Nicolae Danet

UTILIZAREA CALCULATOARELOR Introducere in Mathcad

Nicolae Danet - ALGEBRA LINIARA CU MATHCAD

Calcul matriceal
Introducerea matricelor Mathcad are predefinite functiile uzuale pentru calculul matriceal. Matricele care au n linii si o singura coloana se numesc vectori. Pentru introducerea unei matrice intr-un document Mathcad se parcurg etapele: 1. Se da clic cu mouse-ul sau, cu ajutorul tastelor sageti, se face deplasarea cursorului in forma de cruce in locul din document in care se doreste sa fie introdusa matricea. 2. Se tasteaza numele matricei urmat de operatorul de definire (atribuire). A := 3. Se deschide meniul Insert si se da comanda Matrix sau se apasa butonul corespunzator de pe bara Matrix.

Deoarece operatia de introducere a unei matrice se va face foarte frecvent, se recomanda retinerea comenzii de introducere a unei matrice folosind tastatura: Ctrl+M. Ca urmare, pe ecran apare fereastra de dialog Insert Matrix in care se completeaza campurile care solicita numarul de linii (Rows) si de coloane (Columns) ale matricei ce urmeaza a fi introdusa. Valorile implicite ale acestora sunt 3 si 3.

AL_010_Matrice.mcd / Pag. 1 din 4

Nicolae Danet

UTILIZAREA CALCULATOARELOR Introducere in Mathcad

Dupa complerare se tasteaza Enter sau se da clic cu mouse-ul pe unul dintre butoanele Insert sau OK ale ferestrei Insert Matrix. In document este inserata macheta matricei.

⎛ ⎜ A := ⎜ ⎜ ⎝

⎞ ⎟ ⎠

4. Se completeaza pozitiile marcate cu valori numerice. Trecerea de la o pozitie la alta se face cu ajutorul tastei Tab sau folosind mouse-ul si dand clic pe fiecare pozitie. 6 −8 ⎞ 3 ⎛ ⎜ A := ⎜ −5 7 2 ⎟ ⎜ 10 −12 9 ⎝ ⎠ Elementele unei matrice. Indici Elementele matricei sunt variabile indexate de forma Ai,j. Indicii se scriu desparti de virgula si au valoarea initiala zero. Scrierea la nivel de indice se face tastand [ (paranteza dreapta deschisa) sau folosind butonul xn aflat pe bara Matrix. Pentru matricea A de mai sus elementele primei linii sunt A0 , 0 = 3 iar elementele primei coloane sunt A0 , 0 = 3 A 1 , 0 = −5 A 2 , 0 = 10 A0 , 1 = 6 A 0 , 2 = −8

Scrierea elementelor unei matrice cu litera mica corespunzatoare numelui acesteia Pentru ca elementele matricei A sa poata fi scrise cu litera mica "a" se redefineste a := A Atunci avem a0 , 0 = 3 a0 , 1 = 6 a0 , 2 = −8

Schimbarea originii indicilor La versiunea Mathcad 2001 Schimbarea originii indicilor de la zero la unu se face in ferestra Math Options. Pentru aparitia acesteia se da comanda Options... din meniul Math. De regula, la aparitia acestei ferestre functia Built-In Variables este activa si rubrica Array Origin (ORIGIN) este vizibila. Aici se face schimbarea originii indicilor inlocuind pe 0 cu 1.

AL_010_Matrice.mcd / Pag. 2 din 4

la aparitia acestei ferestre functia Built-In Variables este activa si rubrica Array Origin (ORIGIN) este vizibila.Nicolae Danet UTILIZAREA CALCULATOARELOR Introducere in Mathcad La versiunea Mathcad 11 Schimbarea originii indicilor de la zero la unu se face in ferestra Worksheet Options.mcd / Pag. Pentru aparitia acesteia se da comanda Worksheet Options din meniul Tools. Aici se face schimbarea originii indicilor inlocuind pe 0 cu 1... 3 din 4 . De regula. AL_010_Matrice.

4 din 4 . O alta posibilitate de modificare a originii indicilor este folosirea instructiunii de definire globala.Nicolae Danet UTILIZAREA CALCULATOARELOR Introducere in Mathcad Acest mod de schimbare a indicilor se face fara ca in pagina documentului sa apara o mentiune expresa despre modificarea facuta. Pentru acesta se recomanda ca la inceputul documentului sa se faca schimbarea valorii parametrului ORIGIN de la 0 la 1 scriind explicit instructiunea de atribuire a valorii 1. care poate fi amplasata oriunde in document. AL_010_Matrice.mcd / Pag. ORIGIN ≡ 1 Observatie. Uneori este preferabil ca aceasta modificare sa fie vizibila in document. Locul marcat (patratul negru) de langa numarul 1 arata ca in acest caz instructiunea nu functioneaza fiind selectata optiunea "Disable Evaluation" . ORIGIN := 1 Pentru ca efectul acestei instructiuni sa se manifeste in intreg documentul ea trebuie plasata ca prima instructiune in document. Pentru a schimba acesta optiune in "Enable Evaluation" se selecteaza regiunea si se da click cu butonul drept al mouse-ului pentru aparitia meniului contextual unde apare aceasta comanda.

