Sunteți pe pagina 1din 13

Codul Etic al Profesiei de Asistent Social Preambul

Etica profesionala se afla la baza activitatii de asistenta sociala. Codul etic reprezinta un set de reguli care reflecta principii generale de conduita profesionala. Comportamentul asistentului social trebuie sa fie consecvent si responsabil, astfel nct sa nu afecteze imaginea profesiei. Codul etic cuprinde doua capitole: 1. Valorile si Principiile Etice fundamentale corespunzatoare activitatii asistentului social; 2 . Standardele Etice ale activitatii profesionale desfasurate de asistentului social. Codul etic se bazeaza pe valorile si principiile etice fundamentale ale asistentei sociale ca profesie. Codul etic reglementeaza relatiile profesionale ale asistentilor sociali si se refera la standardele de conduita ale acestora n relatiile cu clientii, colegii, precum si alte categorii de profesionisti. Prevederile prezentului cod sunt asumate de catre toti asistentii sociali pe toata durata practicarii profesiei. Odata cu aderarea la cod, asistentii sociali vor participa la punerea lui n practica si vor lua masuri pentru a descuraja, preveni, semnala si corecta eventualele comportamente care se abat de la etica profesiei. Asistentii sociali vor fi tratati n mod egal si vor apara si sprijinii colegii care au fost acuzati pe nedrept de comportament lipsit de etica. Existenta n forma scrisa a acestui cod nu garanteaza comportamentul etic n sine. Scopul codului etic este de a identifica valorile morale fundamentale care stau la baza misiunii profesiei de asistent social. de a stabili un set de standarde de conduita profesionala de a clarifica responsabilitatile si actiunile profesionistilor care vor rezolva posibile conflicte de natura etica. Prin aderarea la acest cod Colegiul Asistentilor Sociali stabileste reguli disciplinare si sanctiuni n concordanta cu principiile identificate si acceptate prin Codul Etic. Standardele Etice se adreseaza tuturor asistentilor sociali si se aplica tuturor activitatilor profesionale de asistenta sociala. Aceste standarde se refera la responsabilitatile morale ale asistentului social ca profesionist si la relatiile lui cu societatea, profesia, clientii, institutia si colegii. Valori si Principii Etice Acest set de principii etice reprezinta totalitatea exigentelor de conduita morala corespunzatoare activitatii asistentului social. Principiile au la baza valorile fundamentale ale asistentei sociale: furnizarea de servicii n beneficiul clientilor, justitia sociala, respectarea demnitatii si unicitatii individului, a confidetialitatii si integritatii persoanei, autodeterminarii si competentei profesionale. Fiecare asistent social si va nsusi aceste valori si principii, ele urmnd sa se regaseasca n comportamentul sau, astfel nct sa nu aduca prin actiunile sale prejudicii imaginii profesiei. 1. Furnizarea de servicii n beneficiul clientilor Principiul etic: Scopul principal al activitatii asistentului social este acela de a asista persoanele aflate n dificultate implicndu-se n identificarea, ntelegerea, evaluarea corecta si solutionarea problemelor sociale. n toate demersurile sale, asistentul social actioneaza cu prioritate n interesul clientului. n situatia n care interesul clientului reprezinta o amenintare pentru comunitate / membrii comunitatii, asistentul social are responsabilitatea de a ndruma clientul si de a media n scopul armonizarii intereselor partilor implicate. 2. Justitia sociala Principiul etic: Asistentii sociali promoveaza principiile justitiei sociale. Asistentii sociali se asigura de egalitatea sanselor privind accesul clientilor la informatii, servicii, resurse si participarea acestora la procesul de luare a deciziilor. Ei contesta si combat diferitele forme ale injustitiei sociale precum: saracia, somajul, discriminarea, excluderea si alte asemenea forme. 3. Demnitatea si unicitatea persoanei Principiul etic: Asistentii sociali respecta si promoveaza demnitatea individului, unicitatea si valoarea fiecarei persoane. Asistentul social nu trebuie sa practice, sa tolereze, sa faciliteze sau sa colaboreze la nici o forma de discriminare bazata pe rasa, etnie, sex si orientare sexuala, varsta, convingeri politice sau religioase, statut marital, deficienta fizica sau psihica, situatie materiala si/sau orice alta preferinta, caracteristica, conditie sau statut. 4. Autodeterminarea Principiul etic: Asistentul social respecta si promoveaza dreptul clientilor la autodeterminare. Asistentul social asista clientii n eforturile lor de a-si identifica si clarifica scopurile, n vederea alegerii celei mai bune optiuni. Asistentii sociali pot limita drepturile clientilor la autodeterminare atunci cnd, n judecata profesionala a asistentului social, actunile prezente si/sau viitoare ale clientilor prezinta un risc pentru ei nsisi si/sau pentru ceilalti. 5. Relatiile interumane Principiul etic: Asistentii sociali recunosc importanta fundamentala a relatiilor interumane si le promoveaza n practica profesionala. Asistentii sociali ncurajeaza si ntaresc relatiile dintre persoane cu scopul de a promova, reface, mentine si/sau mbunatati calitatea vietii persoanelor, famililor, grupurilor, organizatiilor si comunitatilor. 6. Integritatea Principiul etic: Asistentii sociali actioneaza cu onestitate si responsabilitate n concordanta cu misiunea profesiei si standardele profesionale. 7. Competenta Principiul etic: Asistentii sociali trebuie sa si desfasoare activitatea numai n aria de competenta profesionala determinata de licenta, expertiza si exprienta profesionala. Asistentii sociali au obligatia de a-si mbunatati permanent cunostintele si deprinderile profesionale si de a le aplica n practica. Asistentii sociali contribuie la mbunatatirea si dezvoltarea bazei de cunostinte a profesiei. Standardele Etice

