Nicolae Danet

UTILIZAREA CALCULATOARELOR Introducere in Mathcad

Nicolae Danet - ALGEBRA LINIARA CU MATHCAD

Calcul matriceal
Introducerea matricelor Mathcad are predefinite functiile uzuale pentru calculul matriceal. Matricele care au n linii si o singura coloana se numesc vectori. Pentru introducerea unei matrice intr-un document Mathcad se parcurg etapele: 1. Se da clic cu mouse-ul sau, cu ajutorul tastelor sageti, se face deplasarea cursorului in forma de cruce in locul din document in care se doreste sa fie introdusa matricea. 2. Se tasteaza numele matricei urmat de operatorul de definire (atribuire). A := 3. Se deschide meniul Insert si se da comanda Matrix sau se apasa butonul corespunzator de pe bara Matrix.

Deoarece operatia de introducere a unei matrice se va face foarte frecvent, se recomanda retinerea comenzii de introducere a unei matrice folosind tastatura: Ctrl+M. Ca urmare, pe ecran apare fereastra de dialog Insert Matrix in care se completeaza campurile care solicita numarul de linii (Rows) si de coloane (Columns) ale matricei ce urmeaza a fi introdusa. Valorile implicite ale acestora sunt 3 si 3.

AL_010_Matrice.mcd / Pag. 1 din 4

Nicolae Danet

UTILIZAREA CALCULATOARELOR Introducere in Mathcad

Dupa complerare se tasteaza Enter sau se da clic cu mouse-ul pe unul dintre butoanele Insert sau OK ale ferestrei Insert Matrix. In document este inserata macheta matricei.

⎛ ⎜ A := ⎜ ⎜ ⎝

⎞ ⎟ ⎠

4. Se completeaza pozitiile marcate cu valori numerice. Trecerea de la o pozitie la alta se face cu ajutorul tastei Tab sau folosind mouse-ul si dand clic pe fiecare pozitie. 6 −8 ⎞ 3 ⎛ ⎜ A := ⎜ −5 7 2 ⎟ ⎜ 10 −12 9 ⎝ ⎠ Elementele unei matrice. Indici Elementele matricei sunt variabile indexate de forma Ai,j. Indicii se scriu desparti de virgula si au valoarea initiala zero. Scrierea la nivel de indice se face tastand [ (paranteza dreapta deschisa) sau folosind butonul xn aflat pe bara Matrix. Pentru matricea A de mai sus elementele primei linii sunt A0 , 0 = 3 iar elementele primei coloane sunt A0 , 0 = 3 A 1 , 0 = −5 A 2 , 0 = 10 A0 , 1 = 6 A 0 , 2 = −8

Scrierea elementelor unei matrice cu litera mica corespunzatoare numelui acesteia Pentru ca elementele matricei A sa poata fi scrise cu litera mica "a" se redefineste a := A Atunci avem a0 , 0 = 3 a0 , 1 = 6 a0 , 2 = −8

Schimbarea originii indicilor La versiunea Mathcad 2001 Schimbarea originii indicilor de la zero la unu se face in ferestra Math Options. Pentru aparitia acesteia se da comanda Options... din meniul Math. De regula, la aparitia acestei ferestre functia Built-In Variables este activa si rubrica Array Origin (ORIGIN) este vizibila. Aici se face schimbarea originii indicilor inlocuind pe 0 cu 1.

AL_010_Matrice.mcd / Pag. 2 din 4

AL_010_Matrice. De regula. Aici se face schimbarea originii indicilor inlocuind pe 0 cu 1. la aparitia acestei ferestre functia Built-In Variables este activa si rubrica Array Origin (ORIGIN) este vizibila.Nicolae Danet UTILIZAREA CALCULATOARELOR Introducere in Mathcad La versiunea Mathcad 11 Schimbarea originii indicilor de la zero la unu se face in ferestra Worksheet Options. 3 din 4 ...mcd / Pag. Pentru aparitia acesteia se da comanda Worksheet Options din meniul Tools.

ORIGIN ≡ 1 Observatie. ORIGIN := 1 Pentru ca efectul acestei instructiuni sa se manifeste in intreg documentul ea trebuie plasata ca prima instructiune in document. Locul marcat (patratul negru) de langa numarul 1 arata ca in acest caz instructiunea nu functioneaza fiind selectata optiunea "Disable Evaluation" . Pentru a schimba acesta optiune in "Enable Evaluation" se selecteaza regiunea si se da click cu butonul drept al mouse-ului pentru aparitia meniului contextual unde apare aceasta comanda. Uneori este preferabil ca aceasta modificare sa fie vizibila in document. 4 din 4 . O alta posibilitate de modificare a originii indicilor este folosirea instructiunii de definire globala.Nicolae Danet UTILIZAREA CALCULATOARELOR Introducere in Mathcad Acest mod de schimbare a indicilor se face fara ca in pagina documentului sa apara o mentiune expresa despre modificarea facuta. AL_010_Matrice. Pentru acesta se recomanda ca la inceputul documentului sa se faca schimbarea valorii parametrului ORIGIN de la 0 la 1 scriind explicit instructiunea de atribuire a valorii 1.mcd / Pag. care poate fi amplasata oriunde in document.