se obtine matrice unitate.333 1 −0.mcd / Pag. 1 3 2⎞ ⎛ ⎜ A := ⎜ 6 5 4 ⎟ ⎜8 9 7 ⎝ ⎠ 9 8 7⎞ ⎛ ⎜ B := ⎜ 6 5 4 ⎟ ⎜3 2 1 ⎝ ⎠ 2 1⎞ ⎛ ⎜ C := ⎜ 4 3 ⎟ ⎜6 5 ⎝ ⎠ Adunarea.p) trebuie se tina seama ca numarul de coloane din prima matrice sa fie egal cu numarul de linii din matricea a doua.333 ⎝ ⎠ 35 36 28 ⎞ ⎛ ⎜ A = ⎜ 68 79 60 ⎟ ⎜ 118 132 101 ⎝ ⎠ 2 A −2 6.p).333 35.667 ⎟ ⎜ −4.ALGEBRA LINIARA CU MATHCAD Calcul matriceal Operatii cu matrice Mathcad permite efectuarea tuturor operatiilor posibile cu matrice. Daca m ≥ 2.n) cu B(n. matricea C. Ca efect se obtine plasarea pozitiei marcate la nivel de indice superior: A 1 0 0⎞ ⎛ ⎜ A = ⎜0 1 0 ⎟ ⎜0 0 1 ⎝ ⎠ 0 1 3 2⎞ ⎛ ⎜ A = ⎜6 5 4 ⎟ ⎜8 9 7 ⎝ ⎠ 1 A −1 0.333 3 −2. B si C definite mai jos. Daca m ≤ −2. se obtine puterea m a matricei A.p) La ridicarea la puterea m (m numar intreg) a unei matrice patratice A se va tine sema de urmatoarele reguli: Daca m = 0. se obtine puterea |m| a inversei matricei A.667 −5.556 6. se obtine inversa matricei A. 1 din 2 . se obtine matricea A. Daca m = 1. Pentru exemplificare consideram matricele A.667 −21. Pentru obtinerea operatorului de ridicare la putere a unei matrice (la fel ca la numere) se tasteaza Shift+6.p) = C(m.778 ⎞ ⎛ ⎜ = ⎜ 23.222 ⎝ ⎠ AL_011_Operatii_cu_matrice.444 −41. Rezultatul. este o matricea de tipul (m.n)*B(n.667 −5 4.778 ⎟ ⎜ −38. Simbolic scriem A(m.667 ⎞ ⎛ ⎜ = ⎜ 3. scaderea si inmultirea matricelor folosesc operatorii uzuali 10 11 9 ⎞ ⎛ ⎜ A + B = ⎜ 12 10 8 ⎟ ⎜ 11 11 8 ⎝ ⎠ − 8 −5 − 5 ⎞ ⎛ ⎜ A−B = ⎜ 0 0 0 ⎟ ⎜5 7 6 ⎝ ⎠ 26 20 ⎞ ⎛ ⎜ A ⋅ C = ⎜ 56 41 ⎟ ⎜ 94 70 ⎝ ⎠ La inmultirea a doua matrice A(m.Nicolae Danet UTILIZAREA CALCULATOARELOR Introducere in Mathcad Nicolae Danet .556 25. Daca m = -1.

Pe ecran apare simbolul determinantului in Mathcad.Nicolae Danet UTILIZAREA CALCULATOARELOR Introducere in Mathcad Pentru calculul determinantului unei matrice patratice se apasa butonul |x| aflat pe bara Matrix sau se tasteaza Shift+\. De exemplu 1 3 2⎞ ⎛ ⎜ A = ⎜6 5 4 ⎟ ⎜8 9 7 ⎝ ⎠ 1 1 1⎞ ⎛ ⎜ U := ⎜ 1 1 1 ⎟ ⎜1 1 1 ⎝ ⎠ 3 5 4⎞ ⎛ ⎜ A + 2 = ⎜ 8 7 6⎟ ⎜ 10 11 9 ⎝ ⎠ 3 5 4⎞ ⎛ ⎜ A + 2⋅ U = ⎜ 8 7 6 ⎟ ⎜ 10 11 9 ⎝ ⎠ in loc de AL_011_Operatii_cu_matrice. De exemplu 3 9 6 ⎞ ⎛ ⎜ 3⋅ A = ⎜ 18 15 12 ⎟ ⎜ 24 27 21 ⎝ ⎠ Pentru a aduna un numar real r la toate elementele unei matrice se scrie A + r si nu A +rU. De exemplu. unde U este matricea care are toate elementele egale cu 1. fie D := ⎜ ⎛ 1 + 2⋅ i i 1 − 2⋅ i ⎞ ⎝ 4 3 + i −1 ⎠ Atunci ⎯ ⎛ 1 − 2i −i 1 + 2i ⎞ D =⎜ ⎝ 4 3 − i −1 ⎠ Inmultirea unei matrice cu un numar real r foloseste simbolul obisnuit de inmultire.mcd / Pag. 2 1⎞ ⎛ ⎜ C = ⎜4 3 ⎟ ⎜6 5 ⎝ ⎠ C =⎜ T ⎛2 4 6 ⎞ ⎝1 3 5 ⎠ Daca elementele matricei date sunt numere compleze se poate determina matricea conjugata. 2 din 2 . adica matricea care are toate elementele egale cu conjugatele numerelor complexe din matricea data. care are in interior o pozitie marcata ce trebuie completata cu numele matricei. A = −3 Pentru determinarea transpusei unei matrice se scrie numele matricei si se tasteaza Ctrl+1 sau se apasa butonul MT aflat pe bara Matrix. Matricea conjugata se obtine tastand dupa numele ei ".

