Sunteți pe pagina 1din 5

Tem pentru vacan 1. Care poate fi restul mpririi unui numr natural la 7? 2.

Calculai un numr tiind c dac din triplul su se scade 7, rezultatul obinut se mparte la 11, iar noul rezultat se micoreaz cu 2 se obine 5. 3. Calculai: 2004 + 2005 2004 2006 2003 20 4. Determinai numerele de forma 7 x 2 y 5. Determinai numrul de divizori ai lui 1980 13, n 6. S se arate c: 2 3n +1 3n+1 +8 n 3n +3 + 4 n 6 n +1 7. Mulimea multiplilor lui 24 cuprini ntre 169 si 289 este ? 8. Calculai: 11 :
1 4 1 1 3 : 4 7 : 4 8 3 21 4 8 4

9. Calculai c.m.m.d.c. i c.m.m.m.c. pentru numerele a = 6817 sib = 3415 8 7 10. Care poate fi restul mpririi unui numr natural la 5? 11. Calculai un numr tiind c dac din triplul su se scade 5, rezultatul obinut se mparte la 5, iar noul rezultat se micoreaz cu 3 se obine 20. 12. Calculai: 1973 +1974 1973 1975 1972 13. Determinai numrul de divizori ai lui 2430 45 14. Determinai numerele de forma 7 xy 31, n 15. S se arate c: 2 n 15 n +1 + 6 n 5 n+2 10 n 3n+2 16. Mulimea multiplilor lui 22 cuprini ntre 133 si 265 este ....? 17. Calculai:
1 1 1 1 1 3 + :( + ) 4 4 4 4 2 4 4 1 ; si 6 : 5 99 3 16 8 56 d ) 6 e) : ; f) : 0, (7); 4 5 3 9 49 45 14 3 11 + j) : 0,33 3 7 9 31 2
c)6x-7=233 d) (x+66)

18. Calculai c.m.m.d.c. i c.m.m.m.c. pentru numerele a = 417 + 811 sib = 27 8 + 912
19.Scrieti inversele numerelor : 20.Efectuati:

3 1 1 2 + ; b) 2 ; 4 4 2 3 1 1 4 100; h) + 1 2 10 5
a) 21.Rezolvati ecuatiile: a) x-0,08=5

4 5 c) ; 5 7 i )(0,3) 3

6 g ) 7

b) x:100=8,09

1 =2 100

Unghiul
1. n fiecare din figurile urmtoare, punctele A, O, B sunt coliniare i semidreptele punctate sunt bisectoare. Aflai unghiurile necunoscute: a) D e) E E D C F 37 ? 45 A b) E D C 20 A c) D ? ? 35 A d) D E C C 30 A ? 89 O ? ? B A ? O F 36 ? ? ? B O ? ? B A h) D E F 43 O ? B ? C E ? ? O 78 B A g) C C 19 ? ? O D E B D G ? 31 ? O ? B A f) E F C ? 23 ? O ? 42 B

2. S se afle unghiurile necunoscute din figurile de mai jos, tiind ca punctele A, O, B sunt coliniare. a) C b) C 3x x A O B 2 x + 100 x

A c)

O C

B e) C D 3x 2x x A B f) D 2x + 40 2x x B A O B C E 60 O 72 x B E D

102 A d) C O

2x

3x + 20 x A O

3. S se afle unghiurile necunoscute din figurile urmtoare: a) B A c) A 2x O x C D D A b) O D C D 4x x B d) A

B O x x + 80 C B O x 3x + 20

4. S se afle unghiurile necunoscute din figurile de mai jos: a) A B C 56 37 ? O D A 30 x 2x O 3x C 127 B b) c)

B B x O 145

x + 30 2x

x 15

D 5. S se afle unghiurile necunoscute tiind c A, O, B; C, O, D i respectiv E, O, F sunt coliniare si semidreptele punctate sunt bisectoare. F B a) 3

H ? C 28 ? ? E A b) D M ? O A G C L ? 25 ? 22 ? B ? D E ? ? D O ? C

c)

A 18 ? 15 O ? ?

G F ? D

B d) F A ? ? O ? ?

40 ?

6. Calculai: a) 1830 + 45320 b) 161745 + 274830 c) 3175 + 143656 d) 173859 + 455618 7. Calculai: a) 1213 3 b) 152830 4 c) 58130 4 d) 251243 2 e) 358 16 8. S se transforme n grade, minute i secunde: a) 15624 c) 6245 b) 104328 d) 1325

e) f) g) h)

43 27 30 108 59 45 1817 9 11 10030 99 4510 125 : 2 1833 : 4 154918 : 2 243810 : 5 1732 : 2 e) 1945260 f) 8725343

f) g) h) i) j)

9. S se calculeze complementele i suplementele unghiului AOB dac: a) m( AOB )=32 g) m( AOB b) m( AOB )=51 c) m( AOB )=87 d) m( AOB )=1545 e) m( AOB )=1738 f) m( AOB )=8359 4

)=481515

h) m( AOB )=734872 i) m( AOB )=7813

10. 11. 12. 13.

Fie cinci unghiuri formate n jurul unui punct congruente. S se afle msurile lor. S se afle msura unui unghi tiind c este cu 26 mai mic dect suplementul su. S se afle msura unui unghi tiind c este cu 40 mai mare decat complementul su.

tiind c unghiurile AOB si AOC din figura de mai jos sunt suplementare neadiacente s se afle: a) m( AOF ) i m( FOB ); b) s se scrie toate unghiurile congruente care s-au format; c) s se arate ca [OC este bisectoarea unghiului BOE A

F 40

O 20

B E 14. C

tiind c [OE si [OF sunt bisectoare s se afle unghiul necunoscut: E B A 35 D x 3x O 85 F C

15.

Fie BAC ; CAD ; DAE si EAB unghiuri formate n jurul unui punct astfel nct [ADInt( CAE ). tiind c m( BAC )=60, m( CAD )=20 i m( CAE )=150, s se afle: a) m( BAE ); b) m( BAD );

c) msura unghiului format de bisectoarele unghiurilor BAC i DAE . d) Dac [AF este bisectoarea unghiului BAC , s se arate ca punctele E, A, F sunt coliniare.