Nicolae Danet

UTILIZAREA CALCULATOARELOR Introducere in Mathcad

Nicolae Danet - ALGEBRA LINIARA CU MATHCAD

Calcul matriceal
Introducerea matricelor Mathcad are predefinite functiile uzuale pentru calculul matriceal. Matricele care au n linii si o singura coloana se numesc vectori. Pentru introducerea unei matrice intr-un document Mathcad se parcurg etapele: 1. Se da clic cu mouse-ul sau, cu ajutorul tastelor sageti, se face deplasarea cursorului in forma de cruce in locul din document in care se doreste sa fie introdusa matricea. 2. Se tasteaza numele matricei urmat de operatorul de definire (atribuire). A := 3. Se deschide meniul Insert si se da comanda Matrix sau se apasa butonul corespunzator de pe bara Matrix.

Deoarece operatia de introducere a unei matrice se va face foarte frecvent, se recomanda retinerea comenzii de introducere a unei matrice folosind tastatura: Ctrl+M. Ca urmare, pe ecran apare fereastra de dialog Insert Matrix in care se completeaza campurile care solicita numarul de linii (Rows) si de coloane (Columns) ale matricei ce urmeaza a fi introdusa. Valorile implicite ale acestora sunt 3 si 3.

AL_010_Matrice.mcd / Pag. 1 din 4

Nicolae Danet

UTILIZAREA CALCULATOARELOR Introducere in Mathcad

Dupa complerare se tasteaza Enter sau se da clic cu mouse-ul pe unul dintre butoanele Insert sau OK ale ferestrei Insert Matrix. In document este inserata macheta matricei.

⎛ ⎜ A := ⎜ ⎜ ⎝

⎞ ⎟ ⎠

4. Se completeaza pozitiile marcate cu valori numerice. Trecerea de la o pozitie la alta se face cu ajutorul tastei Tab sau folosind mouse-ul si dand clic pe fiecare pozitie. 6 −8 ⎞ 3 ⎛ ⎜ A := ⎜ −5 7 2 ⎟ ⎜ 10 −12 9 ⎝ ⎠ Elementele unei matrice. Indici Elementele matricei sunt variabile indexate de forma Ai,j. Indicii se scriu desparti de virgula si au valoarea initiala zero. Scrierea la nivel de indice se face tastand [ (paranteza dreapta deschisa) sau folosind butonul xn aflat pe bara Matrix. Pentru matricea A de mai sus elementele primei linii sunt A0 , 0 = 3 iar elementele primei coloane sunt A0 , 0 = 3 A 1 , 0 = −5 A 2 , 0 = 10 A0 , 1 = 6 A 0 , 2 = −8

Scrierea elementelor unei matrice cu litera mica corespunzatoare numelui acesteia Pentru ca elementele matricei A sa poata fi scrise cu litera mica "a" se redefineste a := A Atunci avem a0 , 0 = 3 a0 , 1 = 6 a0 , 2 = −8

Schimbarea originii indicilor La versiunea Mathcad 2001 Schimbarea originii indicilor de la zero la unu se face in ferestra Math Options. Pentru aparitia acesteia se da comanda Options... din meniul Math. De regula, la aparitia acestei ferestre functia Built-In Variables este activa si rubrica Array Origin (ORIGIN) este vizibila. Aici se face schimbarea originii indicilor inlocuind pe 0 cu 1.

AL_010_Matrice.mcd / Pag. 2 din 4

3 din 4 . Aici se face schimbarea originii indicilor inlocuind pe 0 cu 1. AL_010_Matrice.mcd / Pag. De regula... Pentru aparitia acesteia se da comanda Worksheet Options din meniul Tools.Nicolae Danet UTILIZAREA CALCULATOARELOR Introducere in Mathcad La versiunea Mathcad 11 Schimbarea originii indicilor de la zero la unu se face in ferestra Worksheet Options. la aparitia acestei ferestre functia Built-In Variables este activa si rubrica Array Origin (ORIGIN) este vizibila.

mcd / Pag. AL_010_Matrice. ORIGIN := 1 Pentru ca efectul acestei instructiuni sa se manifeste in intreg documentul ea trebuie plasata ca prima instructiune in document. Pentru a schimba acesta optiune in "Enable Evaluation" se selecteaza regiunea si se da click cu butonul drept al mouse-ului pentru aparitia meniului contextual unde apare aceasta comanda. ORIGIN ≡ 1 Observatie. Locul marcat (patratul negru) de langa numarul 1 arata ca in acest caz instructiunea nu functioneaza fiind selectata optiunea "Disable Evaluation" . Pentru acesta se recomanda ca la inceputul documentului sa se faca schimbarea valorii parametrului ORIGIN de la 0 la 1 scriind explicit instructiunea de atribuire a valorii 1. 4 din 4 .Nicolae Danet UTILIZAREA CALCULATOARELOR Introducere in Mathcad Acest mod de schimbare a indicilor se face fara ca in pagina documentului sa apara o mentiune expresa despre modificarea facuta. O alta posibilitate de modificare a originii indicilor este folosirea instructiunii de definire globala. Uneori este preferabil ca aceasta modificare sa fie vizibila in document. care poate fi amplasata oriunde in document.