Pentru obtinerea operatorului de ridicare la putere a unei matrice (la fel ca la numere) se tasteaza Shift+6. este o matricea de tipul (m. Daca m = 1.778 ⎞ ⎛ ⎜ = ⎜ 23.333 1 −0. se obtine puterea m a matricei A.p) La ridicarea la puterea m (m numar intreg) a unei matrice patratice A se va tine sema de urmatoarele reguli: Daca m = 0.556 25.333 35. se obtine matrice unitate. matricea C. se obtine puterea |m| a inversei matricei A. Daca m ≤ −2.p).667 −5.556 6. B si C definite mai jos. 1 3 2⎞ ⎛ ⎜ A := ⎜ 6 5 4 ⎟ ⎜8 9 7 ⎝ ⎠ 9 8 7⎞ ⎛ ⎜ B := ⎜ 6 5 4 ⎟ ⎜3 2 1 ⎝ ⎠ 2 1⎞ ⎛ ⎜ C := ⎜ 4 3 ⎟ ⎜6 5 ⎝ ⎠ Adunarea.333 3 −2.n) cu B(n.333 ⎝ ⎠ 35 36 28 ⎞ ⎛ ⎜ A = ⎜ 68 79 60 ⎟ ⎜ 118 132 101 ⎝ ⎠ 2 A −2 6. Rezultatul. Daca m = -1.222 ⎝ ⎠ AL_011_Operatii_cu_matrice.p) = C(m. se obtine matricea A. Daca m ≥ 2. se obtine inversa matricei A. Simbolic scriem A(m.mcd / Pag.667 −5 4.667 ⎞ ⎛ ⎜ = ⎜ 3. scaderea si inmultirea matricelor folosesc operatorii uzuali 10 11 9 ⎞ ⎛ ⎜ A + B = ⎜ 12 10 8 ⎟ ⎜ 11 11 8 ⎝ ⎠ − 8 −5 − 5 ⎞ ⎛ ⎜ A−B = ⎜ 0 0 0 ⎟ ⎜5 7 6 ⎝ ⎠ 26 20 ⎞ ⎛ ⎜ A ⋅ C = ⎜ 56 41 ⎟ ⎜ 94 70 ⎝ ⎠ La inmultirea a doua matrice A(m.p) trebuie se tina seama ca numarul de coloane din prima matrice sa fie egal cu numarul de linii din matricea a doua. 1 din 2 .ALGEBRA LINIARA CU MATHCAD Calcul matriceal Operatii cu matrice Mathcad permite efectuarea tuturor operatiilor posibile cu matrice.n)*B(n. Pentru exemplificare consideram matricele A.667 ⎟ ⎜ −4. Ca efect se obtine plasarea pozitiei marcate la nivel de indice superior: A 1 0 0⎞ ⎛ ⎜ A = ⎜0 1 0 ⎟ ⎜0 0 1 ⎝ ⎠ 0 1 3 2⎞ ⎛ ⎜ A = ⎜6 5 4 ⎟ ⎜8 9 7 ⎝ ⎠ 1 A −1 0.Nicolae Danet UTILIZAREA CALCULATOARELOR Introducere in Mathcad Nicolae Danet .444 −41.667 −21.778 ⎟ ⎜ −38.

unde U este matricea care are toate elementele egale cu 1.Nicolae Danet UTILIZAREA CALCULATOARELOR Introducere in Mathcad Pentru calculul determinantului unei matrice patratice se apasa butonul |x| aflat pe bara Matrix sau se tasteaza Shift+\. A = −3 Pentru determinarea transpusei unei matrice se scrie numele matricei si se tasteaza Ctrl+1 sau se apasa butonul MT aflat pe bara Matrix. De exemplu. 2 din 2 . Matricea conjugata se obtine tastand dupa numele ei ". Pe ecran apare simbolul determinantului in Mathcad. 2 1⎞ ⎛ ⎜ C = ⎜4 3 ⎟ ⎜6 5 ⎝ ⎠ C =⎜ T ⎛2 4 6 ⎞ ⎝1 3 5 ⎠ Daca elementele matricei date sunt numere compleze se poate determina matricea conjugata. care are in interior o pozitie marcata ce trebuie completata cu numele matricei. De exemplu 3 9 6 ⎞ ⎛ ⎜ 3⋅ A = ⎜ 18 15 12 ⎟ ⎜ 24 27 21 ⎝ ⎠ Pentru a aduna un numar real r la toate elementele unei matrice se scrie A + r si nu A +rU.mcd / Pag. De exemplu 1 3 2⎞ ⎛ ⎜ A = ⎜6 5 4 ⎟ ⎜8 9 7 ⎝ ⎠ 1 1 1⎞ ⎛ ⎜ U := ⎜ 1 1 1 ⎟ ⎜1 1 1 ⎝ ⎠ 3 5 4⎞ ⎛ ⎜ A + 2 = ⎜ 8 7 6⎟ ⎜ 10 11 9 ⎝ ⎠ 3 5 4⎞ ⎛ ⎜ A + 2⋅ U = ⎜ 8 7 6 ⎟ ⎜ 10 11 9 ⎝ ⎠ in loc de AL_011_Operatii_cu_matrice. fie D := ⎜ ⎛ 1 + 2⋅ i i 1 − 2⋅ i ⎞ ⎝ 4 3 + i −1 ⎠ Atunci ⎯ ⎛ 1 − 2i −i 1 + 2i ⎞ D =⎜ ⎝ 4 3 − i −1 ⎠ Inmultirea unei matrice cu un numar real r foloseste simbolul obisnuit de inmultire. adica matricea care are toate elementele egale cu conjugatele numerelor complexe din matricea data.

