Sunteți pe pagina 1din 3

Algoritmul ce raspunde la intrebarea Este un graf dat G=(X,U) ciclic? se datoreaza lui: d.

Marimont
Algoritmul urmator: c. componenta conexa ce contine pe x0
Algoritmul urmator: c. matricea distantelor minime
Algoritmul urmator: b. un ciclu eulerian
Algoritmul urmator: determina in G un ciclu EULERIAN
Algoritmul urmator: determina la iesire MATRICEA DRUMURILOR lui G
Algoritmul urmator: Se repeta pasul 2 pt k 2,...,n, determina la iesire c. matricea drumurilor lui G
Algoritmul urmator: se datoreaza lui KRUSKAL
Algoritmul urmator: produce la iesirea MATRICEA distantelor minime.
Algoritmul urmator: Intrare: G = (X,U) conex cu n vârfuri i func ia de cost c e. Kruskal
Algoritmul lui Dijkstra determina drumurile MINIME si lungimile acestora de la un vârf s dat la toatecelelalte vârfuri
Algoritmul lui Dijkstra determin matricea DRUMURILOR MINIME ale unui graf
Algoritmul lui Dijkstra:d.drumurile minime si lungimile acestora de la un vârf s dat la toate celelalte vârfuri
Algoritmul pt. ordonarea topologica a unei retele de programare a activitatilor se datoreaza lui: d. Fulkerson
Algoritmul pt. obtinerea unui ciclu eulerian intr-un graf eulerian se datoreaza lui FLEURY
Algoritmul pt. obtinerea unui ciclu eulerian intr-un graf eulerian se datoreaza lui: d. Fleury
Algoritmul lui Kruskal determina matricea drumurilor? NO
Algoritmul lui Kruskal determina într-un graf conex ponderat un ARBORE PARTIAL de cost minim
Algoritmul lui Kruskal produce un arbore partial de COST MINIM
Algoritmul lui Kruskal produce: c. un arbore partial de cost minim in G
Algoritmul lui Roy-Warshall produce MATRICEA DRUMURILOR unui graf orientat.
Algoritmul lui Roy-Warshall determin un arbore par ial de cost minim într-un graf conex ? NO

Complexitatea temporala algoritmului lui KRUSKAL pentru un graf cu n vârfuri i m muchii esteO mlog m n2
Complexitatea temporala a algoritmului lui FLOYD pentru un graf cu n noduri este O(n3)
Complexitatea TEMPORALA a algoritmului lui Dijkstra pentru un graf orientat cu n vârfuri este patratic
Complexitatea temporal a algoritmului lui Kruskal pentru un graf cu n vârfuri i m muchii este:b. O mlog m n2
Complexitatea temporala a algoritmului lui Floyd pentru un graf cu n noduri este: d. O(n3)
Complexitatea temporal a algoritmului lui Dijkstra pentru un graf orientat cu n vârfuri este:b. patratic
Complexitatea temporala a algoritmului de cautare a unei val date in arbore de sortare cautare este:d. logaritmica
Conditia de conservare a fluxului în orice vârf x diferit.. EGALA CU suma fluxurilor de pe arcele care ies din x.
Conditia de marginire a fluxului de pe arcele unor re ele de trp..tr SA DEPASEASCA capacitatea arcului respectiv.

Daca G = (X,U) este un graf si pentru x X, d(x) este gradul lui x atunci intre 2|U| si avem relatia: b. =
Daca G=(X,U) este un graf planar conex cu f fete atunci |X|-|U|+f=n, unde n este: c. 2
Daca dintr-un graf G = (X,U) elim anumite muchii obtinem un GRAF PARTIAL al lui G.
Daca dintr-un graf G = (X,U) elim anumite vârfuri si toate muchiile incidente acestora obtinem un SUBGRAF al lui G
Daca G=(X,U) este un graf planar conex cu f fete atunci |X|-|U|+f=n, unde n este 2
Daca au fost alese n 1 muchii ne oprim, altfel se repet pasul 1,se datoreaza lui: e. Kruskal
Daca într-o retea de transport notam pentru sursa s cu fluxul de pe arcele de intrare si pentru iesirea t cu
fluxul de pe arcele de iesire este adevarat relatia = ? YES
Daca într-o retea de transport G = ( X,U) pentru arcul u U not m cu (u) fluxul arcului u i cu c(u)
capacitatea lui u, atunci pentru (u) = c(u) spunem ca arcul este SATURAT
Daca intr-un lan toate nodurile sunt distincte, lantul se numeste ELEMENTAR
Daca intr-un lan toate muchiile sunt distincte, lantul se numeste SIMPLU
Daca un graf este regulat i gradul comun al vârfurilor este k, graful se mai nume te i graf K-REGULAT
Daca multimea vârfurilor unui graf admite o partitie din douã blocuri încât fiecare muchie uneste vârfuri din
blocuri distincte graful se nume te graf BIPARTIT
Daca intr-un graf bipartit orice vârf dintr-un bloc este adiacent cu orice vârf din celalalt bloc atunci graful se numeste graf BIPARTIT COMPLET
Daca într-un graf orientat arcele unui lan au o aceiasi orientare, de la extremitatea initial spre extremitatea final, obtinem notiunea de DRUM
Daca într-un graf orientat G = (X,U) pentru oricare (x,y) U => (y,x) U graful se nume te SIMETRIC
Daca într-un graf orientat orice doua vârfuri sunt conectate printr-un drum, graful se numeste TARE CONEX
Daca au fost alese n 1 muchii ne oprim, altfel se repeta pasul 1,se datoreaza lui KRUSKAL
Determin algoritmul lui Floyd matricea distan elor minime într-un graf dat ? YES
Determin algoritmul lui Dijkstra un arbore par ial de cost minim? YES
Digraful redus al unui digraf dat este: d. Aciclic

