Sunteți pe pagina 1din 2

Logistic Arsped Cargo

srl

grupului :

parte a

Arad
Parc Industrial UTA, str. Poetului nr. 1c hala 13B_1 tel : 004-0257-210004; 004-0357-426426 fax : 0040-257-210006 www.logisticarsped.ro CUI RO26211214 Nr.ORC :J02/1177/2009 Banca: BRD Arad Ag.Dragalina Cont RO88BRDE020SV37451920200

CATRE: IN ATT: TELEFON: FAX:

ABRUDELU SRL

ELLA BESENYI 004-0722664993 VALI STANA 004-0722664992

Urmare a convorbirii telefonice, in vederea efectuarii unui transport international de marfa in conformitate cu conventia C.M.R. referitoare la contractul international de marfuri pe sosele, va transmitem urmatoarele : CONTRACT/COMANDA FERMA DE TRANSPORT INTERNATIONAL DE MARFA, TIP CAMION Camion prelata/duba ADRESA DE INCARCARE/LOADING ADDRESS NR.AR-I-12201/13.08.2013

Tip incarcare AR 08 BHW ADRESA DE DESCARCARE/UNLOADING ADDRESS

CEMACOM RECEA

SELEUS CF. DOCUMENTE


13.08.2013 20 TO

DATA INCARCARE 13.08.2013 DATA DESCARCARE MARFA GENERALA pe paleti CANTITATE INSTRUCTIUNI IMPORTANTE : necesar chingi ! + cablu vamal

Pentru a evita actele de furt/deteriorare va rugam sa va opriti doar in parcari securizate-supravegheate. Conducatorul auto sa ia toate msurile necesare pentru a proteja marfa mpotriva furtului/deteriorarii. TRANSPORTATORUL ARE OBLIGATIVITATEA DE A EMITE SI EXPEDIA FACTURA INSOTITA DE CMR IN ORIGINAL, IN TERMEN DE MAX 10 ZILE CALENDARISTICE DE LA TERMINAREA TRANSPORTULUI. IN CAZ CONTRAR, TERMENUL DE PLATA SE DUBLEAZA.

COMANDA SE CONSIDERA ACCEPTATA FARA SEMNATURA SI STAMPILA DACA IN DECURS DE 1 ORA DE LA TRANSMITERE NU SE ANULEAZA IN SCRIS .
1. Clauzele acestui contract nu sunt negociabile si nu pot fi modificate. 2. Mijlocul de transport care se prezinta la incarcare trebuie sa fie in stare tehnica buna, va fi in mod obligatoriu igienizat, impermeabil la apa si praf, dotat cu sisteme de ancorare a marfii, stingator pentru incendii si sistem de comunicare cu conducatorul auto (GPS sau GSM); Prezentarea la incarcare a unui mijloc de transport care nu respecta conditiile din prezenta comanda de transport, are ca urmare dirijarea unui alt mijloc de transport corespunzator, pe cheltuiala transportatorului si suportarea penalitatilor aferente de catre transportator; 3. Mijloacele de transport care se prezinta la incarcare trebuie sa detina asigurare internationala CMR si asigurare CARGO valabile pentru marfa transportata, in valoare de minim 100.000 euro precum si documentele necesare indeplinirii formalitatilor vamale, in caz contrar toate cheltuielile generate de aceasta situatie vor fi suportate de transportator; 4. Conductorul auto nu va prsi locul de ncrcare fr documentele necesare executrii n bune condiii a transportului ( factura, certificatul de calitate i conformitate, EUR 1, certificat sanitar-veterinar, licen de export/import avize etc.). Conductorul auto trebuie s verifice vizual integritatea mrfii la ncrcare i conformitatea cu actele primite inclusiv conformitatea cu instruciunile din prezentul contract. Orice neconcordan ntre indicaiile de pe comand i cele primite la ncrcare/decrcare se consemneaz n CMR i se comunic imediat NAINTE de a prsi locul de ncrcare/descrcare n caz contrar acestea intr n sarcina TRANSPORTATORULUI. Transportatorul nu va putea fi exonerat de rspundere pe motiv c oferul nu a putut asista la ncrcare/descrcare; Conductorul auto este rspunztor de aezarea greutilor pe axe si de preluarea marfii conform documentelor (cantitativ, calitativ);nu se accepta pretentii ulterioare. 5. Orice rezerve motivate ale transportatorului referitoare la cantitatea de marfa (nr. de colete), ambalare, starea calitativa a marfurilor si ambalajelor se vor inscrie in CMR la rubrica 18. In cazul in care pe CMR la rubrica 18 nu apar nici un fel de rezerve se considera ca marfa a fost preluata in bune conditiuni de catre transportator, acesta asumandu-si responsabilitatea integral. Daca transportatorul incarca marfa deteriorata si paraseste locul de incarcare fara sa ne anunte si sa aibe acordul nostru devine resposabil pentru toate costurile ce pot decurge din aceasta situatie. 6. Orice situatie ivita in timpul transportului ce ar putea impiedica conducatorul auto sa execute intocmai conditiile si termenele prevazute in prezenta comanda de transport, conform art. 420 Cod Comercial, trebuie adusa la cunostinta S.C. LOGISTIC ARSPED CARGO S.R.L in timp util in scris ( fax sau mail ) pentru a se putea lua o decizie in acest sens; 7. Transportatorul este obligat sa asigure securitatea marfurilor pe durata transportului, raspunzand de pierderea sau avarierea acestora; In cazul in care apar situatii de distrugere, sustragere, predare defectuoasa (pierdere) a marfii, paguba va fi calculata la valoarea reala a partii distruse, sustrase sau pierdute, inclusiv taxele generate de aceasta situatie si va fi suportata integral de catre detinatorul mijlocului de transport in cauza; 8. Este interzisa orice fel de manipulare a marfii (rearanjare, reambalare, transbordare, incarcare, descarcare, depozitare temporara) fara acordul scris al S.C. LOGISTIC ARSPED CARGO S.R.L, cu exceptia punctelor de incarcare/descarcare prevazute in comanda de transport; 9. Neprezentarea la incarcare / descarcare la data si ora stabilita prin contractul de transport atrage dupa sine penalizari in valoare egala cu prejudiciul creat;Orice penalizare rezultat n urma transportului efectuat defectuos sau din neefectuarea acestuia se va reine din plile datorate