333 3 −2.p). Daca m ≤ −2.778 ⎞ ⎛ ⎜ = ⎜ 23. se obtine puterea m a matricei A. Pentru exemplificare consideram matricele A.778 ⎟ ⎜ −38.333 35. matricea C. Pentru obtinerea operatorului de ridicare la putere a unei matrice (la fel ca la numere) se tasteaza Shift+6. Daca m = -1.333 ⎝ ⎠ 35 36 28 ⎞ ⎛ ⎜ A = ⎜ 68 79 60 ⎟ ⎜ 118 132 101 ⎝ ⎠ 2 A −2 6.ALGEBRA LINIARA CU MATHCAD Calcul matriceal Operatii cu matrice Mathcad permite efectuarea tuturor operatiilor posibile cu matrice.p) = C(m. se obtine matrice unitate.556 6.556 25.p) La ridicarea la puterea m (m numar intreg) a unei matrice patratice A se va tine sema de urmatoarele reguli: Daca m = 0. este o matricea de tipul (m.333 1 −0.667 ⎟ ⎜ −4. Daca m ≥ 2.n) cu B(n. scaderea si inmultirea matricelor folosesc operatorii uzuali 10 11 9 ⎞ ⎛ ⎜ A + B = ⎜ 12 10 8 ⎟ ⎜ 11 11 8 ⎝ ⎠ − 8 −5 − 5 ⎞ ⎛ ⎜ A−B = ⎜ 0 0 0 ⎟ ⎜5 7 6 ⎝ ⎠ 26 20 ⎞ ⎛ ⎜ A ⋅ C = ⎜ 56 41 ⎟ ⎜ 94 70 ⎝ ⎠ La inmultirea a doua matrice A(m. Daca m = 1. 1 3 2⎞ ⎛ ⎜ A := ⎜ 6 5 4 ⎟ ⎜8 9 7 ⎝ ⎠ 9 8 7⎞ ⎛ ⎜ B := ⎜ 6 5 4 ⎟ ⎜3 2 1 ⎝ ⎠ 2 1⎞ ⎛ ⎜ C := ⎜ 4 3 ⎟ ⎜6 5 ⎝ ⎠ Adunarea.667 −5 4.Nicolae Danet UTILIZAREA CALCULATOARELOR Introducere in Mathcad Nicolae Danet .222 ⎝ ⎠ AL_011_Operatii_cu_matrice.n)*B(n. se obtine matricea A. se obtine puterea |m| a inversei matricei A.667 −5.p) trebuie se tina seama ca numarul de coloane din prima matrice sa fie egal cu numarul de linii din matricea a doua. B si C definite mai jos. Simbolic scriem A(m. 1 din 2 . Ca efect se obtine plasarea pozitiei marcate la nivel de indice superior: A 1 0 0⎞ ⎛ ⎜ A = ⎜0 1 0 ⎟ ⎜0 0 1 ⎝ ⎠ 0 1 3 2⎞ ⎛ ⎜ A = ⎜6 5 4 ⎟ ⎜8 9 7 ⎝ ⎠ 1 A −1 0.444 −41.667 −21.mcd / Pag. Rezultatul.667 ⎞ ⎛ ⎜ = ⎜ 3. se obtine inversa matricei A.

2 din 2 . adica matricea care are toate elementele egale cu conjugatele numerelor complexe din matricea data. Pe ecran apare simbolul determinantului in Mathcad. A = −3 Pentru determinarea transpusei unei matrice se scrie numele matricei si se tasteaza Ctrl+1 sau se apasa butonul MT aflat pe bara Matrix. care are in interior o pozitie marcata ce trebuie completata cu numele matricei. De exemplu 3 9 6 ⎞ ⎛ ⎜ 3⋅ A = ⎜ 18 15 12 ⎟ ⎜ 24 27 21 ⎝ ⎠ Pentru a aduna un numar real r la toate elementele unei matrice se scrie A + r si nu A +rU. Matricea conjugata se obtine tastand dupa numele ei ". De exemplu 1 3 2⎞ ⎛ ⎜ A = ⎜6 5 4 ⎟ ⎜8 9 7 ⎝ ⎠ 1 1 1⎞ ⎛ ⎜ U := ⎜ 1 1 1 ⎟ ⎜1 1 1 ⎝ ⎠ 3 5 4⎞ ⎛ ⎜ A + 2 = ⎜ 8 7 6⎟ ⎜ 10 11 9 ⎝ ⎠ 3 5 4⎞ ⎛ ⎜ A + 2⋅ U = ⎜ 8 7 6 ⎟ ⎜ 10 11 9 ⎝ ⎠ in loc de AL_011_Operatii_cu_matrice. De exemplu. unde U este matricea care are toate elementele egale cu 1.mcd / Pag. 2 1⎞ ⎛ ⎜ C = ⎜4 3 ⎟ ⎜6 5 ⎝ ⎠ C =⎜ T ⎛2 4 6 ⎞ ⎝1 3 5 ⎠ Daca elementele matricei date sunt numere compleze se poate determina matricea conjugata. fie D := ⎜ ⎛ 1 + 2⋅ i i 1 − 2⋅ i ⎞ ⎝ 4 3 + i −1 ⎠ Atunci ⎯ ⎛ 1 − 2i −i 1 + 2i ⎞ D =⎜ ⎝ 4 3 − i −1 ⎠ Inmultirea unei matrice cu un numar real r foloseste simbolul obisnuit de inmultire.Nicolae Danet UTILIZAREA CALCULATOARELOR Introducere in Mathcad Pentru calculul determinantului unei matrice patratice se apasa butonul |x| aflat pe bara Matrix sau se tasteaza Shift+\.