(A ) 〈 〉T T 1 = (1 2 3 ) (A ) 〈 〉T T 2 = (4 5 6 ) (A ) 〈 〉T T 3 = (7 8 9 ) Reciproc. Coloanele unei matrice sunt indexate cu indici superiori incadrati de paranteze unghiulare. Pentru transpunerea unei matrice folosind tastatura se foloseste comanda CTRL+1. d) AL_012_Submatrice. coloanele matricei 1 2 3⎞ ⎛ ⎜ A := ⎜ 4 5 6 ⎟ ⎜7 8 9 ⎝ ⎠ sunt ORIGIN := 1 ⎛1 ⎞ 〈1〉 ⎜ A = ⎜4 ⎟ ⎜7 ⎝ ⎠ ⎛2 ⎞ 〈2〉 ⎜ A = ⎜5 ⎟ ⎜8 ⎝ ⎠ ⎛3 ⎞ 〈3〉 ⎜ A = ⎜6 ⎟ ⎜9 ⎝ ⎠ Pentru extragerea liniilor se transpune matricea data. b . daca se dau mai multi vectori cu ajutorul lor se poate obtine o matrice. c . 1 din 3 .ALGEBRA LINIARA CU MATHCAD Calcul matriceal Extragerea coloanelor. Pentru aceasta operatie se foloseste functia din Mathcad numita augment.Nicolae Danet UTILIZAREA CALCULATOARELOR Introducere in Mathcad Nicolae Danet . se extrag coloanele matricei transpuse A T care se transpun din nou.mcd / Pag. De exemplu. liniilor si a submatricelor dintr-o matrice Pentru a extrage o coloana dintr-o matrice data se foloseste butonul de pe bara Matrix. Pentru a scrie un astfel de indice cu ajutorul tastaturii se tasteaza Ctrl+6. De exemplu. care are drept coloane vectorii dati. fie vectorii 1 ⎛ ⎜ ⎞ a := ⎜ 2 ⎟ ⎜3 ⎝ ⎠ 4 ⎛ ⎜ ⎞ b := ⎜ 5 ⎟ ⎜6 ⎝ ⎠ 7 ⎛ ⎜ ⎞ c := ⎜ 8 ⎟ ⎜9 ⎝ ⎠ 10 ⎛ ⎜ ⎞ d := ⎜ 11 ⎟ ⎜ 12 ⎝ ⎠ Cu acestia se poate forma matricea M := augment ( a .

mcd / Pag. 4 .ic.ir.jr. 2 .jc) extrage din matrice M o submatrice care contine liniile de la ir la jr si coloanele de la ic la jc. 2 din 3 .Nicolae Danet UTILIZAREA CALCULATOARELOR Introducere in Mathcad 1 4 7 10 ⎞ ⎛ ⎜ M = ⎜ 2 5 8 11 ⎟ ⎜ 3 6 9 12 ⎝ ⎠ ⎛1 ⎞ 〈1〉 ⎜ M = ⎜2 ⎟ ⎜3 ⎝ ⎠ ⎛4 ⎞ 〈2〉 ⎜ M = ⎜5 ⎟ ⎜6 ⎝ ⎠ ⎛7 ⎞ 〈3〉 ⎜ M = ⎜8 ⎟ ⎜9 ⎝ ⎠ ⎛ 10 ⎞ 〈4〉 ⎜ M = ⎜ 11 ⎟ ⎜ 12 ⎝ ⎠ O alta metoda de a obtine o matrice din mai multi vectori este aceea de a da vectorilor acelasi nume si de a folosi indicii superiori. 5) = ⎜ 13 14 15 ⎟ ⎜ 18 19 20 ⎝ ⎠ AL_012_Submatrice. 1 4 7 10 ⎞ ⎛ ⎜ z = ⎜ 2 5 8 11 ⎟ ⎜ 3 6 9 12 ⎝ ⎠ Extragerea unei submatrice dintr-o matrice Functia submatrix(M. 3 . fie matricea ⎛1 ⎜ 6 M := ⎜ ⎜ 11 ⎜ ⎝ 16 Atunci 2 7 3 8 4 5 ⎞ 9 10 ⎟ 12 13 14 15 ⎟ 17 18 19 20 ⎠ 8 9 10 ⎞ ⎛ ⎜ submatrix ( M . De exemplu. 1 ⎛ ⎜ ⎞ 〈1〉 z := ⎜ 2 ⎟ 4 ⎛ ⎜ ⎞ 〈2〉 z := ⎜ 5 ⎟ 7 ⎛ ⎜ ⎞ 〈3〉 z := ⎜ 8 ⎟ 10 ⎛ ⎜ ⎞ 〈4〉 z := ⎜ 11 ⎟ ⎜3 ⎝ ⎠ ⎜6 ⎝ ⎠ ⎜9 ⎝ ⎠ ⎜ 12 ⎝ ⎠ Matricea obtinuta are numele z.

