Sunteți pe pagina 1din 3

Generated by Foxit PDF Creator Foxit Software

http://www.foxitsoftware.com For evaluation only.

Tabelul nr.1

Informaia operativ privind executarea


bugetului public naional
n luna ianuarie-iunie 2010

Prevazut
Indicatorii
Pe an
1

I. Venituri, global
Venituri fara granturi si transferuri
Veniturile curente
Veniturile fiscale
Impozitele pe venit
dintre care:
Impozitul pe venitul din activitatea de intreprinzator
Contribuii de asigurri sociale obligatorii de stat
Prime de asigurri obligatorii de asisten medical
Impozitele pe proprietate
Impozite interne pe marfuri si servicii
dintre care:
Taxa pe valoarea adaugata, total
dintre care:
TVA la marfurile produse i la serviciile prestate pe teritoriul Republicii
TVA la marfurile importate
Restituirea TVA
Accizele, total
dintre care:
Incasarea accizelor
Restituirea accizelor
Impozitele asupra comertului international i operaiunile externe

Incasari nefiscale
Alte venituri din activitatea de antreprenoriat si din proprietate
Taxele si platile administrative
Amenzile si sanctiunile administrative
Alte incasari
Veniturile din mijloacele speciale ale instituiilor publice
Veniturile fondurilor speciale

Granturi externe
Granturi interne

II. Cheltuieli, global


Serviciile de stat cu destinatie generala
Activitatea externa
Apararea Nationala
Justitie
Jurisdictia constitutionala
Mentinerea ordinii publice si securitatea nationala
Invatamintul
23.07.2010
tiina si inovare

Pe perioada de
gestiune
3

Executat in
perioada de
gestiune
3

Executat fata de prevazut pe an

Executat fata de prevazut pe


perioada de gestiune

Devieri (+,-)

%%

Devieri (+,-)

%%

Executat in
perioada
respectiva a
anului 2009
6

Executat n perioada de
gestiune 2010 fa de perioada
de gestiune 2009
Devieri (+,-)

