Sunteți pe pagina 1din 13

Tabele pentru Rezistenta Materialelor

TABELE PENTRU
REZISTENTA
MATERIALELOR

Tabele pentru Rezistenta Materialelor

UNITATI DE MASURA
Tabela 1
MARIMI
MECANICE
Forte,
Incarcari concentrate
Momente
incovoietoare

Incarcari
distribuite

Presiune, Tensiune,
Efort unitar
Lucru mecanic, Energie

UNITATI DE MASURA NOI (S.I.)


SI CORESPONDENTA IN
SISTEMUL VECHI

S.I.

MKfS

1 daN
10 kN
1 daNcm
1 daNm
10 kNm
1 daN/m
10 kN/m

1 kgf
1 tf
1 kgfcm
1 kgfm
10 tfm
1 kgf/m
1 tf/m

1 daN/m
2
10 kN/m
2
1 daN/mm
2
1 daN/cm
2
10 kN/cm
1 daJ

OBSERVATII
daN decanewton
kN kilonewton

1 kgf/m
2
10 tf/m
2
1 kgf/mm
2
1 kgf/cm
2
10 tf/cm
1 kgfm

Pentru rezultate de laborator


Simboluri OL
Pentru calcule de eforturi unitare
daJ decajoule

OBSERVATII:
1. Conform STAS 737-68, unitatea de masura pentru forta in sistemul SI,
legala in Romania, este Newtonul (N)
2. In vederea simplificarii calculelor elementelor de constructii, se accepta
urmatoarele:
Se aproximeaza 1 kgf = 9,80665 N (aproximativ 10 N);
Se lucreaza de preferinta in decanewtoni (daN) pentru ca marimile
exprimate pana acum in sistemul MKfS in kgf sau kgf/cm2 sa ramana
cu aceleasi valori exprimate in daN sau daN/cm2 in sistemul SI.

Tabele pentru Rezistenta Materialelor

REZISTENTE ADMISIBILE PENTRU


ELEMENTE DE CONSTRUCTII DIN OL37,
dupa STAS 763-71, in daN/cm2 (modificat in 1976)

Tabela 2

SOLICITAREA

SIMBOL

Intindere, compresiune si incovoiere

GRUPAREA DE INCARCARI

II

sa

1600

1800

Forfecare

ta

950

1100

Presiune locala

sa

7000

8000

OBSERVATII:
Pentru gruparea III de incarcari, rezistenta admisibila se determina prin
multiplicarea cu 1,25 a rezistentei admisibile din gruparea I de
incarcari corespunzatoare solicitarii respective.

REZISTENTE ADMISIBILE PENTRU


LEMN DE BRAD IN CONSTRUCTII,
dupa STAS 856-71, in daN/cm2

Tabela 3

SOLICITAREA

SIMBOL

NATURA CONSTRUCTIEI
definitiva

provizorie

Incovoiere

sai

100

120

Intindere in lungul fibrelor

sat

70

85

Compresiune in lungul fibrelor

sac

100

120

Strivire in lungul fibrelor

sas

100

120

Compresiune normal pe fibre

sac

15

18

Strivire normal pe fibre la


imbinari cu pene
Forfecare in lungul fibrelor
provenind din inconvoiere

sas

25

30

tai

20

24

Forfecare la imbinari cu praguri

ta

10

12

Forfecare la pene prismatice,


in lungul fibrelor
Forfecare in plan
normal pe fibre

ta

10

12

ta

45

55
3

Tabele pentru Rezistenta Materialelor

IMBINARI NITUITE
1. REZISTENTE ADMISIBILE,

dupa STAS 763-71, in daN/cm2 (modificat in 1976)

Tabela 4
Coeficient in

Solicitarea

Simbol

Nituri din OL34

Elemente din OL34

Gruparea de incarcari
I
II
I
II

raport cu s a
a materialului

Forfecare

saf

0.8

1300

1500

Presiune pe gaura

s ag

2.0

3200

3600

2. PREVEDERI CONSTRUCTIVE
a. Diametrele niturilor in functie de grosimea tablelor de strans:
Tabela 5
Diametrul de calcul
al nitului d, in mm
Grosimea celei mai subtiri
piese din pachet t, in mm

10.5

14

pana la 5

17

20

23

26

29

5-9

7-11

10-14

13-19

peste 20

b. Distantele minime si maxime dintre nituri:

c. Recomandari:
La alegerea distantei intre nituri se tine seama de rolul imbinarii in
cadrul constructiei metalice respective.
La imbinarile de rezistenta niturile se aseaza cat mai strans la distante
minime, pentru a nu lungi zona de imbinare.
La imbinarile de solidarizare, cu caracter constructiv, se merge spre
distantele maxime, pentru a reduce numarul de nituri.

