Sunteți pe pagina 1din 42

SUPORT DE CURS

Prezentri AGORA SOFTWARE


TRAINING CENTER
UNIUNEA EUROPEAN pag. 1
PROGRAM FINANTAT DE PHARE
POWERPOINT
SUPORT DE CURS
Prezentri AGORA SOFTWARE
TRAINING CENTER
UNIUNEA EUROPEAN pag. 2
PROGRAM FINANTAT DE PHARE
Cuprins
CAP.1 UTILIZAREA APLICA|IEI MICROSOFT POWERPOINT .............................. 4
Deschiderea aplica(iei PowerPoint....................................................................................................................... 4
Crearea unei noi prezentri yi salvarea acesteia................................................................................................. 4
Deschiderea unei prezentri existente yi salvarea acesteia ................................................................................ 6
Deschiderea mai multor prezentri ..................................................................................................................... 8
Salvarea prezentrilor sub alt nume, n alt loc sau sub alt format ................................................................... 8
Salvarea n format web ......................................................................................................................................... 9
nchiderea prezentrii........................................................................................................................................... 9
Func(ia Help......................................................................................................................................................... 10
nchiderea aplica(iei Powerpoint ....................................................................................................................... 10
Func(ia de modificare a dimensiunii paginii pe ecran...................................................................................... 10
Modificarea barei de instrumente...................................................................................................................... 11
CAP. 2 CREAREA PREZENTRILOR.................................................................... 13
Modul de vizualizare al prezentrilor ............................................................................................................... 13
Diapozitive............................................................................................................................................................ 13
Utilizarea formelor implicite .............................................................................................................................. 15
Master Slide ......................................................................................................................................................... 15
CAP. 3 FORMATARE TEXT I IMAGINI ................................................................. 18
Formatarea yi introducerea textului .................................................................................................................. 18
Imagini.................................................................................................................................................................. 23
Copiere, mutare, ytergere, redimensionare imagini, obiecte ........................................................................... 25
CAP. 4 GRAFICE, DIAGRAME I DESENAREA OBIECTELOR ........................... 26
Utilizarea graficelor yi a diagramelor................................................................................................................ 26
SUPORT DE CURS
Prezentri AGORA SOFTWARE
TRAINING CENTER
UNIUNEA EUROPEAN pag. 3
PROGRAM FINANTAT DE PHARE
Scheme organizatorice (organigrame) ............................................................................................................... 30
Desenarea obiectelor ........................................................................................................................................... 32
CAP. 5 EFECTE APLICATE DIAPOZITIVELOR ..................................................... 37
Anima(ia textului yi a imaginilor unui diapozitiv ............................................................................................. 37
Efecte aplicate diapozitivelor.............................................................................................................................. 38
CAP. 6 PREGTIREA PREZENTRII ..................................................................... 39
Pregtirea diapozitivelor..................................................................................................................................... 39
Imprimarea .......................................................................................................................................................... 41
Prezentarea .......................................................................................................................................................... 42
SUPORT DE CURS
Prezentri AGORA SOFTWARE
TRAINING CENTER
UNIUNEA EUROPEAN pag. 4
PROGRAM FINANTAT DE PHARE
Cap.1 UtiIizarea apIica|iei Microsoft PowerPoint
Deschiderea apIica|iei PowerPoint
Pentru a deschide aplica[ia de prezentri exist mai multe posibilit[i:
Din meniul Start Programs - Microsoft PowerPoint
Dac exist o pictogram pe ecran sub care scrie Microsoft PowerPoint se
poate porni aplica[ia prin dublu clic pe aceast iconi[.
n acest moment, pe ecranul monitorului apare imaginea specific
acestui program, ce con[ine printre altele: o bar de meniu, o bar de
instrumente.
Crearea unei noi prezentri i saIvarea acesteia
O prezentare nou se poate deschide prin op[iunea New din meniul FiIe, sau
pe clic pe simbolul din bara de instrumente .
Se observ c i apsarea tastelor
CtrI+N realizeaz crearea unei prezentri noi.
Pe ecran va aprea o fereastr din care v
pute[i alege tipul de prezentare dorit sau unul
din tipurile predefinite.
SUPORT DE CURS
Prezentri AGORA SOFTWARE
TRAINING CENTER
UNIUNEA EUROPEAN pag. 5
PROGRAM FINANTAT DE PHARE
alt posibilitate de creare a unei prezentri noi, dac ave[i fereastra
ExpIorer deschis, este: clic dreapta n directorul n care dori[i s
salva[i prezentarea i apoi alegerea op[iunii New Microsoft
Presentation.
alt posibilitate de creare a unei prezentri este apelarea func[iei New
Office Document din meniul Start i apoi din fereastra deschis
alegerea op[iunii BIank Presentation.
SUPORT DE CURS
Prezentri AGORA SOFTWARE
TRAINING CENTER
UNIUNEA EUROPEAN pag. 6
PROGRAM FINANTAT DE PHARE
Salvarea prezentrii se face apelnd op[iunea Save din meniul FiIe, avnd
grij s introduce[i calea corect unde dori[i s salva[i fiierul.
Deschiderea unei prezentri existente i saIvarea acesteia
Pentru a deschide o prezentare existent se poate alege una dintre
urmtoarele posibilit[i:
Avnd aplica[ia PowerPoint deschis, se poate alege din meniul FiIe
op[iunea Open sau se poate apsa pe pictograma existent n bara de sub meniul
FiIe .
Se observ c i apsarea tastelor
CtrI+O realizeaz deschiderea unei prezentri
existente.
Apare urmtoarea fereastr de dialog, n
care se specific locul unde este fiierul ce
trebuie deschis. Deschiderea prezentrii se
poate realiza:
- Printr-un dublu clic pe numele prezentrii sau
- Printr-un clic efectuat pe butonul Open, dup ce fiierul dorit a fost selectat.
SUPORT DE CURS
Prezentri AGORA SOFTWARE
TRAINING CENTER
UNIUNEA EUROPEAN pag. 7
PROGRAM FINANTAT DE PHARE
Dac ave[i deschis fereastra ExpIorer, atunci registrul se poate deschide
printr-un dublu clic pe fiierul dorit.
Mai ave[i dou posibilit[i de deschidere a prezentrilor deja create:
Din meniul Start alege[i din lista documentelor recent create.
De obicei n partea de jos a meniului FiIe, exist n ordinea folosirii,
ultimele fiiere accesate (aproximativ 4-5 fiiere). Printr-un clic pe cel
dorit, se efectueaz deschiderea lui.
