Sunteți pe pagina 1din 33

ACADEMIA DE STUDII ECONOMICE

CONTABILITATE SI INFORMATICA DE GESTIUNE


Diagnosticul rentabilitatii
intreprinderii
Coordonator stiintific:
Conf. Univ. Dr. Serban Elena Claudia
Autor:
Comarniceanu Ana-Maria
Grupa 671 Seria F
An III

Cuprins:
1. Cuvant introductiv..........................................................................3
2. Analiza structurii contului de profit si pierdere..........................4
3. Analiza structurii veniturilor........................................................6
4. Analiza rezultatului........................................................................7
5. Calculul si analiza soldurilor intermediare de gestiune.............9
6. Analiza rezultatului brut din exploatare....................................11
7. Analiza marjei brute....................................................................14
8. Analiza rezultatului aferent cifrei de afaceri.............................16
9. Analiza rezultatului exploatarii..................................................19
10. Analiza rezultatului exercitiului..................................................21
11. Analiza ratelor de rentabilitate...................................................23
11.1. Rata rentabilitatii veniturilor.............................................23
11.2. Rata rentabilitatii resurselor consumate...........................24
11.3. Rata rentabilitatii comerciale.............................................26
11.4. Rata rentabilitatii economice..............................................27
11.5. Rata rentabilitatii financiare..............................................30
12. Analiza pragului de rentabilitate.................................................32
2
1. Cuvant introductiv
In urma analizei efectuate la SC Mihtud SRL in perioada 2003-2004 pe baza
informatiilor preponderent extrase din contul de profit si pierdere, dar si a documentarii la
sediile intreprinderii cu sprijinul echipei din partea acestei societati: Tudora Mihaela, Popescu
Marian, Antonescu Lavinia specialistii firmei noastre coordonati de Serban Claudia aduc la
cunostiinta celor care au contractat raportul urmatoarele:
societatea analizata inregistreaza profit in ambele exercitii financiare si
mentionam chiar cresterea acestuia in anul 2004 cu aproximativ 190 procente.
investigarile efectuate indica totusi existenta unor vulnerabilitati cum ar fi:
a) o politica ineficienta de personal;
b) o plitica ineficienta de investitii;
c) o modificare a structurii productiei in sensul cresterii ponderii produselor pentru
care rezultatul la un leu venituri din exploatare monetare este mai mic decat media pe
intreprindere.
avand in vedere aceste constatari recomandam managementului in exercitiu
urmatoarele masuri:
a)intocmirea unor fiselor de post cat mai detaliate
-controlul salariatului, a felului in care acesta isi indeplineste sarcinile
-aplanarea conflictelor intre personal si patronat
-utilizarea eficienta a timpului de munca
b)-stabilirea periodica a gradului de uzura al utilajelor
-efectuarea unor studii in urma carora sa se decida necesitatea efectuarii
investitiilor si provenienta surselor de finantare pentru aceasta.
c)-intensificarea efortului promotional in scopul pastrarii pozitiei concurentiale si
chiar ameliorarii ei concomitent cu adoptarea unor politici de aprovizionare,
finantare, investitii care sa contribuie la diminuarea relativa a costului.
ca puncte forte in desfasurarea acestei activitati mentionam urmatoarele:
- o politica adecvata de gestiune a materiilor prime, materialelor
- o pozitie concurentiala buna a firmei si mentinerea unui trend de vanzari
acceptabil
- imbunatatirea structurii veniturilor in sensul cresterii ponderii veniturilor din
exploatare, ceea ce permite indeplinirea obiectivului de continuitate.
Avand in vedere ca intreprinderea nu prezinta vulnerabilitati la capitolele importante
consideram ca pot fi implementate masuri de redresare cu rezultat rapid estimat de echipa
noastra intr-o perioada de aproximativ 3 luni.
3
2. Analiza contului de profit si pierdere
Indicatori
Valoare
Indice 2003 2004
1.Venituri din exploatare 3.319.395 4.501.331 1,36
2.Chelt. din expl.,din care:
2.1.Chelt. cu materiale
2.2.Chelt. cu munca vie
2.3.Chelt. cu amoriz., proviz.
2.4.Alte chelt. de exploat.

2.852.767
2.522.640
290.769
35.242
4.086
3.691.867
3.160.592
428.515
101.344
3.436
1,29
1,25
1,47
2,87
0,84
3.Venituri financiare 2.447 1.785 0,73
4.Chelt. financiare, din care:
4.1.Chelt. cu dobanzile
4.2.Alte chelt. financiare

5.Venituri exceptionale
6.Chelt. exceptionale
7.Venituri totale 3.321.842 4.503.118 1,35
8.Chelt. totale 2.852.767 3.691.867 1,29
4
1,36
1,29
1,25
1,47
2,87
0,84
0,73
1,35
1,29
0
0,5
1
1,5
2
2,5
3
Ive Ice Icm Icpers Icam,pr Iace Ivf Ivt Ict
a. I
CT = 1,29 <
I
VT = 1,35

Per ansamblul activitatii putem vorbi de eficienta economica, fiecare leu cheltuit de
intreprindere atragand un castig financiar relativ.
b. I
CE
= 1,29 < I
VE
= 1,36
Si la nivelul activitatii de exploatare se constata eficienta economica.
b.1. I
cm
=1,25 < I
VE
=1,36
Se observa eficienta politicilor de aprovizionare, respectiv alocarea in consum a materiilor
prime, materialelor.
b.2. I
cpers = 1,47 >
I
VE
= 1,36
La nivelul activitatii cu personalul se constata dezechilibru financiar; in aceasta firma
munca nu este remunerata in conformitate cu productivitatea muncii. Asadar avem de-a face
cu o politica de personal ineficienta ale carei vulnerabilitati se pot identifica studiind
urmatoarele aspecte:
se analizeaza structura personalului pe categorii de calificare si se compara aceasta cu
structura cu organigrama intreprinderii;
se identifica daca exista fise de post si in cazul in care acestea exista se identifica
gradul lor de detaliere;
se analizeaza modalitatile de control a indeplinirii de catre salariat a sarcinilor inscrise
in fisa de post;
se analizeza gradul de conflictualitate intre personal si patronat si se stabileste gradul
de organizare al fortei de munca;
se analizeaza balanta timpului de munca pe salariat in scopul identificarii cauzelor
pentru care timpul nu a fost utilizat;
se studiaza contractul colectiv de munca, in special clauzele referitoare la remunerare
pentru identificarea procedurii de determinare a salariului mediu in general.
5
b.3. I
cam,pr
= 2,87 > I
VE
= 1,36
Putem vorbi de o politica de investitii care atrage pierderi financiare in viata firmei.
Elementele de investigare sunt:
structura activelor imobilizate, respectiv a imobilizarilor corporale;
gradul de uzura al utilajelor;
necesitatea efectuarii investitiei;
sursa financiara pentru efectuarea investitiei.
b.4. I
ACE
= 0,84 < I
VE
= 1,36
Se observa echilibru financiar.
3. Analiza structurii veniturilor
Indicatori
Valoarea absoluta Valoarea relativa
%
2003 2004 2003 2004
1.Venituri totale
1.1.Venituri exploatare
1.1.1. CA
1.2.Venituri financiare
1.3.Venituri extraordinare
3.321.842
3.319.395
2.799.007
2.447

