Sunteți pe pagina 1din 4

TRIUNGHIUL DREPTUNGHIC

Denit ie. Triunghiul cu un unghi drept se nume ste triunghi dreptunghic. Laturile care pornesc din v arful unghiului drept se numesc catete, iar latura opus a unghiului drept se nume ste ipotenuz a. In gura 1, este desenat triunghiul ABC dreptunghic n A. Laturile rAB s si rAC s sunt catetele, iar rBC s este ipotenuza.

Figura 1

Figura 2

Observat ii. Unghiurile ascut ite ale triunghiului dreptunghic sunt complementare. Unghiurile ascut ite ale triunghiului dreptunghic si isoscel au m asurile de 45 . (gura 2) Centrul cercului circumscris triunghiului dreptunghic se a a n mijlocul ipotenuzei. (gura 3) Ortocentrul triunghiului dreptunghic se a a n v arful unghiului drept. (gura 4)

Figura 3

Figura 4

Teorema medianei cerespunz atoare ipotenuzei. Intr-un triunghi dreptunghic, mediana corespunz atoare ipotenuzei are lungimea egal a cu jum atate din lungimea ipotenuzei. Demonstrat ie. Fie ABC, M mijlocul ipotenuzei rBC s si not am cu D simetricul lui A fat a de M ca n gura 5. BC Trebuie s a demonstr am c a AM . 2 Mai nt ai, din BM M C si AM M D, rezult a c a AM B DM C (L.U.L.), de unde rezult a c a AB CD si ?BAM ?CDM.

Fi se cu teorie pentru gimnaziu Triunghiul dreptunghic

Profesor Marius Damian, Br aila

Figura 5 CD si cum AB K AC, obt inem CD K AC. BC . Urmeaz a c a DCA BAC (C.C.), deci AD BC, ceea ce spune c a AM 2 Reciproca teoremei medianei. Dac a ntr-un triunghi o median a are lungimea egal a cu jum atate din lungimea laturii pe care cade, atunci triunghiul este dreptunghic. Demonstrat ie. Fie triunghiul ABC si mediana rAM s, ca n gura 6. Din ?BAM ?CDM deducem c a AB

Figura 6 Din ipotez a, avem AM BM CM, deci triunghiurile M AB si M AC sunt isoscele de baze rAB s si respectiv rAC s. Atunci m p?M AB q m p?M BAq x si m p?M AC q m p?M CAq y.
not. not.

(1)

(2)

In plus, m p?BAC q ` m p?ABC q ` m p?ACB q 180 , de unde, tin and cont de (1) si (2), obt inem x ` y 90 , adic a ABC este dreptunghic n A. Teorema unghiului de 30 . Intr-un triunghi dreptunghic, cu un unghi de 30 , cateta opus a acestui unghi are lungimea egal a cu jum atate din lungimea ipotenuzei. Demonstrat ie. Fie ABC cu m p?BAC q 90 si m p?ACB q 30 . Deducem c a m p?ABC q 60 . Construim simetricul D al lui B fat a de dreapta AC, ca n gura 7.

Fi se cu teorie pentru gimnaziu Triunghiul dreptunghic

Profesor Marius Damian, Br aila

Figura 7 Triunghiul CBD este isoscel, de baz a rBDs, deoarece rAC s este n alt ime si median a. Mai mult, triunghiul amintit este echilateral, deoarece m p?DBC q 60 . Prin urmare, BD BC BC BD , rezult a c a AB , adic a ceea ce trebuia demonstrat. si cum AB 2 2 Reciproca teoremei unghiului de 30 . Dac a o catet a a unui triunghi dreptunghic are lungimea egal a cu jum atate din lungimea ipotenuzei, atunci unghiul opus acelei catete are m asura de 30 . BC Demonstrat ie. Fie ABC cu m p?BAC q 90 si AB . Ca n teorema precedent a, 2 construim simetricul D al lui B fat a de dreapta AC. (Vezi gura 8.)

Figura 8 Avem BD 2AB BC. In plus, triunghiul CBD este isoscel de baz a rBDs, deoarece rAC s este n alt ime si median a. Prin urmare, DC BC si am obt inut astfel c a DB BC DC, adic a triunghiul DBC este echilateral. In nal, m p?DBC q 60 , deci m p?ACB q 30 . Teorema unghiului de 15 . Dac a un triunghi dreptunghic are un unghi de 15 , atunci n alt imea corespunz atoare ipotenuzei are lungimea egal a cu un sfert din lungimea ipotenuzei. Demonstrat ie. Fie ABC cu m p?BAC q 90 , si m p?ACB q 15 . De asemenea, e AD K BC, D P rBC s si punctul M mijlocul ipotenuzei rBC s, ca n gura 9. BC Ar at am c a AD . 4

Fi se cu teorie pentru gimnaziu Triunghiul dreptunghic

Profesor Marius Damian, Br aila

Figura 9 Deoarece rAM s este median a n triunghiul dreptunghic ABC, rezult a c a AM M B M C ; prin urmare, triunghiul M AC este isoscel cu m p?M CAq m p?M AC q 15 . Dar ?AM D este unghi exterior pentru M AC, deci m p?AM Dq m p?M CAq ` m p?M AC q 15 ` 15 30 . Acum, n triunghiul DAM, folosind (4) si teorema unghiului de 30 , avem AD In acela si timp, din (3) rezult a AM BC . 2 (6) AM . 2 (5) (4) (3)

BC In nal, din (5) si (6) avem AD , adic a ceea ce trebuia demonstrat. 4

Fi se cu teorie pentru gimnaziu Triunghiul dreptunghic

Profesor Marius Damian, Br aila