Logistic Arsped Cargo


srl

grupului :

parte a

Arad
Parc Industrial UTA, str. Poetului nr. 1c hala 13B_1 tel : 004-0257-210004; 004-0357-426426 fax : 0040-257-210006 www.logisticarsped.ro CUI RO26211214 Nr.ORC :J02/1177/2009 Banca: BRD Arad Ag.Dragalina Cont RO88BRDE020SV37451920200

TRANSPORTATORULUI, aceste penalitati putand depasii valoarea transportului. Penalitatile si daunele-interese vor fi calculate astfel incat sa acopere valoarea reala a prejudiciului suferit. Eventualele dobanzi si penalitati pot depasi valoarea debitului. Toate penalizarile care decurg din neindeplinirea sau indeplinirea defectuoasa a contractului de transport vor fi retinute la efectuarea primei plati pentru furnizorul in cauza. 10. Timpul liber la incarcare / descarcare este de 24 de ore, exceptie facand sambata, duminica si sarbatorile legale si daca in contractul de transport nu este mentionat altceva. Intervalul de 24 de ore se calculeaza de la datele de incarcare / descarcare mentionate in contractul de transport si nu modifica termenele de prezentare la incarcare / descarcare, asa cum sunt prevazute ele in contractul de transport. Stationarea peste 24 de ore se va inscrie in CMR sub semnatura + stampila expeditorului/ destinatarului, trebuie anuntata in scris si atrage dupa sine dreptul transportatorului la despagubiri. Neprezentarea la timp la locul de incarcare va atrage dupa sine o penalizare de 250 euro/24 ore incepute. Aceeasi penalizare se va aplica si la ajungerea cu intarziere din motive nejustificate, la care sa adauga orice penalizare/prejudiciu rezultate in urma efectuarii transportului. 11. Eventualele facturi primite de catre Beneficiar din partea Clientului, reprezentand penalitati sau/si daune-interese rezultate in urma neefectuarii sau efectuarii necorespunzatoare a transportului, vor fi refacturate Transportatorului acesta fiind obligat la plata sau compensarea acestora in termen de 15 de zile de la emitere. 12. Renuntarea la incarcare dupa confirmarea comenzii (semnarea prezentului contract) se penalizeaza cu 2000 euro; 13. Protectia clientilor si neutralitatea totala sunt parte integranta a acestei comenzi de transport. Contactarea directa a clientilor de catre transportator, fara autorizarea noastra expresa, constituie concurenta neloiala, conform Legii 11/1991 si se va penaliza cu 50.000 euro, plus daune interese. 14. Eventualele litigii ce nu pot fi solutionate pe cale amiabila vor fi solutionate de instanta, respectiv instanta competenta dela sediul Beneficiarului. 15. In vederea achitarii facturii reprezentand contravaloarea transportului efectuat, transportatorul va prezenta: - In cazul transporturilor intracomunitare: factura de transport semnata si stampilata in original avand mentionat numarul contractului de transport; CMR si/sau aviz in original confirmat de destinatarul marfii fara rezerve; ATENTIE ! in cazul transporturilor de mobila NOTELE DE LIVRARE (lieferscheine, nota di consigna, bon de livraison) trebuie confirmate pe fiecare pagina fara obiectii. - In cazul transporturilor extracomunitare: factura de transport semnata si stampilata in original avand mentionat numarul contractului de transport; CMR in original confirmat de destinatarul marfii fara rezerve; avizele de expeditie dela comisionarii vamali la destinatie stampilate de catre destinatarii finali in cazul vamuirii la import in frontier in tara de destinatie sau a schimbarii documentelor; copie de pe carnetul TIR sau de pe documentul de transit Tip T; declaratia vamala de import in comunitate. 16. Contractul de transport intra in vigoare la data semnarii si expira la data achitarii integrale a contravalorii transportului

ANEXA LA CONTRACT/COMANDA FERMA DE TRANSPORT INTERNATIONAL DE MARFA NR. AR-I-12201/13.08.2013

TARIF CONVENIT MOD DE PLATA BENEFICIAR SC LOGISTIC ARSPED CARGO SRL VILAGOS LIVIU - Administrator

700 lei + tva 30 DE ZILE DE LA PRIMIREA DOCUMENTELOR TRANSPORTATOR .

NR. CAMION ______________________________ NUME COND. AUTO ________________________ SERI+NR C.I. _______________________________ TELEFON: __________________________________

VA RUGAM TRANSMITETI CONFIRMAREA COMENZII+ ASIGURAREA CMR LA FAX. 0257/210006