Nicolae Danet

UTILIZAREA CALCULATOARELOR Introducere in Mathcad

Nicolae Danet - ALGEBRA LINIARA CU MATHCAD

Calcul matriceal
Introducerea matricelor Mathcad are predefinite functiile uzuale pentru calculul matriceal. Matricele care au n linii si o singura coloana se numesc vectori. Pentru introducerea unei matrice intr-un document Mathcad se parcurg etapele: 1. Se da clic cu mouse-ul sau, cu ajutorul tastelor sageti, se face deplasarea cursorului in forma de cruce in locul din document in care se doreste sa fie introdusa matricea. 2. Se tasteaza numele matricei urmat de operatorul de definire (atribuire). A := 3. Se deschide meniul Insert si se da comanda Matrix sau se apasa butonul corespunzator de pe bara Matrix.

Deoarece operatia de introducere a unei matrice se va face foarte frecvent, se recomanda retinerea comenzii de introducere a unei matrice folosind tastatura: Ctrl+M. Ca urmare, pe ecran apare fereastra de dialog Insert Matrix in care se completeaza campurile care solicita numarul de linii (Rows) si de coloane (Columns) ale matricei ce urmeaza a fi introdusa. Valorile implicite ale acestora sunt 3 si 3.

AL_010_Matrice.mcd / Pag. 1 din 4

Nicolae Danet

UTILIZAREA CALCULATOARELOR Introducere in Mathcad

Dupa complerare se tasteaza Enter sau se da clic cu mouse-ul pe unul dintre butoanele Insert sau OK ale ferestrei Insert Matrix. In document este inserata macheta matricei.

⎛ ⎜ A := ⎜ ⎜ ⎝

⎞ ⎟ ⎠

4. Se completeaza pozitiile marcate cu valori numerice. Trecerea de la o pozitie la alta se face cu ajutorul tastei Tab sau folosind mouse-ul si dand clic pe fiecare pozitie. 6 −8 ⎞ 3 ⎛ ⎜ A := ⎜ −5 7 2 ⎟ ⎜ 10 −12 9 ⎝ ⎠ Elementele unei matrice. Indici Elementele matricei sunt variabile indexate de forma Ai,j. Indicii se scriu desparti de virgula si au valoarea initiala zero. Scrierea la nivel de indice se face tastand [ (paranteza dreapta deschisa) sau folosind butonul xn aflat pe bara Matrix. Pentru matricea A de mai sus elementele primei linii sunt A0 , 0 = 3 iar elementele primei coloane sunt A0 , 0 = 3 A 1 , 0 = −5 A 2 , 0 = 10 A0 , 1 = 6 A 0 , 2 = −8

Scrierea elementelor unei matrice cu litera mica corespunzatoare numelui acesteia Pentru ca elementele matricei A sa poata fi scrise cu litera mica "a" se redefineste a := A Atunci avem a0 , 0 = 3 a0 , 1 = 6 a0 , 2 = −8

Schimbarea originii indicilor La versiunea Mathcad 2001 Schimbarea originii indicilor de la zero la unu se face in ferestra Math Options. Pentru aparitia acesteia se da comanda Options... din meniul Math. De regula, la aparitia acestei ferestre functia Built-In Variables este activa si rubrica Array Origin (ORIGIN) este vizibila. Aici se face schimbarea originii indicilor inlocuind pe 0 cu 1.

AL_010_Matrice.mcd / Pag. 2 din 4

Pentru aparitia acesteia se da comanda Worksheet Options din meniul Tools. 3 din 4 . la aparitia acestei ferestre functia Built-In Variables este activa si rubrica Array Origin (ORIGIN) este vizibila.. Aici se face schimbarea originii indicilor inlocuind pe 0 cu 1. AL_010_Matrice. De regula.mcd / Pag.Nicolae Danet UTILIZAREA CALCULATOARELOR Introducere in Mathcad La versiunea Mathcad 11 Schimbarea originii indicilor de la zero la unu se face in ferestra Worksheet Options..

mcd / Pag. care poate fi amplasata oriunde in document. ORIGIN := 1 Pentru ca efectul acestei instructiuni sa se manifeste in intreg documentul ea trebuie plasata ca prima instructiune in document.Nicolae Danet UTILIZAREA CALCULATOARELOR Introducere in Mathcad Acest mod de schimbare a indicilor se face fara ca in pagina documentului sa apara o mentiune expresa despre modificarea facuta. O alta posibilitate de modificare a originii indicilor este folosirea instructiunii de definire globala. AL_010_Matrice. Pentru acesta se recomanda ca la inceputul documentului sa se faca schimbarea valorii parametrului ORIGIN de la 0 la 1 scriind explicit instructiunea de atribuire a valorii 1. ORIGIN ≡ 1 Observatie. Uneori este preferabil ca aceasta modificare sa fie vizibila in document. 4 din 4 . Locul marcat (patratul negru) de langa numarul 1 arata ca in acest caz instructiunea nu functioneaza fiind selectata optiunea "Disable Evaluation" . Pentru a schimba acesta optiune in "Enable Evaluation" se selecteaza regiunea si se da click cu butonul drept al mouse-ului pentru aparitia meniului contextual unde apare aceasta comanda.

