Sunteți pe pagina 1din 2

Numele si prenumele: ...................................

Nota obt inut a: ......................................

Clasa a VI-a B. Test de evaluare - perpendicularitate


aila  prof. Marius Damian, Br 1. Completat i spat iile punctate, pentru a obt ine propozit ii adev arate: (5p) a) Cazurile de congruent a ale triunghiurilor dreptunghice sunt ....., ....., ....., ..... (5p) b) Punctul de intersect ie a mediatoarelor unui triunghi se nume ste .......... (5p) c) Intr-un triunghi dreptunghic latura care se opune unghiului drept se nume ste .......... (5p) d) Centrul cercului nscris ntr-un triunghi este punctul de intersect ie a .......... 2. (5p) a) Construit i perpendiculara din punctul A pe dreapta d.

(5p) b) Construit i perpendiculara n punctul B pe dreapta d.

(5p) c) Construit i mediatoarea segmentului [AB ] .

(5p) d) Construit i un triunghi dreptunghic cu lungimile catetelor de 4 cm si respectiv 6 cm.

3. In gura de mai jos, se stie c a [OA] [OB ] , AC OB, BD OA. (5p) a) Scriet i ipoteza si concluzia problemei. (5p) b) Ar atat i c a [BD] [AC ] si (5p) c) Ar atat i c a [ED] [EC ] ; (5p) d) Ar atat i c a [OE este bisectoarea unghiului AOB. A B;

4. Se consider a triunghiul isoscel ABC cu [AB ] [AC ] , iar punctul M este mijlocul laturii [BC ] . Punctele E si F sunt picioarele perpendicularelor cobor ate din M pe dreptele AB si respectiv AC. (5p) a) Realizat i un desen care s a respecte datele problemei. (5p) b) Demonstrat i c a AM BC. (5p) c) Demonstrat i c a [M E ] [M F ] . (5p) d) Demonstrat i c a distant a de la punctul E la dreapta AC este egal a cu distant a de la punctul F la dreapta AB.

Toate subiectele sunt obligatorii. Se acord a 20 puncte din ociu. Timpul efectiv de lucru este de 50 minute.