Sunteți pe pagina 1din 1

ACTE NECESARE PENTRU INSCRIEREA LA EXAMENUL DE LICENTA SESIUNEA IUNIE 2012 - Cererea de nscriere la examen; - Diploma de bacalaureat n original;

- Certificat de nastere n copie legalizat si certificatul de cstorie (dac este cazul, n copie legalizat); - Copie buletin / carte identitate - Certificat de competent lingvistic, eliberat de departamentul de specialitate din facultate, pentru una din limbile: englez, francez, german; - Dou fotografii color realizate recent, pe hrtie fotografic, format 3x4 cm - Adeverinta care atesta calitatea de absolvent, eliberata de insitutia absolvita - Suplimentul de diplom - Lucrarea de licent, nsotit de referatul profesorului coordonator; - Declaratie pe propria raspundere privind originalitatea si autenticitatea lucrrii de licent - Fisa de lichidare - Dosar plic - Copie chitanta examen de licenta