1. Responsabilitatile etice ale asistentului social fata de societate 1.1. Actiune sociala si politica Asistentul social pledeaza pentru conditii de viata care sa conduca la satisfacerea nevoilor umane de baza si promoveaza valorile sociale, economice, politice si culturale care sunt compatibile cu principiile justitiei sociale. Asistentul social trebuie sa fie constient de impactul vietii politice asupra profesiei si practicii profesionale. Asistentul social pledeaza pentru schimbari care sa contribuie la mbunatatirea conditiilor sociale n vederea satisfacerii nevoilor umane de baza si promovarii justitiei sociale. Asistentul social actioneaza pentru a facilita accesul la servicii specifice si posibilitatea de a alege pentru persoanele vulnerabile, dezavantajate sau aflate n dificultate. Asistentul social promoveaza conditiile care ncurajeaza respectarea diversitatii sociale si culturale att n interiorul Romniei, ct si la nivel global. Asistentul social promoveaza politicile si practicile care ncurajeaza constientizarea si respectarea diversitatii umane. Asistentul social faciliteaza si informeaza publicul n legatura cu participarea la viata comunitara si schimbarile sociale care intervin. Asistentul social trebuie sa asigure servicii profesionale n situatii de urgenta. Asistentul social actioneaza pentru a preveni si elimina dominarea, exploatarea sau discriminarea unei persoane, grup, comunitate sau categorie sociala pe baza etniei, originii nationale, sexului sau orientarii sexuale, vrstei, starii civile, convingerilor politice sau religioase, deficientelor fizice/psihice sau altor asemenea criterii. Asistentul social se asigura de respectarea drepturilor fundamentale ale omului si de aplicarea legislatiei internationale la care Romania a aderat, conform Constitutiei Romniei. 2. Responsabilitatile etice ale asistentilor sociali fata de profesie 2.1. Integritatea profesionala si promovarea profesiei Asistentul social promoveaza si mentine standardele practicii profesionale. Asistentul social promoveaza si dezvolta valorile si etica profesiei, baza de cunostinte si misiunea profesiei. Asistentul social protejeaza si promoveaza integritatea profesionala att prin studii, cercetare, analiza si critica constructiva, ct si prin activitati de predare, consultanta, expuneri n cadrul comunitatii si participare activa n cadrul organizatiilor profesionale. Asistentul social actioneaza pentru a preveni si a elimina practicarea neautorizata si necalificata a profesiei de asistent social semnalnd Colegiul Asistentilor Sociali. 2.2. Evaluare si cercetare Asistentul social evalueaza si promoveaza politicile din domeniu, implementarea programelor si interventiile practice. Asistentul social care se agajeaza n programe de cercetare respecta etica profesiei si utilizeaza tehnici si metode profesionale. Asistentul social care se implica n programe de cercetare trebuie sa asigure anonimatul participantilor si confidentialitea asupra datelor obtinute. 3. Responsabilitatile etice ale asistentului social fata de clienti 3.1. Angajamentul fata de clienti: Principala reponsabilitate a asistentului social este de a promova bunastarea clientului. Intresele clientului primeaza. Asistentul social activeaza n limitele obligatiilor legale si ale responsabilitatilor sale n cadrul institutiei angajatoare. 3.2. Respectarea principiului autodeterminarii Asistentul social nu decide n numele clientului. Asistentul social l ajuta pe client sa-si identifice si sa-si dezvolte resursele n vederea alegerii celei mai bune optiuni, acordnd totodata atentia necesara intereselor celorlalte parti implicate. Exceptiile sunt prevazute de lege. Asistentii sociali pot limita drepturile clientilor la autodeterminare atunci cnd, n judecata profesionala a asistentului social actiunile prezente si/sau viitoare ale clientilor prezinta un risc pentru ei insisi si/sau pentru ceilalti. 3.3. Contractul cu clientul Asistentul social va furniza servicii clientilor numai n contextul unei relatii profesionale bazate, atunci cnd este cazul, pe un contract scris si/sau pe consimtamntul clientului. n cazul n care clientul nu are capacitatea de a semna un contract, asistentul social trebuie sa protejeze interesele clientului urmarind sa obtina permisinea reprezentantului legal al acestuia (tutore, curator, etc.). Asistentul social foloseste un limbaj clar pentru a informa clientii despre scopul, riscurile si limitele serviciilor, costurile legate de serviciul respectiv, alternativele existente, dreptul clientului de a refuza sau de a rezilia contactul ct si despre perioada pentru care se ncheie contractul respectiv. Asistentul social trebuie sa ofere clientilor posibilitatea de a pune ntrebari. n situatiile n care clientii nu nteleg sau au dificultati n a ntelege limbajul primar folosit n practica, asistentul social trebuie sa se asigure ca acesta a inteles. Aceasta presupune asigurarea unei explicatii verbale detaliate sau asigurarea unui translator sau intepret. Asistentul social are responsabilitatea de a furniza informatii despre natura si necesitatea serviciilor si de a informa clientul cu privire la dreptul sau de a refuza serviciul oferit (indiferent daca serviciul a fost solicitat su nu de catre client). Asistentul social informeaza clientii cu privire la limitele si riscurile furnizarii de servicii prin intermediul computerelor, telefoanelor sau a altor mijloace de comunicare si solicita acordul scris al clientilor pentru orice nregistare audio si video, ct si pentru prezenta unei a treia persoane ca observator. 3.4. Competenta profesionala Toate actiunile asistentul social trebuie sa se nscrie n limitele de competenta ale profesiei. Pregatirea profesionala a asistentului social trebuie sa fie un proces continuu de perfectionare. Colegiul Asistentilor Sociali stabileste procedura, limita de timp si modalitatea prin care asistentii sociali si vor mentine si imbunatati performantele profesionale. Pentru a asigura o interventie competenta, asistentul social are dreptul si obligatia de a asigura servicii si de a folosi tehnici specializate de interventie, numai dupa participarea la un program de instruire specializata. Starile personale (emotionale sau de alta natura) nu influenteaza calitatea interventiei profesionale a asistentului social. 3.5. Competenta culturala si diversitatea sociala Asistentul social ofera servicii n concordanta cu specificul cultural din care provine clientul, adaptndu-se diversitatii culturale prin cunoasterea, ntelegerea, acceptarea si valorizarea modelelor culturale existente. Asistentul social trebuie sa aiba cunostinte de baza despre mediul cultural si caracteristicile grupului/comunitatii din care fac parte clientii. Instruirea asistentului social i permite acestuia ntelegerea diversitatii sociale si culturale privind etnia, religia, sexul si orientarea sexuala, varsta, statutul marital, convingerile politice si religioase, dizabilitatile mentale sau fizice. 3.6. Conflicte de interes Asistentul social evita conflictele de interese n exercitarea profesiei si promoveaza o abordare impartiala a situatiilor profesionale. Asistentul social informeaza clientul despre posibilele conflicte de interese si intervine, dupa caz, n prevenirea sau rezolvarea acestora. n anumite cazuri, protejarea clientului poate conduce la ncheierea relatiei profesionale si orientarea clientului catre un alt coleg sau un alt serviciu. Asistentul social nu foloseste relatia profesionala cu clientul pentru obtinerea de avantaje sau alte beneficii n interes personal. Asistentul social care asigura servicii pentru doua sau mai multe persoane ntre care exista o relatie (de exemplu membrii unei familii, cuplul) trebuie sa clarifice care dintre indivizi sunt considerati clienti, natura obligatiilor profesionale ale asistentului social si ale partilor implicate, ncercnd sa atenueze sau sa previna conflictele de interese posibile sau reale. 3.7. Confidentialitatea si viata privata Asistentul social trebuie sa se bazeze pe principiile respectului apararii intimitatii, confidentialitatii si utilizarii responsabile a informatiilor obtinute n actul exercitarii profesiei. Asistentul social nu solicita informatii despre viata privata a clientului dect n cazul n care acestea sunt relevante pentru interventie. Odata ce aceste informatii au fost obtinute, asistentul social pastreaza confidentialitatea asupra lor. n anumite situatii, asistentul social poate dezvalui informatii confidentiale, cu acordul clientului sau al reprezentantului legal al acestuia. Asistentii sociali pot dezvalui informatii confidentiale fara acordul clientilor n anumite situatii de exceptie, cum ar fi: munca