Tabele pentru Rezistenta Materialelor

IMBINARI SUDATE
1. REZISTENTE ADMISIBILE LA SUDURI IN
ELEMENTE DE CONSTRUCTII DIN OL37,
dupa STAS 763-71, in daN/cm2 (modificat in 1976)

Tabela 6
Tipul cordonului de sudura

Solicitarea

Simbol

Coeficient in
raport cu sa

Sudura in relief

Forfecare

tas

Compresiune
Intindere
(control obisnuit)

Sudura in adancime

Gruparea de incarcari

II

0,70

1100

1250

sas

1,00

1600

1800

sas

0,80

1300

1450

2. PREVEDERI CONSTRUCTIVE
Dimensiunile coordonatelor de sudura in relief:
- grosimea de calcul minima amin se alege in functie de grosimea maxima tmax a
piesei celei mai groase care se sudeaza, conform tabelei:
Tabela 7
tmax (mm) pana la 10
amin (mm)

11-12

21-30

31-50

- grosimea de calcul maxima nu poate depasi 0,7 din grosimea celei mai subtiri
dintre piesele de sudat, a0,7tmin. Fac exceptie sudurile de la muchia cornierelor
sau profilelor U, a caror grosime a poate fi pana la 0,85t.
- lungimea de calcul a cordonului de sudura in relief va fi cel putin 6a, dar nu
mai putin de 40mm.
- lungimea maxima nu va fi mai mare decat 60a.
- sudurile de rezistenta se executa cu grosimea maxima permisa (a=0,7t), pe
cand la sudurile de solidarizare se pot folosi grosimi apropiate de cele minime.

Tabele pentru Rezistenta Materialelor

OTEL ROTUND
(dupa STAS 333-71)

Tabela 8
Diametrul Aria sectiunii Masa teoretica Diametrul Aria sectiunii Masa teoretica

mm

cm

kg/m

mm

cm

kg/m

12
13
14
15
16
18
20
21
22
24
25
26
28
30
32
34
35
36
38
40
42
45
48
50
53

1.13
1.33
1.54
1.77
2.01
2.54
3.14
3.46
3.80
4.52
4.91
5.31
6.16
7.07
8.04
9.08
9.62
10.20
11.30
12.60
13.90
15.90
18.10
19.60
22.10

0.89
1.04
1.21
1.39
1.56
2.00
2.47
2.72
2.98
3.55
3.85
4.17
4.83
5.55
6.31
7.13
7.55
7.99
8.90
9.89
10.90
12.50
14.20
15.40
17.30

56
60
65
70
75
80
85
90
95
100
110
120
130
140
150
160
170
180
200
210
220
240
250
270
300

24.6
28.3
33.2
38.5
44.2
50.3
56.7
63.6
70.9
78.5
95.0
113
133
154
177
201
227
254
314
346
380
452
491
572
707

19.3
22.2
26.1
30.2
34.7
39.5
44.5
49.9
55.6
61.7
74.6
88.8
104
121
139
158
178
200
247
272
298
355
385
449
555