se obtine puterea m a matricei A.333 35.556 6. se obtine inversa matricei A.444 −41. Daca m = -1. Ca efect se obtine plasarea pozitiei marcate la nivel de indice superior: A 1 0 0⎞ ⎛ ⎜ A = ⎜0 1 0 ⎟ ⎜0 0 1 ⎝ ⎠ 0 1 3 2⎞ ⎛ ⎜ A = ⎜6 5 4 ⎟ ⎜8 9 7 ⎝ ⎠ 1 A −1 0.333 1 −0.p).p) La ridicarea la puterea m (m numar intreg) a unei matrice patratice A se va tine sema de urmatoarele reguli: Daca m = 0. Rezultatul.p) trebuie se tina seama ca numarul de coloane din prima matrice sa fie egal cu numarul de linii din matricea a doua.556 25. scaderea si inmultirea matricelor folosesc operatorii uzuali 10 11 9 ⎞ ⎛ ⎜ A + B = ⎜ 12 10 8 ⎟ ⎜ 11 11 8 ⎝ ⎠ − 8 −5 − 5 ⎞ ⎛ ⎜ A−B = ⎜ 0 0 0 ⎟ ⎜5 7 6 ⎝ ⎠ 26 20 ⎞ ⎛ ⎜ A ⋅ C = ⎜ 56 41 ⎟ ⎜ 94 70 ⎝ ⎠ La inmultirea a doua matrice A(m.n) cu B(n.Nicolae Danet UTILIZAREA CALCULATOARELOR Introducere in Mathcad Nicolae Danet . 1 3 2⎞ ⎛ ⎜ A := ⎜ 6 5 4 ⎟ ⎜8 9 7 ⎝ ⎠ 9 8 7⎞ ⎛ ⎜ B := ⎜ 6 5 4 ⎟ ⎜3 2 1 ⎝ ⎠ 2 1⎞ ⎛ ⎜ C := ⎜ 4 3 ⎟ ⎜6 5 ⎝ ⎠ Adunarea. Daca m ≤ −2. se obtine puterea |m| a inversei matricei A.333 3 −2.n)*B(n. Pentru obtinerea operatorului de ridicare la putere a unei matrice (la fel ca la numere) se tasteaza Shift+6.333 ⎝ ⎠ 35 36 28 ⎞ ⎛ ⎜ A = ⎜ 68 79 60 ⎟ ⎜ 118 132 101 ⎝ ⎠ 2 A −2 6.mcd / Pag.778 ⎞ ⎛ ⎜ = ⎜ 23. este o matricea de tipul (m. Daca m ≥ 2.667 −5. 1 din 2 . Simbolic scriem A(m.p) = C(m. se obtine matricea A. B si C definite mai jos.222 ⎝ ⎠ AL_011_Operatii_cu_matrice.667 ⎟ ⎜ −4.778 ⎟ ⎜ −38.667 ⎞ ⎛ ⎜ = ⎜ 3. Pentru exemplificare consideram matricele A. se obtine matrice unitate. Daca m = 1. matricea C.ALGEBRA LINIARA CU MATHCAD Calcul matriceal Operatii cu matrice Mathcad permite efectuarea tuturor operatiilor posibile cu matrice.667 −21.667 −5 4.

De exemplu 3 9 6 ⎞ ⎛ ⎜ 3⋅ A = ⎜ 18 15 12 ⎟ ⎜ 24 27 21 ⎝ ⎠ Pentru a aduna un numar real r la toate elementele unei matrice se scrie A + r si nu A +rU. care are in interior o pozitie marcata ce trebuie completata cu numele matricei. De exemplu 1 3 2⎞ ⎛ ⎜ A = ⎜6 5 4 ⎟ ⎜8 9 7 ⎝ ⎠ 1 1 1⎞ ⎛ ⎜ U := ⎜ 1 1 1 ⎟ ⎜1 1 1 ⎝ ⎠ 3 5 4⎞ ⎛ ⎜ A + 2 = ⎜ 8 7 6⎟ ⎜ 10 11 9 ⎝ ⎠ 3 5 4⎞ ⎛ ⎜ A + 2⋅ U = ⎜ 8 7 6 ⎟ ⎜ 10 11 9 ⎝ ⎠ in loc de AL_011_Operatii_cu_matrice. adica matricea care are toate elementele egale cu conjugatele numerelor complexe din matricea data.mcd / Pag.Nicolae Danet UTILIZAREA CALCULATOARELOR Introducere in Mathcad Pentru calculul determinantului unei matrice patratice se apasa butonul |x| aflat pe bara Matrix sau se tasteaza Shift+\. 2 din 2 . Pe ecran apare simbolul determinantului in Mathcad. A = −3 Pentru determinarea transpusei unei matrice se scrie numele matricei si se tasteaza Ctrl+1 sau se apasa butonul MT aflat pe bara Matrix. Matricea conjugata se obtine tastand dupa numele ei ". fie D := ⎜ ⎛ 1 + 2⋅ i i 1 − 2⋅ i ⎞ ⎝ 4 3 + i −1 ⎠ Atunci ⎯ ⎛ 1 − 2i −i 1 + 2i ⎞ D =⎜ ⎝ 4 3 − i −1 ⎠ Inmultirea unei matrice cu un numar real r foloseste simbolul obisnuit de inmultire. unde U este matricea care are toate elementele egale cu 1. 2 1⎞ ⎛ ⎜ C = ⎜4 3 ⎟ ⎜6 5 ⎝ ⎠ C =⎜ T ⎛2 4 6 ⎞ ⎝1 3 5 ⎠ Daca elementele matricei date sunt numere compleze se poate determina matricea conjugata. De exemplu.