SUPORT DE CURS
Prezentri AGORA SOFTWARE
TRAINING CENTER
UNIUNEA EUROPEAN pag. 8
PROGRAM FINANTAT DE PHARE
Pentru a salva un fiier PowerPoint, se apeleaz func[ia Save din meniul
FiIe sau se apas pictograma existent n bara de sub meniul FiIe.
Se observ c i apsarea tastelor CtrI+S
realizeaz salvarea unui fiier PowerPoint.
Deschiderea mai muItor prezentri
Exist posibilitatea de a avea mai multe prezentri deschise simultan.
Procedeul de deschidere este acelai ca i cel din sec[iunea anterioar, ele fiind
suprapuse pe ecran (asemntor unor foi suprapuse) i semnalate n bara de jos
(Taskbar) sau n meniul Window.
SaIvarea prezentriIor sub aIt nume, n aIt Ioc sau sub aIt format
Pentru aceasta se apeleaz func[ia Save As din meniul FiIe.
Dup alegerea acestei op[iuni pe ecran apare
caseta de dialog Save As n care se stabilete tipul
documentului i calea unde se dorete a se salva i
eventual noua denumire.
SUPORT DE CURS
Prezentri AGORA SOFTWARE
TRAINING CENTER
UNIUNEA EUROPEAN pag. 9
PROGRAM FINANTAT DE PHARE
SaIvarea n format web
Se poate realiza prin:
Apelarea func[iei Save As i apoi se
alege tipul Web page, cu extensia *.htm
sau *.html.
Op[iunea Save as Web Page din meniul
FiIe.
nchiderea prezentrii
Pentru a nchide un registru, fr a nchide i aplica[ia PowerPoint, pentru
utilizri ulterioare se folosete urmtoarea comand:
FiIe - CIose.
Sau se apas butonul existent n col[ul dreapta sus.
SUPORT DE CURS
Prezentri AGORA SOFTWARE
TRAINING CENTER
UNIUNEA EUROPEAN pag. 10
PROGRAM FINANTAT DE PHARE
Func|ia HeIp
Dac ajutoruI nu apare pe ecran, el se poate activa prin apsarea tastei (din
bara de instrumente)
Pe ecran va aprea un asistent sub forma unei imagini animate. Printr-un clic
al mouse-ului pe aceast imagine, ea devine activ i avem acces la cmpul Type
your question here, n care formulm ntrebarea i apoi apsnd butonul Search,
ncepe cutarea.
Asistentul se mai poate activa i prin apsarea tastei F1.
Pentru a nchide asistentul, se va da clic dreapta pe imagine i se va alege
op[iunea Hide.
nchiderea apIica|iei PowerPoint
Pentru a nchide aplica[ia, se va alege op[iunea Exit din meniul FiIe, sau se va
nchide printr-un clic pe butonul din dreapta sus a ferestrei.
Func|ia de modificare a dimensiunii paginii pe ecran
Modificarea dimensiunii paginii se realizeaz prin comanda View - Zoom. Se
deschide urmtoarea fereastr de dialog:
SUPORT DE CURS
Prezentri AGORA SOFTWARE
TRAINING CENTER
UNIUNEA EUROPEAN pag. 11
PROGRAM FINANTAT DE PHARE
Modificrile asupra dimensiunii de vizualizare nu au nici un fel de efect asupra
mrimii reale a paginii i a caracterelor.
Modificarea barei de instrumente
Microsoft PwerPoint ofer posibilitatea
afirii pe bara de meniu a mai multor
instrumente dect sunt prezentate ini[ial.
Aceste pictograme se pot aduga sau terge
din bara de instrumente dup preferin[ele
fiecrui utilizator. Adugarea sau tergerea
barelor se ob[ine prin deschiderea meniului
View - TooIbars. Doar prin simpla apsare a
mouse-ului se pot activa i alte bare de
instrumente. Toate barele active la un
moment dat sun marcate (cu o bif), iar
pentru a dezactiva una dintre ele este
suficient s apsa[i o singur dat pe numele
acesteia.
Nu se recomand folosirea unui numr
prea mare de bare de instrumente deoarece
micoreaz spa[iul dedicat pentru lucru.
Pute[i s modifica[i anumite op[iuni
predefinite ale aplica[iei PowerPoint, ca de
exemplu: numele utilizatorului, directorul
implicit n care vor fi salvate documentele i
alte op[iuni. Pentru aceasta va trebui s apela[i func[ia Options existent n meniul
TooIs.
SUPORT DE CURS
Prezentri AGORA SOFTWARE
TRAINING CENTER
UNIUNEA EUROPEAN pag. 12
PROGRAM FINANTAT DE PHARE
Apelarea acestei func[ii va deschide o fereastr
de dialog n care pute[i modifica diferite op[iuni func[ie
de dorin[ele dumneavoastr.
Va aprea urmtoarea fereastr de dialog:
Pentru a efectua diferite modificri referitoare la locul unde vor fi salvate
fiierele lucrai cu meniul Save.
SUPORT DE CURS
Prezentri AGORA SOFTWARE
TRAINING CENTER
UNIUNEA EUROPEAN pag. 13
PROGRAM FINANTAT DE PHARE
CAP. 2 Crearea prezentriIor
ModuI de vizuaIizare aI prezentriIor
Ca form de prezentare a materialului ce trebuie
creat, pute[i alege diferite moduri de vizualizare din meniul
View, sau pute[i alege una dintre op[iunile existente n
partea stnga jos a ferestrei
Aceste op[iuni sunt urmtoarele:
NormaI - este tipul de vizualizare cel mai des folosit, ce v permite
vizualizarea diapozitivelor ct i a tuturor datelor cuprinse n acest diapozitiv; este
foarte util pentru crearea unei imagini de ansamblu asupra prezentrii.
OutIine View - prezint textul i comentariile referitoare la un diapozitiv, iar n
partea dreapt jos este prezentat diapozitivul selectat; este foarte bun pentru
editarea textului i a comentariilor.
SIide View este o vizualizare ce prezint un diapozitiv, fiind foarte util
atunci cnd lucrai cu imagini grafice.
SIide Sorter View - prezint fiecare diapozitiv sub forma unei mici imagini
grafice fiind foarte util pentru realizarea opera[iilor de copiere, mutare a unor
diapozitive.
SIide Show - se poate vizualiza ntreaga prezentare creat. Pentru a porni o
prezentare pute[i apsa tasta F5 existent pe tastatur.
Diapozitive
Adugarea unui diapozitiv nou cu format definit
Pentru a aduga un diapozitiv nou unei
prezentri,alege[i din meniul nsert func[ia New SIide, sau
pute[i apsa simultan tastele CtrI+M. Pe ecran va aprea
fereastra New SIide din care v alege[i formatul dorit pentru diapozitiv. Din partea
stng a ferestrei alege[i tipul dorit pentru diapozitiv.
