Sunteți pe pagina 1din 83
Coperta : Calin Popovici AUTOCONTROL pentru avansaf si nu numai... care a fn dar gi tutu- inst Slane aed ou eh tat in Alfa. Redactor : Julian Dragomir Corector : Marinela Mahilean Tehnoredactor : Dana lordache - Balnara SAFIRE _11.61982.52: OP 10- CP 72 Eee ee ISBN 973 - 96307 - 1-5 (Ce am viizut si am auzit, vi vestim gi vous, ca gi vol si avefi implirtisire ca noi. Iar impirtigirea noastr este cu Tatil si cui Fiul Siu, Tisus Hristos. $i acestea noi vi le scrim, ca bucuria voastra sé fle depling. (loan, 1 3-4) $tiu faptele tale, iat am lisat fnaintea tao usi deschisi, pe care nimeni nu poate sé o inchidi, fiindcd, desi ai putere mica, tu ai pazit cuvamtul Meu gi mu ai tigdduit numele Meu. (Apoc. II 8) Drept accea, adu-fi aminte cum ai primit si auzit $i pastreazd gi te pocdicste. Tar de nu vei priveghea, voi veni ca un fur si mu vei sti in care cess voi veni asupra ta. (Apoc., IIL 3) Introducere Tnaintea mea Cirarea, kilometru dupa kilometru, secole dupa secole se intinde alba... jar drumul, in panta imperceptibila, urcd mereu... (Siddu Krishnamurti, "Cararea") Lucrarca ce 0 {it in mani de dats asta nu este nici 0 continuare a "Inigien in Aurocontro? (Ed. Arheup - Renasterea Spiriwali, 1993) $i nici o karte de sine statatoare. Ea se adreseai alat celor care au inceput deja Autocontrolul si il practicl, la nivelul prezentat in lucrarca amintiti, cat gi celor care mu a sto cumpere. ‘inaintc insd de a incepe, cateva Cuvinte introductive cred ca sunt necessre. inintca ta Divinitatea a pus 0 cérare,diferta de taom ta om, irare la sfaryitul careia este xamenul cel mare dinaintea saltului lumile superioare Parcorgind aceasta carare wem Gout {flun: scumolaea, Ge cuncyije yocerea de bine’. Prial deniderat nu poste fi indeplins intro via{4, tocmal de accea avem Pnibiitatea Je a ne reintoarce penirs 0 soul “casi” de imipare,