Sunteți pe pagina 1din 13

ROMNIA MINISTERUL AGRICULTURII SI DEZVOLTARII RURALE Directia Generala Implementare Politici Agricole AGENTIA NATIONALA FITOSANITARA

PROCEDURI GENERALE PRIVIND INSPECTIA PLANTELOR, PRODUSELOR VEGETALE SI A ALTOR OBIECTE CONEXE IN CADRUL IMPORTULUI SI CIRCULATIEI INTRACOMUNITARE

IANUARIE 2008 NOTA DE SERVICIU

Indice de clasare : Data de punere in aplicare : IMEDIAT

Abroga si inlocuieste nota :111589/15-07-2004 Dosar urmarit de : Danciu Paula Tel. / fax .:3072454; 3072485 email: paula.danciu@mail.anf.maa.ro

Obiect : Aceasta nota de serviciu furnizeaza procedurile generale de control care trebuie aplicate plantelor, produselor vegetale sau altor obiecte conexe vizate de reglementrile fitosanitare, respectiv de Hotrrea Guvernului nr.563/2007 pentru aprobarea normelor metodologice de aplicare a Ordonanei Guvernului nr.136/2000 privind msurile de protecie mpotriva introducerii i rspndirii organismelor de carantin duntoare plantelor sau produselor vegetale n Romnia, atunci cand sunt introduse pe teritoriul Romaniei/Comunitatii Europene. Baze juridice : Ordonanta Guvernului nr.136/2000, Hotararea Guvernului nr.563/2007 modificata prin Hotararea Guvernului 1135/2007, ordinele ministrului 257/2002 cu modificarile si completarile ulterioare, 626/2006, 582/2007, 585/2007, 685/2007, 583/2007, 686/2007, 205/2004, 496/2004 acte normative care transpun directivele comunitare 2000/29 cu modificarile si completarile ulterioare, 98/22/CE, 94/3/CE, 95/44/CE, 2004/103/CE, 92/105/CE si Deciziile Comisiei Europene care au aplicabilitate directa, prevazute in Anexa nr.I a prezentei note. Directivele si deciziile comunitare pot fi accesate pe site-ul: http://eur-lex.europa.eu/ro/index.htm Referinte tehnice: Vade-mecum comunitar; Documentatie OEPP (Serviciul de informare al OEPP, Organisme de carantina pentru Europa, Ilustratia organismelor de carantina pentru Europa); Baza de date OEPP: PQR Plant Quarantine Data Retrieval System si PQR Phytosanitary Regulations System; Surse de informare diverse (internet, note de serviciu etc.) Cuvinte cheie: Transport, lot, organism daunator, plan de monitorizare, plan de control, plan de control consolidat, inspectie fitosanitara Rezumat : Aceasta nota de serviciu prezinta:

totalitatea procedurilor care trebuie aplicate in cazul unei inspectii la import si la circulatia intracomunitara a plantelor, produselor vegetale si obiectelor conexe; definitii necesare bunei intelegeri a acestori proceduri; descrierea diferitelor inspectii ce trebuie realizate; diferitele etape ale unei inspectii; mijloacele materiale, documentare si de personal de care trebuie sa dispuna Inspectoratele de Carantina Fitosanitara Vamala (ICFV) si Unitatile Fitosanitare (UF); masuri de precautie ce trebuie respectate.

Destinatari Pentru executie : Pentru informare: Inspectoratele de Carantina Fitosanitara Directiile pentru Agricultura Vamala Dezvoltare Rurala Unitatile Fitosanitare Judetene si a municipiului Bucuresti Laboratorul Central pentru Carantina Fitosanitara si

PROCEDURI GENERALE PRIVIND INSPECTIA PLANTELOR, PRODUSELOR VEGETALE SI A ALTOR OBIECTE CONEXE IN CADRUL IMPORTULUI SI CIRCULATIEI INTRACOMUNITARE
3