SUPORT DE CURS
Prezentri AGORA SOFTWARE
TRAINING CENTER
UNIUNEA EUROPEAN pag. 14
PROGRAM FINANTAT DE PHARE
n aceast fereastr pute[i alege diferite formate pentru diapozitivele pe care le
introduce[i, ca de exemplu pute[i introduce diapozitive cu format de tip titlu, de tip
grafic i text, de tip tabel i altele.
Alegerea diapozitivului dorit
Atunci cnd dori[i s v pozi[iona[i pe un diapozitiv, n
partea stng a ferestrei selecta[i diapozitivul dorit n modul de
vizualizare NormaI. Pe ecran va aprea n partea dreapt
con[inutul diapozitivului selectat.
Schimbarea fundalului unui diapozitiv sau a tuturor diapozitivelor unei
prezentri
Pentru a schimba fundalul unui diapozitiv sau a
tuturor diapozitivelor existente ntr-o prezentare, apela[i din
meniul Format op[iunea Background. Aceast func[ie va
deschide fereastra Background n care v pute[i alege
culoarea dorit sau v pute[i crea propria dumneavoastr
culoare prin alegerea op[iunii More CoIors. Apoi pentru a
schimba fundalul diapozitivului curent apsa[i butonul AppIy. Pentru a aplica acest
fundal tuturor diapozitivelor din prezentare apsa[i butonul AppIy to AII.
Func[ia Background o pute[i apela i din
meniul aprut dup ce a[i dat clic dreapta pe
diapozitivul cruia dori[i s i modifica[i fundalul.
SUPORT DE CURS
Prezentri AGORA SOFTWARE
TRAINING CENTER
UNIUNEA EUROPEAN pag. 15
PROGRAM FINANTAT DE PHARE
UtiIizarea formeIor impIicite
Alegerea unui format implicit
Microsoft PowerPoint v pune la dispozi[ie diferite
formate implicite pentru prezentri.
Pentru a alege un format predefinit pentru prezentarea
dumneavoastr, apela[i din meniul Format func[ia Apply
Design Template.
Aceast func[ie o pute[i apela i din meniul aprut dup
ce a[i dat clic dreapta pe unul dintre diapozitivele
existente n prezentare.
Pe ecran va aprea fereastra Apply Design Template din care v alege[i
formatul dorit. n parte dreapt a acestei ferestre pute[i vizualiza formatul ales.
Pentru a schimba formatul unei prezentri va trebui s apela[i din nou func[ia
Apply Design Template i apoi s alege[i un nou format din fereastra aprut.
Master SIide
Un diapozitiv special oferit de Microsoft PowerPoint este Master SIide. Cu
ajutorul acestui diapozitiv pute[i controla diferite propriet[i ale prezentrii
dumneavoastr, ca de exemplu caracteristici legate de textul folosit n prezentare
sau de fundalul aplicat diapozitivelor.
Atunci cnd dori[i s efectua[i anumite modificri asupra tuturor diapozitivelor
din prezentare, nu trebuie s realiza[i modificrile asupra fiecrui diapozitiv. Pute[i
realiza modificrile dorite asupra acestui diapozitiv i PowerPoint realizeaz automat
modificrile asupra tuturor diapozitivelor prezentrii ct i asupra noilor diapozitive pe
care le aduga[i.
SUPORT DE CURS
Prezentri AGORA SOFTWARE
TRAINING CENTER
UNIUNEA EUROPEAN pag. 16
PROGRAM FINANTAT DE PHARE
De exemplu dac modifica[i culoarea titlului n Master SIide, PowerPoint va
modifica automat culoarea titlului n toate diapozitivele existente n prezentare.
Pentru a afia acest diapozitiv apela[i din
meniul View func[ia Master - SIide Master.
Pe ecran va aprea un ecran asupra cruia
efectua[i modificrile dorite. Aceste modificri vor
aprea pe fiecare diapozitiv din prezentare i asupra
diapozitivelor noi pe care le ve[i introduce n
prezentare.
ntroducerea, tergerea unei imagini, obiect n Master Slide
Dac ave[i o imagine sau un obiect
care dori[i s apar n fiecare diapozitiv,
pentru a nu introduce manual imaginea n
fiecare diapozitiv, alege[i introducerea
imaginii n Master SIide. Aceast imagine va
aprea pe fiecare diapozitiv n locul n care
a[i introdus-o n Master SIide. Pentru a
introduce o imagine, apela[i din meniul Insert func[ia Picture - From FiIe. Din
fereastra aprut alege[i imaginea pe care dori[i s o insera[i i apoi apsa[i butonul
Insert. maginea va aprea n Master SIide i o pute[i pozi[iona unde dori[i
dumneavoastr.
SUPORT DE CURS
Prezentri AGORA SOFTWARE
TRAINING CENTER
UNIUNEA EUROPEAN pag. 17
PROGRAM FINANTAT DE PHARE
Pentru a terge o imagine din Master SIide, va trebui s selecta[i imaginea
respectiv i apoi s apsa[i una din tastele DeIete sau BackSpace existente pe
tastatur.
Cu ajutorul comenzii Insert pute[i introduce n Master SIide diferite obiecte
ca: WordArt, scheme organizatorice i altele.
Adugarea textului n subsol pentru un diapozitiv sau pentru toate
diapozitivele
Dac dori[i introducerea unui text n subsolul unui diapozitiv sau n cadrul
tuturor diapozitivelor, alege[i din meniul View func[ia Header and Footer. Aceast
func[ie va deschide fereastra Header and Footer n care introduce[i subsolul dorit.
Pentru a introduce un subsol
selecta[i csu[a Footer i apoi n
cmpul de editare introduce[i textul
dorit. Dac nu dori[i ca acest s apar
i pe primul diapozitiv, selecta[i
op[iunea Don`t show on titIe sIide.
Pentru a introduce acest subsol doar n
diapozitivul curent apsa[i butonul
AppIy; pentru a introduce subsolul n
toate diapozitivele prezentrii apsa[i
butonul ApIIy to AII.
Adugarea automat a
numerelor diapozitivelor
Dac dori[i introducerea numerotrii n cadrul unui diapozitiv sau n cadrul
tuturor diapozitivelor, alege[i din meniul View func[ia Header and Footer n care va
trebui s alege[i op[iunea SIide Number.
