Sunteți pe pagina 1din 96

Anexa 2 la Ordinul Ministrului nr...

GHIDUL SOLICITANTULUI
PENTRU DEZVOLTAREA INFRASTRUCTURII PUBLICE DE CERCETARE-DEZVOLTARE EXISTENTE I CREAREA DE NOI INFRASTRUCTURI FINANARE:

PROGRAMUL OPERAIONAL CRETEREA COMPETITIVITII ECONOMICE Axa prioritar 2 Competitivitate prin cercetare, dezvoltare tehnologic i inovare Domeniul major de interventie 2.2 Investiii n infrastructura de CDI Operaiunea 2.2.1: Dezvoltarea infrastructurii CD existente i crearea de noi infrastructuri CD (laboratoare, centre de cercetare)

Competiia POSCCE-A2-O2.2.1-2013-1

Introducere Prezentul Ghid reunete instruciunile, procedurile i criteriile ce trebuie respectate, la competiia din anul 2013, pentru accesarea fondurilor publice nerambursabile alocate dezvoltrii infrastructurii publice existente de cercetare-dezvoltare i crearea de noi infrastructuri prin intermediul urmtorului program: Programul Operaional Sectorial Creterea Competitivitii Economice (POS CCE), aprobat prin Decizia Comisiei Europene nr.3472/12.07.2007 Axa prioritar 2 Competitivitate prin cercetare-dezvoltare i inovare (POS CCE CD) Domeniul major de intervenie 2.2 Investiii n infrastructura de cercetare dezvoltare inovare i dezvoltarea capacitii administrative, o Operaiunea 2.2.1 Dezvoltarea infrastructurii CD existente i crearea de noi infrastructuri (laboratoare, centre de cercetare).

n plus, n afara acestui ghid, vor fi publicate i alte documente necesare pentru competiia din anul 2013, i anume: - Cererea (apelul) de propuneri de proiecte pentru asisten financiar nerambursabil acordat din FEDR i de la bugetul de stat, cu anexele sale: o Fia pentru verificarea formal i verificarea eligibilitii (Anexa 1) o Fia de evaluare (Anexa 2) Ghidul solicitantului se adreseaz instituiilor de nvmnt superior de stat acreditate, spitalelor clinice cu secii universitare, care au activitate de cercetare-dezvoltare i instituiilor de cercetare-dezvoltare de drept public, care respect definiia de organizaii de cercetare.

LEGISLAIE a) privind activitatea de cercetare-dezvoltare - Ordonana Guvernului nr. 57/2002 privind cercetarea tiinific i dezvoltarea tehnologic aprobat prin Legea 324/2003, cu modificrile i completrile ulterioare - Hotrrea Guvernului nr. 217/2007 privind aprobarea Strategiei naionale n domeniul cercetrii-dezvoltrii i inovrii pentru perioada 2007-2013 b) privind regulile de eligibilitate - Hotrrea Guvernului nr. 759 din 11 iulie 2007 (MO 517 din 1 august 2007) privind regulile de eligibilitate a cheltuielilor efectuate n cadrul operaiunilor finanate prin programele operaionale, cu modificrile i completrile ulterioare - Ordinul ministrului economiei i finanelor nr 2508/31.12.2007 pentru aprobarea Listelor de cheltuieli eligibile pentru proiectele finanate n cadrul operaiunilor 2.2.1 Dezvoltarea infrastructurii CD existente si crearea de noi infrastructuri (laboratoare, centre de cercetare) i 2.3.1 Sprijin pentru start-up-urile si spin-off-urile inovative ale Axei Prioritare 2 a POS CCE, cu modificrile i completrile ulterioare. - Ordonana de Urgen nr. 64/2009 privind gestionarea financiar a instrumentelor structurale i utilizarea acestora pentru obiectivul convergen, cu modificrile i completrile ulterioare mpreun cu Normele metodologice de aplicare ale acesteia (HG 218 /2012) - Ordinul ministrului afacerilor europene nr. 204/2011 de aprobare a Instruciunilor de aplicare a prevederilor art. 11^1 din Hotrrea Guvernului nr. 759/2007 privind regulile de eligibilitate a cheltuielilor efectuate n cadrul operaiunilor finanate prin programele operaionale c) privind achiziiile publice: - Ordonana de Urgen nr. 34/2006 privind atribuirea contractelor de achiziie public, a contractelor de concesiune de lucrri publice i a contractelor de concesiune de servicii, aprobat prin Legea nr. 337/2006, cu modificrile i completrile ulterioare - HG nr. 925/2006 privind normele de aplicare a prevederilor referitoare la atribuirea contractelor de achiziie public, cu modificrile i completrile uterioare - HG nr. 1660/2006 pentru aprobarea Normelor de aplicare a prevederilor referitoare la atribuirea contractelor de achiziie public prin mijloace electronice din OUG 34/2006, cu modificrile i completrile uterioare - OUG nr. 30/2006 privind funcia de verificare a aspectelor procedurale aferente procesului de atribuire a contractelor de achiziie public, a contractelor de concesiune de lucrri publice i a contractelor de concesiune de servicii, cu modificrile i completrile ulterioare d) privind reglementrile naionale privind activitatea n construcii - HG nr. 28/2008 privind aprobarea coninutului-cadru al documentaiei tehnico-economice aferente investiiilor publice, precum i a Structurii i Metodologiei de elaborare a devizului general pentru obiective de investiii i lucrri de intervenii - Legea nr. 50/1991 republicat privind autorizarea executrii construciilor i unele msuri pentru realizarea locuinelor, republicat, cu modificarile si completarile ulterioare - Ordinul nr. 839/2009 pentru aprobarea Normelor metodologice de aplicare a Legii nr. 50/1991, cu modificarile si completarile ulterioare - HG 1072/2003 privind avizarea de ctre Inspectoratul de Stat n Construcii a documentaiilor tehnico-economice pentru obiectivele de investiii finanate din fonduri publice, cu modificarile si completarile ulterioare

- HG 1865/2006 pentru modificarea limitelor valorice privind competenele de aprobare a documentaiilor tehnico-economice pentru obiectivelor de investiii noi, cu modificarile si completarile ulterioare - Ordinul comun al Ministrului dezvoltrii, lucrrilor publice i locuinelor nr. 486/2007 i al Inspectorului general de stat al Inspectoratul de Stat n Construcii nr. 500/2007 pentru aprobarea Procedurii privind emiterea acordului de ctre Inspectoratul de Stat n Construcii pentru intervenii n timp asupra construciilor existente, cu modificarile si completarile ulterioare f) privind protecia mediului - Strategia naional de protejare a mediului - OUG 195/2005 privind protecia mediului, cu modificrile i completrile ulterioare - OUG 152/2005 privind prevenirea, reducerea i controlul integrat al polurii, cu modificrile i completrile ulterioare - HG 445/2009 privind evaluarea impactului anumitor proiecte publice i private asupra mediului - Ordin 462/1993 pentru aprobarea Condiiilor tehnice privind protecia atmosferic i Normelor metodologice privind determinarea emisiilor de poluani atmosferici, cu modificrile i completrile ulterioare - Legea 104/2011 privind calitatea aerului nconjurtor - Ordinul comun 135/76/84/1284 din 10.02.2010 privind aprobarea Metodologiei de aplicare a evaluarii impactului asupra mediului pentru proiectele publice i private g) privind egalitatea de anse - OG 137/2000 Republicat privind prevenirea i sancionarea tuturor formelor de discriminare - Legea 202/2002 Republicat privind egalitatea de anse ntre brbai i femei, cu modificrile i completrile ulterioare - Ordin nr. 189/2013 privind aprobarea reglementrii tehnice Normativ pentru adaptarea cldirilor civile i spaiului urban la nevoile individuale ale persoanelor cu handicap h) privind alte reglementri naionale - OUG 66/2011 privind prevenirea, constatarea i sancionarea neregulilor aprute n obinerea i utilizarea fondurilor europene i/sau a fondurilor publice naionale aferente acestora aprobat cu modificri i completri de Legea 142/2012, cu modificrile i completrile ulterioare - HG 606/2010 privind stabilirea unor msuri de accelerare a instrumentelor structurale, pentru asigurarea finanrii cheltuielilor necesare implementrii proiectului finanat din instrumente structurale - OG 70/2002 privind administrarea unitilor sanitare publice de interes judeean i local cu modificrile i completrile ulterioare i) privind reglementrile UE - Regulamentului Consiliului (CE) nr.1083/2006 privind dispoziiile generale referitoare la FEDR, FSE i FC - Regulamentul Comisiei Europene nr.1828/2006 privind stabilirea regulilor de implementare ale Regulamentului Consiliului (CE) nr.1083/2006 privind dispoziiile generale referitoare la FEDR, FSE i FC i ale Regulamentului (CE) nr.1080/2006 al Parlamentului European i al Consiliului privind FEDR - Regulamentul (CE) nr.1080/2006 al Parlamentului i Consiliului privind FEDR - Decizia Comisiei Europene nr. 3472/2007 pentru aprobarea POS-CCE

CUPRINS Pagina Seciunea I INFORMAII GENERALE 1. Programul Operaional Sectorial Creterea Competitivitii Economice prezentare general, obiective, axe prioritare 1.1 Prezentare general 1.2 Axa prioritara 2 Competitivitate prin CDI 1.3 Operaiunea 2.2.1 - Dezvoltarea infrastructurii de CD existente i crearea de noi infrastructuri de CD SECTIUNEA II REGULI PRIVIND COMPETIIA DE PROIECTE DIN ANUL 2013 2.1 Cine poate s solicite finanare 2.2 Categorii de proiecte 2.3 Activiti eligibile 2.4 Tipuri de cheltuieli 2.5 Modul de finanare a proiectelor 3. COMPLETAREA I DEPUNEREA CERERII DE FINANARE 3.1 Temele orizontale 3.2 Cum se completeaz Cererea de finanare 3.3 Modalitatea de depunere a proiectelor 3.4 Documentele nsoitoare 4. MODUL DE EVALUARE I SELECIE A PROIECTELOR 4.1 Procedura de evaluare generaliti 4.2 Verificarea formal i verificarea eligibilitii 4.3 Evaluarea propunerilor 4.4 Reguli specifice de selecie SECTIUNEA III CONTRACTAREA I FINANAREA PROIECTELOR PRIN POS-CCE 5. SEMNAREA CONTRACTULUI 6. FINANAREA PROIECTELOR 6.1 Prefinanarea 6.2 Rambursarea cheltuielilor 6.3 Venituri generate de proiect 6.4 Achiziii publice 6.5 Acordarea contravalorii TVA 6.6 Arhivare 7. INFORMARE I PUBLICITATE SECIUNEA IV MONITORIZARE I CONTROL 7 7 7 10 11

12

12 13 15 15 20

21 22 23 30 33 35 35 36 37 41

43

43 44 44 45 46 46 46 47 48 49

SECIUNEA V ANEXE LA GHIDUL SOLICITANTULUI Anexa 1 Cererea de finanare Anexa 2 Lista documentelor nsoitoare la Cererea de finanare Anexa 3 Nota de fundamentare privind cheltuielile cuprinse n bugetele orientative din cererea de finanare Anexa 4 Declaraie privind eligibilitatea TVA aferente cheltuielilor eligibile cuprinse n cererea de rambursare Anexa 5 Declaraie privind conflictul de interese pe parcursul derulrii procedurilor de achiziie Anexa 6 Lista de verificare a conflictului de interese pentru fiecare achiziie realizat n cadrul proiectului Anexa 7 Msurile de informare i publicitate

51 51 71 73 75 76 77 78

Seciunea I INFORMAII GENERALE 1. Programul Operaional Sectorial Creterea Competitivitii Economice prezentare general, obiective, axe prioritare 1.1. Prezentare general
Programul operaional sectorial Creterea competitivitii economice (POS CCE) este unul dintre cele apte programe operaionale sectoriale (POS-uri) - instrumente pentru realizarea prioritilor trasate prin Cadrul Naional Strategic de Referin (CNSR) i prin Planul Naional de Dezvoltare (PND) 2007 2013. Aceste documente strategice la nivel naional urmresc consolidarea i aplicarea n Romania a politicilor de coeziune social i economic i a celor de dezvoltare regional cu adaptarea corespunztoare a acestora la politicile europene i la strategia Lisabona, orientat cu precdere spre creterea economic i crearea de locuri de munc. POS CCE rspunde, pe de o parte primei prioriti a PND 2007 2013: Creterea competitivitii economice i dezvoltarea economiei bazate pe cunoatere i pe de alta parte prioritii a doua a CSNR, respectiv Creterea competitivitii economice pe termen lung, contribuind n acelai timp la implementarea tuturor celorlalte prioriti ale CSNR. Obiective Obiectivul general al POS CCE este creterea productivitii ntreprinderilor romneti i reducerea decalajelor fa de productivitatea medie la nivelul UE. Msurile ntreprinse vor genera pna n 2015 o cretere medie a productivitii de cca. 5,5% anual i vor permite Romniei s ating un nivel de aproximativ 55% din media UE. Axele prioritare din cadrul POS CCE Avnd n vedere deopotriv posibilitile identificate pentru mbuntirea competitivitii ntreprinderilor romneti pentru a face fa noilor provocri i folosirea oportunitilor de a opera pe Piaa Unic European, ct i eligibilitatea Romniei pentru finanarea din FEDR, n cadrul POS CCE au fost identificate urmtoarele axe prioritare: Axa Prioritar 1: Un sistem inovativ i eco-eficient de producie Axa Prioritar 2: Competitivitate prin cercetare, dezvoltare tehnologic i inovare Axa Prioritar 3: Tehnologia informaiei i comunicaiilor (TIC) pentru sectoarele privat i public Axa Prioritar 4: Creterea eficienei energetice i a securitii furnizrii in contextul combaterii schimbrilor climatice Axa Prioritar 5: Asistena tehnic

Structurile sistemului de implementare al POS CCE Autoritatea de Management (AM) pentru Programul Operational Sectorial Creterea Competitivitii Economice (HG nr. 457/2008, ) funcioneaz n cadrul Ministerului Economiei i are responsabilitatea managementului, administrrii i implementrii POS CCE, conform principiului unui management financiar riguros, aa cum este stipulat n Articolul 60 al Regulamentului Consiliului (EC) nr. 1083/2006 din 11 iulie 2006, cu modificrile i completrile ulterioare. Organisme intermediare (OI) Pentru implementarea eficient a programului, au fost desemnate Organisme Intermediare pentru POS CCE pentru fiecare ax prioritar. Pentru Axa Prioritar 2 Competitivitate prin cercetare-dezvoltare i inovare, a fost desemnat Ministerul Educaiei, Cercetrii i Inovrii, prin Autoritatea Naional pentru Cercetare tiinific. Responsabilitile Organismelor Intermediare sunt stabilite n acordurile de delegare dintre Autoritatea de Management i Organismul Intermediar n cauz. Unitatea de Plat reprezint structura din cadrul Autoritii de Management, avnd responsabilitatea transferrii sumelor de prefinanare, cofinanare alocate de la bugetul de stat, precum i a sumelor din asistena financiar nerambursabil ctre beneficiari pentru Programul Operaional Sectorial Creterea Competitivitii Economice. Autoritatea de Certificare i Plat - este structura organizatoric n cadrul Ministerului Finanelor Publice, responsabil de certificarea sumelor cuprinse n declaraiile de cheltuieli transmise la Comisia European i pentru primirea fondurilor transferate Romniei din Fondul european de dezvoltare regional, Fondul social european i Fondul de coeziune i asigurarea transferului acestora ctre beneficiari, precum i a sumelor de prefinanare i cofinanare aferente acestora din fonduri alocate de la bugetul de stat. Autoritatea de Audit desemneaz autoritatea public, la nivel naional, responsabil cu verificarea operaiunilor de management i a sistemului de control pentr u fiecare program operaional, independent funcional de Autoritatea de Management i de Autoritatea de Certificare i Plat. n Romnia, pentru toate programele operaionale, Autoritatea de Audit funcioneaz pe lng Curtea de Conturi.

1.2. Axa prioritar 2 Competitivitate prin cercetare, dezvoltare tehnologic i inovare


1.2.1. Prezentare general Nivelul sczut de finanare (att public, ct i privat) pentru activitile de cercetare-dezvoltare i inovare (CDI) a avut ca rezultat infrastructura de CDI nvechit, numrul sczut i media de vrst din ce n ce mai ridicat a cercettorilor i performanele sczute ale activitilor de CDI. Lipsa fondurilor ngreuneaz de asemenea accesul ntreprinderilor la activiti de CDI i transfer tehnologic. Aceste puncte slabe, mpreun cu participarea sczut a sectorului privat la finanarea activitilor de CDI au condus la un deficit tehnologic ridicat al firmelor romneti i la un nivel sczut de inovare al acestora. n scopul reducerii acestor deficiene, axa prioritar se concentreaz pe cteva aspecte care s contribuie la realizarea urmtoarelor obiective: creterea capacitii de cercetare prin dezvoltarea infrastructurii de CD i atragerea de tineri i de specialiti de nalt calificare, att pentru instituii de CD (universiti i institute CD), ct i pentru firme care au departamente de cercetare; ntrirea ofertei de cunotinte realizat de universiti i institute de CD; stimularea transferului tehnologic bazat pe cooperarea dintre instituii CD i ntreprinderi; stimularea cererii de inovare a ntreprinderilor; susinerea formrii i dezvoltrii firmelor bazate pe nalte tehnologii;

1.2.2. Obiective Obiectivul specific al axei prioritare 2 este: Creterea capacitii de CD i stimularea cooperrii dintre instituiile de CDI i ntreprinderi i creterea accesului intreprinderilor la CDI. Elementele cheie ale acestui obiectiv specific constau n: - finanarea proiectelor de CD, care vor genera rezultate aplicabile direct n economie, - modernizarea i dezvoltarea capacitii i infrastructurii CDI, - creterea calitii i diversificarea ofertei de servicii inovative i stimularea cererii de inovare din partea sectorului productiv. Realizarea acestui obiectiv va contribui la creterea valorii cheltuielilor totale de CD (GERD) pn la 2% din PIB n 2015.

1.2.3. Structura (domenii majore de intervenie) Axa prioritar 2 are 3 domenii majore de intervenie (DMI), fiecare cu un numr de operaiuni specifice: Axa prioritar 2 Competitivitate prin CDI Domenii majore de intervenie
1. Cercetare dezvoltare n parteneriat ntre universiti / institute de cercetare-dezvoltare i ntreprinderi (industrie) n vederea obinerii de rezultate aplicabile n economie 2. Investiii n infrastructura de CDI i dezvoltarea capacitii administrative

Operaiuni
1. Proiecte de CD n parteneriat ntre universiti/institute de cercetare i ntreprinderi; 2. Proiecte CD de nalt nivel tiinific la care vor participa specialiti din strintate. 1. Dezvoltarea infrastructurii CD existente i crearea de noi infrastructuri (laboratoare, centre de cercetare); 2. Dezvoltarea de poli de excelen; 3. Dezvoltarea unor reele de centre CD, coordonate la nivel naional i racordate la reele europene i internaionale de profil (GRID, GEANT); 4. ntrirea capacitii administrative. 1. Sprijin pentru start-up-urile i spin-offurile inovative; 2. Dezvoltarea infrastructurii de CD a ntreprinderilor i crearea de noi locuri de munc pentru CD; 3. Promovarea inovrii n cadrul ntreprinderilor.

3. Accesul ntreprinderilor la activiti de cercetare-dezvoltare i inovare

1.3. Operaiunea 2.2.1 - Dezvoltarea infrastructurii de CD existente i crearea de noi infrastructuri de CD


Aceasta operaiune sprijin dezvoltarea infrastructurii de CD a instituiilor de nvmnt superior i institutelor de CD de drept public prin dotarea/modernizarea laboratoarelor existente, crearea de noi infrastructuri (laboratoare, centre/institute de cercetare) i sprijinirea construirii infrastructurilor de cercetare pan-europene n Romnia (prioriti ale UE finanate n comun prin PC7 de CDT a UE, FEDR i alte fonduri). Operaiunea va fi concentrat pe urmtoarele cinci arii tematice prioritare: Sntate, Agricultur, siguran i securitate alimentar, Energie, Mediu, Materiale, produse i procese inovative.

10

Seciunea II REGULI PRIVIND COMPETIIA DE PROIECTE DIN ANUL 2013 2.1. Cine poate s solicite finanare
2.1.1. Categorii de solicitani Solicitanii trebuie s fie organizaii de drept public de cercetare-dezvoltare, cu personalitate juridic. Solicitanii pot fi : - instituii de nvmnt superior de stat acreditate, - spitale clinice1 de stat cu secii universitare (conform Legii 95/2006 privind reforma n domeniul sntii), cu activitate de cercetare n statut / ROF; - instituii CD de drept public: o institute naionale de cercetare-dezvoltare, o institute, centre sau staiuni de cercetare ale Academiei Romne i de cercetaredezvoltare ale academiilor de ramur, o institute, centre sau staiuni de cercetare-dezvoltare organizate ca instituii publice sau de drept public, o centre internaionale de cercetare-dezvoltare nfiinate n baza unor acorduri internaionale. Solicitanii trebuie s respecte definiia organizaiilor de cercetare conform Cadrului Comunitar de ajutor de stat pentru CDI (C323/2006). Organizaie de cercetare nseamn o entitate, precum o universitate sau un institut de cercetare, indiferent de statutul su juridic sau de modul su de finanare, al crei scop principal este de a realiza cercetare fundamental, cercetare industrial sau dezvoltare experimental i de a-i face cunoscute rezultatele prin predare, publicare sau transfer de tehnologie. Toate profiturile/veniturile excedentare trebuie reinvestite n aceste activiti, n difuzarea rezultatelor sau n activitatea de educaie. ntreprinderile care pot exercita influen asupra unui astfel de organism, de exemplu prin calitatea lor de acionari sau membri ai organismului, nu se bucur de acces preferenial la capacitile de cercetare ale organismului n cauz sau la rezultatele cercetrilor acestuia.

2.1.2. Condiii de eligibilitate ale solicitanilor Solicitantul este eligibil dac ndeplinete condiiile de mai jos, care se justific pri n documente specifice, care se depun la data menionat n cererea/apelul de propuneri de proiecte. Toate documentele care nsoesc cererea de finanare sunt precizate n anexa 2 a Ghidului solicitantului. a) Solicitantul i desfoar activitatea n Romnia. b) Forma de organizare este conform celor precizate la punctul 2.1.1 din Ghid. Pentru ambele condiii (punctele a i b), solicitantul va depune ca documente nsoitoare ale cererii de finanare actele de nfiinare ale instituiei, precum i orice alte acte n vigoare privind organizarea i funcionarea, acreditarea, dup caz.

1 Investiiile n spitale clinice se vor face num ai n seciile universitare ale acestora.

11

c) Activitatea de cercetare-dezvoltare s fie n obiectul de activitate al solicitantului, stabilit potrivit legii i solicitantul s fie n conformitate cu definiia referitoare la organizaia de cercetare din Cadrul Comunitar pentru ajutor de stat pentru CDI (2006/C 323), enunat la punctul 2.1.1 din Ghid. Documentele solicitate sunt Statutul/ROF i certificatul de nregistrare la Registrul Comerului (unde este cazul). Solicitantul va depune o declaraie de eligibilitate privind conformitatea cu definiia referitoare la organizaia de cercetare din Cadrul Comunitar pentru ajutor de stat pentru CDI (vezi Anexa 2.1). d) n cazul n care proiectul cuprinde lucrri de investiii privind cldiri, solicitantul trebuie s demonstreze dreptul de proprietate sau de primire n administrare2 sau de concesiune a terenului i, dup caz, proprietatea, concesiunea, administrarea sau nchirierea cldirii unde se face investiia. Concesiunea trebuie s acopere o perioad de 49 ani si sa aiba o valabilitate de cel puin 30 ani de la data depunerii cererii de finanare. n cazul concesiunii, trebuie s se fac dovada dreptului de a face investiii asupra terenului i cldirilor aflate n concesiune, pe o perioad de minim 10 ani de la data depunerii cererii de finanare. n cazul unui contract de nchiriere cldiri/spaii, acesta trebuie s fie nregistrat la Administraia Financiar, s dureze o perioad de minimum 10 ani de la data depunerii cererii de finanare i s prevad dreptul de a face investiii asupra cldirii nchiriate. n cazul n care propunerea de proiect implic numai achiziionarea de echipamente, fr lucrri privind cldirile existente sau construcii de noi cldiri, se solicit numai un act privind cldirea (titlu de proprietate sau contract de nchiriere/ concesiune/ drept de administrare). e) Cldirea i/sau terenul pe care se face investiia ndeplinesc cumulativ urmtoarele condiii la data depunerii cererii de finanare: - Nu fac obiectul unor litigii n curs de soluionare la instanele judectoreti cu privire la situaia juridic - Nu fac obiectul revendicrilor potrivit unor legi speciale n materie sau a dreptului comun. Solicitantul va completa i semna o Declaraie pe propria rspundere c terenul/cldirea nu face obiectul unui litigiu (vezi Anexa 2.2). f) Datele referitoare la solicitant s fie nregistrate i actualizate n RPC (Registrul Potenialilor Contractori), i anume: - Statut i documente de nfiinare a instituiei / Extras de la Registrul Comerului cu informaii despre acionari, capital social / Certificat de nregistrare la Registrul Comerului; - Bilanurile oficiale pe ultimii doi ani, inclusiv Contul de Profit i Pierdere. g) Solicitantul s depun o Declaraie cu privire la evitarea dublei finanri din fonduri publice (vezi Anexa 2.3). Atenie: Solicitanilor, care dein cu titlu de proprietate imobilul i/sau terenul pe care se face investiia i ale cror propuneri au fost aprobate pentru finanare, li se va cere la momentul contractrii s depun un Extras de carte funciar pentru terenul/cldirea pe care se face investiia, cu precizarea libere de orice sarcini i servitui.