n echipa pluridisciplinara, cnd acest lucru este prevazut prin lege, cand se pune n pericol viata clientului si/sau a altor persoane, cnd se transfera cazul catre alt asistent social. Asistentul social informeaza clientul n masura posibilitatii despre ncalcarea confidentialitatii si despre posibilele consecinte. Asistentul social discuta cu clientii si alte parti implicate despre natura informatiei confidentiale si circumstantele n care aceasta poate fi ncalcata. Discutia trebuie sa se faca la nceputul relatiei profesionale si de cte ori este necesar pe parcursul acesteia. Atunci cnd asistentul social furnizeaza servicii de consiliere familiilor, cuplurilor sau grupurilor, acesta trebuie sa obtina un consens privind dreptul fiecaruia la confidentialitate si obligatia fiecaruia de a pastra confidentialitatea informatiilor. Asistentul social informeaza familia, cuplul sau membrii grupului cu care lucreaza despre faptul ca nu poate garanta pastrarea confidentialitatii de catre toate persoanele implicate. Asistentul social trebuie sa pastreze confidentialitatea atunci cnd prezinta un caz social n mass media. Asistentul social patreaza confidentialitatea n timpul procedurilor legale, n masura permisa de lege. 3.8. Accesul la dosare Accesul la dosarele clientilor si transferul acestora se realizeaza astfel nct sa se asigure protectia informatiilor confidentiale. Accesul la dosarele clientilor este permis profesionistilor care lucreaza n echipa pluridisciplinara, supervizorilor activitatii profesionale de asistenta sociala si altor persoane autorizate n unele cazuri prevazute de lege. La cerere, clientii au acces la informatii din propriile dosare, n masura n care acestea servesc intereselor clientilor si nu prejudiciaza alte persoane. La ncheierea serviciilor, asistentul social are responsabilitatea de a arhiva dosarele clientilor pentru a asigura accesul la informatie n viitor si protectia informatiilor confidentiale. 3.9. Contactul fizic Contactul fizic cu clientul este evitat de catre asistentul social, daca acest lucru l afecteaza din punct de vedere psihologic pe client. Asistentul social care se angajeaza n contacte fizice cu clientii are responsabilitatea de a stabili limite adecvate diferentelor culturale. Asistentul social nu se angajeaza n relatii sexuale cu clientii sau rudele acestuia, pe toata durata relatiei profesionale. Asistentul social nu manifesta fata de clienti comportamente verbale sau fizice de natura sexuala, cum ar fi avansurile sexuale sau solicitarile de favoruri sexuale. 3.10. Limbajul Asistentul social foloseste un limbaj adecvat si respectuos fata de client si evita folosirea termenilor care pot aduce prejudicii persoanelor, grupurilor sau comunitatilor. 3.11. Plata serviciilor Atunci cnd se stabilesc taxe pentru furnizarea anumitor servicii, asistentul social se asigura ca acestea sunt rezonabile si n concordanta cu serviciile furnizate. Asistentul social nu accepta bunuri sau servicii din partea clientilor n schimbul serviciilor furnizate. 3.12. ntreruperea si ncheierea relatiei cu clientul Asistentul social asigura continuitatea serviciilor n cazul n care acestea sunt ntrerupte de factori cum ar fi: transfer, boala, indisponibilitate, etc. Asistentul social ncheie relatia profesionala cu clientul si serviciile oferite acestuia atunci cnd acestea nu mai raspund nevoilor si intereselor clientului. Asistentul social se asigura ca ncheierea relatiei profesionale cu clientul si a serviciului oferit este un proces planificat asupra caruia clientul are toate informatiile necesare. 4. Responsabilitatile etice ale asistentilor sociali ca profesionisti 4.1. Supervizarea si consultarea Pentru a exercita functii de supervizare sau consultanta, asistentii sociali trebuie sa detina pregatirea, cunostintele, abilitatile, specializarea si experienta practica solicitata de aceasta pozitie. Asistentul social exercita functii de supervizare si consultanta numai n aria de competenta specifica profesiei. Asistentii sociali cu functii de conducere asigura conditiile necesare respectarii prevederilor Codului Etic. 4.2. Educatia, formarea si evaluarea Asistentii sociali care ndeplinesc functii de supervizare trebuie sa asigure un program de pregatire si dezvoltare profesionala continua a asistentilor sociali din subordine. Asistentii sociali care au responsabilitatea de a evalua performantele asistentilor sociali din subordine vor folosi criterii si instrumente de evaluare profesionala clar definite. Asistentul social se implica activ n dezvoltarea continua a profesiei prin sprijin profesional acordat colegilor la nceputul carierei si prin participarea la schimb de experienta si cunostinte profesionale intra si interdisciplinare. 4.3. Angajamentul fata de institutia angajatore Asistentul social respecta politica, principiile si regulamentele interne ale institutiei angajatoare. Asistentul social participa la mbunatatirea politicilor si procedurilor institutiei angajatoare si la sporirea eficientei serviciilor oferite. Asistentul social se asigura ca institutia angajatoare cunoaste obligatiile etice ale profesiei de asistent social prevazute de Codul Etic si implicatiile practice ale acestor obligatii. Asistentul social se asigura ca practicile, politicile si procedurile institutiei n cadrul careia si desfasoara activitatea sunt compatibile cu prevederile Codului Etic. Asistentul social actioneaza astfel nct sa previna si sa elimine orice forma de discriminare n activitatile, politicile si practicile institutiei angajatoare. 4.4. Conflictele de munca Conflictele de munca ale asistentilor sociali sunt rezolvate conform legislatiei n vigoare. Actiunile asistentilor sociali care sunt implicati n conflicte de munca trebuie sa se ghideze dupa valorile, principiile si standardele etice ale profesiei. n cazul unui conflict la locul de munca, trebuie acceptate diferentele de opinie, iar acestea trebuie puse n discutie tinnd cont si de interesele clientilor. 4.5. Discriminarea Asistentul social nu practica, nu se implica, nu faciliteza si nu colaboreaza la nici o forma de discriminare bazata pe etnie, sex sau orientare sexuala, stare civila, convingeri politice si/sau religioase, deficiente fizice sau psihice sau pe alte asemenea criterii. 4.6. Conduita privata Asistentul social va evita ca prin propriul comportament sa aduca prejudicii imaginii profesiei. Asistentul social va evita ca problemele personale sa i afecteze judecata, performantele profesionale sau intersele clientilor. n cazul n care aceasta situatie nu se poate evita, asistentul social trebuie sa solicite imediat consultanta si sprijin profesional, sa reduca numarul de cazuri cu care lucreaza, sa si ncheie activitatea profesionala sau sa ntreprinda orice alta actiune pentru a proteja clientii. 4.7. Reprezentare n situatia n care reprezinta o institutie, asistentul social trebuie sa prezinte clar si cu acuratete punctul oficial de vedere al institutiei respective. 4.8. Onestitate Asistentul social si asuma responsabilitatea si meritele numai pentru propria activitate si recunoaste cu onestitate meritele si contributia altor profesionisti. 5. Responsabilitatile etice ale asistentului social fata de colegi 5.1. Respectul Asistentul social si trateaza colegii cu respect si evita aprecierile negative la adresa lor n prezenta clientilor sau a altor profesionisti. Asistentul social acorda sprijin si asistenta colegilor care trec prin perioade dificile. Daca perioada respectiva se prelungeste si are urmari n planul activitatii profesionale, asistentul social va apela la procedurile din cadrul agentiei sau la Colegiul Asistentilor Sociali.

5.2. Confidentialitatea Asistentul social respecta confidentialitatea informatiilor mpartasite de colegi n cursul relatiilor profesionale. 5.3. Colaborarea interdisciplinara si consultarea Asistentii sociali care sunt membri n echipe multidisciplinare participa la luarea deciziilor care vizeaza bunastarea clientului, utiliznd valorile profesiei si experienta profesionala. Obligatiile etice si profesionale ale echipei multidisciplinare ca ntreg si a membrilor echipei trebuie clar definite. Asistentii sociali solicita si ofera consultanta si consiliere colegilor ori de cte ori este nevoie. 5.4. Disputele dintre colegi Disputele dintre colegi se rezolva n interiorul echipei de catre cei implicati si prin respectarea dreptului partilor la opinie. n cazul prelungirii acestora se apeleaza la un mediator sau la supervizor. Disputa dintre angajator si un alt coleg nu este folosita de asistentul social pentru a obtine o pozitie sau un avantaj personal. Disputele sau conflictele dintre colegi sunt rezolvate fara implicarea clientului. 5.5. Orientarea catre alte servicii Asistentul social orienteaza clientii catre alte servicii atunci cnd problematica clientului depaseste competentele sale profesionale, cnd nu a nregistrat progrese semnificative si atunci cnd clientul are nevoie de servicii suplimentare sau specializate pe care el nu le poate oferi. Asistentul social care orienteaza clientul catre alte servicii, transmite catre noua agentie toate informatiile necesare solutionarii cazului. 5.6. Relatiile sexuale si hartuirea sexuala Asistentii sociali care desfasoara activitati de supervizare evita sa ntretina relatii sexuale cu supervizatii sau cu alte persoane asupra carora si exercita o autoritate profesionala. Asistentii sociali evita sa se implice n relatii sexuale cu colegii atunci cnd exista un posibil conflict de interese. Asistentii sociali nu trebuie sa manifeste fata de colegi comportamente verbale sau fizice susceptibile a fi interpretate drept hartuire sexuala. 5.7. Incompetenta si comportamentul lipsit de etica n situatiile n care asistentul social observa incompetenta sau comportamentul lipsit de etica al unuia dintre colegi, i acorda acestuia sprijin si asistenta. Daca cel n cauza nu si corecteaza comportamentul profesional, asistentul social va apela la procedurile din cadrul agentiei sau la Colegiul Asistentilor Sociali. Asistentul social actioneaza pentru a descuraja, preveni si corecta comportamentul lipsit de etica. Asistentul social trebuie sa apere si sa asiste colegii acuzati pe nedrept de comportament lipsit de etica.