Dac nu dori[i ca primul
diapozitiv s apar numerotat
selecta[i op[iunea Don`t show on
titIe sIide. Pentru a introduce
numerotarea doar n diapozitivul
curent apsa[i butonul AppIy; pentru
a introduce numerotarea n toate
diapozitivele prezentrii apsa[i
butonul ApIIy to AII.
SUPORT DE CURS
Prezentri AGORA SOFTWARE
TRAINING CENTER
UNIUNEA EUROPEAN pag. 18
PROGRAM FINANTAT DE PHARE
CAP. 3 Formatare text i imagini
Formatarea i introducerea textuIui
Adugarea textului ntr-un diapozitiv
Textul este introdus prin ac[ionarea tastaturii: n momentul n care se ajunge la
captul rndului, cursorul continu pe rndul urmtor. Pentru a introduce un text va
trebui s efectua[i clic n zona n care scrie CIick to add text i apoi pute[i introduce
textul dorit.
Editarea comentariilor unui diapozitiv
Pentru a edita comentariile unui diapozitiv, este recomandat s lucra[i cu
vizualizarea OutIine View. Selecta[i diapozitivul cruia dori[i s i aduga[i un
comentariu i apoi n partea din dreapta a ferestrei da[i un clic n cmpul CIick to
add notes.
n acest cmp pute[i introduce diferite simboluri cu ajutorul comenzii Insert -
SymboI sau pute[i introduce text.
Formatarea textului
Dup introducerea textului pute[i alege op[iunea de formatare a acestuia. Din
meniul Format apela[i op[iunea Font.
Se ajunge la urmtoarea fereastr de dialog:
SUPORT DE CURS
Prezentri AGORA SOFTWARE
TRAINING CENTER
UNIUNEA EUROPEAN pag. 19
PROGRAM FINANTAT DE PHARE
n prima parte se poate modifica tipul de font, stilul i dimensiunea acestuia,
doar printr-un simplu clic pe op[iunea dorit.
Pentru a alege o culoare special va trebui s dai
clic pe meniul derulant CoIor ce deschide o nou fereastr
din care se poate alege o culoare pentru font.
Dac totui nu sunte[i mul[umit de culorile
prezentate li dori[i o nuan[ special efectua[i clic pe
butonul More CoIors.
Se va deschide fereastra CoIors.
Aici v pute[i crea orice culoare dori[i prin
combinarea unor culori.
Culoarea pe care o dori[i se poate ob[ine prin
deplasarea crucii albe n fereastra CoIors spre nuan[a
dorit. ntensitatea culorii se modific prin deplasarea
sge[ii albe din partea dreapt, n sus sau n jos dup
cum dori[i.
SUPORT DE CURS
Prezentri AGORA SOFTWARE
TRAINING CENTER
UNIUNEA EUROPEAN pag. 20
PROGRAM FINANTAT DE PHARE
n fereastra de dialog Font mai apar i alte efecte ce pot fi activate prin
marcarea acestora printr-un simplu clic. Fiecare efect va fi atribuit doar textului
dinainte selectat. Efectele mai importante sunt: UnderIine, care subliniaz textul i
Shadow ce i ofer textului o uoar umbr. Superscript este op[iunea necesar
pentru a scrie textul selectat ca exponent, iar Subscript scrie textul selectat ca
indice.
Pentru a face definitive modificrile va trebui apsat tasta OK. n caz contrar
apsarea tastei CanceI va lsa textul aa cum era.
Pute[i economisi timp fcnd aceste lucruri prin intermediul butoanelor
prezente pe bara de meniuri.
Pentru:
- A scrie mai ngroat va trebui aleas op[iunea BoId prin apsarea butonului
sau prin apsarea simultan a tastelor CtrI+B.
- A scrie nclinat se va alege op[iunea ItaIic prin apsarea sau prin
apsarea simultan a tastelor CtrI+I.
- A sublinia textul ve[i alege op[iunea UnderIine apsnd sau prin
apsarea simultan a tastelor CtrI+U.
- A schimba culoarea fontului alege[i
- A schimba fontul sau dimensiunea acestuia alege[i caracterele dorite din
meniurile derulante existente pe bara de instrumente
- A aduga o umbr textului selectat apsa[i butonul existent n bara de
instrumente a aplica[iei.
Pute[i alinia textul dup cum dori[i. Pentru aceasta apela[i din meiul Format -
AIignment i apoi alege[i op[iunea dorit.
SUPORT DE CURS
Prezentri AGORA SOFTWARE
TRAINING CENTER
UNIUNEA EUROPEAN pag. 21
PROGRAM FINANTAT DE PHARE
Pentru a economisi timp pute[i lucra i cu butoanele din bara de instrumente.
- la stnga sau pute[i apsa combina[ia de taste CtrI+L.
- centrat sau pute[i apsa combina[ia de taste CtrI+E.
- la dreapta sau pute[i apsa combina[ia de taste CtrI+R.
- Justified .
Dac dori[i pute[i transforma toate caracterele unui
text n litere mari. Pentru a realiza acest lucru selecta[i textul
dorit i apoi din meniul Format alege[i op[iunea Change
Case ce va deschide fereastra Change Case din care v
alege[i op[iunea dorit (pentru a transforma n litere mari
alege[i op[iunea Uppercase).
Schimbarea spa[iului ntre paragrafe
Pentru a schimba spa[ierea ntre diferite paragrafe selecta[i paragrafele
asupra crora dori[i s realiza[i modificrile i apoi din meniul Format selecta[i
op[iunea Line Spacing. n fereastra aprut pe ecran selecta[i dimensiunile dorite.
SUPORT DE CURS
Prezentri AGORA SOFTWARE
TRAINING CENTER
UNIUNEA EUROPEAN pag. 22
PROGRAM FINANTAT DE PHARE
Alegerea diferi[ilor marcatori
O modalitate de formatare a paragrafelor existente ntr-un diapozitiv este cea
cu ajutorul marcatorilor din meniul Format - BuIIet and Numbering. Aceast
op[iune deschide o fereastr de dialog din care ne putem alege simboluri diverse
pentru a eviden[ia anumite paragrafe.
Tipurile de marcatori sunt:
BuIIeted - se introduc diferite simboluri pentru a se remarca mai uor anumite
paragrafe.
Numbered ofer posibilitatea de a ordona paragrafele din diapozitiv cu
ajutorul cigrelor arabe sau a literelor.
SUPORT DE CURS
Prezentri AGORA SOFTWARE
TRAINING CENTER
UNIUNEA EUROPEAN pag. 23
PROGRAM FINANTAT DE PHARE
n acelai meniu deschis se mai poate alege din meniul derulant CoIor
culoarea pe care dori[i s o con[in marcatorul respectiv sau pute[i alege i
dimensiunea acestuia exprimat procentual n func[ie de mrimea caracterelor
textului.
