Sunteți pe pagina 1din 39

Oscilatii si unde

Oscilatorul armonic
Paralela intre oscilatiile mecanice si electromagnetice
Unde electromagnetice
Ecuatia de propagare a undei plane
Principiul lui Huygens
Reflexia undelor
Refractia undelor. Indicele de refractie
Refexia totala
Formula trigonometrica a lui Euler
Compunerea oscilatiilor paralele
Unde stationare
Interferenta undelor
Principiul Huygens-Fresnel
Difractia undelor
Cuantificarea undelor

Oscilatorul armonic
Oscilatia armonica este
proiectia miscarii circulare
uniforme a unui punct pe una din axe t A t y e sin ) ( =
A : amplitudinea
T
t
e
2
= : pulsatia
(viteza
unghiulara)
T : perioada
T
1
= v
: frecventa
t A
dt
t dy
e e cos
) (
= = v : viteza
) ( sin
) ( ) (
2 2
2
2
t y t A
dt
t y d
dt
t dv
e e e = = =
= a : acceleratia
y
t
=A
ky y m ma F = = =
2
e
Pentru oscilatorul armonic
forta este proportionala cu elongatia
Ecuatia oscilatorului armonic

0 ) (
) (
2
2
2
= + t y
dt
t y d
e
2
e m k =
Paralela intre oscilatiile mecanice si cele electromagnetice
Oscilatii mecanice ale unei mase prinse de un resort elastic:
energia potentiala a resortului se transforma in
energia cinetica a masei m
Oscilatii electromagnetice ale unui circuit LC:
energia electrica a condensatorului
se transforma in energia magnetica a bobinei
Oscilatii mecanice Oscilatii electromagnetice
m: masa oscilatorului L: impedanta bobinei
k: constanta elastica a arcului
C
1
: inversa capacitatii condensatorului
x: elongatia arcului q: sarcina electrica a condensatorului
kx F = : forta elastica a arcului
C
q
u =
: tensiunea electrica a condens.
dt
dx
v = : viteza masei
dt
di
i = : intensitatea electrica in bobina
mv p = : impulsul masei Li = u : fluxul magnetic al bobinei
dr
dv
m
dt
dp
F = =
: forta de inertie
dt
di
L
dt
d
u =
u
= : tensiunea indusa
2
2
kx
: energia potentiala a arcului
C
q
2
2
: energia electrica a condensat.
2
2
mv
: energia cinetica a masei
2
2
Li
: energia magnetica a bobinei
Conservarea energiei
2
2
kx
2
2
mv
+
=const
C
q
2
2
2
2
Li
+
Pulsatia proprie
m
k
r
= e
LC
r
1
= e
2
) cos (sin
2
2 2
2 2 2
2
A m
t t A
m e
e e
e
= + =
Unde electromagnetice
inductia electromagnetica: variatia campului magnetic produce camp electric
inductia magnetoelectrica: variatia campului electric produce camp magnetic
Producerea reciproca de campuri se propaga sub forma de
unde electromagnetice polarizate in plane perpendiculare
cT =
defineste lungimea de unda,
sau distanta intre doua maxime susccesive
James Maxwell a dedus teoretic in 1865 faptul ca:
undele electrice sunt in faza si polarizate perpendicular
pe cele magnetice, propagandu-se in vid cu viteza constanta:
~ =
0 0
1
c
c
3. 10
8
m/s
James Clark Maxwell
Fizician si matematician
scotian (1831-1879)
Heinrich Rudolf Hertz
Fizician german (1857-1894)
Undele electromagnetice au fost
detectate de Heinrich Hertz in 1886
Ecuatia de propagare a undei plane
Presupunem ca in origine x=0 mediul oscileaza dupa o lege armonica:
) sin( ) , 0 ( t A t y e =
Oscilatia se propaga cu viteza c in punctul x
Punctul x incepe sa oscileze dupa timpul
c
x
t =
1
deci valoarea amplitudinii y(x,t)
va fi egala cu cea din origine la momentul
c
x
t t = '
x
y(0,t-x/c) y(x,t)
0
Ecuatia de propagare a undei plane este:
)] ( 2 sin[ ) sin(
)] ( sin[ ) , 0 ( ) , (

v t e
e
x
t A kx t A
c
x
t A
c
x
t y t x y
= =
= =
unde:
T
t
e
2
=
T
1
= v
: pulsatia