%%

25213,0

11760,8

12399,8

-12813,2

49,2

639,0

105,4

10833,0

1566,8

114,5

23071,7
23071,7
20755,1

11186,5
11186,5
9881,3

11890,7
11890,7
10232,2

-11181,0
-11181,0
-10522,9

51,5
51,5
49,3

704,2
704,2
350,9

106,3
106,3
103,6

10273,1
10273,1
9071,9

1617,6
1617,6
1160,3

115,7
115,7
112,8

1702,5

813,8

968,2

-734,3

56,9

154,4

119,0

919,3

48,9

105,3

214,5
5731,7
1449,1
264,2
10643,6

101,6
2705,9
718,9
84,2
5105,5

234,0
2792,8
711,0
140,0
5123,1

19,5
-2938,9
-738,1
-124,2
-5520,5

109,1
48,7
49,1
53,0
48,1

132,4
86,9
-7,9
55,8
17,6

>200
103,2
98,9
166,3
100,3

195,6
2702,8
674,6
109,5
4267,8

38,4
90,0
36,4
30,5
855,3

119,6
103,3
105,4
127,9
120,0

8185,7

3897,7

4032,4

-4153,3

49,3

134,7

103,5

3419,3

613,1

117,9

3615,2
5986,7
-1416,2
1991,1

1713,0
2759,7
-575,0
970,6

1487,3
3058,5
-513,4
867,2

-2127,9
-2928,2
902,8
-1123,9

41,1
51,1
36,3
43,6

-225,7
298,8
61,6
-103,4

86,8
110,8
89,3
89,3

1546,2
2440,5
-567,4
674,7

-58,9
618,0
54,0
192,5

96,2
125,3
90,5
128,5

2055,4
-64,3
203,9
964,0

993,5
-22,9
112,7
453,0

893,3
-26,1
116,1
497,1

-1162,1
38,2
-87,8
-466,9

43,5
40,6
56,9
51,6

-100,2
-3,2
3,4
44,1

89,9
114,0
103,0
109,7

690,9
-16,2
83,8
397,9

202,4
-9,9
32,3
99,2

129,3
161,1
138,5
124,9

809,3

479,4

959,7

150,4

118,6

480,3

>200

464,5

495,2

>200

281,9
413,2
114,2

206,2
210,9
62,3

45,0
52,5

425,9
55,2
-1,3
0,5
-154,6
27,6

>200
126,2
97,9

708,0
117,8

350,2
-147,1
-53,2
0,5
-677,2
-131,3

>200
64,4
53,4

1230,6
276,7

632,1
266,1
61,0
0,5
553,4
145,4

78,2
123,4

190,9
191,3
81,9
0,4
600,2
136,5

441,2
74,8
-20,9
0,1
-46,8
8,9

>200
139,1
74,5
125,0
92,2
106,5

2101,6
39,7

567,9
6,4

496,0
13,1

-1605,6
-26,6

23,6
33,0

-71,9
6,7

87,3
>200

477,6
82,3

18,4
-69,2

103,9
15,9

30103,7

15886,7

13705,1

-16398,6

45,5

-2181,6

86,3

12910,8

794,3

106,2

1485,8
216,9
234,2
315,9
6,1
1288,2
6590,4
344,5

758,5
135,6
130,1
178,2
3,4
699,8
3982,3
192,3

598,0
109,1
112,9
142,7
3,0
643,7
3393,4
152,9

-887,8
-107,8
-121,3
-173,2
-3,1
-644,5
-3197,0
-191,6

40,2
50,3
48,2
45,2
49,2
50,0
51,5
44,4

-160,5
-26,5
-17,2
-35,5
-0,4
-56,1
-588,9
-39,4

78,8
80,5
86,8
80,1
88,2
92,0
85,2
79,5

668,6
99,9
117,7
116,3
2,1
688,3
2819,9
132,3

-70,6
9,2
-4,8
26,4
0,9
-44,6
573,5
20,6

89,4
109,2
95,9
122,7
142,9
93,5
120,3
115,6

Generated by Foxit PDF Creator Foxit Software


http://www.foxitsoftware.com For evaluation only.
Prevazut
Indicatorii

597,7
4048,3
9978,9
792,7
193,8
33,5
1423,7
925,2
174,6
791,3

Pe perioada de
gestiune
3
350,6
2009,3
5032,4
568,1
90,1
16,7
576,9
388,9
129,8
315,0

460,5
330,8

Pe an
1
Cultura, arta, sportul si actiunile pentru tineret
Ocrotirea sanatatii
Asigurarea si asistenta sociala
Agricultura, gospodaria silvica, gospodaria piscicola si gospodaria apelor
Protectia mediului inconjurator si hidrometeorologia
Industria si constructiile
Transporturile, gospodaria drumurilor, comunicatiile si informatica
Gospodaria comunala si gospodaria de exploatare a fondului de locuinte
Complexul pentru combustibil si energie
Serviciu datoriei de stat
-interna
-externa

Completarea rezervelor de stat


Alte servicii legate de activitatea economica
Cheltuielile neatribuite la alte grupuri principale
Creditarea neta

III. Deficit (-) Excedent (+)


Sursele de finantare
Sursele interne
Imprumuturile Bancii Nationale a Moldovei
inclusiv:
-Imprumuturile acordate de Banca Nationala a Moldovei
- Rambursarea imprumuturilor acordate de Banca Nationala a
Imprumuturile acordate de alte institutii financiare
inclusiv:
-Imprumuturile acordate de alte institutii financiare
-Rambursarea imprumuturilor acordate de alte institutii financiare
Alte imprumuturi
inclusiv:
-Acordarea altor imprumuturi
-Rambursarea altor imprumuturi
Valorile mobiliare de stat
inclusiv:
-Veniturile de la vinzarea valorilor mobiliare de stat
-Cheltuielile pentru rascumpararea valorilor mobiliare de stat
Alte surse interne
inclusiv:
-Alte surse interne
-Rambursarea altor surse interne
Diferenta dintre cursul de schimb a surselor valutare
Venituri de la vinzarea valorilor mobiliare de stat convertite
inclusiv:
-Mijloace de la vinzarea valorilor mobiliare de stat convertite
-Cheltuielile pentru rascumpararea valorilor mobiliare de stat
convertite

Sursele externe
Imprumuturile altor state
23.07.2010
inclusiv:

Executat in
perioada de
gestiune
3

Executat fata de prevazut pe an

Devieri (+,-)