De exemplu. coloanele matricei 1 2 3⎞ ⎛ ⎜ A := ⎜ 4 5 6 ⎟ ⎜7 8 9 ⎝ ⎠ sunt ORIGIN := 1 ⎛1 ⎞ 〈1〉 ⎜ A = ⎜4 ⎟ ⎜7 ⎝ ⎠ ⎛2 ⎞ 〈2〉 ⎜ A = ⎜5 ⎟ ⎜8 ⎝ ⎠ ⎛3 ⎞ 〈3〉 ⎜ A = ⎜6 ⎟ ⎜9 ⎝ ⎠ Pentru extragerea liniilor se transpune matricea data. d) AL_012_Submatrice. Pentru aceasta operatie se foloseste functia din Mathcad numita augment. se extrag coloanele matricei transpuse A T care se transpun din nou. fie vectorii 1 ⎛ ⎜ ⎞ a := ⎜ 2 ⎟ ⎜3 ⎝ ⎠ 4 ⎛ ⎜ ⎞ b := ⎜ 5 ⎟ ⎜6 ⎝ ⎠ 7 ⎛ ⎜ ⎞ c := ⎜ 8 ⎟ ⎜9 ⎝ ⎠ 10 ⎛ ⎜ ⎞ d := ⎜ 11 ⎟ ⎜ 12 ⎝ ⎠ Cu acestia se poate forma matricea M := augment ( a . Pentru transpunerea unei matrice folosind tastatura se foloseste comanda CTRL+1. (A ) 〈 〉T T 1 = (1 2 3 ) (A ) 〈 〉T T 2 = (4 5 6 ) (A ) 〈 〉T T 3 = (7 8 9 ) Reciproc.ALGEBRA LINIARA CU MATHCAD Calcul matriceal Extragerea coloanelor. b . Pentru a scrie un astfel de indice cu ajutorul tastaturii se tasteaza Ctrl+6. liniilor si a submatricelor dintr-o matrice Pentru a extrage o coloana dintr-o matrice data se foloseste butonul de pe bara Matrix. De exemplu. c . daca se dau mai multi vectori cu ajutorul lor se poate obtine o matrice.mcd / Pag. care are drept coloane vectorii dati. Coloanele unei matrice sunt indexate cu indici superiori incadrati de paranteze unghiulare.Nicolae Danet UTILIZAREA CALCULATOARELOR Introducere in Mathcad Nicolae Danet . 1 din 3 .

1 4 7 10 ⎞ ⎛ ⎜ z = ⎜ 2 5 8 11 ⎟ ⎜ 3 6 9 12 ⎝ ⎠ Extragerea unei submatrice dintr-o matrice Functia submatrix(M.mcd / Pag.Nicolae Danet UTILIZAREA CALCULATOARELOR Introducere in Mathcad 1 4 7 10 ⎞ ⎛ ⎜ M = ⎜ 2 5 8 11 ⎟ ⎜ 3 6 9 12 ⎝ ⎠ ⎛1 ⎞ 〈1〉 ⎜ M = ⎜2 ⎟ ⎜3 ⎝ ⎠ ⎛4 ⎞ 〈2〉 ⎜ M = ⎜5 ⎟ ⎜6 ⎝ ⎠ ⎛7 ⎞ 〈3〉 ⎜ M = ⎜8 ⎟ ⎜9 ⎝ ⎠ ⎛ 10 ⎞ 〈4〉 ⎜ M = ⎜ 11 ⎟ ⎜ 12 ⎝ ⎠ O alta metoda de a obtine o matrice din mai multi vectori este aceea de a da vectorilor acelasi nume si de a folosi indicii superiori.jr. 3 . 2 din 3 .jc) extrage din matrice M o submatrice care contine liniile de la ir la jr si coloanele de la ic la jc.ir. 1 ⎛ ⎜ ⎞ 〈1〉 z := ⎜ 2 ⎟ 4 ⎛ ⎜ ⎞ 〈2〉 z := ⎜ 5 ⎟ 7 ⎛ ⎜ ⎞ 〈3〉 z := ⎜ 8 ⎟ 10 ⎛ ⎜ ⎞ 〈4〉 z := ⎜ 11 ⎟ ⎜3 ⎝ ⎠ ⎜6 ⎝ ⎠ ⎜9 ⎝ ⎠ ⎜ 12 ⎝ ⎠ Matricea obtinuta are numele z. 2 . 4 . De exemplu.ic. 5) = ⎜ 13 14 15 ⎟ ⎜ 18 19 20 ⎝ ⎠ AL_012_Submatrice. fie matricea ⎛1 ⎜ 6 M := ⎜ ⎜ 11 ⎜ ⎝ 16 Atunci 2 7 3 8 4 5 ⎞ 9 10 ⎟ 12 13 14 15 ⎟ 17 18 19 20 ⎠ 8 9 10 ⎞ ⎛ ⎜ submatrix ( M .

