Sunteți pe pagina 1din 168

Ministerul Comunicaiilor i Tehnologiei Informaiei

Organismul Intermediar pentru Promovarea Societii Informaionale
MINISTERUL COMUNICAIILOR I SOCIETII INFORMAIONALEProgramul Operaional Sectorial
Creterea Competitivitii Economice 2007-2013GHIDUL SOLICITANTULUI


Axa III Tehnologia Informaiei i Comunicaiilor pentru sectoarele privat i public

Domeniul Major de Intervenie 3 - Susinerea e-economiei

Operatiunea 2 Sprijin pentru dezvoltarea sistemelor de comer electronic i a altor
soluii on-line pentru afaceri


Ministerul Comunicaiilor i Tehnologiei Informaiei
Organismul Intermediar pentru Promovarea Societii Informaionale


2
CUPRINS

1. Cadrul general ................................................................................................................. 4
2. Documente strategice .......................................................................................................... 6
3. Legislaie ............................................................................................................................... 6
4. Circuitul proiectului ............................................................................................................ 9
5. Solicitani eligibili ................................................................................................................ 9
5.1. Tipul solicitantului eligibil ........................................................................................... 10
5.2. Condiii cu privire la solicitant .................................................................................... 10
5.3. Condiii cu privire la reprezentantul legal ................................................................... 12
5.4. Condiii privind proiectul ............................................................................................. 13
5.5 Domenii de activitate neeligibile .................................................................................. 14
6. Activiti eligibile ................................................................................................................ 15
7. Categorii de cheltuieli ........................................................................................................ 16
7.1. Cheltuieli eligibile ........................................................................................................ 16
7.2. Cheltuieli neeligibile..................................................................................................... 17
7.3. Condiii generale i specifice de eligibilitate a cheltuielilor ..................................... 18
8. Modul de finanare al proiectului .................................................................................... 19
8.1 Forma de finanare a proiectului ................................................................................... 19
8.2 Rata maxim de cofinanare: ......................................................................................... 19
8.3 Mrimea finanrii acordate ........................................................................................... 20
8.4 Acordarea prefinanrii .................................................................................................. 20
9. Modaliti de completare i transmitere a aplicaiei .................................................. 21
9.1. Completarea Cererii de Finanare ..................................................................................... 21
10. Evaluarea i selecia proiectelor ..................................................................................... 25
10.1. Verificarea criteriilor de transmitere .......................................................................... 25
10.2. Verificarea administrativ i a eligibilitii ................................................................ 26
10.3. Evaluarea tehnico-economic ..................................................................................... 27
10.4. Selecia........................................................................................................................ 27
11. Contractarea .................................................................................................................... 29
11.1 Semnarea contractului ................................................................................................. 29
11.2. Modificarea contractului de finanare ......................................................................... 30
12. Implementarea ................................................................................................................ 32
12.1 Achiziii ...................................................................................................................... 32
12.2 Rambursarea cheltuielilor ............................................................................................ 33
13. Monitorizare i control .................................................................................................... 36
14. Informare i publicitate................................................................................................... 38
15. Greeli frecvente ......................................................................................................... 40
16. Informaii suplimentare ................................................................................................ 41
17. Lista anexelor .............................................................................................................. 41
Anexa nr.1 Formularul Cererii de Finanare ........................................................................ 44
Anexa nr. 2 - Declaraie privind ncadrarea ntreprinderii n categoria ntreprinderilor mici i
mijlocii ..................................................................................................................................... 45
Anexa nr. 3 Calculul pentru ntreprinderi partenere sau legate ............................................ 46
Anexa nr. 4 - Declaraie de eligibilitate ................................................................................... 51
Anexa nr. 5 Declaraie de angajament .................................................................................. 54
Anexa nr. 6 Planul de afaceri................................................................................................ 56
Anexa nr. 7 - Grila de verificare a conformitii administrative i a eligibilitii ................... 72

Ministerul Comunicaiilor i Tehnologiei Informaiei
Organismul Intermediar pentru Promovarea Societii Informaionale


3
Anexa nr. 8 Grila de evaluare tehnico-economic ............................................................... 79
Anexa nr. 9 Matricea logic a proiectului ............................................................................ 83
Anexa nr. 10 - Model Curriculum Vitae .................................................................................. 87
Anexa nr. 11 Opis la formularul cererii de finanare ............................................................ 89
Anexa nr. 12 Declaraie privind eligibilitatea societii n vederea acordrii ajutorului de
minimis .................................................................................................................................. 90
Anexa nr. 13 - Lista codurilor CAEN excluse de la finantare ................................................. 91
Anexa nr. 14 Glosar de termeni ............................................................................................ 94
Anexa nr. 15 - CONTRACTUL DE FINANARE .............................................................. 100
ANEXA I MSURILE DE MONITORIZARE I CONTROL ....................................... 122
ANEXA II MSURILE DE INFORMARE I PUBLICITATE ......................................... 125
ANEXA III MODELUL CERERII DE RAMBURSARE .................................................... 130
ANEXA IV RAPORTUL DE PROGRES AL PROIECTULUI ........................................... 142
ANEXA VI NORME INTERNE DE ACHIZIII ................................................................ 149
ANEXA VII MODELUL RAPORTULUI DE DURABILITATE A INVESTIIEI ....... 162
ANEXA VIII NOTIFICARE PRIVIND MODUL DE PSTRARE AL DOCUMENTELOR
I AL EVIDENEI CONTABILE LEGATE DE PROIECT ............................................. 164
ANEXA IX MODELUL CERERII DE PREFINANARE .................................................. 166
ANEXA X MPUTERNICIRE I SPECIMEN DE SEMNTUR A PERSOANEI
RESPONSABILE CU OPERAIUNILE FINANCIARE .................................................... 168
Ministerul Comunicaiilor i Tehnologiei Informaiei
Organismul Intermediar pentru Promovarea Societii Informaionale


4
1. Cadrul general
Scopul acestui ghid este acela de a oferi informaii i asisten solicitanilor pentru
accesarea de fonduri nerambursabile n cadrul Programului Operaional Sectorial Creterea
competitivitii economice 2007-2013 (POS CCE), Axa prioritar 3 Tehnologia
Informaiei i Comunicaiilor (TIC) pentru sectoarele privat i public, Domeniul Major de
Intervenie 3 - Susinerea e-economiei, Operaiunea 1 Sprijin pentru sisteme TIC
integrate i alte aplicaii electronice pentru afaceri.
Ghidul detaliaz criteriile specifice care trebuie ndeplinite de potenialii beneficiari i
proiectele acestora, regulile de finanare, circuitul proiectului, modalitatea de selecie a
proiectelor, procesul de contractare i implementare, precum i drepturile i obligaiile
beneficiarilor.
Intervenia fondurilor structurale pentru domeniul TIC este fundamentat n Programul
Operaional Sectorial Creterea Competitivitii Economice 2007-2013 (POS CCE).
Obiectivul general al POS CCE este creterea productivitii ntreprinderilor
romneti, cu asigurarea principiilor dezvoltrii durabile i reducerea decalajelor fa de
productivitatea la nivelul Uniunii Europene, astfel nct Romnia s ating, pn n anul
2015, un nivel de aproximativ 55% din valoarea medie a productivitii Uniunii Europene.
Autoritatea de Management (AM) desemnat pentru administrarea POS CCE, 2007-2013
este Ministerul Economiei, Comerului i Mediului de Afaceri.

Axele prioritare din cadrul POS CCE

- Axa Prioritar 1: Un sistem inovativ de producie
- Axa Prioritar 2: Creterea competitivitii prin cercetare, dezvoltare tehnologic i
inovare;
- Axa Prioritar 3: Tehnologia informaiei i comunicaiilor (TIC) pentru sectoarele
privat i public;
- Axa Prioritar 4: Cresterea eficientei energetice i a securitatii furnizarii, in
contextul combaterii schimbarilor climatice
- Axa Prioritar 5: Asistena tehnic

Axa prioritar 3 Tehnologia Informaiei i Comunicaiilor pentru sectoarele
privat i public sprijin competitivitatea economic i valorificarea potenialului TIC.

Ministerul Comunicaiilor i Tehnologiei Informaiei
Organismul Intermediar pentru Promovarea Societii Informaionale


5
Organismul Intermediar pentru Promovarea Societii Informaionale (OIPSI) din
cadrul Ministerului Comunicaiilor i Societii Informaionale (MCSI) este responsabil
pentru implementarea acestei axe prioritare, care cuprinde 3 domenii majore de intervenie.
- Domeniul Major de Intervenie 3.1 (DMI 3.1) Susinerea utilizrii TIC
- Domeniul Major de Intervenie 3.2 (DMI 3.2) Dezvoltarea i creterea eficienei
serviciilor publice electronice moderne
- Domeniul Major de Intervenie 3.3 (DMI 3.3) Dezvoltarea e-economiei

Cel de-al treilea domeniu major de intervenie (Susinerea e-economiei) are
urmtoarele obiective specifice:
- creterea eficienei firmelor prin reorganizarea tuturor proceselor interne pe baza unui
sistem informatic;
- introducerea de sisteme TIC moderne ce ncurajeaza inovarea i/sau ofer sprijin
pentru mbuntirea deciziilor managementului;
- dezvoltarea comerului electronic i ncurajarea intrrii IMM-lor pe piaa
internaional;
- extinderea utilizrii aplicaiilor de instruire on-line;

Acest domeniu major de intervenie este format din dou operaiuni, descrise mai jos:
Operaiunea 1: Sprijin pentru sisteme TIC integrate i alte aplicaii electronice pentru
afaceri
Operaiunea 2: Sprijin pentru dezvoltarea sistemelor de comer electronic i a altor soluii
on-line pentru afaceri face obiectul prezentului ghid

Obiectivul acestei operaiuni Sprijin pentru dezvoltarea sistemelor de comer
electronic i a altor soluii on-line pentru afaceri, const n creterea eficienei firmelor
prin reorganizarea tuturor proceselor pe baza unui sistem informatic, introducerea de sisteme
TIC moderne ce ncurajeaz inovarea i ofer sprijin pentru deciziile managementului.
Concret, scopul acestei operaiuni este de finanare a proiectelor prin care se vor implementa
una sau mai multe dintre urmtoarele sisteme software:

Ministerul Comunicaiilor i Tehnologiei Informaiei
Organismul Intermediar pentru Promovarea Societii Informaionale


6
a. Implementarea de sisteme informatice de comer electronic;
b. Implementarea de sisteme informatice pentru licitaii electronice;
c. Implementarea de sisteme informatice pentru tranzacii electronice securizate;
d. Implementarea de sisteme informatice de e-payment (plat electronic);
e. Implementarea de sisteme de e-learning (invmnt la distan) pentru IMM;
f. Implementarea altor sisteme informatice pentru dezvoltarea/optimizarea
activitii companiei (Business 2 Business, Business 2 Consumer).

Cererea de propuneri de proiecte
Perioada de nregistrare on-line a propunerilor de proiecte este cuprins ntre ...........
Alocarea financiar aferent prezentei cereri de propuneri de proiecte este de
milioane lei, din care aproximativ mil. lei FEDR i .. mil. lei de la bugetul de stat.
Prezenta cerere de proiecte este de tip depunere cu termen limit, evaluare continu.
Procesul de evaluare i selecie a proiectelor se va realiza n mod continuu, imediat dup
primirea aplicaiilor la sediul MCSI. Acordarea finanrii se face pe baza deciziei Comitetului
de Selecie, n limita acoperirii alocrii financiare planificate pentru prezentul apel.

2. Documente strategice
Programul Operaional Sectorial Creterea Competitivitii Economice (POS CCE),
aprobat prin Decizia Comisiei Europene nr. 3472/12.07.2007. Acest document este publicat
la adresele de Internet: www.minind.ro (la Seciunea Fonduri Structurale / Autoritatea de
Management pentru POS CCE), www.mcsi.ro (la Seciunea Fonduri Structurale / Informaii
Utile) i http://www.fonduri.mcsi.ro/.

3. Legislaie
a) privind regulile de eligibilitate
- Hotrrea Guvernului nr. 759 din 11 iulie 2007 privind regulile de eligibilitate a
cheltuielilor efectuate n cadrul operaiunilor finanate prin programele operaionale cu
modificrile i completrile ulterioare;

Ministerul Comunicaiilor i Tehnologiei Informaiei
Organismul Intermediar pentru Promovarea Societii Informaionale


7
- Ordinul Ministrului Economiei i Finanelor nr. 724/2008 pentru aprobarea
cheltuielilor eligibile efectuate n cadrul operaiunilor 3.3.1. i 3.3.2. finanate prin Axa
Prioritar 3 a POS CCE;
- O.U.G. nr. 64/2009 privind gestionarea financiar a instrumentelor structurale i
utilizarea acestora pentru obiectivul convergen.
- Ordinul nr. 2548 al ministrului finanelor publice privind prefinaarea acordat
beneficiarilor de proiecte finanate din instrumente structurale, conform prevederilor OUG a
Guvernului nr. 64/2009
- Ordinul Ministrului Economiei i Finanelor nr. 2229/2008 pentru aprobarea schemei
Ajutor pentru investiii realizate de IMM-uri n vederea dezvoltrii e-economiei;
- Ordinul Ministrului Economiei i Finanelor nr. 2159/2008 pentru aprobarea schemei
Ajutor pentru sprijinirea ntreprinderilor mici i mijlocii prin acordarea de servicii de
consultan i instruire specializat pentru implementarea proiectelor de investiii n domeniul
e-economiei;
- Legea 365/2002 privind comerul electronic, cu modificrile i completrile
ulterioare;
- Legea 260/2007 privind nregistrarea operaiunilor comerciale realizate prin mijloace
electronice.

b) privind egalitatea de anse
- Ordonana Guvernului nr. 137 din 31 august 2000 privind prevenirea i sancionarea
tuturor formelor de discriminare, republicat n Monitorul Oficial al Romniei nr. 99 din 8
februarie 2007;
- Legea nr. 202 din 19 aprilie 2002 privind egalitatea de anse i de tratament ntre
femei i brbai, republicat n Monitorul Oficial al Romniei nr. 150 din 1 martie 2007.

c) privind alte reglementri naionale
- Ordonana Guvernului nr. 79 din 28 august 2003 privind controlul i recuperarea fondurilor
comunitare, precum i a fondurilor de cofinanare aferente utilizate necorespunztor, cu
modificrile i completrile ulterioare, publicat n Monitorul Oficial al Romniei nr. 622 din
30 august 2003;
- Hotrrea Guvernului nr. 1306 din 24 octombrie 2007 pentru aprobarea Normelor
metodologice de aplicare a Ordonanei Guvernului nr. 79/2003 privind controlul i

Ministerul Comunicaiilor i Tehnologiei Informaiei
Organismul Intermediar pentru Promovarea Societii Informaionale


8
recuperarea fondurilor comunitare, precum i a fondurilor de cofinanare aferente utilizate
necorespunztor;
- Hotrrea Guvernului nr. 457 din 21 aprilie 2008 privind cadrul instituional de coordonare
i de gestionare a instrumentelor structurale, cu modificrile i completrile ulterioare,
publicat n Monitorul Oficial al Romniei nr. 364 din 13 mai 2008;
- Ordonana de Urgen a Guvernului nr. 34 din 19 aprilie 2006 privind atribuirea
contractelor de achiziie public, a contractelor de concesiune de lucrri publice i a
contractelor de concesiune de servicii, cu modificrile i completrile ulterioare;
- Legea nr. 677 din 21 noiembrie 2001 pentru protecia persoanelor cu privire la prelucrarea
datelor cu caracter personal i libera circulaie a acestor date, cu modificrile i completrile
ulterioare i Legea nr. 506 din 17 noiembrie 2004 privind prelucrarea datelor cu caracter
personal i protecia vieii private n sectorul comunicaiilor electronice, cu modificrile i
completrile ulterioare
- Hotrrea Guvernului nr. 606 din 23 iunie 2010 privind stabilirea unor masuri de
accelerare a implementarii instrumentelor structurale


d) privind reglementrile UE
- Regulamentul (CE) nr. 1080/2006 al Parlamentului European i al Consiliului din 5 iulie
2006 privind FEDR i de abrogare a Regulamentului (CE) nr. 1783/1999 cu modificrile si
completrile ulterioare;
- Regulamentul (CE) nr. 1083/2006 al Consiliului din 11 iulie 2006 de stabilire a anumitor
dispoziii generale privind FEDR, FSE i FC i de abrogare a Regulamentului (CE) nr.
1260/1999, cu modificrile si completrile ulterioare;
- Regulamentul (CE) nr. 1828/2006 al Comisiei din 8 dec 2006 de stabilire a normelor de
punere n aplicare Regulamentului (CE) nr. 1083/2006 al Consiliului de stabilire a anumitor
dispoziii generale privind FEDR, FSE i FC i a Regulamentului (CE) nr. 1080/2006 al
Parlamentului European i al Consiliului privind FEDR cu modificrile i completrile
ulterioare;
- Regulamentului Consiliului nr.1605/2002 privind Regulamentul financiar aplicabil
bugetului general al Comunitilor Europene.Ministerul Comunicaiilor i Tehnologiei Informaiei
Organismul Intermediar pentru Promovarea Societii Informaionale


9
e) privind reglementrile UE despre ajutorul de stat
- Regulamentul (CE) nr. 1628/2006 al Comisiei din 26 octombrie 2006 de aplicare a
articolelor 87 i 88 din Tratatul CE la ajutoarele naionale regionale pentru investii;
- Regulamentul nr. 1998/2006 al Comisiei Europene (CE) din 15 decembrie 2006
privind aplicarea art. 87 i 88 din Tratat cu privire la ajutorul de minimis publicat n Jurnalul
Oficial al Uniunii Europene nr. L379/28.12.2006.


4. Circuitul proiectului5. Solicitani eligibili
Accesarea finanrilor acordate din fonduri structurale aferente operaiunii 3.3.2.
presupune ndeplinirea de ctre solicitani a mai multor condiii specifice. Aceste condiii se
refer la persoana solicitantului, la proiectul propus spre finanare, dar i la reprezentantul
legal.
Cererea de finanare (inclusiv anexele la formularul cererii de finanare) completat
de ctre solicitant, face obiectul verificrii eligibilitii, pe baza criteriilor enumerate n
continuare i incluse n grila de verificare administrativ i a eligibilitii, prevzut n anexa
la prezentul Ghid.
Autoritatea de
Management
Organismul
Intermediar
Beneficiar
Beneficiar
Cerere

finanare

Verificarea
administrativ
i a
eligibilitii
ncheiere contract
de finanare
Autoritatea
Certificare/Plat
Unitatea
de Plat
AM
Cerere de
rambursare

Evaluarea
tehnic
i financiarCerere de
r ambursare

verificat
Plat
Plat

certificat
Cerere de
rambursare

autorizat
List proiecte
selectate
Evaluarea i
selecia proiectelor
Autoritatea
de
Management
Organismul
Intermediar
Organismul
Intermediar
U.E.
Comitet de
monitorizare
Implementare

Ministerul Comunicaiilor i Tehnologiei Informaiei
Organismul Intermediar pentru Promovarea Societii Informaionale


10

5.1. Tipul solicitantului eligibil
IMM-uri definite conform Legii nr. 346/2004, cu modificrile i completrile ulterioare,
nfiinate n temeiul Legii nr. 31/1990 privind societile comerciale, cu modificrile i
completrile ulterioare.

5.2. Condiii cu privire la solicitant
Atenie! La acest apel un beneficiar va putea depune o singur cerere de finanare.
n cazul n care ofierii de proiect descoper existena unei alte aplicaii depuse de
acelai solicitant pentru acest apel al operaiunii 3.3.2, pot respinge automat cererea
de finanare curent, n orice etap a evalurii.

Solicitantul eligibil n sensul prezentului ghid, reprezint entitatea care ndeplinete
urmtoarele criterii:
1. Solicitantul este nregistrat la Registrul Comerului ca societate comercial i
opereaz pe teritoriul Romniei;
2. Solicitantul este microntreprindere, ntreprindere mic sau mijlocie, definit
astfel de Legea nr. 346/2004, cu modificrile i completrile ulterioare (nfiinat n
temeiul Legii nr. 31/1990 privind societile comerciale, cu modificrile i completrile
ulterioare);
3. Solicitantul este direct responsabil de pregtirea, managementul i
implementarea proiectului i nu acioneaz ca intermediar pentru proiectul propus a fi
finanat.
4. Solicitantul nu a mai beneficiat de sprijin financiar din fonduri publice,
inclusiv fonduri UE, n ultimele 36 de luni, sau nu deruleaz proiecte finanate n prezent,
parial sau n totalitate, din alte surse publice, pentru acelai tip de activiti, n cadrul unor
proiecte similare cu cel ce constituie obiectul prezentei cereri de finanare. n acest caz,
finanarea nu va fi acordat sau, dac acest lucru este descoperit pe parcursul
implementrii, finanarea se va retrage, iar sumele deja acordate vor fi recuperate;

Ministerul Comunicaiilor i Tehnologiei Informaiei
Organismul Intermediar pentru Promovarea Societii Informaionale


11
5. Solicitantul nu se afl n dificultate potrivit ghidului comunitar referitor la
ajutorul pentru recuperarea i restructurarea firmelor aflate n dificultate (Jurnalul Oficial
(CE) nr. C244/01.10.2004
1
;
6. Solicitantul nu nregistreaz obligaii bugetare nete mai mari de 1/12 din
totalul obligaiilor datorate n ultimele 12 luni n cazul certificatului de atestare fiscal
emis de ANAF;
7. Solicitantul nu nregistreaz obligaii bugetare nete mai mari de 1/6 din totalul
obligaiilor datorate n ultimul semestru n cazul certificatului de atestare fiscal emis de
autoritile publice locale;
8. Solicitantul nu a beneficiat n ultimii doi ani fiscali i n anul n curs de ajutor
de minimis care, cumulat cu suma pe care o solicit, s depeasc echivalentul n lei a
200.000 Euro. n cazul operatorilor economici din domeniul transportului rutier,
cuantumul maxim al ajutorului de minimis care poate fi acordat beneficiarului pe o
perioad de trei ani fiscali este de 100.000 Euro (echivalentul n lei). Aceste plafoane se
aplic indiferent de forma ajutorului de minimis sau de obiectivul urmrit i indiferent
dac ajutorul a fost obinut din surse naionale sau comunitare;
9. Solicitantul nregistreaz profit din exploatare n ultimul exerciiu
financiar ncheiat;
10. Solicitantul nu a fost subiectul unui ordin/decizie de recuperare a unui ajutor
de stat ca urmare a unei decizii a Consiliului Concurenei sau a Comisiei Europene i acest
ordin/decizie nu a fost deja executat/executat
2
sau, n cazul n care a facut obiectul unei
astfel de decizii, aceasta a fost deja executat i creana integral recuperat;


1
O ntreprindere este considerat ca fiind n dificultate, n principiu i indiferent de mrimea ei, n urmtoarele
mprejurri:
a) n cazul unei societi cu rspundere limitat, cnd se constat pierderea a mai mult de jumtate din capitalul
social i mai mult de un sfert din capital s-a pierdut n ultimele 12 luni; sau
b) n cazul unei societi n care cel puin o parte dintre asociai sunt inui nelimitat pentru datoriile
ntreprinderii, atunci cnd s-a pierdut mai mult de jumtate din capitalul propriu, aa cum reiese din evidenele contabile ale
societii i mai mult de un sfert din acest capital s-a pierdut n cursul ultimelor 12 luni; sau pentru ntreprinderile de orice
form juridic, cnd respectiva ntreprindere ntrunete condiiile pentru a fi supuse unei proceduri prevzute de legislaia
privind procedura reorganizrii judiciare i a falimentului.

2
n situaia n care solicitantul a fcut obiectul unui ordin al unei instane judectoreti din Romnia, emis pn la 1 ianuarie
2007 pentru recuperarea unui ajutor de stat i acest ordin a fost executat (sumele respective au fost pltite), Solicitantul va
anexa decizia Consiliului Concurenei privind recuperarea ajutorului, ordinul de recuperare al instanei judectoreti i
dovada efecturii plii.
n cazul n care solicitantul a fcut obiectul unei decizii a Comisiei Europene emise dup 1 ianuarie 2007 pentru recuperarea
unui ajutor de stat, decizie care a fost deja executat (provizoriu sau definitiv), solicitantul va prezenta o copie a deciziei
Comisiei Europene i dovada efecturii plii


Ministerul Comunicaiilor i Tehnologiei Informaiei
Organismul Intermediar pentru Promovarea Societii Informaionale


12
11. Solicitantul nu se afl n situaia de insolven, lichidare, dizolvare, conform
prevederilor Legii nr. 85/2006 privind procedura insolvenei, cu modificrile ulterioare;
afacerea sa nu este condus de un administrator judiciar, nu are restricii asupra
activitilor sale, iar acestea nu sunt puse la dispoziia creditorilor;
12. Solicitantul nu desfoar i nici nu va desfura pe perioada implementrii
proiectului activiti ntr-unul din domeniile/sectoarele excluse
13. Solicitantul nu desfoar i nici nu va desfura pe perioada implementrii
proiectului activiti n domeniul pornografiei i al jocurilor de noroc, precum i cele care
contravin bunelor moravuri, ordinii publice i/sau prevederilor legale n vigoare.

De asemenea, solicitantul trebuie s se angajeze la urmtoarele:
1. s furnizeze contribuia proprie ce i revine din costurile eligibile aferente
proiectului
2. s finaneze toate costurile neeligibile care i revin, aferente proiectului
3. s finaneze toate cheltuielile pn la rambursarea cheltuielilor aprobate
4. s nu ncerce s obin informaii confideniale legate de structura proiectelor
depuse sau s influeneze personalul implicat n evaluarea i selecia proiectului
3

5. s menin proprietatea proiectului i natura activitii pentru care s-a acordat
finanarea, pe o perioad de cel puin 36 de luni dup data finalizrii proiectului i
s asigure exploatarea i mentenana n aceast perioad
6. s asigure folosina echipamentelor i aplicaiilor pentru scopul declarat n proiect
7. s ataeze la ultima cerere de rambursare raportul de audit final;
8. s respecte neutralitatea tehnologic (s nu favorizeze o anumit tehnologie i/sau
marc) la realizarea achiziiilor necesare pentru proiect;
9. s asigure capacitatea operaional i administrativ necesare pentru a implementa
proiectul (resurse umane suficiente i resurse materiale necesare);

5.3.Condiii cu privire la reprezentantul legal
1. Reprezentantul legal nu a suferit condamnri definitive din cauza unei conduite
profesionale ndreptate mpotriva legii, decizie formulat de o autoritate de judecat ce


3
Conduce la respingerea imediat, indiferent de etapa n care se afl proiectul


Ministerul Comunicaiilor i Tehnologiei Informaiei
Organismul Intermediar pentru Promovarea Societii Informaionale


13
are for de res judicata (ex. mpotriva creia nu se poate face recurs) n ultimele 36 de
luni;
2. Reprezentantul legal nu a comis n conduita lui profesional greeli grave, demonstrate
prin orice mijloace pe care autoritatea contractant le poate dovedi;
3. Reprezentantul legal nu a fost subiectul unei judeci de tip res judicata pentru fraud,
corupie, implicarea n organizaii criminale sau n alte activiti ilegale, n detrimentul
intereselor financiare ale Comunitii Europene;
4. Reprezentantul legal nu a fost gsit vinovat de nclcarea grav a contractului datorit
nerespectarii obligaiilor contractuale n urma altei proceduri de achiziie sau n urma unei
proceduri de acordare a unei finanri nerambursabile, din bugetul comunitar;
5. Reprezentantul legal nu se afl n una din situaiile incompatibile cu acordarea finanrii
din fonduri publice, conform Regulamentului Consiliului nr. 1605/2002;
6. Reprezentantul legal nu este vinovat de inducerea grav n eroare a Organismului
Intermediar (OIPSI) prin furnizarea de informaii incorecte n cursul participrii la
cererea de propuneri de proiecte sau nefurnizarea informaiilor solicitate
4
;

Atenie! Cerinele de mai sus vor face obiectul Declaraiei de eligibilitate i a Declaraiei de
angajament, care va fi completat de solicitant i se va anexa la Cererea de finanare.

5.4.Condiii privind proiectul
Un proiect este eligibil dac scopul i obiectivele acestuia sunt n conformitate cu
obiectivele specifice ale Axei prioritare III i domeniului major de intervenie 1 Susinerea
utilizrii tehnologiei informaiei i comunicaiilor i respect urmtoarele prevederi:
a) scopul proiectului este conform scopului acestei operaiuni
b) proiectul conine activitile eligibile obligatorii conform capitolului aferent din
prezentul ghid;
c) perioada maxim de implementare a unui proiect este de 24 luni de la semnarea
contractului de finanare;
d) valoarea finanrii solicitate, precum i rata de co-finanare se ncadreaz n limitele
specificate n prezentul ghid;
e) proiectul se implementeaz pe teritoriul Romniei;


4
Conduce la respingerea imediat, indiferent de etapa n care se afl proiectul

Ministerul Comunicaiilor i Tehnologiei Informaiei
Organismul Intermediar pentru Promovarea Societii Informaionale


14
f) proiectul respect reglementrile naionale i comunitare privind egalitatea de anse,
dezvoltarea durabil, ajutorul de stat, regulamentele privind achiziiile, informarea i
publicitatea;
g) proiectul respecta principiul neutralitii tehnologice (nu se favorizeaz o anumit
marc, soluie tehnologic, hardware sau software);
Atenie! Pentru respectarea neutralitii tehnologice, este necesar ca n cadrul proiectului
transmis s nu facei referire la productori sau mrci ale echipamentelor i aplicaiilor
software necesare pentru implementarea acestuia.
h) valoarea cheltuielilor eligibile solicitate n ultima cerere de rambursare trebuie s fie
de minim 15% din valoarea finanrii nerambursabile
i) proiectul nu are ca scop obinerea de sprijin financiar pentru:
susinerea financiar a activitilor de export ctre tere ri sau ctre State Membre,
legat direct de cantitile exportate, de crearea i funcionarea unei reele de
distribuie sau pentru alte cheltuieli curente legate de activitatea de export;
utilizarea cu precdere a produselor naionale n detrimentul produselor importate;
achiziionarea de echipamente de transport pentru sectorul transport;
beneficiari ce desfoar activiti n domeniul pornografiei, jocurilor de noroc, care
dein pagini web care conin acte sau materiale cu caracter obscen, definite conform
Legii 196/2003 cu modificrile i completrile ulterioare sau care au activiti
comerciale cu produse cu caracter erotic.


5.5 Domenii de activitate neeligibile
Prin operaiunea 3.3.2. Sprijin pentru dezvoltarea sistemelor de comer
electronic i a altor soluii on-line pentru afaceri nu se acord finanare IMM-urilor care
desfoar pe perioada implementrii proiectului activiti corespunztoare codurilor CAEN
prevzute n anexa aferent prezentului ghid.

NOT: Lista complet a documentelor ce trebuie anexate la Cererea de finanare se
gsete la punctul 5.1 din Anexa 1 Cererea de finanare
Ministerul Comunicaiilor i Tehnologiei Informaiei
Organismul Intermediar pentru Promovarea Societii Informaionale


15

6. Activiti eligibile
1. Achiziionarea serviciilor de dezvoltare i implementare a soluiilor software i integrarea
aplicaiilor folosite respectnd etapele clare de dezvoltare a proiectului: analiza cerinelor,
proiectare, implementare i testare activitate obligatorie, pentru implementarea cel puin a
unuia dintre urmtoarele sisteme software:
a. Implementarea de sisteme informatice de comer electronic;
b. Implementarea de sisteme informatice pentru licitaii electronice;
c. Implementarea de sisteme informatice pentru tranzacii electronice securizate;
d. Implementarea de sisteme informatice de e-payment (plat electronic);
e. Implementarea de sisteme de e-learning (invmnt la distan) pentru IMM;
f. Implementarea altor sisteme informatice pentru dezvoltarea/optimizarea
activitii companiei (Business 2 Business, Business 2 Consumer).
2. Achiziionarea de servicii de consultan pentru pregtirea i managementul proiectului,
inclusiv servicii de asisten juridic pentru realizarea achiziiilor publice
4. Achiziionarea de aplicaii software i licene software necesare pentru realizarea
proiectului
5. Achiziionarea de echipamente TIC (servere, calculatoare personale de tip
desktop/portabile monitoare, echipamente de reea, echipamente periferice etc.)
6. Achiziionarea de mijloace fixe, care nu intr n categoria de mai sus, necesare pentru
funcionarea aplicaiei informatice.
7. Instruirea personalului care va utiliza produsele software implementate i cel care va
asigura mentenana - activitate obligatorie
8. Informare i publicitate pentru proiect - activitate obligatorie
9. Auditarea parial i final a proiectului, inclusiv auditarea din punctul de vedere al
securitii aplicaiei - activitate obligatorie

Atenie! La decontarea cheltuielilor se vor lua n considerare contractele necesare
pentru implementarea proiectului, ncheiate cu teri, dac acestea sunt semnate dup

Ministerul Comunicaiilor i Tehnologiei Informaiei
Organismul Intermediar pentru Promovarea Societii Informaionale


16
deschiderea prezentului apel de proiecte i dac au inclus o condiie suspensiv (plata se
face doar n cazul semnrii contractului de finanare pentru fonduri nerambursabile).

7. Categorii de cheltuieli
Categoriile de cheltuieli eligibile sunt prezentate mai jos i sunt cele aprobate prin
Ordinul Ministrului Economiei i Finanelor nr. 724/2008 pentru aprobarea cheltuielilor
eligibile efectuate n cadrul operaiunilor 3.3.1. i 3.3.2. finanate prin Axa Prioritar 3 a POS
CCE. Acestea vor fi luate n considerare de ctre solicitant n vederea elaborrii devizului
estimativ al proiectului.
Eligibilitatea cheltuielilor se va verifica att n faza de evaluare a proiectului ct i n
perioada de implementare a proiectului, pe baza cererii de rambursare a cheltuielilor
efectuate i a documentelor justificative de efectuare a plilor (ex: facturi).

7.1. Cheltuieli eligibile
A. Cheltuieli pentru servicii de consultan care nu constituie o activitate permanent sau
periodic (exclus consultan fiscal, juridic):
a) servicii de consultan pentru elaborarea planului de afaceri, proiectului tehnic,
studiilor de pia, alte studii necesare pentru pregtirea proiectului;
b) servicii de consultan n domeniul managementului de proiect i cheltuieli necesare
n procesul de achiziii.

B. Cheltuieli pentru realizarea coninutului iniial (pentru proiectele de e-learning).

C. Cheltuieli pentru achiziionarea de echipamente TIC (servere, calculatoare personale
de tip desktop/portabile monitoare, echipamente de reea, echipamente periferice etc.)
necesare pentru funcionarea aplicaiei informatice.

D. Cheltuieli pentru dotri care pot intra n categoria mijloacelor fixe, care nu intr n
categoria de mai sus, necesare pentru funcionarea aplicaiei informatice.

E. Cheltuieli pentru achiziionarea de aplicaii informatice, licene, brevete, mrci,
know-how:

Ministerul Comunicaiilor i Tehnologiei Informaiei
Organismul Intermediar pentru Promovarea Societii Informaionale


17
a) cheltuieli pentru achiziionarea licentelor software necesare implementrii
proiectului, inclusiv baze de date i soluii de securitate;
b) cheltuieli totale pentru achiziionarea de aplicaii informatice parte a proiectului -
pentru realizarea crora poate fi necesar parcurgerea urmtoarelor etape: analiza
necesitilor, dezvoltarea aplicaiei, implementarea i testarea aplicaiei.

F. Cheltuieli pentru organizarea de cursuri de formare profesional:
a) cheltuieli legate de formarea profesional a personalului care va utiliza produsele
software implementate;
b) cheltuieli legate de formarea profesional a personalului care va asigura mentenana
soluiei dac acesta este angajat al beneficiarului.

G. Cheltuieli cu servicii de auditare final a proiectului, n conformitate cu prevederile
din prezentul Ghid.

H. Cheltuieli de informare i publicitate pentru proiect, n conformitate cu prevederile din
prezentul Ghid.

NOT: n cadrul cheltuielilor de informare i publicitate nu vor fi decontate dect:
C Anun n pres privind nceperea proiectului;
C Anun n pres la finalizarea proiectului;
C Realizarea de etichete autocolante pentru echipamentele achiziionate prin
proiect;
C postarea Siglei Uniunii Europene, Sigla Guvernului Romniei i siglei
Instrumentelor Structurale n Romnia pe site-ul rezultat din proiect;
C postarea unui link ctre site-ul web al Instrumentelor Structurale n Romnia,
www.fonduri-ue.ro.
Orice alte cheltuieli aferente activitii de informare i publicitate nu vor fi
finanate!