STATUTUL PROFESIEI DE ASISTENT SOCIAL


CAPITOLUL I Principii si reguli fundamentale ale exercitarii profesiei de asistent social Art. 1 Profesia de asistent social se exercita n acord cu prevederile Constitutiei Romniei, ale Codului Mucii, legislatiei n domeniul asistentei sociale, codului deontologic al profesiei de asistent social si principiilor eticii profesionale, conventiilor internationale la care Romnia este parte. Art. 2 Asistentul social acorda asistenta specializata persoanelor, familiilor, grupurilor si comunitatilor aflate temporar n dificultate n vederea integrarii lor sociale si cresterii bunastarii individuale si sociale. Art. 3 Libertatea si independenta profesiei de asistent social sunt atribute exclusive ale persoanei care exercita aceasta profesie, n temeiul legii privind specializarile profesionale si al prezentului statut. Art. 4 Relatiile dintre asistentul social si client/beneficiar/asistat sunt reglementate prin prevederile codului deontologic al profesiei. Art. 5 Asistentul social ndeplineste o misiune sociala care are la baza cunostinte corespunzatoare formelor de pregatire universitara (cunostinte din domeniul socio-uman,abilitati practice, valori si principii etice etc ) Art. 6 n exercitarea profesiei, asistentul social nu poate fi supus nici unei presiuni din partea autoritatilor publice sau a altor persoane fizice sau juridice, care conduc la ncalcarea eticii profesionale. Art. 7 Asistentul social se asigura ca practicile, politicile si procedurile angajatorului sunt compatibile cu principiile etice ale profesiei prevazute de Codul deontologic al profesiei. Art. 8 Asistentul social nu decide n numele clientului/beneficiarului/asistatului, exceptiile fiind prevazute n Codul Etic. Asistentul social furnizeaza informatii despre natura si criteriile de oferire a serviciilor si informeaza clientul/beneficiarul/asistatul cu privire la dreptul de a beneficia sau a refuza serviciul. Art. 9 Institutiile si organismele abilitate prin lege sa ofere servicii de asistenta sociala au obligatia permanenta de a asigura exercitarea calificata a profesiei, organiznd, n mod corespunzator, pregatirea asistentilor sociali, ridicarea nivelului profesional si respectarea stricta a deontologiei si disciplinei profesionale. Institutiile abilitate au obligatia de a actiona prin toate mijloacele legale pentru protectia profesiei si a demnitatii comunitatii profesionale a asistentilor sociali. CAPITOLUL II A sistentul social si caracteristicile profesiei de asistent social Art. 10 Dreptul de a exercita profesia de asistent social o are absolventul unei institutii de nvatamnt superior de specialitate acreditat n conditiile legii. Art. 11 Profesia de asistent social necesita formare de nivel universitar: forma de scurta durata (colegiu, 3 ani); forma de lunga durata (4 ani) si studii postuniversitare (masterat, doctorat). Art. 12 Asistenta sociala acopera urmatoarele tipuri generale de activitati: diagnoza, prevenire, interventie directa, monitorizare si evaluare, nvatamnt si cercetare, consultanta si expertiza profesionala, colaborare si parteneriat cu institutiile publice, private, ONG-uri. Asistentul social si desfasoara activitatea n institutii publice, private, ONG-uri sau poate sa desfasoare activitati n cadrul liberei practici, n conditii autorizate de lege. Activitatile desfasurate de catre asistentul social pot fi: consiliere familiala si sprijin terapeutic n depasirea unor situatii de criza; suport social si psihologic asistenta si protectie a copilului din: centrele de plasament, asistenta maternala, adoptie, institutii; sprijin pentru persoanele vrstnice: sprijin pentru persoanele afectate de violenta domestica; prevenirea si tratarea abuzului emotional, fizic, sexual la copii, tineri si adulti; prevenirea si tratarea dependentei de drog, alcool etc. sprijin pentru copiii delincventi si corectarea abaterilor de la normele sociale de viata; sprijinirea tinerelor mame singure aflate n situatii dificile; sprijinirea si integrarea acelor persoane sau familii din casele sociale ale caror vieti sunt puse n pericol (adaposturi sociale); ajutor specializat pentru cei saraci, someri, tineri proveniti din casele de copii, copiii strazii, probatiune etc. La tipurile de activitati mentionate mai sus se pot adauga si altele n functie de nevoile sociale care pot sa apara. Art. 13 Exercitarea libera si calificata a profesiei de asistent social impune participarea la programe de perfectionare cel putin o data la 3 ani. Exercitarea libera a profesiei de asistent social si autorizarea de libera practica a profesiei de asistent social Art. 14 Profesia de asistent social poate fi exercitata de catre persoana care ndeplineste urmatoarele conditii: este licentiat sau absolvent al unei institutii de nvatamnt superior de specialitate, n conditiile legii; obtine avizul institutiilor abilitate pentru exercitarea libera si calificata a profesiei de asistent social; nu se gaseste n vreunul din cazurile de incompatibilitate prevazute de prezentul statut.

Art. 15 Exercitarea dreptului de libera practica se face n baza autorizatiei acordata n conditiile legii. Incompatibilitati Art. 16 Exercitarea profesiei de asistent social este incompatibila cu: persoana care nu este n deplina conditie de sanatate mentala; folosirea cu buna stiinta a cunostintelor profesionale n defavoarea clientului/beneficiarului/asistatului si n orice alta situatie care lezeaza interesele acestuia; persoana care desfasoara activitati de natura a aduce prejudicii profesiei de asistent social sau ncalca prevederile codului deontologic al profesiei.. Art. 17 Este interzisa exercitarea profesiei de asistent social acelei persoane careia i s-a aplicat pedeapsa de interdictie de a exercita profesia, indiferent de durata, prin hotarre judecatoreasca. CAPITOLUL III ndatoririle si drepturile asistentului social Art. 18 Asistentul social este obligat sa-si desfasoare activitatile n conformitate cu prezentul statut, codul deontologic si legislatia n vigoare. Art. 19 Asistentul social trebuie sa pastreze confidentialitatea n legatura cu situatiile, documentele si informatiile pe care le detine n scop profesional. Art. 20 Asistentul social are obligatia de a acorda asistenta sociala n situatii de urgenta. Art. 21 Asistentului social i este interzis sa solicite sau sa accepte direct sau indirect din partea clientilor bunuri materiale sau alte avantaje n interes personal. CAPITOLUL IV Relatiile asistent social client/beneficiar/asistat Art. 22 Responsabilitatile si comportamentul asistentului social n relatiile sale cu cei din jur sunt stabilite prin prevederile Codului deontologic al profesiei. CAPITOLUL V Dispozitii finale Art. 23 FNASR prin asociatiile sale profesionale va propune nfiintarea Colegiului Asistentilor Sociali, adoptarea Codului Etic al profesiei, a Comisiei de Disciplina etc. Art. 24 Prezentul Statut intra n vigoare la 30 de zile dupa data publicarii n Monitorul Oficial al Romniei.