3) ∆4 := A ∆1 = 5 ∆2 = 9 ∆3 = 24 ∆4 = 84 AL_012_Submatrice. 1 . 5) = ⎜ 13 14 15 ⎟ ⎜ 8 9 10 ⎝ ⎠ 10 9 8 ⎞ ⎛ ⎜ submatrix ( M . 2 . 2 . 5 . 4 . ∆1 := a1 . 3 . 1 ∆2 := submatrix ( A . 2 . 1 . 1 .Nicolae Danet UTILIZAREA CALCULATOARELOR Introducere in Mathcad Daca se inverseaza indicii ir cu jr sau ic cu jr se schimba ordinea liniilor sau a coloanelor. 4 . 2) ∆3 := submatrix ( A .mcd / Pag. 1 . 3 . 3 din 3 . 18 19 20 ⎞ ⎛ ⎜ submatrix ( M . 3) = ⎜ 15 14 13 ⎟ ⎜ 20 19 18 ⎝ ⎠ Exemplu Fie matricea ORIGIN := 1 ⎛5 ⎜ 4 A := ⎜ ⎜3 ⎜ ⎝2 4 3 2⎞ 5 3 2⎟ 4 5 2⎟ 3 4 5⎠ a := A Calculati valorile minorilor principali ai matricei A.

In plus. Prin urmare. AL_013_Produse_de_vectori. Daca vectorul x este real. Nu este neaparat nevoie sa se dea acesta comanada existenta pe bara Matrix. norma euclidiana este egala cu radical din suma patratelor modulelor componentelor vectorului x. atunci nu mai este nevoie de a modul elementelor deoarece patratul unui numar real este egal cu patratul modulului sau. Norma euclidiana a vectorului x este egala cu radical din produsul scalar: x = x⋅ x Pentru un vector x. real sau complex. toate operatiile prezentate pentru matrice se pot utiliza si pentru vectori. x ⎛ ⎜ 1⎞ ⎜ x2 ⎟ x := ⎜ ⎟ ⎜ x3 ⎟ ⎜ x4 ⎝ ⎠ y ⎛ ⎜ 1⎞ ⎜ y2 ⎟ y := ⎜ ⎟ ⎜ y3 ⎟ ⎜ y4 ⎝ ⎠ ORIGIN := 1 Produsul scalar al celor doi vectori este definit prin formula x⋅ y → x1⋅ y1 + x2⋅ y2 + x3⋅ y3 + x4⋅ y4 Pentru a calcula produsul scalar al celor doi vectori in Mathcad se da comanda obisnuita de inmultire de la tastatura: SHIFT + *.ALGEBRA LINIARA CU MATHCAD Calcul matriceal Operatii cu vectori Vectorii n dimensionali sunt matrice cu n linii si o singura coloana. Fie x si y doi vectori din R 4.Nicolae Danet UTILIZAREA CALCULATOARELOR Introducere in Mathcad Nicolae Danet . 1 2 x → abs ( x1) + abs ( x2) + abs ( x3) + abs ( x4) 2 2 2 ( 2 ) Pentru calculul normei euclidiene Mathcad foloseste operatorul care are aceeasi forma grafica cu cel folosit pentru calculul valorii absolute a unui numar real sau complex sau pentru calculul determinantului unei matrice patratice. pentru vectori se adauga unele operatii specifice acestora: • produsul scalar • calculul normei euclidiene • produsul vectorial (numai pentru vectorii cu trei componente). 1 din 4 .mcd / Pag.

AL_013_Produse_de_vectori. 2. De exemplu 1 −2 7 ⎞ ⎛ ⎜ A := ⎜ 5 −3 1 ⎟ ⎜0 6 9 ⎝ ⎠ A = 267 este valoarea determinantului matricei A ⎛ 2 ⎞ ⎜ w := ⎜ 4 ⎟ ⎜ 5 ⎝ ⎠ w =5 este valoarea normei euclidiane a vectorului x Pentru numere reale sau complexe cu acelasi operator se calculeaza modulul. 2 din 4 . Rezultatul este tot un vector din R 3. Daca in pozitia marcata se scrie numele unui vector atunci se calculeaza norma euclidiana a acestuia. Acest operator se poate introduce si de la tastatura tastand Ctrl+8.Nicolae Danet UTILIZAREA CALCULATOARELOR Introducere in Mathcad Observatie. Daca pozitia marcata este completata cu o matrice patratica se calculeaza determiantul acesteia. notat x× y care are componentele ⎛ x2⋅ y3 − x3⋅ y2 ⎞ ⎜ x × y → ⎜ x3⋅ y1 − x1⋅ y3 ⎟ ⎜ x ⋅y − x ⋅y ⎝ 1 2 2 1⎠ Pentru calculul produsului vectorial Mathcad are un operator specific × al carui buton se afla pe bara Matrix.345 z := 4 − 3⋅ i z =5 Produsul vectorial se poate calcula numai pentru vectorii din R3.345 a = 21. Daca pozitia marcata se completaeza cu un numar real sau complex atunci se va calcula modulul acelui numar. Dati vectorii din R 3 ⎛ x1 ⎞ ⎜ x := ⎜ x2 ⎟ ⎜x ⎝ 3⎠ ⎛ y1 ⎞ ⎜ y := ⎜ y2 ⎟ ⎜y ⎝ 3⎠ produsul lor vectorial este un vector din R 3. 1. 3. dupa cum se poate vedea mai jos: a := −21.mcd / Pag.