7.2. Cheltuieli neeligibile
Nu sunt eligibile cheltuielile care nu se regsesc la 7.1 nu sunt eligibile; de
asemenea, n mod special, nu sunt eligibile urmtoarele categorii de cheltuieli:

Ministerul Comunicaiilor i Tehnologiei Informaiei
Organismul Intermediar pentru Promovarea Societii Informaionale


18
- taxa pe valoarea adugat, precum i orice alte taxe;
- dobnda i alte comisioane aferente creditelor;
- achiziia de echipamente second-hand;
- amenzi, penaliti i cheltuieli de judecat;
- costurile pentru operarea investiiei;
- sumele rezultate din diferenele de curs valutar;
- costuri de amortizare;
- contribuia n natur;
- cheltuieli de leasing.

7.3. Condiii generale i specifice de eligibilitate a cheltuielilor
O cheltuial efectuat de beneficiar poate fi considerat eligibil n cadrul POS CCE
dac ndeplinete cumulativ urmtoarele criterii, conform art. 2 al HG nr. 759/2007:
1) este efectiv pltit dup data intrrii n vigoare a contractului de finanare semnat
ntre beneficiar i OIPSI i n cadrul perioadei de implementare a proiectului menionat n
cuprinsul contractului de finanare;
2) prin excepie de la punctul 1), n cadrul prezentei operaiuni Sprijin pentru sisteme
TIC integrate i alte aplicaii electronice pentru afaceri, cheltuielile privind elaborarea
planului de afaceri, proiectului tehnic, a studiilor de pia i cheltuielile pentru pregtirea
documentaiei necesar n procesul de achiziii sunt considerate eligibile i dac sunt realizate
n perioada cuprins ntre data intrrii n vigoare a schemei de ajutor de stat de minimis i
data semnrii contractului de finanare ncheiat ntre beneficiar i OIPSI, cu condiia s fie
strict legate de realizarea proiectului.
3) este nsoit de facturi, ordine de plat, etc. n conformitate cu prevederile
legislaiei naionale, sau de alte documente contabile cu valoare probatorie echivalent, pe
baza crora cheltuielile s poat fi auditate i identificate;
4) este n conformitate cu prevederile Contractului de finanare ncheiat de beneficiar
cu Ministerul Comunicaiilor i Societii Informaionale, n calitate de Organism
Intermediar, cu respectarea art. 54 alin. (5) i art. 60 din Regulamentul Consiliului nr.
1083/2006;
5) este conform cu prevederile legislaiei naionale i comunitare
6) se ncadreaz n lista categoriilor de cheltuieli eligibile prezentate anterior;

Ministerul Comunicaiilor i Tehnologiei Informaiei
Organismul Intermediar pentru Promovarea Societii Informaionale


19
7) este n legtur direct cu activitile propuse n proiect i este necesar pentru
realizarea proiectului.

8. Modul de finanare al proiectului
8.1 Forma de finanare a proiectului
Ajutorul se acord sub form de granturi nerambursabile si se bazeaz pe urmatoarele
scheme:
- schema de ajutor de stat regional pentru investiii, Ordinul nr. 2229/2008 al
ministrului economiei i finanelor, cu modificrile i completrile ulterioare;
- schema de ajutor de minimis, Ordinul nr. 2159/2008 l ministrului economiei i
finanelor, cu modificrile i completrile ulterioare.

8.2 Rata maxim de cofinanare
5
:
Atenie! La acest apel un beneficiar va putea depune o singur cerere de finanare.
n cazul n care ofierii de proiect descoper existena unei alte aplicaii depuse de
acelai solicitant pentru acest apel al operaiunii 3.3.2, pot respinge automat cererea
de finanare curent, n orice etap a evalurii.
Schema
de
finanare
Tip de
cheltuial
Tip de
ntreprindere
Rata maxim de co-
finanare n funcie de
zona n care se
implementeaz
proiectul
Valoarea
maxim a
finanrii
nerambursabile
acordate (lei)
% cheltuieli
eligibile din
valoarea
eligibil a
proiectului Bucureti i
judeul Ilfov
Celelalte
judee
Ajutor de
stat
regional
pentru
investiii
Investiii
Micro
60% 70%
1.260.000 Minim 75%
Mic
Mijlocie 50% 60%

Ajutor
Instruire,
consultan,
Micro
70%

380.000
Maxim 25%,
din care


5
Calculat ca raport intre valoarea finanrii acordate i valoarea totala a costurilor eligibile, pentru fiecare
categorie de cheltuieli


Ministerul Comunicaiilor i Tehnologiei Informaiei
Organismul Intermediar pentru Promovarea Societii Informaionale


20
de
minimis
management de
proiect, audit,
informare i
publicitate
Mic
pentru
informare i
publicitate
maxim 15%
Mijlocie

1.640.000

Observaie: Pentru sectorul transporturi, indiferent de mrimea IMM-ului, rata de co-
finanare pentru capitolul de investiii va fi de 40% pentru Bucureti i judeul Ilfov i de
50% pentru celelalte judee.

8.3 Mrimea finanrii acordate
Valoarea maxim a finanrii acordate: 1.640.000 LEI
Valoarea minim a finanrii acordate: 35.000 LEI


8.4 Acordarea prefinanrii
Prefinanarea reprezint sumele transferate din instrumente structurale ctre
beneficiari, n stadiul iniial, pentru susinerea nceperii derulrii proiectelor i/sau pe
parcursul implementrii acestora, n condiiile prevzute n contractul de finanare ncheiat
ntre beneficiar i Organismul Intermediar responsabil, n vederea asigurrii derulrii
corespunztoare a proiectelor finanate n cadrul programelor operaionale.
Solicitantul are posibilitatea de a opta prin cererea de finanare pentru prefinanarea
cheltuielilor eligibile ale proiectului. Valoarea total a prefinanrii este n procent de
maximum 35% din valoarea finanrii nerambursabile prevzut n contractul de finanare
ncheiat ntre OIPSI i beneficiar. Pre-finanarea se acord, conform prevederilor contractului
de finanare, acelor beneficiari care au optat pentru aceast facilitate. Opiunea final,
valoarea prefinanrii i graficul de rambursare se definitiveaz la semnarea contractului de
finanare. Beneficiarul poate opta pentru cuantumul procentului de prefinanare de maximum
35% din valoarea finanrii nerambursabile, iar aceast opiune se va face o singur dat, la
ncheierea contractului de finanare cu OIPSI.
n vederea obinerii prefinanrii, beneficiarul are obligaia de a transmite
Organismului Intermediar urmtoarele documente:
- contractul de achiziie ncheiat ntre beneficiar i un operator economic, care conine
cel puin o cheltuial eligibil

Ministerul Comunicaiilor i Tehnologiei Informaiei
Organismul Intermediar pentru Promovarea Societii Informaionale


21
- cererea de prefinanare, conform contractului de finanare ncheiat ntre Organismul
Intermediar i beneficiar (n formatul standard solicitat prin contract)
- scrisoare de garanie bancar pentru suma aferent prefinanrii solicitate
Suma acordat unui beneficiar sub forma prefinanrii se recupereaz progresiv:
- Prefinanarea se recupereaz progresiv prin aplicarea unui procent din valoarea
fiecrei Cereri de rambursare intermediare, n funcie de valoarea total a acestora,
pn la recuperarea sa integral.
- Recuperarea se efectueaz ncepnd cu prima Cerere de rambursare, astfel nct suma
aferent prefinanrii s se recupereze integral nainte de ultima Cerere de
rambursare; n consecin, prefinanarea nu se poate acorda n cazul contractelor care
prevd mai puin de 2 cereri de rambursare.
- Beneficiarul va trebui s restituie prefinanarea dac nu a depus nici o cerere de
rambursare care s justifice achiziia de bunuri, servicii sau execuia de lucrri, n
termen de 6 luni de la data primirii acesteia.

Asigurarea cofinanrii i a cheltuielilor neeligibile
Beneficiarii vor avea obligaia de a asigura:
co-finanarea n cadrul proiectului;
sume pentru acoperirea cheltuielilor neeligibile n cadrul proiectului;
sumele necesare pentru finanarea tuturor cheltuielilor pn la rambursarea sumelor
solicitate, astfel nct s se asigure implementarea optim a proiectului


9. Modaliti de completare i transmitere a aplicaiei
9.1. Completarea Cererii de Finanare

Formularul standard al Cererii de finanare este prezentat n Anexa 1 la Ghidul
Solicitantului.
Completarea Cererii de finanare, inclusiv a anexelor (modele standard prevzute prin
prezentul Ghid), se va face conform instruciunilor de completare i va urmri ntocmai
modelul standard.


Ministerul Comunicaiilor i Tehnologiei Informaiei
Organismul Intermediar pentru Promovarea Societii Informaionale


22
Atenie! Modificarea modelului standard (eliminarea, renumerotarea seciunilor,
anexarea documentelor suport n alt ordine dect cea specificat etc) poate conduce la
respingerea Cererii de finanare pe motiv de neconformitate administrativ.
La cererea de finanare pot fi anexate i alte documente dect cele solicitate prin prezentul
Ghid dac solicitantul le consider utile pentru justificarea i argumentarea proiectului
propus spre finanare.

Transmiterea unei cereri de finanare reprezint un angajament oficial al
solicitantului conform cruia toate detaliile proiectului sunt corecte i reale. Totodat,
reprezint o confirmare a faptului c, dac finanarea se acord, solicitantul se
angajeaz s implementeze proiectul n condiiile descrise n Cererea de finanare i n
concordan cu condiiile stipulate n Contractul de finanare. Prin depunerea
proiectului, solicitantul accept modelul de contract ataat prezentului ghid precum i
termenii i condiiile din prezentul ghid.

Toate aplicaiile trebuie s fie complete i s respecte formularele tip
Cererile de finanare trebuie s fie tehnoredactate n limba romn, utiliznd urmtorul
format: font Times New Roman, dimensiune font 12, spaiere la un rnd i jumtate. Nu
sunt acceptate cereri de finanare completate de mn.
Dosarul Cererii de finanare va cuprinde, n mod obligatoriu, un opis (modelul este anexat
prezentului Ghid). Pagina opis va fi pagina cu numrul 0 a Cererii de finanare.
Dup completarea Cererii de finanare ntr-un exemplar, aceasta se numeroteaz de la
pagina 0 (pagina opis) la pagina n (unde pagina n va reprezenta pagina coninnd
pct. 5 din formularul standard al Cererii de finanare, respectiv certificarea cererii), n
colul din dreapta jos al paginii. Fiecare pagin a Cererii de finanare se tampileaz i se
semneaz de ctre reprezentantul legal al solicitantului sau de ctre persoana
mputernicit n acest sens de acesta. tampila i semntura din josul fiecrei pagini
trebuie s fie separate de tampila i semntura ce sunt necesare pe o pagin (exemplu:
declaraia de angajament). Numerotarea paginilor va continua de la n+1 pentru anexele
ataate cererii de finanare. Numerotarea paginilor se va face cu pixul sau cu cerneal
indelebil. Acest exemplar din cererea de finanare, semnat i tampilat conform
cerinelor, reprezint originalul cererii.

Ministerul Comunicaiilor i Tehnologiei Informaiei
Organismul Intermediar pentru Promovarea Societii Informaionale


23
Solicitantul trebuie s lege toate paginile din dosar, astfel nct s nu permit detaarea
i/sau nlocuirea documentelor;
Solicitantul va face 2 (dou) copii simple ale originalului, care se vor depune mpreun cu
originalul
Exemplarul original va avea nscris pe copert meniunea ORIGINAL iar
exemplarele copie vor avea nscris meniunea COPIE .
Fiecare dosar se va introduce ntr-un plic nchis (3 plicuri). Pe plicul n care se afl
originalul se va scrie ORIGINAL, numele proiectului i al solicitantului. Pe plicurile n care
se afl COPIILE se va scrie: COPIE, numele proiectului i al solicitantului.
Aceste 3 plicuri se vor introduce toate ntr-un plic (pachet) nchis. Pe acest plic
(pachet) ce cuprinde ntreaga documentaie se nscriu urmtoarele date:
- codul apelului de proiecte: POSCCE-A3-O3.3.2. apel 2
- denumirea instituiei solicitante i adresa ei.
- denumirea destinatarului: OIPSI - Organismul Intermediar pentru Promovarea
Societii Informaionale.
- titlul proiectului i numrul de nregistrare electronic a proiectului.
Pentru acele documente originale care, conform legii, rmn n posesia solicitantului
(ex: bilan contabil vizat de administraia financiar), copiile trebuie s fie tampilate de
solicitant cu meniunea Conform cu originalul i semnate de ctre reprezentantul legal al
solicitantului.

Atenie! La acest apel un beneficiar va putea depune o singur cerere de finanare.
n cazul n care ofierii de proiect descoper existena unei alte aplicaii depuse de
acelai solicitant pentru acest apel al operaiunii 3.3.2, pot respinge automat cererea
de finanare curent, n orice etap a evalurii.

Modalitatea de depunere a propunerilor de proiecte este urmtoarea:
1. Solicitantul va completa i va transmite on-line cererea de finanare, la care va ataa
toate documentele solicitate n prezentul ghid. Toate documentele trebuie s fie n
formatul iniial editabil (.doc, .docx, .pdf sau .xls sau n alt format precizat pe site), cu

Ministerul Comunicaiilor i Tehnologiei Informaiei
Organismul Intermediar pentru Promovarea Societii Informaionale


24
excepia celor eliberate de alte autoriti publice i care nu sunt disponibile dect n
format fizic, care vor fi scanate i transmise n format .pdf, la o rezoluie de 300 dpi.
Pentru a permite verificarea corectitudinii calculelor, toate tabelele referitoare la
devizul estimativ trebuie s fie neprotejate la editare. Aplicaia software prin care se
va face nregistrarea i transmiterea aplicaiei va fi disponibil pe pagina web a MCSI
- OIPSI la adresa http://fonduri.mcsi.ro, ncepnd cu ora 9.00 a primei zile de
nregistrare i pn la ora 17.00 a ultimei zile de nregistrare.

Atenie! Pentru a fi posibil nregistrarea online, este necesar ca proiectul s fie transmis
electronic n intervalul de timp menionat, nu doar s se nceap nregistrarea acestuia.

2. Aplicaia software va genera automat solicitantului un mesaj de confirmare a
efecturii nregistrrii cu numrul de nregistrare obinut.
3. n termen de maxim 5 zile lucrtoare dup nregistrarea on-line, solicitanii trebuie s
depun dosarul la sediul MCSI cu respectarea detaliilor cuprinse n prezentul ghid.
Indiferent de modalitatea de transmitere (personal, prin pot sau curier), dosarul
trebuie s fie primit i nregistrat la registratura MCSI cel mai trziu n a cincea zi
lucrtoare de la nregistrarea on-line. Rmne n responsabilitatea solicitantului s
se asigure c dosarul se nregistreaz la registratura MCSI n timp util.
4. Nedepunerea dosarului de solicitare n termenul menionat la pct.3 atrage decderea
solicitantului din dreptul de a utiliza numrul de nregistrare, fiind necesar
renregistrarea n sistem.
Adresa la care se depune proiectul este Ministerul Comunicaiilor i Societii
Informaionale, Organismul Intermediar pentru Promovarea Societii Informaionale,
Bulevardul Libertii nr. 14, sector 5, Bucureti, Cod 050706, la Registratura Ministerului n
intervalul de timp specificat.
Dac proiectul ndeplinete criteriile de transmitere solicitate, eliminatorii (termen i
modalitate), fiecare proiect va primi un cod unic de nregistrare (SMIS), la care se va face
referire n toat corespondena ulterioar i prin care se poate identifica n mod unic
proiectul.


Ministerul Comunicaiilor i Tehnologiei Informaiei
Organismul Intermediar pentru Promovarea Societii Informaionale


2510. Evaluarea i selecia proiectelor

nregistrarea propunerilor de proiecte se face continuu, de la data lansarii Cererii
de propunerii de proiecte i se ncheie odat cu acoperirea alocrii financiare
planificate pentru operatiunea 3.3.2 din cadrul Axei III, POS CCE, dar nu mai trziu
de ziua nchiderii apelului. Procesul de evaluare i selecie a proiectelor se va realiza n
mod continuu, imediat dup primirea aplicaiilor la sediul MCSI. Acordarea finanrii
se face pe baza deciziei Comitetului de Selecie, n limita acoperirii alocrii financiare
planificate pentru prezentul apel.

Procesul de evaluare i selecie a propunerii de proiect se va derula n 4 etape
1. Verificarea criteriilor de transmitere
2. Verificarea administrativ i a eligibilitii
3. Evaluarea tehnico-economic
4. Selecia proiectelor


10.1. Verificarea criteriilor de transmitere
Verificarea criteriilor de transmitere a cererii de finanare i anexelor aferente acesteia
se realizeaz n conformitate punctele aferente din anexa ce conine grila de verificare a
conformitii administrative i a eligibilitii. Rspunsurile la aceste puncte pot fi Da sau
Nu. Pentru a trece la urmtoarea faz de verificare, proiectul trebuie s rspund cu Da la
toate punctele.
n cazul n care aceste cerine nu sunt respectate, solicitantul va primi o scrisoare de
respingere. Dosarul proiectului va fi transmis napoi ctre solicitant fr a fi deschis (cu
excepia cazului n care datele nscrise pe plic nu sunt suficiente pentru ncadrarea
corespondenei n apelul de proiecte deschis), nsoit de o scrisoare de respingere.
n cazul n care aplicaia ntrunete criteriile de transmitere solicitate, aceasta va fi
nregistrat n SMIS i i se va transmite solicitantului o scrisoare de notificare de primire a
aplicaiei, prin care i se va comunica codul unic de nregistrare n SMIS.

Ministerul Comunicaiilor i Tehnologiei Informaiei
Organismul Intermediar pentru Promovarea Societii Informaionale


2610.2. Verificarea administrativ i a eligibilitii
Sunt verificate doar proiectele admise n urma verificrii criteriilor de transmitere

Regulile de verificare administrativ i a eligibilitii:
Verificarea aplicaiilor se face n ordinea primirii i ncepe de la data depunerii
propunerii de proiect.
n cazul n care lipsesc mai mult de trei documente, proiectul se respinge automat, iar
solicitantului i se trimite o scrisoare de notificare prin fax sau prin pot (n cazul n care
solicitantul nu furnizeaz un nr. de fax) prin care i se comunic respingerea, cu precizarea
motivelor respingerii. De asemenea, n cazul n care Cererea de Finanare lipsete, proiectul
se respinge automat, iar solicitantului i se trimite o scrisoare de notificare prin care i se
comunic respingerea cu precizarea motivelor respingerii.
Verificarea administrativ i a eligibilitii se realizeaz ncepnd cu punctul 4 din
grila de verificare a conformitii administrativ i a eligibilitii. Punctele 4, 5 i 6 din
aceast gril sunt eliminatorii (dac se rspunde cu NU la oricare dintre aceste puncte,
proiectul este respins automat).
Dac ncepnd de la punctul 7 din grila de verificare administrativ i a eligibilitii se
constat c sunt necesare documente/informaii/clarificri suplimentare fa de cele depuse,
OIPSI va ntocmi o scrisoare de solicitare de documente/clarificri/informaii pe care ofierul
de proiect o va transmite prin fax sau prin pot (n cazul n care n proiect nu este trecut nici
un numr de fax) solicitantului, cu confirmare de primire din partea solicitantului. Dovada
transmiterii scrisorii o reprezint: confirmarea tiprit de faxul OIPSI dup transmiterea
scrisorii prin fax; confirmarea de primire potal, n cazul n care scrisoarea se transmite prin
pot.
Dac n 5 zile lucrtoare de la primirea scrisorii/faxului solicitantul nu rspunde
ntrebrilor, proiectul este respins. Rmne n responsabilitatea solicitantului s se asigure
c rspunsul este nregistrat de OIPSI n timp util.
Pentru a fi admis, propunerea trebuie s obin rspunsul Da la toate ntrebrile. n
caz contrar, propunerea este respins i solicitantului i se trimite o scrisoare de notificare prin
care i se comunic respingerea, cu precizarea motivelor respingerii.

Ministerul Comunicaiilor i Tehnologiei Informaiei
Organismul Intermediar pentru Promovarea Societii Informaionale


27
n cazul respingerii aplicaiei, solicitantul poate retransmite dosarul
corectat/completat, cu reluarea ntregului proces.
Proiectele care au trecut de etapa verificrii administrative i a eligibilitii vor fi
evaluate innd cont de numrul de nregistrare on-line al proiectului.

Atenie! Pe parcursul verificrii administrative i verificrii eligibilitii nu se examineaz
dac activitile propuse n cadrul proiectului sunt logice sau coerente din punct de vedere
tehnic sau economic.

10.3. Evaluarea tehnico-economic
Sunt evaluate doar propunerile de proiecte admise n urma verificrii administrative i
a eligibilitii.
Evaluarea fiecrui proiect se va realiza pe baza criteriilor prezentate n anexa ce
conine Grila de evaluare tehnico-economic.
n cazul n care, pe durata parcurgerii etapei de evaluare tehnico-economic se
constat c sunt necesare documente/clarificri/informaii suplimentare, OIPSI va ntocmi o
scrisoare de solicitare de documente/clarificri/informaii pe care ofierul de proiect o va
transmite prin fax sau prin pot (n cazul n care n proiect nu este trecut nici un nr. de fax),
solicitantului. Dovada transmiterii scrisorii o reprezint: confirmarea tiprit de faxul OIPSI
dup transmiterea scrisorii prin fax; confirmarea de primire potal, n cazul n care
scrisoarea se transmite prin pot.
Dac n 5 zile lucrtoare de la primirea scrisorii/faxului solicitantul nu rspunde
ntrebrilor, proiectul este respins. Rmne n responsabilitatea solicitantului s se asigure
c rspunsul este nregistrat de OIPSI n timp util.
Dupa evaluare, toate proiectele vor fi transmise Comitetului de Selecie.

10.4. Selecia
Comitetul de selecie va analiza rapoartele de evaluare i va ntocmi lista cu proiecte
ce ntrunesc condiiile spre a fi finanate (n ordinea numerelor de nregistrare on-line), pn
la concurena cu bugetul apelului. Condiia de finanare a proiectului este aceea ca punctajul
obinut s fie de minim 50 puncte (punctaj minim de calitate), fr obinerea valorii de 0
puncte pentru oricare din subcriteriile/criteriile din grila de evaluare tehnico-economic
(situaie ce presupune descalificarea respingerea proiectului).

Ministerul Comunicaiilor i Tehnologiei Informaiei
Organismul Intermediar pentru Promovarea Societii Informaionale


28
Decizia de finanare este luat de ctre Comitetul de Selecie care poate decide s:
- aprobe proiectul fr modificarea coninutului i condiiilor definite n cererea
de finanare i anexele acesteia;
- aprobe proiectul cu reducerea costurilor eligibile totale; aceasta se ntmpl
cnd una sau mai multe cheltuieli sunt ncadrate greit ca eligibile sau chiar dac sunt
eligibile nu sunt justificate sau sunt supradimensionate, dimensiunea cofinanrii solicitate
sau rata de cofinanare solicitat nu se ncadreaz n limitele specificate pentru acest apel,
ns din punct de vedere tehnic proiectul este viabil. Reducerea costurilor eligibile totale
poate avea loc i n urma verificrii respectrii regulii De minimis, prin eliminarea ntregii
sume aferente ajutorului De minimis, n cazul n care valoarea total acordat pe acest tip
de ajutor depete plafonul. n acest caz solicitantul poate sa accepte implementarea
proiectului n ntregime sau s renune la solicitarea finanrii;
- resping proiectul;
- poate solicita motivat reevaluarea proiectului.

Condiia de finanare a proiectului este aceea ca punctajul obinut s fie de minim 50
puncte, n limita bugetului alocat pentru apelul de proiecte respectiv.
Obinerea unei valori de 0 puncte pentru oricare din subcriteriile menionate n anexa
ce conine Grila de evaluare tehnico-economic presupune respingerea proiectului.
Proiectele se finaneaz n ordinea numrului de nregistrare on-line a proiectului.

ATENIE!
Finanarea proiectului este condiionat de urmtoarele elemente:
- punctajul obinut s fie de cel puin 50 puncte (punctaj minim de calitate), fr
obinerea unui punctaj 0 la nici unul dintre subcriterii/criterii de evaluare
tehnico-economic;
- disponibilitatea fondurilor alocate acestui apel.

Lista proiectelor aprobate va fi publicat pe site-ul http://fonduri.mcsi.ro

Solicitanii vor fi informai asupra rezultatului seleciei i au la dispoziie 5 zile s accepte
sau s conteste decizia.

Ministerul Comunicaiilor i Tehnologiei Informaiei
Organismul Intermediar pentru Promovarea Societii Informaionale


29
Contestaiile pot fi depuse la sediul MCSI n termen de 5 zile lucrtoare de la primirea
scrisorii de respingere sau scrisorii de aprobare (n cazul reducerii cheltuielilor). Contestaiile
trebuie s fie n form scris i se pot referi doar la motivaiile incluse n scrisoarea trimis de
OIPSI. Acesta va soluiona contestaiile i va trimite rspunsul n scris ctre contestatar.
n cazul n care solicitantul nu respect termenele menionate mai sus, acesta poate fi
deczut din drepturi, iar OIPSI poate decide finanarea urmtorului proiect de pe list.

11. Contractarea
11.1 Semnarea contractului

n urma seleciei proiectelor, OIPSI va ntocmi lista proiectelor aprobate pentru
finanare care va fi transmis spre avizare Autoritii de Management.
Solicitanii ale cror proiecte au fost selectate vor primi contractul de finanare, n
vederea completrii acestuia cu informaiile solicitate. OIPSI i rezerv dreptul de a opera
modificri la contractul de finanare pn la data semnrii acestuia. Forma de contract de
finanare transmis de OIPSI solicitantului nu poate fi modificat de ctre acesta, cu excepia
datelor de identificare ale solicitantului i ale proiectului n cazul n care sunt completate
eronat.
Solicitanii au la dispoziie 10 zile pentru a semna i a retransmite contractul ctre
OIPSI, n 3 exemplare originale, nsoite de urmtoarele documente:
1. Certificatul de atestare fiscal privind debitele restante la bugetul de stat, n original
2. Certificatul de atestare fiscal privind debitele restante la bugetul local la zi (n cazul
n care proiectul se implementeaz n mai multe locaii, Certificatul de atestare fiscal
privind debitele restante la bugetul local pentru fiecare locaie), n original;
3. Cazierul fiscal al reprezentantului legal, n original;
4. Cazierul judiciar al reprezentantului legal, n original.

Documentele se vor expedia prin pot cu confirmare de primire, curier, sau depuse
de un reprezentant al solicitantului, la sediul Ministerului Comunicaiilor i Societii
Informaionale, Organismul Intermediar pentru Promovarea Societii Informaionale, din
Bulevardul Libertii nr. 14, sector 5, Bucureti, cod 050706, la Registratur. n scopul

Ministerul Comunicaiilor i Tehnologiei Informaiei
Organismul Intermediar pentru Promovarea Societii Informaionale


30
urgentrii procedurii de contractare, se poate decide invitarea solicitantului n vederea
semnrii contractelor la sediul OIPSI.
n cazul n care solicitantul nu rspunde n termenul de 10 zile, OIPSI poate decide
retragerea finanrii pentru acesta i finanarea urmtorului proiect de pe list.
Contractul de finanare va fi semnat la nivelul MCSI, iar un exemplar va fi trimis
beneficiarului.

Atenie! Cererea de finanare depus de solicitant, cu eventualele modificri i completri
efectuate pe parcursul procedurii de evaluare, selecie, contractare, devine obligatorie
pentru beneficiar, fiind anex la contractul de finanare, deci parte integrant a acestuia.


11.2. Modificarea contractului de finanare
Modificarea Contractului de finanare nu poate s vizeze o modificare substanial a
proiectului.
Modificarea Contractului de finanare se poate face n urmtoarele condiii:
n urma unei notificri (fr a fi nevoie de act adiional)
o Notificare a beneficiarului: Schimbarea adresei, sediului social, contului de
trezorerie/bancar, a contului sau a bncii creditoare, nlocuirea
reprezentantului legal, a managerului de proiect, a persoanei de contact sau a
persoanei responsabile cu operaiunile financiare pentru beneficiar
o Notificare a OIPSI: Modificri determinate de schimbri n legislaia naional
i european
n urma unei solicitri a beneficiarului de modificare, aprobat de OIPSI (fr a
fi nevoie de act adiional)
o Variaii ntre liniile din devizul estimativ pn n limita a 10% din valoarea
liniei din care se face modificarea, fr a se majora valoarea total eligibil
angajat prin contract, cu respectarea prevederilor apelului de proiecte;
o Modificarea calendarului de implementare, fr modificarea termenului final
de implementare i a termenului la care va fi depus Cererea de Rambursare
final
o Modificarea devizului estimativ al proiectului n urma deducerii unor
cheltuieli din cererile de rambursare, ca fiind neeligibile

Ministerul Comunicaiilor i Tehnologiei Informaiei
Organismul Intermediar pentru Promovarea Societii Informaionale


31
o Modificarea graficului Cererilor de rambursare, fr modificarea termenului
de depunere a ultimei Cereri de rambursare
prin act adiional, semnat n aceleai condiii ca i Contractul de Finanare
(urmare a unei Notificri justificate din partea beneficiarului i a Notificrii de
aprobare a OIPSI)
o Modificarea calendarului de implementare, cu depairea termenului final i a
termenului la care va fi depus Cererea de Rambursare final
o Orice alte modificri justificate care nu se ncadreaz n situaiile descrise
anterior i care nu sunt considerate modificri substaniale ale proiectului.
Modificrile substaniale la un proiect sunt acelea care:
o afecteaz major natura i condiiile de implementare sau
o ofer unui ter un avantaj necuvenit sau
o rezult dintr-o schimbare a naturii proprietii unui articol de infrastructur, o
ncetare sau schimbare n localizare a investiiei sau ncetarea unei activitati de
producie (dup caz, unde se aplic).

Principiile generale care stau la baza modificrii contractului de finanare sunt
urmtoarele:
- Modificrile contractului pot fi efectuate numai n cadrul perioadei de valabilitate;
- Cererea unui beneficiar de modificare a contractului prin act adiional nu va fi
acceptat n mod automat de ctre OIPSI, ci trebuie s existe motive ntemeiate pentru
aceast modificare. OIPSI examineaz motivele date i respinge cererile care prezint
justificri nefundamentate sau care nu respect prevederile ghidului i/sau a legislaiei
nationale i comunitare relevante;
- Modificrile solicitate la contractul de finanare nu vor afecta funcionalitatea i
viabilitatea economic a proiectului i vor respecta criteriile de eligibilitate i selecie;
- Un act adiional nu poate avea scopul sau efectul de a produce schimbri n contract
care ar pune n discuie decizia de acordare a finanrii nerambursabile (ca de exemplu
condiii au dus la obinerea punctajului din Grila de evaluare) sau ar fi contrare principiului
tratamentului egal al solicitanilor. Suma maxim a finanrii nerambursabile menionat n
contract nu poate fi majorat;

Ministerul Comunicaiilor i Tehnologiei Informaiei
Organismul Intermediar pentru Promovarea Societii Informaionale


32
- n cazul n care solicitarea beneficiarului de modificare a contractului se refer la
prelungirea duratei de implementare a proiectului, aceasta trebuie fcut cu cel puin 60 de
zile nainte de expirarea perioadei de implementare a proiectului.
Pentru schimbarea contului i /sau a bncii, notificarea va fi nsoit de contractul
scris al bncii creditoare dac Beneficiarul a solicitat credit bancar pentru cofinanarea
Proiectului. n cazul schimbrii persoanei responsabile cu operaiunile financiare,
Beneficiarul va transmite Organismului Intermediar numele noii persoane desemnate precum
i datele sale de contact, mputernicirea i specimenul de semntur.
Pentru oricare din aceste cazuri, notificarea va fi nsoit de documente justificative
eliberate de autoritile competente, care vor fi ulterior avizate de OIPSI i devin parte
integrant n contract.
n funcie de rezultatul monitorizrii proiectului, OIPSI poate iniia procedurile de
semnare ale unui act adiional.
Beneficiarul are obligaia s informeze OIPSI n privina problemelor, deficienelor i
neregulilor aprute pe parcursul executrii proiectului, conform prevederilor i termenelor
din contractul de finanare. Beneficiarul trebuie s informeze, fr ntrziere, OIPSI despre
orice situaie care poate determina ncetarea sau ntrzierea executrii contractului.


12. Implementarea
Condiiile de implementare sunt n strict conformitate cu prevederile contractului de
finanare.

12.1 Achiziii
Beneficiarul rspunde de respectarea tuturor prevederilor n vigoare ale legislaiei n
domeniul achiziiilor publice, conform OUG 34/2006, cu modificrile i completrile
ulterioare.
Orice achiziie realizat n cadrul proiectului trebuie s respecte principiul neutralitii
tehnologice (nu trebuie favorizat o anumit tehnologie sau marc).
n cazul n care se constat nclcarea prevederilor legale, cheltuielile aferente plii
bunurilor/serviciilor/lucrrilor astfel achiziionate vor fi considerate neeligibile i nu vor fi
rambursate.

Ministerul Comunicaiilor i Tehnologiei Informaiei
Organismul Intermediar pentru Promovarea Societii Informaionale


33
Condiia de livrare acceptat pentru bunurile achiziionate n cadrul proiectului este
Ex-Works (Incoterms 2000).12.2 Rambursarea cheltuielilor
Rambursarea cheltuielilor se face n conformitate cu prevederile contractului de
finanare i cu graficul de rambursare a cheltuielilor.
Pentru rambursarea cheltuielilor efectuate de ctre beneficiar, acesta va transmite o
singur cerere de rambursare mpreun cu documentele justificative i rapoartele de progres
la OIPSI, conform graficului de rambursare din contractul de finanare.
Numrul total de cereri de rambursare este de maxim 3 (pentru proiectele care se
implementeaz n maxim 12 luni) i maxim 5 (pentru proiectele care se implementeaz ntr-o
perioad cuprins ntre 12 i 24 luni). Prima cerere de rambursare se depune n maxim 4
(patru) luni de la data semnrii contractului de finanare.

Atenie! Toate plile aferente proiectului, solicitate pentru rambursare, trebuie s fie
efectuate n perioada de implementare!

La data depunerii ultimei cereri de rambursare, proiectul trebuie s fie finalizat. Se
consider c proiectul este finalizat daca este funcional i sunt indeplinite obiectivele
proiectului stabilite prin contractul de finanare. Valoarea cheltuielilor solicitate n ultima
cerere de rambursare trebuie s reprezinte minim 15% din valoarea finanrii nerambursabile.
Beneficiarii tuturor proiectelor care obin finanare sunt obligai s solicite, la
finalizarea proiectului, auditarea acestuia de ctre un auditor extern.
Odat cu ultima cerere de rambursare, beneficiarul va depune i:
raportul de audit realizat de un auditor extern, care certific faptul c proiectul
este implementat n locaia menionat n contract, c este n stare de funcionare i c
din punct de vedere tehnic i economic respect obligaiile asumate prin contractul de
finanare.
copia contractului cu furnizorul/furnizorii soluiei care constituie obiectul
proiectului, prin care se asigur mentenana proiectului pe o perioad de 36 de luni,
dup finalizarea acestuia.

Ministerul Comunicaiilor i Tehnologiei Informaiei
Organismul Intermediar pentru Promovarea Societii Informaionale


34

Atenie! La ultima cerere de rambursare se va verifica respectarea plafoanelor pentru
fiecare categorie de cheltuieli (investiii, consultan, instruire).

OIPSI va verifica dac cheltuielile efectuate sunt destinate exclusiv realizrii
obiectivelor proiectului, dac sunt legale, nregistrate n contabilitate i justificate de
documente.
Beneficiarul va depune la OIPSI pentru rambursarea cheltuielilor eligibile
urmtoarele documente (sau alte documente cu valoare probatorie echivalent):
Cerere de rambursare 4 exemplare;
Raport de progres;
Copii certificate, ce vor conine meniunea conform cu originalul, tampila
beneficiarului i semntura reprezentantului legal al acestuia, dup urmtoarele documente:
facturi, documente de plat, extrase bancare, alte documente justificative;
Pentru procedura de achiziii: dovada publicitii, criterii de selecie sau documente
similare acestora (pentru beneficiarii care aplic normele interne de achiziii) raport de
atribuire a contractului/contractelor;
Pentru informare i publicitate: anunuri, comunicate, etc;
Pentru achiziii de bunuri: copie certificat NIR, copie certificat dup procesul verbal
de predare-primire a bunurilor sau dup procesul verbal de punere n funciune (dup caz);
Pentru prestri servicii: aprobarea beneficiarului pentru documentele remise n cadrul
consultanei, foi de prezen la cursuri, fie de evaluare ntocmite de ctre participanii la
cursuri, statele de plat ale trainerilor (copii certificate);
Cu ultima cerere de rambursare - raportul de audit final realizat de un auditor extern,
copia contractului pentru mentenana proiectului, copia contractului pentru asigurarea
bunurilor achiziionate prin proiect;
Alte documente relevante justificative.