Tabele pentru Rezistenta Materialelor

Tabela 9
Dimensiuni

Denumirea

Aria

mm

Masa

Caracteristici geometrice fata de axele

z-z
Wz

sectiunii teoretica

A
cm2

G
kg/m

cm

8
10
12
14
16
18
20
22
24
26
28
30
32
36
40

80
100
120
140
160
180
200
220
240
260
280
300
320
360
400

42
50
58
66
74
82
90
98
106
113
119
125
131
143
155

5.9
6.8
7.7
8.6
9.5
10.4
11.3
12.2
13.1
14.1
15.2
16.2
17.3
19.5
21.6

3.9
4.5
5.1
5.7
6.3
6.9
7.5
8.1
8.7
9.4
10.1
10.8
11.5
13.0
14.4

7.6
10.6
14.2
18.3
22.8
27.9
33.5
39.6
46.1
53.4
61.1
69.1
77.8
97.1
118.0

6.0
8.3
11.2
14.4
17.9
21.9
26.3
31.1
36.2
41.9
48.0
54.2
61.1
76.2
92.6

77.8
171
328
573
935
1450
2140
3060
4250
5740
7590
9800
12510
19610
29210

Iz
4

y-y
Wy

Iy

cm

iz
cm

cm

19.5
34.2
54.7
81.9
117
161
214
278
354
442
542
653
782
1090
1460

3.20
4.01
4.81
5.61
6.40
7.20
8.00
8.80
9.59
10.4
11.1
11.9
12.7
14.2
15.7

6.29
12.2
21.5
36.2
54.7
81.3
117
162
221
288
364
451
555
818
1160

Smax

cm

iy
cm

cm3

3.00
4.88
7.41
10.7
14.8
19.8
26.0
33.1
41.7
51.0
61.2
72.2
84.7
114
149

0.91
1.07
1.23
1.40
1.55
1.71
1.87
2.02
2.20
2.32
2.45
2.56
2.67
2.90
3.13

11.4
19.9
31.8
47.7
68.0
93.4
125
162
206
257
316
381
457
638
857

Tabele pentru Rezistenta Materialelor

Tabela 10
Dimensiuni

Denumirea

U
6.5
8
10
12
14
16
18
20
22
24
26
30

Aria
Masa
sectiunii teoretica

mm
h

65 42
80 45
100 50
120 55
140 60
160 65
180 70
200 75
220 80
240 85
260 90
300 100

