Sunteți pe pagina 1din 11

Prof.

Vasilov Felicia Colegiul Tehnic Carmen Sylva Baia Mare , Maramures

Atomul este cea mai mic particul care mai pstreaz proprietile chimice ale unui element chimic. Atomos=ceea ce nu poate fi divizat.

Nucleu compus din nucleoni: protoni p


neutronin nveli electronic electroni e

format din: nucleu i nveli electronic

Dimensiunea atomului 10-10 m. Dimensiunea nucleului10-15 m. Simbolul atomului AXZ A= numar de mas, egal cu numrul de nucleoni. Z = numrul atomic, reprezint numrul protonilor din nucleu= numrul electronilor din nveliul electronic.

Modelul sferic al atomului Modelul atomic Thomson 1904 Modelul atomic Rutherford 1911 Modelul atomic Bohr 1913 Modelul atomic Bohr-Sommerfeld 1915 Modelul ondulatoriu staionar al atomului 1926

Particul din nucleu. Simbol p Sarcina electric egal cu IeI. Masa mp= 1 u; 1836 x me.
Numrul de protoni = Z . Sarcina tuturor protonilor din nucleu( atom) = Z x IeI. Masa tuturor protonilor din nucleu( atom) =Z x mp. Numrul de protoni = numrul de electroni.

Particul din nucleu. Simboln Sarcina electric = o. Masa mn= 1u ; 1839 x me.

Numrul de neutroni = A-Z . Masa tuturor neutronilor din nucleu( atom) = (A-Z)x mn.

Particul din invelisul electronic. Simbole Sarcina electric egal cu e. Masa : me . Numrul de electroni = Z . Sarcina tuturor electronilor din nucleu (atom) = Z x e. Masa tuturor electronilor din nveliul electronic ( atom) =Z x me. Sarcina nveliului electronic = cu sarcina nucleului, rezultnd un atom neutru din punct de vedere electric.

Atomii cu acelai numr de protoni, dar numr diferit de neutroni se numesc izotopi. Ex. : izotopi de hidrogen: protiu 1H (1 protoni i 0 neutroni), deuteriu 2H (1 proton i 1 neutron) i tritiu 3H (1 protoni i 2 neutroni) radioactiv.
Izobarii au cu acelai numr de mas, dar cu numr atomic diferit . Ex.: Mg , Al .

Bosonii= particule for

Gravitonul

Bosonul Higgs

Fotonul Bosonii slabi. Fora slab

Gluonul. Fora tare

Fermionii= particule cu mas


QUARCURI Up Down Charm Strange Up Bottom Electronul Neutrinul electronic Miuonul Neutrinul Miuonic Tauonul Neutrinul Tauonic

LEPTONI

u= 1,66 10-27Kg me= 9,109 10-31 kg mp= 1.672 10-27 kg mn = 1.674 10-27 kg e= 1.602 10-19 C