OBSERVAII:
1. Contractul/contractele ncheiate de beneficiar cu diveri furnizori pentru garania i
mentenana aplicaiei, trebuie s asigure obligativitatea funcionrii permanente a
acesteia n perioada de post-implementare (3 ani dup implementarea proiectului, cu

Ministerul Comunicaiilor i Tehnologiei Informaiei
Organismul Intermediar pentru Promovarea Societii Informaionale


35
excepia perioadelor de mentenan planificate). Acest lucru va fi prevzut i n caietele
de sarcini ntocmite pentru organizarea procedurii de achiziie public a diverselor
componente ale aplicaiei pentru care s-a solicitat finanarea (hardware i software).
2. Contractul ncheiat de beneficiar cu furnizorul soluiei electronice trebuie s
prevad achiziionarea de ctre beneficiar a dreptului de utilizare/licen asupra
aplicaiei software customizate pentru care se solicit finanare pentru o durat de
timp cel puin egal cu perioada de sustenabilitate a proiectului sau a obligativitii
prelungirii contractului, astfel nct s se asigure sustenabilitatea proiectului.

Facturile trebuie s menioneze detaliat bunul achiziionat, serviciul prestat sau lucrarea
efectuat, iar n cazul taxei de timbru verde, aceasta va fi poziie separat pe factur. Pentru
evitarea dublei finanri, pe toate facturile originale se va meniona, sub semntura
reprezentantului legal al beneficiarului, numrul contractului de finanare i programul prin
care este finanat (POS CCE).
Cererea de rambursare se poate depune, pentru fiecare achiziie de bunuri, numai
dup punerea lor n funciune sau ntocmirea procesului verbal de predare-primire, iar n
cazul prestrilor de servicii, dup acceptarea rezultatelor acestora de ctre beneficiar.
AM/OIPSI au dreptul de a solicita documente suplimentare pentru soluionarea
eventualelor neclariti.
nainte de solicitarea rambursrii, cheltuielile respective trebuie s fie efectuate i
pltite. Data plii se consider data efecturii transferului bancar din contul Beneficiarului n
contul furnizorului sau data nregistrat pe chitana fiscal.
Cererea de rambursare trebuie s fie transmis conform graficului de rambursare
stabilit; nerespectarea acestuia poate duce la retragerea finanrii.
Rambursarea se va efectua de ctre Unitatea de Plat din cadrul Ministerului
Economiei, Comerului i Mediului de Afaceri, pe baza cererii de rambursare naintate de
ctre Beneficiar la OIPSI, n termen de 10 zile de la data la care beneficiarul a fost informat
cu privire la suma autorizat la plat.
Verificarea cererilor de rambursare se face de ctre OIPSI, iar autorizarea lor se face
de Autoritatea de Management, n termen de maximum 80 zile de la data depunerii acestora.
Beneficiarii vor fi informai cu privire la sumele autorizate la plat.

Ministerul Comunicaiilor i Tehnologiei Informaiei
Organismul Intermediar pentru Promovarea Societii Informaionale


36
AM/OIPSI poate prelungi termenul, cu informarea n prealabil a beneficiarului, n
situaii justificate legate de solicitarea de documente i clarificri, precum i n situaia
organizrii unor misiuni de control anterioare autorizrii plii.13. Monitorizare i control

Beneficiarul are obligaia s furnizeze orice informaii de natur tehnic sau
financiar legate de Proiect solicitate de ctre Autoritatea de Management, Organismul
Intermediar, Autoritatea de Certificare i Plat, Autoritatea de Audit, Comisia European sau
orice alt organism abilitat s verifice sau s realizeze controlul/auditul/monitorizarea asupra
modului de implementare a proiectelor cofinanate din instrumente structurale.
Beneficiarul trebuie s in o eviden contabil distinct, folosind conturi analitice
distincte pentru Proiect.
Monitorizarea proiectelor se face de ctre OIPSI, n vederea urmririi ndeplinirii
indicatorilor stabilii prin contract pentru msurarea obinerii rezultatelor prevzute.
Monitorizarea const n urmrirea progresului fizic i procedural nregistrat n
implementarea proiectului i n colectarea i introducerea n SMIS (Sistemul Unic de
Management al Informaiilor) a tuturor informaiilor legate de proiect.

Atenie! Beneficiarii trebuie s respecte indicatorii asumai prin Cererea de finanare.
Nendeplinirea acestor indicatori poate conduce la retragerea finanrii acordate,
proporional cu gradul de nendeplinire.

Procesul de monitorizare ncepe din momentul semnrii contractului de finanare i se
termin la 36 de luni dup finalizarea proiectului.
Beneficiarul trebuie s transmit OIPSI pe toata durata de implementare a proiectului
rapoarte trimestriale de progres, iar timp de 36 de luni dup finalizarea activitilor
proiectului va transmite rapoarte anuale privind durabilitatea investiiei, rapoarte completate
n conformitate cu formatele standard prevzute n anexa VII la contractul de finanare.
Pentru realizarea monitorizrii fizice a proiectelor, OIPSI va desfura urmtoarele
activiti:

Ministerul Comunicaiilor i Tehnologiei Informaiei
Organismul Intermediar pentru Promovarea Societii Informaionale


37
a) verificarea coninutului documentelor de raportare (rapoarte de progres trimestriale)
elaborate i transmise de ctre beneficiar (activiti desfurate/progresul fizic);
b) vizite de monitorizare care i propun verificarea stadiului fizic al implementrii
proiectului la faa locului/sediul beneficiarului (anunate i ad-hoc).

a) Verificarea documentelor
Verificrile documentelor vor asigura c rapoartele de progres elaborate de ctre
beneficiar sunt complete i corecte, c respect formatul prevzut n Contractul de finanare,
c proiectul este implementat n conformitate cu legile comunitare i naionale. De asemenea
vor urmri evoluia n timp a indicatorilor stabilii prin Contractul de finanare, realizarile fa
de int propus, procent de realizare.

b) Vizita de monitorizare
Scopul vizitei de monitorizare este de a se verifica la faa locului realizarea fizic a unui
proiect, sistemul de management al proiectului i de a permite echipei de monitorizare s
colecteze unele date suplimentare fa de cele cuprinse n rapoartele de progres, n vederea
aprecierii valorii indicatorilor fa de intele propuse i a acurateei informaiei furnizate de
beneficiar.
Vizita de monitorizare va urmri:
- asigurarea faptului c proiectul progreseaz sub aspect de realizare fizic n
conformitate cu calendarul activitilor inclus n contractul de finanare;
- identificarea posibilelor probleme ct mai curnd cu putin i emiterea de sugestii
de mbuntire a implementrii;
- identificarea elementelor de succes ale proiectului;
- asigurarea unei comunicri strnse ntre beneficiari i OIPSI, care s conduc la o
bun colaborare n vederea implementrii cu succes a proiectului (realizarea tuturor
indicatorilor prevzui n contract n perioada de timp prevazut)
Beneficiarul are obligaia de a participa la vizit i de a furniza echipei de
monitorizare toate informaiile solicitate.

c) Control i audit
Autoritatea de Management a POS CCE, OIPSI i/sau alte structuri cu atribuii de
control/verificare /audit a finanrilor nerambursabile din fondurile structurale pot efectua

Ministerul Comunicaiilor i Tehnologiei Informaiei
Organismul Intermediar pentru Promovarea Societii Informaionale


38
misiuni de control pe perioada de implementare a proiectului, pe durata contractului de
finanare, ct i pn la expirarea termenului de 3 ani de la data nchiderii oficiale a POS
CCE i 3 ani de la terminarea proiectului.
Beneficiarul trebuie s in o eviden contabil distinct a proiectului i s asigure
nregistrri contabile separate i transparente ale implementrii proiectului. Beneficiarul
trebuie s pstreze toate nregistrrile/registrele timp de trei ani de la data nchiderii oficiale a
POS CCE.
Beneficiarul are obligaia de a pstra i de a pune la dispoziia organismelor abilitate,
dup finalizarea perioadei de implementare a proiectului, inventarul asupra activelor
dobndite prin Instrumentele Structurale, pe o perioad de 3 ani de la data nchiderii oficiale
a POS CCE (n conformitate cu art.90, paragraful 1, litera a) din Regulamentul Comisiei
Europene nr. 1083/2006).
Beneficiarul are obligaia s acorde dreptul de acces la locurile i spaiile unde se
implementeaz sau a fost implementat proiectul, inclusiv acces la sistemele informatice,
precum i la toate documentele i fiierele informatice privind gestiunea tehnic i financiar
a proiectului. Documentele trebuie s fie uor accesibile i arhivate, astfel nct s permit
verificarea lor.
Beneficiarul are obligaia s furnizeze orice informaii de natur tehnic sau
financiar legate de proiect solicitate de ctre Autoritatea de Management, Organismul
Intermediar, Autoritatea de Plat/Certificare, Autoritatea de Audit, Comisia European sau
orice alt organism abilitat s verifice sau s realizeze auditul asupra modului de implementare
a proiectelor cofinanate din instrumente structurale. Beneficiarul are obligaia de a asigura
disponibilitatea i prezena personalului implicat n implementarea proiectului pe ntreaga
durat a verificrilor.
n cazul neregulilor constatate, recuperarea debitului se realizeaz conform
prevederilor OG nr.12/2007.
Activitile de monitorizare i control si audit sunt detaliate n modelul de contract de
finanare.

14. Informare i publicitate
(1) Beneficiarul este responsabil pentru implementarea activitilor de informare i
publicitate n legtur cu asistena financiar nerambursabil obinut prin POS CCE, n
conformitate cu cele declarate n cererea de finanare.

Ministerul Comunicaiilor i Tehnologiei Informaiei
Organismul Intermediar pentru Promovarea Societii Informaionale


39
(2) Beneficiarul trebuie s se asigure c dup semnarea contractului de finanare urmtoarele
date vor fi publicate, cel puin o dat, ntr-un cotidian local: Sigla Uniunii Europene, sigla
Guvernului Romniei, sigla Instrumente Structurale 2007-2013, titlul proiectului,
meniunea Programul Operaional Sectorial Creterea Competitivitii Economice, sloganul
Investiii pentru viitorul dumneavoastr, precum i meniunea Proiect co-finanat prin
Fondul European de Dezvoltare Regional.
(3) Beneficiarul este obligat s utilizeze pentru toate produsele de comunicare realizate n
cadrul proiectelor finanate prin Programul Operaional Creterea Competitivitii
Economice sigla Guvernului Romniei, sigla Uniunii Europene, nsoite de meniunea
Proiect co-finanat prin Fondul European de Dezvoltare Regional. Prin produse de
comunicare se nelege: fluturai, pliante, brouri, afie, bannere, comunicate de pres,
website-uri, newsletters, spoturi radio-TV, inserii n presa scris, standuri expoziionale,
autocolante, materiale promoionale sau orice alte materiale prin care este promovat proiectul
i rezultatele acestuia. Orice comunicat de pres referitor la proiectul finanat va fi transmis
spre publicare numai dup semnarea contractului de finanare.
(4) Publicaiile tiprite care sunt realizate n cadrul proiectului trebuie s menioneze
obligatoriu titlul programului/proiectului, precum i participarea Uniunii Europene prin
Programul Operaional Creterea Competitivitii Economice pe prima i ultima copert.
(5) Publicaiile trebuie s includ obligatoriu date de contact pentru obinerea mai multor
informaii la cerere de ctre cei interesai.
(6) Website-urile dezvoltate n cadrul proiectelor finanate prin Programul Operaional
Creterea Competitivitii Economice vor meniona participarea Uniunii Europene pe
pagina principal a acestora (adic homepage) i vor include pe pagina principal a acestora,
n loc vizibil, Sigla Uniunii Europene, Sigla Guvernului Romniei i sigla Instrumentelor
Structurale n Romnia precum i un link ctre site-ul web al Instrumentelor Structurale n
Romnia, www.fonduri-ue.ro, nsoit de textul: Pentru informaii detaliate despre celelalte
programe cofinanate de Uniunea European, v invitm s vizitai www.fonduri-ue.ro.
(textul reprezentnd un link la adresa web (URL): http://www.fonduri-ue.ro).
(7) n cazul achiziiilor de echipamente, acestora li se va aplica la loc vizibil un autocolant
care s conin urmtoarele elemente informative obligatorii: sigla Guvernului si sigla
Uniunii Europene, valoarea proiectului, titlul proiectului / investiiei. Beneficiarii sunt
obligai s asigure o informare transparent i corect a mass-media asupra proiectului
finanat prin POS CCE.

Ministerul Comunicaiilor i Tehnologiei Informaiei
Organismul Intermediar pentru Promovarea Societii Informaionale


40
(8) La finalizarea proiectului, beneficiarul va publica o informare asupra proiectului i a
rezultatelor sale ntr-un ziar local. Informarea va include urmtoarele elemente obligatorii:
Sigla Uniunii Europene, sigla Guvernului Romniei, sigla Instrumente Structurale 2007-
2013 elaborat de Autoritatea pentru Coordonarea Instrumentelor Structurale, titlul
proiectului, meniunea Programul Operaional Sectorial Creterea Competitivitii
Economice, sloganul Investiii pentru viitorul dumneavoastr, precum i meniunea
Proiect co-finanat prin Fondul European de Dezvoltare Regional.


15. Greeli frecvente
La apelurile anterioare de proiecte, cauzele frecvente de respingere a proiectelor au fost
urmtoarele:
In etapa de verificare a conformitii administrative i a eligibilitii cererii de
finanare:
lipsa unor documente solicitate prin cererile de finanare
nerespectarea formatului standard si completarea pariala a documentelor solicitate
transmiterea cererii de finanare nesemnat, netampilat, nedatat
lipsa datelor de identificare pe plic (ex: numele solicitantului, titlul proiectului,
numrul de nregistrare on-line);
nedepunerea proiectelor n termen dup nregistrarea on-line
proiecte cu activiti neeligibile
valoarea finanrii solicitate pentru anumite categorii de cheltuieli nu se ncadreaz
n plafoanele admise
solicitantul nu se ncadreaz n categoria solicitanilor eligibili;
nerespectarea neutralitii tehnologice
In etapa de evaluare tehnic i financiar (punctaje sub punctajul minim admisibil):
ntocmirea greit a devizului estimativ al proiectului (cmpuri n cadrul devizului
estimativ care nu sunt completate, calcule aritmetice greite, nu se face corect
ncadrarea ntre cheltuieli eligibile i neeligibile sau ntre valoarea total a proiectului,
valoarea eligibil i valoarea finanrii solicitate);
Solicitantul nu dovedete capacitatea sa de asigurare a sustenabilitii a proiectului.
Necunoaterea sau interpretarea incorect a unor elemente importante precum
achiziiile publice, ajutorul de stat, informarea i publicitatea

Ministerul Comunicaiilor i Tehnologiei Informaiei
Organismul Intermediar pentru Promovarea Societii Informaionale


41
Supraestimarea costurilor eligibile sau a necesarului
Lipsa justificrii pentru necesitatea solicitrii finanrii publice
Detalierea insuficient a obiectivului proiectului sau a nevoilor pe care le rezolv
Prezentarea neclar i chiar incoerent a activitilor avute n vedere i a planului de
implementare a proiectului, cum ar fi succesiunea etapelor, durata fiecrei activiti
etc.
Lipsa corelrii ntre obiectivul proiectului, rezultatele i activitile prevzute
Deviz estimativ necorelat cu activitile
Proiectul nu contribuie la realizarea obiectivelor axei prioritare i ale domeniului
major de intervenie
Analiza financiar greit efectuat i lipsa relevanei rezultatelor acesteia


16. Informaii suplimentare
Eventualele ntrebri pot fi trimise la:
email: fonduri@mcsi.ro
fax: 021 311 41 55
prin Pot la adresa B-dul Libertii 14, sector 5, Bucureti


17. Lista anexelor

Nr.
crt.
Documente verificate Obs.
1. Cererea de Finanare
6

2. Certificat de nregistrare la Registrul Comerului, ataat n
copie, tampilat, certificat Conform cu originalul i semnat
de reprezentantul legal al solicitantului

3. Certificat constator n original, n termenul de valabilitate,
emis de Oficiul Registrului Comerului de pe lng Tribunalul
unde i are sediul solicitantul, n care s se menioneze: datele
de identificare, codul unic de nregistrare, reprezentanii legali6
Dac lipsete Cererea de Finanare, rspunsul pentru acest criteriu este negativ (Nu), iar proiectul este
respins fr a solicita documente i informaii suplimentare

Ministerul Comunicaiilor i Tehnologiei Informaiei
Organismul Intermediar pentru Promovarea Societii Informaionale


42
ai societii, domeniul de activitate principal i domeniile de
activitate secundare, situaia juridic a societii, precum i
sediile secundare i punctele de lucru.
Locaiile implementrii proiectului trebuie s se regseasc n
certificatul constatator
4. Declaraie privind ncadrarea ntreprinderii n categoria
ntreprinderilor mici i mijlocii conform conform modelului
standard, semnat i tampilat
Anexa 2
5. Declaraie privind calculul pentru ntreprinderi partenere sau
legate completat conform modelului standard, semnat i
tampilat dac este cazul
Anexa 3
6. Actul de mputernicire n cazul n care cererea de finanare
nu este semnat de reprezentantul legal al solicitantului, ci de
o persoan mputernicit. Poate fi anexat orice document
administrativ emis de reprezentantul legal n acest sens, cu
respectarea prevederilor legale
n cazul n care
exist un act de
mputernicire,
toate documentele
din dosarul
aplicaiei trebuie
semnate de ctre
mputernicit
7. Hotrrea organelor de conducere pentru aprobarea
proiectului i a cheltuielilor legate de proiect, att a valorii
totale a proiectului, ct i a cofinanrii proprii. Trebuie
menionat denumirea proiectului, n conformitate cu cea a
proiectului nregistrat.

8. Declaraia de eligibilitate completat conform modelului
standard, semnat i tampilat
Anexa 4
9. Declaraia de angajament completat conform modelul
standard, semnat i tampilat
Anexa 5
10. Planul de afaceri (ce contine devizul estimativ al proiectului),
semnat i tampilat de solicitant
Anexa 6
11. Matricea logic a proiectului, completat, semnat i
tampilat de solicitant
Anexa 9
12. Bilanul contabil pentru ultimul exerciiu financiar ncheiat,
inclusiv Contul de Profit si Pierderi, nregistrat la instituia
abilitat, n copie, tampilat, certificat conform cu originalul
i semnat de solicitant

13. CV-urile i atribuiile persoanelor implicate n
managementul implementrii proiectului sau a urmririi
contractelor de management de proiect

14. CV-urile i atribuiile persoanelor ce fac parte din echipa
tehnic a proiectului

15. Activitile de management a proiectului ce fac sau vor face

Ministerul Comunicaiilor i Tehnologiei Informaiei
Organismul Intermediar pentru Promovarea Societii Informaionale


43
obiectul contractului de servicii de management n cazul
externalizrii managementului de proiect
16. Prezentare cu privire la modul n care solicitantul i
persoanele angajate ale acestuia vor verifica / vor monitoriza
activitatea contractorului care va furniza servicii de
management al proiectului n cazul externalizrii
managementului de proiect

17. Copia anunului de lansare a procedurilor de achiziie
public pentru activitile ce in de implementarea
proiectului, nu de fazele pregtitoare dac este cazul

18. Diagrama Gantt aferent calendarului de activiti
previzionate a se realiza n vederea implementrii proiectului

19. Declaraie pe propria rspundere asupra locaiei/locaiilor
unde se implementeaz proiectul adresa exact

20. Decizia/ordinul privind recuperarea ajutorului de stat,
ordinul de recuperare al instanei judectoreti i dovada
efecturii plii (dac este cazul).

21. Declaraie privind eligibilitatea societii n vederea
acordrii ajutorului de minimis
Anexa 12Ministerul Comunicaiilor i Tehnologiei Informaiei
Organismul Intermediar pentru Promovarea Societii Informaionale


44

Anexa nr.1 Formularul Cererii de Finanare

Cererea de finanare n format PDF, precum i ghidul de completare a cererii de
finanare se gsete pe site-ul http://www.fonduri.mcsi.ro , seciunea Ghidurile
solicitantului, Apeluri deschise
Ministerul Comunicaiilor i Tehnologiei Informaiei
Organismul Intermediar pentru Promovarea Societii Informaionale


45
Anexa nr. 2 - Declaraie privind ncadrarea ntreprinderii n categoria ntreprinderilor mici i
mijlocii

I.Date de identificare a ntreprinderii
Denumirea ntreprinderii
Adresa sediului social
Cod unic de nregistrare
Numele i funcia ................................ (preedintele consiliului de administraie, director
general sau echivalent)
II.Tipul ntreprinderii
Indicai, dup caz, tipul ntreprinderii:
|_| ntreprindere autonom - n acest caz, datele din tabelul de mai jos sunt preluate doar din
situaia economico-financiar a ntreprinderii solicitante. Se va completa doar declaraia, fr
anexa nr. 3.
|_| ntreprindere partener - Se va completa tabelul de mai jos pe baza rezultatelor calculelor
efectuate conform anexei nr. 3, precum i a fielor adiionale care se vor ataa la declaraie
|_| ntreprindere legat - Se va completa tabelul de mai jos pe baza rezultatelor calculelor
efectuate conform anexei nr.3, precum i a fielor adiionale care se vor ataa la declaraie.
III.Date utilizate pentru a se stabili categoria ntreprinderii
Exerciiul financiar de referin
7

Numrul mediu anual de salariai
Cifra de afaceri anual net
(mii lei/mii euro)
Active totale
(mii lei/mii euro)Important: Precizai dac, fa de exerciiul financiar anterior, datele financiare au nregistrat
modificri care determin ncadrarea ntreprinderii ntr-o alt categorie (respectiv micro-
ntreprindere, ntreprindere mic, mijlocie sau mare).
|_| Nu
|_| Da (n acest caz se va completa i se va ataa o
declaraie referitoare la exerciiul financiar anterior)
Declar pe propria rspundere c datele din aceast declaraie i din anexe sunt conforme cu
realitatea.


Numele i funcia semnatarului autorizat s reprezinte ntreprinderea ......................................

Semntura i tampila.......................... Data ntocmirii ..........................

1
Datele cu privire la numrul mediu anual de salariai, cifra de afaceri anual net i activele totale sunt cele realizate n
ultimul exerciiu financiar raportate n situaiile financiare anuale aprobate de acionari sau asociai. n cazul ntreprinderilor
nou nfiinate datele cu privire la numrul mediu anual de salariai, cifra de afaceri anual net i activele totale se determin
i se declar pe propria rspundere.


Ministerul Comunicaiilor i Tehnologiei Informaiei
Organismul Intermediar pentru Promovarea Societii Informaionale


46
Anexa nr. 3 Calculul pentru ntreprinderi partenere sau legate
I. Seciunile care trebuie incluse, dup caz:
C:\Users\User\Decl_Anexe.doc - ###- seciunea A, dac ntreprinderea solicitant are cel
puin o ntreprindere partener (precum i orice fie adiionale);
C:\Users\User\Decl_Anexe.doc - ###- seciunea B dac ntreprinderea solicitant este legat
cu cel puin o ntreprindere (precum i orice fie adiionale).
C:\Users\User\Decl_Anexe.doc - ###Calculul pentru tipurile de ntreprinderi partenere sau
legateC:\Users\User\Decl_Anexe.doc - ###
Perioada de referin

Numrul mediu anual de
salariai
Cifra de afaceri anual net
(mii lei/mii euro)
Total active
(mii lei/mii euro)
1. Datele
1
ntreprinderii solicitante sau din situaiile financiare
anuale consolidate (se vor introduce datele din tabelul B1 din
seciunea B
2
)

2. Datele cumulate
1
n mod proporional ale tuturor
ntreprinderilor partenere, dac este cazul (se vor introduce datele
din seciunea A)

3. Datele cumulate ale tuturor ntreprinderilor legate
1
(dac
exist) - dac nu au fost deja incluse prin consolidare la pct. 1 din
acest tabel (se vor introduce datele din tabelul B2 din seciunea
B)

TOTAL
C:\Users\User\Decl_Anexe.doc - ###Datele incluse n seciunea "Total" din tabel trebuie
introduse n tabelul "Date utilizate pentru a se stabili categoria ntreprinderii" din anexa nr. 1.
C:\Users\User\Decl_Anexe.doc - ###_____
C:\Users\User\Decl_Anexe.doc - ###
1
Datele cu privire la numrul mediu anual de salariai, cifra de afaceri
anual net i activele totale sunt cele realizate n ultimul exerciiu financiar raportate n situaiile financiare anuale aprobate
de acionari sau asociai. n cazul ntreprinderilor nou nfiinate datele cu privire la numrul mediu anual de salariai, cifra de
afaceri anual net i activele totale se determin i se declar pe propria rspundere.
C:\Users\User\Decl_Anexe.doc - ###
2
Datele ntreprinderii, inclusiv numrul mediu anual de salariai, sunt
determinate pe baza situaiilor financiare anuale i a datelor ntreprinderii sau, atunci cnd este cazul, pe baza situaiilor
financiare anuale consolidate ale ntreprinderii ori a situaiilor financiare anuale consolidate n care ntreprinderea este
inclus.

II.Fisa de Parteneriat
1.Date de identificare a ntreprinderii
C:\Users\User\Decl_Anexe.doc - ###Denumirea ntreprinderii
C:\Users\User\Decl_Anexe.doc - ###Adresa sediului social
C:\Users\User\Decl_Anexe.doc - ###Codul unic de nregistrare
C:\Users\User\Decl_Anexe.doc - ###Numele, prenumele i funcia ................. preedintelui
consiliului de administraie, directorului general sau echivalent
2.Date referitoare la ntreprinderea legat
Perioada de referin
Numrul mediu anual de salariai
3

Cifra de afaceri anual net
(mii lei/mii euro)
Active totale
(mii lei/mii euro)
Total

C:\Users\User\Decl_Anexe.doc - ###NOT: Aceste date rezult din conturile sau alte date
ale ntreprinderii partenere, consolidate, dac exist. La acestea se adaug ntr-un procent de

Ministerul Comunicaiilor i Tehnologiei Informaiei
Organismul Intermediar pentru Promovarea Societii Informaionale


47
100% datele ntreprinderilor care sunt legate de aceast ntreprindere partener, dac datele
din conturile consolidate ale ntreprinderilor legate au fost deja incluse prin consolidare n
conturile ntreprinderii partenere. Dac este necesar, se va aduga "fia ntreprinderii legate"
pentru ntreprinderile care nu au fost nc incluse prin consolidare.
3.Calculul proporional
a)Indicai exact proporia deinut
4
de ntreprinderea solicitant (sau de ntreprinderea
legat prin intermediul creia se stabilete legtura de parteneriat), n ntreprinderea partener
la care se refer aceast fi: ............................
C:\Users\User\Decl_Anexe.doc - ###Indicai, de asemenea, proporia deinut de
ntreprinderea partener, la care se refer aceast fi, din capitalul social al ntreprinderii
solicitante (sau n ntreprinderea legat) ...................................
b)Introducei n tabelul de mai jos rezultatul calculului proporional obinut prin
aplicarea celui mai mare dintre procentele la care se face referire la lit. a) la datele introduse
n tabelul de la pct. 1.
C:\Users\User\Decl_Anexe.doc - ###Tabelul de parteneriat - A.2
Procent Numrul mediu anual de salariai
Cifra de afaceri anual net
(mii lei/mii euro)
Active totale
5

(mii lei/mii euro)
Valoare rezultat n urma aplicrii
celui mai mare procent la datele
introduse n tabelul de la pct. 1.


C:\Users\User\Decl_Anexe.doc - ###Aceste date se vor introduce n Tabelul A1.
C:\Users\User\Decl_Anexe.doc - ###_____
C:\Users\User\Decl_Anexe.doc - ###
3
n cazul n care n situaiile financiare anuale consolidate nu exist date
privind numrul de personal, calculul se face prin cumularea datelor de la ntreprinderile legate.
C:\Users\User\Decl_Anexe.doc - ###
4
Procent din capitalul social sau din drepturile de vot deinute, oricare
dintre aceste procente este mai mare. La acesta trebuie cumulat proporia deinut de fiecare ntreprindere legat n aceeai
ntreprindere partener.
C:\Users\User\Decl_Anexe.doc - ###
5
Active totale reprezint active imobilizate + active circulante + cheltuieli
n avans.

III.Seciunea A - NTREPRINDERI PARTENERE
C:\Users\User\Decl_Anexe.doc - ###Pentru fiecare ntreprindere pentru care a fost
completat "fia de parteneriat" [cte o fi pentru fiecare ntreprindere partener a
ntreprinderii solicitante i pentru orice ntreprindere partener a oricrei ntreprinderi legate,
ale crei date nu au fost nc incluse n situaiile financiare anuale consolidate ale acelei
ntreprinderi legate], datele din aceast fi de parteneriat trebuie s fie introduse n tabelul de
mai jos.
1.Date de identificare i date financiare preliminare
C:\Users\User\Decl_Anexe.doc - ###Tabelul A.1
ntreprinderea partener - Date de identificare
Numrul mediu
anual de salariai
Cifra de afaceri
anual net
(mii lei/mii euro)
Active totale
(mii lei/mii euro)
Numele sau denumirea
ntreprinderii
Adresa sediului
social
Cod unic de
nregistrare
Numele i prenumele
preedintelui consiliului de
administraie, director general sau
echivalent
1.
2.
3.

Ministerul Comunicaiilor i Tehnologiei Informaiei
Organismul Intermediar pentru Promovarea Societii Informaionale


48
4.
5.
6.
7.
8.
Total

C:\Users\User\Decl_Anexe.doc - ###NOT:
C:\Users\User\Decl_Anexe.doc - ###Aceste date sunt rezultatul unui calcul
proporional efectuat pe baza "fiei de parteneriat", pentru fiecare ntreprindere cu care
ntreprinderea solicitant este direct sau indirect partener.
C:\Users\User\Decl_Anexe.doc - ###Datele introduse n seciunea "Total" vor fi
introduse la pct. 2 din tabelul "Calculul pentru tipurile de ntreprinderi partenere sau legate"
(referitor la ntreprinderile partenere).
C:\Users\User\Decl_Anexe.doc - ###Aceste date rezult din situaiile financiare
anuale consolidate i din alte date ale ntreprinderii partenere, dac exist, la care se adaug
n proporie de 100% datele ntreprinderilor care sunt legate cu aceast ntreprindere
partener, n cazul n care acestea nu au fost deja incluse n situaiile financiare anuale
consolidate ale ntreprinderii partenere. Dac este necesar, adugai "fie privind legtura
dintre ntreprinderi" pentru ntreprinderile care nu au fost deja incluse n situaiile financiare
anuale consolidate.
IV.Seciunea B - NTREPRINDERI LEGATE
1.Determinarea situaiei aplicabile ntreprinderii care solicit ncadrarea n categoria
ntreprinderilor mici i mijlocii:
C:\Users\User\Decl_Anexe.doc - ###|_| Cazul 1: ntreprinderea solicitant ine situaii
financiare anuale consolidate sau este inclus n situaiile financiare anuale consolidate ale
unei alte ntreprinderi (tabelul B1).
C:\Users\User\Decl_Anexe.doc - ###|_| Cazul 2: ntreprinderea solicitant sau una ori mai
multe ntreprinderi legate nu ntocmete/ntocmesc ori nu este/nu sunt inclus/incluse n
situaiile financiare anuale consolidate (tabelul B2).

C:\Users\User\Decl_Anexe.doc - ###NOT:
C:\Users\User\Decl_Anexe.doc - ###Datele ntreprinderilor legate cu ntreprinderea
solicitant deriv din situaiile financiare anuale i din alte date ale acestora, consolidate dac
este cazul. La acestea se adaug n mod proporional datele oricrei eventuale ntreprinderi
partenere a acelei ntreprinderi legate, situat imediat n aval sau n amonte, dac nu a fost
deja inclus prin consolidare
6
.
2.Metode de calcul pentru fiecare caz
C:\Users\User\Decl_Anexe.doc - ###Cazul 1: Situaiile financiare anuale consolidate
reprezint baza de calcul. Se va completa tabelul B1 de mai jos.

C:\Users\User\Decl_Anexe.doc - ###Tabelul B1
Numrul mediu anual de salariai
7

Cifra de afaceri anual net (mii lei/mii
euro)
Active totale (mii lei/mii euro)
Total


Ministerul Comunicaiilor i Tehnologiei Informaiei
Organismul Intermediar pentru Promovarea Societii Informaionale


49
C:\Users\User\Decl_Anexe.doc - ###Datele introduse n seciunea "Total" din tabelul
de mai sus se vor introduce la pct. 1 din tabelul "Calculul pentru tipurile de ntreprinderi
partenere sau legate"
Identificarea ntreprinderilor incluse prin consolidare
ntreprinderea legat (denumire/date
de identificare)
Adresa sediului social Cod unic de nregistrare
Numele i prenumele preedintelui
consiliului de administraie, director
general sau echivalent
A.
B.
C.
D.
E.

C:\Users\User\Decl_Anexe.doc - ###NOT:
C:\Users\User\Decl_Anexe.doc - ###ntreprinderile partenere ale unei ntreprinderi legate,
care nu au fost nc incluse n situaiile financiare anuale consolidate, sunt considerate
partenere directe ale ntreprinderii solicitante. Datele aferente acestora i o "fi de
parteneriat" trebuie adugate la seciunea A.

C:\Users\User\Decl_Anexe.doc - ###
6
Definiia ntreprinderii legate din prezenta lege.
C:\Users\User\Decl_Anexe.doc - ###
7
n cazul n care n situaiile financiare anuale consolidate nu exist date
privind numrul de personal, calculul se face prin cumularea datelor de la ntreprinderile legate.
C:\Users\User\Decl_Anexe.doc - ###Cazul 2: Pentru fiecare ntreprindere legat (inclusiv prin intermediul altor
ntreprinderi legate), se va completa o "fi privind legtura dintre ntreprinderi" i se vor aduga datele din situaiile
financiare anuale ale tuturor ntreprinderilor legate, prin completarea tabelului B2 de mai jos.


C:\Users\User\Decl_Anexe.doc - ###Tabelul B2
ntreprinderea numrul: Numrul mediu anual de salariai
Cifra de afaceri anual net
(mii lei/mii euro)
Active totale
(mii lei/mii euro)
1.*)
2.*)
3.*)
4.*)
5.*)
Total

C:\Users\User\Decl_Anexe.doc - ###NOT
C:\Users\User\Decl_Anexe.doc - ###Datele rezultate n seciunea "Total" din tabelul de mai sus se vor
introduce la pct. 3 din tabelul "Calculul pentru tipurile de ntreprinderi partenere sau legate" (privind ntreprinderile legate)
C:\Users\User\Decl_Anexe.doc - ###*) Ataai cte o "fi privind legtura dintre ntreprinderi" pentru fiecare
ntreprindere.

V. Fisa privind legtura dintre ntreprinderi nr. .......... din tabelul B2, seciunea B (numai
pentru ntreprinderile legate care nu sunt incluse n situaiile financiare anuale consolidate)
1.Date de identificare a ntreprinderii
C:\Users\User\Decl_Anexe.doc - ###Denumirea ntreprinderii
C:\Users\User\Decl_Anexe.doc - ###Adresa sediului social
C:\Users\User\Decl_Anexe.doc - ###Codul unic de nregistrare
C:\Users\User\Decl_Anexe.doc - ###Numele, prenumele i funcia ......................
preedintelui consiliului de administraie, directorului general sau echivalent

Ministerul Comunicaiilor i Tehnologiei Informaiei
Organismul Intermediar pentru Promovarea Societii Informaionale


50
2.Date referitoare la ntreprindere
C:\Users\User\Decl_Anexe.doc - ###
Perioada de referin
Numrul mediu anual de salariai
7

Cifra de afaceri anual net
(mii lei/mii euro)
Active totale
(mii lei/mii euro)
Total

C:\Users\User\Decl_Anexe.doc - ###Datele trebuie introduse n tabelul B2 din seciunea B.C:\Users\User\Decl_Anexe.doc - ###NOT:
C:\Users\User\Decl_Anexe.doc - ###Datele ntreprinderilor legate cu ntreprinderea
solicitant sunt extrase din situaiile financiare anuale i din alte date aferente acestora,
consolidate dac este cazul. La acestea se adaug n mod proporional datele oricrei
eventuale ntreprinderi partenere ale ntreprinderii legate, situat imediat n aval sau n
amonte de aceasta, dac nu au fost deja incluse n situaiile financiare anuale consolidate.
C:\Users\User\Decl_Anexe.doc - ###Acest tip de ntreprinderi partenere sunt considerate ca
fiind ntreprinderi direct partenere cu ntreprinderea solicitant. Datele aferente acestora i
"fia de parteneriat" trebuie introduse n seciunea A.
Declar pe propria rspundere c datele din aceast declaraie i din anexe sunt conforme cu
realitatea.

