Sunteți pe pagina 1din 37

Generated

Edited by Foxit
by Foxit PDF Creator © Foxit Software
Reader
http://www.foxitsoftware.com
Copyright(C) ForCompany,2005-2008
by Foxit Software evaluation only.
For Evaluation Only.
Contabilitate (baze) MK_P1 PARTEA 1

Cicilia Ionescu
TRUE/FALSE

1. Cheltuielile in avans reprezinta valori care asigura alocarea asupra fiecarui exercitiu financiar atat
a cheltuielilor proprii cat si a celor care nu-i sunt proprii.

ANS: F

2. Sursele de finantare proprii exprima fondurile sau capitalurile furnizate de terti, pentru care unitatea
patrimoniala trebuie sa restituie un echivalent valoric sau sa acorde o prestatie

ANS: F

3. Efectele de platit reprezinta obligatiile datorate de societatile din cadrul grupului in relatiile de
decontare ale societatii-mama cu filialele sale

ANS: F

4. In cadrul intreprinderii X are loc urmatoarea operatie:


Se primeste un credit bancar pe termen lung in valoare de 10.000 u.m. Operatia produce modificari
patrimoniale de tipul:

A+x=P+x

ANS: T

5. Formulele contabile de stornare in rosu sunt acele formule contabile ce se intocmesc pentru
inregistrarea operatiilor economice care au loc in mod obisnuit, curent, in cadrul intreprinderii

ANS: F

6. Cu ajutorul bilantului se realizeaza dubla inregistrare a operatiilor

ANS: F

7. Principiul costului istoric consta in evaluarea elementelor patrimoniale la costul de origine sau de
intrare stabilit pe baza documentelor justificative

ANS: T

8. Costul istoric nu reflectă valoarea reala a elementelor patrimoniale la data intrarii lor in gestiunea
intreprinderii.

ANS: F

9. Principiul prudentei impune estimarea cu precautie a elementelor patrimoniale, astfel incat sa se


previna subevaluarea activelor si a veniturilor, respectiv, supraevaluarea pasivelor si a cheltuielilor.
Generated
Edited by Foxit
by Foxit PDF Creator © Foxit Software
Reader
http://www.foxitsoftware.com
Copyright(C) ForCompany,2005-2008
by Foxit Software evaluation only.
ANS: F For Evaluation Only.

10.
Valoarea atribuita bunurilor intrate in patrimoniu prin aport în natura, obtinute cu titlu gratuit sau prin
donaţie se numeste valoare de utilitate

ANS: T

11. Valoarea atribuita bunurilor cumparate se numeste cost de inlocuire

ANS: F

12. Creantele si datoriile se evaluează la valoarea nominala, egala cu suma de lichiditati sau echivalente de
lichiditati ce se vor încasa, respectiv plati, in schimbul lor

ANS: T

13. Cheltuielile si veniturile nu se evaluează prin asocierea acestora cu elementele de activ si pasiv cu care
intra in corespondenta

ANS: F

14. Valoarea de inventar pentru lichidităţile în valută, creanţe sau datorii exprimate în valută, se stabileşte
în funcţie de cursul de schimb existent la sfârşitul exerciţiului financiar

ANS: T

15. Valoarea de inventar a disponibilităţilor băneşti este egală cu valoarea contabilă de iesire

ANS: F

16. Pentru elementele patrimoniale de activ, diferenţele constatate în plus între valoarea de inventar şi
valoarea contabilă se înregistrează în contabilitate

ANS: F

17. Pentru elementele de pasiv, diferenţele constatate în minus între valoarea de inventar şi valoarea
contabilă, nu se înregistrează în contabilitate

ANS: T

18. Reevaluarea constă în modificarea şi substituirea valorilor de intrare (contabile, la cost istoric) ale
elementelor patrimoniale cu valoarea lor actuală (curentă)

ANS: T

19. Rezervele din reevaluare îşi propagă efectele fie asupra capitalului social, fie asupra disponibilitatilor
unităţii, conform dispoziţiilor legale

ANS: F
Generated
Edited by Foxit
by Foxit PDF Creator © Foxit Software
Reader
http://www.foxitsoftware.com
Copyright(C) by Foxit Software ForCompany,2005-2008
evaluation only.
For Evaluation
20. Debitul şi creditul contului reprezintă denumirile Only.
celor două părţi opuse ale acestuia ce permit
separarea celor două tipuri de modificări (creşteri şi micşorări), pe care le determină operaţiile
economice şi financiare ce se înregistrează cu ajutorul conturilor.

ANS: T

21. A debita un cont înseamnă a înregistra o sumă în partea dreapta a contului

ANS: F

22. Conturile de activ prezinta intotdeauna sold final debitor sau sunt soldate, iar conturile de pasiv
prezinta intotdeauna sold final creditor sau sunt soldate.

ANS: T

23.
Internationalizarea contabilitatii romanesti este sustinuta de armonizarea sistemului contabil romanesc
cu elementele referentialului contabil international al Consiliului Comisiei Internationale a
Standardelor Contabile, IASB.

ANS: T

24. Patrimoniul reprezinta totalitatea drepturilor si obligatilor fara valoare economica, apartinand unei
persoane fizice sau juridice, precum i bunurile economice la care acestea se refera

ANS: F

25. Din punct de vedere contabil, patrimoniul trebuie considerat ca fiind o entitate ce cuprinde elementele
materiale si nemateriale ce pot fi exprimate valoric şi care nu isi pierd individualitatea atunci cand
alcatuiesc o unitate indivizibilă

ANS: F

26. Contabilitatea ofera informatii care stau la baza fundamentarii deciziilor referitoare la investitia,
finantarea, utilizarea si recuperarea valorilor patrimoniale

ANS: T

27. In cadrul analizei contabile, aplicarea regulilor de functionare a conturilor are drept scop stabilirea
conturilor corespondente in care urmeaza sa se inregistreze tranzactia analizata.

ANS: T

28. Dubla inregistrare consta in inregistrarea conconitenta dar cu sume diferite a unei operatii in doua
conturi, si anume, in debitul unui cont si in creditul altui cont

ANS: F

29. Actiunule proprii sunt reprezentate de actiuni cotate si necotate, obligatiuni emise si rascumparate,
obligatiuni cotate si necotate achizitionate de intreprindere in vederea obtinerii de venituri financiare
intr-un termen scurt

ANS: F
Generated
Edited by Foxit
by Foxit PDF Creator © Foxit Software
Reader
http://www.foxitsoftware.com
Copyright(C) ForCompany,2005-2008
by Foxit Software evaluation only.
For Evaluation Only.
30. A debita un cont inseamna a inregistra o suma in partea stanga a contului.

ANS: T

31. A credita un cont inseamna a inregistra o suma in partea stanga a contului

ANS: F

32. Rulajul contului reprezinta miscarea sau totalul sumelor inregistrate intr-o perioada de gestiune in
debitul sau creditul unui cont

ANS: T

33. Conturile monofunctionale sunt acelea care, la sfarsitul perioadei de gestiune, prezinta un singur fel de
sold, fie numai debitor, fie numai creditor

ANS: T

34. Conturile bifunctionale sunt acele conturi care pot prezenta, la un moment dat, fie sold debitor, fie sold
creditor

ANS: T

35. Formularele tipizate sunt suporturi tehnice de informatii in care continutul, forma si formatul nu sunt
prestabilite si imprimate

ANS: F

36. Evaluarea reprezinta cuantificarea si masurarea, in expresie baneasca, a marimii mijloacelor


materiale, a creantelor, plasamentelor, angajamentelor, cheltuielilor, veniturilor si rezultatelor
obtinute

ANS: T

37. Pentru anumite elemente patrimoniale, cum ar fi, de exemplu, stocurile, la inregistrarea în conturi a
acestora se utilizeaza, alaturi de etalonul valoric, si etalonul natural.

ANS: T

38. Totalul sumelor cuprinde existentul initial si rulajul elementului patrimonial urmarit cu ajutorul
contului

ANS: T

39. Soldul contului se stabileste ca diferenta intre totalul sumelor debitoare si totalul sumelor creditoare,
preluand semnul totalului mai mic

ANS: F

40. Conturile de activ incep sa functioneze prin a se debita si se debiteaza cu existentele de activ, iar
conturile de pasiv incep sa functioneze prin a se credita si se crediteaza cu existentele de pasiv
Generated
Edited by Foxit
by Foxit PDF Creator © Foxit Software
Reader
http://www.foxitsoftware.com
Copyright(C) ForCompany,2005-2008
by Foxit Software evaluation only.
ANS: T For Evaluation Only.

41. Conturile de activ se mai crediteaza cu majorarile, cresterile elementelor patrimoniale de activ, iar
conturile de pasiv se mai crediteaza cu majorarile, cresterile elementelor patrimoniale de pasiv.

ANS: F

42. Dupa continutul economic al contului, distingem numai conturi de mijloace economice si conturi de
surse de finantare

ANS: F

43. Caracteristica directivelor contabile europene consta in aceea ca elaborarea lor se face dupa schema
unui proces legislativ si nu se bazeaza pe un cadru conceptual care sa asigure coerenta normelor

ANS: T

44. IASB are ca obiectiv elaborarea si publicarea, in interesul publicului, de standarde contabile
internationale ce au trebuit si vor trebui sa fie respectate cu ocazia prezentarii situatiilor financiare,
precum si sa asigure acceptarea si aplicarea acestor norme la nivel national.