4.503.106
4.501.331
4.679.506
1.785

100
99,93
84,32
0.07

100
99,96
103,96
0,04


0
20
40
60
80
100
2003 2004
Venituri
extraordinare
Venituri
financiare
Venituri
exploatare
Urmarind structura veniturilor constatam ca acestea sunt aproape in totalitate
reprezentate de veniturile din exploatare (veniturile obtinute din activitatea de baza), ceea ce
inseamna ca in exercitiul financiar viitor se vor obtine cel putin aceleasi venituri.
6
Veniturile din exploatare nu sunt numai preponderente, ci si intr-o usoara crestere ceea
ce arata preocuparea managementului pentru dezvoltarea activitatii de baza a agentului
economic. De asemenea se observa ca desi in anul precedent cifra de afaceri reprezenta putin
peste optzeci de procente din totalul veniturilor din exploatare in anul curent aceasta are o
valoare mai mare decat veniturile din exploatare. Acest lucru se poate explica prin faptul ca in
anul curent soldul debitor al productiei stocate este mai mare decat soldul creditor.
Totusi aceasta crestere semnificativa a ponderii cifrei de afaceri in totalul veniturilor
din exploatare ar putea insemna ca firma este mult mai dinamica, mai competitiva, cu o
imagine mult mai buna pe piata.
4. Analiza rezultatului
Indicatori
Valoarea absoluta Valoarea relativa
%
2003 2004 2003 2004
1.Rez. brut al exerc
1.1.Rez. din exploatare
1.1.1. Rez. aferent CA
1.2.Rez. financiar
1.3.Rez. extraordinar
469.074
466.627
393.474
2.447

811.249
809.464
841.505
1.785

100
99,48
84,32
0.52

100
99,78
103,96
0,22

R
CA
= CA CH
CA
N-1: CHCA = (CA / VE)*CE = (2.799.007 / 3.319.395)*2.852.767 = 2.405.533
R
CA
= 2.799.007 2.405.533 = 393.474
N : CH
CA
= (4.679.506 / 4.501.331)*3.691.867 = 3.838.001
R
CA
= 4.679.506 3.838.001 = 841.505
7
0
20
40
60
80
100
2003 2004
Rezultatul exploatarii
Rezultatul financiar
Rezultatul extrordinar
Din structura rezultatului observam ca cea mai mare parte a rezultatului brut al
exercitiului este realizata pe seama exploatarii. Situatia este favorabila firmei, ea reflectand
continuitate si siguranta.
Cu privire la ponderea rezultatului aferent cifrei de afaceri in rezultatul din exploatare si
cresterea acesteia de la un exercitiu financiar la altul putem mentiona faptul ca pozitia
agentului economic pe piata este din ce in ce mai buna; aceasta permitandu-i sa valorifice
produsele la preturi care sa-i permita un profit substantial. Aceasta mentiune este intarita si de
faptul ca rezultatul aferent cifrei de afaceri are aceeasi pondere cu cea a cifrei de afaceri.
8
5. Calculul si analiza soldurilor intermediare de gestiune
Venituri Cheltuieli Sold intermediar de gest.
Indice
(%)
Denumire Sum(1) Denumire Sum(2) Denumire Sum(3=1-2)
2003 2004 2003 2004 2003 2003
Vnz de mrfuri
13.392 15.446
Cost cump. mf.
16.271 10.563
Marja
comerciala 2.879 4.883
Prod vnduta
Prod. stocata(C)
Prod. imobilizata
2.785.615
719.328

4.664.060
1.498.640

Prod.stocat(D)
199.073 1.679.238
Productia
exercitiului 3.305.870 4.483.462 135,62
Marja comerciala
Prod exercitiului
2.879
3.305.870
4.883
4.483.464
Consumuri teri
2.506.368 3.148.009
Valoarea
adugat 796.623 1.340.338 168,25
Valoarea adugat
Subv exploatare
796.623

1.340.338

Impozite, taxe,
vrsm asimilate
Chelt de personal
2.275
290.799
3.011
428.515
Rezultatul brut
al exploatarii 503.549 908.812 180,48
Rez brut expl
Ven. proviz. expl.
Alte ven. expl.
503.549

133
908.812

2.423
Am i proviz.
Alte chelt. expl.
35.242
1.811
101.344
425
Rezultatul
exploatarii 466.629 809.464 173,47
Rez exploatarii
Ven financiar
466.629
2.447
809.464
1.785
Chelt financiare
Rezultat
curent 469.076 81.249 172,95
Venit extraordinar

Chelt. extraordinare

Rezultat
extraordinar
Rez curent
Rez. extraord
469.076

811.249

Impozit
42.024 696 Rezultatul net
al exercitiului 424.052 810.553 191,14
9
135,88
168,25
180,48
173,47 172,95 172,95 172,95
191,14
0
50
100
150
200
250
I(mc+qex)
Iva
Irbe
Ire
Irc
Irextr
Irbexerc
Irne
I
(MC+Qex) = 135,88
<

I
VA = 168,25

La aceasta intreprindere scade ponderea consumurilor de la terti in totalul marjei
comerciale si a productiei exercitiului. Cu alte cuvinte politicile de aprovizionare si alocare in
consum a materialelor se desfasoara in conditii de eficienta economica.
I
VA = 168,25
<

I
RBE = 180,48
In structura valorii adaugate scade ponderea cheltuielilor de personal si a impozitelor,
taxelor si varsamintelor asimilate. Cu alte cuvinte, putem spune ca avem de-a face cu eficienta
economica privind politica de personal si modul de exploatare a obiectelor ce constituie
materi impozabila ( terenuri, cladiri, mijloace de transport ).