Numele i funcia semnatarului autorizat s reprezinte ntreprinderea
..............................................................................................................


Semntura ..................................................... Data ntocmirii ..........................
i tampilaC:\Users\User\Decl_Anexe.doc - ###_____
C:\Users\User\Decl_Anexe.doc - ###
7
n cazul n care n situaiile financiare anuale consolidate nu exist date
privind numrul mediu anual de salariai, calculul se face prin cumularea datelor de la ntreprinderile legate.
C:\Users\User\Decl_Anexe.doc - ###Publicat n Monitorul Oficial cu numrul 88 din data de 31 ianuarie 2006

Ministerul Comunicaiilor i Tehnologiei Informaiei
Organismul Intermediar pentru Promovarea Societii Informaionale


51
Anexa nr. 4 - Declaraie de eligibilitate

DECLARAIE de eligibilitate

Subsemnatul (nume, prenume), posesor al CI seria _______, nr. _________, eliberat de
_______, CNP _____________/ paaport nr. ___________, eliberat de ____________, n
calitate de (functie / reprezentant legal / mputernicit) al (denumirea solicitant), cunoscnd c
falsul n declaraii este pedepsit de legea penal, declar pe propria rspundere c:

1. Societatea pe care o reprezint este direct responsabil de pregtirea i managementul
proiectului i nu acioneaz ca intermediar pentru proiectul propus a fi finanat;
2. Societatea pe care o reprezint nu a mai beneficiat de sprijin financiar din fonduri publice,
inclusiv fonduri UE, n ultimele 36 de luni, sau nu deruleaz proiecte finanate n prezent,
parial sau n totalitate, din alte surse publice, pentru acelai tip de activiti, n cadrul
unor proiecte similare cu cel ce constituie obiectul prezentei cereri de finanare.
3. Societatea pe care o reprezint nu se afl n dificultate potrivit ghidului comunitar referitor
la ajutorul pentru recuperarea i restructurarea firmelor aflate n dificultate (Jurnalul
Oficial (CE) nr. C244/01.10.2004
8
);
4. Societatea pe care o reprezint nu nregistreaz obligaii bugetare nete mai mari de 1/12
din totalul obligaiilor datorate n ultimele 12 luni n cazul certificatului de atestare
fiscal emis de ANAF;
5. Societatea pe care o reprezint nu nregistreaz obligaii bugetare nete mai mari de 1/6 din
totalul obligaiilor datorate n ultimul semestru n cazul certificatului de atestare fiscal
emis de autoritile publice locale;
6. Societatea pe care o reprezint nu a beneficiat n ultimii doi ani fiscali i n anul n curs de
ajutor de minimis care, cumulat cu suma pe care o solicit, s depeasc echivalentul


8
O ntreprindere este considerat ca fiind n dificultate, n principiu i indiferent de mrimea ei, n urmtoarele
mprejurri:
c) n cazul unei societi cu rspundere limitat, cnd se constat pierderea a mai mult de jumtate din capitalul
social i mai mult de un sfert din capital s-a pierdut n ultimele 12 luni; sau
d) n cazul unei societi n care cel puin o parte dintre asociai sunt inui nelimitat pentru datoriile
ntreprinderii, atunci cnd s-a pierdut mai mult de jumtate din capitalul propriu, aa cum reiese din evidenele contabile ale
societii i mai mult de un sfert din acest capital s-a pierdut n cursul ultimelor 12 luni; sau pentru ntreprinderile de orice
form juridic, cnd respectiva ntreprindere ntrunete condiiile pentru a fi supuse unei proceduri prevzute de legislaia
privind procedura reorganizrii judiciare i a falimentului.


Ministerul Comunicaiilor i Tehnologiei Informaiei
Organismul Intermediar pentru Promovarea Societii Informaionale


52
n lei a 200.000 Euro. n cazul operatorilor economici din domeniul transportului rutier,
cuantumul maxim al ajutorului de minimis care poate fi acordat beneficiarului pe o
perioad de trei ani fiscali este de 100.000 Euro (echivalentul n lei). Aceste plafoane se
aplic indiferent de forma ajutorului de minimis sau de obiectivul urmrit i indiferent
dac ajutorul a fost obinut din surse naionale sau comunitare;
7. Societatea pe care o reprezint nregistreaz profit din exploatare n ultimul exerciiu
financiar ncheiat;
8. Societatea pe care o reprezint nu a fost subiectul unui ordin/decizie de recuperare a unui
ajutor de stat ca urmare a unei decizii a Consiliului Concurenei sau a Comisiei Europene
i acest ordin/decizie nu a fost deja executat/executat
9
sau, n cazul n care a facut
obiectul unei astfel de decizii, aceasta a fost deja executat i creana integral recuperat;
9. Societatea pe care o reprezint nu se afl n situaia de insolven, lichidare, dizolvare,
conform prevederilor Legii nr. 85/2006 privind procedura insolvenei, cu modificrile
ulterioare; afacerea nu este condus de un administrator judiciar, nu are restricii asupra
activitilor sale, iar acestea nu sunt puse la dispoziia creditorilor;
10. Societatea pe care o reprezint nu desfoar i nici nu va desfura pe perioada
implementrii proiectului activiti ntr-unul din domeniile/sectoarele excluse;
11. Societatea pe care o reprezint nu desfoar i nici nu va desfura pe perioada
implementrii proiectului activiti n domeniul pornografiei i al jocurilor de noroc,
precum i cele care contravin bunelor moravuri, ordinii publice i/sau prevederilor legale
n vigoare.
12. Reprezentantul legal nu a suferit condamnri definitive din cauza unei conduite
profesionale ndreptate mpotriva legii, decizie formulat de o autoritate de judecat ce
are for de res judicata ( mpotriva creia nu se poate face recurs) n ultimele 36 de luni;
13. Reprezentantul legal nu a comis n conduita lui profesional greeli grave, demonstrate
prin orice mijloace pe care autoritatea contractant le poate dovedi;


9
n situaia n care solicitantul a fcut obiectul unui ordin al unei instane judectoreti din Romnia, emis pn la 1 ianuarie
2007 pentru recuperarea unui ajutor de stat i acest ordin a fost executat (sumele respective au fost pltite), Solicitantul va
anexa decizia Consiliului Concurenei privind recuperarea ajutorului, ordinul de recuperare al instanei judectoreti i
dovada efecturii plii.
n cazul n care solicitantul a fcut obiectul unei decizii a Comisiei Europene emise dup 1 ianuarie 2007 pentru recuperarea
unui ajutor de stat, decizie care a fost deja executat (provizoriu sau definitiv), solicitantul va prezenta o copie a deciziei
Comisiei Europene i dovada efecturii plii


Ministerul Comunicaiilor i Tehnologiei Informaiei
Organismul Intermediar pentru Promovarea Societii Informaionale


53
14. Reprezentantul legal nu a fost subiectul unei judeci de tip res judicata pentru fraud,
corupie, implicarea n organizaii criminale sau n alte activiti ilegale, n detrimentul
intereselor financiare ale Comunitii Europene;
15. Reprezentantul legal nu a fost gsit vinovat de nclcarea grav a contractului datorit
nerespectrii obligaiilor contractuale n urma altei proceduri de achiziie sau n urma unei
proceduri de acordare a unei finanri nerambursabile, din bugetul comunitar;
16. Reprezentantul legal nu se afl n una din situaiile incompatibile cu acordarea finanrii
din fonduri publice, conform Regulamentului Consiliului nr. 1605/2002;
17. Reprezentantul legal nu este vinovat de inducerea grav n eroare a Organismului
Intermediar (OIPSI) prin furnizarea de informaii incorecte n cursul participrii la
cererea de propuneri de proiecte
18. Proiectul respect reglementrile naionale i comunitare privind egalitatea de anse,
dezvoltarea durabil, regulamentele privind achiziiile publice, informarea i publicitatea
19. Proiectul respect principiul neutralitii tehnologice (nu se favorizeaz o anumit marc,
soluie tehnologic, hardware sau software);
20. Proiectul nu are ca scop obinerea de sprijin financiar pentru:
susinerea financiar a activitilor de export ctre tere ri sau ctre State Membre,
legat direct de cantitile exportate, de crearea i funcionarea unei reele de distribuie
sau pentru alte cheltuieli curente legate de activitatea de export;
utilizarea cu precdere a produselor naionale n detrimentul produselor importate;
achiziionarea de echipamente de transport pentru sectorul transport;
beneficiari ce desfoar activiti n domeniul pornografiei, jocurilor de noroc, care
dein pagini web care conin acte sau materiale cu caracter obscen, definite conform Legii
196/2003 cu modificrile i completrile ulterioare sau care au activiti comerciale cu
produse cu caracter erotic.

Numele i funcia reprezentantului legal .............................................................
Semntura i tampila .....................................................
Data ntocmirii ...............................


Ministerul Comunicaiilor i Tehnologiei Informaiei
Organismul Intermediar pentru Promovarea Societii Informaionale


54
Anexa nr. 5 Declaraie de angajament


DECLARAIE DE ANGAJAMENT

Subsemnatul _________________________________ (nume, prenume), posesor al CI
seria _______, nr. _________, eliberat de _______, CNP _____________/ paaport nr.
___________, eliberat de ____________, n calitate de __________________
(reprezentantul legal / mputernicit) al _______________________ (denumire solicitant),
cunoscnd c falsul n declaraii este pedepsit de legea penal, m angajez s ntocmesc i s
implementez proiectul ____________________________ [tiltul proiectului] n condiiile
descrise n Cererea de Finanare i specificate n Contractul de Finanare pentru Axa III din
Programul Operaional Sectorial Creterea Competitivitii Economice si m angajez:

1. s furnizez contribuia proprie ce ne revine din costurile eligibile aferente proiectului,
n valoare de _________________ LEI, reprezentnd _____ % din valoarea total
eligibil a proiectului;
2. s finanez toate costurile neeligibile aferente proiectului;
3. sa finanez toate cheltuielile pn la rambursarea sumelor aprobate;
4. s nu ncerc s obin informaii confideniale legate de structura proiectelor depuse
sau s influenez personalul implicat n evaluarea i selecia proiectului
5. s menin proprietatea proiectului i natura activitii pentru care s-a acordat
finanarea, s nu le gajez i s nu le nchiriez, s menin investiia i s achit taxele
aferente pentru o perioad de cel puin 36 de luni dup finalizarea proiectului i s
asigur exploatarea i mentenana n aceast perioad;
6. s asigur folosina echipamentelor i aplicaiilor pentru scopul declarat n proiect;
7. s ataez la ultima cerere de rambursare raportul de audit final;
8. s respect neutralitatea tehnologic (s nu favorizez o anumit tehnologie si/sau
marc) la realizarea achiziiilor necesare pentru proiect;
9. s asigure capacitatea operaional i administrativ necesare pentru a implementa
proiectul (resurse umane suficiente i resurse materiale necesare);


Ministerul Comunicaiilor i Tehnologiei Informaiei
Organismul Intermediar pentru Promovarea Societii Informaionale


55
De asemenea, declar c sunt de acord cu toi termenii i condiiile prevzute n apelul de
proiecte i ghidul solicitantului, conform legislaiei naionale i comunitare, cu modificrile i
completrile ulterioare.
Numele i funcia reprezentant legal/mputernicit .............................................................

Semntura i tampila .....................................................

Data ntocmirii ...............................
Ministerul Comunicaiilor i Tehnologiei Informaiei
Organismul Intermediar pentru Promovarea Societii Informaionale


56
Anexa nr. 6 Planul de afaceri


PLANUL DE AFACERI

PARTEA I - DESCRIEREA SOLICITANTULUI
A. DATE GENERALE PRIVITOARE LA SOLICITANT
A.1. Numele solicitantului
A.2. Nr. nmatriculare la Oficiul Registrului Comerului
A.3. Codul unic de nregistrare fiscal
A.4. Obiectul de activitate
A.5. Forma juridic a solicitantului i un scurt istoric al organizaiei
A.6. Structura capitalului social i evoluia acestuia de la nfiinare
A.7. Reprezentantul legal al organizaiei
A.8. Informaii referitoare la locul desfurrii activitii solicitantului

B. DESCRIEREA ACTIVITII CURENTE
B.1. Istoricul activitii
B.2. Descrierea infrastructurii TIC existente
B.3. Produse/servicii i activiti existente
B.4. Politica de aprovizionare, furnizori

PARTEA A II-A - DESCRIEREA PROIECTULUI

C. PREZENTAREA PROIECTULUI
C.1. Obiectivele proiectului
C.2. Componentele proiectului
C.3. Managementul proiectului
C.4. Descrierea tehnic a proiectului
C.5. Personal i instruire
C.6. Graficul estimat al proiectului
C.7. Impactul proiectului asupra activitii organizaiei

Ministerul Comunicaiilor i Tehnologiei Informaiei
Organismul Intermediar pentru Promovarea Societii Informaionale


57

D. BUGETUL PROIECTULUI I PLANUL DE FINANARE
D.1. Devizul estimativ al proiectului
D.2. Planul de finanare a investiiei

E. PROIECII FINANCIARE I INDICATORI FINANCIARI
E.1. Prognoza veniturilor i cheltuielilor de exploatare anuale
E.2. Indicatori financiari
E.3. Proiecia contului de profit i pierdere
E.4 Bilant
E.5. Previziunea fluxurilor de trezorerie (numerar)

F. CONCLUZII
PARTEA I - DESCRIEREA SOLICITANTULUI


A. DATE GENERALE PRIVITOARE LA SOLICITANT
A.1. Numele solicitantului
A.2. Nr. nmatriculare la Oficiul Registrului Comerului
A.3. Codul unic de nregistrare fiscal
A.4. Obiectul de activitate
Se va meniona obiectul de activitate efectiv, codul CAEN.
A.5. Forma juridic a solicitantului i un scurt istoric al organizaiei cu
menionarea evenimentelor majore din activitatea acesteia.
A.6. Structura capitalului social i evoluia acestuia de la nfiinare (conform
ultimei cereri de nscriere de meniuni la Oficiul Registrului Comerului):
valoarea capitalului social subscris i vrsat i structura acionariatului, cu
menionarea numelor, datelor de identificare ale asociailor/ acionarilor i
procentul de capital social deinut de acetia.
A.7. Reprezentantul legal al organizaiei
Numele, funcia, date de contact.
A.8. Informaii referitoare la locul desfurrii activitii solicitantului
Adresa sediului social.

Ministerul Comunicaiilor i Tehnologiei Informaiei
Organismul Intermediar pentru Promovarea Societii Informaionale


58
Adresa sediului la care solicitantul i desfoar activitatea administrativ,
dac acesta difer la data depunerii cererii de finanare de cea a sediului social
nregistrat.
Adresa i specificul activitii fiecrei sucursale, filiale i/ sau punct de lucru,
dac este cazul.
Amplasamentul unitilor de producie actuale, dispunerea i funcionalitatea
acestora n cadrul activitii curente a solicitantului.

B. DESCRIEREA ACTIVITII CURENTE
B.1. Istoricul activitii Prezentai cum s-a dezvoltat compania
dumneavostr de la nfiinare pn n prezent.
B.2. Descrierea infrastructurii TIC existente, n special cea semnificativa din punct
de vedere al proiectului.
B.3. Produse/servicii i activiti existente
Activiti principale-procese, flux informational, prelucrari de date, care sunt
semnificative din punctul de vedere al proiectului.
Gama actual de produse/servicii, punctele forte i punctele slabe ale societii
n producerea/furnizarea produselor/serviciilor.
B.4. Politica de aprovizionare, furnizori
Furnizorii principali, dac este cazul.
Descrierea reelei de aprovizionare, a logisticii folosite i a modului de
operare.
Principalele riscuri i dificulti n privina aprovizionrii.


PARTEA A II-A - DESCRIEREA PROIECTULUI

C. PREZENTAREA PROIECTULUI
C.1. Obiectivele proiectului
Se va fundamenta necesitatea i oportunitatea investitiei propuse, ipotezele,
se vor enuna obiectivele generale i specifice ale proiectului.
C.2. Componentele proiectului

Ministerul Comunicaiilor i Tehnologiei Informaiei
Organismul Intermediar pentru Promovarea Societii Informaionale


59
Descrierea componentelor principale necesare n procesul de implementare a
proiectului (activitile i sub-activiti corelate cu calendarul activitilor)
parametrii calitativi minimali (acolo unde cazul, conform proiectului tehnic),
modalitatea de achiziie.
C.3. Managementul proiectului
Prezentarea persoanelor implicate n administrarea proiectului. Se vor anexa
CV-uri, dac acestea difer de cele prezentate conform anexei cu CV.-uri de la
Cererea de finanare, respectnd modelul anexat la Ghidul solicitantului. n
cazul subcontractrii managementului de proiect se vor preciza cerinele
minime solicitate.
C.4. Descrierea tehnic a proiectului
Aceast seciune va conine proiectul tehnic, cu toate detaliile referitoare la
parametrii, arhitectur, funcionalitile sistemului.
C.5. Personal i instruire
Numrul de personal implicat n implementarea proiectului.
Modul de instruire a personalului care va utiliza/administra aplicaia.
C.6. Graficul estimat al proiectului
Graficul de execuie a proiectului mpreun cu ealonarea activitilor pentru
implementarea proiectului (corelat cu diagrama GANTT, anexa la cererea de
finanare).

Activitate/subactivitate De la. Pn la.
1. zi___ luna____ an _____ zi___ luna____ an _____
1.1
..
1.n
zi___ luna____ an _____
..
zi___ luna____ an _____
zi___ luna____ an _____
..
zi___ luna____ an _____
2. zi___ luna____ an _____ zi___ luna____ an _____
2.1
..
2.n
zi___ luna____ an _____
..
zi___ luna____ an _____
zi___ luna____ an _____
..
zi___ luna____ an _____
... zi___ luna____ an _____ zi___ luna____ an _____
n. zi___ luna____ an _____ zi___ luna____ an _____


Ministerul Comunicaiilor i Tehnologiei Informaiei
Organismul Intermediar pentru Promovarea Societii Informaionale


60

C.7. Impactul proiectului asupra activitii organizaiei
Rezultatele i beneficiile ateptate ale proiectului (cantitative i calitative).
Estimarea numrului de noi posturi create (dac este cazul).
Influena asupra aspectelor tehnice, manageriale i competitivitii
organizaiei.
Efectul de multiplicare (posibiliti de replicare i extindere a proiectului).
Modalitile de asigurare ale mentenanei i sustenabilitii proiectului.


D. DEVIZUL ESTIMATIV I PLANUL DE FINANARE

D.1. Devizul estimativ al proiectului - Lista tipurilor de bunuri i servicii ce urmeaz a fi
achiziionate n cadrul proiectului. Sumele prezentate vor fi estimative urmand a fi stabilite n
urma procedurilor de achizitie publica.
[Atenie: Dup completarea acestui fiier Excel, v rugm s listai i s anexai n dosarul
cererii de finanate toate paginile aferente]

D2. Planul de finanare a investiiei
Pentru perioada de implementare, solicitantul va justifica acoperirea necesarului de fonduri
ntr-un tabel recapitulativ, care s respecte urmtorul format:
-lei-
NR.
CRT.

SURSE DE FINANARE
VALOAREA TOTAL A PROIECTULUI
VALOARE
N N+1
I VALOAREA TOTAL A PROIECTULUI
II CONTRIBUIA SOLICITANTULUI

II.1 Contribuia n numerar
Ghid 3 3 2 apel 2.xls

Ministerul Comunicaiilor i Tehnologiei Informaiei
Organismul Intermediar pentru Promovarea Societii Informaionale


61
II.2 mprumut

III ASISTEN FINANCIAR NERAMBURSABIL
SOLICITAT

N anul depunerii cererii de finanare
Coloanele se vor completa n funcie de previziunile anuale pe durata proiectului (pentru N+1
se completeaz dac e cazul).
Pentru perioada ulterioar implementrii proiectului, se vor meniona sursele de finanare
dup ncetarea finanrii nerambursabile pentru asigurarea sustenabilitii proiectului.

E. PROIECII FINANCIARE I INDICATORI FINANCIARI
E.1. Prognoza veniturilor anuale
Se va face proiecia anual a veniturilor generate de implementarea aplicaiei
informatice, inclusiv sub forma reducerilor de costuri generate de proiect,
pentru urmtorii 3 ani de la finalizarea proiectului finanat.

Prognoza cheltuielilor de exploatare
Se va face proiecia cheltuielilor de exploatare pentru operarea/ntreinerea
sistemului implementat, eventual pentru dezvoltarea i modernizarea lui,
pentru urmtorii 3 ani dup finalizarea proiectului finanat.
Toate cheltuielile se vor nregistra pe baza angajamentelor de plat (i nu a
plilor efective).

Not
Informaiile de la seciunea E.1 vor fi agregate n modelul de proiecie a
veniturilor i cheltuielilor aferente proiectului, din contul de profit i pierdere
(anexa E.3.) i fluxul de numerar (anexa E.5.), previzionate pentru urmtorii 3
ani de la finalizarea proiectului, pentru care se vor face dou tipuri de
proiecii pentru acelai orizont de timp, la nivel de firma:
- una pentru venituri/cheltuielile solicitantului fr proiectul nou,
- respectiv una cu luarea n calcul a influenelor proiectului nou la nivelul
veniturilor/cheltuielilor firmei .


Ministerul Comunicaiilor i Tehnologiei Informaiei
Organismul Intermediar pentru Promovarea Societii Informaionale


62
E.2. Indicatori financiari


Anul 0 se consider anul finalizrii implementrii proiectului (se estimeaz valorile la
sfritul anului n care s-a finalizat proiectul)

1. Profitul din exploatare va fi preluat la capitolul E3 (Proiecia contului de profit i
pierdere)
2. RCA=Rentabilitatea capitalului angajat
RCA= Profit din exploatare/ (Total active Datorii curente)

3. I=(RCA
n
/RCA
n-1
)/3; n= 1-3
R
RCA
=rata medie de cretere a RCA
R
RCA
= I-1

4. Pentru asigurarea sustenabilitii financiare, fluxurile de numerar net cumulate
(fluxurile de trezorerie la sfritul perioadei) trebuie s fie pozitive pe durata ntregii
perioade de referin luate n considerare.

La determinarea fluxului de numerar net, inclusiv cu proiectul de investiii, se vor lua
in considerare toate costurile (eligibile si ne-eligibile) i toate sursele de finanare
(att pentru investiie cat si pentru operare si funcionare), inclusiv veniturile generate
de proiect. n aceasta metod fluxurile non-monetare, cum ar fi amortizarea si
provizioanele, nu sunt luate n consideraie (anexa E5).
Nr. INDICATORI Anul
0
Anul
1
Anul
2
Anul
3
1. Profitul din exploatare
2. Rentabilitatea capitalului angajat (RCA) (%)
3. Indicele de cretere a RCA (I)
4. Fluxul net de numerar cumulat (la sfritul fiecrui
exerciiu financiar)

5. Rentabilitatea investiiei (%)

Ministerul Comunicaiilor i Tehnologiei Informaiei
Organismul Intermediar pentru Promovarea Societii Informaionale


63

5. RI =Rentabilitatea investiiei
RI = Profitul din exploatare incremental mediu pe 3 ani dup finalizarea
proiectului/Ci
Profit din exploatare incremental = Profitul din exploatare obinut cu proiect
profitul din exploatare obinut fara proiect
Ci= valoarea totala a proiectului fara TVA, se preia din bugetul proiectului.


E.3. Proiecia contului de profit i pierdere
Se vor face estimrile pentru Contul de profit i pierdere la nivelul firmei pentru perioada de
implementare a proiectului (Anul N, N+1) i pentru urmtorii 3 ani de la finalizarea acestuia
(I+1, I+2, I+3) - 2 proiecii, una fr proiect i una cu luarea n calcul a influentelor
proiectului nou.


CONT DE PROFIT I PIERDERE
Nr lei Exerciiul financiar
NrRd N N+1 I+1 I+2 I+3
1 Cifra de afaceri net (rd. 02 la 05) 01
Producia vndut 02
Venituri din vnzarea mrfurilor 03

Venituri din dobnzi nregistrate de
entitile al cror obiect de activitate l
constituie leasingul
04


Venituri din subvenii de exploatare
aferente cifrei de afaceri nete
05

2
Variaia stocurilor de produse finite i a
produciei n curs de execuie (C,D)
06
07
3
Producia realizat de entitate pentru
scopurile sale proprii i capitalizat
08


Ministerul Comunicaiilor i Tehnologiei Informaiei
Organismul Intermediar pentru Promovarea Societii Informaionale


64
4 Alte venituri din exploatare 09

VENITURI DIN EXPLOATARE -
TOTAL
(rd. 01+06-07+08+09)
10

5
a) Cheltuieli cu materiile prime i
materialele consumabile
11

Alte cheltuieli materiale 12

b) Alte cheltuieli externe (cu energie i
ap)
13

c) Cheltuieli privind mrfurile 14
6
Cheltuieli cu personalul (rd. 16+17),
din care:
15

a) Salarii i indemnizaii 16

b) Cheltuieli cu asigurrile i protecia
social
17

7
a) Ajustri de valoare privind
imobilizrile corporale i necorporale
(rd. 19-20)
18

a.1) Cheltuieli 19
a.2) Venituri 20

b) Ajustri de valoare privind activele
circulante (rd. 22-23)
21

b.1) Cheltuieli 22
b.2) Venituri 23
8
Alte cheltuieli de exploatare (rd. 25 la
28)
24


8.1. Cheltuieli privind prestaiile
externe
25


8.2. Cheltuieli cu alte impozite, taxe i
vrsminte asimilate
26

8.3. Cheltuieli cu despgubiri, donaii i 27

Ministerul Comunicaiilor i Tehnologiei Informaiei
Organismul Intermediar pentru Promovarea Societii Informaionale


65
activele cedate

Cheltuieli privind dobnzile de
refinanare nregistrate de entitile al
cror obiect de activitate ii constituie
leasingul
28


Ajustri privind provizioanele (rd. 30-
31)
29

- Cheltuieli 30
- Venituri 31

CHELTUIELI DE EXPLOATARE -
TOTAL (rd. 11 la 15+18+21+24+29)
32


PROFITUL SAU PIERDEREA DIN
EXPLOATARE:


9 - Profit (rd. 10-32) 33
- Pierdere (rd. 32-10) 34
Venituri din interese de participare 35

- din care, veniturile obinute de la
entitile afiliate
36

10
Venituri din alte investiii i
mprumuturi care fac parte din activele
imobilizate
37


- din care, veniturile obinute de la
entitile afiliate
38

11 Venituri din dobnzi 39

- din care, veniturile obinute de la
entitile afiliate
40

Alte venituri financiare 41

VENITURI FINANCIARE - TOTAL
(rd. 35+37+39+41)
42

12
Ajustri de valoare privind
imobilizrile financiare i a investiiilor
43


Ministerul Comunicaiilor i Tehnologiei Informaiei
Organismul Intermediar pentru Promovarea Societii Informaionale


66
financiare deinute ca active circulante
(rd. 44-45)
- Cheltuieli 44
- Venituri 45
13 Cheltuieli privind dobnzile 46

- din care, cheltuielile n relaia cu
entitile afiliate
47

Alte cheltuieli financiare 48

CHELTUIELI FINANCIARE -
TOTAL (rd. 43+46+48)
49


PROFITUL SAU PIERDEREA
FINANCIAR(A):


- Profit (rd. 42-49) 50
- Pierdere (rd. 49-42) 51
14
PROFITUL SAU PIERDEREA
CURENT():


- Profit (rd. 10+42-32-49) 52
- Pierdere (rd. 32+49-10-42) 53
15 Venituri extraordinare 54
16 Cheltuieli extraordinare 55
17
PROFITUL SAU PIERDEREA DIN
ACTIVITATEA EXTRAORDINARA:


- Profit (rd. 54-55) 56
- Pierdere (rd. 55-54) 57
VENITURI TOTALE (rd. 10+42+54) 58

CHELTUIELI TOTALE (rd.
32+49+55)
59


PROFITUL SAU PIERDEREA
BRUT():


- Profit (rd. 58-59) 60
- Pierdere (rd. 59-58) 61

Ministerul Comunicaiilor i Tehnologiei Informaiei
Organismul Intermediar pentru Promovarea Societii Informaionale


67
18 Impozitul pe profit 62
19
Alte impozite neprezentate la
elementele de mai sus
63

20
PROFITUL SAU PIERDEREA
NET(A) A EXERCIIULUI
FINANCIAR:


- Profit (rd. 60-62-63) 64

- Pierdere (rd. 61+62+63); (rd. 62+63-
60)
65E.4. Bilan
Se vor face estimrile pentru Bilan la nivelul firmei pentru perioada de implementare (Anul
N, N+1) i pentru urmtorii 3 ani de la finalizarea proiectului (I+1, I+2, I+3)

Lei Exerciiul financiar
N N+1 I+1 I+2 I+3
A
A. ACTIVE IMOBILIZATE
I. IMOBILIZRI NECORPORALE 01
II. IMOBILIZRI CORPORALE 02
III. IMOBILIZRI FINANCIARE 03
ACTIVE IMOBILIZATE - TOTAL (rd. 01 la 03) 04
B. ACTIVE CIRCULANTE
I. STOCURI 05
II. CREANE 06
III. INVESTIII PE TERMEN SCURT 07
IV. CASA I CONTURI LA BNCI 08
ACTIVE CIRCULANTE - TOTAL (rd. 05 la 08) 09
C. CHELTUIELI N AVANS 10

Ministerul Comunicaiilor i Tehnologiei Informaiei
Organismul Intermediar pentru Promovarea Societii Informaionale


68
D. DATORII: SUMELE CE TREBUIE PLTITE NTR-O
PERIOAD DE PN LA UN AN
11
E. ACTIVE CIRCULANTE NETE/DATORII CURENTE
NETE (rd. 09 + 10 - 11 - 18)
12
F. TOTAL ACTIVE MINUS DATORII CURENTE (rd.04 +
12 - 17)
13
G. DATORII: SUMELE CE TREBUIE PLTITE NTR-O
PERIOAD MAI MARE DE UN AN
14
H. PROVIZIOANE 15
I. VENITURI N AVANS (rd. 17 + 18), din care: 16
- subvenii pentru investiii 17
- venituri nregistrate n avans 18
J. CAPITAL I REZERVE
I. CAPITAL (rd. 20 la 22), din care: 19
- capital subscris vrsat 20
- capital subscris nevrsat 21
- patrimoniul regiei 22
II. PRIME DE CAPITAL 23
III. REZERVE DIN REEVALUARE 24
IV. REZERVE 25
ACIUNI PROPRII 26
V. PROFITUL SAU PIERDEREA REPORTAT(A) SOLD
C
27
SOLD
D
28
VI. PROFITUL SAU PIERDEREA
EXERCIIULUI FINANCIAR
SOLD
C
29
SOLD
D
30

Ministerul Comunicaiilor i Tehnologiei Informaiei
Organismul Intermediar pentru Promovarea Societii Informaionale


69
Repartizarea profitului 31
CAPITALURI PROPRII - TOTAL (rd. 19+23+24+25-
26+27-28+29-30- 31)
32
Patrimoniul public 33
CAPITALURI - TOTAL (rd. 32 + 33) 34


E.5. PREVIZIUNEA FLUXURILOR DE TREZORERIE (NUMERAR)
Se vor face estimrile pentru Fluxul de trezorerie (numerar) la nivelul firmei pentru perioada
de implementare a proiectului (Anul N, N+1) i pentru urmtorii 3 ani de la finalizarea
acestuia (I+1, I+2, I+3) - 2 proiecii, una fr proiect i una cu luarea n calcul a
influentelor proiectului nou.

Structura exemplificativ a situaiei fluxurilor de trezorerie este urmtoarea:
- lei -


Denumirea elementului
Exerciiul financiar
N N+1 I+1 I+2 I+3
1 Trezorerie i echivalente de trezorerie la nceputul
perioadei

Fluxuri de trezorerie din activiti de
exploatare:

+ncasri de la clieni
-Pli ctre furnizorii de bunuri i servicii
-Pli ctre angajai
-Dobnzi pltite
-Impozit pe profit pltit
-TVA de plat
+Alte ncasri/-Pli din activitatea exploatare
A =Trezorerie net din activiti de exploatare

Ministerul Comunicaiilor i Tehnologiei Informaiei
Organismul Intermediar pentru Promovarea Societii Informaionale


70
Fluxuri de trezorerie din activiti de investiie:
-Pli pentru achiziionarea de aciuni
-Pli pentru achiziionarea de imobilizri
corporale

-Pli pentru achiziionarea de imobilizri
necorporale

+ncasri din vnzarea de imobilizri corporale
+Dobnzi ncasate
+Dividende ncasate
B =Trezorerie net din activiti de investiie
Fluxuri de trezorerie din activiti de finanare:
+ncasri din emisiunea de aciuni
+ncasri din mprumuturi pe termen lung
-Pli privind rambursarea mprumuturilor pe
termen lung

-Plata datoriilor aferente leasing-ului financiar
-Dividende pltite
+ Alte ncasri/-Pli din activiti de finanare
C =Trezorerie net din activiti de finanare
2 .Creterea net a trezoreriei i echivalentelor de
trezorerie pentru perioada curent (A+B+C)

3 Trezorerie i echivalente de trezorerie la sfritul
perioadei (1+2)Trezorerie i echivalente de trezorerie la nceputul perioadei va include soldul tuturor
conturilor bancare deinute de client, la fel ca i numerarul deinut la sediul firmei;


Ministerul Comunicaiilor i Tehnologiei Informaiei
Organismul Intermediar pentru Promovarea Societii Informaionale


71
Trezorerie i echivalente de trezorerie la nceputul perioadei dintr-o lun/an va fi ntotdeauna
egal cu Trezorerie i echivalente de trezorerie la sfritul perioadei din luna/anul
anterioara/anterior.

Pentru proiecia fluxurilor de trezorerie (numerar) lund n calcul i proiectul de investiii, se
vor lua n considerare:

-Fluxuri de trezorerie din activiti de investiie:
Pli pentru achiziionarea de imobilizri corporale/necorporale vor fi defalcate pe
pli existente i generate de proiect.
-Fluxuri de trezorerie din activiti de exploatare:
Veniturile i costurile de exploatare vor fi defalcate pe venituri/cheltuieli de
exploatare existente i generate de proiect.
-Fluxuri de trezorerie din activiti de finanare:
Se vor aduga ncasri din finanarea nerambursabil.
Rambursarea mprumuturilor va fi defalcat pe mprumuturi existente i mprumuturi
pentru proiect.

F. CONCLUZII
Alte documente ce considerai a fi relevante, sau care susin anumite puncte din planul
dumneavoastr de afaceri.Numele i funcia reprezentant legal/mputernicit .............................................................
Semntura i tampila .....................................................
Data ntocmirii ...............................

Ministerul Comunicaiilor i Tehnologiei Informaiei
Organismul Intermediar pentru Promovarea Societii Informaionale


72
Anexa nr. 7 - Grila de verificare a conformitii administrative i a eligibilitii
Nr.
crt.
Documente verificate DA NU Obs.
VERIFICAREA CRITERIILOR DE TRANSMITERE
10

1. nregistrarea electronic a proiectului s-a realizat n
termenul prevzut n Ghidul solicitantului

2. Proiectul a fost depus n termenul i locaia menionate n
ghidul solicitantului i datele de pe plic corespund cu
datele din nregistrarea electronic

3. Cererea de finanare i materialele anexe sunt n plic nchis
i poart toate detaliile de identificare prevzute n Ghidul
solicitantului

Nerespectarea oricrui criteriu menionat anterior (Nr. 1-3) conduce la respingerea
cererii de finanare i la ncetarea automat a verificrii proiectului !
VERIFICAREA ADMINISTRATIV I A ELIGIBILITII
4. Cererea de Finanare exist
5. Cererea de Finanare (mpreun cu anexele) respect
formatul tip prevzut.