d) AL_012_Submatrice.Nicolae Danet UTILIZAREA CALCULATOARELOR Introducere in Mathcad Nicolae Danet . coloanele matricei 1 2 3⎞ ⎛ ⎜ A := ⎜ 4 5 6 ⎟ ⎜7 8 9 ⎝ ⎠ sunt ORIGIN := 1 ⎛1 ⎞ 〈1〉 ⎜ A = ⎜4 ⎟ ⎜7 ⎝ ⎠ ⎛2 ⎞ 〈2〉 ⎜ A = ⎜5 ⎟ ⎜8 ⎝ ⎠ ⎛3 ⎞ 〈3〉 ⎜ A = ⎜6 ⎟ ⎜9 ⎝ ⎠ Pentru extragerea liniilor se transpune matricea data. De exemplu.ALGEBRA LINIARA CU MATHCAD Calcul matriceal Extragerea coloanelor. 1 din 3 . De exemplu. Coloanele unei matrice sunt indexate cu indici superiori incadrati de paranteze unghiulare. care are drept coloane vectorii dati. Pentru aceasta operatie se foloseste functia din Mathcad numita augment.mcd / Pag. se extrag coloanele matricei transpuse A T care se transpun din nou. daca se dau mai multi vectori cu ajutorul lor se poate obtine o matrice. fie vectorii 1 ⎛ ⎜ ⎞ a := ⎜ 2 ⎟ ⎜3 ⎝ ⎠ 4 ⎛ ⎜ ⎞ b := ⎜ 5 ⎟ ⎜6 ⎝ ⎠ 7 ⎛ ⎜ ⎞ c := ⎜ 8 ⎟ ⎜9 ⎝ ⎠ 10 ⎛ ⎜ ⎞ d := ⎜ 11 ⎟ ⎜ 12 ⎝ ⎠ Cu acestia se poate forma matricea M := augment ( a . c . (A ) 〈 〉T T 1 = (1 2 3 ) (A ) 〈 〉T T 2 = (4 5 6 ) (A ) 〈 〉T T 3 = (7 8 9 ) Reciproc. Pentru a scrie un astfel de indice cu ajutorul tastaturii se tasteaza Ctrl+6. liniilor si a submatricelor dintr-o matrice Pentru a extrage o coloana dintr-o matrice data se foloseste butonul de pe bara Matrix. b . Pentru transpunerea unei matrice folosind tastatura se foloseste comanda CTRL+1.

ir. 2 .ic. De exemplu.jc) extrage din matrice M o submatrice care contine liniile de la ir la jr si coloanele de la ic la jc. 5) = ⎜ 13 14 15 ⎟ ⎜ 18 19 20 ⎝ ⎠ AL_012_Submatrice. fie matricea ⎛1 ⎜ 6 M := ⎜ ⎜ 11 ⎜ ⎝ 16 Atunci 2 7 3 8 4 5 ⎞ 9 10 ⎟ 12 13 14 15 ⎟ 17 18 19 20 ⎠ 8 9 10 ⎞ ⎛ ⎜ submatrix ( M . 4 . 3 .Nicolae Danet UTILIZAREA CALCULATOARELOR Introducere in Mathcad 1 4 7 10 ⎞ ⎛ ⎜ M = ⎜ 2 5 8 11 ⎟ ⎜ 3 6 9 12 ⎝ ⎠ ⎛1 ⎞ 〈1〉 ⎜ M = ⎜2 ⎟ ⎜3 ⎝ ⎠ ⎛4 ⎞ 〈2〉 ⎜ M = ⎜5 ⎟ ⎜6 ⎝ ⎠ ⎛7 ⎞ 〈3〉 ⎜ M = ⎜8 ⎟ ⎜9 ⎝ ⎠ ⎛ 10 ⎞ 〈4〉 ⎜ M = ⎜ 11 ⎟ ⎜ 12 ⎝ ⎠ O alta metoda de a obtine o matrice din mai multi vectori este aceea de a da vectorilor acelasi nume si de a folosi indicii superiori. 2 din 3 . 1 4 7 10 ⎞ ⎛ ⎜ z = ⎜ 2 5 8 11 ⎟ ⎜ 3 6 9 12 ⎝ ⎠ Extragerea unei submatrice dintr-o matrice Functia submatrix(M.jr.mcd / Pag. 1 ⎛ ⎜ ⎞ 〈1〉 z := ⎜ 2 ⎟ 4 ⎛ ⎜ ⎞ 〈2〉 z := ⎜ 5 ⎟ 7 ⎛ ⎜ ⎞ 〈3〉 z := ⎜ 8 ⎟ 10 ⎛ ⎜ ⎞ 〈4〉 z := ⎜ 11 ⎟ ⎜3 ⎝ ⎠ ⎜6 ⎝ ⎠ ⎜9 ⎝ ⎠ ⎜ 12 ⎝ ⎠ Matricea obtinuta are numele z.