Caracteristici geometrice fata de axele

z-z
Wz

A
cm2

G
kg/m

cm

5.5
6.0
6.0
7.0
7.0
7.5
8.0
8.5
9.0
9.5
10
10

7.5
8.0
8.5
9.0
10.0
10.5
11.0
11.5
12.5
13.0
14.0
16.0

9.03
11.0
13.5
17.0
20.4
24.0
28.0
32.2
37.4
42.3
48.3
58.8

7.09
8.64
10.6
13.4
16.0
18.8
22.0
25.3
29.4
33.2
37.9
46.2

57.5
106
205
364
605
925
1350
1910
2690
3600
4820
8030

Iz
4

y-y
Wy

Iy

cm

iz
cm

cm

17.7
26.5
41.2
60.7
86.4
116
150
191
245
300
371
535

2.52
3.10
3.91
4.62
5.45
6.21
6.95
7.70
8.48
9.22
9.99
11.7

14.1
19.4
29.3
43.2
62.7
85.3
114
148
197
248
317
495

Smax

cm

iy
cm

cm3 cm

5.07
6.36
8.49
11.1
14.8
18.3
22.4
27.0
33.6
39.6
47.7
67.8

1.25
1.33
1.47
1.59
1.75
1.89
2.02
2.14
2.30
2.42
2.56
2.90

15.9
24.5
36.3
51.4
68.8
89.6
114
146
179
221
316

1.42
1.45
1.55
1.60
1.75
1.84
1.92
2.01
2.14
2.28
2.36
2.70

Tabele pentru Rezistenta Materialelor

Tabela 11
Dimensiuni
Denumirea

L
40 x
40 x
45 x
45 x
50 x
50 x
50 x
60 x
60 x
60 x
60 x

40 x 4
40 x 5
45 x 5
45 x 6
50 x 5
50 x 6
50 x 7
60 x 5
60 x 6
60 x 8
60 x 10

mm
a
40
45
50

60

Distanta axelor
Masa
cm
sectiunii teoretica
Aria

A
cm2

G
kg/m

4
5
5
6
5
6
7
5
6
8
10

3.08
3.79
4.3
5.08
4.8
5.69
6.56
5.82
6.91
9.03
11.1

2.24
2.97
3.38
4
3.77
4.47
5.15
4.57
5.42
7.09
8.69

1.12
1.16
1.28
1.32
1.4
1.45
1.49
1.64
1.69
1.77
1.85

1.58
1.64
1.81
3.18
1.87
1.98
3.54 2.04
2.11
2.32
2.39
4.24
2.5
2.61
2.83

Caracteristici geometrice pentru axa de incovoiere

x-x

z-z y-y

h-h

cm4 cm3

Ix Wx ix
Ih Wh ih
iz
cm cm4 cm3 cm cm4 cm3 cm

4.47
5.43
7.81
9.16
11
12.8
14.6
19.4
22.8
29.2
34.9

1.21
1.2
1.35
1.34
1.51
1.5
1.49
1.82
1.82
1.8
1.78

Iz

Wz
1.55
1.91
2.43
2.88
3.05
3.61
4.16
4.45
5.29
6.89
8.41

7.09
8.6
12.4
14.5
17.4
20.4
23.1
30.7
36.2
46.2
55.1

2.51
3.05
3.9
4.56
4.92
5.76
6.53
7.25
8.51
10.9
13

1.52
1.51
1.7
1.69
1.9
1.89
1.88
2.3
2.29
2.26
2.23

1.85
2.26
3.25
3.82
4.54
5.33
6.1
8.02
9.43
12.1
14.8

1.17
1.37
1.8
2.04
2.59
2.61
2.91
3.45
3.95
4.86
5.67

0.78
0.77
0.87
0.87
0.97
0.97
0.96
1.17
1.17
1.16
1.16

Tabele pentru Rezistenta Materialelor


Dimensiuni
Denumirea

L
70 x 70 x 6
70 x 70 x 7
70 x 70 x 8
70 x 70 x 10
80 x 80 x 6
80 x 80 x 8
80 x 80 x 10
90 x 90 x 8
90 x 90 x 9
90 x 90 x 11
100 x 100 x 8
100 x 100 x 10
100 x 100 x 12
120 x 120 x 10
120 x 120 x 12
130 x 130 x 12
130 x 130 x 14
130 x 130 x 16
140 x 140 x 12
140 x 140 x 14
140 x 140 x 16
150 x 150 x 14
150 x 150 x 16
150 x 150 x 18

mm
a

70

80

90

100
120
130

140

150

Distanta axelor
Aria
Masa
cm
sectiunii teoretica

A
2
cm

G
kg/m

6
7
8
10
6
8
10
8
9
11
8
10
12
10
12
12
14
16
12
14
16
14
16
18

8.13
9.4
10.6
13.1
9.35
12.3
15.1
13.9
15.5
18.7
15.5
19.2
22.7
23.2
27.5
30
34.7
39.3
32.5
37.6
42.2
40.3
45.7
51

6.38
7.38
8.36
10.3
7.36
9.63
11.9
10.9
12.2
14.7
12.2
15
17.8
18.2
21.6
23.6
27.2
30.9
25.5
39.4
37.3
31.6
35.9
40.1

1.93
1.97
2.01
2.09
2.17
2.26
2.34
2.5
2.54
2.62
2.74
2.82
2.9
3.31
3.4
3.64
3.72
3.8
3.9
3.98
4.2
4.21
4.29
4.37

4.95

5.66

6.36

7.07
8.49
9.19

9.9

10.6

v
2.73
2.79
2.85
2.96
3.07
3.19
3.3
3.53
3.59
3.7
3.87
3.99
4.11
4.69
4.8
5.15
5.26
5.37
5.5
5.61
5.9
5.95
6.07
6.17

Caracteristici geometrice pentru axa de incovoiere

x-x

z-z y-y

h-h

cm

cm

Ih Wh ih
Ix Wx ix
iz
cm cm4 cm3 cm cm4 cm3 cm

36.9
42.4
47.5
57.2
55.8
72.2
87.5
104
116
138
145
177
207
313
368
472
540
605
602
689
772
845
949
1050

7.27
8.41
9.52
11.7
9.57
12.6
15.4
16.1
18
21.6
19.9
24.6
29.1
36
42.7
50.4
58.2
65.8
59.7
68.8
79.1
78.2
88.7
98.7

2.13
2.12
2.11
2.09
2.44
2.43
2.41
2.74
2.74
2.72
3.06
3.04
3.02
3.67
3.65
3.97
3.94
3.92
4.31
4.3
4.28
4.58
4.56
4.54

Iz

Wz
4

53.5
67.1
75.3
90.5
88.5
115
139
166
184
218
230
280
328
497
584
750
857
959
957
1094
1230
1340
1510
1670

10.8
13.6
15.2
18.3
15.6
20.3
24.6
26.2
28.8
34.3
32.6
39.6
46.4
58.8
60.9
81.6
93.3
104
96.5
110
126
126
142
158