%%

Executat fata de prevazut pe


perioada de gestiune
Devieri (+,-)

%%

Executat in
perioada
respectiva a
anului 2009
6

Executat n perioada de
gestiune 2010 fa de perioada
de gestiune 2009
Devieri (+,-)

%%

264,0
1798,2
4909,6
420,4
36,5
12,4
395,9
204,8
114,3
256,6

-333,7
-2250,1
-5069,3
-372,3
-157,3
-21,1
-1027,8
-720,4
-60,3
-534,7

44,2
44,4
49,2
53,0
18,8
37,0
27,8
22,1
65,5
32,4

-86,6
-211,1
-122,8
-147,7
-53,6
-4,3
-181,0
-184,1
-15,5
-58,4

75,3
89,5
97,6
74,0
40,5
74,3
68,6
52,7
88,1
81,5

268,3
1719,1
4312,6
441,2
55,7
14,2
248,7
202,9
79,4
443,6

-4,3
79,1
597,0
-20,8
-19,2
-1,8
147,2
1,9
34,9
-187,0

98,4
104,6
113,8
95,3
65,5
87,3
159,2
100,9
144,0
57,8

196,5
118,5

169,0
87,6

-291,5
-243,2

36,7
26,5

-27,5
-30,9

86,0
73,9

340,2
103,4

-171,2
-15,8

49,7
84,7

53,6
340,6
349,7
-81,9

26,4
113,9
218,2
-29,8

11,7
51,6
117,6
-44,2

-41,9
-289,0
-232,1
37,7

21,8
15,1
33,6
54,0

-14,7
-62,3
-100,6
-14,4

44,3
45,3
53,9
148,3

164,7
61,4
272,5
-18,6

-153,0
-9,8
-154,9
-25,6

7,1
84,0
43,2
>200

-4890,7

-4125,9

-1305,3

3585,4

26,7

2820,6

31,6

-2077,8

772,5

62,8

4890,7

4125,9

1305,3

-3585,4

26,7

-2820,6

31,6

2077,8

-772,5

62,8

187,8

1922,9

125,8

-62,0

67,0

-1797,1

6,5

697,7

-571,9

18,0

-15,2

2,8

-10,5

4,7

69,1

-13,3

<0

-20,0

9,5

52,5

20,8
-36,0
0,4

20,4
-17,6
0,4

9,1
-19,6
0,2

-11,7
16,4
-0,2

43,8
54,4
50,0

-11,3
-2,0
-0,2

44,6
111,4
50,0

10,3
-30,3
299,9

-1,2
10,7
-299,7

88,3
64,7
0,1

0,4

0,4

0,2

-0,2

50,0

-0,2

50,0

169,0

182,4

-17,6

91,2

13,4

107,9

-299,8
0,1
-229,3

0,1

200,0

300,0
-0,1
411,7

44,3

7321,0
-7121,0
2,6

3627,0
-3458,0
1750,7

3402,6
-3220,2

-3918,4
3900,8
-2,6

46,5
45,2

-224,4
237,8
-1750,7

93,8
93,1

1661,6
-1249,9

1741,0
-1970,3

>200
>200

1666,5
-1663,9

2286,5
-535,8

626,0
-626,0
-46,3

-1040,5
1037,9
-46,3

37,6
37,6

-1660,5
-90,2
-46,3

27,4
116,8

488,0
-488,0
6,1

138,0
-138,0
-52,4

128,3
128,3
<0

8853,6

4249,8

4249,8

-4603,8

48,0

100,0

4249,8

-8853,6

-4249,8

-4249,8

4603,8

48,0

100,0

-4249,8

3079,5

1814,0

994,1

-2085,4

32,3

-819,9

54,8

-26,2

1020,3

<0

-68,4

76,0

82,5

150,9

<0

6,5

108,6

-119,0

201,5

<0

Generated by Foxit PDF Creator Foxit Software


http://www.foxitsoftware.com For evaluation only.
Prevazut
Indicatorii
Pe perioada de
gestiune
2
3
187,9
187,9
-256,3
-111,9
3188,6
1758,4