Conform OG 70/2002 terenurile i cldirile n care i desfoar activitatea spitalele clinice i spitalele universitare sunt parte integrant a domeniului public al judeelor, municipiilor i sectoarelor munic ipiului Bucureti i se dau n administrarea unitilor sanitare respective prin hotrre a consiliului judeean, municipal sau local al sectoarelor municipiului Bucureti, dup caz.

12

2.2. Categorii de proiecte


2.2.1. Categorii de proiecte Prin aceasta operaiune sunt sprijinite urmtoarele categorii de proiecte: Proiecte de modernizare a unei infrastructuri existente cu achiziionare de noi instrumente i echipamente i cu lucrri de modernizare a locaiilor de cercetare. Proiecte cu construcii/extindere de cldiri pentru crearea de noi centre de cercetare, institute i laboratoare n cadrul organizaiilor publice de cercetare existente, care i extind aria de activitate sau deschid noi direcii de cercetare.

Valoarea asistenei publice nerambursabile este cuprins ntre 4.000.000 lei i 60.000.000 lei. Valoarea total a proiectului (costuri eligibile i neeligibile) nu poate depi n nici un caz echivalentul n lei a 50 milioane euro. Solicitantul trebuie s justifice modalitatea n care infrastructura folosete la dezvoltarea a noi activiti i/sau direcii de cercetare, precum i contribuia sa la crearea de valoare adugat din punct de vedere tiinific i economic. n acest sens, este important de precizat ce servicii de cercetare noi/ mbuntite se pot oferi ntreprinderilor i numrul utilizatorilor poteniali de servicii. De asemenea, solicitantul trebuie s prezinte gradul de noutate, respectiv de unicitate a infrastructurii sau a echipamentelor propuse a fi achiziionate n cadrul proiectului, n context naional comparativ cu nivelul internaional. Prezentarea n detaliu a modului de elaborare/ completare a cererii de finanare este tratat n capitolul 3 al Ghidului solicitantului Completarea i depunerea cererii de finanare. Aspecte suplimentare referitoare la modul de ansamblu de prezentare i corelare a informaiilor din cererea de finanare sunt prezentate n capitolul 4 al Ghidului solicitantului Modul de evaluare i selecie a proiectelor. Regula de participare: Proiectele depuse de solicitani trebuie s rezulte din strategia proprie de dezvoltare instituional, anexat cererii de finanare.

Acest fapt trebuie s fie menionat n Declaraia de certificare a aplicaiei, n care solicitantul confirm c propunerea de proiect depus este n acord cu prioritile strategiei proprii de dezvoltare instituional (Anexa 2.4). Durata proiectelor Perioada de implementare, care include durata proiectului, precum i un termen de max. 45 de zile calendaristice n care beneficiarul va efectua toate plaile aferente activitilor proiectului, nu poate depi data de 1 iulie 2015. 2.2.2. Criterii de eligibilitate ale proiectului Scopul, obiectivele i subiectul propunerii sunt n conformitate cu obiectivele competiiei, aa cum sunt descrise n cererea (apelul) de proiecte; Proiectul este derulat n Romnia; Dimensiunea finanrii nerambursabile solicitate se ncadreaz n limitele menionate n cererea/apelul de proiecte (vezi punctul 2.2.1 din Ghidul solicitantului);

13

Propunerea conine cel puin o activitate eligibil, din cele definite la punctul 2.3 din Ghidul solicitantului (achiziionarea de echipamente pentru CD cu punerea lor n funciune); Durata se ncadreaz n limitele menionate n cererea/apelul de proiecte (vezi punctul 2.2.1 din Ghidul solicitantului); Propunerea se ncadreaz n una din cele cinci arii tematice prioritare eligibile pentru aceast competiie: Sntate; Agricultur, securitate i siguran alimentar; Energie; Mediu; Materiale, produse i procese inovative; Propunerea este nsoit de documentele menionate la pct.3.4 din Ghid

2.3. Activiti eligibile


Urmtoarele tipuri de activiti vor fi finanate n cadrul acestei operaiuni: o activiti privind modernizare/extindere/construcie cldiri (inclusiv, unde este cazul, realizarea proiectului de execuie i obinerea autorizaiei de construire i darea n funciune a cldirilor); o achiziionarea de active corporale (cldiri, aparatur, instrumente, echipamente) i active necorporale pentru C-D, precum i instalarea/punerea n funciune a echipamentelor; o management de proiect (inclusiv activiti de informare i publicitate privind proiectul). Un proiect include achiziionarea de echipamente pentru CD nsoit sau nu de una sau mai multe activiti privind lucrrile de construcii. Nu este obligatoriu, dar nici interzis, ca un proiect s includ toate activitile enumerate mai sus. Nu vor fi finanate proiecte care prevd exclusiv activiti de construcie i/sau modernizare cldiri. Se urmrete dotarea laboratoarelor cu aparatur, instrumente, echipamente pentru cercetare care s funcioneze ntr-un mediu adecvat. Solicitantul trebuie s demonstreze necesitatea activitilor propuse spre finanare pentru atingerea scopului proiectului (modul n care ele sunt necesare pentru dezvoltarea activitilor de CDI propriu-zise: prin extinderea activitilor existente, prin abordarea de tematici noi n aria tematic prioritar, prin contribuia la creterea competitivitii economiei romneti etc).

2.4. Tipuri de cheltuieli


2.4.1. Cheltuieli eligibile Urmtoarele tipuri de cheltuieli sunt eligibile: 1. Cheltuieli pentru achiziia de teren (sunt eligibile n limita a 10% din totalul cheltuielilor eligibile ale proiectului)3 2. Cheltuieli pentru amenajarea terenului, precum: 2.1 Demolri 2.2 Demontri 2.3 Dezafectri (cu excepia dezafectrii centralelor nucleare) 2.4 Defriri 2.5 Evacuri materiale rezultate 2.6 Devieri reele de utiliti din amplasament 2.7 Sistematizri pe vertical
3 Numai dac terenul a fost achiziionat dup 1 ianuarie 2007 i dac costul de achiziie al terenului a fost

certificat de un evaluator independent autorizat, care confirm c valoarea acestuia nu excede valoarea de pia.

14

2.8 Drenaje 2.9 Epuismente (exclusiv cele aferente realizrii lucrrilor pentru investiia de baz) 3. Cheltuieli pentru amenajarea terenului pentru protecia mediului, precum: 3.1 Lucrri i aciuni de protecia mediului 3.2 Refacerea cadrului natural dup terminarea lucrrilor, precum: plantarea de copaci, reamenajare de spaii verzi 4. Cheltuieli pentru asigurarea utilitilor necesare obiectivului, precum: 4.1 Alimentare cu ap 4.2 Canalizare 4.3 Alimentare cu gaze naturale 4.4 Agent termic 4.5 Energie electric 4.6 Reele de comunicaii (telefonie, radio-tv, internet) 4.7 Drumuri de acces 4.8 Branare la reele de utiliti 5. Cheltuieli pentru proiectare 5.1 Studii de teren (studii geotehnice, geologice, hidrologice, hidrogeotehnice, fotogrametrice, topografice i de stabilitate a terenului) 5.2 Obinere avize, acorduri i autorizaii (obinerea/prelungirea valabilitii certificatului de urbanism, obinerea/prelungirea valabilitii autorizaiei de construire, obinerea avizelor i acordurilor pentru racorduri i branamente la reele publice de ap, canalizare, gaze, termoficare, energie electric, telefonie etc.; obinerea certificatului de nomenclatur stradal i adres; ntocmirea documentaiei, obinerea numrului Cadastral provizoriu i nregistrarea terenului n Cartea funciar; obinerea acordului de mediu; obinerea avizului PSI; alte avize, acorduri i autorizaii) 5.3 Proiectare i inginerie: studiu de fezabilitate4, proiect tehnic, detalii de execuie, verificarea tehnic a proiectrii, elaborarea documentaiilor necesare obinerii acordurilor, avizelor i autorizaiilor aferente obiectivului 5.4 Cheltuieli efectuate pentru expertize tehnice pentru lucrri de modernizare sau consolidare a construciilor existente sau pentru continuarea lucrrilor la construcii ncepute i neterminate 5.5 Cheltuieli pentru expertize, cercetri i audit energetic pentru lucrrile de cretere a performanei energetice a cldirilor ca urmare a modernizrilor Cheltuielile de la pct. 5.4 i 5.5 sunt eligibile n condiiile n care sunt necesare pentru instalarea i buna funcionare a echipamentelor de cercetare achiziionate prin proiect. 6. Cheltuieli cu organizarea procedurilor de achiziie public5 7. Cheltuieli pentru consultan i expertiz 7.1 Servicii de consultan la elaborarea studiilor de pia i evaluare 7.2 Servicii de consultan n domeniul managementului execuiei investiiei sau administrarea contractului de execuie, precum i recepia lucrrilor 7.3 Servicii de consultan pentru studii i/sau analize necesare pe perioada de implementare a proiectului 7.4 Servicii de consultan i/sau expertiz tehnic, financiar, contabil i juridic 8. Cheltuieli pentru asisten tehnic
4 Realizarea studiului de fezabilitate anexat cererii de finanare este cheltuial eligibil i se poate declara la

acest capitol numai dac nu a fost finanat din fonduri publice i a avut loc dup 1 ianuarie 2007. 5 Se includ cheltuielile aferente organizrii i derulrii procedurilor de achiziii publice, precum: cheltuieli aferente ntocmirii documentaiei de atribuire i multiplicrii acesteia (exclusiv cele cumprate de ofertani); cheltuielile cu onorariile, transportul, cazarea i diurna membrilor desemnai n comisiile de evaluare; anunuri de intenie, de participare i de atribuire a contractelor, coresponden prin pot, fax, pot electronic etc., n legtur cu procedurile de achiziie public .

15

8.1 Asisten tehnic din partea proiectantului, dac nu intr n costurile proiectrii6 8.2 Plata diriginilor de antier7 8.3 Servicii pentru instalarea i punerea n funciune a echipamentelor (dac nu sunt cuprinse n costurile de achiziie) 8.4 Servicii de audit financiar i verificare, cu respectarea prevederilor contractului de finanare/ n cazul n care sunt solicitate de ctre AM/OI 9. Cheltuieli pentru construcii i instalaii 9.1 Execuie cldiri 9.2 Consolidri, modernizri, reparaii cldiri, n condiiile n care sunt necesare pentru funcionarea echipamentelor de cercetare achiziionate prin proiect 9.3 Construcii speciale 9.4 Instalaii aferente construciilor, precum: instalaii electrice, sanitare, instalaii interioare de alimentare cu gaze naturale, instalaii de nclzire, ventilare, climat izare, PSI, reele de comunicaii electronice 10. Cheltuieli pentru montaj utilaje tehnologice 11. Cheltuieli pentru achiziia de instalaii i utilaje 11.1 Utilaje, echipamente tehnologice i funcionale cu montaj 11.2 Utilaje fr montaj (care in de procesul tehnologic) i echipamente de transport tehnologic, inclusiv echipamente mobile amenajate pentru cercetare 12. Cheltuieli pentru organizarea de antier 12.1 Lucrri de construcii i instalaii aferente organizrii de antier (cheltuieli legate de lucrri de nivelri ale terenurilor naturale, dezafectri locale de ci de comunicaie sau construcii, branarea la utiliti, realizarea de ci de acces, construcii sau amenajri la construcii existente, cheltuieli de desfiinare de antier) 12.2 Cheltuieli conexe organizrii de antier (obinerea autorizaiei de execuie a lucrrilor de organizare de antier, taxe de amplasament, nchirieri semne de circulaie, ntreruperea temporar a reelelor de transport sau distribuie de ap, canalizare, agent termic, energie electric, gaze naturale, a circulaiei rutiere, contractele de asisten cu poliia rutier, contracte temporare cu furnizorii de utiliti, cu uniti de salubrizare, taxe depozit ecologic) 13. Cheltuieli pentru plata cotelor legale 13.1 Cota aferent inspeciei pentru controlul calitii lucrrilor de construcii 13.2 Cota pentru controlul statului n amenajarea teritoriului, urbanism i pentru autorizarea lucrrilor de construcii 13.3 Cota aferent Casei Sociale a Constructorilor 14. Cheltuieli diverse i neprevzute pentru proiectele de infrastructur se consider eligibile dac sunt detaliate prin documente justificative, n limita a 10% din valoarea cumulat a categoriilor 2. Cheltuieli pentru amenajarea terenului, 3. Cheltuieli pentru amenajarea terenului pentru protecia mediului, 4. Cheltuieli pentru asigurarea utilitilor necesare obiectivului, 5. Cheltuieli pentru proiectare (5.1+5.2+5.3+5.4), 7. Cheltuieli pentru consultan (7.1+7.2), 8. Cheltuieli pentru asisten tehnic (8.1+8.2), 9. Cheltuieli pentru construcii i instalaii, 10. Cheltuieli pentru montaj utilaje tehnologice, 11. Cheltuieli pentru achiziia de instalaii i utilaje, 19. Cheltuieli pentru dotri Din procentul stabilit se acoper, dup caz, cheltuielile rezultate n urmtoarele cazuri: 14.1 Cheltuieli rezultate n urma modificrilor de soluii tehnice 14.2 Cheltuieli rezultate n urma costurilor suplimentare de lucrri, utilaje sau dotri necesare pe parcursul implementrii proiectului 14.3 Cheltuieli de conservare, n cazul ntreruperii execuiei din cauze independente de
6 Pe perioada de execuie a lucrrilor. 7 Desemnai de autoritatea contractant, autorizai conform prevederilor legale pentru verificarea execuiei

lucrrilor de construcii i instalaii.

16

autoritatea contractant 15. Cheltuieli pentru darea in exploatare 15.1 Pregtirea personalului de exploatare8 15.2 Probe tehnologice i teste9 16. Cheltuieli pentru achiziionarea de cldiri i spaii10 17. Cheltuieli pentru nchirieri de echipamente i utilaje (altele dect pentru cercetare), care contribuie n mod direct la realizarea obiectivelor proiectului 19. Cheltuieli pentru dotri care pot intra n categoria mijloacelor fixe sau a obiectelor de inventar 19.1 Echipamente IT i pentru comunicaii 19.2 Instalatii, echipamente si instrumente independente pentru cercetare, precum i componente ale acestora 19.3 Mobilier de laborator 19.4 Dotri PSI 19.5 Dotri de uz gospodresc 19.6 Dotri privind protecia muncii 19.7 Piese de schimb 20. Cheltuieli pentru achiziia de active fixe necorporale 20.1 Aplicaii informatice 20.2 Licene, drepturi de utilizare 22. Cheltuieli de informare i publicitate pentru proiect 24. Cheltuieli generale de administraie 24.1 Servicii de comunicaii (comunicaii electronice, servicii potale i de curierat) 24.2 ntreinere i reparaii de spaii, echipamente, utilaje, instalaii 24.3 Plata utilitilor (energia electric, ap, canalizare, salubritate, energie termic, gaze naturale) 24.4 nchirieri spaii (numai pentru nchirierea sediului beneficiarului de proiect) 24.5 Cheltuieli salariale pentru personalul administrativ 25. Cheltuieli aferente managementului de proiect 25.1 Cheltuieli de personal (salariale i de deplasare) 25.2 Transport bunuri 25.3 Birotic Tipurile de cheltuieli incluse n categoriile 1-15 trebuie s respecte limitrile impuse de legislaia n vigoare privind elaborarea i aprobarea documentaiil or tehnico-economice aferente investiiilor publice (HG nr. 28/2008). n afara acestor costuri eligibile, proiectul poate necesita o serie de alte costuri care nu sunt eligibile, dar sunt necesare pentru buna implementare a proiectului. Aceste costuri se suport de ctre beneficiar sau de ctre ordonatorul principal de credite n coordonarea/subordonarea cruia se afl beneficiarul, fr a fi luate n considerare la determinarea contribuiei publice.
8 Se cuprind cheltuielile necesare instruirii/colarizrii personalului n vederea utilizarii corecte i eficiente a

utilajelor si tehnologiilor. 9 Se cuprind cheltuielile aferente execu iei probelor/ncercrilor, prevzute n proiect, rodajelor, expertizelor la recepie, omologrilor etc. 10 Costul de achiziie al imobilelor deja construite, inclusiv terenul pe care se afl construcia, este eligibil dac sunt ndeplinite prevederile urmtoare: a) imobilul nu a beneficiat de finanri comunitare nerambursabile n ultimii 10 ani pentru construcie sau reabilitare; b) costul de achiziie al imobilului este certificat de un evaluator independent autorizat, care confirm c valoarea acestuia nu excede valoarea de pia i c imobilul respect condiiile tehnice prevzute n legislaia naional.

17

2.4.2. Condiii generale i specifice de eligibilitate a cheltuielilor Condiii generale de eligibilitate a cheltuielilor Toate cheltuielile realizate trebuie s respecte simultan urmtoarele condiii generale de eligibilitate, conform art. 2 al HG 759/2007, cu modificrile i completrile ulterioare : a) s fie efectiv pltite de beneficiar ntre 1 ianuarie 2007 i 1 iulie 2015 (dac Autoritatea de Management sau organismul intermediar, pentru i n numele acesteia, nu decide altfel prin contractul de finanare/decizia/ordinul de finanare); b) s fie nsoite de facturi, n conformitate cu prevederile legislaiei naionale, sau de alte documente contabile cu valoare probatorie, echivalent facturilor, pe baza crora cheltuielile s poat fi auditate i identificate; c) s fie n conformitate cu prevederile contractului de finanare ncheiat de ctre organismul intermediar, pentru i n numele acesteia, pentru aprobarea proiectului, cu respectarea art. 54(5) i art. 60 din Regulamentul Consiliului nr. 1083/2006; d) s fie conform cu prevederile legislaiei naionale i comunitare. n plus cheltuielile trebuie: a) s fie n legtur direct cu activitile propuse n proiect i sunt necesare pentru realizarea proiectului. b) s fie n conformitate cu principiile unui management financiar riguros, avnd n vedere utilizarea eficient a fondurilor i un raport optim cost-rezultate; c) s nu fi fcut obiectul altor finanri publice, n condiiile legii. Condiii specifice de eligibilitate a cheltuielilor: - achiziia terenului (fr construcie) este eligibil numai pn la 10% din valoarea eligibil a proiectului (HG 759/2007) i numai dac s-a realizat dup 1 ianuarie 2007 (la momentul depunerii propunerii trebuie s existe act de proprietate asupra terenului). Regula de eligibilitate se aplic i n cazul n care se achiziioneaz o cldire n scopul demolrii acesteia i utilizrii terenului n conformitate cu art. 6 al HG 759/2007 (costul de achiziie al terenului este certificat de un evaluator independent autorizat, care confirm c valoarea acestuia nu excede valoarea de pia) - cheltuielile diverse i neprevzute pentru proiectele de infrastructur nu trebuie s depeasc 10% din cuantumul urmtoarelor tipuri de cheltuieli aferente investiiei: cheltuieli pentru amenajarea terenului; cheltuieli pentru amenajarea terenului pentru protecia mediului; cheltuieli pentru asigurarea utilitilor necesare obiectivului; cheltuieli pentru proiectare; cheltuieli cu organizarea procedurilor de achiziie public; cheltuieli pentru consultan; cheltuieli pentru asisten tehnic; cheltuieli pentru construcii, instalaii i montaj; cheltuieli pentru achiziia de instalaii i utilaje; cheltuieli pentru dotri care pot intra n categoria mijloacelor fixe sau a obiectelor de inventar. - cheltuielile salariale pe proiect se cumuleaz per persoan cu toate veniturile salariale directe obinute din contractele de finanare ncheiate din fondurile Axei Prioritare Competitivitate prin cercetare, dezvoltare tehnologic i inovare i din fondurile bugetare alocate Planului Naional de Cercetare-Dezvoltare Inovare II pentru perioada 2007-2013 i nu pot depi plafoanele prevzute n Anexa 3 la Hotrrea Guvernului nr. 475/2007 privind aprobarea Planului naional de cercetare dezvoltare i inovare II pentru perioada 2007 2013 (OM nr. 2508/2007). Cheltuielile salariale se deconteaz conform contractului de munc i/sau proporional cu procentul din fia postului/foaia de prezen aferent atribuiilor specifice implementrii proiectului.

18

- cheltuielile aferente managementului de proiect sunt eligibile pn la 10% din valoarea eligibil a proiectului, dar nu mai mult de 2.000.000 lei (OM nr. 2508/2007). Se pot asigura din fonduri publice costuri de personal pentru max. 5 persoane. - cheltuielile generale de administraie sunt eligibile n limita a 1% din costurile directe eligibile ale proiectului (adic nu trebuie s depeasc 1% din valoarea eligibil cumulat a categoriilor 1-17, 19, 20, 22, 25). Conform HG 759/2007, cheltuielile generale de administraie reprezint cheltuielile efectuate pentru funcionarea de ansamblu a beneficiarului i care nu pot fi atribuite direct unei anumite activiti din cadrul proiectului. Metoda de calcul folosit pentru calculul pro-ratei pentru decontarea cheltuielilor generale de administraie stabilit de ctre Autoritatea de Management se va ataa n anex la contractul de finanare. Cheltuielile realizate de ctre beneficiar, care intervin n proiectarea, monitorizarea i managementul proiectului sunt eligibile (conform art. 9 alin.1 din HG 759/2007, cu modificrile i completrile ulterioare) dac ndeplinesc condiiile generale de eligibilitate i se pot ncadra ntruna din urmtoarele categorii: a) sunt prevzute sau rezult din aplicarea legislaiei naionale, n vederea obinerii de avize, acorduri i autorizaii necesare implementrii activitilor eligibile ale proiectului sau rezult din aplicaia legislaiei comunitare specific instrumentelor structurale; b) sunt aferente unor studii i/sau analize solicitate de autoritatea de management sau de organismul intermediar, n numele i pentru autoritatea de management, n scopul acordrii asistenei financiare nerambursabile; c) sunt necesare n procesul de achiziii publice pentru activitile eligibile ale proiectului; d) sunt efectuate pentru managementul i/sau monitorizarea proiectului pe parcursul perioadei de implementare 2.4.3. Categorii de cheltuieli neeligibile Toate cheltuielile care nu sunt incluse n lista de la punctul 2.4.1 sunt neeligibile, ntre care: a) b) c) d) e) f) g) dobnda i alte comisioane aferente creditelor; cheltuielile colaterale care intervin ntr-un contract de leasing; dezafectarea centralelor nucleare; achiziia de echipamente second-hand; amenzi, penaliti i cheltuieli de judecat; costurile pentru operarea obiectivelor de investiii; taxa pe valoarea adugat deductibil potrivit legii.

Urmtoarele categorii de cheltuieli, dei incluse n Ordinul nr. 2508/2007, nu sunt eligibile pentru aceast competiie: - Cheltuieli pentru primele de asigurare, - Chletuieli cu achiziionarea de servicii pentru ntrirea capacitii administrative, - Cheltuieli cu achiziionarea de publicaii, abonamente i cotizaii.

2.5. Modul de finanare a proiectelor


Asistena financiar nerambursabil constituie 100% din totalul costurilor eligibile, ntre limitele precizate la punctul 2.2.1. In cazul n care solicitantul a optat pentru a da o declaraie pe propria rspundere privind nedeductibilitatea TVA, atunci, n cererea de finanare, cheltuielile eligibile se calculeaz cu TVA.