6. Cererea de Finanare i documentele anexate sunt
completate la calculator n limba romn, conform
prevederilor din Ghidul solicitantului

Nerespectarea oricrui criteriu menionat anterior (Nr. 4-6) conduce la respingerea
cererii de finanare i la ncetarea automat a verificrii proiectului !
7. Cererea de Finanare (mpreun cu anexele) este
redactat n 3 exemplare (1 original i dou copii) marcate
corespunztor

8. Cererea de Finanare i anexele sunt complete,
numerotate, semnate i tampilate de reprezentantul legal
al beneficiarului, pe fiecare pagin, n josul paginii
conform prevederilor din Ghidul Solicitantului.

9. Dosarul cererii de finanare conine opis
10.

Certificat de nregistrare la Registrul Comerului, n
copie, tampilat, certificat conform cu originalul i
semnat de reprezentantul legal.

11. Certificat constator n original, n termenul de
valabilitate, emis de Oficiul Registrului Comerului de pe
lng Tribunalul unde i are sediul solicitantul, n care s
se menioneze: datele de identificare, codul unic de10
Criteriile numrul 1 i numrul 2 sunt eliminatorii fr a se solicita alte clarificri

Ministerul Comunicaiilor i Tehnologiei Informaiei
Organismul Intermediar pentru Promovarea Societii Informaionale


73
nregistrare, reprezentanii legali ai societii, domeniul de
activitate principal i domeniile de activitate secundare,
situaia juridic a societii, precum i sediile secundare i
punctele de lucru
Locatiile implementrii proiectului trebuie s se regseasc
n certificatul constatator
12. Declaraie privind ncadrarea ntreprinderii n categoria
ntreprinderilor mici i mijlocii conform conform
modelului standard, semnat i tampilat

13. Declaraie privind calculul pentru ntreprinderi partenere
sau legate completat conform modelului standard,
semnat i tampilat dac este cazul

14. Actul de mputernicire n cazul n care cererea de
finanare nu este semnat de reprezentantul legal al
solicitantului, ci de o persoan mputernicit n acest sens.
Poate fi anexat orice document administrativ emis de
reprezentantul legal n acest sens, cu respectarea
prevederilor legale

15. Hotrrea organelor de conducere pentru aprobarea
proiectului i a cheltuielilor legate de proiect, att a valorii
totale a proiectului, ct i a cofinanrii proprii. Trebuie
menionat denumirea proiectului, n conformitate cu cea a
proiectului nregistrat.

16. Declaraia de eligibilitate, semnat i tampilat de
solicitant, respect modelul standard

17. Declaraia de angajament, semnat i tampilat de
solicitant, respect modelul standard

18. Planul de afaceri (ce conine devizul estimativ al
proiectului), semnat i tampilat de solicitant

19. Matricea logic a proiectului, completat, semnat i
tampilat de solicitant

20. Bilanul contabil pentru ultimul exerciiu financiar
ncheiat, inclusiv Contul de Profit si Pierderi, nregistrat la
instituia abilitat, n copie, tampilat, certificat conform
cu originalul i semnat de solicitant

21. CV-urile i atribuiile persoanelor implicate n
managementul implementrii proiectului sau a urmririi
contractelor de management de proiect

22. CV-urile i atribuiile persoanelor ce fac parte din echipa
tehnic a proiectului sau a urmririi contractelor de
management a proiectului

23. Activitile de management a proiectului ce fac sau vor
face obiectul contractului de servicii de management n
cazul externalizrii managementului de proiect


24. Prezentare cu privire la modul n care solicitantul i
persoanele angajate ale acestuia vor verifica / vor
monitoriza activitatea contractorului care va furniza
servicii de management al proiectului n cazul
externalizrii managementului de proiect
Ministerul Comunicaiilor i Tehnologiei Informaiei
Organismul Intermediar pentru Promovarea Societii Informaionale


74
25. Copia anunului de lansare a procedurilor de achiziie
public pentru activitile ce in de implementarea
proiectului, nu de fazele pregtitoare dac este cazul

26. Diagrama Gantt aferent calendarului de activiti
previzionate a se realiza n vederea implementrii
proiectului

27. Declaraie pe propria rspundere asupra locaiei/locaiilor
unde se implementeaz proiectul adresa exact

28. Decizia/ordinul privind recuperarea ajutorului de stat,
ordinul de recuperare al instanei judectoreti i dovada
efecturii plii (dac este cazul).

29. Declaraie privind eligibilitatea societii n vederea
acordrii ajutorului de minimis

30. Solicitantul se ncadreaz n categoria solicitanilor eligibili
(societate comercial nfiinat n temeiul Legii nr.
31/1990, cu modificrile i completrile ulterioare)

31. Solicitantul este nregistrat la Registrul Comerului ca
societate comercial i opereaz pe teritoriul Romniei

32. Solicitantul este microntreprindere, ntreprindere mic sau
mijlocie, definit astfel de Legea nr. 346/2004, cu
modificrile i completrile ulterioare.

33. Solicitantul este direct responsabil de pregtirea i
managementul proiectului i nu acioneaz ca intermediar
pentru proiectul propus a fi finanat

34. Solicitantul nu a mai beneficiat de sprijin financiar din
fonduri publice, inclusiv fonduri UE, n ultimele 36 de
luni, sau nu deruleaz proiecte finanate n prezent, parial
sau n totalitate, din alte surse publice, pentru acelai tip de
activiti, n cadrul unor proiecte similare cu cel ce
constituie obiectul prezentei cereri de finanare.

35. Solicitantul nu se afl n dificultate potrivit ghidului
comunitar referitor la ajutorul de stat pentru recuperarea i
restructurarea firmelor aflate n dificultate (CE Jurnalul
Oficial nr. C244/01.10.2004)

36. Solicitantul nu nregistreaz obligaii bugetare nete mai
mari de 1/12 din totalul obligaiilor datorate n ultimele 12
luni n cazul certificatului de atestare fiscal emis de
ANAF.

37. Solicitantul nu nregistreaz obligaii bugetare nete mai
mari de 1/6 din totalul obligaiilor datorate n ultimul
semestru n cazul certificatului de atestare fiscal emis de
autoritile publice locale.

38. Solicitantul nu a beneficiat n ultimii doi ani fiscali i n
anul fiscal n curs (fie din surse ale statului sau ale
autoritilor locale, fie din surse comunitare) de ajutor de
stat de minimis care, cumulat cu suma pe care o solicit,
s depeasc echivalentul n lei a 200.000 de euro. n
cazul operatorilor economici din domeniul transportului


Ministerul Comunicaiilor i Tehnologiei Informaiei
Organismul Intermediar pentru Promovarea Societii Informaionale


75
rutier, cuantumul maxim al ajutorului de stat de minimis
care poate fi acordat beneficiarului pe o perioad de trei ani
fiscali este de 100.000 Euro (echivalentul n lei).
39. Solicitantul nregistreaz profit din exploatare n ultimul
exerciiu financiar ncheiat

40. Solicitantul nu a fost subiectul unui ordin/decizie de
recuperare a unui ajutor de stat ca urmare a unei decizii a
Consiliului Concurenei sau a Comisiei Europene i acest
ordin/decizie nu a fost deja executat () sau, n cazul n
care a facut obiectul unei astfel de decizii, aceasta a fost
deja executat i creana integral recuperat.

41. Solicitantul nu se afl n situaia de insolven, lichidare,
dizolvare, conform prevederilor Legii nr. 85/2006 privind
procedura insolvenei, cu modificrile ulterioare; afacerea
sa nu este condus de un administrator judiciar, nu are
restricii asupra activitilor sale, iar acestea nu sunt puse la
dispoziia creditorilor.

42. Solicitantul nu desfoar i nu va desfura pe perioada
implementrii proiectului activiti ntr-unul din
domeniile/sectoarele excluse;

43. Solicitantul nu desfoar i nici nu va desfura pe
perioada implementrii proiectului activiti n domeniul
pornografiei i al jocurilor de noroc, precum i cele care
contravin bunelor moravuri, ordinii publice i/sau
prevederilor legale n vigoare.

44. Reprezentantul legal al solicitantului nu a suferit
condamnri definitive din cauza unei conduite profesionale
ndreptate mpotriva legii, decizie formulat de o autoritate
de judecat ce are for de res judicata (ex. mpotriva
creia nu se poate face recurs) n ultimele 36 de luni

45. Reprezentantul legal al solicitantului nu a comis n
conduita lui profesional greeli grave, demonstrate prin
orice mijloace pe care autoritatea contractant le poate
dovedi

46. Reprezentantul legal al solicitantului nu a fost subiectul
unei judeci de tip res judicata pentru fraud, corupie,
implicarea n organizaii criminale sau n alte activiti
ilegale, n detrimentul intereselor financiare ale
Comunitii Europene

47. Reprezentantul legal nu a fost gsit vinovat de nclcarea
grav a contractului datorit nerespectarii obligaiilor
contractuale n urma altei proceduri de achiziie sau n
urma unei proceduri de acordare a unei finantari
nerambursabile, din bugetul comunitar

48. Reprezentantul legal nu se afl n una din situaiile
incompatibile cu acordarea finanrii din fonduri publice,
conform Regulamentului Consiliului nr. 1605/2002

49. Reprezentantul legal nu este vinovat de inducerea grav n

Ministerul Comunicaiilor i Tehnologiei Informaiei
Organismul Intermediar pentru Promovarea Societii Informaionale


76
eroare a Organismului Intermediar (OIPSI) prin furnizarea
de informaii incorecte n cursul participrii la cererea de
propuneri de proiecte sau nefurnizarea informaiilor
solicitate
11

50. Solicitantul se angajeaz s furnizeze contribuia proprie ce
revine din costurile eligibile aferente proiectului

51. Solicitantul se angajeaz s finaneze toate costurile
neeligibile care i revin, aferente proiectului

52. Solicitantul se angajeaz s finaneze toate cheltuielile
pn la rambursarea cheltuielilor aprobate

53. Solicitantul se angajeaz s nu ncearce s obin
informaii confideniale legate de structura proiectelor
depuse sau s influeneze personalul implicat n evaluarea
i selecia proiectului

54. Solicitantul se angajeaz s menin proprietatea
proiectului i natura activitii pentru care s-a acordat
finanarea, pe o perioad de cel puin 36 luni dup data
finalizrii proiectului i s asigure exploatarea i
mentenana n aceast perioad

55. Solicitantul se angajeaz s asigure folosina
echipamentelor i aplicaiilor pentru scopul declarat n
proiect

56. Solicitantul se angajeaz s ataeze la ultima cerere de
rambursare raportul de audit final

57. Solicitantul se angajeaz s respecte neutralitatea
tehnologic (s nu favorizeze o anumit tehnologie i/sau
marc) la realizarea achiziiilor necesare pentru proiect.

58. Solicitantul se angajeaz s asigure capacitatea
operaional i administrativ necesare implementrii
proiectului (resurse umane suficiente i resurse materiale
necesare)

59. Scopul proiectului este n conformitate cu proiectele ce se
pot finana n cadrul acestei operaiuni

60. Proiectul conine activitile eligibile obligatorii, conform
prezentului ghid al solicitantului

61. Perioada de implementare a proiectului este de maxim 24
luni de la semnarea contractului de finanare

62. Valoarea finanrii nerambursabile solicitate se ncadreaz
n limitele specificate n prezentul ghid al solicitantului

63. Rata de cofinanare se ncadreaz n limitele specificate n
prezentul ghid al solicitantului

64. Proiectul se implementeaz pe teritoriul Romniei
65. Proiectul respect reglementrile naionale i comunitare
privind egalitatea de anse, dezvoltarea durabil,
regulamentele privind achiziiile publice, informarea i11
Conduce la respingerea imediat, indiferent de etapa n care se afl proiectul

Ministerul Comunicaiilor i Tehnologiei Informaiei
Organismul Intermediar pentru Promovarea Societii Informaionale


77
publicitatea
66. Proiectul respect principiul neutralitii tehnologice (nu se
favorizeaz o anumit marc, soluie tehnologic, hardware
sau software)

67. Valoarea cheltuielilor eligibile solicitate n ultima cerere de
rambursare este de minim 15% din valoarea finanrii
nerambursabile.

68. Totalul cheltuielilor eligibile solicitate pentru investiii
reprezint minim 75% din valoarea eligibil a proiectului

69. Totalul cheltuielilor eligibile solicitate pentru ajutorul de
minimis reprezint maxim 25% din valoarea eligibil a
proiectului

70. Totalul cheltuielilor eligibile solicitate pentru informare i
publicitate reprezint maxim 15% din cheltuielile solicitate
pentru ajutor de minimis

71. Proiectul nu are ca scop obinerea de sprijin financiar
pentru:
- susinerea financiar a activitilor de export ctre tere
ri sau ctre State Membre, legat direct de cantitile
exportate, de crearea i funcionarea unei reele de
distribuie sau pentru alte cheltuieli curente legate de
activitatea de export;
- utilizarea cu precdere a produselor naionale n
detrimentul produselor importate;
- achiziionarea de echipamente de transport pentru
sectorul transport;
- beneficiari ce desfoar activiti n domeniul
pornografiei, jocurilor de noroc, care dein pagini web care
conin acte sau materiale cu caracter obscen, definite
conform Legii 196/2003 cu modificrile i completrile
ulterioare sau care au activiti comerciale cu produse cu
caracter erotic


Atenie! n cazul n care criteriile de la Verificarea Administrativ i a eligibilitii nu sunt
respectate, solicitantului i se va cere transmiterea informaiilor / clarificrilor / documentelor
lips. Dac pentru notarea criteriilor sunt necesare documente sau lmuriri suplimentare, i se
va transmite solicitantului o solicitare de clarificri. n cazul n care solicitantul nu aduce
aceste lmuriri, sau aceste lmuriri sunt irelevante, proiectul este respins. In cazul in care
lipsesc mai mult de 3 documente, aplicatia este automat respinsa
Ministerul Comunicaiilor i Tehnologiei Informaiei
Organismul Intermediar pentru Promovarea Societii Informaionale


78
Atenie! La acest apel un beneficiar va putea depune o singur cerere de finanare.
n cazul n care ofierii de proiect descoper existena unei alte aplicaii depuse de
acelai solicitant pentru acest apel al operaiunii 3.3.2, pot respinge automat cererea
de finanare curent, n orice etap a evalurii.

Lista documentelor necesare la semnarea contractului de finanare.
Nr.
crt.
Documente verificate Obs.
1. Certificatul de atestare fiscal privind debitele restante la bugetul de stat
2. Certificatul de atestare fiscal privind debitele restante la bugetul local la zi
(n cazul n care proiectul se implementeaz n mai multe locaii, se va
transmite Certificatul de atestare fiscal privind debitele restante la bugetul
local pentru fiecare locaie).

3. Cazierul fiscal al reprezentantului legal
4. Cazierul judiciar al reprezentantului legal

Ministerul Comunicaiilor i Tehnologiei Informaiei
Organismul Intermediar pentru Promovarea Societii Informaionale
Anexa nr. 8 Grila de evaluare tehnico-economic

GRILA DE EVALUARE TEHNICO ECONOMIC OPERAIUNEA 3.3.2.

Criterii Punctaj
maxim
Punctaj
acordat
1. Relevana proiectului 15
a) Argumentarea necesitii implementrii proiectului pentru
activitatea i dezvoltarea companiei (prin impactul anticipat)

0 p: Necesitatea implementrii proiectului pentru activitatea i
dezvoltarea companiei nu este justificat ;

Max. 7 p: Necesitatea implementrii proiectului pentru activitatea i
dezvoltarea companiei este justificat, fr precizarea impactului
anticipat;

Max. 10 p: Necesitatea implementrii proiectului pentru activitatea i
dezvoltarea companiei i impactul anticipat sunt clar justificate.
10
b). Proiectul propus se adreseaz unei dezvoltri specifice sau
unei probleme tehnologice sau inovative sau unei probleme
identificate pe pia

1 p Proiectul nu se adreseaz unei dezvoltri specifice sau unei
probleme tehnologice sau inovative sau unei probleme identificate pe
pia

Max. 5 p Proiectul se adreseaz unei dezvoltri specifice sau unei
probleme tehnologice sau inovative sau unei probleme identificate pe
pia

5
2. Calitatea i coerena proiectului 40
a) Corelarea ntre obiective, rezultatele ateptate i activiti
1 p: Obiectivele, rezultatele i activitile proiectului sunt paria
specificate i nu sunt corelate

Max. 5 p: Obiectivele, rezultatele i activitile proiectului sunt
identificate dar sunt parial realiste i corelate; Calendarul de
implementare este parial detaliat iar duratele estimate ale
activitilor sunt parial realizabile

Max. 10 p: Obiectivele, rezultatele i activitile proiectului sunt clar
prezentate, realiste, realizabile i exist o strns corelare ntre
acestea; Calendarul de implementare al activitilor este detaliat i
10

Ministerul Comunicaiilor i Tehnologiei Informaiei
Organismul Intermediar pentru Promovarea Societii Informaionale


80
realist, duratele activitilor sunt corect estimate, iar succesiunea n
timp este logic i realizabil
b) Bugetul proiectului

0 p Bugetul este incomplet (din punct de vedere al cheltuielilor
necesare pentru proiect) i necorelat cu activitile prevzute,
resursele alocate/estimate Costurile sunt n mare msur nerealiste
(majoritatea liniilor bugetare sub/supraestimate).

Max. 5 p Bugetul este complet (din punct de vedere al cheltuielilor
necesare pentru proiect) i corelat parial cu activitile prevzute,
resursele alocate/estimate i/sau cu devizul general i pe sub-
categorii. Costurile sunt parial realiste (exist linii bugetare
sub/supraestimate). Cheltuielile au fost parial ncadrate corect
ncategoria celor eligibile.

Max. 10 p Bugetul este complet (din punct de vedere al cheltuielilor
necesare pentru proiect) i corelat cu activitile prevzute, resursele
alocate/estimate, cu devizul general i pe sub-categorii de cheltuieli.
Costurile sunt realiste (corect estimate) i necesare pentru
implementarea proiectului. Cheltuielile au fost corect ncadrate n
categoria celor eligibile sau neeligibile.
10
c) Eficiena investiiei

1.Rentabilitatea capitalului angajat la nivel de ntreprindere
12

I =(RCA
n
/RCA
n-1
)/3
unde: n= 13, R
RCA
= I-1
Dac
5%< R
RCA
15 % 1 punct
15%< R
RCA
20 % - 3 puncte
R
RCA
> 20% - 5 puncte
2.Rentabilitatea investiiei
13

RI =Pr din exploatare incremental mediu/Ci
Daca:
5%<RI 15 % 1 puncte
15%<RI 20 % - puncte
RI> 20% - 5 puncte

10


12
RCA= Profit din exploatare/ (Total active Datorii curente)
13
RI = Profitul din exploatare incremental mediu pe 3 ani dup finalizarea proiectului/Ci
Profit din exploatare incremental = Profitul din exploatare obinut cu proiect profitul din exploatare obinut fara
proiect
Ci= valoarea totala a proiectului fara TVA, se preia din bugetul proiectului.Ministerul Comunicaiilor i Tehnologiei Informaiei
Organismul Intermediar pentru Promovarea Societii Informaionale


81
d) Soluia tehnic
0 p Soluia tehnic propus prin proiect nu este adecvat scopului/
obiectivelor proiectului

Max. 5 p Soluia tehnic propus prin proiect rspunde parial
scopului/ obiectivelor acestuia

Max. 10 p Soluia tehnic propus prin proiect rspunde n totalitate
scopului/ obiectivelor proiectului

10
3. Maturitatea proiectului 8
Perioada estimat pentru nceperea procedurilor de achiziie.

1 p Solicitantul estimeaz nceperea procedurilor de achiziie n
termen de peste 1 lun de la semnarea contractului de finanare

Max. 5 p Solicitantul estimeaz nceperea achiziiilor n termen de
15 zile-1 luna de semnarea contractului de finanare

Max. 8 p Solicitantul estimeaz nceperea achiziiilor n max 15 zile
de la semnarea contractului de finanare
8
4. Sustenabilitatea proiectului 20
a) Capacitatea financiar de a asigura operarea i mentenana
investiiei pentru o perioad de cel putin 3 ani dup
implementarea proiectului;

0 p: Fluxul de numerar net cumulat previzionat este negativ pentru
urmatorii 3 ani dupa implementarea proiectului

Max. 10 p : Fluxul de numerar net cumulat previzionat este pozitiv
pentru fiecare dintre urmatorii 3 ani dupa implementarea proiectului
10
b) Asigurarea resurselor umane din punct de vedere numeric i al
expertizei tehnice n vederea meninerii rezultatului proiectului
pentru o perioada de minim 3 ani dup implementarea
proiectului;

0 p : Solicitantul nu dovedete capacitate de a asigura resursele
umane din punct de vedere numeric i al expertizei tehnice n vederea
meninerii rezultatului proiectului pentru o perioada de minimum 3
ani dup implementarea proiectului.
Max. 10 p : Solicitantul dovedete capacitate solid de a asigura
resursele umane (proprii sau asigurate prin delegare contractare)
din punct de vedere numeric i al expertizei tehnice n vederea
meninerii rezultatului proiectului pentru o perioada de minimum 3
ani dup implementarea proiectului. (CV-urile personalului care va
contribui la mentinerea rezultatelor sau cerine minime)
10

Ministerul Comunicaiilor i Tehnologiei Informaiei
Organismul Intermediar pentru Promovarea Societii Informaionale


82
5. Capacitatea de implementare 17
a) Experiena anterioar a solicitantului n domeniul
managementului de proiecte finanate din surse atrase
1 p : Solicitantul nu are experien n domeniul managementului de
proiecte finanate din surse atrase

Max. 3 p : Solicitantul are experien n managementul proiectelor
dar nu n domeniul relevant pentru apelul lansat

Max. 7 p : Solicitantul are experien de calitate, demonstrabil (prin
detalii clare i relevante), n managementul proiectelor finantate din
alte surse n domeniul relevant pentru apelul lansat.
7
b) Capacitatea operaional i de management a solicitantului.
1 p: Solicitantul demonstreaz o capacitate limitat de management
i de resurse umane i materiale alocate proiectului
Max. 5p: Solicitantul demonstreaz o capacitate de management a
resurselor financiare, tehnice i umane satisfctoare; resursele
umane (din punct de vedere numeric i al expertizei tehnice) i
materiale alocate sunt adecvate parial complexitii proiectului.
Max. 10 p: Solicitantul demonstreaz o capacitate de management a
resurselor financiare, tehnice i umane adecvat finalizrii cu succes
a proiectului, structura organizaional i resursele umane (din punct
de vedere numeric i al expertizei tehnice) i materiale alocate sunt
adecvate complexitii proiectului.
10
Total puncte 100

Punctajul acordat pentru fiecare subcriteriu/criteriu este numr ntreg.
Obinerea unei valori de 0 puncte pentru oricare din subcriteriile/criteriile de mai sus,
presupune descalificarea proiectului. Condiia de finanarea proiectului este aceea ca
punctajul obinut s fie de minim 50 puncte, n limita bugetului alocat pentru cererea de
proiecte.

Ministerul Comunicaiilor i Tehnologiei Informaiei
Organismul Intermediar pentru Promovarea Societii Informaionale
Anexa nr. 9 Matricea logic a proiectului

MATRICEA LOGIC A PROIECTULUI
Intervenia logic
Indicatori de performan
verificabili din punct de vedere
obiectiv
Surse i mijloace de verificare
Ipoteze
Obiective
generale
Care sunt obiectivele
generale la care va
contribui proiectul?
Care sunt indicatorii-cheie
relevani pentru obiectivele
generale?
Care sunt sursele de informare
pentru aceti indicatori?

Scopul
proiectului
(Obiective
specifice)
Care sunt obiectivele
specifice pe care i le
propune proiectul pentru
a contribui la obiectivele
generale?
Ce indicatori arat n mod clar
c obiectivele proiectului au fost
realizate?
Care sunt sursele de informaii
existente sau care pot fi culese?
Care sunt metodele necesare
pentru obinerea acestor
informaii?
Care sunt factorii i condiiile care nu
intr n responsabilitatea
beneficiarului, dar care sunt necesare
pentru realizarea acestor obiective?
(condiii externe)
Care sunt riscurile care trebuie luate n
considerare?

Ministerul Comunicaiilor i Tehnologiei Informaiei
Organismul Intermediar pentru Promovarea Societii Informaionale


84
Rezultate
preconizate
Rezultatele sunt efectele
avute n vedere pentru
atingerea obiectivelor
specifice.
Care sunt rezultatele
preconizate?
(enumerai-le
Care sunt indicatorii care arat
dac i n ce msur proiectul
obine rezultatele preconizate?
Care sunt sursele de informare
pentru aceti indicatori?
Ce condiii externe trebuie ndeplinite
pentru a obine rezultatele preconizate
conform planificrii?
Activiti Care sunt activitile-
cheie ce vor fi derulate i
n ce ordine, n scopul
obinerii rezultatelor
preconizate?
(grupai activitile pe
rezultate)
Mijloace:
Care sunt mijloacele necesare
pentru implementarea acestor
activiti: ex. personal,
echipament,instruire, studii,
fonduri, faciliti operaionale,
etc.
Care sunt sursele de informare cu
privire la derularea proiectului?
Costuri
Care sunt costurile proiectului?
Cum sunt aceste costuri
clasificate? (detalierea costurilor
n bugetul proiectului)
Care sunt condiiile ce trebuie
ndeplinite nainte de nceperea
proiectului?
Ce condiii, aflate n afara controlului
direct al beneficiarului, trebuie
ndeplinite pentru implementarea
activitilor planificate?

Ministerul Comunicaiilor i Tehnologiei Informaiei
Organismul Intermediar pentru Promovarea Societii Informaionale


85
Matricea logic a proiectului este un instrument de management al planificrii,
implementrii i evalurii proiectului, precum i o modalitate de prezentare analitic al
acestuia. Utilizarea matricei logice a proiectului permite certificarea relevanei, fezabilitii i
durabilitii sale.
Matricea logic a proiectului este compus din patru linii ce se adreseaz diferitelor nivele
ale proiectului: obiective generale, scopul proiectului (obiective specifice), rezultate preconizate
i activiti.

(1) Obiectivele generale sunt cele care genereaz importana proiectului la nivel
general, avnd n vedere beneficiile sale pe termen lung pentru beneficiarii direci i indireci.
De asemenea, obiectivele generale trebuie s nfieze modul n care proiectul se ncadreaz n
politici internaionale, regionale sau naionale ale organismelor vizate. Acestea vor fi realizate
de ctre proiectul n sine dar i de alte proiecte sau programe din domeniul respectiv ce nu
trebuie ignorate.
(2) Scopul proiectului (obiectivele specifice) se refer la stadiul n care se va afla
nevoia / problema adresat de proiect dup finalizarea acestuia, adic la schimbarea de
substan pe care proiectul o are n vedere. Scopul trebuie definit n funcie de beneficiile
urmrite pentru grupul-int i / sau beneficiarii ce vor utiliza serviciile furnizate ca urmare a
implementrii proiectului.
(3) Rezultatele preconizate vizeaz serviciile ce vor fi furnizate grupului-int i/sau
beneficiarilor, servicii ce sunt adresate nevoii / problemei tratate de proiect. Rezultatele trebuie
s fie un rspuns adresat cauzelor principale ale problemei cu care se confrunt grupul-int.
Pentru o relevan maxim, proiectul trebuie s identifice o problem real pentru serviciile ce
urmeaz a fi furnizate de proiect.
(4) Activitile reprezint modul n care vor fi furnizate aceste servicii.

Cele 4 coloane ale cadrului logic cuprind urmtoarele elemente:

(1) Intervenia logic reprezint descrierea narativ a proiectului n funcie de
cerinele celor patru nivele descrise mai sus.

Ministerul Comunicaiilor i Tehnologiei Informaiei
Organismul Intermediar pentru Promovarea Societii Informaionale


86
(2) Indicatorii de performan verificabili n mod obiectiv sunt mijloacele prin care
se msoar aceast intervenie. Ei reprezint criteriile care exprim gradul de atingere al celor
patru nivele de mai sus i faciliteaz evaluarea, furniznd bazele msurrii performanei. Odat
ce indicatorul este identificat, acesta trebuie dezvoltat astfel nct s poat fi exprimat n
cantitate, calitate sau durat. Verificabili n mod obiectiv indic faptul c mai multe persoane
ce utilizeaz acelai indicator vor obine aceleai rezultate.
(3) Sursele i mijloacele de verificare sunt documentele i sursele de informaii
folosite pentru a cuantifica indicatorii.
Sursele i mijloacele de verificare trebuie s specifice:
formatul n care informaiile vor fi disponibile (rapoarte, jurnale, statistici,
diverse nregistrri etc.);
cine va furniza informaiile;
periodicitatea de furnizare a informaiilor.
(4) I potezele reprezint factorii externi/riscurile ce nu sunt direct controlate de
proiect, dar de care trebuie s se in cont pentru implementarea cu succes a proiectului (de
exemplu, fr implementarea prealabil a anumitor msuri de ctre autoriti, desfurarea
proiectului poate fi pus sub semnul ntrebrii).

Cadrul logic nu trebuie privit ca un simplu set de proceduri ce trebuie aplicate mecanic, ci ca
un sistem de sprijin pentru modul cum se gndete un proiect.Cadrul logic trebuie utilizat ca o
structur fireasc n procesul de planificare, fr a fi perceput drept o constrngere
birocratic.
Ministerul Comunicaiilor i Tehnologiei Informaiei
Organismul Intermediar pentru Promovarea Societii Informaionale


87
Anexa nr. 10 - Model Curriculum Vitae

Model Curriculum Vitae

INFORMAII PERSONALE
Nume (Nume, prenume)
Adres (numrul, strada, cod potal, ora, ara)
Telefon
Fax
E-mail
Naionalitate
Data naterii (ziua, luna, anul)
EXPERIEN PROFESIONAL
* Perioada (de la - pn la) (Menionai pe rnd fiecare experien
profesional pertinent, ncepnd cu cea
mai recent dintre acestea)
* Numele i adresa angajatorului
* Tipul activitii sau sectorul de activitate
* Funcia sau postul ocupat
* Principalele activiti i responsabiliti
EDUCAIE I FORMARE
* Perioada (de la - pn la) (Descriei separat fiecare form de
nvmnt i program de formare
profesional urmate, ncepnd cu cea mai
recent)
* Numele i tipul instituiei de nvmnt i al
organizaiei profesionale prin care s-a realizat formarea
profesional

* Domeniul studiat/aptitudini ocupaionale
* Tipul calificrii/diploma obinut

Ministerul Comunicaiilor i Tehnologiei Informaiei
Organismul Intermediar pentru Promovarea Societii Informaionale


88
* Nivelul de clasificare a formei de instruire/nvmnt
APTITUDINI I COMPETENE PERSONALE
dobndite n cursul vieii i carierei dar care nu sunt
recunoscute neaprat printr-un certificat sau o diplom

Limba matern
Limbi strine cunoscute
* abilitatea de a citi
* abilitatea de a scrie
* abilitatea de a vorbi
(Enumerai limbile cunoscute i indicai
nivelul: excelent, bine, satisfctor)
Aptitudini i competene organizatorice
De exemplu coordonai sau conducei activitatea altor
persoane, proiecte i gestionai bugete; la locul de
munc, n aciuni voluntare (de exemplu n domenii
culturale sau sportive) sau la domiciliu.
(Descriei aceste aptitudini i indicai n ce
context le-ai dobndit)
Aptitudini i competene tehnice
(utilizare calculator, anumite tipuri de echipamente,
maini etc.)
(Descriei aceste aptitudini i indicai n ce
context le-ai dobndit)
Permis de conducere
Alte aptitudini i competene
Competene care nu au mai fost menionate anterior
(Descriei aceste aptitudini i indicai n ce
context le-ai dobndit)
INFORMAII SUPLIMENTARE (Indicai alte informaii utile i care nu au
fost menionate, de exemplu persoane de
contact, referine, etc.)
ANEXE (Enumerai documentele ataate CV-ului,
dac este cazul).

Data: Semntura:Ministerul Comunicaiilor i Tehnologiei Informaiei
Organismul Intermediar pentru Promovarea Societii Informaionale


89
Anexa nr. 11 Opis la formularul cererii de finanare


Opisul de mai jos va fi pagina 0 a Cererii de finanare.
Pentru unele anexe sunt prevzute modele standard. Este obligatorie utilizarea modelelor
standard prevzute, conform instruciunilor.
Formatul celorlalte documente ce vor fi ataate la Cererea de finanare vor respecta normele
legale n vigoare la data depunerii Cererii de finanare.

Nr.
crt.
Tip document
Nr. pagina
(de la pn
la)
Perioada de valabilitate
a documentului
1. Formularul Cererii de finanare 1 - Nu se aplic
2. -
Nu se aplic/ zz.ll.aaaa
-
Nu se aplic/ zz.ll.aaaa
-
Nu se aplic/ zz.ll.aaaa
n -
Nu se aplic/ zz.ll.aaaa

Ministerul Comunicaiilor i Tehnologiei Informaiei
Organismul Intermediar pentru Promovarea Societii Informaionale


90
Anexa nr. 12 Declaraie privind eligibilitatea societii n vederea acordrii ajutorului de
minimis


DECLARAIE privind eligibilitatea societii n
vederea acordrii ajutorului de minimisSubsemnatul (nume, prenume), posesor al CI seria _______, nr. _________, eliberat de
_______, CNP _____________/ paaport nr. ___________, eliberat de ____________, n
calitate de (functie / reprezentant legal / mputernicit) al (denumirea solicitant), cunoscnd c
falsul n declaraii este pedepsit de legea penal, declar pe propria rspundere c societatea nu a
beneficiat n ultimii doi ani fiscali i n anul n curs de ajutor de minimis care, cumulat cu
suma pe care o solicit pentru cheltuielile de consultan, audit, informare si publicitatea
proiectului, s depeasc echivalentul n lei a 200.000 EURO. n cazul operatorilor economici
din domeniul transportului rutier, cuantumul maxim al ajutorului de minimis care poate fi
acordat beneficiarului pe o perioad de trei ani fiscali este echivalentul n lei a 100.000 EURO;

Dat: Semntur:
(reprezentant legal/ mputernicit)
[Se va completa doar n cazul n care solicitantul solicit finanarea de cheltuieli ce se
ncadreaz n categoria cheltuielilor de minimis]

Ministerul Comunicaiilor i Tehnologiei Informaiei
Organismul Intermediar pentru Promovarea Societii Informaionale


91
Anexa nr. 13 - Lista codurilor CAEN excluse de la finantare

SECIUNEA A - AGRICULTUR, SILVICULTUR I PESCUIT
011 Cultivarea plantelor nepermanente

012 Cultivarea plantelor din culturi permanente

013 Cultivarea plantelor pentru nmulire

014 Creterea animalelor

015 Activiti n ferme mixte (cultura vegetal combinat cu creterea animalelor)

016 Activiti auxiliare agriculturii i activiti dup recoltare

017 Vntoare, capturarea cu capcane a vnatului i activiti de servicii anexe vntorii

031 Pescuitul

032 Acvacultura

051 Extracia crbunelui superior

052 Extracia crbunelui inferior

101 Producia, prelucrarea i conservarea crnii i a produselor din carne
14


102 Prelucrarea i conservarea petelui,crustaceelor i molutelor
15


103 Prelucrarea i conservarea fructelor i legumelor
16


104 Fabricarea uleiurilor i a grsimilor vegetale i animale
17


105 Fabricarea produselor lactate
1814
Anexa 1: cap 1, live animals, cap 2 meat and edible meat offal, cap 16 preparations of meat
(definit prin Corrigendum to Regulation No853/2004 ca fresh meat, including meat that has been
reduced to fragments, which has had foodstuffs, seasonings or additives added to it or which has undergone
processes insufficient to modify the internal muscle fibre structure of the meat and thus to eliminate the
characteristics of fresh meat.
15
Anexa 1, Cap3-fish,crustaceans and molluscs;Cap16 preparation of meat, of fish, of crustaceans or molluscs
16
Anexa1, Cap 20:preparations of vegetables,fruit or other parts of plants, semnifica prelucrare conform CC
(compotul e prelucrare, gemul e procesare)
17
Anexa 1, Cap 15.04-fats and oils of fish and marine mammals, wheter or not refined; cap15.07 fixed vegetable
oils,fluid or solid,crude,refined or purified; cap.15.12 animal or vegetable fats and oils, hydrogenated,wheter or not
refined, but not further prepared

Ministerul Comunicaiilor i Tehnologiei Informaiei
Organismul Intermediar pentru Promovarea Societii Informaionale


92

106 Fabricarea produselor de morrit, a amidonului i produselor din amidon

1081 Fabricarea zahrului
19


1082 Fabricarea produselor din cacao, a ciocolatei i a produselor zaharoase
20


1083 Prelucrarea ceaiului i cafelei
21


1084 Fabricarea condimentelor i ingredientelor
22


1091 Fabricarea preparatelor pentru hrana animalelor de ferm
23


110 Fabricarea buturilor
24


120 Fabricarea produselor din tutun

131 Pregtirea fibrelor i filarea fibrelor textile

1629 Fabricarea altor produse din lemn; fabricarea articolelor din plut, paie i din alte
materiale vegetale mpletite

191 Fabricarea produselor de cocserie

192 Fabricarea produselor obinute din prelucrarea ieiului

2014 Fabricarea altor produse chimiceorganice, de baz

2051 Fabricarea explozivilor

206 Fabricarea fibrelor sintetice i artificiale18
Anexa 1, cap.4 Dairy produce. Prevederi 1628 +Regulamentul 1898/87 privind protectia denumirilor laptelui si
produselor lactate folosite pentru comercializare
19
Anexa 1, cap.17.01 beet sugar and cane sugar,solid (zahar de sfecla,zahar in trestie) Cap.17.02 other sugars
20
Anexa1, cap.17.02 other sugars (zaharuri), sugar syrups, cap.17.05 flavoured or coloured sugars, syrups and
molasses
21
Anexa1, cap9 coffee, tea. Prelucrarea prevazuta de CAEN este un proces care modifica in mai mica masura
caracteristicile unui produs decat procesarea permisa de regulamente
22
Anexa1, cap9 Coffee,tea and spices+ Reg de minimis, art4 neither on farm activities necessary for preparing a
product for the first sale, such aspacking of eggs, etc.,nor the first sale to resellers or processors should be
considered as processing or marketing. Prin urmare, ambalarea de rozmarin, marar,patrunjel,tarhon uscate nu sunt
procese destul de complexe pt a fi considerate procesare.
23
Mult prea vag definit domeniul in CAEN, ar putea fi vroba de produse excluse pe Anexa 1
24
Anexa1, cap.17.05 syrups and molasses,but not including fruit juices containing added sugar in any
proportion (deci sunt exluse doar sucurile naturale.) cap22.04 Grape must, cap.22.05 wine of fresh grapes, cap
22.07 Other fermented beverages (for example,cider,perry and mead), cap22.08 si cap 22.09 Ethyl alcohol or
neutral spirits.