care are drept coloane vectorii dati.Nicolae Danet UTILIZAREA CALCULATOARELOR Introducere in Mathcad Nicolae Danet . Coloanele unei matrice sunt indexate cu indici superiori incadrati de paranteze unghiulare. Pentru transpunerea unei matrice folosind tastatura se foloseste comanda CTRL+1. Pentru a scrie un astfel de indice cu ajutorul tastaturii se tasteaza Ctrl+6.mcd / Pag. se extrag coloanele matricei transpuse A T care se transpun din nou. b . coloanele matricei 1 2 3⎞ ⎛ ⎜ A := ⎜ 4 5 6 ⎟ ⎜7 8 9 ⎝ ⎠ sunt ORIGIN := 1 ⎛1 ⎞ 〈1〉 ⎜ A = ⎜4 ⎟ ⎜7 ⎝ ⎠ ⎛2 ⎞ 〈2〉 ⎜ A = ⎜5 ⎟ ⎜8 ⎝ ⎠ ⎛3 ⎞ 〈3〉 ⎜ A = ⎜6 ⎟ ⎜9 ⎝ ⎠ Pentru extragerea liniilor se transpune matricea data. fie vectorii 1 ⎛ ⎜ ⎞ a := ⎜ 2 ⎟ ⎜3 ⎝ ⎠ 4 ⎛ ⎜ ⎞ b := ⎜ 5 ⎟ ⎜6 ⎝ ⎠ 7 ⎛ ⎜ ⎞ c := ⎜ 8 ⎟ ⎜9 ⎝ ⎠ 10 ⎛ ⎜ ⎞ d := ⎜ 11 ⎟ ⎜ 12 ⎝ ⎠ Cu acestia se poate forma matricea M := augment ( a . De exemplu.ALGEBRA LINIARA CU MATHCAD Calcul matriceal Extragerea coloanelor. 1 din 3 . c . De exemplu. d) AL_012_Submatrice. (A ) 〈 〉T T 1 = (1 2 3 ) (A ) 〈 〉T T 2 = (4 5 6 ) (A ) 〈 〉T T 3 = (7 8 9 ) Reciproc. liniilor si a submatricelor dintr-o matrice Pentru a extrage o coloana dintr-o matrice data se foloseste butonul de pe bara Matrix. Pentru aceasta operatie se foloseste functia din Mathcad numita augment. daca se dau mai multi vectori cu ajutorul lor se poate obtine o matrice.

ir.mcd / Pag. 1 ⎛ ⎜ ⎞ 〈1〉 z := ⎜ 2 ⎟ 4 ⎛ ⎜ ⎞ 〈2〉 z := ⎜ 5 ⎟ 7 ⎛ ⎜ ⎞ 〈3〉 z := ⎜ 8 ⎟ 10 ⎛ ⎜ ⎞ 〈4〉 z := ⎜ 11 ⎟ ⎜3 ⎝ ⎠ ⎜6 ⎝ ⎠ ⎜9 ⎝ ⎠ ⎜ 12 ⎝ ⎠ Matricea obtinuta are numele z.jc) extrage din matrice M o submatrice care contine liniile de la ir la jr si coloanele de la ic la jc. 1 4 7 10 ⎞ ⎛ ⎜ z = ⎜ 2 5 8 11 ⎟ ⎜ 3 6 9 12 ⎝ ⎠ Extragerea unei submatrice dintr-o matrice Functia submatrix(M. 2 din 3 . fie matricea ⎛1 ⎜ 6 M := ⎜ ⎜ 11 ⎜ ⎝ 16 Atunci 2 7 3 8 4 5 ⎞ 9 10 ⎟ 12 13 14 15 ⎟ 17 18 19 20 ⎠ 8 9 10 ⎞ ⎛ ⎜ submatrix ( M . 3 . 2 .Nicolae Danet UTILIZAREA CALCULATOARELOR Introducere in Mathcad 1 4 7 10 ⎞ ⎛ ⎜ M = ⎜ 2 5 8 11 ⎟ ⎜ 3 6 9 12 ⎝ ⎠ ⎛1 ⎞ 〈1〉 ⎜ M = ⎜2 ⎟ ⎜3 ⎝ ⎠ ⎛4 ⎞ 〈2〉 ⎜ M = ⎜5 ⎟ ⎜6 ⎝ ⎠ ⎛7 ⎞ 〈3〉 ⎜ M = ⎜8 ⎟ ⎜9 ⎝ ⎠ ⎛ 10 ⎞ 〈4〉 ⎜ M = ⎜ 11 ⎟ ⎜ 12 ⎝ ⎠ O alta metoda de a obtine o matrice din mai multi vectori este aceea de a da vectorilor acelasi nume si de a folosi indicii superiori. 4 . 5) = ⎜ 13 14 15 ⎟ ⎜ 18 19 20 ⎝ ⎠ AL_012_Submatrice.jr. De exemplu.ic.