19

Conform prevederilor art. 55 alin. 1 din Regulamentul General nr. 1083/2006, proiect generator de venituri reprezint orice proiect care implica o investiie n infrastructur a crei folosire aduce venituri, prin utilizare direct i/sau prin furnizare de servicii contra cost. Cheltuielile eligibile ale proiectelor generatoare de venituri nu trebuie s depeasc valoarea curent a costului investiiei minus valoarea curent a veniturilor nete din aceast investiie ntr -o anumit perioad de timp (5 ani dup finalizarea proiectului) pentru investiiile n infrastructur. n situaiile n care costul investiiei nu este n ntregime eligibil, veniturile nete vor fi alocate proporional cheltuielilor eligibile i neeligibile ale investiiei. In cazul n care nu pot fi estimate obiectiv n avans veniturile, beneficiarul este obligat s declare toate veniturile nepreconizate la data aprobrii proiectului, care au fost realizate n timpul implementrii acestuia i ca rezultat al implementrii pe o perioad de 5 ani dup finalizarea proiectului. Valoarea total eligibil a proiectului va fi diminuat corespunztor cu valoarea veniturilor respective. Proiectul va fi monitorizat pe parcursul implementrii lui i, ulterior, pe o perioad de 5 ani de la finalizarea lui. Monitorizarea va urmri pe aceast perioad ca investiia s nu sufere modificri substaniale, conform art. 57(1) din Regulamentul Consiliului UE 1083/2006 privind dispoziiile generale referitoare la FEDR, FSE i FC, i anume modificri: a) care afecteaz natura sau condiiile de implementare sau care ofer unei firme sau unui organism public un avantaj necuvenit; i b) care rezult dintr-o schimbare n natura proprietii asupra unui obiect din infrastructur sau care rezult din ncetarea activitii productive.

20

3. COMPLETAREA I DEPUNEREA CERERII DE FINANARE


Pentru competiia din anul 2013, va fi utilizat un tip de cerere/apel de propuneri de proiecte cu termen fix de predare. Cererea de finanare va fi ncrcat electronic pe site-ul OI Cercetare (vezi punctul 3.2 al Ghidului solicitantului). Documentele nsoitoare (lista lor este n Anexa 2), pe hrtie, ntr-un dosar prevzut cu un opis se vor depune la birourile regionale ale OI Cercetare indicate la punctul 3.3 Modalitatea de depunere a proiectelor din acest Ghid. Cererea de Finanare se completeaz utiliznd Formularul de Cerere de Finanare anexat prezentului Ghid (Anexa 1). Formularul de Cerere de Finanare este disponibil i pe pagina de Internet a OI Cercetare - www.fonduristructurale.ancs.ro. Solicitanii trebuie s respecte cu strictee formatul Cererii de Finanare i s completeze toate cmpurile cu informaiile solicitate. Cererile de finanare care au modificri n structur vor fi respinse. Solicitanii trebuie s completeze Cererea de Finanare n limba romn. Cererea de Finanare trebuie completat cu grij i ct mai clar posibil, astfel nct s poat fi evaluat n mod adecvat. Fii precii i furnizai suficiente detalii pentru a v asigura de claritatea informaiilor din cererea de finanare, n special n ceea ce privete modul n care vor fi atinse scopurile proiectului, avantajele ce vor rezulta din implementarea proiectului i modul n care proiectul propus este relevant pentru obiectivele competiiei. Se recomand ca Cererea de finanare s aib un numr limitat de pagini - cca.50 pagini, cu Font Times New Roman 12 (fr a lua n calcul lista activelor corporale, respectiv Anexa cu CV-urile persoanelor implicate n proiect) Este foarte important ca documentele depuse s conin TOATE informaiile referitoa re la proiect (vezi Anexa 2 a Ghidului solicitantului).

3.1. Temele orizontale


Proiectele depuse trebuie s respecte legislaia n domeniul egalitii de anse, proteciei mediului i achiziiilor publice. Promovarea egalitii de anse i a nondiscriminrii i dezvoltarea durabil (protecia i mbuntirea mediului nconjurtor i creterea eficienei energetice) sunt prioriti agreate la nivelul Statelor Membre ale Uniunii Europene, ncorporate, sub diferite forme, n toate politicile Uniunii Europene. Angajamentele Romniei n ceea ce privete implementarea acestor prioriti se reflect i n sprijinirea acelor proiecte care contribuie la atingerea obiectivelor de dezvoltare durabil i promovare a egalitii de anse. Dezvoltare durabil

Dezvoltarea durabil reprezint dezvoltarea care corespunde necesitilor prezentului, fr a compromite posibilitatea generaiilor viitoare de a-i satisface propriile necesiti.

21

Proiectele trebuie s contribuie la introducerea i/sau utilizarea de echipamente, tehnologii care asigura protectia mediului i/sau care conduc la diminuarea consumurilor de materii prime, materiale, de energie, combustibil. Cerinele minime avute n vedere pentru toate proiectele sunt de a respecta regulamentele naionale i europene de protectie a mediului. Egalitate de anse

Proiectele propuse spre finanare trebuie s prevad msuri clare de implicare a tinerilor cercetatori i a femeilor n activitile de cercetare-dezvoltare i inovare. Proiectele trebuie s prevad, prin intermediul soluiei constructive, msuri concrete pentru operaionalizarea conceptului de anse egale, cu precdere n ceea ce privete accesul persoanelor cu dizabiliti la activiti de cercetare/dezvoltare (ex: rampe de acces, nivelul ntrerupatorelor, grupuri sanitare speciale, alte facilitati necesare etc). Toate aceste elemente trebuie clar descrise n soluia constructiv i bugetate. Achiziiile publice

n ceea ce privete achiziia de bunuri/servicii/lucrri n vederea implementrii proiectului, este obligatorie respectarea legislaiei naionale n domeniul achiziiilor publice (OUG 34/2006 privind atribuirea contractelor de achiziie public, a contractelor de concesiune de lucrri publice i a contractelor de concesiune de servicii, cu modificrile i completrile ulterioare). Cheltuielile n legtur cu contracte de furnizare/servicii/lucrri, derulate n vederea implementrii proiectului, nu pot fi recunoscute ca eligibile i nu pot fi, n consecin, rambursate, dac procedura de atribuire a acestor contracte nu a respectat legislaia n domeniul achiziiilor publice.

3.2. Cum se completeaz Cererea de finanare


Cererea de finantare are urmatoarele elemente componente: I. Informaii privind solicitantul II. Date despre proiect III. Concordana cu politicile UE i legislaia naional IV. Pachetul de finanare a proiectului V. Anexe I. Informaii privind solicitantul I.1.1. Solicitant Pentru a fi eligibil solicitantul trebuie s desfoare activiti C-D n Romnia. - Numele organizaiei

22

Denumirea oficial a instituiei participante, fr prescurtri, n conformitate cu actul de constituire. - Numr de ordine n Registrul Comerului Nu este obligatoriu s se completeze. - Nr. de la Registrul Asociaiilor i Fundaiilor Nu se completeaz. - Cod CAEN principal Codul corespunztor activitii principale a instituiei, format din 4 cifre, conform CAEN Rev2.

I.1.2. Tipul solicitantului - Forma de organizare a solicitantului Instituiile participante eligibile la aceast operaiune sunt instituii de nvmnt superior de stat acreditate, spitale clinice cu secii universitare i instituii publice sau de drept public de CD, calificate ca organizaii de cercetare (conform 2.1.1. Categorii de solicitani din acest Ghid). Instituiile participante trebuie s fie n conformitate cu definiia referitoare la organizaia de cercetare din Cadrul Comunitar pentru ajutor de stat pentru CDI (2006/C 323) , enunat la punctul 2.1.1.

Se utilizeaz urmtoarele codificri pentru forma de organizare a solicitantului: INCD - institut naional de cercetare-dezvoltare I-AR - institut din cadrul Academiei Romne I-AS - institute, centre de cercetare-dezvoltare coordonate de Academia de tiine Agricole i Silvice I-AM - institute, centre de cercetare-dezvoltare coordonate de Academia de tiine Medicale IPCD - institute/centre/staiuni CD organizate ca instituii publice sau de drept public IPRD - centru internaional de CD nfiinat n baza unor acorduri internaionale UNIS - instituii de invmnt superior de stat acreditate (inclusiv spitale clinice cu secii universitare) Numr de angajai Numr de angajai la sfritul anului, conform indicaiilor din cererea de finanare. I.1.5. Banca - Banca/ Sucursal Trezoreria de sector a municipiului Bucureti / direciile judeene ale Trezoreriei/ bnci comerciale

23

I.1.6. Finanri nerambursabile primite anterior sau n prezent din fonduri publice Referitor la proiectele finanate anterior, se va pune accentul pe proiectele de anvergur, la care solicitantul a avut o contribuie tiinific important. Se vor evidenia proiectele internaionale, dar pot fi menionate i proiecte finanate din fonduri publice naionale. n ambele situaii, este de dorit s fie prezentate proiecte din domeniul proiectului propus spre finanare, pentru a demonstra experiena i rezultatele obinute n sectorul de activitate respectiv. II. Date despre proiect II.2.1 Aria tematic a proiectului Aria tematic a proiectului Sunt eligibile urmtoarele arii tematice: 1. Sntate; 2. Agricultur, siguran i securitate alimentar; 3. Energie; 4. Mediu; 5. Materiale, produse i procese inovative. Se specific o singur arie tematic! - Codul UNESCO al proiectului Se precizeaz codul UNESCO principal al proiectului (4 cifre). Codul UNESCO al proiectului este corelat cu aria tematic i demonstreaz c domeniul S/T al proiectului se ncadreaz n aria tematic. II.2.2. Locaia proiectului Proiectul trebuie s fie implementat n Romnia, altfel nu este eligibil. Se indic pentru fiecare entitate organizatoric din cadrul organizatiei solicitante in care se face investiia (facultate, centru universitar, secie clinic universitar, sucursala etc) regiunea, judeul, localitatea, adresa. II.2.3. Descrierea proiectului Scopul, obiectivele i subiectul propunerii trebuie s fie n conformitate cu obiectivele cererii de proiecte/apelului (condiie de eligibilitate). Obiectivul proiectului Se vor enuna obiectivele proiectului i se va explica cum contribuie proiectul la realizarea obiectivelor competiiei, care sunt urmtoarele: Creterea capacitii de cercetare prin dezvoltarea infrastructurii de C-D n scopul ridicrii nivelului de competitivitate tiinific pe plan internaional, mbuntirea calitii i eficienei activitii de C-D desfurate n universitile i n institutele de C-D publice n scopul stimulrii ofertei de servicii performante pentru ntreprinderi, Asigurarea unui mediu de cercetare i educaie de un nalt nivel tehnico-tiinific pentru atragerea de specialiti din strintate i a tinerilor cercettori n instituiile C-D publice din Romnia.

- Justificarea necesitii implementrii proiectului

24

Se va preciza de ce este necesar acest proiect pentru atingerea obiectivelor i care este valoarea sa adugat din punct de vedere tiinific i economic. Se vor prezenta laboratoarele noi / modernizate i contribuia acestei infrastructuri pentru creterea performanei n cercetare i pent ru intensificarea colaborrilor internaionale. Este important de precizat ce servicii de cercetare noi/ mbuntite se pot oferi ntreprinderilor i numrul utilizatorilor poteniali de servicii. De asemenea, solicitantul trebuie s prezinte gradul de noutate, respectiv de unicitate a infrastructurii sau a echipamentelor propuse a fi achiziionate n cadrul proiectului, mai concret s ofere informaii privind existena i distribuia naional a unor laboratoare/centre de cercetare sau echipamente similare. Vor fi date exemple concrete de direcii noi de cercetare, precum i de proiecte de cercetare care vor fi abordate. - Contextul proiectului Se va preciza dac proiectul pentru care se solicit finanarea reprezint o component ntr-un proiect mai complex. Se va descrie comparativ situaia pe plan naional i internaional n domeniu, astfel nct s se poat determina nivelul de performan al infrastructurii propuse. Solicitantul trebuie s precizeze caracterul state-of-the art al echipamentelor la nivel internaional: dac i unde se mai folosesc asemenea echipamente, care sunt performanele superioare pe plan european i mondial ale echipamentelor/instalaiilor ce se vor achiziiona/dezvolta prin proiect. State-of-the-art nseamn pe de o parte echipamente moderne, de top, pe de alta performane tiinifice de nivel internaional ce se pot obine cu echipamentele/instalaiile propuse. - Descrierea componentelor proiectului Se vor descrie componentele / etapele proiectului propus spre finanare exemplu construcie cldire nou, modernizare laboratoare existente, achiziie echipamente de CD, etc. n cazul contruciilor (cldiri noi, extinderea unel cldiri, modernizarea cldirii etc.) se va justifica necesitatea i utilitatea acestora. Lista cu activele corporale care se vor achizitiona in cadrul proiectului se va prezenta la punctul 5 al Cererii de finanare. Corespunzator, planificarea cheltuielilor privind achiziiile se va reg si n tabelul achiziiilor de la punctul 3.4. Se vor indica principalele caracteristici ale echipamentelor CD cu valori mai mari de 100.000 euro; se vor oferi elemente care s permit aprecierea nivelului de performan a echipamentelor. Dac se cunoate, se va prezenta distribuia naional a unor echipamente similare. - Descrierea activitilor proiectului Se vor descrie activitile i subactivitile proiectului, pe componente. Acestea vor trebui s fie corelate cu tabelul 2.6 Calendarul activitilor din Cererea de finanare. Activitile proiectului pentru care se solicit finanare trebuie s conin una sau mai multe activiti eligibile definite pentru operaiune. Activitile declarate eligibile sunt prezentate la punctul 2.3 Activiti eligibile din acest Ghid. Informaiile oferite aici trebuie s fie coerente cu datele prezentate n tabelul 2.6 din Cererea de finanare i cuantificate corespunztor n categoriile de cheltuieli eligibile din tabelul 4.1 i 4.2 din Cererea de finanare. - Descrierea rezultatelor anticipate n urma implementrii

25

Se prezint rezultatele viitoare ale proiectului, inclusiv cele ce se vor obine cu infrastructura realizat, n concordan cu obiectivele urmrite. Rezultatele se vor prezenta concret, succint i, de cte ori este cazul, se vor preciza intele cantitative ce se propun a fi atinse. Se va urmri corelarea cu tabelul 2.7 Indicatori din Cererea de finanare. - Beneficiari direci / indireci Se vor indica grupurile/ entitile care vor beneficia sau care sunt vizate de rezultatele proiectului, direct sau indirect. Este indicat ca beneficiarii s fie definii ct mai concret, numeric i, eventual, prin exemplificare. De asemenea, este necesar s se precizeze serviciile de care vor beneficia acetia prin infrastructura propus sau pe care o vor folosi. Instituia solicitant sau angajaii acesteia nu pot apare n calitate de beneficiari. II.2.4. Managementul proiectului - Metodologia de implementare a proiectului Metodologia de implementare trebuie s descrie modul de organizare i planificare a activitilor care se vor desfura pentru realizarea proiectului, implementarea/ realizarea proiectului (contractare lucrri, servicii, achiziionare echipamente etc), monitorizarea contractorilor, a activitilor i a cheltuielilor, n vederea obinerii rezultatelor la termenele prevzute. - Personalul echipei de implementare a proiectului Managementul proiectului poate fi realizat de ctre persoane angajate (sau care urmeaz a fi angajate) n cadrul instituiei solicitante. Directorul de proiect va fi obligatoriu nominalizat. Pot fi pltite maximum 5 persoane, indiferent de norma fiecruia. Pentru fiecare persoan vor fi indicate responsabilitile n cadrul proiectului, n corelare cu metodologia de implementare a proiectului. Costurile salariale prin proiect mpreun cu alte venituri salariale directe obinute din contractele de finanare ncheiate din fondurile alocate Axei 2 a POS-CCE sau din fondurile bugetare alocate PN II nu pot depi plafoanele prevzute n Anexa 3 a HG nr. 475/2007 privind aprobarea PN II, pentru perioada 2007 2013. Capacitatea echipei propuse de a implementa proiectul este prezentat prin CV-urile ataate cererii de finanare. Conform listei cheltuielilor eligibile se pot achiziiona i servicii de consultan (punctul 7) i asisten tehnic (punctul 8) n sprijinul implementrii proiectului, care se vor ncadra corespunztor n categoria de cheltuieli respectiv. Sunt eligiblile i cheltuielile cu organizarea procedurilor de achiziie public (punctul 6) n care se includ cheltuieli precum: cheltuieli aferente ntocmirii documentaiei de atribuire i multiplicrii acesteia (exclusiv cele cumprate de ofertani); cheltuielile cu onorariile, transportul, cazarea i diurna membrilor desemnai n comisiile de evaluare; anunuri de intenie, de participare i de atribuire a contractelor, coresponden prin pot, fax, pot electronic etc, n legtur cu procedurile de achiziie public. - Riscuri Se vor prezenta principalele riscuri legate de implementarea proiectului precum i msurile/ soluiile de reducere sau combatere ale acestora. II.2.5. Durata proiectului

26

Perioada de implementare, care include durata proiectului, precum i un termen de max. 45 de zile calendaristice n care beneficiarul va efectua toate plile aferente activitilor proiectului, nu poate depi data de 1 iulie 2015 n estimarea duratei de implementare a proiectului nu se vor lua n calcul i activitile preliminare, anterioare semnrii contractului de finanare. II.2.6. Calendarul activitilor Se prezint calendarul activitilor n corelare cu ealonarea i graficul de realizare a investiiei din studiul de fezabilitate i descrierea activitilor de la 2.3 din Cererea de finanare. De asemenea trebuie s corespund cu metodologia de implementare. Se recomand realizarea proiectului de execuie i obinerea autorizaiei de construire (unde este cazul) n cel mult 12 luni de la data nceperii proiectului. II.2.7. Indicatori Indicatorii asociai proiectului se pot ncadra n 2 categorii: - indicatori de realizare, care se refer la investiiile/ infrastructurile sau activitile care sunt finanate; - indicatori de rezultat, care se refer la rezultatele directe/ avantajele pe care utilizatorii infrastructurii le obin n formularul de cerere de finanare sunt nominalizai numai indicatorii obligatorii, din care se selecteaz indicatorii corespunztori proiectului, pentru care trebuie completate valorile la sfritul perioadei de implementare a proiectului, i anume: Indicatori de realizare - Laboratoare CD modernizate ca urmare a proiectului (numr) - Laboratoare CD nou create prin proiect (numr) - Echipamente CD n valoare de peste 100.000 euro achizitionate pe proiect (numr) - Suprafa modernizat/construit (metri ptrai) Indicatori de rezultat - Locuri de munc nou create n CD datorit proiectului (numr) - Contribuia privat (eligibil i neeligibil) a solicitantului la proiect (Lei) - Proiecte internaionale n care va fi implicat infrastructura (numr) Este recomandat s se formuleze i ali indicatori relevani pentru proiect, unde este cazul. Realizarea indicatorilor este monitorizat pe parcursul proiectului i atingerea valorilor indicatorilor este obligatorie. n contractul de finanare se prevede c, n raport cu obligaia asumat de ctre Beneficiar, n situaia n care proiectul nu realizeaz integral indicatorii asumai prin contract, finanarea nerambursabil acordat va fi redus proporional, cu excepia cazurilor temeinic justificate. II.2.9. Relaia cu alte programe / strategii / proiecte / alte documente relevante Se prezint modul n care infrastructura propus se adreseaz i altor strategii sectoriale (mediu, agro-alimentar, sntate, spaiu), strategii i politici industriale (energie, materiale noi, etc) sau/i strategiilor regionale de inovare (RIS). Pentru acestea din urm trebuie artat dac domeniul la care se refer infrastructura se identific cu unul din domeniile de dezvoltare sau cu potenial de clusterizare prezentate.

27

n cazul infrastructurilor care se adreseaz ariei tematice Materiale, produse i procese inovative se va preciza dac va exista un impact al propunerii pentru domeniile sau sub-domeniile care prezint avantaje economice comparative, identificate prin strategii i politici industriale pe termen mediu sau lung (unde exist). II.2.11. Proiect generator de venit Nu se completeaz dect n cazul n care proiectul genereaz venituri nete realizate de infrastructur n primii 5 ani de la darea n exploatare, iar aceste venituri pot fi estimate n avans. In cazul n care nu pot fi estimate obiectiv n avans veniturile, beneficiarul este obligat s declare toate veniturile nepreconizate la data aprobrii proiectului, care au fost realizate n timpul implementrii acestuia i ca rezultat al implementrii pe o perioad de 5 ani dup finalizarea proiectului. Valoarea total eligibil a proiectului va fi diminuat corespunztor cu valoarea veniturilor respective. II.2.12. Sustenabilitatea proiectului - Sustenabilitatea financiar Se va prezenta modul n care infrastructura realizat va fi susinut financiar dup ncetarea finanrii solicitate prin prezenta cerere de finanare cel puin 5 ani dup finalizarea proiectului prin acoperirea costurilor de operare i ntreinere: entiti responsabile, fonduri, activiti, orizont de timp. Informaiile sunt corelate cu studiul de fezabilitate, din care se alege varianta cea mai probabil de evoluie a veniturilor. - Sustenabilitatea instituional Se va prezenta pe scurt colectivul ce va folosi infrastructura i se vor anexa CV-urile (max. 10 persoane). Se va pune accent pe experiena colectivului care va utiliza infrastructura, innd cont de activitatea acestora n laboratoare de profil apropiat (n ar sau strintate), de rezultatele obinute n activiti de cercetare (prin publicaii, brevete, proiecte etc), de capacitatea echipei de a instrui prin cercetare cu aceste laboratoare/echipamente tineri masteranzi, doctoranzi, post-doc. Se vor preciza posturile de cercetare nou-create corelat cu capitolul 2.7 indicatori, profilul acestora i sursele de finanare. Se va descrie suportul tehnic i administrativ asigurat de instituie pentru noile laboratoare. II.2.13 Impactul asistenei financiare nerambursabile asupra implementrii proiectului Se va justifica impactul finanrii nerambursabile, utiliznd i informaiile cuprinse n studiul de fezabilitate, analiznd comparativ efectele nefinanrii cu cele rezultate din finanare. II.2.14 Informare i publicitate Msurile de informare i publicitate trebuie s respecte prevederile urmtoarelor documente: - Regulamentul CE Nr. 1828/2006 privind regulile de implementare a Regulamentului CE Nr. 1083/2006 i a Regulamentului Nr. 1080/2006 al Parlamentului i al Consiliului privind Fondul European de Dezvoltare Regional - publicat la adresa www.mct.ro (selectnd rubricile Programe/ Fonduri structurale/ Regulamente)

28

Manualul de Identitate Vizual, care se gsete publicat la adresa www.fonduristructurale.ancs.ro (selectnd rubricile Informare i publicitate i Documente Informare i publicitate) - Anexa privind Informarea i publicitatea la contractul de finanare (Anexa 8 la Ghidul Solicitantului). Activitatea de informare i publicitate privind proiectul este obligatorie. Vor fi incluse activiti de informare i publicitate de tipul: anun de pres intr-un ziar regional i/sau local privind nceperea proiectului, anun de pres la inchiderea proiectului cu menionarea rezultatelor obinute, publicitate i prin alte mijloace, precum i editarea, afiarea, realizarea de brouri, pliante, panouri, etichete etc (vezi Anexa 8 a acestui Ghid). Pentru proiectele a cror valoare a contribuiei publice depete 500 000 de euro, beneficiarii sunt obligai s monteze un panou pentru toat durata de implementare a proiectului, respectiv o plac permanent (dup finalizarea investiiei), chiar la locaia proiectului, a cror caracteristici sunt prevzute n anexa privind Informarea i publicitatea a Ghidului Solicitantului i a contractului de finanare. III. Concordana cu politicile UE i legislaia naional III.3.1. Principiul poluatorul pltete Se va explica modul n care proiectul va respecta reglementrile naionale i europene n materie de protecia mediului i respectarea principiului ,,poluatorul pltete. n caz contrar, se vor prezenta motivele pentru care proiectul nu respect acest principiu. III.3.2. Dezvoltarea durabil Se va prezenta modul n care proiectul contribuie la introducerea i/sau utilizarea de echipamente, tehnologii care asigura protectia mediului i/sau care conduc la diminuarea consumurilor de materii prime, materiale, de energie, combustibil. III.3.3. Egalitatea de anse Se va explica modul n care principiul privind egalitatea de anse a fost integrat n elaborarea, managementul i implementarea proiectului, menionnd orice component specific care arat acest lucru (implicarea tinerilor, echip mixt femei i brbai etc.) III.3.4. Achiziii publice Se va prezenta calendarul achiziiilor publice de servicii, bunuri, echipamente, n corelare cu punctele 2.6 calendarul activitilor, 2.14 Informare i publicitate i 4.1 detalierea costurilor proiectului pe fiecare categorie de cheltuial din Cererea de finanare. n plus, la acest punct trebuie precizat valoarea i durata estimat, i n funcie de aceasta, conform prevederilor legislaiei n vigoare (OUG 34/2006 privind atribuirea contractelor de achiziie public, a contractelor de concesiune de lucrri publice i a contractelor de concesiune de servicii, cu modificrile i completrile ulterioare). IV. Pachetul de finanare a proiectului IV.4.1. Detalierea costurilor proiectului pe fiecare categorie de cheltuial Bugetul proiectului este detaliat, n lei, pe categorii de cheltuieli eligibile conform 2.4.1 (care pot fi finanate nerambursabil prin program), precum i cheltuieli neeligibile, care vor fi suportate din alte surse (venituri proprii, alte fonduri publice, etc).