2) Masura unghiului dintre vectrorii a si b. Pentru transformarea in grade sexazecimale se foloseste posibilitatea Mathcad-ului de a face transformari de unitati de masura.975 2) Produsul vectorial 3) Cosinusul unghiului dintre vectorii a si b cosab := Masura unghiului dintre vectorii a si b θ := acos ( cosab) θ = 0. 3 din 4 . b si c este egal cu valoarea absoluta a produsului mixt dintre cei trei vectori. 4) Volumul paralelipipedului determinat de vectorii a. Deci APab := a × b APab = 7. Se dau vectorii 1 ⎛ ⎜ ⎞ a := ⎜ 2 ⎟ ⎜3 ⎝ ⎠ 4 ⎛ ⎜ ⎞ b := ⎜ 5 ⎟ ⎜6 ⎝ ⎠ −1 ⎛ ⎜ ⎞ c := ⎜ 2 ⎟ ⎜ −5 ⎝ ⎠ Calculati: 1) Produsul scalar si produsul vectorial dintre vectorii a si b. 1) Produsul scalar a⋅ b = 32 −3 ⎛ ⎜ ⎞ a× b = ⎜ 6 ⎟ ⎜ −3 ⎝ ⎠ a⋅ b a ⋅ b cosab = 0. θ = 12.226 Masura unghiului θ se determina implicit in radiani.Nicolae Danet UTILIZAREA CALCULATOARELOR Introducere in Mathcad Exemplul 1. Solutie. Pentru transformarea partii fractionare a numarului de grade in minute si secunde a se vedea fisierul consacrat special acestui subiect.b si c.933 deg Observatie.mcd / Pag. Vabc := a⋅ ( b × c) Vabc = 30 AL_013_Produse_de_vectori. deci ATab := a× b 2 ATab = 3.348 Aria triunghiului determinat de vectorii a si b este jumatate din aria paralelogramului. In acest scop. 3) Aria paralelogramului si aria triunghiului determinat de vectorii a si b. 3) Aria paralelogramului determinat de vectorii a si b este egala cu norma produsului vectorial dintre cei doi vectori.674 4) Volumul paralelipiledului determinat de vectorii a. se da click pe rezultatul obtinut si in locul marcat care apare in partea dreapta a rezultatului se completeaza noua unitate de masura deg (degree = gradul hexazecimal).

mcd / Pag. Aceasta inseamna ca daca in produsul scalar se se schimba ordinea factorilor atunci se obtine numarul complex conjugat. v⋅ u = 2 + 11i ⎯ ⎯ ⎯ v1⋅ u1 + v2⋅ u2 + v3⋅ u3 = 2 + 11i Norma vectorului u are valoarea u = 4. 4 din 4 . fie vectorii 1 − 2⋅ i ⎞ ⎛ ⎜ u := ⎜ 3 ⎟ ⎜ 2+i ⎝ ⎠ Atunci produsul scalar este u⋅ v = 2 − 11i ⎯ ⎯ ⎯ u1⋅ v1 + u2⋅ v2 + u3⋅ v3 = 2 − 11i Produsul scalar complex este anticomutativ.Nicolae Danet UTILIZAREA CALCULATOARELOR Introducere in Mathcad Cazul vectorilor cu componente complexe Daca vectorii u si v au componente complexe ⎛ u1 ⎞ ⎜ u = ⎜ u2 ⎟ ⎜u ⎝ 3⎠ atunci produsul scalar este definit prin formula ⎛ v1 ⎞ ⎜ v = ⎜ v2 ⎟ ⎜v ⎝ 3⎠ ⎯ ⎯ ⎯ u⋅ v = u1⋅ v1 + u2⋅ v2 + u3⋅ v3 iar norma este data de relatia u = De exemplu.359 ⎯ ⎯ ⎯ u1⋅ u1 + u2⋅ u2 + u3⋅ u3 = 4.359 ORIGIN ≡ 1 i ⎞ ⎛ ⎜ v := ⎜ 2 + 3⋅ i ⎟ ⎜ −1 ⎝ ⎠ u⋅ u AL_013_Produse_de_vectori.