1 . 1 . 2 . 5 . 2) ∆3 := submatrix ( A .mcd / Pag. 2 . 3 din 3 . 4 . 2 .Nicolae Danet UTILIZAREA CALCULATOARELOR Introducere in Mathcad Daca se inverseaza indicii ir cu jr sau ic cu jr se schimba ordinea liniilor sau a coloanelor. 1 . 4 . 18 19 20 ⎞ ⎛ ⎜ submatrix ( M . 3) = ⎜ 15 14 13 ⎟ ⎜ 20 19 18 ⎝ ⎠ Exemplu Fie matricea ORIGIN := 1 ⎛5 ⎜ 4 A := ⎜ ⎜3 ⎜ ⎝2 4 3 2⎞ 5 3 2⎟ 4 5 2⎟ 3 4 5⎠ a := A Calculati valorile minorilor principali ai matricei A. 3) ∆4 := A ∆1 = 5 ∆2 = 9 ∆3 = 24 ∆4 = 84 AL_012_Submatrice. 3 . 1 ∆2 := submatrix ( A . 1 . 5) = ⎜ 13 14 15 ⎟ ⎜ 8 9 10 ⎝ ⎠ 10 9 8 ⎞ ⎛ ⎜ submatrix ( M . 3 . ∆1 := a1 .

ALGEBRA LINIARA CU MATHCAD Calcul matriceal Operatii cu vectori Vectorii n dimensionali sunt matrice cu n linii si o singura coloana.mcd / Pag. toate operatiile prezentate pentru matrice se pot utiliza si pentru vectori. atunci nu mai este nevoie de a modul elementelor deoarece patratul unui numar real este egal cu patratul modulului sau. 1 din 4 . x ⎛ ⎜ 1⎞ ⎜ x2 ⎟ x := ⎜ ⎟ ⎜ x3 ⎟ ⎜ x4 ⎝ ⎠ y ⎛ ⎜ 1⎞ ⎜ y2 ⎟ y := ⎜ ⎟ ⎜ y3 ⎟ ⎜ y4 ⎝ ⎠ ORIGIN := 1 Produsul scalar al celor doi vectori este definit prin formula x⋅ y → x1⋅ y1 + x2⋅ y2 + x3⋅ y3 + x4⋅ y4 Pentru a calcula produsul scalar al celor doi vectori in Mathcad se da comanda obisnuita de inmultire de la tastatura: SHIFT + *. Daca vectorul x este real. AL_013_Produse_de_vectori. Prin urmare. In plus. Fie x si y doi vectori din R 4. Norma euclidiana a vectorului x este egala cu radical din produsul scalar: x = x⋅ x Pentru un vector x. Nu este neaparat nevoie sa se dea acesta comanada existenta pe bara Matrix. real sau complex.Nicolae Danet UTILIZAREA CALCULATOARELOR Introducere in Mathcad Nicolae Danet . norma euclidiana este egala cu radical din suma patratelor modulelor componentelor vectorului x. 1 2 x → abs ( x1) + abs ( x2) + abs ( x3) + abs ( x4) 2 2 2 ( 2 ) Pentru calculul normei euclidiene Mathcad foloseste operatorul care are aceeasi forma grafica cu cel folosit pentru calculul valorii absolute a unui numar real sau complex sau pentru calculul determinantului unei matrice patratice. pentru vectori se adauga unele operatii specifice acestora: • produsul scalar • calculul normei euclidiene • produsul vectorial (numai pentru vectorii cu trei componente).

AL_013_Produse_de_vectori.345 z := 4 − 3⋅ i z =5 Produsul vectorial se poate calcula numai pentru vectorii din R3. 3. dupa cum se poate vedea mai jos: a := −21. notat x× y care are componentele ⎛ x2⋅ y3 − x3⋅ y2 ⎞ ⎜ x × y → ⎜ x3⋅ y1 − x1⋅ y3 ⎟ ⎜ x ⋅y − x ⋅y ⎝ 1 2 2 1⎠ Pentru calculul produsului vectorial Mathcad are un operator specific × al carui buton se afla pe bara Matrix. Daca in pozitia marcata se scrie numele unui vector atunci se calculeaza norma euclidiana a acestuia.345 a = 21. 1. Daca pozitia marcata se completaeza cu un numar real sau complex atunci se va calcula modulul acelui numar.Nicolae Danet UTILIZAREA CALCULATOARELOR Introducere in Mathcad Observatie. De exemplu 1 −2 7 ⎞ ⎛ ⎜ A := ⎜ 5 −3 1 ⎟ ⎜0 6 9 ⎝ ⎠ A = 267 este valoarea determinantului matricei A ⎛ 2 ⎞ ⎜ w := ⎜ 4 ⎟ ⎜ 5 ⎝ ⎠ w =5 este valoarea normei euclidiane a vectorului x Pentru numere reale sau complexe cu acelasi operator se calculeaza modulul. 2 din 4 . 2. Acest operator se poate introduce si de la tastatura tastand Ctrl+8. Dati vectorii din R 3 ⎛ x1 ⎞ ⎜ x := ⎜ x2 ⎟ ⎜x ⎝ 3⎠ ⎛ y1 ⎞ ⎜ y := ⎜ y2 ⎟ ⎜y ⎝ 3⎠ produsul lor vectorial este un vector din R 3. Rezultatul este tot un vector din R 3. Daca pozitia marcata este completata cu o matrice patratica se calculeaza determiantul acesteia.mcd / Pag.

