Sunteți pe pagina 1din 5

S.C. S.R.L. TIMIOARA RO .......................... J .............................

ACT ADITIONAL NR.1 LA REGULAMENTUL DE ORDINE INTERNA Prin prezentul act aditional se completeaza Regulamentul Intern al S.C. ................ S.R.L. cu: Cap. XIV Criteriile si procedurile de evaluare a performantelor profesionale ale salariatilor. I. Scopul criteriilor de evaluare (1) Prezentele criterii de evaluare stabilesc cadrul general pentru asigurarea concordanei dintre cerinele postului, calitile angajatului i rezultatele muncii acestuia la un moment dat. (2) Pentru atingerea obiectivului menionat la alin. (1), prezentele criterii de evaluare prevd evaluarea performanelor profesionale ale angajailor n raport cu cerinele posturilor (3) Evaluarea performanelor profesionale individuale are ca scop aprecierea obiectiv a activitii personalului, prin compararea gradului de ndeplinire a obiectivelor i criteriilor de evaluare stabilite pentru perioada respectiv cu rezultatele obinute n mod efectiv. II Evaluarea performanelor profesionale individuale se realizeaz pentru: a) exprimarea i dimensionarea corect a obiectivelor; b) determinarea direciilor i modalitilor de perfecionare profesional a salariailor i de cretere a performanelor lor; c) stabilirea abaterilor fa de obiectivele adoptate i efectuarea coreciilor; d) micorarea riscurilor provocate de meninerea sau promovarea unor persoane incompetente. III Etapele procedurii de evaluare Procedura evalurii se realizeaz n urmtoarele etape: a) completarea fiei de evaluare de ctre evaluator; b) interviul; c) contrasemnarea fiei de evaluare. IV- Evaluatorul (1) Evaluatorul este persoana din cadrul organizaiei, cu atribuii de conducere a compartimentului n cadrul cruia i desfoar activitatea angajatul evaluat sau, dup caz, care coordoneaz activitatea respectivului angajat. (2) n sensul prezentelor criterii de evaluare, are calitatea de evaluator: a) persoana aflat n funcia de conducere care coordoneaz compartimentul n cadrul cruia i desfoar activitatea salariatul aflat ntr-o funcie de execuie sau care coordoneaz activitatea acestuia; b) persoana aflat n funcia de conducere ierarhic superioar, potrivit structurii organizatorice a organizaiei, pentru salariatul aflat ntr-o funcie de conducere;

c) persoana aflata ntr-o funcie de conducere n cadrul organizaiei, care coordoneaz domeniul de activitate pentru director general/director. (3) Procedura de evaluare a performanelor profesionale se aplic fiecrui angajat, n raport cu cerinele postului. (4) Activitatea profesional se apreciaz anual, prin evaluarea performanelor profesionale individuale. V- Perioada evaluat; perioada de evaluare; subiecii evalurii; excepii (1) Perioada evaluat este cuprins ntre 1 ianuarie i 31 decembrie din anul pentru care se face evaluarea. (2) Perioada de evaluare este cuprins ntre 1 i 31 ianuarie din anul urmtor perioadei evaluate. (3) Pot fi supui evalurii anuale salariaii care au desfurat activitate cel puin 6 luni n cursul perioadei evaluate. (4) Sunt exceptate de la evaluarea anual, desfurat n perioada prevzut la alin. (2), urmtoarele categorii de salariai: a) persoanele angajate ca debutani, pentru care evaluarea se face dup expirarea perioadei corespunztoare stagiului de debutant, de cel puin 6 luni, dar nu mai mare de 1 an; b) persoanele angajate al cror contract individual de munc este suspendat, n condiiile legii, pentru care evaluarea se face la expirarea unei perioade de cel puin 6 luni de la reluarea activitii; c) persoanele angajate care nu au prestat activitate n ultimele 12 luni, fiind n concediu medical sau n concediu fr plat, acordat potrivit legii, pentru care evaluarea se va face dup o perioad cuprins ntre 6 i 12 luni de la reluarea activitii. Prin excepie, evaluarea performanelor individuale ale personalului contractual pentru anul 2010 se va face n termen de 30 de zile de la intrarea n vigoare a prezentului Regulament Intern. (5) Criteriile generale de evaluare a personalului contractual sunt prevzute n anexa la Regulamentul Intern. (6) n funcie de specificul activitii desfurate efectiv de ctre salariat, evaluatorul poate stabili i alte criterii de evaluare care, astfel stabilite, se aduc la cunostina salariatului evaluat la nceputul perioadei evaluate. (7) Salariaii care exercit, cu caracter temporar, o funcie de conducere vor fi evaluai pentru perioada exercitrii temporare, pe baza criteriilor de evaluare stabilite pentru funcia de conducere respectiv. VI- Interviul, ca etap a procesului de evaluare, reprezint un schimb de informaii care are loc ntre evaluator i persoana evaluat, n cadrul cruia: a) se aduc la cunostina persoanei evaluate notrile i consemnrile fcute de evaluator n fia de evaluare; b) se semneaz i se dateaz fia de evaluare de ctre evaluator i de ctre persoana evaluat. (1) n cazul n care ntre persoana evaluat i evaluator exist diferene de opinie asupra notrilor i consemnrilor fcute, n fia de evaluare se va consemna punctul de vedere al persoanei evaluate; evaluatorul poate modifica fia de evaluare.