1. Obiect si domeniu de aplicare Metoda descrie modalitatile de realizare a inspectiei plantelor, produselor vegetale sau altor obiecte conexe vizate de reglementrile fitosanitare, respectiv de Hotrrea Guvernului nr.563/2007 pentru aprobarea normelor metodologice de aplicare a Ordonanei Guvernului nr.136/2000 privind msurile de protecie mpotriva introducerii i rspndirii organismelor de carantin duntoare plantelor sau produselor vegetale n Romnia, atunci cand sunt introduse pe teritoriul Romaniei/Comunitatii Europene. Obiectivul inspectiei il reprezinta evitarea introducerii si circulatiei pe teritoriul Romaniei/Comunitatii Europene: - a organismelor daunatoare plantelor, produselor vegetale sau altor obiecte si - a plantelor, produselor vegetale sau altor obiecte care nu satisfac exigentele specifice prevazute in anexa IV a Hotararii Guvernului nr.563/2007 . 2. Definitii *Transport de marf: o cantitate de bunuri nsoite de un singur document fitosanitar solicitat pentru formalitile fitosanitare vamale sau pentru alte formaliti, cum ar fi un certificat fitosanitar sau un document alternativ sau o marc; un transport de marf poate fi compus din unul sau mai multe loturi. *Lot : un numr de uniti dintr-o singur marf, identificabil prin omogenitatea compoziiei i originii, i care formeaz parte a unui transport de marf. *Organism daunator : orice specie, ras sau biotip de plant, animal sau agent patogen, duntoare plantelor sau produselor vegetale . *Plan de monitorizare: provine in principal din evaluarea unei situatii globale. Se bazeaza intodeauna pe o prelevare aleatorie, adica prelevarile de probe sunt realizate in mod strict la intamplare in cadrul unei populatii sau unei subpopulatii identificata fara consemnarea loturilor in asteptarea rezultatelor analizei. *Plan de control : se datoreaza in principal necesitatii de a pune in evidenta anomalii, neconformitati si eventuale fraude. Se bazeaza intotdeauna pe o prelevare focalizata, tintita, adica prelevarile de probe sunt realizate pe baza unei suspiciuni confuze sau legitime fara consemnarea loturilor in asteptarea rezultatelor analizei. *Plan de control consolidat : prevede dispozitii fata de anumite filiere cu consemnarea loturilor in asteptarea rezultatelor analizei. Circulatie intracomunitara: schimburile comerciale de plante, produse vegetale si /sau a alte obiecte conexe pe teritoriul Comunitatii Europene intre statele membre. Alte obiecte conexe: lemn sub forma de lemn de calaj, de cofraj sau de compartimentare, palei sau material de ambalare, care sunt de fapt n uz n transportul obiectelor de orice fel, sol, mediu de crestere etc.
*Aceste definitii au fost extrase din glosarul de termeni fitosanitari (FAO).

3. Principiu Hotararea Guvernului nr.563/2007 modificata prin Hotararea Guvernului nr.1135/2007 defineste conditiile fitosanitare fata de care plantele, produsele vegetale