I
RBE = 180,48
>

I
RE = 173,47
In structura rezultatului brut al exploatarii creste ponderea amortizarii si
provizioanelor. Cu alte cuvinte, agentul economic are o politica de investitii care conduce la
dezechilibru financiar. Pentru remedierea acestei situatii ar trebui luate decizii fundamentate
pe informatiile obtinute din investigatiile detaliate la corelatia de echilibru pe baza contului b3
I
RE = 173,47
>

I
RC = 172,95
In structura rezultatului exploatarii scade ponderea veniturilor financiare. Cu alte
cuvinte, agentul economic duce o politica financiara care contribuie la pierderi relative.
Aspectele care trebuiesc investigate in profunzime in scopul stabilirii vulnerabilitatilor
impotriva carora trebuiesc luate decizii sunt detaliate pe baza contului c.


I
RC = 172,95
=

I
RExtr = 172,95
10
Aceasta egalitate semnifica faptul ca la agentul economic nu au fost inregistrate
cheltuieli generate de evenimente extraordinare. Prin urmare, afacerea nu prezinta riscuri
naturale.

I
RBExerc = 172,95
<

I
RNExerc = 191,14

La acest agent economic scade ponderea impozitelor calculate conform legii in
vigoare in totalul rezultatului brut al exercitiului. Aceasta semnifica scaderea fie a masei
impozabile, fie a cotei de impozitare aplicate.
In conditiile in care scade masa impozabila putem vorbi de deficiente de organizare
interna care au determinat scaderea sumei absolute a profitului.
Daca este vorba de scaderea cotei de impozitare putem discuta despre un mediu
concurential permisiv pentru potentialii investitori sau incurajatori din punct de vedere al
fiscalitatii. Daca aceasta cota este diminuata de legiuitor este momentul pentru agentul
economic sa efectueze investitii intrucat din masa impozabila ramane o parte mai importanta
la dispozitia societatii.
6. Analiza rezultatului brut din exploatare

RBE = Mb = Vmon. Ch.mon.
Mb = qp - qc = qp * mb
q
(qp)
11
p
Mb
g
mb p
c
Nr.
crt.
Indicatori Simbol Valoare
2003 2004
1. Venituri din exploatare
monetare
Vmon 3.518.335 6.178.146
2. Cheltuieli din exploatare
monetare
Ch.mon. 743.006 2.390.272
3. Volumul efectiv al veniturilor de
exploatare monetare exprimate
in preturi medii ale perioadei
precedente
q1p0
5.521.131
4. Volumul efectiv al veniturilor de
exploatare monetare exprimate
in costuri ale perioadei
precedente
q1c0
2.149.525
5. Marja bruta
Mb
2.775.329 3.787.874
6. Marja bruta la 1 leu venituri de
exploatare monetare
mb
0,79 0,61
Vmon2003 = 2.799.007 + 719.328 + 0 + 0 = 3.518.335
Vmon2004 = 4.679.506 + 1.498.640 + 0 + 0 = 6.178.146
Ch.mon.2003 = 199.073 + 22.259 + 151.491 + 16.271 + 60.839 + 290.799 + 2.274 =
= 743.006
Ch.mon.2004 = 1.679.238 + 14.845 + 197.253 + 10.563 + 56.847 + 42.515 + 3.001 =
= 2.390.272


I
p
= q1p1 / q1p0 q1p0 = 6.178.146 / 1,119 = 5.521.131

Ic = q1c1 / q1c0 q1c0 = 2.390.272 / 1.112 = 2.149.525
mb2003 = 2.775.329 / 3.518.335 = 0,79
12
mb2004 = 3.787.874 / 6.178.146 = 0,61
0 1
Mb Mb Mb
= 3.787.874 2.775.329 = 1.012.545
1. 0 0
0
1
1
* ) ( mb p q p q p q


= 2.101.250,69
1.1. 0 0
0
0
1
* ) ( mb p q p q q


= 1.582.208,84
1.2 0 0
1
1
1
* ) ( mb p q p q p


= 519.041,85
2. ( )
0 1 1 1
* mb mb p q pr

= 1.112.066,28
2.1.
1
1
]
1

,
_0
0 1
0 1
1 1
1 * mb
p q
c q
p q g
= 1.112.066,28
2.2.
1
1
]
1

,
_

,
_

0 1
0 1
1 1
0 1
1 1
1 1 *
p q
c q
p q
c q
p q p
= 247.125,84
2.3.
1
1
]
1

,
_

1 1
0 1
1 1 1
1 *
p q
c q
pr p q c
= 247.125,84
743.006
2.775.329
2.390.272
3.878.874
0
1.000.000
2.000.000
3.000.000
4.000.000
5.000.000
6.000.000
7.000.000
Vmon2003 Vmon2004
Mb
Chmon
In urma acestei analize factoriale am constatat cresterea cash-flow-ului din exploatare cu
1.012.545 u.m. pe parcursul anului financiar 2004. La aceasta evolutie au contribuit in sensuri
si cu intensitati diferite cei doi factori de influenta primara.
Volumul veniturilor monetare are o contributie favorabila economic de 2.101.250,69
u.m. atat pe seama volumului fizic al productiei, cat si pe seama pretului.
13
Pe parcursul exercitiului financiar agentul economic produce o cantitate mai mare de
produse dat fiind faptul ca are o pozitie consolidata pe piata. Contributia pretului este
favorabila economic si in aceasta situatie consideram ca este fundamentata pe cresterea de
calitate a produselor intrucat desi preturile cunosc o tendinta de crestere, volumul fizic al
vanzarilor este si el ascendent. Prin urmare, nu poate fi vorba in evolutia preturilor de
specularea unor factori conjuncturali cum sunt inflatia sau raportul cerere-oferta intrucat piata
ar fi sanctionat intreprinderea prin achizitia unei cantitati mai mici de produse. Luand in
considerare aspectele prezentate anterior putem spune despre agentul comercial ca in
exercitiul financiar urmator se poate baza pe un venit monetar cel putin egal cu cel din
exercitiul financiar analizat.
Contributia marjei brute unitare la modificarea cash-flow-ului total este una nefavorabila
economic si este generata de modificarea structurii productiei in sensul cresterii ponderii
produselor pentru care rezultatul la 1 leu venituri din exploatare monetare este mai mic decat
media pe intreprindere.
Prin urmare, putem spune ca managementul constatand puterea de cumparare pe piata
indreapta deciziile spre mentinerea pozitiei concurentiale, respectiv diminueaza marja pe
produs si pretul in scopul mentinerii sau chiar a cresterii volumului fizic al vanzarilor.
7. Analiza marjei brute