29

Informaii privind cheltuielile sunt prezentate la punctul 2.4. Tipuri de cheltuieli din acest Ghid. Detalierea categoriilor de cheltuieli se va coordona cu datele din Studiul de Fezabilitate. Pentru fiecare tip de cheltuial eligibil se completeaz n lei valoarea total, valoarea eligibil (mai mic sau egal cu valoarea total) i, dac e cazul, valoarea neeligibil (= val total val eligibil) n lei. De exemplu, n caz c valoarea total a cheltuielilor aferente achiziiei de teren depete 10% din valoarea eligibil total a proiectului, diferena trebuie menionat n coloana valoare neeligibil. In cazul n care solicitantul declar pe propria rspundere nedeductibilitatea TVA, atunci cheltuielile eligibile se calculeaz cu TVA (n col.4). In acest caz, valoarea TVA pentru Cheltuielile neeligibile este zero. Dac TVA-ul este deductibil pentru solicitant (solicitant pltitor de TVA), atunci valoarea lui total se trece n seciunea de cheltuieli integral neeligibile. Linia Total parial este suma dintre liniile Total cheltuieli eligibile directe+Cheltuieli generale de administraie. Pentru cheltuielile integral neeligibile se completeaz coloanele valoare total i valoare neeligibil (cele dou valori vor coincide). IV.4.2. Pachetul de finanare a proiectului La acest punct se prezint bugetul proiectului, pe surse de finanare, conform analizei economicofinanciare din studiul de fezabilitate, i anume: Valoarea total a proiectului = valoarea eligibila + valoarea neeligibila. Valoarea eligibil = asistena financiar nerambursabil solicitat + contribuia eligibil a solicitantului.

3.3. Modalitatea de depunere a proiectelor


De la data publicrii CERERII DE PROPUNERI DE PROIECTE i pn la termenul limit pentru primirea propunerilor specificat n cererea de proiecte , solicitantul poate s depun propunerea, astfel: 1. Cererea de finanare, nregistrare electronic conform instruciunilor de la 3.3.1; 2. Documentele i datele n RPC, nregistrare/actualizare conform instruciunilor de la 3.3.2; 3. Documentele nsoitoare, transmise la Birourile regionale ale DG-OI corespunztoare regiunii n care i desfaoar activitatea instituia solicitant conform instruciunilor de la 3.3.3. 3.3.1. nregistrarea electronic aCererii de finanare Pagina web de nregistrare a propunerii este urmtoarea: https://structurale.ancs.ro. Pentru a transmite o propunere trebuie parcuri urmtorii pai: Pasul 1: Se completeaz off-line cererea de finanare pentru beneficiarii de proiecte, inclusiv CVurile personalului care face managementul proiectului i a personalului care va opera i utiliza infrastructura. Pasul 2: Responsabilul de proiect creaz un cont nou de la butonul 'creare cont' din bara stnga a paginii.

30

Pasul 3: Utilizatorul (directorul de proiect) se autentific introducnd n partea din stnga paginii adresa de e-mail i parola trimis automat de aplicaie la aceast adres la scurt timp dup crearea contului. (V recomandm s verificai i n directoarele Bulk sau Junk din csua potal.) Pasul 4: Se face click pe butonul 'nregistrare proiect' i se completeaz cmpurile solicitate. Se ncarc cererea de finanare pentru beneficiarii de proiecte, precum i CV-urile personalului . Numrul de intregistrare a cererii de finanare apare pe ecran i este transmis i pe e-mail. Pasul 5: Se poate vizualiza proiectul depus facnd click pe butonul 'proiecte depuse'. Pasul 6: Se iese din cont cu 'logout'. Orice cerere de finanare nregistrat electronic dup termenul limit va fi automat respins. 3.3.2. nregistrarea/actualizarea documentelor i datelor n RPC Pentru accesarea Registrului Potenialilor Contractori (RPC) se utilizeaz urmatoarea adres: http://rpc.ancs.ro/ Pentru nscrierea corect i complet a informaiilor privind organizaia dumneavoastr este necesar, ca nainte de a ncepe nscrierea, s parcurgei urmtoarele etape: - dupa obinerea contului i a parolei pentru organizaia dumneavoastr (prin accesarea adresei date mai sus), s vizualizai continutul RPC pentru a vedea care sunt informaiile pe care trebuie s le nscriei; - s avei la dispoziie, atunci cnd ncepei nscrierea, toate informaiile care v sunt necesare, actualizate; - s scanai cu rezoluia de 100 dpi documentele: 1. Statut / ROF 2. Act juridic de nfiinare a instituiei i alte acte n vigoare privind organizarea i/sau acreditarea instituiei 3. Certificat de nregistrare la Registrul Comerului; 4. Extras de la Registrul Comerului cu informaii despre acionari, capital social (cnd e cazul); 5. Bilanurile oficiale pe ultimii doi ani, inclusiv Contul de Profit i Pierderi. Inscrierea n RPC se face o singura dat i se actualizeaz ori de cte ori survin modificri ale datelor privind organizaia dumneavoastr sau atunci cnd MEN OI Cercetare solicit acest lucru. Pentru facilitarea modului de lucru cu RPC, la adresa menionat mai sus sunt disponibile pentru a fi consultate urmtoarele documente (http://rpc.ancs.ro/) - Manualul de utilizare - Regulamentul de utilizare - Decizia de aprobare. IMPORTANT: nregistrarea/actualizarea datelor n RPC trebuie s respecte aceeai dat limit specificat n cererea de propuneri de proiecte. 3.3.3. Documentele nsoitoare Documentele nsoitoare anex la cererea de finanare trebuie s ajung n plic sigilat, transmis prin pot, n mod recomandat, sau prin curier privat sau nmnate direct (o confirmare de primire semnat i datat i va fi nmnat celui care pred plicul/solicitantului) la una din adresele de mai jos, corepunztor localitii n care se implementeaz proiectul :

31

Birourile Regionale Nr. Crt Regiunea Nord Est Judee componente Bacu, Botoani, Iai, Neam, Suceava, Vaslui Adresele Birourilor Regionale ale MEN OI Cercetare Birou regional Iai Aleea Mihail Sadoveanu nr.3, USAMV (cldirea editurii) et.1, cod 700490, Iai, judeul Iai Tel. 0232/219.006 Implementare : Gabriela Dobo, e-mail: gabriela.dobos@ancs.ro Monitorizare : Iuliu Jica, e-mail : iuliu.jica@ancs.ro Management financiar i control: Adina Avdanei, email: adina.avadanei@ancs.ro Implementarea la Biroul regional Trgovite, n sediul Universitii Valahia Trgovite (FIMMR), Bd-ul Unirii, nr. 18, corp A, et. 2, slile A202, A215, cod 130082, Trgovite, judeul Dmbovia Tel: 0245/210.314 Implementare : Clara Constantinescu, e-mail: clara.constantinescu@ancs.ro Birou regional Constana (monitorizare + management financiar) n sediul Universitii Ovidius Constana, B-dul Mamaia nr.124, cod potal 900527, judeul Constana (cmin II, et. 4, camera 2) Tel: 0341/446579 Monitorizare: Lstuna Alina Rolea, e-mail: alina.rolea@ancs.ro Sud Muntenia Arge, Dmbovia, Ialomia, Teleorman Clrai, Giurgiu, Prahova, Birou regional Trgovite n sediul Universitii Valahia Trgovite (FIMMR), Bd-ul Unirii, nr. 18, corp A, et. 2, slile A202, A215, cod 130082, Trgovite, judeul Dmbovia Tel: 0245/210.314 Implementare : Clara Constantinescu, e-mail: clara.constantinescu@ancs.ro Monitorizare : Viviana Filip, e-mail : viviana.filip@ancs.ro Management financiar i control: Cristian Psric, email : cristian.pasarica@ancs.ro Birou regional Craiova n sediul Institutului de Proiectri i Automatizri SA IPA SA Sucursala CIFATT, Str. tefan cel Mare nr.12, judeul Dolj, tel: 0351/439440 Implementare : Augustin Corneanu, e-mail: augustin.corneanu@ancs.ro Management financiar i control: Mihaela Brnzan, email: mihaela.brinzan@ancs.ro Birou regional Timioara n sediul Universitii de Vest Timioara facultatea de tiine Economice, Str.Pestalozzi nr.16, cod potal 300223, judeul Timi Tel: 0256/592.573, Fax :0256/592.574 Implementare : Gabriel Cristescu, e-mail : gabriel.cristescu@ancs.ro

Sud Est

Brila, Buzu, Constana. Galai, Vrancea, Tulcea

Sud Vest Oltenia

Dolj, Gorj, Mehedini, Olt, Vlcea

Vest

Arad, Cara-Severin, Hunedoara, Timi

32

Monitorizare : Gheorghe Crian, e-mail: gheorghe.crisan@ancs.ro Management financiar i control: Alina Mucichescu, email: alina.mucichescu@ancs.ro Nord Vest Bihor, Bistria-Nsud, Cluj, Slaj, Satu-Mare, Maramure Birou regional Cluj n sediul Universitii Tehnic Cluj-Napoca, din cladirea CIA (Compania de Informatica Aplicata (fostul Centru Teritorial de Calcul Cluj) Str. Republicii nr. 107, etaj 3, camera 309/310, ClujNapoca Tel/Fax: 0264 590 445 Monitorizare : Rodica Meza, e-mail : rodica.meza@ancs.ro Management financiar i control: Katona Reka, email : katona.reka@ancs.ro Birou regional Alba-Iulia n sediul Universitii 1 Decembrie 1918, str. Nicolae Iorga nr.11-13, corp D, et.3, camera 18, cod potal 510009, judeul Alba Tel/fax: 0258/831.030 Implementare : Nicoleta Buda, e-mail : nicoleta.buda@ancs.ro Monitorizare : Ana Maria Roman Negoi, e-mail: ana.roman@ancs.ro Management financiar i control: Florentina Sas, email : florentina.sas@ancs.ro Birou regional Bucureti n sediul ANCS Str.I.D.Mendeleev nr.21-25, sector 1, cod potal 010362 Implementare : Daniela Ghiculescu, tel: 021.310.03.73, e-mail: daniela.ghiculescu@ancs.ro Monitorizare : Cristian Bararu; tel.021.317.76.33, e-mail: cristian.bararu@ancs.ro Management Financiar: Monica Turcan, e-mail:

Centru

Sibiu, Alba, Braov, Covasna, Harghita, Mure

BucuretiIlfov

Bucureti, Ilfov

monica.turcan@ancs.ro
Comunicare: Daniela Gheorghian; tel: 021.316.00.86; e-mail:daniela.gheorghian@ancs.ro

Documentele nsoitoare ale cereririi de finanare expediate prin orice alt mijloc (de ex. prin fax sau prin e-mail) vor fi respinse. Plicul trebuie s aib nscris: - codul competiiei: POSCCE-A2-O2.2.1-2013-1 - denumirea instituiei solicitante, adresa ei i Codul Unic de nregistrare / Codul de nregistrare Fiscal - denumirea Organismului Intermediar: Direcia General Organism Intermediar pentru Cercetare - numrul de nregistrare electronic a cererii de finanare - titlul proiectului - valoarea total a proiectului, respectiv valoarea finanrii nerambursabile solicitate - numele complet al directorului de proiect i datele de contact ale acestuia.

33

Plicul va fi nsoit de adresa de naintare (2 exempare) a propunerii de proiect, semnat de reprezentantul legal al instituiei solicitante, care va preciza elementele de identificare prezentate mai sus i dac propuntorul este sau nu nscris n Registul Potenialilor Contractori. Documentele nsoitoare se vor depune n dou dosare care s conin fiecare cte un exemplar din fiecare document nsoitor solicitat. Fiecare dosar trebuie s conina lista documentelor nsoitoare. Ordinea de ndosariere trebuie s fie cea din tabelul cu documentele nsoitoare.

3.4. Documentele nsoitoare


Denumire document Hotrrea Senat/AGA/CA de aprobare a investiiei i, dac e cazul, a contribuiei financiare a solicitantului tampilat i semnat de reprezentantul legal al instituiei Strategia de Dezvoltare Instituional care include proiectul de investiii semnat i tampilat de reprezentantul legal al instituiei Certificatul de urbanism (excepie fac proiectele care au numai achiziii de echipamente) Titlu de proprietate pentru teren/cldire sau act de concesiune sau act privind dreptul de administrare (unde este cazul) i ncheiere de intabulare, mpreun cu: Declaraie pe proprie rspundere c terenul/cldirea nu face obiectul unui litigiu - semnat i tampilat de reprezentantul legal al instituiei Contracte de nchiriere pentru spaii/cldiri, nregistrate la Administraia Financiar (unde este cazul) Studiu de fezabilitate (nregistrat pe CD) Declaraia solicitantului ca ndeplinete condiiile de eligibilitate (organizaie de cercetare), tampilat i semnat de reprezentantul legal al instituiei Declaraia solicitantului cu privire la evitarea dublei finanri, tampilat i semnat de reprezentantul legal al instituiei Declaraia de certificare a aplicaiei semnat de reprezentantul legal al instituiei i tampilat Declaraia solicitantului privind eligibilitatea/ nedeductibilitatea TVA aferente cheltuielilor eligibile incluse n bugetul proiectului propus spre finanare din instrumente structurale (solicitant nepltitor de TVA) Not de fundamentare privind cheltuielile cuprinse n bugetele orientative din cererea de finanare (pe hrtie i nregistrat pe CD mpreun cu Studiul de 2.1 original i 1 copie* 2.3 original i 1 copie* 2.4 2.5 semnat i tampilat de reprezentantul legal al instituiei - 2 exemplare n original semnat i tampilat de reprezentantul legal al instituiei - 2 2.2 Model n anexa Nr.exemplare original i 1 copie*

2 exemplare

copie*- 2 exemplare copie*- 2 exemplare

original i 1 copie*

copie*- 2 exemplare 4 CD-uri original i 1 copie*

Anexa 4

34

fezabilitate) Raport de evaluare a costului de achiziie al terenului de un evaluator independent autorizat, care confirm c valoarea acestuia nu excede valoarea de pia (unde este cazul) Documentul de autorizare ca evaluator Raport de evaluare a costului de achiziie al imobilului de un evaluator independent autorizat, care confirm c valoarea acestuia nu excede valoarea de pia i c imobilul respect condiiile tehnice prevzute n legislaia naional (unde este cazul) Act de nfiinare a instituiei, n vigoare (HG sau alt act normativ) Act normativ privind organizarea de secii clinice universitare n cadrul spitalului clinic (institutului sau centrului medical) Act normativ de acreditare, n vigoare (pentru instituii de nvmnt superior) Regulament/ Statut de organizare i funcionare, n vigoare (aprobat) Certificat de nregistrare la Registrul Comerului (unde este cazul)

exemplare n original 2 exemplare n original

copie - 2 exemplare 2 exemplare original n

Fiecare document n 2 exemplare

* pe copie se specifica conform cu originalul, se semneaz de reprezentantul legal al instituiei i se tampileaz.

La momentul contractrii, solicitanilor ale cror propuneri au fost aprobate li se va cere s aduc obligatoriu un Extras de Carte Funciar pentru terenul/cldirea unde se face investiia, cu precizarea libere de orice sarcini i servitui (original i 1 copie). IMPORTANT: Transmiterea documentelelor nsoitoare trebuie s respecte aceeai dat limit. Acestea trebuie s ajung i s fie nregistrate la Biroul Regional OI (indiferent n ce mod, pot, curier, etc) pn la data limit din cererea de propuneri de proiecte.

Informaii suplimentare
Eventualele ntrebri pot fi trimise prin e-mail, nainte de termenul limit de primire a propunerilor, la adresa de mai jos, indicnd n mod clar numrul de sesiune (cod competiie): Adresa e-mail: <structurale@ancs.ro > n vederea aplicrii unui tratament egal tuturor solicitanilor, Autoritatea Contractant nu poate exprima o opinie anterioar privind eligibilitatea unui anumit solicitant sau a unui anumit proiect.

35

4. MODUL DE EVALUARE I SELECIE A PROIECTELOR 4.1. Procedura de evaluare generaliti


Procesul de evaluare i selecie se desfoar dup urmtoarele etape: I. Verificarea formal i verificarea eligibilitii, II. Evaluarea propunerilor, III. Selecia. Prima etap se va realiza de personalul OI Cercetare cu responsabiliti de implementare. Pentru propunerile declarate eligibile, care intr in etapa de evaluare, se trimit solicitanilor scrisori de acceptare. Evaluarea i selecia propunerilor este organizat de unitatea de implementare de la nivel central al OI Cercetare. Pe fiecare arie tematic eligibil se vor organiza una sau mai multe Grupe de Evaluare, n funcie de numrul de propuneri, astfel nct fiecrei Grupe s i revin un numr de propuneri adecvat perioadei de evaluare stabilite. Fiecare Grup va fi compus din 3 membri: doi specialiti, cu experien relevant n domeniul proiectului, i un specialist n investiii, de preferin cu experien n cercetare,. Un reprezentant al ANCS va asigura Secretariatul Grupei de Evaluare fr ns s aib drept de punctare. Evaluatorii sunt aprobai prinordin al ministrului educaiei. Dup publicarea rezultatelor preliminare pe pagina www.fonduristructurale.ancs.ro se transmit tuturor solicitanilor fiele de evaluare ntocmite pentru proiectele depuse i modul de depunere a eventualelor contestaii. Acestea vor fi analizate de o Comisie pentru rezolvarea contestaiilor. Pentru propunerile selectate la finanare se trimit solicitanilor scrisorile de acceptare.

4.2. Verificarea formal i verificarea eligibilitii


Verificarea aplicaiei se face dac sunt ndeplinite urmtoarele condiii: cererea de finanare a fost nregistrat electronic nainte de termenul limit anunat oficial n Cererea de propuneri de proiecte, Important: dac cererea de finanare nu a fost nregistrat electronic, propunerea nu va fi primit i nici nregistrat de personalul OI Cercetare. solicitanii sunt nregistrai in RPC, iar documentele i datele sunt actualizate, documentele nsoitoare au ajuns i au fost nregistrate la sediul central al OI nainte termenul limit anunat oficial n Cererea de propuneri de proiecte. Regulile de verificare formal: verificarea cererilor se face n ordinea primirii i ncepe de la data nregistrrii propunerii de proiect. verificarea presupune completarea listelor de verificare. Rspunsurile la ntrebrile legate de verificare pot fi Da, sau Nu. dac propunerea este incomplet, n sensul c lipsesc unele documente nsoitoare, sau unul sau mai multe dintre aceste documente nu sunt semnate i tampilate conform cerinelor, solicitantul va primi o scrisoare/fax de ntiinare din partea OI Cercetare pentru a-i completa propunerea. Dac n 5 zile de la primirea scrisorii/faxului, solicitantul nu se conformeaz cerinelor, propunerea este respins. Pentru a fi admis, propunerea trebuie s obin rspuns pozitiv la toate ntrebrile. n caz contrar, propunerea este respins

36

Sunt verificate din punct de vedere al eligilibilitii doar propunerile de proiecte admise n urma verificrii formale. Reguli de verificare a eligilibilitii: verificarea eligibilitii presupune verificarea eligibilitii att a solicitantului ct i a propunerii. rspunsurile la ntrebrile legate de verificarea eligibilitii pot fi Da, sau Nu. pentru a fi admis, propunerea trebuie s obin rspuns pozitiv la toate ntrebrile. n caz contrar, propunerea este respins.

La ncheierea etapei de verificare formal i a eligibilitii, solicitanilor li se trimit scrisori acceptare sau de respingere, dup caz. CRITERII DE VERIFICARE FORMAL 1. Propunerea a fost depus n termenul stabilit prin anunul competiiei 2. Cererea de finanare are toate cmpurile obligatorii completate 3. Toate documentele nsoitoare au fost depuse
Cerere de finanare i CVuri Solicitantul este nscris n RPC i are datele actualizate Declaraie de organizaie de cercetare Certificatul de urbanism Titlu de proprietate pentru teren/cldire sau Act de concesiune sau Act privind dreptul de administrare, mpreun cu Declaraie sau Contract de nchiriere pentru spaii/cldire Studiu de fezabilitate Not de fundamentare privind cheltuielile cuprinse n bugetele orientative din cererea de finanare Declaraie privind evitarea dublei finanri Declaraie de eligibilitate Declaraia de certificare a aplicaiei Act de nfiinare a instituiei, n vigoare (HG sau alt act normativ) Act normativ privind organizarea de secii clinice universitare n cadrul spitalului clinic (institutului sau centrului medical)

DA

NU

Declaraia solicitantului privind nedeductibilitatea TVA aferente cheltuielilor eligibile (solicitant nepltitor de TVA) Hotrrea AGA/CA/Senat Strategia de dezvoltare instituional Raport de evaluare a costului de achiziie al terenului/imobilului de un evaluator independent autorizat nsoit de actul de autorizare al expertului (unde este cazul) Regulament/ Statut de organizare i funcionare, n vigoare (aprobat)

37

Certificat de nregistrare la Registrul Comerului (unde este cazul)

Act normativ de acreditare, n vigoare (pentru instituii de nvmnt superior)

4. Documentele nsoitoare sunt semnate i tampilate conform cerinelor

CRITERII PRIVIND ELIGIBILITATEA

DA

NU

Observaii

Eligibilitatea propunerii
1. Scopul, obiectivele i subiectul propunerii sunt n conformitate cu obiectivele competiiei 2. Proiectul va fi derulat n Romania 3. Asistena financiar nerambursabil solicitat se ncadreaz n limitele permise 4. Cererea de finanare conine una sau mai multe activiti eligibile definite pentru competiie 5. Durata proiectului se ncadreaz n durata maxim permis 6. Propunerea se ncadreaz n una din cele 5 arii tematice eligibile pentru competiie

Eligibilitatea solicitantului
7. Solicitantul i desfoar activitatea n Romnia 8. Solicitantul este instituie de nvmnt superior de stat acreditat sau spital clinic cu secii universitare sau instituie public sau de drept public cu obiect principal de activitate CD i respect definiia organizaiilor de cercetare

4.3. Evaluarea propunerilor


Sunt evaluate doar propunerile de proiecte admise n urma verificrii formale i a eligilibilitii. Lista evaluatorilor este aprobat prin ordin al ministrului educaiei. Evaluarea propunerilor de proiecte se desfoar n dou faze: - Faza evaluarii individuale Fiecare evaluator acord un punctaj pentru fiecare criteriu examinat i consemneaz un comentariu ataat punctajului. Faza evalurii n panel

38

Evaluatorii din panel completeaza Fia de evaluare panel care cuprinde punctajele, comentariile i recomandrile privind propunerea . Fia de evaluare n panel se ntocmete de ctre unul dintre evaluatori i este semnat de ctre membrii panelului. n cazul n care nu se ajunge la consens n privina punctajului, propunerea se transmite spre evaluare unei alte grupe i dac nici n aceast grup nu se obine consens n privina punctajului, se face media aritmetic a punctajelor propuse de fiecare membru al grupelor de evaluare.