2.68
2.67
2.66
2.63
3.08
3.06
3.03
3.45
3.45
3.41
3.85
3.83
3.8
4.63
4.6
5
4.97
4.94
5.43
5.42
5.4
5.77
5.74
5.71

15.2
17.5
19.7
23.9
23.1
29.8
36.3
43.1
47.8
57.1
59.8
72.9
85.7
129
151
194
223
251
248
284
314
347
391
435

5.59
6.27
6.91
8.09
7.55
9.36
11
12.2
13.3
15.4
15.4
18.3
20.9
27.5
31.5
37.7
42.4
46.7
44.9
50.5
61.5
58.3
64.4
70.4

1.37
1.36
1.36
1.35
1.56
1.55
1.55
1.76
1.76
1.75
1.96
1.95
1.94
2.36
2.35
2.54
2.53
2.52
2.76
2.74
2.72
2.94
2.93
2.92

10

Tabele pentru Rezistenta Materialelor

Tabela 12
Denumirea

Dimensiuni

Distanta axelor

Aria

Masa
sectiunii teoretica

Pozitia
axei

cm

LL

A
cm2

G
kg/m

ez

ey

w1

w2

v1

v2

40 x 20 x 3
60 x 30 x 5
60 x 30 x 6
60 x 40 x 6
80 x 65 x 6
80 x 65 x 8
80 x 65 x 10
100 x 50 x 8
100 x 50 x 10
100 x 75 x 7
100 x 75 x 9
100 x 75 x 11
150 x 100 x 10
150 x 100 x 12
150 x 100 x 14

40

20

60

30

60

40

80

65

3
5
6
6
6
8
10
8
10
7
9
11
10
12
14

1.73
4.29
5.08
5.68
8.41
11.0
13.6
11.4
14.1
11.9
15.1
18.2
24.2
28.7
33.2

1.36
3.37
4.59
4.46
6.60
8.66
10.7
8.99
11.1
9.32
19.8
14.3
19.0
29.6
26.1

1.42
2.15
2.20
2.00
2.39
2.47
2.55
3.59
3.67
3.06
3.15
3.23
4.80
4.89
4.97

0.44
0.68
0.72
1.01
1.65
1.73
1.81
1.12
1.20
1.83
1.91
1.99
2.34
2.42
2.50

2.61
3.89
3.86
4.06
5.61
5.59
5.56
6.49
6.43
6.90
6.91
6.87
10.30
10.20
10.20

1.77
2.67
2.69
3.02
4.63
4.65
4.68
4.44
4.40
5.42
5.45
5.49
7.50
7.53
7.56

0.79
1.20
1.25
1.72
2.69
2.79
2.90
2.00
2.08
3.10
3.22
3.32
4.10
4.19
4.28

1.19
1.77
1.75
2.10
2.94
2.94
2.95
2.96
2.93
3.61
3.63
3.65
5.25
5.24
5.23

100 50
100 75

150 100

Caracteristici geometrice pentru axa de incovoiere

z-z

x-x

y-y

h-h

h - h Iz
Ih
Ix
Wz iz
Wy iy
Iy
ix
ih
4
3
4
3
4
tg a cm cm cm cm cm cm cm cm cm4 cm
0.257
0.256
0.252
0.431
0.649
0.645
0.640
0.257
0.253
0.553
0.549
0.545
0.442
0.439
0.435

2.60
15.6
18.2
20.1
52.8
68.1
82.2
116
141
118
148
176
552
650
744

1.09
4.04
4.78
5.03
9.41
12.3
15.1
18.1
22.2
17.0
21.5
25.9
54.1
64.2
74.1

1.27
1.90
1.89
1.88
2.51
2.49
2.46
3.18
3.16
3.15
3.13
3.11
4.78
4.76
4.73

0.47
2.60
3.02
7.12
31.2
40.1
48.3
19.5
23.4
56.9
71.0
84.0
198
232
264

0.30
1.12
1.32
2.38
6.44
8.41
10.3
5.04
6.17
10.0
12.7
15.3
25.8
30.6
35.2

0.52
0.78
0.77
1.12
1.93
1.91
1.89
1.31
1.29
2.19
2.17
2.15
2.86
2.84
2.82

2.96
16.5
19.2
23.1
68.5
88.0
106
123
149
145
181
214
637
749
896

1.31
1.96
1.95
2.02
2.85
2.82
2.79
3.28
3.25
3.49
3.47
3.44
5.13
5.10
5.07

0.31
1.69
1.99
4.15
15.6
20.3
24.8
12.7
15.4
30.1
37.8
45.4
112
132
152

0.42
0.63
0.63
0.86
1.35
1.36
1.35
1.05
1.05
1.59
1.59
1.58
1.15
2.15
2.14

11

Tabele pentru Rezistenta Materialelor

COEFICIENTI DE FLAMBAJ f CORESPUNZATORI


CURBELOR DE FLAMBAJ A, B, C.
(conform modificarilor din 1976 la STAS 763/1-71)

Tabela 14
Nr. Crt.

