Sunteți pe pagina 1din 2

ORDIN Nr.

192 din 17 ianuarie 2013 pentru aprobarea formatului standard al adeverinei care atest vechimea n munc i vechimea n specialitatea studiilor preedintele Ageniei Naionale a Funcionarilor Publici emite prezentul ordin. ART. 1 Se aprob formatul standard al adeverinei care atest vechimea n munc i vechimea n specialitatea studiilor, prevzut n anexa care face parte integrant din prezentul ordin. ART. 2 (1) Adeverinele eliberate conform formatului standard aprobat prin prezentul ordin pot atesta vechimea n munc i vechimea n specialitatea studiilor dobndite dup data de 1 ianuarie 2011. (2) Vechimea n munc i vechimea n specialitatea studiilor, dobndite pn la data de 31 decembrie 2010, se probeaz cu carnetul de munc, cu excepia situaiilor expres prevzute de lege. (3) Adeverinele eliberate potrivit formatului standard aprobat prin prezentul ordin sunt aplicabile pentru concursurile/examenele organizate pentru ocuparea funciilor publice care se public n Monitorul Oficial al Romniei, Partea a III-a, dup intrarea n vigoare a prezentului ordin. ART. 3 Prezentul ordin se public n Monitorul Oficial al Romniei, Partea I. Preedintele Ageniei Naionale a Funcionarilor Publici, Eugen Coifan Bucureti, 17 ianuarie 2013. Nr. 192. ANEXA 1 Denumirea angajatorului Datele de identificare ale angajatorului (adresa complet, CUI) Datele de contact ale angajatorului (telefon, fax) Nr. de nregistrare Data nregistrrii ADEVERIN Prin prezenta se atest faptul c dl/dna ................................, posesor/posesoare al B.I./C.I. ..........., seria ........, nr. ............., CNP ........................., a fost/este angajatul/angajata ..............., n baza actului administrativ de numire nr. ...................../contractului individual de munc, cu norm ntreag/cu timp parial de ............ ore/zi, ncheiat pe durat determinat/nedeterminat, nregistrat n registrul general de eviden a salariailor cu nr. ..................../..................., n funcia/meseria/ocupaia de*1) ......................... . Pentru exercitarea atribuiilor stabilite n fia postului aferent contractului individual de munc/actului administrativ de numire au fost solicitate studii de nivel*2) .............................., n specialitatea ....................... . Pe durata executrii contractului individual de munc/raporturilor de serviciu, dl/dna ................................................. a dobndit:

- vechime n munc: ..................... ani ........ luni ....... zile; - vechime n specialitatea studiilor: .................... ani ............. luni .......... zile. Pe durata executrii contractului individual de munc/raporturilor de serviciu au intervenit urmtoarele mutaii (modificarea, suspendarea, ncetarea contractului individual de munc/raporturilor de serviciu):
______________________________________________________________________________ |Nr. | Mutaia | Data | Meseria/Funcia/Ocupaia | Nr. i data actului | |crt.| intervenit | | cu indicarea clasei/ | pe baza cruia se | | | | | gradaiei profesionale | face nscrierea i | | | | | | temeiul legal | |____|_______________|________|__________________________|_____________________| | | | | | | |____|_______________|________|__________________________|_____________________|

n perioada lucrat a avut .............................. zile de concediu medical i ................... concediu fr plat. n perioada lucrat, dlui/dnei ........................................... nu i s-a aplicat nicio sanciune disciplinar/i s-a aplicat sanciunea disciplinar ............................... . Cunoscnd normele penale incidente n materia falsului n declaraii, certificm c datele cuprinse n prezenta adeverin sunt reale, exacte i complete.
Data .............. Numele i prenumele reprezentantului legal al angajatorului*3) .................................... Semntura reprezentantului legal al angajatorului .................................... tampila angajatorului ....................................

-----------*1) Prin raportare la Clasificarea Ocupaiilor din Romnia i la actele normative care stabilesc funcii. *2) Se va indica nivelul de studii (mediu/superior). *3) Persoana care potrivit legii/actelor juridice constitutive/altor tipuri de acte legale reprezint angajatorul n relaiile cu terii. ---------------