainte de ncheierea acesteia s
e ntocmete un inventar de ctre notarul public sau sub semntur privat, dac prile convi
tfel. n lipsa inventarului, se prezum, pn la proba contrar, c bunurile sunt comune. Fo
rmalitile de publicitate
Art. 344. - Oricare dintre soi poate cere s se fac meniune n cartea funciar ori, dup ca
z, n alte registre de publicitate prevzute de lege despre apartenena unui bun la co
munitate. Actele de conservare, de folosin i de administrare
Art. 345. -
(1) Fiecare so are dreptul de a folosi bunul comun fr consimmntul expres al celuilalt
so. Cu toate acestea, schimbarea destinaiei bunului comun nu se poate face dect pri
n acordul soilor
(2) De asemenea, fiecare so poate ncheia singur acte de conservare, acte de admini
strare cu privire la oricare dintre bunurile comune, precum i acte de dobndire a b
unurilor comune
(3) Dispoziiile art. 322 rmn aplicabile
(4) n msura n care interesele sale legate de comunitatea de bunuri au fost prejudic
iate printr-un act juridic, soul care nu a participat la ncheierea actului nu poat
e pretinde dect daune-interese de la cellalt so, fr a fi afectate drepturile dobndite
de terii de bun-credin. Actele de nstrinare i de grevare
Art. 346. -
(1) Actele de nstrinare sau de grevare cu drepturi reale avnd ca obiect bunurile co
mune nu pot fi ncheiate dect cu acordul ambilor soi
(2) Cu toate acestea, oricare dintre soi poate dispune singur, cu titlu oneros, d
e bunurile mobile comune a cror nstrinare nu este supus, potrivit legii, anumitor fo
rmaliti de publicitate. Dispoziiile art. 345 alin. (4) rmn aplicabile
(3) Sunt, de asemenea, exceptate de la prevederile alin. (1) darurile obinuite. N
ulitatea relativ
Art. 347. -
(1) Actul ncheiat fr consimmntul expres al celuilalt so, atunci cnd el este necesar po
ivit legii, este anulabil
(2) Terul dobnditor care a depus diligena necesar pentru a se informa cu privire la
natura bunului este aprat de efectele nulitii. Dispoziiile art. 345 alin. (4) rmn apli
cabile. Aportul de bunuri comune
Art. 348. - Bunurile comune pot face obiectul unui aport la societi, asociaii sau f
undaii, n condiiile legii. Regimul aporturilor
Art. 349. -
(1) Sub sanciunea prevzut la art. 347, niciunul dintre soi nu poate singur, fr consimm
l scris al celuilalt so, s dispun de bunurile comune ca aport la o societate sau pe
ntru dobndirea de pri sociale ori, dup caz, de aciuni. n cazul societilor comerciale a
cror aciuni sunt tranzacionate pe o pia reglementat, soul care nu i-a dat consimmn
s la ntrebuinarea bunurilor comune nu poate pretinde dect daune-interese de la cella
lt so, fr a fi afectate drepturile dobndite de teri
(2) n cazul prevzut la alin. (1), calitatea de asociat este recunoscut soului care a
aportat bunul comun, dar prile sociale sau aciunile sunt bunuri comune. Soul asocia
t exercit singur drepturile ce decurg din aceast calitate i poate realiza singur tr
ansferul prilor sociale ori, dup caz, al aciunilor deinute
(3) Calitatea de asociat poate fi recunoscut i celuilalt so, dac acesta i-a exprimat
voina n acest sens. n acest caz, fiecare dintre soi are calitatea de asociat pentru
prile sociale sau aciunile atribuite n schimbul a jumtate din valoarea bunului, dac, p
rin convenie, soii nu au stipulat alte cote-pri. Prile sociale sau aciunile ce revin fi
ecruia dintre soi sunt bunuri proprii. Dispoziii testamentare
Art. 350. - Fiecare so poate dispune prin legat de partea ce i s-ar cuveni, la nce
tarea cstoriei, din comunitatea de bunuri. Datoriile comune ale soilor
Art. 351. - Soii rspund cu bunurile comune pentru:
a) obligaiile nscute n legtur cu conservarea, administrarea sau dobndirea bunurilor co
mune;
b) obligaiile pe care le-au contractat mpreun;
c) obligaiile asumate de oricare dintre soi pentru acoperirea cheltuielilor obinuit
e ale cstoriei;
d) repararea prejudiciului cauzat prin nsuirea, de ctre unul dintre soi, a bunurilor
aparinnd unui ter, n msura n care, prin aceasta, au sporit bunurile comune ale soilor.
Rspunderea subsidiar pentru datoriile comune
Art. 352. -
(1) n msura n care obligaiile comune nu au fost acoperite prin urmrirea bunurilor com
une, soii rspund solidar, cu bunurile proprii. n acest caz, cel care a pltit datoria
comun se subrog n drepturile creditorului pentru ceea ce a suportat peste cota-par
te ce i-ar reveni din comunitate dac lichidarea s-ar face la data plii datoriei
(2) Soul care a pltit datoria comun n condiiile alin. (1) are un drept de retenie asup
ra bunurilor celuilalt so pn la acoperirea integral a creanelor pe care acestai le da
toreaz. Urmrirea bunurilor comune
Art. 353. -
(1) Bunurile comune nu pot fi urmrite de creditorii personali ai unuia dintre soi
(2) Cu toate acestea, dup urmrirea bunurilor proprii ale soului debitor, creditorul
su personal poate cere partajul bunurilor comune, ns numai n msura necesar pentru aco
perirea creanei sale
(3) Bunurile astfel mprite devin bunuri proprii. Urmrirea veniturilor din profesie
Art. 354. - Veniturile din munc ale unui so, precum i cele asimilate acestora nu po
t fi urmrite pentru datoriile comune asumate de ctre cellalt so, cu excepia celor pre
vzute la art. 351 lit. c). Lichidarea regimului comunitii
Art. 355. -
(1) La ncetarea comunitii, aceasta se lichideaz prin hotrre judectoreasc sau act auten
c notarial
(2) Pn la finalizarea lichidrii, comunitatea subzist att n privina bunurilor, ct i n
na obligaiilor
(3) Cnd comunitatea nceteaz prin decesul unuia dintre soi, lichidarea se face ntre sou
l supravieuitor i motenitorii soului decedat. n acest caz, obligaiile soului decedat se
divid ntre motenitori proporional cu cotele ce le revin din motenire. Efectele ncetri
i regimului comunitii
Art. 356. - Dac regimul comunitii de bunuri nceteaz prin desfacerea cstoriei, fotii so
coproprietari n devlmie asupra bunurilor comune pn la stabilirea cotei-pri ce revine
ecruia. Lichidarea comunitii. Partajul
Art. 357. -
(1) n cadrul lichidrii comunitii, fiecare dintre soi preia bunurile sale proprii, dup
care se va proceda la partajul bunurilor comune i la regularizarea datoriilor
(2) n acest scop, se determin mai nti cota-parte ce revine fiecrui so, pe baza contrib
uiei sale att la dobndirea bunurilor comune, ct i la ndeplinirea obligaiilor comune. P
a proba contrar, se prezum c soii au avut o contribuie egal
(3) Dispoziiile art. 364 alin. (2) se aplic n mod corespunztor. Partajul n timpul reg
imului comunitii
Art. 358. -
(1) n timpul regimului comunitii, bunurile comune pot fi mprite, n tot sau n parte, pr
act ncheiat n form autentic notarial, n caz de bun nvoial, ori pe cale judectoreasc
de nenelegere
(2) Prevederile art. 357 alin. (2) se aplic n mod corespunztor
(3) Bunurile atribuite fiecrui so prin partaj devin bunuri proprii, iar bunurile n
emprite rmn bunuri comune
(4) Regimul comunitii nu nceteaz dect n condiiile legii, chiar dac toate bunurile comu
au fost mprite potrivit acestui articol. Conveniile contrare regimului comunitii lega
le
Art. 359. - Orice convenie contrar dispoziiilor prezentei seciuni este lovit de nulit
ate absolut, n msura n care nu este compatibil cu regimul comunitii convenionale. SEC
A a 3-a Regimul separaiei de bunuri Regimul bunurilor
Art. 360. -
(1) Fiecare dintre soi este proprietar exclusiv n privina bunurilor dobndite nainte d
e ncheierea cstoriei, precum i a celor pe care le dobndete n nume propriu dup aceast
(2) Prin convenie matrimonial, prile pot stipula clauze privind lichidarea acestui r
egim n funcie de masa de bunuri achiziionate de fiecare dintre soi n timpul cstoriei,
baza creia se va calcula creana de participare. Dac prile nu au convenit altfel, crea
na de participare reprezint jumtate din diferena valoric dintre cele dou mase de achiz
iii nete i va fi datorat de ctre soul a crui mas de achiziii nete este mai mare, putn
pltit n bani sau n natur. Inventarul bunurilor mobile
Art. 361. -
(1) La adoptarea acestui regim, notarul public ntocmete un inventar al bunurilor m
obile proprii, indiferent de modul lor de dobndire
(2) Se poate ntocmi un inventar i pentru bunurile mobile dobndite n timpul separaiei
de bunuri
(3) n toate cazurile, pentru opozabilitate fa de teri, inventarul se anexeaz la conve
nia matrimonial, supunndu-se acelorai formaliti de publicitate ca i convenia matrimoni
(4) n lipsa inventarului se prezum, pn la proba contrar, c dreptul de proprietate excl
usiv aparine soului posesor
(5) Dac bunul a fost dobndit printr-un act juridic supus, potrivit legii, unei con
diii de form pentru validitate ori unor cerine de publicitate, dreptul de proprieta
te exclusiv nu se poate dovedi dect prin nscrisul care ndeplinete formele cerute de l
ege. Bunurile proprietate comun pe cote-pri
Art. 362. -
(1) Bunurile dobndite mpreun de soi aparin acestora n proprietate comun pe cote-pri,
diiile legii
(2) Dovada coproprietii se face n condiiile art. 361, care se aplic n mod corespunztor.
Folosina bunurilor celuilalt so
Art. 363. -
(1) Soul care se folosete de bunurile celuilalt so fr mpotrivirea acestuia din urm are
obligaiile unui uzufructuar, cu excepia celor prevzute la art. 723, 726 i 727. El es
te dator s restituie numai fructele existente la data solicitrii lor de ctre cellalt
so sau, dup caz, la data ncetrii ori schimbrii regimului matrimonial
(2) Dac unul dintre soi ncheie singur un act prin care dobndete un bun, folosindu-se,
n tot sau n parte, de bunuri aparinnd celuilalt so, acesta din urm poate alege, n prop
oria bunurilor proprii folosite fr acordul su, ntre a reclama pentru sine proprietate
a bunului achiziionat i a pretinde daune-interese de la soul dobnditor. Proprietatea
nu poate fi ns reclamat dect nainte ca soul dobnditor s dispun de bunul dobndit, cu
a cazului n care terul dobnditor a cunoscut c bunul a fost achiziionat de ctre soul vn
r prin valorificarea bunurilor celuilalt so. Rspunderea pentru obligaiile personale
Art. 364. -
(1) Niciunul dintre soi nu poate fi inut de obligaiile nscute din acte svrite de cella
so
(2) Cu toate acestea, soii rspund solidar pentru obligaiile asumate de oricare dint
re ei pentru acoperirea cheltuielilor obinuite ale cstoriei i a celor legate de crete
rea i educarea copiilor. Dreptul de retenie
Art. 365. - La ncetarea regimului separaiei de bunuri, fiecare dintre soi are un dr
ept de retenie asupra bunurilor celuilalt pn la acoperirea integral a datoriilor pe
care le au unul fa de cellalt. SECIUNEA a 4-a Regimul comunitii convenionale Domeniul d
e aplicare
Art. 366. - Regimul comunitii convenionale se aplic atunci cnd, n condiiile i limitele
revzute n prezenta seciune, se derog, prin convenie matrimonial, de la dispoziiile priv
ind regimul comunitii legale. Obiectul conveniei matrimoniale
Art. 367. - n cazul n care se adopt comunitatea convenional, convenia matrimonial se po
ate referi la unul sau mai multe dintre urmtoarele aspecte: a) includerea n comuni
tate, n tot ori n parte, a bunurilor dobndite sau a datoriilor proprii nscute nainte
ori dup ncheierea cstoriei, cu excepia bunurilor prevzute la art. 340 lit. b) i c); b)
restrngerea comunitii la bunurile sau datoriile anume determinate n convenia matrimon
ial, indiferent dac sunt dobndite ori, dup caz, nscute nainte sau n timpul cstoriei,
xcepia obligaiilor prevzute la art. 351 lit. c);
c) obligativitatea acordului ambilor soi pentru ncheierea anumitor acte de adminis
trare; n acest caz, dac unul dintre soi se afl n imposibilitate de a-i exprima voina sa
u se opune n mod abuziv, cellalt so poate s ncheie singur actul, ns numai cu ncuviina
prealabil a instanei de tutel;
d) includerea clauzei de preciput; executarea clauzei de preciput se face n natur
sau, dac acest lucru nu este posibil, prin echivalent, din valoarea activului net
al comunitii;
e) modaliti privind lichidarea comunitii convenionale. Alte dispoziii aplicabile
Art. 368. - n msura n care prin convenie matrimonial nu se prevede altfel, regimul ju
ridic al comunitii convenionale se completeaz cu dispoziiile legale privind regimul c
omunitii legale. SECIUNEA a 5-a Modificarea regimului matrimonial 1. Modificarea con
venional Condiii
Art. 369. -
(1) Dup cel puin un an de la ncheierea cstoriei, soii pot, ori de cte ori doresc, s n
iasc regimul matrimonial existent cu un alt regim matrimonial ori s l modifice, cu
respectarea condiiilor prevzute de lege pentru ncheierea conveniilor matrimoniale
(2) Dispoziiile art. 291, 334, 335 i 361 sunt aplicabile n mod corespunztor
(3) Creditorii prejudiciai prin schimbarea sau lichidarea regimului matrimonial p
ot formula aciunea revocatorie n termen de un an de la data la care au fost ndeplin
ite formalitile de publicitate sau, dup caz, de cnd au luat cunotin mai nainte de aces
mprejurri pe alt cale
(4) Creditorii prevzui la alin. (3) pot invoca oricnd, pe cale de excepie, inopozabi
litatea modificrii sau lichidrii regimului matrimonial fcute n frauda intereselor lo
r. 2. Modificarea judiciar Separaia judiciar de bunuri
Art. 370. -
(1) Dac regimul matrimonial al soilor este cel al comunitii legale sau convenionale,
instana, la cererea unuia dintre soi, poate pronuna separaia de bunuri, atunci cnd ce
llalt so ncheie acte care pun n pericol interesele patrimoniale ale familiei
(2) Totodat, instana va face aplicarea dispoziiilor art. 357
(3) Dispoziiile art. 291, 334, 335 i 361 se aplic n mod corespunztor. Efectele ntre soi
Art. 371. -
(1) Separaia de bunuri pronunat de ctre instan face ca regimul matrimonial anterior s
eteze, iar soilor li se aplic regimul matrimonial prevzut la art. 360-365
(2) ntre soi, efectele separaiei se produc de la data formulrii cererii, cu excepia c
azului n care instana, la cererea oricruia dintre ei, dispune ca aceste efecte s li
se aplice de la data despririi n fapt. Efectele fa de teri
Art. 372. -
(1) Creditorii soilor nu pot cere separaia de bunuri, dar pot interveni n cauz
(2) Dispoziiile art. 369 alin. (3) i (4) se aplic n mod corespunztor.
CAPITOLUL VII Desfacerea cstoriei
SECIUNEA 1
Cazurile de divor 1. Dispoziii generale Motive de divor
Art. 373. - Divorul poate avea loc:
a) prin acordul soilor, la cererea ambilor soi sau a unuia dintre soi acceptat de ce
llalt so;
b) atunci cnd, din cauza unor motive temeinice, raporturile dintre soi sunt grav vtm
ate i continuarea cstoriei nu mai este posibil;
c) la cererea unuia dintre soi, dup o separare n fapt care a durat cel puin 2 ani;
d) la cererea aceluia dintre soi a crui stare de sntate face imposibil continuarea csto
riei. 2. Divorul prin acordul soilor pe cale judiciar Condiii
Art. 374. -
(1) Divorul prin acordul soilor poate fi pronunat indiferent de durata cstoriei i indi
ferent dac exist sau nu copii minori rezultai din cstorie
(2) Divorul prin acordul soilor nu poate fi admis dac unul dintre soi este pus sub i
nterdicie
(3) Instana este obligat s verifice existena consimmntului liber i neviciat al fiecru
3. Divorul prin acordul soilor pe cale administrativ sau prin procedur notarial Condii
i
Art. 375. -
(1) Dac soii sunt de acord cu divorul i nu au copii minori, nscui din cstorie, din afa
cstoriei sau adoptai, ofierul de stare civil ori notarul public de la locul cstoriei s
au al ultimei locuine comune a soilor poate constata desfacerea cstoriei prin acordu
l soilor, eliberndu-le un certificat de divor, potrivit legii
(2) Divorul prin acordul soilor poate fi constatat de notarul public i n cazul n care
exist copii minori nscui din cstorie, din afara cstoriei sau adoptai, dac soii conv
pra tuturor aspectelor referitoare la numele de familie pe care s l poarte dup divo
r, exercitarea autoritii printeti de ctre ambii prini, stabilirea locuinei copiilor d
vor, modalitatea de pstrare a legturilor personale dintre printele separat i fiecare
dintre copii, precum i stabilirea contribuiei prinilor la cheltuielile de cretere, ed
ucare, nvtur i pregtire profesional a copiilor. Dac din raportul de anchet social r
ordul soilor privind exercitarea n comun a autoritii printeti sau cel privind stabilir
ea locuinei copiilor nu este n interesul copilului, sunt aplicabile prevederile ar
t. 376 alin. (5)
(3) Dispoziiile art. 374 alin. (2) sunt aplicabile n mod corespunztor. Procedura
Art. 376. -
(1) Cererea de divor se depune de soi mpreun. Ofierul de stare civil sau notarul publi
c nregistreaz cererea i le acord un termen de reflecie de 30 de zile
(2) Prin excepie de la prevederile alin. (1), cererea de divor se poate depune la
notarul public i prin mandatar cu procur autentic
(3) La expirarea acestui termen, soii se prezint personal, iar ofierul de stare civ
il sau, dup caz, notarul public verific dac soii struie s divoreze i dac, n acest s
simmntul lor este liber i neviciat
(4) Dac soii struie n divor, ofierul de stare civil sau, dup caz, notarul public elibe
az certificatul de divor fr s fac vreo meniune cu privire la culpa soilor
(5) Dispoziiile art. 383 alin. (1) i (3) se aplic n mod corespunztor. Dac soii nu se n
g asupra numelui de familie pe care s l poarte dup divor ori, n cazul prevzut la art.
375 alin. (2), asupra exercitrii n comun a drepturilor printeti, ofierul de stare civ
il sau, dup caz, notarul public emite o dispoziie de respingere a cererii de divor i n
drum soii s se adreseze instanei de judecat, potrivit prevederilor art. 374
(6) Soluionarea cererilor privind alte efecte ale divorului asupra crora soii nu se ne
leg este de competena instanei judectoreti. Meniunea n actul de cstorie
Art. 377. -
(1) Cnd cererea de divor este depus la primria unde s-a ncheiat cstoria, ofierul de st
e civil, dup emiterea certificatului de divor, face cuvenita meniune n actul de cstorie
(2) n cazul depunerii cererii la primria n a crei raz teritorial soii au avut ultima lo
cuin comun, ofierul de stare civil emite certificatul de divor i nainteaz, de ndat,
certificat de pe acesta la primria locului unde s-a ncheiat cstoria, spre a se face
meniune n actul de cstorie
(3) n cazul constatrii divorului de ctre notarul public, acesta emite certificatul d
e divor i nainteaz, de ndat, o copie certificat de pe acesta la primria locului unde s
ncheiat cstoria, spre a se face meniune n actul de cstorie. Refuzul ofierului de star
civil sau notarului public
Art. 378. -
(1) Dac nu sunt ndeplinite condiiile art. 375, ofierul de stare civil sau, dup caz, no
tarul public respinge cererea de divor
(2) mpotriva refuzului ofierului de stare civil sau notarului public nu exist cale d
e atac, dar soii se pot adresa cu cererea de divor instanei de judecat, pentru a dis
pune desfacerea cstoriei prin acordul lor sau n baza unui alt temei prevzut de lege
(3) Pentru repararea prejudiciului prin refuzul abuziv al ofierului de stare civi
l sau notarului public de a constata desfacerea cstoriei prin acordul soilor i de a e
mite certificatul de divor, oricare dintre soi se poate adresa, pe cale separat, in
stanei competente. 4. Divorul din culp Condiii
Art. 379. -
(1) n cazul prevzut la art. 373 lit. b), divorul se poate pronuna dac instana stabilete
culpa unuia dintre soi n destrmarea cstoriei. Cu toate acestea, dac din probele admin
istrate rezult culpa ambilor soi, instana poate pronuna divorul din culpa lor comun, c
hiar dac numai unul dintre ei a fcut cerere de divor. Dac culpa aparine n totalitate r
eclamantului, sunt aplicabile prevederile art. 388
(2) n ipoteza prevzut de art. 373 lit. c), divorul se pronun din culpa exclusiv a soul
reclamant, cu excepia situaiei n care prtul se declar de acord cu divorul, cnd acesta
e pronun fr a se face meniune despre culpa soilor. Continuarea aciunii de divor
Art. 380. -
(1) n situaia prevzut la art. 379 alin. (1), dac soul reclamant decedeaz n timpul proc
ului, motenitorii si pot continua aciunea de divor
(2) Aciunea continuat de motenitori este admis numai dac instana constat culpa exclusiv
a soului prt. 5. Divorul din cauza strii sntii unui so Condiiile divorului
Art. 381. - n cazul prevzut la art. 373 lit. d), desfacerea cstoriei se pronun fr a se
ace meniune despre culpa soilor. SECIUNEA a 2-a Efectele divorului 1. Data desfacerii
cstoriei Data desfacerii cstoriei
Art. 382. -
(1) Cstoria este desfcut din ziua cnd hotrrea prin care s-a pronunat divorul a rmas
tiv
(2) Prin excepie, dac aciunea de divor este continuat de motenitorii soului reclamant,
potrivit art. 380, cstoria se socotete desfcut la data decesului
(3) n cazul prevzut de art. 375, cstoria este desfcut pe data eliberrii certificatului
de divor. 2. Efectele divorului cu privire la raporturile nepatrimoniale dintre soi
Numele de familie dup cstorie
Art. 383. -
(1) La desfacerea cstoriei prin divor, soii pot conveni s pstreze numele purtat n timpu
l cstoriei. Instana ia act de aceast nelegere prin hotrrea de divor
(2) Pentru motive temeinice, justificate de interesul unuia dintre soi sau de int
eresul superior al copilului, instana poate s ncuviineze ca soii s pstreze numele purta
t n timpul cstoriei, chiar n lipsa unei nelegeri ntre ei
(3) Dac nu a intervenit o nelegere sau dac instana nu a dat ncuviinarea, fiecare dintre
fotii soi poart numele dinaintea cstoriei. Drepturile soului divorat
Art. 384. -
(1) Divorul este considerat pronunat mpotriva soului din a crui culp exclusiv s-a desf
t cstoria
(2) Soul mpotriva cruia a fost pronunat divorul pierde drepturile pe care legea sau c
onveniile ncheiate anterior cu terii le atribuie acestuia
(3) Aceste drepturi nu sunt pierdute n cazul culpei comune sau al divorului prin a
cordul soilor. 3. Efectele divorului cu privire la raporturile patrimoniale dintre
soi
I. Efecte cu privire la regimul matrimonial ncetarea regimului matrimonial
Art. 385. -
(1) n cazul divorului, regimul matrimonial nceteaz ntre soi la data introducerii cerer
ii de divor
(2) Cu toate acestea, oricare dintre soi sau amndoi, mpreun, n cazul divorului prin ac
ordul lor, pot cere instanei de divor s constate c regimul matrimonial a ncetat de la
data separaiei n fapt
(3) Prevederile acestui articol se aplic n mod corespunztor i n cazul divorului prevzut
de art. 375. Actele ncheiate n frauda celuilalt so
Art. 386. -
(1) Actele menionate la art. 346 alin. (2), precum i actele din care se nasc oblig
aii n sarcina comunitii, ncheiate de unul dintre soi dup data introducerii cererii de d
ivor sunt anulabile, dac au fost fcute n frauda celuilalt so
(2) Dispoziiile art. 345 alin. (4) rmn aplicabile. Opozabilitatea fa de teri
Art. 387. -
(1) Hotrrea judectoreasc prin care s-a pronunat divorul i, dup caz, certificatul de di
r prevzut la art. 375 sunt opozabile fa de teri, n condiiile legii
(2) Dispoziiile art. 291, 334 i 335 sunt aplicabile n mod corespunztor, inclusiv n ca
zul prevzut la art. 375.
II. Dreptul la despgubiri Acordarea despgubirilor
Art. 388. - Distinct de dreptul la prestaia compensatorie prevzut la art. 390, soul
nevinovat, care sufer un prejudiciu prin desfacerea cstoriei, poate cere soului vin
ovat s l despgubeasc. Instana de tutel soluioneaz cererea prin hotrrea de divor.
III. Obligaia de ntreinere ntre fotii soi Obligaia de ntreinere
Art. 389. -
(1) Prin desfacerea cstoriei, obligaia de ntreinere ntre soi nceteaz
(2) Soul divorat are dreptul la ntreinere, dac se afl n nevoie din pricina unei incapac
iti de munc survenite nainte de cstorie ori n timpul cstoriei. El are drept la ntre
tunci cnd incapacitatea se ivete n decurs de un an de la desfacerea cstoriei, ns numai
dac incapacitatea este cauzat de o mprejurare n legtur cu cstoria
(3) ntreinerea datorat potrivit dispoziiilor alin. (2) se stabilete pn la o ptrime din
enitul net al celui obligat la plata ei, n raport cu mijloacele sale i cu starea d
e nevoie a creditorului. Aceast ntreinere, mpreun cu ntreinerea datorat copiilor, nu v
putea depi jumtate din venitul net al celui obligat la plat
(4) Cnd divorul este pronunat din culpa exclusiv a unuia dintre soi, acesta nu benefi
ciaz de prevederile alin. (2) i (3) dect timp de un an de la desfacerea cstoriei
(5) n afara altor cazuri prevzute de lege, obligaia de ntreinere nceteaz prin recstor
celui ndreptit.
IV. Prestaia compensatorie Condiiile prestaiei compensatorii
Art. 390. -
(1) n cazul n care divorul se pronun din culpa exclusiv a soului prt, soul reclamant
beneficia de o prestaie care s compenseze, att ct este posibil, un dezechilibru sem
nificativ pe care divorul l-ar determina n condiiile de via ale celui care o solicit
(2) Prestaia compensatorie se poate acorda numai n cazul n care cstoria a durat cel p
uin 20 de ani
(3) Soul care solicit prestaia compensatorie nu poate cere de la fostul su so i pensie
de ntreinere, n condiiile art. 389. Stabilirea prestaiei compensatorii
Art. 391. -
(1) Prestaia compensatorie nu se poate solicita dect odat cu desfacerea cstoriei
(2) La stabilirea prestaiei compensatorii se ine seama att de resursele soului care
o solicit, ct i de mijloacele celuilalt so din momentul divorului, de efectele pe car
e le are sau le va avea lichidarea regimului matrimonial, precum i de orice alte m
prejurri previzibile de natur s le modifice, cum ar fi vrsta i starea de sntate a soil
, contribuia la creterea copiilor minori pe care a avut-o i urmeaz s o aib fiecare so,
pregtirea profesional, posibilitatea de a desfura o activitate productoare de venitur
i i altele asemenea. Forma prestaiei compensatorii
Art. 392. -
(1) Prestaia compensatorie poate fi stabilit n bani, sub forma unei sume globale sa
u a unei rente viagere, ori n natur, sub forma uzufructului asupra unor bunuri mob
ile sau imobile care aparin debitorului
(2) Renta poate fi stabilit ntr-o cot procentual din venitul debitorului sau ntr-o su
m de bani determinat
(3) Renta i uzufructul se pot constitui pe toat durata vieii celui care solicit pres
taia compensatorie sau pentru o perioad mai scurt, care se stabilete prin hotrrea de d
ivor. Garanii
Art. 393. - Instana, la cererea soului creditor, l poate obliga pe soul debitor s con
stituie o garanie real sau s dea cauiune pentru a asigura executarea rentei. Modific
area prestaiei compensatorii
Art. 394. -
(1) Instana poate mri sau micora prestaia compensatorie, dac se modific, n mod semnific
ativ, mijloacele debitorului i resursele creditorului
(2) n cazul n care prestaia compensatorie const ntr-o sum de bani, aceasta se indexeaz
de drept, trimestrial, n funcie de rata inflaiei. ncetarea prestaiei compensatorii
Art. 395. - Prestaia compensatorie nceteaz prin decesul unuia dintre soi, prin recstor
irea soului creditor, precum i atunci cnd acesta obine resurse de natur s i asigure con
diii de via asemntoare celor din timpul cstoriei. 4. Efectele divorului cu privire la
orturile dintre prini i copiii lor minori Raporturile dintre prinii divorai i copiii l
minori
Art. 396. -
(1) Instana de tutel hotrte, odat cu pronunarea divorului, asupra raporturilor dintre
nii divorai i copiii lor minori, innd seama de interesul superior al copiilor, de conc
luziile raportului de anchet psihosocial, precum i, dac este cazul, de nvoiala prinilor
, pe care i ascult
(2) Dispoziiile art. 264 sunt aplicabile. Exercitarea autoritii printeti de ctre ambii
prini
Art. 397. - Dup divor, autoritatea printeasc revine n comun ambilor prini, afar de caz
n care instana decide altfel. Exercitarea autoritii printeti de ctre un singur printe
Art. 398. -
(1) Dac exist motive ntemeiate, avnd n vedere interesul superior al copilului, instana
hotrte ca autoritatea printeasc s fie exercitat numai de ctre unul dintre prini
(2) Cellalt printe pstreaz dreptul de a veghea asupra modului de cretere i educare a c
opilului, precum i dreptul de a consimi la adopia acestuia. Exercitarea autoritii prin
teti de ctre alte persoane
Art. 399. -
(1) n mod excepional, instana de tutel poate hotr plasamentul copilului la o rud sau la
o alt familie ori persoan, cu consimmntul acestora, sau ntr-o instituie de ocrotire. A
cestea exercit drepturile i ndatoririle care revin prinilor cu privire la persoana co
pilului
(2) Instana stabilete dac drepturile cu privire la bunurile copilului se exercit de
ctre prini n comun sau de ctre unul dintre ei. Locuina copilului dup divor
Art. 400. -
(1) n lipsa nelegerii dintre prini sau dac aceasta este contrar interesului superior al
copilului, instana de tutel stabilete, odat cu pronunarea divorului, locuina copilului
minor la printele cu care locuiete n mod statornic
(2) Dac pn la divor copilul a locuit cu ambii prini, instana i stabilete locuina la
intre ei, innd seama de interesul su superior
(3) n mod excepional, i numai dac este n interesul superior al copilului, instana poat
e stabili locuina acestuia la bunici sau la alte rude ori persoane, cu consimmntul a
cestora, ori la o instituie de ocrotire. Acestea exercit supravegherea copilului i n
deplinesc toate actele obinuite privind sntatea, educaia i nvtura sa. Drepturile pri
separat de copil
Art. 401. -
(1) n cazurile prevzute la art. 400, printele sau, dup caz, prinii separai de copilul l
or au dreptul de a avea legturi personale cu acesta
(2) n caz de nenelegere ntre prini, instana de tutel decide cu privire la modalitile
ercitare a acestui drept. Ascultarea copilului este obligatorie, art. 264 fiind
aplicabil. Stabilirea contribuiei prinilor
Art. 402. -
(1) Instana de tutel, prin hotrrea de divor, stabilete contribuia fiecrui printe la c
uielile de cretere, educare, nvtur i pregtire profesional a copiilor
(2) Dispoziiile titlului V privind obligaia de ntreinere se aplic n mod corespunztor. M
odificarea msurilor luate cu privire la copil
Art. 403. - n cazul schimbrii mprejurrilor, instana de tutel poate modifica msurile cu
privire la drepturile i ndatoririle prinilor divorai fa de copiii lor minori, la cerer
oricruia dintre prini sau a unui alt membru de familie, a copilului, a instituiei d
e ocrotire, a instituiei publice specializate pentru protecia copilului sau a proc
urorului. Raporturile dintre prini i copiii lor minori n alte cazuri
Art. 404. - n cazul prevzut la art. 293 alin. (2), instana hotrte asupra raporturilor
dintre prini i copiii lor minori, dispoziiile art. 396-403 fiind aplicabile n mod cor
espunztor.
TITLUL III Rudenia
CAPITOLUL I Dispoziii generale
Noiune
Art. 405. -
(1) Rudenia fireasc este legtura bazat pe descendena unei persoane dintr-o alt persoa
n sau pe faptul c mai multe persoane au un ascendent comun
(2) Rudenia civil este legtura rezultat din adopia ncheiat n condiiile prevzute de le
Rudenia n linie dreapt sau colateral
Art. 406. -
(1) Rudenia este n linie dreapt n cazul descendenei unei persoane dintr-o alt persoan i
poate fi ascendent sau descendent
(2) Rudenia este n linie colateral atunci cnd rezult din faptul c mai multe persoane
au un ascendent comun
(3) Gradul de rudenie se stabilete astfel:
a) n linie dreapt, dup numrul naterilor: astfel, copiii i prinii sunt rude de gradul
nepoii i bunicii sunt rude de gradul al doilea;
b) n linie colateral, dup numrul naterilor, urcnd de la una dintre rude pn la ascenden
l comun i cobornd de la acesta pn la cealalt rud; astfel, fraii sunt rude de gradul al
doilea, unchiul sau mtua i nepotul, de gradul al treilea, verii primari, de gradul
al patrulea. Afinitatea
Art. 407. -
(1) Afinitatea este legtura dintre un so i rudele celuilalt so
(2) Rudele soului sunt, n aceeai linie i acelai grad, afinii celuilalt so.
CAPITOLUL II Filiaia
SECIUNEA 1
Stabilirea filiaiei 1. Dispoziii generale Modurile de stabilire a filiaiei
Art. 408. -
(1) Filiaia fa de mam rezult din faptul naterii; ea se poate stabili i prin recunoater
sau prin hotrre judectoreasc
(2) Filiaia fa de tatl din cstorie se stabilete prin efectul prezumiei de paternitate
(3) Filiaia fa de tatl din afara cstoriei se stabilete prin recunoatere sau prin hotr
dectoreasc, dup caz. Dovada filiaiei
Art. 409. -
(1) Filiaia se dovedete prin actul de natere ntocmit n registrul de stare civil, precu
m i cu certificatul de natere eliberat pe baza acestuia
(2) n cazul copilului din cstorie, dovada se face prin actul de natere i prin actul d
e cstorie al prinilor, trecute n registrele de stare civil, precum i prin certificatele
de stare civil corespunztoare. Posesia de stat
Art. 410. -
(1) Posesia de stat este starea de fapt care indic legturile de filiaie i rudenie di
ntre copil i familia din care se pretinde c face parte. Ea const, n principal, n oric
are dintre urmtoarele mprejurri: a) o persoan se comport fa de un copil ca fiind al su
grijindu-se de creterea i educarea sa, iar copilul se comport fa de aceast persoan ca f
iind printele su; b) copilul este recunoscut de ctre familie, n societate i, cnd este
cazul, de ctre autoritile publice, ca fiind al persoanei despre care se pretinde c e
ste printele su; c) copilul poart numele persoanei despre care se pretinde c este pri
ntele su
(2) Posesia de stat trebuie s fie continu, panic, public i neechivoc. Posesia de stat c
onform cu actul de natere
Art. 411. -
(1) Nicio persoan nu poate reclama o alt filiaie fa de mam dect aceea ce rezult din ac
l su de natere i posesia de stat conform cu acesta
(2) Nimeni nu poate contesta filiaia fa de mam a persoanei care are o posesie de sta
t conform cu actul su de natere
(3) Cu toate acestea, dac printr-o hotrre judectoreasc s-a stabilit c a avut loc o sub
stituire de copil ori c a fost nregistrat ca mam a unui copil o alt femeie dect aceea
care l-a nscut, se poate face dovada adevratei filiaii cu orice mijloc de prob. Timp
ul legal al concepiunii
Art. 412. -
(1) Intervalul de timp cuprins ntre a trei suta i a o sut optzecea zi dinaintea nate
rii copilului este timpul legal al concepiunii. El se calculeaz zi cu zi
(2) Prin mijloace de prob tiinifice se poate face dovada concepiunii copilului ntr-o
anumit perioad din intervalul de timp prevzut la alin. (1) sau chiar n afara acestui
interval. Domeniul de aplicare
Art. 413. - Dispoziiile prezentului capitol referitoare la copil sunt aplicabile i
persoanei majore a crei filiaie este cercetat. 2. Prezumia de paternitate Prezumia de
paternitate
Art. 414. -
(1) Copilul nscut sau conceput n timpul cstoriei are ca tat pe soul mamei
(2) Paternitatea poate fi tgduit, dac este cu neputin ca soul mamei s fie tatl copilu
3. Recunoaterea copilului Felurile recunoaterii
Art. 415. -
(1) Dac naterea nu a fost nregistrat n registrul de stare civil sau copilul a fost tre
cut n registrul de stare civil ca nscut din prini necunoscui, mama l poate recunoate p
copil
(2) Copilul conceput i nscut n afara cstoriei poate fi recunoscut de ctre tatl su
(3) Dup moartea copilului, acesta poate fi recunoscut numai dac a lsat descendeni fi
reti. Formele recunoaterii
Art. 416. -
(1) Recunoaterea poate fi fcut prin declaraie la serviciul de stare civil, prin nscris
autentic sau prin testament
(2) Dac recunoaterea este fcut prin nscris autentic, o copie a acestuia este trimis di
n oficiu serviciului de stare civil competent, pentru a se face meniunea corespunzt
oare n registrele de stare civil
(3) Recunoaterea, chiar dac a fost fcut prin testament, este irevocabil. Recunoaterea
de ctre minorul necstorit
Art. 417. - Minorul necstorit l poate recunoate singur pe copilul su, dac are discernm
la momentul recunoaterii. Nulitatea absolut a recunoaterii
Art. 418. - Recunoaterea este lovit de nulitate absolut dac: a) a fost recunoscut un
copil a crui filiaie, stabilit potrivit legii, nu a fost nlturat. Cu toate acestea, d
ac filiaia anterioar a fost nlturat prin hotrre judectoreasc, recunoaterea este val
b) a fost fcut dup decesul copilului, iar acesta nu a lsat descendeni fireti;
c) a fost fcut n alte forme dect cele prevzute de lege. Nulitatea relativ a recunoateri
i
Art. 419. -
(1) Recunoaterea poate fi anulat pentru eroare, dol sau violen
(2) Prescripia dreptului la aciune ncepe s curg de la data ncetrii violenei ori, dup
a descoperirii erorii sau dolului. Contestarea recunoaterii de filiaie
Art. 420. -
(1) Recunoaterea care nu corespunde adevrului poate fi contestat oricnd i de orice pe
rsoan interesat
(2) Dac recunoaterea este contestat de cellalt printe, de copilul recunoscut sau de d
escendenii acestuia, dovada filiaiei este n sarcina autorului recunoaterii sau a mote
nitorilor si. 4. Aciuni privind filiaia
I. Contestarea filiaiei Aciunea n contestaia filiaiei
Art. 421. -
(1) Orice persoan interesat poate contesta oricnd, prin aciune n justiie, filiaia stabi
lit printr-un act de natere ce nu este conform cu posesia de stat
(2) n acest caz, filiaia se dovedete prin certificatul medical constatator al nateri
i, prin expertiza medico-legal de stabilire a filiaiei sau, n lipsa certificatului
ori n cazul imposibilitii efecturii expertizei, prin orice mijloc de prob, inclusiv p
rin posesia de stat
(3) Cu toate acestea, dovada filiaiei nu se face prin martori dect n cazul prevzut l
a art. 411 alin. (3) sau atunci cnd exist nscrisuri care fac demn de crezare aciunea
formulat.
II. Aciunea n stabilirea filiaiei fa de mam Aciunea n stabilirea maternitii
Art. 422. - n cazul n care, din orice motiv, dovada filiaiei fa de mam nu se poate fac
e prin certificatul constatator al naterii ori n cazul n care se contest realitatea
celor cuprinse n certificatul constatator al naterii, filiaia fa de mam se poate stabi
li printr-o aciune n stabilirea maternitii, n cadrul creia pot fi administrate orice m
ijloace de prob. Regimul juridic al aciunii n stabilirea maternitii
Art. 423. -
(1) Dreptul la aciunea n stabilirea filiaiei fa de mam aparine copilului i se pornete
umele acestuia, de ctre reprezentantul su legal
(2) Aciunea poate s fie pornit sau, dup caz, continuat i de motenitorii copilului, n c
diiile legii
(3) Aciunea poate fi introdus i mpotriva motenitorilor pretinsei mame
(4) Dreptul la aciune este imprescriptibil
(5) Dac ns copilul a decedat nainte de a introduce aciunea, motenitorii si pot s o int
duc n termen de un an de la data decesului.
III. Aciunea n stabilirea paternitii din afara cstoriei Stabilirea paternitii prin hot
judectoreasc
Art. 424. - Dac tatl din afara cstoriei nu l recunoate pe copil, paternitatea acestuia
se poate stabili prin hotrre judectoreasc. Aciunea n stabilirea paternitii
Art. 425. -
(1) Aciunea n stabilirea paternitii din afara cstoriei aparine copilului i se pornete
mele lui de ctre mam, chiar dac este minor, sau de ctre reprezentantul lui legal
(2) Ea poate fi pornit sau, dup caz, continuat i de motenitorii copilului, n condiiile
legii
(3) Aciunea n stabilirea paternitii poate fi pornit i mpotriva motenitorilor pretinsul
tat. Prezumia filiaiei fa de pretinsul tat
Art. 426. -
(1) Paternitatea se prezum dac se dovedete c pretinsul tat a convieuit cu mama copilul
ui n perioada timpului legal al concepiunii
(2) Prezumia este nlturat dac pretinsul tat dovedete c este exclus ca el s l fi conc
e copil. Termenul de prescripie
Art. 427. -
(1) Dreptul la aciunea n stabilirea paternitii nu se prescrie n timpul vieii copilului
(2) Dispoziiile art. 423 alin. (5) se aplic n mod corespunztor. Despgubiri
Art. 428. -
(1) Mama copilului poate cere pretinsului tat s i plteasc jumtate din:
a) cheltuielile naterii i ale lehuziei;
b) cheltuielile fcute cu ntreinerea ei n timpul sarcinii i n perioada de lehuzie
(2) Mama poate solicita aceste despgubiri chiar i atunci cnd copilul s-a nscut mort
sau a murit nainte de pronunarea hotrrii privind stabilirea paternitii
(3) Dreptul la aciune al mamei se prescrie n termen de 3 ani de la naterea copilulu
i
(4) Mama nu poate cere aceste despgubiri dac nu a formulat i aciune pentru stabilire
a paternitii
(5) n afara cheltuielilor prevzute la alin. (1), mama i motenitorii ei au dreptul la
despgubiri pentru orice alte prejudicii, potrivit dreptului comun.
IV. Aciuni privind filiaia fa de tatl din cstorie Aciunea n tgada paternitii
Art. 429. -
(1) Aciunea n tgada paternitii poate fi pornit de soul mamei, de mam, de tatl biologi
recum i de copil. Ea poate fi pornit sau, dup caz, continuat i de motenitorii acestora
, n condiiile legii
(2) Aciunea se introduce de ctre soul mamei mpotriva copilului; cnd acesta este deced
at, aciunea se pornete mpotriva mamei sale i, dac este cazul, a altor motenitori ai si
(3) Dac soul este pus sub interdicie, aciunea poate fi pornit de tutore, iar n lips, de
un curator numit de instana judectoreasc
(4) Mama sau copilul poate introduce aciunea mpotriva soului. Dac acesta este deceda
t, aciunea se pornete mpotriva motenitorilor lui
(5) Tatl biologic poate introduce aciunea mpotriva soului mamei i a copilului. Dac acet
ia sunt decedai, aciunea se pornete mpotriva motenitorilor. Tgada paternitii de ctre
mamei
Art. 430. -
(1) Soul mamei poate introduce aciunea n tgada paternitii n termen de 3 ani, care curge
fie de la data la care soul a cunoscut c este prezumat tat al copilului, fie de la
o dat ulterioar, cnd a aflat c prezumia nu corespunde realitii
(2) Termenul nu curge mpotriva soului pus sub interdicie judectoreasc i, chiar dac aci
ea nu a fost pornit de tutore, ea poate fi introdus de so n termen de 3 ani de la da
ta ridicrii interdiciei
(3) Dac soul a murit nainte de mplinirea termenul menionat la alin. (1), fr a porni ac
nea, aceasta poate fi pornit de ctre motenitori n termen de un an de la data decesul
ui. Tgada paternitii de ctre mam
Art. 431. -
(1) Aciunea n tgada paternitii poate fi pornit de ctre mam n termen de 3 ani de la da
aterii copilului
(2) Dispoziiile art. 429 alin. (3) i art. 430 alin. (2) i (3) se aplic n mod corespun
ztor. Tgada paternitii de ctre pretinsul tat biologic
Art. 432. -
(1) Aciunea n tgada paternitii introdus de ctre cel care se pretinde tat biologic poat
fi admis numai dac acesta face dovada paternitii sale fa de copil
(2) Dreptul la aciune nu se prescrie n timpul vieii tatlui biologic. Dac acesta a dec
edat, aciunea poate fi formulat de motenitorii si n termen de cel mult un an de la da
ta decesului
(3) Dispoziiile art. 429 alin. (3) se aplic n mod corespunztor. Tgada paternitii de ct
copil i de ctre motenitori
Art. 433. -
(1) Aciunea n tgada paternitii se pornete de copil, n timpul minoritii sale, prin rep
ntantul su legal
(2) Dreptul la aciune nu se prescrie n timpul vieii copilului
(3) Dispoziiile art. 423 alin. (5) i art. 429 alin. (3) se aplic n mod corespunztor.
Contestarea filiaiei fa de tatl din cstorie
Art. 434. - Orice persoan interesat poate cere, oricnd, instanei s constate c nu sunt n
trunite condiiile pentru ca prezumia de paternitate s se aplice unui copil nregistra
t n actele de stare civil ca fiind nscut din cstorie. V. Dispoziii comune privind aciun
ile referitoare la filiaie Filiaia legal stabilit
Art. 435. -
(1) Att timp ct o legtur de filiaie legal stabilit nu a fost contestat n justiie, nu
oate stabili, pe nicio cale, o alt filiaie
(2) Dispoziiile art. 99 alin. (4) rmn aplicabile. Citarea prinilor i a copilului
Art. 436. - Prinii i copilul vor fi citai n toate cauzele referitoare la filiaie, chia
r i atunci cnd nu au calitatea de reclamant sau de prt. Inadmisibilitatea renunrii
Art. 437. -
(1) n aciunile privitoare la filiaie nu se poate renuna la drept
(2) De asemenea, cel care introduce o aciune privitoare la filiaie n numele unui co
pil sau al unei persoane puse sub interdicie judectoreasc, precum i copilul minor ca
re a introdus singur, potrivit legii, o astfel de aciune nu pot renuna la judecare
a ei. Situaia copilului
Art. 438. -
(1) Prin hotrrea de admitere a aciunii instana se pronun i cu privire la stabilirea num
elui copilului, exercitarea autoritii printeti i obligaia prinilor de a-l ntreine pe
(2) n cazul n care admite o aciune n contestarea filiaiei, instana poate stabili, dac e
ste cazul, modul n care copilul pstreaz legturi personale cu acela care l-a crescut.
Aciunea formulat n caz de motenire vacant
Art. 439. - n cazul n care, potrivit legii, o aciune privitoare la filiaie poate fi
pornit mpotriva motenitorilor, iar motenirea este vacant, aciunea poate fi introdus mp
riva comunei, oraului sau, dup caz, municipiului de la locul deschiderii motenirii.
Citarea n proces a renuntorilor, dac exist, este obligatorie. Efectele stabilirii fi
liaiei asupra unui proces penal
Art. 440. - n cazul infraciunilor a cror calificare presupune existena unui raport d
e filiaie care nu este legal stabilit, hotrrea penal nu poate fi pronunat nainte de rm
ea definitiv a hotrrii civile privitoare la raportul de filiaie. SECIUNEA a 2-a Repro
ducerea uman asistat medical cu ter donator Regimul filiaiei
Art. 441. -
(1) Reproducerea uman asistat medical cu ter donator nu determin nicio legtur de filiai
e ntre copil i donator
(2) n acest caz, nicio aciune n rspundere nu poate fi pornit mpotriva donatorului
(3) Prini, n sensul dat de prezenta seciune, nu pot fi dect un brbat i o femeie sau o f
emeie singur. Condiii
Art. 442. -
(1) Prinii care, pentru a avea un copil, doresc s recurg la reproducerea asistat medi
cal cu ter donator trebuie s i dea consimmntul n prealabil, n condiii care s asigur
a confidenialitate, n faa unui notar public care s le explice, n mod expres, consecine
le actului lor cu privire la filiaie
(2) Consimmntul rmne fr efect n cazul decesului, al formulrii unei cereri de divor s
separaiei n fapt, survenite anterior momentului concepiunii realizate n cadrul repro
ducerii umane asistate medical. El poate fi revocat oricnd, n scris, inclusiv n faa
medicului chemat s asigure asistena pentru reproducerea cu ter donator. Contestarea
filiaiei
Art. 443. -
(1) Nimeni nu poate contesta filiaia copilului pentru motive ce in de reproducerea
asistat medical i nici copilul astfel nscut nu poate contesta filiaia sa
(2) Cu toate acestea, soul mamei poate tgdui paternitatea copilului, n condiiile legi
i, dac nu a consimit la reproducerea asistat medical realizat cu ajutorul unui ter do
nator
(3) n cazul n care copilul nu a fost conceput n acest mod, dispoziiile privind tgduire
a paternitii rmn aplicabile. Rspunderea tatlui
Art. 444. - Cel care, dup ce a consimit la reproducerea asistat medical cu ter donat
or, nu recunoate copilul astfel nscut n afara cstoriei rspunde fa de mam i fa de c
st caz, paternitatea copilului este stabilit pe cale judectoreasc n condiiile art. 41
1 i 423. Confidenialitatea informaiilor
Art. 445. -
(1) Orice informaii privind reproducerea uman asistat medical sunt confideniale
(2) Cu toate acestea, n cazul n care, n lipsa unor astfel de informaii, exist riscul
unui prejudiciu grav pentru sntatea unei persoane astfel concepute sau a descendeni
lor acesteia, instana poate autoriza transmiterea lor, n mod confidenial, medicului
sau autoritilor competente
(3) De asemenea, oricare dintre descendenii persoanei astfel concepute poate s se
prevaleze de acest drept, dac faptul de a fi privat de informaiile pe care le cere
poate s prejudicieze grav sntatea sa ori pe cea a unei persoane care i este apropia
t. Raporturile dintre tat i copil
Art. 446. - Tatl are aceleai drepturi i obligaii fa de copilul nscut prin reproducere a
sistat medical cu ter donator ca i fa de un copil nscut prin concepiune natural. Regul
aplicabile
Art. 447. - Reproducerea uman asistat medical cu ter donator, regimul su juridic, as
igurarea confidenialitii informaiilor care in de aceasta, precum i modul de transmiter
e a lor se stabilesc prin lege special. SECIUNEA a 3-a Situaia legal a copilului Ega
litatea n drepturi a copiilor
Art. 448. - Copilul din afara cstoriei a crui filiaie a fost stabilit potrivit legii
are, fa de fiecare printe i rudele acestuia, aceeai situaie ca i aceea a unui copil din
cstorie. Numele copilului din cstorie
Art. 449. -
(1) Copilul din cstorie ia numele de familie comun al prinilor si
(2) Dac prinii nu au un nume comun, copilul ia numele unuia dintre ei sau numele lo
r reunite. n acest caz numele copilului se stabilete prin acordul prinilor i se decla
r, odat cu naterea copilului, la serviciul de stare civil
(3) n lipsa acordului prinilor, instana de tutel hotrte i comunic de ndat hotrre
la serviciul de stare civil unde a fost nregistrat naterea. Numele copilului din afa
ra cstoriei
Art. 450. -
(1) Copilul din afara cstoriei ia numele de familie al aceluia dintre prini fa de care
filiaia a fost mai nti stabilit
(2) n cazul n care filiaia a fost stabilit ulterior i fa de cellalt printe, copilul,
acordul prinilor, poate lua numele de familie al printelui fa de care i-a stabilit fi
liaia ulterior sau numele reunite ale acestora. Noul nume de familie al copilului
se declar de ctre prini, mpreun, la serviciul de stare civil la care a fost nregistra
aterea. n lipsa acordului prinilor se aplic dispoziiile art. 449 alin. (3)
(3) n cazul n care copilul i-a stabilit filiaia n acelai timp fa de ambii prini, se
mod corespunztor dispoziiile art. 449 alin. (2) i (3).
CAPITOLUL III Adopia
SECIUNEA 1
Dispoziii generale Noiune
Art. 451. - Adopia este operaiunea juridic prin care se creeaz legtura de filiaie ntre
adoptator i adoptat, precum i legturi de rudenie ntre adoptat i rudele adoptatorului.
Principiile adopiei
Art. 452. - Adopia este supus cumulativ urmtoarelor principii:
a) interesul superior al copilului;
b) necesitatea de a asigura creterea i educarea copilului ntr-un mediu familial;
c) continuitatea creterii i educrii copilului, inndu-se seama de originea sa etnic, li
ngvistic, religioas i cultural;
d) celeritatea n ndeplinirea oricror acte referitoare la procedura adopiei. Adopia in
ternaional
Art. 453. - Condiiile i procedura adopiei internaionale, ca i efectele acesteia asupr
a ceteniei copilului se stabilesc prin lege special. Procedura adopiei
Art. 454. -
(1) Adopia se ncuviineaz de ctre instana de tutel, dac este n interesul superior al c
ului i sunt ndeplinite toate celelalte condiii prevzute de lege
(2) Procedura adopiei este reglementat prin lege special. SECIUNEA a 2-a Condiiile de
fond ale adopiei 1. Persoanele care pot fi adoptate Vrsta adoptatului
Art. 455. -
(1) Copilul poate fi adoptat pn la dobndirea capacitii depline de exerciiu
(2) Cu toate acestea, poate fi adoptat, n condiiile legii, i persoana care a dobndit
capacitate deplin de exerciiu, dac a fost crescut n timpul minoritii de ctre cel care
rete s o adopte. Pluralitatea de adoptai - frai i surori
Art. 456. - Adopia frailor, indiferent de sex, de ctre persoane sau familii diferit
e se poate face numai dac acest lucru este n interesul lor superior. Interzicerea
adopiei ntre frai
Art. 457. - Adopia ntre frai, indiferent de sex, este interzis. Situaia soilor
Art. 458. - Adopia a 2 soi sau foti soi de ctre acelai adoptator sau familie adoptatoa
re, precum i adopia ntre soi sau foti soi sunt interzise. 2. Persoanele care pot adopta
Capacitatea i starea de sntate
Art. 459. - Persoanele care nu au capacitate deplin de exerciiu, precum i persoanel
e cu boli psihice i handicap mintal nu pot adopta. Diferena de vrst
Art. 460. -
(1) Adoptatorul trebuie s fie cu cel puin 18 ani mai n vrst dect adoptatul
(2) Pentru motive temeinice, instana de tutel poate ncuviina adopia chiar dac diferena
de vrst dintre adoptat i adoptator este mai mic dect 18 ani, dar nu mai puin de 16 ani
. Condiiile morale i materiale
Art. 461. -
(1) Adoptatorul sau familia adoptatoare trebuie s ndeplineasc garaniile morale i cond
iiile materiale necesare creterii, educrii i dezvoltrii armonioase a copilului
(2) ndeplinirea condiiilor prevzute la alin. (1) se atest de ctre autoritile competente
, potrivit legii speciale. Adopia simultan sau succesiv
Art. 462. -
(1) Dou persoane nu pot adopta mpreun, nici simultan i nici succesiv, cu excepia cazu
lui n care sunt so i soie
(2) Cu toate acestea, o nou adopie poate fi ncuviinat atunci cnd:
a) adoptatorul sau soii adoptatori au decedat; n acest caz, adopia anterioar se cons
ider desfcut pe data rmnerii definitive a hotrrii judectoreti de ncuviinare a noii
b) adopia anterioar a ncetat din orice alt motiv
(3) Dou persoane de acelai sex nu pot adopta mpreun. 3. Consimmntul la adopie Persoan
care consimt la adopie
Art. 463. -
(1) Pentru ncheierea unei adopii este necesar consimmntul urmtoarelor persoane:
a) prinii fireti ori, dup caz, tutorele copilului ai crui prini fireti sunt decedai,
noscui, declarai mori sau disprui ori pui sub interdicie, n condiiile legii;
b) adoptatul care a mplinit 10 ani;
c) adoptatorul sau, dup caz, soii din familia adoptatoare, cnd acetia adopt mpreun;
d) soul celui care adopt, cu excepia cazului n care lipsa discernmntului l pune n impo
bilitatea de a-i manifesta voina
(2) Nu este valabil consimmntul dat n considerarea promisiunii sau obinerii efective
a unor foloase, indiferent de natura acestora. Situaii speciale privind consimmntul
prinilor
Art. 464. -
(1) Dac unul dintre prinii fireti este necunoscut, mort, declarat mort, precum i dac s
e afl, din orice motiv, n imposibilitate de a-i manifesta voina, consimmntul celuilalt
printe este ndestultor. Cnd ambii prini se afl n una dintre aceste situaii, adopia s
e ncheia fr consimmntul lor (2) Printele sau prinii deczui din exerciiul drepturil
ori crora li s-a aplicat pedeapsa interzicerii drepturilor printeti pstreaz dreptul d
e a consimi la adopia copilului. n aceste cazuri, consimmntul celui care exercit autori
tatea printeasc este i el obligatoriu
(3) Persoana cstorit care a adoptat un copil trebuie s consimt la adopia aceluiai copil
de ctre soul su. Consimmntul prinilor fireti nu mai este necesar n acest caz. Liber
consimmntului prinilor
Art. 465. - Prinii fireti ai copilului sau, dup caz, tutorele trebuie s consimt la ado
pie n mod liber, necondiionat i numai dup ce au fost informai n mod corespunztor asupr
consecinelor adopiei, n special asupra ncetrii legturilor de rudenie ale copilului cu
familia sa de origine. Darea i revocarea consimmntului prinilor
Art. 466. -
(1) Consimmntul la adopie al prinilor fireti sau, dup caz, al tutorelui poate fi dat n
ai dup trecerea unui termen de 60 de zile de la data naterii copilului
(2) Consimmntul dat n condiiile alin. (1) poate fi revocat n termen de 30 de zile de l
a data exprimrii lui. Refuzul prinilor de a-i da consimmntul
Art. 467. - n mod excepional, instana de tutel poate trece peste refuzul prinilor firet
i sau, dup caz, al tutorelui de a consimi la adopie, dac se dovedete, cu orice mijloc
de prob, c acesta este abuziv i instana apreciaz c adopia este n interesul superior a
copilului, innd seama i de opinia acestuia, dat n condiiile legii, cu motivarea expres
a hotrrii n aceast privin. Condiiile exprimrii consimmntului
Art. 468. - Condiiile n care i exprim consimmntul persoanele chemate s consimt la ad
nt reglementate prin lege special. SECIUNEA a 3-a Efectele adopiei Data adopiei
Art. 469. - Adopia produce efecte de la data rmnerii definitive a hotrrii judectoreti p
rin care a fost ncuviinat. Efectele asupra rudeniei
Art. 470. -
(1) Prin adopie se stabilesc filiaia dintre adoptat i cel care adopt, precum i legturi
de rudenie ntre adoptat i rudele adoptatorului
(2) Raporturile de rudenie nceteaz ntre adoptat i descendenii si, pe de o parte, i pri
fireti i rudele acestora, pe de alt parte
(3) Cnd adoptator este soul printelui firesc sau adoptiv, legturile de rudenie ale a
doptatului nceteaz numai n raport cu printele firesc i rudele printelui firesc care nu
este cstorit cu adoptatorul. Raporturile dintre adoptator i adoptat
Art. 471. -
(1) Adoptatorul are fa de copilul adoptat drepturile i ndatoririle printelui fa de copi
lul su firesc
(2) n cazul n care cel care adopt este soul printelui firesc al adoptatului, drepturi
le i ndatoririle printeti se exercit de ctre adoptator i printele firesc cstorit cu
(3) Adoptatul are fa de adoptator drepturile i ndatoririle pe care le are orice pers
oan fa de prinii si fireti. Decderea adoptatorului din exerciiul drepturilor printe
Art. 472. - Dac adoptatorul este deczut din exerciiul drepturilor printeti, instana de
tutel, innd seama de interesul superior al copilului, poate s instituie tutela sau
una dintre msurile de protecie prevzute de lege. Ascultarea copilului este obligato
rie, dispoziiile art. 264 fiind aplicabile. Numele adoptatului
Art. 473. -
(1) Copilul adoptat dobndete prin adopie numele de familie al celui care adopt
(2) Dac adopia se face de ctre 2 soi ori de ctre soul care adopt copilul celuilalt so,
ar soii au nume comun, copilul adoptat poart acest nume. n cazul n care soii nu au nu
me de familie comun, ei sunt obligai s declare instanei care ncuviineaz adopia numele p
e care acesta urmeaz s l poarte. Dac soii nu se neleg, hotrte instana. Dispoziiile
rmn aplicabile
(3) Pentru motive temeinice, instana, ncuviinnd adopia, la cererea adoptatorului sau
a familiei adoptatoare i cu consimmntul copilului care a mplinit vrsta de 10 ani, poat
e dispune schimbarea prenumelui copilului adoptat
(4) n cazul adopiei unei persoane cstorite, care poart un nume comun cu cellalt so, so
adoptat poate lua numele adoptatorului, cu consimmntul celuilalt so, dat n faa instane
i care ncuviineaz adopia
(5) Pe baza hotrrii definitive de ncuviinare a adopiei, serviciul de stare civil compe
tent ntocmete, n condiiile legii, un nou act de natere al copilului, n care adoptatori
i vor fi trecui ca fiind prinii si fireti. Vechiul act de natere se pstreaz, menionn
pe marginea acestuia ntocmirea noului act. Informaiile cu privire la adopie
Art. 474. - Informaiile cu privire la adopie sunt confideniale. Modul n care adoptat
ul este informat cu privire la adopie i la familia sa de origine, precum i regimul
juridic general al informaiilor privind adopia se stabilesc prin lege special. SECIU
NEA a 4-a ncetarea adopiei ncetarea adopiei
Art. 475. - Adopia nceteaz prin desfacere sau ca urmare a anulrii ori a constatrii nu
litii sale. Desfacerea adopiei
Art. 476. -
(1) Adopia este desfcut de drept n cazul prevzut la art. 462 alin. (2) lit. a)
(2) De asemenea, adopia poate fi desfcut n cazul n care fa de adoptat este necesar lua
a unei msuri de protecie prevzute de lege, dac desfacerea adopiei este n interesul sup
erior al copilului. n acest caz, adopia se consider desfcut la data rmnerii definitive
a hotrrii judectoreti prin care se dispune msura de protecie, n condiiile legii. Desfa
rea adopiei la cererea adoptatorului
Art. 477. -
(1) Adopia poate fi desfcut la cererea adoptatorului sau a familiei adoptatoare, da
c adoptatul a atentat la viaa lor sau a ascendenilor ori descendenilor lor, precum i
atunci cnd adoptatul s-a fcut vinovat fa de adoptatori de fapte penale pedepsite cu
o pedeaps privativ de libertate de cel puin 2 ani
(2) Dac adoptatorul a decedat ca urmare a faptelor adoptatului, adopia poate fi de
sfcut la cererea celor care ar fi venit la motenire mpreun cu adoptatul sau n lipsa ac
estuia
(3) Adopia poate fi desfcut la cererea adoptatorului numai dup ce adoptatul a dobndit
capacitate deplin de exerciiu, n condiiile legii, chiar dac faptele au fost svrite an
rior acestei date. Desfacerea adopiei la cererea adoptatului
Art. 478. - Adopia poate fi desfcut la cererea adoptatului dac adoptatorul s-a fcut v
inovat fa de adoptat de faptele prevzute la art. 477. Anularea adopiei
Art. 479. -
(1) Adopia poate fi anulat la cererea oricrei persoane chemate s consimt la ncheierea
ei i al crei consimmnt a fost viciat prin eroare asupra identitii adoptatului, dol sau
violen
(2) Aciunea poate fi formulat n termen de 6 luni de la descoperirea erorii sau a do
lului ori de la data ncetrii violenei, dar nu mai trziu de 2 ani de la ncheierea adopi
ei. Nulitatea absolut a adopiei
Art. 480. -
(1) Sunt nule adopia fictiv, precum i cea ncheiat cu nclcarea condiiilor de form sau
ond, dac, n acest din urm caz, legea nu o sancioneaz cu nulitatea relativ
(2) Adopia este fictiv dac a fost ncheiat n alt scop dect cel al ocrotirii interesului
superior al copilului
(3) Aciunea n constatarea nulitii adopiei poate fi formulat de orice persoan interesat
Meninerea adopiei
Art. 481. - Instana poate respinge cererea privind nulitatea dac meninerea adopiei e
ste n interesul celui adoptat. Acesta este ntotdeauna ascultat, dispoziiile art. 26
4 aplicndu-se n mod corespunztor. Efectele ncetrii adopiei
Art. 482. -
(1) La ncetarea adopiei, prinii fireti ai copilului redobndesc drepturile i ndatoriril
printeti, cu excepia cazului cnd instana hotrte c este n interesul superior al copil
instituie tutela sau o alt msur de protecie a copilului, n condiiile legii
(2) De asemenea, adoptatul redobndete numele de familie i, dup caz, prenumele avut na
inte de ncuviinarea adopiei. Cu toate acestea, pentru motive temeinice, instana poat
e ncuviina ca acesta s pstreze numele dobndit prin adopie
(3) Adoptatul este ntotdeauna ascultat n condiiile art. 264.
TITLUL IV Autoritatea printeasc
CAPITOLUL I Dispoziii generale
Autoritatea printeasc
Art. 483. -
(1) Autoritatea printeasc este ansamblul de drepturi i ndatoriri care privesc att per
soana, ct i bunurile copilului i aparin n mod egal ambilor prini
(2) Prinii exercit autoritatea printeasc numai n interesul superior al copilului, cu r
espectul datorat persoanei acestuia, i l asociaz pe copil la toate deciziile care l
privesc, innd cont de vrsta i de gradul su de maturitate
(3) Ambii prini rspund pentru creterea copiilor lor minori. Durata autoritii printeti
Art. 484. - Autoritatea printeasc se exercit pn la data cnd copilul dobndete capacitat
deplin de exerciiu. ndatorirea de respect
Art. 485. - Copilul datoreaz respect prinilor si indiferent de vrsta sa. Nenelegerile d
intre prini
Art. 486. - Ori de cte ori exist nenelegeri ntre prini cu privire la exerciiul dreptur
or sau la ndeplinirea ndatoririlor printeti, instana de tutel, dup ce i ascult pe pr
d n considerare concluziile raportului referitor la ancheta psihosocial, hotrte potri
vit interesului superior al copilului. Ascultarea copilului este obligatorie, di
spoziiile art. 264 fiind aplicabile.
CAPITOLUL II Drepturile i ndatoririle printeti
Coninutul autoritii printeti
Art. 487. - Prinii au dreptul i ndatorirea de a crete copilul, ngrijind de sntatea i
oltarea lui fizic, psihic i intelectual, de educaia, nvtura i pregtirea profesional
ia, potrivit propriilor lor convingeri, nsuirilor i nevoilor copilului; ei sunt dat
ori s dea copilului orientarea i sfaturile necesare exercitrii corespunztoare a drep
turilor pe care legea le recunoate acestuia. ndatoririle specifice
Art. 488. -
(1) Prinii au ndatorirea de a crete copilul n condiii care s asigure dezvoltarea sa fiz
ic, mental, spiritual, moral i social n mod armonios
(2) n acest scop, prinii sunt obligai:
a) s coopereze cu copilul i s i respecte viaa intim, privat i demnitatea;
b) s prezinte i s permit informarea i lmurirea copilului despre toate actele i faptele
care l-ar putea afecta i s ia n considerare opinia acestuia;
c) s ia toate msurile necesare pentru protejarea i realizarea drepturilor copilului
;
d) s coopereze cu persoanele fizice i persoanele juridice cu atribuii n domeniul ngri
jirii, educrii i formrii profesionale a copilului. Msurile disciplinare
Art. 489. - Msurile disciplinare nu pot fi luate de prini dect cu respectarea demnitii
copilului. Sunt interzise luarea unor msuri, precum i aplicarea unor pedepse fizi
ce, de natur a afecta dezvoltarea fizic, psihic sau starea emoional a copilului. Drep
turile printelui minor
Art. 490. -
(1) Printele minor care a mplinit vrsta de 14 ani are numai drepturile i ndatoririle
printeti cu privire la persoana copilului
(2) Drepturile i ndatoririle cu privire la bunurile copilului revin tutorelui sau,
dup caz, altei persoane, n condiiile legii. Religia copilului
Art. 491. -
(1) Prinii ndrum copilul, potrivit propriilor convingeri, n alegerea unei religii, n c
ondiiile legii, innd seama de opinia, vrsta i de gradul de maturitate ale acestuia, fr
a-l putea obliga s adere la o anumit religie sau la un anumit cult religios
(2) Copilul care a mplinit vrsta de 14 ani are dreptul s i aleag liber confesiunea rel
igioas. Numele copilului
Art. 492. - Prinii aleg prenumele i, cnd este cazul, numele de familie al copilului,
n condiiile legii. Supravegherea copilului
Art. 493. - Prinii au dreptul i ndatorirea de supraveghere a copilului minor. Relaiil
e sociale ale copilului
Art. 494. - Prinii sau reprezentanii legali ai copilului pot, numai n baza unor moti
ve temeinice, s mpiedice corespondena i legturile personale ale copilului n vrst de p
14 ani. Nenelegerile se soluioneaz de ctre instana de tutel, cu ascultarea copilului,
condiiile art. 264. napoierea copilului de la alte persoane
Art. 495. -
(1) Prinii pot cere oricnd instanei de tutel napoierea copilului de la orice persoan ca
re l ine fr drept
(2) Instana de tutel poate respinge cererea numai dac napoierea este vdit contrar inte
resului superior al copilului
(3) Ascultarea copilului este obligatorie, dispoziiile art. 264 fiind aplicabile.
Locuina copilului
Art. 496. -
(1) Copilul minor locuiete la prinii si
(2) Dac prinii nu locuiesc mpreun, acetia vor stabili, de comun acord, locuina copilulu
i
(3) n caz de nenelegere ntre prini, instana de tutel hotrte, lund n considerare c
aportului de anchet psihosocial i ascultndu-i pe prini i pe copil, dac a mplinit vrs
10 ani. Dispoziiile art. 264 rmn aplicabile
(4) Locuina copilului, stabilit potrivit prezentului articol, nu poate fi schimbat
fr acordul prinilor dect n cazurile prevzute expres de lege
(5) Printele la care copilul nu locuiete n mod statornic are dreptul de a avea legtu
ri personale cu minorul, la locuina acestuia. Instana de tutel poate limita exerciiu
l acestui drept, dac aceasta este n interesul superior al copilului. Schimbarea lo
cuinei copilului
Art. 497. -
(1) Dac afecteaz exerciiul autoritii sau al unor drepturi printeti, schimbarea locuine
copilului, mpreun cu printele la care locuiete, nu poate avea loc dect cu acordul pre
alabil al celuilalt printe
(2) n caz de nenelegere ntre prini, hotrte instana de tutel potrivit interesului su
l copilului, lund n considerare concluziile raportului de anchet psihosocial i ascultn
du-i pe prini. Ascultarea copilului este obligatorie, dispoziiile art. 264 fiind ap
licabile. Schimbarea felului nvturii ori al pregtirii profesionale
Art. 498. -
(1) Copilul care a mplinit vrsta de 14 ani poate cere prinilor s i schimbe felul nv
u al pregtirii profesionale ori locuina necesar desvririi nvturii ori pregtirii sal
ionale
(2) Dac prinii se opun, copilul poate sesiza instana de tutel, iar aceasta hotrte pe b
a raportului de anchet psihosocial. Ascultarea copilului este obligatorie, dispozii
ile art. 264 fiind aplicabile. Obligaia de ntreinere
Art. 499. -
(1) Tatl i mama sunt obligai, n solidar, s dea ntreinere copilului lor minor, asigurnd
i cele necesare traiului, precum i educaia, nvtura i pregtirea sa profesional
(2) Dac minorul are un venit propriu care nu este ndestultor, prinii au obligaia de a-
i asigura condiiile necesare pentru creterea, educarea i pregtirea sa profesional
(3) Prinii sunt obligai s l ntrein pe copilul devenit major, dac se afl n continuar
ilor, pn la terminarea acestora, dar fr a depi vrsta de 26 de ani
(4) n caz de nenelegere, ntinderea obligaiei de ntreinere, felul i modalitile execut
ecum i contribuia fiecruia dintre prini se stabilesc de instana de tutel pe baza raport
ului de anchet psihosocial. Independena patrimonial
Art. 500. - Printele nu are niciun drept asupra bunurilor copilului i nici copilul
asupra bunurilor printelui, n afar de dreptul la motenire i la ntreinere. Administrare
a bunurilor copilului
Art. 501. -
(1) Prinii au dreptul i ndatorirea de a administra bunurile copilului lor minor, pre
cum i de a-l reprezenta n actele juridice civile ori de a-i ncuviina aceste acte, du
p caz
(2) Dup mplinirea vrstei de 14 ani minorul i exercit drepturile i i execut obligaii
r, n condiiile legii, ns numai cu ncuviinarea prinilor i, dup caz, a instanei de tu
dispoziii aplicabile
Art. 502. -
(1) Drepturile i ndatoririle prinilor cu privire la bunurile copilului sunt aceleai c
u cele ale tutorelui, dispoziiile care reglementeaz tutela fiind aplicabile n mod c
orespunztor
(2) Cu toate acestea, nu se ntocmete inventarul prevzut la art. 140, n cazul n care c
opilul nu are alte bunuri dect cele de uz personal.
CAPITOLUL III Exercitarea autoritii printeti
Modul de exercitare a autoritii printeti
Art. 503. -
(1) Prinii exercit mpreun i n mod egal autoritatea printeasc
(2) Fa de terii de bun-credin, oricare dintre prini, care ndeplinete singur un act c
pentru exercitarea drepturilor i ndeplinirea ndatoririlor printeti, este prezumat c ar
e i consimmntul celuilalt printe. Exercitarea autoritii printeti n caz de divor
Art. 504. - Dac prinii sunt divorai, autoritatea printeasc se exercit potrivit dispozi
or referitoare la efectele divorului n raporturile dintre prini i copii. Copilul din
afara cstoriei
Art. 505. -
(1) n cazul copilului din afara cstoriei a crui filiaie a fost stabilit concomitent sa
u, dup caz, succesiv fa de ambii prini, autoritatea printeasc se exercit n comun i
al de ctre prini, dac acetia convieuiesc
(2) Dac prinii copilului din afara cstoriei nu convieuiesc, modul de exercitare a auto
ritii printeti se stabilete de ctre instana de tutel, fiind aplicabile prin asemnare
oziiile privitoare la divor
(3) Instana sesizat cu o cerere privind stabilirea filiaiei este obligat s dispun asup
ra modului de exercitare a autoritii printeti, fiind aplicabile prin asemnare dispozii
ile privitoare la divor. nvoiala prinilor
Art. 506. - Cu ncuviinarea instanei de tutel prinii se pot nelege cu privire la exerci
rea autoritii printeti sau cu privire la luarea unei msuri de protecie a copilului, da
c este respectat interesul superior al acestuia. Ascultarea copilului este obliga
torie, dispoziiile art. 264 fiind aplicabile. Exercitarea autoritii printeti de ctre u
n singur printe
Art. 507. - Dac unul dintre prini este decedat, declarat mort prin hotrre judectoreasc,
pus sub interdicie, deczut din exerciiul drepturilor printeti sau dac, din orice moti
v, se afl n neputin de a-i exprima voina, cellalt printe exercit singur autoritatea p
asc.
CAPITOLUL IV Decderea din exerciiul drepturilor printeti
Condiii
Art. 508. -
(1) Instana de tutel, la cererea autoritilor administraiei publice cu atribuii n domeni
ul proteciei copilului, poate pronuna decderea din exerciiul drepturilor printeti dac p
intele pune n pericol viaa, sntatea sau dezvoltarea copilului prin relele tratamente
aplicate acestuia, prin consumul de alcool sau stupefiante, prin purtarea abuzi
v, prin neglijena grav n ndeplinirea obligaiilor printeti ori prin atingerea grav a i
esului superior al copilului
(2) Cererea se judec de urgen, cu citarea prinilor i pe baza raportului de anchet psiho
social. Participarea procurorului este obligatorie. ntinderea decderii
Art. 509. -
(1) Decderea din exerciiul drepturilor printeti este total i se ntinde asupra tuturor c
opiilor nscui la data pronunrii hotrrii
(2) Cu toate acestea, instana poate dispune decderea numai cu privire la anumite d
repturi printeti ori la anumii copii, dar numai dac, n acest fel, nu sunt primejduite
creterea, educarea, nvtura i pregtirea profesional a copiilor. Obligaia de ntreine
Art. 510. - Decderea din exerciiul drepturilor printeti nu scutete printele de obligaia
sa de a da ntreinere copilului. Instituirea tutelei
Art. 511. - n cazul n care, dup decderea din exerciiul drepturilor printeti, copilul se
afl n situaia de a fi lipsit de ngrijirea ambilor prini, se instituie tutela. Redarea
exerciiului drepturilor printeti
Art. 512. -
(1) Instana red printelui exerciiul drepturilor printeti, dac au ncetat mprejurrile
u dus la decderea din exerciiul acestora i dac printele nu mai pune n pericol viaa, sn
ea i dezvoltarea copilului
(2) Pn la soluionarea cererii, instana poate ngdui printelui s aib legturi personale
pilul, dac aceasta este n interesul superior al copilului.
TITLUL V Obligaia de ntreinere
CAPITOLUL I Dispoziii generale
Caracterul legal al obligaiei de ntreinere
Art. 513. - Obligaia de ntreinere exist numai ntre persoanele prevzute de lege. Ea se
datoreaz numai dac sunt ntrunite condiiile cerute de lege. Caracterul personal al ob
ligaiei de ntreinere
Art. 514. -
(1) Obligaia de ntreinere are caracter personal
(2) Ea se stinge prin moartea debitorului sau a creditorului obligaiei de ntreinere
, dac prin lege nu se prevede altfel
(3) Dreptul la ntreinere nu poate fi cedat i nu poate fi urmrit dect n condiiile prevz
e de lege. Inadmisibilitatea renunrii la ntreinere
Art. 515. - Nimeni nu poate renuna pentru viitor la dreptul su la ntreinere.
CAPITOLUL II Persoanele ntre care exist obligaia de ntreinere i ordinea n care aceasta
se datoreaz
Subiectele obligaiei de ntreinere
Art. 516. -
(1) Obligaia de ntreinere exist ntre so i soie, rudele n linie dreapt, ntre frai
ecum i ntre celelalte persoane anume prevzute de lege
(2) Dispoziiile alin. (1) privind obligaia de ntreinere ntre rudele n linie dreapt, pre
cum i ntre frai i surori sunt aplicabile i n cazul adopiei
(3) Obligaia de ntreinere exist ntre fotii soi, n condiiile prevzute de lege. ntre
ilului de ctre soul printelui su
Art. 517. -
(1) Soul care a contribuit la ntreinerea copilului celuilalt so este obligat s preste
ze ntreinere copilului ct timp acesta este minor, ns numai dac prinii si fireti au m
sunt disprui ori sunt n nevoie
(2) La rndul su, copilul poate fi obligat s dea ntreinere celui care l-a ntreinut astfe
l timp de 10 ani. Obligaia de ntreinere aparinnd motenitorilor
Art. 518. -
(1) Motenitorii persoanei care a fost obligat la ntreinerea unui minor sau care i-a
dat ntreinere fr a avea obligaia legal sunt inui, n msura valorii bunurilor motenit
inue ntreinerea, dac prinii minorului au murit, sunt disprui sau sunt n nevoie, ns n
timp cel ntreinut este minor
(2) n cazul n care sunt mai muli motenitori, obligaia este solidar, fiecare dintre ei
contribuind la ntreinerea minorului proporional cu valoarea bunurilor motenite. Ordi
nea de plat a ntreinerii
Art. 519. - ntreinerea se datoreaz n ordinea urmtoare:
a) soii i fotii soi i datoreaz ntreinere naintea celorlali obligai;
b) descendentul este obligat la ntreinere naintea ascendentului, iar dac sunt mai mu
li descendeni sau mai muli ascendeni, cel n grad mai apropiat naintea celui mai ndeprt
;
c) fraii i surorile i datoreaz ntreinere dup prini, ns naintea bunicilor. ntrei
facerii adopiei
Art. 520. - Dup ncetarea adopiei, adoptatul poate cere ntreinere numai de la rudele s
ale fireti sau, dup caz, de la soul su. Pluralitatea de debitori
Art. 521. -
(1) n cazul n care mai multe dintre persoanele prevzute la art. 516 sunt obligate s n
trein aceeai persoan, ele vor contribui la plata ntreinerii, proporional cu mijloacele
pe care le au
(2) Dac printele are drept la ntreinere de la mai muli copii, el poate, n caz de urgen
s porneasc aciunea numai mpotriva unuia dintre ei. Cel care a pltit ntreinerea se poate
ntoarce mpotriva celorlali obligai pentru partea fiecruia. Obligaia subsidiar
Art. 522. - n cazul n care cel obligat n primul rnd la ntreinere nu are mijloace ndestu
ltoare pentru a acoperi nevoile celui care o cere, instana de tutel le poate obliga
pe celelalte persoane ndatorate la ntreinere s o completeze, n ordinea stabilit la ar
t. 519. Divizibilitatea ntreinerii
Art. 523. - Cnd cel obligat nu poate presta, n acelai timp, ntreinere tuturor celor nd
reptii s o cear, instana de tutel, innd seama de nevoile fiecreia dintre aceste pers
poate hotr fie ca ntreinerea s se plteasc numai uneia dintre ele, fie ca ntreinerea s
art ntre mai multe sau toate persoanele ndreptite s o cear. n acest caz, instana hot
odat, modul n care se mparte ntreinerea ntre persoanele care urmeaz a o primi.
CAPITOLUL III Condiiile obligaiei de ntreinere
Creditorul ntreinerii
Art. 524. - Are drept la ntreinere numai cel care se afl n nevoie, neputndu-se ntreine
din munca sau din bunurile sale. Dreptul la ntreinere al minorului
Art. 525. -
(1) Minorul care cere ntreinere de la prinii si se afl n nevoie dac nu se poate ntre
n munca sa, chiar dac ar avea bunuri
(2) Cu toate acestea, n cazul n care prinii n-ar putea presta ntreinerea fr a-i prime
propria lor existen, instana de tutel poate ncuviina ca ntreinerea s se asigure prin
orificarea bunurilor pe care acesta le are, cu excepia celor de strict necesitate.
Comportamentul necorespunztor
Art. 526. -
(1) Nu poate pretinde ntreinere acela care s-a fcut vinovat fa de cel obligat la ntrein
ere de fapte grave, contrare legii sau bunelor moravuri
(2) Acela care se afl n stare de nevoie din culpa sa poate cere numai ntreinerea de
strict necesitate. Debitorul ntreinerii
Art. 527. -
(1) Poate fi obligat la ntreinere numai cel care are mijloacele pentru a o plti sau
are posibilitatea de a dobndi aceste mijloace
(2) La stabilirea mijloacelor celui care datoreaz ntreinerea se ine seama de venitur
ile i bunurile acestuia, precum i de posibilitile de realizare a acestora; de asemen
ea, vor fi avute n vedere celelalte obligaii ale sale. Dovada strii de nevoie
Art. 528. - Starea de nevoie a persoanei ndreptite la ntreinere, precum i mijloacele c
elui care datoreaz ntreinere pot fi dovedite prin orice mijloc de prob.
CAPITOLUL IV Stabilirea i executarea obligaiei de ntreinere
Cuantumul ntreinerii
Art. 529. -
(1) ntreinerea este datorat potrivit cu nevoia celui care o cere i cu mijloacele cel
ui care urmeaz a o plti
(2) Cnd ntreinerea este datorat de printe, ea se stabilete pn la o ptrime din venitul
unar net pentru un copil, o treime pentru 2 copii i o jumtate pentru 3 sau mai muli
copii
(3) Cuantumul ntreinerii datorate copiilor, mpreun cu ntreinerea datorat altor persoane
, potrivit legii, nu poate depi jumtate din venitul net lunar al celui obligat. Mod
alitile de executare
Art. 530. -
(1) Obligaia de ntreinere se execut n natur, prin asigurarea celor necesare traiului i,
dup caz, a cheltuielilor pentru educare, nvtur i pregtire profesional
(2) Dac obligaia de ntreinere nu se execut de bunvoie, n natur, instana de tutel dis
xecutarea ei prin plata unei pensii de ntreinere, stabilit n bani
(3) Pensia de ntreinere se poate stabili sub forma unei sume fixe sau ntr-o cot proc
entual din venitul net lunar al celui care datoreaz ntreinere. Dispoziiile art. 529 a
lin. (2) i (3) rmn aplicabile. Modificarea i ncetarea pensiei de ntreinere
Art. 531. -
(1) Dac se ivete o schimbare n ceea ce privete mijloacele celui care presteaz ntreinere
a i nevoia celui care o primete, instana de tutel, potrivit mprejurrilor, poate mri sau
micora pensia de ntreinere sau poate hotr ncetarea plii ei
(2) Pensia de ntreinere stabilit ntr-o sum fix se indexeaz de drept, trimestrial, n fu
e de rata inflaiei. Data de la care se datoreaz pensia de ntreinere
Art. 532. -
(1) Pensia de ntreinere se datoreaz de la data cererii de chemare n judecat
(2) Cu toate acestea, pensia poate fi acordat i pentru o perioad anterioar, dac intro
ducerea cererii de chemare n judecat a fost ntrziat din culpa debitorului. Plata pens
iei de ntreinere
Art. 533. -
(1) Pensia de ntreinere se pltete n rate periodice, la termenele convenite de pri sau,
lipsa acordului lor, la cele stabilite prin hotrre judectoreasc
(2) Chiar dac creditorul ntreinerii a decedat n perioada corespunztoare unei rate, ntr
einerea este datorat n ntregime pentru acea perioad
(3) De asemenea, prile pot conveni sau, dac sunt motive temeinice, instana de tutel p
oate hotr ca ntreinerea s se execute prin plata anticipat a unei sume globale care s ac
opere nevoile de ntreinere ale celui ndreptit pe o perioad mai ndelungat sau pe ntrea
erioad n care se datoreaz ntreinerea, n msura n care debitorul ntreinerii are mijloa
ecesare acoperirii acestei obligaii. Restituirea ntreinerii nedatorate
Art. 534. - Dac, din orice motiv, se dovedete c ntreinerea prestat, de bunvoie sau ca u
rmare a unei hotrri judectoreti, nu era datorat, cel care a executat obligaia poate s c
ear restituirea de la cel care a primit-o sau de la cel care avea, n realitate, ob
ligaia s o presteze, n acest din urm caz, pe temeiul mbogirii fr just cauz. CARTEA
Despre bunuri*)
TITLUL I Bunurile i drepturile reale n general
CAPITOLUL I Despre bunuri n general
SECIUNEA 1
Despre distincia bunurilor Noiune
Art. 535. - Sunt bunuri lucrurile, corporale sau necorporale, care constituie ob
iectul unui drept patrimonial. Bunurile mobile i imobile
Art. 536. - Bunurile sunt mobile sau imobile. Bunurile imobile
Art. 537. - Sunt imobile terenurile, izvoarele i cursurile de ap, plantaiile prinse
n rdcini, construciile i orice alte lucrri fixate n pmnt cu caracter permanent, plat
ele i alte instalaii de exploatare a resurselor submarine situate pe platoul conti
nental, precum i tot ceea ce, n mod natural sau artificial, este ncorporat n acestea
cu caracter permanent. Bunurile care rmn sau devin imobile
Art. 538. -
(1) Rmn bunuri imobile materialele separate n mod provizoriu de un imobil, pentru a
fi din nou ntrebuinate, att timp ct sunt pstrate n aceeai form, precum i prile int
ale unui imobil care sunt temporar detaate de acesta, dac sunt destinate spre a fi
reintegrate
(2) Materialele aduse pentru a fi ntrebuinate n locul celor vechi devin bunuri imob
ile din momentul n care au dobndit aceast destinaie. Bunurile mobile
Art. 539. -
(1) Bunurile pe care legea nu le consider imobile sunt bunuri mobile
(2) Sunt bunuri mobile i undele electromagnetice sau asimilate acestora, precum i
energia de orice fel produse, captate i transmise, n condiiile legii, de orice pers
oan i puse n serviciul su, indiferent de natura mobiliar sau imobiliar a sursei acesto
ra. Bunurile mobile prin anticipaie
Art. 540. -
(1) Bogiile de orice natur ale solului i subsolului, fructele neculese nc, plantaiile
construciile ncorporate n sol devin mobile prin anticipaie, atunci cnd, prin voina pri
r, sunt privite n natura lor individual n vederea detarii lor
(2) Pentru opozabilitate fa de teri, este necesar notarea n cartea funciar. Universali
tatea de fapt
Art. 541. -
(1) Constituie o universalitate de fapt ansamblul bunurilor care aparin aceleiai p
ersoane i au o destinaie comun stabilit prin voina acesteia sau prin lege
(2) Bunurile care alctuiesc universalitatea de fapt pot, mpreun sau separat, s fac ob
iectul unor acte sau raporturi juridice distincte. Regulile aplicabile drepturil
or purtnd asupra bunurilor
Art. 542. -
(1) Dac nu se prevede altfel, sunt supuse regulilor referitoare la bunurile imobi
le i drepturile reale asupra acestora
(2) Celelalte drepturi patrimoniale sunt supuse, n limitele prevzute de lege, regu
lilor referitoare la bunurile mobile. Bunurile fungibile i bunurile nefungibile
Art. 543. -
(1) Bunurile sunt fungibile sau nefungibile
(2) Sunt fungibile bunurile determinabile dup numr, msur sau greutate, astfel nct pot
fi nlocuite unele prin altele n executarea unei obligaii
(3) Prin act juridic, un bun fungibil prin natura sa poate fi considerat ca nefu
ngibil. Bunurile consumptibile i bunurile neconsumptibile
Art. 544. -
(1) Bunurile sunt consumptibile sau neconsumptibile
(2) Sunt consumptibile bunurile mobile a cror ntrebuinare obinuit implic nstrinarea sa
consumarea substanei
(3) Un bun consumptibil prin natura sa poate deveni neconsumptibil dac, prin act
juridic, i se schimb ntrebuinarea. Bunurile divizibile i bunurile indivizibile
Art. 545. -
(1) Bunurile sunt divizibile sau indivizibile
(2) Bunurile care nu pot fi mprite n natur fr a li se schimba destinaia sunt bunuri in
vizibile
(3) Prin act juridic, un bun divizibil prin natura lui poate fi considerat indiv
izibil. Bunurile principale i bunurile accesorii
Art. 546. -
(1) Bunul care a fost destinat, n mod stabil i exclusiv, ntrebuinrii economice a altu
i bun este accesoriu att timp ct satisface aceast utilizare
(2) Destinaia comun poate s fie stabilit numai de proprietarul ambelor bunuri
(3) Dac nu se prevede altfel, bunul accesoriu urmeaz situaia juridic a bunului princ
ipal, inclusiv n caz de nstrinare sau de grevare a bunului principal
(4) ncetarea calitii de bun accesoriu nu poate fi ns opus unui ter care a dobndit ante
or drepturi privitoare la bunul principal
(5) Separarea temporar a unui bun accesoriu de bunul principal nu i nltur aceast calit
ate
(6) Drepturile unui ter privitoare la un bun nu pot fi nclcate prin transformarea a
cestuia n bun accesoriu. SECIUNEA a 2-a Produsele bunurilor Produsele bunurilor
Art. 547. - Produsele bunurilor sunt fructele i productele. Fructele
Art. 548. -
(1) Fructele reprezint acele produse care deriv din folosirea unui bun, fr a diminua
substana acestuia. Fructele sunt: naturale, industriale i civile. Fructele civile
se numesc i venituri
(2) Fructele naturale sunt produsele directe i periodice ale unui bun, obinute fr in
tervenia omului, cum ar fi acelea pe care pmntul le produce de la sine, producia i sp
orul animalelor
(3) Fructele industriale sunt produsele directe i periodice ale unui bun, obinute
ca rezultat al interveniei omului, cum ar fi recoltele de orice fel
(4) Fructele civile sunt veniturile rezultate din folosirea bunului de ctre o alt
persoan n virtutea unui act juridic, precum chiriile, arenzile, dobnzile, venitul r
entelor i dividendele. Productele
Art. 549. - Productele sunt produsele obinute dintr-un bun cu consumarea sau dimi
nuarea substanei acestuia, precum copacii unei pduri, piatra dintr-o carier i altele
asemenea. Dobndirea fructelor i a productelor
Art. 550. -
(1) Fructele i productele se cuvin proprietarului, dac prin lege nu se dispune alt
fel
(2) Dreptul de proprietate asupra fructelor naturale i industriale se dobndete la d
ata separrii de bunul care le-a produs
(3) Dreptul de proprietate asupra fructelor civile se dobndete zi cu zi
(4) Cel care, fr acordul proprietarului, avanseaz cheltuielile necesare pentru prod
ucerea i perceperea fructelor sau productelor poate cere restituirea cheltuielilo
r
(5) n acest caz, produsele sau contravaloarea acestora pot fi reinute pn la restitui
rea cheltuielilor. Cu toate acestea, proprietarul poate cere obligarea posesorul
ui la predarea produselor ori a contravalorii acestora dac furnizeaz o garanie ndest
ultoare.