si alte obiecte trebuie sa fie conforme atunci cand sunt introduse sau circula pe teritoriul Romaniei/Comunitatii Europene. Plantele, produsele vegetale sau alte obiecte trebuie sa fie libere de organismele daunatoare prevazute in Anexele I si II, sa respecte dupa caz exigentele specifice prevazute in Anexa IV, Partea A, Sectiunea I sau Sectiunea a II-a si Partea B din Hotararea Guvernului nr.563/2007. Organizatiei Nationale pentru Protectia Plantelor (ONPP) din tara terta exportatoare ii revine sarcina de a garanta ca aceste exigente sunt respectate si dovada acestei respectari este adusa, prin certificat fitosanitar eliberat pentru plantele, produsele vegetale sau alte obiecte prevazute in Anexa V Partea B din Hotatrea Guvernului nr.563/2007 sau prin pasaport fitosanitar eliberat pentru plantele, produsele vegetale sau alte obiecte prevazute in Anexa V Partea A. Principiul de baza al reglementarii fitosanitare consta in prezenta unui certificat fitosanitar sau a unui pasaport fitosanitar prin care se garanteaza ca au fost efectuate controale. Pe certificatele fitosanitare care insotesc plantele, produsele vegetale sau alte obiecte conexe prevazute in Anexa IV Partea A Sectiunea I sau Partea B trebuie sa se specifice la rubrica declaratie suplimentara i atunci cnd este cazul, care exigen specific dintre cele enumerate ca alternative n poziia specific din diferitele pri ale anexei nr. IV a fost ndeplinit. Aceast specificaie este fcut prin referirea la poziia relevant din anexa nr. IV conform exemplelor pregatite de expertii Comisiei Europene si discutate in cadrul Comitetului Permanent pentru Sanatatea Plantelor, din Anexa nr.II la prezenta nota. Inspectia realizata la intrarea sau la circulatia pe teritoriul Romaniei/Comunitatii Europene a plantelor, produselor vegetale sau altor obiecte constituie, deci, o verificare a respectarii conditiilor fitosanitare. O inspectie se compune din: 9 control documentar 9 control de identitate 9 control fitosanitar Inspectia poate conduce si la prelevari de probe. Controlul documentar Controlul documentar este sistematic si consta in verificarea existentei conformitatii documentelor care trebuie sa insoteasca marfa (certificat fitosanitar original, conform Hotararii Guvernului nr.563/2007, pasaport fitosanitar conform OM nr.583/2007, document fitosanitar de circulatie conform OM nr. 585/2007, documente de identitate si calitate conform OM nr.257/2002 cu modificarile si completarile ulterioare, alte documente insotitoare etc.).

Controlul de identitate

Controlul de identitate este sistematic si consta in a verifica daca marfa corespunde indicatiilor din documentele de insotire si totodata se verfica eventuala prezenta a plantelor, produselor vegetale sau altor obiecte prohibite. Controlul fitosanitar Consta in : - realizarea unei inspectii cel putin vizuala a plantelor, produselor vegetale sau altor obiecte in scopul depistarii organismelor daunatoare - verificarea conformitatii plantelor, produselor vegetale sau altor obiecte cu exigentele specifice controlabile prin examen vizual, de exemplu: repaus vegetativ, absenta resturilor vegetale, florilor si fructelor, absenta frunzelor si pedunculilor, prezenta pe ambalaj a marcilor recunoscute international etc... Acest control poate conduce la prelevari de probe, in special pentru a confirma prezenta unui organism daunator, sau pentru a pune in aplicare un plan de monitorizare stabilit la nivel national. 4. Precautii de securitate 4.1) pentru inspectori Inspectiile la import sunt deseori realizate in locuri in care circula utilaje de descarcare a marfii (terminale portuare, depozite, rampe etc.), de aceea se recomanda atentie marita. Este de asemenea necesar sa se evite pe cat este posibil efectuarea controalelor in locuri necorespunzatoare (ex.: controlul remorcilor in absenta rampei de descarcare). In cazul in care marfa a facut obiectul contaminarii ( ex. cazul containerelor care contin lemn pentru ambalaj), este indicat sa nu se intre in containere imediat dupa deschiderea acestora. Trebuie luate masuri de precautie cu prilejul prelevarilor de probe. 4.2) pentru plantele, produsele vegetale sau alte obiecte inspectate Pentru a evita riscul contaminarii plantelor, produselor vegetale sau altor obiecte cu ocazia prelevarii de probe, se va acorda o atentie deosebita dezinfectarii oricarui material care intra in contact cu acestea si se vor respecta regulile generale privind prelevarea probelor de plante sau produse vegetale conform notei de serviciu nr.111590/15.07.2004. 4.3) pentru mediul inconjurator Se vor lua masurile ce se impun pentru reducerea riscurilor de raspandire a organismelor daunatoare cu prilejul prelevarii, manipularii, pastrarii sau transportului probelor. 5. Mijloace 5.1) personal Inspectiile sunt efectuate: 9 in punctele de trecerea a frontierei de stat in care sunt organizate Inspectoratele de carantina fitosanitara vamala (ICFV), de catre inspectorii fitosanitari sau
6