ANS: F

45. Lichiditatea reprezinta capacitatea fiecarui mijloc economic de a parcurge calea normala a ciclului de
exploatare pana la transformarea lui in bani

ANS: T

MULTIPLE CHOICE

1. Care dintre procedeele de mai jos sunt procedee specifice metodei contabilitatii ?

a. observatia, rationamentul, comparatia


b. analiza, sinteza, inventarierea
c. bilantul, contul, balanta de verificare
d. clasificarea, documentatia, analiza
e. documentatia, evaluarea, calculatia
ANS: C

2. Legatura reciproca dintre debitul unui cont si creditul altui cont poarta denumirea de:

a. inregistrare cronologica
b. corespondenta conturilor
c. inregistrare sistematica
d. dubla intregistrare
e. dubla reprezentare
ANS: B

3.
Emisiunea actiunilor si lansarea acestora pentru subscriere se fac pe baza:
Generated
Edited by Foxit
by Foxit PDF Creator © Foxit Software
Reader
http://www.foxitsoftware.com
Copyright(C) ForCompany,2005-2008
by Foxit Software evaluation only.
a. prospectului de emisiune For Evaluation Only.
b. caietului de sarcini
c. registrului jurnal
d. balantei de verificare
e. bilantului contabil

ANS: A

4. Formulele contabile de stornare se utilizeaza pentru:

a. anularea unei formule contabile efectuate anterior gresit


b. stabilirea corespondentei conturilor
c. inregistrarea operatiilor economice care au loc in mod obisnuit
d. a se tine seama de modificarile de sens contrar
e. a se efectua inregistrarea sistematica a operatiilor
ANS: A

5. Modalitatea prezentare a unei operatii economice sau financiare prin incadrarea acesteia in
debitul unui cont si in creditul altui cont, sub forma de egalitate valorica, poarta denumirea de:
a. articol contabil
b. inregistrare cronologica
c. corespondenta conturilor
d. formula contabila
e. inregistrare sistematica
ANS: D

6. Intreprinderea „X” prezinta urmatoarea situatie patrimoniala:


mijloace fixe 28.000; cheltuieli de constituire 10.000; titluri de participare 14.000; furnizori
3.000; clienti 9.000; terenuri 6.000; creante imobilizate 5.000; materii prime 4.000; capital
social 30.000; programe informatice 18.000; obiecte de inventar 5.000; concesiuni si brevete
detinute 4.000; credite bancare 50.000; rezultatul reportat (profit) 20.000.
Marimea activelor imobilizate este de :

a. 85.000
b. 76.000
c. 58.000
d. 90.000
e. 103.000
ANS: A

7.
Determ Determinati marimea activelor circulante, cunoscand valoarea urmatoarelor elemente:
mijloace fixe 12.000; casa in lei 6.000; materii prime 20.000; terenuri 10.000; materiale
consumabile 18.000; conturi la banci in lei 4.000; furnizori 9.000; clienti 16.000, impozit pe
salarii datorat 3.000; debitori diversi 5.000; furnizori debitori 7.000; cheltuieli de constituire
2.000; capital social 25.000; impozit pe profit platit in plus 15.000; efecte de plata 4.000;
efecte de primit 3.000; obiecte de inventar 2.000, produse finite 1.000.
a. 87.000
b. 91.000
Generated
Edited by Foxit
by Foxit PDF Creator © Foxit Software
Reader
http://www.foxitsoftware.com
Copyright(C) ForCompany,2005-2008
by Foxit Software evaluation only.
c. 94.000 For Evaluation Only.
d. 79.000
e. 97.000
ANS: E

8. Una dintre trasaturile de mai jos nu poate fi atribuita contului. Care este aceasta?

a. contul reprezinta un model de evidenta si calcul in expresie valorica


b. contul este un model de sistematizare a existentelor si modificarilor de sens contrar
c. contul este procedeul specific metodei contabilitatii cu ajutorul caruia se realizeaza
dubla reprezentare a patrimoniului
d. contul este un model de inregistrare cronologica a evolutiei patrimoniului
e. contul reprezinta un model de individualizare si grupare a situatiei si miscarii
elementelor patrimoniale
ANS: C

9. Conform principiului prevalentei economicului asupra juridicului, informatiile prezentate in


situatiile financiare trebuie:
a. sa reflecte mai ales forma juridica a evenimentelor si a tranzactiilor
b. sa reflecte numai realitatea economica a evenimentelor si tranzactiilor
c. sa reflecte numai realitatea juridica a evenimentelor si tranzactiilor
d. sa puna in evidenta toate operatiile economice ale intreprinderii
e. sa reflecte realitatea economica a evenimentelor si tranzactiilor, nu numai forma
lor juridica
ANS: E

10. Care este marimea datoriilor S.C. „COMDIVERS” S.A., cunoscand urmatoarele elemente:
credite bancare pe termen lung 180.000; furnizori 48.000; clienti 26.000; furnizori de
imobilizari 65.000; imprumuturi din emisiunea de obligatiuni 140.000; efecte de primit 5.000;
capital social 25.000; efecte de plata 15.000; impozit pe profit datorat 3.000; rezultatul
reportat (profit) 40.000; debitori diversi 6.000; TVA de recuperat 16.000; creditori diversi
12.000; dividende de plata 15.000; furnizori debitori 30.000.
a. 490.000
b. 508.000
c. 478.000
d. 518.000
e. 378.000
ANS: C

11. Patrimoniul, ca obiect de studiu al contabilitatii, reprezinta:

a. totalitatea drepturilor cu valoare economica, apartinand unei persoane fizice sau juridice
b. totalitatea obligatiilor cu valoare economica, apartinind unei persoane fizice
c. totalitatea drepturilor si obligatiilor cu valoare economica, apartinand unei persoane
juridice
d. totalitatea bunurilor cu valoare economica pe care le gestioneaza un agent economic
e. totalitatea drepturilor si obligatiilor cu valoare economica, apartinand unei persoane fizice
sau juridice, precum si bunurile economice la care acestea se refera
Generated
Edited by Foxit
by Foxit PDF Creator © Foxit Software
Reader
http://www.foxitsoftware.com
Copyright(C) ForCompany,2005-2008
by Foxit Software evaluation only.
ANS: E For Evaluation Only.

12. Imobilizarile necorporale nu cuprind:

a. cheltuielile de constituire
b. creantele imobilizate
c. cheltuielile de dezvoltare
d. concesiunile, brevetele, licentele, marcile si valorile similare
e. alte imobilizari necorporale
ANS: B

13. In structura activelor circulante nu se includ:


a. stocuri
b. creante
c. investitii financiare pe termen scurt
d. investitii financiare pe termen lung
e. casa si conturi la banci
ANS: D

14. Acreditivele reprezinta:


a. disponibilitati banesti in lei si in devize aflate in casieria inreprinderii
b. disponibilitati banesti an lei si in devize aflate in conturile bancare ale inreprinderii
c. lichiditati pastrate la banca intr-un cont distinct, la dispozitia unui furnizor, din care
urmeaza a se efectua plati catre acesta, pe masura livrarii bunurilor, prestarii serviciilor,
executarii lucrarilor
d. sume virate la banci, puse la dispozitia tertilor, pentru efectuarea unor plati in numele
intreprinderii
e. sume de bani achitate in cursul exercitiului curent, dar care se refera la servicii ce vor fi
primite in cursul exercitiului urmator
ANS: C

15. In structura imobilizarilor corporale nu se includ:

a. terenuri si constructii
b. instalatii tehnice si masini
c. creante imobilizate
d. alte instalatii, utilaje si mobilier
e. avansuri si imobilizari corporale in curs de executie
ANS: C

16. Fondul comercial este recunoscut ca activ :

a. atunci cand rezulta din achizitia unei alte intreprinderi al carei cost de achizitie este mai
mic decat valoarea de piata a activelor nete dobandite
b. atunci cand rezulta din achizitia unei alte intreprinderi al carei cost de achizitie este mai
mare decat valoarea de piata a activelor nete dobandite, mai putin datoriile preluate
c. atunci cand rezulta din achizitia unei alte intreprinderi al carei cost de achizitie este mai
mic decat valoarea de piata a activelor nete dobandite
d. atunci cand rezulta din achizitia unei alte intreprinderi al carei cost de achizitie este acelasi
cu valoarea de piata a activelor nete dobandite
e. in faza de negociere a contractului de achizitie a unei alte intreprinderi
Generated
Edited by Foxit
by Foxit PDF Creator © Foxit Software
Reader
http://www.foxitsoftware.com
Copyright(C) ForCompany,2005-2008
by Foxit Software evaluation only.
For Evaluation Only.
ANS: B

17. In categoria stocurilor nu se includ:

a. materiile prime si materialele consumabile


b. productia in curs de executie
c. acreditivele
d. produsele finite si marfurile
e. avansurile pentru cumparari de stocuri
ANS: C

18. Datoriile comerciale sunt delimitate sub forma:

a. furnizorilor si efectelor de platit


b. furnizorilor si efectelor de primit
c. furnizorilor si efectelor comerciale
d. furnizorilor si creantierilor
e. furnizorilor si debitorilor diversi
ANS: A

19. Urmatoarea operatie are loc in cadrul unei intreprinderi: Se achita datoria fata de un furnizor, prin
banca, cu suma de 5.000 lei.
Operatia produce modificari patrimoniale de tipul:

a. A+x=P+x
b. A-x =P-x
c. A=P+x-x
d. A=P+x-x
ANS: B

20. Cadrul conceptual al IASB prevede ca, pentru a fi utile in raport cu cerintele utilizatorilor, informatiile
contabile trebuie sa indeplineasca anumite caracteristici calitative. Una dintre caracteristicile de mai
jos nu este prevazuta de cadrul conceptual al IASB. Care este aceasta?
a. inteligibilitatea
b. comparabilitatea
c. exhaustivitatea
d. credibilitatea
e. relevanta (pertinenta)
ANS: C