CAPITOLUL II Drepturile reale n general
Drepturile reale
Art. 551. - Sunt drepturi reale:
1. dreptul de proprietate;
2. dreptul de superficie;
3. dreptul de uzufruct;
4. dreptul de uz;
5. dreptul de abitaie;
6. dreptul de servitute;
7. dreptul de administrare;
8. dreptul de concesiune;
9. dreptul de folosin;
10. drepturile reale de garanie;
11. alte drepturi crora legea le recunoate acest caracter. Formele de proprietate
Art. 552. - Proprietatea este public sau privat. Proprietatea privat
Art. 553. -
(1) Sunt obiect al proprietii private toate bunurile de uz sau de interes privat a
parinnd persoanelor fizice, persoanelor juridice de drept privat sau de drept publ
ic, inclusiv bunurile care alctuiesc domeniul privat al statului i al unitilor admin
istrativ-teritoriale
(2) Motenirile vacante se constat prin certificat de vacan succesoral i intr n domeniu
privat al comunei, oraului sau municipiului, dup caz, fr nscriere n cartea funciar. Imo
bilele cu privire la care s-a renunat la dreptul de proprietate conform art. 562
alin. (2) se dobndesc, fr nscriere n cartea funciar, de comun, ora sau municipiu, dup
, i intr n domeniul privat al acestora prin hotrrea consiliului local
(3) Motenirile vacante i imobilele menionate la alin. (2), aflate n strintate, se cuvi
n statului romn
(4) Bunurile obiect al proprietii private, indiferent de titular, sunt i rmn n circuit
ul civil, dac prin lege nu se dispune altfel. Ele pot fi nstrinate, pot face obiect
ul unei urmriri silite i pot fi dobndite prin orice mod prevzut de lege. Proprietate
a public
Art. 554. -
(1) Bunurile statului i ale unitilor administrativ-teritoriale care, prin natura lo
r sau prin declaraia legii, sunt de uz sau de interes public formeaz obiectul prop
rietii publice, ns numai dac au fost legal dobndite de ctre acestea
(2) Dac prin lege nu se prevede altfel, dispoziiile aplicabile dreptului de propri
etate privat se aplic i dreptului de proprietate public, ns numai n msura n care sunt
patibile cu acesta din urm.
TITLUL II Proprietatea privat
CAPITOLUL I Dispoziii generale
SECIUNEA 1
Coninutul, ntinderea i stingerea dreptului de proprietate privat Coninutul dreptului
de proprietate privat
Art. 555. -
(1) Proprietatea privat este dreptul titularului de a poseda, folosi i dispune de
un bun n mod exclusiv, absolut i perpetuu, n limitele stabilite de lege
(2) n condiiile legii, dreptul de proprietate privat este susceptibil de modaliti i de
zmembrminte, dup caz. Limitele exercitrii dreptului de proprietate privat
Art. 556. -
(1) Dreptul de proprietate poate fi exercitat n limitele materiale ale obiectului
su. Acestea sunt limitele corporale ale bunului care formeaz obiectul dreptului d
e proprietate, cu ngrdirile stabilite prin lege
(2) Prin lege poate fi limitat exercitarea atributelor dreptului de proprietate
(3) Exercitarea dreptului de proprietate poate fi limitat i prin voina proprietarul
ui, cu excepiile prevzute de lege. Dobndirea dreptului de proprietate
Art. 557. -
(1) Dreptul de proprietate se poate dobndi, n condiiile legii, prin convenie, motenir
e legal sau testamentar, accesiune, uzucapiune, ca efect al posesiei de bun-credin n c
azul bunurilor mobile i al fructelor, prin ocupaiune, tradiiune, precum i prin hotrre
judectoreasc, atunci cnd ea este translativ de proprietate prin ea nsi
(2) n cazurile prevzute de lege, proprietatea se poate dobndi prin efectul unui act
administrativ
(3) Prin lege se pot reglementa i alte moduri de dobndire a dreptului de proprieta
te
(4) Cu excepia cazurilor anume prevzute de lege, n cazul bunurilor imobile dreptul
de proprietate se dobndete prin nscriere n cartea funciar, cu respectarea dispoziiilor
prevzute la art. 888. Riscul pieirii bunului
Art. 558. - Proprietarul suport riscul pieirii bunului, dac acesta n-a fost asumat
de o alt persoan sau dac prin lege nu se dispune altfel. ntinderea dreptului de pro
prietate asupra terenurilor
Art. 559. -
(1) Proprietatea terenului se ntinde i asupra subsolului i a spaiului de deasupra te
renului, cu respectarea limitelor legale
(2) Proprietarul poate face, deasupra i n subsolul terenului, toate construciile, p
lantaiile i lucrrile pe care le gsete de cuviin, n afar de excepiile stabilite de le
oate trage din ele toate foloasele pe care acestea le-ar produce. El este inut s r
especte, n condiiile i n limitele determinate de lege, drepturile terilor asupra resu
rselor minerale ale subsolului, izvoarelor i apelor subterane, lucrrilor i instalaii
lor subterane i altora asemenea
(3) Apele de suprafa i albiile acestora aparin proprietarului terenului pe care se f
ormeaz sau curg, n condiiile prevzute de lege. Proprietarul unui teren are, de aseme
nea, dreptul de a apropria i de a utiliza, n condiiile legii, apa izvoarelor i a lac
urilor aflate pe terenul respectiv, apa freatic, precum i apele pluviale. Obligaia
de grniuire
Art. 560. - Proprietarii terenurilor nvecinate sunt obligai s contribuie la grniuire
prin reconstituirea hotarului i fixarea semnelor corespunztoare, suportnd, n mod ega
l, cheltuielile ocazionate de aceasta. Dreptul de ngrdire
Art. 561. - Orice proprietar poate s i ngrdeasc proprietatea, suportnd, n condiiile l
, cheltuielile ocazionate. Stingerea dreptului de proprietate
Art. 562. -
(1) Dreptul de proprietate privat se stinge prin pieirea bunului, dar nu se sting
e prin neuz. El poate fi ns dobndit de altul prin uzucapiune sau ntr-un alt mod, n ca
zurile i condiiile anume determinate de lege
(2) Proprietarul poate abandona bunul su mobil sau poate renuna, prin declaraie aut
entic, la dreptul de proprietate asupra bunului imobil, nscris n cartea funciar. Dre
ptul se stinge n momentul prsirii bunului mobil, iar dac bunul este imobil, prin nscr
ierea n cartea funciar, n condiiile legii, a declaraiei de renunare
(3) Exproprierea se poate face numai pentru o cauz de utilitate public stabilit pot
rivit legii, cu just i prealabil despgubire, fixat de comun acord ntre proprietar i exp
ropriator. n caz de divergen asupra cuantumului despgubirilor, acesta se stabilete pe
cale judectoreasc
(4) Nu pot fi supuse confiscrii dect bunurile destinate sau folosite pentru svrirea u
nei infraciuni ori contravenii sau cele rezultate din acestea. SECIUNEA a 2-a Aprare
a dreptului de proprietate privat Aciunea n revendicare
Art. 563. -
(1) Proprietarul unui bun are dreptul de a-l revendica de la posesor sau de la o
alt persoan care l deine fr drept. El are, de asemenea, dreptul la despgubiri, dac es
cazul
(2) Dreptul la aciunea n revendicare este imprescriptibil, cu excepia cazurilor n ca
re prin lege se dispune altfel
(3) Dreptul de proprietate dobndit cu bun-credin, n condiiile legii, este pe deplin re
cunoscut
(4) Hotrrea judectoreasc prin care s-a admis aciunea n revendicare este opozabil i poa
fi executat i mpotriva terului dobnditor, n condiiile Codului de procedur civil. Ac
negatorie
Art. 564. -
(1) Proprietarul poate intenta aciunea negatorie contra oricrei persoane care pret
inde c este titularul vreunui drept real, altul dect cel de proprietate, asupra bu
nului su
(2) Dreptul la aciunea negatorie este imprescriptibil. Proba dreptului de proprie
tate asupra imobilelor nscrise n cartea funciar
Art. 565. - n cazul imobilelor nscrise n cartea funciar, dovada dreptului de proprie
tate se face cu extrasul de carte funciar. Efectele admiterii aciunii n revendicare
Art. 566. -
(1) Prtul va fi obligat la restituirea bunului sau la despgubiri dac bunul a pierit
din culpa sa ori a fost nstrinat. n aceleai condiii, prtul va fi obligat la restituirea
productelor sau a contravalorii acestora. n toate cazurile, despgubirile vor fi e
valuate n raport cu momentul restituirii
(2) Posesorul de rea-credin sau detentorul precar va fi obligat, la cerere, i la re
stituirea fructelor produse de bun pn la napoierea acestuia ctre proprietar
(3) Proprietarul poate fi obligat, la cerere, s restituie posesorului cheltuielil
e necesare pe care acesta le-a fcut
(4) Cheltuielile utile se restituie, la cerere, n limita sporului de valoare, dac
prin lege nu se prevede altfel
(5) De asemenea, proprietarul va putea fi obligat, la cerere, la restituirea che
ltuielilor necesare pentru producerea i culegerea fructelor sau a productelor
(6) Prtul are un drept de retenie asupra produselor pn la restituirea cheltuielilor fc
ute pentru producerea i culegerea acestora, cu excepia cazului n care proprietarul
furnizeaz prtului o garanie ndestultoare
(7) Dreptul de retenie nu poate fi exercitat n niciun caz asupra bunului frugifer
sau cnd intrarea n stpnirea material a bunului s-a fcut prin violen ori fraud sau cn
usele sunt bunuri perisabile ori sunt supuse, ca urmare a trecerii unei perioade
scurte de timp, unei scderi semnificative a valorii lor
(8) Proprietarul nu este dator s acopere cheltuielile voluptuare. Posesorul are d
reptul de a-i nsui lucrrile efectuate cu aceste cheltuieli numai dac prin aceasta bun
ul nu se deterioreaz
(9) Dispoziiile alin. (3), (4) i (8) se aplic numai n acele situaii n care cheltuielil
e nu se concretizeaz ntr-o lucrare nou, caz n care sunt incidente dispoziiile corespu
nztoare din materia accesiunii imobiliare artificiale.
CAPITOLUL II Accesiunea
SECIUNEA 1
Dispoziii generale Dobndirea dreptului de proprietate prin accesiune
Art. 567. - Prin accesiune, proprietarul unui bun devine proprietarul a tot ce s
e alipete cu bunul ori se ncorporeaz n acesta, dac legea nu prevede altfel. Formele a
ccesiunii
Art. 568. - Accesiunea este natural, cnd unirea sau ncorporarea este urmarea unui e
veniment natural, ori artificial, cnd rezult din fapta proprietarului ori a unei al
te persoane. SECIUNEA a 2-a Accesiunea imobiliar natural Aluviunile
Art. 569. - Adugirile de teren la malurile apelor curgtoare revin proprietarului f
ondului riveran, numai dac ele se formeaz treptat. Terenul lsat de apele curgtoare
Art. 570. - Proprietarul fondului riveran dobndete, de asemenea, terenul lsat de ap
ele curgtoare care s-au retras treptat de la rmul respectiv. Terenul lsat de apele s
tttoare
Art. 571. -
(1) Proprietarul terenului nconjurat de heleteie, iazuri, canale i alte asemenea ap
e stttoare nu devine proprietarul terenurilor aprute prin scderea temporar a acestor
ape sub nlimea de scurgere
(2) Tot astfel, proprietarul acestor ape nu dobndete niciun drept asupra terenului
acoperit ca urmare a unor revrsri sporadice. Avulsiunea
Art. 572. - Proprietarul terenului de la care o ap curgtoare a smuls brusc o poriun
e de mal din teren, alipind-o la terenul altui proprietar riveran, nu pierde dre
ptul de proprietate asupra prii desprinse dac o revendic n termen de un an de la data
faptului. Albiile rurilor, insulele i prundiurile
Art. 573. -
(1) Albiile rurilor aparin proprietarilor riverani, cu excepia acelora care, potriv
it legii, fac obiectul proprietii publice
(2) Insulele i prundiurile care nu sunt n legtur cu terenurile avnd malul la nivelul m
ediu al apei revin proprietarului albiei
(3) Dac insula aparine proprietarilor riverani i trece peste jumtatea apei, fiecare
dintre ei are dreptul de proprietate asupra prii de insul ce se ntinde spre el porni
nd de la jumtatea apei. Dreptul de proprietate asupra insulelor nou-formate
Art. 574. - n cazul n care o ap curgtoare, formndu-i un bra nou, nconjoar terenul unu
oprietar riveran, el rmne proprietar asupra insulei astfel create. Albiile prsite de
apele curgtoare
Art. 575. - Albia prsit de o ap curgtoare care i-a format un nou curs va avea regimul
juridic stabilit n legea special. Accesiunea natural asupra animalelor
Art. 576. -
(1) Animalele domestice rtcite pe terenul altuia i revin acestuia din urm dac proprie
tarul nu le revendic n termen de 30 de zile de la data declaraiei fcute la primrie de
ctre proprietarul terenului
(2) Porumbeii, iepurii, petii i alte asemenea animale care trec pe fondul altui pr
oprietar aparin acestuia ct timp rmn pe fond, cu excepia cazului n care trecerea a fos
t provocat prin fraud sau prin artificii
(3) Roiul de albine trecut pe terenul altuia revine proprietarului acestuia numa
i dac proprietarul roiului nu l urmrete sau nceteaz s l urmreasc timp de dou zile.
a 3-a Accesiunea imobiliar artificial 1. Dispoziii comune Dobndirea lucrrii de ctre pro
prietarul imobilului
Art. 577. -
(1) Construciile, plantaiile i orice alte lucrri efectuate asupra unui imobil, denum
ite n continuare lucrri, revin proprietarului acelui imobil dac prin lege sau act j
uridic nu se prevede altfel
(2) Cnd lucrarea este realizat de proprietarul imobilului cu materialele sale sau
cu materialele altuia, dreptul de proprietate asupra lucrrii se nate n favoarea pro
prietarului imobilului din momentul nceperii lucrrii, pe msura realizrii ei, dac prin
lege sau act juridic nu se prevede altfel. Categoriile de lucrri
Art. 578. -
(1) Lucrrile pot fi autonome sau adugate, cu caracter durabil sau provizoriu
(2) Lucrrile autonome sunt construciile, plantaiile i orice alte lucrri cu caracter d
e sine stttor realizate asupra unui imobil
(3) Lucrrile adugate nu au caracter de sine stttor. Ele pot fi:
a) necesare, atunci cnd n lipsa acestora imobilul ar pieri sau s-ar deteriora;
b) utile, atunci cnd sporesc valoarea economic a imobilului;
c) voluptuare, atunci cnd sunt fcute pentru simpla plcere a celui care le-a realiza
t, fr a spori valoarea economic a imobilului. Prezumiile n favoarea proprietarului im
obilului
Art. 579. -
(1) Orice lucrare este prezumat a fi fcut de proprietarul imobilului, cu cheltuiala
sa i c este a lui, pn la proba contrar
(2) Proba contrar se poate face cnd s-a constituit un drept de superficie, cnd prop
rietarul imobilului nu i-a intabulat dreptul de proprietate asupra lucrrii noi sau
n alte cazuri prevzute de lege. 2. Realizarea lucrrii cu materialele altuia Regimul
juridic
Art. 580. -
(1) n cazul n care a realizat lucrarea cu materialele altuia, proprietarul imobilu
lui devine proprietarul lucrrii, neputnd fi obligat la desfiinarea acesteia i nici l
a restituirea materialelor ntrebuinate
(2) Proprietarul materialelor are numai dreptul la contravaloarea materialelor,
precum i la repararea, n condiiile legii, a oricror alte prejudicii cauzate. 3. Reali
zarea unei lucrri autonome cu caracter durabil asupra imobilului altuia Lucrrile a
utonome cu caracter durabil efectuate cu bun-credin
Art. 581. - n cazul n care autorul lucrrii autonome cu caracter durabil asupra imob
ilului altuia este de bun-credin, proprietarul imobilului are dreptul:
a) s cear instanei s dispun nscrierea sa n cartea funciar ca proprietar al lucrrii, p
, la alegerea sa, autorului lucrrii fie valoarea materialelor i a manoperei, fie s
porul de valoare adus imobilului prin efectuarea lucrrii; sau
b) s cear obligarea autorului lucrrii s cumpere imobilul la valoarea de circulaie pe
care acesta ar fi avut-o dac lucrarea nu s-ar fi efectuat. Lucrrile autonome cu ca
racter durabil efectuate cu rea-credin
Art. 582. -
(1) n cazul n care autorul lucrrii autonome cu caracter durabil asupra imobilului a
ltuia este de rea-credin, proprietarul imobilului are dreptul:
a) s cear instanei s dispun nscrierea sa n cartea funciar ca proprietar al lucrrii, c
ata, la alegerea sa, ctre autorul lucrrii, a jumtate din valoarea materialelor i a m
anoperei ori din sporul de valoare adus imobilului; sau
b) s cear obligarea autorului lucrrii la desfiinarea acesteia; sau
c) s cear obligarea autorului lucrrii s cumpere imobilul la valoarea de circulaie pe
care acesta ar fi avut-o dac lucrarea nu s-ar fi efectuat
(2) Desfiinarea lucrrii se face, cu respectarea dispoziiilor legale n materie, pe ch
eltuiala autorului acesteia, care este inut totodat s repare orice prejudicii cauza
te, inclusiv pentru lipsa de folosin. 4. Realizarea unei lucrri adugate cu caracter d
urabil asupra imobilului altuia Lucrrile adugate necesare
Art. 583. -
(1) Proprietarul imobilului dobndete dreptul de proprietate asupra lucrrii adugate n
ecesare din momentul efecturii acesteia, pltind autorului cheltuielile rezonabile
fcute de acesta, chiar dac imobilul nu mai exist
(2) n cazul n care lucrarea a fost efectuat cu rea-credin, din suma datorat de proprie
tarul imobilului se va putea deduce valoarea fructelor imobilului diminuat cu cos
turile necesare obinerii acestora. Lucrrile adugate utile
Art. 584. -
(1) n cazul n care autorul lucrrii utile este de bun-credin, proprietarul imobilului d
evine proprietarul lucrrii din momentul efecturii acesteia, cu plata, la alegerea
sa:
a) a valorii materialelor i a manoperei; sau
b) a sporului de valoare adus imobilului
(2) n cazul n care autorul lucrrii utile este de rea-credin, proprietarul imobilului
are dreptul:
a) s devin proprietarul lucrrii, n funcie de regimul acesteia, cu sau fr nscriere n c
a funciar, dup caz, pltind, la alegerea sa, autorului lucrrii fie jumtate din valoare
a materialelor i a manoperei, fie jumtate din sporul de valoare adus imobilului; s
au
b) s cear obligarea autorului lucrrii la desfiinarea acesteia, cu repunerea imobilul
ui n situaia anterioar i plata de daune-interese
(3) n ambele cazuri, cnd valoarea lucrrii este considerabil, proprietarul imobilului
poate cere obligarea autorului s l cumpere la valoarea de circulaie pe care imobil
ul ar fi avut-o dac lucrarea nu s-ar fi efectuat. Lucrrile adugate voluptuare
Art. 585. -
(1) n cazul lucrrii voluptuare, proprietarul imobilului are dreptul:
a) s devin proprietarul lucrrii, fr nscriere n cartea funciar i fr nicio obligaie
l lucrrii;
b) s cear obligarea autorului de rea-credin al lucrrii la desfiinarea acesteia, cu rea
ducerea imobilului n situaia anterioar i plata de daune-interese
(2) Autorul de bun-credin al lucrrii poate s o ridice nainte de restituirea imobilului
ctre proprietar, cu condiia de a readuce imobilul n situaia anterioar. 5. nelesul uno
termeni Buna-credin a autorului lucrrii
Art. 586. -
(1) Autorul lucrrii este de bun-credin dac se ntemeiaz fie pe cuprinsul crii funciare
re, la data realizrii lucrrii, era nscris ca proprietar al imobilului, fie pe un mo
d de dobndire nesupus nscrierii n cartea funciar, dac, n ambele cazuri, nu rezulta din
cartea funciar i nu a cunoscut pe nicio alt cale viciul titlului su
(2) Cu toate acestea, nu poate invoca buna-credin cel care construiete n lipsa sau c
u nerespectarea autorizaiilor cerute de lege
(3) Dispoziiile alin. (1) i (2) sunt aplicabile i autorului lucrrii care se ntemeiaz p
e un drept de superficie sau pe orice alt drept care, potrivit legii, i permite,
realiznd o lucrare asupra imobilului altuia, s devin proprietarul acesteia. 6. Dispo
ziii speciale Lucrrile realizate parial asupra imobilului autorului
Art. 587. -
(1) n cazul lucrrii cu caracter durabil realizate cu bun-credin parial asupra imobilul
ui autorului i parial pe terenul proprietarului vecin, acesta din urm poate cere nsc
rierea ntr-o nou carte funciar a unui drept de coproprietate al vecinilor asupra im
obilului rezultat, incluznd terenul aferent, n raport cu valoarea contribuiei fiecru
ia
(2) Dac lucrarea a fost realizat cu rea-credin, proprietarul terenului vecin poate o
pta ntre a cere ridicarea lucrrii de pe teren, cu obligarea autorului acesteia la
plata de daune-interese, dac este cazul, i a cere nscrierea n cartea funciar a unui d
rept de coproprietate al vecinilor. La stabilirea cotelor-pri se va ine seama de va
loarea terenului proprietarului vecin i de jumtate din valoarea contribuiei autorul
ui lucrrii
(3) n caz de nenelegere ntre pri, instana de judecat va stabili valoarea contribuiei
eia la imobilul rezultat, respectiv a cotelor-pri din dreptul de proprietate. Lucrr
ile provizorii
Art. 588. - Cnd lucrarea are caracter provizoriu, n absena unei nelegeri contrare, au
torul ei va fi obligat s o desfiineze, cu respectarea dispoziiilor legale n materie,
i, dac este de rea-credin, s plteasc despgubiri pentru prejudiciile cauzate, inclusiv
entru lipsa de folosin. nscrierea dreptului de proprietate n cartea funciar
Art. 589. - Ori de cte ori dobndirea dreptului de proprietate, exclusiv sau pe cote
-pri, este condiionat, potrivit reglementrilor din prezenta seciune, de nscrierea n ca
ea funciar, nscrierea se face n temeiul conveniei prilor, ncheiat n form autentic,
caz, al hotrrii judectoreti. Dreptul autorului lucrrii la ridicarea materialelor
Art. 590. -
(1) Pn la data ncheierii conveniei sau a introducerii aciunii de ctre cel ndreptit la
ierea n cartea funciar, autorul lucrrii i poate ridica materialele
(2) Dac lucrarea a fost efectuat cu rea-credin, autorul acesteia va putea fi obligat
, dac este cazul, la plata de daune-interese. Regulile privind exercitarea dreptu
lui autorului lucrrii la indemnizaie
Art. 591. -
(1) Prescripia dreptului la aciune al autorului lucrrii privind plata indemnizaiei n
u curge ct timp el este lsat de proprietar s dein imobilul
(2) Autorul lucrrii de bun-credin are un drept de ipotec legal asupra imobilului pentr
u plata indemnizaiei i poate cere nscrierea dreptului de ipotec n baza conveniei ncheia
te n form autentic sau a unei hotrri judectoreti, potrivit dispoziiilor art. 589. Regu
le privind obligarea autorului lucrrii la cumprarea imobilului
Art. 592. -
(1) Ori de cte ori proprietarul opteaz pentru obligarea autorului lucrrii la cumprar
ea imobilului, n absena nelegerii prilor, proprietarul poate cere instanei judectoret
abilirea preului i pronunarea unei hotrri care s in loc de contract de vnzare-cumpra
(2) Proprietarul iniial al imobilului are un drept de ipotec legal asupra acestuia
pentru plata preului de ctre autorul lucrrii. Pasivitatea proprietarului pe durata
realizrii lucrrii
Art. 593. - Autorul de rea-credin al lucrrii nu poate s opun proprietarului terenului
pasivitatea pe care ar fi vdit-o pe durata realizrii lucrrii. Autorul lucrrii care
folosete materialele altuia
Art. 594. - Dac nu sunt ndeplinite condiiile legale pentru dobndirea bunurilor mobil
e prin posesia de bun-credin, cel care realizeaz o lucrare asupra imobilului altuia
folosind materialele unui ter este obligat la plata contravalorii materialelor, p
recum i la repararea, n condiiile legii, a oricror alte prejudicii cauzate. Stabilir
ea indemnizaiei sau a despgubirii
Art. 595. - Ori de cte ori, n aplicarea unei dispoziii din prezenta seciune, instana
este nvestit s stabileasc ntinderea indemnizaiei sau a despgubirii, ea va ine seama de
aloarea de circulaie a bunului calculat la data hotrrii judectoreti. Cazurile speciale
de accesiune
Art. 596. -
(1) Titularul dreptului de superficie ori al altui drept real asupra imobilului
altuia care i permite s dobndeasc proprietatea asupra lucrrii realizate asupra acelui
imobil va avea, n caz de accesiune, n mod corespunztor, drepturile i obligaiile regl
ementate pentru proprietarul imobilului, dac nu s-a prevzut altfel n momentul const
ituirii dreptului real
(2) Dispoziiile art. 582 i art. 587 alin. (2) se aplic, n mod corespunztor, i lucrrilor
autonome cu caracter durabil efectuate de titularul unui drept real asupra imob
ilului altuia care nu i permite s dobndeasc proprietatea asupra lucrrii realizate asu
pra acelui imobil
(3) Pentru lucrrile adugate efectuate de titularul unui drept real asupra imobilul
ui altuia care nu i permite s dobndeasc proprietatea lucrrii realizate asupra acelui
imobil se aplic, n mod corespunztor, dispoziiile art. 716, n lipsa unei prevederi con
trare. Lucrrile efectuate de un detentor precar
Art. 597. - Lucrrile fcute de un detentor precar sunt supuse, n mod corespunztor, re
gulilor aplicabile autorului de rea-credin. SECIUNEA a 4-a Accesiunea mobiliar Acces
iunea mobiliar
Art. 598. -
(1) Bunul mobil produs cu materialele altuia aparine celui care l-a confecionat sa
u, dup caz, proprietarului materialelor, n funcie de raportul dintre manoper i valoar
ea materialelor, determinat la data confecionrii bunului
(2) Proprietarul bunului datoreaz despgubiri egale cu valoarea manoperei sau, dup c
az, cu valoarea materialelor. Raportul dintre valoarea manoperei i valoarea mater
ialelor
Art. 599. - n toate cazurile n care valoarea materialelor este egal cu manopera sau
exist o diferen nesemnificativ, proprietatea asupra bunului este comun i se exercit n
ondiiile seciunii a 2-a a cap. IV din prezentul titlu. Unirea a dou bunuri mobile
Art. 600. - n cazul n care se unesc dou bunuri mobile avnd proprietari diferii, fieca
re poate pretinde separarea bunurilor dac prin aceasta cellalt proprietar nu ar su
feri un prejudiciu mai mare de o zecime din valoarea bunului su. Regulile aplicab
ile n cazul imposibilitii de separare a bunurilor unite
Art. 601. - Dac nu se poate obine separarea bunurilor mobile unite sunt aplicabile
, n mod corespunztor, dispoziiile art. 598 i 599.
CAPITOLUL III Limitele juridice ale dreptului de proprietate privat
SECIUNEA 1
Limite legale 1. Dispoziii comune Interesul public i interesul privat
Art. 602. -
(1) Legea poate limita exercitarea dreptului de proprietate fie n interes public,
fie n interes privat
(2) Limitele legale n interes privat pot fi modificate ori desfiinate temporar pri
n acordul prilor. Pentru opozabilitate fa de teri este necesar ndeplinirea formalitil
e publicitate prevzute de lege. Regulile privind protecia mediului i buna vecintate
Art. 603. - Dreptul de proprietate oblig la respectarea sarcinilor privind proteci
a mediului i asigurarea bunei vecinti, precum i la respectarea celorlalte sarcini car
e, potrivit legii sau obiceiului, revin proprietarului. 2. Folosirea apelor Regul
ile privind curgerea fireasc a apelor
Art. 604. -
(1) Proprietarul fondului inferior nu poate mpiedica n niciun fel curgerea fireasc
a apelor provenite de pe fondul superior
(2) Dac aceast curgere cauzeaz prejudicii fondului inferior, proprietarul acestuia
poate cere autorizarea justiiei spre a face pe fondul su lucrrile necesare schimbrii
direciei apelor, suportnd toate cheltuielile ocazionate
(3) La rndul su, proprietarul fondului superior este obligat s nu efectueze nicio l
ucrare de natur s agraveze situaia fondului inferior. Regulile privind curgerea pro
vocat a apelor
Art. 605. -
(1) Proprietarul fondului inferior nu poate mpiedica nici curgerea provocat de pro
prietarul fondului superior sau de alte persoane, aa cum este cazul apelor care nesc
pe acest din urm fond datorit unor lucrri subterane ntreprinse de proprietarul aces
tuia, al apelor provenite din secarea terenurilor mltinoase, al apelor folosite ntr
-un scop casnic, agricol sau industrial, ns numai dac aceast curgere preced vrsarea ntr
-un curs de ap sau ntr-un an
(2) n acest caz, proprietarul fondului superior este obligat s aleag calea i mijloac
ele de scurgere de natur s aduc prejudicii minime fondului inferior, rmnnd dator la pl
ata unei despgubiri juste i prealabile ctre proprietarul acestui din urm fond
(3) Dispoziiile prezentului articol nu se aplic atunci cnd pe fondul inferior se af
l o construcie, mpreun cu grdina i curtea aferent, sau un cimitir. Cheltuielile referit
oare la irigaii
Art. 606. -
(1) Proprietarul care vrea s foloseasc pentru irigarea terenului su apele naturale i
artificiale de care poate dispune n mod efectiv are dreptul ca, pe cheltuiala sa
exclusiv, s fac pe terenul riveranului opus lucrrile necesare pentru captarea apei
(2) Dispoziiile art. 605 alin. (2) i (3) se aplic n mod corespunztor. Obligaia proprie
tarului cruia i prisosete apa
Art. 607. -
(1) Proprietarul cruia i prisosete apa pentru necesitile curente este obligat ca, n sc
himbul unei juste i prealabile compensaii, s ofere acest surplus pentru proprietaru
l care nu i-ar putea procura apa necesar pentru fondul su dect cu o cheltuial excesiv
(2) Proprietarul nu poate fi scutit de obligaia prevzut la alin. (1) pretinznd c ar p
utea acorda surplusului de ap o alt destinaie dect satisfacerea necesitilor curente. E
l poate ns cere despgubiri suplimentare proprietarului aflat n nevoie, cu condiia de
a dovedi existena real a destinaiei pretinse. ntrebuinarea izvoarelor
Art. 608. -
(1) Proprietarul poate acorda orice ntrebuinare izvorului ce ar exista pe fondul su
, sub rezerva de a nu aduce atingere drepturilor dobndite de proprietarul fondulu
i inferior
(2) Proprietarul fondului pe care se afl izvorul nu poate s i schimbe cursul dac pri
n aceast schimbare ar lipsi locuitorii unei localiti de apa necesar pentru satisface
rea nevoilor curente. Despgubirile datorate proprietarului fondului pe care se af
l izvorul
Art. 609. -
(1) Proprietarul fondului pe care se afl izvorul poate cere repararea prejudiciil
or cauzate de persoana care, prin lucrrile efectuate, a secat, a micorat ori a alt
erat apele sale
(2) Dac starea de fapt o permite, proprietarul fondului poate pretinde restabilir
ea situaiei anterioare atunci cnd apa era indispensabil pentru exploatarea fondului
su
(3) n cazul n care izvorul se ntinde pe dou fonduri nvecinate, dispoziiile alin. (1) i
(2) se aplic n mod corespunztor, innd seama de ntinderea izvorului pe fiecare fond. Re
gulile speciale privind folosirea apelor
Art. 610. - Dispoziiile prezentului paragraf se completeaz cu reglementrile special
e n materia regimului apelor. 3. Pictura streinii Pictura streinii
Art. 611. - Proprietarul este obligat s i fac streaina casei sale astfel nct apele prov
enind de la ploi s nu se scurg pe fondul proprietarului vecin. 4. Distana i lucrrile i
ntermediare cerute pentru anumite construcii, lucrri i plantaii Distana minim n constru
cii
Art. 612. - Orice construcii, lucrri sau plantaii se pot face de ctre proprietarul f
ondului numai cu respectarea unei distane minime de 60 de cm fa de linia de hotar,
dac nu se prevede altfel prin lege sau prin regulamentul de urbanism, astfel nct s n
u se aduc atingere drepturilor proprietarului vecin. Orice derogare de la distana
minim se poate face prin acordul prilor exprimat printr-un nscris autentic. Distana m
inim pentru arbori
Art. 613. -
(1) n lipsa unor dispoziii cuprinse n lege, regulamentul de urbanism sau a obiceiul
ui locului, arborii trebuie sdii la o distan de cel puin 2 metri de linia de hotar, c
u excepia acelora mai mici de 2 metri, a plantaiilor i a gardurilor vii
(2) n caz de nerespectare a distanei, proprietarul vecin este ndreptit s cear scoaterea
ori, dup caz, tierea, la nlimea cuvenit, a arborilor, plantaiilor ori a gardurilor vii
, pe cheltuiala proprietarului fondului pe care acestea sunt ridicate
(3) Proprietarul fondului peste care se ntind rdcinile sau ramurile arborilor aparinn
d proprietarului vecin are dreptul de a le tia, precum i dreptul de a pstra fructel
e czute n mod natural pe fondul su. 5. Vederea asupra proprietii vecinului Fereastra s
au deschiderea n zidul comun
Art. 614. - Nu este permis s se fac fereastr sau deschidere n zidul comun dect cu aco
rdul proprietarilor. Distana minim pentru fereastra de vedere
Art. 615. -
(1) Este obligatorie pstrarea unei distane de cel puin 2 metri ntre fondul, ngrdit sau
nengrdit, aparinnd proprietarului vecin i fereastra pentru vedere, balconul ori alte
asemenea lucrri ce ar fi orientate ctre acest fond
(2) Fereastra pentru vedere, balconul ori alte asemenea lucrri neparalele cu lini
a de hotar spre fondul nvecinat sunt interzise la o distan mai mic de un metru
(3) Distana se calculeaz de la punctul cel mai apropiat de linia de hotar, existen
t pe faa zidului n care s-a deschis vederea sau, dup caz, pe linia exterioar a balco
nului, pn la linia de hotar. Distana, i n cazul lucrrilor neparalele, se msoar tot per
ndicular, de la punctul cel mai apropiat al lucrrii de linia de hotar i pn la aceast
linie. Fereastra de lumin
Art. 616. - Dispoziiile art. 615 nu exclud dreptul proprietarului de a-i deschide,
fr limit de distan, ferestre de lumin dac sunt astfel construite nct s mpiedice ve
re fondul nvecinat. 6. Dreptul de trecere Dreptul de trecere
Art. 617. -
(1) Proprietarul fondului care este lipsit de acces la calea public are dreptul s
i s permit trecerea pe fondul vecinului su pentru exploatarea fondului propriu
(2) Trecerea trebuie s se fac n condiii de natur s aduc o minim stnjenire exercitrii
ului de proprietate asupra fondului ce are acces la calea public; n cazul n care ma
i multe fonduri vecine au acces la calea public, trecerea se va face pe fondul cru
ia i s-ar aduce cele mai puine prejudicii
(3) Dreptul de trecere este imprescriptibil. El se stinge n momentul n care fondul
dominant dobndete un alt acces la calea public. Exercitarea dreptului de trecere n
situaii speciale
Art. 618. -
(1) Dac lipsa accesului provine din vnzare, schimb, partaj sau dintr-un alt act ju
ridic, trecerea nu va putea fi cerut dect celor care au dobndit partea de teren pe
care se fcea anterior trecerea
(2) Cnd lipsa accesului este imputabil proprietarului care pretinde trecerea, acea
sta poate fi stabilit numai cu consimmntul proprietarului fondului care are acces la
calea public i cu plata dublului despgubirii. ntinderea i modul de stabilire a drept
ului de trecere
Art. 619. - ntinderea i modul de exercitare a dreptului de trecere sunt determinat
e prin nelegerea prilor, prin hotrre judectoreasc sau printr-o folosin continu pe t
0 ani. Prescripia aciunii n despgubire i restituirea despgubirii ncasate
Art. 620. -
(1) Termenul de prescripie pentru dreptul la aciunea n despgubire pe care o are prop
rietarul fondului aservit mpotriva proprietarului fondului dominant ncepe s curg din
momentul stabilirii dreptului de trecere
(2) n cazul n care nceteaz dreptul de trecere, proprietarul fondului aservit este da
tor s restituie despgubirea ncasat, cu deducerea pagubei suferite n raport cu durata
efectiv a dreptului de trecere. 7. Alte limite legale Dreptul de trecere pentru ut
iliti
Art. 621. -
(1) Proprietarul este obligat s permit trecerea prin fondul su a reelelor edilitare
ce deservesc fonduri nvecinate sau din aceeai zon, de natura conductelor de ap, gaz
sau altele asemenea, a canalelor i a cablurilor electrice, subterane ori aeriene,
dup caz, precum i a oricror alte instalaii sau materiale cu acelai scop
(2) Aceast obligaie subzist numai pentru situaia n care trecerea prin alt parte ar fi
imposibil, periculoas sau foarte costisitoare
(3) n toate cazurile, proprietarul are dreptul la plata unei despgubiri juste. Dac
este vorba despre utiliti noi, despgubirea trebuie s fie i prealabil
(4) Cldirile, curile i grdinile acestora sunt exceptate de la acest drept de trecere
, dac ea are ca obiect conducte i canale subterane, n cazul n care acestea sunt util
iti noi. Dreptul de trecere pentru efectuarea unor lucrri
Art. 622. -
(1) De asemenea, proprietarul este obligat s permit folosirea fondului su pentru ef
ectuarea unor lucrri necesare fondului nvecinat, precum i accesul vecinului pe tere
nul su pentru tierea crengilor i culegerea fructelor, n schimbul unei despgubiri, dac
este cazul
(2) Dispoziiile art. 621 alin. (2) sunt aplicabile. Dreptul de trecere pentru rei
ntrarea n posesie
Art. 623. -
(1) Proprietarul unui fond nu poate mpiedica accesul altuia pentru a redobndi pose
sia unui bun al su, ajuns ntmpltor pe fondul respectiv, dac a fost ntiinat n prealabi
(2) n toate cazurile, proprietarul fondului are dreptul la o just despgubire pentru
prejudiciile ocazionate de reintrarea n posesie, precum i pentru cele pe care bun
ul le-a cauzat fondului. Starea de necesitate
Art. 624. -
(1) n cazul n care o persoan a folosit sau a distrus un bun al altuia pentru a se a
pra pe sine ori pe altul de un pericol iminent, proprietarul bunului are dreptul
s cear o despgubire echitabil numai de la cel care a fost salvat
(2) Nu poate pretinde nicio despgubire proprietarul care a provocat sau a favoriz
at apariia pericolului. Reguli speciale
Art. 625. - ngrdirile cuprinse n prezenta seciune se completeaz cu dispoziiile legilor
speciale privind regimul juridic al anumitor bunuri, cum ar fi terenurile i cons
truciile de orice fel, pdurile, bunurile din patrimoniul naional-cultural, bunurile
sacre ale cultelor religioase, precum i altele asemenea. SECIUNEA a 2-a Limite co
nvenionale Limitarea dreptului de proprietate prin acte juridice
Art. 626. - Proprietarul poate s consimt la limitarea dreptului su prin acte juridi
ce, dac nu ncalc ordinea public i bunele moravuri. Clauza de inalienabilitate. Condiii
. Domeniu de aplicare
Art. 627. -
(1) Prin convenie sau testament se poate interzice nstrinarea unui bun, ns numai pent
ru o durat de cel mult 49 de ani i dac exist un interes serios i legitim. Termenul nce
pe s curg de la data dobndirii bunului
(2) Dobnditorul poate fi autorizat de ctre instan s dispun de bun dac interesul care a
justificat clauza de inalienabilitate a bunului a disprut sau dac un interes super
ior o impune
(3) Nulitatea clauzei de inalienabilitate stipulate ntr-un contract atrage nulita
tea ntregului contract dac a fost determinant la ncheierea acestuia. n contractele cu
titlu oneros, caracterul determinant se prezum, pn la proba contrar
(4) Clauza de inalienabilitate este subneleas n conveniile din care se nate obligaia de
a transmite n viitor proprietatea ctre o persoan determinat sau determinabil
(5) Transmiterea bunului pe cale de succesiune nu poate fi oprit prin stipularea
inalienabilitii. Condiii de opozabilitate
Art. 628. -
(1) Clauza de inalienabilitate nu poate fi invocat mpotriva dobnditorilor bunului s
au a creditorilor proprietarului care s-a obligat s nu nstrineze dect dac este valabi
l i ndeplinete condiiile de opozabilitate
(2) Pentru opozabilitate, clauza de inalienabilitate trebuie s fie supus formalitilo
r de publicitate prevzute de lege, dac este cazul
(3) n cazul bunurilor mobile, sunt aplicabile, n mod corespunztor, regulile prevzute
pentru dobndirea proprietii prin posesia de bun-credin
(4) n cazul n care clauza de inalienabilitate a fost prevzut ntr-un contract cu titlu
gratuit, ea este opozabil i creditorilor anteriori ai dobnditorului
(5) Nendeplinirea condiiilor de opozabilitate nu l lipsete pe beneficiarul clauzei d
e inalienabilitate de dreptul de a pretinde daune-interese proprietarului care n
u se conformeaz acestei obligaii. Sanciunile pentru nerespectarea clauzei de inalie
nabilitate
Art. 629. -
(1) nstrintorul poate s cear rezoluiunea contractului n cazul nclcrii clauzei de ina
ilitate de ctre dobnditor
(2) Att nstrintorul, ct i terul, dac inalienabilitatea s-a stipulat n favoarea acestu
pot s cear anularea actului de nstrinare subsecvent ncheiat cu nerespectarea clauzei
(3) Nu pot fi supuse urmririi bunurile pentru care s-a stipulat inalienabilitatea
, ct timp clauza produce efecte, dac prin lege nu se prevede altfel. SECIUNEA a 3-a
Limite judiciare Depirea inconvenientelor normale ale vecintii
Art. 630. -
(1) Dac proprietarul cauzeaz, prin exercitarea dreptului su, inconveniente mai mari
dect cele normale n relaiile de vecintate, instana de judecat poate, din considerente
de echitate, s l oblige la despgubiri n folosul celui vtmat, precum i la restabilirea
situaiei anterioare atunci cnd acest lucru este posibil
(2) n cazul n care prejudiciul cauzat ar fi minor n raport cu necesitatea sau utili
tatea desfurrii activitii prejudiciabile de ctre proprietar, instana va putea ncuviin
sfurarea acelei activiti. Cel prejudiciat va avea ns dreptul la despgubiri
(3) Dac prejudiciul este iminent sau foarte probabil, instana poate s ncuviineze, pe
cale de ordonan preedinial, msurile necesare pentru prevenirea pagubei.
CAPITOLUL IV Proprietatea comun
SECIUNEA 1
Dispoziii generale Noiune
Art. 631. - Dispoziiile prezentului capitol se aplic ori de cte ori, n temeiul unui
act juridic sau al altui mod de dobndire prevzut de lege, dreptul de proprietate p
rivat are 2 sau mai muli titulari. Formele proprietii comune
Art. 632. -
(1) Formele proprietii comune sunt urmtoarele:
a) proprietatea pe cote-pri (coproprietatea);
b) proprietatea n devlmie (devlmia)
(2) Coproprietatea poate fi obinuit sau forat
(3) Coproprietatea forat nu poate nceta prin partaj judiciar. Prezumia de copropriet
ate
Art. 633. - Dac bunul este stpnit n comun, coproprietatea se prezum, pn la proba contra
r. SECIUNEA a 2-a Coproprietatea obinuit ntinderea cotelor-pri
Art. 634. -
(1) Fiecare coproprietar este titularul exclusiv al unei cote-pri din dreptul de p
roprietate i poate dispune n mod liber de aceasta n lips de stipulaie contrar
(2) Cotele-pri sunt prezumate a fi egale, pn la proba contrar. Dac bunul a fost dobndit
prin act juridic, proba contrar nu se va putea face dect prin nscrisuri. Repartiza
rea beneficiilor i a sarcinilor ntre coproprietari
Art. 635. - Coproprietarii vor mpri beneficiile i vor suporta sarcinile coproprietii,
proporional cu cota lor parte din drept. Exercitarea n comun a dreptului de folosi
n
Art. 636. -
(1) Fiecare coproprietar are dreptul de a folosi bunul comun n msura n care nu schi
mb destinaia i nu aduce atingere drepturilor celorlali coproprietari
(2) Cel care, mpotriva voinei celorlali proprietari, exercit n mod exclusiv folosina b
unului comun poate fi obligat la despgubiri. Fructele bunului comun
Art. 637. - Fructele produse de bunul comun se cuvin tuturor coproprietarilor, p
roporional cu cota lor parte din drept. Dreptul la restituirea cheltuielilor
Art. 638. -
(1) Coproprietarul care a suportat singur cheltuielile producerii sau culegerii
fructelor are dreptul la restituirea acestor cheltuieli de ctre coproprietari, n p
roporie cu cotele lor pri
(2) Fructele naturale sau fructele industriale ale bunului comun nsuite de un copr
oprietar fac parte din masa partajabil ct timp ele nu au fost consumate ori nstrinat
e sau nu au pierit i pot fi identificate distinct. n caz contrar, coproprietarul i
nteresat are dreptul la despgubiri, cu excepia cazului n care fructele au pierit n m
od fortuit. Dreptul la aciunea n despgubiri este supus prescripiei, potrivit dreptul
ui comun
(3) Dreptul de a reclama fructele civile ale bunului comun nsuite de un copropriet
ar este supus prescripiei, potrivit dreptului comun. Modul de folosire a bunului
comun
Art. 639. - Modul de folosire a bunului comun se stabilete prin acordul coproprie
tarilor, iar n caz de nenelegere, prin hotrre judectoreasc. Actele de conservare
Art. 640. - Fiecare coproprietar poate s fac acte de conservare cu privire la bunu
l comun fr acordul celorlali coproprietari. Actele de administrare i de dispoziie
Art. 641. -
(1) Actele de administrare, precum ncheierea sau denunarea unor contracte de locaiu
ne, cesiunile de venituri imobiliare i altele asemenea, cu privire la bunul comun
pot fi fcute numai cu acordul coproprietarilor ce dein majoritatea cotelor-pri
(2) Actele de administrare care limiteaz n mod substanial posibilitatea unui coprop
rietar de a folosi bunul comun n raport cu cota sa parte ori care impun acestuia
o sarcin excesiv prin raportare la cota sa parte sau la cheltuielile suportate de
ctre ceilali coproprietari nu vor putea fi efectuate dect cu acordul acestuia
(3) Coproprietarul sau coproprietarii interesai pot cere instanei s suplineasc acord
ul coproprietarului aflat n imposibilitate de a-i exprima voina sau care se opune n
mod abuziv la efectuarea unui act de administrare indispensabil meninerii utilitii
sau valorii bunului
(4) Orice acte juridice de dispoziie cu privire la bunul comun, actele de folosin c
u titlu gratuit, cesiunile de venituri imobiliare i locaiunile ncheiate pe termen m
ai mare de 3 ani, precum i actele care urmresc exclusiv nfrumusearea bunului nu se p
ot ncheia dect cu acordul tuturor coproprietarilor. Orice act juridic cu titlu gra
tuit va fi considerat act de dispoziie. Sanciunile
Art. 642. -
(1) Actele juridice fcute cu nerespectarea regulilor prevzute la art. 641 sunt ino
pozabile coproprietarului care nu a consimit, expres ori tacit, la ncheierea actul
ui
(2) Coproprietarului vtmat i se recunoate dreptul ca, nainte de partaj, s exercite aci
unile posesorii mpotriva terului care ar fi intrat n posesia bunului comun n urma nch
eierii actului. n acest caz, restituirea posesiei bunului se va face n folosul tut
uror coproprietarilor, cu daune-interese, dac este cazul, n sarcina celor care au
participat la ncheierea actului. Aciunile n justiie
Art. 643. -
(1) Fiecare coproprietar poate sta singur n justiie, indiferent de calitatea proce
sual, n orice aciune privitoare la coproprietate, inclusiv n cazul aciunii n revendica
re
(2) Hotrrile judectoreti pronunate n folosul coproprietii profit tuturor coproprietar
. Hotrrile judectoreti potrivnice unui coproprietar nu sunt opozabile celorlali copro
prietari
(3) Cnd aciunea nu este introdus de toi coproprietarii, prtul poate cere instanei de ju
decat introducerea n cauz a celorlali coproprietari n calitate de reclamani, n termenul
i condiiile prevzute n Codul de procedur civil pentru chemarea n judecat a altor pers
ne. Contractele de administrare a coproprietii
Art. 644. -
(1) Se poate deroga de la dispoziiile art. 635, 636, 641 i art. 642 alin. (1) prin
tr-un contract de administrare a coproprietii ncheiat cu acordul tuturor copropriet
arilor
(2) n cazul n care oricare dintre coproprietari denun contractul de administrare, ac
esta i nceteaz existena, rmnnd aplicabile regulile din prezenta seciune
(3) n cazul n care, printre bunurile aflate n coproprietate, se afl i bunuri imobile,
contractele de administrare a coproprietii i declaraiile de denunare a acestora vor
fi notate n cartea funciar, la cererea oricruia dintre coproprietari. Regulile apli
cabile n cazul cotitularilor altor drepturi reale
Art. 645. - Dispoziiile prezentei seciuni se aplic n mod corespunztor i n cazul exercit
ii mpreun, de ctre dou sau mai multe persoane, a unui alt drept real principal. SECIU
NEA a 3-a Coproprietatea forat 1. Dispoziii comune Cazurile de coproprietate forat
Art. 646. - Se afl n coproprietate forat:
1. bunurile prevzute la art. 649, 660, 687 i 1.141;
2. bunurile comune necesare sau utile pentru folosirea a dou imobile vecine, situ
ate pe linia de hotar ntre acestea, cum ar fi potecile, fntnile, drumurile i izvoare
le;
3. bunurile comune afectate utilizrii a dou sau a mai multor fonduri, cum ar fi o
central termic sau alte instalaii care deservesc dou sau mai multe cldiri, un drum co
mun ntr-un cartier de locuine sau alte asemenea bunuri;
4. orice alt bun comun prevzut de lege. Regimul juridic general
Art. 647. -
(1) Fiecare coproprietar poate exercita folosina bunului comun, cu condiia s respec
te destinaia acestuia i s permit exercitarea folosinei de ctre ceilali coproprietari
(2) Cnd bunul comun are caracter accesoriu n raport cu un bun principal, fiecare c
oproprietar poate s dispun cu privire la cota sa parte din dreptul de proprietate
asupra bunului comun numai odat cu exercitarea dreptului de dispoziie asupra bunul
ui principal
(3) Cheltuielile pentru ntreinerea i conservarea bunului comun se suport n mod propori
onal cu cota-parte din drept a fiecrui coproprietar. Cnd bunul comun are caracter
accesoriu, n absena unei convenii contrare, cota-parte din drept a fiecrui coproprie
tar se stabilete n funcie de ntinderea bunului principal. 2. Coproprietatea asupra pril
or comune din cldirile cu mai multe etaje sau apartamente
I. Prile comune Noiune
Art. 648. -
(1) Dac ntr-o cldire sau ntr-un ansamblu rezidenial exist spaii cu destinaie de locuin
cu alt destinaie avnd proprietari diferii, prile din cldire care, fiind destinate ntr
uinrii spaiilor respective, nu pot fi folosite dect n comun sunt obiectul unui drept
de coproprietate forat
(2) Prile comune sunt bunuri accesorii n raport cu spaiile locative, care constituie
bunurile principale n sensul art. 546. Prile comune
Art. 649. -
(1) Sunt considerate pri comune, n msura n care prin lege ori prin act juridic nu se
prevede altfel:
a) terenul pe care se afl cldirea, compus att din suprafaa construit, ct i din cea neco
nstruit necesar, potrivit naturii sau destinaiei construciei, pentru a asigura explo
atarea normal a acesteia; pentru eventuala suprafa excedentar proprietarii sunt titu
larii unei coproprieti obinuite;
b) fundaia, curtea interioar, structura, structura de rezisten, pereii perimetrali i d
espritori dintre proprieti i/sau spaiile comune, acoperiul, terasele, scrile i casa s
r, holurile, pivniele i subsolurile necompartimentate, rezervoarele de ap, centrale
le termice proprii i ascensoarele;
c) instalaiile de ap i canalizare, electrice, de telecomunicaii, de nclzire i de gaze d
e la branament/racord pn la punctul de distribuie ctre prile aflate n proprietate excl
iv, canalele pluviale, paratrsnetele, antenele colective, precum i alte asemenea pri;
d) alte bunuri care, potrivit legii sau voinei prilor, sunt n folosin comun
(2) Courile de fum i de aerisire, precum i spaiile pentru spltorii i usctorii sunt con
derate pri comune exclusiv pentru coproprietarii care utilizeaz aceste utiliti n confo
rmitate cu proiectul cldirii. Atribuirea n folosin exclusiv a prilor comune
Art. 650. -
(1) Prile comune pot fi atribuite coproprietarilor n folosin exclusiv numai dac prin ac
easta nu sunt lezate drepturile celorlali coproprietari
(2) Decizia de atribuire n folosin exclusiv trebuie adoptat cu o majoritate de dou tre
imi din numrul coproprietarilor i al cotelor-pri. n cldirile unde sunt constituite aso
ciaii de proprietari, decizia se adopt de ctre adunarea general, cu aceeai majoritate
. Actele juridice privind cotele-pri
Art. 651. - Cota-parte din dreptul de proprietate asupra prilor comune are caracte
r accesoriu n raport cu dreptul de proprietate asupra spaiului din cldire care cons
tituie bunul principal; nstrinarea sau ipotecarea cotei-pri nu se va putea face dect
odat cu dreptul asupra spaiului care constituie bunul principal. Stabilirea cotelo
r-pri
Art. 652. - n lipsa unei stipulaii contrare existente n titlurile de proprietate, c
otele-pri se stabilesc prin raportarea suprafeei utile a fiecrui spaiu locativ la tot
alul suprafeei utile a spaiilor locative din cldire.
II. Drepturile i obligaiile coproprietarilor Exercitarea dreptului de folosin
Art. 653. - Fiecare coproprietar poate folosi, n condiiile acordului de asociere,
att spaiul care constituie bunul principal, ct i prile comune, fr a aduce atingere dre
urilor celorlali proprietari i fr a schimba destinaia cldirii. n lipsa acordului de aso
ciere, dispoziiile art. 647 rmn aplicabile. Cheltuielile legate de ntreinerea, repara
rea i exploatarea prilor comune
Art. 654. -
(1) n lipsa unor prevederi legale sau nelegeri contrare, fiecare coproprietar supor
t cheltuielile legate de ntreinerea, repararea i exploatarea prilor comune, n proporie
u cota sa parte
(2) Cu toate acestea, cheltuielile legate de prile comune folosite exclusiv de ctre
unii dintre coproprietari cad n sarcina acestora din urm. Obligaia de conservare a
cldirii
Art. 655. - Proprietarul este obligat s asigure ntreinerea spaiului care constituie
bunul principal, astfel nct cldirea s se pstreze n stare bun. Obligaia de a permite ac
sul n spaiile care constituie bunurile principale
Art. 656. -
(1) Coproprietarii sunt obligai s permit accesul n spaiile care constituie bunuri pri
ncipale pentru efectuarea lucrrilor necesare conservrii cldirii i ntreinerii prilor co
ne
(2) n aceast situaie, pentru prejudiciile cauzate, ei vor fi despgubii de ctre asociaia
de proprietari sau, dup caz, de ctre proprietarul n interesul cruia au fost efectua
te lucrrile. Regulile aplicabile n cazul distrugerii cldirii
Art. 657. -
(1) n cazul n care cldirea a fost distrus n ntregime ori ntr-o proporie mai mare de ju
te din valoarea ei, orice coproprietar poate, n lipsa unei nelegeri contrare, s soli
cite vnzarea la licitaie public a terenului i a materialelor de construcie care au re
zultat
(2) n caz de distrugere a unei pri mai mici dect cea prevzut la alin. (1), coproprieta
rii vor contribui la refacerea prilor comune, proporional cu cotele-pri. Dac unul sau
mai muli coproprietari refuz sau nu pot s participe la refacere, ei sunt obligai s ce
deze celorlali coproprietari cotele lor pri din dreptul de proprietate. Preul se sta
bilete de pri ori, n caz de nenelegere, de ctre instana judectoreasc. ncetarea dest
losinei comune
Art. 658. -
(1) ncetarea destinaiei de folosin comun pentru prile comune din cldirile cu mai multe
taje sau apartamente se poate hotr motivat cu o majoritate de dou treimi din numrul
coproprietarilor
(2) n acest caz, devin aplicabile dispoziiile privitoare la coproprietatea obinuit i
temporar. Cu toate acestea, nstrinarea sau ipotecarea se poate realiza dac exist o ma
joritate de dou treimi din numrul coproprietarilor
(3) n cazurile prevzute la alin. (1) i (2), coproprietarii care nu au votat ori, du
p caz, s-au opus la nstrinare sau ipotecare au dreptul la o despgubire just stabilit p
e cale convenional ori, n caz de nenelegere, pe cale judectoreasc
(4) Constatarea ncetrii destinaiei de folosin comun pentru aceste pri se face prin hot
a adunrii generale a asociaiei de proprietari adoptat cu o majoritate de dou treimi
din numrul coproprietarilor
(5) Imobilul, respectiv partea din imobil care rezult din ncetarea destinaiei folos
inei comune se nscrie n mod corespunztor n cartea funciar pe baza documentaiei cadastra
le ntocmite n acest scop.
III. Asociaia de proprietari Constituirea asociaiilor de proprietari
Art. 659. - n cazul cldirilor cu mai multe etaje ori apartamente sau n cazul ansamb
lurilor rezideniale formate din locuine individuale, amplasate izolat, niruit sau cu
plat, n care exist proprieti comune i proprieti individuale, se constituie asociaia de
roprietari, care se organizeaz i funcioneaz n condiiile legii. 3. Coproprietatea asupra
despriturilor comune Prezumia de coproprietate asupra despriturilor comune
Art. 660. -
(1) Zidul, anul, precum i orice alt despritur ntre dou fonduri sunt prezumate a fi n
ietatea comun a vecinilor, dac nu rezult contrariul din titlul de proprietate, dint
r-un semn de necomunitate ori dac proprietatea comun nu a devenit proprietate excl
usiv prin uzucapiune, n condiiile legii
(2) Dispoziiile art. 651 sunt aplicabile n mod corespunztor. Semnele de necomunitat
e
Art. 661. -
(1) Exist semn de necomunitate a zidului atunci cnd culmea acestuia este dreapt i pe
rpendicular spre un fond i nclinat spre cellalt fond. Zidul este prezumat a fi n propr
ietatea exclusiv a proprietarului fondului ctre care este nclinat coama zidului
(2) Exist semn de necomunitate a anului atunci cnd pmntul este aruncat ori nlat exclu
pe o parte a anului. anul este prezumat a fi n proprietatea exclusiv a proprietarului
fondului pe care este aruncat pmntul
(3) Vor fi considerate semne de necomunitate orice alte semne care fac s se prezu
me c zidul a fost construit exclusiv de unul dintre proprietari. Obligaia de const
ruire a despriturilor comune
Art. 662. -
(1) Oricare dintre vecini i poate obliga pe proprietarii fondurilor nvecinate s con
tribuie la construirea unei desprituri comune
(2) n lipsa unor dispoziii legale, a regulilor de urbanism sau a obiceiului loculu
i, nlimea zidului comun se stabilete de pri, dar fr a depi 2 metri, socotindu-se i
dului. Cheltuielile de ntreinere i reparare a despriturilor comune
Art. 663. -
(1) Coproprietarii sunt inui s suporte cheltuielile ocazionate de ntreinerea i reparar
ea despriturii comune, proporional cu dreptul fiecruia
(2) Cu toate acestea, fiecare coproprietar poate s nu participe la cheltuielile d
e ntreinere i reparare, renunnd la dreptul su de proprietate asupra despriturii comune
dispoziiile n materie de carte funciar fiind aplicabile. Coproprietarul nu va putea
fi aprat de a participa la cheltuieli, n cazul n care are o construcie sprijinit de
zidul comun ori n cazul n care trage un alt folos din exploatarea despriturii comune
. Construciile i instalaiile aflate n legtur cu zidul comun
Art. 664. -
(1) Oricare dintre coproprietari are dreptul s sprijine construcii ori s instaleze
grinzi n zidul comun cu obligaia de a lsa 6 centimetri spre cellalt coproprietar i fr a
afecta dreptul acestuia de a sprijini construciile sale ori de a instala proprii
le grinzi n zidul comun
(2) Un coproprietar va avea dreptul de a scurta grinzile puse de vecinul su pn n jumt
atea zidului, n cazul n care ar dori s instaleze el nsui grinzi ori s construiasc un co
de fum n acelai loc. nlarea zidului comun
Art. 665. -
(1) Oricare dintre coproprietari poate s nale zidul, cu ndatorirea de a suporta sing
ur cheltuielile de nlare peste limita zidului comun, precum i cheltuielile de repara
re a prii comune a zidului ca urmare a nlrii acestuia
(2) n cazul n care zidul nu poate rezista nlrii, proprietarul care dorete s fac aceas
este dator s reconstruiasc zidul n ntregime lund din fondul su suprafaa pentru a asigur
a grosimea necesar zidului nou-ridicat
(3) Vecinul care nu a contribuit la nlare poate dobndi coproprietatea, pltind jumtate
din valoarea actualizat a materialelor i manoperei folosite, precum i, dac este cazu
l, jumtate din valoarea terenului ntrebuinat pentru ngroarea zidului. Dobndirea coprop
rietii asupra despriturilor
Art. 666. - Vecinul care nu a contribuit la realizarea despriturii comune poate do
bndi un drept de coproprietate asupra despriturii, pltind jumtate din valoarea actual
izat a materialelor i manoperei folosite i, dup caz, jumtate din valoarea terenului p
e care despritura a fost construit. Dispoziiile n materie de carte funciar rmn aplicab
e. SECIUNEA a 4-a Proprietatea comun n devlmie Proprietatea comun n devlmie
Art. 667. - Exist proprietate n devlmie atunci cnd, prin efectul legii sau n temeiul un
ui act juridic, dreptul de proprietate aparine concomitent mai multor persoane fr c
a vreuna dintre acestea s fie titularul unei cote-pri determinate din dreptul de pr
oprietate asupra bunului sau bunurilor comune. Regulile aplicabile proprietii devlm
ae
Art. 668. -
(1) Dac se nate prin efectul legii, proprietatea n devlmie este supus dispoziiilor ace
i legi care se completeaz, n mod corespunztor, cu cele privind regimul comunitii lega
le
(2) n cazul n care izvorul proprietii n devlmie este un act juridic, dispoziiile priv
re la regimul comunitii legale se aplic n mod corespunztor. SECIUNEA a 5-a Partajul Im
prescriptibilitatea aciunii de partaj
Art. 669. - ncetarea coproprietii prin partaj poate fi cerut oricnd, afar de cazul n ca
re partajul a fost suspendat prin lege, act juridic ori hotrre judectoreasc. Feluril
e partajului
Art. 670. - Partajul poate fi fcut prin bun nvoial sau prin hotrre judectoreasc, n co
le legii. mpreala prilor comune ale cldirilor
Art. 671. -
(1) Partajul este inadmisibil n cazurile prevzute de seciunile a 3-a i a 4-a din pre
zentul capitol, precum i n alte cazuri prevzute de lege
(2) Cu toate acestea, partajul poate fi cerut n cazul prilor comune din cldirile cu
mai multe etaje sau apartamente atunci cnd aceste pri nceteaz de a mai fi destinate f
olosinei comune
(3) n cazul proprietii periodice i n celelalte cazuri de coproprietate forat, partajul
este posibil numai prin bun nvoial. Conveniile privitoare la suspendarea partajului
Art. 672. - Conveniile privind suspendarea partajului nu pot fi ncheiate pentru o
perioad mai mare de 5 ani. n cazul imobilelor, conveniile trebuie ncheiate n form aute
ntic i supuse formalitilor de publicitate prevzute de lege. Suspendarea pronunrii parta
jului prin hotrre judectoreasc
Art. 673. - Instana sesizat cu cererea de partaj poate suspenda pronunarea partajul
ui, pentru cel mult un an, pentru a nu se aduce prejudicii grave intereselor cel
orlali coproprietari. Dac pericolul acestor prejudicii este nlturat nainte de mplinire
a termenului, instana, la cererea prii interesate, va reveni asupra msurii. Condiiile
speciale privind capacitatea de exerciiu
Art. 674. - Dac un coproprietar este lipsit de capacitate de exerciiu ori are capa
citate de exerciiu restrns, partajul va putea fi fcut prin bun nvoial numai cu autoriza
rea instanei de tutel, precum i, dac este cazul, a ocrotitorului legal. Inadmisibili
tatea partajului n cazul uzucapiunii
Art. 675. - Partajul poate fi cerut chiar atunci cnd unul dintre coproprietari a
folosit exclusiv bunul, afar de cazul cnd acesta l-a uzucapat, n condiiile legii. Re
gulile privitoare la modul de mprire
Art. 676. -
(1) Partajul bunurilor comune se va face n natur, proporional cu cota-parte a fiecru
i coproprietar
(2) Dac bunul este indivizibil ori nu este comod partajabil n natur, partajul se va
face n unul dintre urmtoarele moduri:
a) atribuirea ntregului bun, n schimbul unei sulte, n favoarea unuia ori a mai mult
or coproprietari, la cererea acestora;
b) vnzarea bunului n modul stabilit de coproprietari ori, n caz de nenelegere, la lic
itaie public, n condiiile legii, i distribuirea preului ctre coproprietari proporional
u cota-parte a fiecruia dintre ei. Datoriile nscute n legtur cu bunul comun
Art. 677. -
(1) Oricare dintre coproprietari poate cere stingerea datoriilor nscute n legtur cu
coproprietatea i care sunt scadente ori devin scadente n cursul anului n care are l
oc partajul
(2) Suma necesar pentru stingerea acestor obligaii va fi preluat, n lipsa unei stipu
laii contrare, din preul vnzrii bunului comun cu ocazia partajului i va fi suportat de
ctre coproprietari proporional cu cota-parte a fiecruia. Executarea silit privitoar
e la bunul comun
Art. 678. -
(1) Creditorii unui coproprietar pot urmri silit cota lui parte din dreptul asupr
a bunului comun sau pot cere instanei mpreala bunului, caz n care urmrirea se va face
asupra prii de bun sau, dup caz, asupra sumei de bani cuvenite debitorului
(2) n cazul vnzrii silite a unei cote-pri din dreptul de proprietate asupra unui bun,
executorul judectoresc i va notifica pe ceilali coproprietari cu cel puin dou sptmni
nte de data stabilit pentru vnzare, ntiinndu-i despre ziua, ora i locul licitaiei. La
e egal, coproprietarii vor fi preferai la adjudecarea cotei-pri
(3) Creditorii care au un drept de garanie asupra bunului comun ori cei a cror cre
an s-a nscut n legtur cu conservarea sau administrarea acestuia au dreptul s urmreasc
it bunul, n minile oricui s-ar gsi, att nainte, ct i dup partaj
(4) Conveniile de suspendare a mprelii pot fi opuse creditorilor numai dac, nainte de
naterea creanelor, au dobndit dat cert n cazul bunurilor mobile sau au fost autentific
ate n cazul bunurilor imobile i s-au ndeplinit formalitile de publicitate prevzute de
lege, dac este cazul. Drepturile creditorilor personali ai coproprietarului
Art. 679. -
(1) Creditorii personali ai unui coproprietar vor putea, de asemenea, s intervin,
pe cheltuiala lor, n partajul cerut de coproprietari ori de un alt creditor. Ei n
u pot ns s atace un partaj efectuat, afar numai dac acesta s-a fcut n lipsa lor i fr
seama de opoziia pe care au fcut-o, precum i n cazurile cnd partajul a fost simulat o
ri s-a fcut astfel nct creditorii nu au putut s intervin n proces
(2) Dispoziiile alin. (1) sunt aplicabile i n cazul creditorilor care au un drept d
e garanie asupra bunului comun ori al celor a cror crean s-a nscut n legtur cu conserv
ea sau administrarea acestuia. Efectele juridice ale partajului
Art. 680. -
(1) Fiecare coproprietar devine proprietarul exclusiv al bunurilor sau, dup caz,
al sumelor de bani ce i-au fost atribuite numai cu ncepere de la data stabilit n ac
tul de partaj, dar nu mai devreme de data ncheierii actului, n cazul mprelii voluntar
e, sau, dup caz, de la data rmnerii definitive a hotrrii judectoreti
(2) n cazul imobilelor, efectele juridice ale partajului se produc numai dac actul
de partaj ncheiat n form autentic sau hotrrea judectoreasc rmas definitiv, dup ca
nscrise n cartea funciar. Opozabilitatea unor acte juridice
Art. 681. - Actele ncheiate, n condiiile legii, de un coproprietar cu privire la bu
nul comun rmn valabile i sunt opozabile celui cruia i-a fost atribuit bunul n urma pa
rtajului. Strmutarea garaniilor
Art. 682. - Garaniile constituite de un coproprietar asupra cotei sale pri se strmut
de drept asupra bunului atribuit acestuia sau, dup caz, a sumelor de bani care i-
au fost atribuite prin partaj. Garania pentru eviciune i vicii ascunse
Art. 683. -
(1) Coproprietarii i datoreaz, n limita cotelor-pri, garanie pentru eviciune i vicii
nse, dispoziiile legale privitoare la obligaia de garanie a vnztorului aplicndu-se n mo
d corespunztor
(2) Fiecare este obligat s l despgubeasc pe coproprietarul prejudiciat prin efectul
eviciunii sau al viciului ascuns. Dac unul dintre coproprietari este insolvabil, p
artea datorat de acesta se va suporta, proporional, de ctre ceilali coproprietari, i
nclusiv de coproprietarul prejudiciat
(3) Coproprietarii nu datoreaz garanie dac prejudiciul este urmarea faptei svrite de u
n alt coproprietar sau dac au fost scutii prin actul de partaj. Desfiinarea partaju
lui
Art. 684. -
(1) Partajul prin bun nvoial poate fi desfiinat pentru aceleai cauze ca i contractele
(2) Partajul fcut fr participarea tuturor coproprietarilor este lovit de nulitate a
bsolut
(3) Partajul este ns valabil chiar dac nu cuprinde toate bunurile comune; pentru bu
nurile omise se poate face oricnd un partaj suplimentar. nstrinarea bunurilor atrib
uite
Art. 685. - Nu poate invoca nulitatea relativ a partajului prin bun nvoial coproprie
tarul care, cunoscnd cauza de nulitate, nstrineaz n tot sau n parte bunurile atribuite
. Regulile aplicabile bunurilor aflate n coproprietate i n devlmie
Art. 686. - Prevederile prezentei seciuni sunt aplicabile bunurilor aflate n copro
prietate, indiferent de izvorul su, precum i celor aflate n devlmie.
CAPITOLUL V Proprietatea periodic
Proprietatea periodic
Art. 687. - Dispoziiile prezentului capitol se aplic, n absena unei reglementri speci
ale, ori de cte ori mai multe persoane exercit succesiv i repetitiv atributul folos
inei specific dreptului de proprietate asupra unui bun mobil sau imobil, n interva
le de timp determinate, egale sau inegale. Temeiul proprietii periodice
Art. 688. - Proprietatea periodic se nate n temeiul unui act juridic, dispoziiile n m
aterie de carte funciar aplicndu-se n mod corespunztor. Valabilitatea actelor ncheiat
e de coproprietar
Art. 689. -
(1) n privina intervalului de timp ce i revine, orice coproprietar poate ncheia, n co
ndiiile legii, acte precum nchirierea, vnzarea, ipotecarea i altele asemenea
(2) Actele de administrare sau de dispoziie privind cota-parte din dreptul de pro
prietate aferent unui alt interval de timp sunt inopozabile titularului cotei-pri r
espective. Dispoziiile art. 642 alin. (2) i art. 643 se aplic n mod corespunztor
(3) n raporturile cu terii cocontractani de bun-credin, actele de administrare sau de
dispoziie menionate la alin. (2) sunt anulabile. Drepturile i obligaiile coproprieta
rilor
Art. 690. -
(1) Fiecare coproprietar este obligat s fac toate actele de conservare, n aa fel nct s
nu mpiedice ori s nu ngreuneze exercitarea drepturilor celorlali coproprietari. Pent
ru reparaiile mari, coproprietarul care avanseaz cheltuielile necesare are dreptul
la despgubiri n raport cu valoarea drepturilor celorlali coproprietari
(2) Actele prin care se consum n tot sau n parte substana bunului pot fi fcute numai
cu acordul celorlali coproprietari
(3) La ncetarea intervalului, coproprietarul este dator s predea bunul coproprieta
rului ndreptit s l foloseasc n urmtorul interval
(4) Coproprietarii pot ncheia un contract de administrare, dispoziiile art. 644 al
in. (2) aplicndu-se n mod corespunztor. Obligaia de despgubire i excluderea
Art. 691. -
(1) Nerespectarea obligaiilor prevzute n prezentul capitol atrage plata de despgubir
i
(2) n cazul n care unul dintre coproprietari tulbur n mod grav exercitarea proprietii
periodice, acesta va putea fi exclus, prin hotrre judectoreasc, la cererea coproprie
tarului vtmat
(3) Excluderea va putea fi dispus numai dac unul dintre ceilali coproprietari sau u
n ter cumpr cota-parte a celui exclus
(4) n acest scop, se va pronuna, mai nti, o ncheiere de admitere n principiu a cererii
de excludere, prin care se va stabili c sunt ndeplinite condiiile excluderii, nchei
ere care va putea fi atacat cu recurs pe cale separat
(5) Dup rmnerea definitiv a ncheierii de admitere n principiu, n absena nelegerii p
va stabili preul vnzrii silite pe baz de expertiz. Dup consemnarea preului la institu
de credit stabilit de instan, se va pronuna hotrrea care va ine loc de contract de vn
re-cumprare
(6) Dup rmnerea definitiv a acestei hotrri, dobnditorul i va putea nscrie dreptul n
funciar, iar transmitorul va putea s ridice suma consemnat la instituia de credit stab
ilit de instan. ncetarea proprietii periodice
Art. 692. - Proprietatea periodic nceteaz prin radiere din cartea funciar n temeiul d
obndirii de ctre o singur persoan a tuturor cotelor-pri din dreptul de proprietate per
iodic, precum i n alte cazuri prevzute de lege.
TITLUL III Dezmembrmintele dreptului de proprietate privat
CAPITOLUL I Superficia
Noiune
Art. 693. -
(1) Superficia este dreptul de a avea sau de a edifica o construcie pe terenul al
tuia, deasupra ori n subsolul acelui teren, asupra cruia superficiarul dobndete un d
rept de folosin
(2) Dreptul de superficie se dobndete n temeiul unui act juridic, precum i prin uzuc
apiune sau prin alt mod prevzut de lege. Dispoziiile n materie de carte funciar rmn ap
licabile
(3) Superficia se poate nscrie i n temeiul unui act juridic prin care proprietarul n
tregului fond a transmis exclusiv construcia ori a transmis terenul i construcia, n
mod separat, ctre dou persoane, chiar dac nu s-a stipulat expres constituirea super
ficiei
(4) n situaia n care s-a construit pe terenul altuia, superficia se poate nscrie pe
baza renunrii proprietarului terenului la dreptul de a invoca accesiunea, n favoare
a constructorului. De asemenea, ea se poate nscrie n favoarea unui ter pe baza cesi
unii dreptului de a invoca accesiunea. Durata dreptului de superficie
Art. 694. - Dreptul de superficie se poate constitui pe o durat de cel mult 99 de
ani. La mplinirea termenului, dreptul de superficie poate fi rennoit. ntinderea i e
xercitarea dreptului de superficie
Art. 695. -
(1) Dreptul de superficie se exercit n limitele i n condiiile actului constitutiv. n l
ipsa unei stipulaii contrare, exercitarea dreptului de superficie este delimitat d
e suprafaa de teren pe care urmeaz s se construiasc i de cea necesar exploatrii constru
ciei sau, dup caz, de suprafaa de teren aferent i de cea necesar exploatrii construcie
edificate
(2) n cazul prevzut la art. 693 alin. (3), n absena unei stipulaii contrare, titularu
l dreptului de superficie nu poate modifica structura construciei. El o poate ns de
mola, dar cu obligaia de a o reconstrui n forma iniial
(3) n cazul n care superficiarul modific structura construciei, proprietarul terenul
ui poate s cear, n termen de 3 ani, ncetarea dreptului de superficie sau repunerea n
situaia anterioar. n al doilea caz, curgerea termenului de prescripie de 3 ani este
suspendat pn la expirarea duratei superficiei
(4) Titularul poate dispune n mod liber de dreptul su. Ct timp construcia exist, drep
tul de folosin asupra terenului se poate nstrina ori ipoteca numai odat cu dreptul de
proprietate asupra construciei. Aciunea confesorie de superficie
Art. 696. -
(1) Aciunea confesorie de superficie poate fi intentat mpotriva oricrei persoane car
e mpiedic exercitarea dreptului, chiar i a proprietarului terenului
(2) Dreptul la aciune este imprescriptibil. Evaluarea prestaiei superficiarului
Art. 697. -
(1) n cazul n care superficia s-a constituit cu titlu oneros, dac prile nu au prevzut
alte modaliti de plat a prestaiei de ctre superficiar, titularul dreptului de superfi
cie datoreaz, sub form de rate lunare, o sum egal cu chiria stabilit pe piaa liber, in
seama de natura terenului, de destinaia construciei n cazul n care aceasta exist, de
zona n care se afl terenul, precum i de orice alte criterii de determinare a contra
valorii folosinei
(2) n caz de nenelegere ntre pri, suma datorat proprietarului terenului va fi stabilit
e cale judectoreasc. Cazurile de ncetare a superficiei
Art. 698. - Dreptul de superficie se stinge prin radierea din cartea funciar, pen
tru una dintre urmtoarele cauze:
a) la expirarea termenului;
b) prin consolidare, dac terenul i construcia devin proprietatea aceleiai persoane;
c) prin pieirea construciei, dac exist stipulaie expres n acest sens;
d) n alte cazuri prevzute de lege. Efectele ncetrii superficiei prin expirarea terme
nului
Art. 699. -
(1) n cazul prevzut la art. 698 lit. a), n absena unei stipulaii contrare, proprietar
ul terenului dobndete dreptul de proprietate asupra construciei edificate de superf
iciar prin accesiune, cu obligaia de a plti valoarea de circulaie a acesteia de la
data expirrii termenului
(2) Cnd construcia nu exista n momentul constituirii dreptului de superficie, iar v
aloarea acesteia este egal sau mai mare dect aceea a terenului, proprietarul teren
ului poate cere obligarea constructorului s cumpere terenul la valoarea de circul
aie pe care acesta ar fi avut-o dac nu ar fi existat construcia. Constructorul poat
e refuza s cumpere terenul dac ridic, pe cheltuiala sa, construcia cldit pe teren i rep
une terenul n situaia anterioar
(3) n absena unei nelegeri contrare ncheiate cu proprietarul terenului, dezmembrmintel
e consimite de superficiar se sting n momentul ncetrii dreptului de superficie. Ipot
ecile care greveaz dreptul de superficie se strmut de drept asupra sumei primite de
la proprietarul terenului n cazul prevzut la alin. (1), se extind de drept asupra
terenului n cazul prevzut la alin. (2) teza I sau se strmut de drept asupra materia
lelor n cazul prevzut la alin. (2) teza a II-a
(4) Ipotecile constituite cu privire la teren pe durata existenei superficiei nu
se extind cu privire la ntregul imobil n momentul ncetrii dreptului de superficie n c
azul prevzut la alin. (1). Ele se strmut de drept asupra sumei de bani primite de p
roprietarul terenului n cazul prevzut la alin. (2) teza I sau se extind de drept c
u privire la ntregul teren n cazul prevzut la alin. (2) teza a II-a. Efectele ncetrii
superficiei prin consolidare
Art. 700. -
(1) n cazul n care dreptul de superficie s-a stins prin consolidare, n absena unei s
tipulaii contrare, dezmembrmintele consimite de superficiar se menin pe durata pentr
u care au fost constituite, dar nu mai trziu de mplinirea termenului iniial al supe
rficiei
(2) Ipotecile nscute pe durata existenei superficiei se menin fiecare n funcie de obi
ectul asupra cruia s-au constituit. Efectele ncetrii superficiei prin pieirea const
ruciei
Art. 701. -
(1) n cazul stingerii dreptului de superficie prin pieirea construciei, drepturile
reale care greveaz dreptul de superficie se sting, dac legea nu prevede altfel
(2) Ipotecile nscute cu privire la nuda proprietate asupra terenului pe durata ex
istenei dreptului de superficie se menin asupra dreptului de proprietate rentregit.
Alte dispoziii aplicabile
Art. 702. - Dispoziiile prezentului capitol sunt aplicabile i n cazul plantaiilor, p
recum i al altor lucrri autonome cu caracter durabil.
CAPITOLUL II Uzufructul
SECIUNEA 1
Dispoziii generale Noiune
Art. 703. - Uzufructul este dreptul de a folosi bunul altei persoane i de a culeg
e fructele acestuia, ntocmai ca proprietarul, ns cu ndatorirea de a-i conserva subst
ana. Constituirea uzufructului
Art. 704. -
(1) Uzufructul se poate constitui prin act juridic, uzucapiune sau alte moduri p
revzute de lege, dispoziiile n materie de carte funciar fiind aplicabile
(2) Uzufructul se poate constitui numai n favoarea unei persoane existente. Aciune
a confesorie de uzufruct
Art. 705. - Dispoziiile art. 696 alin. (1) se aplic uzufructului n mod corespunztor.
Obiectul uzufructului
Art. 706. - Pot fi date n uzufruct orice bunuri mobile sau imobile, corporale ori
incorporale, inclusiv o mas patrimonial, o universalitate de fapt ori o cot-parte
din acestea. Accesoriile bunurilor ce formeaz obiectul uzufructului
Art. 707. - Uzufructul poart asupra tuturor accesoriilor bunului dat n uzufruct, p
recum i asupra a tot ce se unete sau se ncorporeaz n acesta. Durata uzufructului
Art. 708. -
(1) Uzufructul n favoarea unei persoane fizice este cel mult viager
(2) Uzufructul constituit n favoarea unei persoane juridice poate avea durata de
cel mult 30 de ani. Atunci cnd este constituit cu depirea acestui termen, uzufructu
l se reduce de drept la 30 de ani
(3) Dac nu s-a prevzut durata uzufructului, se prezum c este viager sau, dup caz, c es
te constituit pe o durat de 30 de ani
(4) Uzufructul constituit pn la data la care o alt persoan va ajunge la o anumit vrst d
ureaz pn la acea dat, chiar dac acea persoan ar muri nainte de mplinirea vrstei stabi
. SECIUNEA a 2-a Drepturile i obligaiile uzufructuarului i ale nudului proprietar 1.
Drepturile uzufructuarului i ale nudului proprietar Drepturile uzufructuarului
Art. 709. - n lips de stipulaie contrar, uzufructuarul are folosina exclusiv a bunului
, inclusiv dreptul de a culege fructele acestuia. Fructele naturale i industriale
Art. 710. - Fructele naturale i industriale percepute dup constituirea uzufructulu
i aparin uzufructuarului, iar cele percepute dup stingerea uzufructului revin nudu
lui proprietar, fr a putea pretinde unul altuia despgubiri pentru cheltuielile ocaz
ionate de producerea lor. Fructele civile
Art. 711. - Fructele civile se cuvin uzufructuarului proporional cu durata uzufru
ctului, dreptul de a le pretinde dobndindu-se zi cu zi. Cvasiuzufructul
Art. 712. - Dac uzufructul cuprinde, printre altele, i bunuri consumptibile, cum a
r fi bani, grne, buturi, uzufructuarul are dreptul de a dispune de ele, ns cu obligai
a de a restitui bunuri de aceeai cantitate, calitate i valoare sau, la alegerea pr
oprietarului, contravaloarea lor la data stingerii uzufructului. Uzufructul asup
ra bunurilor neconsumptibile
Art. 713. -
(1) Dac uzufructul poart asupra unor bunuri care, fr a fi consumptibile, se uzeaz ca
urmare a utilizrii lor, uzufructuarul are dreptul de a le folosi ca un bun propri
etar i potrivit destinaiei lor
(2) n acest caz, el nu va fi obligat s le restituie dect n starea n care se vor afla
la data stingerii uzufructului
(3) Uzufructuarul poate s dispun, ca un bun proprietar, de bunurile care, fr a fi co
nsumptibile, se deterioreaz rapid prin utilizare. n acest caz, la sfritul uzufructul
ui, uzufructuarul va restitui valoarea pe care ar fi avut-o bunul la aceast din u
rm dat. Cesiunea uzufructului
Art. 714. -
(1) n absena unei prevederi contrare, uzufructuarul poate ceda dreptul su unei alte
persoane fr acordul nudului proprietar, dispoziiile n materie de carte funciar fiind
aplicabile
(2) Uzufructuarul rmne dator exclusiv fa de nudul proprietar numai pentru obligaiile
nscute nainte de cesiune. Pn la notificarea cesiunii, uzufructuarul i cesionarul rspun
d solidar pentru ndeplinirea tuturor obligaiilor fa de nudul proprietar
(3) Dup notificarea cesiunii, cesionarul este dator fa de nudul proprietar pentru t
oate obligaiile nscute dup notificarea cesiunii. n acest caz, uzufructuarului i se a
plic, n mod corespunztor, dispoziiile legale din materia fideiusiunii
(4) Dup cesiune, dreptul de uzufruct continu, dup caz, pn la mplinirea termenului iniia
l sau pn la decesul uzufructuarului iniial. Contractele de locaiune
Art. 715. -
(1) Uzufructuarul are dreptul de a nchiria sau, dup caz, de a arenda bunul primit n
uzufruct
(2) Locaiunile de imobile ncheiate de uzufructuar, nscrise n cartea funciar, sunt opo
zabile proprietarului sau motenitorilor acestuia, dup stingerea uzufructului prin
decesul sau, dup caz, ncetarea existenei juridice a uzufructuarului, pn la mplinirea t
ermenului lor, dar nu mai mult de 3 ani de la ncetarea uzufructului
(3) Rennoirile de nchirieri de imobile sau de arendri fcute de uzufructuar i nscrise n
cartea funciar nainte de expirarea contractelor iniiale sunt opozabile proprietarul
ui i motenitorilor si pe o perioad de cel mult 6 luni ori, dup caz, de un an, dac la d
ata stingerii uzufructului nu au fost puse n executare. n niciun caz, locaiunile nu
pot dura mai mult de 3 ani de la data stingerii uzufructului
(4) n cazul n care uzufructul s-a stins prin expirarea termenului, locaiunile ncetea
z, n toate cazurile, odat cu stingerea uzufructului. Lucrrile i mbuntirile
Art. 716. -
(1) La ncetarea uzufructului, uzufructuarul nu poate pretinde vreo despgubire pent
ru lucrrile adugate unui bun imobil, cu excepia celor necesare, sau pentru mbuntirile a
duse unui bun mobil, chiar atunci cnd prin acestea s-a sporit valoarea bunului
(2) Dac lucrrile sau mbuntirile au fost fcute fr ncuviinarea proprietarului, acesta
ere obligarea uzufructuarului la ridicarea lor i la readucerea bunului n starea n c
are i-a fost ncredinat
(3) Uzufructuarul va putea cere o indemnizaie echitabil pentru lucrrile necesare adu
gate. De asemenea, el va putea cere o indemnizaie echitabil i pentru celelalte lucrr
i adugate sau pentru mbuntirile fcute cu ncuviinarea proprietarului, dac prin acestea
sporit valoarea bunului
(4) n cazul lucrrilor autonome fcute de uzufructuar asupra unui bun imobil, vor fi
aplicabile, n mod corespunztor, n lips de stipulaie sau dispoziie legal contrar, dispo
ile din materia accesiunii imobiliare artificiale. Exploatarea pdurilor tinere
Art. 717. -
(1) Dac uzufructul cuprinde pduri tinere destinate de proprietarul lor unor tieri p
eriodice, uzufructuarul este dator s pstreze ordinea i ctimea tierii, potrivit reguli
lor stabilite de proprietar n conformitate cu dispoziiile legale, fr ca uzufructuaru
l s poat pretinde vreo despgubire pentru prile lsate netiate n timpul uzufructului
(2) Arborii care se scot din pepiniere fr degradarea acestora nu fac parte din uzu
fruct dect cu obligaia uzufructuarului de a se conforma dispoziiilor legale n ce pri
vete nlocuirea lor. Exploatarea pdurilor nalte
Art. 718. -
(1) Uzufructuarul poate, conformndu-se dispoziiilor legale i folosinei obinuite a pro
prietarului, s exploateze prile de pduri nalte care au fost destinate tierii regulate,
fie c aceste tieri se fac periodic pe o ntindere de pmnt determinat, fie c se fac numa
i pentru un numr de arbori alei pe toat suprafaa fondului
(2) n celelalte cazuri, uzufructuarul nu poate tia arborii nali; va putea ns ntrebuina
pentru a face reparaiile la care este obligat, arbori czui accidental; n acest scop
poate chiar s taie arborii trebuincioi, cu ndatorirea ns de a constata, n prezena nudul
ui proprietar, aceast trebuin. Alte drepturi ale uzufructuarului asupra pdurilor ce
fac obiectul uzufructului
Art. 719. - Uzufructuarul poate lua din pduri araci pentru vii; poate, de asemene
a, lua produsele anuale sau periodice ale arborilor, cu respectarea folosinei obin
uite a proprietarului, n limitele dispoziiilor legale. Dreptul asupra pomilor fruc
tiferi
Art. 720. - Pomii fructiferi ce se usuc i cei czui accidental se cuvin uzufructuarul
ui cu ndatorirea de a-i nlocui cu alii. Dreptul asupra carierelor de piatr i de nisip
aflate n exploatare
Art. 721. - n condiiile legii, uzufructuarul se folosete ntocmai ca nudul proprietar
de carierele de piatr i de nisip ce sunt n exploatare la constituirea dreptului de
uzufruct. Situaia carierelor de piatr i de nisip nedeschise i a comorilor
Art. 722. - Uzufructuarul nu are niciun drept asupra carierelor nedeschise nc i nic
i asupra comorii ce s-ar putea descoperi n timpul uzufructului. 2. Obligaiile uzufr
uctuarului i ale nudului proprietar Inventarierea bunurilor
Art. 723. -
(1) Uzufructuarul preia bunurile n starea n care se afl la data constituirii uzufru
ctului; acesta nu va putea intra ns n posesia lor dect dup inventarierea bunurilor mo
bile i constatarea strii n care se afl imobilele, cu excepia cazului n care uzufructul
unui bun mobil este dobndit prin uzucapiune
(2) Inventarul se ntocmete numai n prezena nudului proprietar ori dup notificarea ace
stuia. Respectarea destinaiei bunurilor
Art. 724. - n exercitarea dreptului su, uzufructuarul este inut s respecte destinaia
dat bunurilor de nudul proprietar, cu excepia cazului n care se asigur o cretere a va
lorii bunului sau cel puin nu se prejudiciaz n niciun fel interesele proprietarului
. Rspunderea uzufructuarului pentru prejudicii
Art. 725. - Uzufructuarul este obligat s l despgubeasc pe nudul proprietar pentru or
ice prejudiciu cauzat prin folosirea necorespunztoare a bunurilor date n uzufruct.