q
g
Mb = qp - qc c
p

Nr.
crt.
Indicatori Simbol Valoare
2003 2004
1. Venituri din exploatare
monetare
Vmon 3.518.335 6.178.146
14
2. Cheltuieli din exploatare
monetare
Ch.mon. 743.006 2.390.272
3. Volumul efectiv al veniturilor de
exploatare monetare exprimate
in preturi medii ale perioadei
precedente
q1p0
5.521.131
4. Volumul efectiv al veniturilor de
exploatare monetare exprimate
in costuri ale perioadei
precedente
q1c0
2.149.525
5. Marja bruta
Mb
2.775.329 3.787.874
0 1
Mb Mb Mb
= = 3.787.874 2.775.329 = 1.012.545
Iq = q1p1 / q1p0 = 5.521.131 / 3.518.335 = 1,57
1. q = Mb0*Iq - Mb0 = 2.775.329*1,57 2.775.329 = 1.581.938
2. g = ( q1p0 q1c0 ) Mb0*Iq = 3.737.537 4.357.267 = 983.730
3. c = (q1c1 q1c0 ) = 242.678
4. p = (q1p1 q1p0 ) = 657.015
0
500.000
1.000.000
1.500.000
2.000.000
2.500.000
3.000.000
3.500.000
4.000.000
Mb2003 Mb2004
Se constata cresterea marjei brute cu 1.012.545 u.m. in perioada analizata, crestere
datorata contributiilor factorilor primari.
Astfel contributia volumului fizic al productiei este eficienta economic, respectiv
determina cresterea marjei brute cu 1.581.938 u.m., ceea ce inseamna ca agentul economic
reuseste sa produca si sa comercializeze o cantitate suplimentara de produse.
15
Structura productiei are o contributie nefavorabila economic, respectiv determina
scaderea marjei brute cu 983.730 u.m., ceea ce inseamna ca in structura productiei creste
ponderea produselor cu o marja bruta unitara mai mica decat media pe intreprindere, evolutie
care ar putea fi dirijata de managementul firmei tinand cont de modificarii cererii pe piata.
Contributia costului unitar este nefavorabila economic, insa tinand cont de faptul ca
agentul economic si-a extins activitatea si pentru aceasta a avut cheltuieli suplimentare
consideram cresterea costurilor si influenta lor asupra evolutiei marjei normale din punct de
vedere economic, cu atat mai mult cu cat intensitatea influentei costurilor este mai mica decat
intensitatea influentei preturilor.
In ceea ce priveste contributia pretului, ea este determinata de cresterea acestora de la un
exercitiu financiar la altul si are o contributie favorabila economic asupra marjei brute.
Aceasta crestere a preturilor se poate datora evolutiei raportului cerere-oferta in sensul
cresterii cererii, evolutiei inflatiei sau modificarii calitatii produselor. Daca pretul a crescut pe
seama cresterii calitatii produselor, atunci afacerea poate fi considerata una sigura, stabilita cu
un management performant care depune efort in sensul consolidarii veniturilor si a pozitiei
firmei in sector.
8. Analiza rezultatului aferent cifrei de afaceri
R
CA
= CA CH
CA
=
qp
-
qc
pr qp
qp
qc
qp qc qp R
CA
* 1 *


1
]
1


q
(qp)
p
RCA
g
pr p
c
Nr.
crt.
Indicatori Simbol Valoare
2003 2004
1. Cifra de afaceri CA 2.799.007 4.679.506
16
2. Cheltuieli totale aferente CA CH
CA
2.405.533 3.838.001
3. Volumul efectiv al produciei vndute
evaluat n preuri medii ale perioadei
precedente
q1p0 4.181.864
4. Volumul efectiv al produciei vndute
evaluat pe baza costurilor perioadei
precedente
q1c0 3.448.339
5. Rezultatul mediu la 1 leu CA pr 0,14 0,18
6. Rezultatul aferent CA RCA 393.474 841.505
0 1
CA CA CA
R R R
= 841.505 393.474 = 448.031
pr0 = 1 q0c0 / q0p0 = 0,14
pr1 = 1 q1c1 / q1p1 = 0,18
q1p0 = q1p1 / Ip = 4.181.864
q1c0 = q1c1 / Ic = 3.448.339
1. 0 0
0
1
1
* ) ( pr p q p q p q


= 1.880.499*0,14 = 263.270
1.1. 0 0
0
0
1
* ) ( pr p q p q q


= 1.382.857*0,14 = 193.600
1.2 0 0
1
1
1
* ) ( pr p q p q p


= 497.642*0,14 = 69.670
2. ( )
0 1 1 1
* pr pr p q pr

= 4.679.506*0,04 = 187.180
2.1.
1
1
]
1

,
_0
0 1
0 1
1 1
1 * pr
p q
c q
p q g
= 4.679.506*0,03 = 140.385
2.2.
1
1
]
1

,
_

,
_

0 1
0 1
1 1
0 1
1 1
1 1 *
p q
c q
p q
c q
p q p
= 4.679.506*0,06 = 327.565
2.3.
1
1
]
1