Pe an
1
-Imprumuturile acordate de alte state
-Rambursarea imprumuturilor acordate de alte state
Imprumuturile acordate de organizatii financiare internationale
inclusiv:
-Imprumuturi acordate de organizatii financiare internationale
-Rambursarea imprumuturilor acordate de organizatii financiare
Alte imprumuturi
inclusiv:
-Imprumuturi acordate
-Rambursarea altor imprumuturi
Garantiile externe
- Dezafectarea mijloacelor bugetare pentru onorarea garantiilor de stat
pentru imprumuturile externe
- Restabilirea mijloacelor dezafectate mijloacelor bugetare pentru
onorarea garantiilor de stat pentru imprumuturile externe
Alte surse externe de finantare
- Alte surse externe de finantare
- Rambursarea altor surse externe de finantare

Executat in
perioada de
gestiune
3

Executat fata de prevazut pe


perioada de gestiune

Devieri (+,-)

%%

Devieri (+,-)

%%

Executat in
perioada
respectiva a
anului 2009

Executat fata de prevazut pe an

191,6
-109,1
925,8

3,7
147,2
-2262,8

102,0
42,6
29,0

3,7
2,8
-832,6

102,0
97,5
52,7

Executat n perioada de
gestiune 2010 fa de perioada
de gestiune 2009
Devieri (+,-)

%%

-119,0
104,8

191,6
9,9
821,0

91,7
>200

3478,0
-289,4
-30,7

1904,6
-146,2
-15,4

1080,9
-155,1
-14,2

-2397,1
134,3
16,5

31,1
53,6
46,3

-823,7
-8,9
1,2

56,8
106,1
92,2

226,0
-121,2
-12,0

854,9
-33,9
-2,2

>200
128,0
118,3

-30,7
-10,0

-15,4
-5,0

-14,2

16,5
10,0

46,3

1,2
5,0

92,2

-12,0

-2,2

118,3

-10,0

-5,0

Mijloace din vinzarea si privatizarea bunurilor prorietate publica

631,2

166,7

137,4

-493,8

21,8

-29,3

82,4

101,1

36,3

135,9

Mijloace din privatizare confrom programului de privatizare


Mijloace din vinzarea apartamentelor catre cetateni
Mijloace de la vinzarea bunurilor proprietate publica
Mijloace de la vinzarea actiunilor statului
Mijloace de la vinzarea obiectivelor din fondul de imobile cu alta
destinatie decit cea de locuinte
Mijloace banesti de la privatizarea terenurilor proprietate publica a
statului
Mijloace banesti de la vinzarea terenurilor proprietate publica a
unitatilor administrativ-teritoriale
Mijloace din privatizare conform proiectelor individuale
Defalcari in marime de 20% de la mijloacele banesti de la vinzarea
terenurilor proprietate publica pentru realizarea programului de
valorificare a terenurilor noi si de sporire a fertilitatii solului
Mijloace netransferate
Mijloace temporar intrate in posesia institutiilor
Contributii
Plati garantie si plati in avans
Ajutoare umanitare

174,9
4,9
116,5
150,5

8,4
2,5
49,6
35,5

0,2
4,3
39,8
2,7

-174,7
-0,6
-76,7
-147,8

0,1
87,8
34,2
1,8

-8,2
1,8
-9,8
-32,8

2,4
172,0
80,2
7,6

3,2
16,4
2,8

0,2
1,1
23,4
-0,1

134,4
>200
96,4

15,1

0,2

3,4

-11,7

22,5

3,2

>200

7,8

-4,4

43,6

25,0

11,0

1,1

-23,9

4,4

-9,9

10,0

144,3

59,5

85,9

-58,4

59,5

26,4

144,4

Alte incasari ale bugetului de stat


Modificarea soldurilor
Soldul la 01.01.2010

Soldul la sfirsitul perioadei


23.07.2010

992,2
2102,7
1110,5

222,3
2074,1
1851,8

10,0

2,2
-17,1
2,0
13,8
0,1

2,2
-17,1
2,0
13,8
0,1

47,0
3202,6
3155,6

1099,9
2045,1

5,0

2,2
-17,1
2,0
13,8
0,1

152,3
>200

1128,5
1305,0

154,4
170,4

1,1
56,6

29,3

151,8

14,3

-14,3

2,9
-1,6
1,3
-60,9
-3,5

-0,7
-15,5
0,7
74,7
3,6

75,9
>200
153,8
<0
<0

3097,4
1730,4

105,2
1425,2

103,4
182,4