Constituirea garaniei pentru ndeplinirea obligaiilor uzufructuarului
Art. 726. -
(1) n lipsa unei stipulaii contrare, uzufructuarul este obligat s depun o garanie pen
tru ndeplinirea obligaiilor sale
(2) Sunt scutii s depun garanie vnztorul i donatorul care i-au rezervat dreptul de uzu
uct
(3) n cazul n care uzufructuarul este scutit de garanie, instana poate dispune depun
erea unei garanii sau luarea unei msuri conservatorii atunci cnd uzufructuarul, pri
n fapta sa ori prin starea de insolvabilitate n care se afl, pune n pericol dreptur
ile nudului proprietar. Numirea administratorului
Art. 727. -
(1) Dac uzufructuarul nu poate oferi o garanie, instana, la cererea nudului proprie
tar, va numi un administrator al imobilelor i va dispune ca fructele civile ncasat
e i sumele ce reprezint contravaloarea fructelor naturale i industriale percepute s
fie depuse la o instituie de credit aleas de pri. n acest caz, uzufructuarul va ncasa
numai dobnzile aferente
(2) Nudul proprietar poate cere vnzarea bunurilor ce se uzeaz prin folosin i depunere
a sumelor la o instituie de credit aleas de pri. Dobnzile produse n cursul uzufructulu
i revin uzufructuarului
(3) Cu toate acestea, uzufructuarul va putea cere s i fie lsate o parte din bunuril
e mobile necesare folosinei sale sau familiei sale, cu obligaia de a le restitui l
a stingerea uzufructului. ntrzierea n depunerea garaniei
Art. 728. - ntrzierea n depunerea garaniei nu afecteaz dreptul uzufructuarului de a p
ercepe fructele care i se cuvin de la data constituirii uzufructului. Modul de s
uportare a reparaiilor de ctre uzufructuar i nudul proprietar
Art. 729. -
(1) Uzufructuarul este obligat s efectueze reparaiile de ntreinere a bunului
(2) Reparaiile mari sunt n sarcina nudului proprietar
(3) Sunt reparaii mari acelea ce au ca obiect o parte important din bun i care impl
ic o cheltuial excepional, cum ar fi cele referitoare la consolidarea ori reabilitar
ea construciilor privind structura de rezisten, zidurile interioare i/sau exterioare
, acoperiul, instalaiile electrice, termice ori sanitare aferente acestora, la nloc
uirea sau repararea motorului ori caroseriei unui automobil sau a unui sistem el
ectronic n ansamblul su
(4) Reparaiile mari sunt n sarcina uzufructuarului atunci cnd sunt determinate de n
eefectuarea reparaiilor de ntreinere. Efectuarea reparaiilor mari
Art. 730. -
(1) Uzufructuarul este obligat s l ntiineze pe nudul proprietar despre necesitatea re
paraiilor mari
(2) Atunci cnd nudul proprietar nu efectueaz la timp reparaiile mari, uzufructuarul
le poate face pe cheltuiala sa, nudul proprietar fiind obligat s restituie contr
avaloarea lor pn la sfritul anului n curs, actualizat la data plii. Distrugerile dator
e vechimii ori cazului fortuit
Art. 731. - Uzufructuarul i nudul proprietar nu sunt obligai s reconstruiasc ceea ce
s-a distrus datorit vechimii ori dintr-un caz fortuit. Uzufructul cu titlu parti
cular
Art. 732. - Uzufructuarul cu titlu particular nu este obligat la plata datoriilo
r pentru care fondul este ipotecat, iar dac le va plti, are aciune contra nudului p
roprietar. Suportarea sarcinilor i a cheltuielilor n caz de litigiu
Art. 733. -
(1) Uzufructuarul suport toate sarcinile i cheltuielile ocazionate de litigiile pr
ivind folosina bunului, culegerea fructelor ori ncasarea veniturilor
(2) Dac bunul este asigurat, pe durata uzufructului primele de asigurare sunt plti
te de uzufructuar. ntiinarea nudului proprietar
Art. 734. - Uzufructuarul este obligat s aduc de ndat la cunotina nudului proprietar o
rice uzurpare a fondului i orice contestare a dreptului de proprietate, sub sanciu
nea obligrii la plata de daune-interese. Suportarea sarcinilor i a cheltuielilor p
roprietii
Art. 735. -
(1) Cheltuielile i sarcinile proprietii revin nudului proprietar
(2) Atunci cnd sarcinile i cheltuielile proprietarului au fost suportate de uzufru
ctuar, nudul proprietar este obligat la rambursarea acestora, iar cnd uzufructul
este cu titlu oneros, nudul proprietar datoreaz acestuia i dobnda legal. Obligaiile n
caz de pieire a turmei
Art. 736. -
(1) Dac turma dat n uzufruct a pierit n ntregime din cauze neimputabile uzufructuarul
ui, acesta va restitui numai pieile ori valoarea acestora
(2) Dac turma nu a pierit n ntregime, uzufructuarul este obligat s nlocuiasc animalele
pierite cu cele de prsil. 3. Dispoziii speciale Opozabilitatea uzufructului asupra
creanelor
Art. 737. - Uzufructul asupra unei creane este opozabil terilor n aceleai condiii ca i
cesiunea de crean i cu ndeplinirea formalitilor de publicitate prevzute de lege. Drept
urile i obligaiile n cazul uzufructului asupra creanelor
Art. 738. -
(1) Uzufructuarul are dreptul s ncaseze capitalul i s perceap dobnzile creanei i s n
easc toate actele necesare pentru conservarea ori ncasarea dobnzilor. Titularul dre
ptului de crean poate face toate actele de dispoziie care nu aduc atingere drepturi
lor uzufructuarului
(2) Dup plata creanei, uzufructul continu asupra capitalului, cu obligaia uzufructua
rului de a-l restitui creditorului la stingerea uzufructului
(3) Uzufructuarul suport toate cheltuielile i sarcinile referitoare la dobnzi. Uzuf
ructul rentei viagere
Art. 739. - Uzufructuarul rentei viagere are dreptul de a percepe, pe durata uzu
fructului su, veniturile dobndite zi cu zi. Acesta va fi obligat numai la restitui
rea veniturilor ncasate cu anticipaie. Dreptul de a spori capitalul
Art. 740. -
(1) Dreptul de a spori capitalul care face obiectul uzufructului, cum ar fi cel
de a dobndi valori mobiliare, aparine nudului proprietar, iar uzufructuarul are nu
mai dreptul de a exercita uzufructul asupra bunurilor astfel dobndite
(2) Dac nudul proprietar cedeaz dreptul su, bunul dobndit n urma nstrinrii este predat
zufructuarului, care va da socoteal la sfritul uzufructului. Dreptul de vot
Art. 741. -
(1) Dreptul de vot aferent unei aciuni sau altei valori mobiliare, unei pri indiviz
e, unei cote-pri din dreptul de proprietate sau oricrui alt bun aparine uzufructuaru
lui
(2) Cu toate acestea, aparine nudului proprietar votul care are ca efect modifica
rea substanei bunului principal, cum ar fi capitalul social sau bunul deinut n copr
oprietate, ori schimbarea destinaiei acestui bun sau ncetarea societii, reorganizare
a ori ncetarea persoanei juridice sau, dup caz, a unei ntreprinderi
(3) Repartizarea exercitrii dreptului de vot n alte condiii dect cele prevzute la ali
n. (1) i (2) nu este opozabil terilor, afar de cazul n care acetia au cunoscut-o n mod
expres. Dreptul la dividende
Art. 742. - Dividendele a cror distribuire a fost aprobat, n condiiile legii, de adu
narea general n timpul uzufructului se cuvin uzufructuarului de la data stabilit pr
in hotrrea adunrii generale. Obligaia nudului proprietar de a restitui sumele avansa
te de uzufructuar
Art. 743. -
(1) Dac uzufructuarul universal ori cu titlu universal pltete datoriile aferente ma
sei patrimoniale sau prii din masa patrimonial date n uzufruct, nudul proprietar tre
buie s restituie sumele avansate, la stingerea uzufructului, fr nicio dobnd
(2) n cazul n care uzufructuarul nu pltete datoriile prevzute la alin. (1), nudul pro
prietar poate, la alegere, s le plteasc el nsui sau s vnd o parte suficient din bunur
date n uzufruct. Dac ns nudul proprietar pltete aceste datorii, uzufructuarul datoreaz
dobnzi pe toata durata uzufructului
(3) Legatarul uzufructului universal ori cu titlu universal este obligat s achite
, n proporie cu obiectul uzufructului i fr niciun drept de restituire, legatele cu ti
tlu particular avnd ca obiect obligaii de ntreinere sau, dup caz, rente viagere. Drep
tul creditorilor asupra bunurilor uzufructului
Art. 744. - Dac plata datoriilor nu se va face n modul prevzut la art. 743, credito
rii pot s urmreasc bunurile date n uzufruct. Uzufructul fondului de comer
Art. 745. - n lips de stipulaie contrar, uzufructuarul unui fond de comer nu poate s d
ispun de bunurile ce l compun. n situaia n care dispune de aceste bunuri are obligaia
de a le nlocui cu altele similare i de valoare egal. SECIUNEA a 3-a Stingerea uzufru
ctului Cazurile de stingere a uzufructului
Art. 746. -
(1) Uzufructul se stinge pe cale principal prin:
a) moartea uzufructuarului ori, dup caz, ncetarea personalitii juridice;
b) ajungerea la termen;
c) consolidare, atunci cnd calitatea de uzufructuar i de nud proprietar se ntrunesc
n aceeai persoan;
d) renunarea la uzufruct;
e) neuzul timp de 10 de ani sau, dup caz, timp de 2 ani n cazul uzufructului unei
creane
(2) Uzufructul se stinge prin decesul ori, dup caz, ncetarea existenei juridice a u
zufructuarului chiar dac termenul nu s-a mplinit
(3) n cazul imobilelor sunt aplicabile dispoziiile n materie de carte funciar. Sting
erea uzufructului n caz de abuz de folosin
Art. 747. -
(1) Uzufructul poate nceta la cererea nudului proprietar atunci cnd uzufructuarul
abuzeaz de folosina bunului, aduce stricciuni acestuia ori l las s se degradeze
(2) Creditorii uzufructuarului pot interveni n proces pentru conservarea drepturi
lor lor; ei se pot angaja s repare stricciunile i pot oferi garanii pentru viitor
(3) Instana poate dispune, dup mprejurri, fie stingerea uzufructului, fie preluarea
folosinei bunului de ctre nudul proprietar, cu obligaia acestuia de a plti uzufructu
arului o rent pe durata uzufructului. Cnd bunul este imobil, pentru garantarea ren
tei, instana poate dispune nscrierea unei ipoteci n cartea funciar. Stingerea uzufru
ctului n caz de pieire a bunului
Art. 748. -
(1) Uzufructul se stinge n cazul n care bunul a fost distrus n ntregime dintr-un caz
fortuit. Cnd bunul a fost distrus n parte, uzufructul continu asupra prii rmase
(2) n toate cazurile, uzufructul va continua asupra despgubirii pltite de ter sau, d
up caz, asupra indemnizaiei de asigurare, dac aceasta nu este folosit pentru reparar
ea bunului. Dispoziiile art. 712 se aplic n mod corespunztor.
CAPITOLUL III Uzul i abitaia
Dreptul de uz
Art. 749. - Uzul este dreptul unei persoane de a folosi lucrul altuia i de a-i cu
lege fructele naturale i industriale numai pentru nevoile proprii i ale familiei s
ale. Dreptul de abitaie
Art. 750. - Titularul dreptului de abitaie are dreptul de a locui n locuina nudului
proprietar mpreun cu soul i copiii si, chiar dac nu a fost cstorit sau nu avea copii
data la care s-a constituit abitaia, precum i cu prinii ori alte persoane aflate n nt
reinere. Constituirea uzului i a abitaiei
Art. 751. - Uzul i abitaia se constituie n temeiul unui act juridic sau prin alte m
oduri prevzute de lege. Limitele dreptului de uz i abitaie
Art. 752. - Dreptul de uz ori de abitaie nu poate fi cedat, iar bunul ce face obi
ectul acestor drepturi nu poate fi nchiriat sau, dup caz, arendat. Obligaia uzuarul
ui i a titularului dreptului de abitaie
Art. 753. -
(1) Dac titularul dreptului de uz sau de abitaie este ndreptit s perceap toate fructele
naturale i industriale produse de bun ori, dup caz, s ocupe ntreaga locuin, este dato
r s plteasc toate cheltuielile de cultur i reparaiile de ntreinere ntocmai ca i uzuf
rul
(2) Dac titularul dreptului de uz sau de abitaie nu este ndreptit s perceap dect o par
din fructe ori s ocupe dect o parte din locuin, va suporta cheltuielile de cultur sa
u de ntreinere n proporie cu partea de care se folosete. Alte dispoziii aplicabile
Art. 754. - Dispoziiile prezentului capitol se completeaz, n mod corespunztor, cu ce
le privitoare la uzufruct.
CAPITOLUL IV Servituile
SECIUNEA 1
Dispoziii generale Noiune
Art. 755. -
(1) Servitutea este sarcina care greveaz un imobil, pentru uzul sau utilitatea im
obilului unui alt proprietar
(2) Utilitatea rezult din destinaia economic a fondului dominant sau const ntr-o spor
ire a confortului acestuia. Constituirea servituii
Art. 756. - Servitutea se poate constitui n temeiul unui act juridic ori prin uzu
capiune, dispoziiile n materie de carte funciar rmnnd aplicabile. Aciunea confesorie de
servitute
Art. 757. - Dispoziiile art. 696 alin. (1) se aplic n mod corespunztor. Constituirea
servituii n vederea utilitii viitoare
Art. 758. - Servitutea se poate constitui n vederea unei utiliti viitoare a fondulu
i dominant. Obligaiile n sarcina proprietarului fondului aservit
Art. 759. -
(1) Prin actul de constituire se pot impune n sarcina proprietarului fondului ase
rvit anumite obligaii pentru asigurarea uzului i utilitii fondului dominant
(2) n acest caz, sub condiia notrii n cartea funciar, obligaia se transmite dobnditoril
or subsecveni ai fondului aservit. Servituile aparente i neaparente
Art. 760. -
(1) Servituile sunt aparente sau neaparente
(2) Servituile aparente sunt acelea a cror existen este atestat de un semn vizibil de
servitute, cum ar fi o u, o fereastr, un apeduct
(3) Servituile neaparente sunt acelea a cror existen nu este atestat de vreun semn vi
zibil de servitute, cum ar fi servitutea de a nu construi ori de a nu construi p
este o anumit nlime. Servituile continue i necontinue
Art. 761. -
(1) Servituile sunt continue sau necontinue
(2) Servituile continue sunt acelea al cror exerciiu este sau poate fi continuu fr a
fi necesar faptul actual al omului, cum ar fi servitutea de vedere ori servitute
a de a nu construi
(3) Servituile necontinue sunt acelea pentru a cror existen este necesar faptul actu
al al omului, cum ar fi servitutea de trecere cu piciorul ori cu mijloace de tra
nsport. Servituile pozitive i negative
Art. 762. -
(1) Servituile sunt pozitive sau negative
(2) Servituile pozitive sunt acelea prin care proprietarul fondului dominant exer
cit o parte din prerogativele dreptului de proprietate asupra fondului aservit, c
um ar fi servitutea de trecere
(3) Servituile negative sunt acelea prin care proprietarul fondului aservit este
obligat s se abin de la exercitarea unora dintre prerogativele dreptului su de propr
ietate, cum ar fi servitutea de a nu construi. Dobndirea servituii prin uzucapiune
Art. 763. - Prin uzucapiune tabular poate fi dobndit orice servitute, iar prin uzuc
apiune extratabular pot fi dobndite numai servituile pozitive. Alte dispoziii aplica
bile
Art. 764. - Modul de exerciiu al servituii se dobndete n aceleai condiii ca i dreptul
servitute. SECIUNEA a 2-a Drepturile i obligaiile proprietarilor Regulile privind
exercitarea i conservarea servituii
Art. 765. -
(1) n lipsa vreunei prevederi contrare, proprietarul fondului dominant poate lua
toate msurile i poate face, pe cheltuiala sa, toate lucrrile pentru a exercita i con
serva servitutea
(2) Cheltuielile legate de conservarea acestor lucrri revin celor 2 proprietari,
proporional cu avantajele pe care le obin, n msura n care lucrrile efectuate pentru ex
erciiul servituii sunt necesare i profit inclusiv fondului aservit. Exonerarea de rsp
undere
Art. 766. - n toate cazurile n care cheltuielile lucrrilor necesare pentru exercita
rea i conservarea servituilor revin proprietarului fondului aservit, acesta se va
putea exonera de obligaie renunnd la dreptul de proprietate asupra fondului aservit
n ntregime sau asupra prii din fondul aservit necesare pentru exercitarea servituii n
favoarea proprietarului fondului dominant. Dispoziiile n materie de carte funciar
rmn aplicabile. Schimbarea locului de exercitare a servituii
Art. 767. -
(1) Proprietarul fondului aservit este obligat s se abin de la orice act care limit
eaz ori mpiedic exerciiul servituii. Astfel, el nu va putea schimba starea locurilor
ori strmuta exercitarea servituii n alt loc
(2) Dac are un interes serios i legitim, proprietarul fondului aservit va putea sc
himba locul prin care se exercit servitutea n msura n care exercitarea servituii rmne l
a fel de comod pentru proprietarul fondului dominant. Obligaia de a nu agrava situ
aia fondului aservit
Art. 768. - Proprietarul fondului dominant nu poate agrava situaia fondului aserv
it i nu poate produce prejudicii proprietarului fondului aservit prin exercitarea
servituii. Exercitarea servituii n caz de mprire a fondurilor
Art. 769. -
(1) Dac fondul dominant se mparte, servitutea va putea fi exercitat pentru uzul i ut
ilitatea fiecrei pri, fr ca situaia fondului aservit s poat fi agravat
(2) Dac fondul aservit se mparte, servitutea se poate exercita, pentru uzul i utili
tatea fondului dominant, pe toate prile rezultate din mprire, sub rezerva prevederilo
r art. 768
(3) Cu toate acestea, dac servitutea este exercitat pentru uzul i utilitatea exclus
iv a uneia dintre prile desprite din fondul dominant ori nu se poate exercita dect pe
una dintre prile desprite din fondul aservit, servitutea asupra celorlalte pri se stin
ge. SECIUNEA a 3-a Stingerea servituilor Cauzele de stingere a servituilor
Art. 770. -
(1) Servituile se sting pe cale principal prin radierea lor din cartea funciar pent
ru una dintre urmtoarele cauze:
a) consolidarea, atunci cnd ambele fonduri ajung s aib acelai proprietar;
b) renunarea proprietarului fondului dominant;
c) ajungerea la termen;
d) rscumprarea;
e) imposibilitatea definitiv de exercitare;
f) neuzul timp de 10 de ani;
g) dispariia oricrei utiliti a acestora
(2) Servitutea se stinge, de asemenea, prin exproprierea fondului aservit, dac se
rvitutea este contrar utilitii publice creia i va fi afectat bunul expropriat. Stinge
rea servituii prin neuz
Art. 771. -
(1) Termenul de 10 de ani prevzut la art. 770 alin. (1) lit. f) curge de la data
ultimului act de exerciiu al servituilor necontinue ori de la data primului act co
ntrar servituilor continue
(2) Exercitarea servituii de ctre un coproprietar ori de ctre uzufructuar profit i ce
lorlali coproprietari, respectiv nudului proprietar. Rscumprarea servituii de trecer
e
Art. 772. -
(1) Servitutea de trecere va putea fi rscumprat de proprietarul fondului aservit da
c exist o disproporie vdit ntre utilitatea care o procur fondului dominant i inconveni
tele sau deprecierea provocat fondului aservit
(2) n caz de nenelegere ntre pri, instana poate suplini consimmntul proprietarului f
i dominant. La stabilirea preului de rscumprare, instana va ine cont de vechimea serv
ituii i de schimbarea valorii celor dou fonduri.
TITLUL IV Fiducia
Noiune
Art. 773. - Fiducia este operaiunea juridic prin care unul sau mai muli constituito
ri transfer drepturi reale, drepturi de crean, garanii ori alte drepturi patrimonial
e sau un ansamblu de asemenea drepturi, prezente ori viitoare, ctre unul sau mai
muli fiduciari care le exercit cu un scop determinat, n folosul unuia sau mai multo
r beneficiari. Aceste drepturi alctuiesc o mas patrimonial autonom, distinct de celel
alte drepturi i obligaii din patrimoniile fiduciarilor. Izvoarele fiduciei
Art. 774. -
(1) Fiducia este stabilit prin lege sau prin contract ncheiat n form autentic. Ea tre
buie s fie expres
(2) Legea n temeiul creia este stabilit fiducia se completeaz cu dispoziiile prezentu
lui titlu, n msura n care nu cuprinde dispoziii contrare. Interdicia liberalitii indire
cte
Art. 775. - Contractul de fiducie este lovit de nulitate absolut dac prin el se re
alizeaz o liberalitate indirect n folosul beneficiarului. Prile contractului de fiduc
ie
Art. 776. -
(1) Orice persoan fizic sau juridic poate fi constituitor n contractul de fiducie
(2) Pot avea calitatea de fiduciari n acest contract numai instituiile de credit,
societile de investiii i de administrare a investiiilor, societile de servicii de inves
tiii financiare, societile de asigurare i de reasigurare legal nfiinate
(3) De asemenea, pot avea calitatea de fiduciari notarii publici i avocaii, indife
rent de forma de exercitare a profesiei. Beneficiarul fiduciei
Art. 777. - Beneficiarul fiduciei poate fi constituitorul, fiduciarul sau o ter pe
rsoan. Reprezentarea intereselor constituitorului
Art. 778. - n absena unei stipulaii contrare, constituitorul poate, n orice moment,
s desemneze un ter care s i reprezinte interesele n executarea contractului i care s i
xercite drepturile nscute din contractul de fiducie. Coninutul contractului de fid
ucie
Art. 779. - Contractul de fiducie trebuie s menioneze, sub sanciunea nulitii absolute
:
a) drepturile reale, drepturile de crean, garaniile i orice alte drepturi patrimonia
le transferate;
b) durata transferului, care nu poate depi 33 de ani ncepnd de la data ncheierii sale
;
c) identitatea constituitorului sau a constituitorilor;
d) identitatea fiduciarului sau a fiduciarilor;
e) identitatea beneficiarului sau a beneficiarilor ori cel puin regulile care per
mit determinarea acestora;
f) scopul fiduciei i ntinderea puterilor de administrare i de dispoziie ale fiduciar
ului ori ale fiduciarilor. nregistrarea fiscal
Art. 780. -
(1) Sub sanciunea nulitii absolute, contractul de fiducie i modificrile sale trebuie
s fie nregistrate la cererea fiduciarului, n termen de o lun de la data ncheierii ace
stora, la organul fiscal competent s administreze sumele datorate de fiduciar bug
etului general consolidat al statului
(2) Cnd masa patrimonial fiduciar cuprinde drepturi reale imobiliare, acestea sunt n
registrate, n condiiile prevzute de lege, sub aceeai sanciune, la compartimentul de s
pecialitate al autoritii administraiei publice locale competent pentru administrare
a sumelor datorate bugetelor locale ale unitilor administrativ-teritoriale n raza cr
ora se afl imobilul, dispoziiile de carte funciar rmnnd aplicabile
(3) Desemnarea ulterioar a beneficiarului, n cazul n care acesta nu este precizat c
hiar n contractul de fiducie, trebuie s fie fcut, sub aceeai sanciune, printr-un act s
cris nregistrat n aceleai condiii
(4) Dac pentru transmiterea unor drepturi este necesar ndeplinirea unor cerine speci
ale de form, se va ncheia un act separat cu respectarea cerinelor legale. n aceste c
azuri, lipsa nregistrrii fiscale atrage aplicarea sanciunilor administrative prevzut
e de lege. Opozabilitatea fiduciei
Art. 781. -
(1) Fiducia este opozabil terilor de la data menionrii sale n Arhiva Electronic de Gar
anii Reale Mobiliare
(2) nscrierea drepturilor reale imobiliare, inclusiv a garaniilor reale imobiliare
, care fac obiectul contractului de fiducie se face i n cartea funciar, pentru fiec
are drept n parte. Precizarea calitii fiduciarului
Art. 782. -
(1) Cnd fiduciarul acioneaz n contul masei patrimoniale fiduciare, el poate s fac meniu
ne expres n acest sens, cu excepia cazurilor n care acest lucru este interzis prin c
ontractul de fiducie
(2) De asemenea, cnd masa patrimonial fiduciar cuprinde drepturi a cror transmitere
este supus publicitii, n registrul de publicitate fiduciarul poate solicita s se menio
neze denumirea fiduciarului i calitatea n care acioneaz
(3) n toate cazurile n care constituitorul sau beneficiarul solicit acest lucru n co
nformitate cu contractul de fiducie, fiduciarul va trebui s i precizeze calitatea n
care acioneaz. n caz contrar, dac actul este pgubitor pentru constituitor, se va cons
idera c actul a fost ncheiat de fiduciar n nume propriu. Obligaia de a da socoteal
Art. 783. - Contractul de fiducie trebuie s cuprind condiiile n care fiduciarul d soc
oteal constituitorului cu privire la ndeplinirea obligaiilor sale. De asemenea, fid
uciarul trebuie s dea socoteal, la intervale precizate n contractul de fiducie, ben
eficiarului i reprezentantului constituitorului, la cererea acestora. Puterile i r
emunerarea fiduciarului
Art. 784. -
(1) n raporturile cu terii, se consider c fiduciarul are puteri depline asupra masei
patrimoniale fiduciare, acionnd ca un veritabil i unic titular al drepturilor n cau
z, cu excepia cazului n care se dovedete c terii aveau cunotin de limitarea acestor p
i
(2) Fiduciarul va fi remunerat potrivit nelegerii prilor, iar n lipsa acesteia, potri
vit regulilor care crmuiesc administrarea bunurilor altuia. Insolvena fiduciarului
Art. 785. - Deschiderea procedurii insolvenei mpotriva fiduciarului nu afecteaz mas
a patrimonial fiduciar. Limitarea rspunderii n funcie de separaia maselor patrimoniale
Art. 786. -
(1) Bunurile din masa patrimonial fiduciar pot fi urmrite, n condiiile legii, de titu
larii de creane nscute n legtur cu aceste bunuri sau de acei creditori ai constituito
rului care au o garanie real asupra bunurilor acestuia i a crei opozabilitate este d
obndit, potrivit legii, anterior stabilirii fiduciei. Dreptul de urmrire poate fi e
xercitat i de ceilali creditori ai constituitorului, ns numai n temeiul hotrrii judect
eti definitive de admitere a aciunii prin care a fost desfiinat sau a devenit inopo
zabil, n orice mod, cu efect retroactiv, contractul de fiducie
(2) Titularii creanelor nscute n legtur cu bunurile din masa patrimonial fiduciar nu po
t urmri dect aceste bunuri, cu excepia cazului n care, prin contractul de fiducie, s
-a prevzut obligaia fiduciarului sau/i a constituitorului de a rspunde pentru o part
e sau pentru tot pasivul fiduciei. n acest caz, va fi urmrit mai nti activul masei p
atrimoniale fiduciare, iar apoi, dac este necesar, bunurile fiduciarului sau/i ale
constituitorului, n limita i n ordinea prevzute n contractul de fiducie. Rspunderea f
iduciarului pentru prejudiciile cauzate
Art. 787. - Pentru prejudiciile cauzate prin actele de conservare sau administra
re a masei patrimoniale fiduciare, fiduciarul rspunde numai cu celelalte drepturi
cuprinse n patrimoniul su. nlocuirea fiduciarului
Art. 788. -
(1) Dac fiduciarul nu i ndeplinete obligaiile sau pune n pericol interesele care i-au f
ost ncredinate, constituitorul, reprezentantul su sau beneficiarul poate cere n just
iie nlocuirea fiduciarului
(2) Pn la soluionarea cererii de nlocuire, constituitorul, reprezentantul su sau, n li
psa acestora, beneficiarul va numi un administrator provizoriu al masei patrimon
iale fiduciare. n cazul n care constituitorul, reprezentantul su sau beneficiarul d
esemneaz concomitent un administrator provizoriu, va prevala desemnarea fcut de con
stituitorul ori de reprezentantul su legal
(3) Mandatul administratorului provizoriu nceteaz n momentul nlocuirii fiduciarului
sau n momentul respingerii definitive a cererii de nlocuire. Soluionarea cererii de
nlocuire a fiduciarului se realizeaz de urgen i cu precdere
(4) Numirea noului fiduciar i a administratorului provizoriu poate fi dispus de in
stana de judecat numai cu acordul acestora
(5) n cazul n care instana de judecat a numit un nou fiduciar, acesta va avea toate
drepturile i obligaiile prevzute n contractul de fiducie
(6) Constituitorul, reprezentatul acestuia, noul fiduciar sau administratorul pr
ovizoriu poate s nregistreze aceast modificare a fiduciei, aplicndu-se n mod corespun
ztor dispoziiile art. 780 i 781. nlocuirea fiduciarului se produce numai dup aceast nre
gistrare. Denunarea, modificarea i revocarea contractului de fiducie
Art. 789. -
(1) Ct timp nu a fost acceptat de ctre beneficiar, contractul de fiducie poate fi
denunat unilateral de ctre constituitor
(2) Dup acceptarea de ctre beneficiar, contractul nu poate fi modificat sau revoca
t de ctre pri ori denunat unilateral de ctre constituitor dect cu acordul beneficiarul
ui sau, n absena acestuia, cu autorizarea instanei judectoreti. ncetarea contractului
de fiducie
Art. 790. -
(1) Contractul de fiducie nceteaz prin mplinirea termenului sau prin realizarea sco
pului urmrit cnd aceasta intervine nainte de mplinirea termenului
(2) El nceteaz, de asemenea, n cazul n care toi beneficiarii renun la fiducie, iar n c
tract nu s-a precizat cum vor continua raporturile fiduciare ntr-o asemenea situai
e. Declaraiile de renunare sunt supuse acelorai formaliti de nregistrare ca i contractu
l de fiducie. ncetarea se produce la data finalizrii formalitilor de nregistrare pent
ru ultima declaraie de renunare
(3) Contractul de fiducie nceteaz i n momentul n care s-a dispus deschiderea procedur
ii insolvenei mpotriva fiduciarului sau n momentul n care se produc, potrivit legii,
efectele reorganizrii persoanei juridice. Efectele ncetrii contractului de fiducie
Art. 791. -
(1) Cnd contractul de fiducie nceteaz, masa patrimonial fiduciar existent n acel moment
se transfer la beneficiar, iar n absena acestuia, la constituitor
(2) Contopirea masei patrimoniale fiduciare n patrimoniul beneficiarului sau al c
onstituitorului se va produce numai dup plata datoriilor fiduciare.
TITLUL V Administrarea bunurilor altuia
CAPITOLUL I Dispoziii generale
Calitatea de administrator al bunurilor altuia
Art. 792. -
(1) Persoana care este mputernicit, prin legat sau convenie, cu administrarea unuia
sau mai multor bunuri, a unei mase patrimoniale sau a unui patrimoniu care nu i
aparine are calitatea de administrator al bunurilor altuia
(2) mputernicirea prin legat produce efecte dac este acceptat de administratorul de
semnat
(3) Prevederile prezentului titlu sunt aplicabile oricrei administrri a bunurilor
altuia, cu excepia cazului n care legea, actul constitutiv sau mprejurrile concrete
impun aplicarea unui alt regim juridic de administrare
(4) Administratorul persoan fizic trebuie s aib capacitate deplin de exerciiu. Remuner
aia administratorului
Art. 793. -
(1) Cu excepia cazului n care, potrivit legii, actului constitutiv sau nelegerii ult
erioare a prilor ori mprejurrilor concrete, administrarea se realizeaz cu titlu gratu
it, administratorul are dreptul la o remuneraie stabilit prin actul constitutiv sa
u prin nelegerea ulterioar a prilor, prin lege ori, n lips, prin hotrre judectoreasc
t ultim caz, se va ine seama de uzane i, n lipsa unui asemenea criteriu, de valoarea
serviciilor prestate de administrator
(2) Persoana care acioneaz fr a avea acest drept sau fr a fi autorizat n acest sens nu
re dreptul la remuneraie, rmnnd aplicabile, dac este cazul, regulile de la gestiunea
de afaceri. Domeniul de aplicare
Art. 794. - n absena unor dispoziii legale speciale, prevederile prezentului titlu
se aplic n toate cazurile de administrare a bunurilor altuia.
CAPITOLUL II Formele de administrare
SECIUNEA 1
Administrarea simpl Noiune
Art. 795. - Persoana mputernicit cu administrarea simpl este inut s efectueze toate ac
tele necesare pentru conservarea bunurilor, precum i actele utile pentru ca acest
ea s poat fi folosite conform destinaiei lor obinuite. Atribuiile administratorului
Art. 796. -
(1) Cel mputernicit cu administrarea simpl este inut s culeag fructele bunurilor i s ex
ercite drepturile aferente administrrii acestora
(2) Administratorul ncaseaz creanele administrate, elibernd n mod valabil chitanele co
respunztoare, i exercit drepturile aferente valorilor mobiliare pe care le are n adm
inistrare, precum dreptul de vot, de conversie i de rscumprare. Meninerea destinaiei
bunurilor
Art. 797. - Administratorul este obligat s continue modul de folosire sau de expl
oatare a bunurilor frugifere fr a schimba destinaia acestora, cu excepia cazului n ca
re este autorizat de ctre beneficiar sau, n caz de mpiedicare a acestuia, de ctre in
stana judectoreasc. Investirea sumelor de bani
Art. 798. -
(1) Administratorul este obligat s investeasc sumele de bani aflate n administrarea
sa n conformitate cu dispoziiile prezentului titlu referitoare la plasamentele co
nsiderate sigure
(2) Administratorul poate, totodat, s modifice investiiile efectuate anterior dobndi
rii de ctre acesta a calitii sale ori efectuate de el nsui n calitate de administrator
. Autorizarea actelor de dispoziie
Art. 799. -
(1) Cnd administrarea are ca obiect un bun individual determinat, administratorul
va putea s nstrineze cu titlu oneros bunul sau s l greveze cu o garanie real, atunci c
d este necesar pentru conservarea valorii bunului, achitarea datoriilor ori menin
erea modului de folosin potrivit destinaiei obinuite a bunului, numai cu autorizarea
beneficiarului sau, n caz de mpiedicare a acestuia ori n cazul n care acesta nu a f
ost nc determinat, a instanei judectoreti
(2) Un bun supus pericolului deprecierii sau pieirii imediate poate fi nstrinat fr a
ceast autorizare
(3) Cnd administrarea are ca obiect o mas patrimonial sau un patrimoniu, administra
torul poate s nstrineze un bun individual determinat sau s l greveze cu o garanie real
ori de cte ori este necesar pentru buna administrare a universalitii. n celelalte ca
zuri, este necesar autorizarea prealabil a beneficiarului sau, dup caz, a instanei j
udectoreti
(4) ncheierea actului de nstrinare n lipsa autorizrii prealabile cerute potrivit prez
entului articol atrage, n cazul n care cauzeaz prejudicii, obligaia de reparare inte
gral i reprezint motiv de nlocuire a administratorului. SECIUNEA a 2-a Administrarea
deplin Atribuiile administratorului
Art. 800. - Persoana mputernicit cu administrarea deplin este inut s conserve i s expl
teze n mod profitabil bunurile, s sporeasc patrimoniul sau s realizeze afectaiunea ma
sei patrimoniale, n msura n care aceasta este n interesul beneficiarului. ntinderea p
uterilor administratorului
Art. 801. - Pentru aducerea la ndeplinire a obligaiilor sale, administratorul va p
utea s nstrineze, cu titlu oneros, bunurile sau s le greveze cu un drept real ori ch
iar s le schimbe destinaia, precum i s efectueze orice alte acte necesare sau utile,
inclusiv orice form de investiie.
CAPITOLUL III Regimul juridic al administrrii
SECIUNEA 1
Obligaiile administratorului fa de beneficiar Limitele rspunderii administratorului
Art. 802. -
(1) Administratorul bunurilor altuia acioneaz numai n limitele puterilor ce i sunt c
onferite i este inut, n exercitarea atribuiilor sale, s respecte obligaiile ce i incumb
potrivit legii, actului constitutiv sau nelegerii ulterioare a prilor
(2) Administratorul nu va fi rspunztor pentru pieirea bunurilor pricinuit de fora ma
jor, vechimea sau natura perisabil a bunurilor ori de folosirea obinuit i autorizat a
acestora. Obligaia de diligen, onestitate i loialitate
Art. 803. -
(1) Administratorul trebuie s acioneze cu diligena pe care un bun proprietar o depu
ne n administrarea bunurilor sale
(2) Administratorul trebuie, totodat, s acioneze cu onestitate i loialitate n vederea
realizrii optime a intereselor beneficiarului sau a scopului urmrit. Evitarea con
flictului de interese
Art. 804. -
(1) Administratorul nu i poate exercita atribuiile n interesul su propriu sau al unei
tere persoane
(2) Administratorul este obligat s evite apariia unui conflict ntre interesul su pro
priu i obligaiile sale de administrator
(3) n msura n care administratorul nsui este i beneficiar, acesta este inut s i exer
tribuiile n interesul comun al tuturor beneficiarilor, prin acordarea unui tratame
nt egal interesului su i celui al celorlali beneficiari. Anunarea conflictului de in
terese
Art. 805. - Administratorul este obligat s l anune de ndat pe beneficiar despre orice
interes pe care l-ar avea ntr-o anumit activitate i care este de natur s l pun ntr-o
tuaie de conflict de interese, precum i drepturile pe care le-ar putea invoca mpotr
iva beneficiarului sau a bunurilor administrate, indicnd, dup caz, natura i valoare
a drepturilor respective, cu excepia intereselor i drepturilor nscute din actul con
stitutiv al administrrii. Interdicia dobndirii de drepturi n legtur cu bunurile admini
strate
Art. 806. -
(1) n timpul exercitrii calitii sale, administratorul nu va putea deveni parte la ni
ciun contract avnd ca obiect bunurile administrate sau s dobndeasc, altfel dect prin
succesiune, orice fel de drepturi asupra bunurilor respective sau mpotriva benefi
ciarului
(2) Prin excepie de la dispoziiile alin. (1), administratorul va putea ncheia actel
e menionate, cu mputernicirea expres a beneficiarului sau, n caz de mpiedicare a aces
tuia sau n cazul n care acesta nu a fost nc determinat, a instanei judectoreti. Separa
bunurilor administrate
Art. 807. - Administratorul este obligat s in o eviden a bunurilor sale proprii disti
nct de cea a bunurilor preluate n administrare. Aceast obligaie subzist i n cazul n ca
, la preluarea bunurilor beneficiarului administrrii, nu a fost ntocmit un inventa
r. Interdicia folosirii bunurilor administrate n interes propriu
Art. 808. - n absena acordului beneficiarului sau a mputernicirii conferite prin le
ge, prin actul constitutiv ori prin nelegerea ulterioar a prilor, administratorul est
e obligat a nu folosi n propriul su avantaj bunurile administrate, precum i datele
sau informaiile care i parvin n virtutea administrrii. Interdicia actelor de dispoziie
cu titlu gratuit
Art. 809. - Administratorul nu va putea dispune cu titlu gratuit de bunurile sau
drepturile care i sunt ncredinate, cu excepia cazului n care interesul unei bune adm
inistrri o impune. Dreptul de a reprezenta n justiie
Art. 810. - Administratorul poate sta n justiie pentru orice cerere sau aciune refe
ritoare la administrarea bunurilor i poate interveni n orice cerere sau aciune avnd
drept obiect bunurile administrate. Imparialitatea administratorului
Art. 811. - Dac exist mai muli beneficiari, concomiteni sau succesivi, administrator
ul este inut s acioneze cu imparialitate, innd cont de drepturile i interesele fiecrui
dintre ei. Atenuarea rspunderii administratorului
Art. 812. - n aprecierea limitelor rspunderii administratorului i a despgubirilor da
torate de acesta, instana judectoreasc va putea reduce ntinderea acestora, innd cont d
e circumstanele asumrii administrrii sau de caracterul gratuit al serviciului admin
istratorului. SECIUNEA a 2-a Obligaiile administratorului i ale beneficiarului n rap
orturile cu terii Rspunderea personal a administratorului
Art. 813. -
(1) Administratorul care, n limitele puterilor conferite, i asum obligaii n numele ben
eficiarului sau al fiduciarului, pentru masa patrimonial fiduciar, nu va fi inut pe
rsonal rspunztor fa de terii contractani
(2) Administratorul este personal rspunztor fa de terii cu care contracteaz dac se obli
g n nume propriu, sub rezerva drepturilor deinute de acetia mpotriva beneficiarului s
au, dup caz, a fiduciarului, pentru masa patrimonial fiduciar. Rspunderea personal a
administratorului n cazul depirii puterilor conferite
Art. 814. - Administratorul care i depete puterile este inut personal fa de terii cu
a contractat, n msura n care acetia nu au cunoscut faptul depirii puterilor ori benef
iciarul nu a ratificat n mod expres sau tacit actul ncheiat de administrator cu de
pirea puterilor conferite. Depirea puterilor ncredinate mai multor persoane
Art. 815. -
(1) Se consider o depire a puterilor conferite fapta administratorului de a exercit
a n mod individual atribuiile pe care trebuie s le exercite mpreun cu altcineva
(2) Prin excepie de la prevederile alin. (1), nu constituie o nclcare a puterilor e
xercitarea acestora ntr-un mod mai avantajos dect acela care i era impus prin actul
de mputernicire. Limitarea rspunderii beneficiarului fa de teri
Art. 816. -
(1) Beneficiarul rspunde fa de teri pentru prejudiciile pricinuite n mod culpabil de
administrator n exercitarea atribuiilor sale numai pn la concurena ctigului obinut
(2) Prevederile alin. (1) se aplic, n mod corespunztor, n cazul masei patrimoniale f
iduciare. Administratorul aparent
Art. 817. - Orice persoan care, avnd capacitate deplin de exerciiu, creeaz aparena des
pre o alt persoan c este administratorul bunurilor sale va fi inut de toate contracte
le pe care aceast din urm persoan le ncheie cu terii de bun-credin. SECIUNEA a 3-a In
ar, garanii i asigurare Izvorul obligaiei privind inventarul, garaniile i asigurarea
Art. 818. -
(1) Administratorul nu este obligat s fac inventarul, s subscrie o poli de asigurare
sau s furnizeze o alt garanie pentru buna executare a ndatoririlor sale, n absena unei
clauze a actului constitutiv, a nelegerii ulterioare a prilor, a unei dispoziii lega
le contrare sau a unei hotrri judectoreti pronunate la cererea beneficiarului sau a o
ricrei persoane interesate
(2) n cazul n care o asemenea obligaie a fost stabilit n sarcina administratorului pr
in lege sau prin hotrre judectoreasc, administratorul va putea solicita instanei jude
ctoreti, pentru motive temeinice, s fie dispensat de ndeplinirea ei. Criteriile pent
ru aprecierea motivelor temeinice
Art. 819. -
(1) n soluionarea cererilor prevzute la art. 818, instana judectoreasc va ine seama de
valoarea bunurilor, de situaia prilor, precum i de alte circumstane
(2) Instana nu va putea admite cererea de stabilire a obligaiei administratorului
privind inventarul, garaniile sau asigurarea, dac pe aceast cale s-ar nclca o clauz co
ntrar din actul constitutiv sau din nelegerea ulterioar a prilor. Cuprinsul inventarul
ui
Art. 820. -
(1) n cazurile n care administratorul este obligat s ntocmeasc un inventar, acesta tr
ebuie s cuprind o enumerare complet a bunurilor ncredinate sau a coninutului masei pat
rimoniale ori a patrimoniului supus administrrii
(2) Inventarul conine, ori de cte ori este cazul:
a) datele de identificare a bunurilor imobile i descrierea bunurilor mobile, cu i
ndicarea valorii acestora, iar n cazul unei universaliti de bunuri mobile, o identi
ficare corespunztoare a universalitii respective;
b) identificarea sumelor de bani;
c) lista instrumentelor financiare
(3) De asemenea, n cazul administrrii unei mase patrimoniale sau a unui patrimoniu
, inventarul cuprinde lista datoriilor i se ncheie cu o recapitulaie a activului i p
asivului
(4) Administratorul are obligaia s notifice beneficiarului, prin scrisoare recoman
dat cu confirmare de primire, data i locul ntocmirii inventarului
(5) Inventarul se ntocmete fie prin nscris autentic, fie prin nscris sub semntur priva
t cuprinznd data i locul ntocmirii i semnat de autor i de beneficiar, iar n absena ace
uia din urm, de 2 martori. Constatrile cu privire la care beneficiarul nu a fcut ob
ieciuni au deplin for probant fa de acesta din urm. Bunurile de uz personal
Art. 821. - n msura n care patrimoniul administrat cuprinde bunuri de uz personal a
le titularului sau, dup caz, ale defunctului, n inventar se face o meniune de ordin
general cu privire la acestea, descriindu-se doar obiectele de mbrcminte, nscrisuri
le personale, bijuteriile sau obiectele de uz curent a cror valoare individual depete
echivalentul n lei al sumei de 100 euro. Starea bunurilor indicate n inventar
Art. 822. - Bunurile indicate n inventar sunt prezumate a fi n bun stare la data nto
cmirii acestuia, cu excepia cazului n care inventarul cuprinde o meniune contrar agr
eat de beneficiar sau, n absena acordului beneficiarului, meniunea este nsoit de un doc
ument doveditor. Comunicarea i contestarea inventarului
Art. 823. -
(1) O copie a inventarului va fi predat de administrator persoanei care l-a desem
nat i beneficiarului, precum i oricrei alte persoane interesate despre care acesta
are cunotin
(2) Inventarul poate fi fcut public numai n cazurile i potrivit procedurii prevzute
de lege
(3) Orice persoan interesat poate contesta n justiie inventarul sau oricare dintre m
eniunile coninute de acesta i va putea solicita ntocmirea unui nou inventar, cu part
iciparea unui expert judiciar. Asigurarea facultativ
Art. 824. -
(1) Chiar n absena unei obligaii stabilite prin lege, prin actul constitutiv sau pr
in nelegerea prilor ori prin hotrre judectoreasc, administratorul poate asigura bunuri
ncredinate mpotriva riscurilor obinuite, precum furtul sau incendiul, pe cheltuiala
beneficiarului sau a patrimoniului fiduciar
(2) Administratorul poate subscrie totodat o poli de asigurare profesional pentru bu
na executare a obligaiilor sale
(3) Cheltuielile prilejuite de asigurarea prevzut la alin. (2) sunt n sarcina benef
iciarului sau a patrimoniului fiduciar, n cazul n care administrarea este efectuat
cu titlu gratuit. SECIUNEA a 4-a Administrarea colectiv i delegarea Adoptarea hotrril
or
Art. 825. - n cazul n care sunt desemnate mai multe persoane n calitate de administ
ratori, dac legea sau actul de desemnare nu prevede altfel, hotrrile se iau prin vo
ina majoritii acestora. Adoptarea hotrrilor n situaii speciale
Art. 826. -
(1) Administratorii vor putea efectua n mod individual acte de conservare
(2) n cazul n care nu se pot lua hotrri n mod valabil din cauza opunerii constante a
unora dintre administratori, celelalte acte de administrare a bunurilor altuia v
or putea fi fcute, n caz de urgen, cu autorizarea instanei judectoreti
(3) n msura n care nenelegerile dintre administratori persist, iar administrarea este
serios afectat, instana va putea dispune, la solicitarea oricrei persoane interesat
e, una sau mai multe dintre urmtoarele msuri:
a) stabilirea unui mecanism simplificat de adoptare a hotrrilor;
b) repartizarea atribuiilor ntre administratori;
c) conferirea votului decisiv, n caz de paritate de voturi, unuia dintre administ
ratori;
d) nlocuirea administratorului sau, dup caz, a administratorilor crora le este impu
tabil situaia creat. Rspunderea solidar
Art. 827. -
(1) Administratorii sunt rspunztori n mod solidar pentru ndeplinirea atribuiilor lor
(2) Cu toate acestea, n cazul n care atribuiile sunt repartizate prin lege, actul d
e desemnare sau hotrre judectoreasc, iar repartizarea a fost respectat, fiecare admin
istrator este rspunztor doar pentru partea sa de administrare. Prezumia de aprobare
a hotrrilor
Art. 828. -
(1) Se prezum c administratorul a aprobat toate hotrrile adoptate de ceilali administ
ratori i va rspunde pentru acestea n solidar cu ei n msura n care nu s-a opus n momentu
l adoptrii hotrrii i nu a notificat aceast opoziie beneficiarului ntr-un termen rezonab
il
(2) Se prezum c administratorul a aprobat hotrrea adoptat n absena sa n msura n care
ce cunoscut opoziia celorlali administratori i beneficiarului ntr-un termen rezonabil
de la data la care a luat cunotin de hotrrea respectiv
(3) Administratorul nu va rspunde n situaia n care nu a putut, pentru motive temeini
ce, s notifice opoziia sa n condiiile alin. (1). Delegarea
Art. 829. -
(1) Administratorul i poate delega parial atribuiile sau poate mputernici un ter s l r
rezinte la ncheierea unui act determinat
(2) Administratorul nu poate delega unei tere persoane administrarea general sau e
xerciiul unei puteri discreionare, cu excepia cazului n care delegarea se face ctre u
n coadministrator
(3) Administratorul rspunde pentru faptele celui substituit n msura n care beneficia
rul nu a autorizat n mod expres substituirea, iar n cazul n care autorizarea exist,
rspunde numai pentru lipsa de diligen n alegerea i ndrumarea nlocuitorului. Rspunderea
eprezentantului administratorului
Art. 830. -
(1) Actele prin care reprezentantul administratorului a nclcat prevederile actului
de desemnare sau uzanele sunt inopozabile beneficiarului
(2) De asemenea, beneficiarul se poate ndrepta mpotriva reprezentantului administr
atorului pentru prejudiciile suferite, chiar dac era autorizat expres s ncredineze r
eprezentarea. SECIUNEA a 5-a Plasamentele considerate sigure Categoriile de plasa
mente considerate sigure
Art. 831. - Sunt prezumate a fi sigure plasamentele stabilite periodic de Banca
Naional a Romniei i de Comisia Naional a Valorilor Mobiliare. Limitele prudeniale ale e
fecturii plasamentelor
Art. 832. -
(1) Administratorul hotrte cu privire la efectuarea plasamentelor n funcie de randame
nt i de creterea estimat a valorii. Administratorul va cuta s realizeze un portofoliu
diversificat, care s produc venituri fixe i, respectiv, variabile, ntr-o proporie st
abilit n funcie de conjunctura economic
(2) Administratorul nu va putea achiziiona mai mult de 5% din aciunile aceleiai soc
ieti comerciale i nici nu va putea achiziiona aciuni, obligaiuni sau alte valori mobil
iare ale unei persoane juridice care nu i-a ndeplinit obligaia de plat a dividendelo
r ori dobnzilor sau acorda mprumuturi persoanei juridice respective. Plasarea sume
lor de bani
Art. 833. -
(1) Administratorul va putea depozita sumele de bani care i sunt ncredinate la o in
stituie de credit sau de asigurare ori la un organism de plasament colectiv, n msur
a n care depozitul este rambursabil la vedere sau n urma unui aviz de maximum 30 d
e zile
(2) Administratorul va putea efectua totodat depuneri pe perioade mai lungi n msura
n care acestea sunt garantate integral de Fondul de garantare a depozitelor n sis
temul bancar sau, dup caz, de Fondul de protejare a asigurailor
(3) n lipsa garaniei prevzute la alin. (2), administratorul nu va putea efectua dep
uneri pe perioade mai lungi, cu excepia cazului n care instana l autorizeaz n acest se
ns i n conformitate cu regulile determinate de aceasta. Meninerea plasamentelor ant
erioare
Art. 834. -
(1) Administratorul va putea menine plasamentele existente la data prelurii funciei
chiar dac acestea nu sunt considerate sigure
(2) Administratorul va putea totodat s dein valori mobiliare care le nlocuiesc pe cel
e deinute anterior ca urmare a reorganizrii, lichidrii sau fuziunii persoanei jurid
ice emitente. Obligaia de reparare a prejudiciului pentru plasamentele nesigure
Art. 835. -
(1) Se prezum c un administrator acioneaz prudent dac i ndeplinete atribuiile n con
e cu prevederile prezentei seciuni
(2) Administratorul care efectueaz un alt plasament dect cele menionate la art. 831
i care nu a fost autorizat expres de ctre beneficiar va fi inut s repare prejudiciu
l rezultat fr a se ine seama de existena vreunei culpe. Obligaia administratorului de
a-i arta calitatea
Art. 836. -
(1) Administratorul trebuie s indice calitatea sa i persoana beneficiarului pentru
plasamentele fcute n cursul administrrii
(2) n caz contrar, plasamentul i profitul aferent vor reveni tot beneficiarului. D
ac plasamentele sunt nerentabile, administratorul va acoperi personal pierderile
cauzate beneficiarului. SECIUNEA a 6-a Repartiia profiturilor i a pierderilor Repar
tiia profitului i a pierderilor
Art. 837. -
(1) Repartiia profitului i a pierderilor ntre beneficiarul fructelor i cel al capita
lului se va realiza n conformitate cu prevederile actului constitutiv
(2) n lipsa unei indicaii exprese n act, repartiia se face echitabil, innd seama de ob
iectul administrrii, de circumstanele care au dat natere la administrare, precum i d
e practicile contabile general acceptate. Debitarea contului de venituri
Art. 838. -
(1) Contul de venituri se va debita cu sumele reprezentnd urmtoarele cheltuieli i a
lte cheltuieli de natur similar, n urmtoarea ordine:
a) impozitele i taxele pltite, aferente bunurilor administrate;
b) jumtate din remuneraia administratorului i din cheltuielile rezonabile efectuate
de acesta pentru administrarea comun a capitalului i a dobnzilor;
c) primele de asigurare, costurile reparaiilor minore, precum i celelalte cheltuie
li obinuite ale administrrii;
d) cheltuielile efectuate pentru conservarea drepturilor beneficiarului fructelo
r i jumtate din costurile prilejuite de descrcarea judiciar de gestiune, n msura n care
instana judectoreasc nu dispune altfel;
e) costurile amortizrii bunurilor, cu excepia celor utilizate n scop personal de ctr
e beneficiar
(2) Administratorul va putea repartiza cheltuielile importante pe o perioad de ti
mp rezonabil, pentru a menine veniturile la un nivel constant. Debitarea contului
de capital
Art. 839. -
(1) Contul de capital se va debita cu sumele reprezentnd cheltuieli care nu sunt
trecute n debitul contului de venituri, precum cheltuielile referitoare la invest
iiile de capital, nstrinarea de bunuri, conservarea drepturilor beneficiarului capi
talului sau a dreptului de proprietate a bunurilor administrate
(2) Contul de capital se va debita totodat cu sumele reprezentnd taxe i impozite plt
ite asupra ctigurilor din capital, chiar i atunci cnd legea special le calific impozit
e pe venit. Momentul naterii dreptului beneficiarului la venitul net
Art. 840. - Beneficiarul fructelor este ndreptit la venitul net rezultat din admini
strarea bunurilor ncepnd cu data prevzut n actul constitutiv sau, n lipsa unei asemene
a date, de la momentul nceperii administrrii ori, dup caz, al decesului testatorulu
i. Dobndirea fructelor
Art. 841. -
(1) Cnd beneficiarul este proprietarul bunului frugifer, fructele se dobndesc potr
ivit regulilor prevzute la art. 550 alin. (2) i (3). n cazul n care beneficiarul est
e o ter persoan, se aplic n mod corespunztor regulile prevzute la art. 710 i 711
(2) Dividendele i distribuiile unei persoane juridice se datoreaz de la data indica
t n hotrrea de distribuie sau, n lipsa acesteia, de la data hotrrii respective. Benefi
arul nu va avea dreptul la plata dividendelor stabilite ulterior momentului ncetri
i dreptului su. SECIUNEA a 7-a Darea de seam anual Obligaia privind darea de seam
Art. 842. - Cel puin o dat pe an administratorul i va prezenta beneficiarului o dar
e de seam a gestiunii sale. Coninutul i auditarea drii de seam
Art. 843. -
(1) Darea de seam trebuie s cuprind toate informaiile necesare verificrii exactitii ace
steia
(2) La cererea persoanei interesate, darea de seam poate fi auditat de ctre un expe
rt independent
(3) n cazul n care administratorul se opune auditrii, persoana interesat poate s soli
cite instanei judectoreti desemnarea unui expert independent pentru a verifica dare
a de seam. Darea de seam n ipoteza n care sunt mai muli administratori
Art. 844. - Dac sunt mai muli administratori, acetia vor ntocmi o singur dare de seam,
cu excepia cazului n care atribuiile lor au fost repartizate prin lege, prin actul
constitutiv sau de ctre instana judectoreasc, iar aceast repartizare a fost respecta
t. Examinarea registrelor
Art. 845. - Administratorul este obligat s i permit beneficiarului, n orice moment,
examinarea registrelor i a documentelor justificative ce au legtur cu gestiunea sa.
CAPITOLUL IV ncetarea administrrii
SECIUNEA 1
Cauzele de ncetare Cazurile de ncetare
Art. 846. - Administrarea nceteaz:
a) prin stingerea dreptului beneficiarului asupra bunurilor administrate;
b) prin expirarea termenului sau mplinirea condiiei stipulate n actul constitutiv;
c) prin ndeplinirea scopului administrrii sau prin ncetarea cauzei care a dat natere
administrrii;
d) prin denunarea de ctre beneficiar a actului de desemnare, ca urmare a solicitrii
comunicate administratorului, prin scrisoare recomandat cu confirmare de primire
, de a restitui bunurile de ndat;
e) prin nlocuirea administratorului de ctre beneficiar sau de ctre instana judectorea
sc, la cererea altei persoane interesate;
f) prin decesul, punerea sub interdicie judectoreasc, renunarea administratorului or
i supunerea acestuia la procedura insolvenei;
g) prin punerea sub interdicie judectoreasc a beneficiarului sau supunerea acestuia
la procedura insolvenei, n msura n care aceasta afecteaz bunurile administrate. Noti
ficarea renunrii
Art. 847. -
(1) Administratorul poate renuna la atribuiile sale, pe baza notificrii adresate, p
rin scrisoare recomandat cu confirmare de primire, beneficiarului i, dup caz, celor
lali administratori sau persoanei mputernicite s desemneze un nlocuitor
(2) Notificarea va cuprinde un termen de preaviz rezonabil, care s i permit benefic
iarului s numeasc un alt administrator sau s preia el nsui administrarea bunurilor. n
caz contrar, administratorul va repara prejudiciul cauzat prin renunarea sa intem
pestiv
(3) Renunarea administratorului produce efecte de la data expirrii termenului de p
reaviz. Moartea sau punerea sub interdicie a administratorului
Art. 848. -
(1) Moartea sau punerea sub interdicie a administratorului va fi comunicat benefic
iarului i, dup caz, celorlali administratori, de ctre motenitorii acestuia sau execut
orul testamentar ori de ctre tutorele administratorului
(2) Motenitorii, executorul testamentar i tutorele, dup caz, sunt obligai s ntreprind,
privina oricrei afaceri ncepute, orice msur imediat care este necesar pentru prevenire
a producerii unei pierderi, precum i s dea socoteal i s predea bunurile ctre persoana n
dreptit. Obligaiile asumate ulterior ncetrii administrrii
Art. 849. -
(1) Obligaiile asumate fa de teri, ulterior ncetrii administrrii, de un administrator d
e bun-credin sunt pe deplin valabile i l oblig pe beneficiar sau, dup caz, pe fiduciar
(2) Prevederile alin. (1) se aplic i n cazul obligaiilor asumate de administrator ul
terior ncetrii administrrii, atunci cnd aceasta este o consecin necesar sau o msur ne
r pentru prevenirea pierderilor
(3) Beneficiarul sau fiduciarul este de asemenea inut de obligaiile asumate fa de te
rii care nu au cunoscut faptul ncetrii administrrii
(4) Fiduciarul rspunde numai n limitele activului masei patrimoniale fiduciare. SE
CIUNEA a 2-a Darea de seam i predarea bunurilor Darea de seam final
Art. 850. -
(1) La ncetarea raporturilor de administrare, administratorul va prezenta o dare
de seam final beneficiarului i, dup caz, administratorului nlocuitor sau celorlali adm
inistratori. n cazul ncetrii simultane a raporturilor de administrare ale mai multo
r administratori, acetia vor prezenta o singur dare de seam, cu excepia cazului n car
e atribuiile acestora sunt separate
(2) Darea de seam va cuprinde toate datele necesare pentru a permite verificarea
exactitii sale. Registrele i celelalte documente justificative vor putea fi consult
ate de persoanele interesate
(3) Acceptarea drii de seam de ctre beneficiar l descarc pe administrator. Descrcarea
judiciar de gestiune
Art. 851. -
(1) n cazul n care oricare dintre beneficiari nu accept darea de seam, administrator
ul poate cere instanei judectoreti s o ncuviineze
(2) Ori de cte ori se consider necesar, instana judectoreasc va dispune efectuarea un
ei expertize de specialitate. Locul predrii bunurilor
Art. 852. - n lipsa unei stipulaii contrare, administratorul pred bunurile administ
rate la locul unde se gsesc acestea. ntinderea obligaiei de restituire
Art. 853. -
(1) Administratorul este obligat s predea tot ce a primit n exercitarea atribuiilor
sale, chiar dac plata primit de la ter este nedatorat beneficiarului sau, dup caz, f
iduciarului, pentru masa patrimonial fiduciar
(2) Administratorul este, de asemenea, obligat s restituie orice profit sau orice
alt avantaj patrimonial realizat n folos personal prin utilizarea, fr permisiune,
a datelor i a informaiilor obinute n virtutea calitii sale
(3) Administratorul care a folosit, fr permisiune, un bun este obligat s l indemnize
ze pe beneficiar sau, dup caz, pe fiduciar, n contul masei patrimoniale fiduciare
cu echivalentul folosinei bunului. Suportarea cheltuielilor administrrii
Art. 854. -
(1) Cheltuielile administrrii, inclusiv cele ocazionate de prezentarea drii de sea
m i de predarea bunurilor, sunt n sarcina beneficiarului sau, dup caz, a fiduciarulu
i, pentru masa patrimonial fiduciar
(2) n cazul renunrii, denunrii actului de desemnare sau al nlocuirii administratorului
, beneficiarul ori fiduciarul, n contul masei patrimoniale fiduciare, are n sarcin,
pe lng cheltuielile menionate la alin. (1), i plata remuneraiei cuvenite administrat
orului n raport cu durata activitii sale. Data curgerii dobnzilor
Art. 855. -
(1) Administratorul datoreaz dobnzi asupra soldului de la data acceptrii ori a ncuvi
inrii judiciare a drii de seam sau, dup caz, de la data notificrii prin scrisoare reco
mandat cu confirmare de primire sau prin orice alt mijloc prevzut de lege
(2) Beneficiarul sau fiduciarul, pentru masa patrimonial fiduciar, datoreaz dobnzi p
entru sumele cuvenite administratorului doar de la punerea n ntrziere potrivit alin
. (1). Deducerea remuneraiei
Art. 856. -
(1) Administratorul poate deduce din soldul administrrii remuneraia care i este dat
orat de beneficiar sau de fiduciar, n contul masei patrimoniale fiduciare, pentru
activitatea sa
(2) Administratorul are drept de retenie asupra bunului administrat pn la plata int
egral a datoriei fa de el. Solidaritatea beneficiarilor
Art. 857. - n caz de pluralitate de beneficiari, acetia sunt inui solidar la ndeplini
rea obligaiilor fa de administrator.
TITLUL VI Proprietatea public
CAPITOLUL I Dispoziii generale
Definiia dreptului de proprietate public
Art. 858. - Proprietatea public este dreptul de proprietate ce aparine statului sa
u unei uniti administrativ-teritoriale asupra bunurilor care, prin natura lor sau
prin declaraia legii, sunt de uz ori de interes public, cu condiia s fie dobndite pr
in unul dintre modurile prevzute de lege. Obiectul proprietii publice. Delimitarea
de domeniul privat
Art. 859. -
(1) Constituie obiect exclusiv al proprietii publice bogiile de interes public ale s
ubsolului, spaiul aerian, apele cu potenial energetic valorificabil, de interes nai
onal, plajele, marea teritorial, resursele naturale ale zonei economice i ale plat
oului continental, precum i alte bunuri stabilite prin lege organic
(2) Celelalte bunuri care aparin statului ori unitilor administrativ-teritoriale fa
c parte, dup caz, din domeniul public sau din domeniul privat al acestora, ns numai
dac au fost, la rndul lor, dobndite prin unul dintre modurile prevzute de lege. Dom
eniul public naional, judeean i local
Art. 860. -
(1) Bunurile proprietate public fac parte din domeniul public naional, judeean sau,
dup caz, local
(2) Delimitarea dintre domeniul public naional, judeean i local se face n condiiile l
egii
(3) Bunurile care formeaz obiectul exclusiv al proprietii publice a statului sau a
unitilor administrativ-teritoriale potrivit unei legi organice nu pot fi trecute d
in domeniul public al statului n domeniul public al unitii administrativ-teritorial
e sau invers dect ca urmare a modificrii legii organice. n celelalte cazuri, trecer
ea unui bun din domeniul public al statului n domeniul public al unitii administrat
iv-teritoriale i invers se face n condiiile legii. Caracterele dreptului de proprie
tate public
Art. 861. -
(1) Bunurile proprietate public sunt inalienabile, imprescriptibile i insesizabile
(2) Proprietatea asupra acestor bunuri nu se stinge prin neuz i nu poate fi dobndi
t de teri prin uzucapiune sau, dup caz, prin posesia de bun-credin asupra bunurilor mo
bile
(3) n condiiile legii, bunurile proprietate public pot fi date n administrare sau n f
olosin i pot fi concesionate ori nchiriate. Limitele exercitrii dreptului de propriet
ate public
Art. 862. -
(1) Dreptul de proprietate public este susceptibil de orice limite reglementate d
e lege sau de prezentul cod pentru dreptul de proprietate privat, n msura n care ace
stea sunt compatibile cu uzul sau interesul public cruia i sunt destinate bunurile
afectate
(2) Incompatibilitatea se constat prin acordul dintre titularul proprietii publice i
persoana interesat sau, n caz de divergen, pe cale judectoreasc
(3) n aceste cazuri, persoana interesat are dreptul la o just i prompt despgubire din
partea titularului proprietii publice. Cazurile de dobndire a dreptului de propriet
ate public
Art. 863. - Dreptul de proprietate public se dobndete:
a) prin achiziie public, efectuat n condiiile legii;
b) prin expropriere pentru cauz de utilitate public, n condiiile legii;
c) prin donaie sau legat, acceptat n condiiile legii, dac bunul, prin natura lui sau
prin voina dispuntorului, devine de uz ori de interes public;
d) prin convenie cu titlu oneros, dac bunul, prin natura lui sau prin voina dobndito
rului, devine de uz ori de interes public;
e) prin transferul unui bun din domeniul privat al statului n domeniul public al
acestuia sau din domeniul privat al unei uniti administrativ-teritoriale n domeniul
public al acesteia, n condiiile legii;
f) prin alte moduri stabilite de lege. Stingerea dreptului de proprietate public
Art. 864. - Dreptul de proprietate public se stinge dac bunul a pierit ori a fost
trecut n domeniul privat, dac a ncetat uzul sau interesul public, cu respectarea co
ndiiilor prevzute de lege. Aprarea dreptului de proprietate public
Art. 865. -
(1) Obligaia aprrii n justiie a proprietii publice revine titularului
(2) Titularii drepturilor corespunztoare proprietii publice sunt obligai:
a) s l informeze pe proprietar cu privire la orice tulburare adus dreptului de prop
rietate public;
b) s l introduc n proces pe titularul dreptului de proprietate public, n condiiile prev
ute de Codul de procedur civil
(3) Dispoziiile art. 563 se aplic n mod corespunztor.
CAPITOLUL II Drepturile reale corespunztoare proprietii publice
SECIUNEA 1
Dispoziii generale Drepturile reale corespunztoare proprietii publice
Art. 866. - Drepturile reale corespunztoare proprietii publice sunt dreptul de admi
nistrare, dreptul de concesiune i dreptul de folosin cu titlu gratuit. SECIUNEA a 2-
a Dreptul de administrare Constituirea dreptului de administrare
Art. 867. -
(1) Dreptul de administrare se constituie prin hotrre a Guvernului, a consiliului
judeean sau, dup caz, a consiliului local
(2) Autoritile prevzute la alin. (1) controleaz modul de exercitare a dreptului de a
dministrare. Exercitarea dreptului de administrare
Art. 868. -
(1) Dreptul de administrare aparine regiilor autonome sau, dup caz, autoritilor admi
nistraiei publice centrale sau locale i altor instituii publice de interes naional,
judeean ori local
(2) Titularul dreptului de administrare poate folosi i dispune de bunul dat n admi
nistrare n condiiile stabilite de lege i, dac este cazul, de actul de constituire. S
tingerea dreptului de administrare
Art. 869. - Dreptul de administrare nceteaz odat cu ncetarea dreptului de proprietat
e public sau prin actul de revocare emis, n condiiile legii, dac interesul public o
impune, de organul care l-a constituit. Aprarea dreptului de administrare
Art. 870. -
(1) Aprarea n justiie a dreptului de administrare revine titularului dreptului
(2) Dispoziiile art. 696 alin. (1) se aplic n mod corespunztor. SECIUNEA a 3-a Dreptu
l de concesiune Coninutul dreptului de concesiune
Art. 871. -
(1) Concesionarul are dreptul i, n acelai timp, obligaia de exploatare a bunului, n s
chimbul unei redevene i pentru o durat determinat, cu respectarea condiiilor prevzute
de lege i a contractului de concesiune
(2) Calitatea de concesionar o poate avea orice persoan fizic sau persoan juridic
(3) Procedura de concesionare, precum i ncheierea, executarea i ncetarea contractulu
i de concesiune sunt supuse condiiilor prevzute de lege. Exercitarea dreptului de
concesiune
Art. 872. -
(1) Concesionarul poate efectua orice acte materiale sau juridice necesare pentr
u a asigura exploatarea bunului. Cu toate acestea, sub sanciunea nulitii absolute,
concesionarul nu poate nstrina i nici greva bunul dat n concesiune sau, dup caz, bunu
rile destinate ori rezultate din realizarea concesiunii i care trebuie, potrivit
legii sau actului constitutiv, s fie predate concedentului la ncetarea, din orice
motive, a concesiunii
(2) Fructele, precum i, n limitele prevzute de lege i n actul de constituire, product
ele bunului concesionat revin concesionarului
(3) n toate cazurile, exercitarea dreptului de concesiune este supus controlului d
in partea concedentului, n condiiile legii i ale contractului de concesiune. Aprarea
dreptului de concesiune
Art. 873. -
(1) Aprarea n justiie a dreptului de concesiune revine concesionarului
(2) Dispoziiile art. 696 alin. (1) se aplic n mod corespunztor. SECIUNEA a 4-a Dreptu
l de folosin cu titlu gratuit Coninutul i limitele dreptului de folosin cu titlu gratu
it
Art. 874. -
(1) Dreptul de folosin asupra bunurilor proprietate public se acord, cu titlu gratui
t, pe termen limitat, n favoarea instituiilor de utilitate public
(2) n lipsa unor dispoziii contrare n actul de constituire, titularul nu beneficiaz
de fructele civile ale bunului
(3) Dispoziiile privind constituirea i ncetarea dreptului de administrare se aplic n
mod corespunztor. Aprarea dreptului de folosin cu titlu gratuit
Art. 875. -
(1) Aprarea n justiie a dreptului de folosin cu titlu gratuit revine titularului drep
tului
(2) Dispoziiile art. 696 alin. (1) se aplic n mod corespunztor.
TITLUL VII Cartea funciar
CAPITOLUL I Dispoziii generale
Scopul i obiectul crii funciare
Art. 876. -
(1) Cartea funciar descrie imobilele i arat drepturile reale ce au ca obiect aceste
bunuri
(2) n cazurile prevzute de lege pot fi nscrise n cartea funciar i alte drepturi, fapte
sau raporturi juridice, dac au legtur cu imobilele cuprinse n cartea funciar
(3) Prin imobil, n sensul prezentului titlu, se nelege una sau mai multe parcele de
teren alturate, indiferent de categoria de folosin, cu sau fr construcii, aparinnd ac
uiai proprietar, situate pe teritoriul unei uniti administrativ-teritoriale i care s
unt identificate printr-un numr cadastral unic. Drepturile tabulare
Art. 877. - Drepturile reale imobiliare nscrise n cartea funciar sunt drepturi tabu
lare. Ele se dobndesc, se modific i se sting numai cu respectarea regulilor de cart
e funciar. Obiectul drepturilor tabulare
Art. 878. -
(1) Obiectul drepturilor tabulare este imobilul, definit la art. 876 alin. (3),
care dup nscrierea n cartea funciar nu mai poate s fie modificat dect cu respectarea r
egulilor de carte funciar
(2) Aceeai carte funciar nu poate cuprinde dect un singur imobil
(3) Mai muli proprietari nu pot fi nscrii n aceeai carte funciar dect dac se afl n c
ietate pe cote-pri ori n devlmie. Modificarea imobilului nscris n cartea funciar
Art. 879. -
(1) Imobilul nscris n cartea funciar se poate modifica prin alipiri, dac mai multe i
mobile alturate se unesc ntr-un singur imobil sau dac se adaug o parte dintr-un imob
il la un alt imobil ori, dup caz, se mrete ntinderea acestuia
(2) De asemenea, imobilul nscris n cartea funciar se modific i prin dezlipiri, dac se
desparte o parte din imobil sau se micoreaz ntinderea acestuia
(3) Alipirea sau dezlipirea unui imobil grevat cu sarcini nu se poate face dect c
u consimmntul titularilor acelor sarcini. Refuzul titularilor sarcinilor nu trebuie
s fie abuziv, el putnd fi cenzurat de ctre instana judectoreasc
(4) Dac ns creditorii ipotecari consimt la alipirea sau, dup caz, att la dezlipirea,
ct i la alipirea imobilului grevat la un alt imobil, n lips de convenie contrar, ipote
cile vor lua rang dup cele ce greveaz imobilul la care s-a fcut alipirea
(5) Operaiunile de modificare a imobilului nscris n cartea funciar, prin alipiri sau
dezlipiri, au caracter material i nu implic niciun transfer de proprietate. nscrie
rile n caz de alipire sau dezlipire
Art. 880. -
(1) n caz de alipire sau dezlipire, imobilele rezultate se vor transcrie n cri funci
are noi, cu menionarea noului numr cadastral pentru fiecare imobil, iar cartea fun
ciar sau, dup caz, vechile cri funciare se vor nchide, fr a se mai putea redeschide pen
tru alte nscrieri
(2) Dac ntregul imobil nscris n cartea funciar a fost transcris, aceasta se va nchide i
nu va mai putea fi redeschis pentru noi nscrieri. Felurile nscrierilor
Art. 881. -
(1) nscrierile sunt de 3 feluri: intabularea, nscrierea provizorie i notarea
(2) Intabularea i nscrierea provizorie au ca obiect drepturile tabulare, iar notar
ea se refer la nscrierea altor drepturi, acte, fapte sau raporturi juridice n legtur
cu imobilele cuprinse n cartea funciar
(3) nscrierea provizorie i notarea se fac numai n cazurile anume prevzute de lege. ns
crierea drepturilor reale afectate de modaliti
Art. 882. -
(1) Drepturile reale sub condiie suspensiv sau rezolutorie nu se intabuleaz. Ele se
pot ns nscrie provizoriu
(2) Termenul extinctiv sau sarcina liberalitii se va putea arta att n cuprinsul intab
ulrii, ct i al nscrierii provizorii. Cercetarea crii funciare
Art. 883. -
(1) Orice persoan, fr a fi inut s justifice vreun interes, poate cerceta orice carte f
unciar, precum i celelalte documente cu care aceasta se ntregete, potrivit legii. Ma
pa cu nscrisurile care au stat la baza efecturii nscrierilor n cartea funciar poate f
i consultat de orice persoan interesat, cu respectarea dispoziiilor legale cu privir
e la prelucrarea datelor cu caracter personal i libera circulaie a acestor date
(2) La cerere, se vor elibera extrase sau copii certificate, conforme cu exempla
rul original aflat n arhiv
(3) Nimeni nu va putea invoca faptul c nu a avut cunotin de existena vreunei nscrieri
efectuate n cartea funciar sau, dup caz, a unei cereri de nscriere nregistrate la bir
oul de cadastru i publicitate imobiliar. Procedura de nscriere
Art. 884. - Procedura de nscriere n cartea funciar se va stabili prin lege special.
CAPITOLUL II nscrierea drepturilor tabulare
Dobndirea i stingerea drepturilor reale asupra imobilelor
Art. 885. -
(1) Sub rezerva unor dispoziii legale contrare, drepturile reale asupra imobilelo
r cuprinse n cartea funciar se dobndesc, att ntre pri, ct i fa de teri, numai prin
lor n cartea funciar, pe baza actului sau faptului care a justificat nscrierea
(2) Drepturile reale se vor pierde sau stinge numai prin radierea lor din cartea
funciar, cu consimmntul titularului, dat prin nscris autentic notarial. Acest consimm
nu este necesar dac dreptul se stinge prin mplinirea termenului artat n nscriere ori
prin decesul sau, dup caz, prin ncetarea existenei juridice a titularului, dac aces
ta era o persoan juridic
(3) Dac dreptul ce urmeaz s fie radiat este grevat n folosul unei tere persoane, radi
erea se va face cu pstrarea dreptului acestei persoane, cu excepia cazurilor anume
prevzute de lege
(4) Hotrrea judectoreasc definitiv sau, n cazurile prevzute de lege, actul autoritii
nistrative va nlocui acordul de voin sau, dup caz, consimmntul titularului. Modificarea
drepturilor reale asupra imobilelor
Art. 886. - Modificarea unui drept real imobiliar se face potrivit regulilor sta
bilite pentru dobndirea sau stingerea drepturilor reale, dac prin lege nu se dispu
ne altfel. Dobndirea unor drepturi reale fr nscriere
Art. 887. -
(1) Drepturile reale se dobndesc fr nscriere n cartea funciar cnd provin din motenire,
ccesiune natural, vnzare silit, expropriere pentru cauz de utilitate public, precum i n
alte cazuri expres prevzute de lege
(2) Cu toate acestea, n cazul vnzrii silite, dac urmrirea imobilului nu a fost n preal
abil notat n cartea funciar, drepturile reale astfel dobndite nu vor putea fi opuse
terilor dobnditori de bun-credin
(3) n cazurile prevzute la alin. (1), titularul drepturilor astfel dobndite nu va p
utea ns dispune de ele prin cartea funciar dect dup ce s-a fcut nscrierea. Condiii de
riere
Art. 888. - nscrierea n cartea funciar se efectueaz n baza nscrisului autentic notaria
l, a hotrrii judectoreti rmase definitiv, a certificatului de motenitor sau n baza unu
alt act emis de autoritile administrative, n cazurile n care legea prevede aceasta.
Renunarea la dreptul de proprietate
Art. 889. -
(1) Proprietarul poate renuna la dreptul su printr-o declaraie autentic notarial nregi
strat la biroul de cadastru i publicitate imobiliar pentru a se nscrie radierea drep
tului
(2) n acest caz, comuna, oraul sau municipiul, dup caz, poate cere nscrierea dreptul
ui de proprietate n folosul su, n baza hotrrii consiliului local, cu respectarea disp
oziiilor legale privind transferul drepturilor reale imobiliare, dac o alt persoan n
u a solicitat nscrierea n temeiul uzucapiunii
(3) n situaia bunurilor grevate de sarcini reale, unitatea administrativ-teritoria
l care a preluat bunul este inut n limita valorii bunului. Data producerii efectelor
nscrierilor
Art. 890. -
(1) Dac prin lege nu se prevede altfel, nscrierile n cartea funciar i vor produce efec
tele de la data nregistrrii cererilor, inndu-se ns cont de data, ora i minutul nregist
i acestora n toate cazurile n care cererea a fost depus personal, prin mandatar ori
notar public sau, dup caz, comunicat prin telefax, pot electronic ori prin alte mijl
oace ce asigur transmiterea textului i confirmarea primirii cererii de nscriere cu
toate documentele justificative
(2) n cazul drepturilor de ipotec, ordinea nregistrrii cererilor va determina i rangu
l acestora
(3) Dac mai multe cereri s-au primit n aceeai zi prin pot sau curier, drepturile de i
potec vor avea acelai rang, iar celelalte drepturi vor dobndi numai provizoriu rang
egal, urmnd ca instana s se pronune, la cererea oricrei persoane interesate, asupra
rangului i, dac va fi cazul, asupra radierii nscrierii nevalabile
(4) n cazul n care dou sau mai multe drepturi au primit provizoriu rang egal, potri
vit dispoziiilor alin. (3), va fi preferat, indiferent de data cert a titlurilor a
flate n concurs, cel care a fost pus n posesia bunului sau, dup caz, cel fa de care d
ebitorul i-a executat cel dinti obligaiile ce i incumb, cu excepia drepturilor de ipot
ec care vor avea acelai rang. n situaia n care niciunul din dobnditori n-a fost pus n p
osesia bunului sau, dup caz, debitorul nu i-a executat obligaiile fa de niciunul dint
re ei, va fi preferat cel care a sesizat cel dinti instana de judecat n temeiul disp
oziiilor prezentului articol
(5) Dispoziiile alin. (3) i (4) se aplic i atunci cnd, n aceeai zi, o cerere de nscrie
a fost depus ori comunicat n condiiile alin. (1), iar alta primit prin pot sau curier.
Conflictul dintre terii dobnditori de la un autor comun
Art. 891. - n cazul n care dou sau mai multe persoane au fost ndreptite s dobndeasc,
acte ncheiate cu acelai autor, drepturi asupra aceluiai imobil care se exclud reci
proc, cel care i-a nscris primul dreptul va fi socotit titularul dreptului tabular
, indiferent de data titlului n temeiul cruia s-a svrit nscrierea n cartea funciar. Si
aia terului dobnditor de rea-credin
Art. 892. -
(1) Cel care a fost ndreptit, printr-un act juridic valabil ncheiat, s nscrie un drept
real n folosul su poate cere radierea din cartea funciar a unui drept concurent sa
u, dup caz, acordarea de rang preferenial fa de nscrierea efectuat de alt persoan, ns
i dac sunt ntrunite urmtoarele 3 condiii:
a) actul juridic n temeiul cruia se solicit radierea sau acordarea rangului prefere
nial s fie anterior aceluia n baza cruia terul i-a nscris dreptul;
b) dreptul reclamantului i cel al terului dobnditor s provin de la un autor comun;
c) nscrierea dreptului n folosul reclamantului s fi fost mpiedicat de terul dobnditor p
rin violen sau viclenie, dup caz
(2) Radierea sau acordarea rangului preferenial poate fi cerut i dac violena ori vicl
enia a provenit de la o alt persoan dect terul dobnditor, dar numai dac acesta din urm
a cunoscut sau, dup caz, trebuia s cunoasc aceast mprejurare la data ncheierii contrac
tului n baza cruia a dobndit dreptul intabulat n folosul su
(3) Dreptul la aciune se prescrie n termen de 3 ani de la data nscrierii de ctre ter
a dreptului n folosul su. Persoanele mpotriva crora se poate face nscrierea drepturil
or tabulare
Art. 893. - nscrierea unui drept real se poate efectua numai:
a) mpotriva aceluia care, la data nregistrrii cererii, este nscris ca titular al dre
ptului asupra cruia nscrierea urmeaz s fie fcut;
b) mpotriva aceluia care, nainte de a fi fost nscris, i-a grevat dreptul, dac amndou n
rierile se cer deodat. nscrierea drepturilor reale n cazul actelor juridice succesi
ve
Art. 894. - n cazul n care un drept supus nscrierii n cartea funciar a fcut obiectul u
nor cesiuni succesive fr ca nscrierile s fi fost efectuate, cel din urm ndreptit nu va
utea cere nscrierea dreptului n folosul su dect dac solicit, odat cu nscrierea acestui
i nscrierea dobndirilor succesive anterioare pe care le va dovedi cu nscrisuri orig
inale sau copii legalizate, dup caz. nscrierile ntemeiate pe obligaiile defunctului
Art. 895. - nscrierile ntemeiate pe obligaiile defunctului se vor putea svri i dup ce
eptul a fost nscris pe numele motenitorului, ns numai n msura n care motenitorul este
t de aceste obligaii. Aciunea n prestaie tabular
Art. 896. -
(1) n cazurile n care cel obligat s transmit, s constituie ori s modifice n folosul alt
uia un drept real asupra unui imobil nu i execut obligaiile necesare pentru nscrierea
n cartea funciar, se va putea cere instanei judectoreti s dispun nscrierea; dreptul l
aciune este prescriptibil n condiiile legii
(2) Dac aciunea n prestaie tabular a fost notat n cartea funciar, hotrrea judectore
nscrie, din oficiu, i mpotriva acelora care au dobndit vreun drept tabular dup notar
e. Efectele aciunii n prestaie tabular fa de terul dobnditor de rea-credin
Art. 897. -
(1) Aciunea n prestaie tabular se va putea ndrepta i mpotriva terului dobnditor nscr
erior n cartea funciar, dac actul juridic invocat de reclamant este anterior celui n
temeiul cruia a fost nscris dreptul terului dobnditor, iar acesta a fost de rea-cre
din la data ncheierii actului
(2) Dreptul la aciune mpotriva terului se prescrie n termen de 3 ani de la data nscri
erii de ctre acesta a dreptului n folosul su, cu excepia cazului n care dreptul la aci
une al reclamantului contra antecesorului tabular s-a prescris mai nainte. nscrier
ea provizorie
Art. 898. - n afara altor cazuri prevzute de lege, nscrierea provizorie n cartea fun
ciar se va putea cere:
1. dac dreptul real dobndit este afectat de o condiie suspensiv ori rezolutorie sau
dac privete ori greveaz o construcie viitoare; n cazul nscrierii provizorii avnd ca obi
ect o construcie viitoare, justificarea acesteia se face n condiiile legii;
2. dac, n temeiul unei hotrri care nu este nc definitiv, partea czut n pretenii a f
gat la strmutarea, constituirea sau stingerea unui drept tabular ori cel care admi
nistreaz bunurile unei alte persoane a fost obligat s dea o garanie ipotecar;
3. dac debitorul a consemnat sumele pentru care a fost nscris ipoteca;
4. dac se dobndete un drept tabular nscris provizoriu;
5. dac ambele pri consimt doar pentru efectuarea unei nscrieri provizorii. Efectele n
scrierii provizorii
Art. 899. -
(1) nscrierea provizorie are ca efect dobndirea, modificarea sau stingerea unui dr
ept tabular de la data nregistrrii cererii, sub condiia i n msura justificrii ei
(2) Justificarea unei nscrieri provizorii se face cu consimmntul celui mpotriva cruia
s-a efectuat nscrierea provizorie, dat n form autentic, sau n temeiul unei hotrri judec
oreti definitive. n acest din urm caz, dispoziiile art. 896 i 897 se aplic, n mod cores
punztor, i aciunii n justificare tabular
(3) Justificarea radierii dreptului de ipotec se face n temeiul hotrrii judectoreti de
validare rmase definitiv, al consimmntului creditorului dat n form autentic, al proce
lui-verbal ntocmit de executorul judectoresc prin care se constat acceptarea plii sau
, dup caz, al ncheierii ntocmite de acesta prin care se constat efectuarea plii, rmas
finitiv
(4) Justificarea unei nscrieri provizorii i ntinde efectul asupra tuturor nscrierilor
care s-au fcut condiionat de justificarea ei; nejustificarea unei nscrieri provizo
rii atrage, la cererea celui interesat, radierea ei i a tuturor nscrierilor care s
-au fcut condiionat de justificarea ei. Prezumia existenei sau inexistenei unui drept
tabular
Art. 900. -
(1) Dac n cartea funciar s-a nscris un drept real n folosul unei persoane, se prezum c
dreptul exist n folosul ei
(2) Dac un drept real s-a radiat din cartea funciar, se prezum c acel drept nu exist
(3) Dovada contrar se poate face numai n cazurile prevzute la art. 887, precum i pe
calea aciunii n rectificare. Dobndirea cu bun-credin a unui drept tabular
Art. 901. -
(1) Sub rezerva unor dispoziii legale contrare, oricine a dobndit cu bun-credin vreun
drept real nscris n cartea funciar, n temeiul unui act juridic cu titlu oneros, va
fi socotit titularul dreptului nscris n folosul su, chiar dac, la cererea adevratului
titular, dreptul autorului su este radiat din cartea funciar
(2) T erul dobnditor este considerat de bun-credin numai dac, la data nregistrrii cere
i de nscriere a dreptului n folosul su, sunt ndeplinite urmtoarele condiii:
a) nu a fost nregistrat nicio aciune prin care se contest cuprinsul crii funciare;
b) din cuprinsul crii funciare nu rezult nicio cauz care s justifice rectificarea ace
steia n favoarea altei persoane; i
c) nu a cunoscut, pe alt cale, inexactitatea cuprinsului crii funciare
(3) Dispoziiile prezentului articol sunt aplicabile i terului care a dobndit cu bun-c
redin un drept de ipotec n temeiul unui act juridic ncheiat cu titularul de carte fun
ciar ori cu succesorul su n drepturi, dup caz
(4) Dispoziiile prezentului articol nu pot fi ns opuse de o parte contractant celeil
alte i nici de succesorii lor universali sau cu titlu universal, dup caz.