Pentru transformarea in grade sexazecimale se foloseste posibilitatea Mathcad-ului de a face transformari de unitati de masura. Solutie.674 4) Volumul paralelipiledului determinat de vectorii a. Pentru transformarea partii fractionare a numarului de grade in minute si secunde a se vedea fisierul consacrat special acestui subiect.226 Masura unghiului θ se determina implicit in radiani. θ = 12. deci ATab := a× b 2 ATab = 3. 1) Produsul scalar a⋅ b = 32 −3 ⎛ ⎜ ⎞ a× b = ⎜ 6 ⎟ ⎜ −3 ⎝ ⎠ a⋅ b a ⋅ b cosab = 0.b si c. 3) Aria paralelogramului si aria triunghiului determinat de vectorii a si b. 3) Aria paralelogramului determinat de vectorii a si b este egala cu norma produsului vectorial dintre cei doi vectori. Deci APab := a × b APab = 7. Se dau vectorii 1 ⎛ ⎜ ⎞ a := ⎜ 2 ⎟ ⎜3 ⎝ ⎠ 4 ⎛ ⎜ ⎞ b := ⎜ 5 ⎟ ⎜6 ⎝ ⎠ −1 ⎛ ⎜ ⎞ c := ⎜ 2 ⎟ ⎜ −5 ⎝ ⎠ Calculati: 1) Produsul scalar si produsul vectorial dintre vectorii a si b. Vabc := a⋅ ( b × c) Vabc = 30 AL_013_Produse_de_vectori.933 deg Observatie. se da click pe rezultatul obtinut si in locul marcat care apare in partea dreapta a rezultatului se completeaza noua unitate de masura deg (degree = gradul hexazecimal).mcd / Pag.348 Aria triunghiului determinat de vectorii a si b este jumatate din aria paralelogramului. 3 din 4 . In acest scop. 4) Volumul paralelipipedului determinat de vectorii a. 2) Masura unghiului dintre vectrorii a si b.Nicolae Danet UTILIZAREA CALCULATOARELOR Introducere in Mathcad Exemplul 1.975 2) Produsul vectorial 3) Cosinusul unghiului dintre vectorii a si b cosab := Masura unghiului dintre vectorii a si b θ := acos ( cosab) θ = 0. b si c este egal cu valoarea absoluta a produsului mixt dintre cei trei vectori.

Nicolae Danet UTILIZAREA CALCULATOARELOR Introducere in Mathcad Cazul vectorilor cu componente complexe Daca vectorii u si v au componente complexe ⎛ u1 ⎞ ⎜ u = ⎜ u2 ⎟ ⎜u ⎝ 3⎠ atunci produsul scalar este definit prin formula ⎛ v1 ⎞ ⎜ v = ⎜ v2 ⎟ ⎜v ⎝ 3⎠ ⎯ ⎯ ⎯ u⋅ v = u1⋅ v1 + u2⋅ v2 + u3⋅ v3 iar norma este data de relatia u = De exemplu. Aceasta inseamna ca daca in produsul scalar se se schimba ordinea factorilor atunci se obtine numarul complex conjugat. v⋅ u = 2 + 11i ⎯ ⎯ ⎯ v1⋅ u1 + v2⋅ u2 + v3⋅ u3 = 2 + 11i Norma vectorului u are valoarea u = 4. 4 din 4 . fie vectorii 1 − 2⋅ i ⎞ ⎛ ⎜ u := ⎜ 3 ⎟ ⎜ 2+i ⎝ ⎠ Atunci produsul scalar este u⋅ v = 2 − 11i ⎯ ⎯ ⎯ u1⋅ v1 + u2⋅ v2 + u3⋅ v3 = 2 − 11i Produsul scalar complex este anticomutativ.359 ⎯ ⎯ ⎯ u1⋅ u1 + u2⋅ u2 + u3⋅ u3 = 4.359 ORIGIN ≡ 1 i ⎞ ⎛ ⎜ v := ⎜ 2 + 3⋅ i ⎟ ⎜ −1 ⎝ ⎠ u⋅ u AL_013_Produse_de_vectori.mcd / Pag.