a2 ... 2⋅ x2 + .... an . 2 .. 1 A := ⎜ ⎜ .. + a1 .. ⎟ ⎜ .. 2 .. an . a1 ...... ⎟ ⎜ ⎝ bn ⎠ Rezolvarea sistemelor liniare nesingulare 1. n ⎠ ⎝ xn ⎠ ⎝ bn ⎠ A⋅ x = b a1 .. an ...Nicolae Danet UTILIZAREA CALCULATOARELOR Introducere in Mathcad Nicolae Danet . a1 .. 1 sau ⎛ b1 ⎞ ⎜ ⎜ a2 ... • b este vectorul termenilor liberi.... 2 . 1 ⎜ ⎜ a2 . n ⎠ ⎛ x1 ⎞ ⎜ x2 x := ⎜ ⎟ ⎜ ... ............ 1⋅ x1 + a1 .......mcd / Pag...... ... n ⎞ a2 .. + a2 . + an . • x este vectorul necunoscutelor....... 2 .ALGEBRA LINIARA CU MATHCAD Rezolvarea sistemelor liniare Forma matriceala a unui sistem liniar Fie sistemul de n ecuatii liniare cu n necunoscute a1 ....... ⎟ ⎜ ⎝ xn ⎠ ⎛ b1 ⎞ ⎜ b2 b := ⎜ ⎟ ⎜ ....b) AL_020_Sisteme_liniare_patratice.. 1 ⎜ a2 . ⎟ ⎜ ⎜ an .. n ⎟ ⎜ x2 ⎟ ⎜ b2 ⎟ ⋅ = . 1 a1 ......... n⋅ xn = b1 a2 ..... ⎛ a1 .. unde A este o matrice patratica nesingulara se poate face in Mathcad folosind functia lsolve(A. ⎟ ⎜ . 2⋅ x2 + ....... ⎟ an . .... 2 ...... a2 ...... n ⎟ . n⋅ xn = b2 .. ⎜ ⎝ an .... n ⎞ ⎛ x1 ⎞ unde • A este matricea sistemului. 1⋅ x1 + an ... n⋅ xn = bn Pentru rezolvarea sistemului in Mathcad acesta trebuie scris sub forma matriceala ⎛ a1 .. 1 din 4 ... ⎜ ⎝ an .. . 2 .... Utilizarea functiei lsolve Determinarea solutiei unui sistem de n ecuatii liniare cu n necunoscute Ax = b. 1 ⎜ .... 2⋅ x2 + .. 1⋅ x1 + a2 .....

000000000000000 ⎟ ⎜ 0.mcd / Pag.000000000000000 ⎝ ⎠ Se calculeaza solutia: Verificarea solutiei: 2. 5 3 −6 ⎞ ⎛ ⎜ A := ⎜ −2 8 7 ⎟ ⎜ 4 −1 9 ⎝ ⎠ 15 ⎛ ⎜ ⎞ b := ⎜ 17 ⎟ ⎜ 19 ⎝ ⎠ Calculam determinantul matricei A pentru a vedea daca matricea este nesingulara. Fie sistemul de ecuatii liniare 5⋅ x1 + 3⋅ x2 − 6⋅ x3 = 15 −2⋅ x1 + 8⋅ x2 + 7⋅ x3 = 17 4⋅ x1 − x2 + 9 x3 = 19 Pentru rezolarea sa scriem matricea sistemului A si vectorul termenilor liberi b.Nicolae Danet UTILIZAREA CALCULATOARELOR Introducere in Mathcad Exemplul 1. sistemul are solutie unica. AL_020_Sisteme_liniare_patratice. Calcul numeric Daca matricea A este nesingulara.000000000000000 ⎞ ⎛ ⎜ A ⋅ x − b = ⎜ 0. Fie sistemul de ecuatii liniare 5⋅ x1 + 3⋅ x2 − 6⋅ x3 = 15 −2⋅ x1 + 8⋅ x2 + 7⋅ x3 = 17 4⋅ x1 − x2 + 9 x3 = 19 Pentru rezolarea sa scriem matricea sistemului A si vectorul termenilor liberi b. Utilizarea matricei inverse. A = 713 Deoarece determinantul matricei A este nenul. Se defineste solutia: x := lsolve ( A . b) 3 ⎛ ⎜ ⎞ x = ⎜2 ⎟ ⎜1 ⎝ ⎠ 0. 2 din 4 . atunci exista matricea inversa A-1 si solutia sistemului este data de formula x= A −1 ⋅b Exemplul 2.

A = 713 Deoarece determinantul matricei A este nenul.Nicolae Danet UTILIZAREA CALCULATOARELOR Introducere in Mathcad 5 3 −6 ⎞ ⎛ ⎜ A := ⎜ −2 8 7 ⎟ ⎜ 4 −1 9 ⎝ ⎠ 15 ⎛ ⎜ ⎞ b := ⎜ 17 ⎟ ⎜ 19 ⎝ ⎠ Calculam determinantul matricei A pentru a vedea daca matricea este inversabila.553 × 10− 15 ⎟ ⎜ 0. • Deoarece in calculul matricei inverse se fac mai multe erorii de rotujire decat cele care se fac i metoda de rezolvare folosita de functia lsolve. 5 3 −6 ⎞ ⎛ ⎜ A := ⎜ −2 8 7 ⎟ ⎜ 4 −1 9 ⎝ ⎠ ⎛α ⎞ ⎜ b := ⎜ β ⎟ ⎜γ ⎝ ⎠ AL_020_Sisteme_liniare_patratice. Fie sistemul de ecuatii liniare in care termenii liberi sunt variabile reale si nu numer 5⋅ x1 + 3⋅ x2 − 6⋅ x3 = α −2⋅ x1 + 8⋅ x2 + 7⋅ x3 = β 4⋅ x1 − x2 + 9 x3 = γ Pentru rezolvare se procedeaza ca mai sus.mcd / Pag. dar in locul comenzii de calcul numeric se da comanda de calcul simbolic. Utilizarea matricei inverse. Calcul simbolic Exemplul 3.000 ⎝ ⎠ Observatii. 3 din 4 . se recomanda ca sistemele liniare sa fie rezolva cu lsolve si nu prin inversarea maticei. • 10-15 inseamna "practic zero" sau "zero Mathcad". matricea A este inversabila si solutia sistemului este data de formula x := A Deci 3 ⎛ ⎜ ⎞ x = ⎜2 ⎟ ⎜1 ⎝ ⎠ Verificare −1 ⋅b ⎛ 1.776 × 10− 15 ⎞ ⎜ A ⋅ x − b = ⎜ 3. 3.