Pentru a introduce automat un bullet se poate da clic pe imaginea
corespunztoare din bara de instrumente .
Utilizarea comenzii Undo i Redo
n momentul n care s-a greit ceva n introducerea datelor se apeleaz func[ia
Undo pentru a anula ultima opera[ie efectuat. Func[ia Undo se gsete n meniul
Edit - Undo sau n pictograma aflat pe bara de instrumente .
Se observ c apsarea tastelor CtrI+Z realizeaz anularea ultimei opera[ii.
Opus func[iei Undo este func[ia Redo, care realizeaz refacerea ultimei
opera[ii anulate. Func[ia Redose gsete n meniul Edit, asemntor func[iei Undo
sau n pictograma existent pe bara de meniuri .
Se observ c apsarea tastelor CtrI+Y realizeaz refacerea ultimei opera[ii
anulate.
Imagini
ntroducerea unei imagini (clipart) ntr-un diapozitiv
Uneori ave[i nevoie i de alte elemente dect text pe care s le introduce[i n
prezentare ca de exemplu: foi de calcul, imagini, organigrame. Pentru aceasta folosi[i
meniul Insert.
Pentru a avea n document imagini pute[i alege una dintre cele dou op[iuni:
-nserarea clipart-urilor cu ajutorul func[iei Insert - Picture - CIipart sau
prin apsarea butonului ce se afl n bara de instrumente Drawing.
SUPORT DE CURS
Prezentri AGORA SOFTWARE
TRAINING CENTER
UNIUNEA EUROPEAN pag. 24
PROGRAM FINANTAT DE PHARE
- nserarea unei imagini se folosete func[ia Insert - Picture - From FiIe
sau se apas butonul din bara de instrumente Drawing.
Aceast func[ie deschide urmtoarea fereastr din care pute[i alege imaginea
pe care dori[i s o insera[i n prezentare.
SUPORT DE CURS
Prezentri AGORA SOFTWARE
TRAINING CENTER
UNIUNEA EUROPEAN pag. 25
PROGRAM FINANTAT DE PHARE
Copiere, mutare, tergere, redimensionare imagini, obiecte
Copierea, mutarea, tergerea textului/ imaginilor ntre diapozitive
diferite
Copierea i mutarea textului/imaginilor n diferite pr[i ale fiierului sau chiar n
fiiere diferite este posibil datorit existen[ei Clipboard-ului. Clipboard-ul este o
memorie temporar folosit la pstrarea pe termen scurt a cuvintelor imaginilor sau
diagramelor.
Pentru a copia un text sau o imagine n alt parte a
diapozitivului sau ntre diapozitive diferite se alege op[iunea
Copy din meniul Edit sau se folosete combina[ia de taste
CtrI+C. Se mai poate da clic pe ama aflat n bara de
instrumente .
Pentru a putea alege op[iunea Copy va trebui ca textul
sau imaginea ce trebuie copiat s fie selectat, n caz contrar
aceast op[iune va aprea cu culoarea gri (neactivat).
Dup copierea textului/imaginii pentru ca acesta s poat fi pus n locul care
se dorete va trebui s alege[i op[iunea Paste din meniul Edit sau combina[ia de
taste CtrI+V. Se poate opta i pentru un clic simplu pe imaginea din bara de
instrumente .
O alt metod de copiere a unei imagini (sau text) este apelarea din meniul
Edit a func[iei DupIicate sau apsarea tastelor CtrI+D.
Pentru a muta un text/imagine n alt parte a diapozitivului sau ntre
diapozitive diferite se alege op[iunea Cut din meniul Edit sau se folosete combina[ia
de taste CtrI+X. Se mai poate efectua clic pe pictograma de pe bara de instrumente
. Dup mutarea textului/imaginii pentru ca acesta s poat fi pus n locul care se
dorete va trebui s alege[i op[iunea Paste din meniul Edit sau combina[ia de taste
CtrI+V. Se poate opta i pentru un clic simplu pe imaginea din bara de instrumente
.
Op[iunea Edit - Paste SpeciaI v ofer posibilitatea de a stabili cum anume
va fi inserat n diapozitiv con[inutul Clipboard-ului.
tergerea textuIui sau a imaginiIor se realizeaz prin apsarea tastelor
Backspace (tergerea fcndu-se n direc[ia la stnga) sau prin apsarea tastei
DeIete (tergerea fcndu-se n direc[ia la dreapta). Stergerea se poate face
SUPORT DE CURS
Prezentri AGORA SOFTWARE
TRAINING CENTER
UNIUNEA EUROPEAN pag. 26
PROGRAM FINANTAT DE PHARE
caracter cu caracter sau selectnd un paragraf i tergndu-l apsnd pe tasta
Delete sau Backspace o singur dat.
Redimensionarea imaginilor/obiectelor
n primul rnd va trebui s selecta[i imaginea dorit.
Selectarea imaginii se face printr-un clic pe aceasta. maginea va
aprea ntr-un ptrat ncadrat de 8 puncte.
Acum pute[i modifica dimensiunea obiectului plasnd
cursorul mouse-ului pe unul din cele 8 puncte. Cursorul va avea
diferite forme n func[ie de punctul deasupra cruia l plasa[i.
Dac plasa[i cursorul n punctele laterale, acesta va avea forma .
Cursorul plasat deasupra punctelor din mijloc ]n partea de sus sau jos a obiectului va
ar[ta .Cursorul plasat n celelalte puncte va fi de forma sau .
Pute[i de asemenea depIasa obiectul. n acest caz va trebui s plasa[i
cursorul deasupra obiectului pn n momentul n care acesta devine . Acum,
[innd apsat tasta stng a mouse-ului, pute[i deplasa obiectul n orice parte a
diapozitivului dori[i.
CAP. 4 Grafice, diagrame i desenarea obiecteIor
UtiIizarea graficeIor i a diagrameIor
ntroducerea i modificarea datelor pentru diferite tipuri de grafice
Pentru a crea un grafic n cadrul unui diapozitiv va trebui n primul rnd s
alege[i un format corespunztor pentru diapozitivul respectiv. Formatul unui
diapozitiv l alege[i din fereastra SIide Layout pe care o deschide[i apelnd din
meniul Format func[ia SIide Layout sau din butonul existent pe bara de instrumente
a aplica[iei.
Crearea unui grafic nou se poate realiza i prin apelarea din meiul Insert a
func[iei Chart.
n fereastra SIide Layout alege[i tipul dorit pentru diapozitiv, n cazul nostru
op[iunea Chart i apoi pentru a aplica acest format apsa[i butonul ReappIy.