2⋅ x2 + .. ⎛ a1 .. an ..... + a2 .... 1⋅ x1 + a1 . a2 ... 2 ... n ⎞ ⎛ x1 ⎞ unde • A este matricea sistemului. . n ⎟ .. 2⋅ x2 + ..... ⎜ ⎝ an . 1 a1 .. ⎟ an . + an ....... a1 ..... a2 ....... unde A este o matrice patratica nesingulara se poate face in Mathcad folosind functia lsolve(A..... .. n ⎞ a2 ... ⎟ ⎜ ⎝ bn ⎠ Rezolvarea sistemelor liniare nesingulare 1.. ⎜ ⎝ an ....b) AL_020_Sisteme_liniare_patratice. ⎟ ⎜ ⎝ xn ⎠ ⎛ b1 ⎞ ⎜ b2 b := ⎜ ⎟ ⎜ .ALGEBRA LINIARA CU MATHCAD Rezolvarea sistemelor liniare Forma matriceala a unui sistem liniar Fie sistemul de n ecuatii liniare cu n necunoscute a1 ... 1 ⎜ ⎜ a2 ..Nicolae Danet UTILIZAREA CALCULATOARELOR Introducere in Mathcad Nicolae Danet . • x este vectorul necunoscutelor........ n⋅ xn = b2 ... 1 sau ⎛ b1 ⎞ ⎜ ⎜ a2 . 1 din 4 ... n⋅ xn = bn Pentru rezolvarea sistemului in Mathcad acesta trebuie scris sub forma matriceala ⎛ a1 .. 2 .... an ... an . .... n ⎠ ⎝ xn ⎠ ⎝ bn ⎠ A⋅ x = b a1 ..... n ⎠ ⎛ x1 ⎞ ⎜ x2 x := ⎜ ⎟ ⎜ . n⋅ xn = b1 a2 ..mcd / Pag. ⎟ ⎜ ⎜ an .. a1 ... .. 2⋅ x2 + .. 1 ⎜ a2 . • b este vectorul termenilor liberi....... 2 .. Utilizarea functiei lsolve Determinarea solutiei unui sistem de n ecuatii liniare cu n necunoscute Ax = b..... 2 ....... 1 ⎜ .. 1 A := ⎜ ⎜ ....... ⎟ ⎜ ...... + a1 .... 1⋅ x1 + an ....... ⎟ ⎜ . 1⋅ x1 + a2 . 2 ... 2 . n ⎟ ⎜ x2 ⎟ ⎜ b2 ⎟ ⋅ = ...

000000000000000 ⎞ ⎛ ⎜ A ⋅ x − b = ⎜ 0. 5 3 −6 ⎞ ⎛ ⎜ A := ⎜ −2 8 7 ⎟ ⎜ 4 −1 9 ⎝ ⎠ 15 ⎛ ⎜ ⎞ b := ⎜ 17 ⎟ ⎜ 19 ⎝ ⎠ Calculam determinantul matricei A pentru a vedea daca matricea este nesingulara.mcd / Pag. AL_020_Sisteme_liniare_patratice. Fie sistemul de ecuatii liniare 5⋅ x1 + 3⋅ x2 − 6⋅ x3 = 15 −2⋅ x1 + 8⋅ x2 + 7⋅ x3 = 17 4⋅ x1 − x2 + 9 x3 = 19 Pentru rezolarea sa scriem matricea sistemului A si vectorul termenilor liberi b. 2 din 4 .000000000000000 ⎝ ⎠ Se calculeaza solutia: Verificarea solutiei: 2. b) 3 ⎛ ⎜ ⎞ x = ⎜2 ⎟ ⎜1 ⎝ ⎠ 0.Nicolae Danet UTILIZAREA CALCULATOARELOR Introducere in Mathcad Exemplul 1. A = 713 Deoarece determinantul matricei A este nenul.000000000000000 ⎟ ⎜ 0. Se defineste solutia: x := lsolve ( A . Calcul numeric Daca matricea A este nesingulara. Utilizarea matricei inverse. sistemul are solutie unica. Fie sistemul de ecuatii liniare 5⋅ x1 + 3⋅ x2 − 6⋅ x3 = 15 −2⋅ x1 + 8⋅ x2 + 7⋅ x3 = 17 4⋅ x1 − x2 + 9 x3 = 19 Pentru rezolarea sa scriem matricea sistemului A si vectorul termenilor liberi b. atunci exista matricea inversa A-1 si solutia sistemului este data de formula x= A −1 ⋅b Exemplul 2.

se recomanda ca sistemele liniare sa fie rezolva cu lsolve si nu prin inversarea maticei.Nicolae Danet UTILIZAREA CALCULATOARELOR Introducere in Mathcad 5 3 −6 ⎞ ⎛ ⎜ A := ⎜ −2 8 7 ⎟ ⎜ 4 −1 9 ⎝ ⎠ 15 ⎛ ⎜ ⎞ b := ⎜ 17 ⎟ ⎜ 19 ⎝ ⎠ Calculam determinantul matricei A pentru a vedea daca matricea este inversabila. dar in locul comenzii de calcul numeric se da comanda de calcul simbolic. Utilizarea matricei inverse. Calcul simbolic Exemplul 3. 5 3 −6 ⎞ ⎛ ⎜ A := ⎜ −2 8 7 ⎟ ⎜ 4 −1 9 ⎝ ⎠ ⎛α ⎞ ⎜ b := ⎜ β ⎟ ⎜γ ⎝ ⎠ AL_020_Sisteme_liniare_patratice. Fie sistemul de ecuatii liniare in care termenii liberi sunt variabile reale si nu numer 5⋅ x1 + 3⋅ x2 − 6⋅ x3 = α −2⋅ x1 + 8⋅ x2 + 7⋅ x3 = β 4⋅ x1 − x2 + 9 x3 = γ Pentru rezolvare se procedeaza ca mai sus.000 ⎝ ⎠ Observatii. 3 din 4 . A = 713 Deoarece determinantul matricei A este nenul.553 × 10− 15 ⎟ ⎜ 0. • Deoarece in calculul matricei inverse se fac mai multe erorii de rotujire decat cele care se fac i metoda de rezolvare folosita de functia lsolve.mcd / Pag. matricea A este inversabila si solutia sistemului este data de formula x := A Deci 3 ⎛ ⎜ ⎞ x = ⎜2 ⎟ ⎜1 ⎝ ⎠ Verificare −1 ⋅b ⎛ 1. 3. • 10-15 inseamna "practic zero" sau "zero Mathcad".776 × 10− 15 ⎞ ⎜ A ⋅ x − b = ⎜ 3.