21. IASB defineste elementele pe baza carora sunt intocmite situatiile financiare, grupandu-le in clase
corespunzatoare, conform caracteristicilor lor economice. Aceste clase sunt denumite:

a. structurile situatiilor financiare


b. caracteristicile calitative ale situatiilor financiare
c. rubricile situatiilor financiare
d. elementele situatiilor financiare
e. informatiile situatiilor financiare
ANS: A
Generated
Edited by Foxit
by Foxit PDF Creator © Foxit Software
Reader
http://www.foxitsoftware.com
Copyright(C) by Foxit Software ForCompany,2005-2008
evaluation only.
Forspecifice
22. Care dintre procedeele de mai jos sunt procedee Evaluation Only.contabilitatii?
metodei
a. observatia, rationamentul, comparatia
b. analiza, sinteza, inventarierea
c. documentatia, evaluarea, calculatia
d. bilantul, contul, balanta de verificare
e. clasificarea, documentatia, analiza
ANS: D

23. Pentru a fi utile in raport cu cerintele utilizatorilor, cadrul conceptual al IASB stabileste
caracteristicile calitative pe care trebuie sa le indeplineasca informatiile contabile. Care dintre acestea
sunt corecte?

a. inteligibilitatea, relevanta, oportunitatea, exhaustivitatea


b. credibilitatea, raportul cost-beneficiu, comparabilitatea, relevanta
c. inteligibilitatea, relevanta, credibilitatea, comparabilitatea
d. pertinenta, raportul cost-beneficiu, oportunitatea, comparabilitatea
e. relevanta, credibilitatea, inteligibilitatea, oportunitatea
ANS: C

24. Dispuneti de urmatoarele date din patrimoniu: cheltuieli de constituire 2.000 u.m.; amenajari de
terenuri 4.000 u.m.; imobilizari necorporale 1.000 u.m.; impozit pe salarii 1.600 u.m.; imprumuturi
bancare pe termen lung si mediu 4.000 u.m.; furnizori-debitori 1.000 u.m; produse finite 2.000 u.m.
Care este valoarea activulelor circulante si valoarea datoriilor?

a. 3.000 u.m. si 5.600 u.m.


b. 2.000 u.m. si 6.600 u.m.
c. 4.000 u.m. si 4.400 u.m
d. 4.400 u.m. si 4.000 u.m.
e. 5.600 u.m. si 3.000 u.m.
ANS: A

25. Una dintre urmatoarele reguli referitoare la functionarea conturilor nu este corecta.
Care este aceasta?

a. conturile de activ incep sa functioneze prin a se debita


b. conturile de pasiv se crediteaza cu micsorarile de pasiv
c. conturile de activ se debiteaza cu maririle de activ
d. conturile de pasiv se debiteaza cu micsorarile de pasiv
e. conturile de activ prezinta sold final debitor sau sunt soldate
ANS: B

26. Rulajul contului reprezinta:

a. existentul valoric la un moment dat al elementului patrimonial urmarit cu ajutorul contului


respectiv
b. miscarea sau totalul sumelor inregistrate intr-o perioada de gestiune in debitul sau creditul
unui cont
c. continutul economic al elementului a carui evidenta se tine cu ajutorul contului
d. existentul valoric, la inceputul perioadei de gestiune, al elementului patrimonial urmarit cu
ajutorul contului respectiv
Generated
Edited by Foxit
by Foxit PDF Creator © Foxit Software
Reader
http://www.foxitsoftware.com
Copyright(C) ForCompany,2005-2008
by Foxit Software evaluation only.
ANS: B For Evaluation Only.

27. Care este formula contabila corecta a urmatoarei tranzactii:


Se constituie o intreprindere care subscrie si emite un numar de 2.000 actiuni, la o valoare nominala
de 10 lei/actiune

a. Decontari cu asociatii privind capitalul = Capital subscris nevarsat 20.000


b. Capital subscris nevarsat = Decontari cu asociatii privind capitalul 20.000
c. Capital subscris varsat = Decontari cu asociatii privind capitalul 2.000
d. Decontari cu asociatii privind capitalul = Capital subscris varsat 20.000
ANS: A

28. In urma analizei contabile se stabileste urmatoarea formula contabila:


Materii prime = Furnizori 10.000 lei. Aceasta reprezinta:

a. plata, prin banca, catre furnizori, a sumei de 10.000 lei pentru materiile prime
aprovizionate
b. aprovizionarea cu materii prime de la furnizori cu suma de 10.000 lei
c. plata in numerar, catre furnizori, a sumei de 10.000 lei pentru materiile prime
aprovizionate
d. aprovizionarea cu materiale consumabile de la furnizori pentru suma de 10.000 lei
ANS: B

29. In contabilitate cheltuielile reprezinta:


a. cresteri de avantaje economice in cursul perioadei contabile, sub forma de iesiri sau
diminuari ale valorilor activelor sau cresteri de datorii, care au ca efect diminuarea
capitalurilor proprii, sub alte forme decat distribuirile in beneficiul proprietarilor
capitalului
b. diminuari de avantaje economice in cursul perioadei contabile, sub forma de intrari sau
cresteri ale valorilor activelor sau cresteri de datorii, care au ca efect diminuarea
capitalurilor proprii, sub alte forme decat distribuirile in beneficiul proprietarilor
capitalului
c. diminuari de avantaje economice in cursul perioadei contabile, sub forma de iesiri sau
diminuari ale valorilor activelor sau cresteri de datorii, care au ca efect cresterea
capitalurilor proprii, sub alte forme decat distribuirile in beneficiul proprietarilor
capitalului
d. diminuari de avantaje economice in cursul perioadei contabile, sub forma de iesiri sau
diminuari ale valorilor activelor sau cresteri de datorii, care au ca efect diminuarea
capitalurilor proprii, inclusiv sub forma de distribuiri in beneficiul proprietarilor
capitalului.
e. diminuari de avantaje economice in cursul perioadei contabile, sub forma de iesiri sau
diminuari ale valorilor activelor sau cresteri de datorii, care au ca efect diminuarea
capitalurilor proprii, sub alte forme decat distribuirile in beneficiul proprietarilor
capitalului.
ANS: E

30. In contabilitate, veniturile reprezinta:

a. cresteri de avantaje economice in cursul perioadei contabile sub forma de intrari


sau cresteri ale activelor sau diminuari ale datoriilor, care se concretizeaza in
cresteri ale capitalului propriu, altele decat cele rezultate din contributii ale
Generated
Edited by Foxit
by Foxit PDF Creator © Foxit Software
Reader
http://www.foxitsoftware.com
Copyright(C) ForCompany,2005-2008
by Foxit Software evaluation only.
actionarilor. For Evaluation Only.
b. cresteri de avantaje economice in cursul perioadei contabile sub forma de iesiri sau
diminuari ale activelor sau diminuari ale datoriilor, care se concretizeaza in cresteri
ale capitalului propriu, altele decat cele rezultate din contributii ale actionarilor.
c. cresteri de avantaje economice in cursul perioadei contabile sub forma de intrari
sau cresteri ale activelor sau diminuari ale datoriilor, care se concretizeaza in
scaderi ale capitalului propriu, altele decat cele rezultate din contributii ale
actionarilor.
d. cresteri de avantaje economice in cursul perioadei contabile sub forma de intrari
sau cresteri ale activelor sau diminuari ale datoriilor, care se concretizeaza in
cresteri ale capitalului propriu, rezultate din contributii ale actionarilor.

ANS: A

31. Unul din componentele de mai nu este avut in vedere de evaluare, ca procedeu al metodei
contabilitatii. Care este acesta?

a. obiectul evaluarii
b. aria evaluarii
c. etalonul monetar
d. pretul
ANS: B

32. Evaluarea presupune respectarea unor serii de principii, de reguli, care influenteaza intreaga
metodologie a evaluarii. Unul dintre principiile de mai jos nu reprezinta un principiu al evaluarii. Care
este acesta?

a. principiul stabilitatii unitatii monetare


b. principiul alegerii formei de evaluare corespunzatoare scopului urmarit
c. principiul prudentei
d. principiul pragului de semnificatie
e. principiul costului istoric

ANS: D

33. Valoarea de utilitate a unui bun se stabileste in functie de mai multi factori. Unul dintre factorii de mai
jos nu sta la baza stabilirii valorii de utilitate. Care este acesta?

a. calitatea bunului
b. utilitatea bunului
c. pretul pietei
d. gradul de uzura al bunului
ANS: A

34. Costul de achizitie al bunurilor procurate prin intermediul contractelor de vanzare-cumparare


este format din mai multe elemente. Unul din elementele de mai jos nu reprezinta un element
component al costului de achizitie. Care este acesta?

a. pretul de cumparare
Generated
Edited by Foxit
by Foxit PDF Creator © Foxit Software
Reader
http://www.foxitsoftware.com
Copyright(C) by Foxit SoftwareForCompany,2005-2008
evaluation only.
b. cheltuielile de transport-aprovizionareFor Evaluation Only.
c. taxele nerecuperabile
d. alte cheltuieli accesorii necesare pentru punerea in stare de utilitate sau intrarea in
gestiune a bunului respectiv
e. reducerile comerciale primite (rabaturi, remize si risturne)
ANS: E

35. Daca bunurile similare de natura stocurilor sau titlurilor de valoare au valori de intrare
diferite si nu exista posibilitatea identificarii valorii lor de intrare, evaluarea la iesirea din
patrimoniu se poate face utilizand mai multe metode. Una dintre acestea nu se utilizeaza
pentru evaluarea la iesire a stocurilor. Care este aceasta?

a. metoda costului mediu ponderat (CMP)


b. metoda primei recunoasteri
c. metoda primului lot intrat – primului lot iesit (FIFO)
d. metoda ultimului lot intrat – primului lot iesit (LIFO)
ANS: B

36. Pentru stabilirea valorii de inventar ale elementelor patrimoniale nu se utilizeaza:

a. indicii retratati de preturi


b. preturile de piata
c. baremurile
d. indicii generali de preturi
e. indicii specifici de preturi
ANS: A

