Sunteți pe pagina 1din 2

Universitatea de Savin Catalin, Grupa 6

Medicina

si

Farmacie

"Carol

Davila",

Bucuresti

Ciclul Krebs. Reactiile ciclului Krebs

Istoric In 1937 Hans Krebs a propus ciclul acidului citric; a reprezentat una dintre cele mai importante descoperiri ale chimiei metabolice.Se mai numeste ciclul Krebs sau ciclul acizilor tricarboxilici. Este un ansamblu de 8 reactii care se desfasoara in matricea mitocondriala prin care este oxidat grupul acetil din acetil-CoA in doi moli de CO2 printr-un proces care permite recuperarea energiei libere prin sinteza de ATP.

Introducere Ciclul Krebs este o cale de degradare oxidativa a acetil-CoA si reducere a coenzimelor NAD si FAD care for fi apoi reoxidate in lanxul respirator cu formarea de ATP. Ciclul Krebs reprezinta calea finala comuna pentru oxidarea aeroba a glucidelor, lipidelor si proteinelor deoarece glucoza, acizii grasi si cei mai multi aminoacizi sunt metabolizati la acetil-CoA sau intermediari ai ciclului. Ciclul Krebs are rol important in gluconeogeneza, lipogeneza si interconversia unor aminoacizi, anumiti intermediari ai ciclului fiind utilizati in biosinteza de glucoza, ac. grasi. Ciclul incepe prin reactia dintre acetil-CoA si oxaloacetat prin care se formeaza citratul, acid tricarboxilic cu sase atomi de C in molecula. Deoarece pentru oxidarea unei cantitati mari de acetilCoA este necesara o cantitate mica de oxaloacetat se considera ca oxaloacetatul are rol catalitic. Reactiile ciclului Krebs si enzimele implicate 1. Citrat sintaza, una dintre enzimele reglatoare ale ciclului, catalizeaza formarea unei legaturi C-C intre gruparea metil a acetil-CoA si gruparea carbonil a oxaloacetatului. Formarea citratului este asociata cu hidroliza unei legaturi tiolesterice, ceea ce deplaseaza reactia spre formarea de citrat si CoA-SH, o reactie exergonica. Activitatea enzimei este stimulata de oxaloacetat si inhiba de excesul de citrat. 2. Aconitaza catalizeaza izomerizarea citratului la izocitrat. Reactia se produce in doua etape: dehidratarea citratului, alcool tertiar neoxidabil, la cis-aconitat urmata de rehidratarea acestuia la izocitrat. Citratul este o molecula prochirala. Aconitaza este inhibata prin fluoracetat.

3. Izocitrat-dehidrogenaza catalizeaza reactia limitata de viteza a ciclului (reactia cu constanta de viteza cea mai mica); este cea mai importanta enzima reglatoare a ciclului Krebs. A fost demonstrata existenta a doua izoenzime ale izocitrat dehidrogenazei: una NAD dependenta, prezenta exclusiv intramitosolic si celelalta NADP dependenta avand o dubla localizare: intramitosolica si citosolica. Enzima este activa in perioade ce stimuleaza sintezele. 4. Complexul multienzimatic al alfa-ceto-glutarat-dehidrogenazei, catalizeaza decarboxilarea oxidativa a alfa-cetoglutaratului la succinil-SCoA similar cu decarboxilarea piruvatului. Complexul utilizeaza drept cofactori TPP, acid lipoic, coA-SH, NAD, FAD. El este inhibat de concentratii crescute de ATP, succinil-CoA, NADH si activat de CA2+, CoA-SH si NAD. 5. Succinat-tiokinaza catalizeaza transformarea succinil-CoA la succinat, o reactie de fosforilare la nivel de substrat cu formarea unui compus macroenergetic fosforilat, GTP. Succinil-SCoA + GDP + H3PO4 <---------> Succinat + CoA-SH + GTP Tesuturile in care se prodce gluconeogeneza contin doua izoenzime ale succinat tiokinazei, una pentru GDP si alta pentru ADP. 6. Succinat dehidrogenaza, singura enzima a cilcului Krebs care nu este mitosolica ci este localizata in membrana interna a mitocondriei, catalizeaza oxidarea succinatului la furamat. Enzima este componenta a complexului respirator II si are ca gruparea prostetica FAD. Activitatea ei este inhibata de malonat ca si de concentratii mari de oxaloacetat. 7. Furamaza catalizeaza hidratarea furamatului cu formarea L-malatului. Enzima prezinta stereospecificitate. 8. Malatdehidrogenaza oxideaza malatul la oxaloacetat in prezenta NAD. Echilibrul reactiei este orientat spre formarea oxaloacetatului datorita folosirii continue a acestuia pentru sinteza acidului citric, pentru gluconeogeneza sau pentru formarea aspartatului prin transaminare. Transformarea Succinat -> Oxaloacetat, presupune o secventa de reactii identica cu cea care se produce in beta-oxidarea acizilor grasi: dehidrogenare, hidratare, dehidrogenare.