Nicolae Danet UTILIZAREA CALCULATOARELOR Introducere in Mathcad Daca se inverseaza indicii ir cu jr sau ic cu jr se schimba ordinea liniilor sau a coloanelor.mcd / Pag. 3 . 3 . 3) = ⎜ 15 14 13 ⎟ ⎜ 20 19 18 ⎝ ⎠ Exemplu Fie matricea ORIGIN := 1 ⎛5 ⎜ 4 A := ⎜ ⎜3 ⎜ ⎝2 4 3 2⎞ 5 3 2⎟ 4 5 2⎟ 3 4 5⎠ a := A Calculati valorile minorilor principali ai matricei A. 5) = ⎜ 13 14 15 ⎟ ⎜ 8 9 10 ⎝ ⎠ 10 9 8 ⎞ ⎛ ⎜ submatrix ( M . 5 . 4 . 2 . 1 . 1 . 2 . 3 din 3 . ∆1 := a1 . 3) ∆4 := A ∆1 = 5 ∆2 = 9 ∆3 = 24 ∆4 = 84 AL_012_Submatrice. 2 . 2) ∆3 := submatrix ( A . 1 ∆2 := submatrix ( A . 18 19 20 ⎞ ⎛ ⎜ submatrix ( M . 1 . 4 . 1 .

Prin urmare. real sau complex. pentru vectori se adauga unele operatii specifice acestora: • produsul scalar • calculul normei euclidiene • produsul vectorial (numai pentru vectorii cu trei componente).Nicolae Danet UTILIZAREA CALCULATOARELOR Introducere in Mathcad Nicolae Danet . toate operatiile prezentate pentru matrice se pot utiliza si pentru vectori. x ⎛ ⎜ 1⎞ ⎜ x2 ⎟ x := ⎜ ⎟ ⎜ x3 ⎟ ⎜ x4 ⎝ ⎠ y ⎛ ⎜ 1⎞ ⎜ y2 ⎟ y := ⎜ ⎟ ⎜ y3 ⎟ ⎜ y4 ⎝ ⎠ ORIGIN := 1 Produsul scalar al celor doi vectori este definit prin formula x⋅ y → x1⋅ y1 + x2⋅ y2 + x3⋅ y3 + x4⋅ y4 Pentru a calcula produsul scalar al celor doi vectori in Mathcad se da comanda obisnuita de inmultire de la tastatura: SHIFT + *. norma euclidiana este egala cu radical din suma patratelor modulelor componentelor vectorului x.mcd / Pag. Fie x si y doi vectori din R 4. Norma euclidiana a vectorului x este egala cu radical din produsul scalar: x = x⋅ x Pentru un vector x. 1 2 x → abs ( x1) + abs ( x2) + abs ( x3) + abs ( x4) 2 2 2 ( 2 ) Pentru calculul normei euclidiene Mathcad foloseste operatorul care are aceeasi forma grafica cu cel folosit pentru calculul valorii absolute a unui numar real sau complex sau pentru calculul determinantului unei matrice patratice. Daca vectorul x este real. AL_013_Produse_de_vectori. 1 din 4 . In plus. Nu este neaparat nevoie sa se dea acesta comanada existenta pe bara Matrix. atunci nu mai este nevoie de a modul elementelor deoarece patratul unui numar real este egal cu patratul modulului sau.ALGEBRA LINIARA CU MATHCAD Calcul matriceal Operatii cu vectori Vectorii n dimensionali sunt matrice cu n linii si o singura coloana.

1. 2 din 4 . AL_013_Produse_de_vectori. Dati vectorii din R 3 ⎛ x1 ⎞ ⎜ x := ⎜ x2 ⎟ ⎜x ⎝ 3⎠ ⎛ y1 ⎞ ⎜ y := ⎜ y2 ⎟ ⎜y ⎝ 3⎠ produsul lor vectorial este un vector din R 3. dupa cum se poate vedea mai jos: a := −21. Acest operator se poate introduce si de la tastatura tastand Ctrl+8. De exemplu 1 −2 7 ⎞ ⎛ ⎜ A := ⎜ 5 −3 1 ⎟ ⎜0 6 9 ⎝ ⎠ A = 267 este valoarea determinantului matricei A ⎛ 2 ⎞ ⎜ w := ⎜ 4 ⎟ ⎜ 5 ⎝ ⎠ w =5 este valoarea normei euclidiane a vectorului x Pentru numere reale sau complexe cu acelasi operator se calculeaza modulul. Daca in pozitia marcata se scrie numele unui vector atunci se calculeaza norma euclidiana a acestuia.345 z := 4 − 3⋅ i z =5 Produsul vectorial se poate calcula numai pentru vectorii din R3.mcd / Pag. Daca pozitia marcata este completata cu o matrice patratica se calculeaza determiantul acesteia. Rezultatul este tot un vector din R 3. 3. 2.Nicolae Danet UTILIZAREA CALCULATOARELOR Introducere in Mathcad Observatie. notat x× y care are componentele ⎛ x2⋅ y3 − x3⋅ y2 ⎞ ⎜ x × y → ⎜ x3⋅ y1 − x1⋅ y3 ⎟ ⎜ x ⋅y − x ⋅y ⎝ 1 2 2 1⎠ Pentru calculul produsului vectorial Mathcad are un operator specific × al carui buton se afla pe bara Matrix.345 a = 21. Daca pozitia marcata se completaeza cu un numar real sau complex atunci se va calcula modulul acelui numar.