37. Unul dintre enunturile de mai jos corespunde definitiei contului. Care este acesta?

a. contul este procedeul comun si altor discipline economice, cu ajutorul caruia se


reflecta existenta si miscarea fiecarui element patrimonial in parte, ca urmare a
modificarilor produse de tranzactiile ce au loc in intreprindere intr-o perioada de
gestiune
b. contul este procedeul specific metodei contabilitatii, cu ajutorul caruia se reflecta
existenta si miscarea de ansamblu a elementelor patrimoniale, ca urmare a
modificarilor produse de tranzactiile ce au loc in intreprindere intr-o perioada de
gestiune
c. contul este procedeul specific metodei contabilitatii, cu ajutorul caruia se reflecta
existenta si miscarea fiecarui element patrimonial in parte, ca urmare a
modificarilor produse de tranzactiile ce au loc in intreprindere intr-o perioada de
gestiune
d. contul este procedeul utilizat de orice discilina, cu ajutorul caruia se reflecta
existenta si miscarea fiecarui element patrimonial in parte, ca urmare a
modificarilor produse de tranzactiile ce au loc in intreprindere intr-o perioada de
gestiune
ANS: C
Generated
Edited by Foxit
by Foxit PDF Creator © Foxit Software
Reader
http://www.foxitsoftware.com
Copyright(C) ForCompany,2005-2008
by Foxit Software evaluation only.
For
38. Orice cont deschis in contabilitatea curenta are unEvaluation Only.economic.Una din componentele de
anumit continut
mai jos nu este avuta in vedere. Care este aceasta?
a. un mijloc economic
b. un proces economic
c. o sursa sau o grupa de surse de finantare
d. o functie contabila
e. un rezultat financiar
ANS: D

39. Unul din enunturile de mai jos nu corespunde regulilor de functionare a conturilor de activ.
Care este acesta?
a. conturile de activ se crediteaza cu micsorarile, diminuarile elementelor patrimoniale de
activ
b. conturile de activ prezinta intotdeauna sold final debitor sau sunt soldate
c. conturile de activ incep sa functioneze prin a se debita
d. conturile de activ se debiteaza cu micsorarile, diminuarile elementelor patrimoniale de
activ
e. conturile de activ se debiteaza cu majorarile, cresterile elementelor patrimoniale de activ
ANS: D

40. Dupa continutul economic, nu distingem:

a. conturi de rezultate
b. conturi de mijloace economice
c. conturi de surse de finantare
d. conturi de activ
e. conturi de procese economice
ANS: D

41. Planul de conturi general reprezinta:

a. matricea intregului sistem de conturi, in cadrul careia fiecare cont este delimitat printr-o
denumire descriptiva, fiind incadrat intr-o clasa si grupa, in raport cu un anumit criteriu de
clasificare
b. matricea intregului sistem de conturi, in cadrul careia fiecare cont este delimitat printr-o
denumire si un simbol cifric, fiind incadrat intr-o clasa si grupa, in raport cu un anumit
criteriu de clasificare
c. matricea intregului sistem de conturi, in cadrul careia fiecare cont este delimitat printr-o
denumire si un simbol cifric, fiind incadrat intr-o clasa si subclasa, in raport cu un anumit
criteriu de clasificare
d. matricea intregului sistem de conturi, in cadrul careia fiecare cont este delimitat printr-o
denumire fara simbol cifric, fiind incadrat intr-o clasa si grupa, in raport cu un anumit
criteriu de clasificare

ANS: B

42. Unul dintre elementele de mai jos nu defineste un cont sintetic in cadrul planului de conturi.
Care este acesta?

a. familia din care face parte


Generated
Edited by Foxit
by Foxit PDF Creator © Foxit Software
Reader
http://www.foxitsoftware.com
Copyright(C) ForCompany,2005-2008
by Foxit Software evaluation only.
b. functia contabila For Evaluation Only.
c. continutul economic
d. corespondenta cu alte conturi
ANS: A

43. Dubla inregistrare consta in:


a. inregistrarea concomitenta dar cu sume diferite a unei operatii economice sau
financiare in doua conturi, si anume, in debitul unui cont si in creditul altui cont
b. inregistrarea concomitenta dar cu sume diferite a doua operatii economice sau
financiare in doua conturi, si anume, in debitul unui cont si in creditul altui cont
c. inregistrarea concomitenta si cu aceeasi suma a unei operatii economice sau
financiare in doua conturi, si anume, in debitul unui cont si in creditul altui cont
d. inregistrarea concomitenta dar cu sume diferite a doua operatii economice sau
financiare in mai mult de doua conturi
ANS: C

44. Analiza contabila consta in:

a. cercetarea, pe baza de documente, a fiecarei tranzactii in parte, prin


descompunerea ei in elementele componente, in scopul stabilirii conturilor aflate in
concordanta si a partii acestora – debit sau credit – in care urmeaza sa se
inregistreze tranzactia respectiva, concomitent si cu aceeasi suma
b. cercetarea, pe baza de documente, a fiecarei tranzactii in parte, prin
descompunerea ei in elementele componente, in scopul stabilirii conturilor
corespondente si a partii acestora – debit sau credit – in care urmeaza sa se
inregistreze tranzactia respectiva, concomitent si cu aceeasi suma
c. cercetarea, pe baza de documente, a fiecarei tranzactii in parte, prin
descompunerea ei in elementele componente, in scopul stabilirii conturilor
corespondente si a partii acestora – debit sau credit – in care urmeaza sa se
inregistreze tranzactia respectiva, concomitent dar cu sume diferite
d. cercetarea, pe baza de documente, a fiecarei tranzactii in parte, prin
descompunerea ei in elementele componente, in scopul stabilirii conturilor
corespondente in care urmeaza sa se inregistreze tranzactia respectiva, concomitent
dar cu sume diferite
ANS: B

45. Unul din enunturile de mai jos nu reprezinta o etapa a analizei contabile. Care este acesta?

a. determinarea modificarilor pe care le produce respectiva tranzactie in structura


elementelor patrimoniale, precum si determi-narea sensurilor acestor modificari
b. aplicarea regulilor de functionare a conturilor, in vederea stabilirii partii conturilor
corespondente – debit sau credit – in care urmeaza sa se inregistreze tranzactia
analizata, adica stabilirea formulei contabile
c. stabilirea, pe baza elementelor patrimoniale modificate, a conturilor corespondente
in care urmeaza sa se inregistreze tranzactia analizata
d. stabilirea rulajelor, a sumelor si a soldurilor finale ale conturilor corespondente
e. stabilirea naturii si, respectiv, a continutului tranzactiei supuse analizei
Generated
Edited by Foxit
by Foxit PDF Creator © Foxit Software
Reader
http://www.foxitsoftware.com
Copyright(C) ForCompany,2005-2008
by Foxit Software evaluation only.
ANS: D For Evaluation Only.

46. Formula contabila reprezinta:

a. calculul elementelor constitutive ale unui cont


b. modalitatea de asigurare a unei egalitati intre elementele constitutive a doua
bilanturi
c. modalitatea de prezentare a unei operatii economice sau financiare prin incadrarea
acesteia in debitul unui cont si in creditul altui cont, sub forma de egalitate valorica
d. modalitatea de asigurare a unei egalitati intre elementele constitutive a unui bilant
ANS: C

47. Unul din elementele de mai jos nu reprezinta un element constitutiv al formulei contabile.
Care este acesta?
a. semnul “=” dintre conturile care participa la inregistrare
b. denumirea contului corespondent debitor
c. documentul justificativ care atesta infaptuirea operatiei
d. suma care face obiectul inregistrarii
e. denumirea contului corespondent creditor
ANS: C

48. Articolul contabil se obtine prin adaugarea la elementele formulei contabile a altor elemente.
Unul dintre acestea nu reprezinta un element constitutive al articolului contabil. Care este
acesta?

a. semnatura si numele persoanei care a intocmit articolul contabil


b. documentul justificativ care atesta infaptuirea tranzactiei
c. data cind are loc tranzactia
d. explicatia descriptiva a tranzactiei
ANS: A

49. Inregistrarea cronologica consta in:


a. inregistrarea tranzactiilor consemnate in documente, in ordinea in care acestea au
avut loc, sub forma de formule contabile
b. inregistrarea tranzactiilor consemnate in documente, indiferent de ordinea in care
acestea au avut loc, sub forma de articole contabile
c. inregistrarea tranzactiilor consemnate in documente, indiferent de ordinea in care
acestea au avut loc, sub forma de formule contabile
d. inregistrarea tranzactiilor consemnate in documente, in ordinea in care acestea au
avut loc, sub forma de articole contabile
ANS: D

50. Contabilitatea nu poate fi privita ca:

a. o disciplina informationala
b. un ansamblu de cunostinte teoretice cu valoare universala
c. o arta
d. un limbaj normalizat
Generated
Edited by Foxit
by Foxit PDF Creator © Foxit Software
Reader
http://www.foxitsoftware.com
Copyright(C) ForCompany,2005-2008
by Foxit Software evaluation only.
For Evaluation
e. o tehnica de inregistrare, prelucrare, clasificare, Only. si comunicare a
interpretare
informatiilor
ANS: B

51. Contabilitatea generala (financiara) indeplineste mai multe functii. Una dintre functiile de mai
jos nu apartin contabilitatii financiare. Care este aceasta?

a. functia de furnizare a informatiilor necesare bugetelor si conturilor previzionale


b. functia de furnizare a informatiilor necesare sintezelor macroeconomice, pentru
calcularea conturilor nationale
c. functia de instrument de verificare si proba, generata de ratiuni juridice si fiscale
d. functia de inregistrare a tranzactiilor intreprinderii, in scopul determinarii periodice
a situatiei patrimoniale si financiare si a rezultatului intreprinderii
ANS: A