Pentru tevaluare se va analiza coninutul Cererii de Finanare i al Studiului de Fezabilitate i se vor acorda calificative pentru fiecare dintre acestea, dup urmtorul punctaj: 0 2 pct Propunere slab sau foarte slab: propunerea se adreseaz criteriului ntr-o manier vag i total nesatisfctoare, exist lipsuri substaniale n raport cu criteriul n cauz. 3 pct Satisfactor: propunerea se adreseaz la modul general criteriului, exist lipsuri semnificative ce ar trebui completate. 4 pct Bun: propunerea se adreseaz n mod corect criteriului, dei unele aspecte mai pot fi mbuntite. 5 pct Foarte bun: propunerea se adreseaz pe deplin tuturor aspectelor relevante ale criteriului. Sub-criteriile indic elementele ce trebuie urmrite n mod special la evaluare. Nu se noteaz separat pe sub-criterii ci integrat pentru tot criteriul. Nu se puncteaz cu zecimale. Criteriul 1. Relevana proiectului Se va urmri modul n care propunerea rspunde obiectivelor competiiei, prezentate n cererea de propuneri de proiecte. Criteriu 1. Relevana proiectului 2.1 Relevana tiinific Relevana infrastructurii pentru domeniul tiinific . Unicitatea infrastructurii la nivel naional. Caracterul state-of-the-art al infrastructurii. Crearea de posturi n CD (inclusiv posturi noi de doctoranzi i post-doc i posturi pentru cercettori din strintate) Relevana pentru creterea cooperrii internaionale i a performanei n cercetare 1.2 Impactul socio-economic Relevana pentru strategii sectoriale i strategii regionale de inovare (altele dect strategia POS-CEE i cea de cercetare) Nr. de ntreprinderi care vor beneficia de servicii de cercetare prin infrastructura propus sau o vor folosi Contribuia la promovarea dezvoltrii durabile i a egalitii de anse Scor maxim 10 5 Scor obinut

39

Criteriul 1.1 Relevana tiinific Pentru aceasta seciune se vor examina Cererea de finanare, n special capitolele: 1.6 Sprijin primit anterior din fonduri publice 2.3 Descrierea Proiectului, 2.7 Indicatori, precum i Studiul de Fezabilitate anexat, capitolul 2. Se va evalua impactul asupra dezvoltrii domeniului tiinific n care este ncadrat proiectul. Evaluatorul trebuie s fac o analiz i o comparaie a celor propuse cu situaia existent pe pl an mondial. Cercetrile propuse trebuie s conduc la progresul semnificativ al cunoaterii. Se va urmri ca laboratoarele s fie dotate cu echipamente moderne, avansate la nivel mondial. Proiectele care implic construcii/extinderi de cldiri trebuie s propun infrastructuri (laboratoare, centre de cercetare) care s fie unice la nivel naional. Pentru aceste proiecte evaluatorii vor prezenta la seciunea Comentarii necesitatea componentei de construcie/extindere n cadrul proiectului, iar concluziile la care s-a ajuns se vor reflecta n not. Nu se va acorda punctaj maxim la acest criteriu dac: raportul ntre valoarea proiectului i numrul de posturi nou create n activiti de CD ca urmare a realizrii proiectului este mai mare de 4.000.000 lei / cercetator, sau dac nu se are n vedere atragerea unor cercettori din strintate. Se va evalua contribuia infrastructurii la ntrirea capacitii de participare la proiecte internaionale, n special la ProgrameleCadru CDT ale UE, capacitate pe care solicitantul o dovedete prin proiectele internaionale de anvergur la care a a avut o contribuie tiinific important. Criteriul 1.2 Impactul socio-economic Pentru aceasta seciune se vor examina Cererea de finanare, n special capitolele: 2.3 Descrierea Proiectului, 2.7 Indicatori, 2.9 Relaia cu alte programe/strategii/proiecte/alte documente relevante, 2.11 Proiect generator de venit, 4.2 Pachetul de finanare a proiectului CV-urile echipei de management i ale personalului care va opera i utiliza infrastructura precum i Studiul de Fezabilitate anexat, capitolele 5 i 6. Se va evalua modul cum infrastructura propus se adreseaz i altor strategii sectoriale (mediu, agro-alimentar, sntate, etc), strategii i politici industriale (energie, materiale, produse i procese inovative) sau/i strategiilor regionale de inovare (RIS). Pentru acestea din urm se va evalua dac domeniul la care se refer infrastructura se identific cu unul din domeniile de dezvoltare sau cu potenial de clusterizare prezentate. n cazul infrastructurilor care se adreseaz ariei tematice Materiale, produse i procese inovative se va verifica impactul propunerii pentru domeniile sau sub-domeniile care prezint avantaje economice comparative, identificate prin strategii i politici industriale pe termen mediu sau lung (unde exist). Se va considera c impactul economic este mai important pentru propunerile care genereaz venituri nete din contracte cu industria. Se va urmri corelarea veniturilor nete realizate cu contribuia solicitantului la proiect. Se va evalua contribuia rezultatelor proiectului i indicatorilor propui la ndeplinirea obiectivelor competiiei, natura i impactul asupra beneficiarilor direci/indireci. Se va evalua contribuia proiectului la promovarea dezvoltrii durabile i a egalitii de anse.

40

Se va evalua modul n care proiectul contribuie la introducerea i/sau utilizarea de echipamente, tehnologii care asigura protectia mediului i/sau care conduc la diminuarea consumurilor de materii prime, materiale, de energie, combustibil. Se va evalua modul n care proiectul ncurajeaz participarea tinerilor i femeilor n activiti de cercetare-dezvoltare prin echipele de management i de operare ale infrastructurii. Se va urmri modul n care infrastructura permite accesul persoanelor cu dizabiliti i respect legislaia n vigoare (Ordin nr. 189/2013 privind aprobarea Normativului pentru adaptarea cldirilor civile i spaiului urban la nevoile individuale ale persoanelor cu handicap). Criteriul 2. Calitate i maturitate Se va evalua msura n care propunerea reprezint o idee realist, fezabil i nu o simpl dorin, orict de atrgtoare. Se va verifica permanent corelarea ntre Cererea de Finanare i Studiul de Fezabilitate. Criteriu 2. Calitatea i maturitatea 2.1.Coerena i fezabilitatea proiectului Corelarea ntre activitile propuse, resursele necesare i scopul proiectului Gradul de pregtire/maturitate a proiectului Fezabilitatea (analiza tehnic i financiar) Structura bugetului proiectului 2.2 Capacitatea de implementare a proiectului Metodologia de implementare a proiectului Capacitatea echipei de management a proiectului Scor maxim 10 5 Scor obinut

Criteriul 2.1 Coerena i fezabilitatea proiectului Pentru aceasta seciune se vor examina Cererea de finanare, n special capitolele: 2.3 Descrierea proiectului - Descrierea activitilor proiectului i Descrierea rezultatelor, 2.4 Managementul proiectului, 2.6 Calendarul activitilor, 2.13 Impactul asistenei financiare nerambursabile asupra implementrii proiectului,2.14 Informare i publicitate, 3. Concordana cu politicile UE i legislaia naional 4. Pachetul de finanare a proiectului CV-urile echipei de management precum i Studiul de Fezabilitate anexat. Se va evalua msura n care solicitantul a identificat corect activitile n funcie de tipul de proiect propus i de scopul acestuia. Derularea activitilor trebuie s urmeze o secven logic i s conduc la rezultatele propuse, iar resursele umane i financiare s fie estimate i repartizate adecvat pe activiti. Se va urmri eligibilitatea cheltuielilor propuse i respectarea condiiilor de finanare. Se vor transmite toate observaiile la seciunea Comentarii. Se va verifica corelarea ntre Cererea de Finanare i datele din Studiul de Fezabilitate.

41

Se va urmri modul n care se asigur informarea comunitii tiinifice i a publicului larg asupra proiectului i publicitatea acestuia. Se vor evalua rezultatele analizei financiare: analiza fluxului de numerar, valoarea net actualizat i rata intern de rentabilitate, rata asistenei financiare nerambursabile prezentate n capitolul 5 din studiul de fezabilitate. Se vor aprecia riscurile implicate de proiect i se va evalua modul n care acestea sunt identificate de ctre solicitant precum i modul n care sunt combtute cu soluii fezabile. Gradul de maturitate a proiectului este dat i de existena avizelor, autorizaiilor, acordurilor necesare pentru demararea lucrrilor sau achiziiilor. Se vor ncuraja proiectele cu un calendar rapid de implementare (care vor ncepe lucrrile n cel mult 4 luni de la data semnrii contractului de finanare). Se va urmri eligibilitatea cheltuielilor propuse i respectarea condiiilor de finanare i dac bugetul este corelat cu activitile proiectului. Referitor la structura bugetului se va evalua: - dac articolele de buget sunt adecvate proiectului i corect ncadrate n categoriile de cheltuieli, - dac dimensionarea bugetului i echilibrul dintre componentele acestuia sunt n conformitate cu obiectivele propuse, - dac costurile corespund preurilor de pe pia.

Criteriul 2.2 Capacitatea de implementare a proiectului Pentru aceasta seciune se vor examina Cererea de finanare, n special capitolele: 2.3 Descrierea proiectului 2.4 Managementul proiectului 2.6 Calendarul activitilor 2.13 Impactul asistenei financiare nerambursabile asupra implementrii proiectului 4. Pachetul de finanare a proiectului Studiul de fezabilitate Se va evalua metodologia de implementare i capacitatea echipei propuse de a implementa proiectul. Se vor aprecia riscurile implicate de proiect i se va evalua modul n care acestea sunt identificate de ctre solicitant precum i modul n care sunt combtute cu soluii fezabile. Se verific dac: - obiectivele proiectului sunt clare i pot fi atinse n perspectiva realizrii proiectului, - activitile proiectului sunt clar identificate i detaliate i strns corelate n cadrul calendarului de realizare, cu atribuiile membrilor echipei de proiect i cu planificarea achiziiilor, - rezultatele proiectului i indicatorii de realizare sunt corelai cu activitile. Toate observaiile se completeaz n seciunea Comentarii a fiei de evaluare.

42

Criteriul 3. Sustenabilitate i capacitatea solicitantului de operare Scor maxim 10 5 Scor obinut

3. Sustenabilitate i capacitatea solicitantului de operare 3.1 Sustenabilitate Capacitatea instituiei de a continua activitile propuse cu infrastructura realizat, dup ncetarea finanrii nerambursabile. 3.2 Capacitatea de operare a solicitantului Existena unui colectiv cu experien pentru a opera i a utiliza infrastructura; Asigurarea suportului tehnic i administrativ pentru infrastructur.

Pentru aceasta seciune se vor examina Cererea de finanare, n special capitolele: 2.3 Descrierea proiectului, 2.4 Managementul proiectului, 2.6 Calendarul activitilor, 2.12 Sustenabilitatea proiectului, 4. Pachetul de finanare a proiectului CV-urile personalului care va opera infrstructura Studiul de fezabilitate ( capitolul 5) Criteriul 3.1.Sustenabilitate Se va evalua capacitatea solicitantului pentru asigurarea, meninerea, ntreinerea, funcionarea investiiei, dup ncheierea proiectului i ncetarea finanrii nerambursabile. Se vor evalua rezultatele analizei financiare: analiza fluxului de numerar, valoarea net actualizat i rata intern de rentabilitate, rata asistenei financiare nerambursabile prezentate n capitolul 5 din studiul de fezabilitate. Rezultatele analizei financiare trebuie s demonstreze capacitatea instituiei de a susine financiar investiia cel puin 5 ani dup finalizarea proiectului, prin acoperirea costurilor de operare i ntreinere.

Criteriul 3.2. Capacitatea de operare a solicitantului Se va evalua existena i calitatea colectivului care va lucra cu sau pentru infrastructura propus. Se va evalua propunerea solicitantului privind organizarea acestui colectiv innd cont de corelarea posibilitilor de lucru oferite de noua infrastructur cu atribuiile membrilor echipei ct i corelarea cu calificarea i aptitudinile acestora. Se va analiza experiena colectivului care va utiliza infrastructura innd cont de activitatea acestora n laboratoare de profil apropiat (n ar sau strintate) i competena membrilor colectivului pentru a folosi infrastructura n activiti de cercetare viitoare dovedit prin publicaii, brevete, proiecte etc. Se va puncta capacitatea echipei de a instrui prin cercetare cu aceste laboratoare/echipamente tineri masteranzi, doctoranzi, post-doc.

43

Organismul intermediar transmite solicitanilor o scrisoare de ntiinare asupra rezultatului evalurii, mpreun cu fiele de evaluare i informaii legate de modul de depunere a eventualelor contestaii. Rezultatele evalurii se public pe site-ul OI Cercetare: www.fonduristructurale.ancs.ro, la rezultatele competiiei O.2.2.1. Contestaiile se depun sau se transmit la Organismul Intermediar Cercetare. Contestatiile vor fi nregistrate i transmise Comisiei pentru rezolvarea contestaiilor. Comisia de rezolvare a contestaiilor va analiza i va rspunde n scris la aspectele semnalate n contestaie. Contestaiile se vor referi numai la eventualele vicii de procedur pe care solicitantul le consider neconforme cu precizrile din Cererea de propunere de proiecte i Ghidul Solicitantului privind metodologia de evaluare i selecie a proiectelor. Contestaiile vor fi semnate de ctre directorul de proiect i reprezentantul legal al instituiei.

4.4. Reguli specifice de selecie


1. Procesul de evaluare i selecie va fi organizat pe arii tematice prioritare. Vor fi prezentate liste separate ierarhizate pe fiecare arie tematica prioritar. Proiectele care au obinut acelai punctaj se departajeaz dup urmtoarele criterii: - scorul obinut pentru criteriul Relevana proiectului, - scorul obinut pentru criteriul Calitatea i maturitatea proiectului 2. Nu vor fi finanate p ropunerile de proiecte care nu depesc pragul de calitate (21 de puncte) i nici cele care obin un scor cu 2 puncte la oricare dintre criterii 3. Va fi finanat un numr de proiecte n ordinea descresctoare a punctajelor totale, n limita bugetului alocat pentru aceast competiie.

44

SOLICITANT

INREGISTRARE ELECTRONIC A CERERII DE FINANARE

TRANSMITERE DOCUMENTE INSOITOARE A CERERII DE FINANARE LA BIROUL REGIONAL AL OI NREGISTRARE PROPUNERI DE PROIECT DE BIROUL REGIONAL (creare dosar proiect de ctre OI)

NU RESPINS

VERIFICAREA FORMAL I A ELIGIBILITII DE BIROUL REGIONAL AL OI DA

TRANSMITERE DOSARE PROIECTE LA CENTRU (mpreun cu rapoartele de verificare formal i a eligibilitii)

DA
EVALUARE INDIVIDUAL I PANEL

NU
RESPINS

DA
PUBLICARE REZULTATE PRIMIRE CONTESTAII

REZOLVARE CONTESTATII

APROBARE,PUBLICARE LIST PROIECTE

45

SECIUNEA III CONTRACTAREA I FINANAREA PROIECTELOR PRIN POS-CCE

5. SEMNAREA CONTRACTULUI
Organismul Intermediar (OI) va transmite fiecrui Solicitant de pe lista de proiecte aprobate pentru finanare o scrisoare prin care i se solicit documentele i informaiile necesare realizrii contractului de finanare. Beneficiarul este obligat ca n termenul stabilit s transmit toate documentele solicitate. Pe baza documentelor i informaiilor furnizate de beneficiar, se ncheie contractul de finanare ntre beneficiar i Organismul Intermediar pentru Cercetare. La contractare, pe lng documentele nsoitoare ale cererii de finanare vor fi depuse i urmtoarele documente: - Extras de carte funciar (cu precizarea liber de orice sarcini i servitui) i o Declaraie pe proprie rspundere c terenul nu face obiectul unui litigiu, n cazul n care solicitantul deine titlul de proprietate n momentul depunerii proiectului / cererii de finanare sau Documente care atest dreptul de folosin/ administrare asupra imobilului definit ca locaie a proiectului - Certificat de atestare fiscal pentru persoane juridice privind ndeplinirea obligaiilor de plat ctre buget - Certificat de atestare fiscal privind plata impozitelor i taxelor locale - Cazier judiciar al reprezentantului legal - Declaraie privind eligibilitatea/ nedeductibilitatea TVA aferente cheltuielilor eligibile incluse n bugetul proiectului propus spre finanare din instrumente structurale (unde este cazul) - Documentele necesare privind ndeplinirea condiiilor de obinere a autorizaiei de construire11 (unde este cazul)
Lista documentelor nsoitoare la contractul de finanare este prezentat la art.21 Anexe i documente nsoitoare din modelul de contract. Modelul contractului de finanare este publicat pe siteul MEN OI Cercetare: www.fonduristructurale.ancs.ro, la operaiunea 2.2.1 (Contractare).

Prin semnarea contractului de finanare, beneficiarul accept termenii i condiiile n care va primi finanarea nerambursabil i se angajeaz s implementeze pe propria rspundere proiectul pentru care primete finanare, cu respectarea legislaiei naionale i comunitare. Beneficiarul are obligaia de a implementa proiectul pentru care s-a semnat un contract de finanare din POS CCE n conformitate cu prevederile din Cererea de finanare anex la contract. Dac beneficiarul nu reuete s pun n aplicare proiectul n condiiile asumate i stipulate n contractul de finanare, acesta trebuie s i asume eecul parial sau total. n acest caz, contribuia din fondurile publice (naionale i comunitare) poate fi redus i/sau Autoritatea de Management prin Organismul Intermediar poate cere napoierea, n totalitate sau parial, a sumelor deja pltite, dac beneficiarul nu respect termenii contractuali. Dac pe perioada de valabilitate a contractului intervine o modificare substanial, de la data apariiei acesteia are loc sistarea finanrii, iar sumele acordate pn n acel moment se vor recupera n conformitate cu legislaia naional. Modificrile substaniale la un proiect sunt acelea care: - afecteaz major natura i condiiile de implementare sau ofer unui ter un avantaj necuvenit sau - rezult de asemenea dintr-o schimbare a naturii proprietii unui articol de infrastructur, respectiv, o ncetare sau schimbare n localizarea investiiei.
11

Documentele vor fi depuse la contractare sau vor fi obinute n timp util pentru realizarea proiectului

46

Beneficiarul are obligaia de a informa Organismul Intermediar pentru Cercetare n termenul prevzut n contractul de finanare privind orice modificare substanial. Finanarea nerambursabil contractat va fi recuperat proporional i n cazul n care obiectivele finanate nu sunt folosite conform scopului destinat, precum i n cazul n care acestea au fost vndute sau nchiriate ntr-o perioad de 5 ani dup finalizarea Proiectului (data ultimei pli), n conformitate cu Art. 57, alin. (1) din Regulamentul Comisiei Europene (EC) No 1083/2006.

6. FINANAREA PROIECTELOR
Finanarea proiectelor din fondurile structurale se bazeaz pe respectarea principiului rambursrii, cu excepia prefinanrii. Acest lucru nseamn c beneficiarul trebuie s efectueze nti plile privind cheltuielile eligibile, pentru ca ulterior, pe baza documentelor justificative, s solicite rambursarea acestora. Conform HG 606/2010 privind stabilirea unor msuri de accelerare a instrumentelor structurale, pentru asigurarea finanrii cheltuielilor necesare implementrii proiectului finanat din instrumente structurale, beneficiarul poate constitui garanii n favoarea unei instituii de credit, sub forma gajrii sau ipotecrii asupra activelor fixe care fac obiectul contractului de finanare, n condiiile legii i cu respectarea prevederilor contractului de finanare n cauz. Beneficiarul este obligat s transmit OI copii certificate ale contractelor de credit i ale accesoriilor acestora, de gaj sau, dup caz, de ipotec i ale oricror altor documente corespunztoare, ncheiate cu instituia bancar n scopul menionat, n termen de maximum 10 zile lucrtoare de la semnarea acestora. Valoarea creditului obinut cu garania constituit conform prevederilor de mai sus nu va putea depi valoarea contribuiei beneficiarului la finanarea proiectului, respectiv valoarea nsumat a procentului din cheltuielile eligibile aferent contribuiei proprii i a cheltuielilor neeligibile, conform contractului de finanare.

6.1 Prefinanarea
Baza legal: Ordonana de Urgen nr. 64/2009 privind gestionarea financiar a instrumentelor structurale i utilizarea acestora pentru obiectivul convergen, cu modificrile i completrile ulterioare, mpreun cu Normele metodologice de aplicare ale acesteia (HG 218/2012) Pre-finanarea se acord conform prevederilor contractului de finanare. Modul de acordare n conformitate cu Regulamentele CE este posibil acordarea pre-finanrii. Astfel, conform O.G. nr. 64/2009 art.2 alin.3 lit.d, prefinanarea reprezint sumele transferate din bugetul de stat sau din instrumente structurale (FEDR) ctre un beneficiar - prin plat direct sau prin plat indirect n stadiu iniial pentru susinerea nceperii derulrii proiectelor i/sau pe parcursul implementrii acestora, n condiiile prevzute n contractul de finanare ncheiat ntre beneficiar i Autoritatea de Management/ Organismul intermediar responsabil/ responsabil, n vederea asigurrii derulrii corespunztoare a proiectelor. Prefinanarea se acord conform HG 218/2012 Sumele aferente prefinanrii vor fi transferate Beneficiarului, din bugetul Ministerului Economiei, prin intermediul Unitii de plat din cadrul Autoritii de Management. Prefinanarea, n procent de max. 20% din valoarea eligibil a proiectului, se poate acorda n cel puin 2 trane.

47

Modul de solicitare Dup ncheierea unui prim contract cu prestatorul de servicii/executantul de lucrri/furnizorul de echipamente, Beneficiarul poate solicita acordarea prefinanrii. n vederea obinerii prefinanrii, beneficiarul are obligaia de a transmite Organismului Intermediar pentru Cercetare (ANCS), la Biroul Regional din aria sa geografic (vezi tabelul de la punctul 3.3 al Ghidului solicitantului) urmtoarele documente pn pe data de 5 a lunii corespunztoare: contractul de achiziie public de furnizare bunuri/prestare servicii/execuie lucrri ncheiat ntre beneficiar i un operator economic a crei valoare s fie de minim 5% din valoarea eligibil a proiectului; Fac excepie de la prevederile aliniatului anterior proiectele care nu presupun, pn la data solicitrii prefinanrii, ncheierea unui contract de furnizare bunuri/prestare servicii/execuie lucrri, cu condiia ca n contractele de finanare s fie specificat termenul pn la care beneficiarul se angajeaz s prezinte un astfel de contract. cererea de prefinanare a beneficiarului, conform contractului de finanare ncheiat ntre Organismul Intermediar i beneficiar (n formatul standard solicitat prin contract). Pentru a putea beneficia de prefinanare, beneficiarii au obligaia s deschid un cont la Trezorerie/banc comercial, dedicat exclusiv pentru primirea prefinanrii i efectuarea de cheltuieli aferente proiectelor, inclusiv acordarea de avansuri ctre contractori. OI Cercetare centralizeaz solicitrile primite de la beneficiari i le transmite Autoritii de Management. Utilizarea prefinanrii Suma aferent prefinanrii acordat beneficiarilor proiectelor finanate n cadrul POS-CCE, axa 2, n condiiile prevzute de O.U.G. nr. 64/2009, i de Normele de aplicare a acesteia, poate fi utilizat numai pentru plata cheltuielilor eligibile. Recuperarea prefinanrii Suma acordat unui beneficiar sub forma prefinanrii se recupereaz progresiv, prin aplicarea unui procent din valoarea fiecrei cereri de rambursare ntocmite de beneficiari, stabilit de fiecare Autoritate de Management. Prefinanarea se recupereaz progresiv din Cererile intermediare de Rambursare, n funcie de valoarea acestora, pn la recuperarea integral. Recuperarea se efectueaz ncepnd cu prima Cerere de rambursare, astfel nct suma aferent prefinanrii s se recupereze integral nainte de ultima Cerere de rambursare. Prefinanarea se restituie dac Beneficiarul nu a depus nici o cerere de rambursare care s justifice achiziia de bunuri, servicii sau execuia de lucrri, n termen de maxim 4 luni de la data primirii acesteia.

6.2 Rambursarea cheltuielilor


Asistena financiar se va acorda sub form de grant nerambursabil n una sau mai multe trane. Contractul de finanare va conine valoarea total a grantului i valoarea tranelor n care se ealoneaz grantul. Plile sunt efectuate, prin rambursare, dup execuia parial a proiectului, conform termenelor i condiiilor stabilite n contractul de finanare (maximum .. trane), n funcie de valoarea i durata proiectului.