226 Masura unghiului θ se determina implicit in radiani. Deci APab := a × b APab = 7. Se dau vectorii 1 ⎛ ⎜ ⎞ a := ⎜ 2 ⎟ ⎜3 ⎝ ⎠ 4 ⎛ ⎜ ⎞ b := ⎜ 5 ⎟ ⎜6 ⎝ ⎠ −1 ⎛ ⎜ ⎞ c := ⎜ 2 ⎟ ⎜ −5 ⎝ ⎠ Calculati: 1) Produsul scalar si produsul vectorial dintre vectorii a si b. θ = 12. deci ATab := a× b 2 ATab = 3.975 2) Produsul vectorial 3) Cosinusul unghiului dintre vectorii a si b cosab := Masura unghiului dintre vectorii a si b θ := acos ( cosab) θ = 0. 3) Aria paralelogramului si aria triunghiului determinat de vectorii a si b. 2) Masura unghiului dintre vectrorii a si b. 1) Produsul scalar a⋅ b = 32 −3 ⎛ ⎜ ⎞ a× b = ⎜ 6 ⎟ ⎜ −3 ⎝ ⎠ a⋅ b a ⋅ b cosab = 0. 3 din 4 .b si c. Solutie. Vabc := a⋅ ( b × c) Vabc = 30 AL_013_Produse_de_vectori.674 4) Volumul paralelipiledului determinat de vectorii a. 3) Aria paralelogramului determinat de vectorii a si b este egala cu norma produsului vectorial dintre cei doi vectori. b si c este egal cu valoarea absoluta a produsului mixt dintre cei trei vectori.Nicolae Danet UTILIZAREA CALCULATOARELOR Introducere in Mathcad Exemplul 1.348 Aria triunghiului determinat de vectorii a si b este jumatate din aria paralelogramului. In acest scop.mcd / Pag. Pentru transformarea partii fractionare a numarului de grade in minute si secunde a se vedea fisierul consacrat special acestui subiect.933 deg Observatie. Pentru transformarea in grade sexazecimale se foloseste posibilitatea Mathcad-ului de a face transformari de unitati de masura. se da click pe rezultatul obtinut si in locul marcat care apare in partea dreapta a rezultatului se completeaza noua unitate de masura deg (degree = gradul hexazecimal). 4) Volumul paralelipipedului determinat de vectorii a.

Aceasta inseamna ca daca in produsul scalar se se schimba ordinea factorilor atunci se obtine numarul complex conjugat. 4 din 4 .mcd / Pag.359 ⎯ ⎯ ⎯ u1⋅ u1 + u2⋅ u2 + u3⋅ u3 = 4.359 ORIGIN ≡ 1 i ⎞ ⎛ ⎜ v := ⎜ 2 + 3⋅ i ⎟ ⎜ −1 ⎝ ⎠ u⋅ u AL_013_Produse_de_vectori. fie vectorii 1 − 2⋅ i ⎞ ⎛ ⎜ u := ⎜ 3 ⎟ ⎜ 2+i ⎝ ⎠ Atunci produsul scalar este u⋅ v = 2 − 11i ⎯ ⎯ ⎯ u1⋅ v1 + u2⋅ v2 + u3⋅ v3 = 2 − 11i Produsul scalar complex este anticomutativ.Nicolae Danet UTILIZAREA CALCULATOARELOR Introducere in Mathcad Cazul vectorilor cu componente complexe Daca vectorii u si v au componente complexe ⎛ u1 ⎞ ⎜ u = ⎜ u2 ⎟ ⎜u ⎝ 3⎠ atunci produsul scalar este definit prin formula ⎛ v1 ⎞ ⎜ v = ⎜ v2 ⎟ ⎜v ⎝ 3⎠ ⎯ ⎯ ⎯ u⋅ v = u1⋅ v1 + u2⋅ v2 + u3⋅ v3 iar norma este data de relatia u = De exemplu. v⋅ u = 2 + 11i ⎯ ⎯ ⎯ v1⋅ u1 + v2⋅ u2 + v3⋅ u3 = 2 + 11i Norma vectorului u are valoarea u = 4.