52. Obiectul de studiu al contabilitatii comporta anumite trasaturi. Una dintre acestea nu caracterizeaza
obiectul de studiu al contabilitatii. Care este aceasta?

a. contabilitatea studiaza modul in care se asigura gestiunea patrimoniului


b. contabilitatea studiaza patrimoniul in expresie cantitativ-valorica
c. contabilitatea studiaza patrimoniul in expresie valorica
d. contabilitatea studiaza echilibrul intern al patrimoniului
e. contabilitatea studiaza echilibrul global al patrimoniului
ANS: B

53. Imobilizarile necorporale nu cuprind:

a. cheltuielile de constituire
b. cheltuielile de dezvoltare
c. fondul comercial
d. cheltuielile de cercetare
e. avansurile si imobilizarile necorporale in curs de executie
ANS: D

54.
Dispuneti de urmatoarele date din patrimoniu: cheltuieli de constituire 2.420 u.m.; terenuri
4.300 u.m.; cheltuieli de dezvoltare 1.615 u.m.; impozit pe salarii 1.800 u.m.; credite
bancare pe termen lung 4.110 u.m.; furnizori-debitori 1.350 u.m.; produse finite 2.730
u.m.. Care este valoarea activelor circulante si valoarea datoriilor?

a. 2.730 u.m. si 5.910 u.m.


b. 4.110 u.m. si 5.910 u.m.
c. 1.350 u.m. si 4.110 u.m.
d. 4.080 u.m. si 5.910 u.m.
e. 4.080 u.m. si 4.110 u.m.
ANS: D

55.
Generated
Edited by Foxit
by Foxit PDF Creator © Foxit Software
Reader
http://www.foxitsoftware.com
Copyright(C) by Foxit SoftwareForCompany,2005-2008
evaluation only.
Care dintre bazele de evaluare de maiFor
jos Evaluation Only.
sunt utilizate in situatiile financiare, in
combinatii variate, conform Cadrului conceptual al IASB?

a. costul istoric, costul curent, valoarea realizabila


b. costul istoric, costul curent, valoarea actualizata
c. costul istoric, costul curent
d. costul istoric, costul curent, valoarea realizabila, valoarea actualizata
e. costul istoric, costul curent, valoarea realizabila, valoarea actualizata, valoarea
amortizabila

ANS: D

56. Care dintre structurile de mai jos sunt vizate direct de evaluarea pozitiei financiare, potrivit
Cadrului conceptual al IASB?
a. activele, capitalurile proprii, veniturile si rezultatele
b. activele, datoriile, cheltuielile si veniturile
c. activele, capitalurile proprii, cheltuielile si rezultatele
d. activele, datoriile si capitalurile proprii
e. activele, datoriile, cheltuielile si rezultatele

ANS: D

57.
Registrele contabile nu cuprind:

a. Registrul Cartea-Mare
b. Registrul Jurnal
c. Registrul de evidenta fiscala
d. Registrul Inventar
ANS: C

58. Evaluarea are in vedere mai multe componente. Una din componentele de mai jos nu are
legatura cu evaluarea. Care este aceasta?

a. obiectul evaluarii
b. etalonul monetar
c. subiectul evaluarii
d. pretul
ANS: C

59. Plusvaloarea rezultata in urma reevaluarii elementelor patrimoniale de activ se reflecta ca :

a. rezerve
b. rezultat reportat
c. rezultat al exercitiului
d. rezerve din reevaluare
e. prime de capital
ANS: D
Generated
Edited by Foxit
by Foxit PDF Creator © Foxit Software
Reader
http://www.foxitsoftware.com
Copyright(C) by Foxit Software ForCompany,2005-2008
evaluation only.
For Evaluation Only.
60. Unul din principiile de mai jos nu sta la baza evaluarii in contabilitate. Care este acesta?

a. principiul stabilitatii unitatii monetare


b. principiul permanentei metodelor
c. principiul costului istoric
d. principiul prudentei
ANS: B

61. Una din operatiile de mai jos nu produce o modificare patrimoniala de tipul:
A+x = P+x
Care este aceasta?
a. aprovizionarea cu materii prime de la furnizori
b. contractarea unui credit bancar pe termen lung
c. majorarea capitalului social pe seama rezervelor
d. cumpararea de utilaje de la un furnizor de imobilizari
ANS: C

62. Una din operatiile de mai jos nu produce o modificare patrimoniala de tipul:
A-x = P-x
Care este aceasta?
a. se achita prin cont datoria fata de furnizori cu suma de 3.000 lei
b. se achita prin banca datoria fata de un creditor cu suma de 2.000 lei
c. se acorda in numerar un avans unui salariat in valoare de 1.000 lei
d. se achita in numerar datoria fata de stat privind impozitul pe salarii cu suma de 2.000 lei
ANS: C

63. Una din operatiile de mai jos produce o modificare patrimoniala de tipul: A+x-x = P
Care este aceasta?
a. se diminueaza capitalul social cu suma de 3.000 lei, prin retragerea unui actionar
b. se alimenteaza casa firmei cu suma de 2.000 lei cu disponibilitati din contul de la banca
c. se diminueaza capitalul social cu suma de 1.000 lei, cu pierderea inregistrata in exercitiul
finanmciar anterior
d. se efectueaza o plata in numerar catre un furnizor in valoare de 500 lei
ANS: B

64. Una din operatiile de mai jos produce o modificare patrimoniala de tipul: A=P+x-x.
Care este aceasta?
a. se inregistreaza datoria fata de banca cu valoarea dobanzii lunare in valoare de 4.000 lei
b. se plateste in numerar datoria fata de un furnizor de imobilizari in valoare de 1.000 lei
c. se incaseaza creanta de la un client, prin cont, cu suma de 2.000 lei
d. se majoreaza capitalul social cu primele de capital in valoare de 1.000 lei
ANS: D
Generated
Edited by Foxit
by Foxit PDF Creator © Foxit Software
Reader
http://www.foxitsoftware.com
Copyright(C) ForCompany,2005-2008
by Foxit Software evaluation only.
For Evaluation Only.
Bazele contabilitatii 2
1. Actiunile sunt hartii de valoare care dau drepul altor persoane fizice sau ju-
ridice de a participa la formarea capitalului unei societati comerciale.

2.Capitalul propriu reprezinta interesul rezidual al actionarilor in activele intre-


prinderii dupa deducerea tuturordatoriilor acestora .

3. Subscrierea capitalului social se inregistreaza in contabilitate :


1011 <Capital social subscris nevarsat > = 456 < Decontari cu asociatii privind
capitalul social >

4. Capitalul strain este de partea din capital care provine de la terte persoane in
raport cu intreprinderea si care este rambursabil la un anumit termen.

5. Cheltuielile sunt recunoscute in contul de rezultate atunci cand a avut loc o


crestere a beneficiilor economice viitoare aferente cresterii unui activ sau di-
minuarii unei datorii, modificate care poate fi evaluata in mod credibil.

6. Conturile din Cartea Mare nu figureaza in balanta de verificare in ordine


crescatoare a simbolurilor acestora.

7. Necesita reflectarii tuturor elementelor patrimoniale impune deschiderea in


contabilitate a cate unui cont distinct pentru fiecare dintre ele.

8. Formula contabila pentru plata prin banca a TVA-ului este urmatoarea:


4423 „TVA de plata” = 5121”Conturi curente la banci”

9. Formula contabila pentru compensarea TVA-ului de recuperat cu TVA de


plata este:
4424”TVA de recuperat” = 4423 „TVA de plata”

10.Valoarea net contabila este egala cu valoarea contabila de intrare inregistrata


in conturile rectificate si valoarea de rectificat reflectata in conturile rectificate.

11. Cheltuielile sunt reconoscute in contul de rezoltate atunci cand a aut loc o
scadere a beneficiilor economice viitoare aferente diminuarii unui acti sau a
cresterii unei datorii , modificate ce poate fi evaluata in mod credibil.

12. Soldul creditor al contului de profit si pierdere evidentiaza rezultatul sub


forma pierderilor nete si apare in pasivul bilantului ca o reducere a capitalurilor
proprii.
Generated
Edited by Foxit
by Foxit PDF Creator © Foxit Software
Reader
http://www.foxitsoftware.com
Copyright(C) ForCompany,2005-2008
by Foxit Software evaluation only.
For Evaluation Only.
13. In debitul contului 5121”Conturi curente la banci” sunt inregistrate sumele
platite furnizorilor.

14. Formula contabila pentru ridicarea de la banca a disponibilitatilor banesti


este:
581”Viramente interne” = 5121 „Conturi curente la banci”

15. Contul 471 „Cheltuieli inregistrate in avans” colecteaza veniturile efectuate


anticipat sau in aans privind reparatiile capitale neprevizibile.

16. Formula contabila pentru inregistrarea facturii de chirie este urmatoarea :


612”Cheltuieli cu redeventele, locatiile de gestiune si chiriile” = 401”Furnizori”

17. Contul 411 Clienti tine evidenta drepturilor de platit clientilor, reprezentand-
contravaloarea bunurilor, lucrarilor sau serviciilor facturate acestora.