ANEXA1 CRITERIILE SI PROCEDURA DE EVALUARE A PERFORMANELOR PROFESIONALE Cele patru criterii de evaluare a performantelor profesionale individuale, indiferent de categoria de personal n care este ncadrat angajatul evaluat, sunt: gradul de ndeplinire a standardelor de performanta; asumarea responsabilitatii; adecvarea la complexitatea muncii; initiativa si creativitatea. Persoanele implicate n activitatea de evaluare vor tine seama de continutul fiecaruia, n functie de categoria de personal din care face parte persoana evaluata (functie de conducere, functie de executie cu studii superioare, muncitori etc), orientndu-se dupa precizarile urmatoare: Gradul de ndeplinire a standardelor de performanta La evaluarea acestui criteriu se vor avea n vedere rezultatele obtinute de catre cel evaluat n ndeplinirea atributiilor, sarcinilor si obiectivelor principale care i revin, stabilite n fisa postului. Indicatorii principali care vor fi avuti n vedere n evaluarea acestui criteriu, n raport cu cerintele postului celui evaluat, sunt: a) calitatea si cantitatea lucrarilor (activitatilor) se apreciaza tinnd cont de: nivelul cantitativ si calitativ al lucrarilor elaborate sau a produselor realizate ; contributia personala la realizarile de asamblu ale departamentului din care face parte sau pe care l conduce; relevanta activitatilor realizate pentru organizatie; modul de realizare a sarcinilor colaterale celor prevazute n fisa postului. b) ncadrarea n termenele stabilite se apreciaza tinnd cont de: respectarea termenelor date pentru realizarea sarcinilor; solutionarea problemelor curente n termenele stabilite; rezolvarea n timp util a sarcinilor primite. c) utilizarea eficienta a resurselor se apreciaza tinnd cont de: potentialul de a utiliza eficient si la capacitate maxima a resurselor existente dispozitie ( materiale, financiare, umane etc.) eficienta n munca (obtinerea de rezultate optime cu costuri ct mai reduse). d) altele - n posturile pentru care se apreciaza ca sunt specifici si alti indicatori pentru acest criteriu de evaluare, acestia se stabilesc de catre seful nemijlocit si se evalueaza corespunzator. 2.2. Asumarea responsabilitatii 2.2.1. Pentru cei care ocupa functii de conducere: a) conducerea echipei si modul de lucru n echipa se apreciaza tinnd cont de: cunostintele si capacitatea de conducere; capacitatea de a planifica, organiza, coordona (delega atributii), evalua si desfasura activitati specifice functiei; crearea si mentinerea spiritului de echipa; disponibilitatea de a mpartasii experienta si cunostintele celor cu care lucreaza;