t t e 2 2
= = =
Tc c
k
: frecventa
: numar de unda
)] ( 2 sin[ )] ( sin[

v t e
r
t
r
A
c
r
t
r
A
y = =
Ecuatia de propagare a undei sferice este:
Spectrul undelor electromagnetice
raze : fizica nucleara
raze X : fizica atomica si moleculara
raze ultraviolet, vizibile si infrarosii: optica
microunde: electronica
unde radio: radio electronica
Principiul lui Huygens
Orice punct al mediului, pana la care a ajuns frontul de unda,
poate fi considerat ca o noua sursa de oscilatie,
astfel incat propagarea sa se continue mai departe in toate directiile
Christiaan Huygens (1629-1695)
Fizician olandez
Explicatia fenomenului de refractie
din cartea sa
Exemple de aplicare pentru principiului lui Huygens
Refractia este schimbarea
directiei de propagare
a undelor la trecerea
in alt mediu
Difractia este schimbarea
directiei de propagare
a undelor la trecerea
printr-o fanta
Reflexia = schimbarea directiei de propagare a undelor in acelasi mediu
la contactul cu alt mediu
Refractia = schimbarea directiei de propagare a undelor
prin trecerea in alt mediu
Legea reflexiei
'
1 1
0 0 =
Legea refractiei
1
2
21
2
1
2
1
2
1
2
1
sin
sin
n
n
n
v
v
t v
t v
r
r
= = = = =
0
0
n
21
= indicele de refractie
al mediului 2 fata de mediul 1
Legea lui Snellius
2 2 1 1
sin sin 0 0 n n =
n
1
n
2

1
Reflexia totala
Daca o unda se refracta intr-un mediu cu indice de refractie mai mic
pentru un unghi limita dispare unda refractata,
producandu-se reflexia totala
21
1
2
2 2 1
sin
2
sin sin n
n
n
n n n
c c
= = = = 0
t
0
n
2
n
1
Formula trigonometrica a lui Euler
1 = i


-
sin
-sin
cos


cos ) cos(
sin ) sin(
=
=
Formule pentru suma unghiurilor
) sin cos cos (sin sin sin cos cos
) sin )(cos sin (cos ) sin( ) cos(
) (
| o | o | o | o
| | o o | o | o
| o | o
+ + =
+ + = + + +
=
+
i
i i i
e e e
i i i
| o | o | o
| o | o | o
sin cos cos sin ) sin(
sin sin cos cos ) cos(
+ = +
= +
| o | o | o
| o | o | o
sin cos cos sin ) sin(
sin sin cos cos ) cos(
=
+ =
| o
| o
=
= +
2
2

|

o

=
+
=

2
cos
2
sin 2 sin sin
2
cos
2
cos 2 cos cos
+
= +
+
= +
Formule pentru sume de
functii trigonometrice

Compunerea oscilatiilor paralele de acceasi frecventa


) sin( ) (
) sin( ) (
2 2 2
1 1 1
e
e
+ =
+ =
t A t y
t A t y
) sin( ) sin( ) sin( ) ( ) ( ) (
2 2 1 1 2 1
e e e + + + + = + = t A t A t A t y t y t ysin sin sin
cos cos cos
2 2 1 1
2 2 1 1
A A A
A A A
= +
= +
2 1 1
2 2 1 1
2 1 2 1
2
2
2
1
2
cos cos
sin sin
cos
sin
) cos( 2


A A
A A
tg
A A A A A
+
+
= =
+ + =
t A t A
t A A t A A
e e
e e
cos sin sin cos
cos ) sin sin ( sin ) cos cos (
2 2 1 1 2 2 1 1
+
= + + +
y
1

x
y
2

1

A
1

A
2

A
Interferenta undelor
este compunerea a doua unde coerente
Coerenta: doua oscilatii sunt coerente daca defazajul
intre ele ramane constant in timp
Formarea franjelor de interferenta
care provin de la doua fante lineare de largime neglijabila
r
2

r
1

r
) sin( ) sin( ) sin( ) (
2 2 1 1
e e e + = + = t A kr t A kr t A t y
) ( cos 2
2 1 2 1
2
2
2
1
2
r r k A A A A A + + =
Conditia de maxim: defazajul
este numar par de semiunde
Conditia de minim: defazajul
este numar impar de semiunde
2 1
2 1
2 1
2 1
2 1
2
2
2
) ( 2
) (
1 ) ( cos
A A A
n r r
n
r r
r r k
r r k
+ =
=
=

=
+ =

t
2 1
2 1
2 1
2 1
2 1
2
) 1 2 (
) 1 2 (
) ( 2
) (
1 ) ( cos
A A A
n r r
n
r r
r r k
r r k
=
+ =
+ =