PROIECT privind exercitarea profesiei de asistent social, infiintarea, organizarea si functionarea COLEGIULUI ASISTENTILOR SOCIALI din ROMANIA
CAPITOLUL I Exercitarea profesiei de asistent social Sectiunea 1: Dispozitii generale Articolul 1: Exercitarea profesiei de asistent social este un drept al oricarei persoane fizice, cetatean roman, posesoare a diplomei de licenta cu titlul de asistent social sau a diplomei de asistent social, eliberata de o institutie de invatamant de specialitate, acreditata in conditiile legii, din Romania sau strainatate, echivalata potrivit legii. Exercitarea profesiei de asistent social este avizata de Colegiul Asistentilor Sociali din Romania si autorizata de Ministerul Muncii si Protectiei Sociale. Articolul 2: Asistentul social indeplineste o misiune sociala care are la baza valorile si principiile fundamentale ale profesiei: justitia sociala, demnitatea si unicitatea persoanei, integritatea persoanei, autodeterminarea, confidentialitatea, importanta relatiilor interumane, furnizarea serviciilor cu competenta si in beneficial clientilor. Articolul 3: Asistentul social este absolventul unei institutii de invatamant de specialitate, acreditata de stat in conditiile legii. Exercitarea libera a profesiei si independenta profesionala confera asistentului social dreptul de a actiona si a lua decizii in beneficiul clientilor sai si deplina raspundere a acestora. Articolul 4: (1) Profesia de asistent social poate fi exercitata de catre persoana care indeplineste urmatoarele conditii: este cetatea roman, cu domiciliul in Romania ; este licentiat sau absolvent al unei institutii de invatamant de specialitate, acreditata de stat in conditiile legii; detine avizul Colegiului Asistentilor Sociali din Romania pentru exercitarea libera a profesiei de asistent social; nu se gaseste in vreunul din cazurile de incompatibilitate sau nedemnitate prevazute de prezentul statut. (2) Profesia de asistent social poate fi exercitata in Romania si de asistenti sociali cetateni straini, in conditiile prevazute de prezentul statut si de statutul profesiei de asistent social pe baze de reciprocitate stabilite prin conventii la care Romania este parte. Sectiunea 2: Incompatibilitati Articolul 5: Exercitarea profesiei de asistent social este incompatibila cu: persoana care nu are capacitate deplina de exercitiu; promovarea sau apartenenta la o grupare scoasa in afara legii; folosesirea cu buna stiinta a cunostintelor profesionale in defavoarea clientului ; desfasurarea de activitati de natura a aduce atingere demnitatii profesionale de asistent social sau bunelor moravuri. Articolul 6: Este nedemn de a exercita profesia de asisten social: asistentul social care a fost condamnat definitiv si irevocabil, chiar daca a fost reabilitat, pentru savarsirea unei infractiuni contra umanitatii in imprejurari legate de exercitarea profesiei de asistent social; asistentul social caruia i s-a aplicat pedeapsa interdictiei de a exercita profesia, indiferent de durata, prin hotarare judecatoreasca sau disciplinara. Sectiunea 3: Autorizarea de libera practica a profesiei de asistent social A rticolul 7: Exercitarea profesiei de asistent social se face in baza autorizatiei de libera practica, care se acorda de Ministerul Muncii si Protectiei Sociale. Autorizarea de libera practica a profesiei de asistent social se acorda pe baza urmatoarelor acte: diploma de licenta sau de absolvire eliberata de o institutie de invatamant de specialitate acreditata, in conditiile legii; certificat de caziei judiciar; certificat de sanatate; avizul Colegiului Asistentilor Sociali din Romania . Articolul 8: In cazul in care un asistent social isi intrerupe activitatea profesionala pe o perioada mai mare de 5 ani, Colegiul Asistentilor Sociali din Romania atesta competenta profesionala a acestuia in vederea reluarii activitatii, cu respectarea prevederilor prezentului statut. Articolul 9: Controlul si supervizarea exercitarii profesiei de asistent social se realizeaza de catre Colegiul Asistentilor Sociali din Romania . Colegiul Asistentilor Sociali din Romania, prin organele sale de conducere, este in drept sa exercite actiune civila sau sa sesizeze autoritatile competente pentru urmarirea si trimiterea in judecata a persoanelor care isi atribuie sau care intrebuinteaza fara drept titlul sau calitatea de asistent social, care practica in mod illicit asistenta sociala, si sa se constituie ca parte civila sau parte vatamata, dupa caz, potrivit legii. CAPITOLUL II Infiintarea, organizarea si functionarea Colegiului Asistentilor Sociali din Romania Sectiunea 1: Caracteristice generale Articolul 10: a) Colegiul Asistentilor Sociali se infiinteaza ca fiind forma superioara de organizare profesionala a asistentilor sociali