SUPORT DE CURS
Prezentri AGORA SOFTWARE
TRAINING CENTER
UNIUNEA EUROPEAN pag. 27
PROGRAM FINANTAT DE PHARE
n noul diapozitiv pentru a putea introduce date va trebui s da[i dublu clic pe
imaginea corespunztoare.
Pe ecran va aprea o fereastr Excel n care v pute[i introduce datele dorite.
Datele se vor introduce ca n orice foaie de calcul. Dup introducerea datelor, pentru
a finaliza graficul, va trebui s efectua[i un clic oriunde n afara graficului sau a
ferestrei aprute.
SUPORT DE CURS
Prezentri AGORA SOFTWARE
TRAINING CENTER
UNIUNEA EUROPEAN pag. 28
PROGRAM FINANTAT DE PHARE
Dac ave[i un grafic realizat i dori[i modificarea anumitor date va trebui s
edita|i graficul. Acest lucru se realizeaz prin apelarea func[iei Chart Object - Edit
din meniul derulant aprut dup ce a[i dat clic dreapta pe graficul pe care dori[i s l
modifica[i.
Pe ecran va aprea fereastra de editare n care pute[i modifica datele.
Pute[i edita un grafic i prin dublu clic pe acesta.
Modificarea culorii de umplere a unui grafic
Dup editarea graficului pute[i modifica culoarea de umplere a acestuia. Ave[i
dou modalit[i care v permit s face[i acest lucru.
Prima posibilitate este alegerea func[iei Format Chart Area, din meniul aprut
dup ce a[i dat clic dreapta pe graficul cruia dori[i s-i modifica[i culoarea. Aceast
op[iune va deschide fereastra Format Chart Area n care v alege[i culoarea dorit.
O modalitate mai rapid de modificare a culorii unui grafic este apsarea
butonului existent pe bara de instrumente Drawing. Nu uita[i, pentru a modifica
culoarea graficului prin aceast modalitate va trebui ca graficul s fie selectat.
SUPORT DE CURS
Prezentri AGORA SOFTWARE
TRAINING CENTER
UNIUNEA EUROPEAN pag. 29
PROGRAM FINANTAT DE PHARE
Modificarea culorii graficului
Pentru a modifica culorile unei serii din graficul deja definit, da[i clic dreapta pe
acesta i alege[i op[iunea Format data Series. n aceast fereastr alege[i culoarea
dorit, eventual i alte op[iuni oferite de meniurile existente n aceast fereastr.
Modificarea tipului de grafic
Dup editarea graficului creat, pute[i modifica tipul
acestuia prin alegerea din meniul Chart a func[iei Chart Type.
n fereastra ce va aprea pe ecran v pute[i alege noul tip
dorit pentru graficul dumneavoastr.
O modalitate mai rapid de schimbare a tipului graficului este cu ajutorul
butonului existent pe bara de instrumente a aplica[iei.
SUPORT DE CURS
Prezentri AGORA SOFTWARE
TRAINING CENTER
UNIUNEA EUROPEAN pag. 30
PROGRAM FINANTAT DE PHARE
Scheme organizatorice (organigrame)
Crearea unei scheme organizatorice
Pentru a crea o schem organizatoric n cadrul unui diapozitiv va trebui n
primul rnd s alege[i un format corespunztor pentru diapozitivul respectiv.
Formatul unui diapozitiv l alege[i din fereastra SIide
Layout pe care o deschide[i apelnd din meniul Format
func[ia SIide Layout sau din butonul existent pe bara de
instrumente a aplica[iei.
n fereastra SIide Layout alege[i tipul dorit pentru
diapozitiv, n cazul nostru op[iunea Organization Chart i
apoi pentru a aplica acest format apsa[i butonul ReappIy.
n noul diapozitiv pentru a putea introduce date va trebui s da[i dublu clic pe
imaginea corespunztoare.
Pe ecran va aprea fereastra Diagram GaIIery din care v alege[i tipul dorit
pentru diagram.
SUPORT DE CURS
Prezentri AGORA SOFTWARE
TRAINING CENTER
UNIUNEA EUROPEAN pag. 31
PROGRAM FINANTAT DE PHARE
Din aceast fereastr alege[i tipul dorit i apoi apsa[i OK. n cadrul
diapozitivului va aprea schema n care dumneavoastr pute[i introduce datele
dorite.
Pe ecran va aprea i o bar de instrumente specific. Cu ajutorul acesteia
pute[i realiza diferite modificri asupra schemei organizatorice.
Pute[i introduce alte nivele, noi subordona[i, noi colegi sau asisten[i. Pentru
aceasta va trebui s selectai numele sau departamentul cruia dori[i s-i introduce[i
noi colegi i apoi din bara de instrumente specific din meniul Insert Shape alege[i
ceea ce dori[i.
SUPORT DE CURS
Prezentri AGORA SOFTWARE
TRAINING CENTER
UNIUNEA EUROPEAN pag. 32
PROGRAM FINANTAT DE PHARE
Pute[i modifica i structura schemei organizatorice cu ajutorul op[iunilor
existente n meniul Layout.
Desenarea obiecteIor
Adugarea diferitelor tipuri de obiecte ntr-un diapozitiv
Uneori ave[i nevoie de imagini mai complexe pe care vi le pute[i desena foarte
uor singuri cu ajutorul barei de instrumente Drawing. Aceast bar se activeaz
prin apsarea butonului . Ea va aprea n partea de jos a ferestrei sub forma:
Dac bara nu este prezent o pute[i activa cu ajutorul meniului View -
TooIbars - Drawing.
SUPORT DE CURS
Prezentri AGORA SOFTWARE
TRAINING CENTER
UNIUNEA EUROPEAN pag. 33
PROGRAM FINANTAT DE PHARE
Din op[iunea AutoShapes pute[i alege diferite
forme. Selec[ia se face printr-un clic pe forma dorit i
apoi n diapozitiv trage[i cu mouse-ul ct de mult dori[i
pentru a avea dimensiunea dorit.
Rotirea unui obiect
Pute[i realiza rotirea unui obiect apsnd butonul de pe
bara Drawing, dar numai dup ce a[i selectat obiectul pe care dori[i
s-l roti[i . Acum obiectul dumneavoastr apare ncadrat de patru
puncte. Pentru a-l roti, plasa[i cursorul mouse-ului deasupra unuia
dintre punctele n jurul cruia dori[i s realiza[i rotirea obiectului.