5 . 3 . 2 . 1 . 3) ∆4 := A ∆1 = 5 ∆2 = 9 ∆3 = 24 ∆4 = 84 AL_012_Submatrice. 2) ∆3 := submatrix ( A . 4 . 1 ∆2 := submatrix ( A . 5) = ⎜ 13 14 15 ⎟ ⎜ 8 9 10 ⎝ ⎠ 10 9 8 ⎞ ⎛ ⎜ submatrix ( M . 3) = ⎜ 15 14 13 ⎟ ⎜ 20 19 18 ⎝ ⎠ Exemplu Fie matricea ORIGIN := 1 ⎛5 ⎜ 4 A := ⎜ ⎜3 ⎜ ⎝2 4 3 2⎞ 5 3 2⎟ 4 5 2⎟ 3 4 5⎠ a := A Calculati valorile minorilor principali ai matricei A. 1 . 1 . 4 . 18 19 20 ⎞ ⎛ ⎜ submatrix ( M .Nicolae Danet UTILIZAREA CALCULATOARELOR Introducere in Mathcad Daca se inverseaza indicii ir cu jr sau ic cu jr se schimba ordinea liniilor sau a coloanelor. 3 . 1 . 3 din 3 .mcd / Pag. ∆1 := a1 . 2 . 2 .

toate operatiile prezentate pentru matrice se pot utiliza si pentru vectori.mcd / Pag. 1 2 x → abs ( x1) + abs ( x2) + abs ( x3) + abs ( x4) 2 2 2 ( 2 ) Pentru calculul normei euclidiene Mathcad foloseste operatorul care are aceeasi forma grafica cu cel folosit pentru calculul valorii absolute a unui numar real sau complex sau pentru calculul determinantului unei matrice patratice.ALGEBRA LINIARA CU MATHCAD Calcul matriceal Operatii cu vectori Vectorii n dimensionali sunt matrice cu n linii si o singura coloana. norma euclidiana este egala cu radical din suma patratelor modulelor componentelor vectorului x. Nu este neaparat nevoie sa se dea acesta comanada existenta pe bara Matrix. Fie x si y doi vectori din R 4. Prin urmare.Nicolae Danet UTILIZAREA CALCULATOARELOR Introducere in Mathcad Nicolae Danet . In plus. real sau complex. Norma euclidiana a vectorului x este egala cu radical din produsul scalar: x = x⋅ x Pentru un vector x. Daca vectorul x este real. pentru vectori se adauga unele operatii specifice acestora: • produsul scalar • calculul normei euclidiene • produsul vectorial (numai pentru vectorii cu trei componente). atunci nu mai este nevoie de a modul elementelor deoarece patratul unui numar real este egal cu patratul modulului sau. AL_013_Produse_de_vectori. x ⎛ ⎜ 1⎞ ⎜ x2 ⎟ x := ⎜ ⎟ ⎜ x3 ⎟ ⎜ x4 ⎝ ⎠ y ⎛ ⎜ 1⎞ ⎜ y2 ⎟ y := ⎜ ⎟ ⎜ y3 ⎟ ⎜ y4 ⎝ ⎠ ORIGIN := 1 Produsul scalar al celor doi vectori este definit prin formula x⋅ y → x1⋅ y1 + x2⋅ y2 + x3⋅ y3 + x4⋅ y4 Pentru a calcula produsul scalar al celor doi vectori in Mathcad se da comanda obisnuita de inmultire de la tastatura: SHIFT + *. 1 din 4 .

Daca pozitia marcata este completata cu o matrice patratica se calculeaza determiantul acesteia. De exemplu 1 −2 7 ⎞ ⎛ ⎜ A := ⎜ 5 −3 1 ⎟ ⎜0 6 9 ⎝ ⎠ A = 267 este valoarea determinantului matricei A ⎛ 2 ⎞ ⎜ w := ⎜ 4 ⎟ ⎜ 5 ⎝ ⎠ w =5 este valoarea normei euclidiane a vectorului x Pentru numere reale sau complexe cu acelasi operator se calculeaza modulul. 2 din 4 . notat x× y care are componentele ⎛ x2⋅ y3 − x3⋅ y2 ⎞ ⎜ x × y → ⎜ x3⋅ y1 − x1⋅ y3 ⎟ ⎜ x ⋅y − x ⋅y ⎝ 1 2 2 1⎠ Pentru calculul produsului vectorial Mathcad are un operator specific × al carui buton se afla pe bara Matrix. dupa cum se poate vedea mai jos: a := −21. 2.345 a = 21. 1. Daca pozitia marcata se completaeza cu un numar real sau complex atunci se va calcula modulul acelui numar.Nicolae Danet UTILIZAREA CALCULATOARELOR Introducere in Mathcad Observatie.mcd / Pag. Dati vectorii din R 3 ⎛ x1 ⎞ ⎜ x := ⎜ x2 ⎟ ⎜x ⎝ 3⎠ ⎛ y1 ⎞ ⎜ y := ⎜ y2 ⎟ ⎜y ⎝ 3⎠ produsul lor vectorial este un vector din R 3.345 z := 4 − 3⋅ i z =5 Produsul vectorial se poate calcula numai pentru vectorii din R3. Rezultatul este tot un vector din R 3. 3. AL_013_Produse_de_vectori. Acest operator se poate introduce si de la tastatura tastand Ctrl+8. Daca in pozitia marcata se scrie numele unui vector atunci se calculeaza norma euclidiana a acestuia.

