Sunteți pe pagina 1din 1

EUROJUST(si despre parchetul european)- Un rol important in sigurarea finalitati i obiectivelor privind cooperarea directivelor in materie europeana, la niv

UE a cesta are misiunea de a sustine si consolida coordonatele dintre autoritatile na tionale de cercetare si UP , in leg cu formele grave de criminalitate care afect eaza 2/mm state membre, oricare impun UP pe baze comune, prin operatiuni intrepr inse de autoritatile statelor mebre si EUROPOL si prin iformatii furnizate de ac estea. La cele 27 de state membre se poate observa o evidenta consolidare a pozitiei EU ROJUST, in cadrul mecanismelor care vizeaza coop jud in mat pen, pozitie concret izata inclusiv in atributiile pe care le poate indeplini. Aceste atributii se re feramla inceperea cercetarii penale si la propunerea de incepere a UP, ambele ef ectuale de autoritatile nationale competente in special cu privire la infractiun ile care aduc atingere intereselor finale ala UE(Tr de fiscalitate= tr privind s tabilitatea si guvernarea). Eurojust participa la consolidarea coop jud pen inclusiv prin solutionarea confl de comptetenta si prin stransa coop cu reteaua judiciara europeana. ATRIBUTII, STRUCTURA SI FUNCTIONAREA EUROJUST -st stab prin intermediul regulamentelor de catre PE si Consiliu in conformitate cu proc legisl ordinara. -prin Tr de la Lisabona se aduc in discutie spre reglementare interesele financi are care apartin UE.-Consiliul hot prin intermediul regulamentelor potrivit proc legislative speciale, poate institui un parchet european, pornind de la Eurojus t.Hotararea privind acest parchet se adopta in unanimitate de C, dp aprobarea PE , urmata de o serie de precizari tehnice. -Competenta parchetului EUROPEAN-ART 86 TFUE, potrivit caruia parchetul are comp etenta de a cerceta si atrimite in judecata dp caz in colaborare cu Europolautor ii si coautorii infr care aduc atingere intereselor financiare ale Ue, in confor mitate cu normele stabilite prin intermediul regulamentului. -exercita in fata instantelor competente ale statelor membre actiunea publica in legatura cu aceste infractiuni. -prin intermediul regulamentului se stabilesc statutul parchetului european, con ditiile de exercitare ale atributiilor acestuia si regulamentul de procedura apl icabil,, se mai stab prin regul admisibilitatea probelor si controlul jurisdicti onal al actelor de procedura adoptate in exercitarea atributiilor sale. Hot apar tine C, care decide cu unanimitate devoturi dp aprobarea PE si dp consultarea Co misiei.