9 in teritoriu de catre inspectorii fitosanitari din cadrul Unitatilor Fitosanitare atunci cand inspectia pentru transporturile cu destinatie finala Romania nu a fost finalizata in punctele de trecerea frontierei, precum si in cazul circulatiei intracomunitare 5.2) materiale Principalele echipamente necesare pentru realizarea inspectiei plantelor, produselor vegetale sau altor articole sunt definite in Ordinul Ministrului agriculturii, padurilor si dezvoltarii rurale nr.626/2006, pentru stabilirea conditiilor minime de desfasurare a inspectiilor fitosanitare in Romania la posturi de inspectie, altele decat cele de la locul de destinatie, pentru plante, produse vegetale sau alte obiecte care provin din tari terte, care transpune Directiva Comisiei 98/22/CE,. Inspectoratul de carantina fitosanitara vamala (ICFV)/Unitatea Fitosanitara (UF) trebuie sa dispuna, cel putin, de urmatoarele echipamente: - fax ; - sistem de copiere a documentelor ; - calculator echipat corespunzator. In ceea ce priveste inspectia propriu-zisa, trebuie prevazut un echipament corespunzator pentru : - controale vizuale (lupa, stereomicroscop si daca este posibil un microscop); - dezinfectarea locurilor si echipamentelor utilizate pentru controalele fitosanitare ; - pregatirea probelor pentru alte eventuale teste in laboratoare specializate ; - o sursa de apa. Pentru prelevarea probelor, ICFV/UF trebuie sa dispuna de : - pungi de plastic, etichete, marcare permanente, sigiliu, sfoara, sonde pentru prelevari de seminte; - material de ambalaj corespunzator pentru transportul probelor la laboratoarele specializate; - stampile oficiale ; - lumina corespunzatoare ; - material de dezinfectie pentru instrumente si maini (alcool, amoniac cuaternar). De asemenea, este indicat ca postul sa dispuna de un aparat fotografic. Anumite echipamente specifice pot fi necesare pentru realizarea unor inspectii speciale (ex. : bormasina, umidometru pentru lemn etc.). Inspectoratul de carantina fitosanitara vamala trebuie sa aiba acces la o statie de incinerare sau de distrugere a marfurilor contaminate 5.3) documentare Dosarul plantelor, produselor vegetale sau altor obiecte inspectate trebuie sa contina, dupa caz: 9 Proces Verbal - Fisa de Inspectie Fitosanitara la Import prevazut in anexa nr.; 9 Certificatul fitosanitar (CF) pentru plantele, produsele vegetale sau alte obiecte prevazute in Anexa V Partea B din HG nr.563/2007;