3) Aria paralelogramului si aria triunghiului determinat de vectorii a si b. θ = 12. 4) Volumul paralelipipedului determinat de vectorii a.mcd / Pag. 2) Masura unghiului dintre vectrorii a si b. Se dau vectorii 1 ⎛ ⎜ ⎞ a := ⎜ 2 ⎟ ⎜3 ⎝ ⎠ 4 ⎛ ⎜ ⎞ b := ⎜ 5 ⎟ ⎜6 ⎝ ⎠ −1 ⎛ ⎜ ⎞ c := ⎜ 2 ⎟ ⎜ −5 ⎝ ⎠ Calculati: 1) Produsul scalar si produsul vectorial dintre vectorii a si b.933 deg Observatie. deci ATab := a× b 2 ATab = 3. 1) Produsul scalar a⋅ b = 32 −3 ⎛ ⎜ ⎞ a× b = ⎜ 6 ⎟ ⎜ −3 ⎝ ⎠ a⋅ b a ⋅ b cosab = 0.b si c. Deci APab := a × b APab = 7.674 4) Volumul paralelipiledului determinat de vectorii a.975 2) Produsul vectorial 3) Cosinusul unghiului dintre vectorii a si b cosab := Masura unghiului dintre vectorii a si b θ := acos ( cosab) θ = 0. 3 din 4 . se da click pe rezultatul obtinut si in locul marcat care apare in partea dreapta a rezultatului se completeaza noua unitate de masura deg (degree = gradul hexazecimal). Pentru transformarea in grade sexazecimale se foloseste posibilitatea Mathcad-ului de a face transformari de unitati de masura.226 Masura unghiului θ se determina implicit in radiani. Vabc := a⋅ ( b × c) Vabc = 30 AL_013_Produse_de_vectori.348 Aria triunghiului determinat de vectorii a si b este jumatate din aria paralelogramului.Nicolae Danet UTILIZAREA CALCULATOARELOR Introducere in Mathcad Exemplul 1. 3) Aria paralelogramului determinat de vectorii a si b este egala cu norma produsului vectorial dintre cei doi vectori. Pentru transformarea partii fractionare a numarului de grade in minute si secunde a se vedea fisierul consacrat special acestui subiect. In acest scop. b si c este egal cu valoarea absoluta a produsului mixt dintre cei trei vectori. Solutie.

fie vectorii 1 − 2⋅ i ⎞ ⎛ ⎜ u := ⎜ 3 ⎟ ⎜ 2+i ⎝ ⎠ Atunci produsul scalar este u⋅ v = 2 − 11i ⎯ ⎯ ⎯ u1⋅ v1 + u2⋅ v2 + u3⋅ v3 = 2 − 11i Produsul scalar complex este anticomutativ.359 ⎯ ⎯ ⎯ u1⋅ u1 + u2⋅ u2 + u3⋅ u3 = 4. v⋅ u = 2 + 11i ⎯ ⎯ ⎯ v1⋅ u1 + v2⋅ u2 + v3⋅ u3 = 2 + 11i Norma vectorului u are valoarea u = 4. Aceasta inseamna ca daca in produsul scalar se se schimba ordinea factorilor atunci se obtine numarul complex conjugat.mcd / Pag. 4 din 4 .Nicolae Danet UTILIZAREA CALCULATOARELOR Introducere in Mathcad Cazul vectorilor cu componente complexe Daca vectorii u si v au componente complexe ⎛ u1 ⎞ ⎜ u = ⎜ u2 ⎟ ⎜u ⎝ 3⎠ atunci produsul scalar este definit prin formula ⎛ v1 ⎞ ⎜ v = ⎜ v2 ⎟ ⎜v ⎝ 3⎠ ⎯ ⎯ ⎯ u⋅ v = u1⋅ v1 + u2⋅ v2 + u3⋅ v3 iar norma este data de relatia u = De exemplu.359 ORIGIN ≡ 1 i ⎞ ⎛ ⎜ v := ⎜ 2 + 3⋅ i ⎟ ⎜ −1 ⎝ ⎠ u⋅ u AL_013_Produse_de_vectori.