a2 .. 2 ...... 1 ⎜ . 2 .. 1⋅ x1 + an ...... 2 ........ 2⋅ x2 + .... 1 din 4 . ⎟ ⎜ ⎝ xn ⎠ ⎛ b1 ⎞ ⎜ b2 b := ⎜ ⎟ ⎜ ....... n ⎞ ⎛ x1 ⎞ unde • A este matricea sistemului..... ⎟ ⎜ ⎝ bn ⎠ Rezolvarea sistemelor liniare nesingulare 1... • b este vectorul termenilor liberi. ⎟ an . a1 .. + a1 . n⋅ xn = bn Pentru rezolvarea sistemului in Mathcad acesta trebuie scris sub forma matriceala ⎛ a1 .. n ⎟ .b) AL_020_Sisteme_liniare_patratice. 1⋅ x1 + a2 ..... 1 sau ⎛ b1 ⎞ ⎜ ⎜ a2 . 2 .. ... n ⎠ ⎛ x1 ⎞ ⎜ x2 x := ⎜ ⎟ ⎜ .... 2 ........ .. n⋅ xn = b1 a2 ... an ..ALGEBRA LINIARA CU MATHCAD Rezolvarea sistemelor liniare Forma matriceala a unui sistem liniar Fie sistemul de n ecuatii liniare cu n necunoscute a1 ... n ⎞ a2 ...... ⎟ ⎜ . unde A este o matrice patratica nesingulara se poate face in Mathcad folosind functia lsolve(A. • x este vectorul necunoscutelor. ⎛ a1 .. ... 1 ⎜ ⎜ a2 .... an ......Nicolae Danet UTILIZAREA CALCULATOARELOR Introducere in Mathcad Nicolae Danet ..... 1⋅ x1 + a1 ... 1 A := ⎜ ⎜ ..... 2⋅ x2 + . an ...... + a2 . 1 a1 . a1 . ⎟ ⎜ ⎜ an .. 2 ... ⎜ ⎝ an . 2⋅ x2 + .... . n ⎟ ⎜ x2 ⎟ ⎜ b2 ⎟ ⋅ = .. n⋅ xn = b2 ... n ⎠ ⎝ xn ⎠ ⎝ bn ⎠ A⋅ x = b a1 ...... ⎜ ⎝ an ...mcd / Pag.. 1 ⎜ a2 . ⎟ ⎜ ....... + an .. a2 . Utilizarea functiei lsolve Determinarea solutiei unui sistem de n ecuatii liniare cu n necunoscute Ax = b........

AL_020_Sisteme_liniare_patratice. 5 3 −6 ⎞ ⎛ ⎜ A := ⎜ −2 8 7 ⎟ ⎜ 4 −1 9 ⎝ ⎠ 15 ⎛ ⎜ ⎞ b := ⎜ 17 ⎟ ⎜ 19 ⎝ ⎠ Calculam determinantul matricei A pentru a vedea daca matricea este nesingulara. Fie sistemul de ecuatii liniare 5⋅ x1 + 3⋅ x2 − 6⋅ x3 = 15 −2⋅ x1 + 8⋅ x2 + 7⋅ x3 = 17 4⋅ x1 − x2 + 9 x3 = 19 Pentru rezolarea sa scriem matricea sistemului A si vectorul termenilor liberi b. sistemul are solutie unica. 2 din 4 . atunci exista matricea inversa A-1 si solutia sistemului este data de formula x= A −1 ⋅b Exemplul 2. b) 3 ⎛ ⎜ ⎞ x = ⎜2 ⎟ ⎜1 ⎝ ⎠ 0.000000000000000 ⎞ ⎛ ⎜ A ⋅ x − b = ⎜ 0.Nicolae Danet UTILIZAREA CALCULATOARELOR Introducere in Mathcad Exemplul 1. Fie sistemul de ecuatii liniare 5⋅ x1 + 3⋅ x2 − 6⋅ x3 = 15 −2⋅ x1 + 8⋅ x2 + 7⋅ x3 = 17 4⋅ x1 − x2 + 9 x3 = 19 Pentru rezolarea sa scriem matricea sistemului A si vectorul termenilor liberi b.000000000000000 ⎟ ⎜ 0. Calcul numeric Daca matricea A este nesingulara. Se defineste solutia: x := lsolve ( A .000000000000000 ⎝ ⎠ Se calculeaza solutia: Verificarea solutiei: 2.mcd / Pag. Utilizarea matricei inverse. A = 713 Deoarece determinantul matricei A este nenul.

mcd / Pag. se recomanda ca sistemele liniare sa fie rezolva cu lsolve si nu prin inversarea maticei. matricea A este inversabila si solutia sistemului este data de formula x := A Deci 3 ⎛ ⎜ ⎞ x = ⎜2 ⎟ ⎜1 ⎝ ⎠ Verificare −1 ⋅b ⎛ 1. A = 713 Deoarece determinantul matricei A este nenul. dar in locul comenzii de calcul numeric se da comanda de calcul simbolic. Calcul simbolic Exemplul 3. • 10-15 inseamna "practic zero" sau "zero Mathcad". • Deoarece in calculul matricei inverse se fac mai multe erorii de rotujire decat cele care se fac i metoda de rezolvare folosita de functia lsolve.776 × 10− 15 ⎞ ⎜ A ⋅ x − b = ⎜ 3. 3. Fie sistemul de ecuatii liniare in care termenii liberi sunt variabile reale si nu numer 5⋅ x1 + 3⋅ x2 − 6⋅ x3 = α −2⋅ x1 + 8⋅ x2 + 7⋅ x3 = β 4⋅ x1 − x2 + 9 x3 = γ Pentru rezolvare se procedeaza ca mai sus. Utilizarea matricei inverse.553 × 10− 15 ⎟ ⎜ 0.000 ⎝ ⎠ Observatii. 3 din 4 .Nicolae Danet UTILIZAREA CALCULATOARELOR Introducere in Mathcad 5 3 −6 ⎞ ⎛ ⎜ A := ⎜ −2 8 7 ⎟ ⎜ 4 −1 9 ⎝ ⎠ 15 ⎛ ⎜ ⎞ b := ⎜ 17 ⎟ ⎜ 19 ⎝ ⎠ Calculam determinantul matricei A pentru a vedea daca matricea este inversabila. 5 3 −6 ⎞ ⎛ ⎜ A := ⎜ −2 8 7 ⎟ ⎜ 4 −1 9 ⎝ ⎠ ⎛α ⎞ ⎜ b := ⎜ β ⎟ ⎜γ ⎝ ⎠ AL_020_Sisteme_liniare_patratice.