18. Contul 4427 „TVA colectata” nu prezinta sold la sfarsitul lunii.

19. La sfarsitul perioadei de gestiune conturile de venituri se inchid prin contul


121 „Profit si pierdere”, astfel:
7xx = 121

1. In raport cu natura lor, cheltuielile care se efectueaza in cadrul unei intre-


prinderi pot fi grupate pe feluri de activitati, astfel:

a. cheltuieli din activitatea financiara, de exploatare si bancara


b. cheltuieli din activitatea extraordinara, ordinara si financiara
c. cheltuieli din activitatea de exploatare, financiara si extraordinara
d. cheltuieli din activitatea de exploatare, ordinara si financiara

2. Ponderea cea mai mare in cadrul cheltuielilor o reprezinta:

a. cheltuielile din activitatea financiara


b. cheltuielile din activitatea de exploatare
c. cheltuielile din activitatea extraordinara
d. cheltuielile cu salariile personalului
e. cheltuielile cu credite bancare
Generated
Edited by Foxit
by Foxit PDF Creator © Foxit Software
Reader
http://www.foxitsoftware.com
Copyright(C) ForCompany,2005-2008
by Foxit Software evaluation only.
3. Documentul justificativ in care seFor Evaluationdrepturile
determina Only. salariale cuvenite
salariatilor pentru munca prestata, il reprezinta:

a. lista de avans chenzinal


b. statul de plata a salariilor
c. foaia colectiva de prezeta
d. registrul de evidenta a salariilor

4. Ce semnifica inregistrarea contabila urmatoare? 641 = 421

a. plata salariilor
b. inregistrarea statului de plata a salariilor
c. plata avansului chenzinal
d. retineri salariale

5. CE semnifica inregistrarea contabila urmatoare? 421 = 444

a. salarii datorate personalului


b.retinerea din salarii a asiguratorilor sociale de sanatate
c. retinerea din salarii a impozitului pe veniturile din salarii
d. plata impozitului pe salarii catre bugetul statului
e. retinerea din salarii a contributiei la asigurarile sociale

6. Contul 421 „Personal-salarii datorate” se utilizeaza pentru :

a. evidentierea decontarilor cu personalul pentu salariile cuvenite inclusiz adao-


surile si premiile
b. a reflecta in contabilitate sumele acordate drept aans salariatilor in cursul
lunii, in contul drepturilor salariale care se calculeaza si care rein salariatilor la
sfarsitul lunii
c. evidentierea retinerilor si popririlor instituite asupra personalului, datorate ter-
tilor

7. Contul 645 „Cheltuieli privind asigurarile si protectia sociala” se utilizeaza :

a. pt a evidentia retinerile si opririle instituite asupra personaluli, datorate tertilor


b. pt a reflecta relatiile intreprinderii cu bugetul asigurarilor sociale privind con-
tributiile calculate si datorate de catre acesta
c. pt a reflecta evidenta cheltuielilor privind asigurarile si protectia sociala
Generated
Edited by Foxit
by Foxit PDF Creator © Foxit Software
Reader
http://www.foxitsoftware.com
Copyright(C) ForCompany,2005-2008
by Foxit Software evaluation only.
8. Dupa continutul economic contulFor Evaluation Only.
641”Cheltuieli cu salariile personalului”
este:

a. un cont de surse proprii de finantare


b. un cont dedatorii salariale
c. un cont de capitaluri proprii
d. un cont de procese economice

9. Dupa functia contabila contul 425 „Aansuri acordate personalului” este un


cont:

a. bifunctional
b. de activ
c. de pasiv

10. Care formula contabila nu este in concordanta cu explicatia data?

a. 425 = 5311 Inregistrarea platii avansului chenzinal


b. 345 = 711 Descarcarea gestiunii de produse finite vandute
c. 5121 = 411 Incasarea contravalorii produselor finite vandute

11. Contabilitatea veniturilor se tine pe feluri de venituri, dupa natura lor, si se


grupeaza in :

a. Venituri din activitatea de exploatare, financiara, bancara


b. Venituri din activitatea de exploatare, financiara, bancara si de asigurari
c. Venituri din activitatea extraordinara, ordinara, financiara
d. Venituri din activitatea de exploatare, financiara, extraordinara

12. Dupa functia contabila contul 121 Profit si pierdere este un cont:

a. bifunctional
b. de activ
c. de pasiv

13. Dupa continutul economic conturile de venituri sunt:

a. conturi de surse proprii de finantare


b. conturi de creante
c. conturi de procese economice
d. conturi de surse straine de finantare
e. conturi bilantiere
Generated
Edited by Foxit
by Foxit PDF Creator © Foxit Software
Reader
http://www.foxitsoftware.com
Copyright(C) ForCompany,2005-2008
by Foxit Software evaluation only.
For Evaluation Only.
14. Dupa functia contabila contul 419 „Clienti creditori” este un cont:

a. bifunctional
b. de activ
c. de pasiv

15. Dupa continutul economic contul 281 „Amortizarea imobilizarilor corpo-


rale” este un cont:

a. de imobilizari corporale
b. rectificativ al valorii imobilizarilor corporale
c. de datorii comerciale

16. Ce semnifica urmatoarea inregistrare contabila:


411 = %
Clienti 707 „Venituri din vanzarea marfurilor”
4427 „TVA colectata”

a. aprovizionarea de marfuri cu TVA


b. vanzarea de marfuri cu TVA
c. incasarea creantei din vanzarea de marfuri
d. vanzarea de marfuri fara TVA

17. Ce semnifica inregistrarea contabila urmatoare:


607 = 371

a. inregistrarea achizitiei de marfuri


b. inregistrarea vanzarii de marfuri
c. inregistrarea descarcarii gestiunii de marfurile vandute
d. inregistrarea platii marfurilor achizitionate

18. Cand TVA colectata este mai mare decat TVA deductibila, rezulta:

a. TVA de plata
b. TVA de recuperat
c. TVA exigibila
d. TVA neexigibila

19. Cand TVA deductibila este mai mare decat TVA colectata rezulta:
a. TVA de plata
b. TVA de recuperat
Generated
Edited by Foxit
by Foxit PDF Creator © Foxit Software
Reader
http://www.foxitsoftware.com
Copyright(C) ForCompany,2005-2008
by Foxit Software evaluation only.
c. TVA exigibila For Evaluation Only.
d. TVA neexigibila

20. Care formula contabila este in concordanta cu explicatia data:

a. % = 404 Achizitia de materii prime de la furnizori


301
4426
b. 411 = % Vanzarea produselor finite
701
4427
c. % = 411 Inregistrarea veniturilor obtinute din vanzarea pro-
duselor finite
701
4427

21. Reglementarile contabile romanesti cunosc trei metode de amortizare, si


anume:

a. metoda amortizarii liniare, accelerate si a insumarii cifrelor


b. metoda amortizarii liniare, regresive si accelerate
c. metoda amortizarii liniare, degresive si accelerate
d. metoda amortizarii liniare, a insumarii cifrelor si regresive

22. Obligatia intreprinderilor de a publica un singur set de situatii financiare,


care sa satisfaca necesitatile informationale ale tuturor utilizatorilor, s-a consti-
tuit intr-un principiu, numit:

a. principiul intangibilitatii bilantului de deschidere


b. principiul evaluarii separate a elementelor de activ si pasiv
c. principiul pragului de semnificatie
d. principiul unicitatii bilantului
e. principiul costului istoric

23. Capitalul propriu reprezinta:

a. interesul rezidual al actionarilor in pasivele unei intreprinderi dupa deducerea


tuturor datoriilor acesteia
b. interesul rezidual al actionarilor in activele unei intreprinderi dupa deducerea
tuturor datoriilor acesteia
c. interesul rezidual al actionarilor in activele unei intreprinderi inainte de de-
ducerea tuturor datoriilor acesteia
Generated
Edited by Foxit
by Foxit PDF Creator © Foxit Software
Reader
http://www.foxitsoftware.com
Copyright(C) ForCompany,2005-2008
by Foxit Software evaluation only.
d. interesul rezidual al actionarilor Foractivele
in Evaluation
uneiOnly.
intreprinderi inainte si dupa
deducerea tuturor datoriilor acesteia
e. interesul rezidual al actionarilor in pasivele unei intreprinderi inainte si dupa
deducerea tuturor datoriilor acesteia

24. Un activ corporal nu este recunoscut in situatiile financiare atunci cand:

a. este posibila generarea catre intreprindere de beneficii economice aferente ac-


tivului
b. este utilizat o perioada mai mica de un an
c. costul activului poate fi evaluat in mod credibil

25. Trecerea capitalului subscris nevarsat in categoria capitalului subscris varsat


presupune intocmirea urmatoarei formule contabile:

a. 456 = 1011
b. 456 = 1012
c. 1011 = 1012
d. 1012 = 1011
e. 1011 = 456

26. Ce semnifica inregistrarea contabila:


213 = 456

a. aportul la capitalul social al unui mijloc fix


b. restituirea catre asociati a unui mijloc fix
c. casarea unui mijloc fix
d. amortizarea unui mijloc fix

27. Dispuneti de urmatoarele date: un mijloc de transport cu o valoare contabila


de intrare 100.000 lei si cu o durata de utilizare de 5 ani. Care este marimea am-
ortizarii in primul an de folosire calculata dupa metoda amortizarii liniare?

a. 22.000 lei
b. 20.000 lei
c. 25.000 lei

28. Un element din cele de mai jos nu este cuprins in structura capitalurilor pro-
prii. Care este acesta?

a. rezerve din reevaluare


b. prime de capital
Generated
Edited by Foxit
by Foxit PDF Creator © Foxit Software
Reader
http://www.foxitsoftware.com
Copyright(C) ForCompany,2005-2008
by Foxit Software evaluation only.
c. capital social For Evaluation Only.
d. subventii pentru investitii
e. rezultatul reportat

29. Se infiinteaza o societate care emite si subscrie 40.000 actiuni cu o valoare


nominala de 8 RON / actiune. Formula contabila pentru subscrierea capitalului
va fi:

a. 456 Decontari cu asociatii = 1011 Capital subscris


320.000RON
privind capitalul nevarsat
b. 1011 Capital subscris = 456 Decontari cu asociatii 320.000 RON
nevarsat privind capitalul
c. 1012 Capital subscris = 456 Decontari cu asociatii 320.000 RON
varsat privind capitalul
d. 456 Decontari cu asociatii = 1012 Capital subscris
320.000RON
privind capitalul varsat
e. 456 Decontari cu asociatii = 117 Rezultatul reportat 320.000RON
privind capitalul