Este complexitatea temporal a algoritmului lui Dijkstra pentru un graf orientat cu n varfuri, cubic? NO
Este nr vârfurilor de grad impar într-un graf neorientat un numar par? YES
Exista n modalitati standard de reprezentare a grafurilor, unde n este: a. 2
Exista n metode de parcurgere a unui graf oarecare, unde n este: b. 3
Este complet un graf G = (X,U) în care toate varfurile au acelasi grad strict mai mic decat | X | - 1 NO
Este bipartit un graf în care orice dou varfuri sunt adiacente? YES
Este graful icosaedrului un graf 5-regulat cu 12 varfuri? YES
Este graful dodecaedrului graf 4-regulat cu 20 vârfuri? NO
Este graful-stea un graf bipartit complet Kp,q cu p,q>1? NO
Este simetric un graf orientat G=(X,U) cu proprietatea c oricare ar fi (x,y) U => (y,x) U YES
Este matricea de adiacen a unui graf orientat simetric ? NO
Este adevarata afirmatia: Graful G=(X,U) este arbore <=> G este conex? NO
Este adevarata afirmatia: Graful G=(X,U) este arbore <=> G este aciclic? NO
Este adev afirmatia:GrafulG=(X,U)e arbore<=>G este conex si|U|=|X|-1<=>Geste aciclic i|U| = |X| - 1 YES
Fie T(n,m) o tabela de decizie si f(n) numarul arborilor de decizie asociati lui T. Atunci f(n)= a=d
Fie R=(E, ei, ef, A, w)o retea de progr a activ.Sp ca R este ordonata topologic oricare ar fi ij A avem:c. i<j
Fie G= (X,U)un graf conex,T=(X,V)un arb de trav al sau si e=xy o coarda a lui T. c.exact un ciclu
Fie G=(X,U)un digraf aciclic. Atunci G are n baze, unde n este:nb. 1
Fie G=(X,U)diraf cu n noduri, A matricea sa de adiacenta En matricea de ordin cu toate elem c. En A
Fie G=(X,U)un graf in care |X| = n? 3 si pentru orice x X avem 2( )nd x. Atunci G este graf FLEURY
Fie G=(X,U)un graf fara varfuri izolate,conex si pt orice x X, d(x)este nr par.At Geste graf EULERIAN
Fie G=(X,U)un graf si H=(X,V)un arbore de travers al sau. At elem lui U-V se num COARDE ale lui H
Fie G=(X,U)un arbore cu |X| = 2 varfuri. Atunci numarul varfurilor terminale este cel putin 2
Fie G=(X,U)un graf in a carui reprez geometrica muchiile se intersect doar in varfuri.At G este graf PLANAR
Fie G=(X,U)un digraf cu |X|=n varfuri. Atunci numarul MAXIM de arce in G este n2.
Fie G=(X,U)un digraf cu|X|=n varfuri si fara bucle.At nr MAXIM de arce in G este n2-n.
Fie G=(X, U)un graf si X x X o rel binara pe X data prin:x y< = >x=y sau exista b. relatie de echivalenta
Fie G=(X,U)un graf in care |X| = n? 3 si pentru orice x X avem b. Hamiltonian
Fie G=(X,U)un graf fara varfuri izolate,conex si pt orice x X, d(x) este nr par.Atunci Geste: a. Eulerian
Fie G=(X,U)un graf.Se numeste arbore de traversare un graf partial H=(X,V) al lui G care este: c. arbore
Fie G=(X,U)un graf si H=(X,V) un arbore de traversare al sau. b. coarde ale lui H
Fie G=(X,U)un arbore cu |X| = 2 varfuri.At nr varfurilor terminale este: c. cel putin 2
Fie G=(X,U)un graf in a carui reprez geometrica muchiile se intersecteaza doar in varfuri. d. planar
Fie G=(X,U)un digraf cu |X|=n varfuri. Atunci numarul maxim de arce in G este: c. n2
Fie G=(X,U)un digraf cu |X|=n varfuri si fara bucle (adica xx nu apartine lui U pt orice x X).b. n2-n
Fie G=(X,U)digraf in care exista x X caruia i se asociaza o eticheta pentru a-l identifica. b. etichetat
Fie G=(X,U)un digraf in care pentru orice u din U lui u i se asociaza o marca mu . a. marcat
Fie G=(X,U)digraf si a X incat d-(a)? 0 si nu exista circuit in G care sa contina pe a.b. a nu apartine lui A
Fie G=(X,U)un digraf in care oricare ar fi a,b X, b este atins prin drumuri din a. c. tare conex
Fie G=(X,U)un digraf si X x X relatie binara data prin: x y x=y sau (x este atins c. Echivalenta
Fie G=(X,U)un digraf, R=(S,Q) condensarea sa si A={S1, S2,...,Sp} unica baza a lui R. c. |S1|+|S2|+...+|Sp|
Fie G=(X,U)un digraf cu n noduri, A matricea sa de adiacenta si Y=Am, m= 1. Atunci nr c. yij
Fie G=(X,U)un digraf cu n noduri si A matricea sa de adiacenta. Daca exista m= n incat Am = 0 d. aciclic
Fie G=(X,U)un digraf si M o multime minimala de K formule ale lui G. Atunci nodurile c. o baza a lui G
Fie A=(X,U)un d-arbore binar complet cu n noduri terminale. Atunci |U| = p , unde p este:d. 2(n-1)
Fie A=(X,U)un d-arbore binar cu n noduri terminale, d1 nivelul maxim al unui nod terminal si d2 d. 1
Fie A=(X,U)un d-arbore binar cu 2m noduri terminale si d nivelul unui nod terminal.Atunci d= c. m
Fie A=(X,U) un d-arbore binar cu un numar de noduri terminale cuprins intre 2m si 2m+1. e. m sau m+1

