Sunteți pe pagina 1din 4

(Denumirea i sediul autoritii contractante)

Nr.

Raportul procedurii

de atribuire a contractului de achiziie public


de ncheiere a acordului cadru
(se bifeaz opiunea aplicabil)

avnd ca obiect............................
cod CPSA/CPV _________.
Sursa de finanare.......................
A fost publicat un anun de intenie
Da - avnd ca dat de publicare
Nu .
Anunul de participare a fost publicat n data de ............... n...............
Invitaia de participare a fost transmis la data de........................ ctre
urmtorii operatori economici:
1.........................................
2..........................................
3.........................................
Comisia de evaluare numit prin...............................................................
(actul administrativ de numire)

Compus din :
......................................................., preedinte
......................................................., membru
......................................................., membru
a procedat n data de ......................... la ora.............. la deschiderea
candidaturilor/ ofertelor.
Au depus:
candidatura
oferta

urmtorii opratori economici:


1. S.C..........................................
2. S.C.........................................
3. S.C........................................
Daca este aplicabil, denumirea/ numele candidailor neselectai
Nr. Denumire candidai neselectai Motiv de neselectare
crt
1.
2.
3.
Denumire candidai selectai
Nr. Denumire candidai selectai
crt
1.
2.
3.

Primirea de oferte alternative:


1. S.C.
2. S.C.
3. S.C.
Au fost respini n cadrul sedinei de deschidere a ofertelor urmtorii
operatori economici:
Nr. Denumire operator economic
Crt.

Motivul respingerii
Oferta ntarziat
Lipsa garanie de
participare

1.
2.
3.

Cursul de referin care a stat la baza comparrii preurilor la evaluarea


ofertelor prezentate ntr-o alt moned a fost.........................
Preurile citii n cadrul sedinei de deschidere a ofertelor:
Nr.
Crt.
1.
2.
3.

Denumire ofertant

Preul ofertei

n urma examinrii ofertelor au reieit urmtoarele:


Denumire/ Numele ofertanilor respini i motivele care au stat la baza acestei
decizii.
Nr. Denumirea ofertanilor
Crt.
1.
2.
3.

Decizie
Admis

Respins

Dac este aplicabil, motivele concrete pentru care una sau mai multe dintre
oferte au fost respinse ca urmare a considerrii preurilor prezentate ca fiind
neobisnuit de sczute;
n urma evaluarii ofertelor au reieit urmtoarele:
Nr.
Crt.
1.
2.
3.

Denumire ofert

Calificativ

Decizie
(se completeaz
respins)

admis/

Oferta depus de SC

(Pentru Calificativ se menioneaz - oferta neconform/inacceptabil/admisibil)


n urma aplicrii criteriilor de atribuire au rezultat urmtoarele:
Nr.
crt.
1.
2.
3.

Denumire ofert

Ierarhie

Oferta depus de S.C.

Vznd cele de mai sus, Comisia de evaluare


HOTRTE
n conformitate cu Ordonana de urgen a Guvernului nr. 34/2006 privind
atribuirea contractelor de achiziie public, a contractelor de concesiune de
lucrri publice i a contractelor de concesiune de servicii
Ofertantul ctigtor este................................................................... cu o oferta
de.................................... lei, respectiv................. Euro, fara TVA i cu o durat
de .................. zile calendaristice.
Dac este aplicabil, se va meniona partea din contract pe care acesta/ acetia au
declarat ca o subcontracteaz mpreuna cu ......................................................
(denumirea/ numele subcontractanilor)

Drept pentru care s-a ncheiat prezentul Raport al procedurii de atribuire


n 2 (dou) exemplare azi, ......................, la sediul autoritii contractante.
Dac este aplicabil, justificarea hotrrii de anulare a procedurii de
atribuire:
................................................................................................................................
(motive)

COMISIA DE EVALUARE,
- ................................................ preedinte .................................
(nume i prenume)

(semntura)

- ............................................... membru......................................
(nume i prenume)

(semntura)

- ............................................... membru......................................
(nume i prenume)

(semntura)