30. Depunerea aporturilor subscrise de catre actionari se inregistreaza prin credi-


tarea unuia din conturile:

a. 1011 Capital subscris nevarsat


b. 1012 Capital subscris varsat
c. 456 Decontari cu asociatii privind capitalul
d. 117 Rezultatul reportat
e. 121 Profit si pierdere

31. Transformarea capitalului subcris nevarsat in capitalul subscris varsat presu-


pune debitarea unuia din conturile:

a. 1011 Capital subscris nevarsat


b. 1012 Capital subscris varsat
c. 456 Decontari cu asociatii privind capitalul
d. 117 Rezultatul reportat
e. 121 Profit si pierdere

32. Una din caile de mai jos nu poate fi folosita pentru majorarea capitalului so-
cial. Care este aceasta?
Generated
Edited by Foxit
by Foxit PDF Creator © Foxit Software
Reader
http://www.foxitsoftware.com
Copyright(C) ForCompany,2005-2008
by Foxit Software evaluation only.
a. emisiunea de noi actiuni For Evaluation Only.
b. capitalizarea unei parti din profitul exercitiilor financiare anterioare
c. conversia obligatiunilor in actiuni
d. anularea de actiuni proprii rascumparate

33. Pentru majorarea capitalului, o intreprindere retrage de pe piata 1000 obliga-


tiuni la valoarea nominala de 10 lei / obligatiune si le inlocuieste cu 1000 actiuni
la valoarea nominala de 10 lei / actiune. Formula contabila va fi:

a. 161 Imprumuturi din emisiunea = 1012 Capital subscris varsat


100.000 lei
de obligatiuni
b. 1012 Capital subscris varsat = 161 Imprumuturi din emisiunea 100.000
lei
de obligatiuni
c. 161 Imprumuturi din emisiunea = 1012 Capital subscris varsat
10.000 lei
de obligatiuni
d. 1012 Capital subscris varsat = 161 Imprumuturi din emisiunea 10.000 lei
de obligatiuni
e. 161 Imprumuturi din emisiunea = 1011 Capital subscris nevarsat
10.000 lei
de obligatiuni

34. Imobilizarile necorporale nu cuprind:

a. cheltuielile de constituire
b. creantele imobilizate
c. cheltuielile de dezvoltare
d. concesiunile, brevetele, licentele, drepturile si valorile similare
e. alte imobilizari necorporale

35. Care dintre erorile de mai jos nu poate fi depistata cu ajutorul balantei de
verificare:

a. erorile de intocmire a balantei de verificare


b. erorile in calculul sumelor din formulele contabile compuse
c. erorile de compensatie
d. erorile de intocmire a conturilor pentru stabilirea soldurilor finale
e. erorile de inregistrare in Cartea-mare

36. Dispuneti de urmatoarele date privind stocurile unei intreprinderi:


Generated
Edited by Foxit
by Foxit PDF Creator © Foxit Software
Reader
http://www.foxitsoftware.com
Copyright(C) ForCompany,2005-2008
by Foxit Software evaluation only.
Stoc initial: 10kg x 10 lei For Evaluation Only.
Intrari in cursul a) 15.03.2006: 100kg x 11 lei
perioadei de gestiune b) 20.03.2006: 50kg x
12 lei
Iesiri in cursul a) 17.03.2006: 80kg
perioadei de gestiune b) 25.03.2006: 60kg

Costul mediu ponderat calculat la 15.03.2006 este de:

a. 11.250 lei
b. 10.909 lei
c. 11.590 lei
d. 11.036 lei

37. Se cunosc urmatoarele date privind stocurile unei intreprinderi:


Stoc initial: 10kg x 10 lei
Intrari in cursul a) 15.03.2006: 100kg x 11 lei
perioadei de gestiune b) 20.03.2006: 50kg x
12 lei
Iesiri in cursul a) 17.03.2006: 80kg
perioadei de gestiune b) 25.03.2006: 60kg
Valoarea totala a iesirilor de stocuri, conform metodei FIFO, este de:

a. 1590 lei
b. 1580 lei
c. 1560 lei
d. 1570 lei

38. Formula contabila de mai jos reprezinta:


(+A) = (-A)
5411 Acreditive in lei 5121 Conturi la banci in lei 5000 lei

a. plata unui furnizor dintr-un acreditiv deschis in valoare de 5000 lei


b. reintegrarea sumei de 5000 lei provenita dintr-un acreditiv neutilizat, in con-
tul din care a provenit (contul de la banca)
c. deschiderea unui acreditiv in valoare de 5000 lei
d. inchiderea unui acreditiv in valoare de 5000 lei

39. Formula contabila de mai jos reprezinta:


(+A) = (-A)
401 Furnizori = 5411 Acreditive in lei 4760 lei
Generated
Edited by Foxit
by Foxit PDF Creator © Foxit Software
Reader
http://www.foxitsoftware.com
Copyright(C) ForCompany,2005-2008
by Foxit Software evaluation only.
a. plata unui furnizor dintr-un For Evaluation
acreditiv deschis inOnly.
valoare de 4760 lei
b. deschiderea unui acreditiv, la dispozitia unui furnizor, in valoare de 4760 lei
c. constituirea obligatiei de plata a unui furnizor, dintr-un acreditiv in valoare de
4760 lei
d. inchiderea unui acreditiv, deschis anterior la discpozitia unui furnizor, in
valoare de 4760 lei

40. Unul din enunturile de mai jos nu corespunde definitiei stocurilor, conform
IAS 2 Stocurile. Care este acesta?

a. Stocurile sunt active sub forma de imobilizari, materii prime, materiale si alte
consumabile ce urmeaza a fi folosite in procesul de productie
b. Stocurile sunt active detinute pentru a fi vandute pe parcursul desfasurarii
normale a activitatii
c. Stocurile sunt active in curs de productie in vederea unei vanzari
d. Stocurile sunt active sub forma de materii prime, materiale si alte consumabile
ce urmeaza a fi folosite in procesul de productie sau prestarea de servicii

41. Nota de receptie si constatare de diferente nu se intocmeste:

a. in cazurile in care exista diferente la receptie


b. cand bunurile sunt depozitate in mai multe locuri
c. cand bunurile sunt refuzate la plata
d. cand la receptie nu se constata diferente fata de documentele furnizorului

42. Bonul de predare – transfer – restituire nu se intocmeste:

a. pentru depozitarea unor bunuri provenite din productia proprie


b. pentru depozitarea unor bunuri provenite de la terti
c. pentru transferul bunurilor intre magazii
d. pentru reconstituirea bunurilor la locurile de depozitare initiale

43. Unul din enunturile de mai jos nu reprezinta o cauza a deprecierii stocurilor.
Care este acesta?

a. demodarea stocurilor
b. o deteriorare fizica a stocurilor
c. o reducere a costurilor de achizitie sau de productie
d. o reducere a pretului de vanzare
e. erori de productie sau de achizitie

44. Rezultatul exercitiului financiar se reflecta in contabilitate cu ajutorul:


Generated
Edited by Foxit
by Foxit PDF Creator © Foxit Software
Reader
http://www.foxitsoftware.com
Copyright(C) ForCompany,2005-2008
by Foxit Software evaluation only.
For Evaluation Only.
a. numai a contului 129 Repartizarea profitului
b. numai a contului 121 Profit si pierdere
c. ambelor conturi de mai sus

45. Ventiurile provenite din productie cu caracter stocabil nu cuprind:

a. venituri din lucrari efectuate si servicii prestate


b. venituri sub forma de produse reziduale
c. venituri sub forma de semifabricate
d. venituri sub forma de produse finite

46. Unul din enunturile de mai jos nu reprezinta o functie a balantei de verifi-
care. Care este acesta?

a. de realizare a concordantei intre conturile analitice si cele sintetice


b. functia de instrument de verificare si control
c. functia de legatura intre conturile analitice si cele sintetice si dintre acestea din
urma si bilant
d. functia de verificare a exactitatii inregistrarilor efectuate in conturi
e. functia de realizare a dublei reprezentari a patrimoniului

47. Cu ajutorul balantei de verificare nu se pot identifica:

a. omisiunile de inregistrare
b. erorile de intocmire a balantei de verificare
c. erorile in stabilirea sumelor din formulele contabile compuse
d. erorile de intocmire a conturilor pentru stabilirea soldurilor finale

48. Una din erorile de mai jos nu poate fi descoperita cu ajutorul balantei de
verificare. Care este aceasta?

a. erorile de intocmire a balantei de verificare


b. erorile de inregistrare in Cartea-mare
c. erorile in stabilirea sumelor din formulele contabile compuse
d. erorile de imputatie

49. Unul din exemplele de mai jos nu conduce la aparitia de erori de inregistrare

a sumelor in Cartea-mare. Care este acesta?


a. reportarea corecta a totalului de pe o fila din Cartea-mare pe alta fila
Generated
Edited by Foxit
by Foxit PDF Creator © Foxit Software
Reader
http://www.foxitsoftware.com
Copyright(C) ForCompany,2005-2008
by Foxit Software evaluation only.
b. reportarea de doua ori a aceleiasiFor
sumeEvaluation Only.
din Registrul-jurnal in Cartea-mare
c. inregistrarea in Cartea-mare a altei sume decat cea din Registrul-jurnal, fie da-
torita inversarii cifrelor, fie datorita omiterii unor cifre din suma respectiva, fie
datorita reportarii altei sume decat cea in cauza
d. omiterea raportarii in Cartea-mare a sumei unui cont din articolele contabile
intocmite in jurnal

50. Ca procedeu specific al metodei contabilitatii, bilantul indeplineste mai


multe functii. Unul din enunturile de mai jos nu reprezinta o functie a bilantului.
Care este acesta?