din Romania , apolitica, nonguvernamentala si fara scop patrimonial. b) Colegiul Asistentilor Sociali din Romania , denumit in continuare Colegiul, are drept scop reprezentarea si apararea intereselor profesiei de asistent social si actioneaza pentru dezvoltarea acestei profesii si a prestigiului ei in societate. c) Colegiul cuprinde toti asistentii sociali, cetateni romani, autorizati sa practice profesia de asistent social. Asistentii sociali care, la data intrarii in vigoare a prezentei legi isi desfasoara activitatea in unitati ale Ministerului Muncii si Protectiei Sociale sau in reteaua proprie de servicii de asistenta sociala a altor ministere, precum si cei din sectorul neguvernamental, sunt membri ai Colegiului de la aceasta data. d) Colegiul are sigiliu si sigla proprii. e) Sediul Colegiului este in Bucuresti, Aleea Posada, Nr.3, Bloc 36, Scara B, Etaj 3, Apartament 25, Sector 5. f) Atributiile Colegiului nu pot fi exercitate de catre nici o alta asociatie profesionala; membrii Colegiului pot face parte si din alte asociatii profesionale. Sectiunea 2: Obiectul si principiile de functionare Articolul 11: Colegiul coordoneaza in plan national activitatea asistentilor sociali si urmareste respectarea valorilor si principiilor etice ale profesiei in activitatea acestora. Articoul 12: Misiunea Colegiului este de a asigura conditiile necesare pentru perfectionarea profesionala a asistentilor sociali, in vederea cresterii calitatii serviciilor de asistenta sociala si ridicare a prestigiului profesiei. Colegiul indeplineste aceasta misiune prin: informarea cu privire la practica in asistenta sociala, principiile si valorile profesiei de asistent social; organizarea unor centre in care se vor desfasura conferinte, reuniuni, simpozioane si alte forme de intalniri la nivel regional, national si international, la care se vor analiza practici ,metode sau principii pentru perfectionarea activitatii de asistenta sociala; editarea unor publicatii proprii legate de obiectul de activitate al Colegiului, etica profesionala, practica asistentei sociale, participarea la reuniuni seminarii, etc. unificarea practicii asistentei sociale si aplicarea unitara a legii prin respectarea unor standarde profesionale cu privire la exercitarea profesiei de asistent social; introducerea si insusirea noilor tehnici si teorii in activitatea de asistenta sociala; stimularea asistentilor sociali prin asigurarea conditiilor de exprimare a opiniilor cu caracter profesional in publicatiile Colegiului, in alte publicatii de specialitate, precum si delegarea acestora la manifestari nationale si internationale in domeniu. Articolul 13: In scopul imbunatatirii sistemului legislativ, al ansamblului de politici sociale in domeniu si al actualizarii acestora potrivit dezvoltarii si dinamicii social-economice in domeniile de referinta, Colegiul, prin structurile sale formuleaza propuneri autoritatilor sau persoanelor cu initiativa legislativa pentru proiecte de legi sau acte ale Guvernului, ale ministerelor si ale altor organe ale administratiei publice centrale si locale, participand la elaborarea acestora. Articolul 14: Functionarea Colegiului se bazeaza pe urmatoarele principii: Colegiul isi desfasoara activitatea prin autofinantarea realizata din contributia membrilor sai si din alte surse potrivit prezentului statut; Colegiul nu poate fi angajat politic prin actiunile membrilor sai; Organele de conducere de la nivel central si local asigura apararea intereselor profesionale ale membrilor lor, medierea problemelor Colegiului si ale Birourilor Regionale si raporturile acestora cu membrii lor, in mod egal si fara privilegii sau discriminari. Sectiunea 3: Atributiile Colegiului Asistentilor Sociali din Romania Articolul 15: Colegiul Asistentilor Sociali din Romania are urmatoarele atributii: asigura exercitarea calificata a profesiei de asistent social organizand, in mod corespunzator, pregatirea asistentilor sociali stagiari, ridicarea nivelului profesional si respectarea deontologiei si disciplinei profesionale; actioneaza prin toate mijloacele legale pentru protectia profesiei si a demnitatii profesionale si promoveaza drepturile si interesele membrilor sai in toate sferele de activitate; apara si promoveaza independenta profesionala a asistentului social in exercitarea profesiei si asigura respectarea de catre asistentii sociali a indatoririlor ce le revin fata de clienti si societate; elaboreaza , adopta si urmareste respectarea Codului Etic al profesiei de asistent social; stabileste reguli disciplinare si sanctiuni pentru nerespectarea prevederilor Codului Etic al profesiei; asigura aplicarea legilor si regulamentelor care organizeaza si reglementeaza exercitiul profesiunii; avizeaza eliberarea autorizatiei de libera practica profesionala; reprezinta pe membrii sai in relatiile cu exteriorul; sustine si promoveaza activitatea de cercetare in domeniu si organizeaza manifestari cu caracter stiintific; stabileste competentele supervizorilor asistentilor sociali; colaboreaza cu Ministerul Muncii si Protectei Sociale si alte institutii acreditate la formarea, specializarea si perfectionarea pregatirii profesionale a asistentilor sociali; actioneaza, alaturi de institutiile centrale si locale ale statului, pentru asigurarea calitatii serviciilor de asistenta sociala; organizeaza judecarea cazurilor de abateri de la norrmele de etica profesionala, in calitate de organ de jurisdictie profesionala: in cadrul Colegiului functioneaza Comisia Superioara de Disciplina si Comisiile Regionale de Disciplina; militeaza permanent pentru realizarea scopului sau, in conformitate cu dispozitiile legale, regulile statutare si cu principiile si valorile etice ale profesiei. Sectiunea 4: Membrii Colegiului Asistentilor Sociali din Romania Drepturi si obligatii Articolul 16: Sunt membrii ai Colegiului toti asistenti sociali cuprinsi in birourile regionale care isi desfasoara activitatea pe teritoriul Romaniei. Articolul 17: (a) Membrii Colegiului sunt inscrisi intr-un registru care se publica periodic. Asistentii sociali, ajunsi la varsta pensionarii raman inscrisi, la cerere, in Colegiu; Asistetii sociali pensionari, la data intarii in vigoare a prezentei legi, se pot inscrie in Colegiu.

Articolul 18: Veniturile Colegiului se constituie din: taxa de inscriere, cotizatiile lunare ale membrilor, alte fonduri rezultate din manifestarile sociale, stiintifice; donatii si sponsorizari din partea unor persoane fizice sau juridice, in conditiile legii; alte surse. Articolul 19: Fondurile banesti pot fi utilizate pentru cheltuieli administrative (salarizare personal, procurare de materiale fixe, echipamente, material gospodaresc), finantarea cheltuielilor organizatorice, perfectionarea pregatirii profesionale, crearea de institutii in scop caritabil si stiintific si altele stabilite de Consiliul National al Colegiului. Articolul 20: Membrii Colegiului au urmatoarele drepturi: de a alege si de a fi ales in organele de conducere ale Colegiului si Birourilor regionale, in conditiile prevazute in prezentul statut; dreptul la vot nu poate fi delegat; are dreptul sa se adreseze nemijlocit tuturor organelor Colegiului si Birourilor Regionale si sa primeasca informatiile solicitate; sa participe la manifestarile organizate de Colegiul si Birourile Regionale din care fac parte si a fi informati corect despre activitatea acestora; sa beneficieze de dotarile si inlesnirile Colegiului prevazute de lege si de prezentul statut; sa poarte insemnele Colegiului; sa prezinte spre dezbaterea Congresului Colegiului sau a organelor de conducere perspective proprii referiroare la dezvoltarea Colegiului; de a fi sprijiniti in cazul incalcarii drepturilor si intereselor lor legitime; sa aiba acces la toate datele care privesc organizarea administrativa a activitatii la nivelul Colegiului; sa li se acorde pentru merite deosebite diplome de onoare si de excelenta la propunerea organelor de conducere ale Colegiului; Articolul 21: Pentru merite deosebite in promovarea, organizarea si ridicarea prestigiului profesiei de asistent social organele de conducere ale Colegiului si Birourilor Regionale pot acorda calitatea de membru de onoare; membrii de onoare au drepturile prevazute la art. 20 literele c) d) si g). Articolul 22: Membrii Colegiului sunt obligati: sa respecte legea si regulamentele in vigoare cu privire la exercitarea profesiei de asistent social; sa respecte in orice imprejurare Codul Etic al profesiei si sa aiba un comportament demn; sa respecte si sa aplice in orice imprejurare normele de etica profesionala; sa acorde servicii de asistenta sociala in situatii de urgenta; sa respecte hotararile luate de catre organele de conducere ale Colegiului; sa indeplineaca sarcinile care le-au fost incredintate de organele de conducere, sa participe activ la aplicarea si executarea hotararilor acestora si actioneze pentru realizarea scopului colegiului; sa aplice parafa cuprinzand numele, prenumele, specializarea si codul pe toate actele pe care le semneaza; sa participe la actiunile realizate de Colegiu, la activitatile profesionale precum si la sedintele organelor de conducere din care fac parte; sa se abtina de la deliberarile organelor de conducere in care sunt alesi in cazul in care, in indeplinirea unor atributii ale acestor organe, au un interes propriu; sa achite cu regularitate cotizatia stabilita pentru formarea bugetului Colegiului si Birourilor Regionale; sa pastreze secretul profesional; sa pastreze in cadrul profesiei confidentilitatea asupra dezbaterilor, opiniilor si voturilor exprimate in organele de conducere; sa respecte statutul Colegiului Asistentilor Sociali din Romania . Sectiunea 5: Organizare si functionare Articolul 23: a) Colegiul este organizat la nivel national si regional. b) Structura regionala este urmatoarea: Biroul Regional - Iasi , pentru judetele: Suceava, Botosani, Neamt, Iasi , Bacau , Vaslui; Biroul Reginal - Constanta :,pentru judetele: Vrancea, Galati , Buzau , Braila , Tulcea, Constanta Biroul Regional - Targoviste, pentru judetele Prahova, Dambovita, Ialomita, Calarasi, Teleorrman, Giurgiu Biroul Regional - Craiova , pentru judetele: Mehedinti, Gorj, Dolj, Valcea, Olt, Arges Biroul Regional - Timisoara , pentru judetele: Timis, Arad , Caras-Severin, Alba, Hunedoara Biroul Regional - Cluj-Napoca , pentru judetele: Cluj, Satu-Mare , Maramures, Bistrita-Nasaud, Bihor, Salaj Biroul Regional - Brasov , pentru judetele: Brasov , Mures, Harghita, Sibiu , Brasov Biroul Regional Bucuresti, pentru Municipiul Bucuresti si judetul Ilfov Articolul 24: Forurile de conducere ale Colegiului la nivel regional sunt: Adunarea Generala, Consiliul Regional si Biroul executiv al Consiliului. Articolul 25: Din structura Colegiului fac parte Birouri Regionale in compunerea carora intra toti asistentii sociali care profeseaza pe raza teritoriului respectiv. Relatiile care decurg din drepturile si obligatiile asistentilor sociali fata de Colegiu si Birourile Regionale deriva din calitatea lor de membri si se intemeiaza pe colegialitate. Articolul 26: Consiliul Regional are un numar de membri proportional cu numarul de asistenti sociali inscrisi in evidenta, alesi de adunarea generala, dupa cum urmeaza: - pana la 500 de asistenti sociali in registru - intre 3 si 11 membri; - intre 501 - 1000 de asistenti sociali inscrisi in registru - 13 membri; - intre 1001 - 2000 de asistenti sociali inscrisi in registru, 19 membri. Articolul 27: Consiliul Regional va alege dintre membrii sai un Birou Executiv format din presedinte, vicepresedinte si secretar general. Articolul 28: Membrii Consiliului Regional se aleg pe o perioada hotarata de Congresul National al Colegiului. Alegerea membrilor se face prin vot secret, cu majoritatea simpla, prin participarea a minimum doua treimi din numarul total al asistentilor sociali inscrisi in registru. Daca nu se va realiza aceasta proportie, se vor reorganiza alegeri. Membrii primului Consiliu Regional se aleg pe o durata de 2 ani. Articoul 29: Consiliul Regional se intruneste la convocarea presedintelui, in sedinte ordinare, la interval de 3 luni. In mod exceptional, la solicitarea a doua treimi din numarul membrilor sai, Consiliul Regional poate fi convocat in sedinte extraordinare. Deciziile Consiliului regional se adopta cu votul a jumatate plus unu din numarul membrilor Articolul 30: Consiliul Regional exercita atributiile prevazute de lege, date in competenta sa prin regulamentul de functionare adoptat de Congresul Colegiului Asistentilor Sociali din Romania ; In vederea exercitarii atributiilor, Consiliul regional isi desfasoara activitatea in Comisii, alese de