Graful complet Kn este: c. (n-1)-regulat


Graful complet Kn este (N-1)-regulat:
Graful G=(X,U) contine un arbore de traversare < == > G este graf: a. Conex
Graful G=(X,U) contine un arbore de traversare < == > G este graf CONEX
Grafurile complete K5 si K3,3 sunt NEPLANARE
Grafurile complete K5 si K3,3 sunt: c. Neplanare

In d-arborele binar complet asociat, unei expresii aritmetice in care intervin numai b. operatori
In orice graf neorientat numarul vârfurilor de grad impar este PAR
Intr-o retea de transport pentru orice flux ,intre t-fluxul de pe arcele de iesire i capacitatea : a. <
Intr-o retea de trp pt orice flux ,intre t-fluxul de pe arcele de iesire si capacitateaTAIETURI exista rel.
Intr-un graf orientat G = (X,U) daca notam pentru x X cu d x gradul exterior al lui x i cu d x gradul: b. =
Intr-un graf G = (X,U) o succesiune finit de vârfuri cu propr c oricare doua vârfuri vecine sunt… LANT
Intr-un graf ORIENTAT G = (X,U) daca notam pentru x X cu d x gradul exterior al lui x i cu d xgradul
Intr-un arbore de decizie asociat unei tabele de decizie nodurile terminale sunt etichetate cu: c. Actiuni

La sfârsitul aplic algoritm lui Ford-Fulkerson,arcele ce unesc vârfurilea. o taietura de capacitate minim
La sfârsitul aplicarii algoritmi Ford-Fulkerson,arcele ce unesc vârfurile etichetate cu varfurile..MINIMA