CAPITOLUL III Notarea unor drepturi, fapte i raporturi juridice
Actele sau faptele supuse notrii
Art. 902. -
(1) Drepturile, faptele sau alte raporturi juridice prevzute la art. 876 alin. (2
) devin opozabile terelor persoane exclusiv prin notare, dac nu se dovedete c au fos
t cunoscute pe alt cale, n afara cazului n care din lege rezult c simpla cunoatere a a
cestora nu este suficient pentru a suplini lipsa de publicitate. n caz de conflict
de drepturi care provin de la un autor comun, dispoziiile art. 890-892, 896 i 897
se aplic n mod corespunztor
(2) n afara altor cazuri prevzute de lege, sunt supuse notrii n cartea funciar:
1. punerea sub interdicie judectoreasc i ridicarea acestei msuri;
2. cererea de declarare a morii unei persoane fizice, hotrrea judectoreasc de declara
re a morii i cererea de anulare sau de rectificare a hotrrii judectoreti de declarare
a morii;
3. calitatea de bun comun a unui imobil;
4. convenia matrimonial, precum i modificarea sau, dup caz, nlocuirea ei;
5. destinaia unui imobil de locuin a familiei;
6. locaiunea i cesiunea de venituri;
7. aportul de folosin la capitalul social al unei societi;
8. interdicia convenional de nstrinare sau de grevare a unui drept nscris;
9. vnzarea fcut cu rezerva dreptului de proprietate;
10. dreptul de a revoca sau denuna unilateral contractul;
11. pactul comisoriu i declaraia de rezoluiune sau de reziliere unilateral a contrac
tului;
12. antecontractul i pactul de opiune;
13. dreptul de preempiune nscut din convenii;
14. intenia de a nstrina sau de a ipoteca;
15. schimbarea rangului ipotecii, poprirea, gajul sau constituirea altei garanii
reale asupra creanei ipotecare;
16. deschiderea procedurii insolvenei, ridicarea dreptului de administrare al deb
itorului supus acestei msuri, precum i nchiderea acestei proceduri;
17. sechestrul, urmrirea imobilului, a fructelor ori veniturilor sale;
18. aciunea n prestaie tabular, aciunea n justificare i aciunea n rectificare;
19. aciunile pentru aprarea drepturilor reale nscrise n cartea funciar, aciunea n parta
j, aciunile n desfiinarea actului juridic pentru nulitate, rezoluiune ori alte cauze
de ineficacitate, aciunea revocatorie, precum i orice alte aciuni privitoare la al
te drepturi, fapte, alte raporturi juridice n legtur cu imobilele nscrise;
20. punerea n micare a aciunii penale pentru o nscriere n cartea funciar svrit print
pt prevzut de legea penal
(3) n sensul prezentului articol, prin teri se nelege orice persoan care a dobndit un
drept real sau un alt drept n legtur cu imobilul nscris n cartea funciar. Actele sau f
aptele care pot fi notate n cartea funciar
Art. 903. - Se vor putea nota n cartea funciar, fr ns ca opozabilitatea fa de teri s
d de aceast nscriere:
1. incapacitatea sau restrngerea, prin efectul legii, a capacitii de exerciiu ori de
folosin;
2. declaraia de utilitate public n vederea exproprierii unui imobil;
3. orice alte fapte sau raporturi juridice care au legtur cu imobilul i care sunt p
revzute n acest scop de lege. Notarea inteniei de a nstrina sau de a ipoteca
Art. 904. -
(1) Proprietarul unui imobil poate cere ca intenia sa de a nstrina sau de a ipoteca
n folosul unei anumite persoane s fie notat, artnd n acest din urm caz i suma ce core
unde obligaiei garantate
(2) Dac nstrinarea sau ipotecarea se realizeaz n termen de 3 luni de la notarea inteni
ei de a nstrina sau de a ipoteca, dreptul nscris va avea rangul notrii. Pierderea ef
ectului notrii
Art. 905. -
(1) Notarea inteniei de a nstrina sau de a ipoteca i pierde efectul prin trecerea unu
i termen de 3 luni de la data nregistrrii cererii
(2) Anul, luna i ziua n care notarea i pierde efectul vor fi menionate att n notare, c
n ncheierea ce a dispus-o. Notarea antecontractelor i a pactelor de opiune
Art. 906. -
(1) Promisiunea de a ncheia un contract avnd ca obiect dreptul de proprietate asup
ra imobilului sau un alt drept n legtur cu acesta se poate nota n cartea funciar, dac
promitentul este nscris n cartea funciar ca titularul dreptului care face obiectul
promisiunii, iar antecontractul, sub sanciunea respingerii cererii de notare, pre
vede termenul n care urmeaz a fi ncheiat contractul. Notarea se poate efectua oricnd
n termenul stipulat n antecontract pentru executarea sa, dar nu mai trziu de 6 lun
i de la expirarea lui
(2) Promisiunea se va putea radia, dac cel ndreptit nu a cerut instanei pronunarea une
i hotrri care s in loc de contract, n termen de 6 luni de la trecerea termenului fixat
pentru ncheierea lui sau dac, ntre timp, imobilul a fost definitiv adjudecat n cadr
ul vnzrii silite de ctre un ter care nu este inut s rspund de obligaiile promitentulu
(3) Radierea se va dispune din oficiu, dac, pn la expirarea termenului de 6 luni pr
evzut la alin. (2), n-a fost cerut nscrierea dreptului care a fcut obiectul promisiu
nii, cu excepia cazului cnd cel ndreptit a cerut notarea n cartea funciar a aciunii pr
ute la alin. (2). De asemenea, promisiunea se va radia din oficiu n toate cazuril
e cnd, pn la ncheierea contractului amintit mai sus ori pn la soluionarea definitiv a
unii prevzute la alin. (2), imobilul a fost definitiv adjudecat n cadrul vnzrii sili
te de ctre un ter care nu este inut s rspund de obligaiile promitentului
(4) Dispoziiile prezentului articol se aplic prin asemnare i pactelor de opiune notat
e n cartea funciar. n aceste cazuri, dac, pn la expirarea termenului stipulat n contrac
t pentru exercitarea opiunii, beneficiarul pactului nu solicit, n baza declaraiei de
opiune i a dovezii comunicrii sale ctre cealalt parte, intabularea dreptului ce urme
az a fi dobndit, se va dispune din oficiu radierea pactului nscris n folosul su.
CAPITOLUL IV Rectificarea nscrierilor de carte funciar
Noiune
Art. 907. -
(1) Cnd o nscriere fcut n cartea funciar nu corespunde cu situaia juridic real, se po
cere rectificarea acesteia
(2) Prin rectificare se nelege radierea, ndreptarea sau corectarea oricrei nscrieri i
nexacte efectuate n cartea funciar
(3) Situaia juridic real trebuie s rezulte dintr-o recunoatere fcut de titularul nscri
ii a crei rectificare se solicit, prin declaraie dat n form autentic notarial, ori din
-o hotrre judectoreasc definitiv pronunat mpotriva acestuia, prin care s-a admis aciu
de fond. Aciunea de fond poate fi, dup caz, o aciune n anulare, rezoluiune, reduciune
sau orice alt aciune ntemeiat pe o cauz de ineficacitate a actului juridic. Rectifica
rea intabulrii sau nscrierii provizorii
Art. 908. -
(1) Orice persoan interesat poate cere rectificarea unei intabulri sau nscrieri prov
izorii, dac:
1. nscrierea sau ncheierea nu este valabil ori actul n temeiul cruia a fost efectuat ns
crierea a fost desfiinat, n condiiile legii, pentru cauze ori motive anterioare sau
concomitente ncheierii ori, dup caz, emiterii lui;
2. dreptul nscris a fost greit calificat;
3. nu mai sunt ntrunite condiiile de existen a dreptului nscris sau au ncetat efectele
actului juridic n temeiul cruia s-a fcut nscrierea;
4. nscrierea n cartea funciar nu mai este, din orice alte motive, n concordan cu situai
a juridic real a imobilului
(2) Rectificarea nscrierilor n cartea funciar se poate face fie pe cale amiabil, pri
n declaraia autentic notarial a titularului dreptului ce urmeaz a fi radiat sau modi
ficat, fie, n caz de litigiu, prin hotrre judectoreasc definitiv
(3) Cnd dreptul nscris n cartea funciar urmeaz a fi rectificat, titularul lui este ob
ligat s predea celui ndreptit, odat cu consimmntul dat n form autentic notarial pe
uarea rectificrii, i nscrisurile necesare, iar n caz contrar, persoana interesat va p
utea solicita instanei s dispun nscrierea n cartea funciar. n acest din urm caz, hotr
nstanei de judecat va suplini consimmntul la nscriere al prii care are obligaia de a
a nscrisurile necesare rectificrii
(4) Aciunea n rectificare poate fi introdus concomitent sau separat, dup ce a fost a
dmis aciunea de fond, cnd este cazul. Ea poate fi formulat att mpotriva dobnditorului n
emijlocit, ct i mpotriva terilor dobnditori, cu titlu oneros sau cu titlu gratuit, n c
ondiiile prevzute la art. 909, cu excepia aciunii ntemeiate pe dispoziiile alin. (1) p
ct. 3 i 4, care nu poate fi pornit mpotriva terilor care i-au nscris vreun drept real,
dobndit cu bun-credin i printr-un act juridic cu titlu oneros sau, dup caz, n temeiul
unui contract de ipotec, ntemeindu-se pe cuprinsul crii funciare. Termenele de exerc
itare a aciunii n rectificare
Art. 909. -
(1) Sub rezerva prescripiei dreptului la aciunea n fond, aciunea n rectificare este i
mprescriptibil fa de dobnditorul nemijlocit, precum i fa de terul care a dobndit cu r
redin dreptul nscris n folosul su. Dac aciunea de fond introdus pe cale separat a fos
mis, aciunea n rectificare este, de asemenea, imprescriptibil att mpotriva celor care
au fost chemai n judecat, ct i mpotriva terilor care au dobndit un drept real dup ce
ea de fond a fost notat n cartea funciar
(2) Fa de terele persoane care au dobndit cu bun-credin un drept real prin donaie sau
gat cu titlu particular, aciunea n rectificare, sub rezerva prescripiei dreptului l
a aciunea de fond, nu se va putea introduce dect n termen de 5 ani, socotii de la nre
gistrarea cererii lor de nscriere
(3) De asemenea, sub rezerva prescripiei dreptului la aciunea n fond, aciunea n recti
ficare, ntemeiat exclusiv pe dispoziiile art. 908 alin. (1) pct. 1 i 2, se va putea n
drepta i mpotriva terelor persoane care i-au nscris vreun drept real, dobndit cu bun-cr
edin i printr-un act juridic cu titlu oneros sau, dup caz, n temeiul unui contract de
ipotec, ntemeindu-se pe cuprinsul crii funciare. n aceste cazuri, termenul va fi de
3 ani, socotii de la data nregistrrii cererii de nscriere formulate de ctre dobnditoru
l nemijlocit al dreptului a crui rectificare se cere, cu excepia cazului cnd ncheier
ea, prin care s-a ordonat nscrierea care face obiectul aciunii n rectificare, a fos
t comunicat celui ndreptit, caz n care termenul va fi de un an de la comunicarea aces
teia
(4) Termenele prevzute la alin. (2) i (3) sunt termene de decdere. Efectele admiter
ii aciunii n rectificare
Art. 910. -
(1) Hotrrea prin care se admite rectificarea unei nscrieri nu va aduce atingere dre
pturilor nscrise n folosul celor care nu au fost pri n cauz
(2) Dac ns aciunea n rectificare a fost notat n cartea funciar, hotrrea judectoreas
tere se va nscrie, din oficiu, i mpotriva acelora care au dobndit vreun drept tabula
r dup notare, care se va radia odat cu dreptul autorului lor. Rectificarea notrii n
cartea funciar
Art. 911. -
(1) n lipsa consimmntul titularului, orice persoan interesat va putea cere rectificare
a unei notri n cazurile prevzute la art. 908, precum i ori de cte ori, din alte cauze
, notarea nu este sau a ncetat s fie exact
(2) Rectificarea se va ncuviina n temeiul unei hotrri judectoreti definitive; dreptul l
a aciune este imprescriptibil
(3) Dispoziiile art. 910 rmn aplicabile. Radierea drepturilor condiionale
Art. 912. -
(1) Dreptul afectat de o condiie suspensiv se va radia din oficiu, dac nu se dovedet
e ndeplinirea condiiei care afecteaz dreptul, n termen de 5 ani de la nscriere
(2) Tot astfel se va radia condiia rezolutorie, dac nu s-a cerut, n temeiul ei, rad
ierea dreptului nscris sub o asemenea modalitate, timp de 10 ani de la nscriere. nd
reptarea erorilor materiale
Art. 913. - Erorile materiale svrite cu prilejul nscrierilor efectuate n cartea funci
ar, altele dect cele care constituie cazuri de rectificare, se pot ndrepta la cerer
e sau din oficiu. Dispoziiile art. 909-911 sunt aplicabile n mod corespunztor. Modi
ficarea descrierii imobilului
Art. 914. - Proprietarul imobilului nscris n cartea funciar va putea cere oricnd mod
ificarea meniunilor din cartea funciar privitoare la descrierea, destinaia sau supr
afaa acestuia, n condiiile legii. Rspunderea pentru inerea defectuoas a crii funciare
Art. 915. -
(1) Cel prejudiciat printr-o fapt svrit, chiar din culp, n pstrarea i administrarea c
nciare va putea cere obligarea, n solidar, la plata de despgubiri a oficiului teri
torial de cadastru i publicitate imobiliar de la locul siturii imobilului i a persoa
nei rspunztoare de prejudiciul astfel cauzat, dac prejudiciul nu a putut fi nlturat, n
tot sau n parte, prin exercitarea aciunilor i cilor de atac prevzute de lege
(2) Dreptul la aciune se prescrie ntr-un termen de un an, socotit din ziua n care c
el vtmat a cunoscut faptul pgubitor, ns nu mai trziu de 3 ani de la data cnd s-a svr
ta prin care s-a cauzat prejudiciul. Prescripia este suspendat prin exercitarea aci
unilor i cilor de atac prevzute de lege pentru nlturarea efectelor faptei pgubitoare.
TITLUL VIII Posesia
CAPITOLUL I Dispoziii generale
Noiune
Art. 916. -
(1) Posesia este exercitarea n fapt a prerogativelor dreptului de proprietate asu
pra unui bun de ctre persoana care l stpnete i care se comport ca un proprietar
(2) Dispoziiile prezentului titlu se aplic, n mod corespunztor, i n privina posesorului
care se comport ca un titular al altui drept real, cu excepia drepturilor reale d
e garanie. Exercitarea posesiei
Art. 917. -
(1) Posesorul poate exercita prerogativele dreptului de proprietate asupra bunul
ui fie n mod nemijlocit, prin putere proprie, fie prin intermediul unei alte pers
oane
(2) Persoanele lipsite de capacitate de exerciiu i persoanele juridice exercit pose
sia prin reprezentantul lor legal. Cazurile care nu constituie posesie
Art. 918. -
(1) Nu constituie posesie stpnirea unui bun de ctre un detentor precar, precum:
a) locatarul, comodatarul, depozitarul, creditorul gajist;
b) titularul dreptului de superficie, uzufruct, uz, abitaie sau servitute, fa de nu
da proprietate;
c) fiecare coproprietar, n proporie cu cotele-pri ce revin celorlali coproprietari;
d) orice alt persoan care, deinnd temporar un bun al altuia, este obligat s l restituie
sau care l stpnete cu ngduina acestuia
(2) Detentorul precar poate invoca efectele recunoscute posesiei numai n cazurile
i limitele prevzute de lege. Prezumia de posesie i prezumia de proprietate
Art. 919. -
(1) Pn la proba contrar, acela care stpnete bunul este prezumat posesor
(2) Detenia precar, odat dovedit, este prezumat c se menine pn la proba intervertirii
e
(3) Pn la proba contrar, posesorul este considerat proprietar, cu excepia imobilelor
nscrise n cartea funciar. Intervertirea precaritii n posesie
Art. 920. -
(1) Intervertirea deteniei precare n posesie nu se poate face dect n urmtoarele cazur
i:
a) dac detentorul precar ncheie cu bun-credin un act translativ de proprietate cu tit
lu particular cu alt persoan dect cu proprietarul bunului;
b) dac detentorul precar svrete mpotriva posesorului acte de rezisten neechivoce n pr
inteniei sale de a ncepe s se comporte ca un proprietar; n acest caz, intervertirea
nu se va produce ns mai nainte de mplinirea termenului prevzut pentru restituirea bu
nului;
c) dac detentorul precar nstrineaz bunul, printr-un act translativ de proprietate cu
titlu particular, cu condiia ca dobnditorul s fie de bun-credin
(2) n cazul imobilelor nscrise n cartea funciar, dobnditorul este de bun-credin dac
dreptul n folosul su ntemeindu-se pe cuprinsul crii funciare. n celelalte cazuri, est
e de bun-credin dobnditorul care nu cunotea i nici nu trebuia, dup mprejurri, s cuno
sa calitii de proprietar a celui de la care a dobndit bunul. ncetarea posesiei
Art. 921. - Posesia nceteaz prin:
a) transformarea sa n detenie precar;
b) nstrinarea bunului;
c) abandonarea bunului mobil sau nscrierea n cartea funciar a declaraiei de renunare
la dreptul de proprietate asupra unui bun imobil;
d) pieirea bunului;
e) trecerea bunului n proprietate public;
f) nscrierea dreptului de proprietate al comunei, oraului sau municipiului, dup caz
, conform art. 889 alin. (2);
g) deposedare, dac posesorul rmne lipsit de posesia bunului mai mult de un an.
CAPITOLUL II Viciile posesiei
Viciile posesiei
Art. 922. -
(1) n afara situaiilor prevzute de lege, nu poate produce efecte juridice dect poses
ia util
(2) Nu este util posesia discontinu, tulburat sau clandestin. Pn la proba contrar, pose
sia este prezumat a fi util. Discontinuitatea
Art. 923. - Posesia este discontinu att timp ct posesorul o exercit cu intermitene an
ormale n raport cu natura bunului. Violena
Art. 924. - Posesia este tulburat att timp ct este dobndit sau conservat prin acte de
violen, fizic sau moral, care nu au fost provocate de o alt persoan. Clandestinitatea
Art. 925. - Posesia este clandestin, dac se exercit astfel nct nu poate fi cunoscut. I
nvocarea viciilor posesiei
Art. 926. -
(1) Discontinuitatea poate fi opus posesorului de ctre orice persoan interesat
(2) Numai persoana fa de care posesia este tulburat sau clandestin poate invoca aces
te vicii. ncetarea viciilor posesiei
Art. 927. - Posesia viciat devine util ndat ce viciul nceteaz.
CAPITOLUL III Efectele posesiei
SECIUNEA 1
Dispoziii generale Uzucapiunea i dobndirea fructelor
Art. 928. - n condiiile prezentului capitol, posesorul poate dobndi proprietatea as
upra bunului posedat sau, dup caz, asupra fructelor produse de acesta. Bunurile c
are nu pot fi uzucapate
Art. 929. - Nu pot fi uzucapate bunurile care, nainte sau dup intrarea n posesie, a
u fost declarate prin lege inalienabile. SECIUNEA a 2-a Uzucapiunea imobiliar Uzuc
apiunea extratabular
Art. 930. -
(1) Dreptul de proprietate asupra unui imobil i dezmembrmintele sale pot fi nscrise
n cartea funciar, n temeiul uzucapiunii, n folosul celui care l-a posedat timp de 1
0 ani, dac:
a) proprietarul nscris n cartea funciar a decedat ori, dup caz, i-a ncetat existena;
b) a fost nscris n cartea funciar declaraia de renunare la proprietate;
c) imobilul nu era nscris n nicio carte funciar
(2) n toate cazurile, uzucapantul poate dobndi dreptul numai dac i-a nregistrat cerer
ea de nscriere n cartea funciar nainte ca o ter persoan s i fi nregistrat propria c
nscriere a dreptului n folosul su, pe baza unei cauze legitime, n cursul sau chiar
dup mplinirea termenului de uzucapiune. Uzucapiunea tabular
Art. 931. -
(1) Drepturile celui care a fost nscris, fr cauz legitim, n cartea funciar, ca propriet
ar al unui imobil sau titular al unui alt drept real, nu mai pot fi contestate cn
d cel nscris cu bun-credin a posedat imobilul timp de 5 ani dup momentul nregistrrii ce
rerii de nscriere, dac posesia sa a fost neviciat
(2) Este suficient ca buna-credin s existe n momentul nregistrrii cererii de nscriere
momentul intrrii n posesie. Curgerea termenului uzucapiunii
Art. 932. -
(1) n cazurile prevzute la art. 930 alin. (1) lit. a) i b), termenul uzucapiunii nu
ncepe s curg nainte de data decesului sau, dup caz, a ncetrii existenei juridice a pr
rietarului, respectiv nainte de data nscrierii declaraiei de renunare la proprietate
, chiar dac intrarea n posesie s-a produs la o dat anterioar
(2) Viciile posesiei suspend cursul uzucapiunii. Jonciunea posesiilor
Art. 933. -
(1) Fiecare posesor este considerat c ncepe n persoana sa o nou posesie, indiferent
dac bunul a fost transmis cu titlu universal sau particular
(2) Cu toate acestea, pentru a invoca uzucapiunea, posesorul actual poate s uneas
c propria posesie cu aceea a autorului su. Alte dispoziii aplicabile
Art. 934. - Dispoziiile prezentei seciuni se completeaz, n mod corespunztor, cu cele
privitoare la prescripia extinctiv. SECIUNEA a 3-a Dobndirea proprietii mobiliare prin
posesia de bun-credin Prezumia de titlu de proprietate
Art. 935. - Oricine se afl la un moment dat n posesia unui bun mobil este prezumat
c are un titlu de dobndire a dreptului de proprietate asupra bunului. Opozabilita
tea fa de teri
Art. 936. - Cu excepia cazurilor prevzute de lege, posesia de bun-credin a bunului mo
bil asigur opozabilitatea fa de teri a actelor juridice constitutive sau translative
de drepturi reale. Dobndirea proprietii mobiliare prin posesia de bun-credin
Art. 937. -
(1) Persoana care, cu bun-credin, ncheie cu un neproprietar un act translativ de pro
prietate cu titlu oneros avnd ca obiect un bun mobil devine proprietarul acelui b
un din momentul lurii sale n posesie efectiv
(2) Cu toate acestea, bunul pierdut sau furat poate fi revendicat de la posesoru
l de bun-credin, dac aciunea este intentat, sub sanciunea decderii, n termen de 3 ani
la data la care proprietarul a pierdut stpnirea material a bunului
(3) Dac bunul pierdut sau furat a fost cumprat dintr-un loc ori de la o persoan car
e vinde n mod obinuit bunuri de acelai fel ori dac a fost adjudecat la o licitaie pub
lic, iar aciunea n revendicare a fost introdus nuntrul termenului de 3 ani, posesorul
de bun-credin poate reine bunul pn la indemnizarea sa integral pentru preul pltit vn
i
(4) Dispoziiile prezentului articol nu se aplic bunurilor mobile care sunt accesor
ii unui imobil
(5) Dispoziiile prezentului articol se aplic n mod corespunztor i n legtur cu dobndir
reptului de uzufruct i a dreptului de uz asupra unui bun mobil. Buna-credin
Art. 938. -
(1) Este de bun-credin posesorul care nu cunotea i nici nu trebuia, dup mprejurri, s
asc lipsa calitii de proprietar a nstrintorului
(2) Buna-credin trebuie s existe la data intrrii n posesia efectiv a bunului. Dobndirea
bunului mobil n temeiul uzucapiunii
Art. 939. - Acela care posed bunul altuia timp de 10 ani, n alte condiii dect cele p
revzute n prezenta seciune, poate dobndi dreptul de proprietate, n temeiul uzucapiuni
i. Dispoziiile art. 932 alin. (2), art. 933 i 934 se aplic n mod corespunztor. Posesi
a titlurilor la purttor
Art. 940. - Dispoziiile prezentei seciuni se aplic i titlurilor la purttor, n msura n
re prin legi speciale nu se dispune altfel. SECIUNEA a 4-a Ocupaiunea Dobndirea bun
ului prin ocupaiune
Art. 941. -
(1) Posesorul unui lucru mobil care nu aparine nimnui devine proprietarul acestuia
, prin ocupaiune, de la data intrrii n posesie, ns numai dac aceasta se face n condiii
legii
(2) Sunt lucruri fr stpn bunurile mobile abandonate, precum i bunurile care, prin nat
ura lor, nu au un proprietar, cum sunt animalele slbatice, petele i resursele acvat
ice vii din bazinele piscicole naturale, fructele de pdure, ciupercile comestibil
e din flora spontan, plantele medicinale i aromatice i altele asemenea
(3) Lucrurile mobile de valoare foarte mic sau foarte deteriorate care sunt lsate n
tr-un loc public, inclusiv pe un drum public sau ntr-un mijloc de transport n comu
n, sunt considerate lucruri abandonate. Proprietatea bunului gsit
Art. 942. -
(1) Bunul mobil pierdut continu s aparin proprietarului su
(2) Gsitorul bunului este obligat ca, n termen de 10 zile, s l restituie proprietaru
lui ori, dac acesta nu poate fi cunoscut, s l predea organului de poliie din localit
atea n care a fost gsit. Acesta are obligaia de a pstra bunul timp de 6 luni, fiind
aplicabile n acest sens dispoziiile privitoare la depozitul necesar
(3) Organul de poliie va afia la sediul su i pe pagina de internet un anun privitor l
a pierderea bunului, cu menionarea tuturor elementelor de descriere a acestuia. P
roprietatea asupra bunului gsit n loc public
Art. 943. - Dac bunul a fost gsit ntr-un loc public, el va fi predat, pe baz de proc
es-verbal, persoanei care deine un titlu, altul dect titlul de proprietate public,
asupra locului respectiv. n termen de 3 zile de la data prelurii bunului pierdut,
aceast persoan este obligat s l predea, pe baz de proces-verbal, organelor de poliie di
n localitate. n acelai termen, anunul menionat la art. 942 alin. (3) se va afia la lo
cul unde a fost gsit bunul. Vnzarea bunului gsit
Art. 944. - Dac, datorit mprejurrilor sau naturii bunului, pstrarea sa tinde s i diminu
eze valoarea ori devine prea costisitoare, el va fi vndut prin licitaie public, con
form legii. n acest caz, drepturile i obligaiile legate de bun se vor exercita n legt
ur cu preul obinut n urma vnzrii. Restituirea bunului gsit ctre proprietar
Art. 945. -
(1) Bunul sau preul obinut din valorificarea lui se va remite proprietarului, dac a
cesta l pretinde, sub sanciunea decderii, n termenul prevzut la art. 942 alin. (2) te
za a II-a, ns nu mai nainte de a se achita cheltuielile legate de pstrarea bunului
(2) De asemenea, n cazul bunurilor cu valoare comercial, proprietarul este obligat
s plteasc gsitorului o recompens reprezentnd a zecea parte din pre sau din valoarea ac
tual a bunului. Obligaia de plat a recompensei nu exist n cazul prevzut la art. 943, d
ac gsitorul este persoana care deine spaiul ori un reprezentant sau un angajat al ac
esteia
(3) n cazul n care proprietarul a fcut o ofert public de recompens, gsitorul are dreptu
l de a opta ntre suma la care s-a obligat proprietarul prin aceast ofert i recompens
a fixat de lege ori stabilit de ctre instana judectoreasc
(4) Dac bunul ori preul nu este pretins de proprietarul originar, el va fi conside
rat lucru fr stpn i remis gsitorului pe baz de proces-verbal. n acest caz, gsitorul d
e dreptul de proprietate prin ocupaiune. Dovada ocupaiunii se poate face prin proc
esul-verbal menionat sau prin orice alt mijloc de prob
(5) Dac gsitorul refuz s preia bunul sau preul, acesta revine comunei, oraului sau mun
icipiului pe teritoriul cruia a fost gsit i intr n domeniul privat al acestuia. Drept
urile asupra tezaurului gsit
Art. 946. -
(1) Tezaurul este orice bun mobil ascuns sau ngropat, chiar involuntar, n privina cr
uia nimeni nu poate dovedi c este proprietar
(2) Dreptul de proprietate asupra tezaurului descoperit ntr-un bun imobil sau ntr-
un bun mobil aparine, n cote egale, proprietarului bunului imobil sau al bunului m
obil n care a fost descoperit i descoperitorului
(3) Dispoziiile prezentului articol nu se aplic bunurilor mobile culturale, califi
cate astfel potrivit legii, care sunt descoperite fortuit sau ca urmare a unor c
ercetri arheologice sistematice, i nici acelor bunuri care, potrivit legii, fac ob
iectul proprietii publice. Alte dispoziii aplicabile
Art. 947. - Dispoziiile prezentei seciuni se aplic n mod corespunztor i persoanelor ca
re, pe un alt temei, au dreptul la restituirea bunului pierdut. SECIUNEA a 5-a Do
bndirea fructelor prin posesia de bun-credin Condiiile dobndirii fructelor bunului pos
edat
Art. 948. -
(1) Posesorul de bun-credin dobndete dreptul de proprietate asupra fructelor bunului
posedat
(2) Posesorul trebuie s fie de bun-credin la data perceperii fructelor. Fructele civ
ile percepute anticipat revin posesorului n msura n care buna sa credin se menine la d
ata scadenei acestora
(3) n cazul fructelor produse de imobile nscrise n cartea funciar, buna-credin se apre
ciaz n raport cu condiiile cerute terilor dobnditori pentru a respinge aciunea n rectif
icare
(4) n celelalte cazuri, posesorul este de bun-credin atunci cnd are convingerea c este
proprietarul bunului n temeiul unui act translativ de proprietate ale crui cauze
de ineficacitate nu le cunoate i nici nu ar trebui, dup mprejurri, s le cunoasc. Buna-c
redin nceteaz din momentul n care cauzele de ineficacitate i sunt cunoscute
(5) Posesorul de rea-credin trebuie s restituie fructele percepute, precum i contrav
aloarea acelora pe care a omis s le perceap.
CAPITOLUL IV Aciunile posesorii
Aciunile posesorii
Art. 949. -
(1) Cel care a posedat un bun cel puin un an poate solicita instanei de judecat pre
venirea ori nlturarea oricrei tulburri a posesiei sale sau, dup caz, restituirea bunu
lui. De asemenea, posesorul este ndreptit s pretind despgubiri pentru prejudiciile cau
zate
(2) Exerciiul aciunilor posesorii este recunoscut i detentorului precar. Persoanele
mpotriva crora se pot introduce aciunile posesorii
Art. 950. -
(1) Aciunile posesorii pot fi introduse i mpotriva proprietarului
(2) Aciunea posesorie nu poate fi ns introdus mpotriva persoanei fa de care exist obli
a de restituire a bunului. Termenul de exercitare a aciunii posesorii
Art. 951. -
(1) n caz de tulburare ori de deposedare, panic sau violent, aciunea se introduce n te
rmenul de prescripie de un an de la data tulburrii sau deposedrii
(2) Dac tulburarea ori deposedarea este violent, aciunea poate fi introdus i de cel c
are exercit o posesie viciat, indiferent de durata posesiei sale. Luarea msurilor p
entru conservarea bunului posedat
Art. 952. -
(1) Dac exist motive temeinice s se considere c bunul posedat poate fi distrus ori d
eteriorat de un lucru aflat n posesia unei alte persoane sau ca urmare a unor luc
rri, precum ridicarea unei construcii, tierea unor arbori ori efectuarea unor spturi
pe fondul nvecinat, posesorul poate s cear luarea msurilor necesare pentru evitarea
pericolului sau, dac este cazul, ncetarea lucrrilor
(2) Pn la soluionarea cererii, posesorul ori, dup caz, cealalt persoan poate fi obliga
t la plata unei cauiuni, lsate la aprecierea instanei, numai n urmtoarele situaii:
a) dac instana dispune, n mod provizoriu, deplasarea lucrului ori ncetarea lucrrilor,
cauiunea se stabilete n sarcina posesorului, astfel nct s se poat repara prejudiciul c
e s-ar cauza prtului prin aceast msur;
b) dac instana ncuviineaz meninerea lucrului n starea sa actual ori continuarea lucrr
, cauiunea se stabilete n sarcina prtului astfel nct s se asigure posesorului sumele n
esare pentru restabilirea situaiei anterioare. CARTEA aIV-a Despre motenire i liber
aliti*)
TITLUL I Dispoziii referitoare la motenire n general
CAPITOLUL I Dispoziii generale
Noiune
Art. 953. - Motenirea este transmiterea patrimoniului unei persoane fizice deceda
te ctre una sau mai multe persoane n fiin. Deschiderea motenirii
Art. 954. -
(1) Motenirea unei persoane se deschide n momentul decesului acesteia
(2) Motenirea se deschide la ultimul domiciliu al defunctului. Dovada ultimului d
omiciliu se face cu certificatul de deces sau, dup caz, cu hotrrea judectoreasc decla
rativ de moarte rmas definitiv
(3) Dac ultimul domiciliu al defunctului nu este cunoscut sau nu se afl pe teritor
iul Romniei, motenirea se deschide la locul din ar aflat n circumscripia notarului pub
lic celui dinti sesizat, cu condiia ca n aceast circumscripie s existe cel puin un bun
imobil al celui care las motenirea. n cazul n care n patrimoniul succesoral nu exist b
unuri imobile, locul deschiderii motenirii este n circumscripia notarului public ce
lui dinti sesizat, cu condiia ca n aceast circumscripie s se afle bunuri mobile ale ce
lui ce las motenirea. Atunci cnd n patrimoniul succesoral nu exist bunuri situate n Ro
mnia, locul deschiderii motenirii este n circumscripia notarului public celui dinti s
esizat
(4) Dispoziiile alin. (3) se aplic n mod corespunztor atunci cnd primul organ sesizat
n vederea desfurrii procedurii succesorale este instana judectoreasc. Felurile moteni
i
Art. 955. -
(1) Patrimoniul defunctului se transmite prin motenire legal, n msura n care cel care
las motenirea nu a dispus altfel prin testament
(2) O parte din patrimoniul defunctului se poate transmite prin motenire testamen
tar, iar cealalt parte prin motenire legal. Actele juridice asupra motenirii nedeschi
se
Art. 956. - Dac prin lege nu se prevede altfel, sunt lovite de nulitate absolut ac
tele juridice avnd ca obiect drepturi eventuale asupra unei moteniri nedeschise nc,
precum actele prin care se accept motenirea sau se renun la aceasta, nainte de deschi
derea ei, ori actele prin care se nstrineaz sau se promite nstrinarea unor drepturi c
are s-ar putea dobndi la deschiderea motenirii.
CAPITOLUL II Condiiile generale ale dreptului de a moteni
Capacitatea de a moteni
Art. 957. -
(1) O persoan poate moteni dac exist la momentul deschiderii motenirii. Dispoziiile ar
t. 36, 53 i 208 sunt aplicabile
(2) Dac, n cazul morii mai multor persoane, nu se poate stabili c una a supravieuit a
lteia, acestea nu au capacitatea de a se moteni una pe alta. Nedemnitatea de drep
t
Art. 958. -
(1) Este de drept nedemn de a moteni:
a) persoana condamnat penal pentru svrirea unei infraciuni cu intenia de a-l ucide pe
cel care las motenirea;
b) persoana condamnat penal pentru svrirea, nainte de deschiderea motenirii, a unei in
fraciuni cu intenia de a-l ucide pe un alt succesibil care, dac motenirea ar fi fost
deschis la data svririi faptei, ar fi nlturat sau ar fi restrns vocaia la motenire a
itorului
(2) n cazul n care condamnarea pentru faptele menionate la alin. (1) este mpiedicat p
rin decesul autorului faptei, prin amnistie sau prin prescripia rspunderii penale,
nedemnitatea opereaz dac acele fapte au fost constatate printr-o hotrre judectoreasc
civil definitiv
(3) Nedemnitatea de drept poate fi constatat oricnd, la cererea oricrei persoane in
teresate sau din oficiu de ctre instana de judecat ori de ctre notarul public, pe ba
za hotrrii judectoreti din care rezult nedemnitatea. Nedemnitatea judiciar
Art. 959. -
(1) Poate fi declarat nedemn de a moteni:
a) persoana condamnat penal pentru svrirea, cu intenie, mpotriva celui care las moteni
a a unor fapte grave de violen, fizic sau moral, ori, dup caz, a unor fapte care au a
vut ca urmare moartea victimei;
b) persoana care, cu rea-credin, a ascuns, a alterat, a distrus sau a falsificat t
estamentul defunctului;
c) persoana care, prin dol sau violen, l-a mpiedicat pe cel care las motenirea s ntocme
asc, s modifice sau s revoce testamentul
(2) Sub sanciunea decderii, orice succesibil poate cere instanei judectoreti s declare
nedemnitatea n termen de un an de la data deschiderii motenirii. Introducerea aciu
nii constituie un act de acceptare tacit a motenirii de ctre succesibilul reclamant
(3) Dac hotrrea de condamnare pentru faptele prevzute la alin. (1) lit. a) se pronun u
lterior datei deschiderii motenirii, termenul de un an se calculeaz de la data rmner
ii definitive a hotrrii de condamnare
(4) Atunci cnd condamnarea pentru faptele menionate la alin. (1) lit. a) este mpied
icat prin decesul autorului faptei, prin amnistie sau prin prescripia rspunderii pe
nale, nedemnitatea se poate declara dac acele fapte au fost constatate printr-o h
otrre judectoreasc civil definitiv. n acest caz, termenul de un an curge de la apariia
auzei de mpiedicare a condamnrii, dac aceasta a intervenit dup deschiderea motenirii
(5) n cazurile prevzute la alin. (1) lit. b) i c), termenul de un an curge de la da
ta cnd succesibilul a cunoscut motivul de nedemnitate, dac aceast dat este ulterioar
deschiderii motenirii
(6) Comuna, oraul sau, dup caz, municipiul n a crui raz teritorial se aflau bunurile l
a data deschiderii motenirii poate introduce aciunea prevzut la alin. (2), n cazul n c
are, cu excepia autorului uneia dintre faptele prevzute la alin. (1), nu mai exist
ali succesibili. Dispoziiile alin. (2)-(5) se aplic n mod corespunztor. Efectele nede
mnitii
Art. 960. -
(1) Nedemnul este nlturat att de la motenirea legal, ct i de la cea testamentar
(2) Posesia exercitat de nedemn asupra bunurilor motenirii este considerat posesie
de rea-credin
(3) Actele de conservare, precum i actele de administrare, n msura n care profit moten
itorilor, ncheiate ntre nedemn i teri, sunt valabile. De asemenea, se menin i actele d
e dispoziie cu titlu oneros ncheiate ntre nedemn i terii dobnditori de bun-credin, re
le din materia crii funciare fiind ns aplicabile. nlturarea efectelor nedemnitii
Art. 961. -
(1) Efectele nedemnitii de drept sau judiciare pot fi nlturate expres prin testament
sau printr-un act autentic notarial de ctre cel care las motenirea. Fr o declaraie ex
pres, nu constituie nlturare a efectelor nedemnitii legatul lsat nedemnului dup svri
ptei care atrage nedemnitatea
(2) Efectele nedemnitii nu pot fi nlturate prin reabilitarea nedemnului, amnistie in
tervenit dup condamnare, graiere sau prin prescripia executrii pedepsei penale. Vocaia
la motenire
Art. 962. - Pentru a putea moteni, o persoan trebuie s aib calitatea cerut de lege sa
u s fi fost desemnat de ctre defunct prin testament.
TITLUL II Motenirea legal
CAPITOLUL I Dispoziii generale
Motenitorii legali
Art. 963. -
(1) Motenirea se cuvine, n ordinea i dup regulile stabilite n prezentul titlu, soului
supravieuitor i rudelor defunctului, i anume descendenilor, ascendenilor i colateralil
or acestuia, dup caz
(2) Descendenii i ascendenii au vocaie la motenire indiferent de gradul de rudenie cu
defunctul, iar colateralii numai pn la gradul al patrulea inclusiv
(3) n lipsa motenitorilor legali sau testamentari, patrimoniul defunctului se tran
smite comunei, oraului sau, dup caz, municipiului n a crui raz teritorial se aflau bun
urile la data deschiderii motenirii. Principiile generale ale devoluiunii legale a
motenirii
Art. 964. -
(1) Rudele defunctului vin la motenire n urmtoarea ordine:
a) clasa nti: descendenii;
b) clasa a doua: ascendenii privilegiai i colateralii privilegiai;
c) clasa a treia: ascendenii ordinari;
d) clasa a patra: colateralii ordinari
(2) Dac n urma dezmotenirii rudele defunctului din clasa cea mai apropiat nu pot cul
ege ntreaga motenire, atunci partea rmas se atribuie rudelor din clasa subsecvent car
e ndeplinesc condiiile pentru a moteni
(3) nuntrul fiecrei clase, rudele de gradul cel mai apropiat cu defunctul nltur de la
motenire rudele de grad mai ndeprtat, cu excepia cazurilor pentru care legea dispune
altfel
(4) ntre rudele din aceeai clas i de acelai grad, motenirea se mparte n mod egal, dac
ea nu prevede altfel.
CAPITOLUL II Reprezentarea succesoral
Noiune
Art. 965. - Prin reprezentare succesoral, un motenitor legal de un grad mai ndeprtat
, numit reprezentant, urc, n virtutea legii, n drepturile ascendentului su, numit re
prezentat, pentru a culege partea din motenire ce i s-ar fi cuvenit acestuia dac n
u ar fi fost nedemn fa de defunct sau decedat la data deschiderii motenirii. Domeni
ul de aplicare
Art. 966. -
(1) Pot veni la motenire prin reprezentare succesoral numai descendenii copiilor de
functului i descendenii frailor sau surorilor defunctului
(2) n limitele prevzute la alin. (1) i dac sunt ndeplinite condiiile prevzute la art. 9
67, reprezentarea opereaz n toate cazurile, fr a deosebi dup cum reprezentanii sunt ru
de de acelai grad ori de grade diferite n raport cu defunctul. Condiii
Art. 967. -
(1) Poate fi reprezentat persoana lipsit de capacitatea de a moteni, precum i nedemn
ul, chiar aflat n via la data deschiderii motenirii
(2) Pentru a veni prin reprezentare succesoral la motenirea defunctului, reprezent
antul trebuie s ndeplineasc toate condiiile generale pentru a-l moteni pe acesta
(3) Reprezentarea opereaz chiar dac reprezentantul este nedemn fa de reprezentat sau
a renunat la motenirea lsat de acesta ori a fost dezmotenit de el. Efectul general a
l reprezentrii succesorale
Art. 968. -
(1) n cazurile n care opereaz reprezentarea succesoral, motenirea se mparte pe tulpin
(2) Prin tulpin se nelege:
- nuntrul clasei nti, descendentul de gradul nti care culege motenirea sau este repreze
ntat la motenire;
- nuntrul clasei a doua, colateralul privilegiat de gradul al doilea care culege m
otenirea sau este reprezentat la motenire
(3) Dac aceeai tulpin a produs mai multe ramuri, n cadrul fiecrei ramuri subdivizarea
se face tot pe tulpin, partea cuvenit descendenilor de acelai grad din aceeai ramur mp
ndu-se ntre ei n mod egal. Efectul particular al reprezentrii succesorale
Art. 969. -
(1) Copiii nedemnului concepui nainte de deschiderea motenirii de la care nedemnul
a fost exclus vor raporta la motenirea acestuia din urm bunurile pe care le-au mote
nit prin reprezentarea nedemnului, dac vin la motenirea lui n concurs cu ali copii a
i si, concepui dup deschiderea motenirii de la care a fost nlturat nedemnul. Raportul
se face numai n cazul i n msura n care valoarea bunurilor primite prin reprezentarea
nedemnului a depit valoarea pasivului succesoral pe care reprezentantul a trebuit
s l suporte ca urmare a reprezentrii
(2) Raportul se face potrivit dispoziiilor prevzute n seciunea a 2-a a cap. IV din t
itlul IV al prezentei cri.
CAPITOLUL III Motenitorii legali
SECIUNEA 1
Soul supravieuitor Condiii
Art. 970. - Soul supravieuitor l motenete pe soul decedat dac, la data deschiderii mot
irii, nu exist o hotrre de divor definitiv. Vocaia la motenire a soului supravieuitor
Art. 971. -
(1) Soul supravieuitor este chemat la motenire n concurs cu oricare dintre clasele d
e motenitori legali
(2) n absena persoanelor prevzute la alin. (1) sau dac niciuna dintre ele nu vrea or
i nu poate s vin la motenire, soul supravieuitor culege ntreaga motenire. Cota succesor
al a soului supravieuitor
Art. 972. -
(1) Cota soului supravieuitor este de:
a) un sfert din motenire, dac vine n concurs cu descendenii defunctului;
b) o treime din motenire, dac vine n concurs att cu ascendeni privilegiai, ct i cu col
erali privilegiai ai defunctului;
c) o jumtate din motenire, dac vine n concurs fie numai cu ascendeni privilegiai, fie
numai cu colaterali privilegiai ai defunctului;
d) trei sferturi din motenire, dac vine n concurs fie cu ascendeni ordinari, fie cu
colaterali ordinari ai defunctului
(2) Cota soului supravieuitor n concurs cu motenitori legali aparinnd unor clase difer
ite se stabilete ca i cnd acesta ar fi venit n concurs numai cu cea mai apropiat dint
re ele
(3) Dac, n urma cstoriei putative, dou sau mai multe persoane au situaia unui so suprav
ieuitor, cota stabilit potrivit alin. (1) i (2) se mparte n mod egal ntre acestea. Dre
ptul de abitaie al soului supravieuitor
Art. 973. -
(1) Soul supravieuitor care nu este titular al niciunui drept real de a folosi o a
lt locuin corespunztoare nevoilor sale beneficiaz de un drept de abitaie asupra casei n
care a locuit pn la data deschiderii motenirii, dac aceast cas face parte din bunuril
e motenirii
(2) Dreptul de abitaie este gratuit, inalienabil i insesizabil
(3) Oricare dintre motenitori poate cere fie restrngerea dreptului de abitaie, dac l
ocuina nu este necesar n ntregime soului supravieuitor, fie schimbarea obiectului abit
aiei, dac pune la dispoziia soului supravieuitor o alt locuin corespunztoare
(4) Dreptul de abitaie se stinge la partaj, dar nu mai devreme de un an de la dat
a deschiderii motenirii. Acest drept nceteaz, chiar nainte de mplinirea termenului de
un an, n caz de recstorire a soului supravieuitor
(5) Toate litigiile cu privire la dreptul de abitaie reglementat prin prezentul a
rticol se soluioneaz de ctre instana competent s judece partajul motenirii, care va hot
de urgen, n camera de consiliu. Dreptul special de motenire al soului supravieuitor
Art. 974. - Cnd nu vine n concurs cu descendenii defunctului, soul supravieuitor moten
ete, pe lng cota stabilit potrivit art. 972, mobilierul i obiectele de uz casnic care
au fost afectate folosinei comune a soilor. SECIUNEA a 2-a Descendenii defunctului
Dreptul de motenire al descendenilor
Art. 975. -
(1) Descendenii sunt copiii defunctului i urmaii lor n linie dreapt la nesfrit
(2) Descendenii defunctului nltur motenitorii din celelalte clase i vin la motenire n
dinea proximitii gradului de rudenie. Dispoziiile art. 964 alin. (2) se aplic n mod c
orespunztor
(3) n concurs cu soul supravieuitor, descendenii defunctului, indiferent de numrul lo
r, culeg mpreun trei sferturi din motenire
(4) Motenirea sau partea din motenire care li se cuvine descendenilor se mparte ntre
acetia n mod egal, cnd vin la motenire n nume propriu, ori pe tulpin, cnd vin la moten
e prin reprezentare succesoral. SECIUNEAa 3-a Ascendenii privilegiai i colateralii pr
ivilegiai Vocaia la motenire a ascendenilor privilegiai i a colateralilor privilegiai
Art. 976. -
(1) Ascendenii privilegiai sunt tatl i mama defunctului
(2) Colateralii privilegiai sunt fraii i surorile defunctului, precum i descendenii a
cestora, pn la al patrulea grad inclusiv cu defunctul
(3) Ascendenii privilegiai i colateralii privilegiai vin la motenire dac descendenii nu
ndeplinesc condiiile necesare pentru a moteni. Dispoziiile art. 963 alin. (2) se ap
lic n mod corespunztor. mprirea motenirii ntre soul supravieuitor, ascendenii privi
olateralii privilegiai
Art. 977. -
(1) Dac soul supravieuitor vine la motenire n concurs att cu ascendeni privilegiai, c
u colaterali privilegiai ai defunctului, partea cuvenit clasei a doua este de dou t
reimi din motenire
(2) Dac soul supravieuitor vine la motenire n concurs fie numai cu ascendeni privilegi
ai, fie numai cu colaterali privilegiai ai defunctului, partea cuvenit clasei a dou
a este de o jumtate din motenire. mprirea motenirii ntre ascendenii privilegiai i co
lii privilegiai
Art. 978. - Motenirea sau partea din motenire cuvenit ascendenilor privilegiai i colat
eralilor privilegiai se mparte ntre acetia n funcie de numrul ascendenilor privilegia
re vin la motenire, dup cum urmeaz:
a) n cazul n care la motenire vine un singur printe, acesta va culege un sfert, iar
colateralii privilegiai, indiferent de numrul lor, vor culege trei sferturi;
b) n cazul n care la motenire vin 2 prini, acetia vor culege mpreun o jumtate, iar co
ralii privilegiai, indiferent de numrul lor, vor culege cealalt jumtate. Absena ascen
denilor privilegiai sau a colateralilor privilegiai
Art. 979. -
(1) n cazul n care colateralii privilegiai nu ndeplinesc condiiile necesare pentru a
moteni, ascendenii privilegiai vor culege motenirea sau partea din motenire cuvenit cl
asei a doua
(2) n cazul n care ascendenii privilegiai nu ndeplinesc condiiile necesare pentru a mot
eni, colateralii privilegiai vor culege motenirea sau partea din motenire cuvenit cl
asei a doua. mprirea motenirii ntre ascendenii privilegiai
Art. 980. - Motenirea sau partea din motenire cuvenit ascendenilor privilegiai se mpar
te ntre acetia n mod egal. mprirea motenirii ntre colateralii privilegiai
Art. 981. -
(1) Motenirea sau partea din motenire cuvenit colateralilor privilegiai se mparte ntre
acetia n mod egal
(2) n cazul n care colateralii privilegiai vin la motenire prin reprezentare succeso
ral, motenirea sau partea din motenire ce li se cuvine se mparte ntre ei pe tulpin
(3) n cazul n care colateralii privilegiai sunt rude cu defunctul pe linii colatera
le diferite, motenirea sau partea din motenire ce li se cuvine se mparte, n mod egal
, ntre linia matern i cea patern. n cadrul fiecrei linii, sunt aplicabile dispoziiile a
lin. (1) i (2)
(4) n ipoteza prevzut la alin. (3), colateralii privilegiai care sunt rude cu defunc
tul pe ambele linii vor culege, pe fiecare dintre acestea, partea din motenire ce
li se cuvine. SECIUNEA a 4-a Ascendenii ordinari Dreptul de motenire al ascendenilo
r ordinari
Art. 982. -
(1) Ascendenii ordinari sunt rudele n linie dreapt ascendent ale defunctului, cu exc
epia prinilor acestuia
(2) Ascendenii ordinari vin la motenire dac descendenii, ascendenii privilegiai i colat
eralii privilegiai nu ndeplinesc condiiile necesare pentru a moteni. Dispoziiile art.
964 alin. (2) se aplic n mod corespunztor
(3) Ascendenii ordinari vin la motenire n ordinea gradelor de rudenie cu defunctul
(4) n concurs cu soul supravieuitor, ascendenii ordinari ai defunctului, indiferent
de numrul lor, culeg mpreun un sfert din motenire
(5) Motenirea sau partea din motenire cuvenit ascendenilor ordinari de acelai grad se
mparte ntre acetia n mod egal. SECIUNEA a 5-a Colateralii ordinari Dreptul de motenir
e al colateralilor ordinari
Art. 983. -
(1) Colateralii ordinari sunt rudele colaterale ale defunctului pn la gradul al pa
trulea inclusiv, cu excepia colateralilor privilegiai
(2) Colateralii ordinari vin la motenire dac descendenii, ascendenii privilegiai, col
ateralii privilegiai i ascendenii ordinari nu ndeplinesc condiiile necesare pentru a
moteni. Dispoziiile art. 964 alin. (2) se aplic n mod corespunztor
(3) Colateralii ordinari vin la motenire n ordinea gradelor de rudenie cu defunctu
l
(4) n concurs cu soul supravieuitor, colateralii ordinari ai defunctului, indiferen
t de numrul lor, culeg mpreun un sfert din motenire
(5) Motenirea sau partea din motenire cuvenit colateralilor ordinari de acelai grad
se mparte ntre acetia n mod egal.
TITLUL III Liberalitile
CAPITOLUL I Dispoziii comune
SECIUNEA 1
Dispoziii preliminare Noiune i categorii
Art. 984. -
(1) Liberalitatea este actul juridic prin care o persoan dispune cu titlu gratuit
de bunurile sale, n tot sau n parte, n favoarea unei alte persoane
(2) Nu se pot face liberaliti dect prin donaie sau prin legat cuprins n testament. Do
naia
Art. 985. - Donaia este contractul prin care, cu intenia de a gratifica, o parte,
numit donator, dispune n mod irevocabil de un bun n favoarea celeilalte pri, numit don
atar. Legatul
Art. 986. - Legatul este dispoziia testamentar prin care testatorul stipuleaz ca, l
a decesul su, unul sau mai muli legatari s dobndeasc ntregul su patrimoniu, o fraciune
in acesta sau anumite bunuri determinate. SECIUNEA a 2-a Capacitatea n materie de
liberaliti Capacitatea de folosin
Art. 987. -
(1) Orice persoan poate face i primi liberaliti, cu respectarea regulilor privind ca
pacitatea
(2) Condiia capacitii de a dispune prin liberaliti trebuie ndeplinit la data la care di
spuntorul i exprim consimmntul
(3) Condiia capacitii de a primi o donaie trebuie ndeplinit la data la care donatarul
accept donaia
(4) Condiia capacitii de a primi un legat trebuie ndeplinit la data deschiderii moteni
rii testatorului. Lipsa capacitii depline de exerciiu a dispuntorului
Art. 988. -
(1) Cel lipsit de capacitate de exerciiu sau cu capacitate de exerciiu restrns nu po
ate dispune de bunurile sale prin liberaliti, cu excepia cazurilor prevzute de lege
(2) Sub sanciunea nulitii relative, nici chiar dup dobndirea capacitii depline de exerc
iiu persoana nu poate dispune prin liberaliti n folosul celui care a avut calitatea
de reprezentant ori ocrotitor legal al su, nainte ca acesta s fi primit de la insta
na de tutel descrcare pentru gestiunea sa. Se excepteaz situaia n care reprezentantul
ori, dup caz, ocrotitorul legal este ascendentul dispuntorului. Desemnarea benefic
iarului liberalitii
Art. 989. -
(1) Sub sanciunea nulitii absolute, dispuntorul trebuie s l determine pe beneficiarul
liberalitii ori cel puin s prevad criteriile pe baza crora acest beneficiar s poat fi
terminat la data la care liberalitatea produce efecte juridice
(2) Persoana care nu exist la data ntocmirii liberalitii poate beneficia de o libera
litate dac aceasta este fcut n favoarea unei persoane capabile, cu sarcina pentru ac
easta din urm de a transmite beneficiarului obiectul liberalitii ndat ce va fi posibi
l
(3) Sub sanciunea nulitii absolute, dispuntorul nu poate lsa unui ter dreptul de a-l d
esemna pe beneficiarul liberalitii sau de a stabili obiectul acesteia. Cu toate ac
estea, repartizarea bunurilor transmise prin legat unor persoane desemnate de te
stator poate fi lsat la aprecierea unui ter
(4) Este valabil liberalitatea fcut unei persoane desemnate de dispuntor, cu o sarci
n n favoarea unei persoane alese fie de gratificat, fie de un ter desemnat, la rndul
su, tot de ctre dispuntor. Incapacitile speciale
Art. 990. -
(1) Sunt anulabile liberalitile fcute medicilor, farmacitilor sau altor persoane, n p
erioada n care, n mod direct sau indirect, i acordau ngrijiri de specialitate dispunt
orului pentru boala care este cauz a decesului
(2) Sunt exceptate de la prevederile alin. (1):
a) liberalitile fcute soului, rudelor n linie dreapt sau colateralilor privilegiai;
b) liberalitile fcute altor rude pn la al patrulea grad inclusiv, dac, la data liberal
itii, dispuntorul nu are so i nici rude n linie dreapt sau colaterali privilegiai
(3) Dispoziiile alin. (1) i (2) sunt aplicabile i n privina preoilor sau a altor perso
ane care acordau asisten religioas n timpul bolii care este cauz a decesului
(4) Dac dispuntorul a decedat din cauza bolii, termenul de prescripie a dreptului l
a aciunea n anulare curge de la data la care motenitorii au luat cunotin de existena li
beralitii
(5) n cazul n care dispuntorul s-a restabilit, legatul devine valabil, iar aciunea n
anularea donaiei poate fi introdus n termen de 3 ani de la data la care dispuntorul
s-a restabilit. Incapacitile speciale n materia legatelor
Art. 991. - Sunt anulabile legatele n favoarea:
a) notarului public care a autentificat testamentul;
b) interpretului care a participat la procedura de autentificare a testamentului
;
c) martorilor, n cazurile prevzute la art. 1.043 alin. (2) i art. 1.047 alin. (3);
d) agenilor instrumentatori, n cazurile prevzute la art. 1.047;
e) persoanelor care au acordat, n mod legal, asisten juridic la redactarea testament
ului. Simulaia
Art. 992. -
(1) Sanciunea nulitii relative prevzute la art. 988 alin. (2), art. 990 i 991 se apli
c i liberalitilor deghizate sub forma unui contract cu titlu oneros sau fcute unei pe
rsoane interpuse
(2) Sunt prezumate pn la proba contrar ca fiind persoane interpuse ascendenii, desce
ndenii i soul persoanei incapabile de a primi liberaliti, precum i ascendenii i descen
nii soului acestei persoane. SECIUNEAa 3-a Substituiile fideicomisare Noiune
Art. 993. - Dispoziia prin care o persoan, denumit instituit, este nsrcinat s administr
eze bunul sau bunurile care constituie obiectul liberalitii i s le transmit unui ter,
denumit substituit, desemnat de dispuntor, nu produce efecte dect n cazul n care est
e permis de lege. Substituia fideicomisar
Art. 994. -
(1) O liberalitate poate fi grevat de o sarcin care const n obligaia instituitului, d
onatar sau legatar, de a administra bunurile care constituie obiectul liberalitii i
de a le transmite, la decesul su, substituitului desemnat de dispuntor
(2) Instituitului i se aplic n mod corespunztor dispoziiile din prezentul cod referi
toare la fiduciar
(3) Incapacitile de a dispune se apreciaz n raport cu dispuntorul, iar cele de a prim
i, n raport cu instituitul i cu substituitul. Efectele cu privire la bunuri
Art. 995. -
(1) Sarcina prevzut la art. 994 produce efecte numai cu privire la bunurile care a
u constituit obiectul liberalitii i care la data decesului instituitului pot fi ide
ntificate i se afl n patrimoniul su
(2) Atunci cnd liberalitatea are ca obiect valori mobiliare, sarcina produce efec
te i asupra valorilor mobiliare care le nlocuiesc
(3) Dac liberalitatea are ca obiect drepturi supuse formalitilor de publicitate, sa
rcina trebuie s respecte aceleai formaliti. n cazul imobilelor, sarcina este supus notr
ii n cartea funciar. Drepturile substituitului
Art. 996. -
(1) Drepturile substituitului se nasc la moartea instituitului
(2) Substituitul dobndete bunurile care constituie obiectul liberalitii ca efect al
voinei dispuntorului
(3) Substituitul nu poate fi, la rndul su, supus obligaiei de administrare i de tran
smitere a bunurilor. Garaniile i asigurrile
Art. 997. - n vederea executrii sarcinii, dispuntorul poate impune instituitului co
nstituirea de garanii i ncheierea unor contracte de asigurare. Imputarea sarcinii a
supra cotitii disponibile
Art. 998. - Dac instituitul este motenitor rezervatar al dispuntorului, sarcina nu
poate nclca rezerva sa succesoral. Acceptarea donaiei dup decesul dispuntorului
Art. 999. - Oferta de donaie fcut substituitului poate fi acceptat de acesta i dup dec
esul dispuntorului. Ineficacitatea substituiei Art. 1.000. - Atunci cnd substituitu
l predecedeaz instituitului sau renun la beneficiul liberalitii, bunul revine institu
itului, cu excepia cazului n care s-a prevzut c bunul va fi cules de motenitorii subs
tituitului ori a fost desemnat un al doilea substituit. SECIUNEA a 4-a Liberalitile
reziduale Noiune Art. 1.001. - Dispuntorul poate stipula ca substituitul s fie gra
tificat cu ceea ce rmne, la data decesului instituitului, din donaiile sau legatele
fcute n favoarea acestuia din urm. Dreptul de dispoziie al instituitului Art. 1.002
. - Liberalitatea rezidual nu l mpiedic pe instituit s ncheie acte cu titlu oneros i ni
ci s rein bunurile ori sumele obinute n urma ncheierii acestora. Interdicia de a dispun
e cu titlu gratuit Art. 1.003. -
(1) Instituitul nu poate dispune prin testament de bunurile care au constituit o
biectul unei liberaliti reziduale
(2) Dispuntorul poate interzice instituitului s dispun de bunuri prin donaie. Cu toa
te acestea, atunci cnd este motenitor rezervatar al dispuntorului, instituitul pstre
az posibilitatea de a dispune prin acte ntre vii sau pentru cauz de moarte de bunur
ile care au constituit obiectul donaiilor imputate asupra rezervei sale succesora
le. Independena patrimonial a instituitului Art. 1.004. - Instituitul nu este inut
s dea socoteal dispuntorului ori motenitorilor acestuia. Aplicarea regulilor substit
uiei fideicomisare Art. 1.005. - Dispoziiile prevzute la art. 995, art. 996 alin. (
2), art. 997, 999 i 1.000 sunt aplicabile liberalitilor reziduale. SECIUNEA a 5-a Re
vizuirea condiiilor i sarcinilor Domeniul de aplicare Art. 1.006. - Dac, din cauza
unor situaii imprevizibile i neimputabile beneficiarului, survenite acceptrii liber
alitii, ndeplinirea condiiilor sau executarea sarcinilor care afecteaz liberalitatea
a devenit extrem de dificil ori excesiv de oneroas pentru beneficiar, acesta poate
cere revizuirea sarcinilor sau a condiiilor. Soluionarea cererii de revizuire Art
. 1.007. -
(1) Cu respectarea, pe ct posibil, a voinei dispuntorului, instana de judecat sesizat
cu cererea de revizuire poate s dispun modificri cantitative sau calitative ale con
diiilor sau ale sarcinilor care afecteaz liberalitatea ori s le grupeze cu acelea s
imilare provenind din alte liberaliti
(2) Instana de judecat poate autoriza nstrinarea parial sau total a obiectului liberali
tii, stabilind ca preul s fie folosit n scopuri conforme cu voina dispuntorului, precum
i orice alte msuri care s menin pe ct posibil destinaia urmrit de acesta. nlturare
lor revizuirii Art. 1.008. - Dac motivele care au determinat revizuirea condiiilor
sau a sarcinilor nu mai subzist, persoana interesat poate cere nlturarea pentru vii
tor a efectelor revizuirii. SECIUNEA a 6-a Dispoziii speciale Clauzele considerate
nescrise Art. 1.009. -
(1) Este considerat nescris clauza prin care, sub sanciunea desfiinrii liberalitii sau
restituirii obiectului acesteia, beneficiarul este obligat s nu conteste validita
tea unei clauze de inalienabilitate ori s nu solicite revizuirea condiiilor sau a
sarcinilor
(2) De asemenea, este considerat nescris dispoziia testamentar prin care se prevede
dezmotenirea ca sanciune pentru nclcarea obligaiilor prevzute la alin. (1) sau pentru
contestarea dispoziiilor din testament care aduc atingere drepturilor motenitorilo
r rezervatari ori sunt contrare ordinii publice sau bunelor moravuri. Confirmare
a liberalitilor Art. 1.010. - Confirmarea unei liberaliti de ctre motenitorii universa
li ori cu titlu universal ai dispuntorului atrage renunarea la dreptul de a opune
viciile de form sau orice alte motive de nulitate, fr ca prin aceast renunare s se pre
judicieze drepturile terilor.
CAPITOLUL II Donaia
SECIUNEA 1
ncheierea contractului Forma donaiei Art. 1.011. -
(1) Donaia se ncheie prin nscris autentic, sub sanciunea nulitii absolute
(2) Nu sunt supuse dispoziiei alin. (1) donaiile indirecte, cele deghizate i daruri
le manuale
(3) Bunurile mobile care constituie obiectul donaiei trebuie enumerate i evaluate n
tr-un nscris, chiar sub semntur privat, sub sanciunea nulitii absolute a donaiei
(4) Bunurile mobile corporale cu o valoare de pn la 25.000 lei pot face obiectul u
nui dar manual, cu excepia cazurilor prevzute de lege. Darul manual se ncheie valab
il prin acordul de voine al prilor, nsoit de tradiiunea bunului. nregistrarea donaiei
tentice Art. 1.012. - n scop de informare a persoanelor care justific existena unui
interes legitim, notarul care autentific un contract de donaie are obligaia s nscrie
de ndat acest contract n registrul naional notarial, inut n format electronic, potriv
it legii. Dispoziiile n materie de carte funciar rmn aplicabile. Formarea contractulu
i Art. 1.013. -
(1) Oferta de donaie poate fi revocat ct timp ofertantul nu a luat cunotin de acceptar
ea destinatarului. Incapacitatea sau decesul ofertantului atrage caducitatea acc
eptrii
(2) Oferta nu mai poate fi acceptat dup decesul destinatarului ei. Motenitorii dest
inatarului pot ns comunica acceptarea fcut de acesta
(3) Oferta de donaie fcut unei persoane lipsite de capacitate de exerciiu se accept d
e ctre reprezentantul legal
(4) Oferta de donaie fcut unei persoane cu capacitate de exerciiu restrns poate fi acc
eptat de ctre aceasta, cu ncuviinarea ocrotitorului legal. Promisiunea de donaie Art.
1.014. -
(1) Sub sanciunea nulitii absolute, promisiunea de donaie este supus formei autentice
(2) n caz de neexecutare din partea promitentului, promisiunea de donaie nu confer
beneficiarului dect dreptul de a pretinde daune-interese echivalente cu cheltuiel
ile pe care le-a fcut i avantajele pe care le-a acordat terilor n considerarea promi
siunii. Principiul irevocabilitii Art. 1.015. -
(1) Donaia nu este valabil atunci cnd cuprinde clauze ce permit donatorului s o revo
ce prin voina sa
(2) Astfel, este lovit de nulitate absolut donaia care:
a) este afectat de o condiie a crei realizare depinde exclusiv de voina donatorului;
b) impune donatarului plata datoriilor pe care donatorul le-ar contracta n viitor
, dac valoarea maxim a acestora nu este determinat n contractul de donaie;
c) confer donatorului dreptul de a denuna unilateral contractul;
d) permite donatorului s dispun n viitor de bunul donat, chiar dac donatorul moare fr
s fi dispus de acel bun. Dac dreptul de a dispune vizeaz doar o parte din bunurile
donate, nulitatea opereaz numai n privina acestei pri. ntoarcerea convenional Art. 1.0
. -
(1) Contractul poate s prevad ntoarcerea bunurilor druite, fie pentru cazul cnd donat
arul ar predeceda donatorului, fie pentru cazul cnd att donatarul, ct i descendenii si
ar predeceda donatorului
(2) n cazul n care donaia are ca obiect bunuri supuse unor formaliti de publicitate,
att dreptul donatarului, ct i dreptul de ntoarcere sunt supuse acestor formaliti. SECIU
NEA a 2-a Efectele donaiei Rspunderea donatorului Art. 1.017. - n executarea donaiei
, dispuntorul rspunde numai pentru dol i culp grav. Garania contra eviciunii Art. 1.018
. -
(1) Donatorul nu rspunde pentru eviciune dect dac a promis expres garania sau dac evici
unea decurge din fapta sa ori dintr-o mprejurare care afecteaz dreptul transmis, p
e care a cunoscut-o i nu a comunicat-o donatarului la ncheierea contractului
(2) n cazul donaiei cu sarcini, n limita valorii acestora, donatorul rspunde pentru
eviciune ca i vnztorul. Garania contra viciilor ascunse Art. 1.019. -
(1) Donatorul nu rspunde pentru viciile ascunse ale bunului donat
(2) Totui, dac a cunoscut viciile ascunse i nu le-a adus la cunotina donatarului la nc
heierea contractului, donatorul este inut s repare prejudiciul cauzat donatarului
prin aceste vicii
(3) n cazul donaiei cu sarcini, n limita valorii acestora, donatorul rspunde pentru
viciile ascunse ca i vnztorul. SECIUNEA a 3-a Revocarea donaiei 1. Dispoziii comune Cau
zele de revocare Art. 1.020. - Donaia poate fi revocat pentru ingratitudine i pentr
u neexecutarea fr justificare a sarcinilor la care s-a obligat donatarul. Modul de
operare Art. 1.021. - Revocarea pentru ingratitudine i pentru nendeplinirea sarci
nilor nu opereaz de drept. Revocarea promisiunii de donaie Art. 1.022. -
(1) Promisiunea de donaie se revoc de drept dac anterior executrii sale se ivete unul
dintre cazurile de revocare pentru ingratitudine prevzute la art. 1023
(2) De asemenea, promisiunea de donaie se revoc de drept i atunci cnd, anterior exec
utrii sale, situaia material a promitentului s-a deteriorat ntr-o asemenea msur nct ex
utarea promisiunii a devenit excesiv de oneroas pentru acesta ori promitentul a d
evenit insolvabil. 2. Revocarea pentru ingratitudine Cazuri Art. 1.023. - Donaia s
e revoc pentru ingratitudine n urmtoarele cazuri:
a) dac donatarul a atentat la viaa donatorului, a unei persoane apropiate lui sau,
tiind c alii intenioneaz s atenteze, nu l-a ntiinat;
b) dac donatarul se face vinovat de fapte penale, cruzimi sau injurii grave fa de d
onator;
c) dac donatarul refuz n mod nejustificat s asigure alimente donatorului ajuns n nevo
ie, n limita valorii actuale a bunului donat, inndu-se ns seama de starea n care se af
la bunul la momentul donaiei. Cererea de revocare Art. 1.024. -
(1) Dreptul la aciunea prin care se solicit revocarea pentru ingratitudine se pres
crie n termen de un an din ziua n care donatorul a tiut c donatarul a svrit fapta de in
gratitudine
(2) Aciunea n revocare pentru ingratitudine poate fi exercitat numai mpotriva donata
rului. Dac donatarul moare dup introducerea aciunii, aceasta poate fi continuat mpotr
iva motenitorilor
(3) Cererea de revocare nu poate fi introdus de motenitorii donatorului, cu excepia
cazului n care donatorul a decedat n termenul prevzut la alin. (1) fr s l fi iertat pe
donatar. De asemenea, motenitorii pot introduce aciunea n revocare n termen de un a
n de la data morii donatorului, dac acesta a decedat fr s fi cunoscut cauza de revoca
re
(4) Aciunea pornit de donator poate fi continuat de motenitorii acestuia. Efectele g
enerale ale revocrii Art. 1.025. -
(1) n caz de revocare pentru ingratitudine, dac restituirea n natur a bunului donat
nu este posibil, donatarul va fi obligat s plteasc valoarea acestuia, socotit la data
soluionrii cauzei
(2) n urma revocrii donaiei pentru ingratitudine, donatarul va fi obligat s restitui
e fructele pe care le-a perceput ncepnd cu data introducerii cererii de revocare a
donaiei. Efectele speciale ale revocrii Art. 1.026. - Revocarea pentru ingratitud
ine nu are niciun efect n privina drepturilor reale asupra bunului donat dobndite d
e la donatar, cu titlu oneros, de ctre terii de bun-credin i nici asupra garaniilor con
stituite n favoarea acestora. n cazul bunurilor supuse unor formaliti de publicitate
, dreptul terului trebuie s fi fost nscris anterior nregistrrii cererii de revocare n
registrele de publicitate aferente. 3. Revocarea pentru neexecutarea sarcinii Aciu
nile n caz de neexecutare a sarcinii Art. 1.027. -
(1) Dac donatarul nu ndeplinete sarcina la care s-a obligat, donatorul sau succesor
ii si n drepturi pot cere fie executarea sarcinii, fie revocarea donaiei
(2) n cazul n care sarcina a fost stipulat n favoarea unui ter, acesta poate cere num
ai executarea sarcinii
(3) Dreptul la aciunea prin care se solicit executarea sarcinii sau revocarea donai
ei se prescrie n termen de 3 ani de la data la care sarcina trebuia executat. ntind
erea obligaiei de executare Art. 1.028. - Donatarul este inut s ndeplineasc sarcina n
umai n limita valorii bunului donat, actualizat la data la care sarcina trebuia nde
plinit. Efecte Art. 1.029. - Cnd donaia este revocat pentru nendeplinirea sarcinilor,
bunul reintr n patrimoniul donatorului liber de orice drepturi constituite ntre ti
mp asupra lui, sub rezerva dispoziiilor art. 1.648. SECIUNEAa 4-a Donaiile fcute vii
torilor soi n vederea cstoriei i donaiile ntre soi Caducitatea donaiilor Art. 1.030.
naiile fcute viitorilor soi sau unuia dintre ei, sub condiia ncheierii cstoriei, nu pro
duc efecte n cazul n care cstoria nu se ncheie. Revocabilitatea donaiei ntre soi Art.
031. - Orice donaie ncheiat ntre soi este revocabil numai n timpul cstoriei. Nulitate
naiei ntre soi Art. 1.032. - Nulitatea cstoriei atrage nulitatea relativ a donaiei fcu
soului de rea-credin. Donaiile simulate Art. 1.033. -
(1) Este lovit de nulitate orice simulaie n care donaia reprezint contractul secret n
scopul de a eluda revocabilitatea donaiilor ntre soi
(2) Este prezumat persoan interpus, pn la proba contrar, orice rud a donatarului la a c
ei motenire acesta ar avea vocaie n momentul donaiei i care nu a rezultat din cstoria c
u donatorul.
CAPITOLUL III Testamentul
SECIUNEA 1
Dispoziii generale Noiune Art. 1.034. - Testamentul este actul unilateral, persona
l i revocabil prin care o persoan, numit testator, dispune, n una dintre formele cer
ute de lege, pentru timpul cnd nu va mai fi n via. Coninutul testamentului Art. 1.035
. - Testamentul conine dispoziii referitoare la patrimoniul succesoral sau la bunu
rile ce fac parte din acesta, precum i la desemnarea direct sau indirect a legataru
lui. Alturi de aceste dispoziii sau chiar i n lipsa unor asemenea dispoziii, testamen
tul poate s conin dispoziii referitoare la partaj, revocarea dispoziiilor testamentar
e anterioare, dezmotenire, numirea de executori testamentari, sarcini impuse lega
tarilor sau motenitorilor legali i alte dispoziii care produc efecte dup decesul tes
tatorului. Testamentul reciproc Art. 1.036. - Sub sanciunea nulitii absolute a test
amentului, dou sau mai multe persoane nu pot dispune, prin acelai testament, una n
favoarea celeilalte sau n favoarea unui ter. Proba testamentului Art. 1.037. -
(1) Orice persoan care pretinde un drept ce se ntemeiaz pe un testament trebuie s do
vedeasc existena i coninutul lui n una dintre formele prevzute de lege
(2) Dac testamentul a disprut printr-un caz fortuit sau de for major ori prin fapta u
nui ter, fie dup moartea testatorului, fie n timpul vieii sale, ns fr ca acesta s i
oscut dispariia, valabilitatea formei i cuprinsul testamentului vor putea fi doved
ite prin orice mijloc de prob. Consimmntul testatorului Art. 1.038. -
(1) Testamentul este valabil numai dac testatorul a avut discernmnt i consimmntul su n
a fost viciat
(2) Dolul poate atrage anularea testamentului chiar dac manoperele dolosive nu au
fost svrite de beneficiarul dispoziiilor testamentare i nici nu au fost cunoscute de
ctre acesta. Interpretarea testamentului Art. 1.039. -
(1) Regulile de interpretare a contractelor sunt aplicabile i testamentului, n msur
a n care sunt compatibile cu caracterele juridice ale acestuia
(2) Elementele extrinseci nscrisului testamentar pot fi folosite numai n msura n car
e se sprijin pe cele intrinseci
(3) Legatul n favoarea creditorului nu este prezumat a fi fcut n compensaia creanei s
ale. SECIUNEA a 2-a Formele testamentului Formele testamentului ordinar Art. 1.04
0. - Testamentul ordinar poate fi olograf sau autentic. Testamentul olograf Art.
1.041. - Sub sanciunea nulitii absolute, testamentul olograf trebuie scris n ntregim
e, datat i semnat de mna testatorului. Deschiderea testamentului olograf Art. 1.04
2. -
(1) nainte de a fi executat, testamentul olograf se va prezenta unui notar public
pentru a fi vizat spre neschimbare
(2) n cadrul procedurii succesorale, notarul public procedeaz, n condiiile legii spe
ciale, la deschiderea i validarea testamentului olograf i l depune n dosarul succeso
ral. Deschiderea testamentului i starea n care se gsete se constat prin proces-verbal
(3) Cei interesai pot primi, dup vizarea spre neschimbare, pe cheltuiala lor, copi
i legalizate ale testamentului olograf
(4) Dup finalizarea procedurii succesorale, originalul testamentului se pred legat
arilor, potrivit nelegerii dintre ei, iar n lipsa acesteia, persoanei desemnate pri
n hotrre judectoreasc. Testamentul autentic Art. 1.043. -
(1) Testamentul este autentic dac a fost autentificat de un notar public sau de o
alt persoan nvestit cu autoritate public de ctre stat, potrivit legii
(2) Cu ocazia autentificrii, testatorul poate fi asistat de unul sau de 2 martori
. ntocmirea testamentului autentic Art. 1.044. -
(1) Testatorul i dicteaz dispoziiile n faa notarului, care se ngrijete de scrierea act
ui i apoi i-l citete sau, dup caz, i-l d s l citeasc, menionndu-se expres ndeplinire
tor formaliti. Dac dispuntorul i redactase deja actul de ultim voin, testamentul aute
i va fi citit de ctre notar
(2) Dup citire, dispuntorul trebuie s declare c actul exprim ultima sa voin
(3) Testamentul este apoi semnat de ctre testator, iar ncheierea de autentificare
de ctre notar. Autentificarea n situaii particulare Art. 1.045. -
(1) n cazul acelora care, din pricina infirmitii, a bolii sau din orice alte cauze,
nu pot semna, notarul public, ndeplinind actul, va face meniune despre aceast mprej
urare n ncheierea pe care o ntocmete, meniunea astfel fcut innd loc de semntur. Men
fi citit testatorului de ctre notar, n prezena a 2 martori, aceast formalitate suplin
ind absena semnturii testatorului
(2) Declaraia de voin a surdului, mutului sau surdomutului, tiutori de carte, se va
da n scris n faa notarului public, prin nscrierea de ctre parte, naintea semnturii, a m
eniunii consimt la prezentul act, pe care l-am citit
(3) Dac surdul, mutul sau surdomutul este, din orice motiv, n imposibilitate de a
scrie, declaraia de voin se va lua prin interpret, dispoziiile alin. (1) aplicndu-se n
mod corespunztor
(4) Pentru a lua consimmntul unui nevztor, notarul public va ntreba dac a auzit bine c
i s-a citit cuprinsul testamentului, consemnnd aceasta n ncheierea de autentificar
e. nregistrarea testamentului autentic Art. 1.046. - n scop de informare a persoan
elor care justific existena unui interes legitim, notarul care autentific testament
ul are obligaia s l nscrie, de ndat, n Registrul naional notarial inut n format elec
, potrivit legii. Informaii cu privire la existena unui testament se pot da numai
dup decesul testatorului. Testamentele privilegiate Art. 1.047. -
(1) Se poate ntocmi n mod valabil un testament n urmtoarele situaii speciale:
a) n faa unui funcionar competent al autoritii civile locale, n caz de epidemii, catas
trofe, rzboaie sau alte asemenea mprejurri excepionale;
b) n faa comandantului vasului sau a celui care l nlocuiete, dac testatorul se afl la b
ordul unui vas sub pavilionul Romniei, n cursul unei cltorii maritime sau fluviale.
Testamentul ntocmit la bordul unei aeronave este supus acelorai condiii;
c) n faa comandantului unitii militare ori a celui care l nlocuiete, dac testatorul es
militar sau, fr a avea aceast calitate, este salariat ori presteaz servicii n cadrul
forelor armate ale Romniei i nu se poate adresa unui notar public;
d) n faa directorului, medicului ef al instituiei sanitare sau a medicului ef al serv
iciului ori, n lipsa acestora, n faa medicului de gard, ct timp dispuntorul este inter
nat ntr-o instituie sanitar n care notarul public nu are acces
(2) n toate cazurile prevzute la alin. (1) este obligatoriu ca testamentul s se ntoc
measc n prezena a 2 martori
(3) Testamentul privilegiat se semneaz de testator, de agentul instrumentator i de
cei 2 martori. Dac testatorul sau unul dintre martori nu poate semna, se va face
meniune despre cauza care l-a mpiedicat s semneze
(4) Dispoziiile alin. (3) sunt prevzute sub sanciunea nulitii absolute
(5) Prevederile art. 1.042 se aplic n mod corespunztor i n privina testamentului privi
legiat. Caducitatea testamentelor privilegiate Art. 1.048. -
(1) Testamentul privilegiat devine caduc la 15 zile de la data cnd dispuntorul ar
fi putut s testeze n vreuna dintre formele ordinare. Termenul se suspend dac testato
rul a ajuns ntr-o stare n care nu i este cu putin s testeze
(2) Prevederile alin. (1) nu se aplic dispoziiei testamentare prin care se recunoat
e un copil. Testamentul sumelor i valorilor depozitate Art. 1.049. -
(1) Dispoziiile testamentare privind sumele de bani, valorile sau titlurile de va
loare depuse la instituii specializate sunt valabile cu respectarea condiiilor de
form prevzute de legile speciale aplicabile acestor instituii
(2) Instituiile specializate nu vor putea proceda la predarea legatului avnd ca ob
iect sume de bani, valori sau titluri de valoare dect n baza hotrrii judectoreti ori a
certificatului de motenitor care constat valabilitatea dispoziiei testamentare i ca
litatea de legatar, prevederile referitoare la raport i reduciune fiind aplicabile
(3) Instituiile de credit au obligaia ca, la instituirea de ctre clienii acestora a
unei dispoziii testamentare, s comunice, de ndat, meniunea acesteia n registrul prevzut
la art. 1.046. Conversiunea formei testamentare Art. 1.050. - Un testament nul
din cauza unui viciu de form produce efecte dac ndeplinete condiiile prevzute de lege
pentru alt form testamentar. SECIUNEA a 3-a Revocarea voluntar a testamentului Revoca
rea voluntar expres Art. 1.051. -
(1) Un testament nu poate fi revocat expres, n tot sau n parte, dect printr-un act
autentic notarial sau printr-un testament ulterior
(2) Testamentul care revoc un testament anterior poate fi ntocmit ntr-o form diferit
de aceea a testamentului revocat
(3) Revocarea expres a testamentului fcut printr-un act autentic notarial sau print
r-un testament autentic se va nscrie de ndat de ctre notar n registrul naional notaria
l prevzut la art. 1.046. Revocarea voluntar tacit Art. 1.052. -
(1) Testatorul poate revoca testamentul olograf i prin distrugerea, ruperea sau te
rgerea sa. tergerea unei dispoziii a testamentului olograf de ctre testator implic r
evocarea acelei dispoziii. Modificrile realizate prin tergere se semneaz de ctre test
ator
(2) Distrugerea, ruperea sau tergerea testamentului olograf, cunoscut de testator,
atrage de asemenea revocarea, cu condiia ca acesta s fi fost n msur s l refac
(3) Testamentul ulterior nu l revoc pe cel anterior dect n msura n care conine dispozi
contrare sau incompatibile cu acesta. Efectele revocrii nu sunt nlturate n caz de c
aducitate sau revocare a testamentului ulterior. Retractarea revocrii Art. 1.053.
-
(1) Dispoziia revocatorie poate fi retractat n mod expres prin act autentic notaria
l sau prin testament
(2) Retractarea unei dispoziii revocatorii nltur efectele revocrii, cu excepia cazului
n care testatorul i-a manifestat voina n sens contrar sau dac aceast intenie a testato
rului rezult din mprejurrile concrete. Dispoziiile art. 1.051 alin. (3) rmn aplicabile
(3) Retractarea unei dispoziii revocatorii fcut printr-un act autentic notarial sau
printr-un testament autentic se va nscrie de ndat de ctre notar n registrul naional n
otarial prevzut la art. 1.046. SECIUNEA a 4-a Legatul 1. Categorii de legate Clasif
icarea legatelor Art. 1.054. -
(1) Legatele sunt universale, cu titlu universal sau cu titlu particular
(2) Legatul poate fi pur i simplu, cu termen, sub condiie sau cu sarcin. Legatul un
iversal Art. 1.055. - Legatul universal este dispoziia testamentar care confer unei
a sau mai multor persoane vocaie la ntreaga motenire. Legatul cu titlu universal Ar
t. 1.056. -
(1) Legatul cu titlu universal este dispoziia testamentar care confer uneia sau mai
multor persoane vocaie la o fraciune a motenirii
(2) Prin fraciune a motenirii se nelege:
a) fie proprietatea unei cote-pri din aceasta;
b) fie un dezmembrmnt al proprietii asupra totalitii sau a unei cote-pri din motenire
c) fie proprietatea sau un dezmembrmnt asupra totalitii ori asupra unei cote-pri din u
niversalitatea bunurilor determinate dup natura sau proveniena lor. Legatul cu tit
lu particular Art. 1.057. - Orice legat care nu este universal sau cu titlu univ
ersal este un legat cu titlu particular. 2. Efectele legatelor Fructele bunurilor
ce constituie obiectul legatului Art. 1.058. - Legatarul are dreptul la fructel
e bunurilor motenirii care i se cuvin din ziua deschiderii motenirii sau din ziua n
care legatul produce efecte n privina sa, cu excepia cazului n care cel care a pose
dat bunurile ce constituie obiectul legatului a fost de bun-credin. Drepturile lega
tarului cu titlu particular Art. 1.059. -
(1) Legatarul cu titlu particular al unui bun individual determinat dobndete propr
ietatea acestuia de la data deschiderii motenirii
(2) Legatarul cu titlu particular al unor bunuri de gen este titularul unei crea
ne asupra motenirii. Dac testatorul nu a prevzut altfel, cel nsrcinat cu executarea ac
estui legat este obligat a preda bunuri de calitate medie. Sarcina excesiv a lega
tului cu titlu particular Art. 1.060. -
(1) Dac legatarul nu poate ndeplini sarcina cu care este grevat legatul su fr a depi va
loarea bunurilor primite n temeiul acestuia, se va putea libera prednd beneficiaru
lui sarcinii bunurile ce i-au fost lsate prin legat sau valoarea lor
(2) Valoarea bunurilor lsate prin legat i a sarcinilor va fi aceea de la data desc
hiderii motenirii. Accesoriile bunului care constituie obiectul unui legat cu tit
lu particular Art. 1.061. -
(1) Bunul care constituie obiectul unui legat cu titlu particular se pred cu acce
soriile sale, n starea n care se gsete la data deschiderii motenirii
(2) Legatul cuprinde i dreptul la aciunea n despgubire pentru prejudiciul adus bunul
ui de ctre un ter dup ntocmirea testamentului
(3) Legatul unui bun care, dup ntocmirea testamentului, a cunoscut creteri cantitat
ive, calitative sau valorice prin alipire, lucrri autonome, lucrri adugate sau achi
ziionarea altor bunuri n cadrul unei universaliti se prezum, pn la proba contrar, a vi
ntreg bunul ori universalitatea rezultat. Legatul rentei viagere sau al unei crea
ne de ntreinere Art. 1.062. - Cnd obiectul legatului cuprinde o rent viager sau o crea
n de ntreinere, executarea acestuia este datorat din ziua deschiderii motenirii. Legat
ul alternativ Art. 1.063. - n cazul n care legatarului cu titlu particular i-a fos
t lsat fie un bun, fie altul, dreptul de alegere revine celui inut s execute legatu
l, dac testatorul nu a conferit acest drept legatarului sau unui ter. Legatul bunu
lui altuia Art. 1.064. -
(1) Cnd bunul individual determinat care a fcut obiectul unui legat cu titlu parti
cular aparine unei alte persoane dect testatorul i nu este cuprins n patrimoniul ace
stuia la data deschiderii motenirii, atunci se aplic dispoziiile prezentului artico
l
(2) Dac, la data ntocmirii testamentului, testatorul nu a tiut c bunul nu este al su,
legatul este anulabil
(3) n cazul n care testatorul a tiut c bunul nu este al su, cel nsrcinat cu executarea
legatului este obligat, la alegerea sa, s dea fie bunul n natur, fie valoarea acest
uia de la data deschiderii motenirii. Legatul conjunctiv Art. 1.065. -
(1) Legatul cu titlu particular este prezumat a fi conjunctiv atunci cnd testator
ul a lsat, prin acelai testament, un bun determinat individual sau generic mai mul
tor legatari cu titlu particular, fr a preciza partea fiecruia
(2) n cazul legatului conjunctiv, dac unul dintre legatari nu vrea sau nu poate s p
rimeasc legatul, partea lui va profita celorlali legatari
(3) Prevederile alin. (2) se aplic i atunci cnd obiectul legatului conjunctiv l cons
tituie un dezmembrmnt al dreptului de proprietate. Cheltuielile predrii legatului A
rt. 1.066. - n lipsa unei dispoziii testamentare sau legale contrare, cheltuielile
predrii legatului sunt n sarcina motenirii, fr ca prin aceasta s se aduc atingere reze
rvei succesorale. Dreptul de preferin al creditorilor motenirii fa de legatari Art. 1
.067. -
(1) Creditorii motenirii au dreptul s fie pltii cu prioritate fa de legatari
(2) Dac legatele cu titlu particular depesc activul net al motenirii, ele vor fi red
use n msura depirii, la cererea creditorilor motenirii sau a celui care este obligat
s le execute
(3) n cazul n care, fr a se cunoate anumite datorii sau sarcini ale motenirii, a fost
executat un legat, motenitorul legal sau testamentar, creditorii sau orice persoa
n interesat poate solicita restituirea de la legatarul pltit, n msura n care legatul u
rmeaz a fi redus. 3. Ineficacitatea legatelor Revocarea voluntar a legatului Art. 1
.068. -
(1) Legatele sunt supuse dispoziiilor privind revocarea voluntar a testamentului
(2) Orice nstrinare a bunului ce constituie obiectul unui legat cu titlu particula
r, consimit de ctre testator, chiar dac este afectat de modaliti, revoc implicit legat
pentru tot ceea ce s-a nstrinat
(3) Ineficacitatea nstrinrii nu afecteaz revocarea dect dac:
a) este determinat de incapacitatea sau vicierea voinei testatorului; ori
b) nstrinarea reprezint o donaie n favoarea beneficiarului legatului i nu s-a fcut sub
condiii sau cu sarcini substanial diferite de acelea care afecteaz legatul
(4) Distrugerea voluntar de ctre testator a bunului ce constituie obiectul legatul
ui cu titlu particular revoc implicit legatul. Revocarea judectoreasc Art. 1.069. -
(1) Revocarea judectoreasc a legatului poate fi cerut n cazul nendeplinirii, fr justifi
care, a sarcinii instituite de testator. Nendeplinirea fortuit a sarcinii poate at
rage revocarea numai dac, potrivit voinei testatorului, eficacitatea legatului est
e condiionat de executarea sarcinii
(2) Revocarea judectoreasc a legatului poate fi solicitat i pentru ingratitudine n ur
mtoarele cazuri:
a) dac legatarul a atentat la viaa testatorului, a unei persoane apropiate lui sau
, tiind c alii intenioneaz s atenteze, nu l-a ntiinat;
b) dac legatarul se face vinovat de fapte penale, cruzimi sau injurii grave fa de t
estator ori de injurii grave la adresa memoriei testatorului. Termenul de prescr
ipie Art. 1.070. - Dreptul la aciunea n revocarea judectoreasc a legatului se prescri
e n termen de un an de la data la care motenitorul a cunoscut fapta de ingratitudi
ne sau, dup caz, de la data la care sarcina trebuia executat. Caducitatea legatulu
i Art. 1.071. - Orice legat devine caduc atunci cnd:
a) legatarul nu mai este n via la data deschiderii motenirii;
b) legatarul este incapabil de a primi legatul la data deschiderii motenirii;
c) legatarul este nedemn;
d) legatarul renun la legat;
e) legatarul decedeaz naintea mplinirii condiiei suspensive ce afecteaz legatul, dac a
ceasta avea un caracter pur personal;
f) bunul ce formeaz obiectul legatului cu titlu particular a pierit n totalitate d
in motive care nu in de voina testatorului, n timpul vieii testatorului sau naintea mp
linirii condiiei suspensive ce afecteaz legatul. Destinaia bunurilor constituind ob
iectul unui legat ineficace Art. 1.072. - Ineficacitatea legatului din cauza nul
itii, revocrii, caducitii sau desfiinrii pentru nerealizarea condiiei suspensive ori p
tru ndeplinirea condiiei rezolutorii profit motenitorilor ale cror drepturi succesora
le ar fi fost micorate sau, dup caz, nlturate prin existena legatului sau care aveau
obligaia s execute legatul. Regimul legatului-sarcin Art. 1.073. - Cu excepia cazulu
i prevzut la art. 1.071 lit. f), caducitatea sau revocarea judectoreasc a unui lega
t grevat cu un legat-sarcin n favoarea unui ter nu atrage ineficacitatea acestui di
n urm legat. Motenitorii care beneficiaz de ineficacitatea legatului sunt obligai s e
xecute legatul-sarcin. SECIUNEA a 5-a Dezmotenirea Noiune Art. 1.074. -
(1) Dezmotenirea este dispoziia testamentar prin care testatorul i nltur de la motenir
n tot sau n parte, pe unul sau mai muli dintre motenitorii si legali
(2) Dezmotenirea este direct atunci cnd testatorul dispune prin testament nlturarea d
e la motenire a unuia sau mai multor motenitori legali i indirect atunci cnd testator
ul instituie unul sau mai muli legatari. Efectele Art. 1.075. -
(1) n cazul dezmotenirii soului supravieuitor, motenitorii din clasa cu care acesta v
ine n concurs culeg partea din motenire rmas dup atribuirea cotei cuvenite soului supr
avieuitor ca urmare a dezmotenirii
(2) Dac, n urma dezmotenirii, pe lng soul supravieuitor, vin la motenire att cel dezm
t, ct i acela care beneficiaz de dezmotenire, acesta din urm culege partea rmas dup at
buirea cotei soului supravieuitor i a cotei celui dezmotenit
(3) Atunci cnd, n urma dezmotenirii, un motenitor primete o cot inferioar cotei sale le
gale, motenitorul cu care vine n concurs culege partea care ar fi revenit celui de
zmotenit
(4) Dac, n urma dezmotenirii, o persoan este nlturat total de la motenire, cota ce i s
r fi cuvenit se atribuie motenitorilor cu care ar fi venit n concurs sau, n lipsa a
cestora, motenitorilor subsecveni
(5) Dispoziiile prevzute la alin. (1)-(4) nu pot profita persoanelor incapabile de
a primi legate. Nulitatea Art. 1.076. -
(1) Dispoziia testamentar prin care motenitorii legali au fost dezmotenii este supus c
auzelor de nulitate, absolut sau relativ, prevzute de lege
(2) Termenul de prescripie a dreptului la aciunea n anulare curge de la data la car
e cei dezmotenii au luat cunotin de dispoziia testamentar prin care au fost nlturai
motenire, dar nu mai devreme de data deschiderii motenirii. SECIUNEA a 6-a Execuiune
a testamentar Desemnarea i misiunea executorului Art. 1.077. -
(1) Testatorul poate numi una sau mai multe persoane, conferindu-le mputernicirea
necesar executrii dispoziiilor testamentare. Executorul testamentar poate fi desem
nat i de ctre un ter determinat prin testament
(2) Dac au fost desemnai mai muli executori testamentari, oricare dintre ei poate a
ciona fr concursul celorlali, cu excepia cazului n care testatorul a dispus altfel sau
le-a mprit atribuiile
(3) Puterile executorului testamentar pot fi exercitate de la data acceptrii misi
unii prin declaraie autentic notarial. Capacitatea executorului Art. 1.078. - Perso
ana lipsit de capacitate de exerciiu sau cu capacitate de exerciiu restrns nu poate f
i executor testamentar. Dreptul de administrare Art. 1.079. -
(1) Executorul testamentar are dreptul s administreze patrimoniul succesoral pe o
perioad de cel mult 2 ani de la data deschiderii motenirii, chiar dac testatorul n
u i-a conferit n mod expres acest drept
(2) Prin testament, dreptul de administrare poate fi restrns doar la o parte din
patrimoniul succesoral sau la un termen mai scurt
(3) Termenul de 2 ani poate fi prelungit de instana de judecat, pentru motive teme
inice, prin acordarea unor termene succesive de cte un an. Puterile executorului
Art. 1.080. -
(1) Executorul testamentar:
a) va cere, n condiiile legii, punerea sigiliilor, dac printre motenitori sunt i mino
ri, persoane puse sub interdicie judectoreasc sau disprute;
b) va strui a se face inventarul bunurilor motenirii n prezena sau cu citarea motenit
orilor;
c) va cere instanei s ncuviineze vnzarea bunurilor, n lips de sume suficiente pentru ex
ecutarea legatelor. Instana va putea ncuviina vnzarea imobilelor succesorale numai d
ac nu exist motenitori rezervatari;
d) va depune diligene pentru executarea testamentului, iar n caz de contestaie, pen
tru a apra validitatea sa;
e) va plti datoriile motenirii dac a fost mputernicit n acest sens prin testament. n l
ipsa unei asemenea mputerniciri, executorul testamentar va putea achita datoriile
numai cu ncuviinarea instanei;
f) va ncasa creanele motenirii
(2) Testatorul poate dispune ca executorul testamentar s procedeze la partajarea
bunurilor motenirii. Partajul produce efecte numai dac proiectul prezentat de ctre
executor a fost aprobat de toi motenitorii. Transmiterea execuiunii Art. 1.081. -
(1) Puterile executorului testamentar nu pot fi transmise
(2) Misiunea executorului testamentar numit n considerarea unei funcii determinate
poate fi continuat de ctre persoana care preia acea funcie. Obligaia de a da socote
al i rspunderea executorului Art. 1.082. -
(1) La sfritul fiecrui an i la ncetarea misiunii sale, executorul testamentar este ob
ligat s dea socoteal pentru gestiunea sa, chiar dac nu exist motenitori rezervatari.