INCADRAREA IN CURBELE DE FLAMBAJ


Tipul sectiunii

Curba

a. Tuburi laminate la cald fara


sudura

b. Profile I laminate sau sudate


din tabla oxicupata
- flambaj in plan paralel cu talpile
a. Profile I laminate sau sudate
din tabla oxicupata
- flambaj in plan paralel cu talpile

2
b. Chesoane sudate
- Profile solidarizate cu placute
sau zabrelute

OBS:

a. Profile deschise cu o axa de


simetrie
- flambaj in plan paralel cu axa
de simetrie

b. Profile deschise cu o axa de


simetrie
- flambaj in plan perpendicular
pe axa de simetrie

Flambajul se produce prin incovoiere-rasucire daca l in raport cu axa de simetrie este

mai mic decat l in raport cu axa perpendiculara pe axa de simetrie. In acest caz verificarea
pierderii stabilitatii se face cu ltr.
Axele reprezentate in figura sunt cele dupa care se produce flambajul.

12

Tabele pentru Rezistenta Materialelor

COEFICIENTI DE FLAMBAJ f PENTRU OL37


Tabela 15
f
l
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31
32
33
34
35
36
37
38
39
40
41
42
43
44
45
46
47
48
49
50

1.000
1.000
1.000
1.000
0.999
0.999
0.999
0.998
0.998
0.997
0.997
0.996
0.995
0.995
0.994
0.993
0.992
0.991
0.990
0.989
0.988
0.987
0.985
0.984
0.982
0.981
0.979
0.978
0.976
0.974
0.972
0.971
0.969
0.966
0.964
0.962
0.960
0.957
0.955
0.952
0.950
0.947
0.944
0.940
0.938
0.935
0.932
0.928
0.925
0.921

1.000
1.000
1.000
0.999
0.999
0.998
0.998
0.997
0.997
0.996
0.995
0.994
0.993
0.992
0.990
0.989
0.987
0.986
0.984
0.983
0.981
0.979
0.977
0.975
0.972
0.970
0.968
0.965
0.963
0.960
0.957
0.954
0.951
0.948
0.945
0.942
0.938
0.935
0.931
0.927
0.923
0.920
0.915
0.911
0.907
0.902
0.898
0.893
0.888
0.883

1.000
1.000
0.999
0.999
0.998
0.997
0.996
0.995
0.994
0.992
0.990
0.989
0.987
0.985
0.982
0.980
0.977
0.975
0.972
0.969
0.966
0.962
0.959
0.955
0.951
0.948
0.944
0.939
0.935
0.931
0.926
0.922
0.917
0.912
0.907
0.902
0.897
0.892
0.886
0.881
0.875
0.869
0.864
0.858
0.852
0.846
0.840
0.833
0.827
0.821

f
l
51
52
53
54
55
56
57
58
59
60
61
62
63
64
65
66
67
68
69
70
71
72
73
74
75
76
77
78
79
80
81
82
83
84
85
86
87
88
89
90
91
92
93
94
95
96
97
98
99
100

0.918
0.914
0.910
0.906
0.902
0.898
0.893
0.889
0.884
0.880
0.875
0.870
0.865
0.860
0.855
0.849
0.844
0.838
0.832
0.826
0.820
0.814
0.808
0.802
0.795
0.789
0.782
0.776
0.769
0.762
0.755
0.748
0.741
0.734
0.727
0.719
0.712
0.705
0.697
0.690
0.683
0.675
0.668
0.661
0.653
0.646
0.638
0.631
0.624
0.616