Deoarece procesorul numeric si cel simbolic al Mathcad-ului folosesc methode diferite de calcul se recomanda ca in acelasi document Mathcad sa nu se amestece cele doua tipuri de calcul. 4 din 4 .mcd / Pag. A = 713 Deoarece determinantul matricei A este nenul. matricea A este inversabila si solutia sistemului este data de formula s := A −1 ⋅b Pentru determinarea solutiei se da comanda de calcul simbolic (CRTL + . AL_020_Sisteme_liniare_patratice. 0 ⎛ ⎜ ⎞ A⋅ s − b → ⎜ 0 ⎟ ⎜0 ⎝ ⎠ Observatie. ) ⎛ 79 ⋅ α − 21 ⋅ β + 3 ⋅ γ ⎞ ⎜ 713 713 31 ⎟ ⎜ 2 3 1 ⎜ ⋅α + ⋅β − ⋅γ ⎟ s→ ⎟ ⎜ 31 31 31 ⎟ ⎜ −30 17 2 ⎜ ⋅α + ⋅β + ⋅γ 713 31 ⎠ ⎝ 713 Verificarea solutiei.Nicolae Danet UTILIZAREA CALCULATOARELOR Introducere in Mathcad Calculam determinantul matricei A pentru a vedea daca matricea este inversabila.

2⋅ x2 + ... . Daca determinatul sistemului este nul...... + an .. n ⎟ ⎜ x2 ⎟ ⎜ 0 ⎟ ⋅ = .. Solutia admisa va depinde de un numar de parametrii egal cu diferenta dintre dimensiunea matricei sistemului si rangul ei. ⎜ ⎝ an .ALGEBRA LINIARA CU MATHCAD Rezolvarea sistemelor liniare Rezolvarea unui sistem patratic liniar si omogen Orice sistem liniar si omogen de n ecuatii cu n necunoscute a1 . Exemplul 1 Fie sistemul liniar si omogen x + 2y − 3z = 0 2x + 6y − 11z = 0 x − 2y + 7z = 0 1 2 −3 ⎞ ⎛ ⎜ A := ⎜ 2 6 −11 ⎟ ⎜ 1 −2 7 ⎝ ⎠ A =0 Matricea sistemului este Calculam determinntul ei AL_021_Sisteme_liniare_patratice_omogene... a2 .. scris matricea... n ⎠ ⎝ xn ⎠ ⎝ 0 ⎠ A⋅ x = 0 a1 .... sistemul admite si solutii diferite de solutia nula...... 2⋅ x2 + .. sigura solutie a sistemului este solutia nula. 2 ... a1 ....... 1⋅ x1 + a1 . 1 ⎛0⎞ ⎜ ⎜ a2 ... ⎟ ⎜ ⎜ an . n⋅ xn = 0 sau... 2 . n⋅ xn = 0 .. ..... ⎛ a1 .... Determinarea solutiilor diferite de solutia banala se poate face in Mathcad folosind blocul Given si dand pentru functia Find comanda de calcul simbolic. + a2 .... 1 din 3 . n ⎞ ⎛ x1 ⎞ admite intotdeauna solutia nula x = 0... 1⋅ x1 + an ......... 1⋅ x1 + a2 ........ 1 ⎜ .. 2 . an .. + a1 ......mcd / Pag...... an . ⎟ ⎜ ..... Daca determinantul sistemului este nenul.. n⋅ xn = 0 a2 .Nicolae Danet UTILIZAREA CALCULATOARELOR Introducere in Mathcad Nicolae Danet ..... 2⋅ x2 + ...... 1 ⎜ ⎜ a2 .... ⎟ ⎜ ...

Solutia se determina folosind blocul given Given si dand comanda Find in mod simbolic. Given x + 2⋅ y − 3⋅ z = 0 2⋅ x + 6⋅ y − 11⋅ z = 0 x − 2⋅ y + 7⋅ z = 0 s := Find ( x . z = 0. determinantul ei este egal cu zero) sistemul admite si solutii diferite de solutia nula: x = 0.mcd / Pag.Nicolae Danet UTILIZAREA CALCULATOARELOR Introducere in Mathcad Deoarece matricea este singulara (i. este x = −2⋅ z 0 ⎛ ⎜ ⎞ A⋅ s → ⎜ 0 ⎟ ⎜0 ⎝ ⎠ y= 5 ⋅z 2 z= z Verificare Exemplul 2 In acest exemplu dorim sa rezolvam sistemul liniar si omogen x+y−z= 0 2⋅ x + 2⋅ y − 2⋅ z = 0 3⋅ x + 3⋅ y − 3⋅ z = 0 1 1 −1 ⎞ ⎛ ⎜ A := ⎜ 2 2 −2 ⎟ ⎜ 3 3 −3 ⎝ ⎠ Matricea sistemului are determinantul nul A =0 AL_021_Sisteme_liniare_patratice_omogene. y = 0. 2 din 3 . solutia sistemului depinde de un parametru real. Pentru a vedea numarul de parametri de care depinde solutia se calculeaza rangul matricei A rank ( A ) = 2 si se scade din dimensiunea matricei nr_par := cols ( A) − rank ( A) nr_par = 1 In concluzie. z) ⎛ −2⋅ z ⎞ ⎜ 5 s → ⎜ ⋅z ⎟ ⎜2 ⎟ ⎜ z ⎝ ⎠ Solutia sistemului. y .e. care depinde de parametrul real z..