Aceast obligaie se transmite motenitorilor executorului
(2) Executorul testamentar rspunde ca un mandatar n legtur cu executarea dispoziiilor
testamentare
(3) Dac au fost desemnai mai muli executori testamentari, rspunderea acestora este s
olidar, cu excepia cazului n care testatorul le-a mprit atribuiile i fiecare dintre ei
-a limitat la misiunea ncredinat. Remuneraia executorului Art. 1.083. - Misiunea exe
cutorului testamentar este gratuit, dac testatorul nu a stabilit o remuneraie n sarc
ina motenirii. Suportarea cheltuielilor Art. 1.084. - Cheltuielile fcute de execut
orul testamentar n exercitarea puterilor sale sunt n sarcina motenirii. ncetarea exe
cuiunii Art. 1.085. - Execuiunea testamentar poate nceta:
a) prin ndeplinirea sau imposibilitatea aducerii la ndeplinire a misiunii primite;
b) prin renunare n forma unei declaraii autentice notariale;
c) prin decesul executorului testamentar;
d) prin punerea sub interdicie judectoreasc a executorului testamentar;
e) prin revocarea de ctre instan a executorului testamentar care nu i ndeplinete misiun
ea ori o ndeplinete n mod necorespunztor;
f) prin expirarea termenului n care se exercit dreptul de administrare, afar de caz
ul n care instana decide prelungirea termenului.
CAPITOLUL IV Rezerva succesoral, cotitatea disponibil i reduciunea liberalitilor exces
ive
SECIUNEA 1
Rezerva succesoral i cotitatea disponibil Noiunea de rezerv succesoral Art. 1.086. - R
ezerva succesoral este partea din bunurile motenirii la care motenitorii rezervatar
i au dreptul n virtutea legii, chiar mpotriva voinei defunctului, manifestat prin li
beraliti ori dezmoteniri. Motenitorii rezervatari Art. 1.087. - Sunt motenitori rezer
vatari soul supravieuitor, descendenii i ascendenii privilegiai ai defunctului. ntinder
ea rezervei succesorale Art. 1.088. - Rezerva succesoral a fiecrui motenitor rezerv
atar este de jumtate din cota succesoral care, n absena liberalitilor sau dezmotenirilo
r, i s-ar fi cuvenit ca motenitor legal. Noiunea de cotitate disponibil Art. 1.089.
- Cotitatea disponibil este partea din bunurile motenirii care nu este rezervat pr
in lege i de care defunctul putea dispune n mod nengrdit prin liberaliti. Cotitatea di
sponibil special a soului supravieuitor Art. 1.090. -
(1) Liberalitile neraportabile fcute soului supravieuitor, care vine la motenire n conc
urs cu ali descendeni dect cei comuni lor, nu pot depi un sfert din motenire i nici par
tea descendentului care a primit cel mai puin
(2) Dac defunctul nu a dispus prin liberaliti de diferena dintre cotitatea disponibi
l stabilit potrivit art. 1.089 i cotitatea disponibil special, atunci aceast diferen r
ine descendenilor
(3) Dispoziiile alin. (1) i (2) se aplic n mod corespunztor atunci cnd descendentul me
nionat la alin. (1) a fost dezmotenit direct, iar de aceast dezmotenire ar beneficia
soul supravieuitor. SECIUNEA a 2-a Reduciunea liberalitilor excesive Stabilirea rezer
vei succesorale i a cotitii disponibile Art. 1.091. -
(1) Valoarea masei succesorale, n funcie de care se determin rezerva succesoral i cot
itatea disponibil, se stabilete astfel:
a) determinarea activului brut al motenirii, prin nsumarea valorii bunurilor exist
ente n patrimoniul succesoral la data deschiderii motenirii;
b) determinarea activului net al motenirii, prin scderea pasivului succesoral din
activul brut;
c) reunirea fictiv, doar pentru calcul, la activul net, a valorii donaiilor fcute d
e cel care las motenirea
(2) n vederea aplicrii alin. (1) lit. c), se ia n considerare valoarea la data desc
hiderii motenirii a bunurilor donate, inndu-se ns cont de starea lor n momentul donaiei
, din care se scade valoarea sarcinilor asumate prin contractele de donaie. Dac bu
nurile au fost nstrinate de donatar, se ine seama de valoarea lor la data nstrinrii. D
ac bunurile donate au fost nlocuite cu altele, se ine cont de valoarea, la data des
chiderii motenirii, a bunurilor intrate n patrimoniu i de starea lor la momentul do
bndirii. Totui, dac devalorizarea bunurilor intrate n patrimoniu era inevitabil la da
ta dobndirii, n virtutea naturii lor, nlocuirea bunurilor nu este luat n considerare.
n msura n care bunul donat sau cel care l-a nlocuit pe acesta a pierit fortuit, ind
iferent de data pieirii, donaia nu se va supune reunirii fictive. Sumele de bani
sunt supuse indexrii n raport cu indicele inflaiei, corespunztor perioadei cuprinse n
tre data intrrii lor n patrimoniul donatarului i data deschiderii motenirii
(3) Nu se va ine seama n stabilirea rezervei de darurile obinuite, de donaiile remun
eratorii i, n msura n care nu sunt excesive, nici de sumele cheltuite pentru ntreinere
a sau, dac este cazul, pentru formarea profesional a descendenilor, a prinilor sau a
soului i nici de cheltuielile de nunt
(4) Pn la dovada contrar, nstrinarea cu titlu oneros ctre un descendent ori un ascende
nt privilegiat sau ctre soul supravieuitor este prezumat a fi donaie dac nstrinarea s-
fcut cu rezerva uzufructului, uzului ori abitaiei sau n schimbul ntreinerii pe via ori
a unei rente viagere. Prezumia opereaz numai n favoarea descendenilor, ascendenilor p
rivilegiai i a soului supravieuitor ai defunctului, dac acetia nu au consimit la nstr
e
(5) Rezerva succesoral i cotitatea disponibil se calculeaz n funcie de valoarea stabil
it potrivit alin. (1). La stabilirea rezervei nu se ine seama de cei care au renuna
t la motenire, cu excepia celor obligai la raport, potrivit art. 1.147 alin. (2). M
odul de operare Art. 1.092. - Dup deschiderea motenirii, liberalitile care ncalc rezer
va succesoral sunt supuse reduciunii, la cerere. Persoanele care pot cere reduciune
a Art. 1.093. - Reduciunea liberalitilor excesive poate fi cerut numai de ctre motenit
orii rezervatari, de succesorii lor, precum i de ctre creditorii chirografari ai m
otenitorilor rezervatari. Cile de realizare a reduciunii Art. 1.094. -
(1) Reduciunea liberalitilor excesive se poate realiza prin buna nvoial a celor inter
esai
(2) n lipsa unei asemenea nvoieli, reduciunea poate fi invocat n faa instanei de judeca
t pe cale de excepie sau pe cale de aciune, dup caz
(3) n cazul pluralitii de motenitori rezervatari, reduciunea opereaz numai n limita cot
ei de rezerv cuvenite celui care a cerut-o i profit numai acestuia. Termenul de pre
scripie Art. 1.095. -
(1) Dreptul la aciunea n reduciune a liberalitilor excesive se prescrie n termen de 3
ani de la data deschiderii motenirii sau, dup caz, de la data la care motenitorii r
ezervatari au pierdut posesia bunurilor care formeaz obiectul liberalitilor
(2) n cazul liberalitilor excesive a cror existen nu a fost cunoscut de motenitorii re
rvatari, termenul de prescripie ncepe s curg de la data cnd au cunoscut existena acest
ora i caracterul lor excesiv
(3) Excepia de reduciune este imprescriptibil extinctiv. Ordinea reduciunii Art. 1.0
96. -
(1) Legatele se reduc naintea donaiilor
(2) Legatele se reduc toate deodat i proporional, afar dac testatorul a dispus c anumi
te legate vor avea preferin, caz n care vor fi reduse mai nti celelalte legate
(3) Donaiile se reduc succesiv, n ordinea invers a datei lor, ncepnd cu cea mai nou
(4) Donaiile concomitente se reduc toate deodat i proporional, afar dac donatorul a di
spus c anumite donaii vor avea preferin, caz n care vor fi reduse mai nti celelalte don
aii
(5) Dac beneficiarul donaiei care ar trebui redus este insolvabil, se va proceda la
reduciunea donaiei anterioare. Efectele reduciunii Art. 1.097. -
(1) Reduciunea are ca efect ineficacitatea legatelor sau, dup caz, desfiinarea donai
ilor n msura necesar ntregirii rezervei succesorale
(2) ntregirea rezervei, ca urmare a reduciunii, se realizeaz n natur
(3) Reduciunea se realizeaz prin echivalent n cazul n care, nainte de deschiderea mote
nirii, donatarul a nstrinat bunul ori a constituit asupra lui drepturi reale, prec
um i atunci cnd bunul a pierit dintr-o cauz imputabil donatarului
(4) Cnd donaia supus reduciunii a fost fcut unui motenitor rezervatar care nu este obli
gat la raportul donaiei, acesta va putea pstra n contul rezervei sale partea care d
epete cotitatea disponibil
(5) Dac donatarul este un succesibil obligat la raport, iar partea supus reduciunii
reprezint mai puin de jumtate din valoarea bunului donat, donatarul rezervatar poa
te pstra bunul, iar reduciunea necesar ntregirii rezervei celorlali motenitori rezerva
tari se va face prin luare mai puin sau prin echivalent bnesc
(6) n cazul ntregirii rezervei n natur, gratificatul pstreaz fructele prii din bun car
depete cotitatea disponibil, percepute pn la data la care cei ndreptii au cerut redu
Reduciunea unor liberaliti speciale Art. 1.098. -
(1) Dac donaia sau legatul are ca obiect un uzufruct, uz ori abitaie sau o rent ori n
treinere viager, motenitorii rezervatari au facultatea fie de a executa liberalitat
ea astfel cum a fost stipulat, fie de a abandona proprietatea cotitii disponibile n
favoarea beneficiarului liberalitii, fie de a solicita reduciunea potrivit dreptulu
i comun
(2) Dac motenitorii rezervatari nu se neleg asupra opiunii, reduciunea se va face potr
ivit dreptului comun. Imputarea liberalitilor Art. 1.099. -
(1) Dac beneficiarul liberalitii nu este motenitor rezervatar, liberalitatea primit s
e imput asupra cotitii disponibile, iar dac o depete, este supus reduciunii
(2) Dac gratificatul este motenitor rezervatar i liberalitatea nu este supus raportu
lui, ea se imput asupra cotitii disponibile. Dac este cazul, excedentul se imput asup
ra cotei de rezerv la care are dreptul gratificatul i, dac o depete, este supus reduciu
nii
(3) Dac gratificatul este motenitor rezervatar i liberalitatea este supus raportului
, ea se imput asupra rezervei celui gratificat, iar dac exist, excedentul se imput a
supra cotitii disponibile, afar de cazul n care dispuntorul a stipulat imputarea sa a
supra rezervei globale. n acest ultim caz, numai partea care excedeaz rezervei glo
bale se imput asupra cotitii disponibile. n toate cazurile, dac se depete cotitatea di
onibil, liberalitatea este supus reduciunii
(4) Dac exist mai multe liberaliti, imputarea se face potrivit alin. (1)-(3), innd sea
ma i de ordinea reduciunii liberalitilor excesive.
TITLUL IV Transmisiunea i partajul motenirii
CAPITOLUL I Transmisiunea motenirii
SECIUNEA 1
Dispoziii generale Noiunile de opiune succesoral i de succesibil Art. 1.100. -
(1) Cel chemat la motenire n temeiul legii sau al voinei defunctului poate accepta
motenirea sau poate renuna la ea
(2) Prin succesibil se nelege persoana care ndeplinete condiiile prevzute de lege pent
ru a putea moteni, dar care nu i-a exercitat nc dreptul de opiune succesoral. Caracter
ele juridice ale opiunii Art. 1.101. - Sub sanciunea nulitii absolute, opiunea succes
oral este indivizibil i nu poate fi afectat de nicio modalitate. Vocaia multipl la mote
nire Art. 1.102. -
(1) Motenitorul care, n baza legii sau a testamentului, cumuleaz mai multe vocaii la
motenire are, pentru fiecare dintre ele, un drept de opiune distinct
(2) Legatarul chemat la motenire i ca motenitor legal i va putea exercita opiunea n ori
care dintre aceste caliti. Dac, dei nu a fost nclcat rezerva, din testament rezult c
nctul a dorit s diminueze cota ce i s-ar fi cuvenit legatarului ca motenitor legal
, acesta din urm poate opta doar ca legatar. Termenul de opiune succesoral Art. 1.1
03. -
(1) Dreptul de opiune succesoral se exercit n termen de un an de la data deschiderii
motenirii
(2) Termenul de opiune curge:
a) de la data naterii celui chemat la motenire, dac naterea s-a produs dup deschidere
a motenirii;
b) de la data nregistrrii morii n registrul de stare civil, dac nregistrarea se face n
emeiul unei hotrri judectoreti de declarare a morii celui care las motenirea, afar num
dac succesibilul a cunoscut faptul morii sau hotrrea de declarare a morii la o dat an
terioar, caz n care termenul curge de la aceast din urm dat;
c) de la data la care legatarul a cunoscut sau trebuia s cunoasc legatul su, dac tes
tamentul cuprinznd acest legat este descoperit dup deschiderea motenirii;
d) de la data la care succesibilul a cunoscut sau trebuia s cunoasc legtura de rude
nie pe care se ntemeiaz vocaia sa la motenire, dac aceast dat este ulterioar deschider
motenirii
(3) Termenului prevzut la alin. (1) i se aplic prevederile cuprinse n cartea a VI-a
referitoare la suspendarea i repunerea n termenul de prescripie extinctiv. Prorogar
ea termenului Art. 1.104. -
(1) n cazul n care succesibilul a cerut ntocmirea inventarului anterior exercitrii d
reptului de opiune succesoral, termenul de opiune nu se va mplini mai devreme de dou
luni de la data la care i se comunic procesul-verbal de inventariere
(2) Pe durata efecturii inventarului, succesibilul nu poate fi considerat motenito
r, cu excepia cazului n care a acceptat motenirea. Retransmiterea dreptului de opiun
e Art. 1.105. -
(1) Motenitorii celui care a decedat fr a fi exercitat dreptul de opiune succesoral l
exercit separat, fiecare pentru partea sa, n termenul aplicabil dreptului de opiune
privind motenirea autorului lor
(2) n cazul prevzut la alin. (1), partea succesibilului care renun profit celorlali mot
enitori ai autorului su. SECIUNEA a 2-a Acceptarea motenirii Libertatea acceptrii mot
enirii Art. 1.106. - Nimeni nu poate fi obligat s accepte o motenire ce i se cuvin
e. Acceptarea motenirii de ctre creditori Art. 1.107. - Creditorii succesibilului
pot accepta motenirea, pe cale oblic, n limita ndestulrii creanei lor. Felurile acceptr
ii Art. 1.108. -
(1) Acceptarea poate fi expres sau tacit
(2) Acceptarea este expres cnd succesibilul i nsuete explicit titlul sau calitatea de m
otenitor printr-un nscris autentic sau sub semntur privat
(3) Acceptarea este tacit cnd succesibilul face un act sau fapt pe care nu ar pute
a s l fac dect n calitate de motenitor. nregistrarea actelor de acceptare Art. 1.109. -
n situaia n care acceptarea este fcut printr-un nscris autentic, declaraia de acceptar
e se va nscrie n registrul naional notarial, inut n format electronic, potrivit legii
. Actele cu valoare de acceptare tacit Art. 1.110. -
(1) Actele de dispoziie juridic privind o parte sau totalitatea drepturilor asupra
motenirii atrag acceptarea tacit a acesteia. Sunt astfel de acte:
a) nstrinarea, cu titlu gratuit sau oneros, de ctre succesibil a drepturilor asupra
motenirii;
b) renunarea, chiar gratuit, n folosul unuia sau mai multor motenitori determinai;
c) renunarea la motenire, cu titlu oneros, chiar n favoarea tuturor comotenitorilor
sau motenitorilor subsecveni
(2) De asemenea, pot avea valoare de acceptare tacit a motenirii actele de dispozii
e, administrare definitiv ori folosin a unor bunuri din motenire
(3) Actele de conservare, supraveghere i de administrare provizorie nu valoreaz ac
ceptare, dac din mprejurrile n care acestea s-au efectuat nu rezult c succesibilul i-a
suit prin ele calitatea de motenitor
(4) Sunt considerate a fi de administrare provizorie actele de natur urgent a cror n
deplinire este necesar pentru normala punere n valoare, pe termen scurt, a bunuril
or motenirii. Declaraia de neacceptare Art. 1.111. - Succesibilul care intenioneaz s n
deplineasc un act ce poate avea semnificaia acceptrii motenirii, dar care dorete ca p
rin aceasta s nu fie considerat acceptant, trebuie s dea n acest sens, anterior ndep
linirii actului, o declaraie autentic notarial. Prezumia de renunare Art. 1.112. -
(1) Este prezumat, pn la proba contrar, c a renunat la motenire succesibilul care, dei
cunotea deschiderea motenirii i calitatea lui de succesibil, ca urmare a citrii sale
n condiiile legii, nu accept motenirea n termenul prevzut la art. 1.103. Citaia trebui
e s cuprind, sub sanciunea nulitii acesteia, pe lng elementele prevzute de Codul de pr
edur civil, i precizarea c, dac succesibilul nu i exercit dreptul de a accepta moteni
termenul prevzut la art. 1.103, va fi prezumat c renun la motenire
(2) Prezumia de renunare opereaz numai dac citaia i-a fost comunicat succesibilului cu
cel puin 30 de zile nainte de expirarea termenului de opiune succesoral. Reducerea
termenului de opiune Art. 1.113. -
(1) Pentru motive temeinice, la cererea oricrei persoane interesate, un succesibi
l poate fi obligat, cu aplicarea procedurii prevzute de lege pentru ordonana preedi
nial, s i exercite dreptul de opiune succesoral nuntrul unui termen stabilit de insta
dectoreasc, mai scurt dect cel prevzut la art. 1.103
(2) Succesibilul care nu opteaz n termenul stabilit de instana judectoreasc este cons
iderat c a renunat la motenire. Efectele acceptrii Art. 1.114. -
(1) Acceptarea consolideaz transmisiunea motenirii realizat de plin drept la data d
ecesului
(2) Motenitorii legali i legatarii universali sau cu titlu universal rspund pentru
datoriile i sarcinile motenirii numai cu bunurile din patrimoniul succesoral, prop
orional cu cota fiecruia
(3) Legatarul cu titlu particular nu este obligat s suporte datoriile i sarcinile
motenirii. Prin excepie, el rspunde pentru pasivul motenirii, ns numai cu bunul sau bu
nurile ce formeaz obiectul legatului, dac:
a) testatorul a dispus n mod expres n acest sens;
b) dreptul lsat prin legat are ca obiect o universalitate, cum ar fi o motenire cu
leas de ctre testator i nelichidat nc; n acest caz, legatarul rspunde pentru pasivul a
lei universaliti;
c) celelalte bunuri ale motenirii sunt insuficiente pentru plata datoriilor i sarc
inilor motenirii
(4) n cazul nstrinrii bunurilor motenirii dup deschiderea acesteia, bunurile intrate n
patrimoniul succesoral prin efectul subrogaiei pot fi afectate stingerii datoriil
or i sarcinilor motenirii. ntocmirea inventarului Art. 1.115. -
(1) Succesibilii, creditorii motenirii i orice persoan interesat pot cere notarului
competent s dispun efectuarea unui inventar al bunurilor din patrimoniul succesora
l, toate cheltuielile care se vor face n acest scop fiind n sarcina motenirii
(2) Dac succesibilii sau persoanele care dein bunuri din patrimoniul succesoral se
opun, efectuarea inventarului este dispus de ctre instana judectoreasc de la locul d
eschiderii motenirii
(3) Inventarul se efectueaz de ctre persoana desemnat prin acordul succesibililor i
al creditorilor sau, n lipsa unui asemenea acord, de ctre persoana desemnat fie de
notar, fie, dup caz, de instana de judecat competent. Procesul-verbal de inventarier
e Art. 1.116. -
(1) Procesul-verbal de inventariere cuprinde enumerarea, descrierea i evaluarea p
rovizorie a bunurilor ce se aflau n posesia defunctului la data deschiderii moteni
rii
(2) Bunurile a cror proprietate este contestat se vor meniona separat
(3) n inventar se cuprind meniuni privind pasivul succesoral
(4) Bunurile motenirii care se gsesc n posesia altei persoane vor fi inventariate c
u precizarea locului unde se afl i a motivului pentru care se gsesc acolo
(5) n cazul n care, cu ocazia inventarierii, se va gsi vreun testament lsat de defun
ct, acesta va fi vizat spre neschimbare i va fi depus n depozit la biroul notarulu
i public
(6) Inventarul se semneaz de cel care l-a ntocmit, de succesibilii aflai la locul i
nventarului, iar n lipsa acestora sau n cazul refuzului lor de a semna, inventarul
va fi semnat de 2 martori. Msurile speciale de conservare a bunurilor Art. 1.117
. -
(1) Dac exist pericol de nstrinare, pierdere, nlocuire sau distrugere a bunurilor, no
tarul va putea pune bunurile sub sigiliu sau le va preda unui custode
(2) Poate fi numit custode, cu acordul tuturor celor interesai, unul dintre succe
sibili, iar n caz contrar, o alt persoan aleas de ctre notar
(3) n cazul n care conservarea bunurilor motenirii necesit anumite cheltuieli, acest
ea vor fi fcute, cu ncuviinarea notarului, de ctre custodele prevzut la alin. (1) sau
, n lipsa custodelui, de un curator special, numit de notar pentru administrarea
bunurilor
(4) Bunurile date n custodie sau n administrare se predau pe baz de proces-verbal s
emnat de notar i de custode sau curator. Dac predarea are loc concomitent cu inven
tarierea, se va face meniune n procesul-verbal, un exemplar al acestuia predndu-se
custodelui sau curatorului
(5) Custodele sau curatorul este obligat s restituie bunurile i s dea socoteal notar
ului asupra cheltuielilor de conservare sau administrare a acestor bunuri la fin
alizarea procedurii succesorale sau atunci cnd notarul consider necesar
(6) Oricine se consider vtmat prin inventarul ntocmit sau prin msurile de conservare i
administrare luate de notarul public poate face plngere la instana judectoreasc com
petent. Msurile speciale privind sumele de bani i alte valori Art. 1.118. -
(1) Dac n timpul efecturii inventarului se vor gsi sume de bani, hrtii de valoare, ce
curi sau alte valori, se vor depune n depozitul notarial sau la o instituie specia
lizat, fcndu-se meniune despre aceasta i n procesul-verbal de inventariere
(2) Din sumele de bani gsite la inventariere se vor lsa motenitorilor sau celor car
e locuiau cu defunctul i gospodreau mpreun cu acesta sumele necesare pentru:
a) ntreinerea persoanelor ce erau n sarcina celui decedat, pentru maximum 6 luni;
b) plata sumelor datorate n baza contractelor individuale de munc sau pentru plata
asigurrilor sociale;
c) acoperirea cheltuielilor pentru conservarea i administrarea bunurilor motenirii
. Acceptarea forat Art. 1.119. -
(1) Succesibilul care, cu rea-credin, a sustras ori a ascuns bunuri din patrimoniu
l succesoral sau a ascuns o donaie supus raportului ori reduciunii este considerat
c a acceptat motenirea, chiar dac anterior renunase la ea. El nu va avea ns niciun dre
pt cu privire la bunurile sustrase sau ascunse i, dup caz, va fi obligat s raportez
e ori s reduc donaia ascuns fr a participa la distribuirea bunului donat
(2) Motenitorul aflat n situaia prevzut la alin. (1) este inut s plteasc datoriile i
nile motenirii proporional cu cota sa din motenire, inclusiv cu propriile sale bunu
ri. SECIUNEA a 3-a Renunarea la motenire Forma renunrii Art. 1.120. -
(1) Renunarea la motenire nu se presupune, cu excepia cazurilor prevzute la art. 1.1
12 i art. 1.113 alin. (2)
(2) Declaraia de renunare se face n form autentic la orice notar public sau, dup caz,
la misiunile diplomatice i oficiile consulare ale Romniei, n condiiile i limitele pre
vzute de lege
(3) Pentru informarea terilor, declaraia de renunare se va nscrie, pe cheltuiala ren
untorului, n registrul naional notarial, inut n format electronic, potrivit legii. Efe
ctele renunrii Art. 1.121. -
(1) Succesibilul care renun este considerat c nu a fost niciodat motenitor
(2) Partea renuntorului profit motenitorilor pe care i-ar fi nlturat de la motenire sau
celor a cror parte ar fi diminuat-o dac ar fi acceptat motenirea. Renunarea fraudul
oas Art. 1.122. -
(1) Creditorii succesibilului care a renunat la motenire n frauda lor pot cere inst
anei revocarea renunrii n ceea ce i privete, ns numai n termen de 3 luni de la data l
re au cunoscut renunarea
(2) Admiterea aciunii n revocare produce efectele acceptrii motenirii de ctre succesi
bilul debitor numai n privina creditorului reclamant i n limita creanei acestuia. Rev
ocarea renunrii Art. 1.123. -
(1) n tot cursul termenului de opiune, renuntorul poate revoca renunarea, dac motenirea
nu a fost deja acceptat de ali succesibili care au vocaie la partea care i-ar reve
ni, dispoziiile art. 1.120 aplicndu-se n mod corespunztor
(2) Revocarea renunrii valoreaz acceptare, bunurile motenirii fiind preluate n starea
n care se gsesc i sub rezerva drepturilor dobndite de teri asupra acelor bunuri. Ter
menul de prescripie Art. 1.124. - Dreptul la aciunea n anularea acceptrii sau renunrii
se prescrie n termen de 6 luni, calculat n caz de violen de la ncetarea acesteia, ia
r n celelalte cazuri din momentul n care titularul dreptului la aciune a cunoscut c
auza de nulitate relativ. SECIUNEA a 4-a Sezina Noiune Art. 1.125. - Pe lng stpnirea de
fapt exercitat asupra patrimoniului succesoral, sezina le confer motenitorilor sez
inari i dreptul de a administra acest patrimoniu i de a exercita drepturile i aciuni
le defunctului. Motenitorii sezinari Art. 1.126. - Sunt motenitori sezinari soul su
pravieuitor, descendenii i ascendenii privilegiai. Dobndirea sezinei de ctre motenitor
legali nesezinari Art. 1.127. -
(1) Motenitorii legali nesezinari dobndesc sezina numai prin eliberarea certificat
ului de motenitor, dar cu efect retroactiv din ziua deschiderii motenirii
(2) Pn la intrarea n stpnirea de fapt a motenirii, motenitorul legal nesezinar nu poate
fi urmrit n calitate de motenitor. Intrarea legatarului universal sau cu titlu uni
versal n stpnirea motenirii Art. 1.128. -
(1) Legatarul universal poate cere intrarea n stpnirea de fapt a motenirii de la mote
nitorii rezervatari. Dac asemenea motenitori nu exist sau refuz, legatarul universal
intr n stpnirea motenirii prin eliberarea certificatului de motenitor
(2) Legatarul cu titlu universal poate cere intrarea n stpnirea de fapt a motenirii
de la motenitorii rezervatari sau, dup caz, de la legatarul universal intrat n stpnir
ea motenirii ori de la motenitorii legali nerezervatari care au intrat n stpnirea mote
nirii, fie de drept, fie prin eliberarea certificatului de motenitor. Dac asemenea
motenitori nu exist sau refuz, legatarul cu titlu universal intr n stpnirea motenirii
rin eliberarea certificatului de motenitor. Predarea legatului cu titlu particula
r Art. 1.129. - Legatarul cu titlu particular intr n posesia obiectului legatului
din ziua n care acesta i-a fost predat de bunvoie sau, n lips, din ziua depunerii la
instan a cererii de predare. SECIUNEA a 5-a Petiia de ereditate Persoanele care pot
obine recunoaterea calitii de motenitor Art. 1.130. - Motenitorul cu vocaie universal
au cu titlu universal poate obine oricnd recunoaterea calitii sale de motenitor contra
oricrei persoane care, pretinznd c se ntemeiaz pe titlul de motenitor, posed toate sau
o parte din bunurile din patrimoniul succesoral. Efectele recunoaterii calitii de
motenitor Art. 1.131. -
(1) Recunoaterea calitii de motenitor l oblig pe deintorul fr titlu al bunurilor din
moniul succesoral la restituirea acestor bunuri cu aplicarea regulilor prevzute l
a art. 1.635-1.649
(2) n privina actelor juridice ncheiate ntre deintorul fr titlu al bunurilor succesora
i teri, dispoziiile art. 960 alin. (3) se aplic n mod corespunztor. SECIUNEA a 6-a Cer
tificatul de motenitor Noiune Art. 1.132. - Certificatul de motenitor se elibereaz d
e ctre notarul public i cuprinde constatri referitoare la patrimoniul succesoral, n
umrul i calitatea motenitorilor i cotele ce le revin din acest patrimoniu, precum i a
lte meniuni prevzute de lege. Efecte Art. 1.133. -
(1) Certificatul de motenitor face dovada calitii de motenitor, legal sau testamenta
r, precum i dovada dreptului de proprietate al motenitorilor acceptani asupra bunur
ilor din masa succesoral, n cota care se cuvine fiecruia
(2) n vederea stabilirii componenei patrimoniului succesoral, notarul public proce
deaz, mai nti, la lichidarea regimului matrimonial. Nulitatea Art. 1.134. - Cei car
e se consider vtmai n drepturile lor prin eliberarea certificatului de motenitor pot c
ere instanei judectoreti constatarea sau, dup caz, declararea nulitii acestuia i stabil
irea drepturilor lor, conform legii.
CAPITOLUL II Motenirea vacant
Noiune Art. 1.135. -
(1) Dac nu sunt motenitori legali sau testamentari, motenirea este vacant
(2) Dac prin legat s-a atribuit numai o parte a motenirii i nu exist motenitori legal
i ori vocaia acestora a fost restrns ca efect al testamentului lsat de defunct, part
ea din motenire rmas neatribuit este vacant. Administrarea provizorie a bunurilor mote
nirii Art. 1.136. -
(1) Ct timp motenirea nu a fost acceptat sau dac succesibilul nu este cunoscut, nota
rul public competent poate s numeasc un curator special al motenirii, pentru aprarea
drepturilor motenitorului eventual, avnd drepturile i ndatoririle de administrare p
revzute la art. 1.117 alin. (3)-(5)
(2) n cazurile prevzute la alin. (1), aciunile mpotriva motenirii se vor ndrepta mpotri
va unui curator special, numit de notarul public competent, la cererea reclamant
ului
(3) Dac exist indicii c motenirea urmeaz a fi declarat vacant, notarul public competent
ncunotineaz i organul care reprezint comuna, oraul sau, dup caz, municipiul. Somarea
ccesibililor Art. 1.137. -
(1) Dac n termen de un an i 6 luni de la deschiderea motenirii nu s-a nfiat niciun suc
sibil, notarul, la cererea oricrei persoane interesate, i va soma pe toi succesibil
ii, printr-o publicaie fcut la locul deschiderii motenirii, la locul unde se afl imob
ilele din patrimoniul succesoral, precum i ntr-un ziar de larg circulaie, pe cheltui
ala motenirii, s se nfieze la biroul su n termen de cel mult dou luni de la publicare
(2) Dac niciun succesibil nu se prezint n termenul fixat n publicaie, notarul va cons
tata c motenirea este vacant. Dreptul de a culege motenirea vacant Art. 1.138. - Moten
irile vacante revin comunei, oraului sau, dup caz, municipiului n a crui raz teritori
al se aflau bunurile la data deschiderii motenirii i intr n domeniul lor privat. Este
considerat nescris orice dispoziie testamentar care, fr a stipula transmiterea bunuri
lor motenirii, urmrete s nlture aceast regul. Intrarea n stpnirea motenirii vacant
ea pentru pasiv Art. 1.139. -
(1) Comuna, oraul sau, dup caz, municipiul intr n stpnirea de fapt a motenirii de ndat
toi succesibilii cunoscui au renunat la motenire ori, la mplinirea termenului prevzut
la art. 1.137, dac niciun motenitor nu este cunoscut. Motenirea se dobndete retroact
iv de la data deschiderii sale
(2) Comuna, oraul sau, dup caz, municipiul suport pasivul motenirii vacante numai n l
imita valorii bunurilor din patrimoniul succesoral. Desfiinarea vacanei motenirii A
rt. 1.140. - Dac, dei s-a constatat vacana motenirii, exist motenitori, atunci acetia p
ot exercita petiia de ereditate mpotriva comunei, oraului sau, dup caz, municipiului
.
CAPITOLUL III Amintirile de familie
Bunurile care constituie amintiri de familie Art. 1.141. -
(1) Constituie amintiri de familie bunurile ce au aparinut membrilor familiei i st
au mrturie istoriei acesteia
(2) Sunt incluse n aceast categorie bunuri precum corespondena purtat de membrii fam
iliei, arhivele familiale, decoraiile, armele de colecie, portretele de familie, d
ocumentele, precum i orice alte bunuri cu semnificaie moral deosebit pentru respecti
va familie. Regimul juridic al amintirilor de familie Art. 1.142. -
(1) Motenitorii pot iei din indiviziune cu privire la bunurile care constituie ami
ntiri de familie numai prin partaj voluntar
(2) n cazul n care nu se realizeaz partajul voluntar, bunurile care constituie amin
tiri de familie rmn n indiviziune
(3) Pe durata indiviziunii, prin acordul motenitorilor sau, n lipsa acestuia, prin
hotrrea instanei, amintirile de familie sunt depozitate n interesul familiei la unu
l ori mai muli dintre motenitori sau n locul convenit de ei
(4) Motenitorul desemnat ca depozitar poate revendica bunurile care constituie am
intiri de familie de la cel care le deine pe nedrept, dar nu le poate nstrina, mprum
uta sau da n locaiune fr acordul unanim al coindivizarilor.
CAPITOLUL IV Partajul succesoral i raportul
SECIUNEA 1
Dispoziii generale referitoare la partajul succesoral Starea de indiviziune Art.
1.143. -
(1) Nimeni nu poate fi obligat a rmne n indiviziune. Motenitorul poate cere oricnd iei
rea din indiviziune, chiar i atunci cnd exist convenii sau clauze testamentare care
prevd altfel
(2) Dispoziiile art. 669-686 se aplic i partajului succesoral n msura n care nu sunt i
ncompatibile cu acesta. Partajul voluntar Art. 1.144. -
(1) Dac toi motenitorii sunt prezeni i au capacitate de exerciiu deplin, partajul se po
ate realiza prin bun nvoial, n forma i prin actul pe care prile le convin. Dac printre
unurile succesorale se afl imobile, convenia de partaj trebuie ncheiat n form autentic,
sub sanciunea nulitii absolute
(2) Dac nu sunt prezeni toi motenitorii ori dac printre ei se afl minori sau persoane
puse sub interdicie judectoreasc ori persoane disprute, atunci se vor pune sigilii p
e bunurile motenirii n cel mai scurt termen, iar partajul voluntar se va realiza c
u respectarea regulilor referitoare la protecia persoanelor lipsite de capacitate
de exerciiu sau cu capacitate de exerciiu restrns ori privitoare la persoanele dispr
ute. Msuri conservatorii Art. 1.145. - Bunurile motenirii pot s fac obiectul unor msu
ri conservatorii, n tot sau n parte, la cererea persoanelor interesate, n condiiile
legii. SECIUNEA a 2-a Raportul donaiilor Noiune Art. 1.146. -
(1) Raportul donaiilor este obligaia pe care o au ntre ei soul supravieuitor i descend
enii defunctului care vin efectiv i mpreun la motenirea legal de a readuce la motenire
bunurile care le-au fost donate fr scutire de raport de ctre cel ce las motenirea
(2) n lips de stipulaie contrar din partea donatorului, cei menionai la alin. (1) sunt
obligai la raport numai dac ar fi avut vocaie concret la motenirea defunctului n cazu
l n care aceasta s-ar fi deschis la data donaiei. Scutirea de raport a renuntorului
la motenirea legal Art. 1.147. -
(1) n caz de renunare la motenirea legal, descendentul sau soul supravieuitor nu mai a
re obligaia de raport, putnd pstra liberalitatea primit n limitele cotitii disponibile
(2) Prin stipulaie expres n contractul de donaie, donatarul poate fi obligat la rapo
rtul donaiei i n cazul renunrii la motenire. n acest caz, donatarul va readuce la mote
re numai valoarea bunului donat care depete partea din bunurile defunctului la care
ar fi avut dreptul ca motenitor legal. Persoanele care pot cere raportul donaiei
Art. 1.148. - Dreptul de a cere raportul l au numai descendenii i soul supravieuitor,
precum i, pe cale oblic, creditorii personali ai acestora. Caracterul personal al
obligaiei de raport Art. 1.149. -
(1) Motenitorul datoreaz raportul numai pentru donaiile pe care le-a primit persona
l de la donator
(2) Dac descendentul donatarului vine n nume propriu la motenirea donatorului, nu e
ste obligat s raporteze donaia fcut ascendentului su, chiar dac a acceptat motenirea ac
estuia din urm
(3) Descendentul care vine la motenire prin reprezentare succesoral este obligat s
raporteze donaia primit de la defunct de ctre ascendentul su pe care l reprezint, chia
r dac nu l-a motenit pe acesta din urm. Excepiile de la obligaia de rapor t Art. 1.15
0. -
(1) Nu sunt supuse raportului:
a) donaiile pe care defunctul le-a fcut cu scutire de raport. Scutirea poate fi fcu
t prin chiar actul de donaie sau printr-un act ulterior, ntocmit n una dintre formel
e prevzute pentru liberaliti;
b) donaiile deghizate sub forma unor nstrinri cu titlu oneros sau efectuate prin per
soane interpuse, cu excepia cazului n care se dovedete c cel care a lsat motenirea a u
rmrit un alt scop dect scutirea de raport;
c) darurile obinuite, donaiile remuneratorii i, n msura n care nu sunt excesive, sumel
e cheltuite pentru ntreinerea sau, dac este cazul, pentru formarea profesional a des
cendenilor, a prinilor sau a soului i nici cheltuielile de nunt, n msura n care cel c
las motenirea nu a dispus altfel;
d) fructele culese, veniturile scadente pn n ziua deschiderii motenirii i echivalentu
l bnesc al folosinei exercitate de donatar asupra bunului donat
(2) De asemenea, raportul nu este datorat nici n cazul n care bunul donat a pierit
fr culpa donatarului. Cu toate acestea, dac bunul a fost reconstituit prin folosir
ea unei indemnizaii ncasate ca urmare a pieirii sale, donatarul este inut s fac rapor
tul bunului n msura n care indemnizaia a servit la reconstituirea acelui bun. n cazul
n care indemnizaia nu a fost utilizat n acest scop, ea nsi este supus raportului. Dac
demnizaia rezult dintr-un contract de asigurare, aceasta se raporteaz numai n msura n
care depete cuantumul total al primelor pltite de donatar. Modul de efectuare a rapo
rtului Art. 1.151. -
(1) Raportul se face prin echivalent. Este considerat ca nescris dispoziia care imp
une donatarului raportul n natur
(2) Cu toate acestea, donatarul poate efectua raportul n natur dac la data cererii
de raport este nc proprietarul bunului i nu l-a grevat cu o sarcin real i nici nu l-ad
at n locaiune pentru o perioad mai mare de 3 ani
(3) Raportul prin echivalent se poate realiza prin preluare, prin imputaie sau n b
ani
(4) Raportul prin preluare se realizeaz prin luarea din masa succesoral de ctre mote
nitorii ndreptii la raport a unor bunuri, pe ct posibil de aceeai natur i calitate cu
le care au format obiectul donaiei, innd seama de cotele succesorale ale fiecruia
(5) n cazul raportului prin imputaie, valoarea donaiei se scade din partea motenitor
ului obligat la raport
(6) n cazul raportului n bani, cel obligat la raport va depune la dispoziia celorla
li motenitori o sum de bani care reprezint diferena dintre valoarea bunului donat i pa
rtea din aceast valoare ce corespunde cotei sale succesorale. Cile de realizare a
raportului Art. 1.152. -
(1) Raportul se realizeaz n cadrul partajului, prin bun nvoial sau pe cale judectoreas
c
(2) Raportul cerut de unul dintre motenitori profit i celorlali motenitori ndreptii s
cite raportul, cu excepia celor care au renunat n mod expres la raport. Evaluarea b
unului n cazul raportului prin echivalent Art. 1.153. -
(1) n vederea efecturii raportului prin echivalent, se ia n considerare valoarea bu
nului donat la momentul judecii, inndu-se ns cont de starea lui n momentul donaiei, di
care se scade valoarea, la momentul judecii, a sarcinilor asumate prin contractul
de donaie
(2) Dac bunul a fost nstrinat de donatar anterior cererii de raport, se ine seama de
valoarea lui la data nstrinrii. Dac bunul donat a fost nlocuit cu altul, se ine cont
de valoarea, la data raportului, a bunului intrat n patrimoniu i de starea lui la
momentul dobndirii. Totui, dac devalorizarea bunului intrat n patrimoniu era inevita
bil la data dobndirii, n virtutea naturii sale, nlocuirea bunului nu este luat n consi
derare
(3) Sumele de bani sunt supuse indexrii n raport cu indicele inflaiei, corespunztor
perioadei cuprinse ntre data intrrii lor n patrimoniul donatarului i data realizrii r
aportului. Ameliorrile i degradrile bunului donat n cazul raportului n natur Art. 1.15
4. -
(1) Donatarul are dreptul s recupereze, proporional cu cotele succesorale, cheltui
elile rezonabile pe care le-a fcut cu lucrrile adugate, precum i cu lucrrile autonome
necesare i utile pn la data raportului
(2) Totodat, donatarul este rspunztor de toate degradrile i deteriorrile care au micora
t valoarea bunului ca urmare a faptei sale culpabile
(3) Donatarul poate reine bunul pn la plata efectiv a sumelor ce i sunt datorate pent
ru cheltuielile prevzute la alin. (1), afar de cazul n care creana lui se compenseaz
cu despgubirile pe care le datoreaz potrivit alin. (2). SECIUNEA a 3-a Plata datori
ilor Plata pasivului. Excepiile de la divizarea de drept a pasivului motenirii Art
. 1.155. -
(1) Motenitorii universali i cu titlu universal contribuie la plata datoriilor i sa
rcinilor motenirii proporional cu cota succesoral ce i revine fiecruia
(2) nainte de partajul succesoral, creditorii ale cror creane provin din conservare
a sau din administrarea bunurilor motenirii ori s-au nscut nainte de deschiderea mot
enirii pot cere s fie pltii din bunurile aflate n indiviziune. De asemenea, ei pot s
olicita executarea silit asupra acestor bunuri
(3) Regula divizrii de drept a pasivului succesoral nu se aplic dac:
a) obligaia este indivizibil;
b) obligaia are ca obiect un bun individual determinat ori o prestaie determinat as
upra unui astfel de bun;
c) obligaia este garantat cu o ipotec sau o alt garanie real, caz n care motenitorul c
e primete bunul afectat garaniei va fi obligat pentru tot, ns numai n limita valorii
acelui bun, iar participarea sa la restul pasivului motenirii se reduce corespunzt
or;
d) unul dintre motenitori este nsrcinat, prin titlu, s execute singur obligaia. n aces
t caz, dac titlul l reprezint testamentul, scutirea celorlali motenitori constituie o
liberalitate, supus reduciunii dac este cazul. Situaia creditorilor personali ai mot
enitorilor Art. 1.156. -
(1) nainte de partajul succesoral, creditorii personali ai unui motenitor nu pot u
rmri partea acestuia din bunurile motenirii
(2) Creditorii personali ai motenitorilor i orice persoan ce justific un interes leg
itim pot s cear partajul n numele debitorului lor, pot pretinde s fie prezeni la part
ajul prin bun nvoial sau pot s intervin n procesul de partaj
(3) Ceilali motenitori pot obine respingerea aciunii de partaj introduse de ctre cred
itor, pltind datoria n numele i pe seama motenitorului debitor
(4) Creditorii pot solicita revocarea partajului fr a fi obligai s dovedeasc frauda c
oprtailor numai dac, dei au cerut s fie prezeni, partajul s-a realizat n lipsa lor i f
i fost convocai. n toate celelalte cazuri, aciunea n revocarea partajului rmne supus di
spoziiilor art. 1.562
(5) Din bunurile motenirii atribuite la partaj, precum i din cele care le iau locu
l n patrimoniul motenitorului, creditorii motenirii vor fi pltii cu preferin fa de cr
orii personali ai motenitorului
(6) Dispoziiile alin. (5) sunt aplicabile i legatarilor cu titlu particular ori de
cte ori obiectul legatului nu const ntr-un bun individual determinat. Regresul ntre
motenitori. Insolvabilitatea unuia dintre motenitori Art. 1.157. -
(1) Motenitorul universal sau cu titlu universal care, din cauza garaniei reale sa
u din orice alt cauz, a pltit din datoria comun mai mult dect partea sa are drept de
regres mpotriva celorlali motenitori, ns numai pentru partea din datoria comun ce reve
nea fiecruia, chiar i atunci cnd motenitorul care a pltit datoria ar fi fost subrogat
n drepturile creditorilor
(2) Cnd unul dintre motenitorii universali sau cu titlu universal este insolvabil,
partea lui din pasivul motenirii se mparte ntre toi ceilali n proporie cu cotele succe
sorale ale fiecruia
(3) Motenitorul are dreptul de a cere plata creanelor pe care le are fa de motenire d
e la ceilali motenitori, ca orice alt creditor al motenirii. n privina prii din datorie
care i revine ca motenitor, dispoziiile art. 1.620-1.624 sunt aplicabile. Raportul
datoriilor Art. 1.158. -
(1) Dac, la data partajului succesoral, un motenitor are o datorie cert i lichid fa de
motenire, aceasta se lichideaz prin luare mai puin
(2) Dac motenitorul are mai multe datorii fa de motenire care nu sunt acoperite cu pa
rtea sa din bunurile motenirii, aceste datorii se sting proporional prin raport n l
imita prii respective
(3) Raportul nu opereaz n privina creanei pe care un motenitor o are fa de motenire.
enitorul care este att creditor, ct i debitor al motenirii se poate prevala de compe
nsaia legal, chiar dac nu ar fi ntrunite condiiile acesteia
(4) Prin acordul tuturor motenitorilor, raportul datoriilor se poate realiza i nain
te de partajul succesoral. Titlurile executorii obinute mpotriva defunctului Art.
1.159. - Titlurile executorii obinute mpotriva defunctului pot fi executate i mpotri
va motenitorilor si, n condiiile prevzute de Codul de procedur civil. SECIUNEA a 4-a P
tajul de ascendent Subiecte Art. 1.160. - Ascendenii pot face partajul bunurilor
lor ntre descendeni. Forme Art. 1.161. -
(1) Partajul de ascendent se poate realiza prin donaie sau prin testament, cu res
pectarea formelor, condiiilor i regulilor prevzute de lege pentru aceste acte jurid
ice
(2) Partajul realizat prin donaie nu poate avea ca obiect dect bunurile prezente.
Cuprins Art. 1.162. - Dac n partajul de ascendent nu au fost cuprinse toate bunuri
le motenirii, bunurile necuprinse se vor partaja conform legii. Ineficacitate Art
. 1.163. -
(1) Este lovit de nulitate absolut partajul n care nu s-au cuprins toi descendenii c
are ndeplinesc condiiile pentru a veni la motenire, fie n nume propriu, fie prin rep
rezentare succesoral
(2) Dispoziiile alin. (1) nu se aplic partajului n care nu a fost inclus un descend
ent care vine la motenire prin reprezentare succesoral, ns a fost cuprins acela pe c
are l reprezint
(3) Dac prin partajul de ascendent se ncalc rezerva succesoral a vreunui descendent
sau a soului supravieuitor, sunt aplicabile dispoziiile privitoare la reduciunea lib
eralitilor excesive. CARTEA a V-a Despre obligaii*)
TITLUL I Dispoziii generale
Coninutul raportului obligaional Art. 1.164. - Obligaia este o legtur de drept n virtu
tea creia debitorul este inut s procure o prestaie creditorului, iar acesta are drep
tul s obin prestaia datorat. Izvoarele obligaiilor Art. 1.165. - Obligaiile izvorsc di
contract, act unilateral, gestiunea de afaceri, mbogirea fr just cauz, plata nedatorat
fapta ilicit, precum i din orice alt act sau fapt de care legea leag naterea unei ob
ligaii.
TITLUL II Izvoarele obligaiilor
CAPITOLUL I Contractul
SECIUNEA 1
Dispoziii generale Noiune Art. 1.166. - Contractul este acordul de voine dintre dou
sau mai multe persoane cu intenia de a constitui, modifica sau stinge un raport j
uridic. Regulile aplicabile contractelor Art. 1.167. -
(1) Toate contractele se supun regulilor generale din prezentul capitol
(2) Regulile particulare privitoare la anumite contracte sunt prevzute n prezentul
cod sau n legi speciale. Regulile aplicabile contractelor nenumite Art. 1.168. -
Contractelor nereglementate de lege li se aplic prevederile prezentului capitol,
iar dac acestea nu sunt ndestultoare, regulile speciale privitoare la contractul c
u care se aseamn cel mai mult. Libertatea de a contracta Art. 1.169. - Prile sunt li
bere s ncheie orice contracte i s determine coninutul acestora, n limitele impuse de l
ege, de ordinea public i de bunele moravuri. Buna-credin Art. 1.170. - Prile trebuie s
acioneze cu bun-credin att la negocierea i ncheierea contractului, ct i pe tot timpul
cutrii sale. Ele nu pot nltura sau limita aceast obligaie. SECIUNEA a 2-a Diferite cat
egorii de contracte Contractul sinalagmatic i contractul unilateral Art. 1.171. -
Contractul este sinalagmatic atunci cnd obligaiile nscute din acesta sunt reciproc
e i interdependente. n caz contrar, contractul este unilateral chiar dac executarea
lui presupune obligaii n sarcina ambelor pri. Contractul cu titlu oneros i contractu
l cu titlu gratuit Art. 1.172. -
(1) Contractul prin care fiecare parte urmrete s i procure un avantaj n schimbul oblig
aiilor asumate este cu titlu oneros
(2) Contractul prin care una dintre pri urmrete s procure celeilalte pri un beneficiu,
fr a obine n schimb vreun avantaj, este cu titlu gratuit. Contractul comutativ i cont
ractul aleatoriu Art. 1.173. -
(1) Este comutativ contractul n care, la momentul ncheierii sale, existena drepturi
lor i obligaiilor prilor este cert, iar ntinderea acestora este determinat sau determin
abil
(2) Este aleatoriu contractul care, prin natura lui sau prin voina prilor, ofer cel
puin uneia dintre pri ansa unui ctig i o expune totodat la riscul unei pierderi, ce de
nd de un eveniment viitor i incert. Contractul consensual, solemn sau real Art. 1
.174. -
(1) Contractul poate fi consensual, solemn sau real
(2) Contractul este consensual atunci cnd se formeaz prin simplul acord de voin al pri
lor
(3) Contractul este solemn atunci cnd validitatea sa este supus ndeplinirii unor fo
rmaliti prevzute de lege
(4) Contractul este real atunci cnd, pentru validitatea sa, este necesar remiterea
bunului. Contractul de adeziune Art. 1.175. - Contractul este de adeziune atunc
i cnd clauzele sale eseniale sunt impuse ori sunt redactate de una dintre pri, pentr
u aceasta sau ca urmare a instruciunilor sale, cealalt parte neavnd dect s le accepte
ca atare. Contractul-cadru Art. 1.176. -
(1) Contractul-cadru este acordul prin care prile convin s negocieze, s ncheie sau s m
enin raporturi contractuale ale cror elemente eseniale sunt determinate de acesta
(2) Modalitatea de executare a contractului-cadru, n special termenul i volumul pr
estaiilor, precum i, dac este cazul, preul acestora sunt precizate prin convenii ulte
rioare. Contractul ncheiat cu consumatorii Art. 1.177. - Contractul ncheiat cu con
sumatorii este supus legilor speciale i, n completare, dispoziiilor prezentului cod
. SECIUNEA a 3-a ncheierea contractului 1. Dispoziii preliminare Libertatea formei A
rt. 1.178. - Contractul se ncheie prin simplul acord de voine al prilor dac legea nu
impune o anumit formalitate pentru ncheierea sa valabil. Condiiile eseniale pentru va
liditatea contractului Art. 1.179. -
(1) Condiiile eseniale pentru validitatea unui contract sunt:
1. capacitatea de a contracta;
2. consimmntul prilor;
3. un obiect determinat i licit;
4. o cauz licit i moral
(2) n msura n care legea prevede o anumit form a contractului, aceasta trebuie respec
tat, sub sanciunea prevzut de dispoziiile legale aplicabile. 2. Capacitatea prilor Cap
itatea prilor Art. 1.180. - Poate contracta orice persoan care nu este declarat inca
pabil de lege i nici oprit s ncheie anumite contracte. Reguli aplicabile Art. 1.181.
- Regulile privitoare la capacitatea de a contracta sunt reglementate n principal
n cartea I. 3. Consimmntul
I. Formarea contractului ncheierea contractului Art. 1.182. -
(1) Contractul se ncheie prin negocierea lui de ctre pri sau prin acceptarea fr rezerv
e a unei oferte de a contracta
(2) Este suficient ca prile s se pun de acord asupra elementelor eseniale ale contrac
tului, chiar dac las unele elemente secundare spre a fi convenite ulterior ori ncre
dineaz determinarea acestora unei alte persoane
(3) n condiiile prevzute la alin. (2), dac prile nu ajung la un acord asupra elementel
or secundare ori persoana creia i-a fost ncredinat determinarea lor nu ia o decizie,
instana va dispune, la cererea oricreia dintre pri, completarea contractului, innd se
ama, dup mprejurri, de natura acestuia i de intenia prilor. Buna-credin n negocieri
.183. -
(1) Prile au libertatea iniierii, desfurrii i ruperii negocierilor i nu pot fi inute
ztoare pentru eecul acestora
(2) Partea care se angajeaz ntr-o negociere este inut s respecte exigenele bunei-credi
ne. Prile nu pot conveni limitarea sau excluderea acestei obligaii
(3) Este contrar exigenelor bunei-credine, ntre altele, conduita prii care iniiaz sau
ntinu negocieri fr intenia de a ncheia contractul
(4) Partea care iniiaz, continu sau rupe negocierile contrar bunei-credine rspunde pe
ntru prejudiciul cauzat celeilalte pri. Pentru stabilirea acestui prejudiciu se va
ine seama de cheltuielile angajate n vederea negocierilor, de renunarea de ctre cea
lalt parte la alte oferte i de orice mprejurri asemntoare. Obligaia de confidenialitat
negocierile precontractuale Art. 1.184. - Cnd o informaie confidenial este comunica
t de ctre o parte n cursul negocierilor, cealalt parte este inut s nu o divulge i s n
foloseasc n interes propriu, indiferent dac se ncheie sau nu contractul. nclcarea aces
tei obligaii atrage rspunderea prii n culp. Elementele de care depinde ncheierea contra
ctului Art. 1.185. - Atunci cnd, n timpul negocierilor, o parte insist s se ajung la
un acord asupra unui anumit element sau asupra unei anumite forme, contractul nu
se ncheie pn nu se ajunge la un acord cu privire la acestea. Momentul i locul ncheie
rii contractului Art. 1.186. -
(1) Contractul se ncheie n momentul i n locul n care acceptarea ajunge la ofertant, c
hiar dac acesta nu ia cunotin de ea din motive care nu i sunt imputabile
(2) De asemenea, contractul se consider ncheiat n momentul n care destinatarul ofert
ei svrete un act sau un fapt concludent, fr a-l ntiina pe ofertant, dac, n temeiul
al practicilor statornicite ntre pri, al uzanelor sau potrivit naturii afacerii, ac
ceptarea se poate face n acest mod. Forma ofertei i a acceptrii Art. 1.187. - Ofert
a i acceptarea trebuie emise n forma cerut de lege pentru ncheierea valabil a contrac
tului. Oferta de a contracta Art. 1.188. -
(1) O propunere constituie ofert de a contracta dac aceasta conine suficiente eleme
nte pentru formarea contractului i exprim intenia ofertantului de a se obliga n cazu
l acceptrii ei de ctre destinatar
(2) Oferta poate proveni de la persoana care are iniiativa ncheierii contractului,
care i determin coninutul sau, dup mprejurri, care propune ultimul element esenial al
contractului
(3) Dispoziiile art. 1.182-1.203 se aplic n mod corespunztor i atunci cnd mprejurrile
are se ncheie contractul nu permit identificarea ofertei sau a acceptrii. Propuner
ea adresat unor persoane nedeterminate Art. 1.189. -
(1) Propunerea adresat unor persoane nedeterminate, chiar dac este precis, nu valor
eaz ofert, ci, dup mprejurri, solicitare de ofert sau intenie de negociere
(2) Cu toate acestea, propunerea valoreaz ofert dac aceasta rezult astfel din lege,
din uzane ori, n mod nendoielnic, din mprejurri. n aceste cazuri, revocarea ofertei ad
resate unor persoane nedeterminate produce efecte numai dac este fcut n aceeai form cu
oferta nsi sau ntr-o modalitate care permite s fie cunoscut n aceeai msur cu aceast
icitarea de oferte Art. 1.190. - Solicitarea de a formula oferte, adresat uneia s
au mai multor persoane determinate, nu constituie, prin ea nsi, ofert de a contracta
. Oferta irevocabil Art. 1.191. -
(1) Oferta este irevocabil de ndat ce autorul ei se oblig s o menin un anumit termen. O
ferta este, de asemenea, irevocabil atunci cnd poate fi considerat astfel n temeiul
acordului prilor, al practicilor statornicite ntre acestea, al negocierilor, al coni
nutului ofertei ori al uzanelor
(2) Declaraia de revocare a unei oferte irevocabile nu produce niciun efect. Term
enul de acceptare Art. 1.192. - Termenul de acceptare curge din momentul n care o
ferta ajunge la destinatar. Oferta fr termen adresat unei persoane absente Art. 1.1
93. -
(1) Oferta fr termen de acceptare, adresat unei persoane care nu este prezent, trebu
ie meninut un termen rezonabil, dup mprejurri, pentru ca destinatarul s o primeasc, s
analizeze i s expedieze acceptarea
(2) Revocarea ofertei nu mpiedic ncheierea contractului dect dac ajunge la destinatar
nainte ca ofertantul s primeasc acceptarea sau, dup caz, naintea svririi actului ori
ptului care, potrivit prevederilor art. 1.186 alin. (2), determin ncheierea contra
ctului
(3) Ofertantul rspunde pentru prejudiciul cauzat prin revocarea ofertei naintea ex
pirrii termenului prevzut la alin. (1). Oferta fr termen adresat unei persoane prezen
te Art. 1.194. -
(1) Oferta fr termen de acceptare, adresat unei persoane prezente rmne fr efecte dac n
este acceptat de ndat
(2) Dispoziiile alin. (1) se aplic i n cazul ofertei transmise prin telefon sau prin
alte asemenea mijloace de comunicare la distan. Caducitatea ofertei Art. 1.195. -
(1) Oferta devine caduc dac:
a) acceptarea nu ajunge la ofertant n termenul stabilit sau, n lips, n termenul prevz
ut la art. 1.193 alin. (1);
b) destinatarul o refuz
(2) Decesul sau incapacitatea ofertantului atrage caducitatea ofertei irevocabil
e numai atunci cnd natura afacerii sau mprejurrile o impun. Acceptarea ofertei Art.
1.196. -
(1) Orice act sau fapt al destinatarului constituie acceptare dac indic n mod nendoi
elnic acordul su cu privire la ofert, astfel cum aceasta a fost formulat, i ajunge n
termen la autorul ofertei. Dispoziiile art. 1.186 rmn aplicabile
(2) Tcerea sau inaciunea destinatarului nu valoreaz acceptare dect atunci cnd aceasta
rezult din lege, din acordul prilor, din practicile statornicite ntre acestea, din
uzane sau din alte mprejurri. Acceptarea necorespunztoare a ofertei Art. 1.197. -
(1) Rspunsul destinatarului nu constituie acceptare atunci cnd:
a) cuprinde modificri sau completri care nu corespund ofertei primite;
b) nu respect forma cerut anume de ofertant;
c) ajunge la ofertant dup ce oferta a devenit caduc
(2) Rspunsul destinatarului, exprimat potrivit alin. (1), poate fi considerat, du
p mprejurri, ca o contraofert. Acceptarea tardiv Art. 1.198. -
(1) Acceptarea tardiv produce efecte numai dac autorul ofertei l ntiineaz de ndat pe
ptant despre ncheierea contractului
(2) Acceptarea fcut n termen, dar ajuns la ofertant dup expirarea termenului, din mot
ive neimputabile acceptantului, produce efecte dac ofertantul nu l ntiineaz despre ace
asta de ndat. Retragerea ofertei sau a acceptrii Art. 1.199. - Oferta sau acceptare
a poate fi retras dac retragerea ajunge la destinatar anterior ori concomitent cu
oferta sau, dup caz, cu acceptarea. Comunicarea ofertei, acceptrii i revocrii Art. 1
.200. -
(1) Oferta, acceptarea, precum i revocarea acestora produc efecte numai din momen
tul n care ajung la destinatar, chiar dac acesta nu ia cunotin de ele din motive care
nu i sunt imputabile
(2) Comunicarea acceptrii trebuie fcut prin mijloace cel puin la fel de rapide ca ce
le folosite de ofertant, dac din lege, din acordul prilor, din practicile statornic
ite ntre acestea sau din alte asemenea mprejurri nu rezult contrariul. Clauze extern
e Art. 1.201. - Dac prin lege nu se prevede altfel, prile sunt inute de clauzele ext
rinseci la care contractul face trimitere. Clauze standard Art. 1.202. -
(1) Sub rezerva prevederilor art. 1.203, dispoziiile prezentei seciuni se aplic n mo
d corespunztor i atunci cnd la ncheierea contractului sunt utilizate clauze standard
(2) Sunt clauze standard stipulaiile stabilite n prealabil de una dintre pri pentru
a fi utilizate n mod general i repetat i care sunt incluse n contract fr s fi fost nego
ciate cu cealalt parte
(3) Clauzele negociate prevaleaz asupra clauzelor standard
(4) Atunci cnd ambele pri folosesc clauze standard i nu ajung la o nelegere cu privire
la acestea, contractul se ncheie totui pe baza clauzelor convenite i a oricror clau
ze standard comune n substana lor, cu excepia cazului n care una dintre pri notific cel
eilalte pri, fie anterior momentului ncheierii contractului, fie ulterior i de ndat, c
nu intenioneaz s fie inut de un astfel de contract. Clauze neuzuale Art. 1.203. - Cla
uzele standard care prevd n folosul celui care le propune limitarea rspunderii, dre
ptul de a denuna unilateral contractul, de a suspenda executarea obligaiilor sau c
are prevd n detrimentul celeilalte pri decderea din drepturi ori din beneficiul terme
nului, limitarea dreptului de a opune excepii, restrngerea libertii de a contracta c
u alte persoane, rennoirea tacit a contractului, legea aplicabil, clauze compromiso
rii sau prin care se derog de la normele privitoare la competena instanelor judector
eti nu produc efecte dect dac sunt acceptate, n mod expres, n scris, de cealalt parte.
II. Valabilitatea consimmntului Condiii Art. 1.204. - Consimmntul prilor trebuie s f
ios, liber i exprimat n cunotin de cauz. Lipsa discernmntului Art. 1.205. -
(1) Este anulabil contractul ncheiat de o persoan care, la momentul ncheierii acest
uia, se afla, fie i numai vremelnic, ntr-o stare care o punea n neputin de a-i da seam
a de urmrile faptei sale
(2) Contractul ncheiat de o persoan pus ulterior sub interdicie poate fi anulat dac,
la momentul cnd actul a fost fcut, cauzele punerii sub interdicie existau i erau ndeo
bte cunoscute.
III. Viciile consimmntului Cazuri Art. 1.206. -
(1) Consimmntul este viciat cnd este dat din eroare, surprins prin dol sau smuls pri
n violen
(2) De asemenea, consimmntul este viciat n caz de leziune. Eroarea Art. 1.207. -
(1) Partea care, la momentul ncheierii contractului, se afla ntr-o eroare esenial po
ate cere anularea acestuia, dac cealalt parte tia sau, dup caz, trebuia s tie c faptul
asupra cruia a purtat eroarea era esenial pentru ncheierea contractului
(2) Eroarea este esenial:
1. cnd poart asupra naturii sau obiectului contractului;
2. cnd poart asupra identitii obiectului prestaiei sau asupra unei caliti a acestuia or
i asupra unei alte mprejurri considerate eseniale de ctre pri n absena creia contract
u s-ar fi ncheiat;
3. cnd poart asupra identitii persoanei sau asupra unei caliti a acesteia n absena cr
contractul nu s-ar fi ncheiat
(3) Eroarea de drept este esenial atunci cnd privete o norm juridic determinant, potriv
it voinei prilor, pentru ncheierea contractului
(4) Eroarea care privete simplele motive ale contractului nu este esenial, cu excepi
a cazului n care prin voina prilor asemenea motive au fost considerate hotrtoare. Eroa
rea nescuzabil Art. 1.208. -
(1) Contractul nu poate fi anulat dac faptul asupra cruia a purtat eroarea putea f
i, dup mprejurri, cunoscut cu diligene rezonabile
(2) Eroarea de drept nu poate fi invocat n cazul dispoziiilor legale accesibile i pr
evizibile. Eroarea asumat Art. 1.209. - Nu atrage anularea contractului eroarea c
are poart asupra unui element cu privire la care riscul de eroare a fost asumat d
e cel care o invoc sau, dup mprejurri, trebuia s fie asumat de acesta. Eroarea de cal
cul Art. 1.210. - Simpla eroare de calcul nu atrage anularea contractului, ci nu
mai rectificarea, afar de cazul n care, concretizndu-se ntr-o eroare asupra cantitii,
a fost esenial pentru ncheierea contractului. Eroarea de calcul trebuie corectat la
cererea oricreia dintre pri. Eroarea de comunicare sau de transmitere Art. 1.211. -
Dispoziiile privitoare la eroare se aplic n mod corespunztor i atunci cnd eroarea poa
rt asupra declaraiei de voin ori cnd declaraia a fost transmis inexact prin intermediul
unei alte persoane sau prin mijloace de comunicare la distan. Invocarea erorii cu
bun-credin Art. 1.212. - Partea care este victima unei erori nu se poate prevala d
e aceasta contrar exigenelor bunei-credine. Adaptarea contractului Art. 1.213. -
(1) Dac o parte este ndreptit s invoce anulabilitatea contractului pentru eroare, dar
cealalt parte declar c dorete s execute ori execut contractul aa cum acesta fusese ne
de partea ndreptit s invoce anulabilitatea, contractul se consider c a fost ncheiat a
m l-a neles aceast din urm parte
(2) n acest caz, dup ce a fost informat asupra felului n care partea ndreptit s invoc
ulabilitatea a neles contractul i nainte ca aceasta s fi obinut anularea, cealalt parte
trebuie, n termen de cel mult 3 luni de la data cnd a fost notificat ori de la dat
a cnd i s-a comunicat cererea de chemare n judecat, s declare c este de acord cu exec
utarea sau s execute fr ntrziere contractul, astfel cum a fost neles de partea aflat
oare
(3) Dac declaraia a fost fcut i comunicat prii aflate n eroare n termenul prevzut l
(2) sau contractul a fost executat, dreptul de a obine anularea este stins i notif
icarea prevzut la alin. (2) este considerat lipsit de efecte. Dolul Art. 1.214. -
(1) Consimmntul este viciat prin dol atunci cnd partea s-a aflat ntr-o eroare provoca
t de manoperele frauduloase ale celeilalte pri ori cnd aceasta din urm a omis, n mod f
raudulos, s l informeze pe contractant asupra unor mprejurri pe care se cuvenea s i l
e dezvluie
(2) Partea al crei consimmnt a fost viciat prin dol poate cere anularea contractului
, chiar dac eroarea n care s-a aflat nu a fost esenial
(3) Contractul este anulabil i atunci cnd dolul provine de la reprezentantul, prep
usul ori gerantul afacerilor celeilalte pri
(4) Dolul nu se presupune. Dolul comis de un ter Art. 1.215. -
(1) Partea care este victima dolului unui ter nu poate cere anularea dect dac ceala
lt parte a cunoscut sau, dup caz, ar fi trebuit s cunoasc dolul la ncheierea contract
ului
(2) Independent de anularea contractului, autorul dolului rspunde pentru prejudic
iile ce ar rezulta. Violena Art. 1.216. -
(1) Poate cere anularea contractului partea care a contractat sub imperiul unei
temeri justificate induse, fr drept, de cealalt parte sau de un ter
(2) Exist violen cnd temerea insuflat este de aa natur nct partea ameninat putea s
prejurri, c, n lipsa consimmntului su, viaa, persoana, onoarea sau bunurile sale ar fi
xpuse unui pericol grav i iminent
(3) Violena poate atrage anularea contractului i atunci cnd este ndreptat mpotriva une
i persoane apropiate, precum soul, soia, ascendenii ori descendenii prii al crei consim
a fost viciat
(4) n toate cazurile, existena violenei se apreciaz innd seama de vrsta, starea social
sntatea i caracterul celui asupra cruia s-a exercitat violena, precum i de orice alt m
ejurare ce a putut influena starea acestuia la momentul ncheierii contractului. Am
eninarea cu exerciiul unui drept Art. 1.217. - Constituie violen i temerea insuflat pr
in ameninarea cu exerciiul unui drept fcut cu scopul de a obine avantaje injuste. Sta
rea de necesitate Art. 1.218. - Contractul ncheiat de o parte aflat n stare de nece
sitate nu poate fi anulat dect dac cealalt parte a profitat de aceast mprejurare. Tem
erea revereniar Art. 1.219. - Simpla temere izvort din respect, fr s fi fost violen,
trage anularea contractului. Violena svrit de un ter Art. 1.220. -
(1) Violena atrage anularea contractului i atunci cnd este exercitat de un ter, ns numa
i dac partea al crei consimmnt nu a fost viciat cunotea sau, dup caz, ar fi trebuit s
noasc violena svrit de ctre ter
(2) Independent de anularea contractului, autorul violenei rspunde pentru prejudic
iile ce ar rezulta. Leziunea Art. 1.221. -
(1) Exist leziune atunci cnd una dintre pri, profitnd de starea de nevoie, de lipsa d
e experien ori de lipsa de cunotine a celeilalte pri, stipuleaz n favoarea sa ori a un
alte persoane o prestaie de o valoare considerabil mai mare, la data ncheierii co
ntractului, dect valoarea propriei prestaii
(2) Existena leziunii se apreciaz i n funcie de natura i scopul contractului
(3) Leziunea poate exista i atunci cnd minorul i asum o obligaie excesiv prin raportare
la starea sa patrimonial, la avantajele pe care le obine din contract ori la ansa
mblul circumstanelor. Sanciune Art. 1.222. -
(1) Partea al crei consimmnt a fost viciat prin leziune poate cere, la alegerea sa,
anularea contractului sau reducerea obligaiilor sale cu valoarea daunelor-interes
e la care ar fi ndreptit
(2) Cu excepia cazului prevzut de art. 1.221 alin. (3), aciunea n anulare este admis
ibil numai dac leziunea depete jumtate din valoarea pe care o avea, la momentul ncheier
ii contractului, prestaia promis sau executat de partea lezat. Disproporia trebuie s s
ubziste pn la data cererii de anulare
(3) n toate cazurile, instana poate s menin contractul dac cealalt parte ofer, n mod
tabil, o reducere a propriei creane sau, dup caz, o majorare a propriei obligaii. D
ispoziiile art. 1.213 privitoare la adaptarea contractului se aplic n mod corespunzt
or. Termenul de prescripie Art. 1.223. -
(1) Dreptul la aciunea n anulare sau n reducerea obligaiilor pentru leziune se presc
rie n termen de un an de la data ncheierii contractului
(2) Anulabilitatea contractului nu poate s fie opus pe cale de excepie cnd dreptul l
a aciune este prescris. Inadmisibilitatea leziunii Art. 1.224. - Nu pot fi atacat
e pentru leziune contractele aleatorii, tranzacia, precum i alte contracte anume p
revzute de lege. 4. Obiectul contractului Obiectul contractului Art. 1.225. -
(1) Obiectul contractului l reprezint operaiunea juridic, precum vnzarea, locaiunea, mp
rumutul i altele asemenea, convenit de pri, astfel cum aceasta reiese din ansamblul
drepturilor i obligaiilor contractuale
(2) Obiectul contractului trebuie s fie determinat i licit, sub sanciunea nulitii abs
olute
(3) Obiectul este ilicit atunci cnd este prohibit de lege sau contravine ordinii
publice ori bunelor moravuri. Obiectul obligaiei Art. 1.226. -
(1) Obiectul obligaiei este prestaia la care se angajeaz debitorul
(2) Sub sanciunea nulitii absolute, el trebuie s fie determinat sau cel puin determin
abil i licit. Imposibilitatea iniial a obiectului obligaiei Art. 1.227. - Contractul
este valabil chiar dac, la momentul ncheierii sale, una dintre pri se afl n imposibil
itate de a-i executa obligaia, afar de cazul n care prin lege se prevede altfel. Bun
urile viitoare Art. 1.228. - n lipsa unei prevederi legale contrare, contractele
pot purta i asupra bunurilor viitoare. Bunurile care nu sunt n circuitul civil Art
. 1.229. - Numai bunurile care sunt n circuitul civil pot face obiectul unei pres
taii contractuale. Bunurile care aparin altuia Art. 1.230. - Dac prin lege nu se pr
evede altfel, bunurile unui ter pot face obiectul unei prestaii, debitorul fiind o
bligat s le procure i s le transmit creditorului sau, dup caz, s obin acordul terului
azul neexecutrii obligaiei, debitorul rspunde pentru prejudiciile cauzate. Determin
area calitii obiectului Art. 1.231. - Atunci cnd nu poate fi stabilit potrivit contr
actului, calitatea prestaiei sau a obiectului acesteia trebuie s fie rezonabil sau,
dup mprejurri, cel puin de nivel mediu. Determinarea obiectului de ctre un ter Art. 1
.232. -
(1) Atunci cnd preul sau orice alt element al contractului urmeaz s fie determinat d
e un ter, acesta trebuie s acioneze n mod corect, diligent i echidistant
(2) Dac terul nu poate sau nu dorete s acioneze ori aprecierea sa este n mod manifest
nerezonabil, instana, la cererea prii interesate, va stabili, dup caz, preul sau eleme
ntul nedeterminat de ctre pri. Determinarea preului ntre profesioniti Art. 1.233. - Da
c un contract ncheiat ntre profesioniti nu stabilete preul i nici nu indic o modalitat
pentru a-l determina, se presupune c prile au avut n vedere preul practicat n mod obinu
it n domeniul respectiv pentru aceleai prestaii realizate n condiii comparabile sau, n
lipsa unui asemenea pre, un pre rezonabil. Raportarea la un factor de referin Art.
1.234. - Atunci cnd, potrivit contractului, preul se determin prin raportare la un
factor de referin, iar acest factor nu exist, a ncetat s mai existe ori nu mai este a
ccesibil, el se nlocuiete, n absena unei convenii contrare, cu factorul de referin cel
mai apropiat. 5. Cauza Noiune Art. 1.235. - Cauza este motivul care determin fiecar
e parte s ncheie contractul. Condiii Art. 1.236. -
(1) Cauza trebuie s existe, s fie licit i moral
(2) Cauza este ilicit cnd este contrar legii i ordinii publice
(3) Cauza este imoral cnd este contrar bunelor moravuri. Frauda la lege Art. 1.237.
- Cauza este ilicit i atunci cnd contractul este doar mijlocul pentru a eluda apli
carea unei norme legale imperative. Sanciune Art. 1.238. -
(1) Lipsa cauzei atrage anulabilitatea contractului, cu excepia cazului n care con
tractul a fost greit calificat i poate produce alte efecte juridice
(2) Cauza ilicit sau imoral atrage nulitatea absolut a contractului dac este comun or
i, n caz contrar, dac cealalt parte a cunoscut-o sau, dup mprejurri, trebuia s-o cunoa
sc. Proba cauzei Art. 1.239. -
(1) Contractul este valabil chiar atunci cnd cauza nu este expres prevzut
(2) Existena unei cauze valabile se prezum pn la proba contrar. 6. Forma contractului
Formele de exprimare a consimmntului Art. 1.240. -
(1) Voina de a contracta poate fi exprimat verbal sau n scris
(2) Voina poate fi manifestat i printr-un comportament care, potrivit legii, conveni
ei prilor, practicilor statornicite ntre acestea sau uzanelor, nu las nicio ndoial asup
ra inteniei de a produce efectele juridice corespunztoare. Forma scris Art. 1.241.
- nscrisul care constat ncheierea contractului poate fi sub semntur privat sau autenti
c, avnd fora probant prevzut de lege. Sanciune Art. 1.242. -
(1) Este lovit de nulitate absolut contractul ncheiat n lipsa formei pe care, n chip
nendoielnic, legea o cere pentru ncheierea sa valabil
(2) Dac prile s-au nvoit ca un contract s fie ncheiat ntr-o anumit form, pe care lege
o cere, contractul se socotete valabil chiar dac forma nu a fost respectat. Modifi
carea contractului Art. 1.243. - Dac prin lege nu se prevede altfel, orice modifi
care a contractului este supus condiiilor de form cerute de lege pentru ncheierea sa
. Forma cerut pentru nscrierea n cartea funciar Art. 1.244. - n afara altor cazuri pr
evzute de lege, trebuie s fie ncheiate prin nscris autentic, sub sanciunea nulitii abso
lute, conveniile care strmut sau constituie drepturi reale care urmeaz a fi nscrise n
cartea funciar. Forma contractelor electronice Art. 1.245. - Contractele care se n
cheie prin mijloace electronice sunt supuse condiiilor de form prevzute de legea sp
ecial. SECIUNEA a 4-a Nulitatea contractului 1. Dispoziii generale Nulitatea Art. 1.
246. -
(1) Orice contract ncheiat cu nclcarea condiiilor cerute de lege pentru ncheierea sa
valabil este supus nulitii, dac prin lege nu se prevede o alt sanciune
(2) Nulitatea poate fi absolut sau relativ
(3) Dac prin lege nu se prevede altfel, nulitatea contractului poate fi constatat
sau declarat prin acordul prilor
(4) Prin acordul prilor nu pot fi instituite i nici suprimate cauze de nulitate. Or
ice convenie sau clauz contrar este considerat nescris. Nulitatea absolut Art. 1.247.
-
(1) Este nul contractul ncheiat cu nclcarea unei dispoziii legale instituite pentru
ocrotirea unui interes general
(2) Nulitatea absolut poate fi invocat de orice persoan interesat, pe cale de aciune
sau de excepie
(3) Instana este obligat s invoce din oficiu nulitatea absolut
(4) Contractul lovit de nulitate absolut nu este susceptibil de confirmare dect n c
azurile prevzute de lege. Nulitatea relativ Art. 1.248. -
(1) Contractul ncheiat cu nclcarea unei dispoziii legale instituite pentru ocrotirea
unui interes particular este anulabil
(2) Nulitatea relativ poate fi invocat numai de cel al crui interes este ocrotit pr
in dispoziia legal nclcat
(3) Nulitatea relativ nu poate fi invocat din oficiu de instana judectoreasc
(4) Contractul anulabil este susceptibil de confirmare. Prescripia Art. 1.249. -
(1) Dac prin lege nu se prevede altfel, nulitatea absolut poate fi invocat oricnd, f
ie pe cale de aciune, fie pe cale de excepie
(2) Nulitatea relativ poate fi invocat pe cale aciune numai n termenul de prescripie
stabilit de lege. Cu toate acestea, partea creia i se cere executarea contractulu
i poate opune oricnd nulitatea relativ a contractului, chiar i dup mplinirea termenul
ui de prescripie a dreptului la aciunea n anulare. 2. Cauzele de nulitate Cauzele de
nulitate absolut Art. 1.250. - Contractul este lovit de nulitate absolut n cazuril
e anume prevzute de lege, precum i atunci cnd rezult nendoielnic din lege c interesul
ocrotit este unul general. Cauzele de nulitate relativ Art. 1.251. - Contractul e
ste anulabil cnd au fost nesocotite dispoziiile legale privitoare la capacitatea d
e exerciiu, cnd consimmntul uneia dintre pri a fost viciat, precum i n alte cazuri an
prevzute de lege. Prezumia de nulitate relativ Art. 1.252. - n cazurile n care natura
nulitii nu este determinat ori nu reiese n chip nendoielnic din lege, contractul est
e anulabil. Nulitatea virtual Art. 1.253. - n afara cazurilor n care legea prevede
sanciunea nulitii, contractul se desfiineaz i atunci cnd sanciunea nulitii absolute
up caz, relative trebuie aplicat pentru ca scopul dispoziiei legale nclcate s fie atin
s. 3. Efectele nulitii Desfiinarea contractului i a actelor subsecvente Art. 1.254. -
(1) Contractul lovit de nulitate absolut sau anulat este considerat a nu fi fost
niciodat ncheiat
(2) Desfiinarea contractului atrage, n condiiile legii, i desfiinarea actelor subsecv
ente ncheiate n baza lui
(3) n cazul n care contractul este desfiinat, fiecare parte trebuie s restituie cele
ilalte, n natur sau prin echivalent, prestaiile primite, potrivit prevederilor art.
1.639-1.647, chiar dac acestea au fost executate succesiv sau au avut un caracte
r continuu. Nulitatea parial Art. 1.255. -
(1) Clauzele contrare legii, ordinii publice sau bunelor moravuri i care nu sunt
considerate nescrise atrag nulitatea contractului n ntregul su numai dac sunt, prin
natura lor, eseniale sau dac, n lipsa acestora, contractul nu s-ar fi ncheiat
(2) n cazul n care contractul este meninut n parte, clauzele nule sunt nlocuite de dr
ept cu dispoziiile legale aplicabile
(3) Dispoziiile alin. (2) se aplic n mod corespunztor i clauzelor care contravin unor
dispoziii legale imperative i sunt considerate de lege nescrise. Nulitatea contra
ctului plurilateral Art. 1.256. - n cazul contractelor cu mai multe pri n care prest
aia fiecrei pri este fcut n considerarea unui scop comun, nulitatea contractului n pri
na uneia dintre pri nu atrage desfiinarea n ntregime a contractului, afar de cazul n c
e participarea acesteia este esenial pentru existena contractului. Daunele-interese
. Reducerea prestaiilor Art. 1.257. - n caz de violen sau dol, cel al crui consimmnt e
e viciat are dreptul de a pretinde, n afar de anulare, i daune-interese sau, dac pre
fer meninerea contractului, de a solicita numai reducerea prestaiei sale cu valoare
a daunelor-interese la care ar fi ndreptit. Repararea prejudiciului n cazul nulitii co
ntractului ncheiat n form autentic Art. 1.258. - n cazul anulrii sau constatrii nulit
ontractului ncheiat n form autentic pentru o cauz de nulitate a crei existen rezult d
ui textul contractului, partea prejudiciat poate cere obligarea notarului public l
a repararea prejudiciilor suferite, n condiiile rspunderii civile delictuale pentru
fapta proprie. Refacerea contractului nul Art. 1.259. - Contractul nul poate fi
refcut, n tot sau n parte, cu respectarea tuturor condiiilor prevzute de lege la dat
a refacerii lui. n toate cazurile, contractul refcut nu va produce efecte dect pent
ru viitor, iar nu i pentru trecut. Conversiunea contractului nul Art. 1.260. -
(1) Un contract lovit de nulitate absolut va produce totui efectele actului juridi
c pentru care sunt ndeplinite condiiile de fond i de form prevzute de lege
(2) Cu toate acestea, dispoziiile alin. (1) nu se aplic dac intenia de a exclude apl
icarea conversiunii este stipulat n contractul lovit de nulitate sau reiese, n chip
nendoielnic, din scopurile urmrite de pri la data ncheierii contractului. 4. Validare
a contractului Cauzele de validare Art. 1.261. -
(1) Contractul afectat de o cauz de nulitate este validat atunci cnd nulitatea est
e acoperit
(2) Nulitatea poate fi acoperit prin confirmare sau prin alte moduri anume prevzut
e de lege. Confirmarea contractului Art. 1.262. -
(1) Confirmarea unui contract anulabil rezult din voina, expres sau tacit, de a renu
na la dreptul de a invoca nulitatea
(2) Voina de a renuna trebuie s fie cert. Condiiile confirmrii Art. 1.263. -
(1) Un contract anulabil poate fi confirmat dac n momentul confirmrii condiiile sale
de validitate sunt ntrunite
(2) Persoana care poate invoca nulitatea poate confirma contractul numai cunoscnd
cauza de nulitate i, n caz de violen, numai dup ncetarea acesteia
(3) Persoana chemat de lege s ncuviineze actele minorului poate, n numele i n interesul
acestuia, cere anularea contractului fcut fr ncuviinarea sa ori s confirme contractul
atunci cnd aceast ncuviinare era suficient pentru ncheierea valabil a acestuia
(4) Dispoziiile alin. (3) se aplic n mod corespunztor i n cazul actelor ncheiate fr a
izarea instanei de tutel
(5) n lipsa confirmrii exprese, este suficient ca obligaia s fie executat n mod volunt
ar la data la care ea putea fi valabil confirmat de ctre partea interesat
(6) Cel care trebuie s confirme poate s fie pus n ntrziere printr-o notificare prin c
are partea interesat s i solicite fie s confirme contractul anulabil, fie s exercite
aciunea n anulare, n termen de 6 luni de la notificare, sub sanciunea decderii din dr
eptul de a cere anularea contractului. Cuprinsul actului confirmativ Art. 1.264.
- Pentru a fi valabil, actul confirmativ trebuie s cuprind obiectul, cauza i natur
a obligaiei i s fac meniune despre motivul aciunii n anulare, precum i despre intenia
a repara viciul pe care se ntemeiaz acea aciune. Efectele confirmrii Art. 1.265. -
(1) Confirmarea i produce efectele din momentul ncheierii contractului i atrage renu
narea la mijloacele i excepiile ce puteau fi opuse, sub rezerva ns a drepturilor dobnd
ite i conservate de terii de bun-credin
(2) Cnd fiecare dintre pri poate invoca nulitatea contractului sau mai multe pri o po
t invoca mpotriva alteia, confirmarea fcut de una dintre acestea nu mpiedic invocarea
nulitii de ctre celelalte pri
(3) Confirmarea unui contract anulabil pentru vicierea consimmntului prin dol sau v
iolen nu implic prin ea nsi renunarea la dreptul de a cere daune-interese. SECIUNEA a
a Interpretarea contractului Interpretarea dup voina concordant a prilor Art. 1.266.
-
(1) Contractele se interpreteaz dup voina concordant a prilor, iar nu dup sensul litera
l al termenilor
(2) La stabilirea voinei concordante se va ine seama, ntre altele, de scopul contra
ctului, de negocierile purtate de pri, de practicile statornicite ntre acestea i de
comportamentul lor ulterior ncheierii contractului. Interpretarea sistematic Art.
1.267. - Clauzele se interpreteaz unele prin altele, dnd fiecreia nelesul ce rezult di
n ansamblul contractului. Interpretarea clauzelor ndoielnice Art. 1.268. -
(1) Clauzele susceptibile de mai multe nelesuri se interpreteaz n sensul ce se potri
vete cel mai bine naturii i obiectului contractului
(2) Clauzele ndoielnice se interpreteaz innd seama, ntre altele, de natura contractul
ui, de mprejurrile n care a fost ncheiat, de interpretarea dat anterior de pri, de sens
ul atribuit n general clauzelor i expresiilor n domeniu i de uzane
(3) Clauzele se interpreteaz n sensul n care pot produce efecte, iar nu n acela n car
e nu ar putea produce niciunul
(4) Contractul nu cuprinde dect lucrul asupra cruia prile i-au propus a contracta, or
ict de generali ar fi termenii folosii
(5) Clauzele destinate s exemplifice sau s nlture orice ndoial asupra aplicrii contract
ului la un caz particular nu i restrng aplicarea n alte cazuri care nu au fost expr
es prevzute. Regulile subsidiare de interpretare Art. 1.269. -
(1) Dac, dup aplicarea regulilor de interpretare, contractul rmne neclar, acesta se
interpreteaz n favoarea celui care se oblig
(2) Stipulaiile nscrise n contractele de adeziune se interpreteaz mpotriva celui care
le-a propus. SECIUNEA a 6-a Efectele contractului 1. Efectele ntre pri Fora obligator
ie Art. 1.270. -
(1) Contractul valabil ncheiat are putere de lege ntre prile contractante
(2) Contractul se modific sau nceteaz numai prin acordul prilor ori din cauze autoriz
ate de lege. Impreviziunea Art. 1.271. -
(1) Prile sunt inute s i execute obligaiile, chiar dac executarea lor a devenit mai on
oas, fie datorit creterii costurilor executrii propriei obligaii, fie datorit scderii v
alorii contraprestaiei
(2) Cu toate acestea, dac executarea contractului a devenit excesiv de oneroas dat
orit unei schimbri excepionale a mprejurrilor care ar face vdit injust obligarea debito
rului la executarea obligaiei, instana poate s dispun:
a) adaptarea contractului, pentru a distribui n mod echitabil ntre pri pierderile i b
eneficiile ce rezult din schimbarea mprejurrilor;
b) ncetarea contractului, la momentul i n condiiile pe care le stabilete
(3) Dispoziiile alin. (2) sunt aplicabile numai dac:
a) schimbarea mprejurrilor a intervenit dup ncheierea contractului;
b) schimbarea mprejurrilor, precum i ntinderea acesteia nu au fost i nici nu puteau f
i avute n vedere de ctre debitor, n mod rezonabil, n momentul ncheierii contractului;
c) debitorul nu i-a asumat riscul schimbrii mprejurrilor i nici nu putea fi n mod rezo
nabil considerat c i-ar fi asumat acest risc;
d) debitorul a ncercat, ntr-un termen rezonabil i cu bun-credin, negocierea adaptrii re
zonabile i echitabile a contractului. Coninutul contractului Art. 1.272. -
(1) Contractul valabil ncheiat oblig nu numai la ceea ce este expres stipulat, dar
i la toate urmrile pe care practicile statornicite ntre pri, uzanele, legea sau echit
atea le dau contractului, dup natura lui
(2) Clauzele obinuite ntr-un contract se subneleg, dei nu sunt stipulate n mod expres.