4 din 4 .Nicolae Danet UTILIZAREA CALCULATOARELOR Introducere in Mathcad Calculam determinantul matricei A pentru a vedea daca matricea este inversabila.mcd / Pag. matricea A este inversabila si solutia sistemului este data de formula s := A −1 ⋅b Pentru determinarea solutiei se da comanda de calcul simbolic (CRTL + . Deoarece procesorul numeric si cel simbolic al Mathcad-ului folosesc methode diferite de calcul se recomanda ca in acelasi document Mathcad sa nu se amestece cele doua tipuri de calcul. 0 ⎛ ⎜ ⎞ A⋅ s − b → ⎜ 0 ⎟ ⎜0 ⎝ ⎠ Observatie. ) ⎛ 79 ⋅ α − 21 ⋅ β + 3 ⋅ γ ⎞ ⎜ 713 713 31 ⎟ ⎜ 2 3 1 ⎜ ⋅α + ⋅β − ⋅γ ⎟ s→ ⎟ ⎜ 31 31 31 ⎟ ⎜ −30 17 2 ⎜ ⋅α + ⋅β + ⋅γ 713 31 ⎠ ⎝ 713 Verificarea solutiei. A = 713 Deoarece determinantul matricei A este nenul. AL_020_Sisteme_liniare_patratice.

a2 ... 1⋅ x1 + a1 ........ .. ⎛ a1 ..... n ⎠ ⎝ xn ⎠ ⎝ 0 ⎠ A⋅ x = 0 a1 .. Determinarea solutiilor diferite de solutia banala se poate face in Mathcad folosind blocul Given si dand pentru functia Find comanda de calcul simbolic. ⎜ ⎝ an . 2⋅ x2 + .............. 1⋅ x1 + an ........ Daca determinantul sistemului este nenul..ALGEBRA LINIARA CU MATHCAD Rezolvarea sistemelor liniare Rezolvarea unui sistem patratic liniar si omogen Orice sistem liniar si omogen de n ecuatii cu n necunoscute a1 ...... 2 . ⎟ ⎜ . scris matricea. an ... Solutia admisa va depinde de un numar de parametrii egal cu diferenta dintre dimensiunea matricei sistemului si rangul ei. n⋅ xn = 0 a2 . 1⋅ x1 + a2 .mcd / Pag.Nicolae Danet UTILIZAREA CALCULATOARELOR Introducere in Mathcad Nicolae Danet .. n ⎟ ⎜ x2 ⎟ ⎜ 0 ⎟ ⋅ = . n⋅ xn = 0 sau. 1 ⎜ .. + a1 ..... 2⋅ x2 + . n⋅ xn = 0 ......... an .. 1 ⎜ ⎜ a2 . Exemplul 1 Fie sistemul liniar si omogen x + 2y − 3z = 0 2x + 6y − 11z = 0 x − 2y + 7z = 0 1 2 −3 ⎞ ⎛ ⎜ A := ⎜ 2 6 −11 ⎟ ⎜ 1 −2 7 ⎝ ⎠ A =0 Matricea sistemului este Calculam determinntul ei AL_021_Sisteme_liniare_patratice_omogene. Daca determinatul sistemului este nul.. .. 2⋅ x2 + ..... 2 ......... + an . sistemul admite si solutii diferite de solutia nula... ⎟ ⎜ ... 1 din 3 .. sigura solutie a sistemului este solutia nula.... + a2 ...... 2 .. ⎟ ⎜ ⎜ an ... 1 ⎛0⎞ ⎜ ⎜ a2 .... n ⎞ ⎛ x1 ⎞ admite intotdeauna solutia nula x = 0.... a1 .

. este x = −2⋅ z 0 ⎛ ⎜ ⎞ A⋅ s → ⎜ 0 ⎟ ⎜0 ⎝ ⎠ y= 5 ⋅z 2 z= z Verificare Exemplul 2 In acest exemplu dorim sa rezolvam sistemul liniar si omogen x+y−z= 0 2⋅ x + 2⋅ y − 2⋅ z = 0 3⋅ x + 3⋅ y − 3⋅ z = 0 1 1 −1 ⎞ ⎛ ⎜ A := ⎜ 2 2 −2 ⎟ ⎜ 3 3 −3 ⎝ ⎠ Matricea sistemului are determinantul nul A =0 AL_021_Sisteme_liniare_patratice_omogene. 2 din 3 . z = 0. y = 0.Nicolae Danet UTILIZAREA CALCULATOARELOR Introducere in Mathcad Deoarece matricea este singulara (i.e. Given x + 2⋅ y − 3⋅ z = 0 2⋅ x + 6⋅ y − 11⋅ z = 0 x − 2⋅ y + 7⋅ z = 0 s := Find ( x . Pentru a vedea numarul de parametri de care depinde solutia se calculeaza rangul matricei A rank ( A ) = 2 si se scade din dimensiunea matricei nr_par := cols ( A) − rank ( A) nr_par = 1 In concluzie. determinantul ei este egal cu zero) sistemul admite si solutii diferite de solutia nula: x = 0. z) ⎛ −2⋅ z ⎞ ⎜ 5 s → ⎜ ⋅z ⎟ ⎜2 ⎟ ⎜ z ⎝ ⎠ Solutia sistemului. y . Solutia se determina folosind blocul given Given si dand comanda Find in mod simbolic. care depinde de parametrul real z.mcd / Pag. solutia sistemului depinde de un parametru real.