Nicolae Danet UTILIZAREA CALCULATOARELOR Introducere in Mathcad Numarul de parametri de care va depinde solutia nenula a sistemului este nr_par := cols ( A) − rank ( A) nr_par = 2 Determinarea solutie se face folosind Given si Find simbolic Given x+y−z= 0 2⋅ x + 2⋅ y − 2⋅ z = 0 3⋅ x + 3⋅ y − 3⋅ z = 0 sol := Find ( x . x fiind egal cu -y+x. ceea ce aici nu este cazul deoarece rezolvarea se face simbolic. z) −y + z ⎞ ⎛ ⎜ sol → ⎜ y ⎟ ⎜ z ⎝ ⎠ Solutia depinde de doi parametri reali y si z. 0 ⎛ ⎜ ⎞ A⋅ sol → ⎜ 0 ⎟ ⎜0 ⎝ ⎠ Verificare Observatie. Folosirea blocului Given impune darea unor valori initiale variabilele x. 3 din 3 . AL_021_Sisteme_liniare_patratice_omogene. y si z atunci cand se rezolva ecuatiile numeric.mcd / Pag. y .

numarul de minute din masura unghiului in grade.296 Se trunchiaza numarul de grade la partea intreaga. minute si secunde msec .296 deg b) Se scrie firmula de transformare din radiani in grade sexazecimale mrad := 1 mdeg := mrad⋅ 180 π mdeg = 57. minute si secunde mmin .ALGEBRA LINIARA CU MATHCAD Calcul matriceal Trasformarea masurii unui unghi din radiani in grade sexazecimale In Mathcad masura unui unghi se obtine in radiani.Nicolae Danet UTILIZAREA CALCULATOARELOR Introducere in Mathcad Nicolae Danet .masura unghiului (cand unitatea de masura este specificata dupa masura unghiului) mrad . mmin := ( mdeg − mdeg_int) ⋅ 60 Se trunchiaza numarul de minute la partea intreaga. In continuare vom arata cum se poate face aceasta transformare si transformarea inversa. 1 din 2 . mdeg_int := trunc ( mdeg) mdeg_int = 57 In continuare partea fractionara a numarului de grade este transformata in minute. scriind formula de calcul pentru transformare.numarul secundelor din masura unghiului in grade. mung = 57.numarul de grade din mausura unghiului in grade.masura unghiului in radiani mdeg . mmin_int := trunc ( mmin) mmin_int = 17 mmin = 17. De multe ori avem nevoie de a exprima acest masura in grade. minute si secunde Fie dat un unghi a carei masura este mung := 1rad Transformarea in grade se poate face prin doua metode: a) folosind facilitatile pe care le ofera Mathcad pentru transformarea unitatilor de masura. minute si secunde sexazecimale. b) direct.747 AL_0131_Trasformare_rad_deg.mcd / Pag. Notatii folosite: mung . a) Pentru a utiliza prima metoda se da click pe rezultatul obtinut si in locul marcat care apare in partea dreapta a rezultatului se completeaza noua unitate de masura deg (degree = gradul sexazecimal).

2 din 2 .283 mdeg_total := mdeg + msecdeg + mmindeg Se face apoi transformarea din grade in radiani.Nicolae Danet UTILIZAREA CALCULATOARELOR Introducere in Mathcad In final.806 Se rotunjeste numarul de secunde la un numar intreg prin lipsa (daca partea fractionara este strict m mica decat 0. mrad := mdeg_total⋅ π 180 mdeg_total = 57. msec_int := round ( msec) In concluzie. AL_0131_Trasformare_rad_deg.5) sau prin adaos (daca partea fractionara este mai mare sau egala cu 0.296 mrad = 1.00000093934058 Observatie. partea fractionara a numarului de minute este trasformata in secunde msec := ( mmin − mmin_int) ⋅ 60 msec = 44.mcd / Pag.5). unghi de mrad = 1 mdeg_int = 57 mmin_int = 17 msec_int = 45 are grade minute secunde msec_int = 45 Transformarea masurii unui unghi din grade sexazecimale in radiani Fie un unghi care are mdeg := 57 mmin := 17 msec := 45 grade minute sec Petru a transforma masura unghiului in radiani se transforma mai intai totul in grade msecdeg := msec 60⋅ 60 mmin 60 msecdeg = 0.013 mmindeg := mmindeg = 0. Valoarea obtinuta nu este exact un radian deoarece in calculele de mai sus numarul de secunde a fost aproximat prin adaos.

Sign up to vote on this title
UsefulNot useful