a. Functia de sinteza
b. Functia de generalizare
c. Functia de informare
d. Functia de analiza

51. Una din functiile balantei de verificare nu se regaseste prin cele de mai jos:

a. Functia de verificare a exactitatii inregistrarilor efectuate in conturi


b. Functia de realizare a concordantei dintre conturile analitice si cele sintetice
c. Functia de legatura dintre registru jurnal si registru inventar
d. Functia de legatura dintre cont si bilant

52. La o societate comerciala datele privind TVA-ul se prezinta astfel:


TVA deductibila in luna curenta 1.500.000 lei
TVA colectata in luna curenta 1.700.000 lei
TVA de recuperat in luna anterioara 200.000 lei
Prorata TVA 100%
Indicati inregistrarea corecta in luna curenta privind operatiile cu TVA:

a. 4427 = 4426 1.500.000 lei


4427 = 4423 200.000 lei
4423 = 4424 200.000 lei
b. 4427 = 4426 1.500.000 lei
4427 = 4424 200.000 lei
c. 4427 = 4426 1.500.000 lei
4427 = 4423 200.000 lei
d. 4427 = 4426 1.500.000 lei
4427 = 4424 200.000 lei
4423 = 4427 200.000 lei
Generated
Edited by Foxit
by Foxit PDF Creator © Foxit Software
Reader
http://www.foxitsoftware.com
Copyright(C) ForCompany,2005-2008
by Foxit Software evaluation only.
53. Indicati formula contabila Forpentru
corecta Evaluation Only.
cumpararea materialelor consum-
abile de la furnizor in conditiile practicarii inventarului permanent:
Pret de cumparare: 30.000.000 lei, TVA 19%

a. % = 401 35.700.000
301 30.000.000
4426 5.700.000
b. 301 = 401 30.000.000
c. % = 401 35.700.000
601 30.000.000
4428 5.700.000
d. % = 401 35.700.000
301 30.000.000
4428 5.700.000

54. Dupa numarul de egalitati pe care le cuprind balantele de verificare ale con-
turilor sintetice pot fi de mai multe feluri. Precizati care afirmatie nu corespunde
realitatii:

a. cu o serie de egalitati
b. cu doua serii de egalitati
c. cu cinci serii de egalitati
d. cu trei serii de egalitati
e. cu patru serii de egalitati

55. Se cunosc : aloarea contabila a unui mijloc fix 8.500.000 lei, aortizarea cal-
culate 7.500.000 lei. Operatia contabila de scoatere din evident a mijlocului fix
este:

a. % = 213 8.500.000lei
281 7.500.000lei
658 1.000.000lei
b. % = 213 8.500.000lei
281 7.500.000lei
681 1.000.000lei
c. % = 213 8.500.000lei
281 7.500.000lei
471 1.000.000lei
d. % = 213 8.500.000lei
471 7.500.000lei
281 1.000.000lei
e. % = 213 8.500.000lei
Generated
Edited by Foxit
by Foxit PDF Creator © Foxit Software
Reader
http://www.foxitsoftware.com
Copyright(C) ForCompany,2005-2008
by Foxit Software evaluation only.
471 7.500.000lei For Evaluation Only.
681 1.000.000lei

56. Care este formula contabile corecta privind majorarea capitalului social prin
emisiune de actiune, in baza urmatoarelor date:

a. % = 456 51.000.000
1012 22.500.000
1041 28.500.000
b. 456 = 1011 28.500.000
c. 456 = % 28.500.000
1012 22.500.000
1041 6.000.000
d. 456 = % 56.000.000
1011 22.500.000
1041 6.000.000
e. 456 = % 28.500.000
1011 22.500.000
1041 6.000.000
57. Conform Directivei a IV a a Comunitatilor Economice Europene si cu Stan-
dardele Internationale de Contabilitate, un set complet de Situatii financiare anu-
ale, se compune din :

a. bilant, cont de profit si pierdere, situate modificarii capitalului propriu, situatia


fluxurilor de trezorerie, politici contabile si note explicative
b. bilant si cont de profit si pierdere
c. raportul sindicatului, cont de profit si pierdere, situatia modificarii capitalului
propriu, situatia fluxurilor de trezorerie, politici contabile si note explicative
d. balanta, bilant, cont de profit si pierdere, situatia fluxurilor de trezorerie
e. situatia fluxurilor de trezorerie, bilant si cont de profit si pierdere

58. Formula contabila de mai jos exprima:


% = 401 “Furnizori”
371”Marfuri”
4426”TVA deductibila”

a. inregistrarea de regularizare
b.inregistrarea reducerii oferite de furnizor
c. regularizarea TVA cu ocazia exigibilitatii
d. inregistrarea TVA a marfurilor vandute
e. inregistrarea marfurilor achizitionate de la furnizoi si a TVA afferent
Generated
Edited by Foxit
by Foxit PDF Creator © Foxit Software
Reader
http://www.foxitsoftware.com
Copyright(C) ForCompany,2005-2008
by Foxit Software evaluation only.
For Evaluation Only.
valoarea
1. Pretul de evaluare si inregistrare a creantelor este denumit ______________
nominala
__________.

2.Cele mai semnificative conturi rectificate sunt conturile privind


activele
_________________care inregistreaza micsorarea ireversibila a valorii imobi-
lizarilor necorporale si corporale ca urmare a uzurii lor si conturile privind ajus-
tarile pentru deprecierea reversibila a valorii activelor.
cheltuieli
3. Conturile de ________________si venituri
conturile de _____________se inched la
sfarsitul fiecarei perioade financiar contabile prin contul 121 “Profit si pierdere”.
Balanta
4. __________________ de
____ verificare
________________face parte din categoria pro-
cedeelor specific metodei contabilitatii, alaturi de cont si bilant contabil.

conturi
5. Conturile de trezorerie dupa continutul economic sunt __________ de
bilant activ
_________ si au functia contabila de _____________.

6. Conturile de datorii pe termen scurt au functia contabila de


pasiv
_______________.

active
7. Conturile de _____________ imobilizate
________________ evidentiaza fluxurile si
valorile economice destinate sa serveasca o perioada indelungata in activitatea
unitatii patrimoniale, fara a se consuma dupa prima utilizare.

recuperat
8. Se vorbeste de TVA de ______________atunci cand TVA colectata < TVA
deductibila.
cheltuieli
9. Conturile de __________________eidentiaza resursele utilizate in cadrul ac-
tivitatilor de exploatare, financiare si extraordinare.
debitor
10. Soldul ______________al contului de profit si pierdere eidentiaza rezultatul
sub forma pierderilor nete si apare ca o reducere a capitalurilor proprii.

11.Contul 4426 TVA deductibila se utilizeaza pentru evidentierea taxei pe


valoare adaugata, inscrisa in facturile primate de la furnizori pentru bunurile, lu-
deductibila
crarile, sericiile achizitionate de la acestia, platita acestora si ______________
din punct de vedere fiscal.

12. Dupa continutul economic contul 4426 TVA deductibila este un cont de cre-
activ
ante, iar dupa functia contabila, este un cont de ___________________.
Generated
Edited by Foxit
by Foxit PDF Creator © Foxit Software
Reader
http://www.foxitsoftware.com
Copyright(C) ForCompany,2005-2008
by Foxit Software evaluation only.
creditor
13. Soldul _______________al For Evaluation
contului de profitOnly.
si pierdere represinta profitul
creat ca sursa de finantare in urma excedentului veniturilor asupra cheltuielilor.

Balanta de verificare ajuta la depistarea urmatoarelor erori:


a. erori de intocmire a balantei
b. erori de inchidere a conturilor
c. erori de stabilire a sumelor din formulele contabile compuse
d. erori de inregistrare in cartea mare
1. apar din cauza calculelor gresite efectuate cu ocazia adunarii sumelor debi-
toare sau creditoare din conturi, ori cu ocazia stabilirii soldurilor finale ale aces-
tora
2.se produc cu ocazia adunarii sumelor din coloame sau transcrierii acestora din
registrul cartea mare in formularul de balanta
3. se datoreaza reportarii gresite a sumelor din jurnal in cartea mare , sau de la o
pagina la alta a registrului cartea mare
4. apar din cauza adunarii gresite a sumelor in aceste formule contabile
1.B
2.A
3.D
4.C

Din categoria erorilor ce nu se pot descoperi cu ajutorul balantel de erificare


putem consemna
a. erorile de imputatie
b. erori de compensatie
c. omisiuni de inregistrare
d. erori de inregistrare in registrul jurnal
5. operatia economica nu a fost inregistrata deloc nici in contul debitor, nici in
contul creditor
6. apar din carza reportarii unei sume exacte ca marime din jurnal in cartea mare,
atat la debit, cat si la credit, insa nu in conturile la care trebuia sa fie trecuta
7. reportare gresita a sumelor sin documentele justificative in jurnal sau din jur-
nal in cartea mare
8. apar din cauza stabilirii gresite a conturilor corespondente, inregistrarii unor
operatii de doua ori, atat la debit, cat si la credit, inversarii formulei contabile
sau intocmirii unei formule contabile corecte, dar cu alta suma mai mare sau mai
mica
5.C
6.A
7.B
8.D
Generated
Edited by Foxit
by Foxit PDF Creator © Foxit Software
Reader
http://www.foxitsoftware.com
Copyright(C) ForCompany,2005-2008
by Foxit Software evaluation only.
For Evaluation Only.
Corectarea erorilor de inregistrare se face astfel:
a. erorile din registrele contabile de evident
b. erorile din registrele contabile de evident sistematica
9. se corecteaza prin taierea cu o linie, inscrierea alaturi, cu cerneala albastra, a
sumei si vizarea de catre contabilul sef pentru certificarea valabilitatii corecturii
10. se corecteaza numai prin formulele de stornare
9.B
10.A