0.878
0.873
0.868
0.863
0.857
0.852
0.846
0.840
0.834
0.828
0.822
0.816
0.810
0.804
0.797
0.791
0.784
0.777
0.771
0.764
0.757
0.750
0.743
0.736
0.729
0.722
0.715
0.708
0.700
0.693
0.686
0.619
0.672
0.664
0.657
0.650
0.643
0.636
0.628
0.621
0.614
0.607
0.600
0.593
0.586
0.576
0.572
0.565
0.559
0.552

0.814
0.808
0.801
0.795
0.788
0.782
0.775
0.768
0.762
0.755
0.748
0.741
0.734
0.728
0.721
0.714
0.707
0.700
0.693
0.686
0.680
0.673
0.666
0.659
0.652
0.646
0.639
0.632
0.626
0.619
0.612
0.606
0.599
0.593
0.587
0.580
0.574
0.568
0.561
0.555
0.549
0.543
0.537
0.531
0.525
0.519
0.513
0.508
0.502
0.496

f
l
101
102
103
104
105
106
107
108
109
110
111
112
113
114
115
116
117
118
119
120
121
122
123
124
125
126
127
128
129
130
131
132
133
134
135
136
137
138
139
140
141
142
143
144
145
146
147
148
149
150

0.609
0.602
0.595
0.588
0.581
0.574
0.567
0.560
0.553
0.546
0.539
0.533
0.526
0.520
0.513
0.507
0.501
0.494
0.488
0.482
0.476
0.470
0.464
0.459
0.453
0.447
0.442
0.436
0.431
0.426
0.421
0.416
0.410
0.405
0.401
0.396
0.391
0.386
0.382
0.377
0.373
0.368
0.364
0.360
0.355
0.351
0.347
0.343
0.339
0.335

0.545
0.539
0.532
0.526
0.519
0.513
0.507
0.500
0.494
0.488
0.482
0.476
0.470
0.465
0.459
0.453
0.448
0.442
0.437
0.431
0.426
0.421
0.416
0.411
0.406
0.401
0.396
0.391
0.387
0.382
0.377
0.373
0.368
0.364
0.360
0.356
0.351
0.347
0.343
0.339
0.335
0.331
0.328
0.324
0.320
0.316
0.313
0.309
0.306
0.302

0.491
0.485
0.480
0.474
0.469
0.464
0.458
0.453
0.448
0.443
0.438
0.433
0.428
0.424
0.419
0.414
0.410
0.405
0.401
0.396
0.392
0.387
0.383
0.379
0.375
0.710
0.366
0.362
0.358
0.355
0.351
0.347
0.343
0.339
0.336
0.332
0.329
0.325
0.322
0.318
0.315
0.312
0.308
0.305
0.302
0.299
0.296
0.293
0.289
0.287

f
l
151
152
153
154
155
156
157
158
159
160
161
162
163
164
165
166
167
168
169
170
171
172
173
174
175
176
177
178
179
180
181
182
183
184
185
186
187
188
189
190
191
192
193
194
195
196
197
198
199
200

0.331
0.328
0.324
0.320
0.170
0.319
0.310
0.306
0.303
0.299
0.296
0.293
0.290
0.286
0.283
0.280
0.277
0.274
0.271
0.268
0.266
0.263
0.260
0.257
0.255
0.252
0.490
0.247
0.244
0.242
0.239
0.237
0.235
0.232
0.230
0.228
0.225
0.223
0.221
0.210
0.217
0.215
0.213
0.211
0.209
0.207
0.205
0.203
0.201
0.199

0.299
0.296
0.292
0.289
0.286
0.283
0.280
0.277
0.274
0.271
0.268
0.265
0.262
0.259
0.257
0.254
0.251
0.248
0.246
0.243
0.241
0.238
0.236
0.233
0.231
0.229
0.226
0.224
0.222
0.220
0.218
0.215
0.213
0.211
0.209
0.207
0.205
0.203
0.201
0.199
0.197
0.195
0.194
0.192
0.190
0.188
0.186
0.185
0.183
0.181

0.287
0.281
0.276
0.275
0.272
0.269
0.267
0.264
0.261
0.259
0.256
0.254
0.251
0.249
0.246
0.244
0.241
0.239
0.237
0.235
0.232
0.230
0.228
0.226
0.224
0.221
0.219
0.217
0.215
0.213
0.211
0.209
0.207
0.205
0.204
0.202
0.200
0.198
0.196
0.195
0.193
0.191
0.189
0.188
0.186
0.184
0.183
0.181
0.180
0.178

13

S-ar putea să vă placă și