Matricea de adiacen a unui graf neorientat G = (X,U) este: b. simetric


Matricea de adiacen a unui graf neorientat G = (X,U) este SIMETRICA

Numarul tuturor DIGRAFURILOR cu n varfuri este 2 2n


Numarul tuturor digrafurilor G=(X,U) FARA BUCLE si cu n varfuri (|X|=n) este n n 2 2
Numarul muchiilor unui graf complet Kn este: b. n/2
Numarul muchiilor unui graf bipartit complet Km,n este: a. mn
Numarul tuturor grafurilor cu n noduri este: c. 2…n-1
Numarul tuturor digrafurilor cu n varfuri este: a. 2 2n
Numarul tuturor digrafurilor G=(X,U) fara bucle (xx nu apartine lui U pentru orice x X) d. n2 n 2
Numarul digrafurilor complete cu n varfuri ( n = 2) este: c. 3
Numarul bazelor digrafului redus asociat unui digraf dat este: b. 1
Numarul arborilor de sortare-cautare asociati unei liste cu n elemente este: d. n!
Numarul tuturor muchiilor incidente unui vârf x într-un graf se nume te GRADUL lui x.
Numarul muchiilor unui graf COMPLET Kn este 2/n
Numarul muchiilor unui graf bipartit complet Km,n este : MN
Orice arbore cu n vârfuri are cel pu in x vârfuri terminale, unde x =: b. 2
Orice arbore cu n vârfuri are x muchii unde x = : c. n-1
Orice arbore cu n vârfuri are cel pu in doua VARFURI TERMINALE
Orice arbore cu n vârfuri are N-1 muchii
Orice arbore cu n vârfuri are cel pu in x vârfuri terminale, unde x = 2
Orice arbore cu n vârfuri are x muchii unde x = N-1

Pt o retea de transport, intre valoarea maxim a fluxului de iesire si capacitatea minim a exista relatia: a. =
Pt o retea de transport, intre valoarea maxim a fluxului de iesire si capacitatea minim a unei TAIETURI
Pt n dat, exist diferen intre Kn si un graf (n-1)-regulat NO
Pt un graf orientat G = (X,U) i x X, nr arcelor care au pe x..se numeste GRAD EXTERIOR al lui x.
Pt graful orientat G = (X,U) i x X, nr arcelor care il au pe x extremitate final deci.. GRAD INFERIOR al lui x.
Pt reteaua de transport G = (X,U) i A X, mul imea arcelor lui G pt care extremitatea… TAIETURA de suport A
Pt orice retea de transport valoarea maximã a fluxului la iesire este egala cu capacitatea MINIMA a..

Rangul matricei de inciden nod-arc pentru un graf conex cu n noduri i m muchii este: c. n-1
Rangul matricei de inciden nod-arc pentru un graf cu n noduri i p componente conexe este: b. n-p
Rangul matricei de inciden nod-arc pentru un graf conex cu n noduri i m muchii este N-1
Rangul matricei de inciden nod-arc pentru un graf cu n noduri i p componente conexe este N-P
Rezultatul urmator:Graful G este bipartit <=> nu contine cicluri impare se datoreaz lui:b. KÖNIG
Rezultatul urmator:Graful G este BIPARTIT <=> nu contine cicluri impare se datoreaz lui KÖNIG.
Rezultatul urmator:Pt orice retea de trp val max a fluxului de iesire este egal cu capacitatea c. Ford-Fulkerson
Rezultatul urmator:Pt orice retea de transport valoarea maxim a fluxului de iesire...FORD-Fulkerson.

Se cunosc n metode de parcurgere a d-arborilor binari , unde n este: b. 3

Teorema care spune ca intr-un graf planar conex G=(X,U) cu f fete are loc relatia |X|-|U|+f=2 se dat. EULER
Teorema de caracterizare a grafurilor planare se datoreaza lui KURATOWSKI
Teorema care spune ca intr-un graf planar conexG=(X,U)cu f fete are loc relatia|X|-|U|+f=2se dat lui:c. Euler
Teorema de caracterizare a grafurilor planare se datoreaza lui: c. Kuratowski

Un graf G are un arbore partial daca si numai daca G este CONEX


Un graf G are un arbore partial daca si numai daca G este: d. conex
Un graf in care orice dou vârfuri sunt conectate printr-un lan se nume te CONEX
Un graf în care orice dou vârfuri sunt adiacente se nume te graf COMPLET
Un graf în care toate vârfurile au acelasi grad se nume e graf REGULAT
Un graf complet cu n vârfuri este (N-1) regulat.
Un graf 3-regulat se mai nume te graf CUBIC
Un graf bipartit format dintr-un vârf central adiacent cu alte n vârfuri se nume te graf STEA
Un graf G este bipartit <=> nu con ine CICLURI IMPARE
Un lan in care extremit ile coincid se nume te CICLU
Un subgraf conex i maximal cu aceastã proprietate se nume te COMPONENTA CONEXA
Un vârf de grad 1 se numeste vârf TERMINAL
Un vârf de grad zero se numeste vârf IZOLAT

Vârfurile terminale într-un arbore se mai numesc si FRUNZE