Ministerul Comunicaiilor i Tehnologiei Informaiei
Organismul Intermediar pentru Promovarea Societii Informaionale


93
241 Productia de metale feroase sub forme primare si de feroaliaje

242 Producia de tuburi, evi, profile tubulare i accesorii pentru acestea, din oel

243 Fabricarea altor produse prin prelucrarea primar a oelului

2451 Turnarea fontei

2452 Turnarea oelului

2591 Fabricarea de recipieni, containere i alte produse similare din oel

254 Fabricarea armamentului i muniiei

301 Construcia de nave i brci

3315 Repararea i ntreinerea navelor i brcilor

4633 Comer cu ridicata al produselor lactate, oulor, uleiurilor i grsimilor
comestibile

SECIUNEA K - INTERMEDIERI FINANCIARE I ASIGURRI

920 Activiti de jocuri de noroc i pariuri

981 Activiti ale gospodriilor private de producere de bunuri destinate consumului
propriu
Ministerul Comunicaiilor i Tehnologiei Informaiei
Organismul Intermediar pentru Promovarea Societii Informaionale


94
Anexa nr. 14 Glosar de termeni

GLOSAR DE TERMENI

Autoritatea de Management pentru POS CCE - structur organizatoric n cadrul Ministerului
Economiei, Comerului i Mediului de Afaceri, care are responsabilitatea managementului,
gestionarii i implementrii asistenei financiare din instrumente structurale ale Uniunii
Europene pentru POS CCE n cadrul perioadei de programare 2007 2013.

Autoritatea de Certificare i Plat - Structur organizatoric n cadrul Ministerului Finantelor
responsabil de certificarea sumelor cuprinse n declaraiile de cheltuieli transmise la Comisia
European i pentru primirea fondurilor transferate Romniei din Fondul European de
Dezvoltare Regional, Fondul Social European i Fondul de Coeziune i asigurarea transferului
acestora ctre beneficiari, precum i a sumelor de pre-finanare i cofinanare aferente acestora
din fonduri alocate de la bugetul de stat.

Asociaie de Dezvoltare Intercomunitar (ADI) organizaie constituit n baza Legii
administraiei publice locale nr. 215/2001, cu modificrile i completrile ulterioare

Ax prioritar - una dintre prioritile strategice dintr-un program operaional; cuprinde un
grup de operaiuni legate ntre ele i avnd obiective specifice msurabile. (Regulamentul
Consiliului nr. 1083 din 2006).

Beneficiarul organism sau instituie cu capital public sau privat responsabil/ cu execuia
proiectului, n urma aprobrii cererii de finanare.

Cerere de finanare - formularul completat de ctre solicitant n vederea obinerii finanrii din
POS CCE 2007-2013, anexat Ghidului solicitantului.

Cerere de rambursare cerere adresat instituiei finanatoare, de ctre beneficiar , prin care
acesta solicit decontarea unor cheltuieli deja efectuate.


Ministerul Comunicaiilor i Tehnologiei Informaiei
Organismul Intermediar pentru Promovarea Societii Informaionale


95
Comitetul de monitorizare organism constituit la nivelul Autoritii de Management care
asigur coordonarea finanrii prin POS precum i urmrirea eficienei i calitii implementrii
asistenei comunitare, modul de utilizare i impactul acesteia, cu respectarea prevederilor
comunitare n materie. Se constituie un comitet de monitorizare pentru cadrul de sprijin
comunitar i cte un comitet de monitorizare pentru fiecare program operaional.

Cheltuieli eligibile - Cheltuieli realizate de ctre beneficiar pentru implementarea proiectelor
finanate n cadrul POS CCE, care pot fi finanate att din Instrumentele Structurale, ct i din
bugetul de stat i din contribuia proprie a beneficiarului.

Comitet de selecie - Organism, fr personalitate juridic, creat la nivelul OIPSI care are ca
scop selectarea proiectelor depuse de solicitani n scopul finanrii prin POS CCE 2007-2013.

CRM Customer Relationship Management Sistem informatic integrat folosit de un agent
economic pentru planificarea i controlul activitilor pre i post vnzare. CRM include toate
aspectele referitoare la prospectarea pieii, atragerea clienilor, incluznd call center,
departament de vnzri, marketing, suport tehnic, etc. Principalul obiectiv al unui sistem CRM
este acela de a mbunti relaia companiei cu clienii pe termen lung.

De minimis pragul sub care cerinele Regulilor pentru ajutorul de stat nu se aplic. Ajutorul de
minimis cumulat pe o perioad de 3 ani fiscali consecutivi nu trebuie s depeasc echivalentul
n lei a 200.000 de euro. n cazul operatorilor economici din domeniul transportului rutier limita
este echivalentul n lei a 100 000 euro pe o perioad de trei ani fiscali.

DLAF - Departamentul pentru Lupta Antifraud organismul constituit sub directa coordonare
a primului ministru, de contact cu Oficiul European de Lupt Antifraud OLAF din cadrul
Comisiei Europene, avnd calitatea de Serviciu de coordonare antifraud n Romnia (conform
Deciziei Primului Ministru 205/2007)

Domeniu eticheta unic ce identific un anumit website;


Ministerul Comunicaiilor i Tehnologiei Informaiei
Organismul Intermediar pentru Promovarea Societii Informaionale


96
e-guvernare - utilizarea tehnologiei informaiei i a comunicaiilor i n particular a Internetului
ca instrument pentru oferirea de servicii publice prin Internet n scopul creterii calitii
serviciilor publice furnizate.

E-learning - sistem de formare profesional, utiliznd tehnologiile specifice Internetului, ce
const ntr-o experien planificat de predare-nvare, organizat de o instituie ce furnizeaz
materiale ntr-o ordine secvenial i logic pentru a fi asimilate de cursani n manier proprie,
fr a constrnge agenii activitii la coprezen sau sincronicitate. Sistemele informatice de e-
learning finanate prin Fonduri Structurale trebuie s asigure inclusiv medierea prin tehnologii
de transmitere a suportului de curs i examinrii (dac este cazul) prin Internet.

ERP Enterprise Resource Planning Sistem informatic integrat care asigur inter-
operabilitatea tuturor departamentelor din cadrul unei companii, din punct de vedere al
proceselor derulate. Un sistem ERP include module de software pentru toate activitle unei
companii: producie, comenzi, contabilitate, furnizori, depozite, transport, resurse umane etc.

E-payment plat efectuat prin orice mijloc electronic

FEDR - Fondul European de Dezvoltare Regional

Fondurile structurale sunt instrumente financiare prin care Uniunea European acioneaz
pentru eliminarea disparitilor economice i sociale ntre regiuni, n scopul realizrii coeziunii
economice i sociale:
a) Fondul European pentru Dezvoltare Regional este fondul structural care sprijin
regiunile mai puin dezvoltate, prin finanarea de investiii n sectorul productiv, infrastructur,
educaie, sntate, dezvoltare local i ntreprinderi mici i mijlocii (conform HG 497/2004);
b) Fondul Social European este fondul structural destinat politicii sociale a Uniunii
Europene, care sprijin msuri de ocupare a forei de munc i dezvoltare a resurselor umane.
(conform HG 497/2004)


Ministerul Comunicaiilor i Tehnologiei Informaiei
Organismul Intermediar pentru Promovarea Societii Informaionale


97
IMM - ntreprinderi Mici i Mijlocii. Se clasific, conform Legii 346/2004 cu modificrile i
completrile ulterioare, n funcie de numrul mediu anual de salariai i de cifra de afaceri
anual net sau de activele totale pe care le dein, n urmtoarele categorii:
a) microntreprinderi - au pn la 9 salariai i realizeaz o cifr de afaceri anual net sau dein
active totale de pn la 2 milioane euro, echivalent n lei;
b) ntreprinderi mici - au ntre 10 i 49 de salariai i realizeaz o cifr de afaceri anual net sau
dein active totale de pn la 10 milioane euro, echivalent n lei;
c) ntreprinderi mijlocii - au ntre 50 i 249 de salariai i realizeaz o cifr de afaceri anual net
de pn la 50 milioane euro, echivalent n lei, sau dein active totale care nu depesc
echivalentul n lei a 43 milioane euro.

Instrumente structurale - denumesc fondurile structurale i fondul de coeziune luate n
ansamblu.

Internet - reeaua global compus din milioane de reele de calculatoare interconectate.

Interoperabilitate - reprezint abilitatea sistemelor TIC i a proceselor pe care acestea le susin,
de a schimba date i de a permite utilizarea n comun a informaiilor.

ISP Internet Service Provider Furnizor de servicii Internet;

NIR Not Intrare Recepie

ONG - organizaie non-guvernamental

OPCP Oficiul de Plai i Contractare Phare, Unitate de Plat pentru POS CCE

Organism Intermediar (Organismul Intermediar pentru Promovarea Societii
Informaionale) este instituia desemnat de autoritile de management i/sau de autoritatea de
plat care, prin delegare de atribuii de la acestea, implementeaz msurile din programele
operaionale. Delegarea de atribuii ctre organismul intermediar i reglementarea mecanismelor
de coordonare i control ale acestuia de ctre autoritatea care deleag se fac pe baz de

Ministerul Comunicaiilor i Tehnologiei Informaiei
Organismul Intermediar pentru Promovarea Societii Informaionale


98
acord/protocol. Autoritile de management i/sau autoritatea de plat rmn responsabile pentru
ndeplinirea corespunztoare a atribuiilor delegate, precum i a operaiunilor finanate prin
instrumentele structurale.

OLAF - Oficiului European de Lupta Antifrauda organism cu rol de a a proteja interesele
financiare ale Uniunii Europene, de a lupta impotriva fraudei, corupiei i a altor activiti
ilegale, precum i de a combate conduita necorespunztoare a funcionarilor din cadrul
Instituiilor Europene (http://ec.europa.eu/anti_fraud/index_en.html)

Perioada de implementare a proiectului - perioada cuprins ntre data semnrii contractului
de finanare i data finalizrii ultimei activiti prevzute n cadrul proiectului.

Program operaional document prezentat de un stat membru i adoptat de Comisie care
definete o strategie de dezvoltare n conformitate cu un ansamblu coerent de prioriti, pentru a
crui realizare se face apel la un Fond sau n cadrul obiectivului Convergenta, la Fondul de
Coeziune i la Fondul European de Dezvoltare Regional.

Profitul din Exploatare reprezint profitul din activitatea de baza a societatii, determinat ca
diferena ntre veniturile din exploatare si cheltuielile din exploatare, calculat conform contului
de profit i pierdere n formatul standard conform Ordinului MFP 1752 / 2005

Raportul de progres - documentul standard de monitorizare ce prezint progresul fizic al
proiectului.

Raportul privind durabilitatea investiiei - documentul standard pentru operaiuni de
infrastructur care atest faptul c investiia fcut prin proiect nu a suferit modificri
substaniale n perioada ultimilor 3 ani de la finalizare, n conformitate cu Art. 57 alin.(1) din
Regulamentul Comisiei Europene (EC) Nr. 1083/2006).

Scalabilitate este proprietatea unui sistem, a unei reele sau unui proces care indic abilitatea
acestuia de a crete n mod proporional rezultatele acestuia odat cu creterea resurselor.


Ministerul Comunicaiilor i Tehnologiei Informaiei
Organismul Intermediar pentru Promovarea Societii Informaionale


99
Semntur electronic reprezint date n form electronic, care sunt ataate sau logic
asociate cu alte date n form electronic i care servesc ca metod de identificare. (n
conformitate cu Legea privind semntura electronic nr. 455/2001);

Servicii publice electronice sau serviciile publice on-line reprezint o parte din e-guvernare
prin care serviciile publice sunt disponibile prin intermediul internetului.

SMIS - Single Management Information Sistem = Sistem Unic de Management a Informaiilor -
este un sistem informatic naional, n sprijinul organismelor naionale pentru implementarea
Cadrului Strategic Naional de Referin.

Societatea informaional - este societatea n care producerea i consumul de informaie este
cel mai important tip de activitate, informaia este recunoscut drept resurs principal,
tehnologiile informaiei i comunicaiilor sunt tehnologii de baz, iar mediul informaional,
mpreun cu cel social i cel ecologic un mediu de existen a omului.

TIC - ITC - IT&C - Tehnologia Informaiei i Comunicaiilor
Ministerul Comunicaiilor i Tehnologiei Informaiei
Organismul Intermediar pentru Promovarea Societii Informaionale


100
Anexa nr. 15 - CONTRACTUL DE FINANARE

Cod SMISCONTRACT DE FINANARE
(pentru beneficiari privai)
- Document aflat n stadiu de lucru -

Nr................................ /...................................ntre:

Ministerul Comunicaiilor i Societii Informaionale, n calitate de Organism
Intermediar (denumit n continuare OI), n numele i pentru Ministerul Economiei,
Coemrului i Mediului de Afaceri n calitate de Autoritate de Management (denumit n
continuare AM) pentru Programul Operaional Sectorial Creterea Competitivitii
Economice(denumit n continuare POS CCE), cu sediul n ,
Tel./fax , po t a el ect r oni c . . . . ,
cod de nr egi s t r ar e f i s cal , reprezentat legal de
................................................., n funcia de ., denumit n cele ce
urmeaz Organism Intermediar, pe de o parte

i

Persoan Juridic ........................ nfiinat la data de.................., Cod de nregistrare
fiscal ...................................., Nr. de nregistrare la Registrul Comerului ............, cu sediul n
Str. ..........................., Judeul................, cod potal ...................., Tel......................, Fax

Ministerul Comunicaiilor i Tehnologiei Informaiei
Organismul Intermediar pentru Promovarea Societii Informaionale


101
......................., reprezentat prin .......................... n funcia de ........................... identificat prin
B.I / C.I / PASS Seria .......... Nr. .................... CNP ................... n calitate de Beneficiar pe de
alta parte,

au convenit ncheierea prezentului Contract pentru acordarea finanrii nerambursabile n baza
Cererii de finanare nr. .. n urmtoarele condiii:

ARTI COLUL 1 OBI ECTUL CONTRACTULUI

(1) Obiectul acestui Contract l reprezint acordarea finanrii nerambursabile de ctre
Autoritatea de Management, pentru implementarea Proiectului nr. .
<cod SMIS> intitulat: <titlul>, denumit n continuare Proiect.

(2) Beneficiarului i se va acorda finanarea nerambursabil n termenii i condiiile stabilite n
prezentul Contract, care este constituit din Contractul de finanare i anexele acestuia, pe
care Beneficiarul declar c le cunoate i le accept.

(3) Cererea de finanare depus de Beneficiar, rezultat n urma verificrilor, modificrilor i
completrilor efectuate pe parcursul procedurii de evaluare i selecie, devine anex la
prezentul Contract, fcnd parte integrant din acesta.

(4) Beneficiarul accept finanarea nerambursabil i se angajeaz s implementeze Proiectul pe
propria rspundere, n conformitate cu prevederile cuprinse n prezentul Contract i n
legislaia naional i comunitar.


ARTICOLUL 2 DURATA CONTRACTULUI

(1) Contractul intr n vigoare de la data semnrii de ctre ambele pri .


Ministerul Comunicaiilor i Tehnologiei Informaiei
Organismul Intermediar pentru Promovarea Societii Informaionale


102
(2) Data de la care se ncepe implementarea Proiectului este data intrrii n vigoare a
prezentului Contract.

(3) Perioada de implementare a Proiectului este de .. luni/ani .

(4) Contractul i nceteaz valabilitatea la 3 ani de la data nchiderii oficiale/pariale a POS
CCE, conform reglementrilor naionale i comunitare n vigoare.

(5) Pn la ncetarea valabilitii contractului Beneficiarul are obligaia de a pstra i de a pune
la dispoziia Organismului Intermediar, Autoritii de Management, Autoritii de
Certificare i Plat, Autoritii de Audit, Comisiei Europene i oricrui alt organism abilitat
de a efectua verificri asupra modului de utilizare a finanrii nerambursabile, toate
documentele aferente Proiectului, inclusiv inventarul asupra activelor dobndite prin
Instrumentele Structurale.

ARTICOLUL 3 VALOAREA PROIECTULUI

(1) Valoarea total a Proiectului care face obiectul finanrii nerambursabile este <.......> lei (n
cifre i litere):
- valoare total eligibil n suma de .
- valoare neeligibil n suma de .


(2) Autoritatea de Management se angajeaz s acorde o finanare nerambursabil de maxim
<> lei (cifre i litere), echivalent cu % din valoarea total eligibil a
Valoarea
total a
proiectului,
din care:
(lei)
Valoarea
total
eligibil a
Proiectului,
din care:
(lei)
Valoarea
eligibil
nerambursabil
din FEDR
(lei)
Valoarea
eligibil
nerambursabil
din bugetul
naional
(lei)
Co-finanarea
eligibil a
Beneficiarului
(lei)
Valoarea
ne-eligibil
a proiectului
(lei)
1 = 2 + 6 2 = 3 + 4 + 5 3 4 5 6

Ministerul Comunicaiilor i Tehnologiei Informaiei
Organismul Intermediar pentru Promovarea Societii Informaionale


103
Proiectului specificat la art. 3 (1); n cazul n care, la sfritul Proiectului, valoarea total
eligibil este mai mic dect valoarea total eligibil contractat, suma acordat de
Autoritatea de Management se va reduce corespunztor.

(3) Beneficiarul poate solicita modificri ale bugetului dac acestea nu afecteaz scopul
principal al proiectului, iar impactul financiar se limiteaz la transferul de maxim 10% din
suma nscris iniial ntr-o categorie de cheltuieli eligibile n cadrul celorlalte categorii de
cheltuieli eligibile cuprinse n cererea de finanare, fr a se modifica valoarea total
eligibil a proiectului. Nu trebuie s se depeasc limitele maxime impuse de prevederile
regulamentelor comunitare, de legislaia naional, de regulile de eligibilitate stabilite de
AM POS CCE i de prevederile ghidului solicitantului relevant.

(4) Condiia de livrare acceptat pentru bunurile achiziionate n cadrul proiectului este Ex-
Works (Incoterms 2000).ARTICOLUL 4 CHELTUIELI ELIGIBILE

(1) Sunt eligibile acele cheltuieli care sunt realizate n conformitate cu prevederile prezentului
contract i cu cele ale:
- H. G. 759/2007privind regulile de eligibilitate a cheltuielilor efectuate n cadrul
operaiunilor finanate prin programele operaionale, cu completrile i
modificrile ulterioare;
- Ordinului nr. 724 din 13 martie 2008 privind aprobarea listelor de cheltuieli
eligibile pentru proiectele finanate n cadrul operaiunii 3.1.1 din cadrul
domeniului major de intervenie 1 - Susinerea utilizrii tehnologiei informaiei i
comunicaiilor i al operaiunilor 3.3.1 i 3.3.2 din cadrul domeniului major de
intervenie 3 - Dezvoltarea e-economiei, axa prioritar 3 "Tehnologia informaiei
i comunicaiilor pentru sectoarele public i privat" din cadrul Programului
operaional sectorial "Creterea competitivitii economice" (POS CCE) 2007-
2013 ;

Ministerul Comunicaiilor i Tehnologiei Informaiei
Organismul Intermediar pentru Promovarea Societii Informaionale


104
- Ghidului Solicitantului pentru Domeniul major de intervenie 3,
- Regulamentelor aplicabile ajutorului de stat
- Cererii de finanare aprobat - Anexa nr. V la prezentul contract.

ARTICOLUL 5 RAMBURSAREA CHELTUIELILOR

(1) AM va autoriza cererile de rambursare n urma verificrii de ctre OI a documentelor
justificative prezentate de beneficiar n maxim 80 de zile calendaristice de la data depunerii
acestora la OI, iar OI va informa beneficiarii cu privire la sumele autorizate.

(2) Rambursarea se va efectua de ctre Unitatea de Plat pentru POS CCE, n termen de 10 zile
calendaristice de la data la care beneficiarul a fost informat cu privire la suma autorizat la
plat, n lei n urmtorul cont:
cod IBAN:
titular cont:
denumire/adresa Trezoreriei:

(3) n cazul n care se solicit documente i/sau clarificri, precum i n situaia organizrii unor
misiuni de control anterioare autorizrii plii, AM/OI va face o notificare beneficiarului n
care i se vor comunica toate datele necesare legate de aceaste situaii, inclusiv informaii
legate de suspendarea termenului prevzut la alin. 1 i condiiile n care are loc aceasta.

(4) Beneficiarul va depune la OI pentru rambursarea cheltuielilor eligibile urmtoarele
documente (sau alte documente cu valoare probatorie echivalent):
Cerere de rambursare (anexa III) 4 exemplare
Raport de progres (anexa .IV)
Copii certificate, care s conin meniunea conform cu originalul, tampila
beneficiarului i semntura reprezentantului legal al acestuia, dup urmtoarele
documente: facturi, documente de plat, extrase bancare, alte documente justificative
Pentru procedura de achiziii: dovada publicitii, criterii de selecie, raport de atribuire a
contractului; documente similare acestora (pentru beneficiarii care aplic normele
interne de achiziii)

Ministerul Comunicaiilor i Tehnologiei Informaiei
Organismul Intermediar pentru Promovarea Societii Informaionale


105
Pentru informare i publicitate: fotografii, anunuri, comunicate, documente pentru
evidenierea plii publicitii radio/TV
Pentru achiziii de bunuri: copie certificat NIR, copie certificat dup procesul verbal
de predare-primire a bunurilor sau dup procesul verbal de punere n funciune
Pentru prestri servicii: aprobarea beneficiarului pentru documentele remise n cadrul
consultanei, foi de prezen la cursuri, fie de evaluare ntocmite de ctre participanii la
cursuri, statele de plat ale trainerilor (copii certificate)

(5) Facturile trebuie s menioneze detaliat bunul achiziionat sau serviciul prestat. Pentru
evitarea dublei finanri, toate facturile vor fi inscripionate, sub semntura reprezentantului
legal al beneficiarului, cu numrul contractului de finanare i programul prin care este
finanat (POS CCE).

(6) AM/OI au dreptul de a solicita documente suplimentare pentru elucidarea eventualelor
neclariti.

(7) Cererea de rambursare se poate depune, n cazul achiziiei de bunuri, numai dup punerea
lor n funciune sau ntocmirea procesului verbal de predare-primire, iar n cazul prestrilor
de servicii, dup acceptarea rezultatelor acestora de ctre beneficiar.

(8) Numrul total de cereri de rambursare este de maxim 3 (pentru proiectele de maxim 12 luni)
i maxim 5 (pentru proiectele de maxim 24 luni) i se vor se va reliefa n graficul de
rambursare de mai jos. Prima cerere de rambursare se va depune n maxim 4 luni de la
semnarea contractului de finanare.

Cerere de
rambursare nr.
Activitate/
subactivitate
Suma estimativ Data depunerii
1 Pn la .....
2 Pn la .....
3 Pn la .....
4 Pn la .....

Ministerul Comunicaiilor i Tehnologiei Informaiei
Organismul Intermediar pentru Promovarea Societii Informaionale


106
5 Pn la .....
Total buget


(9) n cazul n care beneficiarul nu poate respecta termenul pentru depunerea cererilor de
rambursare, astfel cum este acesta prevzut la alin. 8, acesta va notifica n scris OI, nainte
de data prevzut ca data depunerii, cu privire la motivele nerespectrii acesteia. Dac
beneficiarul nu depune cererea de rambursare la data menionat n grafic i nu justific n
scris motivele nerespectrii acesteia, OI are dreptul de a rezilia contractul, notificndu-l n
acest sens pe beneficiar.

(10) Valoarea cheltuielilor eligibile solicitate prin ultima cerere de rambursare trebuie s
reprezinte minim 15% din valoarea finanrii nerambursabile.

(11) La ultima cerere de rambursare (ce va fi depus dup finalizarea proiectului) se va
anexa i raportul de audit efectuat de ctre un auditor extern la finalizarea proiectului.

(12) Se consider c proiectul este finalizat dac acesta este realizat ca un tot, conform
obiectivelor proiectului stabilit n cererea de finanare

(13) OI/AM poate suspenda, aproba parial sau respinge la plat cererea de rambursare n
cazul detectrii unei cheltuieli neeligibile sau n cazul nerespectrii prevederilor
contractuale.

ARTI COLUL 6 TAXA PE VALOAREA ADUGAT (TVA)

(1) TVA este o cheltuial neeligibil, potrivit HG nr. 759/2007 privind regulile de eligibilitate a
cheltuielilor efectuate n cadrul operaiunilor finanate prin programele operaionale

(2) Asigurarea sumelor necesare plii cheltuielilor neeligibile este responsabilitatea
beneficiarilor de proiecte finanate din instrumente structurale.


Ministerul Comunicaiilor i Tehnologiei Informaiei
Organismul Intermediar pentru Promovarea Societii Informaionale


107

ARTI COLUL 7 OBLIGAIILE PRILOR

a) Obligaiile Beneficiarului
(1) Beneficiarul trebuie s asigure implementarea Proiectului n conformitate cu cele asumate
prin Cererea de finanare aprobat. Beneficiarul va fi singurul rspunztor n faa Autoritii
de Management i Organismului Intermediar pentru implementarea Proiectului.

(2) n situaia n care beneficiarul nu realizeaz integral indicatorii proiectului asumai prin
contract, finanarea nerambursabil acordat va fi redus proporional.

(3) n cazul subcontractrii n tot sau n parte a managementului de proiect, responsabilitatea
revine n exclusivitate Beneficiarului.

Implementare
(4) Beneficiarul trebuie s implementeze Proiectul cu maximum de profesionalism, eficien i
vigilen n conformitate cu cele mai bune practici n domeniul vizat i n concordan cu
prevederile acestui Contract.

(5) Beneficiarul i va asuma integral rspunderea pentru prejudiciile cauzate terilor din culpa
sa pe parcursul implementrii Proiectului. Organismul Intermediar i Autoritatea de
Management vor fi degrevate de orice responsabilitate pentru prejudiciile cauzate terilor
din culpa Beneficiarului.


(6) Beneficiarul are obligaia de a solicita aprobarea Organismului Intermediar pentru orice
propunere de modificare intervenit n bugetul previzionat al Proiectului i aprobat prin
prezentul Contract, cu menionarea motivelor care au condus la aceasta, n vederea
ncheierii unui act adiional.


Ministerul Comunicaiilor i Tehnologiei Informaiei
Organismul Intermediar pentru Promovarea Societii Informaionale


108
(7) Pe toat perioada de implementare a proiectului, Beneficiarul va transmite Organismului
Intermediar, la fiecare 3 (trei) luni, previziuni privind fluxurile financiare pentru trimestrul
urmtor, n situaia n care sunt diferene fa de graficul de rambursare prevzut n contract.

(8) Beneficiarul are obligaia de a menine investiia finanat prin prezentul contract cel puin 3
ani dup finalizarea proiectului.

Control i Audit
(9) Beneficiarul are obligaia s furnizeze orice informaii de natur tehnic sau financiar
legate de Proiect solicitate de ctre Autoritatea de Management, Organismul Intermediar,
Autoritatea de Certificare si Plat, Autoritatea de Audit, Comisia European sau orice alt
organism abilitat s verifice sau s realizeze controlul/auditul asupra modului de
implementare a proiectelor cofinanate din instrumente structurale.

(10) Beneficiarul are obligaia s asigure toate condiiile pentru efectuarea verificrilor, punnd
la dispoziie, la cerere i n termen, documentele solicitate i asigurnd disponibilitatea i
prezena personalului implicat n implementarea proiectului, inclusiv a managerului de
proiect cu privire la care se face verificarea sau auditarea, pe ntreaga durat a verificrilor.

(11) Beneficiarul se angajeaz s acorde dreptul de acces la locurile i spaiile unde se
implementeaz sau a fost implementat Proiectul, inclusiv acces la sistemele informatice,
precum i la toate documentele i fiierele informatice privind gestiunea tehnic i
financiar a Proiectului.

Politici comunitare i naionale
(12) Beneficiarul este obligat s respecte prevederile aplicabile cuprinse n cererea de
finanare i legislaia aferent referitoare la asigurarea conformitii cu politicile Uniunii
Europene i naionale, in special cele privind achiziiile publice, ajutorul de stat, egalitatea
de anse, dezvoltarea durabil, informarea i publicitatea.

Achiziii


Ministerul Comunicaiilor i Tehnologiei Informaiei
Organismul Intermediar pentru Promovarea Societii Informaionale


109
(13) Pentru implementarea prezentului Proiect, Beneficiarul are obligaia de a respecta
prevederile legislaiei naionale in domeniul achiziiilor publice daca se ncadreaz in
prevederile art. 8 sau respectiv in prevederile art. 9 alin. 1 lit. c) , c^1 din O.U.G. nr.
34/2006, privind atribuirea contractelor de achiziie public, a contractelor de concesiune de
lucrri publice i a contractelor de concesiune de servicii, cu modificrile si completrile
ulterioare.

(14) Beneficiarul care se ncadreaz in prevederile art. 10 alin. 2 si 3 din O.U.G. nr. 34/2006,
cu modificrile si completrile ulterioare, are obligaia sa respecte procedura specific
stabilita prin norme interne, care se constituie anex la prezentul contract (anexa nr. VI).

(15) n aplicarea procedurii de achiziie public sau a celei specifice, Beneficiarul are
obligatia, sa asigure o utilizare eficienta a fondurilor in procesul de atribuire, sa promoveze
concurenta dintre operatorii economici, precum i s garanteze nediscriminarea,
recunoaterea reciproc si tratamentul egal al operatorilor economici care participa la
atribuirea contractului, n conformitate cu prevederile O.U.G. nr. 34/2006 cu modificrile si
completrile ulterioare i ale anexei .VI la prezentul contract.

(16) Beneficiarul, care nu se ncadreaz la prevederile art. 8 din OUG 34/2006, cu
modificrile si completrile ulterioare, are dreptul de a achiziiona direct produse, servicii
sau lucrri, cnd valoarea achiziiei nu depete echivalentul in lei a 10.000 euro pentru
fiecare achiziie de produse, servicii sau lucrri. Achiziia se realizeaz pe baza de document
justificativ care, n acest caz, se considera a fi contract de achiziie public.

(17) Nu vor fi acceptate cazuri de subcontractare a contractelor ncheiate n vederea
implementrii proiectului n proporie mai mare de 75%.


Ajutorul de stat (dac este cazul)

Ministerul Comunicaiilor i Tehnologiei Informaiei
Organismul Intermediar pentru Promovarea Societii Informaionale


110
(18) Beneficiarul este obligat s informeze Organismul Intermediar n cazul n care, n timpul
implementrii Proiectului obine finanare n contextul ajutorului de stat de tip de-
minimis, n termen de 5 zile lucrtoare de la data obinerii finanrii.

Asigurarea co-finanrii i a cheltuielilor neeligibile
(19) Beneficiarul este obligat s asigure sumele necesare asigurrii co-finanrii i a finanrii
cheltuielilor neeligibile n vederea implementrii Proiectului.

Evaluare
(20) Beneficiarul i asum obligaia de a furniza Organismului Intermediar, Autoritii de
Management, Comisiei Europene i/sau agenilor lor autorizai orice document sau
informaie, n termenul solicitat, n vederea realizrii evalurii POS CCE i/sau a Proiectului
implementat. Cu acordul Autoritii de Management, rezultatul evalurii va fi pus la
dispoziia Beneficiarului de ctre OI.

Eviden contabil distinct
(21) Beneficiarul trebuie s in o eviden contabil distinct, folosind conturi analitice
distincte pentru Proiect.

(22) Beneficiarul este obligat s informeze Organismul Intermediar cu privire la modul n
care se realizeaz evidena contabil distinct privind proiectul, transmind OI, n termen
de 30 de zile calendaristice de la ncheierea contractului, o notificare conform anexei VIII la
prezentul contract.

Pstrarea documentelor
(23) Beneficiarul are obligaia de a pstra toate documentele originale, inclusiv documentele
contabile, privind activitile i cheltuielile eligibile n vederea asigurrii unei piste de audit
adecvate, n conformitate cu regulamentele comunitare i naionale. Toate documentele vor
fi pstrate inclusiv pe o perioad de trei ani de la nchiderea oficial/parial a POS CCE,
dar nu mai puin de 5 ani de la data efecturii ultimei pli.


Ministerul Comunicaiilor i Tehnologiei Informaiei
Organismul Intermediar pentru Promovarea Societii Informaionale


111
(24) Documentele trebuie s fie uor accesibile i pstrate astfel nct s permit verificarea
lor.

(25) Beneficiarul este obligat s informeze Organismul Intermediar cu privire la locul
pstrrii documentelor, transmind OI, n termen de 30 de zile calendaristice de la
ncheierea contractului, o notificare conform anexei VIII la prezentul contract.

Modificri substaniale

(26) Beneficiarul este obligat s nu fac modificri substaniale ale proiectului sub sanciunea
rezilierii contractului cu recuperarea integral a finanrii acordate.

(27) Dac pe perioada de valabilitate a contractului intervine o modificare substanial, aa
cum este definit mai jos, de la data apariiei acesteia are loc sistarea finanrii
nerambursabile, iar sumele acordate pn n acel moment se vor recupera n conformitate cu
legislaia naional.

Modificrile substaniale la un proiect sunt acelea care:
afecteaz major natura i condiiile de implementare sau ofer unui ter un avantaj
necuvenit i
rezult de asemenea dintr-o schimbare a naturii proprietii unui articol de infrastructur,
o ncetare sau schimbare n localizare a investiiei sau ncetarea unei activitati de
producie (dup caz, unde se aplic).
Beneficiarul are obligaia de a informa Organismul Intermediar n termen de 15 de zile
calendaristice de la data apariiei oricrei modificri de mai sus.

(28) Finanarea nerambursabil acordat va fi recuperat i n cazul n care obiectivele
finanate nu sunt folosite conform scopului destinat, precum i n cazul n care acestea au
fost vndute, nchiriate sau nstrinate sub orice form ntr-o perioad de 3 ani dup
finalizarea Proiectului.Ministerul Comunicaiilor i Tehnologiei Informaiei
Organismul Intermediar pentru Promovarea Societii Informaionale


112b) Obligaiile Organismului Intermediar
(1) Organismul Intermediar va informa Beneficiarul despre data nchiderii oficiale/pariale a
Programului Operaional Sectorial Creterea competitivitii economice prin intermediul
mijloacelor publice de informare.

(2) Organismul Intermediar are obligaia de a informa Beneficiarul cu privire la orice decizie
luat care poate afecta implementarea Proiectului.