stilul de conducere folosit (democratic, autoritar, permisiv etc.) b) managementul muncii proprii si a subordonatilor se apreciaza tinnd cont de: modul n care planifica activitatile proprii si pe cele ale subordonatilor, pentru realizarea sarcinilor ce revin departamentului; respectarea programelor stabilite pentru solutionarea problemelor care se afla n sfera sa de responsabilitate; modul de evaluare si control periodic a activitatii subordonatilor si masurile luate. c) capacitatea de decizie si puterea de convingere se apreciaza tinnd cont de: capacitatea de alua decizii si masuri ferme, n timp scurt, inclusiv n situatii n care este nevoit sa dcida pe baza unor informatii incomplete; profunzimea procesului de analiza a informatiilor pe baza carora decide, precum si modul n care argumenteaza subordonatilor si superiorilor ierarhici punctul de vedere n solutionarea unor probleme; asumarea raspunderii fata de deciziile luate. e) comunicarea eficienta (oral si n scris)- se apreciaza tinnd cont de: modul n care ncurajaza circulatia informatiilor n structura care o conduce; modul n care comunica, att oral ct si n scris, claritatea ideilor, logica, capacitatea de a-si adapta mesajul astfel nct sa se faca nteles si de nespecialisti, concizia n scris, fluenta si acuratetea stilului folosit n documentele scrise. 2.2.2. Pentru cei care desfasoara o activitate de executie a) modul de lucru n echipa se apreciaza tinnd cont de: eficienta si rolul activitatii lor n cadrul echipei, alaturarea la eforturile membrilor echipei n situatii deosebite; spiritul de cooperare, transparenta si corectitudinea n relatiile cu colegii si superiorii; capacitatea de a asculta parerile si opiniile altora si tratarea n mod echitabil a acestora; disponibilitatea de a-si mpartasii experienta si cunostintele celor cu care lucreaza; b) organizarea activitatii se apreciaza tinnd cont de: modul n care si planifica activitatile si respecta termenele fixate n desfasurarea activitatii proprii pentru atingerea obiectivelor si solutionarea problemelor care se afla n sfera sa de responsabilitate; modul de evaluare si autoevaluare si masurile luate pentru eficientizarea activitatii; disciplina muncii. c) responsabilitatea fata de sarcini si organizatie se apreciaza tinnd cont de: gradul de implicare n executarea atributiilor de serviciu si contributia la cresterea prestigiului organizatiei; raspunderea manifestata n solutionarea problemelor; relevanta solutiilor propuse n rezolvarea problemelor departamentului; capacitatea de a pregatii decizii si de a oferii solutii, seriozitatea analizei informatiilor si modul n care si argumenteaza punctul de vedere n solutionarea unor probleme. d) comunicarea eficienta (oral si n scris) - se apreciaza tinnd cont de: Pentru angajatii cu studii superioare: capacitatea de a analiza informatia receptata si de a propune solutii; modul n care comunica oral si n scris (claritatea ideilor, logica, capacitatea de a-si adapta mesajul astfel sa se faca nteles si de nespecialisti, concizia n scris, fluenta si acuratetea stilului folosit n documentele scrise). Pentru operatori (muncitori): capacitatea de a ntelege informatiile si sarcinile primite si modul n care acest lucru este demonstrat n executie;

claritatea si rapiditatea executiei; acuratetea si precizia lucrarilor executate:

2.3. Adecvarea la complexitatea muncii Continutul acestui criteriu va fi adaptat specificului activitatii, care poate fi predominant de conceptie, analiza si sinteza sau de rutina, astfel: 2.3.1. Daca activitatea este una de conceptie, analiza si sinteza: a) capacitatea de conceptie, analiza si sinteza -se apreciaza tinnd cont de: capacitatea de ntelegere, interpretare si sinteza a elementelor esentiale dintr-un volum mare de informatii, ntr-o perioada scurta de timp; viabilitatea solutiilor propuse. b) rezistenta la stres se apreciaza tinnd cont de: capacitatea de actiune si de efort fizic si intelectual n conditii de stres; capacitatea de a executa activitate intensa si eficienta; mentinerea calmului si discernamntului n situatii tensionate. 2.3.2. Daca activitatea predominanta este una de rutina: a) capacitatea de analiza si sinteza - se apreciaza tinnd cont de: capacitatea de ntelegere si interpretare a informatilor necesare n deplinirii n mod eficient a atributiilor; b) rezistenta la stres - se apreciaza tinnd cont de: mentinerea calmului si discernamntului n situatii tensionate; capacitatea de solutionare a lucrarilor (activitatilor) n situatii stresante. 2.4. Initiativa si creativitate a) atitudine pozitiva fata de schimbari - se apreciaza tinnd cont de: receptivitatea si adaptarea la schimbari; elaborarea unor propuneri pertinente de shimbari n domeniul sau de activitate; promovarea schimbarilor pentru cresterea eficientei n activitatea pe care o desfasoara. b) solutionarea creativa a problemelor - se apreciaza tinnd cont de: dimensionarea optima a schimbarilor propuse si evaluarea corectaa consecintelor acestora; flexibilitatea n gndire si actiune 3. NOTAREA Fiecare indicator precizat la criteriile de evaluare se noteaza cu note de la 1 la 10. Media aritmetica a notelor reprezinta punctajul mediu al angajatului. 4. VALORIFICAREA FISEI DE EVALUARE Fisa de evaluare ofera informatii utile pentru: promovarea n functie sau motivare angajatilor; stabilirea necesarului de instruire; schimbarea locului de munca n scopul utilizarii ct mai eficiente a competentei angajatului; stabilirea de masuri penalizatorii (ca ultima masura) etc