48

Beneficiarul poate solicita la rambursarea cheltuielilor i facturi de avans, cu condiia ca acestea sa fie nsoite de scrisori de garanie bancar din partea furnizorilor, scrisori care sa acop ere contravaloarea avansului acordat. Rambursarea cheltuielilor se face n conformitate cu prevederile contractului de finanare. Pentru rambursarea cheltuielilor, Beneficiarul va ntocmi i va transmite urmtoarele documente, care vor nsoi cererea de rambursare a cheltuielilor: Raport de progres Copii certificate, care s conin meniunea conform cu originalul, tampila beneficiarului i semntura reprezentantului legal al acestuia, dup urmtoarele documente: facturi (trebuie s menioneze detaliat bunul achiziionat, serviciul prestat sau lucrarea efectuat), documente de plat, extrase bancare, alte documente justificative: note contabile, balana de verificare. Pentru evitarea dublei finanri, toate facturile vor fi inscripionate cu POS CCE, Axa 2, denumirea proiectului, codul SMIS i numrul contractului de finanare, sub semntura reprezentantului legal al beneficiarului Pentru procedura de achiziii: Declaraie privind conflictul de interese pe parcursul derulrii procedurilor de achiziie (anexa 6 a Ghidului Solicitantului), Lista de verificare a conflictului de interese pentru fiecare achiziie realizat n cadrul proiectului (anexa 7 a Ghidului Solicitantului), dovada publicitii, criterii de selecie, raport de atribuire a contractului sau documente similare acestora (in cazul ONG-urilor care aplica normele interne de achiziii) Pentru informare i publicitate: fotografii, anunuri, comunicate, documente pentru evidenierea plii publicitii Pentru achiziii de bunuri: copie certificat pentru nota de intrare-recepie n contabilitate (NCDR), copie certificat dup procesul verbal de predare-primire a bunurilor sau dup procesul verbal de punere n funciune Pentru prestri servicii: aprobarea beneficiarului pentru documentele remise n cadrul serviciului prestat, i documentele respective Pentru execuie de lucrri de construcii: copii certificate dup procesele verbale de verificare pe faze determinante de execuie avizate de ctre Inspectoratul de Stat n Construcii, copii certificate dup rapoartele dirigintelui de antier; deviz oferta, situaie lucrri Pentru cheltuieli de personal: foi de prezen, state de plat Pentru cheltuieli cu amortizarea: declaraie privind metoda de calcul a amortizrii i valoarea lunar a acesteia, pentru fiecare mijloc fix (anexa la contractul de finantare). Facturile trebuie s menioneze detaliat bunul achiziionat, serviciul prestat sau lucrarea efectuat. AM/OI are dreptul de a solicita documente suplimentare pentru elucidarea eventualelor neclariti.

n plus, beneficiarul va prezenta i notele contabile care s atesteze luarea n eviden contabil a bunurilor achiziionate. In cazul n care, la depunerea cererii de finanare, solicitantul a dat o declaraie pe propria rspundere privind nedeductibilitatea TVA aferente cheltuielilor eligibile incluse n bugetul proiectului, atunci, la depunerea fiecrei cereri de rambursare, beneficiarul trebuie s depun o declaraie pe propria rspundere privind nedeductibilitatea TVA aferente cheltuielilor elig ibile cuprinse n cererea de rambursare, conform anexei 5 la Ghidul Solicitantului, certificat de organul fiscal competent din subordinea Ageniei Naionale de Administraie Fiscal.

49

nainte de solicitarea rambursrii, costurile respective trebuie s fie deja efectuate i pltite. Data plii se consider data efecturii transferului bancar din contul Beneficiarului n contul contractorului. Beneficiarii care efectueaz pli n valut n cadrul proiectului vor solicita la rambursare contravaloarea n lei a acestora la cursul Bncii Naionale a Romniei din data ntocmirii documentelor de plat n valut. Cererile de rambursare se vor transmite ctre Organismul Intermediar pentru Cercetare (la Birourile Regionale din aria lor geografic) la intervalele de timp stabilite prin Graficul de Rambursare specificat n contractul de finanare. Cererile de rambursare se fac pe activiti finalizate i pe faze determinante. In cazul achiziiilor de echipamente, cererile de rambursare se fac dup ntocmirea procesului verbal de predare-primire, urmnd ca procesul verbal de punere n funciune s fie prezentat pn la ultima cerere de rambursare. Netransmiterea Cererii de rambursare conform programului stabilit fara justificare scrisa, poate duce la retragerea finanrii pentru proiect i la returnarea sumelor rambursate pn n acel moment. Verificarea cererilor de rambursare se face de ctre Organismul Intermediar pentru Cercetare, iar autorizarea lor se face de Autoritatea de Management, n termen de maximum 45 zile de la data depunerii acestora. Beneficiarii vor fi informai cu privire la sumele autorizate. Rambursarea se va efectua de ctre Unitatea de Plat din cadrul Autoritii de Management, pe baza cererii de rambursare naintate de ctre Beneficiar la Organismul Intermediar, n termen de10 zile de la data la care beneficiarul a fost informat cu privire la suma autorizat. AM/OI poate prelungi termenul de maximum dou ori pentru perioade de pn la 5 zile lucrtoare, n situaia solicitrii unor documente adiionale sau clarificri..

6.3. Venituri generate de proiect


Baza legal: art. 55 din Regulamentul General nr. 1083/2006 stabilind prevederile generale privind Fondul European pentru Dezvoltare Regional, Fondul Social European i Fondul de Coeziune. Conform prevederilor art. 55 alin. 1 din Regulamentul General nr. 1083/2006, proiect generator de venituri reprezint orice proiect care implica o investiie n infrastructur a crei folosire aduce venituri, prin utilizare direct i/sau prin furnizare de servicii contra cost. Cheltuielile eligibile ale proiectelor generatoare de venituri nu trebuie s depeasc valoarea curent a costului investiiei minus valoarea curent a veniturilor nete din aceast investiie ntr -o anumit perioad de timp (5 ani dup finalizarea proiectului) pentru investiiile n infrastructur. n situaiile n care costul investiiei nu este n ntregime eligibil, veniturile nete vor fi alocate proporional cheltuielilor eligibile i neeligibile ale investiiei. In cazul n care nu pot fi estimate obiectiv n avans veniturile, beneficiarul este obligat s declare toate veniturile nepreconizate la data aprobrii proiectului, care au fost realizate n timpul implementrii acestuia i ca rezultat al implementrii pe o perioad de 5 ani dup finalizarea proiectului. Valoarea total eligibil a proiectului va fi diminuat corespunztor cu valoarea veniturilor respective.

6.4. Achiziii publice


Pentru implementarea proiectului, beneficiarul trebuie s aplice prevederile O.U.G nr. 34/2006 cu completrile i modificrile ulterioare, n vederea.achiziiilor de bunuri, servicii i lucrri. Pentru achiziiile publice efectuate nainte de semnarea contractului de finanare (cu respectarea OUG 34/2006, cu completrile i modificrile ulterioare), dar dup 1 ianuarie 2007, n cererea de finanare se vor completa valorile reale, nu cele estimate, i datele calendaristice de derulare a procedurii.

50

n cazul n care se constat nclcarea prevederilor legale, cheltuielile aferente plii bunurilor/serviciilor/lucrrilor astfel achiziionate vor fi considerate neeligibile i nu vor fi rambursate.

6.5. Arhivare
Beneficiarul trebuie s pstreze toat documentaia legat de implementarea proiectului, inclusiv inventarul asupra bunurilor dobndite prin finanarea nerambursabila, precum i documentele contabile privind activitile i cheltuielile eligibile, n vederea asigurrii unei piste de audit adecvate, n conformitate cu regulamentele comunitare i naionale. Toate documentele vor fi pstrate pe o perioad de cinci ani de la nchiderea oficial a POS CCE.

7. INFORMARE I PUBLICITATE
n concordan cu prevederile art. 69 al Regulamentului Consiliului nr. 1083/2006, scopul aciunilor de informare i publicitate, este de a realiza informarea i publicitatea programului i a proiectelor co-finanate, att pentru publicul general, ct i pentru beneficiarii poteniali, astfel nct s se sublinieze rolul Comunitii Europene i transparena oportunitilor de finanare. Beneficiarii sunt responsabili pentru implementarea activitilor de informare i publicitate n legtur cu asistena financiar nerambursabil obinut prin POS-CCE, n conformitate cu cele declarate n cererea de finanare i cu cele specificate n MANUALUL DE IDENTITATE VIZUAL pentru Instrumentele Structurale 2007-2013 n Romania publicat pe site-ul OI Cercetare, www.fonduristructurale.ancs.ro, selectnd rubricile Informare i publicitate i Documente Informare i publicitate. Nendeplinirea acestor obligaii are drept consecin efectuarea unor corecii financiare. Beneficiarii au obligaia s transmit la Organismul Intermediar pentru Cercetare, n vederea avizrii, toate materialele de informare i publicitate elaborate, cu cel puin 15 zile lucrtoare nainte de lansarea i utilizarea acestora. Informaii suplimentare privind activitatea de informare i publicitate care intr n obligaiile beneficiarului sunt prezentate n Anexa 8 a Ghidului Solicitantului (care este i anex la contractul de finanare).

51

SECIUNEA IV MONITORIZARE I CONTROL


Monitorizarea proiectelor se face de ctre Organismul Intermediar Cercetare, n vederea urmririi atingerii obiectivelor de ctre beneficiar. Procesul de monitorizare ncepe din momentul semnrii contractului de finanare i se termin la 5 ani dup finalizarea proiectului. Activitile de monitorizare sunt detaliate n modelul de contract de finanare. Procesul de monitorizare const n urmrirea progresului fizic i procedural nregistrat n implementarea proiectului i n colectarea i introducerea n SMIS (Sistemul Unic de Management al Informaiilor) a tuturor informaiilor legate de proiect pentru a fi agregate la nivel de ax prioritar i a fi raportate Autoritii de management. Beneficiarul va transmite OI-ului pe toata durata de implementare a proiectului rapoarte trimestriale de progres tehnic, iar 5 ani dupa finalizarea proiectului va transmite rapoarte anuale privind durabilitatea investiiei. Pentru realizarea monitorizrii fizice a proiectelor OI-ul va desfura urmtoarele activiti: verificarea coninutului documentelor de raportare (rapoarte de progres trimestriale) elaborate i transmise de ctre beneficiar (activiti desfurate/progresul fizic); vizite de monitorizare care i propun verificarea stadiului fizic al implementrii proiectului la faa locului/sediul beneficiarului (anunate i neanunate n caz de suspiciuni); monitorizarea durabilitii investiiilor. Verificarea documentelor Verificrile documentelor vor asigura c rapoartele depuse de beneficiar (vezi Raportarea) sunt complete i corecte, c respect modelul convenit n Contractul de finanare, c proiectul este implementat n conformitate cu legile comunitare i naionale. De asemenea vor urmri evoluia n timp a indicatorilor stabilii prin Cererea de finanare, realizrile fa de intele propuse, procent de realizare. Vizita de monitorizare Scopul vizitei de monitorizare este de a verifica la faa locului realizarea fizic a unui proiect, ca i sistemul de management al proiectului i de a permite colectarea unor date suplimentare fa de cele cuprinse n rapoartele de progres, n vederea aprecierii valorii indicatorilor fa de intele propuse i a acurateei informaiei furnizate de beneficiar. Scopul vizitei de monitorizare este: - s asigure faptul c proiectul progreseaz sub aspect fizic n conformitate cu calendarul activitilor inclus n cererea de finanare - s identifice posibile probleme ct mai curnd cu putin i s emit sugestii i recomandri de mbuntire a implementrii - s identifice elementele de succes ale proiectului - s asigure o comunicare strnsa ntre beneficiari i OI care s conduc la o bun conlucrare n vederea implementrii cu succes a proiectului (realizarea tuturor indicatorilor prevzui n contract n perioada de timp prevzut). Compartimentul de monitorizare din cadrul OI Cercetare va face o vizit de monitorizare cel puin o dat pe parcursul duratei de implementare a proiectului. Beneficiarul are obligaia de a participa la vizit i de a pune la dispoziia echipei de verificare toate documentele solicitate.

52

n cazul unor neclariti legate de implementarea proiectului, rezultate n urma transmiterii rapoartelor de progres, Organismul Intermediar poate demara i vizite de monitorizare neanunate (ad-hoc). Raportarea Beneficiarul trebuie s transmit att pe parcursul derulrii proiectului ct i dup finalizarea acestuia, o serie de rapoarte completate n formatul standard prevzut n anexa la contractul de finanare, prin care se vor raporta activitile desfurate n perioada de raportare, stadiul realizrii indicatorilor, rezultatele pariale/finale obinute la momentul raportrii etc. Rapoartele pe care le depune beneficiarul sunt urmtoarele: - Raportul de nceput - documentul standard care atest nceperea proiectului - Raportul de progres - documentul standard de monitorizare ce prezint progresul fizic al proiectului. (Pentru contractele de lucrari/constructii acest raport este elaborat periodic (trimestrial) pe baza Rapoartelor de activitate ale Contractorului/Consultantului / Inginerului/ Dirigintelui de antier). Raportul de progres este trimis ca document nsoitor al Cererii de rambursare. - Planul de Lucru pentru programarea activitilor - Raportul final reprezint documentul standard completat la sfritul perioadei de implementare a proiectului, ce prezint progresul fizic total, indicatorii i rezultatele obinute per proiect. Este documentul care nsoete ultima Cerere de rambursare - Raportul privind durabilitatea investiiei - documentul standard pentru operaiuni de infrastructur care atest faptul c investiia fcut prin proiect nu a suferit modificri substaniale n perioada ultimilor 5 ani de la finalizare, n conformitate cu Art. 57 alin.(1) din Regulamentul Comisiei Europene (EC) Nr. 1083/2006. Beneficiarul are obligatia ca, pe o perioada de 5 ani de la finalizarea proiectului s raporteze OI dac aduce proiectului modificri substaniale aa cum sunt definite ele n Art. 57 al Reg. 1083/2006. n aceasta situaie el va completa Raportul privind durabilitatea investiiei. Control i audit Activitile de control i audit sunt detaliate n modelul de contract de finanare. Verificarea pe teren se realizeaz de ctre OI Cercetare cel puin o dat pe durata de implementare a proiectului i, n mod obligatoriu, nainte de plata ultimei cereri de rambursare. Autoritatea de Management a POS CCE, OI Cercetare i/sau alte structuri cu atribuii de control/verificare /audit a finanrilor nerambursabile din fondurile structurale pot efectua misiuni de control pe perioada de implementare a proiectului, pe durata contractului de finanare, ct i pn la expirarea termenului de 3 ani de la data nchiderii oficiale a POS CCE. Beneficiarul este obligat s informeze Organismul Intermediar cu privire la modul n care se realizeaz evidena contabil distinct privind proiectul, transmind OI Cercetare, n termen de 30 de zile calendaristice de la ncheierea contractului, o notificare conform contractului de finanare Beneficiarul trebuie s in o contabilitate analitic a proiectului i s asigure nregistrri contabile separate i transparente ale implementrii proiectului. Beneficiarul trebuie s pstreze toate nregistrrile/registrele timp de 3 ani de la data nchiderii oficiale a POS CCE. Beneficiarul are obligaia de a pstra i de a pune la dispoziia organismelor abilitate, dup finalizarea perioadei de implementare a proiectului, inventarul asupra activelor dobndite prin Instrumentele Structurale, pe o perioad de 3 ani de la data nchiderii oficiale a POS CCE (n conformitate cu art.90, paragraful 1, litera a) din Regulamentul Comisiei Europene nr. 1083/2006). Beneficiarul are obligaia s acorde dreptul de acces la locurile i spaiile unde se implementeaz sau a fost implementat proiectul, inclusiv acces la sistemele informatice, precum i la toate documentele i fiierele informatice privind gestiunea tehnic i financiar a proiectului. Documentele trebuie s fie uor accesibile i arhivate, astfel nct s permit verificarea lor.

53

Beneficiarul este obligat s informeze Organismul Intermediar cu privire la locul arhivrii documentelor. Beneficiarul are obligaia s furnizeze orice informaii de natur tehnic sau financiar legate de proiect solicitate de ctre Autoritatea de Management, Organismul Intermediar, Autoritatea de Plat/Certificare, Autoritatea de Audit, Comisia European sau orice alt organism abilitat s verifice sau s realizeze auditul asupra modului de implementare a proiectelor cofinanate din instrumente structurale. Beneficiarul are obligaia de a asigura disponibilitatea i prezena personalului implicat n implementarea proiectului pe ntreaga durat a verificrilor. n cazul neregulilor constatate ulterior finalizrii implementrii proiectului, beneficiarul are obligaia s restituie debitul constatat, precum i accesoriile acestuia, respectiv dobnzi, penaliti de ntrziere i alte penaliti, precum i costurile bancare. n cazul nerespectrii obligaiei de restituire a debitului, Autoritatea de Management va sesiza organele competente n vederea declanrii executrii. Recuperarea debitului ca urmare a neregulilor constatate, se realizeaz conform prevederilor OUG nr. 66/2011 privind prevenirea, constatarea i sancionarea neregulilor aprute n obinerea i utilizarea fondurilor europene i/sau a fondurilor publice naionale aferente acestora, cu modificrile i completrile ulterioare.

54

SECIUNEA V - ANEXE LA GHIDUL SOLICITANTULUI

Anexa 1 Cererea de finanare Anexa 2 Lista documentelor nsoitoare la Cererea de finanare Anexa 3 Nota de fundamentare privind cheltuielile cuprinse n bugetele orientative din cererea de finanare Anexa 4 Declaraie privind eligibilitatea TVA aferente cheltuielilor eligibile cuprinse n cererea de rambursare Anexa 5 Declaraie privind conflictul de interese pe parcursul derulrii procedurilor de achiziie Anexa 6 Lista de verificare a conflictului de interese pentru fiecare achiziie realizat n cadrul proiectului Anexa 7 Msurile de informare i publicitate

55

ANEXA 1 LA GHIDUL SOLICITANTULUI FORMULARUL CERERII DE FINANARE

56

MEN OI Cercetare

FORMULARUL CERERII DE FINANARE

PROGRAMUL OPERAIONAL SECTORIAL CRETEREA COMPETITIVITII ECONOMICE


AXA PRIORITAR 2 CDI: Operaiunea 2.2.1

<< TITLUL / ACRONIMUL PROIECTULUI >>

NREGISTRAREA CERERII DE FINANARE (Se completeaz de ctre MEN-OI cercetare) Instituia: Numr de nregistrare electronic: Data nregistrrii : zi......../luna........./an.............

Numr de nregistrare MEN OI Cercetare: Numr sesiune de cereri de proiecte (cod competiie): POSCCE-A2-O2.2.1-2013-1

Numele i prenumele persoanei care nregistreaz:

Semntura:

57

ELEMENTE COMPONENTE ALE FORMULARULUI COMPLET AL CERERII DE FINANARE 1. Informaii privind solicitantul 2. Date despre proiect 3. Concordana cu politicile UE i legislaia naional 4. Pachetul de finanare a proiectului 5. Anexe

58

TITLUL PROIECTULUI

Acronim

0.

INFORMAII SOLICITATE

PRIVIND

TIPUL

ASISTENEI

FINANCIARE

NERAMBURSABILE

Fondul European pentru Dezvoltare Regional Bugetul de stat

1.
1.1

INFORMAII PRIVIND SOLICITANTUL SOLICITANT

Numele organizaiei Cod unic de nregistrare / Cod de nregistrare fiscal Nr. de la Registrul Asociaiilor i Fundaiilor Telefon Adresa potal sediu principal nregistrare n Registrul Potenialilor Contractori Numr de ordine n Registrul Comerului Nu se completeaz Cod CAEN principal Fax Adresa pot electronic DA NU

1.2

TIPUL SOLICITANTULUI: Forma de organizare a solicitantului Anul nfiinrii

Date despre solicitant 2010 Numr de angajai Cifra de afaceri (lei) Venituri realizate din cercetare-dezvoltare (lei) 2011 2012

59

1.3

REPREZENTANTUL LEGAL Funcie Numr de fax Adres pota electronica

Nume Numr de telefon Adres potala

1.4 DIRECTOR DE PROIECT Nume Numr de telefon Adres potala 1.5 BANCA Funcie Numr de fax Adres pota electronica

Banca/ Sucursal Adresa Nr. de cont n format IBAN 1.6 FINANRI NERAMBURSABILE PRIMITE ANTERIOR SAU N PREZENT DIN FONDURI PUBLICE

Solicitantul a mai beneficiat de asisten nerambursabil din fonduri publice sau de mprumut din partea IFI n ultimii 5 ani? DA NU

n caz afirmativ, v rugm specificai urmtoarele informaii pentru maxim 5 proiecte (prezentate n ordinea descresctoare a anului calendaristic n care s-a semnat contractul de finanare): Titlul proiectului i nr. de referin Valoarea proiectului i, n caz de parteneriat, suma alocat solicitantului Anul semnrii contractului de finanare Titlul proiectului i nr. de referin Valoarea proiectului i, n caz de parteneriat, suma alocat solicitantului Anul semnrii contractului de finanare

Sursa de finanare Anul finalizrii

Sursa de finanare Anul finalizrii

60

Titlul proiectului i nr. de referin Valoarea proiectului i, n caz de parteneriat, suma alocat solicitantului Anul semnrii contractului de finanare Titlul proiectului i nr. de referin Valoarea proiectului i, n caz de parteneriat, suma alocat solicitantului Anul semnrii contractului de finanare Titlul proiectului i nr. de referin Valoarea proiectului i, n caz de parteneriat, suma alocat solicitantului Anul semnrii contractului de finanare

Sursa de finanare Anul finalizrii

Sursa de finanare Anul finalizrii

Sursa de finanare Anul finalizrii

Pentru proiectul ce constituie obiectul prezentei cereri de finanare sau componente ale sale a mai fost solicitat sprijin financiar din fonduri publice, inclusiv fonduri UE? DA NU

n caz afirmativ, pentru fiecare solicitare v rugm specificai urmtoarele informaii: Denumirea programului Valoarea proiectului Nr. de nregistrare a proiectului Sursa de finanare

Descriere pe scurt a componentelor pentru care s-a solicitat finanarea

n curs de evaluare Stadiul propunerii

Selectat

Respins

Daca a fost respins, precizai motivul:

Proiectul ce constituie obiectul prezentei cereri de finanare sau componente ale sale a mai beneficiat de

61

sprijin financiar din fonduri publice, inclusiv fonduri UE, n ultimii 5 ani? DA NU

n caz afirmativ, pentru fiecare finanare obinuta v rugm specificai urmtoarele informaii: Denumirea programului Valoarea proiectului Descriere pe scurt a componentelor pentru care s-a obtinut finanarea Nr. de nregistrare a proiectului Sursa de finanare

Stadiul implementrii

n curs de implementare

Finalizat

ntrerupt

Daca implementarea a fost ntrerupt, precizai motivul:

62

2.

DATE DESPRE PROIECT

2.1

ARIA TEMATIC A PROIECTULUI 1. 2. 3. 4. 5. Sntate Agricultur, siguran i securitate alimentar Energie Mediu Materiale, produse i procese inovative

Aria tematic a proiectului

Codul UNESCO al proiectului Proiectul implic activiti de construcie/extindere cldiri Programul Operaional Axa Prioritar Domeniul de intervenie Operaiunea Schema de ajutor de stat POS CCE

DA

NU

AP2: COMPETITIVITATE PRIN CERCETARE - DEZVOLTARE I INOVARE D2.2: Investiii n infrastructura de CDI i dezvoltarea capacitii administrative O2.2.1: Dezvoltarea infrastructurii C-D existente i crearea de noi infrastructuri C-D (laboratoare, centre de cercetare) Nu se aplic.

2.2 LOCAIA PROIECTULUI* Se vor specifica urmatoarele informaii pentru fiecare dintre locaiile propuse pentru implementarea proiectului: Entitatea organizatorica Judeul Adresa *) Precizati entitatea/ entitatile organizatorice din cadrul organizatiei solicitante in care se face investitia (facultate, centru universitar, sectie clinica universitara, sucursala etc) 2.3 DESCRIEREA PROIECTULUI Obiectivul proiectului (se vor enuna obiectivele proiectului i se va explica cum contribuie proiectul la realizarea obiectivelor competiiei) Regiunea Localitatea

63

Justificarea necesitatii implementarii proiectului (se va preciza de ce este necesar acest proiect pentru atingerea obiectivelor i care este valoarea sa adugat din punct de vedere tiintific i economic; se vor prezenta laboratoarele noi/modernizate i tipurile de cercetri avute n vedere; se va preciza contribuia acestei infrastructuri pentru creterea performanei n cercetare i pentru intensificarea colaborrilor internaionale.)

Contextul proiectului (se va preciza dac proiectul pentru care se solicit finanarea este o component a unei infrastructuri mai complexe; se va descrie situaia pe plan naional n domeniu; se va prezenta contextul internaional al proiectului astfel nct s se poat determina nivelul de performan al infrastructurii propuse.)