(3) Organismul Intermediar are obligaia de a informa Beneficiarul cu privire la rapoartele,
concluziile i recomandrile formulate de ctre AM, Comisia European i alte organisme
abilitate care au un impact asupra Proiectului acestuia.

(4) Organismul Intermediar are obligaia de a sprijini Beneficiarul prin furnizarea informaiilor
sau clarificrilor pe care aceasta le consider necesare pentru implementarea Proiectului.

ARTI COLUL 8 CONFIDENIALITATE

(1) Organismul Intermediar, Autoritatea de Management i Beneficiarul se angajeaz s
pstreze confidenialitatea documentelor, materialelor, datelor i informaiilor n legtur cu
Proiectul i care sunt stabilite de ctre pri, de comun acord, ca fiind confideniale, fr a
aduce atingere drepturilor de verificare/control/audit ale tuturor organismelor abilitate n
acest sens.

(2) Nu pot fi declarate ca i confideniale documentele, materialele, datele i informaiile
folosite n scop publicitar pentru informarea i promovarea utilizrii Instrumentelor
Structurale, precum i cele rezultate din obligaia Beneficiarului de a respecta msurile de
informare i publicitate conform Anexei .II Msurile de informare i publicitate.


Ministerul Comunicaiilor i Tehnologiei Informaiei
Organismul Intermediar pentru Promovarea Societii Informaionale


113
(3) Nerespectarea obligaiei de confidenialitate ndrituiete partea vtmat s pretind daune
interese prii n culp.

ARTI COLUL 9 DREPTUL DE PROPRIETATE/ UTILIZARE A REZULTATELOR I
ECHI PAMENTELOR

(1) Dreptul de proprietate asupra bunurilor, drepturile de proprietate intelectual, att
industrial (ex. brevetele de invenie, desenele i modelele industriale, mrcile), ct i
dreptul de autor asupra creaiilor rezultate din implementarea Proiectului, sunt drepturi
exclusive ale Beneficiarului, cu respectarea legislaiei n vigoare.


ARTI COLUL 10 CESIUNEA

(1) Prezentul Contract n integralitatea sa precum i toate drepturile i obligaiile decurgnd din
implementarea acestuia nu pot face obiectul cesiunii.

ARTI COLUL 11 NEREGULI

(1) Prin neregul se nelege orice nclcare a unei dispoziii a legislaiei comunitare i/sau
naionale, care rezult dintr-o aciune sau dintr-o omisiune a unui operator economic, care
are sau ar putea avea ca efect prejudicierea bugetului general al Uniunii Europene i/sau a
bugetelor din care provine cofinanarea public aferent. Sunt asimilate neregulilor i orice
alte nclcri ale prezentului contract de finanare.(2) OI va lua msurile necesare pentru identificarea neregulilor i constatarea creanelor
bugetare aferente proiectului, stingerea acestora prin recuperarea debitului i va dispune
toate msurile pe care le consider necesare pentru eliminarea sau diminuarea consecinelor
asupra implementrii Proiectului, msuri care pot viza inclusiv suspendarea executrii
Contractului i/sau rezilierea acestuia.

Ministerul Comunicaiilor i Tehnologiei Informaiei
Organismul Intermediar pentru Promovarea Societii Informaionale


114

(3) Constituie obiect al recuperrii debitul constatat individualizat n titlul de crean, potrivit
prevederilor legislaiei n domeniu.

(4) Termenul de plat pentru sumele care fac obiectul recuperrii se stabilete n funcie de data
comunicrii titlului de crean, potrivit legii, termen de la expirarea cruia beneficiarul va
datora majorri de ntrziere, calculate conform prevederilor Codului de procedur fiscal n
vigoare.

(5) Dac beneficiarul nu pltete de bunvoie n termenul prevzut la alineatul precedent, OI va
proceda la stingerea creanei bugetare din urmtoarele cereri de rambursare.

(6) n cazul n care creanele bugetare nu sunt recuperate prin plata voluntar sau din
urmtoarele cereri de rambursare, AM va trece la executarea garaniei de implementare,
dac este cazul, iar dac aceasta nu acoper integral debitul, AM va sesiza autoritatea
competent n vederea declanrii procedurii de executare silit.

(7) n cazul neregulilor constatate ulterior finalizrii implementrii Proiectului, Beneficiarul are
obligaia s restituie n termenul prevzut la alin. 4 debitul individualizat n titlul de crean.
n cazul nerespectrii obligaiei de restituire a debitului, Autoritatea de Management va
sesiza organele competente n vederea declanrii executrii silite.

(8) Orice plat excedentar efectuat de ctre Unitatea de Plat constituie plat necuvenit iar
Beneficiarul are obligaia de a restitui sumele respective Autoritii de Management.

(9) Recuperarea sumelor pltite excedentar de ctre Unitatea de Plat se face conform
prevederilor alin. (3)(7).

(10) Comisioanele bancare ocazionate de rambursarea ctre Unitatea de Plat pentru POS
CCE a sumelor datorate cad n sarcina exclusiv a Beneficiarului, cu excepia plilor
excedentare, cnd comisioanele cad n sarcina AM sau Unitii de Plat.


Ministerul Comunicaiilor i Tehnologiei Informaiei
Organismul Intermediar pentru Promovarea Societii Informaionale


115
ARTICOLUL 12 MONITORIZARE I CONTROL

(1) Monitorizarea i controlul privind implementarea Proiectului sunt realizate de ctre
Organismul Intermediar i Autoritatea de Management. Beneficiarul se oblig s respecte
prevederile menionate n Anexa I Msuri de monitorizare i control.

ARTI COLUL 13 INFORMARE I PUBLICITATE

(1) Toate msurile de informare i publicitate vor fi realizate de ctre Beneficiar n conformitate
cu Anexa II Msuri de informare i publicitate.

ARTICOLUL 14 PERSOANE DE CONTACT I ADRESE

(1) Reprezentantul legal al Beneficiarului este . (numele, funcie, datele de contact, actul
oficial prin care a fost desemnat ca i reprezentant legal i eventual, dac este cazul,
perioada pentru care a fost desemnat)

(2) Managerul de proiect este ......................... (nume, funcie, date de contact)

(3) Persoana de contact a Beneficiarului este................................. (nume, funcie, date de
contact)

(4) Persoana responsabila cu operaiunile financiare este (nume, funcie, date de
contact, mputernicire, specimen de semntur.)

(5) Persoana de contact din cadrul Organismului Intermediar este . (nume,
funcie, date de contact)

(6) ntreaga coresponden legat de prezentul Contract se va face n scris, cu menionarea
numrului i titlului Proiectului precum i a codului SMIS i se va transmite la urmtoarele
adrese:

Ministerul Comunicaiilor i Tehnologiei Informaiei
Organismul Intermediar pentru Promovarea Societii Informaionale


116

Pentru Beneficiar

Pentru Organismul Intermediar.

ARTI COLUL 15 - MODIFICRI I COMPLETRI LA CONTRACT


(1) Orice modificare i completare la Contract se va face cu acordul ambelor pri

(2) Orice completare sau modificare a Contractului sau a anexelor sale trebuie fcut n scris
printr-un act adiional ncheiat n aceleai condiii i termene ca i Contractul iniial.

(3) Actul adiional nu poate s vizeze o modificare substanial a proiectului aa cum este
definita aceasta in prezentul contract Art 7, alin. (27).

(4) Beneficiarul trebuie s informeze Organismul Intermediar despre orice situaie care poate
determina ntrzierea executrii Contractului n termen de 10 zile calendaristice de la data
lurii la cunotin despre aceasta. Beneficiarul poate cere, cu cel puin 60 de zile
calendaristice nainte de sfritul perioadei de implementare a Proiectului, prelungirea
duratei de implementare. Beneficiarul va transmite cererea nsoit de documente
justificative. Durata de implementare se poate prelungi corespunztor doar n urma aprobrii
de ctre Organismul Intermediar, cu avizul Autoritii de Management, prin ncheierea unui
act adiional, cu prevederea clar a noului termen.

(5) n cazul schimbrii adresei, sediului social, contului de trezorerie, nlocuirea
reprezentantului legal, a managerului de proiect, a persoanei de contact sau a persoanei
responsabile cu operaiunile financiare, Beneficiarul notific Organismul Intermediar n
termen de cel mult 5 zile calendaristice de la data operrii modificrii. Notificarea va
constitui anex la prezentul contract, fr a mai fi necesar ncheierea unui act adiional.


Ministerul Comunicaiilor i Tehnologiei Informaiei
Organismul Intermediar pentru Promovarea Societii Informaionale


117
(6) Pentru schimbarea contului i /sau a bncii creditoare, dac Beneficiarul a solicitat credit
bancar pentru cofinanarea Proiectului, notificarea va fi nsoit de contractul scris al bncii
creditoare. n cazul schimbrii persoanei responsabile cu operaiunile financiare,
Beneficiarul va transmite Organismului Intermediar numele noii persoane desemnate
precum i datele sale de contact, mputernicirea i specimenul de semntur. Notificarea va
constitui anex la prezentul contract, fr a mai fi necesar ncheierea unui act adiional.

ARTICOLUL 16 - FORA MAJOR

(1) Prin for major se nelege acel eveniment imprevizibil, insurmontabil i imposibil de
nlturat independent de voina prilor intervenit dup data semnrii Contractului, care
mpiedic executarea n tot sau n parte a Contractului i care exonereaz de rspundere
partea care o invoca.

(2) Pot constitui cauze de for major evenimente cum ar fi: calamitile naturale (cutremure,
inundaii, alunecri de teren), rzboi, revoluie, embargo etc.

(3) Partea care invoc For Major are obligaia de a notifica celeilalte pri cazul de for
major, n termen de 5 (cinci) zile calendaristice de la data apariiei i de a dovedi, n termen
de cel mult 15 (cincisprezece) zile calendaristice. De asemenea, are obligaia de a comunica
data ncetrii cazului de for major, n termen de 5 (cinci) zile calendaristice.

(4) Prile au obligaia de a lua orice msuri care le stau la dispoziie n vederea limitrii
consecinelor aciunii forei majore.

(5) Dac partea care invoca fora major nu procedeaz la notificarea nceperii i ncetrii
cazului de fora major, n condiiile i termenele prevzute, va suporta toate daunele
provocate celeilalte pri prin lipsa de notificare.

(6) Executarea Contractului va fi suspendat de la data apariiei cazului de for major pe
perioada de aciune a acesteia, fr a prejudicia drepturile ce se cuvin prilor.

Ministerul Comunicaiilor i Tehnologiei Informaiei
Organismul Intermediar pentru Promovarea Societii Informaionale


118

(7) n cazul n care fora major i/sau efectele acesteia oblig la suspendarea executrii
prezentului Contract pe o perioada mai mare de 3 (trei) luni, prile se vor ntlni ntr-un
termen de cel mult 10 (zece) zile calendaristice de la expirarea acestei perioade, pentru a
conveni asupra modului de continuare, modificare sau reziliere a Contractului.(8) n cazurile de for major Organismul Intermediar, poate decide s rezilieze Contractul
printr-o notificare scris, fr a fi solicitat restituirea finanrii nerambursabile deja pltite.

ARTICOLUL 18 INCETAREA CONTRACTULUI

(1) Prezentul contract nceteaz de drept la 3 ani de la data nchiderii oficiale/pariale a POS
CCE, dar nu mai puin de 5 ani de la data efecturii ultimei pli.

(2) n situaia n care Beneficiarul, din motive imputabile acestuia, nu a nceput implementarea
Proiectului n termen de 6 luni de la data intrrii n vigoare a Contractului, acesta se
considera reziliat de drept, fr punere n ntrziere. Organismul Intermediar va transmite o
ntiinare Beneficiarului cu minimum 30 de zile calendaristice nainte de expirarea
termenului de la care contractul este considerat reziliat.

(3) Organismul Intermediar va rezilia Contractul, fr alte formaliti, cu recuperarea integral a
finanrii acordate, dac se constat neconcordana ntre starea de fapt dovedit i cele
declarate de ctre Beneficiar n cererea de finanare, referitor la faptul c proiectul nu face
obiectul unei finanri din fonduri publice naionale sau comunitare sau c nu a mai
beneficiat de finanare din alte programe naionale sau comunitare.

(4) n cazul nclcrii de ctre Beneficiar a prezentului Contract, Organismul Intermediar, poate
dispune rezilierea Contractului, dup o notificare prealabil, cu recuperarea integral a
finanrii acordate.


Ministerul Comunicaiilor i Tehnologiei Informaiei
Organismul Intermediar pentru Promovarea Societii Informaionale


119
(5) Anterior rezilierii Contractului, Organismul Intermediar i Autoritatea de Management poate
suspenda plile ca o msur de precauie, cu notificarea Beneficiarului.

ARTICOLUL 19 LEGEA APLICABIL

(1) Prevederile prezentului Contract vor fi interpretate, nelese i aplicate n conformitate cu
legislaia naional i/sau cea comunitar in vigoare.

(2) Prezentul Contract oblig prile s respecte ntocmai i cu bun credin fiecare dispoziie a
acestuia n conformitate cu principiul obligativitii contractului ntre pri.

(3) Contractul este guvernat de legea romn.

ARTICOLUL 20 ANEXE

(1) Urmtoarele documente sunt anexate la prezentul Contract i fac parte integrant din acesta,
avnd aceeai for juridic:

Anexa I: Msurile de monitorizare i control
Anexa II: Msurile de informare i publicitate
Anexa III: Modelul cererii de rambursare
Anexa IV: Modelul raportului de progres
Anexa V: Cererea de finanare n ultima form aprobat
Anexa VI: Norme interne de achiziii
Anexa VII: Modelul raportului de durabilitate a investiiei
Anexa VIII: Notificare privind modul de pstrare al documentelor i al
evidenei contabile legate de proiect
Anexa IX: Modelul cererii de finanare
Anexa X: mputernicire i specimen de semntur a persoanei
responsabile cu operaiunile financiareMinisterul Comunicaiilor i Tehnologiei Informaiei
Organismul Intermediar pentru Promovarea Societii Informaionale


120


ARTICOLUL 21 DISPOZIII FINALE

(1) n eventualitatea unui litigiu ntre Organismul Intermediar/Autoritatea de Management i
Beneficiar, survenit n executarea acestui Contract, se va ncerca soluionarea acestuia pe
cale amiabil. n situaia n care nu se poate ajunge la o nelegere pe cale amiabil litigiul
va fi soluionat de ctre instana judectoreasc competent n a crei raz teritorial se afl
sediul OI/AM.

(2) Prezentul Contract constituie titlu executoriu.

(3) ncheiat n trei exemplare originale n limba romn, un exemplar pentru Organismul
Intermediar, un exemplar pentru Autoritatea de Management i un exemplar pentru
Beneficiar.


Organismul Intermediar pentru
Promovarea Societii Informaionale Beneficiar

Reprezentant legal Reprezentant legal
Nume/Prenume Nume/Prenume
Semntura Semntura
Data Data

Juridic
Nume/Prenume
Semntura
Data


Control financiar preventiv propriu

Ministerul Comunicaiilor i Tehnologiei Informaiei
Organismul Intermediar pentru Promovarea Societii Informaionale


121
Nume/Prenume
Semntura
Data

Ministerul Comunicaiilor i Tehnologiei Informaiei
Organismul Intermediar pentru Promovarea Societii Informaionale


122
ANEXA I MSURILE DE MONITORIZARE I CONTROL


Monitorizarea:

Monitorizarea proiectelor se face de ctre Organismul Intermediar (OI), n vederea urmririi
indeplinirii indicatorilor stabiliti prin contract pentru masurarea obtinerii rezultatelor prevazute.

Monitorizarea const n urmrirea progresului fizic i procedural nregistrat n implementarea
proiectului i n colectarea i introducerea n SUMI (Sistemul Unic de Management al
Informaiilor) a tuturor informaiilor legate de proiect

Procesul de monitorizare ncepe din momentul semnrii contractului de finanare i se termin la
3 ani dup finalizarea proiectului.

Beneficiarul trebuie s transmit OI-ului pe toata durata de implementare a proiectului rapoarte
trimestriale de progres tehnic, iar timp de 3 ani dupa finalizarea activitatilor proiectului va
transmite rapoarte anuale privind durabilitatea investitiei, rapoarte completate n conformitate cu
formatele standard prevzute in anexa.. la contractul de finanare. (Raportul de progres -
documentul standard de monitorizare ce prezint progresul fizic al proiectului; Raportul privind
durabilitatea investiiei - documentul standard pentru operaiuni de infrastructur care atest
faptul c investiia fcut prin proiect nu a suferit modificri substaniale n perioada ultimilor 3
ani de la finalizare, n conformitate cu Art. 57 alin.(1) din Regulamentul Comisiei Europene
(EC) Nr. 1083/2006).

Pentru realizarea monitorizarii fizice a proiectelor OI-ul va desfasura urmatoarele activitati:
a) verificarea continutului documentelor de raportare (rapoarte de progres trimestriale)
elaborate si transmise de catre beneficiar (activitati desfasurate/progresul fizic);
b) vizite de monitorizare care i propun verificarea stadiului fizic al implementrii
proiectului la fata locului/sediul beneficiarului (anuntate si ad-hoc).

a) Verificarea documentelor

Ministerul Comunicaiilor i Tehnologiei Informaiei
Organismul Intermediar pentru Promovarea Societii Informaionale


123

Verificrile documentelor vor asigura c rapoartele de progres elaborate de catre beneficiar sunt
complete i corecte, c respect modelul convenit n Contractul de finanare, c proiectul este
implementat n conformitate cu legile comunitare i naionale. De asemenea vor urmri evoluia
n timp a indicatorilor stabilii prin Contractul de finanare, realizarile fa de int propusa,
procent de realizare.

b) Vizita de monitorizare

Scopul vizitei de monitorizare este de a se verifica la fata locului realizarea fizic a unui proiect,
sistemul de management al proiectului i de a permite echipei de monitorizare sa colecteze unele
date suplimentare fata de cele cuprinse n rapoartele de progres, n vederea aprecierii valorii
indicatorilor fa de intele propuse i a acurateei informaiei furnizate de beneficiar.

Scopul vizitei de monitorizare este:
- s asigure faptul c proiectul progreseaz sub aspect de realizare fizica in
conformitate cu calendarul activitatilor inclus in contractul de finanare
- s identifice posibile probleme ct mai curnd cu putin i s emit sugestii de
mbuntire a implementrii
- s identifice elementele de succes ale proiectului
- s asigure o comunicare stransa ntre beneficiari i OI care sa conduca la o buna
conlucrare in vederea implementarii cu succes a proiectului (realizarea tuturor
indicatorilor prevazuti in contract in perioada de timp prevazuta)

Beneficiarul are obligaia de a participa la vizit i de a furniza echipei de monitorizare toate
informatiile solicitate.


Controlul:

AM POS CCE/OI efectueaz verificri la faa locului pe baz de eantion, stabilit n urma
realizrii unei analize de risc efectuate la nivelul fiecrei instituii.

Ministerul Comunicaiilor i Tehnologiei Informaiei
Organismul Intermediar pentru Promovarea Societii Informaionale


124

Verificarea pe teren se realizeaz de ctre OI, cel puin o dat pe durata de implementare a
proiectului i n mod obligatoriu nainte de plata ultimei cereri de rambursare.

Respectarea legislaiei naionale privind achiziiile publice efectuate de beneficiar n cadrul
Contractului va fi verificat de OI i/sau alte structuri care reprezint MEF, UCVAP i
ANRMAP, Autoritatea de Audit.

AM POS CCE, OI i/sau alte structuri cu atribuii de control/verificare/audit a finanrilor
nerambursabile din fondurile structurale pot efectua misiuni de control pe toat durata
contractului de finanare.
Ministerul Comunicaiilor i Tehnologiei Informaiei
Organismul Intermediar pentru Promovarea Societii Informaionale


125
ANEXA II MSURILE DE INFORMARE I PUBLICITATE


Se vor realiza n conformitate cu prevederile Regulamentului CE Nr. 1083/2006 privind normele
generale asupra Fondurilor Structurale, Regulamentului CE Nr. 1828/2006 privind regulile de
implementare a Regulamentului CE Nr. 1083/2006 i a Regulamentului Nr. 1080/2006 al
Parlamentului i al Consiliului privind Fondul European de Dezvoltare Regional ce definesc
msurile de informare i publicitate privind operaiunile finanate din instrumente structurale.
Acceptarea finanrii conduce la acceptarea de ctre Beneficiar a introducerii pe lista
beneficiarilor n conformitate cu prevederile art. 7 lit. d din Regulamentul de Implementare al
Comisiei (CE) nr. 1828/2006 din decembrie 2006.

1. Reguli generale cerine pentru toate proiectele

Beneficiarii sunt responsabili pentru implementarea activitilor de informare i publicitate n
legtur cu asistena financiar nerambursabil obinut prin POS CCE, n conformitate cu cele
declarate n cererea de finanare.

Nendeplinirea acestor obligaii are drept consecin efectuarea unor corecii financiare.

Beneficiarul este de acord ca odat cu acceptarea finanrii urmtoarele date s fie publicate,
electronic sau n orice alt mod: denumirea beneficiarului, denumirea proiectului, valoarea total
a finanrii, datele de ncepere i de finalizare ale proiectului, locul de implementare al acestuia.

Beneficiarii sunt obligai s utilizeze pentru toate produsele de comunicare realizate n cadrul
proiectelor finanate prin Programul Operaional Sectorial Creterea Competitivitii Economice
sigla Guvernului Romniei, sigla Uniunii Europene, sigla Fonduri Structurale elaborat de
Autoritatea pentru Coordonarea Instrumentelor Structurale, precum i mentiunea Programul
Operaional Sectorial Creterea Competitivitii Economice, nsoite de meniunea Proiect
finanat de Ministerul Comunicaiilor i Societii Informaionale prin Fondul European de
Dezvoltare Regional. Prin produse de comunicare se nelege: fluturai, pliante, brouri, afie,
bannere, comunicate de pres, website-uri, newsletters, spoturi radio-TV, inserii n presa scris,

Ministerul Comunicaiilor i Tehnologiei Informaiei
Organismul Intermediar pentru Promovarea Societii Informaionale


126
standuri expoziionale, autocolante, materiale promoionale sau orice alte materiale prin care
este promovat proiectul i rezultatele acestuia.

Beneficiarii vor utiliza indicaiile tehnice menionate in Manualul de vizibilitate (disponibil pe
website-ul www.minind.ro si www.fonduri-ue.ro)

Beneficiarii au obligaia s transmit ctre OI odat cu Rapoartele de Progres toate materialele
de informare i publicitate elaborate n vederea implementrii msurilor de informare i
publicitate asumate prin contractul de finanare

Beneficiarii au obligaia s dein un dosar (n format tiprit i/sau electronic) n care vor fi
nregistrate toate documentele i produsele aferente activitilor de informare i publicitate
desfurate.
Publicaiile tiprite care sunt realizate n cadrul proiectului trebuie s menioneze obligatoriu
titlul programului/proiectului, precum i participarea Uniunii Europene prin Programul
Operaional Sectorial Creterea Competitivitii Economice pe prima i ultima copert.

Publicaiile trebuie s includ obligatoriu pe ultima copert: titlul programului, editorul
materialului, data publicrii, textul: Coninutul acestui material nu reprezint n mod necesar
poziia oficial a Uniunii Europene, precum i date de contact pentru obinerea mai multor
informaii la cerere de ctre cei interesai.

Publicaiile vor include de asemenea datele de contact ale AM POS CCE i ale OI relevant.

Website-urile dezvoltate n cadrul proiectelor finanate prin Programul Operaional Sectorial
Creterea Competitivitii Economice vor meniona participarea Uniunii Europene pe pagina
principal a acestuia (i.e. homepage).

Bannerele expuse n aciunile proiectelor finanate prin Programul Operaional Sectorial
Creterea Competitivitii Economice vor avea inscripionate titlul programului/proiectului,
mentiunea POS CCE, sigla Guvernului, sigla Fondurilor Structurale n Romnia i sigla Uniunii

Ministerul Comunicaiilor i Tehnologiei Informaiei
Organismul Intermediar pentru Promovarea Societii Informaionale


127
Europene. Beneficiarul va stabili dimensiunile optime astfel nct s asigure vizibilitatea
maxim pentru POS CCE i contribuiei financiare a Uniunii Europene.
Dimensiunile recomandate pentru bannere, sunt:
a) 2,5m x 0,8m pentru o sal cu o capacitate de maxim 100 de persoane
b) 4 m x 1,2 m pentru o sal mai mare sau n exterior.

n cazul achiziiilor de echipamente, acestora li se va aplica la loc vizibil un autocolant care s
conin urmtoarele elemente informative obligatorii: mentiunea POS CCE, sigla Guvernului i
sigla Uniunii Europene, valoarea proiectului, titlul proiectului/ investiiei. Dimensiuni
recomandate: minim 1/16 din suprafaa cea mai vizibil a echipamentului. Dimensiuni optime
100x100mm, sau 90x50 mm n funcie de spaiul disponibil.

Beneficiarii sunt obligai s asigure o informare transparent i corect a mass-media asupra
proiectului finanat prin POS CCE.

Beneficiarul este obligat s anune prin comunicate/anunuri de pres nceperea i ncheierea
activitilor din proiect.

La finalizarea proiectului beneficiarul va publica o informare asupra proiectului i a rezultatelor
sale n ziarul local cu cea mai mare audien conform Studiului Naional de Audien (SNA)
realizat de Biroul Romn de Audit al Tirajelor.
Informarea va include urmtoarele elemente obligatorii: sigla Guvernului Romniei, mentiunea
POS CCE, sigla Fondurilor Structurale n Romnia sigla Uniunii Europene, valoarea proiectului,
titlul proiectului/ investiiei, beneficiarul.

2. Reguli specifice pentru proiecte de lucrri i achiziii de bunuri

2.1 Reguli aplicabile pe perioada implementrii proiectului

Beneficiarii proiectelor de investiii n infrastructur (lucrri de construcii, reabilitare,
modernizare, extindere) pentru care valoarea contribuiei publice depete 500 000 de euro sunt
obligai s monteze panouri pentru toat durata de implementare a proiectului, chiar la locaia

Ministerul Comunicaiilor i Tehnologiei Informaiei
Organismul Intermediar pentru Promovarea Societii Informaionale


128
proiectului. Panourile trebuie s includ un spaiu rezervat pentru indicarea contribuiei
financiare a Uniunii Europene.

Panourile trebuie montate chiar la locatia proiectului. Fiecare panou va meniona faptul c
proiectul este co-finanat de Uniunea European prin Fondul European de Dezvoltare Regional.
Panourile trebuie confecionate dintr-un material rezistent.
Numrul i dimensiunile panourilor trebuie s corespund dimensiunii operaiunii i trebuie s
fie suficient de vizibile astfel nct cei care trec pe lng ele s le poat citi i s neleag natura
proiectului. Dimensiuni recomandate 4000mmx2450mm i 2000 mmx1200mm.

Cel puin 25% din suprafaa panoului va fi consacrat participrii Comunitii, i n mod specific
va cuprinde:
a) imaginea Uniunii, cu steagul i cuvintele Uniunea European fr a fi prescurtate;
b) titlul proiectului/investiiei;
c) valoarea proiectului;
d) menionarea contribuiei financiare a Uniunii Europene. Mrimea caracterelor pentru
menionarea contribuiei financiare a Uniunii Europene va fi aceeai ca i cea folosit pentru
informaiile referitoare la cofinanarea naional, i nu mai mic de 50% din fontul folosit pentru
scrierea titlului proiectului. De ex. Proiect finanat n cadrul Programului Operaional Sectorial
Creterea Competitivitii Economice i cofinanat xx% de Uniunea European prin Fondul
European de Dezvoltare Regional;
e) beneficiarul proiectului;
f) numele contractorului;
g) termenul limit de execuie;
h) mentiunea POS CCE;
i) numele autoritii de management;
j) numele organismului intermediar;
k) sigla Guvernului Romniei;
l) sigla Fondurilor Structurale.

Panourile vor fi nlocuite cel trziu dup ase luni de la terminarea proiectului cu plci
permanente.

Ministerul Comunicaiilor i Tehnologiei Informaiei
Organismul Intermediar pentru Promovarea Societii Informaionale


129

2.2 Reguli aplicabile dup ncheierea proiectului

Beneficiarii proiectelor de investiii n infrastructur (lucrri de construcii, reabilitare,
modernizare, extindere) sau de achiziii de bunuri pentru care valoarea contribuiei publice
depete 500 000 de euro sunt obligai ca la nu mai trziu de 6 luni de la ncheierea proiectului
s monteze plci permanente prin care se vor face cunoscute aciunile Uniunii Europene.

Plcile permanente trebuie s ndeplineasc aceleai caracteristici tehnice i de informaii ca i
panourile.

Ministerul Comunicaiilor i Tehnologiei Informaiei
Organismul Intermediar pentru Promovarea Societii Informaionale


130
ANEXA III MODELUL CERERII DE RAMBURSARE

CERERE DE RAMBURSARE POS CCE

1. Cerea de rambursare nr. .. din data de .
2. Perioada de referin de la ../../.. pana la ../../
3. Tipul cererii de rambursare


4. Date despre beneficiar:


Numele beneficiarului:

Adresa:

Codul fiscal:

Numele bncii:

Cod IBAN:


5. Detalii despre proiecte:Programul operaional: :

Axa prioritar:
Cerere intermediar
Cerere final


Ministerul Comunicaiilor i Tehnologiei Informaiei
Organismul Intermediar pentru Promovarea Societii Informaionale


131

Domeniul major de intervenie:

Operaiunea:

Data de nceput a proiectului:

Titlu proiect:

Numrul contractului de finanare:
Ministerul Comunicaiilor i Tehnologiei Informaiei
Organismul Intermediar pentru Promovarea Societii Informaionale


132
6. Cheltuieli eligibile

A) Cheltuieli eligibile realizate n perioada de referin pentru care se solicit rambursarea n aceasta cerere, cu documentele suport
aferente:

Categorii de
cheltuieli
eligibile

Descriere
activiti
/achiziii
Factura /Alte documente
justificative (acolo unde este
cazul)
Contract Furnizor
OP
(nr.
/data)
Extras
de
cont
(nr.
/data)
Valoarea
cheltuielilor
eligibile
solicitate de
beneficiar din
prezenta
factura
25

TVA
26

Nr.
Data
emiterii
Val. din
factur
27

Fr TVA
Fr TVA
25
Se calculeaz aplicnd procentul aferent fondurilor publice (respectiv ratele de co-finanare specifice ajutorului de stat) la valoarea din factura fara TVA din coloana (5) aferente categoriilor de
cheltuieli prevzute n coloana 1, de la 1-n
26
TVA-ul poate fi rambursat de la bugetul de stat pentru beneficiarii menionai la art. 9 alin. 3 din OG 29/2007, se calculeaz la cheltuielile eligibile
27
Se va introduce valoarea din factura referitoare la categoriile de cheltuieli eligibile enumerate la coloana 1, respectiv fr TVA i TVA aferent

Ministerul Comunicaiilor i Tehnologiei Informaiei
Organismul Intermediar pentru Promovarea Societii Informaionale


133
TVA
(1) (2) (3) (4) (5) (6) (7) (8) (9) (10) (11)
1
2
3..
n
I. Total
costuri
eligibile
28

N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A
II. Venituri
nete din
proiect
29

N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A
III. Valoarea
eligibil a
N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A


28
n linia I, coloana (5) se completeaz suma cheltuielilor eligibile din factura fr TVA, respectiv suma valorilor TVA din factura, pentru categoriile de cheltuieli eligibile 1-n
n linia I, coloana (10) se completeaz suma cheltuielilor eligibile solicitate spre rambursare, respectiv n coloana (11) suma valorilor TVA pentru cheltuielile solicitate spre rambursare
29
n linia II, coloana (5) - total venituri nete generate n perioada de referin aferente cheltuielilor eligibile
n linia II, coloana (10) - se aplic procentul aferent fondurilor publice la valoarea din linia II, coloana (5)

Ministerul Comunicaiilor i Tehnologiei Informaiei
Organismul Intermediar pentru Promovarea Societii Informaionale


134
Cererii de
Rambursare
30

- Copiile cu meniunea conform cu originalul sunt ataate ca justificare; documentele originale sunt verificate la faa locului de
OI
B) Situaia rambursrilor
Categorii de
cheltuieli
eligibile
Total cheltuieli
eligibile
aprobate prin
contract
Total cheltuieli eligibile
acoperite din contribuie
proprie (buget local, surse
private) pana la prezenta
cerere
Total cheltuieli
eligibile
rambursate pana
la prezenta cerere
Total cheltuieli
eligibile pana
la prezenta
cerere
Total cheltuieli
realizate in perioada
de referin pentru
care se solicita
rambursarea

Sold conform
contractului
(0) (1) (2) (3) (4)=(2)+(3) (5)
31
(6)=(1)-(4)-(5)


30
III= (I-II), se completeaz n coloanele (5) i (10)

Ministerul Comunicaiilor i Tehnologiei Informaiei
Organismul Intermediar pentru Promovarea Societii Informaionale


135


I. TOTAL
COSTURI
ELIGIBILE

II. VENITURI
NETE DIN
PROIECT
32


III.TOTAL
GENERAL (I-
II)

IV. PRE-
FINANARE

V. TOTAL
CHELTUIELI
ELIGIBILE
(III-IV)*31
Se vor prelua sumele din linia I, col. 5 Tabelul 6.A
32
Pentru proiecte generatoare de venituri conform definiiei RC 1083/2006 art. 55

Ministerul Comunicaiilor i Tehnologiei Informaiei
Organismul Intermediar pentru Promovarea Societii Informaionale


136

*Aplicabil pentru coloana 5

7. Prin prezenta cerere de rambursare solicit suma de ..........................LEI, reprezentnd cheltuieli eligibile i TVA
33
reprezentnd
................... LEI.33
TVA-ul este rambursabil de la bugetul de stat pentru beneficiarii mentionai la art. 9, alin. 3 din OG 29/20047.

Ministerul Comunicaiilor i Tehnologiei Informaiei
Organismul Intermediar pentru Promovarea Societii Informaionale


137

Valoarea eligibil a Cererii de
Rambursare
34

(1)
Prefinanare
35(2)
Suma solicitat spre rambursare prin
prezenta cerere

(3)=(1)-(2)
FEDR


(4)=(3)*%FEDR
Buget de Stat (BS)

(5)=(3)*%BS


34
Se va trece suma din linia III, col 10 din tabelul 6A
35
Se va trece suma de prefinanare de dedus, conform contractului de finanare (fr aplicarea procentului la valoarea eligibil din Cererea de Rambursare)


8. Declaraie pe proprie rspundere a Beneficiarului:
n calitate de Beneficiar declar urmtoarele:


A) Cererea de Rambursare se bazeaz doar pe cheltuieli efectuate i efectiv pltite;
B) Cheltuielile solicitate sunt eligibile i au survenit n perioada de eligibilitate;
C) Contribuia pentru co-finanare este determinat n conformitate cu prevederile
Contractului de Finanare;
D) Proiectul nu este finanat prin alte instrumente ale CE i nici prin alte instrumente
naionale de co-finanare dect cele precizate n Contractului de Finanare;
E) Toate tranzaciile sunt nregistrate n sistemul contabil distinct, deci suma cerut
corespunde cu datele din documentele contabile;
F) Cerinele n ceea ce privete publicitatea au fost ndeplinite n conformitate cu
prevederile din Contractului de Finanare;
G) Regulile privind Ajutorul de Stat, achiziiile publice, protecia mediului i egalitii de
anse au fost respectate;
H) Suma solicitat este n conformitate cu prevederile Contractului de Finanare i a
contractelor de achiziie public;
I) Toate documentele suport sunt nregistrate n conformitate cu prevederile legislaiei
Naionale;
J) Declar ca prezenta Cerere de Rambursare a fost completata cunoscnd prevederile
articolului 292 din Codul penal, cu privire la falsul n declaraii.

Declar c toate documentele originale aa cum sunt definite n lista de anexe sunt pstrate
de instituie, tampilate, semnate i sunt la dispoziia consultrii n scopul auditului.

Sunt contient de faptul c, n cazul nerespectrii prevederilor contractuale sau n cazul
fondurilor solicitate nejustificat din cadrul acestei Cereri de Rambursare, este posibil s nu
se plteasc, s fie corectate sau s se recupereze sumele pltite nejustificat.