... a2 ... an . 2 ... 1 ⎜ ⎜ a2 . 2⋅ x2 + .. 1⋅ x1 + a1 ......... ⎟ ⎜ ... 1 ⎜ a2 .. ⎟ ⎜ . n⋅ xn = b1 a2 ... n ⎟ ⎜ x2 ⎟ ⎜ b2 ⎟ ⋅ = . + a1 . 2 .. unde A este o matrice patratica nesingulara se poate face in Mathcad folosind functia lsolve(A........... 2 .. n ⎞ a2 .... .ALGEBRA LINIARA CU MATHCAD Rezolvarea sistemelor liniare Forma matriceala a unui sistem liniar Fie sistemul de n ecuatii liniare cu n necunoscute a1 .. ⎜ ⎝ an .b) AL_020_Sisteme_liniare_patratice... + a2 .. a1 . ... 1 A := ⎜ ⎜ .. ⎜ ⎝ an .... a1 ... an .....Nicolae Danet UTILIZAREA CALCULATOARELOR Introducere in Mathcad Nicolae Danet . n ⎞ ⎛ x1 ⎞ unde • A este matricea sistemului... ⎟ ⎜ ⎜ an ..mcd / Pag... ⎟ ⎜ ⎝ bn ⎠ Rezolvarea sistemelor liniare nesingulare 1. 2⋅ x2 + . n ⎠ ⎝ xn ⎠ ⎝ bn ⎠ A⋅ x = b a1 .... 1 a1 ....... Utilizarea functiei lsolve Determinarea solutiei unui sistem de n ecuatii liniare cu n necunoscute Ax = b. ... an .. 1⋅ x1 + an .. 2 ... 2 ..... n ⎠ ⎛ x1 ⎞ ⎜ x2 x := ⎜ ⎟ ⎜ ... a2 .... n ⎟ .... n⋅ xn = b2 . ⎛ a1 . .. 1 sau ⎛ b1 ⎞ ⎜ ⎜ a2 .. ⎟ ⎜ ⎝ xn ⎠ ⎛ b1 ⎞ ⎜ b2 b := ⎜ ⎟ ⎜ ...... ⎟ an .. 1⋅ x1 + a2 ... + an ............. 1 din 4 ..... 2 .. • b este vectorul termenilor liberi... 1 ⎜ .. 2⋅ x2 + . • x este vectorul necunoscutelor...... n⋅ xn = bn Pentru rezolvarea sistemului in Mathcad acesta trebuie scris sub forma matriceala ⎛ a1 ...

Nicolae Danet UTILIZAREA CALCULATOARELOR Introducere in Mathcad Exemplul 1.000000000000000 ⎞ ⎛ ⎜ A ⋅ x − b = ⎜ 0. Fie sistemul de ecuatii liniare 5⋅ x1 + 3⋅ x2 − 6⋅ x3 = 15 −2⋅ x1 + 8⋅ x2 + 7⋅ x3 = 17 4⋅ x1 − x2 + 9 x3 = 19 Pentru rezolarea sa scriem matricea sistemului A si vectorul termenilor liberi b. Fie sistemul de ecuatii liniare 5⋅ x1 + 3⋅ x2 − 6⋅ x3 = 15 −2⋅ x1 + 8⋅ x2 + 7⋅ x3 = 17 4⋅ x1 − x2 + 9 x3 = 19 Pentru rezolarea sa scriem matricea sistemului A si vectorul termenilor liberi b. 2 din 4 . A = 713 Deoarece determinantul matricei A este nenul.mcd / Pag. Se defineste solutia: x := lsolve ( A .000000000000000 ⎟ ⎜ 0. atunci exista matricea inversa A-1 si solutia sistemului este data de formula x= A −1 ⋅b Exemplul 2. 5 3 −6 ⎞ ⎛ ⎜ A := ⎜ −2 8 7 ⎟ ⎜ 4 −1 9 ⎝ ⎠ 15 ⎛ ⎜ ⎞ b := ⎜ 17 ⎟ ⎜ 19 ⎝ ⎠ Calculam determinantul matricei A pentru a vedea daca matricea este nesingulara. Calcul numeric Daca matricea A este nesingulara. AL_020_Sisteme_liniare_patratice. b) 3 ⎛ ⎜ ⎞ x = ⎜2 ⎟ ⎜1 ⎝ ⎠ 0. Utilizarea matricei inverse.000000000000000 ⎝ ⎠ Se calculeaza solutia: Verificarea solutiei: 2. sistemul are solutie unica.

3.Nicolae Danet UTILIZAREA CALCULATOARELOR Introducere in Mathcad 5 3 −6 ⎞ ⎛ ⎜ A := ⎜ −2 8 7 ⎟ ⎜ 4 −1 9 ⎝ ⎠ 15 ⎛ ⎜ ⎞ b := ⎜ 17 ⎟ ⎜ 19 ⎝ ⎠ Calculam determinantul matricei A pentru a vedea daca matricea este inversabila. 5 3 −6 ⎞ ⎛ ⎜ A := ⎜ −2 8 7 ⎟ ⎜ 4 −1 9 ⎝ ⎠ ⎛α ⎞ ⎜ b := ⎜ β ⎟ ⎜γ ⎝ ⎠ AL_020_Sisteme_liniare_patratice.000 ⎝ ⎠ Observatii. • Deoarece in calculul matricei inverse se fac mai multe erorii de rotujire decat cele care se fac i metoda de rezolvare folosita de functia lsolve. Utilizarea matricei inverse. Fie sistemul de ecuatii liniare in care termenii liberi sunt variabile reale si nu numer 5⋅ x1 + 3⋅ x2 − 6⋅ x3 = α −2⋅ x1 + 8⋅ x2 + 7⋅ x3 = β 4⋅ x1 − x2 + 9 x3 = γ Pentru rezolvare se procedeaza ca mai sus. A = 713 Deoarece determinantul matricei A este nenul. matricea A este inversabila si solutia sistemului este data de formula x := A Deci 3 ⎛ ⎜ ⎞ x = ⎜2 ⎟ ⎜1 ⎝ ⎠ Verificare −1 ⋅b ⎛ 1. dar in locul comenzii de calcul numeric se da comanda de calcul simbolic. se recomanda ca sistemele liniare sa fie rezolva cu lsolve si nu prin inversarea maticei.553 × 10− 15 ⎟ ⎜ 0. Calcul simbolic Exemplul 3. 3 din 4 .mcd / Pag. • 10-15 inseamna "practic zero" sau "zero Mathcad".776 × 10− 15 ⎞ ⎜ A ⋅ x − b = ⎜ 3.