Adunarea Generala respectiva, in conformitate cu regulamentul de functionare adoptat de Congresul National al Colegiului Asistentilor Sociali din Romania . Articolul 31: Conducerea Colegiului Asistentilor Sociali din Romania se exercita la nivel national de catre: Congresul National al Colegiului; Consiliul National; Biroul Executiv. Articolul 32: Congresul National al Colegiului este alcatuit din reprezentantii alesi de Adunarea Generala din fiecare regiune, prin vot direct si secret. Norma de reprezentare este de 2 la 100. Congresul Colegiului se intruneste la fiecare doi ani. Articolul 33: Congresul Colegiului adopta Codul Etic al profesiei de asistent social, statutul profesiei si Regulamentul de organizare si functionare a Colegiului, in prezenta a cel putin doua treimi din membri alesi. Articolul 34: Intre sesiunile Congresului National, Colegiul este condus de Consiliul National. Articolul 35: Consiliul National al Colegiului este alcatuit din cate un reprezentant al fiecarei regiuni, un reprezentant al asistentilor sociali din fiecare minister care are retea proprie de servicii de asistenta sociala. Consiliul National al Colegiului decide cu cel putin doua treimi din numarul reprezentantilor stabiliti la aliniatul (a). Articolul 36: Atributiile Consiliului National al Colegiului sunt: elaboreaza Codul Etic al profesiei si Regulamentul de organizare si functionare a Colegiului; fixeaza cotizatia care trebuie platita obligatoriu de fiecare asistent social Consiliului Regional, stabilind partea din aceasta cotizatie care trebuie virata Consiliului National al Colegiului; gestioneaza bunurile Colegiului; solutioneaza, in termen de 30 de zile de la inregistrare, ca instanta superioara, contestatiile formulate impotriva deciziilor date de Consiliile Regionale, in conformitate cu propriile regulamente. Articolul 37: In cadrul Consiliului National al Colegiului functioneaza mai multe Comisii de specialitate, al caror competente, precum si regulamentul de functionare sunt stabilite de catre acesta. Articolul 38: Biroul Executiv al Colegiului asigura activitatea permanenta a acestuia, in conformitate cu legea si regulamentele proprii; Biroul Executiv este alcatuit dintr-un presedinte, doi vicepresedinti si un secretar general. Articolul 39: Consiliul National al Colegiului va fi consultat de catre Ministerul Muncii si Protectiei Sociale in elaborarea programelor de asistenta sociala si actelor normative. Sectiunea 6: Proceduri si sanctiuni Articolul 40: Prin Comisia de Disciplina de la nivel regional si national, Colegiul judeca litigiile si abaterile deontologice si disciplinare ale asistentilor sociali. Articolul 41: Membrii Colegiului care incalca legile si regulamentele specifice privind exercitarea profesiei de asistent social si nu respecta Codul Etic al profesiei, raspund disciplinar in functie de gravitatea abaterii si li se va aplica una din urmatoarele sanctiuni: Mustrare Avertisment vot de blam suspendarea temporara a calitatii de membru al Colegiului pe o perioada cuprinsa intre 6-12 luni; retragerea calitatii de membru al Colegiului si propunerea catre Ministerul Muncii si Protectiei Sociale pentru retragerea autorizatiei pentru practicarea profesiei de asistent social; Sanctiunile prevazute la lit. a) - c) se aplica de catre Consiliul Regional, pentru membrii lor; Sanctiunile prevazute la lit. d) si e) se aplica de catre Consiliul National al Colegiului , numai dupa efectuarea unei expertize de specialitate de catre o comisie de specialitate alcatuita din cel putin cinci membri specialisti, aprobata de acesta, la propunerea Comisiei de specialitate; Concluziile anchetei si sanctiunile aplicate se comunica in termen de 24 de ore persoanei in cauza, Ministerului Muncii si Protectei Sociale, persoanei juridice cu care asistentul social a incheiat contractul de munca; acestia din urrma decid cu privire la autorizatia de libera practica a profesiei de asistent social precum si asupra contractului de munca. Consiliul Regional reprezinta prima instanta, iar Consiliul National al Colegiului, instanta de recurs, pentru orice litigiu sau abatere comisa de asistentul social. In termen de 30 de zile de la comunicarea sanctiunii se pot depune contestatii la comisiile competente sau, dupa caz, la judecatoria in raza careia asistentul social sanctionat isi desfasoara ctivitatea.Articolul 42: Raspunderea disciplinara a membrilor Colegiului, potrivit prezentei legi, nu exclude raspunderea penala, contraventionala, civila sau administrativa, potrivit prevederilor legale. Articolul 43: Asistentul social pentru care s-a emis sanctiunea de suspendare a autorizatiei de libera practica poate solicita reexaminarea numai dupa expirarea unui termen de 1 an de la emiterea deciziei. Daca aceasta a fost respinsa, o noua cerere nu va fi acceptata decat dupa inca un an. Articolul 44: Practicarea profesiei de asistent social de catre o persoana care nu are aceasta calitate constituie infractiune si se pedepseste conforrm dreptului penal. Capitolul III Dispozitii finale si tranzitorii Articolul 45: Pana la alegerea primului Consiliu Regional, cererile de inscriere in Colegiu se depun la comisiile electorale respective, urmand ca in termen de 6 luni de la aceasta data Ministerul Muncii si Protectiei Sociale sa elibereze autorizatia de libera practica pentru asistentii sociali. Primele alegeri vor fi organizate de Comisii electorale regionale alcatuite din 6 membri. La nivel national se va organiza o comisie electorala centrala cu reprezentanti ai Ministerului Muncii si Protectei Sociale, ministerelor cu retea proprie de servicii de asistenta sociala, Asociatiilor Asistentilor Sociali din tara . Activitatea acestei comisii consta in validarea alegerilor regionale si organizarea alegerilor pe tara ; activitatea ei inceteaza odata cu constituirea legala a primului Congres national al Colegiului. Articolul 46: Prezenta lege intra in vigoare in termen de 30 de zile de la publicarea ei in Monitorul Oficial al Romaniei. Articolul 47: Anexa face parte din prezenta lege. Articolul 48: Pe data intrarii in vigoare a prezentei legi se abroga orice dispozitii contrare. ANEXA Numele si prenumele asistentului social. Data nasterii. Specializarea, gradul professional Titlul ... Promotia Locul de munca Adresa si numarul de telefon