9 Pasaportul fitosanitar pentru plantele, produsele vegetale sau alte obiecte prevazute in Anexa V Partea A din HG nr.563/2007; 9 Fisa de inspectie monitorizare; 9 Documentul fitosanitar de circulatie; 9 Cererea de analiza si rezultatele analizei (acolo unde este cazul); 9 Scrisoarea oficiala de autorizare pentru introducerea i/sau punerea n circulaie a organismelor duntoare, plantelor, produselor vegetale i a altor obiecte n scopuri experimentale sau tiinifice i lucrri pentru selecii varietale conform prevederilor ordinului minstrului agriculturii,padurilor si dezvoltarii rurale nr.685/2007; 9 Alte documente si informatii indispensabile: scrisoare de transport terestru (CMR), scrisoare de transport aerian (AWB), scrisoare de transport (CIM), factura etc.. Documente metodologice : Instructiuni nationale referitoare la marfurile importate ; Bilanturi de notificari de interceptie ; Documentatii generale indicate la punctul referinte tehnice din prezenta nota. In cazul importurilor trebuie realizata o cooperare activa cu serviciile vamale in scopul colaborarii intre servicii in cazul distrugerii sau de punere sub supraveghere a unei anumite filiere, conform protocolului nr..................... incheiat intre Ministerul Agriculturii i Dezvoltrii Rurale (MADR) Agenia Naional Fitosanitar i Agenia Naional de Administrare Fiscal - Autoritatea Naional a Vmilor (ANV). 6. Derularea inspectiei 6.1) Obiectul inspectiei Inspectia vizeaza plantele, produsele vegetale sau alte obiecte susceptibile sa fie contaminate de organismele daunatoare prevazute in anexele HG nr.563/2007. In cazul importului inspectiile se fac la plantele, produsele vegetale sau alte obiecte prevazute in Anexa V Partea B, dar si la alte plante, produse vegetale sau alte obiecte care nu sunt mentionate in aceasta anexa, prin sondaj in scopul asigurarii unei supravegheri fitosanitare a importurilor in ceea ce priveste organismele daunatoare susceptibile de a fi introduse. Inspectia plantelor care nu se afla la Anexa V Partea B vizeaza in general : - plantele sau produsele vegetale supuse exigentelor din anexa IV (ex : ambalaje de lemn). - plantele sau produsele vegetale gazda pentru organismele daunatoare polifage (ex : fasole verde, flori taiate, plante de acvariu etc.). In cazul circulatiei intracomunitare inspectiile se fac la plantele, produsele vegetale sau alte obiecte prevazute in Anexa V Partea A, dar si la alte plante, produse vegetale sau alte obiecte care nu sunt mentionate in aceasta anexa, prin sondaj in scopul asigurarii unei supravegheri fitosanitare in ceea ce priveste organismele daunatoare susceptibile de a fi introduse/raspandite pe teritoriul Romaniei

Atat la import cat si la circulatia intracomunitara in anumite cazuri, inspectia se poate face in functie de programele nationale de monitorizare si va viza in principal plantele sau produsele vegetale care au facut obiectul interceptiilor. 6.2) Locul de control Inspectia la import a plantelor, produselor vegetale sau altor obiecte este realizata in punctele de trecere a frontierei in care sunt organizate inspectoratele de carantina fitosanitara vamala (ICFV uri) sau in teritoriu, de catre inspectorii fitosanitari din cadrul unitatilor fitosanitare (UF). Inspectia la circulatia intracomunitara se face n exploataiile n care plantele, produsele vegetale i alte obiecte sunt cultivate, produse, depozitate sau oferite spre vnzare precum i n spaiile cumprtorilor; 6.3) Realizarea inspectiei 6.3.1) Pregatirea inspectiei Inspectorul aduna elementele care ii permit sa realizeze inspectia plantelor, produselor vegetale sau altor obiecte, punandu-si urmatorele intrebari: - filiera (gen - origine - categorie) este cunoscuta ? - este vorba de o prohibitie ? - care sunt exigentele specifice care se aplica plantelor, produselor vegetale sau altor obiecte,si in particular pentru originea data ? - care sunt organismele daunatoare care sunt susceptibile sa fie prezente pe plantele ,produsele vegetale sau alte obiecte conexe ? - intocmirea unei liste cu exigentele care pot fi verificate de catre inspector , cum ar fi , dupa caz, declaratiile oficiale pe documente sau exigentele tehnice care pot fi verificate (absenta frunzelor, florilor, fructelor, absenta pedunculilor), - pe ce proba trebuie realizata inspectia vizuala? - care sunt modalitatile de examinare (ex : taiere, scuturare etc.) ? - trebuie realizate prelevari sistematice ? - care este dimensiunea probei de prelevat ? - proba face obiectul unei pastrari in conditii speciale ? - care este modul de ambalare si expediere a probelor prelevate? - care este laboratorul de destinatie a probelor ? - va trebui blocat transportul in vama in asteptarea rezultatelor analizelor ? - filiera face obiectul unei reduceri de frecventa a controlului fitosanitar ? 6.3.2) Inspectia Inspectorii fitosanitari din cadrul inspectoratelor de carantina fitosanitara vamala realizeaza inspectia transporturilor cu destinatie finala Romania sau un alt Stat Membru, atunci cand contin plante, produse vegetale sau alte obiecte prevazute in Anexa V Partea B din HG nr.563/2007, originare din tari terte. Inspectorii fitosanitari din cadrul unitatilor fitosanitare realizeaza: - inspectia transporturilor cu destinatie finala Romania atunci cand contin plante, produse vegetale sau alte obiecte prevazute in Anexa V Partea B din HG nr.563/2007,