A = 713 Deoarece determinantul matricei A este nenul. ) ⎛ 79 ⋅ α − 21 ⋅ β + 3 ⋅ γ ⎞ ⎜ 713 713 31 ⎟ ⎜ 2 3 1 ⎜ ⋅α + ⋅β − ⋅γ ⎟ s→ ⎟ ⎜ 31 31 31 ⎟ ⎜ −30 17 2 ⎜ ⋅α + ⋅β + ⋅γ 713 31 ⎠ ⎝ 713 Verificarea solutiei. matricea A este inversabila si solutia sistemului este data de formula s := A −1 ⋅b Pentru determinarea solutiei se da comanda de calcul simbolic (CRTL + . AL_020_Sisteme_liniare_patratice. Deoarece procesorul numeric si cel simbolic al Mathcad-ului folosesc methode diferite de calcul se recomanda ca in acelasi document Mathcad sa nu se amestece cele doua tipuri de calcul. 4 din 4 .mcd / Pag.Nicolae Danet UTILIZAREA CALCULATOARELOR Introducere in Mathcad Calculam determinantul matricei A pentru a vedea daca matricea este inversabila. 0 ⎛ ⎜ ⎞ A⋅ s − b → ⎜ 0 ⎟ ⎜0 ⎝ ⎠ Observatie.

... n⋅ xn = 0 ....... 2 ... a2 .. 1⋅ x1 + an ... Daca determinantul sistemului este nenul. 2⋅ x2 + ......... ... Daca determinatul sistemului este nul.. + a2 .... Determinarea solutiilor diferite de solutia banala se poate face in Mathcad folosind blocul Given si dand pentru functia Find comanda de calcul simbolic. n⋅ xn = 0 a2 .......... scris matricea........ n ⎞ ⎛ x1 ⎞ admite intotdeauna solutia nula x = 0. ⎛ a1 . Exemplul 1 Fie sistemul liniar si omogen x + 2y − 3z = 0 2x + 6y − 11z = 0 x − 2y + 7z = 0 1 2 −3 ⎞ ⎛ ⎜ A := ⎜ 2 6 −11 ⎟ ⎜ 1 −2 7 ⎝ ⎠ A =0 Matricea sistemului este Calculam determinntul ei AL_021_Sisteme_liniare_patratice_omogene.... + a1 .. sigura solutie a sistemului este solutia nula. a1 . n ⎟ ⎜ x2 ⎟ ⎜ 0 ⎟ ⋅ = .. an . 2 .mcd / Pag..... n⋅ xn = 0 sau....Nicolae Danet UTILIZAREA CALCULATOARELOR Introducere in Mathcad Nicolae Danet ... 1⋅ x1 + a2 ....... 1⋅ x1 + a1 .. 1 ⎜ ⎜ a2 . ⎜ ⎝ an . ⎟ ⎜ .... n ⎠ ⎝ xn ⎠ ⎝ 0 ⎠ A⋅ x = 0 a1 .... 1 ⎛0⎞ ⎜ ⎜ a2 . + an .. ⎟ ⎜ ...... an . ..... ⎟ ⎜ ⎜ an . 2⋅ x2 + .. Solutia admisa va depinde de un numar de parametrii egal cu diferenta dintre dimensiunea matricei sistemului si rangul ei...... 2 . 1 ⎜ ... 2⋅ x2 + .. sistemul admite si solutii diferite de solutia nula...ALGEBRA LINIARA CU MATHCAD Rezolvarea sistemelor liniare Rezolvarea unui sistem patratic liniar si omogen Orice sistem liniar si omogen de n ecuatii cu n necunoscute a1 . 1 din 3 ...

y . Given x + 2⋅ y − 3⋅ z = 0 2⋅ x + 6⋅ y − 11⋅ z = 0 x − 2⋅ y + 7⋅ z = 0 s := Find ( x . solutia sistemului depinde de un parametru real.mcd / Pag. y = 0. z) ⎛ −2⋅ z ⎞ ⎜ 5 s → ⎜ ⋅z ⎟ ⎜2 ⎟ ⎜ z ⎝ ⎠ Solutia sistemului. determinantul ei este egal cu zero) sistemul admite si solutii diferite de solutia nula: x = 0. Solutia se determina folosind blocul given Given si dand comanda Find in mod simbolic. z = 0. care depinde de parametrul real z.e.. este x = −2⋅ z 0 ⎛ ⎜ ⎞ A⋅ s → ⎜ 0 ⎟ ⎜0 ⎝ ⎠ y= 5 ⋅z 2 z= z Verificare Exemplul 2 In acest exemplu dorim sa rezolvam sistemul liniar si omogen x+y−z= 0 2⋅ x + 2⋅ y − 2⋅ z = 0 3⋅ x + 3⋅ y − 3⋅ z = 0 1 1 −1 ⎞ ⎛ ⎜ A := ⎜ 2 2 −2 ⎟ ⎜ 3 3 −3 ⎝ ⎠ Matricea sistemului are determinantul nul A =0 AL_021_Sisteme_liniare_patratice_omogene.Nicolae Danet UTILIZAREA CALCULATOARELOR Introducere in Mathcad Deoarece matricea este singulara (i. 2 din 3 . Pentru a vedea numarul de parametri de care depinde solutia se calculeaza rangul matricei A rank ( A ) = 2 si se scade din dimensiunea matricei nr_par := cols ( A) − rank ( A) nr_par = 1 In concluzie.

