Sunteți pe pagina 1din 3

PROIECTUL UNITII DE NVARE - Dinamica populaiei municipiului Roman, dupa anul 1990

Disciplina optionala: Geografia municipiului Roman si a Imprejurimilor -clasa a XI a A, B, C Nr. de ore 6 ore (S 20-S25) Profesor Ptruceanu Irina Elena Liceul cu Progam Sportiv, Roman Detalieri de coninut Micarea natural a populaiei municipiului Roman:
natalitate, mortalitate, fertilitate, nupialitate, divorialitate

C.S.
1.3, 2.1 3.2, 2.1

Activiti de nvare
Explicarea conceptelor: natalitate, mortalitate, spor natural, fertilitate, nuptialitate, divortialitate Analiza variatiei in timp a acestor indicatori si a cauzelor care au generat scaderea accentuata a sporului natural Interpretarea informatiilor dupa suporturi cartografice, grafice , tabele Rezolvarea unor probleme practice Explicarea variatiei in timp a bilantului natural al populatiei municipiului Roman Exercitii si aplicatii practice pe baza fisei localitatii in perioada 1990-2004

Resurse procedurale
-conversaie -dezbatere -dialog -activitate frontal

Resurse materiale
Harta fizic i administrativ a Romaniei Diagrame si grafice cu principalii indicatori demografici Atlasul geografic

Resurse temporale

Evaluare
Prob oral

1 or/S20

Bilantul natural al populatiei Densitatea populaiei Mobilitatea teritorial a populaiei

-conversaia euristic activitate frontal metoda mozaic

1 ora / S21

Fi de lucru-pe grupe

1 ora /S22 2.1, 3.1, 3.2, Explicarea cauzelor economice si sociale care au generat fluxuri migratorii inspre si in afara orasului, Explicarea elementelor componente ale bilantului migratoriu Analiza graficelor si diagramelor despre migratia interna si internationala -conversaia euristic -explicaia - observaia demonstraia -explicaia -comparaie -observaia Observarea Atlasul geografic al Romniei Grafice, plane Fie de lucru 1 ora/ S23 Prob oral Autoevalua re prin grafice

Evoluia numeric a populaiei municipiului Roman n perioada modern i contemporan

1.3, 4.3, 1.2

Analiza momentelor principale ale evolutiei populatiei Explicarea conceptelor: ritmul mediu anual de crestere al populatiei Interpretarea graficelor privind evolutia populatiei municipiului Roman in stransa legatura cu bilantul total al populatiei

-explicaia problematizarea

sistematic Test sumativ de evaluare Proiect -eseu structurat cu tema: Evolutia numerica a populatiei orasului Roman

Explicaia, lucrul cu harta i cu materialele bibliografice

Diagrame si cartodiagrame Schite de harta Fise de lucru

1or /S24

Bilanul total al populaiei municipiului Roman in perioada 19902004

Explicarea componentelor bilantului total al populatiei Exercitii de selectare a denumirilor esentiale Interpretarea graficului bilantului total al populatiei Aplicatie practica pe calculator cu sintetizarea tuturor informatiilor despre dinamica populatiei municipiului Roman, dupa anul 1990

Analiza, modelizare Conversaia i lucrul n echip Problematizarea

Diagrame si cartodiagrame Schite de harta Fise de lucru Calculatorul si folosirea platformei AEL

1or /S25 Evaluare cu fie de lucru