,
_

1 1
0 1
1 1 1
1 *
p q
c q
pr p q c
= 4.679.506*(0,05) = 280.770
17
0
200.000
400.000
600.000
800.000
1.000.000
Rca2003 Rca2004
La agentul economic rezultatul aferent cifrei de afaceri a crescut cu 448.031 u.m. pe
parcursul exercitiului financiar. La aceasta evolutie au contribuit in sensuri si cu intensitati
diferite factorii de influenta primara.
Volumul veniturilor din vanzari are o contributie favorabila economic de 263.270 u.m.
atat pe seama volumului fizic al vanzarilor,cat si pe seama pretului.
Pe parcursul exercitiului financiar agentul economic vinde o cantitate mai mare de
produse dat fiind faptul ca are o pozitie consolidata pe piata. Contributia pretului este
favorabila economic si in aceasta situatie consideram ca este bazata pe cresterea de calitate a
produselor intrucat desi preturile au o tendinta de crestere, volumul fizic al vanzarilor este si
el ascendent , chiar determina o crestere a rezultatului aferent cifrei de afaceri mai insemnatat
decat cresterea determinata de modificarea volumului fizic al produselor.
Prin urmare, nu poate fi vorba in evolutia preturilor de specularea unor factori
conjuncturali cum sunt inflatia sau raportul cerere-oferta intrucat piata ar fi sanctionat
intreprinderea prin achizitia unei cantitati mai mici de produse.
Luand in considerare aspectele prezentate anterior putem spune despre acest agent
economic ca in exercitiul financiar urmator se poate baza pe un venit din vanzari cel putin
egal cu cel din exercitiul financiar analizat.
Contributia rezultatului la un leu cifra de afaceri la modificarea rezultatului aferent
cifrei de afaceri este tot una favorabila economic si este generata de modificarea structurii
productiei in sensul cresterii ponderii produselor care au un profit mai mare decat media pe
intreprindere.
18
9. Analiza rezultatului exploatarii
Ns
Rexpl. = Ns
l V
xpl
Ns
l V
exp
Re exp

= Ns * Wa * pr Wa g
pr p

c

Nr.
crt.
Indicatori Simbol Relaie de calcul Valori
2003 2004
1. Venituri exploatare Vexpl Vexpl =Ns*Wa 3.319395 4.501.331
2. Rezultat exploatare Rexpl Vexpl - Ch expl 466.627 809.464
3. Rezultat din expl la 1
leu venituri din expl
pr pr = Rexpl./Vexpl. 0,14 0,18
4. Numr mediu de
salariai (pers.)
Ns 10 11
5. Productivitatea anual Wa Wa = Vexpl/Ns 331.939,5 409.211,9
Rexpl. = Rexpl.1 Rexpl.0 = 809.464 466.627 = 342.837
Wa0 = Vexpl0 / Ns0 = 3.319.395 / 10 = 331.939,5
Wa1 = Vexpl1 / Ns1 = 4.501.331 / 11 = 409.211,9
pr0 = Rexpl0 / NS0 = 466.627 / 3.319.395 = 0,14
pr1 = Rexpl1 / NS1 = 809.464 / 4.501.331 = 0,18
q1p0 = q1p1 / Ip = 4.181.864
q1c0 = q1c1 / Ic = 3.448.339
1. Ns = ( Ns1 Ns0 )* Wa0* pr0 = 1*331.939,5*0,14 = 46.472
19
2. Wa = Ns1*( Wa1 Wa0 )* pr0 = 11*77.272,4*0,14 = 118.999
3. pr = Ns1* Wa1*( pr1 pr0 ) = 11*409.211,9*0,04 = 180.053
3.1. g = Ns1* Wa1*( 1 q1c0 / q1p0 pr0 ) = 4.501.330,9*0,03 = 135.040
3.2. p = Ns1* Wa1*[ 1 q1c0 / q1p1 ( 1 q1c0 / q1p0)] =
= 4.501.330,9*0,09 = 405.120
3.3. c = Ns1* Wa1*[ pr1 (1 q1c0 / q1p0 )] = 4.501.330,9*(0,08) = 360.107
0
200.000
400.000
600.000
800.000
1.000.000
Rexpl2003 Rexpl2004

Din analiza rezultatului exploatarii la societatea analizata constatam ca acesta a avut o
evolutie pozitiva crescand cu 342.837 u.m. pe parcursul exercitiului financiar analizat.
Modelul de investigare ales este cel multiplicativ si porneste de la resursa umana ca factor
de influenta principal. In urma aplicarii substitutiei in lant am constatat ca resursa umana are o
contributie favorabila economic la modificarea rezultatului exploatarii, atat din punct de
vedere cantitativ, cat si din punct de vedere calitativ.
In ceea ce priveste echilibrul financiar la nivelul diverselor tipuri de gestiuni care apar in
viata intreprinderii am constatat ca de asemenea nu exista probleme. Atat structura veniturilor,
cat si pretul au influente pozitive din punct de vedere economic, acestea ducand la o crestere
de 135.040, respectiv 405.120 u.m. a rezultatului exploatarii. Acest fapt poate fi datorat
cresterii in calitatii produselor, cresterii ponderii in veniturile din exploatare a veniturilor
obtinute cu un profit unitar mai mare decat media pe intreprindere. Costul are o influenta
nefavorabila economic asupra rezultatului din exploatare, dar cu o pondere mai mica decat
influenta favorabila a pretului.