y si z atunci cand se rezolva ecuatiile numeric. x fiind egal cu -y+x. 3 din 3 .mcd / Pag. y . 0 ⎛ ⎜ ⎞ A⋅ sol → ⎜ 0 ⎟ ⎜0 ⎝ ⎠ Verificare Observatie. Folosirea blocului Given impune darea unor valori initiale variabilele x. z) −y + z ⎞ ⎛ ⎜ sol → ⎜ y ⎟ ⎜ z ⎝ ⎠ Solutia depinde de doi parametri reali y si z. AL_021_Sisteme_liniare_patratice_omogene. ceea ce aici nu este cazul deoarece rezolvarea se face simbolic.Nicolae Danet UTILIZAREA CALCULATOARELOR Introducere in Mathcad Numarul de parametri de care va depinde solutia nenula a sistemului este nr_par := cols ( A) − rank ( A) nr_par = 2 Determinarea solutie se face folosind Given si Find simbolic Given x+y−z= 0 2⋅ x + 2⋅ y − 2⋅ z = 0 3⋅ x + 3⋅ y − 3⋅ z = 0 sol := Find ( x .

scriind formula de calcul pentru transformare. minute si secunde mmin . mung = 57. minute si secunde msec .numarul de minute din masura unghiului in grade. b) direct.747 AL_0131_Trasformare_rad_deg. minute si secunde sexazecimale. mmin_int := trunc ( mmin) mmin_int = 17 mmin = 17.ALGEBRA LINIARA CU MATHCAD Calcul matriceal Trasformarea masurii unui unghi din radiani in grade sexazecimale In Mathcad masura unui unghi se obtine in radiani. minute si secunde Fie dat un unghi a carei masura este mung := 1rad Transformarea in grade se poate face prin doua metode: a) folosind facilitatile pe care le ofera Mathcad pentru transformarea unitatilor de masura. 1 din 2 . mdeg_int := trunc ( mdeg) mdeg_int = 57 In continuare partea fractionara a numarului de grade este transformata in minute.masura unghiului in radiani mdeg . mmin := ( mdeg − mdeg_int) ⋅ 60 Se trunchiaza numarul de minute la partea intreaga.numarul de grade din mausura unghiului in grade.Nicolae Danet UTILIZAREA CALCULATOARELOR Introducere in Mathcad Nicolae Danet . a) Pentru a utiliza prima metoda se da click pe rezultatul obtinut si in locul marcat care apare in partea dreapta a rezultatului se completeaza noua unitate de masura deg (degree = gradul sexazecimal).296 deg b) Se scrie firmula de transformare din radiani in grade sexazecimale mrad := 1 mdeg := mrad⋅ 180 π mdeg = 57.masura unghiului (cand unitatea de masura este specificata dupa masura unghiului) mrad .numarul secundelor din masura unghiului in grade. In continuare vom arata cum se poate face aceasta transformare si transformarea inversa. Notatii folosite: mung .mcd / Pag.296 Se trunchiaza numarul de grade la partea intreaga. De multe ori avem nevoie de a exprima acest masura in grade.

partea fractionara a numarului de minute este trasformata in secunde msec := ( mmin − mmin_int) ⋅ 60 msec = 44.296 mrad = 1.5). Valoarea obtinuta nu este exact un radian deoarece in calculele de mai sus numarul de secunde a fost aproximat prin adaos. AL_0131_Trasformare_rad_deg.mcd / Pag. 2 din 2 .806 Se rotunjeste numarul de secunde la un numar intreg prin lipsa (daca partea fractionara este strict m mica decat 0.013 mmindeg := mmindeg = 0.00000093934058 Observatie.Nicolae Danet UTILIZAREA CALCULATOARELOR Introducere in Mathcad In final.283 mdeg_total := mdeg + msecdeg + mmindeg Se face apoi transformarea din grade in radiani.5) sau prin adaos (daca partea fractionara este mai mare sau egala cu 0. unghi de mrad = 1 mdeg_int = 57 mmin_int = 17 msec_int = 45 are grade minute secunde msec_int = 45 Transformarea masurii unui unghi din grade sexazecimale in radiani Fie un unghi care are mdeg := 57 mmin := 17 msec := 45 grade minute sec Petru a transforma masura unghiului in radiani se transforma mai intai totul in grade msecdeg := msec 60⋅ 60 mmin 60 msecdeg = 0. mrad := mdeg_total⋅ π 180 mdeg_total = 57. msec_int := round ( msec) In concluzie.

Sign up to vote on this title
UsefulNot useful