originare din tari terte si inspectia nu a fost finalizata in punctele de trecerea frontierei (in acest caz transportul va fi insotit de un document fitosanitar de circulatie). - inspectia plantelor, produselor vegetale si a altor obiecte conexe, originare dintr-un alt stat membru, cu destinatie finala Romania, prevazute in Anexa V Partea A din HG nr.563/2007 6.3.2.1) Control documentar Documente controlate : - certificat fitosanitar; - pasaport fitosanitar; - document fitosanitar de circulatie; - scrisoare oficiala de autorizare, daca este cazul; - documente de calitate conform OM 257/2002, daca este cazul. Se verifica prezenta si conformitatea documentelor de insotire. In caz de neconformitate, se urmeaza instructiunile referitoare la gestiunea neconformitatilor documentare. In anumite cazuri, verificarea altor documente, cum ar fi facturile, scrisoarea de transport terestru, scrisoarea de transport aerian poate fi necesara pentru a putea aprecia conformitatea documentelor de insotire, mai cu seama pentru a verifica validitatea datei de eliberare a certificatului fitosanitar original, cantitatile si genurile declarate. 6.3.2.2) Controlul identitatii si controlul fitosanitar Aceste doua controale pot fi facute concomitent. Plantele, produsele vegetale sau alte obiecte din transportul importat fac obiectul unei inspectii, in vederea : - verificarii concordantei intre plantele, produsele vegetale sau alte obiecte mentionate pe certificatul fitosanitar si cele prezentate la inspectie; - depistarii prezentei organismelor daunatoare prevazute in HG nr.563/2007; - verificarii respectarii exigentelor tehnice usor de controlat. Inspectia este in principal vizuala (fara analize efectuate sistematic). Transportul este inspectat pe baza unei probe (sau mai multe daca transportul este constituit din mai multe loturi) a carei dimensiune este determinata cu ajutorul vademecumului. Pot fi facute prelevari de probe, dar nu in mod sistematic, cu exceptia cazurilor cand aceasta este prevazuta a se realiza in cadrul unei instructiuni nationale. Toate probele trimise la Laboratorul Central pentru Carantina Fitosanitara trebuie sa fie insotite de o cerere de analiza. Prelevarile realizate trebuie in mod obligatoriu sa fie mentionate pe Procesul Verbal - Fisa de Inspectie Fitosanitara, precizandu-se cantitatile prelevate. Cu aceasta ocazie se verifica si cantitatile declarate (ex. : numar de plante). Mentiunile existente pe etichetele ambalajelor trebuie verificate. Ele permit sa se verifice originea plantelor, produselor vegetale sau altor obiecte. Prezenta sau marcilor pe ambalajele plantelor, produselor vegetale sau altor obiecte trebuie verificata atunci cand este ceruta de catre prevederile HG nr.563/2007. Reduceri ale frecventei controalelor pot fi decise la nivel national in cazul unor anumite filiere atunci cand ele sunt prevazute prin instructiuni nationale. Plantele, produsele vegetale sau alte obiecte prevazute in Anexa V Partea B din Hotararea Guvernului nr. 563/2007, care sunt importate din tari terte in Comunitate, fiind insotite de certificat fitosanitar conform prevederilor Hotararii Guvernului nr. 563/2007 si care sunt mentionate in Anexa V Partea A din H.G. nr. 563/2007, circula pe
10