10. Analiza rezultatului exercitiului
20
1.1.1.Ns
1.1.T
1.1.2.th
1.Vt
Rex = Vt * (Rex/Vt) 1.2.Wh
2.pr
Nr.
crt. Indicatori Simbol Relaie de
calcul
Valori
2003 2004
1. Venituri totale Vt Vt = T*Wh 3.321.842 4.503.116
2. Rezultatul exerciiului (brut) Rexer 469.075 811.249
3. Rezultat brut la 1 leu venituri pr pr =
Rexerc/Vt
0,14 0,18
4. Fond total de timp de munc
(om-ore)
T T = Ns * th 16.750 19250
5. Numr mediu de salariai Ns 10 11
6. Timpul mediu pe un salariat
(ore)
th 1.675 1.750
7. Productivitatea orar Wh Wh =Vt/ T 198,32 233,93
0 1
Re Re Re xerc xerc xerc
= 811.249 469.075 = 342.174
21
T0 = Ns0* th0 = 10*1.675 = 16.750
T1 = Ns1* th1 = 11*1.750 = 19.250
Wh0 = Vt0 / T0 = 3.321.842 / 16.750 = 198,32
Wh1 = Vt1 / T1 = 4.503.116 / 19.250 = 233,93
pr0 = Rexerc0 / Vt0 = 469.075 / 3.321.842 = 0,14
pr1 = Rexerc1 / Vt1 = 811.249 / 4.503.116 = 0,18
1.
0 0 1
* ) ( pr Vt Vt Vt
= 1.181.274*0,14 = 165.378
1.1
( )
0 1
T T T

0 0
* pr Wh
= 2.500*198,32*0,14 = 69.412
1.1.1.
0 0 0 0 1
* * * ) ( pr Wh th Ns Ns Ns
= 1*1.675*0,14 = 46.506
1.1.2.
0 0 0 1 0
* ) ( pr Wh th th Ns th
= 11*75*198,32*0,14 = 22.906
1.2.
0 0 0 1 1
* ) ( pr Wh Wh Wh T Wh
= 19.250*35,61*0,14 = 95.969
2.
) (
0 1 1
pr pr Vt pr
= 19.250*233,93*0,05 = 225.157
0
200.000
400.000
600.000
800.000
1.000.000
Rexerc2003 Rexerc2004
In urma analizei rezultatului exercitiului am constatat cresterea acestuia cu 342.164 u.m.,
crestere generata de influentaper ansamblu a activitatii firmei.
In ceea ce priveste elementele cantitative de influenta constatam contributia favorabila a
acestora ceea ce inseamna ca in intreprindere timpul de munca al salariatilor este bine
exploatat si cu un randament peste media anului anterior. Aceasta situatie este posibila
datorita activitatii de retehnologizare, respectiv modernizare duse de manageri pe parcursul
exercitiului financiar analizat.
Se observa ca structura veniturilor firmei se modifica in sensul cresterii ponderii
veniturilor cu o rentabilitate mai mare decat media pe intreprindere, aceasta putand conduce la
ideea unui management performant care urmareste criteriul de eficienta.
22
11. Analiza ratelor de rentabilitate
11.1.Rata rentabilitii veniturilor (r v )
r v =
100
Re

Vt
zultat
g
100 1 100 r
v

,
_


i i
i i
i i
i i i i
p q
c q
p q
c q p q
p

c
r
v
= r
v
1

- r
v

0

= 18 14,12 = 3,88%

1.
100 1 100 1
0 0
0 0
0 1
0 1

,
_

,
_

i i
i i
i i
i i
p q
c q
p q
c q
g
= 17,57 14,12 = 3,45%
2.
100 1 100 1
0 1
0 1
1 1
0 1

,
_

,
_

i i
i i
i i
i i
p q
c q
p q
c q
p
= 26,34 17,57 = 8,77%
3.
100 1 100 1
1 1
0 1
1 1
1 1

,
_

,
_

i i
i i
i i
i i
p q
c q
p q
c q
c
= 18 26,34 = 8,34%
Nr.
crt.
Indicatori 2003 2004
1. Venitul total 3.321.842 4.503.116
23
2. Cheltuieli totale 2.852.767 3.691.867
3. Venitul total recalculat (q
1
.p
o
) 4.024.232
4. Cheltuieli totale recalculate (q
1
.c
0
) 3.317.041
5. Profitul brut al exerciiului 469.074 811.249
6. Rata rentabilitii veniturilor (%) 14,12 18
14,12
18
0
5
10
15
20
Rv2003 Rv2004
Rata rentabilitatii veniturilor a crescut cu 3,88 procente din care datorita modificarii
structurii veniturilor in sensul cresterii ponderii veniturilor cu o rentabilitate mai mare decat
media pe intreprindere, se inregistreaza o crestere de 3,45 procente. Datorita modificarii
pretului se inregistreaza o crestere de 8,77 procente si datorita modificarii costurilor o scadere
de 8,34 procente. Modificarea preturilor poate avea loc atunci cand se modifica raportul
cerere-oferta pe piata, cand intervin modificari ale inflatiei sau ale calitatii produselor.
Singura modificare considerata de durata si oportuna in viata firmei este cea legata de
calitatea produselor, celelalte situatii fiind considerate conjuncturale. In cazul de fata putem
considera cresterea preturilor ca fiind produsa de cresterea calitatii produselor avand in vedere
si cresterea costului, dar cu o intensitate mai scazuta decat cea a pretului si de asemenea
cresterea in structura veniturilor a acelor venituri cu o rentabilitate mai mare decat media pe
intreprindere.
11.2. Rata rentabilitii resurselor consumate

g
R
rc
= (
c q
p q


-1)*100 c
p

24
R
rc
= R
rc
1

- R
rc
0
= 21,97 14,44 = 5,53%
1.
100 1 100 1
0 0
0 0
0 1
0 1

,
_

,
_

i i
i i
i i
i i
p q
c q
p q
c q
g
= 21,32 16,44 = 4,88%
2.
100 1 100 1
0 1
0 1
0 1
1 1

,
_

,
_

i i
i i
i i
i i
p q
c q
p q
c q
c
= 9 21,32 = 12,32%
3. 100 1 100 1
0 1
1 1
1 1
1 1

,
_

,
_

i i
i i
i i
i i
p q
c q
p q
c q
p = 21,97 9 = 12,97%
Nr.
crt.
Indicatori 2003 2004
1. Venitul total 3.321.842 4.503.116
2. Cheltuieli totale 2.852.767 3.691.867
3. Venitul total recalculat (q
1
.p
o
) 4.024.232
4. Cheltuieli totale recalculate (q
1
.c
0
) 3.317.041
5. Profitul brut al exerciiului 469.074 811.249
6. Rata rentabilitii consumurilor (%) 16,44 21,97
0
5
10
15
20
25
Rcons2003 Rcons2004
Se observa cresterea rentabilitatii consumurilor cu 5,53 procente. La aceasta evolutie au
contribuit in sensuri si cu intensitati diferite factorii de influenta primara. Astfel structura
25
veniturilor a determinat cresterea rentabilitatii consumurilor cu 4,88 procente ceea ce
inseamna ca in structura veniturilor creste ponderea veniturilor cu o rentabilitate mai mare
decat media pe intreprindere. Consideram ca la aceasta intreprindere a crescut calitatea
produselor, asa cum a reiesit si din analiza ratei rentabilitatii veniturilor.
Modificarea costului unitar a avut o influenta nefavorabila economic, aceasta determinand
reducerea rentabilitatii consumurilor cu 12,32 procente. Modificarea pretului a determinat
cresterea rentabilitatii consumurilor cu 12,97 procente. Constatam ca aceste influente sunt
normale din punct de vedere economic, respectiv dinamica costurilor determinata de o
dezvoltare a intreprinderii determina o reducere relativa a rentabilitatii, in timp ce dinamica
preturilor intr-un fel justificata de evolutia economiei in ansamblu determina o crestere
relativa a rentabilitatii.