Deoarece procesorul numeric si cel simbolic al Mathcad-ului folosesc methode diferite de calcul se recomanda ca in acelasi document Mathcad sa nu se amestece cele doua tipuri de calcul.mcd / Pag. matricea A este inversabila si solutia sistemului este data de formula s := A −1 ⋅b Pentru determinarea solutiei se da comanda de calcul simbolic (CRTL + .Nicolae Danet UTILIZAREA CALCULATOARELOR Introducere in Mathcad Calculam determinantul matricei A pentru a vedea daca matricea este inversabila. 4 din 4 . ) ⎛ 79 ⋅ α − 21 ⋅ β + 3 ⋅ γ ⎞ ⎜ 713 713 31 ⎟ ⎜ 2 3 1 ⎜ ⋅α + ⋅β − ⋅γ ⎟ s→ ⎟ ⎜ 31 31 31 ⎟ ⎜ −30 17 2 ⎜ ⋅α + ⋅β + ⋅γ 713 31 ⎠ ⎝ 713 Verificarea solutiei. 0 ⎛ ⎜ ⎞ A⋅ s − b → ⎜ 0 ⎟ ⎜0 ⎝ ⎠ Observatie. A = 713 Deoarece determinantul matricei A este nenul. AL_020_Sisteme_liniare_patratice.

. + a2 .... .. a2 ... sistemul admite si solutii diferite de solutia nula. 2 .... n⋅ xn = 0 sau. 1⋅ x1 + a2 .. n ⎞ ⎛ x1 ⎞ admite intotdeauna solutia nula x = 0..............Nicolae Danet UTILIZAREA CALCULATOARELOR Introducere in Mathcad Nicolae Danet ...... Determinarea solutiilor diferite de solutia banala se poate face in Mathcad folosind blocul Given si dand pentru functia Find comanda de calcul simbolic..... 2⋅ x2 + ... ⎜ ⎝ an ..mcd / Pag.... scris matricea... 1 ⎛0⎞ ⎜ ⎜ a2 . 2⋅ x2 + .. ⎟ ⎜ ⎜ an .. 1 din 3 .. ⎛ a1 ... n ⎟ ⎜ x2 ⎟ ⎜ 0 ⎟ ⋅ = . n⋅ xn = 0 a2 . Daca determinantul sistemului este nenul...... 1⋅ x1 + a1 .. a1 ... 1 ⎜ ⎜ a2 .. 2 .. an . n⋅ xn = 0 .. an . 1⋅ x1 + an . Daca determinatul sistemului este nul.... 2 .... 2⋅ x2 + .. + an . ⎟ ⎜ .... 1 ⎜ . n ⎠ ⎝ xn ⎠ ⎝ 0 ⎠ A⋅ x = 0 a1 ... + a1 ............... sigura solutie a sistemului este solutia nula. . Solutia admisa va depinde de un numar de parametrii egal cu diferenta dintre dimensiunea matricei sistemului si rangul ei.....ALGEBRA LINIARA CU MATHCAD Rezolvarea sistemelor liniare Rezolvarea unui sistem patratic liniar si omogen Orice sistem liniar si omogen de n ecuatii cu n necunoscute a1 ...... ⎟ ⎜ .. Exemplul 1 Fie sistemul liniar si omogen x + 2y − 3z = 0 2x + 6y − 11z = 0 x − 2y + 7z = 0 1 2 −3 ⎞ ⎛ ⎜ A := ⎜ 2 6 −11 ⎟ ⎜ 1 −2 7 ⎝ ⎠ A =0 Matricea sistemului este Calculam determinntul ei AL_021_Sisteme_liniare_patratice_omogene..

z) ⎛ −2⋅ z ⎞ ⎜ 5 s → ⎜ ⋅z ⎟ ⎜2 ⎟ ⎜ z ⎝ ⎠ Solutia sistemului. z = 0. 2 din 3 . solutia sistemului depinde de un parametru real. y . Given x + 2⋅ y − 3⋅ z = 0 2⋅ x + 6⋅ y − 11⋅ z = 0 x − 2⋅ y + 7⋅ z = 0 s := Find ( x . este x = −2⋅ z 0 ⎛ ⎜ ⎞ A⋅ s → ⎜ 0 ⎟ ⎜0 ⎝ ⎠ y= 5 ⋅z 2 z= z Verificare Exemplul 2 In acest exemplu dorim sa rezolvam sistemul liniar si omogen x+y−z= 0 2⋅ x + 2⋅ y − 2⋅ z = 0 3⋅ x + 3⋅ y − 3⋅ z = 0 1 1 −1 ⎞ ⎛ ⎜ A := ⎜ 2 2 −2 ⎟ ⎜ 3 3 −3 ⎝ ⎠ Matricea sistemului are determinantul nul A =0 AL_021_Sisteme_liniare_patratice_omogene. y = 0. care depinde de parametrul real z. Pentru a vedea numarul de parametri de care depinde solutia se calculeaza rangul matricei A rank ( A ) = 2 si se scade din dimensiunea matricei nr_par := cols ( A) − rank ( A) nr_par = 1 In concluzie.mcd / Pag. determinantul ei este egal cu zero) sistemul admite si solutii diferite de solutia nula: x = 0. Solutia se determina folosind blocul given Given si dand comanda Find in mod simbolic.e..Nicolae Danet UTILIZAREA CALCULATOARELOR Introducere in Mathcad Deoarece matricea este singulara (i.