teritoriul Romaniei/Comunitatii insotite de pasaport fitosanitar care este eliberat de inspectorii fitosanitari din cadrul inspectoratelor de carantina fitosanitara vamala daca se constata, in urma efectuarii controlului documentar, de identitate si fitosanitar, ca sunt indeplinite cerintele prevazute de Hotararea Guvernului nr. 563/2007, astfel: a) pasaportul fitosanitar inlocuieste certificatul fitosanitar in cazul in care Romania este tara de destinatie; b) pasaportul fitosanitar este anexat la copia certificatului fitosanitar in cazul in care tara de destinatie este un alt stat membru. Controlul fitosanitar la plantele produsele vegetale si alte obiecte conexe prevazute in Anexa V partea A a HG nr 563/2007 se face pentru a constata absenta organismelor daunatoare prevazute in anexele HG 563/2007 [ art.7 alin(1)]. 6.3.2.3) Masuri de conservare a loturilor suspecte In cazul detectarii unui organism daunator este necesar sa se determine daca lotul purtator al organismului daunator trebuie sa faca obiectul uneia sau mai multor masuri oficiale. Organismul daunator trebuie, in acest caz, sa faca obiectul unei determinari cat mai precise posibil. Daca organismul daunator detectat este listat in anexele HG nr.563/2007: - loturile contaminate vor face obiectul masurilor oficiale cum ar fi distrugerea, returnarea catre tara de origine etc. conform prevederilor art.14. alin.(19) din HG nr.563/2007. (se va urmari daca intr-adevar masura se aplica pentru partea contaminata). Transporturile sau loturile contaminate sunt consemnate sub vama in asteptarea aplicarii masurilor stabilite. Procedura de notificarea a interceptarii unui transport sau a unui organism de carantina este stabilita prin OM nr.582/2007 care transpune Directiva Comisiei 94/3/CE. La nivelul Comunitatii Europene exista un sistem informatic on-line pentru completarea formularelor de notificari conform Directivei 94/3/CEE si distribuirea acestora simultan catre toate celelalte state membre si catre Comisia Europeana EUROPHYT. Din ianuarie 2007, Agentia Nationala Fitosanitara din cadrul Ministerului Agriculturii si Dezvoltarii Rurale are acces la aceasta baza de date prin care se notifica: - interceptiile de plante si produse vegetale realizate pe piata interna atunci cand materialul interceptat provine dintr-un alt Stat Membru [art.12 alin. (4) din Directiva Consiliului 2000/29/CEE, respectiv art.10 alin.(8) din HG.nr.563/2007]; - interceptiile de plante si produse vegetale realizate la intrarea in Comunitate atunci cand materialul provine dintr-o tara terta (art.2 alin.(1) din Directiva Comisiei 94/3/CE, respectiv art.2 din OM nr.582/2007). Daca organismul daunator detectat nu este listat in anexele HG nr.563/2007 si nu este cunoscut pe teritoriul Romaniei, dar este susceptibil sa fie periculos, este necesar sa se informeze Agentia Nationala Fitosanitara din cadrul Ministerului Agriculturii si Dezvoltarii Rurale care in urma efectuarii unei analize a riscului fitosanitar va decide masurile fitosanitare, ce urmeaza a fi aplicate.
11