Constituirea i transferul drepturilor reale Art. 1.273. -
(1) Drepturile reale se constituie i se transmit prin acordul de voin al prilor, chia
r dac bunurile nu au fost predate, dac acest acord poart asupra unor bunuri determi
nate, ori prin individualizarea bunurilor, dac acordul poart asupra unor bunuri de
gen
(2) Fructele bunului sau dreptului transmis se cuvin dobnditorului de la data tra
nsferului proprietii bunului ori, dup caz, a cesiunii dreptului, afar de cazul n care
prin lege sau prin voina prilor se dispune altfel
(3) Dispoziiile n materie de carte funciar, precum i dispoziiile speciale referitoare
la transferul anumitor categorii de bunuri mobile rmn aplicabile. Riscul n contrac
tul translativ de proprietate Art. 1.274. -
(1) n lips de stipulaie contrar, ct timp bunul nu este predat, riscul contractului rmne
n sarcina debitorului obligaiei de predare, chiar dac proprietatea a fost transfer
at dobnditorului. n cazul pieirii fortuite a bunului, debitorul obligaiei de predare
pierde dreptul la contraprestaie, iar dac a primit-o, este obligat s o restituie
(2) Cu toate acestea, creditorul pus n ntrziere preia riscul pieirii fortuite a bun
ului. El nu se poate libera chiar dac ar dovedi c bunul ar fi pierit i dac obligaia d
e predare ar fi fost executat la timp. Transmiterea succesiv a unui bun mobil Art.
1.275. -
(1) Dac cineva a transmis succesiv ctre mai multe persoane proprietatea unui bun m
obil corporal, cel care a dobndit cu bun-credin posesia efectiv a bunului este titula
r al dreptului, chiar dac titlul su are dat ulterioar
(2) Este de bun-credin dobnditorul care, la data intrrii n posesie, nu a cunoscut i nic
i nu putea s cunoasc obligaia asumat anterior de nstrintor
(3) Dac niciunul dintre dobnditori nu a obinut posesia efectiv a bunului mobil corpo
ral i creana fiecruia de predare a bunului este exigibil, va fi preferat cel care a
sesizat cel dinti instana de judecat. Denunarea unilateral Art. 1.276. -
(1) Dac dreptul de a denuna contractul este recunoscut uneia dintre pri, acesta poat
e fi exercitat att timp ct executarea contractului nu a nceput
(2) n contractele cu executare succesiv sau continu, acest drept poate fi exercitat
cu respectarea unui termen rezonabil de preaviz, chiar i dup nceperea executrii con
tractului, ns denunarea nu produce efecte n privina prestaiilor executate sau care se
afl n curs de executare
(3) Dac s-a stipulat o prestaie n schimbul denunrii, aceasta produce efecte numai atu
nci cnd prestaia este executat
(4) Dispoziiile prezentului articol se aplic n lips de convenie contrar. Contractul pe
durat nedeterminat Art. 1.277. - Contractul ncheiat pe durat nedeterminat poate fi d
enunat unilateral de oricare dintre pri cu respectarea unui termen rezonabil de pre
aviz. Orice clauz contrar sau stipularea unei prestaii n schimbul denunrii contractulu
i se consider nescris. Pactul de opiune Art. 1.278. -
(1) Atunci cnd prile convin ca una dintre ele s rmn legat de propria declaraie de voi
cealalt s o poat accepta sau refuza, acea declaraie se consider o ofert irevocabil i
oduce efectele prevzute la art. 1.191
(2) Dac prile nu au convenit un termen pentru acceptare, acesta poate fi stabilit d
e instan prin ordonan preedinial, cu citarea prilor
(3) Pactul de opiune trebuie s conin toate elementele contractului pe care prile urmres
c s l ncheie, astfel nct acesta s se poat ncheia prin simpla acceptare a beneficiarulu
opiunii
(4) Contractul se ncheie prin exercitarea opiunii n sensul acceptrii de ctre benefici
ar a declaraiei de voin a celeilalte pri, n condiiile convenite prin pact
(5) Att pactul de opiune, ct i declaraia de acceptare trebuie ncheiate n forma prevzut
lege pentru contractul pe care prile urmresc s l ncheie. Promisiunea de a contracta A
rt. 1.279. -
(1) Promisiunea de a contracta trebuie s conin toate acele clauze ale contractului
promis, n lipsa crora prile nu ar putea executa promisiunea
(2) n caz de neexecutare a promisiunii, beneficiarul are dreptul la daune-interes
e
(3) De asemenea, dac promitentul refuz s ncheie contractul promis, instana, la cerere
a prii care i-a ndeplinit propriile obligaii, poate s pronune o hotrre care s in l
ract, atunci cnd natura contractului o permite, iar cerinele legii pentru validita
tea acestuia sunt ndeplinite. Prevederile prezentului alineat nu sunt aplicabile n
cazul promisiunii de a ncheia un contract real, dac prin lege nu se prevede altfe
l
(4) Convenia prin care prile se oblig s negocieze n vederea ncheierii sau modificrii u
i contract nu constituie promisiune de a contracta. 2. Efectele fa de teri
I. Dispoziii generale Relativitatea efectelor contractului Art. 1.280. - Contract
ul produce efecte numai ntre pri, dac prin lege nu se prevede altfel. Opozabilitatea
efectelor contractului Art. 1.281. - Contractul este opozabil terilor, care nu p
ot aduce atingere drepturilor i obligaiilor nscute din contract. Terii se pot preval
a de efectele contractului, ns fr a avea dreptul de a cere executarea lui, cu excepia
cazurilor prevzute de lege. Transmisiunea drepturilor i obligaiilor ctre succesori
Art. 1.282. -
(1) La moartea unei pri, drepturile i obligaiile contractuale ale acesteia se transm
it succesorilor si universali sau cu titlu universal, dac din lege, din stipulaia pri
lor ori din natura contractului nu rezult contrariul
(2) Drepturile, precum i, n cazurile prevzute de lege, obligaiile contractuale n strns
legtur cu un bun se transmit, odat cu acesta, succesorilor cu titlu particular ai pri
lor.
II. Promisiunea faptei altuia Efecte Art. 1.283. -
(1) Cel care se angajeaz la a determina un ter s ncheie sau s ratifice un act este inu
t s repare prejudiciul cauzat dac terul refuz s se oblige sau, atunci cnd s-a obligat i
ca fideiusor, dac terul nu execut prestaia promis
(2) Cu toate acestea, promitentul nu rspunde dac asigur executarea obligaiei terului,
fr a se produce vreun prejudiciu creditorului
(3) Intenia promitentului de a se angaja personal nu se prezum, ci trebuie s reias n
endoielnic din contract sau din mprejurrile n care acesta a fost ncheiat.
III. Stipulaia pentru altul Efecte Art. 1.284. -
(1) Oricine poate stipula n numele su, ns n beneficiul unui ter
(2) Prin efectul stipulaiei, beneficiarul dobndete dreptul de a cere direct promite
ntului executarea prestaiei. Condiiile privind terul beneficiar Art. 1.285. - Benef
iciarul trebuie s fie determinat sau, cel puin, determinabil la data ncheierii stip
ulaiei i s existe n momentul n care promitentul trebuie s i execute obligaia. n caz
r, stipulaia profit stipulantului, fr a agrava ns sarcina promitentului. Acceptarea st
ipulaiei Art. 1.286. -
(1) Dac terul beneficiar nu accept stipulaia, dreptul su se consider a nu fi existat n
iciodat
(2) Stipulaia poate fi revocat ct timp acceptarea beneficiarului nu a ajuns la stip
ulant sau la promitent. Stipulaia poate fi acceptat i dup decesul stipulantului sau
al promitentului. Revocarea stipulaiei Art. 1.287. -
(1) Stipulantul este singurul ndreptit s revoce stipulaia, creditorii sau motenitorii
si neputnd s o fac. Stipulantul nu poate ns revoca stipulaia fr acordul promitentului
acesta din urm are interesul s o execute
(2) Revocarea stipulaiei produce efecte din momentul n care ajunge la promitent. D
ac nu a fost desemnat un alt beneficiar, revocarea profit stipulantului sau motenit
orilor acestuia, fr a agrava ns sarcina promitentului. Mijloacele de aprare ale promi
tentului Art. 1.288. - Promitentul poate opune beneficiarului numai aprrile ntemeia
te pe contractul care cuprinde stipulaia.
IV. Simulaia Efecte ntre pri Art. 1.289. -
(1) Contractul secret produce efecte numai ntre pri i, dac din natura contractului or
i din stipulaia prilor nu rezult contrariul, ntre succesorii lor universali sau cu ti
tlu universal
(2) Cu toate acestea, contractul secret nu produce efecte nici ntre pri dac nu ndepli
nete condiiile de fond cerute de lege pentru ncheierea sa valabil. Efecte fa de teri Ar
t. 1.290. -
(1) Contractul secret nu poate fi invocat de pri, de ctre succesorii lor universali
, cu titlu universal sau cu titlu particular i nici de ctre creditorii nstrintorului
aparent mpotriva terilor care, ntemeindu-se cu bun-credin pe contractul public, au dobn
dit drepturi de la achizitorul aparent
(2) Terii pot invoca mpotriva prilor existena contractului secret, atunci cnd acesta l
e vatm drepturile. Raporturile cu creditorii Art. 1.291. -
(1) Existena contractului secret nu poate fi opus de pri creditorilor dobnditorului a
parent care, cu bun-credin, au notat nceperea urmririi silite n cartea funciar sau au o
binut sechestru asupra bunurilor care au fcut obiectul simulaiei
(2) Dac exist un conflict ntre creditorii nstrintorului aparent i creditorii dobnditor
ui aparent, sunt preferai cei dinti, n cazul n care creana lor este anterioar contract
ului secret. Proba simulaiei Art. 1.292. - Dovada simulaiei poate fi fcut de teri sau
de creditori cu orice mijloc de prob. Prile pot dovedi i ele simulaia cu orice mijlo
c de prob, atunci cnd pretind c aceasta are caracter ilicit. Actele unilaterale Art
. 1.293. - Dispoziiile referitoare la simulaie se aplic n mod corespunztor i actelor j
uridice unilaterale destinate unei persoane determinate, care au fost simulate p
rin acordul dintre autorul actului i destinatarul su. Actele nepatrimoniale Art. 1
.294. - Dispoziiile referitoare la simulaie nu se aplic actelor juridice nepatrimon
iale. SECIUNEA a 7-a Reprezentarea Temeiul reprezentrii Art. 1.295. - Puterea de a
reprezenta poate rezulta fie din lege, fie dintr-un act juridic ori dintr-o hotrr
e judectoreasc, dup caz. Efecte Art. 1.296. - Contractul ncheiat de reprezentant, n l
imitele mputernicirii, n numele reprezentatului produce efecte direct ntre reprezen
tat i cealalt parte. Neartarea calitii de reprezentant Art. 1.297. -
(1) Contractul ncheiat de reprezentant n limita puterilor conferite, atunci cnd teru
l contractant nu cunotea i nici nu ar fi trebuit sa cunoasc faptul c reprezentantul
aciona n aceast calitate, i oblig numai pe reprezentant i pe ter, dac prin lege nu se
evede altfel
(2) Cu toate acestea, dac reprezentantul, atunci cnd contracteaz cu terul n limita pu
terilor conferite, pe seama unei ntreprinderi, pretinde c este titularul acesteia,
terul care descoper ulterior identitatea adevratului titular poate s exercite i mpotr
iva acestuia din urm drepturile pe care le are mpotriva reprezentantului. Capacita
tea prilor Art. 1.298. - n cazul reprezentrii convenionale, att reprezentatul, ct i re
ezentantul trebuie s aib capacitatea de a ncheia actul pentru care reprezentarea a
fost dat. Viciile de consimmnt Art. 1.299. - Contractul este anulabil atunci cnd cons
immntul reprezentantului este viciat. Dac ns viciul de consimmnt privete elemente st
e de reprezentat, contractul este anulabil numai dac voina acestuia din urm a fost
viciat. Buna-credin Art. 1.300. -
(1) Afar de cazul n care sunt relevante pentru elementele stabilite de reprezentat
, buna sau reaua-credin, cunoaterea sau necunoaterea unei anumite mprejurri se aprecia
z n persoana reprezentantului
(2) Reprezentatul de rea-credin nu poate invoca niciodat buna-credin a reprezentantul
ui. Forma mputernicirii Art. 1.301. - mputernicirea nu produce efecte dect dac este
dat cu respectarea formelor cerute de lege pentru ncheierea valabil a contractului
pe care reprezentantul urmeaz s l ncheie. Justificarea puterii de a reprezenta Art.
1.302. - Contractantul poate ntotdeauna cere reprezentantului s fac dovada puterilo
r ncredinate de reprezentat i, dac reprezentarea este cuprins ntr-un nscris, s i remi
opie a nscrisului, semnat pentru conformitate. Conflictul de interese Art. 1.303.
- Contractul ncheiat de un reprezentant aflat n conflict de interese cu reprezenta
tul poate fi anulat la cererea reprezentatului, atunci cnd conflictul era cunoscu
t sau trebuia s fie cunoscut de contractant la data ncheierii contractului. Contra
ctul cu sine nsui i dubla reprezentare Art. 1.304. -
(1) Contractul ncheiat de reprezentant cu sine nsui, n nume propriu, este anulabil n
umai la cererea reprezentatului, cu excepia cazului n care reprezentantul a fost mp
uternicit n mod expres n acest sens sau cuprinsul contractului a fost determinat n
asemenea mod nct s exclud posibilitatea unui conflict de interese
(2) Dispoziiile alin. (1) se aplic i n cazul dublei reprezentri. ncetarea mputernicirii
Art. 1.305. - Puterea de reprezentare nceteaz prin renunarea de ctre reprezentant l
a mputernicire sau prin revocarea acesteia de ctre reprezentat. Modificarea i revoc
area mputernicirii Art. 1.306. - Modificarea i revocarea mputernicirii trebuie adus
e la cunotina terilor prin mijloace corespunztoare. n caz contrar, acestea nu sunt op
ozabile terilor dect dac se dovedete c acetia le cunoteau ori puteau s le cunoasc n
ul ncheierii contractului. Alte cauze de ncetare a puterii de a reprezenta Art. 1.
307. -
(1) Puterea de a reprezenta nceteaz prin decesul sau incapacitatea reprezentantulu
i ori a reprezentatului, dac din convenie ori din natura afacerii nu rezult contrar
iul
(2) Dac reprezentantul sau reprezentatul este persoan juridic, puterea de a repreze
nta nceteaz la data la care persoana juridic i nceteaz existena
(3) n cazul deschiderii procedurii insolvenei asupra reprezentantului sau reprezen
tatului, puterea de a reprezenta nceteaz n condiiile prevzute de lege
(4) ncetarea puterii de a reprezenta nu produce efecte n privina terilor care, n mome
ntul ncheierii contractului, nu cunoteau i nici nu trebuiau s cunoasc aceast mprejurare
. Obligaiile reprezentantului la ncetarea mputernicirii Art. 1.308. -
(1) La ncetarea puterilor ncredinate, reprezentantul este obligat s restituie reprez
entatului nscrisul care constat aceste puteri
(2) Reprezentantul nu poate reine acest nscris drept garanie a creanelor sale asupra
reprezentatului, dar poate s cear o copie a nscrisului, certificat de reprezentat,
cu meniunea c puterea de reprezentare a ncetat. Lipsa sau depirea puterii de reprezen
tare Art. 1.309. -
(1) Contractul ncheiat de persoana care acioneaz n calitate de reprezentant, ns fr a a
a mputernicire sau cu depirea puterilor conferite, nu produce efecte ntre reprezenta
t i ter
(2) Dac ns, prin comportamentul su, reprezentatul l-a determinat pe terul contractant
s cread n mod rezonabil c reprezentantul are puterea de a-l reprezenta i c acioneaz
mita puterilor conferite, reprezentatul nu se poate prevala fa de terul contractant
de lipsa puterii de a reprezenta. Rspunderea reprezentantului Art. 1.310. - Cel
care ncheie un contract n calitate de reprezentant, neavnd mputernicire ori depind lim
itele puterilor care i-au fost ncredinate, rspunde pentru prejudiciile cauzate terul
ui contractant care s-a ncrezut, cu bun-credin, n ncheierea valabil a contractului. Rat
ificarea Art. 1.311. -
(1) n cazurile prevzute la art. 1.309, cel n numele cruia s-a ncheiat contractul poat
e s l ratifice, respectnd formele cerute de lege pentru ncheierea sa valabil
(2) Terul contractant poate, printr-o notificare, s acorde un termen rezonabil pen
tru ratificare, dup a crui mplinire contractul nu mai poate fi ratificat. Efectele
ratificrii Art. 1.312. - Ratificarea are efect retroactiv, fr a afecta ns drepturile
dobndite de teri ntre timp. Transmisiunea facultii de a ratifica Art. 1.313. - Facult
atea de a ratifica se transmite motenitorilor. Desfiinarea contractului naintea rat
ificrii Art. 1.314. - Terul contractant i cel care a ncheiat contractul n calitate de
reprezentant pot conveni desfiinarea contractului ct timp acesta nu a fost ratifi
cat. SECIUNEA a 8-a Cesiunea contractului Noiune Art. 1.315. -
(1) O parte poate s i substituie un ter n raporturile nscute dintr-un contract numai d
ac prestaiile nu au fost nc integral executate, iar cealalt parte consimte la aceasta
(2) Sunt exceptate cazurile anume prevzute de lege. Forma cesiunii Art. 1.316. -
Cesiunea contractului i acceptarea acesteia de ctre contractantul cedat trebuie nch
eiate n forma cerut de lege pentru validitatea contractului cedat. Momentul cesiun
ii Art. 1.317. -
(1) Dac o parte a consimit n mod anticipat ca partea cealalt s i poat substitui un ter
aporturile nscute din contract, cesiunea produce efecte fa de acea parte din moment
ul n care substituirea i este notificat ori, dup caz, din momentul n care o accept
(2) n cazul n care toate elementele contractului rezult dintr-un nscris n care este c
uprins clauza la ordin sau o alt meniune echivalent, dac prin lege nu se prevede altfel
, girarea nscrisului produce efectul substituirii giratarului n toate drepturile i
obligaiile girantului
(3) Dispoziiile n materie de carte funciar, precum i dispoziiile referitoare la trans
ferul ori publicitatea anumitor categorii de bunuri mobile rmn aplicabile. Liberar
ea cedentului Art. 1.318. -
(1) Cedentul este liberat de obligaiile sale fa de contractantul cedat din momentul
n care substituirea i produce efectele fa de acesta
(2) n cazul n care a declarat c nu l libereaz pe cedent, contractantul cedat se poate
ndrepta mpotriva acestuia atunci cnd cesionarul nu i execut obligaiile. n acest caz,
ntractantul cedat trebuie, sub sanciunea pierderii dreptului de regres mpotriva ce
dentului, s i notifice neexecutarea obligaiilor de ctre cesionar, n termen de 15 zile
de la data neexecutrii sau, dup caz, de la data la care a cunoscut faptul neexecu
trii. Excepiile contractantului cedat Art. 1.319. - Contractantul cedat poate opun
e cesionarului toate excepiile ce rezult din contract. Contractantul cedat nu poat
e invoca ns fa de cesionar vicii de consimmnt, precum i orice aprri sau excepii ns
aporturile sale cu cedentul dect dac i-a rezervat acest drept atunci cnd a consimit l
a substituire. Obligaia de garanie Art. 1.320. -
(1) Cedentul garanteaz validitatea contractului
(2) Atunci cnd cedentul garanteaz executarea contractului, acesta va fi inut ca un
fideiusor pentru obligaiile contractantului cedat. SECIUNEA a 9-a ncetarea contract
ului Cauzele de ncetare Art. 1.321. - Contractul nceteaz, n condiiile legii, prin exe
cutare, acordul de voin al prilor, denunare unilateral, expirarea termenului, ndeplinir
ea sau, dup caz, nendeplinirea condiiei, imposibilitate fortuit de executare, precum
i din orice alte cauze prevzute de lege. Efectele ncetrii Art. 1.322. - La ncetarea
contractului prile sunt liberate de obligaiile asumate. Ele pot fi ns inute la reparar
ea prejudiciilor cauzate i, dup caz, la restituirea, n natur sau prin echivalent, a
prestaiilor primite n urma ncheierii contractului. Restituirea prestaiilor Art. 1.32
3. - Restituirea prestaiilor primite se face potrivit dispoziiilor art. 1.635-1.64
9.
CAPITOLUL II Actul juridic unilateral
SECIUNEA 1
Dispoziii generale Noiune Art. 1.324. - Este unilateral actul juridic care presupu
ne numai manifestarea de voin a autorului su. Regimul juridic Art. 1.325. - Dac prin
lege nu se prevede altfel, dispoziiile legale privitoare la contracte se aplic n m
od corespunztor actelor unilaterale. Actele unilaterale supuse comunicrii Art. 1.3
26. -
(1) Actul unilateral este supus comunicrii atunci cnd constituie, modific sau sting
e un drept al destinatarului i ori de cte ori informarea destinatarului este neces
ar potrivit naturii actului
(2) Dac prin lege nu se prevede altfel, comunicarea se poate face n orice modalita
te adecvat, dup mprejurri
(3) Actul unilateral produce efecte din momentul n care comunicarea ajunge la des
tinatar, chiar dac acesta nu a luat cunotin de aceasta din motive care nu i sunt impu
tabile. SECIUNEA a 2-a Actul unilateral ca izvor de obligaii Promisiunea unilatera
l Art. 1.327. -
(1) Promisiunea unilateral fcut cu intenia de a se obliga independent de acceptare l
leag numai pe autor
(2) Destinatarul actului poate s refuze dreptul astfel nscut
(3) Dac autorul actului nu a stipulat expres un termen, promisiunea se consider fcu
t pentru o anumit durat, potrivit cu natura obligaiei i cu mprejurrile n care a fost a
mat. Promisiunea public de recompens Art. 1.328. -
(1) Cel care promite n mod public o recompens n schimbul executrii unei prestaii este
obligat s fac plata, chiar dac prestaia a fost executat fr a se cunoate promisiunea
(2) Dac prestaia a fost executat de mai multe persoane mpreun, recompensa se mparte ntr
e ele, potrivit contribuiei fiecreia la obinerea rezultatului, iar dac aceasta nu se
poate stabili, recompensa se mparte n mod egal
(3) Atunci cnd prestaia a fost executat separat de mai multe persoane, recompensa s
e cuvine aceleia care a comunicat cea dinti rezultatul. Revocarea promisiunii pub
lice de recompens Art. 1.329. -
(1) Promisiunea poate fi revocat n aceeai form n care a fost fcut public sau ntr-o fo
hivalent
(2) Revocarea nu produce efecte fa de cel care, mai nainte de publicarea ei, a exec
utat prestaia
(3) Dac revocarea a fost fcut fr just cauz, autorul promisiunii datoreaz o despgubire
itabil, care nu va putea depi recompensa promis, celor care nainte de publicarea revo
crii au fcut cheltuieli n vederea executrii prestaiei. Cu toate acestea, promitentul
nu datoreaz despgubiri, dac dovedete c rezultatul cerut nu putea fi obinut
(4) Dreptul la aciunea n despgubire se prescrie n termen de un an de la data publicri
i revocrii.
CAPITOLUL III Faptul juridic licit
SECIUNEA 1
Gestiunea de afaceri Condiii Art. 1.330. -
(1) Exist gestiune de afaceri atunci cnd, fr s fie obligat, o persoan, numit gerant, g
tioneaz n mod voluntar i oportun afacerile altei persoane, numit gerat, care nu cuno
ate existena gestiunii sau, cunoscnd gestiunea, nu este n msur s desemneze un mandatar
ori s se ngrijeasc n alt fel de afacerile sale
(2) Cel care, fr s tie, lucreaz n interesul altuia nu este inut de obligaiile ce i re
potrivit legii, gerantului. El este ndreptit la restituire potrivit regulilor apli
cabile mbogirii fr just cauz
(3) Nu exist gestiune de afaceri atunci cnd cel care administreaz afacerile unei al
te persoane acioneaz cu intenia de a o gratifica. Obligaia de ntiinare Art. 1.331. - Ge
rantul trebuie s l ntiineze pe gerat despre gestiunea nceput de ndat ce acest lucru e
posibil. Continuarea gestiunii Art. 1.332. - Gestiunea de afaceri l oblig pe geran
t s continue gestiunea nceput pn cnd o poate abandona fr riscul vreunei pierderi ori p
geratul, personal sau prin reprezentant, ori, dup caz, motenitorii acestuia sunt n
msur s o preia. Continuarea gestiunii de ctre motenitorii gerantului Art. 1.333. - M
otenitorii gerantului care cunosc gestiunea sunt inui s continue afacerile ncepute de
acesta din urm, n aceleai condiii ca i gerantul. Diligena datorat de gerant Art. 1.334
. -
(1) Gerantul este dator s se ngrijeasc de interesele geratului cu diligena pe care u
n bun proprietar o depune n administrarea bunurilor sale
(2) Cnd gestiunea a urmrit s l apere pe gerat de o pagub iminent, gerantul nu rspunde d
ect pentru prejudiciile cauzate geratului cu intenie sau din culp grav. Obligaiile ge
rantului Art. 1.335. - La ncetarea gestiunii, gerantul trebuie s dea socoteal gerat
ului i s i remit acestuia toate bunurile obinute cu ocazia gestiunii. Actele ncheiate
de gerant Art. 1.336. -
(1) Gerantul care acioneaz n nume propriu este inut fa de terii cu care a contractat, f
a limita dreptul oricruia dintre acetia de a se regresa mpotriva geratului
(2) Atunci cnd acioneaz n numele geratului, gerantul nu este inut fa de terii cu care
contractat dect dac geratul nu este obligat fa de acetia. Obligaiile geratului Art. 1.
337. -
(1) Atunci cnd condiiile gestiunii de afaceri sunt ntrunite, chiar dac rezultatul nu
a fost atins, geratul trebuie s ramburseze gerantului cheltuielile necesare, pre
cum i, n limita sporului de valoare, cheltuielile utile fcute de gerant, mpreun cu do
bnzile din ziua n care au fost efectuate, i s l despgubeasc pentru prejudiciul pe care,
fr culpa sa, gerantul l-a suferit din cauza gestiunii
(2) Geratul trebuie s execute i obligaiile nscute din actele necesare i utile care, n
numele ori n beneficiul su, au fost ncheiate de gerant
(3) Caracterul necesar sau util al actelor i cheltuielilor se apreciaz la momentul
la care gerantul le-a fcut
(4) n vederea garantrii cheltuielilor necesare, gerantul are dreptul de a cere ins
tanei, n urma unei expertize dispuse de aceasta cu procedura prevzut de lege pentru
ordonana preedinial, nscrierea n cartea funciar a unei ipoteci legale, n condiiile le
mpotrivirea beneficiarului gestiunii Art. 1.338. -
(1) Cel care ncepe sau continu o gestiune, cunoscnd sau trebuind s cunoasc mpotrivirea
titularului afacerii, poate cere numai restituirea cheltuielilor necesare. n ace
st caz, instana, la cererea titularului afacerii, poate acorda un termen pentru e
xecutarea obligaiei de restituire
(2) Cel care ignor mpotrivirea titularului este rspunztor pentru prejudiciile cauzat
e chiar i din cea mai uoar culp. Gestiunea inoportun Art. 1.339. - Actele i cheltuieli
le care, fr a fi necesare sau utile, au fost efectuate pe perioada gestiunii l obli
g pe gerat la restituire numai n msura n care i-au procurat vreun avantaj. Ratificar
ea gestiunii Art. 1.340. - n privina actelor juridice, gestiunea ratificat produce,
de la data cnd a fost nceput, efectele unui mandat. SECIUNEA a 2-a Plata nedatorat N
oiune Art. 1.341. -
(1) Cel care pltete fr a datora are dreptul la restituire
(2) Nu este supus restituirii ceea ce s-a pltit cu titlu de liberalitate sau gest
iune de afaceri
(3) Se prezum, pn la proba contrar, c plata s-a fcut cu intenia de a stinge o datorie p
roprie. Plata primit cu bun-credin de creditor Art. 1.342. -
(1) Restituirea nu poate fi dispus atunci cnd, n urma plii, cel care a primit-o cu bu
n-credin a lsat s se mplineasc termenul de prescripie ori s-a lipsit, n orice mod, de
lul su de crean sau a renunat la garaniile creanei
(2) n acest caz, cel care a pltit are drept de regres mpotriva adevratului debitor n
temeiul subrogaiei legale n drepturile creditorului pltit. Restituirea plii anticipat
e Art. 1.343. - Ceea ce debitorul a pltit nainte de mplinirea termenului suspensiv
nu se poate restitui dect atunci cnd plata s-a fcut prin dol sau violen. De asemenea,
este supus restituirii i plata fcut nainte de ndeplinirea condiiei suspensive. Reguli
aplicabile restituirii Art. 1.344. - Restituirea plii nedatorate se face potrivit
dispoziiilor art. 1.635-1.649. SECIUNEA a 3-a mbogirea fr just cauz Condiii Art. 1.3
Cel care, n mod neimputabil, s-a mbogit fr just cauz n detrimentul altuia este obliga
restituire, n msura pierderii patrimoniale suferite de cealalt persoan, dar fr a fi in
ut dincolo de limita propriei sale mbogiri. mbogirea justificat Art. 1.346. - mbogir
e justificat atunci cnd rezult:
a) din executarea unei obligaii valabile;
b) din neexercitarea de ctre cel pgubit a unui drept contra celui mbogit;
c) dintr-un act ndeplinit de cel pgubit n interesul su personal i exclusiv, pe riscul
su ori, dup caz, cu intenia de a gratifica. Condiiile i ntinderea restituirii Art. 1.
347. -
(1) Restituirea nu este datorat dect dac mbogirea subzist la data sesizrii instanei
(2) Cel care s-a mbogit este obligat la restituire, n condiiile prevzute la art. 1.639
i urmtoarele. Caracterul subsidiar Art. 1.348. - Cererea de restituire nu poate f
i admis, dac cel prejudiciat are dreptul la o alt aciune pentru a obine ceea ce i este
datorat.
CAPITOLUL IV Rspunderea civil
SECIUNEA 1
Dispoziii generale Rspunderea delictual Art. 1.349. -
(1) Orice persoan are ndatorirea s respecte regulile de conduit pe care legea sau ob
iceiul locului le impune i s nu aduc atingere, prin aciunile ori inaciunile sale, dre
pturilor sau intereselor legitime ale altor persoane
(2) Cel care, avnd discernmnt, ncalc aceast ndatorire rspunde de toate prejudiciile ca
ate, fiind obligat s le repare integral
(3) n cazurile anume prevzute de lege, o persoan este obligat s repare prejudiciul ca
uzat de fapta altuia, de lucrurile ori animalele aflate sub paza sa, precum i de
ruina edificiului
(4) Rspunderea pentru prejudiciile cauzate de produsele cu defecte se stabilete pr
in lege special. Rspunderea contractual Art. 1.350. -
(1) Orice persoan trebuie s i execute obligaiile pe care le-a contractat
(2) Atunci cnd, fr justificare, nu i ndeplinete aceast ndatorire, ea este rspunztoa
ejudiciul cauzat celeilalte pri i este obligat s repare acest prejudiciu, n condiiile l
egii
(3) Dac prin lege nu se prevede altfel, niciuna dintre pri nu poate nltura aplicarea
regulilor rspunderii contractuale pentru a opta n favoarea altor reguli care i-ar
fi mai favorabile. SECIUNEA a 2-a Cauze exoneratoare de rspundere Fora major i cazul
fortuit Art. 1.351. -
(1) Dac legea nu prevede altfel sau prile nu convin contrariul, rspunderea este nltura
t atunci cnd prejudiciul este cauzat de for major sau de caz fortuit
(2) Fora major este orice eveniment extern, imprevizibil, absolut invincibil i inev
itabil
(3) Cazul fortuit este un eveniment care nu poate fi prevzut i nici mpiedicat de ctr
e cel care ar fi fost chemat s rspund dac evenimentul nu s-ar fi produs
(4) Dac, potrivit legii, debitorul este exonerat de rspundere contractual pentru un
caz fortuit, el este, de asemenea, exonerat i n caz de for major. Fapta victimei sau
a terului Art. 1.352. - Fapta victimei nsei i fapta terului nltur rspunderea chiar d
au caracteristicile forei majore, ci doar pe cele ale cazului fortuit, ns numai n c
azurile n care, potrivit legii sau conveniei prilor, cazul fortuit este exonerator d
e rspundere. Exerciiul drepturilor Art. 1.353. - Cel care cauzeaz un prejudiciu pri
n chiar exerciiul drepturilor sale nu este obligat s l repare, cu excepia cazului n c
are dreptul este exercitat abuziv. Alte cauze de exonerare Art. 1.354. - Victima
nu poate obine repararea prejudiciului cauzat de persoana care i-a acordat ajuto
r n mod dezinteresat sau de lucrul, animalul ori edificiul de care s-a folosit cu
titlu gratuit dect dac dovedete intenia sau culpa grav a celui care, potrivit legii,
ar fi fost chemat s rspund. Clauze privind rspunderea Art. 1.355. -
(1) Nu se poate exclude sau limita, prin convenii sau acte unilaterale, rspunderea
pentru prejudiciul material cauzat altuia printr-o fapt svrit cu intenie sau din culp
grav
(2) Sunt valabile clauzele care exclud rspunderea pentru prejudiciile cauzate, pr
intr-o simpl impruden sau neglijen, bunurilor victimei
(3) Rspunderea pentru prejudiciile cauzate integritii fizice sau psihice ori sntii nu p
oate fi nlturat ori diminuat dect n condiiile legii
(4) Declaraia de acceptare a riscului producerii unui prejudiciu nu constituie, p
rin ea nsi, renunarea victimei la dreptul de a obine plata despgubirilor. Anunuri privi
toare la rspundere Art. 1.356. -
(1) Un anun care exclude sau limiteaz rspunderea contractual, indiferent dac este adu
s ori nu la cunotina publicului, nu are niciun efect dect dac acela care l invoc face
dovada c cel prejudiciat cunotea existena anunului la momentul ncheierii contractului
(2) Printr-un anun nu poate fi exclus sau limitat rspunderea delictual pentru prejudi
ciile cauzate victimei. Un asemenea anun poate avea ns valoarea semnalrii unui peric
ol, fiind aplicabile, dup mprejurri, dispoziiile art. 1.371 alin. (1). SECIUNEA a 3-a
Rspunderea pentru fapta proprie Condiiile rspunderii Art. 1.357. -
(1) Cel care cauzeaz altuia un prejudiciu printr-o fapt ilicit, svrit cu vinovie, est
ligat s l repare
(2) Autorul prejudiciului rspunde pentru cea mai uoar culp. Criterii particulare de
apreciere a vinoviei Art. 1.358. - Pentru aprecierea vinoviei se va ine seama de mprej
urrile n care s-a produs prejudiciul, strine de persoana autorului faptei, precum i,
dac este cazul, de faptul c prejudiciul a fost cauzat de un profesionist n exploat
area unei ntreprinderi. Repararea prejudiciului constnd n vtmarea unui interes Art. 1
.359. - Autorul faptei ilicite este obligat s repare prejudiciul cauzat i cnd acest
a este urmare a atingerii aduse unui interes al altuia, dac interesul este legiti
m, serios i, prin felul n care se manifest, creeaz aparena unui drept subiectiv. Legi
tima aprare Art. 1.360. -
(1) Nu datoreaz despgubire cel care, fiind n legitim aprare, a cauzat agresorului un
prejudiciu
(2) Cu toate acestea, va putea fi obligat la plata unei indemnizaii adecvate i ech
itabile cel care a svrit o infraciune prin depirea limitelor legitimei aprri. Starea d
necesitate Art. 1.361. - Cel care, aflat n stare de necesitate, a distrus sau a d
eteriorat bunurile altuia pentru a se apra pe sine ori bunurile proprii de un pre
judiciu sau pericol iminent este obligat s repare prejudiciul cauzat, potrivit re
gulilor aplicabile mbogirii fr just cauz. Obligaia terului de reparare a prejudiciulu
t. 1.362. - Dac, n cazurile prevzute la art. 1.360 alin. (2) i art. 1.361, fapta pgub
itoare a fost svrit n interesul unei tere persoane, cel prejudiciat se va ndrepta mpot
va acesteia n temeiul mbogirii fr just cauz. Divulgarea secretului comercial Art. 1.36
- O persoan se poate exonera de rspundere pentru prejudiciul cauzat prin divulgar
ea secretului comercial dovedind c divulgarea a fost impus de mprejurri grave ce pri
veau sntatea sau sigurana public. ndeplinirea unei activiti impuse ori permise de lege
Art. 1.364. - ndeplinirea unei activiti impuse ori permise de lege sau ordinul supe
riorului nu l exonereaz de rspundere pe cel care putea s i dea seama de caracterul ili
cit al faptei sale svrite n asemenea mprejurri. Efectele hotrrii penale Art. 1.365. -
stana civil nu este legat de dispoziiile legii penale i nici de hotrrea definitiv de a
itare sau de ncetare a procesului penal n ceea ce privete existena prejudiciului ori
a vinoviei autorului faptei ilicite. Rspunderea minorului i a celui pus sub interdi
cie judectoreasc Art. 1.366. -
(1) Minorul care nu a mplinit vrsta de 14 ani sau persoana pus sub interdicie judecto
reasc nu rspunde de prejudiciul cauzat, dac nu se dovedete discernmntul su la data sv
faptei
(2) Minorul care a mplinit vrsta de 14 ani rspunde de prejudiciul cauzat, n afar de c
azul n care dovedete c a fost lipsit de discernmnt la data svririi faptei. Rspunderea
or persoane lipsite de discernmnt Art. 1.367. -
(1) Cel care a cauzat un prejudiciu nu este rspunztor dac n momentul n care a svrit fa
a pgubitoare era ntr-o stare, chiar vremelnic, de tulburare a minii care l-a pus n ne
putin de a-i da seama de urmrile faptei sale
(2) Cu toate acestea, cel care a cauzat prejudiciul este rspunztor, dac starea vrem
elnic de tulburare a minii a fost provocat de el nsui, prin beia produs de alcool, de s
tupefiante sau de alte substane. Obligaia subsidiar de indemnizare a victimei Art.
1.368. -
(1) Lipsa discernmntului nu l scutete pe autorul prejudiciului de plata unei indemni
zaii ctre victim ori de cte ori nu poate fi angajat rspunderea persoanei care avea, po
trivit legii, ndatorirea de a-l supraveghea
(2) Indemnizaia va fi stabilit ntr-un cuantum echitabil, inndu-se seama de starea pat
rimonial a prilor. Rspunderea altor persoane Art. 1.369. -
(1) Cel care l-a ndemnat sau l-a determinat pe altul s cauzeze un prejudiciu, l-a
ajutat n orice fel s l pricinuiasc sau, cu bun tiin, a tinuit bunuri ce proveneau din
fapt ilicit ori a tras foloase din prejudicierea altuia rspunde solidar cu autorul
faptei
(2) Dispoziiile alin. (1) se aplic i n privina celui care, n orice fel, a mpiedicat ori
a ntrziat chemarea n judecat a autorului faptei ilicite. Imposibilitatea de individ
ualizare a autorului faptei ilicite Art. 1.370. - Dac prejudiciul a fost cauzat p
rin aciunea simultan sau succesiv a mai multor persoane, fr s se poat stabili c a fost
auzat sau, dup caz, c nu putea fi cauzat prin fapta vreuneia dintre ele, toate ace
ste persoane vor rspunde solidar fa de victim. Vinovia comun. Pluralitatea de cauze Art
. 1.371. -
(1) n cazul n care victima a contribuit cu intenie sau din culp la cauzarea ori la mr
irea prejudiciului sau nu le-a evitat, n tot sau n parte, dei putea s o fac, cel chem
at s rspund va fi inut numai pentru partea de prejudiciu pe care a pricinuit-o
(2) Dispoziiile alin. (1) se aplic i n cazul n care la cauzarea prejudiciului au cont
ribuit att fapta svrit de autor, cu intenie sau din culp, ct i fora major, cazul fo
i fapta terului pentru care autorul nu este obligat s rspund. SECIUNEA a 4-a Rspundere
a pentru fapta altuia Rspunderea pentru fapta minorului sau a celui pus sub inter
dicie Art. 1.372. -
(1) Cel care n temeiul legii, al unui contract ori al unei hotrri judectoreti este ob
ligat s supravegheze un minor sau o persoan pus sub interdicie rspunde de prejudiciul
cauzat altuia de ctre aceste din urme persoane
(2) Rspunderea subzist chiar n cazul cnd fptuitorul, fiind lipsit de discernmnt, nu rs
nde pentru fapta proprie
(3) Cel obligat la supraveghere este exonerat de rspundere numai dac dovedete c nu a
putut mpiedica fapta prejudiciabil. n cazul prinilor sau, dup caz, al tutorilor, dova
da se consider a fi fcut numai dac ei probeaz c fapta copilului constituie urmarea une
i alte cauze dect modul n care i-au ndeplinit ndatoririle decurgnd din exerciiul autori
tii printeti. Rspunderea comitenilor pentru prepui Art. 1.373. -
(1) Comitentul este obligat s repare prejudiciul cauzat de prepuii si ori de cte ori
fapta svrit de acetia are legtur cu atribuiile sau cu scopul funciilor ncredinate
(2) Este comitent cel care, n virtutea unui contract sau n temeiul legii, exercit d
irecia, supravegherea i controlul asupra celui care ndeplinete anumite funcii sau nsrci
nri n interesul su ori al altuia
(3) Comitentul nu rspunde dac dovedete c victima cunotea sau, dup mprejurri, putea s
asc, la data svririi faptei prejudiciabile, c prepusul a acionat fr nicio legtur cu
ile sau cu scopul funciilor ncredinate. Corelaia formelor de rspundere pentru fapta a
ltei persoane Art. 1.374. -
(1) Prinii nu rspund dac fac dovada c sunt ndeplinite cerinele rspunderii persoanei ca
avea obligaia de supraveghere a minorului
(2) Nicio alt persoan, n afara comitentului, nu rspunde pentru fapta prejudiciabil svr
de minorul care avea calitatea de prepus. Cu toate acestea, n cazul n care comiten
tul este printele minorului care a svrit fapta ilicit, victima are dreptul de a opta
asupra temeiului rspunderii. SECIUNEA a 5-a Rspunderea pentru prejudiciul cauzat de
animale sau de lucruri Rspunderea pentru prejudiciile cauzate de animale Art. 1.
375. - Proprietarul unui animal sau cel care se servete de el rspunde, independent
de orice culp, de prejudiciul cauzat de animal, chiar dac acesta a scpat de sub pa
za sa. Rspunderea pentru prejudiciile cauzate de lucruri Art. 1.376. -
(1) Oricine este obligat s repare, independent de orice culp, prejudiciul cauzat d
e lucrul aflat sub paza sa
(2) Dispoziiile alin. (1) sunt aplicabile i n cazul coliziunii unor vehicule sau n a
lte cazuri similare. Cu toate acestea, n astfel de cazuri, sarcina reparrii tuturo
r prejudiciilor va reveni numai celui a crui fapt culpabil ntrunete, fa de ceilali, co
iiile forei majore. Noiunea de paz Art. 1.377. - n nelesul dispoziiilor art. 1.375 i
6, are paza animalului sau a lucrului proprietarul ori cel care, n temeiul unei d
ispoziii legale sau al unui contract ori chiar numai n fapt, exercit n mod independe
nt controlul i supravegherea asupra animalului sau a lucrului i se servete de acest
a n interes propriu. Rspunderea pentru ruina edificiului Art. 1.378. - Proprietaru
l unui edificiu sau al unei construcii de orice fel este obligat s repare prejudic
iul cauzat prin ruina lor ori prin desprinderea unor pri din ele, dac aceasta este
urmarea lipsei de ntreinere sau a unui viciu de construcie. Alte cazuri de rspundere
Art. 1.379. -
(1) Cel care ocup un imobil, chiar fr niciun titlu, rspunde pentru prejudiciul cauza
t prin cderea sau aruncarea din imobil a unui lucru
(2) Dac, n cazul prevzut la alin. (1), sunt ndeplinite i condiiile rspunderii pentru pr
ejudiciile cauzate de lucruri, victima are un drept de opiune n vederea reparrii pr
ejudiciului. Cauze de exonerare Art. 1.380. - n cazurile prevzute la art. 1.375, 1
.376, 1.378 i 1.379 nu exist obligaie de reparare a prejudiciului, atunci cnd acesta
este cauzat exclusiv de fapta victimei nsei ori a unui ter sau este urmarea unui c
az de for major. SECIUNEA a 6-a Repararea prejudiciului n cazul rspunderii delictuale
Obiectul reparaiei Art. 1.381. -
(1) Orice prejudiciu d dreptul la reparaie
(2) Dreptul la reparaie se nate din ziua cauzrii prejudiciului, chiar dac acest drep
t nu poate fi valorificat imediat
(3) Dreptului la reparaie i sunt aplicabile, de la data naterii sale, toate dispozii
ile legale privind executarea, transmisiunea, transformarea i stingerea obligaiilo
r. Rspunderea solidar Art. 1.382. - Cei care rspund pentru o fapt prejudiciabil sunt i
nui solidar la reparaie fa de cel prejudiciat. Raporturile dintre debitori Art. 1.38
3. - ntre cei care rspund solidar, sarcina reparaiei se mparte proporional n msura n c
e fiecare a participat la cauzarea prejudiciului ori potrivit cu intenia sau cu g
ravitatea culpei fiecruia, dac aceast participare nu poate fi stabilit. n cazul n care
nici astfel nu se poate mpri sarcina reparaiei, fiecare va contribui n mod egal la r
epararea prejudiciului. Dreptul de regres Art. 1.384. -
(1) Cel care rspunde pentru fapta altuia se poate ntoarce mpotriva aceluia care a c
auzat prejudiciul, cu excepia cazului n care acesta din urm nu este rspunztor pentru
prejudiciul cauzat
(2) Cnd cel care rspunde pentru fapta altuia este statul, Ministerul Finanelor Publ
ice se va ntoarce n mod obligatoriu, pe cale judiciar, mpotriva aceluia care a cauza
t prejudiciul, n msura n care acesta din urm este rspunztor, potrivit legii speciale,
pentru producerea acelui prejudiciu
(3) Dac prejudiciul a fost cauzat de mai multe persoane, cel care, fiind rspunztor
pentru fapta uneia dintre ele, a pltit despgubirea se poate ntoarce i mpotriva celorl
alte persoane care au contribuit la cauzarea prejudiciului sau, dac va fi cazul, m
potriva celor care rspund pentru acestea. n toate cazurile, regresul va fi limitat
la ceea ce depete partea ce revine persoanei pentru care se rspunde i nu poate depi pa
rtea din despgubire ce revine fiecreia dintre persoanele mpotriva crora se exercit re
gresul
(4) n toate cazurile, cel care exercit regresul nu poate recupera partea din despgu
bire care corespunde propriei sale contribuii la cauzarea prejudiciului. ntinderea
reparaiei Art. 1.385. -
(1) Prejudiciul se repar integral, dac prin lege nu se prevede altfel
(2) Se vor putea acorda despgubiri i pentru un prejudiciu viitor dac producerea lui
este nendoielnic
(3) Despgubirea trebuie s cuprind pierderea suferit de cel prejudiciat, ctigul pe care
n condiii obinuite el ar fi putut s l realizeze i de care a fost lipsit, precum i chel
tuielile pe care le-a fcut pentru evitarea sau limitarea prejudiciului
(4) Dac fapta ilicit a determinat i pierderea ansei de a obine un avantaj sau de a ev
ita o pagub, reparaia va fi proporional cu probabilitatea obinerii avantajului ori, d
up caz, a evitrii pagubei, innd cont de mprejurri i de situaia concret a victimei. Fo
e reparaiei Art. 1.386. -
(1) Repararea prejudiciului se face n natur, prin restabilirea situaiei anterioare,
iar dac aceasta nu este cu putin ori dac victima nu este interesat de reparaia n natur
prin plata unei despgubiri, stabilite prin acordul prilor sau, n lips, prin hotrre jud
ectoreasc
(2) La stabilirea despgubirii se va avea n vedere, dac prin lege nu se prevede altf
el, data producerii prejudiciului
(3) Dac prejudiciul are un caracter de continuitate, despgubirea se acord sub form d
e prestaii periodice
(4) n cazul prejudiciului viitor, despgubirea, indiferent de forma n care s-a acord
at, va putea fi sporit, redus sau suprimat, dac, dup stabilirea ei, prejudiciul s-a mr
it, s-a micorat ori a ncetat. Vtmarea integritii corporale sau a sntii Art. 1.387. -
(1) n caz de vtmare a integritii corporale sau a sntii unei persoane, despgubirea tr
s cuprind, n condiiile art. 1.388 i 1.389, dup caz, echivalentul ctigului din munc de
e cel pgubit a fost lipsit sau pe care este mpiedicat s l dobndeasc, prin efectul pier
derii sau reducerii capacitii sale de munc. n afar de aceasta, despgubirea trebuie s ac
opere cheltuielile de ngrijire medical i, dac va fi cazul, cheltuielile determinate
de sporirea nevoilor de via ale celui pgubit, precum i orice alte prejudicii materia
le
(2) Despgubirea pentru pierderea sau nerealizarea ctigului din munc se acord, inndu-se
seama i de sporirea nevoilor de via ale celui prejudiciat, sub form de prestaii bneti p
eriodice. La cererea victimei, instana va putea acorda despgubirea, pentru motive
temeinice, sub forma unei sume globale
(3) n toate cazurile, instana va putea acorda celui pgubit o despgubire provizorie p
entru acoperirea nevoilor urgente. Stabilirea pierderii i a nerealizrii ctigului din
munc Art. 1.388. -
(1) Despgubirea pentru pierderea sau nerealizarea ctigului din munc se va stabili pe
baza venitului mediu lunar net din munc al celui pgubit din ultimul an nainte de p
ierderea sau reducerea capacitii sale de munc ori, n lips, pe baza venitului lunar ne
t pe care l-ar fi putut realiza, inndu-se seama de calificarea profesional pe care
o avea sau ar fi avut-o la terminarea pregtirii pe care era n curs s o primeasc
(2) Cu toate acestea, dac cel pgubit face dovada posibilitii obinerii unui venit din
munc mai mare n baza unui contract ncheiat n ultimul an, iar acesta nu a fost pus n e
xecutare, se va ine seama n stabilirea despgubirii de aceste venituri
(3) Dac cel pgubit nu avea o calificare profesional i nici nu era n curs s o primeasc,
despgubirea se va stabili pe baza salariului minim net pe economie. Vtmarea minorul
ui Art. 1.389. -
(1) Dac cel care a suferit vtmarea integritii corporale sau a sntii este un minor, de
irea stabilit potrivit prevederilor art. 1.388 alin. (1) va fi datorat de la data
cnd, n mod normal, minorul i-ar fi terminat pregtirea profesional pe care o primea
(2) Pn la acea dat, dac minorul avea un ctig la momentul vtmrii, despgubirea se va s
pe baza ctigului de care a fost lipsit, iar dac nu avea un ctig, potrivit dispoziiilo
r art. 1.388, care se aplic n mod corespunztor. Aceast din urm despgubire va fi datora
t de la data cnd minorul a mplinit vrsta prevzut de lege pentru a putea fi parte ntr-un
raport de munc. Persoana ndreptit la despgubire n caz de deces Art. 1.390. -
(1) Despgubirea pentru prejudiciile cauzate prin decesul unei persoane se cuvine
numai celor ndreptii, potrivit legii, la ntreinere din partea celui decedat
(2) Cu toate acestea, instana, innd seama de mprejurri, poate acorda despgubire i celui
cruia victima, fr a fi obligat de lege, i presta ntreinere n mod curent
(3) La stabilirea despgubirii se va ine seama de nevoile celui pgubit, precum i de v
eniturile pe care, n mod normal, cel decedat le-ar fi avut pe timpul pentru care
s-a acordat despgubirea. Dispoziiile art. 1.387-1.389 se aplic n mod corespunztor. Re
pararea prejudiciului nepatrimonial Art. 1.391. -
(1) n caz de vtmare a integritii corporale sau a sntii, poate fi acordat i o despg
ru restrngerea posibilitilor de via familial i social
(2) Instana judectoreasc va putea, de asemenea, s acorde despgubiri ascendenilor, desc
endenilor, frailor, surorilor i soului, pentru durerea ncercat prin moartea victimei,
precum i oricrei alte persoane care, la rndul ei, ar putea dovedi existena unui asem
enea prejudiciu
(3) Dreptul la despgubire pentru atingerile aduse drepturilor inerente personalitii
oricrui subiect de drept va putea fi cedat numai n cazul cnd a fost stabilit print
r-o tranzacie sau printr-o hotrre judectoreasc definitiv
(4) Dreptul la despgubire, recunoscut potrivit dispoziiilor prezentului articol, n
u trece la motenitori. Acetia l pot ns exercita, dac aciunea a fost pornit de defunct
(5) Dispoziiile art. 253-256 rmn aplicabile. Cheltuieli de ngrijire a sntii. Cheltuiel
de nmormntare Art. 1.392. - Cel care a fcut cheltuieli pentru ngrijirea sntii victimei
au, n caz de deces al acesteia, pentru nmormntare are dreptul la napoierea lor de la
cel care rspunde pentru fapta ce a prilejuit aceste cheltuieli. Despgubirea n rapo
rt cu ajutorul i pensia Art. 1.393. -
(1) Dac n cadrul asigurrilor sociale s-a recunoscut dreptul la un ajutor sau la o p
ensie, reparaia este datorat numai n msura n care paguba suferit prin vtmare sau moart
depete ajutorul ori pensia
(2) Ct timp ajutorul sau pensia nu a fost efectiv acordat sau, dup caz, refuzat celu
i pgubit, instana nu l poate obliga pe cel chemat s rspund dect la o despgubire proviz
ie, n condiiile dispoziiilor art. 1.387 alin. (3). Prorogarea termenului prescripiei
Art. 1.394. - n toate cazurile n care despgubirea deriv dintr-un fapt supus de lege
a penal unei prescripii mai lungi dect cea civil, termenul de prescripie a rspunderii
penale se aplic i dreptului la aciunea n rspundere civil. Suspendarea prescripiei Art.
1.395. - Prescripia dreptului la aciune cu privire la repararea prejudiciului cauz
at prin vtmarea integritii corporale sau a sntii ori prin decesul unei persoane este s
pendat pn la stabilirea pensiei sau a ajutoarelor ce s-ar cuveni, n cadrul asigurrilo
r sociale, celui ndreptit la reparaie.
TITLUL III Modalitile obligaiilor
CAPITOLUL I Dispoziii generale
Categorii de obligaii Art. 1.396. -
(1) Obligaiile pot fi pure i simple, obligaii simple sau afectate de modaliti
(2) Obligaiile pure i simple nu sunt susceptibile de modaliti. Obligaii simple Art. 1
.397. -
(1) Obligaia simpl nu este afectat de termen sau condiie i poate fi executat imediat,
din proprie iniiativ sau la cererea creditorului
(2) Obligaia este simpl, iar nu condiional, dac eficacitatea sau desfiinarea ei depind
e de un eveniment care, fr ca prile s tie, avusese deja loc n momentul n care debitoru
s-a obligat sub condiie. Obligaii afectate de modaliti Art. 1.398. - Obligaiile pot f
i afectate de termen sau condiie.
CAPITOLUL II Condiia
Obligaia condiional Art. 1.399. - Este afectat de condiie obligaia a crei eficacitate s
au desfiinare depinde de un eveniment viitor i nesigur. Condiia suspensiv Art. 1.400
. - Condiia este suspensiv atunci cnd de ndeplinirea sa depinde eficacitatea obligaie
i. Condiia rezolutorie Art. 1.401. -
(1) Condiia este rezolutorie atunci cnd ndeplinirea ei determin desfiinarea obligaiei
(2) Pn la proba contrar, condiia se prezum a fi rezolutorie ori de cte ori scadena obli
gaiilor principale preced momentul la care condiia s-ar putea ndeplini. Condiia impos
ibil, ilicit sau imoral Art. 1.402. - Condiia imposibil, contrar legii sau bunelor mor
avuri este considerat nescris, iar dac este nsi cauza contractului, atrage nulitatea a
bsolut a acestuia. Condiia pur potestativ Art. 1.403. - Obligaia contractat sub o con
diie suspensiv ce depinde exclusiv de voina debitorului nu produce niciun efect. Co
nstatarea ndeplinirii condiiei Art. 1.404. -
(1) ndeplinirea condiiei se apreciaz dup criteriile stabilite de pri sau pe care acest
ea este probabil s le fi avut n vedere dup mprejurri
(2) Cnd obligaia este contractat sub condiia producerii unui eveniment ntr-un anumit
termen, condiia este socotit nendeplinit dac termenul s-a mplinit fr ca evenimentul s
produc. n lipsa unui termen, condiia se consider nendeplinit numai atunci cnd este sigu
r c evenimentul nu se va produce
(3) Atunci cnd obligaia este contractat sub condiia c un eveniment nu se va produce nt
r-un anumit termen, condiia se consider ndeplinit dac este sigur c evenimentul nu se v
a produce. n lipsa unui termen, condiia nu se consider ndeplinit dect atunci cnd este s
igur c evenimentul nu se va produce
(4) Partea interesat poate cere oricnd instanei s constate ndeplinirea sau nendeplinir
ea condiiei. Determinarea ndeplinirii sau nendeplinirii condiiei Art. 1.405. -
(1) Condiia se consider ndeplinit dac debitorul obligat sub aceast condiie mpiedic re
area ei
(2) Condiia se consider nendeplinit dac partea interesat de ndeplinirea condiiei deter
n, cu rea-credin, realizarea evenimentului. Renunarea la condiie Art. 1.406. -
(1) Partea n al crei interes exclusiv a fost stipulat condiia este liber s renune unila
teral la aceasta att timp ct condiia nu s-a ndeplinit
(2) Renunarea la condiie face ca obligaia s fie simpl. Efectele ndeplinirii condiiei Ar
t. 1.407. -
(1) Condiia ndeplinit este prezumat a produce efecte retroactiv, din momentul ncheier
ii contractului, dac din voina prilor, natura contractului ori dispoziiile legale nu
rezult contrariul
(2) n cazul contractelor cu executare continu sau succesiv afectate de o condiie rez
olutorie, ndeplinirea acesteia, n lipsa unei stipulaii contrare, nu are niciun efec
t asupra prestaiilor deja executate
(3) Atunci cnd condiia suspensiv produce efecte retroactive, n caz de ndeplinire, deb
itorul este obligat la executare ca i cum obligaia ar fi fost simpl. Actele ncheiate
de proprietarul sub condiie suspensiv sunt valabile i, n cazul ndeplinirii condiiei,
produc efecte de la data ncheierii lor
(4) Atunci cnd condiia rezolutorie produce efecte retroactive, n caz de ndeplinire,
fiecare dintre pri este obligat s restituie celeilalte prestaiile pe care le-a primit
n temeiul obligaiei ca i cum aceasta nu ar fi existat niciodat. Dispoziiile privitoa
re la restituirea prestaiilor se aplic n mod corespunztor. Transmiterea obligaiei con
diionale Art. 1.408. -
(1) Obligaia afectat de condiie este transmisibil, drepturile dobnditorului fiind ns su
puse aceleiai condiii
(2) Obligaia afectat de condiie se poate prelua, dispoziiile art. 1.599-1.608 aplicnd
u-se n mod corespunztor. Actele conservatorii Art. 1.409. - Creditorul poate, chia
r nainte de ndeplinirea condiiei, s fac orice acte de conservare a dreptului su. Fruct
ele culese naintea ndeplinirii condiiei Art. 1.410. - n lips de stipulaie sau preveder
e legal contrar, fructele culese ori ncasate naintea ndeplinirii condiiei se cuvin pro
prietarului sub condiie rezolutorie.
CAPITOLUL III Termenul
Obligaia afectat de termen Art. 1.411. -
(1) Obligaia este afectat de termen atunci cnd executarea sau stingerea ei depinde
de un eveniment viitor i sigur
(2) Termenul poate fi stabilit de pri sau de instan ori prevzut de lege. Categorii de
termene Art. 1.412. -
(1) Termenul este suspensiv atunci cnd, pn la mplinirea lui, este amnat scadena obliga
i
(2) Termenul este extinctiv atunci cnd, la mplinirea lui, obligaia se stinge. Benef
iciul termenului Art. 1.413. -
(1) Termenul profit debitorului, afar de cazul cnd din lege, din voina prilor sau din m
prejurri rezult c a fost stipulat n favoarea creditorului sau a ambelor pri
(2) Cel ce are beneficiul exclusiv al termenului poate renuna oricnd la acesta, fr c
onsimmntul celeilalte pri. Efectul termenului suspensiv Art. 1.414. - Ceea ce este da
torat cu termen nu se poate cere nainte de mplinirea acestuia, dar ceea ce s-a exe
cutat de bunvoie i n cunotin de cauz nainte de mplinirea termenului nu este supus res
irii. Stabilirea judiciar a termenului Art. 1.415. -
(1) Atunci cnd prile convin s amne stabilirea termenului sau las uneia dintre ele sarc
ina de a-l stabili i cnd, dup o durat rezonabil de timp, termenul nu a fost nc stabilit
, instana poate, la cererea uneia dintre pri, s fixeze termenul innd seama de natura o
bligaiei, de situaia prilor i de orice alte mprejurri
(2) Instana poate, de asemenea, s fixeze termenul atunci cnd, prin natura sa, oblig
aia presupune un termen i nu exist nicio convenie prin care acesta s poat fi determina
t
(3) Cererea pentru stabilirea termenului se soluioneaz potrivit regulilor aplicabi
le ordonanei preediniale, fiind supus prescripiei, care ncepe s curg de la data nchei
contractului. Calculul termenelor Art. 1.416. - Calculul termenelor, indiferent
de durata i izvorul lor, se face potrivit regulilor stabilite n titlul III din ca
rtea a VI-a. Decderea din beneficiul termenului Art. 1.417. -
(1) Debitorul decade din beneficiul termenului dac se afl n stare de insolvabilitat
e sau, dup caz, de insolven declarat n condiiile legii, precum i atunci cnd, cu inten
au dintr-o culp grav, diminueaz prin fapta sa garaniile constituite n favoarea credit
orului sau nu constituie garaniile promise
(2) n sensul prevederilor alin. (1), starea de insolvabilitate rezult din inferior
itatea activului patrimonial ce poate fi supus, potrivit legii, executrii silite,
fa de valoarea total a datoriilor exigibile. Dac prin lege nu se prevede altfel, ac
east stare se constat de instan, care, n acest scop, poate ine seama de anumite mprejur
i, precum dispariia intempestiv a debitorului, neplata unor datorii devenite scade
nte, declanarea mpotriva sa a unei proceduri de executare silit i altele asemenea
(3) Decderea din beneficiul termenului poate fi cerut i atunci cnd, din culpa sa, de
bitorul ajunge n situaia de a nu mai satisface o condiie considerat esenial de credito
r la data ncheierii contractului. n acest caz, este necesar s se fi stipulat expres
caracterul esenial al condiiei i posibilitatea sanciunii decderii, precum i s fi exist
at un interes legitim pentru creditor s considere condiia respectiv drept esenial. Ex
igibilitatea anticipat Art. 1.418. - Renunarea la termen sau decderea din beneficiu
l termenului face ca obligaia s devin de ndat exigibil. Inopozabilitatea decderii din t
ermen Art. 1.419. - Decderea din beneficiul termenului a unui debitor, chiar soli
dar, nu este opozabil celorlali codebitori. Nerealizarea evenimentului Art. 1.420.
- Dac un eveniment pe care prile l consider ca fiind un termen nu se realizeaz, oblig
aia devine exigibil n ziua n care evenimentul ar fi trebuit n mod normal s se produc.
acest caz, sunt aplicabile prevederile prezentului capitol.
TITLUL IV Obligaiile complexe
CAPITOLUL I Obligaiile divizibile i obligaiile indivizibile
Categorii Art. 1.421. - Obligaiile pot fi divizibile sau indivizibile. Obligaia di
vizibil Art. 1.422. -
(1) Obligaia este divizibil ntre mai muli debitori atunci cnd acetia sunt obligai fa
reditor la aceeai prestaie, dar fiecare dintre ei nu poate fi constrns la executare
a obligaiei dect separat i n limita prii sale din datorie
(2) Obligaia este divizibil ntre mai muli creditori atunci cnd fiecare dintre acetia n
u poate s cear de la debitorul comun dect executarea prii sale din crean. Prezumia de
alitate Art. 1.423. - Dac prin lege ori prin contract nu se dispune altfel, debit
orii unei obligaii divizibile sunt inui fa de creditor n pri egale. Aceast regul se
mod similar, i n privina creditorilor. Prezumia de divizibilitate. Excepii Art. 1.42
4. - Obligaia este divizibil de plin drept, cu excepia cazului n care indivizibilita
tea a fost stipulat n mod expres ori obiectul obligaiei nu este, prin natura sa, su
sceptibil de divizare material sau intelectual. Efectele obligaiei indivizibile Art
. 1.425. -
(1) Obligaia indivizibil nu se divide ntre debitori, ntre creditori i nici ntre motenit
orii acestora
(2) Fiecare dintre debitori sau dintre motenitorii acestora poate fi constrns sepa
rat la executarea ntregii obligaii i, respectiv, fiecare dintre creditori sau dintr
e motenitorii acestora poate cere executarea integral. Solidaritatea i indivizibili
tatea Art. 1.426. -
(1) Solidaritatea debitorilor sau creditorilor nu atrage, prin ea nsi, indivizibili
tatea obligaiilor
(2) n lips de stipulaie contrar, creditorii i debitorii unei obligaii indivizibile nu
sunt legai solidar. Divizibilitatea obligaiei ntre motenitori Art. 1.427. - Obligaia
divizibil prin natura ei care nu are dect un singur debitor i un singur creditor tr
ebuie s fie executat ntre acetia ca i cum ar fi indivizibil, ns ea rmne divizibil
torii fiecruia dintre ei. Executarea n natur Art. 1.428. - Cnd executarea obligaiei i
ndivizibile are loc n natur, fiecare creditor nu poate cere i primi prestaia datorat
dect n ntregime. Restituirea prestaiilor Art. 1.429. - Obligaia de restituire a prest
aiilor efectuate n temeiul unei obligaii indivizibile este divizibil, afar de cazul n
care indivizibilitatea obligaiei de restituire rezult din chiar natura ei. Daunele
-interese Art. 1.430. -
(1) Obligaia de a executa prin echivalent o obligaie indivizibil este divizibil
(2) Daunele-interese suplimentare nu pot fi cerute dect debitorului vinovat de ne
executarea obligaiei. Ele se cuvin creditorilor numai n proporie cu partea din crea
n ce revine fiecruia dintre ei. Existena mai multor creditori Art. 1.431. -
(1) Creditorii i debitorii unei obligaii indivizibile nu sunt prezumai a-i fi ncredina
t reciproc puterea de a aciona pentru ceilali n privina creanei
(2) Novaia, remiterea de datorie, compensaia ori confuziunea consimit sau care opere
az fa de un creditor nu stinge obligaia dect pentru partea din crean ce revine acestuia
. Fa de ceilali creditori, debitorul rmne obligat pentru tot
(3) Debitorul care a pltit celorlali creditori este ndreptit s primeasc de la acetia e
ivalentul prii din obligaie cuvenite creditorului care a consimit la stingerea creane
i sau fa de care aceasta a operat. Existena mai multor debitori Art. 1.432. -
(1) Novaia, remiterea de datorie, compensaia ori confuziunea consimit sau care opere
az n privina unui debitor stinge obligaia indivizibil i i libereaz pe ceilali debitor
cetia rmnnd ns inui s plteasc celui dinti echivalentul prilor lor
(2) Creditorul poate s cear oricruia dintre debitori executarea ntregii obligaii, ori
care ar fi partea din obligaie ce revine acestuia. Creditorul poate, de asemenea,
s cear ca toi debitorii s efectueze plata n acelai timp
(3) Debitorul chemat n judecat pentru totalitatea obligaiei poate cere un termen pe
ntru a-i introduce n cauz pe ceilali debitori, cu excepia cazului n care prestaia nu p
oate fi realizat dect de cel chemat n judecat, care, n acest caz, poate fi obligat s e
xecute singur ntreaga prestaie, avnd ns drept de regres mpotriva celorlali debitori
(4) Punerea n ntrziere a unuia dintre debitori, de drept sau la cererea creditorulu
i, nu produce efecte mpotriva celorlali debitori
(5) ndat ce cauza indivizibilitii nceteaz, obligaia devine divizibil. Prescripia Art.
33. -
(1) Suspendarea prescripiei fa de unul dintre creditorii sau debitorii unei obligaii
indivizibile produce efecte i fa de ceilali
(2) Tot astfel, ntreruperea prescripiei n privina unuia dintre creditorii sau debito
rii unei obligaii indivizibile produce efecte i fa de ceilali.
CAPITOLUL II Obligaiile solidare
SECIUNEA 1
Obligaiile solidare ntre creditori Solidaritatea dintre creditori Art. 1.434. -
(1) Obligaia solidar confer fiecrui creditor dreptul de a cere executarea ntregii obl
igaii i de a da chitan liberatorie pentru tot
(2) Executarea obligaiei n beneficiul unuia dintre creditorii solidari l libereaz pe
debitor n privina celorlali creditori solidari. Izvorul solidaritii Art. 1.435. - So
lidaritatea dintre creditori nu exist dect dac este stipulat n mod expres. Reprezenta
rea reciproc a creditorilor Art. 1.436. -
(1) Creditorii solidari sunt prezumai a-i fi ncredinat reciproc puterea de a aciona p
entru gestionarea i satisfacerea interesului lor comun
(2) Orice acte prin care unul dintre creditorii solidari ar consimi la reducerea
ori nlturarea drepturilor, accesoriilor sau beneficiilor creanei ori ar prejudicia n
orice alt mod interesele celorlali creditori sunt inopozabile acestora din urm
(3) Hotrrea judectoreasc obinut de unul dintre creditori mpotriva debitorului comun pro
fit i celorlali creditori
(4) Hotrrea judectoreasc pronunat n favoarea debitorului comun nu poate fi invocat i
iva creditorilor care nu au fost parte n proces. Alegerea debitorului Art. 1.437.
- Debitorul poate plti, la alegerea sa, oricruia dintre creditorii solidari, libe
rndu-se astfel fa de toi, ns numai att timp ct niciunul dintre creditori nu l-a urmri
ustiie. n acest din urm caz, debitorul nu se poate libera dect pltind creditorului re
clamant. Compensaia Art. 1.438. - Debitorul poate opune unui creditor solidar com
pensaia care a operat n raport cu un alt creditor solidar, ns numai n proporie cu part
ea din crean ce revine acestuia din urm. Confuziunea Art. 1.439. - Dac unul dintre c
reditorii solidari dobndete i calitatea de debitor, confuziunea nu stinge creana sol
idar dect n proporie cu partea din crean ce i revine acelui creditor. Ceilali creditor
solidari i pstreaz dreptul de regres mpotriva creditorului n persoana cruia a operat co
nfuziunea, proporional cu partea din crean ce i revine fiecruia dintre ei. Remiterea
de datorie Art. 1.440. - Remiterea de datorie consimit de unul dintre creditorii s
olidari nu l libereaz pe debitor dect pentru partea din crean ce i revine acelui credi
tor. Prescripia Art. 1.441. -
(1) Suspendarea prescripiei n folosul unuia dintre creditorii solidari poate fi in
vocat i de ctre ceilali creditori solidari
(2) ntreruperea prescripiei n privina unuia dintre creditorii solidari profit tuturor
creditorilor solidari. Divizibilitatea obligaiei ntre motenitori Art. 1.442. - Obl
igaia n favoarea unui creditor solidar se mparte de drept ntre motenitorii si. SECIUNEA
a 2-a Obligaiile solidare ntre debitori 1. Dispoziii generale Solidaritatea dintre
debitori Art. 1.443. - Obligaia este solidar ntre debitori atunci cnd toi sunt obligai
la aceeai prestaie, astfel nct fiecare poate s fie inut separat pentru ntreaga obliga
, iar executarea acesteia de ctre unul dintre codebitori i libereaz pe ceilali fa de c
reditor. Obligaiile solidare afectate de modaliti Art. 1.444. - Exist solidaritate c
hiar dac debitorii sunt obligai sub modaliti diferite. Izvoarele solidaritii Art. 1.44
5. - Solidaritatea dintre debitori nu se prezum. Ea nu exist dect atunci cnd este st
ipulat expres de pri ori este prevzut de lege. Prezumie de solidaritate Art. 1.446. -
Solidaritatea se prezum ntre debitorii unei obligaii contractate n exerciiul activitii
unei ntreprinderi, dac prin lege nu se prevede altfel. 2. Efectele solidaritii n rapor
turile dintre creditor i debitorii solidari
I. Efectele principale n raporturile dintre creditor i debitorii solidari Drepturi
le creditorului Art. 1.447. -
(1) Creditorul poate cere plata oricruia dintre debitorii solidari, fr ca acesta s i
poat opune beneficiul de diviziune
(2) Urmrirea pornit contra unuia dintre debitorii solidari nu l mpiedic pe creditor s
se ndrepte mpotriva celorlali codebitori. Debitorul urmrit poate ns cere introducerea n
cauz a celorlali codebitori. Excepii i aprri contra creditorului comun Art. 1.448. -
(1) Debitorul solidar poate s opun creditorului toate mijloacele de aprare care i su
nt personale, precum i pe cele care sunt comune tuturor codebitorilor. El nu poat
e ns folosi mijloacele de aprare care sunt pur personale altui codebitor
(2) Debitorul solidar care, prin fapta creditorului, este lipsit de o garanie sau
de un drept pe care ar fi putut s l valorifice prin subrogaie este liberat de dato
rie pn la concurena valorii acelor garanii sau drepturi. Prescripia Art. 1.449. -
(1) Suspendarea i ntreruperea prescripiei fa de unul dintre debitorii solidari produc
efecte i fa de ceilali codebitori
(2) ntreruperea prescripiei fa de un motenitor al debitorului solidar nu produce efec
te fa de ceilali codebitori dect pentru partea acelui motenitor, chiar dac este vorba
despre o crean ipotecar. Compensaia Art. 1.450. -
(1) Compensaia nu opereaz ntre creditor i un debitor solidar dect n limita prii din da
rie ce revine acestuia din urm
(2) n acest caz, ceilali codebitori nu sunt inui solidar dect pentru partea rmas din da
torie dup ce a operat compensaia. Remiterea de datorie Art. 1.451. -
(1) Remiterea de datorie consimit unuia dintre debitorii solidari nu i libereaz pe c
eilali codebitori, cu excepia cazului n care creditorul declar aceasta n mod expres s
au remite de bunvoie debitorului originalul nscrisului sub semntur privat constatator
al creanei. Dac unui codebitor i este remis originalul nscrisului autentic constata
tor al creanei, creditorul poate dovedi c nu a consimit remiterea de datorie dect n p
rivina acelui debitor
(2) Dac remiterea de datorie s-a fcut numai n favoarea unuia dintre codebitorii sol
idari, ceilali rmn inui solidar fa de creditor, dar cu scderea prii din datorie pent
e a operat remiterea. Cu toate acestea, ei continu s rspund pentru tot atunci cnd, la
data remiterii de datorie, creditorul i-a rezervat n mod expres aceast posibilitat
e, caz n care ceilali codebitori i pstreaz dreptul de regres mpotriva debitorului benef
iciar al remiterii de datorie. Confuziunea Art. 1.452. - Confuziunea i libereaz pe
ceilali codebitori solidari pentru partea aceluia care reunete n persoana sa calitil
e de creditor i debitor al obligaiei solidare. Renunarea la solidaritate Art. 1.453
. -
(1) Renunarea la solidaritate n privina unuia dintre codebitorii solidari nu afecte
az existena obligaiei solidare n raport cu ceilali. Codebitorul solidar care benefici
az de renunarea la solidaritate rmne inut pentru partea sa att fa de creditor, ct i
ilali codebitori n cazul regresului acestora din urm
(2) Renunarea la solidaritate trebuie s fie expres
(3) De asemenea, creditorul renun la solidaritate atunci cnd:
a) fr a-i rezerva beneficiul solidaritii n raport cu debitorul solidar care a fcut plat
a, menioneaz n chitan c plata reprezint partea acestuia din urm din obligaia solidar
lata are ca obiect numai o parte din dobnzi, renunarea la solidaritate nu se ntinde
i asupra dobnzilor nepltite ori asupra capitalului dect dac plata separat a dobnzilor,
astfel menionat n chitan, se face timp de 3 ani;
b) l cheam n judecat pe unul dintre codebitorii solidari pentru partea acestuia, iar
cererea avnd acest obiect este admis.
II. Efectele secundare n raporturile dintre creditor i debitorii solidari Imposibi
litatea executrii obligaiei n natur Art. 1.454. -
(1) Atunci cnd executarea n natur a unei obligaii devine imposibil din fapta unuia sa
u mai multor debitori solidari sau dup ce acetia au fost pui personal n ntrziere, ceil
ali codebitori nu sunt liberai de obligaia de a-i plti creditorului prin echivalent,
ns nu rspund de daunele-interese suplimentare care i s-ar cuveni
(2) Creditorul nu poate cere daune-interese suplimentare dect codebitorilor solid
ari din a cror culp obligaia a devenit imposibil de executat n natur, precum i celor c
are se aflau n ntrziere atunci cnd obligaia a devenit imposibil de executat. Efectele
hotrrii judectoreti Art. 1.455. -
(1) Hotrrea judectoreasc pronunat mpotriva unuia dintre codebitorii solidari nu are aut
oritate de lucru judecat fa de ceilali codebitori
(2) Hotrrea judectoreasc pronunat n favoarea unuia dintre codebitorii solidari profit
elorlali, cu excepia cazului n care s-a ntemeiat pe o cauz ce putea fi invocat numai d
e acel codebitor. 3. Efectele solidaritii n raporturile dintre debitori Regresul ntre
codebitori Art. 1.456. -
(1) Debitorul solidar care a executat obligaia nu poate cere codebitorilor si dect
partea din datorie ce revine fiecruia dintre ei, chiar dac se subrog n drepturile cr
editorului
(2) Prile ce revin codebitorilor solidari sunt prezumate ca fiind egale, dac din co
nvenie, lege sau din mprejurri nu rezult contrariul. Insolvabilitatea codebitorilor
Art. 1.457. -
(1) Pierderea ocazionat de insolvabilitatea unuia dintre codebitorii solidari se
suport de ctre ceilali codebitori n proporie cu partea din datorie ce revine fiecruia
dintre ei
(2) Cu toate acestea, creditorul care renun la solidaritate sau care consimte o re
mitere de datorie n favoarea unuia dintre codebitori suport partea din datorie ce
ar fi revenit acestuia. Mijloacele de aprare ale debitorului urmrit Art. 1.458. -
Debitorul urmrit pentru partea sa din datoria pltit poate opune codebitorului solid
ar care a fcut plata toate mijloacele de aprare comun pe care acesta din urm nu le-a
opus creditorului. Acesta poate, de asemenea, s opun codebitorului care a executa
t obligaia mijloacele de aprare care i sunt personale, ns nu i pe acelea care sunt pur
personale altui codebitor. Solidaritatea contractat n interesul unui codebitor Ar
t. 1.459. - Dac obligaia solidar este contractat n interesul exclusiv al unuia dintre
codebitori sau rezult din fapta unuia dintre ei, acesta este inut singur de ntreag
a datorie fa de ceilali codebitori, care, n acest caz, sunt considerai, n raport cu ac
esta, fideiusori. Divizibilitatea obligaiei solidare ntre motenitori Art. 1.460. -
Obligaia unui debitor solidar se mparte de drept ntre motenitorii acestuia, afar de c
azul n care obligaia este indivizibil.
CAPITOLUL III Obligaiile alternative i facultative
SECIUNEA 1
Obligaiile alternative Obligaia alternativ Art. 1.461. -
(1) Obligaia este alternativ atunci cnd are ca obiect dou prestaii principale, iar ex
ecutarea uneia dintre acestea l libereaz pe debitor de ntreaga obligaie
(2) Obligaia rmne alternativ chiar dac, la momentul la care se nate, una dintre prestai
i era imposibil de executat. Alegerea prestaiei Art. 1.462. -
(1) Alegerea prestaiei prin care se va stinge obligaia revine debitorului, cu exce
pia cazului n care este acordat n mod expres creditorului
(2) Dac partea creia i aparine alegerea prestaiei nu i exprim opiunea n termenul car
e acordat n acest scop, alegerea prestaiei va aparine celeilalte pri. Limitele aleger
ii Art. 1.463. - Debitorul nu poate executa i nici nu poate fi constrns s execute o
parte dintr-o prestaie i o parte din cealalt. Alegerea prestaiei de ctre debitor Art
. 1.464. -
(1) Debitorul care are alegerea prestaiei este obligat, atunci cnd una dintre pres
taii a devenit imposibil de executat chiar din culpa sa, s execute cealalt prestaie
(2) Dac, n acelai caz, ambele prestaii devin imposibil de executat, iar imposibilita
tea cu privire la una dintre prestaii este cauzat de culpa debitorului, acesta est
e inut s plteasc valoarea prestaiei care a devenit ultima imposibil de executat. Aleg
erea prestaiei de ctre creditor Art. 1.465. - n cazul n care alegerea prestaiei revin
e creditorului:
a) dac una dintre prestaii a devenit imposibil de executat, fr culpa vreuneia dintre
pri, creditorul este obligat s o primeasc pe cealalt;
b) dac creditorului i este imputabil imposibilitatea de executare a uneia dintre pr
estaii, el poate fie s pretind executarea celeilalte prestaii, despgubindu-l pe debit
or pentru prejudiciile cauzate, fie s l libereze pe acesta de executarea obligaiei;
c) dac debitorului i este imputabil imposibilitatea de a executa una dintre prestaii
, creditorul poate cere fie despgubiri pentru prestaia imposibil de executat, fie
cealalt prestaie;
d) dac debitorului i este imputabil imposibilitatea de a executa ambele prestaii, cr
editorul poate cere despgubiri pentru oricare dintre acestea. Stingerea obligaiei
Art. 1.466. - Obligaia se stinge dac toate prestaiile devin imposibil de executat fr
culpa debitorului i nainte ca acesta s fi fost pus n ntrziere. Pluralitatea de prestaii
Art. 1.467. - Dispoziiile acestei seciuni se aplic n mod corespunztor n cazul n care o
bligaia alternativ are ca obiect mai mult de dou prestaii principale. SECIUNEA a 2-a
Obligaiile facultative Regim juridic Art. 1.468. -
(1) Obligaia este facultativ atunci cnd are ca obiect o singur prestaie principal de c
are debitorul se poate ns libera executnd o alt prestaie determinat
(2) Debitorul este liberat dac, fr culpa sa, prestaia principal devine imposibil de e
xecutat.
TITLUL V Executarea obligaiilor
CAPITOLUL I Plata
SECIUNEA 1
Dispoziii generale Noiune Art. 1.469. -
(1) Obligaia se stinge prin plat atunci cnd prestaia datorat este executat de bunvoie
(2) Plata const n remiterea unei sume de bani sau, dup caz, n executarea oricrei alte
prestaii care constituie obiectul nsui al obligaiei. Temeiul plii Art. 1.470. - Orice
plat presupune o datorie. Plata obligaiei naturale Art. 1.471. - Restituirea nu e
ste admis n privina obligaiilor naturale care au fost executate de bunvoie. SECIUNEA a
2-a Subiectele plii Persoanele care pot face plata Art. 1.472. - Plata poate s fie
fcut de orice persoan, chiar dac este un ter n raport cu acea obligaie. Plata fcut d
incapabil Art. 1.473. - Debitorul care a executat prestaia datorat nu poate cere
restituirea invocnd incapacitatea sa la data executrii. Plata obligaiei de ctre un t
er Art. 1.474. -
(1) Creditorul este dator s refuze plata oferit de ter dac debitorul l-a ncunotinat n
ealabil c se opune la aceasta, cu excepia cazului n care un asemenea refuz l-ar pre
judicia pe creditor
(2) n celelalte cazuri, creditorul nu poate refuza plata fcut de un ter dect dac natur
a obligaiei sau convenia prilor impune ca obligaia s fie executat numai de debitor
(3) Plata fcut de un ter stinge obligaia dac este fcut pe seama debitorului. n acest c
, terul nu se subrog n drepturile creditorului pltit dect n cazurile i condiiile prev
de lege
(4) Dispoziiile prezentului capitol privind condiiile plii se aplic n mod corespunztor
atunci cnd plata este fcut de un ter. Persoanele care pot primi plata Art. 1.475. -
Plata trebuie fcut creditorului, reprezentantului su, legal sau convenional, persoan
ei indicate de acesta ori persoanei autorizate de instan s o primeasc. Plata fcut unui
incapabil Art. 1.476. - Plata fcut unui creditor care este incapabil de a o primi
nu libereaz pe debitor dect n msura n care profit creditorului. Plata fcut unui ter
1.477. -
(1) Plata fcut unei alte persoane dect cele menionate la art. 1.475 este totui valabi
l dac:
a) este ratificat de creditor;
b) cel care a primit plata devine ulterior titularul creanei;
c) a fost fcut celui care a pretins plata n baza unei chitane liberatorii semnate de
creditor
(2) Plata fcut n alte condiii dect cele menionate la alin. (1) stinge obligaia numai n
ura n care profit creditorului. Plata fcut unui creditor aparent Art. 1.478. -
(1) Plata fcut cu bun-credin unui creditor aparent este valabil, chiar dac ulterior se
stabilete c acesta nu era adevratul creditor
(2) Creditorul aparent este inut s restituie adevratului creditor plata primit, potr
ivit regulilor stabilite pentru restituirea prestaiilor. Plata bunurilor indispon
ibilizate Art. 1.479. - Plata fcut cu nesocotirea unui sechestru, a unei popriri o
ri a unei opoziii formulate, n condiiile legii, pentru a opri efectuarea plii de ctre
debitor nu i mpiedic pe creditorii care au obinut luarea unei asemenea msuri s cear din
nou plata. n acest caz, debitorul pstreaz dreptul de regres mpotriva creditorului c
are a primit plata nevalabil fcut. SECIUNEA a 3-a Condiiile plii Diligena cerut n exe
rea obligaiilor Art. 1.480. -
(1) Debitorul este inut s i execute obligaiile cu diligena pe care un bun proprietar o
depune n administrarea bunurilor sale, afar de cazul n care prin lege sau prin con
tract s-ar dispune altfel
(2) n cazul unor obligaii inerente unei activiti profesionale, diligena se apreciaz in
seama de natura activitii exercitate. Obligaiile de mijloace i obligaiile de rezulta
t Art. 1.481. -
(1) n cazul obligaiei de rezultat, debitorul este inut s procure creditorului rezult
atul promis
(2) n cazul obligaiilor de mijloace, debitorul este inut s foloseasc toate mijloacele
necesare pentru atingerea rezultatului promis
(3) Pentru a stabili dac o obligaie este de mijloace sau de rezultat se va ine seam
a ndeosebi de:
a) modul n care obligaia este stipulat n contract;
b) existena i natura contraprestaiei i celelalte elemente ale contractului;
c) gradul de risc pe care l presupune atingerea rezultatului;
d) influena pe care cealalt parte o are asupra executrii obligaiei. Obligaia de a pre
da bunuri individual determinate Art. 1.482. -
(1) Debitorul unui bun individual determinat este liberat prin predarea acestuia
n starea n care se afla la momentul naterii obligaiei
(2) Dac ns, la data executrii, debitorul nu este titularul dreptului ce trebuia tran
smis ori cedat sau, dup caz, nu poate dispune de acesta n mod liber, obligaia debit
orului nu se stinge, dispoziiile art. 1.230 aplicndu-se n mod corespunztor. Obligaia
de a strmuta proprietatea Art. 1.483. -
(1) Obligaia de a strmuta proprietatea implic i obligaiile de a preda lucrul i de a-l
conserva pn la predare
(2) n ceea ce privete imobilele nscrise n cartea funciar, obligaia de a strmuta proprie
tatea o cuprinde i pe aceea de a preda nscrisurile necesare pentru efectuarea nscri
erii. Cedarea drepturilor sau aciunilor Art. 1.484. - Dac bunul a pierit, s-a pier
dut sau a fost scos din circuitul civil, fr culpa debitorului, acesta este dator s
cedeze creditorului drepturile sau aciunile n despgubire pe care le are cu privire
la bunul respectiv. Obligaia de a preda un bun Art. 1.485. - Obligaia de a preda u
n bun individual determinat o cuprinde i pe aceea de a-l conserva pn la predare. Ob
ligaia de a da bunuri de gen Art. 1.486. - Dac obligaia are ca obiect bunuri de gen
, debitorul are dreptul s aleag bunurile ce vor fi predate. El nu este ns liberat de
ct prin predarea unor bunuri de calitate cel puin medie. Obligaia de a constitui o
garanie Art. 1.487. - Cel care este inut s constituie o garanie, fr ca modalitatea i fo
rma acesteia s fie determinate, poate oferi, la alegerea sa, o garanie real sau per
sonal ori o alt garanie suficient. Obligaia de a da o sum de bani Art. 1.488. -
(1) Debitorul unei sume de bani este liberat prin remiterea ctre creditor a sumei
nominale datorate
(2) Plata se poate face prin orice mijloc folosit n mod obinuit n locul unde aceast
a trebuie efectuat
(3) Cu toate acestea, creditorul care accept n condiiile alin. (2) un cec ori un al
t instrument de plat este prezumat c o face numai cu condiia ca acesta s fie onorat.
Dobnzile sumelor de bani Art. 1.489. -
(1) Dobnda este cea convenit de pri sau, n lips, cea stabilit de lege
(2) Dobnzile scadente produc ele nsele dobnzi numai atunci cnd legea sau contractul,
n limitele permise de lege, o prevede ori, n lips, atunci cnd sunt cerute n instan. n
cest din urm caz, dobnzile curg numai de la data cererii de chemare n judecat. Plata
parial Art. 1.490. -
(1) Creditorul poate refuza s primeasc o executare parial, chiar dac prestaia ar fi di
vizibil
(2) Cheltuielile suplimentare cauzate creditorului de faptul executrii pariale sun
t n sarcina debitorului, chiar i atunci cnd creditorul accept o asemenea executare.