Descrierea componentelor proiectului (Se va prezenta investitia pentru fiecare locatie, unde este cazul; se vor descrie componentele proiectului exemplu construcie cldire nou, modernizare laboratoare existente, achiziie echipamente de CD, etc; se vor prezenta echipamentele CD cu valori mai mari de 100.000 euro; se vor oferi elemente care s permit aprecierea nivelului de performan a echipamentelor; pe ct posibil se va descrie distribuia naional a unor echipamente similare.)

Descrierea activitilor proiectului (se vor descrie activitile i subactivitile proiectului; acestea vor trebui sa fie corelate cu tabelul 2.6)

Descrierea rezultatelor anticipate n urma implementrii (se vor specifica principalele rezultate ale proiectului; se va corela cu descrierea indicatorilor din 2.7)

Beneficiari direci / indireci (se vor indica grupurile/ entitile care vor beneficia/vizate de rezultatele proiectului, direct sau indirect)

64

2.4 MANAGEMENTUL PROIECTULUI Metodologia de implementare a proiectului (se va prezenta modul n care va fi gestionat implementarea proiectului i aspectele cheie ale implementrii)

Personalul echipei de management Se va prezenta personalul deja angajat n instituie, care va fi implicat n managementul de proiect, i se vor meniona, dac e cazul, posturile libere destinate managementului proiectului (echipa poate cuprinde max. 5 persoane): Crt. Nume / prenume (sau vacant) Funcia Responsabiliti n cadrul proiectului Implicare (nr. persoan lun) ... ... ...

...

...

...

...

...

3 4 5

.... .... ....

.... .... ....

.... .... ....

.... .... ....

Riscuri (se vor prezenta principalele riscuri legate de implementarea proiectului precum i msurile de reducere a acestora)

2.5 DURATA PROIECTULUI

65

Precizai durata proiectului, exprimat n luni12: 2.6 CALENDARUL ACTIVITILOR Studiul de fezabilitate a fost finanat din fonduri publice? DA NU

Completai tabelul de mai jos cu activitile previzionate a se realiza n vederea implementrii proiectului, precum i perioadele cnd acestea se vor realiza, corelate cu metodologia de implementare a proiectului i seciunea 2.3- Descrierea activitilor proiectului:

Crt. Activitate

De la. (nr lun de la nceperea proiectului)

Pana la. (nr lun de la nceperea proiectului)

Activiti de modernizare/extindere/ construcie imobile (se vor detalia mai jos pe subactivitile implicate, dup caz)

1.1 1.2 1.3 1.4

Proiect de execuie Obinere autorizaie de construcie Pregtirea documentaiei de achiziie Procedura de achiziie de lucrri de construcie / extindere / modernizare Faza de construcie/ extindere / modernizare (pot exista mai multe faze, dup caz) Dare n folosin Achiziie echipamente i active necorporale CD Pregtire documentaie de achiziie Procedura de achiziie echipamente i active necorporale CD Instalare i punere n funciune echipamente

1.5

1.6 2

2.1 2.2

2.3

12 n estimarea duratei proiectului nu se vor lua n calcul activit ile preliminare, anterioare semnrii contractului de

finanare. Perioada de implementare, care include durata proiectului, precum i un termen de max. 45 de zile calendaristice n care beneficiarul va efectua toate plaile aferente activitilor proiectului, nu poate depi data de 1 iulie 2015

66

... 4

................................... Management de proiect (inclusiv informare i publicitate privind proiectul, care se va detalia la punctul 2.14)

2.7

INDICATORI Completai valoarea prognozat a indicatorilor de realizare i de rezultat din tabel.

INDICATORI

Valoare la nceputul perioadei de implementare

Valoare la sfritul perioadei de implementare

Indicatori de realizare Laboratoare CD modernizate ca urmare a proiectului (numr) Laboratoare CD nou create prin proiect (numr) Echipamente CD n valoare de peste 100.000 euro achiziionate pe proiect (numr) Suprafa modernizat/construit (metri ptrai) ... ... Indicatori de rezultat Locuri de munca create n CD datorit proiectului (numr) Contribuia privat (eligibil i neeligibil) a solicitantului la proiect (Lei) Proiecte internaionale n care va fi implicat infrastructura (numr) ... ... 2.8 PARTENERII IMPLICAI N DERULAREA PROIECTULUI Nu se completeaz pentru aceast competiie. 0 0 0 0 0

67

2.9 RELAIA CU ALTE PROGRAME / STRATEGII / PROIECTE / ALTE DOCUMENTE RELEVANTE

Crt

Tip (program/strategie /proiect/altele)

DENUMIRE

MOD DE RELAIONARE

1. 2. 3. ....

2.10

TAXA PE VALOAREA ADUGAT Organizaia este pltitoare de TVA? DA NU

Exist activiti n cadrul proiectului pentru care solicitai finanare conform prezentei cereri, pentru care organizaia este pltitoare de TVA ? DA NU

2.11 PROIECT GENERATOR DE VENIT Nu se completeaz 2.12 SUSTENABILITATEA PROIECTULUI Sustenabilitatea financiar (se va prezenta modul n care infrastructura realizat va fi susinut financiar dup ncetarea finanrii solicitate prin prezenta cerere de finanare, capacitatea de a asigura operarea i intreinerea investiiei dup finalizare: entiti responsabile, fonduri, activiti, orizont de timp)

68

Sustenabilitatea instituional (se va prezenta pe scurt colectivul ce va folosi infrastructura i se vor anexa CV-urile; se vor preciza posturile de cercetare nou-create, profilul acestora i sursele de finanare; se va descrie suportul tehnic i administrativ asigurat de instituie pentru noile laboratoare)

2.13 IMPACTUL ASISTENEI FINANCIARE NERAMBRSABILE ASUPRA IMPLEMENTRII PROIECTULUI Asistena financiar nerambursabil pe care o solicitai va avea rolul s: a) accelereze implementarea proiectului DA NU

(dac da, se va justifica)

b) este esenial pentru implementarea proiectului DA NU

(dac da, se va justifica)

2.14 INFORMARE I PUBLICITATE Prezentai detalii privind msurile propuse de informare i publicitate n legtur cu asistena financiar nerambursabil. (Vor fi incluse urmatoarele tipuri de activiti de informare i publicitate: anun de pres ntr-un ziar regional i/sau local privind nceperea proiectului, anun de pres la nchiderea proiectului cu menionarea rezultatelor obinute, precum i editarea sau afisarea de: brosuri, pliante, panouri, etichete etc) Activitatea de informare i publicitate (v rugm descriei pe scurt) 4.1 4.2 Durata estimat/ Perioada Costuri estimate

69

3.

CONCORDANA CU POLITICILE UE I LEGISLAIA NAIONAL

3.1 PRINCIPIUL POLUATORUL PLTETE (v rugm s explicai modul n care proiectul va respecta principiul poluatorul pltete, dac este cazul; n cazul n care proiectul nu respect acest principiu, v rugm s prezentai motivele pentru aceasta)

3.2 DEZVOLTAREA DURABIL (v rugm s explicai modul n care proiectul contribuie la respectarea principiului privind dezvoltarea durabil)

3.3 EGALITATEA DE ANSE (v rugm subliniai modul n care principiul privind egalitatea de anse a fost integrat n elaborarea i implementarea proiectului, fie n activitile fie n managementul proiectului, menionnd orice component specific care arat acest lucru)

3.4 ACHIZIII PUBLICE V rugm s completai formularul privind programul achiziiilor publice:

Nr. crt.

Obiectul contractului/ acordului-cadru

Valoarea estimat (Lei)

Procedura aplicat

Data estimat pentru nceperea procedurii*

Data estimat pentru finalizarea procedurii*

Conform legislaiei n vigoare la data lansrii .... procedurii * Se va completa cu nr. lunii (ex. a treia lun) de la semnarea contractului de finanare 1 2 3 NOT: Pentru achiziiile publice efectuate nainte de semnarea contractului de finanare, dar dup 1 ianuarie 2007, (cu respectarea OUG 34/2006, cu completrile i modificrile ulterioare) tabelul se va completa cu valorile reale, nu cele estimate, i cu datele calendaristice de derulare a procedurii.

70

4. PACHETUL DE FINANARE A PROIECTULUI 4.1 DETALIEREA COSTURILOR PROIECTULUI PE FIECARE CATEGORIE DE CHELTUIAL nscrierea valorilor pe fiecare categorie de cheltuial se va face n lei, corelat cu capitolul 2.4 din Ghidul Solicitantului i cu datele din studiul de fezabilitate. TVA se trece n totalitate n seciunea categorii de cheltuieli integral neeligibile, dac TVA este deductibil.

Cod

Denumire cheltuial

Valoare cheltuial

Intensitatea Valoare Valoare interveniei eligibil* neeligibil publice 4 5 6

Valoarea asistenei financiare nerambursabile 7

2 Cheltuieli pentru achiziia de teren* Cheltuieli pentru amenajarea terenului Cheltuieli pentru amenajarea terenului pentru protecia mediului Cheltuieli pentru asigurarea utilitilor necesare obiectivului Cheltuieli pentru proiectare13 Cheltuieli cu organizarea procedurilor de achiziie public Cheltuieli pentru consultan i expertiz Cheltuieli pentru asisten tehnic Cheltuieli pentru construcii i instalaii Cheltuieli pentru montaj utilaje tehnologice Cheltuieli pentru achiziia de instalaii i utilaje

CHELTUIELI ELIGIBILE DIRECTE

13

Realizarea studiului de fezabilitate anexat cererii de finanare este cheltuial eligibil i se poate declara la acest capitol numai dac nu a fost finanat din fonduri publice i a avut loc dup 1 ianuarie 2007.

71

Cheltuieli pentru organizarea de antier Cheltuieli pentru plata cotelor legale Cheltuieli diverse i neprevzute pentru proiectele de infrastructur* Cheltuieli pentru darea n exploatare Cheltuieli pentru achiziionarea de cldiri i spaii Cheltuieli pentru nchirieri de echipamente i utilaje, altele dect pentru CD Cheltuieli pentru dotri (mijloace fixe sau obiecte de inventar) Cheltuieli pentru achiziia de active fixe necorporale Cheltuieli de informare i publicitate pentru proiect Cheltuieli aferente managementului de proiect*
TOTAL CHELTUIELI ELIGIBILE DIRECTE

CHELTUIELI ELIGIBILE INDIRECTE Cheltuieli generale de administraie* TOTAL PARIAL CHELTUIELI INTEGRAL NEELIGIBILE 1 2 3 Taxa pe valoarea adugat Cheltuiala 1 Cheltuiala 2 .. 72

TOTAL CHELTUIELI NEELIGIBILE TOTAL GENERAL (Total buget proiect) (Valoare eligibil total) (Valoare neeligibil total) (Valoare asisten nerambursabil)

*) Reguli de eligibilitate: a. achiziia terenului (fr construcii) este eligibil numai pn la 10% din valoarea eligibila a proiectului (HG 759/2007) i numai dac s-a realizat dup 1 ianuarie 2007 (la momentul depunerii acestei propuneri trebuie s existe act de proprietate asupra terenului). Regula de eligibilitate se aplic i n cazul n care se achiziioneaz o cldire n scopul demolrii acesteia i utilizrii terenului (HG 759/2007); b. cheltuielile diverse i neprevzute pentru proiectele de infrastructur nu trebuie s depeasc 10% din cuantumul urmtorelor tipuri de cheltuieli: cheltuieli pentru amenajarea terenului; cheltuieli pentru amenajarea terenului pentru protecia mediului; cheltuieli pentru asigurarea utilitilor necesare obiectivului; cheltuieli pentru proiectare (cu excepia cheltuielilor pentru expertize, cercetri i audit energetic); cheltuieli cu organizarea procedurilor de achiziie public; cheltuieli pentru consultan (cu excepia consultanei pentru studii i analize necesare pe perioada de implementare a proiectului i consultanei tehnice, financiare sau juridice); cheltuieli pentru asisten tehnic (cu excepia serviciilor pentru instalarea i punerea n funciune a echipamentelor, servicilor de asisten tehnic pentru contabilitate i studii/analize necesare pe perioada de implementare a proiectului i serviciilor de audit financiar extern i certificare); cheltuieli pentru construcii i instalaii; cheltuieli pentru montaj utilaje tehnologice; cheltuieli pentru achiziia de instalaii i utilaje; cheltuieli pentru dotri care pot intra n categoria mijloacelor fixe sau a obiectelor de inventar (OM 2508/2007). c. cheltuielile aferente managementului de proiect sunt eligibile pn la 10% din valoarea eligibila a proiectului, dar nu mai mult de 2.000.000 Lei (OM 2508/2007). Se pot asigura din fonduri publice costuri de personal pentru max. 5 persoane; d. cheltuielile generale de administraie sunt eligibile n limita a 1% din costurile directe eligibile ale proiectului (OM 2508/2007). e. In cazul n care solicitantul depune o declaraie privind nedeductibilitatea TVA aferente cheltuielilor eligibile incluse n bugetul proiectului, atunci, calculul cheltuielilor eligibile (col.4) se face cu TVA. In acest caz, valoarea TVA deductibile corespunztoare cheltuielilor integral neeligibile este zero.

73

4.2 PACHETUL DE FINANARE A PROIECTULUI Prezentai detalierea surselor de finanare ale proiectului, conform tabelului: NR. CRT. I (I=II+III) II III III.1 SURSE DE FINANARE VALOAREA TOTAL A PROIECTULUI VALOAREA NEELIGIBIL A PROIECTULUI VALOAREA ELIGIBIL A PROIECTULUI ASISTEN FINANCIAR NERAMBURSABIL SOLICITAT CONTRIBUIA ELIGIBIL A SOLICITANTULUI Contribuia n numerar Contribuia n natur mprumut Nu este cazul VALOARE (lei)

III.2

III.2.1 III.2.2 III.2.3

74

5 LISTA ACTIVELOR CORPORALE DE ACHIZIIONAT PRIN PROIECT (Denumire, principale caracteristici tehnice)

75

6. ANEXE

CV-urile persoanelor implicate n managementul proiectului (max. 5) Se va completa pentru membrii echipei de management cte un CV de max. 1 pagin pe modelul urmtor: Acronimul Proiectului: Funcia n cadrul Proiectului: 1. Nume: 2. Prenume: 3. Data i locul naterii: 4. Cetenie: 5. Stare civil: 6. Studii: Instituia

Perioada

Grade sau diplome obinute

7. Titlul tiinific: 8. Experiena profesional: Instituia

Perioada

Funcia

Descriere

9. Limbi strine cunoscute: 10. Competene n domeniul investiiilor: 11. Alte specializri i calificri: 12. Experiena acumulat (n special managerial) n alte programe/proiecte naionale/internaionale: Programul/Proiectul Funcia Perioada Bugetul administrat

13. Alte meniuni: Declar pe proprie rspundere c datele prezentate sunt n conformitate cu realitatea. Data completrii:

76

CV-urile personalului care va opera i utiliza infrastructura (max. 10) Se va completa pentru personalul care va opera i utiliza infrastructura cte un CV de max. 2 pagini pe modelul urmtor: Funcia n cadrul Proiectului: 1. Nume: 2. Prenume: 3. Data i locul naterii: 4. Cetenie: 5. Stare civil: 6. Studii: Instituia

Perioada

Grade sau diplome obinute

7. Titlul tiinific: 8. Experiena profesional: Instituia

Perioada

Funcia

Descriere

9. Limbi strine cunoscute: 10. Brevete de invenii (maxim cinci): 11. Lucrri publicate (maxim cinci lucrri, cele mai relevante pentru activitile ce urmeaz a fi desfaurate cu infrastructura ce face obiectul proiectului): 12. Membru al asociaiilor profesionale: 13. Specializri i calificri: 14. Experiena acumulat (inclusiv managerial) n alte programe/proiecte naionale/internaionale: Programul/Proiectul Funcia Perioada

15. Domeniile i topicile de cercetare care vor fi abordate cu infrastructura dezvoltata pe proiect:

Declar pe proprie rspundere c datele prezentate sunt n conformitate cu realitatea. Data completrii:

77

ANEXA 2 A GHIDULUI SOLICITANTULUI LISTA DOCUMENTELOR INSOITOARE LA CEREREA DE FINANARE

Hotrrea Senat/AGA/CA de aprobare a investitiei i, daca e cazul, a contribuiei financiare a solicitantului Strategia de Dezvoltare Instituional care include proiectul de investitii Certificatul de urbanism (nu este cazul pentru proiectele care au numai achiziii de echipamente) Titlu de proprietate pentru teren/cldire sau act de concesiune sau act privind dreptul de administrare (unde este cazul) i ncheiere de intabulare, mpreuna cu: Declaraie pe propria rspundere c terenul/cldirea nu face obiectul unui litigiu Contracte de nchiriere pentru spaii/cldiri, nregistrate la Administraia Financiar (unde este cazul) Studiu de fezabilitate ( pe CD) Declaraia solicitantului ca ndeplinete condiiile de eligibilitate (organizaie de cercetare) Declaraia solicitantului cu privire la evitarea dublei finanri Declaraia de certificare a aplicaiei Declaraie privind eligibilitatea/nedeductibilitatea TVA aferente cheltuielilor eligibile incluse n bugetul proiectului propus spre finanare din instrumente structurale (pentru solicitanii nepltitori de TVA) Not de fundamentare privind valorile cuprinse n bugetele orientative din cererea de finanare (pe hrtie i nregistrat pe CD mpreun cu Studiul de fezabilitate) Raport de evaluare a costului de achiziie al terenului efectuat de un evaluator independent autorizat, care confirm c valoarea acestuia nu excede valoarea de pia (unde este cazul) Raport de evaluare a costului de achiziie al imobilului realizat de un evaluator independent autorizat, care confirm c valoarea acestuia nu excede valoarea de pia i c imobilul respect condiiile tehnice prevzute n legislaia naional (unde este cazul) Document de autorizare al expertului

Document nsoitor Document nsoitor Document nsoitor Document nsoitor

Document nsoitor Document nsoitor Document nsoitor Document nsoitor Document nsoitor Document nsoitor

Document nsoitor Document nsoitor Document nsoitor

Document nsoitor

78

Act de nfiinare a instituiei, n vigoare (HG sau alt act normativ) Act normativ privind organizarea de secii clinice universitare n cad rul spitalului clinic (institutului sau centrului medical) Act normativ de acreditare, n vigoare (pentru instituii de nvmnt superior) Regulament/ Statut de organizare i funcionare, n vigoare (aprobat) Certificat de nregistrare la Registrul Comerului (unde este cazul) Statut i act juridic de nfiinare a instituiei Certificat de nregistrare la Registrul Comerului (unde e cazul) Extras de la Registrul Comerului cu informaii despre acionari, capital social (unde e cazul) Bilanurile oficiale pe ultimii 2 ani, inclusiv Contul de Profit i Pierdere CV-urile persoanelor implicate n managementul proiectului i ale persoanelor care vor opera i utiliza infrastructura

Document nsoitor

RPC

nregistrate mpreun cu cererea de finanare

79

ANEXA 2.1 A GHIDULUI SOLICITANTULUI

Declaraie de eligibilitate (privind ncadrarea n definiia organizaiei de cercetare)


Subsemnatul/ subsemnata, . (numele i prenumele reprezentantului legal al instituiei solicitante), n calitate de (funcia reprezentantului legal al instituiei solicitante) al ... .. (denumirea instituiei solictante), declar pe proprie rspundere c urmtoarele condiii sunt ndeplinite simultan: 1. Organizaia pe care o reprezint este organizaie de cercetare*, dup cum urmeaz:


2.

Instituie de nvmnt superior**;

Instituie cu activitate principal cercetarea-dezvoltarea, aa cum reiese din statut sau din actul juridic de nfiinare; Toate profiturile sau veniturile excedentare sunt reinvestite n activiti de cercetare, diseminare sau educaie (conform actului de constituire sau al statutului);

3.

Nu exist ageni economici care pot exercita influen asupra organizaiei de cercetare;

Exist ageni economici care pot exercita influen asupra organizaiei de cercetare (ca acionari sau ca membri), dar acetia nu au acces preferenial la capacitile de cercetare ale organizaiei, i nici la rezultatele cercetrii; 4.

Organizaia desfoar exclusiv activiti non-economice***;

n afara activitii non-economice principale, organizaia desfoar i activiti economice****, dar n bilan sau n balana cu situaia analitic, activitile non-economice, costurile i finanarea acestora sunt prezentate separat de activitile economice. Declaraie pe proprie rspundere, sub sanciunile aplicate faptei de fals n acte publice. Data zi...../lun......./an................ Nume (litere mari de tipar) Semntur i tampil (Reprezentant Legal) Funcia ocupat n organizaie

80

*) Organizaie de cercetare este o entitate, indiferent de statutul sau legal (de drept public sau privat) sau de modalitile de finanare, al crei scop principal este de a conduce activiti de cercetare fundamental, cercetare industrial sau dezvoltare experimental, i de a disemina rezultatele sale prin publicaii, educaie, sau activiti de transfer tehnologic. Toate profiturile/veniturile excedentare sunt reinvestite n aceste activiti, diseminarea rezultatelor sau activitatea de educaie. Agenii economici care pot exercita o influen asupra unei astfel de organizaii, n calitate de, spre exemplu, acionari sau membri, nu vor beneficia de acces preferenial la capacitatile de cercetare ale acestei entiti sau la rezultatele cercetrii generate de aceasta. **) Inclusiv spitalele clinice de stat cu secii universitare definite in Legea privind reforma n domeniul sntii nr 95/2006 cu modificrile i completrile ulterioare dup cum urmeaz: Spitalul clinic este spitalul care are n componen secii clinice universitare care asigur asisten medical, desfoar activitate de nvmnt, cercetare tiinific-medical i de educaie continu, avnd relaii contractuale cu o instituie de nvmnt medical superior acreditat. Institutele, centrele medicale i spitalele de specialitate, care au n componen o secie clinic universitar sunt spitale clinice. Institutele i centrele medicale clinice sunt uniti de asisten medical de specialitate n care se desfoar i activitate de nvmnt i cercetare tiinific-medical, de ndrumare i coordonare metodologic pe domeniile lor de activitate, precum i de educaie medical continu. Seciile clinice universitare sunt seciile de spital n care se desfoar activiti de asisten medical, nvmnt medical, cercetare tiinific-medical i de educaie medical continu (EMC). n aceste secii este ncadrat cel puin un cadru didactic universitar, prin integrare clinic. . ***) Prin activiti non-economice se neleg: - Activiti educaionale pentru perfecionarea resurselor umane; - Activiti CD independente sau n colaborare, pentru extinderea i mai buna nelegere a cunotintelor; - Diseminarea rezultatelor cercetrii; - Activiti de transfer tehnologic (vnzarea de licene, crearea de spin -off-uri sau alte forme de management al cunoaterii, create de organizaiile de cercetare), dac sunt de natur intern, i toate veniturile din aceste activiti sunt reinvestite n activitile principale ale organizaiei de cercetare. Prin natur intern se neleg situaiile n care managementul cunoaterii n cadrul organizaiilor de cercetare este realizat fie de un departament al acesteia, fie de alt form de organizare subordonat organizaiei de cercetare n cauz, sau n colaborare cu alt organizaie de cercetare. Contractarea de astfel de servicii, de la teri, prin achiziii publice, nu afecteaz natura intern a acestor activiti. ****) Contractele cu industria, activitile de consultan i de nchiriere a infrastructurii sunt activiti economice.

81

ANEXA 2.2 A GHIDULUI SOLICITANTULUI - Model pentru declaraia privind terenul/cldirea -

Subsemnatul/

subsemnata,

(numele

prenumele

reprezentantului legal al instituiei solicitante), n calitate de (funcia reprezentantului legal al instituiei solicitante) al ... .. (denumirea instituiei solicitante), declar pe proprie rspundere c (se va completa dup caz) terenul din ...................................................................................................... / cldirea din ............................................................................................................ pe care se va face investiia propus n proiectul cu titlul ........................................................, depus la Competiia din anul2013, avnd codul POSCCE-A2-O2.2.1-2013-1, ndeplinete cumulativ urmtoarele condiii: - nu face obiectul unor litigii n curs de soluionare la instanele judectoreti, cu privire la situaia juridic, - nu face obiectul revendicrilor potrivit unor legi speciale n materie sau dreptului comun. n cazul aprobrii proiectului pentru finanare, la semnarea contractului, infrastructura (teren/cldire) necesar implementrii proiectului de construcie/modernizare/extindere va fi liber de orice sarcini i servitui. Declaraie pe proprie rspundere, sub sanciunile aplicate faptei de fals n acte publice.

