Sunteți pe pagina 1din 2

Contact

Ne pute i contacta:

1. prin po t :

- sediul central al institu iei Avocatul Poporului: Bucure ti, strada Eugeniu Carada nr.

3, sector 3

;

- birourile teritoriale ale institu iei Avocatul Poporului: adrese i numere de telefon

2. prin fax: 021/312.49.21

3. prin po ta electronic (e-mail): avp@avp.ro

Telefon cabinet Avocatul Poporului: 021/312.71.01

Telefon central : 021/312.94.62

Persoana de contact pentru rela ii cu autorit ile publice i rela ii externe:

Contact

Doamna Andreea B icoianu, consilier

Email: avp@avp.ro

Tel: 021/3127101

Fax: 021/3124921