In cazul suspiciunii prezentei unui organism daunator, sau in caz de instructiuni de control consolidat: - transportul sau loturile trebuie consemnate in asteptarea rezultatelor analizei. Importatorul este informat in scris despre consemn, precum si despre termenele la care se prevede obtinerea rezultatelor analizei. - daca analizele confirma prezenta unui organism daunator se aplica una sau mai multe dintre masurile specificate la 6.4.2.3( in cazul de detectarii unui organism daunator ), atat la import cat si la circulatia intracomunitara - daca analizele nu au permis punerea in evidenta a unui organism daunator, poate fi eliberat Procesul Verbal - Fisa de Inspectie Fitosanitara la Import in vederea continuarii formalitatilor vamale; in cazul plantelor, produselor vegetale sau altor obiecte, originare dintr-un alt stat membru se dispune punerea in circulatie Consemnul trebuie efectuat preferabil sub vama. Consemnul poate fi realizat si la importator, dar numai cand instructiunile nationale prevad acest lucru. In celelalte cazuri, si anume atunci cand controalele documentare si de identitate s-au dovedit a fi conforme, transporturile nu fac obiectul consemnului. In fapt, pe baza principiului explicat la punctul 3 eliberarea unui certificat fitosanitar de catre ONPP din tara de origine sau de provenienta a marfii este considerata atunci ca un indicator de conformitate. 6.4) Incheierea inspectiei in cazul importului si circulatiei intracomunitare Inspectia se termina cand inspectorul a putut aprecia conformitatea transportului fata de reglementarea fitosanitara, adica daca toate controalele, documentare, de identitate si fitosanitare, sunt conforme caz in care: - la marfurile cu destinatie finala Romania se elibereaza Procesul Verbal - Fisa de Inspectie Fitosanitara la Import in care la rubrica nr.22 este mentionata decizia luata in ceea ce priveste transportul .Dupa finalizarea inspectiei inspectorii fitosanitari vor incasa tariful fitosanitar corespunzator conform anexei nr.VIII din Hotararea Guvernului nr. 563/2007, iar controlul va fi inregistrat in documentele fitosanitare sub semnatura inspectorului fitosanitar care a efectuat controlul.; - la marfurile cu destinatie finala un alt stat membru, pe certificatul fitosanitar se aplica stampila dreptunghiulara si cea rotunda si se retine certificatul fitosanitar original transportul fiind insotit de o copie a certificatului fitosanitar. - la circulatia intracomunitara marfa poate fi pusa in circulatie (comecializata, utilizata) Mentiune : - in cazul importului cand probele au fost prelevate pentru analiza si lotul este consemnat sub vama sau in cazul circulatiei intracomunitare cand probele au fost prelevate pentru analiza din spatiile cumparatorilor, incheierea inspectiei nu va avea loc decat la primirea rezultatelor analizei de laborator. - pentru orice interceptie, fie ca este vorba de un motiv documentar, de identitate sau fitosanitar, Agentia Nationala Fitosanitara din cadrul Ministerului Agriculturii si Dezvoltarii Rurale va elaborata o notificare de interceptie pe baza documentelor transmise de organismele oficiale responsabile teritoriale.

12

- in cazul plantelor, produselor vegetale sau altor obiecte care fac obiectul prelevarilor de probe pentru analize fara consemnare, sub vama, Procesul Verbal - Fisa de Inspectie Fitosanitara la Import este eliberat inainte de a avea rezultatul analizei. Cu toate acestea, inspectia nu se termina decat la primirea rezultatelor analizei, cand se completeaza dosarul. In caz de interceptie, o copie a notificarii interceptiei va fi de asemenea anexata la dosar. Interceptiile efectuate la nivelul Comunitatii Europene, comunicate de Laboratorul Central pentru Carantina Fitosanitara catre ICFV vor fi arhivate in format electronic . Documentele privind importul sunt pastrate timp de 5 ani. Observatie : ca regula generala, certificatul fitosanitar original este pastrat de catre ICFV (exceptie cazurile la care finalizarea inspectiei se face la UF) Cu toate acestea, sunt situatii cand Organizatia Nationala de Protectia Plantelor care a emis certificatul solicita ca originalul sa ii fie returnat. In acest caz, inainte de expediere o stampila rosie de forma triunghiulara cu mentiunea certificat anulat va trebui aplicata pe certificatul original. Numele ICFV ului si data vor fi, de asemenea, mentionate.

13