Data zi...../lun......./an................

(Reprezentant Legal) Funcia ocupat n organizaie Nume (litere mari de tipar) Semntur i tampil

82

ANEXA 2.3 A GHIDULUI SOLICITANTULUI

Declaraie privind evitarea dublei finanri din fonduri publice


Subsemnatul/ subsemnata, . (numele i prenumele

reprezentantului legal al instituiei solicitante), n calitate de (funcia reprezentantului legal al instituiei solicitante) al ... .. (denumirea instituiei solicitante), declar pe proprie rspundere c activitile i cheltuielile propuse spre finanare n cadrul proiectului cu titlul: ............................................................................................. depus la Competitia din anul ..., avnd codul ....................., nu sunt i nu au fost finanate din alte surse publice. Declaraie pe proprie rspundere, sub sanciunile aplicate faptei de fals n acte publice.

Data zi...../lun......./an................

(Reprezentant Legal) Funcia ocupat n organizaie Nume (litere mari de tipar) Semntur i tampil

83

ANEXA 2.4 A GHIDULUI SOLICITANTULUI

Declaraia de certificare a aplicaiei


Subsemnatul/subsemnata . (numele i prenumele reprezentantului legal al instituiei solicitante), n calitate de (funcia reprezentantului legal al instituiei solicitante) al ... .. (denumirea instituiei solicitante),

confirm c cererea de finanare cu titlul ..............................................., acronimul .................. i numrul de nregistrare electronic ........................, este aferent propunerii depus la competiia POSCCE-A2-O2.2.1-2013-1 de ctre instituia pe care o reprezint. Confirm c informaiile incluse n cererea de finanare menionat, precum i detaliile prezentate n documentele anexate sunt corecte i asistena financiar pentru care am aplicat este necesar proiectului pentru a se derula conform descrierii. Confirm c propunerea de proiect depus este n acord cu prioritile strategiei noastre de dezvoltare instituional. De asemenea, confirm c nu am la cunotin nici un motiv pentru care proiectul ar putea s n u se deruleze sau ar putea fi ntrziat. neleg c dac cererea de finanare nu este complet cu privire la toate detaliile i aspectele solicitate, inclusiv aceast seciune, propunerea ar putea fi respins.

Declaraie pe proprie rspundere, sub sanciunile aplicate faptei de fals n acte publice.

Data zi...../lun......./an................

(Reprezentant Legal) Funcia ocupat n organizaie Nume (litere mari de tipar) Semntur i tampil 84

ANEXA 2.5 A GHIDULUI SOLICITANTULUI Declaraie privind eligibilitatea TVA aferente cheltuielilor eligibile incluse n bugetul proiectului propus spre finanare din instrumente structurale

A. Datele de identificare a persoanei juridice ______________________________________________________________________________ | _________________________ | | Codul de identificare |_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_| | | __________________________________________________________ | | Denumirea |__________________________________________________________| | | | | Domiciliul fiscal | | ______________ __________________ __________ | | Judeul |______________| Localitatea |__________________| Strada |__________|| | __ ________ __ _________________ | | Ap. |__| Codul potal |________| Sectorul |__| Telefon |_________________| | | ___________________ _______________________ | | Fax |___________________| E-mail |_______________________| | |______________________________________________________________________________| B. Datele de identificare a proiectului ______________________________________________________________________________ | _______________________________________________________ | | Titlul proiectului |_______________________________________________________| | | ___________________________________________ | | Numele programului operaional |___________________________________________| | | _______________________________________________ | | Axa prioritar |_______________________________________________| | | ____________________________________________ | | Domeniul major de intervenie |____________________________________________| | | _______________________________________________ | | Data depunerii proiectului |_______________________________________________| | |______________________________________________________________________________| C. ......................................................................, (numele i statutul juridic ale beneficiarului) solicitant de finanare pentru proiectul menionat mai sus, la ............................................................................., (numele autoritii de management/organismului intermediar) n conformitate cu prevederile Legii nr. 571/2003 privind Codul fiscal, cu modificrile i completrile ulterioare (Codul fiscal), declar c m ncadrez n urmtoarea categorie de persoane din punctul de vedere al regimului de TVA aplicabil: a) [ ] persoan nenregistrat n scopuri de TVA, conform art. 153 din Codul fiscal; b) [ ] persoan nregistrat n scopuri de TVA, conform art. 153 din Codul fiscal. D. ......................................................................, (numele i statutul juridic ale beneficiarului) solicitant de finanare pentru proiectul menionat mai sus, la ............................................................................., (numele autoritii de management/organismului intermediar) n conformitate cu prevederile Codului fiscal, declar c pentru achiziiile din cadrul proiectului cuprinse n tabelul de mai jos TVA este nedeductibil.

85

______________________________________________________________________________ |Nr. | Achiziia | Scopul achiziiei/Activitatea prevzut n | |crt.| | cadrul proiectului*1) | |____|_______________|_________________________________________________________| | | | | |____|_______________|_________________________________________________________| | | | | |____|_______________|_________________________________________________________| | | | | |____|_______________|_________________________________________________________| | | | | |____|_______________|_________________________________________________________| | | | | |____|_______________|_________________________________________________________| | | | | |____|_______________|_________________________________________________________| | | | | |____|_______________|_________________________________________________________| | | | | |____|_______________|_________________________________________________________| | | | | |____|_______________|_________________________________________________________| | | | | |____|_______________|_________________________________________________________| | | | | |____|_______________|_________________________________________________________| | | | | |____|_______________|_________________________________________________________| | | | | |____|_______________|_________________________________________________________| | | | | |____|_______________|_________________________________________________________| | | | | |____|_______________|_________________________________________________________| *1) Atenie! Se va completa cu aceleai informaii corespunztoare din cererea de finanare. ___________________ Numele i prenumele*): |___________________| _______ ___________________ Semntura i tampila |_______| Funcia: |___________________| *) Se va completa de ctre reprezentantul legal al solicitantului sau o persoan abilitat s reprezinte solicitantul.

86

ANEXA 3 A GHIDULUI SOLICITANTULUI Nota de fundamentare privind valorile cuprinse n bugetele orientative din cererea de finanare Nota de fundamentare trebuie s conin: - Justificri/fundamentri pentru valorile solicitate (pentru lucrri i bunuri din cererea de finanare depus); - Preurile orientative care au stat la baza fundamentrilor; - Oferte de pre (ataate ca documente nsoitoare) care au stat la baza stabilirii bugetelor orientative. Denumire cheltuial Pre (lei) Numr (dac este cazul) Ofert

Cod

Justificare/ Fundamentare

1. 2. 3

4 5 6 7 8 9. 10 11

12 13

Cheltuieli pentru achiziia de teren Cheltuieli pentru amenajarea terenului Cheltuieli pentru amenajarea terenului pentru protecia mediului Cheltuieli pentru asigurarea utilitilor necesare obiectivului Cheltuieli pentru proiectare Cheltuieli cu organizarea procedurilor de achiziie public Cheltuieli pentru consultan i expertiz Cheltuieli pentru asisten tehnic Cheltuieli pentru construcii i instalaii Cheltuieli pentru montaj utilaje tehnologice Cheltuieli pentru achiziia de instalaii i utilaje * - Utilaj 1 - Utilaj 2 - ... Cheltuieli pentru organizarea de antier Cheltuieli pentru plata cotelor legale 87

14

15 16 17

18

19

20 21

Cheltuieli diverse i neprevzute pentru proiectele de infrastructur Cheltuieli pentru darea n exploatare Cheltuieli pentru achiziionarea de cldiri i spaii Cheltuieli pentru nchirieri de echipamente i utilaje, altele dect pentru CD* - Echipament 1 - Echipament 2 - Cheltuieli pentru dotri (mijloace fixe sau obiecte de inventar)* - Echipament 1 - Echipament 2 - Cheltuieli pentru achiziia de active fixe necorporale* ... ... Cheltuieli de informare i publicitate pentru proiect Cheltuieli aferente managementului de proiect

Not: *) Cheltuielile vor fi detaliate pe echipamente, utilaje, licene sau alte elemente specifice

fiecrei categorii de cheltuieli, dac este cazul.

88

ANEXA 4 A GHIDULUI SOLICITANTULUI Declaraie privind eligibilitatea TVA aferente cheltuielilor eligibile cuprinse n cererea de rambursare
I*i).A. Datele de identificare a persoanei juridice ______________________________________________________________________________ | _________________________ | | Codul de identificare |_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_| | | __________________________________________________________ | | Denumirea |__________________________________________________________| | | | | Domiciliul fiscal | | ______________ __________________ __________ | | Judeul |______________| Localitatea |__________________| Strada |__________|| | __ ________ __ _________________ | | Ap. |__| Codul potal |________| Sectorul |__| Telefon |_________________| | | ___________________ _______________________ | | Fax |___________________| E-mail |_______________________| | |______________________________________________________________________________| B. Datele de identificare a proiectului ______________________________________________________________________________ | _______________________________________________________ | | Titlul proiectului |_______________________________________________________| | | ___________________________________________ | | Numele programului operaional |___________________________________________| | | _______________________________________________ | | Axa prioritar |_______________________________________________| | | ____________________________________________ | | Domeniul major de intervenie |____________________________________________| | | _______________________________________________ | | Data depunerii proiectului |_______________________________________________| | | ______________________________________________________ | | Cod SMIS proiect |______________________________________________________| | |______________________________________________________________________________| C. ......................................................................, (numele i statutul juridic ale beneficiarului) solicitant de finanare pentru proiectul menionat mai sus, la ............................................................................., (numele autoritii de management/organismului intermediar) n conformitate cu prevederile Legii nr. 571/2003 privind Codul fiscal, cu modificrile i completrile ulterioare (Codul fiscal), declar c m ncadrez n urmtoarea categorie de persoane din punctul de vedere al regimului de TVA aplicabil: a) [ ] persoan nenregistrat n scopuri de TVA, conform art. 153 din Codul fiscal; b) [ ] persoan nregistrat n scopuri de TVA, conform art. 153 din Codul fiscal. D. ......................................................................, (numele i statutul juridic ale beneficiarului) solicitant de finanare pentru proiectul menionat mai sus, la B. ............................................................................., (numele autoritii de management/organismului intermediar) n conformitate cu prevederile Codului fiscal, declar c pentru achiziiile din cadrul proiectului cuprinse n tabelul de mai jos TVA este nedeductibil

89

Nr. crt

Nr i data facturii

Denumirea furnizorului/ prestatorului

Codul de nregistrare n scop de TVA al furnizorului

Valoarea facturii

Din care valoare TVA

Numele i prenumele*): |___________________| _______ ___________________ Semntura i tampila |_______| Funcia: |___________________| *) Se va completa de ctre reprezentantul legal al solicitantului sau o persoan abilitat s reprezinte solicitantul. II*ii). E. Certificat de organul fiscal, n baza Certificatului nr. ............... din data de ......................... __________________ Numele i prenumele**): |__________________| _______ __________________ Semntura i tampila |_______| Funcia: |__________________| **) Se va completa de ctre reprezentantul legal al organului fiscal competent din subordinea Ageniei Naionale de Administrare Fiscal. -----------*i) Se va completa de ctre solicitant. *ii) Se va completa de ctre reprezentanii Ageniei Naionale de Administrare Fiscal/direciei generale a finanelor publice.

90

ANEXA 5 LA GHIDULUI SOLICITANTULUI

Declaraie ( 14 privind conflictul de interese pe parcursul derulrii procedurilor de achiziie Subsemnatul/subsemnata, . (numele i prenumele), n calitate de reprezentant legal al (denumirea instituiei beneficiarului) deinnd funcia de .. (denumirea funciei deinute n cadrul instituiei beneficiarului), declar pe proprie rspundere c, pentru procedura de achiziie finalizat cu Contractul nr. ........... /................ <se completeaz nr. i data contractului de achiziie>, ncheiat n cadrul proiectului cu titlul: ............................................................................................. , avnd ID ..............., SMIS ......................., Contract de finanare nr. <se completeaz nr. i data contractului de achiziie>, nu se nregistreaz conflictul de interese, aa cum este el definit n art. 14 (15 din Ordonan de urgen nr. 66 din 29 iunie 2011 privind prevenirea, constatarea i sancionarea neregulilor aprute n obinerea i utilizarea fondurilor europene i/sau a fondurilor publice naionale aferente acestora, publicat n MO nr. 461 din 30 iunie 2011. Declar totodat c am solicitat membrilor echipei de evaluare depunerea, n cadrul procedurii de achiziie, a unei declaraii conform creia acetia nu se afl n conflict de interese cu ofertanii. La prezenta declaraie anexez Lista de verificare a conflictului de interese, completat i semnat pentru fiecare achiziie realizat n cadrul proiectului care face parte integrant din prezenta declaraie. Declaraie pe proprie rspundere, sub sanciunile aplicate faptei de fals n acte publice, conform Codului Penal, art. 292 cu privire la falsul n declaraii. Data Legal) Funcia ocupat n organizaie zi...../lun......./an................ Nume si prenume Semntur i tampil
Declaratia se va anexa Cererii de rambursare i se va completa numai de beneficiarii privai care un sunt autoriti contractante
14 15

(Reprezentant

ART. 14 (1) Pe parcursul aplicrii procedurii de achiziie, beneficiarii persoane fizice/juridice de drept privat au obligaia de a lua toate msurile necesare pentru a evita situaiile de natur s determine apariia unui conflict de interese, i anume a situaiei n care exist legturi ntre structurile acionariatului beneficiarului i ofertanii acestuia, ntre m embrii comisiei de evaluare i ofertani sau n care ofertantul ctigtor deine pachetul majoritar de aciuni n dou firme participante pentru acelai tip de achiziie.

91

ANEXA 6 LA GHIDULUI SOLICITANTULUI

Lista de verificare a conflictului de interese pentru fiecare achiziie realizat n cadrul proiectului (Anex la Declaraia conflictului de interese)
Axa prioritar: Domeniu de intervenie: Codul proiectului (ID/SMIS): Nr. i data contractului de finanare: Titlul proiectului: Denumire beneficiar: Denumire achiziie: Nr. i data contractului de achiziie: Denumire contractor/CUI: Denumire subcontractor/CUI Valoarea contractului (fr TVA):

Nr. crt. A. 1 2 3

Obiectul verificrii DA NU Nu se aplic Nume i Prenume Comentarii

B. 1 2 3 4 C.

1 2 3 4 D. 1. 2.

Ofertanti, beneficiar Exist legturi ntre structurile acionariatului beneficiarului i ofertanii acestuia Exist legturi ntre membrii comisiei de evaluare i ofertani Ofertantul ctigtor deine pachetul majoritar de aciuni n dou firme participante pentru acelai tip de achiziie Reprezentantul legal al beneficiarului : Nume i Prenume -este acionar al contractorului/ subcontractorului -este administrator al contractorului/ subcontractorului -este cenzor al contractorului/ subcontractorului -are legtura evident (nume) cu reprezentantul legal al contractorului/ subcontractorului Membrii consiliului de administraie (se Nume i Prenume completeaz pentru fiecare membru al consiliului de administraie,dac este cazul): -sunt acionari ai contractorului/ subcontractorului -sunt administratori ai contractorului/ subcontractorului -sunt cenuzori ai contractorului/ subcontractorului -au legatur evident (nume) cu reprezentantul legal al contractorului/ subcontractorului Imputernicitul reprezentantului legal : Nume i Prenume -este acionar al contractorului/ subcontractorului -este administrator al contractorului/ 92

3. 4. E. 1. 2. 3. 4. F.

1. 2. 3. 4. G.

H.

subcontractorului -este cenzor al contractorului/ subcontractorului -are legatur evident (nume) cu reprezentantul legal al contractorului/ subcontractorului Manager de proiect Nume i Prenume -este acionar al contractorului/ subcontractorului -este administrator al contractorului/ subcontractorului -este cenzor al contractorului/ subcontractorului -are legatur evident (nume) cu reprezentantul legal al contractorului/ subcontractorului Persoanele fizice sau juridice care particip Nume i Prenume direct n procesul de verificare/evaluare a candidaturilor/ofertelor -sunt acionari ai contractorului/ subcontractorului -sunt administratori ai contractorului/ subcontractorului -sunt cenzori ai contractorului/subcontractorului -au legatur evident (nume) cu reprezentantul legal al contractorului/ subcontractorului Beneficiarul (autoritatea contractanta) este acionar/deine aciuni al contractorului/ subcontractorului Exist la nivelul beneficiarului cunotin de semnale aprute n pres cu privire la situaii de conflict de interese ntre raporturile juridice dintre beneficiar i ofertantul ctigator pe procedura de achiziie public ce face obiectul Data (Reprezentant Legal) Funcia ocupat n organizaie

zi...../lun......./an................ Nume si prenume Semntur i tampil

93

ANEXA 7 A GHIDULUI SOLICITANTULUI MSURILE DE INFORMARE I PUBLICITATE

Se vor realiza n conformitate cu prevederile Regulamentului CE Nr. 1083/2006 privind normele generale asupra Fondurilor Structurale, Regulamentului CE Nr. 1828/2006 privind regulile de implementare a Regulamentului CE Nr. 1083/2006 i a Regulamentului Nr. 1080/2006 al Parlamentului i al Consiliului privind Fondul European de Dezvoltare Regional ce definesc msurile de informare i publicitate privind operaiunile finanate din instrumente structurale. Acceptarea finanrii conduce la acceptarea de ctre Beneficiar a introducerii pe lista beneficiarilor n conformitate cu prevederile art. 7 lit. d din Regulamentul de Implementare al Comisiei (CE) nr. 1828/2006 din decembrie 2006. 1. Reguli generale cerine pentru toate proiectele Beneficiarii sunt responsabili pentru implementarea activitilor de informare i publicitate n legtur cu asistena financiar nerambursabil obinut prin Programul Operaional Sectorial Creterea Competitivitii Economice, n conformitate cu cele declarate n cererea de finanare. Nendeplinirea acestor obligaii are drept consecin efectuarea unor corecii financiare. Beneficiarul este de acord ca odat cu acceptarea finanrii, urmtoarele date s fie publicate, electronic sau n orice alt mod: numele beneficiarului, titlul proiectului, valoarea total a proiectului conform contractului de finanare, valoarea alocrii financiare nerambursabile acordate conform contractului de finanare (din FEDR i eventual din bugetul naional), contribuia proprie a beneficiarului, valoarea plilor efectuate. Beneficiarii sunt obligai s utilizeze pentru toate produsele de comunicare realizate n cadrul proiectelor finanate prin Programul Operaional Sectorial Creterea Competitivitii Economice , sigla Guvernului Romniei, sigla Uniunii Europene, sigla Instrumente Structurale 2007-2013 elaborat de Autoritatea pentru Coordonarea Instrumentelor Structurale, precum i mentiunea Programul Operaional Sectorial Creterea Competitivitii Economice, nsoite de meniunea Proiect finanat prin Fondul European de Dezvoltare Regional. Prin produse de comunicare se nelege: fluturai, pliante, brouri, afie, bannere, comunicate de pres, website-uri, newsletters, spoturi radio-TV, inserii n presa scris, standuri expoziionale, autocolante, materiale promoionale sau orice alte materiale prin care este promovat proiectul i rezultatele acestuia. Beneficiarii vor utiliza indicaiile tehnice menionate in Manualul de identitate vizual (disponibil pe website-urile: http://amposcce.minind.ro/, www.fonduristructurale.ancs.ro , www.fonduri-ue.ro ). Beneficiarii au obligaia s dein un dosar (n format tiprit i/sau electronic) n care vor fi nregistrate toate documentele i produsele aferente activitilor de informare i publicitate desfurate. Publicaiile tiprite care sunt realizate n cadrul proiectului trebuie s menioneze obligatoriu titlul programului/proiectului, precum i participarea Uniunii Europene prin Programul Operaional Sectorial Creterea Competitivitii Economice pe prima i ultima copert. Publicaiile trebuie s includ obligatoriu pe ultima copert: titlul programului, editorul materialului, data publicrii, citatul Coninutul acestui material nu reprezint n mod obligatoriu poziia oficial a Uniunii Europene sau a Guvernului Romniei , precum i date de contact pentru obinerea mai multor informaii la cerere, de ctre cei interesai.

94

Publicaiile vor include de asemenea datele de contact ale AM POS CCE / OI relevant (dup caz). Website-urile dezvoltate n cadrul proiectelor finanate prin Programul Operaional Sectorial Creterea Competitivitii Economice vor meniona participarea Uniunii Europene pe pagina principal a acestuia (i.e. homepage). Bannerele expuse n aciunile proiectelor finanate prin Programul Operaional Sectorial Creterea Competitivitii Economice vor avea inscripionate titlul proiectului, mentiunea Programul Operaional Sectorial Creterea Competitivitii Economice, sigla Guvernului, sigla Instrumente Structurale 2007-2013 i sigla Uniunii Europene. Beneficiarul va stabili dimensiunile optime astfel nct s asigure vizibilitatea maxim pentru mentiunea "Programul Operaional Sectorial Creterea Competitivitii Economice ct i a contribuiei financiare a Uniunii Europene. Dimensiunile recomandate pentru bannere, sunt: a) 2,5m x 0,8m pentru o sal cu o capacitate de maxim 100 de persoane; b) 4 m x 1,2 m pentru o sal mai mare sau n exterior. n cazul achiziiilor de echipamente, acestora li se va aplica la loc vizibil un autocolant care s conin urmtoarele elemente informative obligatorii: mentiunea Programul Operaional Sectorial Creterea Competitivitii Economice, sigla Guvernului, sigla Inst rumente Structurale 20072013 i sigla Uniunii Europene, valoarea proiectului, titlul proiectului/ investiiei. Dimensiuni recomandate: 90x50 mm. Beneficiarii sunt obligai s asigure o informare transparent i corect a mass -media asupra proiectului finanat prin Programul Operaional Sectorial Creterea Competitivitii Economice. Beneficiarul este obligat s anune prin comunicate / anunuri de pres nceperea i ncheierea activitilor din proiect. 2. Reguli specifice pentru proiecte de lucrri i achiziii de bunuri 2.1 Reguli aplicabile pe perioada implementrii proiectului Beneficiarii proiectelor de investiii n infrastructur (lucrri de construcii, reabilitare, modernizare, extindere) i/sau achiziia de bunuri, pentru care valoarea contribuiei publice depete 500 000 de euro sunt obligai s monteze panouri pentru toat durata de implementare a proiectului, chiar la locaia proiectului. Panourile care anun co-participarea Uniunii Europene la finanarea unui proiect vor fi instalate ntr-un loc vizibil, la locaia / n apropiere de locaia proiectului, cnd este posibil. Ele pot fi plasate n orice alt loc considerat potrivit din punct de vedere al vizibilitii Panourile trebuie confecionate dintr-un material rezistent si vor fi expuse pe perioada implementrii proiectului i nc cel mult 6 luni dup ncheierea acestuia. Numrul i dimensiunea panourilor trebuie s corespund anvergurii proiectului i trebuie s fie suficient de vizibile astfel nct cei care sunt n trecere s le poat citi i s neleag natura proiectului. Dimensiuni recomandate3000mm x 2000 mm. Cel puin 25% din suprafaa panoului va fi consacrat participrii Comunitii, i n mod specific va cuprinde: a) Sigla Uniunii Europene; b) Sigla Guvernului Romniei; c) Sigla "Instrumente Structurale 2007-2013"; d) Numele fondului din care se acorda cofinanarea, respectiv Fondul European de Dezvoltare

95

Regional; e) Mentiunea Programul Operaional Sectorial Creterea Competitivitii Economice" f) Sloganul Investiii pentru viitorul dumneavoastr; g) Titlul proiectului / investiiei; h) Valoarea contribuiei comunitare i valoarea contribuiei Guvernului Romniei conform contractului de finantare; i) Beneficiarul proiectului; Dintre acestea, suma suprafeelor ocupate de informaiile precizate la punctele a, d i f trebuie sa fie cel puin 25% din suprafaa panoului. 2.2 Reguli aplicabile dup ncheierea proiectului Beneficiarii proiectelor de investiii n infrastructur (lucrri de construcii, reabilitare, modernizare, extindere) si / sau de achiziii de bunuri, pentru care valoarea contribuiei publice depete 500000 de euro sunt obligai ca la cel mult de 6 luni de la ncheierea proiectului s monteze plci permanente prin care se vor face cunoscute aciunile Uniunii Europene. Plcile permanente trebuie s ndeplineasc aceleai caracteristici tehnice i de informaii ca i panourile, cu excepia ca la punctul h) trebuie s figureze valoarea proiectului la finalizare.

96