11.3. Rata rentabilitii comerciale g
100 1 100 R
C

,
_


i i
i i
i i
i i i i
p qv
c qv
p qv
c qv p qv
p
c
R
C
= R
C
1

- R
C

0

=17,98 14,06 = 3,92%
1.
100 1 100 1
0 0
0 0
0 1
0 1

,
_

,
_

i i
i i
i i
i i
p qv
c qv
p qv
c qv
g
= 17,5414,06 = 3,48%
4.
100 1 100 1
0 1
0 1
1 1
0 1

,
_

,
_

i i
i i
i i
i i
p qv
c qv
p qv
c qv
p
= 26,3117,54 = 8,77%
3.
100 1 100 1
1 1
0 1
1 1
1 1

,
_

,
_

i i
i i
i i
i i
p qv
c qv
p qv
c qv
c
= 17,9826,31 = 8,33%
26
Nr.crt. Indicatori 2003 2004
1. Cifra de afaceri 2.799.007 4.679.506
2. Cheltuieli aferente cifrei de afaceri 2.405.533 3.838.001
3. Cifra de afaceri recalculat (qv
1
.p
o
) 4.181.864
4.
Cheltuieli aferente cifrei de afaceri
recalculate (qv
1
.c
0
) 3.448.339
5. Profitul aferent cifrei de afaceri 393.474 841.505
6. Rata rentabilitii comerciale (%) 14,06 17,98

14,06
17,98
0
5
10
15
20
Rc2003 Rc2004
Se observa cresterea rentabilitatii comerciale cu 3,92 procente. La aceasta evolutie au
contribuit in sensuri si cu intensitati diferite factorii de influenta primara.
Astfel structura vanzarilor determina cresterea rentabilitatii economice cu 3,48 procente,
ceea ce inseamna ca structura s-a modificat in sensul cresterii ponderii vanzarii de produse cu
o rentabilitate mai mare decat media pe intreprindere. Influenta pretului asupra rentabilitatii
comerciale este tot favorabila economic determinand cresterea acestuia cu 8,77 procente, pe
cand costul are o influenta nefavorabila, respectiv micsorarea cu 8,33 procente a rentabilitatii
comerciale. Totusi indicele costului per ansamblu este mai mic decat indicele pretului.
Aceste influente indica faptul ca avem de-a face cu echilibru financiar si ele se pot explica
prin cresterea calitatii produselor, o pozitie buna pe piata, dar si o posibila modificare a
raportului cerere-oferta care nu este un efect favorabil de durata.
11.4. Rata rentabilitii economice

Ac
CA
Ai
CA
CA
P
R
e
1 1
100
+


27
Ai
CA
R
e
Ac
CA
g
R
c
p
c
Nr.crt. Indicatori 2003 2004
1. Cifra de afaceri 2.799.007 4.679.506
2. Cheltuieli totale aferente CA 2.405.533 3.838.001
3. Rezultatul aferent CA 393.474 841.505
4. Volumul efectiv al produciei vndute
evaluat n preuri medii ale perioadei
precedente
4.181.864
5. Volumul efectiv al produciei vndute
evaluat pe baza costurilor perioadei
precedente
3.448.339
6. Rata rentabilitatii comerciale % 14,06 17,98
7. Active totale 1.658.026 4.126.269

8.
Rata rentabilitatii economice % 23,73 20,39
9. Active imobilizate 294.176 1.756.448
10 Active circulante 1.363.850 2.369.821
R
e
= 20,39 23,73 = 3,34%
1. Randamentului activelor imobilizate:

0
0
0
1
1
0
1 1
e
c
R
Ac
CA
Ai
CA
R

+
= 16,16 23,73 = 7,57%
2. Rotaiei activelor circulante:
28

0
0
1
1
0
1
1
1
1
0
1 1 1 1
Ac
CA
Ai
CA
R
Ac
CA
Ai
CA
R
c c
+

+
= 15,8 16,16 = 0,36%
3. Ratei rentabilitii comerciale:

1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
0 1 1 1
,
1 1
VR
CA
At
Ac
CA
Ai
CA
unde
Ac
CA
Ai
CA
R R
c c
+
+


= 4,45%
3.1. datorit modificrii structurii vnzrilor:

1
0 '
VR
R R
c c

, unde
100 1 '
0 1
0 1

,
_


p qv
c qv
R
c

= 3,95%
3.2. datorit preurilor de vnzare:

1
' "
VR
R R
c c

, unde
100 1 "
1 1
0 1

,
_


p qv
c qv
R
c

= 9,97%
3.3. datorit costurilor de producie:

1
1 "
VR
R R
c c

=
9,47
29
0
5
10
15
20
25
Rec2003 Rec2004
Observam reducerea rentabilitatii economice cu 3,34 procente. La aceasta evolutie au
contribuit in sensuri si cu intensitati diferite factorii de influenta primari.
Astfel numarul de rotatii al activelor imobilizate a determinat o reducere a rentabilitatii
economice cu 7,57 procente. Contributia nefavorabila a acestui element se datoreaza cresterii
intr-un ritm accelerat a volumului activelor imobilizate comparativ cu volumul cifrei de
afaceri. Efectul nefavorabil al politicii de investitii practicate de intreprindere l-am sesizat cu
prilejul analizei echilibrului financiar pe baza contului de profit si pierdere si cu ocazia
analizei rentabilitatii economice este din nou pus in evidenta.
Numarul de rotatii al activelor circulante are o contributie nefavorabila economic
determinand insa reducerea rentabilitatii economice cu numai 0,36 procente. Si aceasta
contributie poate fi pusa pe baza ritmului de crestere a volumului activelor circulante, ritm
insa mult mai scazut decat in cazul activelor imobilizate.
Influenta rentabilitatii comerciale este favorabila economic, insa mai putin intensa decat
influenta nefavorabila a numarului de rotatii al activului imobilizat ( 4,45 procente ). Asa cum
am precizat in analiza acestui indicator se confirma si cu ocazia analizei rentabilitatii
economice ca evolutia rentabilitatii comerciale se datoreaza modificarii structurii vanzarilor in
sensul cresterii ponderii vanzarilor cu o rentabilitate mai mare decat media pe intreprindere.
11.5. Rata rentabilitii financiare

100 100
Vt
Pn
Kp
At
At
Vt
Kp
Pn
R
f
.
At
Vt

30
Kp
Pn


Kp
At

Vt
Pn

Rf =

0
Rf
1
Rf
= 62,16 85,94 = 23,78%
1. Influena vitezei de rotaie a activelor totale:
100 100
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
1
1

Vt
Pn
Cp
At
At
Vt
Vt
Pn
Cp
At
At
Vt
At
Vt
= 47,6185,94 = 38,33%
2. Influena factorului de multiplicare a capitalului propriu:
100 100
0
0
0
0
1
1
0
0
1
1
1
1

Vt
Pn
Kp
At
At
Vt
Vt
Pn
Kp
At
At
Vt
Kp
At
= 44,7847,61 = 2,83%
3. Influena profitului net la 1 leu venituri totale:
100 100
0
0
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1

Vt
Pn
Kp
At
At
Vt
Vt
Pn
Kp
At
At
Vt
Vt
Pn
= 62,1644,78 = 17,38%
Nr.crt. Indicatori 2003 2004
1. Cifra de afaceri 2.799.007 4.679.506
2. Cheltuieli totale aferente CA 2.405.533 3.838.001
3. Rezultatul aferent CA 393.474 841.505
4. Venituri totale 3.321.842 4.503.116
5. Capitaluri proprii 493.410 1.303.963
6. Activ total 1.658.026 4.126.269
7. Rezultat net al exercitiului 424.052 810.553
8. Rata rentabilitatii comerciale % 14,06 17,98
9. Volumul efectiv al produciei
vndute evaluat n preuri medii
ale perioadei precedente
4.181.864
10. Volumul efectiv al produciei
vndute evaluat pe baza costurilor
perioadei precedente
3.448.339
31
11. Rata rentabilitatii financiare(%) 85,94 62,16
85,94
62,16
0
20
40
60
80
100
Rf2003 Rf2004
Rentabilitatea financiara se reduce cu 23,78 procente. La aceasta evolutie au
contribuit in sensuri si cu intensitati diferite factorii de influenta primari.
Astfel viteza de rotatie a activelor totale a determinat reduderea rentabilitatii financiare cu
38,33 procente. Contributia nefavorabila a acestui element se datoreaza cresterii intr-un ritm
accelerat a volumului activelor totale comparativ cu volumul cifrei de afaceri.
Factorul de multiplicare al capitalului propriu are tot o contributie nefavorabila
determinand reducerea rentabilitatii financiare cu 2,83 procente. Aceasta influenta este
determinata de cresterea ponderii datoriilor in total capital propriu.
Profitul net la 1 leu venituri totale are o influenta favorabila din punct de vedere
economic, acesta determinand majorarea rentabilitatii financiare cu 17,38 procente.
12. Analiza pragului de rentabilitate (break-even)
Nr.crt. Indicatori 2003 2004
1. Cifra de afaceri 2.799.007 4.679.506
2. Cheltuieli totale aferente CA 2.405.533 3.838.001
2.1. Cheltuieli variabile 2.371.149 3.389.834
2.2. Cheltuieli fixe 34.384 448.167
2.3. Suma amortizrii 31.494 101.344
2.4. Cheltuieli cu dobnzi bancare 0 0
5. Rezultatul aferent cifrei de afaceri 393.474 841.505
6. Cifra de afaceri maxim 3.638.705 5.521.817
32
Nr. Crt. Indicatori 2003 2004
1. Prag de rentabilitate 224.937 1.626.150 1.401.213
2. Punct critic 28,93 125,1 96,17
3. Interval de siguran 91,96 65,25 26,71
4. Prag de rentabilitate numeric 18.906 1.258.429 1.239.523
5. Gradul minim de utilizare al
capacitii de producie
6,18 29,54 23,36
6. Gradul efectiv de utilizare al
capacitii de producie
76,92 84,75 7,83
7. Coeficientul de elasticitate 1,09 1,53 0,44
8. Flexibilitatea absolut 2.574.070 3.053.356 479.286
9. Coeficient de volatilitate 1144,35 187,76 956,59
In anul 2003 intrprinderea atinge pragul de rentabilitate in valoare de 224.937 u.m.
chiar spre sfarsitul lunii ianuarie, ceea ce ii permite sa functioneze in siguranta aproape 92%
din durata exercitiului financiar. Pentru a atinge pragul de rentabilitate firma are nevoie sa
exploateze numai 6,18% din dotarea tehnica existenta. Cum insa aceasta dotare este
exploatata in proportie de 76,92%, intreprinderea reuseste sa atraga un rezultat de 393.474
u.m.
In anul 2004 situatia este oarecum mai dificila pentru agentul economic, volumul
pragului de rentabilitate fiind de aproximativ 7 ori mai mare, pentru atingerea lui fiind
necesara exploatarea a 29,45% din dotarea tehnica existenta si parcurgerea a cel putin 4 luni
calendaristice de activitate. Practic intreprinderea functioneaza in siguranta aproximativ 65%
din durata anului, cu 27% mai putin decat in anul 2003. In aceste conditii managementul a
trebuit sa creasca gradul de utilizare al capacitatii de productie la peste 84%. Se pare ca acest
efort a meritat deoarece rezultatul este dublu fata de cel din perioada anterioara.

33