Dup ce a[i terminat, pentru a finaliza pozi[ia obiectului elibera[i tasta mouse-
ului.
Alinierea unui obiect ntr-un diapozitiv
Dup crearea obiectelor le pute[i pozi[iona n orice
parte a diapozitivului dorii, prin selectarea i mutarea
acestora cu ajutorul mouse-ului sau pute[i alege din meniul
derulant aprut dup ce a[i dat clic dreapta pe obiect op[iunea
Format AutoShape.
Pe ercan va aprea fereastra Format AutoShape n
care selecta[i meniul Position. n aceast fereastr alege[i din
meniurile derulante op[iunile dorite.
SUPORT DE CURS
Prezentri AGORA SOFTWARE
TRAINING CENTER
UNIUNEA EUROPEAN pag. 34
PROGRAM FINANTAT DE PHARE
Redimensionarea unui obiect
n primul rnd va trebui s selecta[i imaginea dorit. Selectarea imaginii se
face printr-un clic pe aceasta. maginea va aprea ntr-un ptrat ncadrat de 8
puncte.
Acum pute[i modifica dimensiunea obiectului plasnd cursorul mouse-ului pe
unul din cele 8 puncte. Cursorul va avea diferite forme n func[ie de punctul deasupra
cruia l plasa[i. Dac plasa[i cursorul n punctele laterale, acesta va avea forma
. Cursorul plasat deasupra punctelor din mijloc ]n partea de sus sau jos a
obiectului va ar[ta .Cursorul plasat n celelalte puncte va fi de forma sau
.
Pute[i de asemenea depIasa obiectul. n acest caz va trebui s plasa[i
cursorul deasupra obiectului pn n momentul n care acesta devine . Acum,
[innd apsat tasta stng a mouse-ului, pute[i deplasa obiectul n orice parte a
diapozitivului dori[i.
Uneori cnd realiza[i desene complicate folosi[i diferite forme. Dac dori[i s
muta[i desenul n alt parte a diapozitivului va fi foarte greu s modifica[i fiecare
form a lui. De aceea PowerPoint v ofer posibilitatea gruprii formelor i realizarea
unui singur obiect cu ajutorul func[iei Draw - Group.
SUPORT DE CURS
Prezentri AGORA SOFTWARE
TRAINING CENTER
UNIUNEA EUROPEAN pag. 35
PROGRAM FINANTAT DE PHARE
Dac a[i dori s muta[i acest desen ar trebui s selecta[i fiecare obiect i s-l
mutai. Dar este mult mai uor s le grupa[i ntr-un singur obiect i apoi s l muta[i
pe acesta. Pentru a selecta simultan toate obiectele, va trebui [inut apsat tasta
Shift n timp ce cu un clic stnga al mouse-ului selecta[i toate obiectele.
Dup ce a[i selectat toate obiectele, alege[i din meniul Draw
op[iunea Groupsau da[i un clic dreapta pe obiectele pe care dori[i
s le grupai i din meniul derulant aprut selecta[i op[iunea
Group. Pentru a putea alege op[iunea Group va trebui s
selecta[i cel pu[in dou obiecte.
Dup realizarea gruprii desenul va arta ca un singur obiect. Acum pute[i
muta foarte uor desenul n orice parte a diapozitivului dori[i.
Se observ c se mut ambele obiecte, noua pozi[ie fiind prezentat punctat.
Dac uneori vre[i ca acest desen s nu mai fie grupat, alege[i func[ia Ungroup
din meniul Draw.
ntotdeauna trebuie s seIecta|i ceea ce vre|i s preIucra|i !!!
SUPORT DE CURS
Prezentri AGORA SOFTWARE
TRAINING CENTER
UNIUNEA EUROPEAN pag. 36
PROGRAM FINANTAT DE PHARE
Pozi[ionarea unui obiect n cadrul altui obiect
Atunci cnd ave[i dou obiecte i dori[i ca unul s apar n interiorul celuilalt,
dac plasa[i obiectul pur i simplu n interiorul celuilalt obiect, acesta nu se va vedea.
S presupunem c dorim s introducem obiectul creat anterior ntr-un alt obiect.
Acesta nu se va vedea fiind ascuns n spatele obiectului
nou. Pentru a vedea ambele obiecte, va trebui s da[i clic
dreapta pe unul dintre acestea i din meniul derulant aprut din
op[iunea Order s alege[i ceea ce dori[i (dac da[i clic pe
obiectul curent va trebui s alege[i op[iunea Bring to front
pentru a aduce obiectul n fa[, iar dac da[i clic dreapta pe
cellalt obiect alege[i op[iunea Sent to back).
Acum pe ecran vor aprea ambele obiecte, unul n
interiorul celuilalt. Pute[i chiar s realiza[i o grupare a
acestora cu ajutorul comenzii Group.
SUPORT DE CURS
Prezentri AGORA SOFTWARE
TRAINING CENTER
UNIUNEA EUROPEAN pag. 37
PROGRAM FINANTAT DE PHARE
CAP. 5 Efecte apIicate diapozitiveIor
Anima|ia textuIui i a imaginiIor unui diapozitiv
Pentru a face prezentarea mai plcut, pute[i aduga diferite anima[ii textului,
obiectelor, imaginilor existente ntr-un diapozitiv. Acest lucru se realizeaz prin
apelarea din meniul SIide Show a func[iei Custom Animation.
Apelarea acestei func[ii va deschide fereastra Custom
Animation din care v alege[i efectele pe care dorii s le
aplica[i diferitelor obiecte existente n cadrul diapozitivului.
Pentru a aduga efecte obiectelor selectate, alege[i din aceast fereastr
meniul Effects.
SUPORT DE CURS
Prezentri AGORA SOFTWARE
TRAINING CENTER
UNIUNEA EUROPEAN pag. 38
PROGRAM FINANTAT DE PHARE
n primul meniu derulant alege[i efectul dorit, n urmtorul meniu introduce[i din
ce parte a diapozitivului dori[i s fie aplicat acest efect. Din al treilea meniu derulant
pute[i alege un sunet pe care s l aplica[i obiectului selectat.
Efecte apIicate diapozitiveIor
Pute[i aplica diferite efecte i asupra diapozitivelor unei prezentri. Pentru
aceasta alege[i din meniul SIide Show op[iunea SIide Transition.
n fereastra aprut pe ecran alege[i efectul pe care dori[i s l aplica[i asupra
diapozitivului. Pentru a aplica acest efect diapozitivului curent apsa[i butonul AppIy,
iar pentru a aplica efectul selectat asupra tuturor diapozitivelor apsa[i butonul AppIy
to AII. Pentru a vizualiza modificrile fcute, alege[i din meniul SIide Show func[ia
Animation Preview. Pe monitor va aprea o mic fereastr n care ve[i vedea
efectele pe care le-a[i aplicat asupra obiectelor, imaginilor i textului existente n
cadrul diapozitivului.
