Sunteți pe pagina 1din 3

Dreptul muncii

Asist.univ.dr.Brandusa VARTOLOMEI Cuprinsul crii: Capitolul I Dreptul muncii ca ramura de drept 1. Introducere in dreptul muncii 2. Munca prestata in afara unor raporturi juridice de munca 3. Munca prestata in cadrul unor raporturi juridice de munca 4. Izvoarele dreptului muncii 5. Principiile fundamentale ale dreptului muncii 6. Corelatia dreptului muncii cu alte ramuri de drept Capitolul II Dialogul social 1. Dialogul social. Notiune 2. Sindicatele 3. Patronatele 4. Atributii comune ale sindicatelor si patronatelor in domeniul raporturilor juridice de munca 5. Atributii specifice ale sindicatelor si patronatelor in domeniul raporturilor juridice de munca Capitolul III Contractul colectiv de munca 1. Contractul colectiv de munca. Notiune 2. Calitatea de izvor de drept a contractului colectiv de munca 3. Obligativitatea negocierii colective 4. Reprezentarea partilor la negocierea si incheierea contractului colectiv de munca 5. Desfasurarea negocierii contractului colectiv de munca 6. Durata contractului colectiv de munca 7. Incheierea, forma si inregistrarea contractului colectiv de munca 8. Continutul contractului colectiv de munca 9. Efectele contractului colectiv de munca 10.Executarea contractului colectiv de munca 11.Modificarea contractului colectiv de munca 12.Suspendarea contractului colectiv de munca 13.Incetarea contractului colectiv de munca 14.Probleme legate de contractul colectiv de munca Capitolul IV Contractul individual de munca 1. Notiune 2. Trasaturile contractului individual de munca 3. Capacitatea juridica a partilor la incheierea unui contract individual de munca 4. Consimtamantul partilor la incheierea contractului individual de munca

5. Obiectul si cauza contractului individual de munca 6. Forma contractului individual de munca 7. Conditiile prealabile incheierii contractului individual de munca: dispozitia de repartizare in munca; stagiul; avizul prealabil; autorizarea. 8. Conditiile de studii 9. Verificarea conditiilor de studii. 10.Conditiile de vechime in munca 11.Documente necesare la incadrarea in munca 12.Durata contractului individual de munca 13.Continutul contractului individual de munca 14.Executarea si interpretarea clauzelor contractului individual de munca 15.Atestarea pe post 16.Avansarea Capitolul V Timpul de munca si timpul de odihna A. Timpul de munca 1. Durata normala a timpului de munca 2. Durata redusa a timpului de munca 3. Durata normala de munca in timpul noptii 4. Orele suplimentare B. Timpul de odihna 1. Timpul de odihna 2. Concediul de odihna 3. Concediile fara plata Capitolul VI Suspendarea si modificarea contractului individual de munca A. Suspendarea contractului individual de munca 1. Suspendarea in puterea legii. 2. Suspendarea prin acordul partilor. 3. Suspendarea prin actul unilateral al salariatului. 4. Suspendarea prin actul unilateral al angajatorului. B. Modificarea contractului individual de munca 1. Delegarea 2. Detasarea 3. Trecerea temporara sau definitiva in alta munca in aceeasi unitate 4. Transferul Capitolul VII Raspunderea de drept al muncii (disciplinara si materialaa) A. Raspunderea disciplinara a salariatilor 1. Disciplina muncii 2. Cauze exoneratoare de raspundere disciplinara 3. Sanctiunile disciplinare generale 4. Reabilitarea disciplinara 5. Dreptul disciplinar specific B. Raspunderea materiala a salariatilor

Capitolul VIII Incetarea contractului individual de munca 1. Incetarea contractului individual de munca prin ajungerea la termen 2. Incetarea contractului individual de munca prin acordul partilor 3. Incetarea contractului individual de munca prin desfacerea acestuia din initiativa salariatului 4. Incetarea contractului individual de munca prin desfacerea acestuia din initiativa angajatorului 5. Concedierea colectiva Capitolul IX Conflictele de munca A. Conflictele de drepturi B. Conflictele de interese 1. Concilierea 2. Medierea 3. Arbitrajul C. Greva 1. Situatii speciale. Interdictii 2. Exercitiul dreptului la greva 3. Greva cu caracter politic 4. Greva de solidaritate 5. Libertatea grevei 6. Drepturile si obligatiile salariatilor grevisti 7. Incetarea grevei