Sunteți pe pagina 1din 1

______________________________________________________ Nr.

Angajati ________ (Denumirea completa a angajatorului) Sediul social al angajatorului: ________________________________________________ Telefon:_____________ Fax:____________ Titular telefon:________________________ C.U.I.:____________________ Nr. Inreg. Reg. Comertului_________________________ Principalul domeniu de activitate:______________________________________________ Angajatorul este in procedura de faliment, lichidare sau restructurare: Da Nu

Forma juridica (tip companie): de stat institutie publica privata cu capital romanesc privata cu capital strain privata cu capital mixt

Adeverinta privind veniturile actuale si cele realizate in anul anterior


Nr. de inregistrare:___________/ Data:______________ Numele angajatului: __________________________________________________________ Pozitia in companie: CNP: ___________________________________ Ocupatia: __________________________ calificat cu studii medii Contract de munca pe perioada: calificat cu studii superioare Nedeterminata necalificat Determinata, Data expirarii: _____________ asociat Data angajarii: sef de department Plata salariului se face lunar la data: _________ si la data _____________ conducere (presedinte/director Modalitatea de plata: numerar sau in contul deschis la Banca ______________________ general, vice-presedinte, director adjunct, director) functia de baza in afara functiei de baza Informatii despre persoanele aflate in intretinere: Numar persoane aflate in intretinere: _______ 1. CNP ___________________________________ 2. CNP___________________________________ 3. CNP ___________________________________ 4. CNP ___________________________________ Informatii referitoare la venitul net lunar: La data eliberarii prezentei, salariatul a inregistrat urmatoarele venituri nete lunare, in ultimele 3 luni (in lei sau echivalent lei): Luna Venit net lunar total incasat1 - NU include norma de hrana sau bonuri de masa Salariatul beneficiaza cu regularitate de bonuri de masa: Da Nu. Valoarea unui bon de masa:________RON. Salariatul beneficiaza cu regularitate de norma de hrana: Da Nu. Valoarea ultimei normei de hrana incasata:________RON. Crestere fata de anul anterior: Da Nu. Motivul cresterii: specializare promovare renegociere lege speciala altul:_________________________ Venitul brut realizat in anul precedent a fost de ______________________RON, iar venitul net a fost de____________RON. Salariul este grevat de diverse retineri:Da Nu. Suma lunara a retinerilor ________________________RON. Motivul retinerilor salariale_____________________________________________________________________________. Angajatul a avut in ultimele 12 luni, ____________ zile neplatite, motivul fiind _________________________________________ . Salariatul nu este este inscris pe lista de locuri de munca restructurate/ preaviz/ perioada de proba. Salariatul nu este este din data de _________________________in concediu de maternitate/ cresterea copilului. Ne-au fost notificate cesiuni/ propriri ale drepturilor salariale: Da Nu. Suma lunara:________RON Date cu privire la veniturile realizate in anul anterior: Venit brut anual Deduceri Alte deduceri Baza de calcul al Impozit anual retinut (lei) personale anuale anuale (lei) impozitului anual (lei) (lei) (lei) Prezenta Adeverinta serveste pentru obtinerea unui credit de la Piraeus Bank Romania S.A. Ne asumam intreaga raspundere cu privire la datele completate in acest document si confirmam ca : (i) persoanele semnatare ale acestui document angajeaza raspunderea noastra cu privire la realitatea si corectitudinea informatiilor completate; (ii) veniturile inregistrate in anii fiscali anteriori mentionate in prezenta Adeverinta au fost declarate autoritatilor fiscale competente. Semnaturile reprezentantilor Angajatorului: Nume: ______________________________ Nume: ______________________________ Functia:

Semnatura:

L.S.

__________________________

Functia: Semnatura:

______________________________

PIRAEUS BANK ROMANIA S.A. HEAD OFFICE Sediu social: Sos. Nicolae Titulescu, nr. 29-31, BUCURESTI-1 Tel: +40.21.303.69.00, Fax: +40.21.317.31.16 E-mail: office@piraeusbank.ro; Web: www.piraeusbank.ro

Nr de ordine in Registrul Comertului: J40/1441/27.02.1995 Cod Unic de Inregistrare: 702 5592 Capital Social: 1007135615 RON Registrul Institutiilor de Credit: RB-PJR-40-026/18.02.1999 Inregistrare ANSPDCP sub nr.978