Organizaia Beneficiarului:

Ministerul Comunicaiilor i Tehnologiei Informaiei
Organismul Intermediar pentru Promovarea Societii Informaionale


139
Nume i Prenume:
Funcia: Director Proiect
Data:
9. Lista Anexe
Nr. crt. Denumire Anexe
1. Raport de progres
2 Documente nsoitoare: (conform contractului de finanare)
Ex. :
Copii certificate, care s conin meniunea conform cu originalul,
tampila beneficiarului i semntura reprezentantului legal al
acestuia, dup urmtoarele documente: facturi (trebuie s menioneze
detaliat bunul achiziionat, serviciul prestat sau lucrarea efectuat),
documente de plat, extrase bancare, alte documente justificative
Pentru procedura de achiziii: dovada publicitii, criterii de selecie,
raport de atribuire a contractului

Ministerul Comunicaiilor i Tehnologiei Informaiei
Organismul Intermediar pentru Promovarea Societii Informaionale


140
Pentru informare i publicitate: fotografii, anunuri, comunicate,
documente pentru evidenierea plii publicitii radio /TV
Pentru achiziii de bunuri: copie certificat NIR, copie certificat
dup procesul verbal de predare-primire a bunurilor sau dup
procesul verbal de punere n funciune
Pentru prestri servicii: aprobarea beneficiarului pentru documentele
remise n cadrul consultanei, foi de prezen la cursuri, fie de
evaluare ntocmite de ctre participanii la cursuri, statele de plat ale
trainerilor (copii certificate)
Pentru execuie de lucrri de construcii: copii certificate dup
procesele verbale de verificare pe faze determinante de execuie
avizate de ctre Inspectoratul de Stat n Construcii, copii certificate
dup rapoartele dirigintelui de antier
Pentru cheltuieli de personal: foi de prezen, state de plat
Pentru cheltuieli cu amortizarea: declaraie privind metoda de calcul
a amortizrii i valoarea lunar a acesteia, pentru fiecare mijloc fix
(anexa VII).
Funcia: Director Proiect Funcia: Reprezentant Legal
Nume Prenume: Nume Prenume:
Semntura: Semntura:
Data Data:

A se completa de ctre instituiile oficiale:

Nume / Semntur OF OI
Data primirii de ctre OF OI :
Data verificrii:
Observaii :
Nume / Semntur ef SMFC OI:
Data :
Verificat i aprobat Cererea de Rambursare n sum
de:______LEI
Data :


Autoritatea de Management

Bun de plat n suma de..

Nume /Semntura Responsabil

.
Funcia

Ministerul Comunicaiilor i Tehnologiei Informaiei
Organismul Intermediar pentru Promovarea Societii Informaionale


141


Ministerul Comunicaiilor i Tehnologiei Informaiei
Organismul Intermediar pentru Promovarea Societii Informaionale


142
ANEXA IV RAPORTUL DE PROGRES AL PROIECTULUI

Program Operaional Creterea Competitivitii Economice
Axa prioritar:
Operaiunea:


1. Numrul Raportului de Progres
2. Perioada de referin
3. Informaii despre Beneficiar
Denumirea organizaiei
Adresa
Contact
Cod fiscal
4. Detalii despre proiect
Numr de referin SMIS
Denumirea proiectului
Numrul Contractului de finanare
Locaia geografic a proiectului: (regiunea,
zona, localitatea)5. Stadiul proiectului
Va fi complet cu descrierea stadiului proiectului din punct de vedere fizic
.....................................................................................................................................
.....................................................................................................................................
.....................................................................................................................................


5.0 Msuri corective:

Ministerul Comunicaiilor i Tehnologiei Informaiei
Organismul Intermediar pentru Promovarea Societii Informaionale


143
Au fost primite recomandari in perioada de raportare din partea AM/OI ?
Da E Nu E
* Se vor include si recomandarile facute de echipele de control, din cadrul SMFC, ca urmare a
vizitelor la fata locului, care vizeaza progresul fizic al proiectului
Dac da, v rugm detaliati msurile corective implementate:

* Se va detalia si stadiul de implementare a recomandarilor facute de echipele de control, din
cadrul SMFC, ca urmare a vizitelor la fata locului, care vizeaza progresul fizic al proiectului
5.1. Descrierea stadiului de implementare a proiectului (se poate folosi o diagram
Gant):

Activitatea Nr. Activitile planificate
pentru perioada de
raportare
Data de
ncepere a
activitii
planificate
Data final a
activitii planificate
Activitatea 1
Activitatea 2
Activitatea nr.

Nr. Activitate Activitati desfasurate
in timpul perioadei de
raportare
Data de
ncepere a
activitii
desfasurate
Data final a
activitii
planificate
Activitate 1
Activitate 2
Activitate nr.

5.2. Rezultatele obinute pn n prezent (completai numai dac este cazul):
Rezultat Valoarea
din
Contractul
Valoarea
obinut in
raportul
Valoarea
obinut n
perioada de
Valoarea
obinut
pn n

%


Ministerul Comunicaiilor i Tehnologiei Informaiei
Organismul Intermediar pentru Promovarea Societii Informaionale


144
de
finanare
vizat
anterior raportare prezent

1 2 3 4 5 = 3 + 4 6=(5)/(2)x100
5.3. Aspecte legate de mediu (dac este cazul)
Activitatea 1 Activitatea 2 . Activitatea n


5.4. Aspecte privind egalitatea de anse (dac este cazul)
Activitatea 1 Activitatea 2 . Activitatea n


5.5. Problemele identificate la nivelul proiectului (dac este cazul)
Activitatea Nr. Descrierea
problemelor
Soluia/ propunere Condiii
5.6 Modificari fundamentale identificate pe parcursul implementarii proiectului,
comparativ cu ceea ce s-a stabilit in contractul de finantare, operat sau previzionat
(daca este cazul)

5.6.1. Modificri propuse (condiionate de aprobarea AM / OI)

Ministerul Comunicaiilor i Tehnologiei Informaiei
Organismul Intermediar pentru Promovarea Societii Informaionale


145
Tipul modificrii Descrierea modificrii Motivaia

5.6.2. Modificari previzionate pentru datele planificate (daca exista)

Activitatea Nr. Date planificate Date reale sau previzionate
Data de
nceput
Data finalizarii Data de
nceput
Data finalizarii
Activitatea 1
Activitatea 2

Activitatea nr


5.7. Specificai stadiul achiziiei publice conform calendarul stabilit n cererea de
finantare
Nr.
contract
Obiectul
contractului
Valoarea
estimat
(Lei)
Procedura
de
achiziie
public
aplicat
Data
estimat
pentru
nceperea
procedurii
Data
estimat
pentru
finalizarea
procedurii
Stadiul
achiziiei
publice

6. Indicatori:
Indicatori de proiect:
Indicator Valoarea Valoarea Valoarea

Ministerul Comunicaiilor i Tehnologiei Informaiei
Organismul Intermediar pentru Promovarea Societii Informaionale


146
indicatorului
stabilit n
contract
indicatorului
obinut n
perioada de
referin
indicatorului
obinut pn n
prezent
UM Cantitate UM Cantitate UM Cantitate
Indicatorii de
realizare


Indicatorii de rezultat7. Proiectul a generat venituri n timpul perioadei de raportare?
A. Venituri totale generate
anterior

B. Venituri total generate
n perioada de raportare
Total (A+B)
8. Planul de lucru. Completai cu Activitile i rezultate preconizate pentru
urmtoarea perioad de raportare.

8.1. Programul Activitilor

Nr.
crt.
Activitatea
Activitile desfurate n
perioada de raportare (data de
ncepere i de finalizare)
Activitile
preconizate a fi
desfurate n
urmtoarea
perioad de
raportare (data de

Ministerul Comunicaiilor i Tehnologiei Informaiei
Organismul Intermediar pentru Promovarea Societii Informaionale


147
ncepere i de
finalizare)

8.2. Rezultate previzionate

Nr.
crt.
Rezultate
Valori anticipate in
Contractul de
finanare
Rezultate
previzionate pentru
urmtoarea perioad
de raportare

9. Parti fizice distincte: Trebuie completat numai in cazul rapoartelor de progres
atasate la cererea de plata, pentru proiectele monitorizate prin parti fizice distincte

Indicator
Valoarea
indicatorului
stabilit n
contract
Valoarea
indicatorului
obinut de la
ultima cerere de
plat
Valoarea obinut
pn n prezent %

Cantitate Suma
(Lei)
Cantitate Suma
(Lei)
Cantitate Suma
(Lei)
(2) (3) (4) (5) (6) (7) 8=
(7)/(5)*100
Parte

Ministerul Comunicaiilor i Tehnologiei Informaiei
Organismul Intermediar pentru Promovarea Societii Informaionale


148
fizica 1
Parte
fizica n

Total

Not: Pentru Contractele de lucrri, Beneficiarul va anexa Raportul de Progres, declaraia
efului de lucrri Arhitect sau Inginer) care vor respecta specificaiile din tabelul de mai
sus.Nume
Semnatura
Data

Ministerul Comunicaiilor i Tehnologiei Informaiei
Organismul Intermediar pentru Promovarea Societii Informaionale


149
ANEXA VI NORME INTERNE DE ACHIZIII

INSTRUCTIUNI DE ACHIZITII PENTRU BENEFICIARII OPERATORI
ECONOMICI PRIVATI AI PROGRAMULUI OPERATIONAL SECTORIAL
CRESTEREA COMPETITIVITATII ECONOMICE

1.Domeniu de aplicare
Prezentele instructiuni sunt obligatorii pentru beneficiarii, care se incadreaza in
prevederile art. 10 alin. 2 si 3 din OUG 34/2006 cu modificarile si completarile ulterioare
si pentru beneficiarii care atribuie contracte finantate, in mod direct, in proportie de 50%
sau mai putin din fonduri comunitare si/sau de la bugetul de stat.
Beneficiarii care se incadreaza in prevederile art. 8 (autoritati contractante) sau
respectiv in prevederile art. 9 alin. 1 lit. c) , c^1 din OUG 34/2006, cu modificarile si
completarile ulterioare, au obligatia de a respecta prevederile legislatiei nationale in
domeniul achiziiilor publice .

Tip Contract Conditii Procedura de urmat
Contract de
LUCRARI

Cumulativ:
contractul este finantat in mod
direct, in proportie de mai mult
de 50%, din fonduri comunitare
si/sau de la bugetul de stat;
valoarea estimata a
contractului
este mai mare decat echivalentul
in lei a 2.500.000 euro.
Una din procedurile de
achizitie
prevazute de OUG nr.
34/2006, cu modificarile si
completarile ulterioare

Cumulativ:
contractul este finantat in mod
direct, in proportie de mai mult
Se aplica prezentele
instructiuni

Ministerul Comunicaiilor i Tehnologiei Informaiei
Organismul Intermediar pentru Promovarea Societii Informaionale


150
de 50%, din fonduri comunitare
si/sau de la bugetul de stat;
valoarea estimata a
contractului
este mai mica sau egala cu
echivalentul in lei a 2.500.000
euro.
contractul este finantat in mod
direct, in proportie 50% sau mai
putin din fonduri comunitare
si/sau de la bugetul de stat.
Se aplica prezentele
instructiuni
Contractul de
SERVICII

Cumulativ:
contractul este finantat in mod
direct, in proportie de mai mult
de 50%, din fonduri comunitare
si/sau de la bugetul de stat;
valoarea estimata a
contractului
este mai mare decat echivalentul
in lei a 125.000 euro.
Una din procedurile de
achizitie
prevazute de OUG nr.
34/2006, cu modificarile si
completarile ulterioare

Cumulativ:
contractul este finantat in mod
direct, in proportie de mai mult
de 50%, din fonduri comunitare
si/sau de la bugetul de stat;
valoarea estimata a
contractului
este mai mica sau egala cu
echivalentul in lei a 125.000
euro.

Se aplica prezentele
instructiuni

Ministerul Comunicaiilor i Tehnologiei Informaiei
Organismul Intermediar pentru Promovarea Societii Informaionale


151
contractul este finantat in mod
direct, in proportie 50% sau mai
putin din fonduri comunitare
si/sau de la bugetul de stat .
Se aplica prezentele
instructiuni
Contractul de
FURNIZARE

Cumulativ:
contractul este finantat in mod
direct, in proportie de mai mult
de 50%, din fonduri comunitare
si/sau de la bugetul de stat;
valoarea estimata a
contractului este mai mare decat
echivalentul in lei a 1 000.000
euro.
Una din procedurile de
achizitie
prevazute de OUG nr.
34/2006, cu modificarile si
completarile ulterioare

Cumulativ:
contractul este finantat in mod
direct, in proportie de mai mult
de 50%, din fonduri comunitare
si/sau de la bugetul de stat;
valoarea estimata a
contractului este mai mic decat
echivalentul in lei a 1 000 000
euro.
Se aplica prezentele
instructiuni
contractul este finantat in mod
direct, in proportie 50% sau mai
putin din fonduri comunitare
si/sau de la bugetul de stat.
Se aplica prezentele
instructiuni

Nerespectarea prezentelor instructiuni atrage neeligibilitatea cheltuielilor
aferente achizitiei de servicii, lucrari sau produse in cadrul proiectelor co-finantate
prin Programul Operational Sectorial Cresterea Competitivitatii Economice- POS
CCE .

Ministerul Comunicaiilor i Tehnologiei Informaiei
Organismul Intermediar pentru Promovarea Societii Informaionale


152
Beneficiarii privati au dreptul de a achizitiona direct produse, servicii sau lucrari,
cand valoarea achizitiei nu depaseste echivalentul in lei a 10.000 euro pentru fiecare
achizitie de produse, servicii sau lucrari.
Prezentele instructiuni nu se aplica pentru atribuirea contractelor care au ca obiect
cumpararea sau inchirierea de bunuri imobile ori a drepturilor asupra acestora.

2.Principii

Pe parcursul intregului proces de achizitie, la adoptarea oricarei decizii, trebuie
avute in vedere urmatoarele principii:
nediscriminarea;
tratamentul egal;
recunoasterea reciproca;
transparenta;
proportionalitatea;
eficienta utilizarii fondurilor publice;
asumarea raspunderii.
Prin nediscriminare si tratament egal se intelege asigurarea conditiilor de
manifestare a concurentei reale, prin stabilirea si aplicarea, pe parcursul procedurii de
atribuire, de reguli, cerinte si criterii identice pentru toti operatorii economici, astfel incat
oricare dintre acestia sa poata participa la procedura de atribuire si sa beneficieze de sanse
egale de a deveni contractani.
Prin recunoatere reciproca se intelege acceptarea produselor, serviciilor,
lucrrilor oferite n mod licit pe piaa Uniunii Europene, a diplomelor, certificatelor, a altor
documente, emise de autoritile competente din alte state, precum i a specificaiilor
tehnice, echivalente cu cele solicitate la nivel naional.
Prin transparenta se intelege aducerea la cunostinta publicului a tuturor
informatiilor referitoare la aplicarea procedurii de atribuire in special cu privire la
oportunitatea de participare la procesul de achizitie, la elementele documentatiei de
atribuire precum si la rezultatul procedurii.

Ministerul Comunicaiilor i Tehnologiei Informaiei
Organismul Intermediar pentru Promovarea Societii Informaionale


153
Prin proportionalitate se intelege asigurarea corelatiei intre necesitatea
beneficiarului, obiectul contractului si cerintele solicitate a fi ndeplinite.
Prin eficienta utilizarii fondurilor publice reprezint aplicarea procedurilor de
atribuire competitionale si utilizarea de criterii care s reflecte avantajele de natura
economica ale ofertelor in vederea obtinerii raportului optim intre calitate si pret.
Prin asumarea raspunderii se intelege determinarea clara a sarcinilor si
responsabilitatilor persoanelor implicate in procesul de achizitie, urmarindu-se asigurarea
profesionalismului, impartialitatii i independentei deciziilor adoptate pe parcursul
derularii acestui proces. Se va urmari eliminarea situatiilor care ar putea genera conflicte
de interese respectiv situatiile in care interesele de natura patrimoniala sau nepatrimoniala
a persoanelor fizice sau juridice implicate in procesul de achizitie ar putea influenta
desfasurarea procedurii si adoptarea deciziilor de pe parcursul acesteia.

3. Etapele procedurii de achizitie

Procedura de achizitie reprezinta o succesiune de etape, dupa parcurgerea carora se
obtine produsul sau dreptul de utilizare a acestuia, serviciul sau lucrarea, ca urmare a
atribuirii unui contract de achizitie.

Etapa Operatiunea
1 Programarea achizitiei - identificarea necesitatii
- estimarea valorii
- alegerea procedurii (conform OUG 34/2006/instructiuni)
2 Elaborarea documentatiei de
atribuire
- elaborarea caietului de sarcini
- stabilirea clauzelor contractuale
- stabilirea cerintelor minime de calificare si selectie
(optional)
- stabilirea criteriului de atribuire
- reguli de participare si de evitare a conflictului de interese

Ministerul Comunicaiilor i Tehnologiei Informaiei
Organismul Intermediar pentru Promovarea Societii Informaionale


154
3 Anuntul/invitatia de participare

- elaborarea si publicarea anuntului de participare intr-un
ziar local/national
- elaborarea si trimiterea invitatiei de participare la cel putin
3 potentiali ofertanti
- punerea la dispozitie a documentatiei de atribuire
- raspuns la solicitarile de clarificari
4 Derularea procedurii - primirea si inregistrarea ofertelor
- deschiderea ofertelor
- evaluarea ofertelor
- elaborarea procesului-verbal de evaluare a ofertelor si de
adjudecare a ofertei castigatoare
5 Atribuirea contractului - comunicarea rezultatului procedurii catre ofertanti
- publicarea anuntului de atribuire intr-un ziar local/national
- semnarea contractului

3.1 . Programarea achizitiei

Beneficiarul va stabili achizitiile necesare si calendarul acestora in conformitate cu
obiectivele si activitatile proiectului co-finantat din POS CCE si va lua in calcul, la
estimarea valorii bunurilor/serviciilor/lucrarilor care vor face obiectul achizitilor, cerintele
tehnice aferente prevazute in cererea de finantare. In functie de valoarea estimata se va
alege procedura ce urmeaza a fi aplicata conform OUG 34 cu modificarile si completarile
ulterioare sau prezentelor instructiuni.
Este interzisa divizarea unui contract in mai multe contracte de valoare mai
mica in vederea incadrarii sub pragurilor stipulate de lege si de prezentele
instructiuni.


Ministerul Comunicaiilor i Tehnologiei Informaiei
Organismul Intermediar pentru Promovarea Societii Informaionale


155
3.2 Elaborarea documentatiei de atribuire

Documentatia de atribuire reprezinta acele documente care contin cerinte
formale, tehnice si financiare care permit descrierea obiectiva a obiectului contractului de
achizitie si pe baza caruia un potential ofertant isi va elabora oferta.
La elaborarea documentatiei de atribuire, in special a caietului de sarcini, se va
urmari mentinerea concordantei dintre datele tehnico-financiare ale
bunului/serviciului/lucrarii care face obiectul achizitiei cu datele tehnico-financiare din
proiectul co-finantat din POS CCE.
Documentatia de atribuire va cuprinde cel putin urmatoarele elemente:
- informatii generale privind beneficiarul (adresa, date de contact, mijloace de
comunicare);
- instructiuni privind date limita care trebuie respectate (pentru solicitarile de
clarificari, pentru depunerea ofertelor etc.) si formalitati care trebuie indeplinite in
legatura cu participarea la procedura de atribuire;
- optional, cerinte minime de calificare si selectie a ofertantilor cu precizarea
documentelor care urmeaza a fi prezentate de catre ofertanti pentru dovedirea
indeplinirii acestor criterii;
- caietul de sarcini;
- instructiuni privind modul de elaborare si prezentare a propunerii tehnice si a celei
financiare, precum si cu privire la perioada minima de valabilitate a ofertelor;
- informatii detaliate si complete cu privire la criteriul de atribuire aplicat pentru
stabilirea ofertei castigatoare (oferta cea mai avantajoasa din punct de vedere
economic sau pretul cel mai scazut)
- informaii referitoare la clauzele contractuale obligatorii.
Modalitatea de punere la dispozitie a documentatiei de atribuire va fi mentionata in
anuntul/ invitatia de participare.
Caietul de sarcini reprezinta descrierea obiectiv a produselor, serviciilor sau
lucrarilor necesare beneficiarului.cu referire la cerintele, prescriptiile si caracteristicile
tehnice ale acestora. Se interzice definirea n caietul de sarcini a unor specificaii tehnice
care indic o anumit origine, surs, producie, un procedeu special, o marc de fabric sau

Ministerul Comunicaiilor i Tehnologiei Informaiei
Organismul Intermediar pentru Promovarea Societii Informaionale


156
de comer, un brevet de invenie, o licen de fabricaie, care au ca efect favorizarea sau
eliminarea anumitor operatori economici sau a anumitor produse.
Criteriile de calificare si selecie (optional) reprezinta acele conditii/cerinte
minime, impuse prin documentatia de atribuire, ce trebuie indeplinite de catre ofertant, care
se refera la:
- situatia personala a ofertantului;
- capacitatea de exercitare a activitatii profesionale;
- situatia economica si financiara a ofertantului;
- capacitatea tehnica si/sau profesionala a ofertantului;
- standarde de asigurare a calitatii;
- standarde de protectie a mediului;
- standarde referitoare la conditiile de munca si de protectie a muncii.
Criteriile de calificare si selectie trebuie alese in asa fel incat sa nu fie
disproportionate in raport cu natura si complexitatea contractului si sa nu conduca la
restrictionarea participarii la procedura de atribuire (sa nu fie discriminatorii).
Criteriul de atribuire reprezinta criteriul stabilit in documentatia de atribuire si
preluat in anuntul si invitatia de participare in baza caruia va fi atribuit contractul de
achizitie. Criteriul poate fi oferta cea mai avantajoasa din punct de vedere economic sau
pretul cel mai scazut.
Criteriul oferta cea mai avantajoasa din punct de vedere economic presupune
stabilirea ca oferta castigatoare a ofertei care a intrunit cel mai mare punctaj prin aplicarea
ca factori de evaluare alaturi de pret si a altor elemente precum costurile de functionare,
caracteristicile calitative si tehnice, raportul cost/eficienta, servicii de asistenta tehnica etc.
Este interzisa folosirea cerintelor referitoare la calificare ca factori de evaluare a
ofertelor.

3.3 Anuntul/invitatia de participare

Dupa finalizarea documentatie de atribuire beneficiarul va publica un anunt de
participare intr-un ziar local/national si va transmite concomitent invitatii de participare la

Ministerul Comunicaiilor i Tehnologiei Informaiei
Organismul Intermediar pentru Promovarea Societii Informaionale


157
cel putin 3 potentiali ofertanti. Anuntul si invitatia de participare vor avea acelasi continut,
vor fi elaborate in baza documentatiei de atribuire si vor stipula principalele reguli de
participare precum si modalitatea de punere la dispozitie a documentatiei de atribuire.
Prin potential ofertant se intelege un operator economic, persoana fizica/juridica,
de drept public sau privat care ofera in mod licit pe piata, potrivit domeniului sau de
activitate, produsele, serviciile sau lucrarile care fac obiectul procedurii de achizitie
respectiva.
Pentru a putea participa la procedura de achizitie, potentialii ofertanti trebuie sa nu
se regaseasca in niciunul din urmatoarele cazuri:
a) sunt insolvabile sau in stare de faliment sau lichidare, au afacerile conduse de un
administrator judiciar, sunt in incetare de plati, au suspendate activitatile de afaceri
sau sunt in situatii similare prevazute in legislatia nationala;
b) fac obiectul unei actiuni in justitie pentru declararea starii de faliment, lichidare,
administrare speciala, sau orice alta situatie similara prevazuta de legislatia
nationala;
c) au fost condamnate in ultimii 3 ani prin hotarare definitiva a unei instante
judecatoresti, pentru o fapta care a adus atingere eticii profesionale, sau pentru
comiterea unei greseli in materie profesionala;
d) in ultimii 5 ani, a fost condamnat prin hotararea definitiva a unei instante
judecatoresti, pentru participare la activitati ale unei organizatii criminale, pentru
coruptie, pentru frauda si/sau pentru spalare de bani.
e) sunt vinovate de o grava greseala profesionala dovedita prin orice mijloace pe care
autoritatea contractanta le poate dovedi;
f) nu si-au indeplinit obligatiile privind plata impozitelor, taxelor si contributiilor de
asigurari sociale catre bugetele componente ale bugetului general consolidat in
conformitate cu prevederile legale in vigoare in Romania sau in tara in care sunt
stabilite;
g) sunt vinovate de prezentarea denaturata a informatiilor solicitate de autoritatile
contractante, ca o conditie de participare la invitatia de ofertare sau contract;
h) in ultimii 2 ani nu si-au indeplinit, sau si-au indeplinit in mod defectuos obligatiile
contractuale, din motive imputabile lor, fapt care a produs sau este de natura sa

Ministerul Comunicaiilor i Tehnologiei Informaiei
Organismul Intermediar pentru Promovarea Societii Informaionale


158
produca grave prejudicii beneficiarilor contractelor respective, indiferent de natura
finantarii acestor contracte.
Eligibilitatea ofertantilor va fi dovedita prin anexarea la oferte a unei declaratii, prin
care se va preciza ca ofertantul nu se regaseste in niciuna dintre situatiile de mai sus.

Termenul limita pentru depunerea ofertelor, mentionat in invitatia si anuntul de
participare va fi stabilit astfel incat sa s permita intocmirea de oferte fundamentate tehnic
si financiar.
Ofertantii sunt obligati sa-si mentina ofertele valabile pe perioada specificata in
documentatia de atribuire. Aceasta perioada trebuie sa fie suficienta pentru a permite
beneficiarului sa examineze ofertele, sa aprobe propunerea de adjudecare, sa anunte
ofertantul castigator si sa semneze contractul.

3.4 Derularea procedurii

La primirea ofertelor, beneficiarul trebuie sa le inregistreze in ordinea primirii
acestora. O oferta primita prin mijloace electronice poate fi inregistrata si analizata, dar va
fi considerata conforma numai daca este anexata, in dosarul de achizitii, in varianta
originala (tiparita, semnata si stampilata).
Vor intra in evaluarea tehnica si financiara numai acele oferte depuse in termen si al
caror ofertanti sunt eligibili si au indeplinit criteriile de calificare si selectie, daca este
cazul, descrise in documentatia de atribuire.
Ofertele primite vor fi considerate conforme daca sunt compatibile din punct de
vedere al valorii, performantelor tehnice si al obiectului acestora cu cerintele mentionate in
caietul de sarcini . Ofertele trebuie defalcate pe componentele si preturile acestora.
Beneficiarul va alege oferta castigatoare conform criteriului de atribuire mentionat
in documentatia de atribuire si va intocmi procesul verbal de adjudecare a contractului in
care va motiva rezultatul procedurii.

3.5 Atribuirea contractului de achizitie


Ministerul Comunicaiilor i Tehnologiei Informaiei
Organismul Intermediar pentru Promovarea Societii Informaionale


159
Beneficiarul va comunica rezultatul procedurii de atribuire, in acelasi timp, catre
toti ofertantii care au participat la procedura si va publica un anunt de atribuire intr-un ziar
local/national.
Contractul trebuie sa fie incheiat in forma scrisa in doua exemplare originale,
semnat de ambele parti, stampilat si datat. Contractul trebuie sa fie valabil pe o perioada
suficient de mare, astfel incat sa se permita implementarea proiectului in conformitate cu
datele din contractul de finantare, cu documentele anexate acestuia si cu graficul de
implementare tehnico-financiara a proiectului.
Contractul trebuie sa mentioneze datele de identificare a celor doua parti semnatare,
obiectul, valoarea si durata contractului, termene clare i ferme pentru livrarea
bunurilor/prestarea serviciilor/ execuia lucrrilor, contul in care se vor face platile. Vor fi
prevazute in mod expres conditii referitoare la livrare, montaj, punere in functiune,
receptie, standarde de calitate, service, garantii, etc.
Daca ofertantul castigator nu semneaza contractul in termenii stabiliti,
beneficiarul poate sa incheie contractul cu ofertantul cu punctajul imediat urmator,
daca oferta corespunde, sau poate relua procedura de achizitie in aceleasi conditii.

Daca in contractul de achizitii se face referire la una sau mai multe cheltuieli
neeligibile, beneficiarul finantarii prin POS CCE trebuie sa suporte din surse proprii aceste
cheltuieli, ele neputand fi solicitate prin cererile de rambursare.

Modificarea contractelor de achizitii este permisa cu respectarea urmatoarele conditii:
Modificari la contract se pot face doar in perioada de executie a contractului si nu au efect
retroactiv;
Scopul actului aditional trebuie sa fie strans legat de natura proiectului din contractul
initial;
Prin actul aditional nu se pot face modificari care afecteaza fundamental termenii
documentatiei de atribuire;
Modificarile nu pot viza valoarea initiala a contractului decat daca aceasta posibilitate este
prevazuta expres in documentatia de atribuire si este facuta in limita indicata;

Ministerul Comunicaiilor i Tehnologiei Informaiei
Organismul Intermediar pentru Promovarea Societii Informaionale


160
Orice modificare care prelungeste durata de executie a contractului trebuie facuta astfel
incat implementarea si platile finale sa fie realizate inaintea expirarii contractului de
finantare in cauza.

Achizitiile directe de produse, servicii sau lucrari (cand valoarea achizitiei nu
depaseste echivalentul in lei a 10.000 euro pentru fiecare achizitie de produse, servicii
sau lucrari) se realizeaza pe baza de document justificativ care, in acest caz, se
considera a fi contract de achizitie.

Dosarul de achizitie
Pentru achizitiile de servicii, lucrari sau produse, aferente proiectelor cofinantate prin
Programul Operational Sectorial Cresterea Competitivitatii Economice, derulate in baza
prezentelor instructiuni, beneficiarii privati ai Programului sunt obligati sa creeze si sa
pastreze pentru fiecare achizitie in parte, un Dosar de achizitii, care va contine cel putin
urmatoarele documente:

Nr.
crt
DOCUMENTE MINIME ALE DOSARULUI DE
ACHIZITII
Achizitii de
Lucrari Bunuri Servicii
1
Nota privind determinarea valorii estimate - - -
2 Invitatia de participare si anuntul de participare - - -
3
Dovada transmiterii spre publicare intr-un ziar local/
national si dovada transmiterii invitatiei de participare la
minim 3 potentiali ofertanti
- - -
4 Documentatia de atribuire - - -
5
Oferte originale adresate beneficiarului insotite de
declaratia de eligibilitate a ofertantului
- - -
6 Solicitarile de clarificari, precum si clarificarile transmise - - -

Ministerul Comunicaiilor i Tehnologiei Informaiei
Organismul Intermediar pentru Promovarea Societii Informaionale


161
7

Procesul-verbal de evaluare a ofertelor si de adjudecare a
ofertei castigatoare


- - -
8
Dovada comunicarilor catre ofertanti privind rezultatul
procedurii si a publicarii anuntului de atribuire intr-un ziar
local/national
- - -
9
Contractul de achizitie

- - -


Toate documentele care deriva din procesul de achizitie vor fi pastrate de catre Beneficiar
timp de 3 ani de la inchiderea POS CCE si vor fi puse la dispozitia Autoritatii de
Management, Organismului Intermediar, Autoritatii de Certificare si Plata, Autoritatii de
Audit, Comisiei Europene sau oricarui alt organism abilitat s verifice sau s realizeze
controlul/auditul asupra modului de implementare a proiectelor cofinanate din instrumente
structurale.

Ministerul Comunicaiilor i Tehnologiei Informaiei
Organismul Intermediar pentru Promovarea Societii Informaionale


162
ANEXA VII MODELUL RAPORTULUI DE DURABILITATE A INVESTIIEI

Raport privind durabilitatea
investitiei
1. POS CCE
2. Axa prioritar :
3. Operaiunea:
4. Date despre Beneficiar:
Numele Beneficiarului:
Adresa:
Director de proiect:
Tel, Fax, e-mail
CUI/Codul fiscal:

5. Detalii despre proiect:
Numrul de nregistrare din SMIS:
Numele proiectului:
Operaiunea:
Contract de finanare nr.:
Localizarea geografica a proiectului: (regiune jude, localitate):

Cost total proiect:
Cost total eligibil proiect:
Proiectul a suferit o modificare substantiala in conformitate cu Art. 57 alin.(1) din Regulamentul
Comisiei Europene (EC) Nr. 1083/2006:
a) afectarea naturii sau conditiilor de implementare sau cesiunea catre o firma sau organism
public cu obtinerea de beneficii.
Detaliai
b) rezultat din schimbarea naturii proprietatii unei parti de infrastructura sau din ncetarea unei


Ministerul Comunicaiilor i Tehnologiei Informaiei
Organismul Intermediar pentru Promovarea Societii Informaionale


163
activitati productive
Detaliai
Data :

Beneficiar:

Ministerul Comunicaiilor i Tehnologiei Informaiei
Organismul Intermediar pentru Promovarea Societii Informaionale


164
ANEXA VIII NOTIFICARE PRIVIND MODUL DE PSTRARE AL
DOCUMENTELOR I AL EVIDENEI CONTABILE LEGATE DE PROIECT


Numr contract finanare:

Denumire beneficiar:

Locul de pstrare al documentelor aferente proiectului: (adresa complet)

Scurt descriere a modalitii de pstrare a documentelor aferente proiectului:
(criterii de pstrare, supori de date utilizai, alte informaii relevante)Circuitul documentelor aferente proiectului: (se completeaz n situaia n care exist
mai multe locaii n care sunt pstrate documentele, detaliindu-se, pe ct posibil, unde se
gsesc documentele n anumite momente din timp)

Locul de arhivare al documentelor aferente proiectului: (adresa complet)

Scurt descriere a modalitii de arhivare a documentelor aferente proiectului:
(criterii de arhivare, supori de date utilizai, alte informaii relevante)

Ministerul Comunicaiilor i Tehnologiei Informaiei
Organismul Intermediar pentru Promovarea Societii Informaionale


165
Scurt descriere a modului n care se realizeaz evidena contabil distinct privind
proiectul: (codificarea aleas pentru identificarea tranzaciilor privind proiectul, precum
i gradul de detaliere privind sistemul analitic de eviden contabil pentru proiect)


Ministerul Comunicaiilor i Tehnologiei Informaiei
Organismul Intermediar pentru Promovarea Societii Informaionale


166
ANEXA IX MODELUL CERERII DE PREFINANARE

De la: Beneficiarul
Ctre: Organismul Intermediar pentru Promovarea Societii InformaionaleCerere de Prefinanare nr. _________


Programul operaional:

Axa prioritar:


Domeniul major de intervenie:


Operaiunea

Data de nceput a proiectului:


Titlul proiect:

Numrul contractului de finanare:


n baza Contractului de Finanare nr. __ ncheiat cu OIPSI _____la data de ___, v rog s
dispunei plata, la valoarea eligibil din contractul de finanare, a sumei de __LEI,
reprezentnd (prima, a doua,) tran de prefinanare, avnd la baz contractele de
achiziie semnate cu contractorii . Plata se va face n contul de mai jos:

Nume Beneficiar _______
Adres: ______________
Codul fiscal: ___________
Numele Bncii _________
Codul IBAN: ___________

Sunt contient de faptul c, n cazul nerespectrii prevederilor contractuale sau n cazul
fondurilor solicitate nejustificat din cadrul acestei Cereri de Prefinanare, este posibil s nu
se plteasc, s fie corectate sau s se recupereze sumele pltite nejustificat.

Ministerul Comunicaiilor i Tehnologiei Informaiei
Organismul Intermediar pentru Promovarea Societii Informaionale


167
Cunoscnd prevederile art. 292 Cod Penal cu privire la falsul n declaraii, mi asum
responsabilitatea cu privire la realitatea, legalitatea i conformitatea informaiilor cuprinse
n tabelul anexat Lista Contractelor de achiziie semnate cu contractorii.
Anexe: Anexa 2: Lista contractelor de achiziii
Scrisoare de garanie bancar numai n cazul proiectelor care intr sub incidena
ajutorului de stat/de minimis

Cu respect,
Funcia: Director Proiect / Nume Prenume: / Semntura: / Data Funcia:
Reprezentant legal / Nume Prenume: /Semntura: / Data


Nume / Semntur OF OIPSI
Data primirii de ctre OF OIPSI :
Data verificrii:
Observaii :
Nume / Semntur Director DMFC OIPSI:

Verificat i aprobat Cererea de Prefinanare n
sum de:______LEI
Data :

Autoritatea de Management
Bun de plat n suma de..

Nume/Semntura Responsabil
.
Funcia

Ministerul Comunicaiilor i Tehnologiei Informaiei
Organismul Intermediar pentru Promovarea Societii Informaionale


168
ANEXA X MPUTERNICIRE I SPECIMEN DE SEMNTUR A PERSOANEI
RESPONSABILE CU OPERAIUNILE FINANCIARE