=
=

t
Undele stationare
sunt un caz particular de interferenta a doua unde
de amplitudini egale care se propaga in sensuri contrare,
adica unda directa si cea reflectata
Unda reflectata pierde o semiunda (/2) la reflexia de perete
Consideram distanta intre pereti egala cu d
x
1
x
x
2
=x
1
+2x
In punctul aflat la distanta x de peretele din dreapta oscilatiile se compun
)
2
sin( )
2
cos( 2 ) sin( ) sin( ) , (
2 1 2 1
2 1
x x
k t
x x
k A kx t A kx t A t x y
+
+

= + = e e e
2
2
2 1

+ = x x x
d x x 2
2 1
= +
Conditia de maxim: defazajul este
numar impar de sferturi de unda
Conditia de minim: defazajul este
numar par de sferturi de unda
4
) 1 2 (
) 2 / 2 (
2
1 )
2
( cos
2 1
2 1

t
=
=
+
=

n x
n
x x x
k
x x
k
4
2
2
) 1 2 (
) 2 / 2 (
2
0 )
2
( cos
2 1
2 1

t
n x
n
x x x
k
x x
k
=
+ =
+
=

Se formeaza un sistem de maxime (ventre) si minime (noduri) stationare


Sunt posibile armonice de ordinul n=0,1,2,3,...
Principiul Huygens-Fresnel
este principiul Huygens completat cu
principiul interferentei undelor
provenite de la toate sursele punctuale
Joseph von Fraunhofer (1787-1826)
Fizician german

Augustin Jean Fresnel (1788-1827)
Fizician francez

Difractia undelor
este un caz particular de interferenta a undelor
care provin de la o fanta (sau mai multe) de dimensiune finita intr-un ecran
Difractia de tip Fraunhofer
provine de la o fanta (sau mai multe) de dimensiune finita
In punctul central A oscilatiile se compun avand acceeasi faza.
Acesta este maximul central de interferenta avand amplitudinea maxima.
In punctul intermediar B avand amplitudinea mai mica defazajul este
iar defazajul oscilatiei in ecuatia de unda

to

2
=
f
x
d d d ~ ~ = 0 0 o sin
B
A
f


d
C
x
) sin( e = t A y
este:
In punctul C amplitudinea rezultanta se anuleaza
(minim de interferenta) si faza este in cazul general multiplu par de
o t

to
n
d
f
x n n = = = = 2
2
deci diferenta de drum este un numar intreg de lungimi de unda.
In punctul urmator de maxim, constand din compunerea oscilatiilor
date de traiectoria C+B faza este in cazul general multiplu impar de
2
) 1 2 (
2
) 1 2 ( ) 1 2 (
2
o t

to
+ = + = + = = n
d
f
x n n
deci diferenta de drum este un numar impar de semilungimi de unda.
B
=0
=2
A
=
C
Intensitatea undelor I=|A()|
2
Difractia pe o fanta patrata
Reteaua de difractie este un sistem de fante paralele
aflate la distanta d=N/L
Reteaua de difractie prin reflectie se face prin
efectuarea unor zgarieturi la distante egale d=N/L,
respectiv numarul de striatii pe lungimea retelei
d
Maximele se obtin, ca si in
cazul interferentei de la
doua fante, pentru
o diferenta de drum:
Minimele se obtin pentru
o diferenta de drum:
o o n d = = sin
2
) 1 2 ( sin

o o + = = n d
Optica geometrica: propagarea dupa raze
Fenomenul difractiei poate fi neglijat
atunci cand lungimea de unda este
mult mai mica decat largimea fantei:
<< d, deci 0
Figura de difractie de la o retea de reflexie
Difractia de tip Fresnel
provine de la o fanta de dimensiune semifinita
Cuantificarea undelor
Optica ondulatorie, ~d
Optica geometrica, <<d
(propagarea pe raze)
Mecanica cuantica
Mecanica clasica
(propagare pe traiectorii)
Impulsul: p=k
Energia: E=
Numarul de unda: k=2/
Pulsatia: =2/T
Constanta redusa a lui Plank
=h/210
-33
J.s
are dimensiunea actiunii:
[h]=p.r (impuls.spatiu)
=E.t (energie.timp)
Unda de probabilitate:
patratul amplitudinii undei A
2
are semnificatie de
probabilitate de a gasi particula in urma masuratorii
Difractia particulelor
este data de difractia undei de probabilitate
Principiul echivalentei (Louis de Broglie)
Principiul statistic (Max Born)