Plata fcut cu bunul altuia Art. 1.491. -
(1) Atunci cnd, n executarea obligaiei sale, debitorul pred un bun care nu i aparine s
au de care nu poate dispune, el nu poate cere creditorului restituirea bunului p
redat dect dac se angajeaz s execute prestaia datorat cu un alt bun de care acesta poa
te dispune
(2) Creditorul de bun-credin poate ns restitui bunul primit i solicita, dac este cazul,
daune-interese pentru repararea prejudiciului suferit. Darea n plat Art. 1.492. -
(1) Debitorul nu se poate libera executnd o alt prestaie dect cea datorat, chiar dac v
aloarea prestaiei oferite ar fi egal sau mai mare, dect dac creditorul consimte la a
ceasta. n acest din urm caz, obligaia se stinge atunci cnd noua prestaie este efectua
t
(2) Dac prestaia oferit n schimb const n transferul proprietii sau al unui alt drept,
bitorul este inut de garania contra eviciunii i de garania contra viciilor lucrului,
potrivit regulilor aplicabile n materia vnzrii, cu excepia cazului n care creditorul
prefer s cear prestaia iniial i repararea prejudiciului. n aceste cazuri, garaniile o
te de teri nu renasc. Cesiunea de crean n locul executrii Art. 1.493. -
(1) Atunci cnd, n locul prestaiei iniiale, este cedat o crean, obligaia se stinge n m
tul satisfacerii creanei cedate. Dispoziiile art. 1.568-1.584 sunt aplicabile n mod
corespunztor
(2) Dac, potrivit nelegerii prilor, obligaia n locul creia debitorul i cedeaz propr
e stinge nc de la data cesiunii, dispoziiile art. 1.586 sunt aplicabile n mod coresp
unztor, cu excepia cazului n care creditorul prefer s cear prestaia iniial. Locul pl
1.494. -
(1) n lipsa unei stipulaii contrare ori dac locul plii nu se poate stabili potrivit n
aturii prestaiei sau n temeiul contractului, al practicilor statornicite ntre pri ori
al uzanelor:
a) obligaiile bneti trebuie executate la domiciliul sau, dup caz, sediul creditorulu
i de la data plii;
b) obligaia de a preda un lucru individual determinat trebuie executat n locul n car
e bunul se afla la data ncheierii contractului;
c) celelalte obligaii se execut la domiciliul sau, dup caz, sediul debitorului la d
ata ncheierii contractului
(2) Partea care, dup ncheierea contractului, i schimb domiciliul sau, dup caz, sediul
determinat, potrivit prevederilor alin. (1), ca loc al plii, suport cheltuielile su
plimentare pe care aceast schimbare le cauzeaz. Data plii Art. 1.495. -
(1) n lipsa unui termen stipulat de pri sau determinat n temeiul contractului, al pr
acticilor statornicite ntre acestea ori al uzanelor, obligaia trebuie executat de nda
t
(2) Instana poate stabili un termen atunci cnd natura prestaiei sau locul unde urme
az s se fac plata o impune. Plata anticipat Art. 1.496. -
(1) Debitorul este liber s execute obligaia chiar naintea scadenei dac prile nu au conv
enit contrariul ori dac aceasta nu rezult din natura contractului sau din mprejurril
e n care a fost ncheiat
(2) Cu toate acestea, creditorul poate refuza executarea anticipat dac are un inte
res legitim ca plata s fie fcut la scaden
(3) n toate cazurile, cheltuielile suplimentare cauzate creditorului de faptul ex
ecutrii anticipate a obligaiei sunt n sarcina debitorului. Data plii prin virament ba
ncar Art. 1.497. - Dac plata se face prin virament bancar, data plii este aceea la
care contul creditorului a fost alimentat cu suma de bani care a fcut obiectul plii
. Cheltuielile plii Art. 1.498. - Cheltuielile plii sunt n sarcina debitorului, n lips
de stipulaie contrar. SECIUNEA a 4-a Dovada plii Mijloace de dovad Art. 1.499. - Dac pr
in lege nu se prevede altfel, dovada plii se face cu orice mijloc de prob. Chitana l
iberatorie Art. 1.500. -
(1) Cel care pltete are dreptul la o chitan liberatorie, precum i, dac este cazul, la
remiterea nscrisului original al creanei
(2) Cheltuielile ntocmirii chitanei sunt n sarcina debitorului, n lips de stipulaie co
ntrar
(3) n cazul n care creditorul refuz, n mod nejustificat, s elibereze chitana, debitoru
l are dreptul s suspende plata. Prezumia executrii prestaiei accesorii Art. 1.501. -
Chitana n care se consemneaz primirea prestaiei principale face s se prezume, pn la pr
oba contrar, executarea prestaiilor accesorii. Prezumia executrii prestaiilor periodi
ce Art. 1.502. - Chitana dat pentru primirea uneia dintre prestaiile periodice care
fac obiectul obligaiei face s se prezume, pn la proba contrar, executarea prestaiilor
devenite scadente anterior. Remiterea nscrisului original al creanei Art. 1.503.
-
(1) Remiterea voluntar a nscrisului original constatator al creanei, fcut de creditor
ctre debitor, unul din codebitori sau fideiusor, nate prezumia stingerii obligaiei
prin plat. Proba contrar revine celui interesat s dovedeasc stingerea obligaiei pe al
t cale
(2) Dac nscrisul original remis voluntar este ntocmit n form autentic, creditorul are
dreptul s probeze c remiterea s-a fcut pentru un alt motiv dect stingerea obligaiei
(3) Se prezum, pn la proba contrar, c intrarea persoanelor menionate la alin. (1) n pos
esia nscrisului original al creanei s-a fcut printr-o remitere voluntar din partea c
reditorului. Plata prin virament bancar Art. 1.504. -
(1) Dac plata se face prin virament bancar, ordinul de plat semnat de debitor i viz
at de instituia de credit pltitoare prezum efectuarea plii, pn la proba contrar
(2) Debitorul are oricnd dreptul s solicite instituiei de credit a creditorului o c
onfirmare, n scris, a efecturii plii prin virament. Aceast confirmare face dovada plii.
Liberarea garaniilor Art. 1.505. - Dac prile nu au convenit c garaniile vor asigura e
xecutarea unei alte obligaii, creditorul care a primit plata trebuie s consimt la l
iberarea bunurilor afectate de garaniile reale constituite pentru satisfacerea cr
eanei sale, precum i s restituie bunurile deinute n garanie, dac este cazul. SECIUNEA
5-a Imputaia plii Imputaia plii fcut prin acordul prilor Art. 1.506. -
(1) Plata efectuat de debitorul mai multor datorii fa de acelai creditor, care au ac
elai obiect, se imput asupra acestora conform acordului prilor
(2) n lipsa acordului prilor, se aplic dispoziiile prezentei seciuni. Imputaia fcut d
bitor Art. 1.507. -
(1) Debitorul mai multor datorii care au ca obiect bunuri de acelai fel are drept
ul s indice, atunci cnd pltete, datoria pe care nelege s o execute. Plata se imput mai
asupra cheltuielilor, apoi asupra dobnzilor i, la urm, asupra capitalului
(2) Debitorul nu poate, fr consimmntul creditorului, s impute plata asupra unei datori
i care nu este nc exigibil cu preferin fa de o datorie scadent, cu excepia cazului n
s-a prevzut c debitorul poate plti anticipat
(3) n cazul plii efectuate prin virament bancar, debitorul face imputaia prin meniuni
le corespunztoare consemnate de el pe ordinul de plat. Imputaia fcut de creditor Art.
1.508. -
(1) n lipsa unei indicaii din partea debitorului, creditorul poate, ntr-un termen r
ezonabil dup ce a primit plata, s indice debitorului datoria asupra creia aceasta s
e va imputa. Creditorul nu poate imputa plata asupra unei datorii neexigibile or
i litigioase
(2) Atunci cnd creditorul remite debitorului o chitan liberatorie, el este dator s f
ac imputaia prin acea chitan. Imputaia legal Art. 1.509. -
(1) Dac niciuna dintre pri nu face imputaia plii, vor fi aplicate, n ordine, urmtoarel
reguli:
a) plata se imput cu prioritate asupra datoriilor ajunse la scaden;
b) se vor considera stinse, n primul rnd, datoriile negarantate sau cele pentru ca
re creditorul are cele mai puine garanii;
c) imputaia se va face mai nti asupra datoriilor mai oneroase pentru debitor;
d) dac toate datoriile sunt deopotriv scadente, precum i, n egal msur, garantate i one
ase, se vor stinge datoriile mai vechi;
e) n lipsa tuturor criteriilor menionate la lit. a)-d), imputaia se va face proporio
nal cu valoarea datoriilor
(2) n toate cazurile, plata se va imputa mai nti asupra cheltuielilor de judecat i ex
ecutare, apoi asupra ratelor, dobnzilor i penalitilor, n ordinea cronologic a scadenei
acestora, i, n final, asupra capitalului, dac prile nu convin altfel. SECIUNEA a 6-a P
unerea n ntrziere a creditorului Cazuri de punere n ntrziere a creditorului Art. 1.510
. - Creditorul poate fi pus n ntrziere atunci cnd refuz, n mod nejustificat, plata ofe
rit n mod corespunztor sau cnd refuz s ndeplineasc actele pregtitoare fr de care de
nu i poate executa obligaia. Efectele punerii n ntrziere a creditorului Art. 1.511. -
(1) Creditorul pus n ntrziere preia riscul imposibilitii de executare a obligaiei, iar
debitorul nu este inut s restituie fructele culese dup punerea n ntrziere
(2) Creditorul este inut la repararea prejudiciilor cauzate prin ntrziere i la acope
rirea cheltuielilor de conservare a bunului datorat. Drepturile debitorului Art.
1.512. - Debitorul poate consemna bunul pe cheltuiala i riscurile creditorului,
liberndu-se astfel de obligaia sa. Procedur Art. 1.513. - Procedura ofertei de plat i
a consemnaiunii este prevzut de Codul de procedur civil. Vnzarea public Art. 1.514. -
(1) Dac natura bunului face imposibil consemnarea, dac bunul este perisabil sau dac
depozitarea lui necesit costuri de ntreinere ori cheltuieli considerabile, debitoru
l poate porni vnzarea public a bunului i poate consemna preul, notificnd n prealabil c
reditorului i primind ncuviinarea instanei judectoreti
(2) Dac bunul este cotat la burs sau pe o alt pia reglementat, dac are un pre curent s
are o valoare prea mic fa de cheltuielile unei vnzri publice, instana poate ncuviina
area bunului fr notificarea creditorului. Retragerea bunului consemnat Art. 1.515.
- Debitorul are dreptul s retrag bunul consemnat ct timp creditorul nu a declarat
c accept consemnarea sau aceasta nu a fost validat de instan. Creana renate cu toate ga
raniile i toate celelalte accesorii ale sale din momentul retragerii bunului.
CAPITOLUL II Executarea silit a obligaiilor
SECIUNEA 1
Dispoziii generale Drepturile creditorului Art. 1.516. (1) Creditorul are dreptul
la ndeplinirea integral, exact i la timp a obligaiei
(2) Atunci cnd, fr justificare, debitorul nu i execut obligaia i se afl n ntrziere
ul poate, la alegerea sa i fr a pierde dreptul la daune-interese, dac i se cuvin:
1. s cear sau, dup caz, s treac la executarea silit a obligaiei;
2. s obin, dac obligaia este contractual, rezoluiunea sau rezilierea contractului ori,
dup caz, reducerea propriei obligaii corelative;
3. s foloseasc, atunci cnd este cazul, orice alt mijloc prevzut de lege pentru reali
zarea dreptului su. Neexecutarea imputabil creditorului Art. 1.517. - O parte nu p
oate invoca neexecutarea obligaiilor celeilalte pri n msura n care neexecutarea este c
auzat de propria sa aciune sau omisiune. Rspunderea debitorului Art. 1.518. -
(1) Dac prin lege nu se dispune altfel, debitorul rspunde personal de ndeplinirea o
bligaiilor sale
(2) Rspunderea debitorului poate fi limitat numai n cazurile i condiiile prevzute de l
ege. Rspunderea pentru fapta terilor Art. 1.519. - Dac prile nu convin altfel, debito
rul rspunde pentru prejudiciile cauzate din culpa persoanei de care se folosete pe
ntru executarea obligaiilor contractuale. Rspunderea terilor Art. 1.520. - Creditor
ul poate urmri i bunurile care aparin terilor, dac acestea sunt afectate pentru plata
datoriilor debitorului ori au fcut obiectul unor acte juridice care au fost revo
cate ca fiind ncheiate n frauda creditorului. SECIUNEA a 2-a Punerea n ntrziere a debi
torului Moduri Art. 1.521. - Punerea n ntrziere a debitorului poate opera de drept
sau la cererea creditorului. Punerea n ntrziere de ctre creditor Art. 1.522. -
(1) Debitorul poate fi pus n ntrziere fie printr-o notificare scris prin care credit
orul i solicit executarea obligaiei, fie prin cererea de chemare n judecat
(2) Dac prin lege sau prin contract nu se prevede altfel, notificarea se comunic d
ebitorului prin executor judectoresc sau prin orice alt mijloc care asigur dovada
comunicrii
(3) Prin notificare trebuie s se acorde debitorului un termen de executare, innd se
ama de natura obligaiei i de mprejurri. Dac prin notificare nu se acord un asemenea te
rmen, debitorul poate s execute obligaia ntr-un termen rezonabil, calculat din ziua
comunicrii notificrii
(4) Pn la expirarea termenului prevzut la alin. (3), creditorul poate suspenda exec
utarea propriei obligaii, poate cere daune-interese, ns nu poate exercita celelalte
drepturi prevzute la art. 1.516, dac prin lege nu se prevede altfel. Creditorul p
oate exercita aceste drepturi dac debitorul l informeaz c nu va executa obligaiile n t
ermenul stabilit sau dac, la expirarea termenului, obligaia nu a fost executat
(5) Cererea de chemare n judecat formulat de creditor, fr ca anterior debitorul s fi f
ost pus n ntrziere, confer debitorului dreptul de a executa obligaia ntr-un termen rez
onabil, calculat de la data cnd cererea i-a fost comunicat. Dac obligaia este execut
at n acest termen, cheltuielile de judecat rmn n sarcina creditorului. ntrzierea de dr
t n executarea obligaiei Art. 1.523. -
(1) Debitorul se afl de drept n ntrziere atunci cnd s-a stipulat c simpla mplinire a te
rmenului stabilit pentru executare produce un asemenea efect
(2) De asemenea, debitorul se afl de drept n ntrziere n cazurile anume prevzute de leg
e, precum i atunci cnd:
a) obligaia nu putea fi executat n mod util dect ntr-un anumit timp, pe care debitoru
l l-a lsat s treac, sau cnd nu a executat-o imediat, dei exista urgen;
b) prin fapta sa, debitorul a fcut imposibil executarea n natur a obligaiei sau cnd a n
clcat o obligaie de a nu face;
c) debitorul i-a manifestat n mod nendoielnic fa de creditor intenia de a nu executa o
bligaia sau cnd, fiind vorba de o obligaie cu executare succesiv, refuz ori neglijeaz
s i execute obligaia n mod repetat;
d) nu a fost executat obligaia de a plti o sum de bani, asumat n exerciiul activitii
ntreprinderi;
e) obligaia se nate din svrirea unei fapte ilicite extracontractuale
(3) n cazurile prevzute la alin. (1) i (2), dac obligaia devine scadent dup decesul deb
itorului, motenitorii acestuia nu sunt n ntrziere dect dup trecerea a 15 zile de la da
ta la care creditorul i-a notificat sau, dup caz, de la data notificrii curatorulu
i desemnat n condiiile art. 1.136
(4) Cazurile n care debitorul se afl de drept n ntrziere trebuie dovedite de creditor
. Orice declaraie sau stipulaie contrar se consider nescris. Oferta de executare Art.
1.524. - Debitorul nu este n ntrziere dac a oferit, cnd se cuvenea, prestaia datorat,
chiar fr a respecta formalitile prevzute la art. 1.510-1.515, ns creditorul a refuzat,
fr temei legitim, s o primeasc. Efectele ntrzierii debitorului Art. 1.525. - Debitorul
rspunde, de la data la care se afl n ntrziere, pentru orice pierdere cauzat de un caz
fortuit, cu excepia situaiei n care cazul fortuit l libereaz pe debitor de nsi execut
ea obligaiei. Cazul obligaiilor solidare Art. 1.526. -
(1) Notificarea prin care creditorul pune n ntrziere pe unul dintre codebitorii sol
idari produce efecte i n privina celorlali
(2) Notificarea fcut de unul dintre creditorii solidari produce, tot astfel, efect
e i n privina celorlali creditori. SECIUNEA a 3-a Executarea silit n natur Dreptul la
ecutarea n natur Art. 1.527. -
(1) Creditorul poate cere ntotdeauna ca debitorul s fie constrns s execute obligaia n
natur, cu excepia cazului n care o asemenea executare este imposibil
(2) Dreptul la executare n natur cuprinde, dac este cazul, dreptul la repararea sau
nlocuirea bunului, precum i orice alt mijloc pentru a remedia o executare defectu
oas. Executarea obligaiei de a face Art. 1.528. -
(1) n cazul neexecutrii unei obligaii de a face, creditorul poate, pe cheltuiala de
bitorului, s execute el nsui ori s fac s fie executat obligaia
(2) Cu excepia cazului n care debitorul este de drept n ntrziere, creditorul poate s e
xercite acest drept numai dac l ntiineaz pe debitor fie odat cu punerea n ntrziere,
terior acesteia. Executarea obligaiei de a nu face Art. 1.529. - n cazul neexecutri
i obligaiei de a nu face, creditorul poate cere instanei ncuviinarea s nlture ori s ri
ce ceea ce debitorul a fcut cu nclcarea obligaiei, pe cheltuiala debitorului, n limit
a stabilit prin hotrre judectoreasc. SECIUNEA a 4-a Executarea prin echivalent 1. Dispo
ziii generale Dreptul la daune-interese Art. 1.530. - Creditorul are dreptul la d
aune-interese pentru repararea prejudiciului pe care debitorul i l-a cauzat i car
e este consecina direct i necesar a neexecutrii fr justificare sau, dup caz, culpabile
obligaiei. 2. Prejudiciul
I. Evaluarea prejudiciului Repararea integral Art. 1.531. -
(1) Creditorul are dreptul la repararea integral a prejudiciului pe care l-a sufe
rit din faptul neexecutrii
(2) Prejudiciul cuprinde pierderea efectiv suferit de creditor i beneficiul de car
e acesta este lipsit. La stabilirea ntinderii prejudiciului se ine seama i de chelt
uielile pe care creditorul le-a fcut, ntr-o limit rezonabil, pentru evitarea sau lim
itarea prejudiciului
(3) Creditorul are dreptul i la repararea prejudiciului nepatrimonial. Caracterul
cert al prejudiciului Art. 1.532. -
(1) La stabilirea daunelor-interese se ine seama de prejudiciile viitoare, atunci
cnd acestea sunt certe
(2) Prejudiciul ce ar fi cauzat prin pierderea unei anse de a obine un avantaj poa
te fi reparat proporional cu probabilitatea obinerii avantajului, innd cont de mpreju
rri i de situaia concret a creditorului
(3) Prejudiciul al crui cuantum nu poate fi stabilit cu certitudine se determin de
instana de judecat. Previzibilitatea prejudiciului Art. 1.533. - Debitorul rspunde
numai pentru prejudiciile pe care le-a prevzut sau pe care putea s le prevad ca ur
mare a neexecutrii la momentul ncheierii contractului, afar de cazul n care neexecut
area este intenionat ori se datoreaz culpei grave a acestuia. Chiar i n acest din urm
caz, daunele-interese nu cuprind dect ceea ce este consecina direct i necesar a neexe
cutrii obligaiei. Prejudiciul imputabil creditorului Art. 1.534. -
(1) Dac, prin aciunea sau omisiunea sa culpabil, creditorul a contribuit la produce
rea prejudiciului, despgubirile datorate de debitor se vor diminua n mod corespunzt
or. Aceast dispoziie se aplic i atunci cnd prejudiciul este cauzat n parte de un eveni
ment al crui risc a fost asumat de creditor
(2) Debitorul nu datoreaz despgubiri pentru prejudiciile pe care creditorul le-ar
fi putut evita cu o minim diligen. Daunele moratorii n cazul obligaiilor bneti Art. 1.5
35. -
(1) n cazul n care o sum de bani nu este pltit la scaden, creditorul are dreptul la dau
ne moratorii, de la scaden pn n momentul plii, n cuantumul convenit de pri sau, n l
prevzut de lege, fr a trebui s dovedeasc vreun prejudiciu. n acest caz, debitorul nu
are dreptul s fac dovada c prejudiciul suferit de creditor ca urmare a ntrzierii plii a
r fi mai mic
(2) Dac, nainte de scaden, debitorul datora dobnzi mai mari dect dobnda legal, daunele
oratorii sunt datorate la nivelul aplicabil nainte de scaden
(3) Dac nu sunt datorate dobnzi moratorii mai mari dect dobnda legal, creditorul are
dreptul, n afara dobnzii legale, la daune-interese pentru repararea integral a prej
udiciului suferit. Daunele moratorii n cazul obligaiilor de a face Art. 1.536. - n
cazul altor obligaii dect cele avnd ca obiect plata unei sume de bani, executarea c
u ntrziere d ntotdeauna dreptul la daune-interese egale cu dobnda legal, calculat de la
data la care debitorul este n ntrziere asupra echivalentului n bani al obligaiei, cu
excepia cazului n care s-a stipulat o clauz penal ori creditorul poate dovedi un pr
ejudiciu mai mare cauzat de ntrzierea n executarea obligaiei. Dovada prejudiciului A
rt. 1.537. - Dovada neexecutrii obligaiei nu l scutete pe creditor de proba prejudic
iului, cu excepia cazului n care prin lege sau prin convenia prilor se prevede altfel
.
II. Clauza penal i arvuna Clauza penal Art. 1.538. -
(1) Clauza penal este aceea prin care prile stipuleaz c debitorul se oblig la o anumit
prestaie n cazul neexecutrii obligaiei principale
(2) n caz de neexecutare, creditorul poate cere fie executarea silit n natur a oblig
aiei principale, fie clauza penal
(3) Debitorul nu se poate libera oferind despgubirea convenit
(4) Creditorul poate cere executarea clauzei penale fr a fi inut s dovedeasc vreun pr
ejudiciu
(5) Dispoziiile privitoare la clauza penal sunt aplicabile conveniei prin care cred
itorul este ndreptit ca, n cazul rezoluiunii sau rezilierii contractului din culpa de
bitorului, s pstreze plata parial fcut de acesta din urm. Sunt exceptate dispoziiile p
vitoare la arvun. Cumulul penalitii cu executarea n natur Art. 1.539. - Creditorul nu
poate cere att executarea n natur a obligaiei principale, ct i plata penalitii, afar
cazul n care penalitatea a fost stipulat pentru neexecutarea obligaiilor la timp sa
u n locul stabilit. n acest din urm caz, creditorul poate cere att executarea obligai
ei principale, ct i a penalitii, dac nu renun la acest drept sau dac nu accept, fr
executarea obligaiei. Nulitatea clauzei penale Art. 1.540. -
(1) Nulitatea obligaiei principale o atrage pe aceea a clauzei penale. Nulitatea
clauzei penale nu o atrage pe aceea a obligaiei principale
(2) Penalitatea nu poate fi cerut atunci cnd executarea obligaiei a devenit imposib
il din cauze neimputabile debitorului. Reducerea cuantumului penalitii Art. 1.541.
-
(1) Instana nu poate reduce penalitatea dect atunci cnd:
a) obligaia principal a fost executat n parte i aceast executare a profitat creditorul
ui;
b) penalitatea este vdit excesiv fa de prejudiciul ce putea fi prevzut de pri la nchei
ea contractului
(2) n cazul prevzut la alin. (1) lit. b), penalitatea astfel redus trebuie ns s rmn s
ioar obligaiei principale
(3) Orice stipulaie contrar se consider nescris. Obligaia principal indivizibil Art. 1.
542. - Atunci cnd obligaia principal este indivizibil, fr a fi solidar, iar neexecutare
a acesteia rezult din fapta unuia dintre codebitori, penalitatea poate fi cerut fi
e n totalitate celui care nu a executat, fie celorlali codebitori, fiecruia pentru
partea sa. Acetia pstreaz dreptul de regres n contra celui care a provocat neexecuta
rea. Obligaia principal divizibil Art. 1.543. -
(1) Atunci cnd obligaia principal este divizibil, penalitatea este, de asemenea, div
izibil, fiind suportat numai de codebitorul care este vinovat de neexecutare i numa
i pentru partea de care acesta este inut
(2) Dispoziiile alin. (1) nu se aplic atunci cnd clauza penal a fost stipulat pentru
a mpiedica o plat parial, iar unul dintre codebitori a mpiedicat executarea obligaiei n
totalitate. n acest caz, ntreaga penalitate poate fi cerut acestuia din urm, iar de
la ceilali codebitori numai proporional cu partea fiecruia din datorie, fr a limita
regresul acestora mpotriva celui care nu a executat obligaia. Arvuna confirmatorie
Art. 1.544. -
(1) Dac, la momentul ncheierii contractului, o parte d celeilalte, cu titlu de arvu
n, o sum de bani sau alte bunuri fungibile, n caz de executare arvuna trebuie imput
at asupra prestaiei datorate sau, dup caz, restituit
(2) Dac partea care a dat arvuna nu execut obligaia fr justificare, cealalt parte poat
e declara rezoluiunea contractului, reinnd arvuna. Atunci cnd neexecutarea provine d
e la partea care a primit arvuna, cealalt parte poate declara rezoluiunea contract
ului i poate cere dublul acesteia
(3) Creditorul obligaiei neexecutate poate ns opta pentru executare sau pentru rezo
luiunea contractului i repararea prejudiciului potrivit dreptului comun. Arvuna pe
nalizatoare Art. 1.545. - Dac n contract este stipulat expres dreptul uneia dintre
pri sau dreptul ambelor pri de a se dezice de contract, cel care denun contractul pie
rde arvuna dat sau, dup caz, trebuie s restituie dublul celei primite. Restituirea
arvunei Art. 1.546. - Arvuna se restituie cnd contractul nceteaz din cauze ce nu at
rag rspunderea vreuneia dintre pri. 3. Vinovia debitorului Vinovia debitorului Art. 1.
7. - Debitorul este inut s repare prejudiciul cauzat cu intenie sau din culp. Prezumi
a de culp Art. 1.548. - Culpa debitorului unei obligaii contractuale se prezum prin
simplul fapt al neexecutrii. SECIUNEA a 5-a Rezoluiunea, rezilierea i reducerea pre
staiilor Dreptul la rezoluiune sau reziliere Art. 1.549. -
(1) Dac nu cere executarea silit a obligaiilor contractuale, creditorul are dreptul
la rezoluiunea sau, dup caz, rezilierea contractului, precum i la daune-interese,
dac i se cuvin
(2) Rezoluiunea poate avea loc pentru o parte a contractului, numai atunci cnd exe
cutarea sa este divizibil. De asemenea, n cazul contractului plurilateral, nendepli
nirea de ctre una dintre pri a obligaiei nu atrage rezoluiunea contractului fa de celel
alte pri, cu excepia cazului n care prestaia neexecutat trebuia, dup circumstane, s f
onsiderat esenial
(3) Dac nu se prevede altfel, dispoziiile referitoare la rezoluiune se aplic i n cazul
rezilierii. Modul de operare Art. 1.550. -
(1) Rezoluiunea poate fi dispus de instan, la cerere, sau, dup caz, poate fi declarat
unilateral de ctre partea ndreptit
(2) De asemenea, n cazurile anume prevzute de lege sau dac prile au convenit astfel,
rezoluiunea poate opera de plin drept. Reducerea prestaiilor Art. 1.551. -
(1) Creditorul nu are dreptul la rezoluiune atunci cnd neexecutarea este de mic nsem
ntate. n cazul contractelor cu executare succesiv, creditorul are dreptul la rezili
ere, chiar dac neexecutarea este de mic nsemntate, ns are un caracter repetat. Orice s
tipulaie contrar este considerat nescris
(2) El are ns dreptul la reducerea proporional a prestaiei sale dac, dup mprejurri, a
ta este posibil
(3) Dac reducerea prestaiilor nu poate avea loc, creditorul nu are dreptul dect la
daune-interese. Rezoluiunea unilateral Art. 1.552. -
(1) Rezoluiunea sau rezilierea contractului poate avea loc prin notificarea scris
a debitorului atunci cnd prile au convenit astfel, cnd debitorul se afl de drept n ntr
ere ori cnd acesta nu a executat obligaia n termenul fixat prin punerea n ntrziere
(2) Declaraia de rezoluiune sau de reziliere trebuie fcut n termenul de prescripie pre
vzut de lege pentru aciunea corespunztoare acestora
(3) n toate cazurile, declaraia de rezoluiune sau de reziliere se nscrie n cartea fun
ciar ori, dup caz, n alte registre publice, pentru a fi opozabil terilor
(4) Declaraia de rezoluiune este irevocabil de la data comunicrii ei ctre debitor sau
, dup caz, de la data expirrii termenului prevzut la alin. (1). Pactul comisoriu Ar
t. 1.553. -
(1) Pactul comisoriu produce efecte dac prevede, n mod expres, obligaiile a cror nee
xecutare atrage rezoluiunea sau rezilierea de drept a contractului
(2) n cazul prevzut la alin. (1), rezoluiunea sau rezilierea este subordonat punerii
n ntrziere a debitorului, afar de cazul n care s-a convenit c ea va rezulta din simpl
ul fapt al neexecutrii
(3) Punerea n ntrziere nu produce efecte dect dac indic n mod expres condiiile n care
tul comisoriu opereaz. Efectele rezoluiunii i ale rezilierii Art. 1.554. -
(1) Contractul desfiinat prin rezoluiune se consider c nu a fost niciodat ncheiat. Dac
prin lege nu se prevede altfel, fiecare parte este inut, n acest caz, s restituie ce
leilalte pri prestaiile primite
(2) Rezoluiunea nu produce efecte asupra clauzelor referitoare la soluionarea dife
rendelor ori asupra celor care sunt destinate s produc efecte chiar n caz de rezolui
une
(3) Contractul reziliat nceteaz doar pentru viitor. SECIUNEA a 6-a Cauze justificat
e de neexecutare a obligaiilor contractuale Ordinea executrii obligaiilor Art. 1.55
5. -
(1) Dac din convenia prilor sau din mprejurri nu rezult contrariul, n msura n care o
le pot fi executate simultan, prile sunt inute s le execute n acest fel
(2) n msura n care executarea obligaiei unei pri necesit o perioad de timp, acea parte
ste inut s execute contractul prima, dac din convenia prilor sau din mprejurri nu rez
ltfel. Excepia de neexecutare Art. 1.556. -
(1) Atunci cnd obligaiile nscute dintr-un contract sinalagmatic sunt exigibile, iar
una dintre pri nu execut sau nu ofer executarea obligaiei, cealalt parte poate, ntr-o
msur corespunztoare, s refuze executarea propriei obligaii, afar de cazul n care din le
ge, din voina prilor sau din uzane rezult c cealalt parte este obligat s execute mai
(2) Executarea nu poate fi refuzat dac, potrivit mprejurrilor i innd seama de mica nse
ate a prestaiei neexecutate, acest refuz ar fi contrar bunei-credine. Imposibilita
tea de executare Art. 1.557. -
(1) Atunci cnd imposibilitatea de executare este total i definitiv i privete o obligaie
contractual important, contractul este desfiinat de plin drept i fr vreo notificare,
chiar din momentul producerii evenimentului fortuit. Dispoziiile art. 1.274 alin.
(2) sunt aplicabile n mod corespunztor
(2) Dac imposibilitatea de executare a obligaiei este temporar, creditorul poate su
spenda executarea propriilor obligaii ori poate obine desfiinarea contractului. n ac
est din urm caz, regulile din materia rezoluiunii sunt aplicabile n mod corespunztor
.
CAPITOLUL III Mijloacele de protecie a drepturilor creditorului
SECIUNEA 1
Msurile conservatorii Msurile conservatorii Art. 1.558. - Creditorul poate s ia toa
te msurile necesare sau utile pentru conservarea drepturilor sale, precum asigura
rea dovezilor, ndeplinirea unor formaliti de publicitate i informare pe contul debit
orului, exercitarea aciunii oblice ori luarea unor msuri asigurtorii. Msurile asigurt
orii Art. 1.559. - Principalele msuri asigurtorii sunt sechestrul i poprirea asigurt
orie. Msurile asigurtorii se iau n conformitate cu dispoziiile Codului de procedur ci
vil. SECIUNEA a 2-a Aciunea oblic Noiune Art. 1.560. -
(1) Creditorul a crui crean este cert i exigibil poate s exercite drepturile i aciuni
ebitorului atunci cnd acesta, n prejudiciul creditorului, refuz sau neglijeaz s le ex
ercite
(2) Creditorul nu va putea exercita drepturile i aciunile care sunt strns legate de
persoana debitorului
(3) Cel mpotriva cruia se exercit aciunea oblic poate opune creditorului toate mijloa
cele de aprare pe care le-ar fi putut opune debitorului. Efectele admiterii aciuni
i oblice Art. 1.561. - Hotrrea judectoreasc de admitere a aciunii oblice profit tuturo
r creditorilor, fr nicio preferin n favoarea creditorului care a exercitat aciunea. SE
CIUNEA a 3-a Aciunea revocatorie Noiune Art. 1.562. -
(1) Dac dovedete un prejudiciu, creditorul poate cere s fie declarate inopozabile f
a de el actele juridice ncheiate de debitor n frauda drepturilor sale, cum sunt cele
prin care debitorul i creeaz sau i mrete o stare de insolvabilitate
(2) Un contract cu titlu oneros sau o plat fcut n executarea unui asemenea contract
poate fi declarat inopozabil numai atunci cnd terul contractant ori cel care a primi
t plata cunotea faptul c debitorul i creeaz sau i mrete starea de insolvabilitate. Co
privitoare la crean Art. 1.563. - Creana trebuie s fie cert la data introducerii aciu
nii. Termen de prescripie Art. 1.564. - Dac prin lege nu se prevede altfel, dreptu
l la aciune se prescrie n termen de un an de la data la care creditorul a cunoscut
sau trebuia s cunoasc prejudiciul ce rezult din actul atacat. Efectele admiterii a
ciunii Art. 1.565. -
(1) Actul atacat va fi declarat inopozabil att fa de creditorul care a introdus aciu
nea, ct i fa de toi ceilali creditori care, putnd introduce aciunea, au intervenit n
Acetia vor avea dreptul de a fi pltii din preul bunului urmrit, cu respectarea cauze
lor de preferin existente ntre ei
(2) Terul dobnditor poate pstra bunul pltind creditorului cruia profit admiterea aciuni
i o sum de bani egal cu prejudiciul suferit de acesta din urm prin ncheierea actului
. n caz contrar, hotrrea judectoreasc de admitere a aciunii revocatorii indisponibiliz
eaz bunul pn la ncetarea executrii silite a creanei pe care s-a ntemeiat aciunea, disp
iiile privitoare la publicitatea i efectele clauzei de inalienabilitate aplicndu-se
n mod corespunztor.
TITLUL VI Transmisiunea i transformarea obligaiilor
CAPITOLUL I Cesiunea de crean
SECIUNEA 1
Cesiunea de crean n general Noiune Art. 1.566. -
(1) Cesiunea de crean este convenia prin care creditorul cedent transmite cesionaru
lui o crean mpotriva unui ter
(2) Dispoziiile prezentului capitol nu se aplic:
a) transferului creanelor n cadrul unei transmisiuni universale sau cu titlu unive
rsal;
b) transferului titlurilor de valoare i altor instrumente financiare, cu excepia d
ispoziiilor seciunii a 2-a din prezentul capitol. Felurile cesiunii Art. 1.567. -
(1) Cesiunea de crean poate fi cu titlu oneros sau cu titlu gratuit
(2) Dac cesiunea este cu titlu gratuit, dispoziiile prezentei seciuni se completeaz n
mod corespunztor cu cele din materia contractului de donaie
(3) Dac cesiunea este cu titlu oneros, dispoziiile prezentului capitol se complete
az n mod corespunztor cu cele din materia contractului de vnzare-cumprare sau, dup caz
, cu cele care reglementeaz orice alt operaiune juridic n cadrul creia prile au conven
s se execute prestaia constnd n transmiterea unei creane. Transferul drepturilor Art
. 1.568. -
(1) Cesiunea de crean transfer cesionarului:
a) toate drepturile pe care cedentul le are n legtur cu creana cedat;
b) drepturile de garanie i toate celelalte accesorii ale creanei cedate
(2) Cu toate acestea, cedentul nu poate s predea cesionarului, fr acordul constitui
torului, posesia bunului luat n gaj. n cazul n care constituitorul se opune, bunul
gajat rmne n custodia cedentului. Creane care nu pot fi cedate Art. 1.569. -
(1) Nu pot face obiectul unei cesiuni creanele care sunt declarate netransmisibil
e de lege
(2) Creana ce are ca obiect o alt prestaie dect plata unei sume de bani poate fi ced
at numai dac cesiunea nu face ca obligaia s fie, n mod substanial, mai oneroas. Clauza
de inalienabilitate Art. 1.570. -
(1) Cesiunea care este interzis sau limitat prin convenia cedentului cu debitorul n
u produce efecte n privina debitorului dect dac:
a) debitorul a consimit la cesiune;
b) interdicia nu este expres menionat n nscrisul constatator al creanei, iar cesionaru
l nu a cunoscut i nu trebuia s cunoasc existena interdiciei la momentul cesiunii;
c) cesiunea privete o crean ce are ca obiect o sum de bani
(2) Dispoziiile alin. (1) nu limiteaz rspunderea cedentului fa de debitor pentru nclcar
ea interdiciei de a ceda creana. Cesiunea parial Art. 1.571. -
(1) Creana privitoare la o sum de bani poate fi cedat n parte
(2) Creana ce are ca obiect o alt prestaie nu poate fi cedat n parte dect dac obligaia
ste divizibil, iar cesiunea nu face ca aceasta s devin, n mod substanial, mai oneroas
pentru debitor. Creane viitoare Art. 1.572. -
(1) n caz de cesiune a unei creane viitoare, actul trebuie s cuprind elementele care
permit identificarea creanei cedate
(2) Creana se consider transferat din momentul ncheierii contractului de cesiune. Fo
rma cesiunii Art. 1.573. -
(1) Creana este cedat prin simpla convenie a cedentului i a cesionarului, fr notificar
ea debitorului
(2) Consimmntul debitorului nu este cerut dect atunci cnd, dup mprejurri, creana este
at n mod esenial de persoana creditorului. Predarea nscrisului constatator al creanei
Art. 1.574. -
(1) Cedentul este obligat s remit cesionarului titlul constatator al creanei aflat n
posesia sa, precum i orice alte nscrisuri doveditoare ale dreptului transmis
(2) n caz de cesiune parial a creanei, cesionarul are dreptul la o copie legalizat a n
scrisului constatator al creanei, precum i la menionarea cesiunii, cu semntura prilor,
pe nscrisul original. Dac cesionarul dobndete i restul creanei, devin aplicabile disp
oziiile alin. (1). Efectele cesiunii nainte de notificare Art. 1.575. -
(1) Cesiunea de crean produce efecte ntre cedent i cesionar, iar acesta din urm poate
pretinde tot ceea ce primete cedentul de la debitor, chiar dac cesiunea nu a fost
fcut opozabil debitorului
(2) Cesionarul poate, n aceleai mprejurri, s fac acte de conservare cu privire la drep
tul cedat. Dobnzile scadente i nencasate Art. 1.576. - Dac nu s-a convenit altfel, d
obnzile i orice alte venituri aferente creanei, devenite scadente, dar nencasate nc de
cedent, se cuvin cesionarului, cu ncepere de la data cesiunii. Costuri supliment
are Art. 1.577. - Debitorul are dreptul s fie despgubit de cedent i de cesionar pen
tru orice cheltuieli suplimentare cauzate de cesiune. Comunicarea i acceptarea ce
siunii Art. 1.578. -
(1) Debitorul este inut s plteasc cesionarului din momentul n care:
a) accept cesiunea printr-un nscris cu dat cert;
b) primete o comunicare scris a cesiunii, pe suport hrtie sau n format electronic, n
care se arat identitatea cesionarului, se identific n mod rezonabil creana cedat i se
solicit debitorului s plteasc cesionarului. n cazul unei cesiuni pariale, trebuie indi
cat i ntinderea cesiunii
(2) nainte de acceptare sau de primirea comunicrii, debitorul nu se poate libera d
ect pltind cedentului
(3) Atunci cnd comunicarea cesiunii este fcut de cesionar, debitorul i poate cere ac
estuia s i prezinte dovada scris a cesiunii
(4) Pn la primirea unei asemenea dovezi, debitorul poate s suspende plata
(5) Comunicarea cesiunii nu produce efecte dac dovada scris a cesiunii nu este com
unicat debitorului. Opozabilitatea cesiunii unei universaliti de creane Art. 1.579.
- Cesiunea unei universaliti de creane, actuale sau viitoare, nu este opozabil terilo
r dect prin nscrierea cesiunii n arhiv. Cu toate acestea, cesiunea nu este opozabil d
ebitorilor dect din momentul comunicrii ei. Comunicarea odat cu cererea de chemare n
judecat Art. 1.580. - Atunci cnd cesiunea se comunic odat cu aciunea intentat mpotriva
debitorului, acesta nu poate fi obligat la cheltuieli de judecat dac pltete pn la pri
mul termen, afar de cazul n care, la momentul comunicrii cesiunii, debitorul se afl
a deja n ntrziere. Opozabilitatea cesiunii fa de fideiusor Art. 1.581. - Cesiunea nu
este opozabil fideiusorului dect dac formalitile prevzute pentru opozabilitatea cesiun
ii fa de debitor au fost ndeplinite i n privina fideiusorului nsui. Efectele cesiunii
e cesionar i debitorul cedat Art. 1.582. -
(1) Debitorul poate s opun cesionarului toate mijloacele de aprare pe care le-ar fi
putut invoca mpotriva cedentului. Astfel, el poate s opun plata fcut cedentului naint
e ca cesiunea s i fi devenit opozabil, indiferent dac are sau nu cunotin de existena a
or cesiuni, precum i orice alt cauz de stingere a obligaiilor survenit nainte de acel
moment
(2) Debitorul poate, de asemenea, s opun cesionarului plata pe care el nsui ori fide
iusorul su a fcut-o cu bun-credin unui creditor aparent, chiar dac au fost ndeplinite f
ormalitile cerute pentru a face opozabil cesiunea debitorului i terilor
(3) n cazul n care cesiunea i-a devenit opozabil prin acceptare, debitorul cedat nu
mai poate opune cesionarului compensaia pe care o putea invoca n raporturile cu c
edentul. Cesiuni succesive Art. 1.583. -
(1) Atunci cnd cedentul a transmis aceeai crean mai multor cesionari succesivi, debi
torul se libereaz pltind n temeiul cesiunii care i-a fost comunicat mai nti sau pe car
e a acceptat-o mai nti printr-un nscris cu dat cert
(2) n raporturile dintre cesionarii succesivi ai aceleiai creane este preferat cel
care i-a nscris mai nti cesiunea la arhiv, indiferent de data cesiunii sau a comunicri
i acesteia ctre debitor. Efectele cesiunii pariale ntre cesionarii creanei Art. 1.58
4. - n cazul unei cesiuni pariale, cedentul i cesionarul sunt pltii proporional cu val
oarea creanei fiecruia dintre ei. Aceast regul se aplic n mod corespunztor cesionarilor
care dobndesc mpreun aceeai crean. Obligaia de garanie Art. 1.585. -
(1) Dac cesiunea este cu titlu oneros, cedentul are, de drept, obligaia de garanie
fa de cesionar
(2) Astfel, cedentul garanteaz existena creanei n raport cu data cesiunii, fr a rspunde
i de solvabilitatea debitorului cedat. Dac cedentul s-a obligat expres s garanteze
pentru solvabilitatea debitorului cedat, se prezum, n lipsa unei stipulaii contrar
e, c s-a avut n vedere numai solvabilitatea de la data cesiunii
(3) Rspunderea pentru solvabilitatea debitorului cedat se ntinde pn la concurena preul
ui cesiunii, la care se adaug cheltuielile suportate de cesionar n legtur cu cesiune
a
(4) De asemenea, dac cedentul cunotea, la data cesiunii, starea de insolvabilitate
a debitorului cedat, sunt aplicabile, n mod corespunztor, dispoziiile legale privi
nd rspunderea vnztorului de rea-credin pentru viciile ascunse ale bunului vndut
(5) n lips de stipulaie contrar, cedentul cu titlu gratuit nu garanteaz nici mcar exis
tena creanei la data cesiunii. Rspunderea cedentului pentru eviciune Art. 1.586. -
(1) n toate cazurile, cedentul rspunde dac, prin fapta sa proprie, singur ori concur
ent cu fapta unei alte persoane, cesionarul nu dobndete creana n patrimoniul su ori nu
poate s o fac opozabil terilor
(2) ntr-un asemenea caz, ntinderea rspunderii cedentului se determin potrivit dispoz
iiilor art. 1.585 alin. (4). SECIUNEA a 2-a Cesiunea unei creane constatate printr-
un titlu nominativ, la ordin sau la purttor Noiune i feluri Art. 1.587. -
(1) Creanele ncorporate n titluri nominative, la ordin ori la purttor nu se pot tran
smite prin simplul acord de voin al prilor
(2) Regimul titlurilor menionate la alin. (1), precum i al altor titluri de valoar
e se stabilete prin lege special. Modaliti de transmitere Art. 1.588. -
(1) n cazul titlurilor nominative, transmisiunea se menioneaz att pe nscrisul respect
iv, ct i n registrul inut pentru evidena acestora
(2) Pentru transmiterea titlurilor la ordin este necesar girul, efectuat potrivi
t dispoziiilor aplicabile n materia cambiilor
(3) Creana ncorporat ntr-un titlu la purttor se transmite prin remiterea material a ti
tlului. Orice stipulaie contrar se consider nescris. Mijloace de aprare Art. 1.589. -
(1) Debitorul nu poate opune deintorului titlului alte excepii dect cele care prives
c nulitatea titlului, cele care reies nendoielnic din cuprinsul acestuia, precum i
cele care pot fi invocate personal mpotriva deintorului
(2) Cu toate acestea, deintorul care a dobndit titlul n frauda debitorului nu se poa
te prevala de dispoziiile alin. (1). Plata creanei Art. 1.590. - Debitorul care a
emis titlul la purttor este inut s plteasc creana constatat prin acel titlu oricrui de
r care i remite titlul, cu excepia cazului n care i s-a comunicat o hotrre judectoreas
c prin care este obligat s refuze plata. Punerea n circulaie fr voia emitentului Art.
1.591. - Debitorul care a emis titlul la purttor rmne inut fa de orice deintor de bun
din, chiar dac demonstreaz c titlul a fost pus n circulaie mpotriva voinei sale. Aci
eintorului deposedat n mod nelegitim Art. 1.592. - Cel care a fost deposedat n mod n
elegitim de un titlu la purttor nu l poate mpiedica pe debitor s plteasc creana celui c
are i prezint titlul dect prin comunicarea unei hotrri judectoreti. n acest caz, insta
se va pronuna pe cale de ordonan preedinial.
CAPITOLUL II Subrogaia
Felurile subrogaiei Art. 1.593. -
(1) Oricine pltete n locul debitorului poate fi subrogat n drepturile creditorului,
fr a putea ns dobndi mai multe drepturi dect acesta
(2) Subrogaia poate fi convenional sau legal
(3) Subrogaia convenional poate fi consimit de debitor sau de creditor. Ea trebuie s f
ie expres i, pentru a fi opus terilor, trebuie constatat prin nscris. Subrogaia consim
de creditor Art. 1.594. -
(1) Subrogaia este consimit de creditor atunci cnd, primind plata de la un ter, i tran
smite acestuia, la momentul plii, toate drepturile pe care le avea mpotriva debitor
ului
(2) Subrogaia opereaz fr consimmntul debitorului. Orice stipulaie contrar se consider
ris. Subrogaia consimit de debitor Art. 1.595. -
(1) Subrogaia este consimit de debitor atunci cnd acesta se mprumut spre a-i plti dato
a i, pe aceast cale, transmite mprumuttorului drepturile creditorului fa de care avea
datoria respectiv
(2) Subrogaia este valabil numai dac actul de mprumut i chitana de plat a datoriei au d
at cert, n actul de mprumut se declar c suma a fost mprumutat spre a se plti datoria,
n chitan se menioneaz c plata a fost fcut cu banii mprumutai de noul creditor
(3) Subrogaia consimit de debitor are loc fr consimmntul creditorului iniial, n lips
pulaie contrar. Subrogaia legal Art. 1.596. - n afar de alte cazuri prevzute de lege, s
ubrogaia se produce de drept:
a) n folosul creditorului, chiar chirografar, care pltete unui creditor care are un
drept de preferin, potrivit legii;
b) n folosul dobnditorului unui bun care l pltete pe titularul creanei nsoite de o gar
e asupra bunului respectiv;
c) n folosul celui care, fiind obligat mpreun cu alii sau pentru alii, are interes s s
ting datoria;
d) n folosul motenitorului care pltete din bunurile sale datoriile succesiunii;
e) n alte cazuri stabilite de lege. Efectele subrogaiei Art. 1.597. -
(1) Subrogaia i produce efectele din momentul plii pe care terul o face n folosul credi
torului
(2) Subrogaia produce efecte mpotriva debitorului principal i a celor care au garan
tat obligaia. Acetia pot opune noului creditor mijloacele de aprare pe care le avea
u mpotriva creditorului iniial. Subrogaia parial Art. 1.598. -
(1) n caz de subrogaie parial, creditorul iniial, titular al unei garanii, poate exerc
ita drepturile sale pentru partea nepltit din crean cu preferin fa de noul creditor
(2) Cu toate acestea, n cazul n care creditorul iniial s-a obligat fa de noul credito
r s garanteze suma pentru care a operat subrogaia, cel din urm este preferat.
CAPITOLUL III Preluarea datoriei
SECIUNEA 1
Dispoziii generale Condiii Art. 1.599. - Obligaia de a plti o sum de bani ori de a ex
ecuta o alt prestaie poate fi transmis de debitor unei alte persoane:
a) fie printr-un contract ncheiat ntre debitorul iniial i noul debitor, sub rezerva
dispoziiilor art. 1.605;
b) fie printr-un contract ncheiat ntre creditor i noul debitor, prin care acesta di
n urm i asum obligaia. Efecte Art. 1.600. - Prin ncheierea contractului de preluare a
datoriei, noul debitor l nlocuiete pe cel vechi, care, dac nu s-a stipulat altfel i s
ub rezerva art. 1.601, este liberat. Insolvabilitatea noului debitor Art. 1.601.
- Debitorul iniial nu este liberat prin preluarea datoriei, dac se dovedete c noul
debitor era insolvabil la data cnd a preluat datoria, iar creditorul a consimit la
preluare, fr a cunoate aceast mprejurare. Accesoriile creanei Art. 1.602. -
(1) Creditorul se poate prevala n contra noului debitor de toate drepturile pe ca
re le are n legtur cu datoria preluat
(2) Preluarea datoriei nu are niciun efect asupra existenei garaniilor creanei, afa
r de cazul cnd acestea nu pot fi desprite de persoana debitorului
(3) Cu toate acestea, obligaia fideiusorului sau a terului care a constituit o gar
anie pentru realizarea creanei se va stinge dac aceste persoane nu i-au dat acordul
la preluare. Mijloacele de aprare Art. 1.603. -
(1) Dac din contract nu rezult altfel, noul debitor poate opune creditorului toate
mijloacele de aprare pe care le-ar fi putut opune debitorul iniial, n afar de compe
nsaie sau orice alt excepie personal a acestuia din urm
(2) Noul debitor nu poate opune creditorului mijloacele de aprare ntemeiate pe rap
ortul juridic dintre noul debitor i debitorul iniial, chiar dac acest raport a fost
motivul determinant al prelurii. Ineficacitatea prelurii datoriei Art. 1.604. -
(1) Cnd contractul de preluare este desfiinat, obligaia debitorului iniial renate, cu
toate accesoriile sale, sub rezerva drepturilor dobndite de terii de bun-credin
(2) Creditorul poate, de asemenea, cere daune-interese celui ce a preluat datori
a, afar numai dac acesta din urm dovedete c nu poart rspunderea desfiinrii contractul
a prejudiciilor suferite de creditor. SECIUNEA a 2-a Preluarea datoriei prin cont
ract ncheiat cu debitorul Acordul creditorului Art. 1.605. - Preluarea datoriei c
onvenit cu debitorul i va produce efectele numai dac creditorul i d acordul. Comunicare
a prelurii Art. 1.606. -
(1) Oricare dintre contractani poate comunica creditorului contractul de preluare
, cerndu-i s i dea acordul
(2) Creditorului nu i se poate cere acordul ct timp nu a primit comunicarea
(3) Ct timp creditorul nu i-a dat acordul, contractanii pot modifica sau denuna cont
ractul. Termenul de acceptare Art. 1.607. -
(1) Contractantul care comunic preluarea datoriei creditorului i poate stabili un
termen rezonabil pentru rspuns
(2) Dac ambii contractani au comunicat creditorului preluarea datoriei, stabilind
termene diferite, rspunsul urmeaz s fie dat n termenul care se mplinete cel din urm
(3) Preluarea datoriei este considerat refuzat dac creditorul nu a rspuns n termen. O
bligaiile terului Art. 1.608. -
(1) Ct timp creditorul nu i-a dat acordul sau dac a refuzat preluarea, cel care a p
reluat datoria este obligat s l libereze pe debitor, executnd la timp obligaia
(2) Creditorul nu dobndete un drept propriu mpotriva celui obligat s l libereze pe de
bitor, cu excepia cazului n care se face dovada c prile contractante au voit altfel.
CAPITOLUL IV Novaia
Noiune i feluri Art. 1.609. -
(1) Novaia are loc atunci cnd debitorul contracteaz fa de creditor o obligaie nou, care
nlocuiete i stinge obligaia iniial
(2) De asemenea, novaia se produce atunci cnd un debitor nou l nlocuiete pe cel iniial
, care este liberat de creditor, stingndu-se astfel obligaia iniial. n acest caz, nov
aia poate opera fr consimmntul debitorului iniial
(3) Novaia are loc i atunci cnd, ca efect al unui contract nou, un alt creditor est
e substituit celui iniial, fa de care debitorul este liberat, stingndu-se astfel obl
igaia veche. Proba novaiei Art. 1.610. - Novaia nu se prezum. Intenia de a nova trebu
ie s fie nendoielnic. Garaniile creanei novate Art. 1.611. -
(1) Ipotecile care garanteaz creana iniial nu vor nsoi noua crean dect dac aceasta s
vzut n mod expres
(2) n cazul novaiei prin schimbarea debitorului, ipotecile legate de creana iniial nu
subzist asupra bunurilor debitorului iniial fr consimmntul acestuia din urm i nici n
strmut asupra bunurilor noului debitor fr acordul su
(3) Atunci cnd novaia opereaz ntre creditor i unul dintre debitorii solidari, ipoteci
le legate de vechea crean nu pot fi transferate dect asupra bunurilor codebitorului
care contracteaz noua datorie. Mijloacele de aprare Art. 1.612. - Atunci cnd novaia
are loc prin schimbarea debitorului, noul debitor nu poate opune creditorului m
ijloacele de aprare pe care le avea mpotriva debitorului iniial i nici cele pe care
acesta din urm le avea mpotriva creditorului, cu excepia situaiei n care, n acest ulti
m caz, debitorul poate invoca nulitatea absolut a actului din care s-a nscut oblig
aia iniial. Efectele novaiei asupra debitorilor solidari i fideiusorilor Art. 1.613.
-
(1) Novaia care opereaz ntre creditor i unul dintre debitorii solidari i libereaz pe c
eilali codebitori cu privire la creditor. Novaia care opereaz cu privire la debitor
ul principal i libereaz pe fideiusori
(2) Cu toate acestea, atunci cnd creditorul a cerut acordul codebitorilor sau, du
p caz, al fideiusorilor ca acetia s fie inui de noua obligaie, creana iniial subzist
l n care debitorii sau fideiusorii nu i exprim acordul. Efectele novaiei asupra credi
torilor solidari Art. 1.614. - Novaia consimit de un creditor solidar nu este opoza
bil celorlali creditori dect pentru partea din crean ce revine acelui creditor.
TITLUL VII Stingerea obligaiilor
CAPITOLUL I Dispoziii generale
Moduri de stingere a obligaiilor Art. 1.615. - Obligaiile se sting prin plat, compe
nsaie, confuziune, remitere de datorie, imposibilitate fortuit de executare, precu
m i prin alte moduri expres prevzute de lege.
CAPITOLUL II Compensaia
Noiune Art. 1.616. - Datoriile reciproce se sting prin compensaie pn la concurena cel
ei mai mici dintre ele. Condiii Art. 1.617. -
(1) Compensaia opereaz de plin drept de ndat ce exist dou datorii certe, lichide i exig
ibile, oricare ar fi izvorul lor, i care au ca obiect o sum de bani sau o anumit ca
ntitate de bunuri fungibile de aceeai natur
(2) O parte poate cere lichidarea judiciar a unei datorii pentru a putea opune co
mpensaia
(3) Oricare dintre pri poate renuna, n mod expres ori tacit, la compensaie. Cazuri n c
are compensaia este exclus Art. 1.618. - Compensaia nu are loc atunci cnd:
a) creana rezult dintr-un act fcut cu intenia de a pgubi;
b) datoria are ca obiect restituirea bunului dat n depozit sau cu titlu de comoda
t;
c) are ca obiect un bun insesizabil. Termenul de graie Art. 1.619. - Termenul de
graie acordat pentru plata uneia dintre datorii nu mpiedic realizarea compensaiei. I
mputaia Art. 1.620. - Atunci cnd mai multe obligaii susceptibile de compensaie sunt
datorate de acelai debitor, regulile stabilite pentru imputaia plii se aplic n mod cor
espunztor. Fideiusiunea Art. 1.621. -
(1) Fideiusorul poate opune n compensaie creana pe care debitorul principal o dobndet
e mpotriva creditorului obligaiei garantate
(2) Debitorul principal nu poate, pentru a se libera fa de creditorul su, s opun comp
ensaia pentru ceea ce acesta din urm datoreaz fideiusorului. Efectele compensaiei fa d
e teri Art. 1.622. -
(1) Compensaia nu are loc i nici nu se poate renuna la ea n detrimentul drepturilor
dobndite de un ter
(2) Astfel, debitorul care, fiind ter poprit, dobndete o crean asupra creditorului po
pritor nu poate opune compensaia mpotriva acestuia din urm
(3) Debitorul care putea s opun compensaia i care a pltit datoria nu se mai poate pre
vala, n detrimentul terilor, de privilegiile sau de ipotecile creanei sale. Cesiune
a sau ipoteca asupra unei creane Art. 1.623. -
(1) Debitorul care accept pur i simplu cesiunea sau ipoteca asupra creanei consimit d
e creditorul su unui ter nu mai poate opune acelui ter compensaia pe care ar fi putu
t s o invoce mpotriva creditorului iniial nainte de acceptare
(2) Cesiunea sau ipoteca pe care debitorul nu a acceptat-o, dar care i-a devenit
opozabil, nu mpiedic dect compensaia datoriilor creditorului iniial care sunt ulterio
are momentului n care cesiunea sau ipoteca i-a devenit opozabil.
CAPITOLUL III Confuziunea
Noiune Art. 1.624. -
(1) Atunci cnd, n cadrul aceluiai raport obligaional, calitile de creditor i debitor se
ntrunesc n aceeai persoan, obligaia se stinge de drept prin confuziune
(2) Confuziunea nu opereaz dac datoria i creana se gsesc n acelai patrimoniu, dar n ma
de bunuri diferite. Confuziunea i ipoteca Art. 1.625. -
(1) Ipoteca se stinge prin confuziunea calitilor de creditor ipotecar i de propriet
ar al bunului ipotecat
(2) Ea renate dac creditorul este evins din orice cauz independent de el. Fideiusiun
ea Art. 1.626. - Confuziunea ce opereaz prin reunirea calitilor de creditor i debito
r profit fideiusorilor. Cea care opereaz prin reunirea calitilor de fideiusor i credi
tor ori de fideiusor i debitor principal nu stinge obligaia principal. Efectele con
fuziunii fa de teri Art. 1.627. - Confuziunea nu aduce atingere drepturilor dobndite
anterior de teri n legtur cu creana stins pe aceast cale. Desfiinarea confuziunii Art
1.628. - Dispariia cauzei care a determinat confuziunea face s renasc obligaia cu ef
ect retroactiv.
CAPITOLUL IV Remiterea de datorie
Noiune Art. 1.629. -
(1) Remiterea de datorie are loc atunci cnd creditorul l libereaz pe debitor de obl
igaia sa
(2) Remiterea de datorie este total, dac nu se stipuleaz contrariul. Feluri Art. 1.
630. -
(1) Remiterea de datorie poate fi expres sau tacit
(2) Ea poate fi cu titlu oneros sau cu titlu gratuit, potrivit naturii actului p
rin care aceasta se realizeaz. Dovada Art. 1.631. - Dovada remiterii de datorie s
e face n condiiile art. 1.499. Garanii Art. 1.632. - Renunarea expres la un privilegi
u sau la o ipotec fcut de creditor nu prezum remiterea de datorie n privina creanei gar
antate. Fideiusiunea Art. 1.633. -
(1) Remiterea de datorie fcut debitorului principal libereaz pe fideiusor, ca i pe o
ricare alte persoane inute pentru el
(2) Remiterea de datorie consimit n favoarea fideiusorului nu libereaz pe debitorul
principal
(3) Dac remiterea de datorie este convenit cu unul dintre fideiusori, ceilali rmn obl
igai s garanteze pentru tot, cu includerea prii garantate de acesta, numai dac au con
simit expres la exonerarea lui
(4) Prestaia pe care a primit-o creditorul de la un fideiusor pentru a-l exonera
de obligaia de garanie se imput asupra datoriei, profitnd, n proporia valorii acelei p
restaii, att debitorului principal, ct i celorlali fideiusori.
CAPITOLUL V Imposibilitatea fortuit de executare
Noiune. Condiii Art. 1.634. -
(1) Debitorul este liberat atunci cnd obligaia sa nu mai poate fi executat din cauz
a unei fore majore, a unui caz fortuit ori a unor alte evenimente asimilate acest
ora, produse nainte ca debitorul s fie pus n ntrziere
(2) Debitorul este, de asemenea, liberat, chiar dac se afl n ntrziere, atunci cnd cred
itorul nu ar fi putut, oricum, s beneficieze de executarea obligaiei din cauza mpre
jurrilor prevzute la alin. (1), afar de cazul n care debitorul a luat asupra sa risc
ul producerii acestora
(3) Atunci cnd imposibilitatea este temporar, executarea obligaiei se suspend pentru
un termen rezonabil, apreciat n funcie de durata i urmrile evenimentului care a pro
vocat imposibilitatea de executare
(4) Dovada imposibilitii de executare revine debitorului
(5) Debitorul trebuie s notifice creditorului existena evenimentului care provoac i
mposibilitatea de executare a obligaiilor. Dac notificarea nu ajunge la creditor nt
r-un termen rezonabil din momentul n care debitorul a cunoscut sau trebuia s cunoa
sc imposibilitatea de executare, debitorul rspunde pentru prejudiciul cauzat, prin
aceasta, creditorului
(6) Dac obligaia are ca obiect bunuri de gen, debitorul nu poate invoca imposibili
tatea fortuit de executare.
TITLUL VIII Restituirea prestaiilor
CAPITOLUL I Dispoziii generale
Cauzele restituirii Art. 1.635. -
(1) Restituirea prestaiilor are loc ori de cte ori cineva este inut, n virtutea legi
i, s napoieze bunurile primite fr drept ori din eroare sau n temeiul unui act juridic
desfiinat ulterior cu efect retroactiv ori ale crui obligaii au devenit imposibil
de executat din cauza unui eveniment de for major, a unui caz fortuit ori a unui al
t eveniment asimilat acestora
(2) Ceea ce a fost prestat n temeiul unei cauze viitoare, care nu s-a nfptuit, este
, de asemenea, supus restituirii, afar numai dac cel care a prestat a fcut-o tiind c n
fptuirea cauzei este cu neputin sau, dup caz, a mpiedicat cu tiin realizarea ei
(3) Obligaia de restituire beneficiaz de garaniile constituite pentru plata obligaie
i iniiale. Persoana ndreptit la restituire Art. 1.636. - Dreptul de restituire aparine
celui care a efectuat prestaia supus restituirii sau, dup caz, unei alte persoane n
dreptite, potrivit legii. Formele restituirii Art. 1.637. -
(1) Restituirea se face n natur sau prin echivalent
(2) Restituirea prestaiilor are loc chiar dac, potrivit legii, nu sunt datorate da
une-interese. Restituirea pentru cauz ilicit Art. 1.638. - Prestaia primit sau execu
tat n temeiul unei cauze ilicite sau imorale rmne ntotdeauna supus restituirii.
CAPITOLUL II Modalitile de restituire
Restituirea n natur Art. 1.639. - Restituirea prestaiilor se face n natur, prin napoie
rea bunului primit. Restituirea prin echivalent Art. 1.640. -
(1) Dac restituirea nu poate avea loc n natur din cauza imposibilitii sau a unui impe
diment serios ori dac restituirea privete prestarea unor servicii deja efectuate,
restituirea se face prin echivalent
(2) n cazurile prevzute la alin. (1), valoarea prestaiilor se apreciaz la momentul n
care debitorul a primit ceea ce trebuie s restituie. Pieirea sau nstrinarea bunului
Art. 1.641. - n cazul pieirii totale sau nstrinrii bunului supus restituirii, debit
orul obligaiei de restituire este inut s plteasc valoarea bunului, considerat fie la m
omentul primirii sale, fie la acela al pierderii ori al nstrinrii, n funcie de cea ma
i mic dintre aceste valori. Dac debitorul este de rea-credin ori obligaia de restitui
re provine din culpa sa, atunci restituirea se face n funcie de valoarea cea mai m
are. Pieirea fortuit a bunului Art. 1.642. - Dac bunul supus restituirii a pierit
fortuit, debitorul obligaiei de restituire este liberat de aceast obligaie, ns el tre
buie s cedeze creditorului, dup caz, fie indemnizaia ncasat pentru aceast pieire, fie,
atunci cnd nu a ncasat-o nc, dreptul de a primi aceast indemnizaie. Dac debitorul este
de rea-credin ori obligaia de restituire provine din culpa sa, el nu este liberat
de restituire dect dac dovedete c bunul ar fi pierit i n cazul n care, la data pieirii,
ar fi fost deja predat creditorului. Pierderea parial Art. 1.643. -
(1) Dac bunul ce face obiectul restituirii a suferit o pierdere parial, cum este o
deteriorare sau o alt scdere de valoare, cel obligat la restituire este inut s l inde
mnizeze pe creditor, cu excepia cazului n care pierderea rezult din folosina normal a
bunului sau dintr-o mprejurare neimputabil debitorului
(2) Atunci cnd cauza restituirii este imputabil creditorului, bunul ce face obiect
ul restituirii trebuie napoiat n starea n care se gsete la momentul introducerii aciun
ii, fr despgubiri, afar de cazul cnd aceast stare este cauzat din culpa debitorului res
tituirii. Cheltuielile privitoare la bun Art. 1.644. - Dreptul la rambursarea ch
eltuielilor fcute cu bunul ce face obiectul restituirii este supus regulilor prevz
ute n materia accesiunii pentru posesorul de bun-credin sau, dac cel obligat la resti
tuire este de rea-credin ori cauza restituirii i este imputabil, regulilor prevzute n
materia accesiunii pentru posesorul de rea-credin. Restituirea fructelor i a contra
valorii folosinei bunului Art. 1.645. -
(1) Dac a fost de bun-credin, cel obligat la restituire dobndete fructele produse de b
unul supus restituirii i suport cheltuielile angajate cu producerea lor. El nu dat
oreaz nicio indemnizaie pentru folosina bunului, cu excepia cazului n care aceast folo
sin a fost obiectul principal al prestaiei i a cazului n care bunul era, prin natura
lui, supus unei deprecieri rapide
(2) Atunci cnd cel obligat la restituire a fost de rea-credin ori cnd cauza restitui
rii i este imputabil, el este inut, dup compensarea cheltuielilor angajate cu produc
erea lor, s restituie fructele pe care le-a dobndit sau putea s le dobndeasc i s l ind
nizeze pe creditor pentru folosina pe care bunul i-a putut-o procura. Cheltuielil
e restituirii Art. 1.646. -
(1) Cheltuielile restituirii sunt suportate de pri proporional cu valoarea prestaiil
or care se restituie
(2) Cheltuielile restituirii se suport integral de cel care este de rea-credin ori
din a crui culp contractul a fost desfiinat. Restituirea prestaiilor de ctre incapabi
li Art. 1.647. -
(1) Persoana care nu are capacitate de exerciiu deplin nu este inut la restituirea p
restaiilor dect n limita folosului realizat, apreciat la data cererii de restituire
. Sarcina probei acestei mbogiri incumb celui care solicit restituirea
(2) Ea poate fi inut la restituirea integral atunci cnd, cu intenie sau din culp grav,
a fcut ca restituirea s fie imposibil.
CAPITOLUL III Efectele restituirii fa de teri
Actele de nstrinare Art. 1.648. -
(1) Dac bunul supus restituirii a fost nstrinat, aciunea n restituire poate fi exerci
tat i mpotriva terului dobnditor, sub rezerva regulilor de carte funciar sau a efectul
ui dobndirii cu bun-credin a bunurilor mobile ori, dup caz, a aplicrii regulilor privi
toare la uzucapiune
(2) Dac asupra bunului supus restituirii au fost constituite drepturi reale, disp
oziiile alin. (1) se aplic n mod corespunztor. Situaia altor acte juridice Art. 1.649
. - n afara actelor de dispoziie prevzute la art. 1.648, toate celelalte acte jurid
ice fcute n favoarea unui ter de bun-credin sunt opozabile adevratului proprietar sau c
elui care are dreptul la restituire. Contractele cu executare succesiv, sub condii
a respectrii formalitilor de publicitate prevzute de lege, vor continua s produc efect
e pe durata stipulat de pri, dar nu mai mult de un an de la data desfiinrii titlului
constituitorului.
TITLUL IX Diferite contracte speciale
CAPITOLUL I Contractul de vnzare
SECIUNEA 1
Dispoziii generale 1. Domeniul de aplicare Noiune Art. 1.650. -
(1) Vnzarea este contractul prin care vnztorul transmite sau, dup caz, se oblig s tran
smit cumprtorului proprietatea unui bun n schimbul unui pre pe care cumprtorul se oblig
s l plteasc
(2) Poate fi, de asemenea, transmis prin vnzare un dezmembrmnt al dreptului de prop
rietate sau orice alt drept. Aplicarea unor reguli de la vnzare Art. 1.651. - Dis
poziiile prezentului capitol privind obligaiile vnztorului se aplic, n mod corespunztor
, obligaiilor nstrintorului n cazul oricrui alt contract avnd ca efect transmiterea unu
i drept, dac din reglementrile aplicabile acelui contract sau din cele referitoare
la obligaii n general nu rezult altfel. 2. Cine poate cumpra sau vinde Principiul ca
pacitii Art. 1.652. - Pot cumpra sau vinde toi cei crora nu le este interzis prin leg
e. Incapacitatea de a cumpra drepturi litigioase Art. 1.653. -
(1) Sub sanciunea nulitii absolute, judectorii, procurorii, grefierii, executorii, a
vocaii, notarii publici, consilierii juridici i practicienii n insolven nu pot cumpra,
direct sau prin persoane interpuse, drepturi litigioase care sunt de competena i
nstanei judectoreti n a crei circumscripie i desfoar activitatea
(2) Sunt exceptate de la prevederile alin. (1):
a) cumprarea drepturilor succesorale ori a cotelor-pri din dreptul de proprietate d
e la comotenitori sau coproprietari, dup caz;
b) cumprarea unui drept litigios n vederea ndestulrii unei creane care s-a nscut nainte
ca dreptul s fi devenit litigios;
c) cumprarea care s-a fcut pentru aprarea drepturilor celui ce stpnete bunul n legtur
care exist dreptul litigios
(3) Dreptul este litigios dac exist un proces nceput i neterminat cu privire la exis
tena sau ntinderea sa. Alte incapaciti de a cumpra Art. 1.654. -
(1) Sunt incapabili de a cumpra, direct sau prin persoane interpuse, chiar i prin
licitaie public:
a) mandatarii, pentru bunurile pe care sunt nsrcinai s le vnd; excepia prevzut la art
304 alin. (1) rmne aplicabil;
b) prinii, tutorele, curatorul, administratorul provizoriu, pentru bunurile persoa
nelor pe care le reprezint;
c) funcionarii publici, judectorii-sindici, practicienii n insolven, executorii, prec
um i alte asemenea persoane, care ar putea influena condiiile vnzrii fcute prin interm
ediul lor sau care are ca obiect bunurile pe care le administreaz ori a cror admin
istrare o supravegheaz
(2) nclcarea interdiciilor prevzute la alin. (1) lit. a) i b) se sancioneaz cu nulitate
a relativ, iar a celei prevzute la lit. c) cu nulitatea absolut. Incapaciti de a vind
e Art. 1.655. -
(1) Persoanele prevzute la art. 1.654 alin. (1) nu pot, de asemenea, s vnd bunurile
proprii pentru un pre care const ntr-o sum de bani provenit din vnzarea ori exploatare
a bunului sau patrimoniului pe care l administreaz ori a crui administrare o suprav
egheaz, dup caz
(2) Dispoziiile alin. (1) se aplic n mod corespunztor i contractelor n care, n schimbul
unei prestaii promise de persoanele prevzute la art. 1.654 alin. (1), cealalt part
e se oblig s plteasc o sum de bani. Inadmisibilitatea aciunii n anulare Art. 1.656. - C
ei crora le este interzis s cumpere ori s vnd nu pot s cear anularea vnzrii nici n n
opriu, nici n numele persoanei ocrotite. 3. Obiectul vnzrii Bunurile ce pot fi vndute
Art. 1.657. - Orice bun poate fi vndut n mod liber, dac vnzarea nu este interzis ori
limitat prin lege sau prin convenie ori testament. Vnzarea unui bun viitor Art. 1.
658. -
(1) Dac obiectul vnzrii l constituie un bun viitor, cumprtorul dobndete proprietatea
mentul n care bunul s-a realizat. n privina construciilor, sunt aplicabile dispoziiil
e corespunztoare n materie de carte funciar
(2) n cazul vnzrii unor bunuri dintr-un gen limitat care nu exist la data ncheierii c
ontractului, cumprtorul dobndete proprietatea la momentul individualizrii de ctre vnzt
a bunurilor vndute. Atunci cnd bunul sau, dup caz, genul limitat nu se realizeaz, c
ontractul nu produce niciun efect. Cu toate acestea, dac nerealizarea este determ
inat de culpa vnztorului, el este inut s plteasc daune-interese
(3) Cnd bunul se realizeaz numai parial, cumprtorul are alegerea fie de a cere desfii
narea vnzrii, fie de a pretinde reducerea corespunztoare a preului. Aceeai soluie se ap
lic i n cazul prevzut la alin. (2) atunci cnd genul limitat s-arealizat numai parial i,
din acest motiv, vnztorul nu poate individualiza ntreaga cantitate de bunuri prevzu
t n contract. Dac nerealizarea parial a bunului sau, dup caz, a genului limitat a fost
determinat de culpa vnztorului, acesta este inut s plteasc daune-interese
(4) Atunci cnd cumprtorul i-a asumat riscul nerealizrii bunului sau genului limitat,
dup caz, el rmne obligat la plata preului
(5) n sensul prezentului articol, bunul este considerat realizat la data la care
devine apt de a fi folosit potrivit destinaiei n vederea creia a fost ncheiat contra
ctul. Vnzarea bunului pierit n ntregime sau n parte Art. 1.659. - Dac n momentul vnzri
unui bun individual determinat acesta pierise n ntregime, contractul nu produce ni
ciun efect. Dac bunul pierise numai n parte, cumprtorul care nu cunotea acest fapt n m
omentul vnzrii poate cere fie anularea vnzrii, fie reducerea corespunztoare a preului.
Condiii ale preului Art. 1.660. -
(1) Preul const ntr-o sum de bani
(2) Acesta trebuie s fie serios i determinat sau cel puin determinabil. Preul determ
inabil Art. 1.661. - Vnzarea fcut pe un pre care nu a fost determinat n contract este
valabil dac prile au convenit asupra unei modaliti prin care preul poate fi determinat
ulterior, dar nu mai trziu de data plii i care nu necesit un nou acord de voin al pr
. Determinarea preului de ctre un ter Art. 1.662. -
(1) Preul poate fi determinat i de ctre una sau mai multe persoane desemnate potriv
it acordului prilor
(2) Atunci cnd persoanele astfel desemnate nu determin preul n termenul stabilit de
pri sau, n lips, n termen de 6 luni de la ncheierea contractului, la cererea prii inte
sate, preedintele judectoriei de la locul ncheierii contractului va desemna, de urg
en, n camera de consiliu, prin ncheiere definitiv, un expert pentru determinarea preul
ui. Remuneraia expertului se pltete n cote egale de ctre pri
(3) Dac preul nu a fost determinat n termen de un an de la ncheierea contractului, vn
zarea este nul, afar de cazul n care prile au convenit un alt mod de determinare a pr
eului. Determinarea preului n funcie de greutatea lucrului vndut Art. 1.663. - Cnd preu
l se determin n funcie de greutatea lucrului vndut, la stabilirea cuantumului su nu s
e ine seama de greutatea ambalajului. Lipsa determinrii exprese a preului Art. 1.66
4. -
(1) Preul vnzrii este suficient determinat dac poate fi stabilit potrivit mprejurrilor
(2) Cnd contractul are ca obiect bunuri pe care vnztorul le vinde n mod obinuit, se p
rezum c prile au avut n vedere preul practicat n mod obinuit de vnztor
(3) n lips de stipulaie contrar, vnzarea unor bunuri al cror pre este stabilit pe piee
rganizate este presupus a se fi ncheiat pentru preul mediu aplicat n ziua ncheierii c
ontractului pe piaa cea mai apropiat de locul ncheierii contractului. Dac aceast zi a
fost nelucrtoare, se ine seama de ultima zi lucrtoare. Preul fictiv i preul derizoriu
Art. 1.665. -
(1) Vnzarea este anulabil atunci cnd preul este stabilit fr intenia de a fi pltit
(2) De asemenea, dac prin lege nu se prevede altfel, vnzarea este anulabil cnd preul
este ntr-att de disproporionat fa de valoarea bunului, nct este evident c prile nu a
t s consimt la o vnzare. Cheltuielile vnzrii Art. 1.666. -
(1) n lips de stipulaie contrar, cheltuielile pentru ncheierea contractului de vnzare
sunt n sarcina cumprtorului
(2) Msurarea, cntrirea i cheltuielile de predare a bunului sunt n sarcina vnztorului, i
ar cele de preluare i transport de la locul executrii sunt n sarcina cumprtorului, da
c nu s-a convenit altfel
(3) n absena unei clauze contrare, cheltuielile aferente operaiunilor de plat a preul
ui sunt n sarcina cumprtorului. Cheltuielile predrii Art. 1.667. - n lipsa uzanelor sa
u a unei stipulaii contrare, dac bunul trebuie transportat dintr-un loc n altul, vnzt
orul trebuie s se ocupe de expediere pe cheltuiala cumprtorului. Vnztorul este libera
t cnd pred bunul transportatorului ori expeditorului. Cheltuielile de transport su
nt n sarcina cumprtorului. 4. Pactul de opiune privind contractul de vnzare i promisiun
ea de vnzare Pactul de opiune privind contractul de vnzare Art. 1.668. -
(1) n cazul pactului de opiune privind un contract de vnzare asupra unui bun indivi
dual determinat, ntre data ncheierii pactului i data exercitrii opiunii sau, dup caz,
aceea a expirrii termenului de opiune nu se poate dispune de bunul care constituie
obiectul pactului
(2) Atunci cnd pactul are ca obiect drepturi tabulare, dreptul de opiune se noteaz n
cartea funciar
(3) Dreptul de opiune se radiaz din oficiu dac pn la expirarea termenului de opiune nu
s-a nscris o declaraie de exercitare a opiunii, nsoit de dovada comunicrii sale ctre
alalt parte. Promisiunea de vnzare i promisiunea de cumprare Art. 1.669. -
(1) Cnd una dintre prile care au ncheiat o promisiune bilateral de vnzare refuz, nejust
ificat, s ncheie contractul promis, cealalt parte poate cere pronunarea unei hotrri ca
re s in loc de contract, dac toate celelalte condiii de validitate sunt ndeplinite
(2) Dreptul la aciune se prescrie n termen de 6 luni de la data la care contractul
trebuia ncheiat
(3) Dispoziiile alin. (1) i (2) se aplic n mod corespunztor n cazul promisiunii unilat
erale de vnzare sau de cumprare, dup caz
(4) n cazul promisiunii unilaterale de cumprare a unui bun individual determinat,
dac, mai nainte ca promisiunea s fi fost executat, creditorul su nstrineaz bunul ori c
stituie un drept real asupra acestuia, obligaia promitentului se consider stins. Pr
eul promisiunii Art. 1.670. - n lips de stipulaie contrar, sumele pltite n temeiul unei
promisiuni de vnzare reprezint un avans din preul convenit. 5. Obligaiile vnztorului
I. Dispoziii generale Interpretarea clauzelor vnzrii Art. 1.671. - Clauzele ndoielni
ce n contractul de vnzare se interpreteaz n favoarea cumprtorului, sub rezerva regulil
or aplicabile contractelor ncheiate cu consumatorii i contractelor de adeziune. Ob
ligaiile principale ale vnztorului Art. 1.672. - Vnztorul are urmtoarele obligaii princ
ipale:
1. s transmit proprietatea bunului sau, dup caz, dreptul vndut;
2. s predea bunul;
3. s l garanteze pe cumprtor contra eviciunii i viciilor bunului.
II. Transmiterea proprietii sau a dreptului vndut Obligaia de a transmite dreptul vnd
ut Art. 1.673. -
(1) Vnztorul este obligat s transmit cumprtorului proprietatea bunului vndut
(2) Odat cu proprietatea cumprtorul dobndete toate drepturile i aciunile accesorii ce a
u aparinut vnztorului
(3) Dac legea nu dispune altfel, dispoziiile referitoare la transmiterea proprietii
se aplic n mod corespunztor i atunci cnd prin vnzare se transmite un alt drept dect dre
ptul de proprietate. Transmiterea proprietii Art. 1.674. - Cu excepia cazurilor pre
vzute de lege ori dac din voina prilor nu rezult contrariul, proprietatea se strmut de
rept cumprtorului din momentul ncheierii contractului, chiar dac bunul nu a fost pre
dat ori preul nu a fost pltit nc. Opozabilitatea vnzrii Art. 1.675. - n cazurile anume
prevzute de lege, vnzarea nu poate fi opus terilor dect dup ndeplinirea formalitilor
ublicitate respective. Strmutarea proprietii imobilelor Art. 1.676. - n materie de vn
zare de imobile, strmutarea proprietii de la vnztor la cumprtor este supus dispoziiil
e carte funciar. Radierea drepturilor stinse Art. 1.677. - Vnztorul este obligat s r
adieze din cartea funciar, pe cheltuiala sa, drepturile nscrise asupra imobilului
vndut, dac acestea sunt stinse. Vnzarea bunurilor de gen Art. 1.678. - Atunci cnd vnz
area are ca obiect bunuri de gen, inclusiv bunuri dintr-un gen limitat, propriet
atea se transfer cumprtorului la data individualizrii acestora prin predare, numrare,
cntrire, msurare ori prin orice alt mod convenit sau impus de natura bunului. Vnzar
ea n bloc a bunurilor Art. 1.679. - Dac ns mai multe bunuri sunt vndute n bloc i pentru
un pre unic i global, proprietatea se strmut cumprtorului ndat ce contractul s-anche
chiar dac bunurile nu au fost individualizate. Vnzarea dup mostr sau model Art. 1.6
80. - La vnzarea dup mostr sau model, proprietatea se strmut la momentul predrii bunul
ui. Vnzarea pe ncercate Art. 1.681. -
(1) Vnzarea este pe ncercate atunci cnd se ncheie sub condiia suspensiv ca, n urma nce
ii, bunul s corespund criteriilor stabilite la ncheierea contractului ori, n lipsa a
cestora, destinaiei bunului, potrivit naturii sale
(2) Dac durata ncercrii nu a fost convenit i din uzane nu rezult altfel, condiia se co
ider ndeplinit n cazul n care cumprtorul nu a declarat c bunul este nesatisfctor n
e 30 de zile de la predarea bunului
(3) n cazul n care prin contractul de vnzare prile au prevzut c bunul vndut urmeaz s
ercat, se prezum c s-a ncheiat o vnzare pe ncercate. Vnzarea pe gustate Art. 1.682. -
(1) Vnzarea sub rezerva ca bunul s corespund gusturilor cumprtorului se ncheie numai d
ac acesta a fcut cunoscut acordul su n termenul convenit ori statornicit prin uzane. n
cazul n care un asemenea termen nu exist, se aplic dispoziiile art. 1.681 alin. (2)
(2) Dac bunul vndut se afl la cumprtor, iar acesta nu se pronun n termenul prevzut la
n. (1), vnzarea se consider ncheiat la expirarea termenului. Vnzarea bunului altuia A
rt. 1.683. -
(1) Dac, la data ncheierii contractului asupra unui bun individual determinat, ace
sta se afl n proprietatea unui ter, contractul este valabil, iar vnztorul este obliga
t s asigure transmiterea dreptului de proprietate de la titularul su ctre cumprtor
(2) Obligaia vnztorului se consider ca fiind executat fie prin dobndirea de ctre acesta
a bunului, fie prin ratificarea vnzrii de ctre proprietar, fie prin orice alt mijl
oc, direct ori indirect, care procur cumprtorului proprietatea asupra bunului
(3) Dac din lege sau din voina prilor nu rezult contrariul, proprietatea se strmut de d
rept cumprtorului din momentul dobndirii bunului de ctre vnztor sau al ratificrii contr
actului de vnzare de ctre proprietar
(4) n cazul n care vnztorul nu asigur transmiterea dreptului de proprietate ctre cumpr
r, acesta din urm poate cere rezoluiunea contractului, restituirea preului, precum i
, dac este cazul, daune-interese
(5) Atunci cnd un coproprietar a vndut bunul proprietate comun i ulterior nu asigur t
ransmiterea proprietii ntregului bun ctre cumprtor, acesta din urm poate cere, pe lng
ne-interese, la alegerea sa, fie reducerea preului proporional cu cota-parte pe ca
re nu a dobndit-o, fie rezoluiunea contractului n cazul n care nu ar fi cumprat dac ar
fi tiut c nu va dobndi proprietatea ntregului bun
(6) n cazurile prevzute la alin. (4) i (5), ntinderea daunelor-interese se stabilete,
n mod corespunztor, potrivit art. 1.702 i 1.703. Cu toate acestea, cumprtorul care l
a data ncheierii contractului cunotea c bunul nu aparinea n ntregime vnztorului nu poa
s solicite rambursarea cheltuielilor referitoare la lucrrile autonome sau voluptu
are. Rezerva proprietii Art. 1.684. - Stipulaia prin care vnztorul i rezerv proprietat
bunului pn la plata integral a preului este valabil chiar dac bunul a fost predat. Ac
east stipulaie nu poate fi ns opus terilor dect dup ndeplinirea formalitilor de pub
cerute de lege, dup natura bunului.
III. Predarea bunului Noiune Art. 1.685. - Predarea se face prin punerea bunului
vndut la dispoziia cumprtorului, mpreun cu tot ceea ce este necesar, dup mprejurri, p
u exercitarea liber i nengrdit a posesiei. ntinderea obligaiei de predare Art. 1.686. -
(1) Obligaia de a preda bunul se ntinde i la accesoriile sale, precum i la tot ce es
te destinat folosinei sale perpetue
(2) Vnztorul este, de asemenea, obligat s predea titlurile i documentele privitoare
la proprietatea sau folosina bunului
(3) n cazul bunurilor de gen, vnztorul nu este liberat de obligaia de predare chiar
dac lotul din care fceau parte bunurile respective a pierit n totalitate, afar numai
dac lotul era anume prevzut n convenie. Predarea bunului imobil Art. 1.687. - Preda
rea imobilului se face prin punerea acestuia la dispoziia cumprtorului, liber de or
ice bunuri ale vnztorului. Predarea bunului mobil Art. 1.688. - Predarea bunului m
obil se poate face fie prin remiterea material, fie prin remiterea titlului repre
zentativ ori a unui alt document sau lucru care i permite cumprtorului preluarea n o
rice moment. Locul predrii Art. 1.689. - Predarea trebuie s se fac la locul unde bu
nul se afla n momentul ncheierii contractului, dac nu rezult altfel din convenia prilor
ori, n lipsa acesteia, din uzane. Starea bunului vndut Art. 1.690. -
(1) Bunul trebuie s fie predat n starea n care se afla n momentul ncheierii contractu
lui
(2) Cumprtorul are obligaia ca imediat dup preluare s verifice starea bunului potrivi
t uzanelor
(3) Dac n urma verificrii se constat existena unor vicii aparente, cumprtorul trebuie s
informeze pe vnztor despre acestea fr ntrziere. n lipsa informrii, se consider c v
a executat obligaia prevzut la alin. (1)
(4) Cu toate acestea, n privina viciilor ascunse, dispoziiile art. 1.707-1.714 rmn ap
licabile. Dezacordul asupra calitii Art. 1.691. -
(1) n cazul n care cumprtorul contest calitatea sau starea bunului pe care vnztorul i l
-a pus la dispoziie, preedintele judectoriei de la locul prevzut pentru executarea o
bligaiei de predare, la cererea oricreia dintre pri, va desemna de ndat un expert n ved
erea constatrii
(2) Prin aceeai hotrre se poate dispune sechestrarea sau depozitarea bunului
(3) Dac pstrarea bunului ar putea aduce mari pagube sau ar ocaziona cheltuieli nsem
nate, se va putea dispune chiar vnzarea pe cheltuiala proprietarului, n condiiile s
tabilite de instan
(4) Hotrrea de vnzare va trebui comunicat nainte de punerea ei n executare celeilalte
pri sau reprezentantului su, dac unul dintre acetia se afl ntr-olocalitate situat n c
mscripia judectoriei care a pronunat hotrrea. ncazcontrar, hotrrea va fi comunicat n
n de 3 zile de la executarea ei. Fructele bunului vndut Art. 1.692. - Dac nu s-a c
onvenit altfel, fructele bunului vndut se cuvin cumprtorului din ziua dobndirii prop
rietii. Momentul predrii Art. 1.693. - n lipsa unui termen, cumprtorul poate cere pred
area bunului de ndat ce preul este pltit. Dac ns, ca urmare a unor mprejurri cunoscut
mprtorului la momentul vnzrii, predarea bunului nu se poate face dect dup trecerea unu
i termen, prile sunt prezumate c au convenit ca predarea s aib loc la expirarea acelu
i termen. Refuzul de a preda bunul Art. 1.694. -
(1) Dac obligaia de plat a preului este afectat de un termen i, dup vnzare, cumprtor
evenit insolvabil ori garaniile acordate vnztorului s-au diminuat, vnztorul poate sus
penda executarea obligaiei de predare ct timp cumprtorul nu acord garanii ndestultoare
va plti preul la termenul stabilit
(2) Dac ns, la data ncheierii contractului, vnztorul cunotea insolvabilitatea cumprto
i, atunci acesta din urm pstreaz beneficiul termenului, dac starea sa de insolvabili
tate nu s-a agravat n mod substanial.
IV. Garania contra eviciunii Condiiile garaniei contra eviciunii Art. 1.695. -
(1) Vnztorul este de drept obligat s l garanteze pe cumprtor mpotriva eviciunii care l
r mpiedica total sau parial n stpnirea netulburat a bunului vndut
(2) Garania este datorat mpotriva eviciunii ce rezult din preteniile unui ter numai dac
acestea sunt ntemeiate pe un drept nscut anterior datei vnzrii i care nu a fost adus
la cunotina cumprtorului pn la acea dat
(3) De asemenea, garania este datorat mpotriva eviciunii ce provine din fapte imputa
bile vnztorului, chiar dac acestea s-au ivit ulterior vnzrii. Excepia de garanie Art. 1
.696. - Acela care este obligat s garanteze contra eviciunii nu poate s eving. Indiv
izibilitatea obligaiei de garanie Art. 1.697. - Obligaia de garanie contra eviciunii
este indivizibil ntre debitori. Modificarea sau nlturarea convenional a garaniei Art. 1
.698. -
(1) Prile pot conveni s extind sau s restrng obligaia de garanie. Acestea pot chiar c
ni s l exonereze pe vnztor de orice garanie contra eviciunii
(2) Stipulaia prin care obligaia de garanie a vnztorului este restrns sau nlturat nu
ereaz pe acesta de obligaia de a restitui preul, cu excepia cazului n care cumprtorul
a asumat riscul producerii eviciunii. Limitele clauzei de nerspundere pentru eviciu
ne Art. 1.699. - Chiar dac s-a convenit c vnztorul nu va datora nicio garanie, el rspu
nde totui de eviciunea cauzat ulterior vnzrii prin faptul su personal ori de cea prove
nit din cauze pe care, cunoscndu-le n momentul vnzrii, le-a ascuns cumprtorului. Orice
stipulaie contrar este considerat nescris. Rezoluiunea contractului Art. 1.700. -
(1) Cumprtorul poate cere rezoluiunea vnzrii dac a fost evins de ntregul bun sau de o p
arte a acestuia ndeajuns de nsemnat nct, dac ar fi cunoscut eviciunea, el nu ar mai fi
cheiat contractul
(2) Odat cu rezoluiunea, cumprtorul poate cere restituirea preului i repararea prejudi
ciului suferit. Restituirea preului Art. 1.701. -
(1) Vnztorul este inut s napoieze preul n ntregime chiar dac, la data eviciunii, val
bunului vndut a sczut sau dac bunul a suferit deteriorri nsemnate, fie din neglijena c
umprtorului, fie prin for major
(2) Dac ns cumprtorul a obinut un beneficiu n urma deteriorrilor cauzate bunului, vnz
are dreptul s scad din pre o sum corespunztoare acestui beneficiu
(3) Dac lucrul vndut are, la data eviciunii, o valoare mai mare, din orice cauz, vnzto
rul este dator s plteasc cumprtorului, pe lng preul vnzrii, sporul de valoare acumul
data eviciunii. ntinderea daunelor-interese Art. 1.702. -
(1) Daunele-interese datorate de vnztor cuprind:
a) valoarea fructelor pe care cumprtorul a fost obligat s le restituie celui care l
-a evins;
b) cheltuielile de judecat efectuate de cumprtor n procesul cu cel ce l-a evins, pre
cum i n procesul de chemare n garanie a vnztorului;
c) cheltuielile ncheierii i executrii contractului de ctre cumprtor;
d) pierderile suferite i ctigurile nerealizate de ctre cumprtor din cauza eviciunii
(2) De asemenea, vnztorul este inut s ramburseze cumprtorului sau s fac s i se rambur
de ctre acela care evinge toate cheltuielile pentru lucrrile efectuate n legtur cu b
unul vndut, fie c lucrrile sunt autonome, fie c sunt adugate, dar, n acest din urm caz,
numai dac sunt necesare sau utile
(3) Dac vnztorul a cunoscut cauza eviciunii la data ncheierii contractului, el este d
ator s ramburseze cumprtorului i cheltuielile fcute pentru efectuarea i, dup caz, ridic
area lucrrilor voluptuare. Efectele eviciunii pariale Art. 1.703. - n cazul n care ev
iciunea parial nu atrage rezoluiunea contractului, vnztorul trebuie s restituie cumpr
lui o parte din pre proporional cu valoarea prii de care a fost evins i, dac este cazul
, s plteasc daune-interese. Pentru stabilirea ntinderii daunelor-interese, se aplic n
mod corespunztor prevederile art. 1.702. nlturarea eviciunii de ctre cumprtor Art. 1.70
4. - Atunci cnd cumprtorul a pstrat bunul cumprat pltind terului evingtor o sum de ba
au dndu-i un alt bun, vnztorul este liberat de urmrile garaniei, n primul caz prin ram
bursarea ctre cumprtor a sumei pltite cu dobnda legal calculat de la data plii, iar
oilea caz prin plata valorii bunului dat, precum i, n ambele cazuri, a tuturor che
ltuielilor aferente. Chemarea n judecat a vnztorului Art. 1.705. -
(1) Cumprtorul chemat n judecat de un ter care pretinde c are drepturi asupra lucrului
vndut trebuie s l cheme n cauz pe vnztor. n cazul n care nu a fcut-o, fiind condamn
ntr-o hotrre intrat n puterea lucrului judecat, pierde dreptul de garanie dac vnztorul
ovedete c existau motive suficiente pentru a se respinge cererea
(2) Cumprtorul care, fr a exista o hotrre judectoreasc, a recunoscut dreptul terului
de dreptul de garanie, afar de cazul n care dovedete c nu existau motive suficiente p
entru a mpiedica eviciunea. Beneficiarii garaniei Art. 1.706. - Vnztorul este obligat
s garanteze contra eviciunii fa de orice dobnditor subsecvent al bunului, fr a deosebi
dup cum dobndirea este cu titlu oneros ori cu titlu gratuit.