Nicolae Danet UTILIZAREA CALCULATOARELOR Introducere in Mathcad Numarul de parametri de care va depinde solutia nenula a sistemului este nr_par := cols ( A) − rank ( A) nr_par = 2 Determinarea solutie se face folosind Given si Find simbolic Given x+y−z= 0 2⋅ x + 2⋅ y − 2⋅ z = 0 3⋅ x + 3⋅ y − 3⋅ z = 0 sol := Find ( x . 0 ⎛ ⎜ ⎞ A⋅ sol → ⎜ 0 ⎟ ⎜0 ⎝ ⎠ Verificare Observatie. z) −y + z ⎞ ⎛ ⎜ sol → ⎜ y ⎟ ⎜ z ⎝ ⎠ Solutia depinde de doi parametri reali y si z. Folosirea blocului Given impune darea unor valori initiale variabilele x. ceea ce aici nu este cazul deoarece rezolvarea se face simbolic.mcd / Pag. y si z atunci cand se rezolva ecuatiile numeric. y . AL_021_Sisteme_liniare_patratice_omogene. x fiind egal cu -y+x. 3 din 3 .

masura unghiului (cand unitatea de masura este specificata dupa masura unghiului) mrad .296 deg b) Se scrie firmula de transformare din radiani in grade sexazecimale mrad := 1 mdeg := mrad⋅ 180 π mdeg = 57.Nicolae Danet UTILIZAREA CALCULATOARELOR Introducere in Mathcad Nicolae Danet .mcd / Pag. mmin_int := trunc ( mmin) mmin_int = 17 mmin = 17. b) direct. a) Pentru a utiliza prima metoda se da click pe rezultatul obtinut si in locul marcat care apare in partea dreapta a rezultatului se completeaza noua unitate de masura deg (degree = gradul sexazecimal). In continuare vom arata cum se poate face aceasta transformare si transformarea inversa. De multe ori avem nevoie de a exprima acest masura in grade.296 Se trunchiaza numarul de grade la partea intreaga. Notatii folosite: mung . mmin := ( mdeg − mdeg_int) ⋅ 60 Se trunchiaza numarul de minute la partea intreaga. minute si secunde mmin .masura unghiului in radiani mdeg . mdeg_int := trunc ( mdeg) mdeg_int = 57 In continuare partea fractionara a numarului de grade este transformata in minute.numarul de grade din mausura unghiului in grade.numarul secundelor din masura unghiului in grade.747 AL_0131_Trasformare_rad_deg. minute si secunde msec .ALGEBRA LINIARA CU MATHCAD Calcul matriceal Trasformarea masurii unui unghi din radiani in grade sexazecimale In Mathcad masura unui unghi se obtine in radiani. minute si secunde Fie dat un unghi a carei masura este mung := 1rad Transformarea in grade se poate face prin doua metode: a) folosind facilitatile pe care le ofera Mathcad pentru transformarea unitatilor de masura. minute si secunde sexazecimale.numarul de minute din masura unghiului in grade. scriind formula de calcul pentru transformare. 1 din 2 . mung = 57.

5). partea fractionara a numarului de minute este trasformata in secunde msec := ( mmin − mmin_int) ⋅ 60 msec = 44.Nicolae Danet UTILIZAREA CALCULATOARELOR Introducere in Mathcad In final. msec_int := round ( msec) In concluzie. unghi de mrad = 1 mdeg_int = 57 mmin_int = 17 msec_int = 45 are grade minute secunde msec_int = 45 Transformarea masurii unui unghi din grade sexazecimale in radiani Fie un unghi care are mdeg := 57 mmin := 17 msec := 45 grade minute sec Petru a transforma masura unghiului in radiani se transforma mai intai totul in grade msecdeg := msec 60⋅ 60 mmin 60 msecdeg = 0.013 mmindeg := mmindeg = 0.283 mdeg_total := mdeg + msecdeg + mmindeg Se face apoi transformarea din grade in radiani.806 Se rotunjeste numarul de secunde la un numar intreg prin lipsa (daca partea fractionara este strict m mica decat 0.00000093934058 Observatie.5) sau prin adaos (daca partea fractionara este mai mare sau egala cu 0. AL_0131_Trasformare_rad_deg. mrad := mdeg_total⋅ π 180 mdeg_total = 57.296 mrad = 1. 2 din 2 . Valoarea obtinuta nu este exact un radian deoarece in calculele de mai sus numarul de secunde a fost aproximat prin adaos.mcd / Pag.

Sign up to vote on this title
UsefulNot useful