SUPORT DE CURS
Prezentri AGORA SOFTWARE
TRAINING CENTER
UNIUNEA EUROPEAN pag. 39
PROGRAM FINANTAT DE PHARE
CAP. 6 Pregtirea prezentrii
Pregtirea diapozitiveIor
Stabilirea formatului unui diapozitiv
nainte de a fi imprimat prezentarea, va trebui stabilit formatul diapozitivelor.
Pentru aceasta se alege op[iunea Page Setup din meniul FiIe, ce deschide
urmtoarea fereastr, cu urmtoarele propriet[i:
Copierea, mutarea, tergerea diapozitivelor unei prezentri
Pentru a realiza diferite opera[ii cu diapozitivele unei prezentri se recomand
utilizarea vizualizrii SIide Sorter View.
Copierea i mutarea diapozitivelor n diferite pr[i ale prezentrii sau chiar n
prezentri diferite este posibil datorit existen[ei Clipboard-ului.
Pentru a copia un diapozitiv n alt parte a prezentrii sau
ntre prezentri diferite se alege op[iunea Copy din meniul Edit,
sau se folosete combina[ia de taste CtrI+C. Se mai poate da
clic pe pictograma aflat pe bara de instrumente .
Pentru a putea alege op[iunea Copy va trebui ca textul sau
imaginea ce trebuie copiat s fie selectat, n caz contrar aceast op[iune va
aprea cu culoarea gri (neactivat).
Dup copierea diapozitivului, pentru ca acesta s poat fi
pus n locul care se dorete va trebui s alege[i op[iunea Paste
din meniul Edit sau combina[ia de taste CtrI+V. Se poate opta i
pentru un clic simplu pe imaginea din bara de instrumente .
O alt metod de copiere a unui diapozitiv este apelarea din meniul Edit a
func[iei DupIicate sau apsarea tastelor CtrI+D.
Pentru a muta un diapozitiv n alt parte a
prezentrii sau ntre prezentri diferite se alege op[iunea
Cut din meniul Edit sau se folosete combina[ia de taste
CtrI+X. Se mai poate efectua clic pe pictograma de pe bara
de instrumente .
SUPORT DE CURS
Prezentri AGORA SOFTWARE
TRAINING CENTER
UNIUNEA EUROPEAN pag. 40
PROGRAM FINANTAT DE PHARE
Dup mutarea diapozitivului, pentru ca acesta s poat fi pus n locul care se
dorete va trebui s alege[i op[iunea Paste din meniul Edit sau combina[ia de taste
CtrI+V. Se poate opta i pentru un clic simplu pe imaginea din bara de instrumente
.
Op[iunea Edit - Paste SpeciaI v ofer posibilitatea de a stabili cum anume
va fi inserat n diapozitiv con[inutul Clipboard-ului.
tergerea diapozitivuIui se realizeaz prin apsarea tastelor Backspace
sau DeIete. Pute[i apela i la func[ia DeIete SIide din meniul Edit.
Corectarea erorilor gramaticale
nainte de verificarea ortografic a prezentrii va trebui s alege[i limba
dic[ionarului, respectiv cea n care realiza[i corectarea ortografic. Acest lucru se
realizeaz cu ajutorul func[iei Set Language existent n meniul TooIs - Language.
Apelarea acestei func[ii va conduce la deschiderea ferestrei Language din
care v pute[i alege limba dorit.
Trebuie s fie instalat aceast op[iune pentru mai multe limbi.
Corectarea gramatical se face cu ajutorul op[iunii SpeIIing and Grammar din
meniul TooIs. mplicit aceast func[ie este activ lucru demonstra de faptul c orice
cuvnt greit apare subliniat cu rou.
Pentru a dezactiva aceast op[iune se alege func[ia Options din meniul
TooIs. n aceast fereastr doar printr-un simplu clic pute[i activa sau dezactiva
corectarea gramatical.
SUPORT DE CURS
Prezentri AGORA SOFTWARE
TRAINING CENTER
UNIUNEA EUROPEAN pag. 41
PROGRAM FINANTAT DE PHARE
Dac aceast func[ie este activat, toate cuvintele ce nu exist n dic[ionar
sunt subliniate cu rou.
Cuvintele subliniate cu rou au una din urmtoarele caracteristici:
- Sunt scrise incorect
- Cuvntul este scris corect, dar el nu se gsete n dic[ionarul predefinit.
Cum se pot corecta greelile existente:
- Prin corectare manual dac func[ia de corectare gramatical este
inactiv.
- Prin corectare automat cu ajutorul func[iei din meniul TooIs - SpeIIing
and Grammar sau prin apsarea tastei F7 sau a butonului de pe bara de
instrumente.
Apare urmtoarea fereastr de dialog:
De fiecare dat cnd este semnalat o eroare ea apare n partea de sus a
ferestrei; n partea de jos se afl o list cu op[iuni ce cuprinde propunerile de
modificare. Greeala se poate ignora sau modifica, apsnd butoanele Ignore sau
Change.
Corectarea se poate ntrerupe oricnd apsnd butonul CIose.
Imprimarea
Dup realizarea tuturor opera[iilor necesare naintea imprimrii, pute[i trece la
imprimarea efectiv a prezentrii. Pentru aceasta va trebui s apela[i func[ia Print
din meniul FiIe sau pute[i apsa simultan tastele CtrI+P sau pute[i apsa butonul
existent pe bara de instrumente a aplica[iei. Func[ia Print va deschide fereastra
Print n care v alege[i op[iunile dorite.
SUPORT DE CURS
Prezentri AGORA SOFTWARE
TRAINING CENTER
UNIUNEA EUROPEAN pag. 42
PROGRAM FINANTAT DE PHARE
Prezentarea
Pute[i afia pe ecran prezentarea creat. Afiarea se poate realiza ncepnd
cu primul diapozitiv prin apelarea din meiul SIide Show a op[iunii View Show sau
prin apsarea tastei F5 existent pe tastatur sau de la diapozitivul curent prin
apsarea butonului existent pe bara de jos a aplica[iei.
Dac n prezentare ave[i anumite diapozitive pe care nu dorii s le afia[i n
cadrul prezentrii pute[i alege din meniul SIide Show op[iunea Hide SIide. Pentru ca
diapozitivul s apar n afiarea prezentrii va trebui s apela[i din nou aceast
func[ie.