V. Garania contra viciilor bunului vndut Condiii Art. 1.707. -
(1) Vnztorul garanteaz cumprtorul contra oricror vicii ascunse care fac bunul vndut imp
ropriu ntrebuinrii la care este destinat sau care i micoreaz n asemenea msur ntrebui
au valoarea nct, dac le-ar fi cunoscut, cumprtorul nu ar fi cumprat sau ar fi dat un p
re mai mic
(2) Este ascuns acel viciu care, la data predrii, nu putea fi descoperit, fr asiste
n de specialitate, de ctre un cumprtor prudent i diligent
(3) Garania este datorat dac viciul sau cauza lui exista la data predrii bunului
(4) Vnztorul nu datoreaz garanie contra viciilor pe care cumprtorul le cunotea la nche
rea contractului
(5) n vnzrile silite nu se datoreaz garanie contra viciilor ascunse. Modificarea sau n
lturarea convenional a garaniei Art. 1.708. -
(1) Dac prile nu au convenit altfel, vnztorul este obligat s garanteze contra viciilor
ascunse, chiar i atunci cnd nu le-a cunoscut
(2) Clauza care nltur sau limiteaz rspunderea pentru vicii este nul n privina viciilor
e care vnztorul le-a cunoscut ori trebuia s le cunoasc la data ncheierii contractului
. Denunarea viciilor Art. 1.709. -
(1) Cumprtorul care a descoperit viciile ascunse ale lucrului este obligat s le adu
c la cunotina vnztorului ntr-un termen rezonabil, stabilit potrivit cu mprejurrile, su
sanciunea decderii din dreptul de a cere msura prevzut la art. 1.710 alin. (1) lit. d
)
(2) n cazul n care cumprtorul este profesionist, iar bunul vndut este mobil corporal,
termenul prevzut la alin. (1) este de dou zile lucrtoare
(3) Atunci cnd viciul apare n mod gradual, termenele prevzute la alin. (1) ncep s cur
g din ziua n care cumprtorul i d seama de gravitatea i ntinderea viciului
(4) Vnztorul care a tinuit viciul nu poate invoca prevederile prezentului articol.
Efectele garaniei Art. 1.710. -
(1) n temeiul obligaiei vnztorului de garanie contra viciilor, cumprtorul poate obine,
up caz:
a) nlturarea viciilor de ctre vnztor sau pe cheltuiala acestuia;
b) nlocuirea bunului vndut cu un bun de acelai fel, ns lipsit de vicii;
c) reducerea corespunztoare a preului;
d) rezoluiunea vnzrii
(2) La cererea vnztorului, instana, innd seama de gravitatea viciilor i de scopul pent
ru care contractul a fost ncheiat, precum i de alte mprejurri, poate dispune o alt msu
r prevzut la alin. (1) dect cea solicitat de cumprtor. Viciile care nu afecteaz toate
nurile vndute Art. 1.711. -
(1) Dac numai unele dintre bunurile vndute sunt afectate de vicii i acestea pot fi
separate de celelalte fr pagub pentru cumprtor, iar instana dispune rezoluiunea n cond
le art. 1.710, contractul se desfiineaz numai n parte
(2) Rezoluiunea contractului, n ceea ce privete bunul principal, atrage rezoluiunea
lui i n privina bunului accesoriu. ntinderea garaniei Art. 1.712. -
(1) n situaia n care la data ncheierii contractului vnztorul cunotea viciile bunului v
ut, pe lng una dintre msurile prevzute la art. 1.710, vnztorul este obligat la plata d
e daune-interese, pentru repararea ntregului prejudiciu cauzat, dac este cazul
(2) Atunci cnd vnztorul nu cunotea viciile bunului vndut i s-a dispus una dintre msuril
e prevzute la art. 1.710 alin. (1) lit. c) i d), el este obligat s restituie cumprtor
ului doar preul i cheltuielile fcute cu prilejul vnzrii, n tot sau n parte, dup caz. P
rderea sau deteriorarea bunului Art. 1.713. - Pierderea sau deteriorarea bunului
, chiar prin for major, nu l mpiedic pe cumprtor s obin aplicarea msurilor prevzu
.710 alin. (1). Garania pentru lipsa calitilor convenite Art. 1.714. - Dispoziiile p
rivitoare la garania contra viciilor ascunse se aplic i atunci cnd bunul vndut nu cor
espunde calitilor convenite de ctre pri. Garania n cazul vnzrii dup mostr sau model
715. - n cazul vnzrii dup mostr sau model, vnztorul garanteaz c bunul are calitile
sau modelului.
VI. Garania pentru buna funcionare Condiiile garaniei pentru buna funcionare Art. 1.7
16. -
(1) n afar de garania contra viciilor ascunse, vnztorul care a garantat pentru un tim
p determinat buna funcionare a bunului vndut este obligat, n cazul oricrei defeciuni
ivite nuntrul termenului de garanie, s repare bunul pe cheltuiala sa
(2) Dac reparaia este imposibil sau dac durata acesteia depete timpul stabilit prin con
tract sau prin legea special, vnztorul este obligat s nlocuiasc bunul vndut. n lipsa u
i termen prevzut n contract sau n legea special, durata maxim a reparaiei este de 15 z
ile de la data cnd cumprtorul a solicitat repararea bunului
(3) Dac vnztorul nu nlocuiete bunul ntr-un termen rezonabil, potrivit cu mprejurrile,
este obligat, la cererea cumprtorului, s i restituie preul primit n schimbul napoierii
bunului. Defeciunea imputabil cumprtorului Art. 1.717. - Garania nu va fi datorat dac
vnztorul dovedete c defeciunea s-a produs din pricina modului nepotrivit n care cumprt
ul a folosit sau a pstrat bunul. Comportamentul cumprtorului se apreciaz i lundu-se n c
onsiderare instruciunile scrise care i-au fost comunicate de ctre vnztor. Comunicare
a defeciunii Art. 1.718. -
(1) Sub sanciunea decderii din dreptul de garanie, cumprtorul trebuie s comunice defeci
unea nainte de mplinirea termenului de garanie. Dac aceast comunicare nu a putut fi fc
ut n termenul de garanie, din motive obiective, cumprtorul are obligaia s comunice defe
ciunea ntr-un termen rezonabil de la data expirrii termenului de garanie
(2) Dispoziiile alin. (1) sunt aplicabile n mod corespunztor i n cazul n care vnztorul
garantat c bunul vndut va pstra un timp determinat anumite caliti. 6. Obligaiile cump
rului Plata preului i primirea bunului Art. 1.719. - Cumprtorul are urmtoarele obligai
i principale:
a) s preia bunul vndut;
b) s plteasc preul vnzrii. Locul i data plii preului Art. 1.720. -
(1) n lipsa unei stipulaii contrare, cumprtorul trebuie s plteasc preul la locul n ca
unul se afla n momentul ncheierii contractului i de ndat ce proprietatea este transmi
s
(2) Dac la data ncheierii contractului bunurile se afl n tranzit, n lipsa unei stipul
aii contrare, plata preului se face la locul care rezult din uzane sau, n lipsa acest
ora, la locul destinaiei. Dobnzi asupra preului Art. 1.721. - n cazul n care nu s-a c
onvenit altfel, cumprtorul este inut s plteasc dobnzi asupra preului din ziua dobndir
roprietii, dac bunul produce fructe civile sau naturale, ori din ziua predrii, dac bu
nul nu produce fructe, ns i procur alte foloase. Suspendarea plii preului Art. 1.722. -
(1) Cumprtorul care afl de existena unei cauze de eviciune este ndreptit s suspende p
preului pn la ncetarea tulburrii sau pn cnd vnztorul ofer o garanie corespunztoa
(2) Cumprtorul nu poate suspenda plata preului dac a cunoscut pericolul eviciunii n mo
mentul ncheierii contractului sau dac n contract s-a prevzut c plata se va face chiar
n caz de tulburare. Garantarea creanei preului Art. 1.723. - Pentru garantarea obl
igaiei de plat a preului, n cazurile prevzute de lege vnztorul beneficiaz de un privil
iu sau, dup caz, de o ipotec legal asupra bunului vndut. Sanciunea neplii preului Art.
.724. - Cnd cumprtorul nu a pltit, vnztorul este ndreptit s obin fie executarea si
aiei de plat, fie rezoluiunea vnzrii, precum i, n ambele situaii, daune-interese, dac
e cazul. Punerea de drept n ntrziere Art. 1.725. -
(1) n cazul vnzrii bunurilor mobile, cumprtorul este de drept n ntrziere cu privire la
eplinirea obligaiilor sale dac, la scaden, nici nu a pltit preul i nici nu a preluat bu
nul
(2) n cazul bunurilor mobile supuse deteriorrii rapide sau deselor schimbri de valo
are, cumprtorul este de drept n ntrziere n privina prelurii lor, atunci cnd nu le-a p
at n termenul convenit, chiar dac preul a fost pltit, sau atunci cnd a solicitat pred
area, fr s fi pltit preul. Executarea direct Art. 1.726. -
(1) Cnd cumprtorul unui bun mobil nu i ndeplinete obligaia depreluare sau de plat, v
are facultatea de a depune lucrul vndut ntr-undepozit, la dispoziia i pe cheltuiala
cumprtorului, sau de a-l vinde
(2) Vnzarea se va face prin licitaie public sau chiar pe preul curent, dac lucrul are
un pre la burs sau n trg ori stabilit de lege, de ctre o persoan autorizat de lege pen
tru asemenea acte i cu dreptul pentru vnztor la plata diferenei dintre preul convenit
la prima vnzare i cel efectiv obinut, precum i la daune-interese
(3) Dac vnzarea are ca obiect bunuri fungibile supuse unui pre curent n sensul alin.
(2), iar contractul nu a fost executat din culpa vnztorului, cumprtorul are dreptul
de a cumpra bunuri de acelai gen pe cheltuiala vnztorului, prin intermediul unei pe
rsoane autorizate
(4) Cumprtorul are dreptul de a pretinde diferena dintre suma ce reprezint cheltuiel
ile achiziionrii bunurilor i preul convenit cu vnztorul, precum i la daune-interese, da
c este cazul
(5) Partea care va exercita dreptul prevzut de prezentul articol are obligaia de a
ncunotina de ndat cealalt parte despre aceasta. Restituirea bunului mobil Art. 1.727.
-
(1) Atunci cnd vnzarea s-a fcut fr termen de plat, iar cumprtorul nu a pltit preul,
poate ca, n cel mult 15 zile de la data predrii, s declare rezoluiunea fr punere n nt
ere i s cear restituirea bunului mobil vndut, ct timp bunul este nc n posesia cumprt
i nu a suferit transformri
(2) n cazul prevzut la alin. (1), dac aciunea n restituire nu a fost introdus n condii
e stabilite de acesta, vnztorul nu mai poate opune celorlali creditori ai cumprtorulu
i efectele rezoluiunii ulterioare a contractului pentru neplata preului. Dispoziiil
e art. 1.648 sau ale art. 1.649, dup caz, rmn aplicabile. Punerea de drept n ntrziere
Art. 1.728. - Atunci cnd vnzarea are ca obiect un bun imobil i s-a stipulat c n cazul
n care nu se pltete preul la termenul convenit cumprtorul este de drept n ntrziere,
ta din urm poate s plteasc i dup expirarea termenului ct timp nu a primit declaraia de
ezoluiune din partea vnztorului. Efectele rezoluiunii fa de teri Art. 1.729. - Rezolui
ea vnzrii unui imobil are efecte fa de teri n condiiile stabilite la art. 909 i 910.
reptul de preempiune Noiune i domeniu Art. 1.730. -
(1) n condiiile stabilite prin lege sau contract, titularul dreptului de preempiune
, numit preemptor, poate s cumpere cu prioritate un bun
(2) Dispoziiile prezentului cod privitoare la dreptul de preempiune sunt aplicabil
e numai dac prin lege sau contract nu se stabilete altfel
(3) Titularul dreptului de preempiune care a respins o ofert de vnzare nu i mai poate
exercita acest drept cu privire la contractul ce i-a fost propus. Oferta se con
sider respins dac nu a fost acceptat n termen de cel mult 10 zile, n cazul vnzrii de b
uri mobile, sau de cel mult 30 de zile, n cazul vnzrii de bunuri imobile. n ambele c
azuri, termenul curge de la comunicarea ofertei ctre preemptor. Vnzarea ctre un ter
a bunurilor supuse preempiunii Art. 1.731. - Vnzarea bunului cu privire la care ex
ist un drept de preempiune legal sau convenional se poate face ctre un ter numai sub
condiia suspensiv a neexercitrii dreptului de preempiune de ctre preemptor. Condiiile
exercitrii dreptului de preempiune Art. 1.732. -
(1) Vnztorul este obligat s notifice de ndat preemptorului cuprinsul contractului nche
iat cu un ter. Notificarea poate fi fcut i de acesta din urm
(2) Aceast notificare va cuprinde numele i prenumele vnztorului, descrierea bunului,
sarcinile care l greveaz, termenii i condiiile vnzrii, precum i locul unde este situat
bunul
(3) Preemptorul i poate exercita dreptul prin comunicarea ctre vnztor a acordului su d
e a ncheia contractul de vnzare, nsoit de consemnarea preului la dispoziia vnztorului
(4) Dreptul de preempiune se exercit, n cazul vnzrii de bunuri mobile, n termen de cel
mult 10 zile, iar n cazul vnzrii de bunuri imobile, n termen de cel mult 30 de zile
. n ambele cazuri, termenul curge de la comunicarea ctre preemptor a notificrii pre
vzute la alin. (1). Efectele exercitrii preempiunii Art. 1.733. -
(1) Prin exercitarea preempiunii, contractul de vnzare se consider ncheiat ntre preem
ptor i vnztor n condiiile cuprinse n contractul ncheiat cu terul, iar acest din urm c
act se desfiineaz retroactiv. Cu toate acestea, vnztorul rspunde fa de terul de bun-c
n pentru eviciunea ce rezult din exercitarea preempiunii
(2) Clauzele contractului ncheiat cu terul avnd drept scop s mpiedice exercitarea dre
ptului de preempiune nu produc efecte fa de preemptor. Concursul dintre preemptori
Art. 1.734. -
(1) n cazul n care mai muli titulari i-au exercitat preempiunea asupra aceluiai bun, c
ontractul de vnzare se consider ncheiat:
a) cu titularul dreptului legal de preempiune, atunci cnd se afl n concurs cu titula
ri ai unor drepturi convenionale de preempiune;
b) cu titularul dreptului legal de preempiune ales de vnztor, cnd se afl n concurs cu
ali titulari ai unor drepturi legale de preempiune;
c) dac bunul este imobil, cu titularul dreptului convenional de preempiune care a f
ost mai nti nscris n cartea funciar, atunci cnd acesta se afl n concurs cu ali titula
i unor drepturi convenionale de preempiune;
d) dac bunul este mobil, cu titularul dreptului convenional de preempiune avnd data
cert cea mai veche, atunci cnd acesta se afl n concurs cu ali titulari ai unor dreptu
ri convenionale de preempiune
(2) Orice clauz care contravine prevederilor alin. (1) este considerat nescris. Plu
ralitate de bunuri vndute Art. 1.735. -
(1) Atunci cnd preempiunea se exercit n privina unui bun cumprat de ter mpreun cu alt
nuri pentru un singur pre, vnztorul poate pretinde de la preemptor numai o parte pr
oporional din acest pre
(2) n cazul n care s-au vndut i alte bunuri dect acela supus preempiunii, dar care nu
puteau fi desprite de acesta fr s l fi pgubit pe vnztor, exercitarea dreptului de pre
ne nu se poate face dect dac preemptorul consemneaz preul stabilit pentru toate bunu
rile vndute. Scadena obligaiei de plat a preului Art. 1.736. - Atunci cnd n contractul
cheiat cu terul s-au acordat termene de plat a preului, preemptorul nu se poate pre
vala de aceste termene. Notarea dreptului de preempiune asupra unui imobil Art. 1
.737. -
(1) Dreptul convenional de preempiune n legtur cu un imobil se noteaz n cartea funciar
(2) Dac o asemenea notare a fost fcut, acordul preemptorului nu este necesar pentru
ca acela care a cumprat sub condiie suspensiv s i poat nscrie dreptul n cartea funci
temeiul contractului de vnzare ncheiat cu proprietarul. nscrierea se face sub condii
a suspensiv ca, n termen de 30 de zile de la comunicarea ncheierii prin care s-a di
spus nscrierea, preemptorul s nu notifice biroului de carte funciar dovada consemnri
i preului la dispoziia vnztorului
(3) Notificarea fcut n termen biroului de carte funciar nlocuiete comunicarea prevzut
art. 1.732 alin. (3) i are aceleai efecte. n temeiul acestei notificri, preemptorul
poate cere radierea din cartea funciar a dreptului terului i nscrierea dreptului su
(4) Dac preemptorul nu a fcut notificarea n termen, dreptul de preempiune se stinge i
se radiaz din oficiu din cartea funciar. Exercitarea dreptului de preempiune n cadr
ul executrii silite Art. 1.738. - n cazul n care bunul face obiectul urmririi silite
sau este scos la vnzare silit cu autorizarea judectorului-sindic, dreptul de preem
piune se exercit n condiiile prevzute de Codul de procedur civil. Caractere ale dreptul
ui de preempiune Art. 1.739. - Dreptul de preempiune este indivizibil i nu se poate
ceda. Stingerea dreptului convenional de preempiune Art. 1.740. - Dreptul convenio
nal de preempiune se stinge prin moartea preemptorului, cu excepia situaiei n care a
fost constituit pe un anume termen. n acest din urm caz, termenul se reduce la 5
ani de la data constituirii, dac a fost stipulat un termen mai lung. SECIUNEA a 2-
a Vnzarea bunurilor imobile 1. Reguli speciale aplicabile vnzrii imobilelor Vnzarea i
mobilelor fr indicarea suprafeei Art. 1.741. - Atunci cnd se vinde un imobil determi
nat, fr indicarea suprafeei, pentru un pre total, nici cumprtorul i nici vnztorul nu
cere rezoluiunea ori modificarea preului pe motiv c suprafaa este mai mic ori mai mar
e dect au crezut. Vnzarea unei suprafee dintr-un teren mai mare Art. 1.742. - Atunc
i cnd se vinde, cu un anumit pre pe unitatea de msur, o anumit suprafa dintr-un teren m
ai mare, a crei ntindere sau amplasare nu este determinat, cumprtorul poate cere strmu
tarea proprietii numai dup msurarea i delimitarea suprafeei vndute. Vnzarea unui imobi
determinat cu indicarea suprafeei Art. 1.743. -
(1) Dac, n vnzarea unui imobil cu indicarea suprafeei i a preului pe unitatea de msur,
uprafaa real este mai mic dect cea indicat n contract, cumprtorul poate cere vnztoru
dea suprafaa convenit. Atunci cnd cumprtorul nu cere sau vnztorul nu poate s transmit
ast suprafa, cumprtorul poate obine fie reducerea corespunztoare a preului, fie rezolu
ea contractului dac, din cauza diferenei de suprafa, bunul nu mai poate fi folosit n
scopul pentru care a fost cumprat
(2) Dac ns suprafaa real se dovedete a fi mai mare dect cea stipulat, iar excedentul d
a douzecea parte din suprafaa convenit, cumprtorul va plti suplimentul de pre corespun
ztor sau va putea obine rezoluiunea contractului. Atunci cnd ns excedentul nu depete
uzecea parte din suprafaa convenit, cumprtorul nu poate obine rezoluiunea, dar nici nu
este dator s plteasc preul excedentului. Termenul de exercitare a aciunii estimatorii
sau n rezoluiune Art. 1.744. - Aciunea vnztorului pentru suplimentul de pre i aceea a
cumprtorului pentru reducerea preului sau pentru rezoluiunea contractului trebuie s f
ie intentate, sub sanciunea decderii din drept, n termen de un an de la ncheierea co
ntractului, afar de cazul n care prile au fixat o dat pentru msurarea imobilului, caz n
care termenul de un an curge de la acea dat. Vnzarea a dou fonduri cu precizarea nt
inderii fiecruia Art. 1.745. - Cnd prin acelai contract s-au vndut dou fonduri cu pre
cizarea ntinderii fiecruia i pentru un singur pre, dac ntinderea unuia este mai mare,
iar a celuilalt mai mic, se va face compensaia ntre valoarea surplusului i valoarea
lipsei, iar aciunea, fie pentru suplimentul de pre, fie pentru scderea sa, nu poate
fi introdus dect potrivit regulilor prevzute la art. 1.743 i 1.744. Rezoluiunea cont
ractului este supus n acest caz dreptului comun. 2. Vnzarea terenurilor forestiere Vn
zarea terenurilor forestiere Art. 1.746. - Terenurile din fondul forestier aflat
e n proprietate privat se pot vinde cu respectarea, n ordine, a dreptului de preempi
une al coproprietarilor sau vecinilor. SECIUNEA a 3-a Vnzarea motenirii Noiune i form
Art. 1.747. -
(1) n sensul prezentei seciuni, prin motenire se nelege dreptul de a culege o motenire
deschis sau o cot din aceasta
(2) Sub sanciunea nulitii absolute a contractului, vnzarea unei moteniri se ncheie n fo
rm autentic. Garania Art. 1.748. - Dac nu specific bunurile asupra crora se ntind drept
urile sale, vnztorul unei moteniri garanteaz numai calitatea sa de motenitor, afar de
cazul cnd prile au nlturat expres i aceast garanie. Obligaiile vnztorului Art. 1.74
nu s-a convenit altfel, vnztorul este obligat s remit cumprtorului toate fructele pe c
are le-a cules i toate plile primite pentru creanele motenirii pn la momentul ncheieri
contractului, preul bunurilor vndute din motenire i orice bun care nlocuiete un bun al
motenirii. Obligaiile cumprtorului Art. 1.750. - Dac nu s-a convenit altfel, cumprtoru
l este inut s ramburseze vnztorului sumele pltite de acesta din urm pentru datoriile i
sarcinile motenirii, precum i sumele pe care motenirea i le datoreaz acestuia din ur
m. Rspunderea pentru datoriile motenirii Art. 1.751. - Vnztorul rmne rspunztor pentru
oriile motenirii vndute. Bunurile de familie Art. 1.752. -
(1) nscrisurile sau portretele de familie, decoraiile sau alte asemenea bunuri, ca
re nu au valoare patrimonial nsemnat, dar care au pentru vnztor o valoare afectiv, se
prezum a nu fi cuprinse n motenirea vndut
(2) Dac aceste bunuri au valoare patrimonial nsemnat, vnztorul care nu i le-a rezervat
expres datoreaz cumprtorului preul lor la data vnzrii. Formaliti de publicitate Art. 1
53. -
(1) Cumprtorul unei moteniri nu dobndete drepturile reale asupra imobilelor cuprinse n
motenire dect potrivit regulilor privitoare la cartea funciar
(2) El nu poate opune terelor persoane dobndirea altor drepturi cuprinse n motenire
dect dac a ndeplinit formalitile cerute de lege pentru a face opozabil dobndirea fiecr
a dintre aceste drepturi. Alte forme de nstrinare a motenirii Art. 1.754. - Dispozii
ile prezentei seciuni se aplic i altor forme de nstrinare, fie cu titlu oneros, fie c
u titlu gratuit, a unei moteniri. n privina nstrinrilor cu titlu gratuit se aplic n mo
corespunztor i dispoziiile privitoare la donaii. SECIUNEA a 4-a Alte varieti de vnzare
Vnzarea cu plata preului n rate i rezerva proprietii Rezerva proprietii i riscurile
1.755. - Atunci cnd, ntr-o vnzare cu plata preului n rate, obligaia de plat este garan
tat cu rezerva dreptului de proprietate, cumprtorul dobndete dreptul de proprietate l
a data achitrii ultimei rate din pre; riscul bunului este ns transferat cumprtorului d
e la momentul predrii acestuia. Neplata unei singure rate din pre Art. 1.756. - n l
ipsa unei nelegeri contrare, neplata unei singure rate, care nu este mai mare de o
optime din pre, nu d dreptul la rezoluiunea contractului, iar cumprtorul pstreaz benef
iciul termenului pentru ratele succesive. Rezoluiunea contractului Art. 1.757. -
(1) Cnd a obinut rezoluiunea contractului pentru neplata preului, vnztorul este inut s
estituie toate sumele primite, dar este ndreptit s rein, pe lng alte daune-interese, o
ompensaie echitabil pentru folosirea bunului de ctre cumprtor
(2) Atunci cnd s-a convenit ca sumele ncasate cu titlu de rate s rmn, n tot sau n part
dobndite de vnztor, instana va putea totui reduce aceste sume, aplicndu-se n mod cores
punztor dispoziiile referitoare la reducerea de ctre instan a cuantumului clauzei pen
ale
(3) Prevederile alin. (2) se aplic i n cazul contractului de leasing, precum i al ce
lui de locaiune, dac, n acest ultim caz, se convine ca la ncetarea contractului prop
rietatea bunului s poat fi dobndit de locatar dup plata sumelor convenite. 2. Vnzarea c
u opiune de rscumprare Noiune i condiii Art. 1.758. -
(1) Vnzarea cu opiune de rscumprare este o vnzare afectat de condiie rezolutorie prin c
are vnztorul i rezerv dreptul de a rscumpra bunul sau dreptul transmis cumprtorului
(2) Opiunea de rscumprare nu poate fi stipulat pentru un termen mai mare de 5 ani. D
ac s-a stabilit un termen mai mare, acesta se reduce de drept la 5 ani. Exercitar
ea opiunii Art. 1.759. -
(1) Exercitarea opiunii de rscumprare de ctre vnztor se poate face numai dac acesta res
tituie cumprtorului preul primit i cheltuielile pentru ncheierea contractului de vnzar
e i realizarea formalitilor de publicitate
(2) Exercitarea opiunii l oblig pe vnztor la restituirea ctre cumprtor a cheltuielilor
entru ridicarea i transportul bunului, a cheltuielilor necesare, precum i a celor
utile, ns n acest din urm caz numai n limita sporului de valoare
(3) n cazul n care vnztorul nu exercit opiunea n termenul stabilit, condiia rezolutori
care afecta vnzarea este considerat a nu se fi ndeplinit, iar dreptul cumprtorului se
consolideaz. Efecte Art. 1.760. -
(1) Efectele vnzrii cu opiune de rscumprare se stabilesc potrivit dispoziiilor privito
are la condiia rezolutorie, care se aplic n mod corespunztor. Cu toate acestea, vnztor
ul este inut de locaiunile ncheiate de cumprtor naintea exercitrii opiunii, dac au fo
upuse formalitilor de publicitate, dar nu mai mult de 3 ani din momentul exercitrii
(2) Vnztorul care intenioneaz s exercite opiunea de rscumprare trebuie s i notifice
prtor, precum i pe orice subdobnditor cruia dreptul de opiune i este opozabil i fa d
dorete s i exercite acest drept
(3) n termen de o lun de la data notificrii, vnztorul trebuie s consemneze sumele menio
nate la art. 1.759 alin. (1), la dispoziia cumprtorului sau, dup caz, a terului subdo
bnditor, sub sanciunea decderii din dreptul de a exercita opiunea de rscumprare. Bunul
nepartajat Art. 1.761. -
(1) n cazul vnzrii cu opiune de rscumprare ce are ca obiect o cot dintr-un bun, partaju
l trebuie cerut i n raport cu vnztorul dac acesta nu i-a exercitat nc opiunea
(2) Vnztorul care nu i-a exercitat opiunea de rscumprare n cadrul partajului decade din
dreptul de opiune, chiar i atunci cnd bunul este atribuit, n tot sau n parte, cumprtor
ului. Sanciune Art. 1.762. -
(1) n cazul n care diferena dintre preul rscumprrii i preul pltit pentru vnzare dep
maxim stabilit de lege pentru dobnzi, preul rscumprrii va fi redus la preul pltit pent
ru vnzare
(2) Prevederile alin. (1) se aplic i vnzrilor n care vnztorul se oblig s rscumpere b
dut.
CAPITOLUL II Contractul de schimb
Noiune Art. 1.763. - Schimbul este contractul prin care fiecare dintre pri, denumit
e copermutani, transmite sau, dup caz, se oblig s transmit un bun pentru a dobndi un a
ltul. Aplicabilitatea dispoziiilor de la vnzare Art. 1.764. -
(1) Dispoziiile privitoare la vnzare se aplic, n mod corespunztor, i schimbului
(2) Fiecare dintre pri este considerat vnztor, n ceea ce privete bunul pe care l nstr
i cumprtor, n ceea ce privete bunul pe care l dobndete. Cheltuielile schimbului Art.
765. - n lips de stipulaie contrar, prile suport n mod egal cheltuielile pentru nchei
contractului de schimb.
CAPITOLUL III Contractul de furnizare
Noiune Art. 1.766. -
(1) Contractul de furnizare este acela prin care o parte, denumit furnizor, se ob
lig s transmit proprietatea asupra unei cantiti determinate de bunuri i s le predea, la
unul sau mai multe termene ulterioare ncheierii contractului ori n mod continuu,
sau s presteze anumite servicii, la unul sau mai multe termene ulterioare ori n mo
d continuu, iar cealalt parte, denumit beneficiar, se oblig s preia bunurile sau s pr
imeasc prestarea serviciilor i s plteasc preul lor
(2) n cazul furnizrii de bunuri, ca accesoriu al obligaiei principale, furnizorul s
e poate obliga s presteze beneficiarului acele servicii necesare pentru furnizare
a bunurilor
(3) Dac prin acelai contract se convin att vnzarea unor bunuri, ct i furnizarea unor b
unuri sau servicii, atunci contractul va fi calificat n funcie de obligaia caracter
istic i cea accesorie. Transmiterea dreptului de proprietate. Preluarea i predarea
bunurilor Art. 1.767. -
(1) Proprietatea asupra bunurilor se transfer de la furnizor la beneficiar n momen
tul predrii acestora. Beneficiarul are obligaia s preia bunurile la termenele i n con
diiile prevzute n contract
(2) Preluarea bunurilor se face prin recepia de ctre beneficiar, ocazie cu care se
identific i se constat cantitatea i calitatea acestora
(3) Cnd expedierea produselor este n seama furnizorului, produsele recepionate sunt
socotite predate beneficiarului pe data predrii lor ctre cru. Preul produselor sau se
rviciilor Art. 1.768. -
(1) Preul datorat de beneficiar este cel prevzut n contract sau n lege
(2) Dac n cursul executrii contractului se modific reglementarea legal a preului sau m
ecanismului de determinare a acestuia, ntre pri va continua s se aplice preul sau mec
anismul de determinare a acestuia stabilit iniial n contract, dac legea nu prevede
expres contrariul
(3) Dac legea prevede expres c preul sau modalitatea de determinare pe care le stab
ilete se va aplica i contractelor n curs, fiecare dintre pri poate denuna contractul n
30 de zile de la data intrrii n vigoare a legii. Pe durata celor 30 de zile prile vo
r aplica preul stabilit prin contract. Subcontractarea Art. 1.769. -
(1) Furnizorul poate subcontracta furnizarea bunurilor sau serviciilor ctre o ter p
ersoan, cu excepia cazurilor n care contractul are un caracter strict personal sau
natura contractului nu permite
(2) Exist subcontractare ori de cte ori produsul sau serviciul care face obiectul
contractului de furnizare este n fapt furnizat, n tot sau n parte, de ctre un ter cu
care furnizorul a subcontractat n acest scop. Rspunderea furnizorului principal. D
reptul de regres al acestuia Art. 1.770. - n cazul subcontractrii, executarea cont
ractului de furnizare rmne sub supravegherea furnizorului i acesta rspunde fa de benef
iciar pentru calitatea produselor i a serviciilor furnizate de terul subcontractan
t, avnd ns drept de regres mpotriva acestuia. Aplicabilitatea dispoziiilor de la vnzar
e Art. 1.771. - Dispoziiile prezentului capitol se ntregesc, n mod corespunztor, cu
dispoziiile privitoare la contractul de vnzare, n msura n care nu este prevzut o reglem
entare special pentru contractul de furnizare.
CAPITOLUL IV Contractul de report
Noiune Art. 1.772. -
(1) Contractul de report este acela prin care reportatorul cumpr de la reportat cu
plata imediat titluri de credit i valori mobiliare circulnd n comer i se oblig, n ace
timp, s revnd reportatului titluri sau valori mobiliare de aceeai specie, la o anum
it scaden, n schimbul unei sume determinate
(2) Contractul de report se ncheie prin remiterea titlurilor sau valorilor mobili
are, iar dac acestea sunt nominative, prin ndeplinirea formalitilor necesare pentru
transmiterea lor. Drepturi accesorii Art. 1.773. - n lips de stipulaie contrar, drep
turile accesorii conferite de titlurile i valorile mobiliare date n report, precum
dobnzile i dividendele ajunse la scaden n timpul duratei reportului, se cuvin report
atorului. Obligaia reportatorului de a exercita opiunea Art. 1.774. -
(1) Reportatorul este obligat s exercite opiunea pe seama reportatului n timpul rep
ortului, dac titlurile acord un asemenea drept, n condiiile legii speciale
(2) Reportatul trebuie s pun la dispoziia reportatorului fondurile necesare, cu cel
puin 3 zile nainte de scadena termenului de opiune. Dac reportatul nu ndeplinete aceas
t obligaie, reportatorul trebuie s vnd dreptul de opiune n numele i pe seama reportatu
i. Efectuarea de vrsminte asupra titlurilor Art. 1.775. - Dac n timpul reportului ur
meaz a se efectua vrsminte n contul titlurilor i valorilor mobiliare care fac obiectu
l reportului, reportatul trebuie s pun la dispoziia reportatorului sumele necesare,
cu cel puin 3 zile nainte de scadena vrsmintelor. n caz contrar, reportatorul poate p
roceda la lichidarea silit a contractului. Lichidarea reportului. Lichidarea dife
renelor i rennoirea reportului Art. 1.776. -
(1) Lichidarea reportului se va face nuntrul celei de a doua zile de lucru ce urme
az scadenei
(2) Dac la scadena termenului reportului prile lichideaz diferenele, fcnd plata, i re
sc reportul asupra unor titluri sau valori mobiliare ce difer prin calitatea sau
specia lor ori pe un alt pre, atunci se consider c prile au ncheiat un nou contract.
CAPITOLUL V Contractul de locaiune
SECIUNEA 1
Dispoziii generale 1. Cuprinsul contractului Noiune Art. 1.777. - Locaiunea este con
tractul prin care o parte, numit locator, se oblig s asigure celeilalte pri, numite l
ocatar, folosina unui bun pentru o anumit perioad, n schimbul unui pre, denumit chiri
e. Felurile locaiunii Art. 1.778. -
(1) Locaiunea bunurilor imobile i aceea a bunurilor mobile se numete nchiriere, iar
locaiunea bunurilor agricole poart denumirea de arendare
(2) Dispoziiile prezentei seciuni sunt aplicabile, n mod corespunztor, nchirierii loc
uinelor i arendrii, dac sunt compatibile cu regulile particulare prevzute pentru aces
te contracte
(3) Locaiunea spaiilor destinate exercitrii activitii unui profesionist este supus pre
vederilor prezentei seciuni, precum i dispoziiilor art. 1.824 i 1.828-1.831. Bunuril
e ce pot face obiectul locaiunii Art. 1.779. - Toate bunurile, att mobile ct i imobi
le, pot face obiectul locaiunii, dac dintr-o prevedere legal sau din natura lor nu
rezult contrariul. Preul locaiunii Art. 1.780. -
(1) Chiria poate consta ntr-o sum de bani sau n orice alte bunuri sau prestaii
(2) Dispoziiile privitoare la stabilirea preului vnzrii sunt aplicabile, n mod coresp
unztor, i chiriei. ncheierea contractului de locaiune Art. 1.781. - Contractul de lo
caiune se consider ncheiat ndat ce prile au convenit asupra bunului i preului. Locai
ccesive Art. 1.782. - n situaia unor locaiuni succesive ale cror perioade se suprapu
n fie i parial, conflictul dintre locatari se rezolv:
a) n cazul imobilelor nscrise n cartea funciar, n favoarea locatarului care i-anotat d
reptul n cartea funciar, dispoziiile art. 902 alin. (1) aplicndu-se n mod corespunztor
;
b) n cazul mobilelor supuse unor formaliti de publicitate, n favoarea locatarului ca
re a ndeplinit cel dinti aceste formaliti;
c) n cazul celorlalte bunuri, n favoarea locatarului care a intrat cel dinti n folos
ina bunului, dispoziiile art. 1.275 aplicndu-se n mod corespunztor. Durata maxim a loc
aiunii Art. 1.783. - Locaiunile nu se pot ncheia pentru o perioad mai mare de 49 dea
ni. Dac prile stipuleaz un termen mai lung, acesta se reduce de drept la 49 de ani.
Incapaciti Art. 1.784. -
(1) Dispoziiile privitoare la incapacitile prevzute la art. 1.654 i 1.655 sunt aplica
bile, n mod corespunztor, i locaiunii
(2) De asemenea, sunt aplicabile, prin analogie, i dispoziiile art. 1.653, inclusi
v atunci cnd exist litigiu cu privire la dreptul de proprietate asupra bunului ce
urmeaz a face obiectul locaiunii
(3) Dac legea nu dispune altfel, locaiunile ncheiate de persoanele care, potrivit l
egii, nu pot face dect acte de administrare nu vor depi 5 ani. Locaiunea fr durat deter
minat Art. 1.785. - Dac n contract prile nu au artat durata locaiunii, fr a-i fi dor
ntracteze pe o durat nedeterminat, n lipsa uzanelor, locaiunea se consider ncheiat:
a) pentru un an, n cazul locuinelor nemobilate sau spaiilor pentru exercitarea acti
vitii unui profesionist;
b) pe durata corespunztoare unitii de timp pentru care s-a calculat chiria, n cazul
bunurilor mobile ori n acela al camerelor sau apartamentelor mobilate;
c) pe durata locaiunii imobilului, n cazul bunurilor mobile puse la dispoziia locat
arului pentru folosina unui imobil. 2. Obligaiile locatorului Obligaiile principale
ale locatorului Art. 1.786. - Locatorul este inut, chiar fr vreo stipulaie expres:
a) s predea locatarului bunul dat n locaiune;
b) s menin bunul n stare corespunztoare de folosin pe toat durata locaiunii;
c) s asigure locatarului linitita i utila folosin a bunului pe tot timpul locaiunii. P
redarea bunului Art. 1.787. - Locatorul este obligat s predea bunul mpreun cu toate
accesoriile sale n stare corespunztoare utilizrii acestuia. Sarcina reparaiilor Art
. 1.788. -
(1) Locatorul este obligat s efectueze toate reparaiile care sunt necesare pentru
a menine bunul n stare corespunztoare de ntrebuinare pe toat durata locaiunii, conform
destinaiei stabilite potrivit art. 1.799
(2) Sunt n sarcina locatarului reparaiile locative, a cror necesitate rezult din fol
osina obinuit a bunului
(3) Dac, dup ncheierea contractului, se ivete nevoia unor reparaii care sunt n sarcina
locatorului, iar acesta din urm, dei ncunotinat, nu ncepe s ia de ndat msurile nece
reparaiile pot fi fcute de locatar. n acest caz, locatorul este dator s plteasc, n afar
a sumelor avansate de locatar, dobnzi socotite de la data efecturii cheltuielilor
(4) n caz de urgen, locatarul l poate ntiina pe locator i dup nceperea reparaiilor,
la sumele avansate neputnd curge dect de la data ntiinrii. Asigurarea folosinei Art. 1
.789. - Locatorul este obligat s ntreprind tot ceea ce este necesar pentru a asigur
a n mod constant locatarului folosina linitit i util a bunului, fiind dator s se abin
la orice fapt care ar mpiedica, diminua sau stnjeni o asemenea folosin. Garania contr
a viciilor Art. 1.790. -
(1) Locatorul garanteaz contra tuturor viciilor lucrului care mpiedic sau micoreaz fo
losirea lui, chiar dac nu le-a cunoscut la ncheierea contractului i fr a ine seama dac
ele existau dinainte ori au survenit n cursul locaiunii
(2) Locatorul nu rspunde pentru viciile care erau aparente la data ncheierii contr
actului i pe care locatarul nu le-a reclamat n condiiile art. 1.690 alin. (3). Loca
torul poate fi obligat la despgubiri pentru prejudiciile pe care viciile aparente
le cauzeaz vieii, sntii sau integritii corporale a locatarului. Efectele garaniei co
viciilor Art. 1.791. -
(1) Dac locatorul nu nltur viciile n cel mai scurt termen, locatarul are dreptul la o
scdere proporional a chiriei. n cazul n care viciile sunt att de grave nct, dac le-a
cunoscut, locatarul nu ar fi luat bunul n locaiune, el poate rezilia contractul, n
condiiile legii
(2) Atunci cnd aceste vicii aduc vreun prejudiciu locatarului, locatorul poate fi
obligat i la daune-interese, n afar de cazul cnd dovedete c nu le-a cunoscut i c, pot
vit mprejurrilor, nu era dator s le cunoasc. Garania pentru lipsa calitilor convenite A
rt. 1.792. - Dispoziiile privitoare la garania contra viciilor ascunse se aplic i at
unci cnd bunul dat n locaiune nu corespunde calitilor convenite de ctre pri. Tulburri
e fapt Art. 1.793. - Locatorul nu este inut s l garanteze pe locatar de tulburarea
cauzat prin fapta unui ter care nu pretinde vreun drept asupra bunului, afar numai
dac tulburrile ncepute naintea predrii bunului l mpiedic pe locatar s l preia, caz
ispoziiile art. 1.794 alin. (2) sunt aplicabile. Tulburrile de drept Art. 1.794. -
(1) Dac un ter pretinde vreun drept asupra bunului dat n locaiune, locatorul este da
tor s l apere pe locatar chiar i n lipsa unei tulburri de fapt. Dac locatarul este lip
sit n tot sau n parte de folosina bunului, locatorul trebuie s l despgubeasc pentru toa
te prejudiciile suferite din aceast cauz
(2) Indiferent de gravitatea tulburrii, dac i-a comunicat-o locatorului, fr ca acest
a s o nlture de ndat, locatarul poate cere o scdere proporional a chiriei. Dac tulbur
este att de grav nct, dac ar fi cunoscut-o, locatarul nu ar fi contractat, el poate
rezilia contractul n condiiile legii
(3) Locatarul care, la ncheierea contractului, cunotea cauza de eviciune nu are dre
ptul la daune-interese. Introducerea n proces a locatorului Art. 1.795. -
(1) Dac locatarul este chemat n judecat de un ter care pretinde un drept asupra bunu
lui nchiriat, inclusiv un drept de servitute, i exist riscul pierderii, n tot sau n p
arte, a folosinei bunului, el are dreptul s cear introducerea n proces a locatorului
, n condiiile Codului de procedur civil
(2) Locatarul va fi inut s l despgubeasc pe locator de toate prejudiciile suferite ca
urmare a necomunicrii tulburrii de ctre locatar. El nu va fi ns inut la despgubiri dac
dovedete c locatorul nu ar fi avut ctig de cauz sau c, avnd cunotin de tulburare, nu
nat. 3. Obligaiile locatarului Obligaiile principale Art. 1.796. - Locatarul are ur
mtoarele obligaii principale:
a) s ia n primire bunul dat n locaiune;
b) s plteasc chiria n cuantumul i la termenul stabilite prin contract;
c) s foloseasc bunul cu pruden i diligen;
d) s restituie bunul la ncetarea, din orice cauz, a contractului de locaiune. Data p
lii chiriei Art. 1.797. -
(1) n lips de stipulaie contrar, locatarul este obligat s plteasc chiria la termenele s
tabilite potrivit uzanelor
(2) Dac nu exist uzane i n lipsa unei stipulaii contrare, chiria se pltete dup cum ur
a) n avans pentru toat durata contractului, dac aceasta nu depete o lun;
b) n prima zi lucrtoare a fiecrei luni, dac durata locaiunii este mai mare de o lun, d
ar mai mic de un an;
c) n prima zi lucrtoare a fiecrui trimestru, dac durata locaiunii este de cel puin un
an. Caracterul executoriu Art. 1.798. - Contractele de locaiune ncheiate prin nscri
s sub semntur privat care au fost nregistrate la organele fiscale, precum i cele nchei
ate n form autentic constituie titluri executorii pentru plata chiriei la termenele
i n modalitile stabilite n contract sau, n lipsa acestora, prin lege. Obligaiile privi
nd folosirea bunului Art. 1.799. - Locatarul este obligat s foloseasc bunul luat n
locaiune cu pruden i diligen, potrivit destinaiei stabilite prin contract sau, n lips
trivit celei prezumate dup anumite mprejurri, cum ar fi natura bunului, destinaia sa
anterioar ori cea potrivit creia locatarul l folosete. Schimbarea formei ori destin
aiei bunului. Folosirea abuziv Art. 1.800. - Dac locatarul modific bunul ori i schimb
destinaia sau dac l ntrebuineaz astfel nct l prejudiciaz pe locator, acesta din urm
ere daune-interese i, dup caz, rezilierea contractului. ntiinarea locatorului despre
nevoia de reparaii Art. 1.801. - Locatarul este obligat, sub sanciunea plii de daune
-interese i a suportrii oricror alte cheltuieli, s i notifice de ndat locatorului neces
itatea efecturii reparaiilor care sunt n sarcina acestuia din urm. Reparaiile locativ
e Art. 1.802. - n lips de stipulaie contrar, reparaiile de ntreinere curent sunt n sa
a locatarului. Lipsa de folosin n caz de reparaii urgente Art. 1.803. -
(1) Dac n timpul locaiunii bunul are nevoie de reparaii care nu pot fi amnate pn la sf
ul locaiunii sau a cror amnare ar expune bunul pericolului de a fi distrus, locatar
ul va suporta restrngerea necesar a locaiunii cauzat de aceste reparaii
(2) Dac totui reparaiile dureaz mai mult de 10 zile, preul locaiunii va fi sczut propor
onal cu timpul i cu partea bunului de care locatarul a fost lipsit
(3) Dac reparaiile sunt de aa natur nct, n timpul executrii lor, bunul devine impropri
pentru ntrebuinarea convenit, locatarul poate rezilia contractul. Obligaia de a perm
ite examinarea bunului Art. 1.804. - Locatarul este obligat s permit examinarea bu
nului de ctre locator la intervale de timp rezonabile n raport cu natura i destinaia
bunului, precum i de ctre cei care doresc s l cumpere sau care, la ncetarea contract
ului, doresc s l ia n locaiune, fr ns ca prin aceasta s i se cauzeze o stnjenire nej
cat a folosinei bunului. 4. Sublocaiunea i cesiunea contractului de locaiune Dreptul d
e a subcontracta i de a ceda contractul Art. 1.805. - Locatarul poate s ncheie o su
blocaiune, total sau parial, ori chiar s cedeze locaiunea, n tot sau n parte, unei alt
persoane, dac aceast facultate nu i-a fost interzis n mod expres. Cu toate acestea,
dac bunul este mobil, sublocaiunea ori cesiunea nu este permis dect cu acordul scris
al locatorului. Interdicia sublocaiunii i a cesiunii Art. 1.806. -
(1) Interdicia de a ncheia o sublocaiune o include i pe aceea de a ceda locaiunea. In
terdicia de a ceda locaiunea nu o include pe aceea de a ncheia o sublocaiune
(2) Interdicia de a ncheia o sublocaiune privete att sublocaiunea total, ct i pe cea
l. Interdicia de a ceda locaiunea privete att cesiunea total, ct i pe cea parial. Ef
sublocaiunii. Aciuni mpotriva sublocatarului Art. 1.807. -
(1) n caz de neplat a chiriei cuvenite n temeiul locaiunii, locatorul l poate urmri pe
sublocatar pn la concurena chiriei pe care acesta din urm o datoreaz locatarului pri
ncipal. Plata anticipat a chiriei ctre locatarul principal nu poate fi opus locator
ului
(2) Locatorul i pstreaz dreptul prevzut la alin. (1) atunci cnd creana avnd ca obiect
iria datorat n temeiul sublocaiunii a fost cedat
(3) Locatorul poate, de asemenea, s se ndrepte direct mpotriva sublocatarului pentr
u a-l constrnge la executarea celorlalte obligaii asumate prin contractul de sublo
caiune. Efectele cesiunii locaiunii Art. 1.808. -
(1) Prin cesiunea contractului de locaiune de ctre locatar, cesionarul dobndete drep
turile i este inut de obligaiile locatarului izvorte din contractul de locaiune
(2) Dispoziiile privind cesiunea contractului se aplic n mod corespunztor. 5. Expirar
ea termenului i tacita relocaiune Expirarea termenului Art. 1.809. -
(1) Contractul de locaiune nceteaz de drept la expirarea termenului convenit de pri s
au, dup caz, prevzut de lege, fr a fi necesar o ntiinare prealabil
(2) n privina obligaiei de restituire a bunului dat n locaiune, contractul ncheiat pe
durat determinat i constatat prin nscris autentic constituie, n condiiile legii, titlu
executoriu la expirarea termenului
(3) Dispoziiile alin. (2) se aplic n mod corespunztor i contractului ncheiat pe perioa
d determinat prin nscris sub semntur privat i nregistrat la organul fiscal competent.
cita relocaiune Art. 1.810. -
(1) Dac, dup mplinirea termenului, locatarul continu s dein bunul i s i ndeplineas
fr vreo mpotrivire din partea locatorului, se consider ncheiat o nou locaiune, n con
e celei vechi, inclusiv n privina garaniilor
(2) Noua locaiune va fi ns pe durat nedeterminat, dac prin lege sau convenia prilor n
prevede altfel. 6. nstrinarea bunului dat n locaiune Opozabilitatea contractului de
locaiune fa de dobnditor Art. 1.811. - Dac bunul dat n locaiune este nstrinat, dreptu
catarului este opozabil dobnditorului, dup cum urmeaz:
a) n cazul imobilelor nscrise n cartea funciar, dac locaiunea a fost notat n cartea fu
iar;
b) n cazul imobilelor nenscrise n cartea funciar, dac data cert a locaiunii este anteri
oar datei certe a nstrinrii;
c) n cazul mobilelor supuse unor formaliti de publicitate, dac locatarul a ndeplinit
aceste formaliti;
d) n cazul celorlalte bunuri mobile, dac la data nstrinrii bunul se afla n folosina loc
atarului. ncetarea locaiunii n caz de nstrinare Art. 1.812. -
(1) Dac prile convin astfel, locaiunea nceteaz n cazul nstrinrii bunului dat n loca
(2) Cu toate acestea, locaiunea rmne opozabil dobnditorului chiar i dup ce locatarului
i s-a notificat nstrinarea, pentru un termen de dou ori mai mare dect cel care s-ar
fi aplicat notificrii denunrii contractului, conform prevederilor art. 1.816 alin.
(2)
(3) Locatarul cruia i s-a comunicat ncetarea contractului cu respectarea prevederi
lor alin. (2) nu are drept la despgubire nici mpotriva locatorului, nici mpotriva d
obnditorului. Raporturile dintre locatar i dobnditor Art. 1.813. -
(1) n cazurile prevzute la art. 1.811, dobnditorul se subrog n toate drepturile i obli
gaiile locatorului care izvorsc din locaiune
(2) Locatorul iniial rmne rspunztor pentru prejudiciile cauzate locatarului anterior n
strinrii. Efectele garaniilor constituite de locatar Art. 1.814. - Cnd locatarul bun
ului nstrinat a dat garanii locatorului pentru ndeplinirea obligaiilor sale, dobnditor
ul se subrog n drepturile izvornd din aceste garanii, n condiiile legii. Cesiunea i pla
ta anticipat a chiriei Art. 1.815. - Plata anticipat a chiriei sau cesiunea creanei
privind chiria nu poate fi opus dobnditorului dect dac n privina acestora au fost ndep
linite, nainte ca nstrinarea s devin opozabil locatarului, formalitile de publicitate
in nscrierea la arhiv sau, dup caz, n cartea funciar, n funcie de obiectul locaiunii,
i dac plata anticipat sau cesiunea a fost cunoscut de dobnditor pe alt cale. 7. ncetare
a contractului Denunarea contractului Art. 1.816. -
(1) Dac locaiunea a fost fcut fr determinarea duratei, oricare dintre pri poate denun
ntractul prin notificare
(2) Notificarea fcut cu nerespectarea termenului de preaviz stabilit de lege sau, n
lips, de uzane nu produce efecte dect de la mplinirea acelui termen
(3) La mplinirea termenului de preaviz, obligaia de restituire a bunului devine ex
igibil, iar contractul de locaiune ncheiat n condiiile prevzute la art. 1.809 alin. (2
) sau (3), dup caz, constituie, n condiiile legii, titlu executoriu cu privire la a
ceast obligaie. Rezilierea locaiunii Art. 1.817. - Atunci cnd, fr justificare, una din
tre prile contractului de locaiune nu i execut obligaiile nscute din acest contract, c
lalt parte are dreptul de a rezilia locaiunea, cu daune-interese, dac este cazul, p
otrivit legii Imposibilitatea folosirii bunului Art. 1.818. -
(1) Dac bunul este distrus n ntregime sau nu mai poate fi folosit potrivit destinaie
i stabilite, locaiunea nceteaz de drept
(2) Dac imposibilitatea folosirii bunului este numai parial, locatarul poate, dup mpr
ejurri, s cear fie rezilierea locaiunii, fie reducerea proporional a chiriei
(3) Atunci cnd bunul este doar deteriorat, locaiunea continu, fiind aplicabile disp
oziiile art. 1.788
(4) n toate cazurile n care imposibilitatea total sau parial de folosire a bunului es
te fortuit, locatarul nu are drept la daune-interese. Desfiinarea titlului locator
ului Art. 1.819. -
(1) Desfiinarea dreptului care permitea locatorului s asigure folosina bunului nchir
iat determin ncetarea de drept a contractului de locaiune
(2) Cu toate acestea, locaiunea va continua s produc efecte i dup desfiinarea titlului
locatorului pe durata stipulat de pri, fr a se depi un an de la data desfiinrii titl
locatorului, ns numai dac locatarul a fost de bun-credin la ncheierea locaiunii. Moar
a locatorului sau a locatarului Art. 1.820. -
(1) Locaiunea nu nceteaz prin moartea locatorului sau a locatarului
(2) Cu toate acestea, n cazul locaiunii cu durat determinat, motenitorii locatarului
pot denuna contractul n termen de 60 de zile de la data la care au luat cunotin de mo
artea locatarului i existena locaiunii. Restituirea bunului Art. 1.821. -
(1) La ncetarea locaiunii, locatarul este obligat s restituie bunul luat n locaiune n
starea n care l-a primit, n afar de ceea ce a pierit sau s-a deteriorat din cauza v
echimii
(2) Pn la proba contrar, locatarul este prezumat c a primit bunul n stare corespunztoa
re de ntrebuinare potrivit destinaiei stabilite
(3) Restituirea bunurilor mobile luate n locaiune se face n locul n care au fost pre
date. Rspunderea locatarului pentru bunul nchiriat Art. 1.822. -
(1) Locatarul rspunde pentru degradarea bunului nchiriat n timpul folosinei sale, in
clusiv cea cauzat de incendiu, dac nu dovedete c a survenit fortuit
(2) El rspunde inclusiv pentru degradarea cauzat de membrii familiei sale, de subl
ocatarul su, ca i de fapta altor persoane crora le-a ngduit n orice mod folosirea, dein
erea sau accesul la bun. mbuntirile fcute de locatar Art. 1.823. -
(1) Locatorul are dreptul de a pstra lucrrile adugate i autonome efectuate asupra bu
nului pe durata locaiunii i nu poate fi obligat la despgubiri dect dac locatarul a ef
ectuat lucrrile cu acordul prealabil al locatorului
(2) Dac lucrrile au fost efectuate fr acordul prealabil al locatorului, acesta poate
alege s cear locatarului aducerea bunului n starea iniial, precum i plata de despgubir
i pentru orice pagub ar fi cauzat bunului de ctre locatar
(3) n cazul n care nu a avut acordul prealabil al locatorului, locatarul nu poate
invoca, n niciun caz, dreptul de retenie. SECIUNEA a 2-a Reguli particulare n materi
a nchirierii locuinelor nchirierea fcut fr determinarea duratei Art. 1.824. -
(1) Atunci cnd contractul de nchiriere s-a ncheiat fr determinarea duratei i nu s-a co
nvenit altfel, chiriaul poate denuna contractul prin notificare, cu respectarea un
ui termen de preaviz care nu poate fi mai mic dect sfertul intervalului de timp p
entru care s-a stabilit plata chiriei
(2) n cazul prevzut la alin. (1), locatorul poate denuna contractul prin notificare
, cu respectarea unui termen de preaviz care nu poate fi mai mic de:
a) 60 de zile, dac intervalul de timp pentru care s-a stabilit plata chiriei este
de o lun sau mai mare;
b) 15 zile, dac intervalul de timp pentru care s-a stabilit plata chiriei este ma
i mic de o lun. Denunarea nchirierii ncheiate pe durat determinat Art. 1.825. -
(1) Dac nchirierea este pe durat determinat, locatarul poate denuna unilateral contra
ctul prin notificare, cu respectarea unui termen de preaviz de cel puin 60 de zil
e. Orice clauz contrar este considerat nescris
(2) n cazul n care nchirierea este pe durat determinat, iar n contract s-a prevzut c l
atorul poate denuna unilateral contractul n vederea satisfacerii nevoilor locative
proprii sau ale familiei sale, acestei denunri i se aplic termenul de preaviz prevz
ut la art. 1.824 alin. (2). Clauze nescrise Art. 1.826. - Este considerat nescris
orice clauz n temeiul creia:
a) chiriaul este obligat s ncheie o asigurare cu un asigurtor impus de locator;
b) se prevede rspunderea solidar sau indivizibil a chiriailor din apartamente diferi
te situate n acelai imobil, n cazul degradrii elementelor de construcii i a instalaiilo
r, obiectelor i dotrilor aferente prilor comune ale imobilului;
c) chiriaul se oblig s recunoasc sau s plteasc n avans, cu titlu de reparaii locative
me stabilite pe baza estimrilor fcute exclusiv de locator;
d) locatorul este ndreptit s diminueze sau s suprime, fr contraprestaie echivalent, p
aiile la care s-a obligat prin contract. Vicii care amenin sntatea ori integritatea c
orporal Art. 1.827. -
(1) Dac imobilul nchiriat, prin structur sau prin starea sa, constituie o primejdie
grav pentru sntatea celor care lucreaz sau locuiesc n el, chiriaul, chiar dac a renun
la acest drept, va putea rezilia contractul de nchiriere, n condiiile legii
(2) Chiriaul are dreptul i la daune-interese dac, la data ncheierii contractului, nu
a cunoscut viciile bunului. Dreptul de preferin al chiriaului la nchiriere Art. 1.8
28. -
(1) La ncheierea unui nou contract de nchiriere a locuinei, chiriaul are, la condiii
egale, drept de preferin. El nu are ns acest drept atunci cnd nu i-a executat obligaiil
e nscute n baza nchirierii anterioare
(2) Dispoziiile referitoare la exercitarea dreptului de preempiune n materia vnzrii s
unt aplicabile n mod corespunztor. Folosirea prilor i instalaiilor comune ale cldirii A
rt. 1.829. -
(1) n cldirile cu mai multe apartamente, chiriaii au dreptul de a ntrebuina prile i in
alaiile de folosin comun ale cldirii potrivit cu destinaia fiecreia
(2) Chiriaii sunt obligai s contribuie la cheltuielile pentru iluminarea, nclzirea, c
urarea prilor i instalaiilor de folosin comun, precum i la orice alte cheltuieli pe
egea le stabilete n sarcina lor. Rezilierea contractului Art. 1.830. -
(1) n cazul n care, fr justificare, una dintre prile contractului de nchiriere nu i e
t obligaiile nscute din acest contract, cealalt parte are dreptul la rezilierea cont
ractului
(2) De asemenea, locatorul poate cere instanei rezilierea contractului de nchirier
e i n cazul n care chiriaul, membrii familiei sale sau alte persoane crora acesta din
urm le-a ngduit, n orice mod, folosirea, deinerea sau accesul n locuin fie au un comp
tament care face imposibil convieuirea cu celelalte persoane care locuiesc n acelai
imobil sau n imobile aflate n vecintate, fie mpiedic folosirea normal a locuinei sau a
prilor comune. Evacuarea chiriaului Art. 1.831. -
(1) Dac prin lege nu se prevede altfel, evacuarea chiriaului se face n baza unei ho
trri judectoreti
(2) Chiriaul este obligat la plata chiriei prevzute n contract pn la data eliberrii ef
ective a locuinei, precum i la repararea prejudiciilor de orice natur cauzate locat
orului pn la acea dat. Alte persoane care locuiesc mpreun cu chiriaul Art. 1.832. -
(1) n lipsa unei interdicii stipulate n acest sens, i alte persoane pot locui mpreun c
u chiriaul, caz n care vor fi inute solidar cu acesta, pe durata folosinei exercitat
e, pentru oricare dintre obligaiile izvorte din contract
(2) ncetarea, din orice cauz, a contractului de nchiriere, precum i hotrrea judectoreas
c de evacuare a chiriaului sunt de drept opozabile i se execut mpotriva tuturor perso
anelor care locuiesc, cu titlu sau fr titlu, mpreun cu chiriaul. Subnchirierea i cesiun
ea contractului de nchiriere Art. 1.833. - Chiriaul poate ceda contractul de nchiri
ere a locuinei sau subnchiria locuina numai cu acordul scris al locatorului, caz n c
are, n lipsa unei stipulaii contrare, cesionarul, respectiv sublocatarul rspunde so
lidar cu chiriaul pentru obligaiile asumate fa de locator prin contractul de nchirier
e. Decesul chiriaului Art. 1.834. -
(1) Contractul de nchiriere a locuinei nceteaz n termen de 30 de zile de la data nregi
strrii decesului chiriaului
(2) Descendenii i ascendenii chiriaului au dreptul, n termenul prevzut la alin. (1), s
opteze pentru continuarea contractului de nchiriere pn la expirarea duratei acestui
a, dac sunt menionai n contract i dac au locuit mpreun cu chiriaul. Dispoziiile art.
lin. (3) sunt aplicabile n privina soului supravieuitor
(3) Persoanele prevzute la alin. (2), care au cerut continuarea contractului, des
emneaz de comun acord persoana sau persoanele care semneaz contractul de nchiriere n
locul chiriaului decedat. n cazul n care acetia nu ajung la un acord n termen de 30
de zile de la data nregistrrii decesului chiriaului, desemnarea se face de ctre loca
tor
(4) Subnchirierea consimit de chiria nceteaz la expirarea termenului prevzut la alin. (
1), dac locaiunea nu continu n condiiile alin. (2). n acest ultim caz, persoana desemn
at potrivit alin. (3) semneaz contractul de subnchiriere n locul chiriaului decedat.
Locuine cu destinaie special Art. 1.835. - Regimul nchirierii prevzut de legea specia
l pentru locuinele sociale, locuinele de necesitate, locuinele de serviciu, locuinele
de intervenie i locuinele de protocol se ntregete cu prevederile prezentului cod. SE
CIUNEA a 3-a Reguli particulare n materia arendrii Bunuri ce pot fi arendate Art. 1
.836. - Pot fi arendate orice bunuri agricole, cum ar fi:
a) terenurile cu destinaie agricol, i anume terenuri agricole productive - arabile,
viile, livezile, pepinierele viticole, pomicole, arbutii fructiferi, plantaiile d
e hamei i duzi, punile mpdurite, terenurile ocupate cu construcii i instalaii agrozoot
nice, amenajrile piscicole i de mbuntiri funciare, drumurile tehnologice, platformele i
spaiile de depozitare care servesc nevoilor produciei agricole i terenurile neprod
uctive care pot fi amenajate i folosite pentru producia agricol;
b) animalele, construciile de orice fel, mainile, utilajele i alte asemenea bunuri
destinate exploatrii agricole. Arendarea fcut pe durat nedeterminat Art. 1.837. - Dac
durata nu este determinat, arendarea se consider a fi fcut pentru toat perioada neces
ar recoltrii fructelor pe care bunul agricol urmeaz s le produc n anul agricol n care s
e ncheie contractul. Condiii de form Art. 1.838. -
(1) Contractul de arendare trebuie ncheiat n form scris, sub sanciunea nulitii absolute
(2) Sub sanciunea unei amenzi civile stabilite de instana de judecat pentru fiecare
zi de ntrziere, arendaul trebuie s depun un exemplar al contractului la consiliul lo
cal n a crui raz teritorial se afl bunurile agricole arendate, pentru a fi nregistrat n
tr-un registru special inut de secretarul consiliului local
(3) Cnd bunurile arendate sunt situate n raza teritorial a mai multor consilii loca
le, cte un exemplar al contractului se depune la fiecare consiliu local n a crui ra
z teritorial sunt situate bunurile arendate
(4) Dispoziiile n materie de carte funciar rmn aplicabile
(5) Toate cheltuielile legate de ncheierea, nregistrarea i publicitatea contractulu
i de arendare revin arendaului. Schimbarea categoriei de folosin Art. 1.839. - Aren
daul poate schimba categoria de folosin a terenului arendat numai cu acordul preala
bil dat n scris de ctre proprietar i cu respectarea dispoziiilor legale n vigoare. As
igurarea bunurilor arendate Art. 1.840. - Arendaul este obligat, chiar n lips de st
ipulaie expres, s asigure bunurile agricole pentru riscul pierderii recoltei ori al
pieirii animalelor din cauza unor calamiti naturale. Reducerea arendei stabilite n
bani n cazul pieirii recoltei Art. 1.841. -
(1) Atunci cnd, pe durata arendrii, ntreaga recolt a unui an sau cel puin o jumtate di
n ea a pierit fortuit, arendaul poate cere reducerea proporional a arendei dac aceas
ta a fost stabilit ntr-o cantitate determinat de produse agricole, ntr-o sum de bani
determinat sau ntr-o sum de bani determinabil n funcie de valoarea unei cantiti determ
ate de produse agricole
(2) Dac arendarea este fcut pe mai muli ani, reducerea nu se va stabili dect la sfritul
arendrii, cnd se va face o compensare a recoltelor tuturor anilor de folosin. Excepi
i Art. 1.842. -
(1) Arendaul nu poate obine reducerea arendei n cazul n care pieirea recoltei a avut
loc dup ce a fost culeas
(2) Reducerea arendei nu va putea fi cerut nici atunci cnd cauza pagubei era cunos
cut la data ncheierii contractului. Riscul pieirii fructelor n cazul n care arenda s
e pltete n fructe Art. 1.843. -
(1) Atunci cnd arenda este stabilit ntr-o cot din fructe sau ntr-o sum de bani determi
nabil n funcie de valoarea unei astfel de cote, pieirea fortuit, n tot sau n parte, a
fructelor de mprit este suportat proporional i nu d niciuneia dintre pri aciune n d
mpotriva celeilalte
(2) Dac ns pieirea s-a produs dup culegerea fructelor i una dintre pri ntrzie n mod
il predarea sau recepia lor, cota cuvenit acesteia se reduce cu fructele pierdute,
iar cota celeilalte pri se consider ca i cum nu ar fi survenit nicio pierdere, afar
numai dac fructele ar fi pierit chiar dac predarea i recepia fructelor se fceau la ti
mp. Plata arendei n fructe Art. 1.844. - Atunci cnd arenda se pltete n fructe, n lipsa
altui termen prevzut n contract, arendaul este de drept n ntrziere pentru predarea lo
r de la data culegerii, iar arendatorul este de drept n ntrziere pentru recepie de l
a data la care a fost notificat n scris de ctre arenda. Caracterul executoriu Art.
1.845. - Contractele de arendare ncheiate n form autentic, precum i cele nregistrate l
a consiliul local constituie, n condiiile legii, titluri executorii pentru plata a
rendei la termenele i n modalitile stabilite n contract. Cesiunea arendrii Art. 1.846.
- Cu acordul scris al arendatorului, arendaul poate s cesioneze contractul de are
ndare soului care particip la exploatarea bunurilor arendate sau descendenilor si ma
jori. Interdicia subarendrii Art. 1.847. -
(1) Nu sunt permise oficiile de arendai
(2) Subarendarea total sau parial este interzis, sub sanciunea nulitii absolute. Renno
ea arendrii Art. 1.848. -
(1) Contractul de arendare se rennoiete de drept, pentru aceeai durat, dac niciuna di
ntre pri nu a comunicat cocontractantului, n scris, refuzul su cu cel puin 6 luni nain
te de expirarea termenului, iar n cazul terenurilor cu destinaie agricol, cu cel pui
n un an
(2) Dac durata contractului de arendare este de un an sau mai scurt, termenele de
refuz al rennoirii prevzute la alin. (1) se reduc la jumtate. Dreptul de preempiune
Art. 1.849. - Arendaul are drept de preempiune cu privire la bunurile agricole are
ndate, care se exercit potrivit art. 1.730-1.739. Cazuri speciale de ncetare a con
tractului Art. 1.850. - Contractul de arendare nceteaz prin decesul, incapacitatea
sau falimentul arendaului.
CAPITOLUL VI Contractul de antrepriz
SECIUNEA 1
Reguli comune privind contractul de antrepriz 1. Dispoziii generale Noiune Art. 1.85
1. -
(1) Prin contractul de antrepriz, antreprenorul se oblig ca, pe riscul su, s execute
o anumit lucrare, material ori intelectual, sau s presteze un anumit serviciu pentr
u beneficiar, n schimbul unui pre
(2) Dispoziiile prezentei seciuni sunt aplicabile, n mod corespunztor, i antreprizei
pentru lucrri de construcii, dac sunt compatibile cu regulile particulare prevzute p
entru acest contract. Contractul de subantrepriz Art. 1.852. -
(1) Prin contractul de subantrepriz antreprenorul poate ncredina unuia sau mai mult
or subantreprenori executarea unor pri ori elemente ale lucrrii sau serviciilor, af
ar de cazul n care contractul de antrepriz a fost ncheiat n considerarea persoanei sa
le
(2) n raporturile cu beneficiarul, antreprenorul rspunde pentru fapta subantrepren
orului la fel ca pentru propria sa fapt
(3) Subantrepriza este supus dispoziiilor prevzute pentru contractul de antrepriz. I
ncapaciti Art. 1.853. - Dispoziiile art. 1.655 alin. (1) se aplic n mod corespunztor i
contractului de antrepriz. Preul Art. 1.854. -
(1) Preul antreprizei poate consta ntr-o sum de bani sau n orice alte bunuri sau pre
staii
(2) Preul trebuie s fie serios i determinat sau cel puin determinabil
(3) Atunci cnd contractul nu cuprinde clauze referitoare la pre, beneficiarul dato
reaz preul prevzut de lege ori calculat potrivit legii sau, n lipsa unor asemenea pr
evederi legale, preul stabilit n raport cu munca depus i cheltuielile necesare pentr
u executarea lucrrii ori prestarea serviciului, avndu-se n vedere i uzanele existente
. Delimitarea fa de vnzare Art. 1.855. - Contractul este de vnzare, iar nu de antrep
riz, atunci cnd, potrivit inteniei prilor, executarea lucrrii nu constituie scopul pri
ncipal al contractului, avndu-se n vedere i valoarea bunurilor furnizate. Aciunea di
rect a lucrtorilor Art. 1.856. - n msura n care nu au fost pltite de antreprenor, pers
oanele care, n baza unui contract ncheiat cu acesta, au desfurat o activitate pentru
prestarea serviciilor sau executarea lucrrii contractate au aciune direct mpotriva
beneficiarului, pn la concurena sumei pe care acesta din urm o datoreaz antreprenorul
ui la momentul introducerii aciunii. 2. Obligaiile prilor Procurarea, pstrarea i ntreb
narea materialelor Art. 1.857. -
(1) Dac din lege sau din contract nu rezult altfel, antreprenorul este obligat s ex
ecute lucrarea cu materialele sale
(2) Antreprenorul care lucreaz cu materialele sale rspunde pentru calitatea acesto
ra, potrivit dispoziiilor de la contractul de vnzare
(3) Antreprenorul cruia beneficiarul i-a ncredinat materialele este obligat s le pstr
eze i s le ntrebuineze potrivit destinaiei lor, conform regulilor tehnice aplicabile,
s justifice modul n care acestea au fost ntrebuinate i s restituie ceea ce nu a fost
folosit la executarea lucrrii. Informarea beneficiarului Art. 1.858. - Antrepreno
rul este obligat s l informeze fr ntrziere pe beneficiar dac normala executare a lucrr
, trinicia ei sau folosirea potrivit cu destinaia acesteia ar fi primejduit din cau
za:
a) materialelor procurate sau a celorlalte mijloace pe care, potrivit contractul
ui, beneficiarul le-a pus la dispoziie;
b) instruciunilor necorespunztoare date de beneficiar;
c) existenei sau ivirii unor mprejurri pentru care antreprenorul nu este inut s rspund.
Neluarea msurilor necesare de ctre beneficiar Art. 1.859. -
(1) n cazul n care beneficiarul, dei a fost ntiinat de ctre antreprenor n condiiile a
1.858, nu ia msurile necesare ntr-un termen potrivit cu mprejurrile, antreprenorul p
oate rezilia contractul sau poate continua executarea acestuia pe riscul benefic
iarului, notificndu-l n acest sens
(2) Cu toate acestea, dac lucrarea ar fi de natur s amenine sntatea sau integritatea c
orporal a persoanelor, antreprenorul este obligat s cear rezilierea contractului, s
ub sanciunea de a prelua riscul i de a rspunde pentru prejudiciile cauzate inclusiv
terilor. Pieirea lucrrii nainte de recepie Art. 1.860. -
(1) Dac anterior recepiei lucrarea piere ori se deterioreaz din cauze neimputabile
beneficiarului, antreprenorul care a procurat materialul este dator s o refac pe c
heltuiala sa i cu respectarea condiiilor i termenelor iniiale, innd seama, dac este caz
ul, de regulile privind suspendarea fortuit a executrii obligaiei
(2) Atunci cnd materialul a fost procurat de beneficiar, acesta este inut s suporte
cheltuielile refacerii lucrrii numai dac pieirea s-a datorat unui viciu al materi
alelor. n celelalte cazuri, beneficiarul este obligat s furnizeze din nou material
ele, dac pieirea sau deteriorarea nu este imputabil antreprenorului
(3) Dispoziiile prezentului articol nu sunt aplicabile atunci cnd pieirea sau dete
riorarea are loc dup recepia lucrrii, situaie n care antreprenorul rmne rspunztor, da
e cazul, n temeiul garaniei contra viciilor i pentru calitile convenite. Controlul ex
ecutrii lucrrii Art. 1.861. - Beneficiarul are dreptul ca, pe propria sa cheltuial,
s controleze lucrarea n cursul executrii ei, fr a-l stnjeni n mod nejustificat pe antr
eprenor, precum i s i comunice acestuia observaiile sale. Recepia lucrrii Art. 1.862.
-
(1) De ndat ce a primit comunicarea prin care antreprenorul l ntiineaz c lucrarea este
inalizat, beneficiarul are obligaia ca, ntr-un termen rezonabil potrivit naturii lu
crrii i uzanelor din domeniu, s o verifice i, dac aceasta corespunde condiiilor stabili
te prin contract, s o recepioneze, precum i, atunci cnd este cazul, s o ridice
(2) Dac, fr motive temeinice, beneficiarul nu se prezint sau nu comunic nentrziat antre
prenorului rezultatul verificrii, lucrarea se socotete recepionat fr rezerve
(3) Beneficiarul care a recepionat lucrarea fr rezerve nu mai are dreptul de a invo
ca viciile aparente ale lucrrii sau lipsa aparent a calitilor convenite. Garania cont
ra viciilor i pentru calitile convenite Art. 1.863. - Antreprenorul datoreaz garanie
contra viciilor lucrrii i pentru calitile convenite, potrivit dispoziiilor privind ga
rania contra viciilor lucrului vndut, care se aplic n mod corespunztor. Exigibilitate
a preului Art. 1.864. -
(1) Atunci cnd obiectul contractului este o lucrare, beneficiarul este obligat s i
plteasc antreprenorului preul la data i locul recepiei ntregii lucrri, dac prin lege s
contract nu se prevede altfel
(2) n cazul n care lucrarea a pierit ori s-a deteriorat nainte de recepie, fr vina ben
eficiarului, antreprenorul nu are dreptul la pre atunci cnd el a dat materialul sa
u cnd pieirea ori deteriorarea a avut o alt cauz dect viciile materialului dat de be
neficiar. n acest caz, contractul rmne n fiin, fiind aplicabile dispoziiile art. 1.860.
Preul estimat Art. 1.865. -
(1) Atunci cnd, cu ocazia ncheierii contractului, preul lucrrilor sau al serviciilor
a fcut obiectul unei estimri, antreprenorul trebuie s justifice orice cretere a preu
lui
(2) Beneficiarul nu este inut s plteasc aceast cretere dect n msura n care ea rezult
crri sau servicii care nu puteau fi prevzute de ctre antreprenor la momentul ncheier
ii contractului. Preul stabilit n funcie de valoarea lucrrilor sau serviciilor Art.
1.866. - Dac preul este stabilit n funcie de valoarea lucrrilor executate, a servicii
lor prestate sau a bunurilor furnizate, antreprenorul este inut, la cererea benef
iciarului, s i dea socoteal despre stadiul lucrrilor, despre serviciile deja prestat
e i despre cheltuielile deja efectuate. Preul forfetar Art. 1.867. -
(1) Atunci cnd contractul este ncheiat pentru un pre global, beneficiarul trebuie s
plteasc preul convenit i nu poate cere o diminuare a acestuia, motivnd c lucrarea sau
serviciul a necesitat mai puin munc ori a costat mai puin dect s-a prevzut
(2) Tot astfel, antreprenorul nu poate pretinde o cretere a preului pentru motive
opuse celor menionate la alin. (1)
(3) Preul forfetar rmne neschimbat, cu toate c s-au adus modificri cu privire la cond
iiile de executare iniial prevzute, dac prile nu au convenit altfel. Vnzarea bunurilor
neridicate n termen Art. 1.868. -
(1) Dac antreprenorul s-a obligat s execute o lucrare cu materialul beneficiarului
sau s presteze un serviciu cu privire la un bun pe care beneficiarul i l-a preda
t n acest scop, iar acesta din urm nu ridic bunul n termen de 6 luni socotit din ziu
a convenit pentru recepie sau, cnd lucrarea ori serviciul s-a finalizat mai trziu, d
e la data finalizrii, antreprenorul, dup ce l-a ntiinat n scris pe beneficiar, are dre
ptul s vnd bunul cu diligena unui mandatar cu titlu gratuit al beneficiarului
(2) Dup reinerea preului lucrrii i a cheltuielilor de vnzare, antreprenorul va consemn
a diferena la dispoziia beneficiarului
(3) Dispoziiile prezentului articol nu sunt aplicabile n cazul n care beneficiarul
introduce mpotriva antreprenorului o aciune ntemeiat pe neexecutarea sau executarea
necorespunztoare a lucrrii. Ipoteca legal Art. 1.869. - Pentru garantarea plii preului
datorat pentru lucrare, antreprenorul beneficiaz de o ipotec legal asupra lucrrii,
constituit i conservat n condiiile legii. 3. ncetarea contractului Decesul beneficiarul
ui Art. 1.870. - Decesul beneficiarului nu determin ncetarea contractului dect dac a
ceasta face imposibil sau inutil executarea sa. Decesul antreprenorului sau incapa
citatea sa de a executa contractul Art. 1.871. -
(1) n cazul n care antreprenorul decedeaz sau devine, fr culpa sa, incapabil de a fin
aliza lucrarea sau de a presta serviciul, contractul nceteaz dac a fost ncheiat n con
siderarea aptitudinilor personale ale antreprenorului
(2) Beneficiarul este inut s recepioneze partea deja executat, dac o poate folosi
(3) De asemenea, n cazul prevzut la alin. (1), beneficiarul este obligat s plteasc, n
proporie cu preul convenit, valoarea lucrrilor efectuate i a cheltuielilor fcute n ved
erea finalizrii lucrrii, ns numai n msura n care aceste lucrri i cheltuieli i sunt d
s
(4) Beneficiarul are dreptul, cu condiia de a plti o indemnizaie adecvat, s cear preda
rea materialelor pregtite i a planurilor pe cale de a fi puse n executare, dispoziii
le legale privitoare la drepturile de proprietate intelectual rmnnd aplicabile. Rezo
luiunea sau rezilierea contractului imputabil antreprenorului Art. 1.872. - Benefi
ciarul are dreptul s obin rezilierea sau, dup caz, rezoluiunea contractului n cazurile
n care, fr justificare:
a) respectarea termenului convenit pentru recepia lucrrii a devenit vdit imposibil;
b) lucrarea sau serviciul nu se execut n modul convenit i ntr-un termen stabilit de
beneficiar potrivit cu mprejurrile, antreprenorul nu remediaz lipsurile constatate i
nu schimb pentru viitor modul de executare a lucrrii sau serviciului;
c) nu se execut alte obligaii ce revin antreprenorului potrivit legii sau n temeiul
contractului. Rezoluiunea sau rezilierea contractului imputabil beneficiarului Ar
t. 1.873. - Dac antreprenorul nu poate ncepe sau continua executarea contractului
din cauza nendeplinirii fr justificare de ctre beneficiar a propriilor obligaii, antr
eprenorul este ndreptit s obin rezoluiunea ori rezilierea contractului, cu daune-intere
se, dac este cazul. SECIUNEA a 2-a Contractul de antrepriz pentru lucrri de construci
i Noiune Art. 1.874. - Prin contractul de antrepriz pentru lucrri de construcii, ant
reprenorul se oblig s execute lucrri care, potrivit legii, necesit eliberarea autori
zaiei de construire. Obligaii accesorii ale beneficiarului Art. 1.875. -
(1) Beneficiarul este obligat s permit antreprenorului, n msura n care este necesar pe
ntru executarea lucrrii, folosirea cilor de acces, a instalaiilor proprii de alimen
tare cu ap i a altor utiliti ce deservesc imobilul
(2) Beneficiarul este obligat s obin toate autorizaiile cerute de lege pentru execut
area lucrrii. n vederea executrii acestei obligaii, antreprenorul trebuie s coopereze
cu beneficiarul, furnizndu-i informaiile necesare pe care le deine sau pe care ar
trebui s le dein n considerarea specializrii sale. Controlul executrii lucrrilor Art. 1
.876. -
(1) n cursul executrii contractului, beneficiarul are dreptul ca, fr a stnjeni activi
tatea normal a antreprenorului, s controleze stadiul de execuie, calitatea i aspectu
l lucrrilor efectuate i ale materialelor ntrebuinate, precum i orice alte aspecte ref
eritoare la ndeplinirea de ctre antreprenor a obligaiilor sale contractuale
(2) Beneficiarul comunic antreprenorului constatrile i instruciunile sale n scris, da
c nu s-a convenit altfel
(3) La finalizarea acelei pri din lucrare ce urmeaz a fi acoperit prin executarea ul
terioar a altor lucrri sau prin montarea unor elemente de construcii, antreprenorul
i beneficiarul sunt obligai s constate mpreun existena prii finalizate i conformitat
cesteia cu dispoziiile legale i clauzele contractului. n acest scop, dac nu s-a conv
enit altfel, antreprenorul l convoac pe beneficiar la locul executrii lucrrii nuntrul
unui termen rezonabil, a crui ntindere se stabilete, potrivit uzanelor existente, n r
aport cu natura lucrrii i locul siturii acesteia. n cazul n care beneficiarul nu se p
rezint la termenul comunicat n scris sau pe alt cale convenit de ctre pri, antreprenoru
l poate ntocmi singur actul de constatare a lucrrii ce urmeaz a fi acoperit. mprejurri
care mpiedic executarea lucrrilor Art. 1.877. -
(1) n cazul n care, n cursul executrii contractului, constat greeli sau lipsuri n lucr
le de proiectare n temeiul crora s-a ncheiat contractul, antreprenorul este obligat
s comunice de ndat beneficiarului i proiectantului constatrile sale, mpreun cu propune
rile de remediere, n msura n care acestea intr n domeniul pregtirii sale profesionale,
precum i s cear beneficiarului s ia msurile corespunztoare
(2) Dac beneficiarul, lund i avizul proiectantului, nu comunic de ndat msurile luate pe
ntru nlturarea greelilor sau lipsurilor semnalate ori dac msurile luate nu sunt cores
punztoare, antreprenorul poate s suspende executarea lucrrilor, ntiinndu-i de ndat de
aceasta pe beneficiar i proiectant. Recepia lucrrilor. Riscul contractului Art. 1.
878. -
(1) Dup finalizarea construciei, se va proceda, n condiiile legii, la recepia provizo
rie la terminarea lucrrii, urmat de recepia final
(2) Riscurile trec asupra beneficiarului de la data recepiei provizorii la termin
area lucrrii. Rspunderea pentru vicii Art. 1.879. -
(1) Termenele de garanie contra viciilor lucrrii sunt cele stabilite de legea spec
ial
(2) Arhitectul sau inginerul este exonerat de rspunderea pentru viciile lucrrii nu
mai dac dovedete c acestea nu rezult din deficiene ale expertizelor sau planurilor pe
care le-a furnizat i, dac este cazul, din vreo lips de diligen n coordonarea sau supr
avegherea lucrrilor
(3) Antreprenorul este exonerat de rspundere numai dac dovedete c viciile rezult din
deficiene ale expertizelor sau planurilor arhitectului ori ale inginerului ales d
e ctre beneficiar. Subantreprenorul nu este exonerat dect dac dovedete c viciile rezu
lt din deciziile antreprenorului sau din expertizele ori planurile arhitectului s
au ale inginerului
(4) Fiecare dintre prile prevzute la alin. (2) i (3) poate fi exonerat de rspundere da
c dovedete c aceste vicii rezult din deciziile impuse de beneficiar n alegerea solulu
i sau a materialelor ori n alegerea subantreprenorilor, a experilor sau a metodelo
r de construire. Exonerarea de rspundere nu opereaz atunci cnd aceste vicii, dei put
eau s fie prevzute n cursul executrii lucrrii, nu au fost notificate beneficiarului.
Prevederile art. 1.859 rmn aplicabile. nceputul prescripiei privind rspunderea pentru
vicii Art. 1.880. -
(1) Prescripia dreptului la aciune pentru vicii aparente ncepe s curg de la data rece
piei finale sau, dup caz, a mplinirii termenului acordat antreprenorului prin proce
sul-verbal de recepie final, pentru nlturarea viciilor constatate
(2) Prescripia dreptului la aciune pentru viciile lucrrii de proiectare ncepe s curg o
dat cu prescripia dreptului la aciune pentru viciile lucrrilor executate de antrepre
nor, afar numai dac viciile lucrrilor de proiectare au fost descoperite mai nainte,
caz n care prescripia va ncepe s curg de la data descoperirii acestora.
CAPITOLUL VII Contractul de societate
SECIUNEA 1
Dispoziii generale Noiune Art. 1.881. -
(1) Prin contractul de societate dou sau mai multe persoane se oblig reciproc s coo
pereze pentru desfurarea unei activiti i s contribuie la aceasta prin aporturi bneti,
unuri, n cunotine specifice sau prestaii, cu scopul de a mpri beneficiile sau de a se f
olosi de economia ce ar putea rezulta
(2) Fiecare asociat contribuie la suportarea pierderilor proporional cu participa
rea la distribuia beneficiului, dac prin contract nu s-a stabilit altfel
(3) Societatea se poate constitui cu sau fr personalitate juridic. Condiii de validi
tate Art. 1.882. -
(1) Poate fi asociat orice persoan fizic sau persoan juridic, afar de cazul n care pri
n lege se dispune altfel. Un so nu poate deveni asociat prin aportarea de bunuri
comune dect cu consimmntul celuilalt so, dispoziiile art. 349 aplicndu-se n mod coresp
ztor
(2) Orice societate trebuie s aib un obiect determinat i licit, n acord cu ordinea p
ublic i bunele moravuri
(3) Fiecare asociat trebuie s contribuie la constituirea societii prin aporturi bneti
, n bunuri, n prestaii sau cunotine specifice. Regimul aporturilor Art. 1.883. -
(1) n cazul unei societi cu personalitate juridic, aporturile intr n patrimoniul socie
tii, iar n cazul unei societi fr personalitate juridic, aporturile devin coproprietate
asociailor, afar de cazul n care au convenit, n mod expres, c vor trece n folosina lor
comun
(2) n cazul aportului unor bunuri imobile sau, dup caz, al altor drepturi reale im
obiliare, contractul se ncheie n form autentic
(3) Transferul drepturilor asupra bunurilor aportate este supus formelor de publ
icitate prevzute de lege. Dac nscrierea dreptului n registrele de publicitate a fost
fcut nainte de data nmatriculrii societii, transferul drepturilor este, n toate cazur
e, afectat de condiia dobndirii personalitii juridice. Forma contractului Art. 1.884
. -
(1) Contractul de societate se ncheie n form scris. Dac prin lege nu se prevede altfe
l, forma scris este necesar numai pentru dovada contractului
(2) Sub sanciunea nulitii absolute, contractul prin care se nfiineaz o societate cu pe
rsonalitate juridic trebuie ncheiat n form scris i trebuie s prevad asociaii, aportur
forma juridic, obiectul, denumirea i sediul societii. Durata societii Art. 1.885. -
(1) Durata societii este nedeterminat, dac prin contract nu se prevede altfel
(2) Asociaii pot prelungi durata societii, nainte de expirarea acesteia. Rspunderea a
sociailor fondatori i a primilor administratori Art. 1.886. -
(1) Asociaii fondatori i primii administratori numii prin contract rspund solidar pe
ntru prejudiciul cauzat prin nerespectarea unei condiii de form a contractului de
societate sau a unei formaliti necesare pentru constituirea societii ori, dac este ca
zul, pentru dobndirea personalitii juridice de ctre aceasta
(2) n cazul modificrii contractului, dispoziiile alin. (1) se aplic administratorilo
r cu drept de reprezentare a societii aflai n funcie la data modificrii, respectiv la
data la care ar fi trebuit s se ndeplineasc formalitile referitoare la aceast modifica
re. Domeniul de aplicare Art. 1.887. -
(1) Prezentul capitol constituie dreptul comun n materia societilor
(2) Legea poate reglementa diferite tipuri de societi n considerarea formei, naturi
i sau obiectului de activitate. Formele societare Art. 1.888. - Dup forma lor, so
cietile p