y si z atunci cand se rezolva ecuatiile numeric. z) −y + z ⎞ ⎛ ⎜ sol → ⎜ y ⎟ ⎜ z ⎝ ⎠ Solutia depinde de doi parametri reali y si z. ceea ce aici nu este cazul deoarece rezolvarea se face simbolic. y . AL_021_Sisteme_liniare_patratice_omogene. 0 ⎛ ⎜ ⎞ A⋅ sol → ⎜ 0 ⎟ ⎜0 ⎝ ⎠ Verificare Observatie.Nicolae Danet UTILIZAREA CALCULATOARELOR Introducere in Mathcad Numarul de parametri de care va depinde solutia nenula a sistemului este nr_par := cols ( A) − rank ( A) nr_par = 2 Determinarea solutie se face folosind Given si Find simbolic Given x+y−z= 0 2⋅ x + 2⋅ y − 2⋅ z = 0 3⋅ x + 3⋅ y − 3⋅ z = 0 sol := Find ( x .mcd / Pag. 3 din 3 . x fiind egal cu -y+x. Folosirea blocului Given impune darea unor valori initiale variabilele x.

numarul de grade din mausura unghiului in grade. mmin_int := trunc ( mmin) mmin_int = 17 mmin = 17. Notatii folosite: mung . mmin := ( mdeg − mdeg_int) ⋅ 60 Se trunchiaza numarul de minute la partea intreaga. minute si secunde mmin . De multe ori avem nevoie de a exprima acest masura in grade.747 AL_0131_Trasformare_rad_deg.296 Se trunchiaza numarul de grade la partea intreaga.296 deg b) Se scrie firmula de transformare din radiani in grade sexazecimale mrad := 1 mdeg := mrad⋅ 180 π mdeg = 57. minute si secunde Fie dat un unghi a carei masura este mung := 1rad Transformarea in grade se poate face prin doua metode: a) folosind facilitatile pe care le ofera Mathcad pentru transformarea unitatilor de masura. minute si secunde sexazecimale. scriind formula de calcul pentru transformare. mdeg_int := trunc ( mdeg) mdeg_int = 57 In continuare partea fractionara a numarului de grade este transformata in minute.masura unghiului (cand unitatea de masura este specificata dupa masura unghiului) mrad . minute si secunde msec . b) direct.numarul de minute din masura unghiului in grade.ALGEBRA LINIARA CU MATHCAD Calcul matriceal Trasformarea masurii unui unghi din radiani in grade sexazecimale In Mathcad masura unui unghi se obtine in radiani.Nicolae Danet UTILIZAREA CALCULATOARELOR Introducere in Mathcad Nicolae Danet . In continuare vom arata cum se poate face aceasta transformare si transformarea inversa. a) Pentru a utiliza prima metoda se da click pe rezultatul obtinut si in locul marcat care apare in partea dreapta a rezultatului se completeaza noua unitate de masura deg (degree = gradul sexazecimal).masura unghiului in radiani mdeg .mcd / Pag. 1 din 2 .numarul secundelor din masura unghiului in grade. mung = 57.

283 mdeg_total := mdeg + msecdeg + mmindeg Se face apoi transformarea din grade in radiani.5) sau prin adaos (daca partea fractionara este mai mare sau egala cu 0. unghi de mrad = 1 mdeg_int = 57 mmin_int = 17 msec_int = 45 are grade minute secunde msec_int = 45 Transformarea masurii unui unghi din grade sexazecimale in radiani Fie un unghi care are mdeg := 57 mmin := 17 msec := 45 grade minute sec Petru a transforma masura unghiului in radiani se transforma mai intai totul in grade msecdeg := msec 60⋅ 60 mmin 60 msecdeg = 0. Valoarea obtinuta nu este exact un radian deoarece in calculele de mai sus numarul de secunde a fost aproximat prin adaos. 2 din 2 . msec_int := round ( msec) In concluzie.mcd / Pag. partea fractionara a numarului de minute este trasformata in secunde msec := ( mmin − mmin_int) ⋅ 60 msec = 44.013 mmindeg := mmindeg = 0. mrad := mdeg_total⋅ π 180 mdeg_total = 57.5).00000093934058 Observatie.806 Se rotunjeste numarul de secunde la un numar intreg prin lipsa (daca partea fractionara este strict m mica decat 0.Nicolae Danet UTILIZAREA CALCULATOARELOR Introducere in Mathcad In final. AL_0131_Trasformare_rad_deg.296 mrad = 1.

Sign up to vote on this title
UsefulNot useful