10

In conformitate cu Legea 466/2004 privind statutul asistentului social, Colegiul National al Asistentilor Sociali din Romania anunta: Asistentii sociali care indeplinesc atributii ale asistentului social, in conformitate cu art. 7 din Legea 466/2004, au obligatia de a se inscrie in Colegiul National al Asistentilor Sociali din Romania ( prescurtat C.N.A.S.R.) pana la data de 31.12.2005, in conformitate cu Hotararea Consiliului National al C.N.A.S.R. nr.1 din data de 23.02.2005; Persoanele fara studii de specialitate care indeplinesc atributii ale asistentului social potrivit art. 34 din Legea 466/2004, au obligatia de a intra in evidenta C.N.A.S.R. pana la data de 31.12.2005, in conformitate cu Hotararea Biroului Executiv National al C.N.A.S.R. nr.1 din data de 26.04.2005; Documente necesare inscrierii in C.N.A.S.R. a asistentilor sociali : Asistentii sociali au obligatia sa prezinte pentru inscriere urmatoarele documente, conform art. 8 din Legea 466/2004 si Hotararii Biroului Executiv National al C.N.A.S.R. nr.1 din data de 19.04.2005: - dosar; - cerere; - copie act de identitate; - copie diploma de licenta legalizata sau adeverinta de licenta in original ; - cazier judiciar sau declaratie pe propria raspundere in sensul ca nu are antencendente penale legalizata la notar sau atestata de avocat; - adeverinta medicala care sa dovedeasca ca este apt pentru practicarea profesiei de asistent social; - curriculum vitae + copii dupa alte documente relevante: diplome master, certificate absolvire cursuri etc.; - adeverinta de la locul de munca; - declaratie incompatibilitate conform art. 8 alin. 2 lit. d - din Legea 466/2004; - copie dupa chitanta prin care s-a achitat taxa de inscriere si cotizatia pe anul 2005;

11

Persoanele fara studii de specialitate care indeplinesc atributii ale asistentului social potrivit art. 34 din Legea 466/2004, pentru luarea in evidenta de catre C.N.A.S.R. au obligatia sa prezinte urmatoarele documente, conform Hotararii Biroului Executiv National al C.N.A.S.R. nr.1 din data de 19.04.2005: - dosar ; - cerere; - copie act de identitate; - copie acte de studii; - cazier judiciar sau declaratie pe propria raspundere in sensul ca nu are antencendente penale legalizata la notar sau atestata de avocat; - adeverinta medicala care sa dovedeasca ca este apt pentru practicarea profesiei; - curriculum vitae + copii dupa alte documente relevante: diplome master, certificate absolvire cursuri etc.; - adeverinta de la locul de munca din care sa rezulte vechimea pentru postul ocupat; - dovada inscrierii si frecventarii cursurilor unei institutii de invatamant superior cu specializarea in asistenta sociala, acreditata conform legii; - copie dupa chitanta prin care s-a achitat taxa de luare in evidenta C.N.A.S.R.; Taxa de inscriere: Conform Hotararii Consiliului National al C.N.A.S.R. nr.1 din data de 23.02.2005, s-au hotarat urmatoarele: cuantumul taxei de inscriere in C.N.A.S.R. este de 1.500.000 lei sau 150 lei noi( care se plateste o singura data, la inscrierea in Colegiu); persoanele fara studii de specialitate care indeplinesc atributii ale asistentului social potrivit art. 34 din Legea 466/2004, pentru luarea in evidenta, vor achita cuantumul taxei de inscriere; Cotizatia: Conform Hotararii Consiliului National al C.N.A.S.R. nr.1 din data de 23.02.2005, s-au hotarat urmatoarele: - Cuantumul cotizatiei anuale este de 1.000.000 lei sau 100 lei noi; - Persoanele fara studii de specialitate care indeplinesc atributii ale asistentului social potrivit art. 34 din Legea 466/2004, nu au obligatia de a achita cotizatia; - absolventii formelor de invatamant superior cu specializarea in asistenta sociala promotia 2005, vor achita 50% din cuantumul cotizatiei anuale; - asistentii sociali care achita cotizatia pana la 01.09.2005 beneficiaza de o reducere de 50% din cuantumul cotizatiei anuale; - in timpul concediului de maternitate nu se plateste cotizatia; - in cazul existentei a doi asistenti sociali intr-o familie, se plateste o singura cotizatie; - pentru a beneficia de aceste facilitati, in dosarul de inscriere trebuiesc anexate documentele justificative; Dosarul de inscriere/luare in evidenta poate fi depus personal sau expediat prin posta cu confirmare de primire la urmatoarea adresa: Bucuresti, Calea Calarasilor, Nr. 165, Bl. 38, Tronson 3, Sc. 3, Et.4, Ap. 18, Sector 3, cod postal- 030614. Taxa de inscriere/luare in evidenta poate fi depusa in contul nr. RO69RNCB5040000235890001, deschis la B.C.R.-Sector 4 , Bucuresti, sau achitata la sediul Colegiului;

12

Sediul C.N.A.S.R. este situat la urmatoarea adresa: Bucuresti, Calea Calarasilor, Nr. 165, Bl. 38, Tronson 3, Sc. 3, Et.4, Ap. 18, Sector 3, cod postal- 030614. Dosarele de inscriere/luare in evidenta pot fi depuse incepand cu data de 09.05.2005 Pentru informatii suplimentare ne puteti contacta la tel. 021-320.51.25/ fax. 021320.24.30/ sau www.cnasr.ro , cnasr@cnasr.ro CERERE DE INSCRIERE IN C.N.A.S.R. model Subsemnatul ___________________________________ domicialiat in.. _______________, identificat cu B.I./C.I.- seria...., nr, eliberat de .. la data de, absolvent al ____________________________, posesor al diplomei de licenta nr. ________________ emisa de in data de ___________________, va rog sa-mi aprobati inscrierea in Colegiul National al Asistentilor Sociali din Romania . Data Semnatura

13